«ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Σινᾶ ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Ε.Ε.

βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/25/στὸ-σινᾶ-στὴν-ἁγ-αἰκατερίνα/

https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/25/στὸ-σινᾶ-στὴν-ἁγ-αἰκατερίνα-β´/

.       Ἡ θέα σοῦ κόβει τὴν ἀνάσα. Ἰδίως τὴ στιγμὴ ποὺ λιος ξεπροβάλλει γι τν πι ντυπωσιακ νατολ το κόσμου.
.     Σὲ περίπου 2.300 μέτρα στὴν Ἁγία Κορυφή, στὸ ὄρος Χωρὴβ στὸ Σινά, ὅπου ὁ Μωυσῆς ἔλαβε τὶς Δέκα Ἐντολές, ἡ αἴσθηση ὅτι ἀγγίζεις τὸν οὐρανὸ μαζὶ μὲ τὴν καινούργια μέρα τοῦ Θεοῦ κάνει πάνω ἀπὸ 100.000 ἀνθρώπους, κάθε χρόνο, νὰ θέλουν νὰ ζήσουν αὐτὴ τὴ μαγικὴ στιγμή. Ἀπὸ πάνω φαίνεται σὰν σπιρτόκουτο ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, μέσα στὰ τείχη ποὺ ἔκτισε ὁ Ἰουστινιανὸς τὸν 6ο αἰώνα καὶ ἀπὸ τὸ 2004 ἀποτελεῖ παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῆς UNESCO, ἐνῶ γιὰ πρώτη φορά, μὲ ἀναπτυξιακὰ ἔργα, ἔθεσε ὑπὸ τὴν προστασία της καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ ἀνάβαση, πολὺ δύσκολη, ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν Μονὴ στὶς τεσσεράμισι τὰ ξημερώματα, μὲ φακοὺς καὶ διαρκεῖ τουλάχιστον δύο ὧρες. Ἀλλά, ὅλοι πιστεύουν ὅτι ἀξίζει τὸν κόπο.
.       Τὸ ἴδιο πίστεψε καὶ ἡ ΕΕ, ποὺ μὲ μία γερὴ χρηματοδότηση, ἀποφάσισε νὰ ἐντάξει στὰ ἀναπτυξιακὰ προγράμματά της καὶ τὸν μοναδικὸ αὐτὸ τόπο τῆς Χριστιανοσύνης. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς οἱ ἀναβάτες θὰ βρίσκουν νὰ τοὺς περιμένει ἕνας φιλόξενος χῶρος γιὰ νὰ προσκυνήσουν ἢ νὰ ξαποστάσουν. Τὰ ἐρείπια, ἡ αἴσθηση τῆς ἐγκατάλειψης, ἡ ἔλλειψη στοιχειώδους ὑποδομῆς στὸ χῶρο γιὰ τὴν «πολιτισμένη» καὶ ἀσφαλῆ διέλευση χιλιάδων ἀνθρώπων εἶναι πλέον παρελθόν. Ἀναστηλωμένη ἡ παλιὰ Βασιλική, τὸ μικρὸ τζαμὶ καὶ τὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀλλὰ καὶ τουαλέτες, καθὼς ἐπίσης καὶ τοιχάκια ἢ κάγκελα στὸν περιβάλλοντα χῶρο καὶ στὰ ἐπικίνδυνα σημεῖα τοῦ μονοπατιοῦ, δίνουν νέα διάσταση στὸ ἱερὸ βουνὸ τοῦ Χωρήβ.
.     Σὲ ὅλη τὴν μακρόχρονη ἱστορία της διατηρήθηκε ὡς ἕνας ἱερὸς τόπος μὲ πολύτιμη θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστικὴ κληρονομιά. Πάνω ἀπὸ 2.000 πολύτιμες βυζαντινὲς εἰκόνες συγκροτοῦν τὴν σημαντικότερη πινακοθήκη τοῦ ὀρθόδοξου κόσμου, περισσότερα ἀπὸ 4.500 χειρόγραφα σὲ πολλὲς γλῶσσες, μία σημαντικὴ συλλογὴ παπύρων καὶ παλιῶν ἐντύπων συνθέτουν μία π τς σπουδαιότερες βιβλιοθκες το κόσμου, ἐνῶ ἕνα πλούσιο ἀρχεῖο ἐγγράφων καὶ ἐπιστολῶν, ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς καὶ κοσμικοὺς ἄρχοντες ὅλων τῶν ἐποχῶν, τὴν καθιστοῦν μοναδικὴ πηγὴ ἱστορικῶν στοιχείων.
.      Μὲ τὸ 1,5 ἑκατομμύριο εὐρὼ ποὺ διατέθηκε (95% τῆς ΕΕ καὶ 5% τῆς Μονῆς) μέσα σὲ μία 4ετία ἔγιναν πολλὰ πράγματα, ποὺ ἔχρηζαν παρεμβάσεως ἐδῶ καὶ χρόνια στὸν περιβάλλοντα χῶρο τῆς Μονῆς.
.      Περήφανοι καὶ ἱκανοποιημένοι γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα, δήλωσαν ὅλοι καὶ ἰδιαίτερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὴν αἰγυπτιακὴ κυβέρνηση καὶ τὴν Ε.Ε. γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ κατάληξη ἑνὸς τόσο φιλόδοξου ἔργου, ἐπισημαίνοντας ὅτι «ἡ Μονὴ πάντα, ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της, ὑπῆρξε ἕνα κέντρο συνάντησης καὶ εἰρηνικῆς συνύπαρξης λαῶν, πολιτισμῶν καὶ θρησκειῶν». «Τὸ Σινὰ εἶναι ἐπένδυση γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν Αἴγυπτο, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ ἀνάπτυξη ἐδῶ εἶναι πρωτίστης σημασίας», εἶπε ὁ κ. Μπαγιούμι, τονίζοντας ὅτι ἡ παρουσία του στὴν ἐκδήλωση «δείχνει ὅτι μεταξὺ μουσουλμάνων καὶ χριστιανῶν ὑπάρχει ἀλληλοκατανόηση καὶ σεβασμός, ὅπως ἀποδεικνύεται κι ἀπὸ τὴν αἰωνόβια συμβίωση τῆς Μονῆς μὲ τὴν Αἴγυπτο, καθὼς καὶ ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες μποροῦν νὰ συμβιώσουν εἰρηνικά». «Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση χρηματοδότησε ἔργα στὴν περιοχὴ τοῦ Νότιου Σινᾶ χάρη στὴ Μονή, ἡ ὁποία, λόγῳ τῆς σπουδαιότητάς της, προσελκύει τουρίστες ἀπ᾽ ὅλο τὸν κόσμο ποὺ συμβάλλουν στὴν εὐημερία τῶν Βεδουίνων κατοίκων», εἶπε ὁ κυβερνήτης, κ. Σοῦσα. Τὴν ἱκανοποίησή του ἐξέφρασε καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ΕΕ κ. Κρέα. «Εἴμαστε ὅλοι περήφανοι καὶ λέμε «μαμπούκ», συγχαρητήρια, στοὺς συντελεστὲς καὶ τὸν Αἰγυπτιακὸ λαό», εἶπε προσθέτοντας ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ χρειάζεται καὶ συνέχεια γιὰ καλύτερα ἀποτελέσματα. «Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔργο ἐπωφελοῦνται ὅλοι, ἡ Μονή, οἱ ντόπιοι καὶ οἱ ἐπισκέπτες ποὺ εἶναι 400.000 ἐτησίως», εἶπε ὁ ἀρχιεπίσκοπος κλείνοντας τὴν ἐκδήλωση, καὶ διαβεβαίωσε ὅτι πλέον «ὑπάρχει ἀσφάλεια, οἱ προσκυνητὲς μποροῦν νὰ ἔρχονται στὸ μοναστήρι χωρὶς φόβο, γιὰ νὰ δοῦν ἕνα ἀναλλοίωτο συμπυκνωμένο κομμάτι τοῦ βυζαντινοῦ Ἑλληνισμοῦ».

Πηγή: http://www.express.gr/ (ΑΠΕ 12.04.11)

 

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: