22 IOYNIOY 168 π.Χ.: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΥΔΝΑΣ (τελευταία μάχη τῆς Μακεδονίας… πρὶν τὶς Πρέσπες!)

Advertisements

Σχολιάστε

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Προσοχή στήν ἀνάγνωση θρησκευτικῶν βιβλίων
Τοῦ πρωτ. Βασιλείου Κοκολάκη

.           Καί πάλι στό προσκήνιο ἡ μοναχή Γαβριηλία Παπαγιάννη, ὡς μία ἐξαίρετη ἁγία μορφή. Στό προηγούμενο σχετικό βιβλίο περί τῆς ἴδιας μοναχῆς, ¨Ἀσκητικὴ τῆς Ἀγάπης¨, πολύ συνοπτικά, μέσα ἀπό τό συναίσθημα περνοῦν ἁπαλά ἀλλότριες διδασκαλίες: συγκρητιστικά στοιχεῖα, λίγο Ἰνδουϊσμό-Γκουρουϊσμό, προτεστάντικου τύπου γλωσσολαλιά, χορτοφαγία κουλτούρας, ἀποκρυφιστική ὁλιστική θεώρηση τοῦ κόσμου, Υama (ἡ πεποίθηση τῆς γερόντισσας πώς τό σέξ, ἀκόμα καί μέσα στό γάμο, εἶναι ἀντιθεϊκό), ἀνυπαρξία – νέκρωση πρίν καί μετά τό θάνατο, διαλογισμό ἀντί προσευχῆς, θετική σκέψη, μακριά οἱ ἐνοχές, διαφήμιση ἰνδουϊστῶν διδασκάλων, δεισιδαιμονίες, μηνύματα ὁράσεις πλάνες, ἰαματικό χάρισμα, ἐπικίνδυνη ἀγάπη, περίεργη φυσιοθεραπεία.
.         Στό νέο βιβλίο «Ἡ Γερόντισσα τῆς χαρᾶς – Μοναχή Γαβριηλία Παπαγιάννη», τῆς συγγραφέως μοναχῆς Φιλοθέης, ἡγουμένης τοῦ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου “Παναγία τῶν Βρυούλων”, ἀπό τίς ἐκδόσεις “Ἐπιστροφή” συναντοῦμε ἄλλες ἀλλότριες διδασκαλίες, ὅπως:

.           Ἐπικίνδυνη ἐπικοινωνία μέ ἀγγέλους, θέα ἀγγέλων…
.         Ἐκμετάλλευση ἀγαθῶν λόγων· τά καλά περιστασιακά λόγια κάποιων γερόντων γιά τήν γερόντισσα Γαβριηλία ἤ ἡ ἁπλή ἐπικοινωνία μαζί της δέν σημαίνει καί ἀναγνώριση μίας ἁγιότητας σ’αὐτήν.
.         Ἰνδουϊστική στάση ζωῆς. «…ὅταν σέ ἀκούω, ἐγώ δέν ὑπάρχω, προσπαθῶ νά γίνω ἐσύ, ὥστε νά μπορέσω νά σέ καταλάβω καί νά σέ βοηθήσω, ὁπότε ποιός νά κουραστεῖ, ἀφοῦ ἐγώ δέν ὑπάρχω;» (σελ. 51)
Ὁ ἅγιος κατά τούς διαπροσωπικούς διαλόγους δέν χάνει τήν αὐτοσυνειδησία του, δέν ἐξαφανίζεται μέσα στόν ἄλλο, δέν ταυτίζεται μέ τόν ἄλλο, δέν διακατέχεται ἀπό ἐνσυναίσθηση (νέος ἀποκρυφιστικός ὅρος τῆς Νέας Ἐποχῆς). Ἀλλά διά τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατανοεῖ τή θέση τοῦ ἄλλου. Τό Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ ἀποκαλύπτει τό βάθος τῆς ψυχῆς τοῦ ἄλλου, ὥστε νά μπορεῖ ἀποτελεσματικά νά τόν μεταμορφώσει. «Ὅταν μιλοῦσες μαζί της – λέει ἡ Α. – ἔνιωθες ὅτι γινόταν ἐσύ, ἦταν σά νά μιλοῦσες στόν ἑαυτό σου…γι αὐτό καί δέν ἔλεγε τίποτε, δέν σέ διόρθωνε, μέ ἀποτέλεσμα νά νοιώθεις πολύ ἄνετα μαζί της, ὅπως νοιώθεις μέ τόν ἑαυτό σου». (σελ. 52). Αὐτό γιατί κατεγράφη στό βιβλίο; Περισσότερο θυμίζει ἀποκρυφισμό παρά ὑγιῆ κατάσταση πού αἰσθάνεται κάποιος, ὅταν συνομιλεῖ μέ κάποιον ἅγιο. Ὁ χριστιανός ὅταν προσεύχεται, προσεύχεται ἐνώπιον, ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας, τοῦ ἁγίου. Πρόκειται γιά δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στό κάτω-κάτω ὅμως, ἄν αἰσθανόσουν ὅτι μιλᾶς μέ τόν ἑαυτό σου, γιατί νά μήν τό ἔκανες κατ’εὐθείαν, χωρίς καί πάλι νά διορθώνεσαι σέ τίποτα;

.           Ἀμνήστευση ὁμοφυλοφιλίας· Στή σελ. 55-56 ἀναφέρεται ἡ συγγραφέας σέ περίπτωση ὁμοφυλόφιλου πού ἐκμυστηρεύθηκε τό πάθος του στή γερόντισσα. Ἡ ἀντιμετώπισή του, σύμφωνα μέ τά γραφόμενα, ἔγινε τόσο ἀγαπητικά, μά τόσο, πού οὔτε κἄν τοῦ εἶπε ἡ γερόντισσα πώς πρόκειται γιά ἁμαρτία. Ἀντιθέτως τοῦ εἶπε μεταξύ ἄλλων «ὁ ἔρωτας εἶναι ἕνα ὄχημα τοῦ Θεοῦ γιά νά φτάσουμε στήν ἀγάπη πρός τό πρόσωπό Του. …ὅταν ζήσεις μέ ἕναν ἄνθρωπο πολύ καί τόν ἀγαπήσεις πολύ, μετά, ὅταν τόν χάσεις, εἶναι πολύ δύσκολο… Καί συνεχίζει ὁ παθών καί τῆς λέει: αὐτός ὁ ἄνθρωπος πού συνυπήρχαμε στό Λονδίνο, τώρα πού ἤμουν διακοπές, δέν ἤθελε νά μέ βλέπει καί μοῦ ἔλεγε ἡ γερόντισσα, γιά νά μέ παρηγορήσει “Μή στεναχωριέσαι! Καί τά παντρεμένα ζευγάρια κάνουν ἀποχή κάποιες περιόδους τοῦ χρόνου!”». Ἔτσι θά ἔλεγε καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἤ ἕνας ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος;

.           Διορατικό δῆθεν χάρισμα: Σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ βιβλίου θεωρεῖται διορατικό χάρισμα τῆς γερόντισσας τό ὅτι ρώτησε κάποτε μία παντρεμένη “τί γίνεται μέ τή μοιχεία;” καί ὄντως αὐτή ἡ γυναίκα εἶχε ὑποπέσει στό ἁμάρτημα τῆς μοιχείας.

.         Ἀκύρωση τῆς κολάσεως· σελ. 104: «ὁ Θεός ξέρει καί θά τούς σώσει ὅλους». Τότε ἀκυρώνεται ἡ αἰώνια κόλαση ἤ εἶναι ἁπλῶς πρός ἐκφοβισμό;

.           Ἰσοτιμία γερόντισσας μέ πνευματικούς · σελ. 113: «…Ἀφοῦ ρωτᾶς ἐμένα, ρωτᾶς καί τόν πατέρα Χ… Νά κάνεις ὅ, τι σοῦ πεῖ ὁ πατήρ Χ… Ἐσύ ρωτᾶς γιά νά δεῖς τί σέ συμφέρει. Ἐφ᾽ ὅσον δέν ἔχεις ἐμπιστοσύνη, νά καταλήξεις ἐσύ σέ αὐτό πού θέλεις». σελ. 115: «Μπορεῖ ὁ πνευματικός νά δώσει εὐλογία γιά κάτι καί ὁ Θεός νά παρεμβαίνει μέ τούς δικούς του τρόπους καί νά γίνεται ἐμπόδιο σέ κάτι πού ἐμεῖς ἔχουμε προγραμματίσει. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στόν Θεό»… «Ὁ Θεός θέλει αὐτό πού θέλουμε, ἀρκεῖ νά εἶναι γιά τό καλό μας». Τί συμπέρασμα βγαίνει τελικά; Κάνω ὑπακοή στόν πνευματικό μου ἤ στίς παρεμβάσεις; Ποιός ὁρίζει τί εἶναι γιά τό καλό μας καί πῶς θά τό καταλάβω;…σελ. 118: «ὁ Θεός δέν εἶναι τύραννος νά θέλει τό ἀντίθετο ἀπό αὐτό πού θέλουμε ἐμεῖς». Πολύ ἐπικίνδυνες προτάσεις. Κάποιες φορές θέλει τό ἀντίθετο ἀπό τό δικό μας, ἀφοῦ καί δέν ξέρουμε τί ζητᾶμε, ἀλλά κι ἄν ὄντως εἶναι γιά τό καλό μας.

.         Ἀτομοκεντρική θυσία· σελ. 130: «Ἀγάπα τόν διπλανό σου ἀλλά ὄχι παραπάνω ἀπό τόν ἑαυτό σου, γιατί ἔχεις ὑποχρέωση στό σαρκίο σου, νά μήν τό ἐκθέτεις σέ κίνδυνο». Αὐτό μᾶς διδάσκει ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ ἤ ἑνός ἁγίου;

.            Χωρίς σχόλια · σελ. 131: «Δέν ἔχει γεννηθεῖ ἀκόμη ὁ ἄνθρωπος πού θά μέ λυπήσει».

.         Ἐν κατακλεῖδι νά ᾽χουμε τά μάτια μας τετρακόσια γιατί ὅ, τι χριστιανικό μᾶς σερβίρεται, δέν σημαίνει ἀπαραίτητα καί ὅτι εἶναι.
.         Συνιστοῦμε στούς ἀναγνῶστες, ἀνεπιφύλακτα νά διαβάσουν τήν κριτική τοῦ αἰδεσιμ. πρωτοπρ. Βασιλείου Σπηλιοπούλου στό προηγούμενο βιβλίο «Ἡ Ἀσκητική τῆς Ἀγάπης», τῆς ὁμωνύμου συγγραφέως Γαβριηλίας μοναχῆς
.       Ἡ ἐν λόγῳ κριτική φαίνεται πώς δέν προβλημάτισε τήν συγγραφέα μοναχή Φιλοθέη. Κρῖμα. Τό ὅτι ἐπιπλέον δέν ὑπῆρξε καμιά ἀναίρεση τῆς τεκμηριωμένης κριτικῆς τοῦ π. Β. Σπηλιοπούλου, ἐπιβεβαιώνει τήν ἀλήθεια τῶν ἐπισημάνσεών του περί τῆς προβολῆς τῶν θέσεων τῆς Νέας Ἐποχῆς μέσα ἀπό τά προαναφερθέντα βιβλία. Οὔτε κι αὐτό μᾶς προβλημάτισε;

ΠΗΓΗ: orthros.eu

 

Σχολιάστε

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ [Νέα ἔκδοση]

Ἀθαν. Φραγκοπούλου

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ
ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 2018, σελ. 400

.          Ἡ πίστη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σὲ μία ἁπλὴ καὶ συστηματικὴ παρουσίαση. Ἀπευθύνεται στὸν ἀναγνώστη ποὺ ἐνδιαφέρεται νὰ γνωρίσει τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ σὲ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὴν Κατήχηση. Χρήσιμο καὶ γιὰ θεολόγους, καθὼς περιλαμβάνει πλῆθος πατερικῶν χωρίων.

Σχολιάστε

«ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΑΤΙΜΩΣΗ;» (Ἡ ἀπάντηση τῆς Μάνης)

«Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ εἶναι Ἑλληνική. Αὐτὸ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια. Καὶ τοῦτο ἀποδεικνύεται περίτρανα ἀπὸ τὴν ἱστορία.”

.             Ἔτσι ἄρχισε τὴν ὁμιλία του ὁ Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ´ μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Τρισαγίου καὶ τὴν κατάθεση δάφνινων στεφάνων χθὲς 21 Ἰουνίου 2018 στὴ Γέρμα (Οἰτύλου), ὅπου βρίσκονται οἱ προτομὲς τῶν Μακεδονομάχων, Ἠλία Χιονάκου (καπετὰν Λιᾶ) Ὑποστρατήγου ποὺ ἔλαβε μέρος σὲ 32 μάχες καὶ τραυματίστηκε καὶ τοῦ Νικολάου Τσοτάκου (καπετὰν Γέρμα) Ἀνθυπολοχαγοῦ, ὁ ὁποῖος ἔπεσε ἡρωικὰ μαχόμενος κατὰ τὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα τὸ 1907.
.             Στὴ συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Χρυσόστομος Γ´ εἶπε: «Ἡ ἱστορία μᾶς μιλᾶ. Ὁ Στράβων, ὁ πατὴρ τῆς γεωγραφίας, πρὸ δύο χιλιάδων ἐτῶν, διεκήρυξε “Ἔστι οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία”. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος προχώρησε στὴν ἐκπολιτιστική του ἐκστρατεία ὡς στρατιωτικὸς ἡγέτης τῶν Ἑλλήνων. Δήλωσε ὁ ἴδιος: ἐγὼ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμών”. Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει ὅτι οἱ Μακεδόνες εἶναι Ἕλληνες καὶ ἐλάμβαναν μέρος στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες καὶ μποροῦσαν νὰ γίνουν μέλη τῆς Ἀμφικτιονίας τῶν Δελφῶν. Ὁ Ρωμαῖος Τίτος ὁ Λίβιος ἀναφέρει ὅτι Μακεδόνες, Ἀκαρνάνες καὶ Αἰτωλοὶ εἶχαν τὴν ἴδια διάλεκτο. Τὰ πρῶτα Μακεδονικὰ νομίσματα κόπηκαν ἐπὶ Ἀλεξάνδρου Α´ (5ος αἰ. π. Χ.) καὶ εἶχαν ἑλληνικὰ γράμματα.
.             Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ Μακεδονία μας ἔχει νὰ δείξει σπουδαιότατον ἑλληνικὸ πολιτισμόν. Συνέβαλαν στὴ δημιουργία του οἱ: Πολύγνωστος ὁ ζωγράφος τῶν Δελφῶν, Πρωταγόρας ὁ πατὴρ τῶν σοφιστῶν, Ἡγήμων ὁ ποιητής, Δημόκριτος ὁ φιλόσοφος καὶ ἰατρός, Λεωδάμας ὁ μαθηματικός, Δεινοκράτης ὁ ἀρχιτέκτων, Ἀμερίας ὁ λεξικογράφος, Καλλισθένης ὁ ἱστορικός, Νικαίνετος ὁ ἐπιγραμματοποιός, Ἀριστόβουλος ὁ ἱστορικός, Πολύαινος ὁ στρατιωτικὸς συγγραφεύς, Ποσείδιππος ὁ κωμωδιογράφος. Μεγάλος ὅλων ὑπῆρξε ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ φιλόσοφος καὶ διδάσκαλος τοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου.
.             Κυρίως τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα εἰς Δίον, Πέλλα, Βεργίνα εἶναι σαφῶς ἑλληνικὰ καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν ἀδιάψευστη μαρτυρία τῆς ἱστορίας περὶ τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας.
.             Ἀπὸ τότε δὲ ποὺ ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος ἦλθε στὴ Μακεδονία καὶ προσέφερε τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ὁλάκερη ἡ Μακεδονία κατέστη πυλώνας τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς ἔπειτα χρόνους πολλοὶ θεοφόροι ἅγιοι Πατέρες ἀνεδείχθησαν στὴ γῆ τῆς Μακεδονίας ὡς οἱ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἰσίδωρος Θεσσαλονίκης καὶ Νικόλαος Καβάσιλας, πλεῖστοι καὶ σπουδαῖοι νομομαθεῖς ὡς οἱ Ματθαῖος Βλάσταρις καὶ Κων. Ἀρμενόπουλος, Βεβαίως ἀξίζει νὰ μνημονεύσουμε καὶ τοὺς δύο ἀδελφοὺς ἱεραποστόλους Κύριλλο καὶ Μεθόδιο ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, οἱ ὁποῖοι διέδωσαν τὸν χριστιανισμὸ στὰ σλάβικα ἐκεῖνα φύλα τοῦ βορρᾶ καὶ οἱ ξένοι αὐτοὶ λαοὶ ἄρχισαν νὰ ἐκπολιτίζονται.
.             Ὁ ἀρχαιότατος συνεπῶς ὅρος Μακεδονία εἶναι μόνον ὅρος ἱστορικὸς καὶ γεωγραφικός. Δὲν εἶναι ἐθνολογικός. Δὲν ὑπάρχει Μακεδονικὸ ἔθνος, οὔτε μακεδονικὴ γλώσσα. Μακεδονικὴ ἐθνότητα καὶ γλῶσσα εἶναι ἀνυπόστατα χαρακτηριστικά.
.             Οἱ Σλάβοι ποὺ ἐμφανίστηκαν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Βαλκανίων καὶ βορείως τῆς Μακεδονίας κατὰ τὸν 7ο μ.Χ. αἰώνα δὲν εἶχαν καμία σχέση μὲ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες Μακεδόνες. Ἔχουν σλαβικὴ ἐθνικὴ συνείδηση ὡς σλαβικὰ φύλα.
.             Ὁ Μητροπολίτης Χρυσόστομος κατέληξε λέγοντας ὅτι: Εἰδικότερα ἡ συμβολὴ τῆς Μάνης στὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα (1904-1908) ὑπῆρξε ἐξόχως σημαντική. Σὲ πολλὰ σπίτια τῆς Μάνης ὑπάρχουν παλαιὲς φωτογραφίες Μανιατῶν μὲ τὴν στολὴ Μακεδονομάχου. Μὴν τὸ ξεχνᾶμε αὐτό. Ἀγωνίστηκαν ἡρωικὰ πολλοὶ Μανιάτες γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ἑλληνικοτάτης Μακεδονίας. Μετὰ λοιπὸν καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ δεδομένα τῶν προγόνων μας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ υἱοθετοῦμε στὶς μέρες μᾶς μία ἀθέμιτη παραποίηση τῆς ἱστορίας. Οἱ ψυχὲς τῶν Μανιατῶν Μακεδονομάχων, ἀπὸ τὴν Νότια Ἑλλάδα ρωτοῦν: Γιατί αὐτὴ ἡ ἀτίμωση;».

 

ΠΗΓΗ: im-manis.gr

Σχολιάστε

Η «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ» ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ!

«…Τὸ ἐθνικὸ συμφέρον εἶναι νὰ προχωρήσει ἡ συμφωνία καὶ νὰ μὴν γίνονται πράξεις βίας κατὰ ὅσων ἔχουν διαφορετικὴ ἄποψη», ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ κ. Τόσκας (εἰδησεογραφία τῆς 21.06.2018, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ διογκουμένου κύματος ΟΡΓΗΣ κατὰ τῆς κατάπτυστης καὶ προδοτικῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν)

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ναί! Αὐτὰ τὰ βαρυσήμαντα καὶ ἐμετικὰ ξεστόμισε ἀνερυθρίαστα ὁ ἀνεκδιήγητος κύριος μὲ τὴν ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ καὶ ΩΜΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, ὁ ὁποῖος φλόμωσε μὲ δακρυγόνα τοὺς ἀνυπεράσπιστους πολίτες καὶ τὰ ἑκατοντάδες παιδάκια ποὺ διαδήλωναν εἰρηνικὰ τὴν ἀντίθεσή τους στὸ Σύνταγμα καὶ στὸ Πισοδέρι. Ὅλους αὐτοὺς ποὺ εἶχαν διαφορετικὴ ἄποψη τοὺς μπούκωσε μὲ ἐπικίνδυνα χημικὰ ἡ ἔνοπλη ταξιαρχία τῶν πραιτωριανῶν του. Αὐτὴ δὲν ἦταν βία. Ἦταν χάδια στοργῆς καὶ πατριωτισμοῦ!
Ἀποδείχθηκε ἄλλη μιὰ φορὰ πὼς τὸ προνόμιο τῆς διαφορετικῆς ἀπόψεως ἀνήκει ἀποκλειστικὰ σὲ μερικοὺς ἐκλεκτούς! Πολὺ ἐκλεκτοὺς τῆς σηπτικῆς ἀθλιότητας καὶ τῆς ἀηδιαστικῆς φθορᾶς!


ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ, ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;
(Ματθ. κγ´ 33)

Σχολιάστε

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΕΙΘΗΝΙΟΙ

Πολύχρωμη Βουλὴ πειθήνιων δούλων

.               Ἐκτελώντας ἐντολὲς τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς δικτατορίας ἡ ἄχρωμη Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ντύθηκε τὸ Σάββατο 9 Ἰουνίου στὰ χρώματα τοῦ «Athens Pride». Νά τὸ ντροπιαστικὸ Δελτίο Τύπου ποὺ εἶχε ἐκδώσει τὸ Προεδρεῖο της τὸ πρωὶ τῆς ἴδιας ἡμέρας:
Ἡ Βουλή, «ἀποδεχόμενη τὸ αἴτημα τοῦ “Athens Pride – Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας”, θὰ προβάλει ἀπόψε, γιὰ πρώτη φορά, τὸ λογότυπο τοῦ φορέα σὲ μέρος τῆς πρόσοψης τοῦ κτηρίου της, στὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης – παρέλασης τοῦ Athens Pride στὴν πλατεία Συντάγματος. Μὲ τὴ συμβολικὴ αὐτὴ κίνηση ἡ Βουλὴ θέλει νὰ περάσει στοὺς πολίτες τὸ μήνυμα τοῦ σεβασμοῦ στὴ διαφορετικότητα καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα».
.             Ὄχι, κύριε Πρόεδρε τῆς Βουλῆς. Τὸ μήνυμα ποὺ περάσατε στοὺς πολίτες εἶναι ἄλλο. Τοὺς εἴπατε, ἐσεῖς, ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, τοῦτο: Ζῆστε ὅπως θέλετε. Ἀσεβῆστε ὅσο θέλετε. Ποδοπατῆστε νόμους αἰώνιους. Ντυθεῖτε ὅπως… ἢ μᾶλλον ξεντυθεῖτε ὅσο θέλετε. Ἐξευτελίστε κάθε ἱερὸ καὶ ἅγιο.
.              Καὶ μὴ φοβάστε. Ἐμεῖς γι᾿ αὐτὸ εἴμαστε ἐδῶ· γιὰ νὰ σᾶς προστατέψουμε. Ἔχουμε ἤδη νομοθετήσει γι᾿ αὐτό. Ὅποιος τολμήσει νὰ πεῖ καὶ μιὰ λέξη μόνο ἐπικριτικὴ γιὰ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς σας, νὰ μηνύεται καὶ νὰ παίρνει τὸν δρόμο γιὰ τὴ φυλακή.
Αὐτὰ εἴπατε. Καὶ σεῖς καὶ τόσοι ἄλλοι ποὺ αὐ­τογελοιοποιούμενοι δήλωναν «παροῦσα» στὸ ντροπιαστικὸ φεστιβάλ. Διότι τὸ φετινὸ Athens Pride εἶχε σύνθημα τὴ λέξη «παροῦσα». Καὶ ἕνας-ἕνας οἱ πολιτικοὶ καὶ ἄλλοι φορεῖς τοῦ τόπου δήλωναν συμμετοχὴ ἐπαναλαμβάνοντας τὴ λέξη «παροῦσα». «Παροῦσα» τὸ ἀνύπαρκτο Δημαρχεῖο τῆς Ἀθήνας. «Παροῦσα» διάφορες Πρεσβεῖες. «Παροῦσα» τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς καὶ τόσοι ἄλλοι.
.              «Παροῦσα»… Ὁ ἀπόλυτος εὐτελισμός· καὶ τῆς λέξεως καὶ τοῦ ἀνδρισμοῦ καὶ τῆς ἐμφανίσεως τῶν ὑπερήφανων νεοσοδομιτῶν. Ζητοῦν σεβασμό, τὴν ὥρα ποὺ αὐτοεξευτελίζονται μὲ τρόπο προκλητικότατο· τὴν ὥρα ποὺ ἐξευτελίζουν ἀδίστακτα ἀκόμη καὶ τὰ ἱερότερα σύμβολα: τὴ σημαία, τὸν Σταυρό, τὶς ἅγιες εἰκόνες.
.             Ἕνα λάθος ὑπῆρχε στὴν ἀνακοίνωση τῆς Βου­λῆς ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀρχή. Ἔλεγε ὅτι ἡ Βουλή, «ἀποδεχόμενη τὸ αἴτημα τοῦ “Athens Pride – Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας”, θὰ προβάλει… κ.τ.λ.». Τὸ σωστὸ ἦταν νὰ γράφει ὅτι ἡ Βουλή, ἐ­κτελώντας τὴ δικτατορικὴ διαταγὴ τοῦ παγκόσμιου ὁμοφυλοφιλικοῦ λόμπυ καὶ «τοῦ “Athens Pride – Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας”, θά…».
.               Ὁ κόσμος μας βυθίζεται στὸ χάος… κι ἀκόμα εἴμαστε μόνο στὴν ἀρχή.

Σχολιάστε

ΤΟΥΣ ΣΩΖΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΙ … «ΧΗΜΕΙΕΣ»! (τὰ… «ἀριστερὰ» δακρυγόνα)

 Τί εναι τ χημικ πο ριξαν στος διαδηλωτς
γι
τ
Μακεδονία

Τί ἐπιπτώσεις ἔχει τὸ δακρυγόνο CS στὴν ὑγεία

EIΣ. ΣΧ.: ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΩΖΟΥΝ ΟΙ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος), ΤΟΥΣ ΣΩΖΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΙ … «ΧΗΜΕΙΕΣ»! (τὰ «ἀριστερὰ» δακρυγόνα)

ΠΗΓΗ: in.gr

.                 Τὰ δακρυγόνα ποὺ ἔπεσαν στὸ Πισοδέρι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διαμαρτυρίας τῆς Κυριακῆς, δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἐναντίων διαδηλωτῶν.
.                 Πρόκειται γιὰ τὸ γνωστὸ δακρυγόνο CS, ποὺ ἔχει πέσει ἀρκετὲς φορὲς στοὺς δρόμους τῆς Ἀθήνας καὶ ἄλλων πόλεων. Το CS εἶναι ἡ ὀνομασία κάλυψης τῆς χημικῆς ἕνωσης ὀρθὸ-χλωρὸ-βενζαλμηλονικὸ νιτρίλιο, μὲ τὸν τύπο C10Η5. Πρόκειται γιὰ στερεὰ λευκὴ κρυσταλλικὴ σκόνη μὲ ὀξεία πιπεράτη μυρωδιά.
.                 Ἔχουν κατασκευαστεῖ στὰ ὁμοσπονδιακὰ ἐργαστήρια στὴν Πενσυλβάνια τῶν ΗΠΑ καὶ ὑπάρχουν πάνω ἀπὸ 20 τύποι συσκευασίας. Ὑπάρχουν καὶ διαφορετικῆς ἰσχύος τύποι δακρυγόνων, ἀφοῦ ἄλλα ἔχουν σχεδιαστεῖ γιὰ νὰ ἐπηρεάζουν τὸ ἀναπνευστικό, ἐνῶ ἄλλα δροῦν κυρίως στὰ μάτια.
.                 Στὴν ἐπιστημονικὴ βιβλιογραφία ἀναφέρονται πάνω ἀπὸ 150 ἔρευνες ποὺ ἀφοροῦν στὴ δραστηριότητα, τὴ σύγκριση μὲ ἄλλα δακρυγόνα, τοὺς τρόπους καὶ τὶς συσκευὲς ἐκτόξευσης, καθὼς καὶ τοὺς βιολογικοὺς μηχανισμοὺς δράσης καὶ διάσπασης τοῦ CS μέσα στὸν ὀργανισμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν πειραματόζωων.

Πῶς ἐπιδρᾶ στὸν ὀργανισμὸ

.                 Τὸ CS προκαλεῖ ἐρύθημα στὰ μάτια καὶ βαριᾶς μορφῆς ἐπιπεφυκίτιδα, καθὼς καὶ βήχα, κάψιμο στὸν λαιμὸ καὶ στένωση στὸ στῆθος. Ὅταν ἐπιδράσει μεγαλύτερη ποσότητα στὸ δέρμα, δημιουργεῖ ἐρύθημα καὶ φουσκάλες ποὺ μοιάζουν μὲ ἔγκαυμα δευτέρου βαθμοῦ. Ἡ ὀπτικὴ ὀξύτητα δὲν ἐξασθενίζει αἰσθητά, ἀλλὰ τὰ ἄτομα ἔχουν δυσκολία νὰ κρατήσουν τὰ μάτια τοὺς ἀνοιχτὰ ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἔκθεση στὸ CS. Σύμφωνα μὲ ἰατρικὴ ἔρευνα Ἰσραηλινῶν γιατρῶν, σὲ μεγάλες δόσεις ἢ σὲ κλειστοὺς χώρους τὸ CS εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπιβλαβὲς γιὰ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό.

Ἡ ἱστορία

.                 Τὸ συγκεκριμένο δακρυγόνο παρασκευάστηκε ἀπὸ ἀμερικανοὺς χημικοὺς τὸ 1929 καὶ χρησιμοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1964 στὸ Βιετνάμ. Ἔχει χρησιμοποιηθεῖ εὐρέως καὶ στὴν Β. Ἰρλανδία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου, ἐνῶ ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὴ Συνθήκη τῆς Γενεύης, κατὰ τὴν ὁποία ὁρίζεται πὼς ὅλα τὰ χημικὰ ὄπλα ἀποτελοῦν μέσα μαζικῆς καταστροφῆς. Ὡστόσο οἱ ἀστυνομικὲς δυνάμεις σὲ δεκάδες χῶρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ Ἑλλάδα, χρησιμοποιοῦν τὰ δακρυγόνα ὡς μέσο καταστολῆς.

 

 

Σχολιάστε