Ο ΣΑΟΥΛ; ΜΑΚΑΡΙ!

ερώνυμος: Τσίπρας μέσα π τ σχέση μαζί μου
γίνεται
νας σύγχρονος Σαο
λ

.           Σίγουρος γιὰ τὴ σχέση του καὶ τὴν ἐπιρροή του στὸν πρωθυπουργὸ ἐμφανίστηκε στὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. Ἕνας διάλογος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου μὲ τὸν Μητροπολίτη Δημητριάδος εἶναι ἐνδεικτικὸς τῆς σχέσης ποὺ πιστεύει πὼς ἔχει μὲ τὸν Ἀλέξη Τσίπρας ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Μητροπολίτης Δημητριάδος: Δὲν θὰ μποροῦμε νὰ κυκλοφορήσουμε στὸ δρόμο…

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος: Ἐμπιστεύομαι τὸν Τσίπρα ἀπολύτως, γιατί ἐμπιστεύομαι τὴν ποιμαντική μου. Ὁ Τσίπρας μέσα ἀπὸ τὴ σχέση μαζί μου γίνεται ἕνας σύγχρονος Σαούλ!

.           Εἶναι προφανὲς πὼς ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ προκάλεσε αἴσθηση στοὺς Ἱεράρχες, καθὼς ὁ Σαοὺλ ἦταν ἕνας διώκτης τῶν χριστιανῶν ποὺ ἐξελίχθηκε στὸν Ἀπόστολο Παῦλο, μετὰ ἀπὸ μία «συνάντησή» του μὲ τὸν Χριστὸ στὴν ἔρημο πρὶν τὰ τείχη τῆς Δαμασκοῦ. […]

ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.

Advertisements

Σχολιάστε

ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΝΟΣ …ΝΑΥΑΓΙΟΥ

Τσίπρας – ερώνυμος:
Ο
δύο μεγάλοι χαμένοι νός… ναυαγίου

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Τοῦ Τάσου Εὐαγγελίου

ΠΗΓΗ: liberal.gr

.               Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐπιχείρησαν νὰ φέρουν εἰς πέρας μία συμφωνία πολιτικου – οἰκονομικοῦ χαρακτήρα, ἀφοῦ ὁ Πρωθυπουργὸς ἐξέλαβε ὡς εὐκαιρία τὴ σύμφωνη γνώμη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, προκειμένου νὰ στριμώξει τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη καὶ τὴ Ν.Δ. καὶ ταυτόχρονα νὰ ἐντάξει στὶς προεκλογικές του παροχὲς τὴν ἀνακοίνωση 10.000 νέων προσλήψεων. Ἡ ἱστορικὴ ὅμως συμφωνία μετατρέπεται σὲ φιάσκο ἐκθέτοντας καὶ τοὺς δύο.
.               Ἡ νέα προσπάθεια τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα νὰ ἐμφανιστεῖ ὡς ὁ ἡγέτης ποὺ «λύνει προβλήματα» βρῆκε μὲν ὑποστήριξη στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἐν τούτοις γιὰ μία ἀκόμη φορὰ δὲν κατόρθωσε νὰ πετύχει τὸν τελικό του στόχο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σύρεται πλέον σὲ μία ρήξη βάζοντας ἀπέναντί του τὸ σύνολο τοῦ Κλήρου ἀλλὰ καὶ ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ.
.               Ὁ Πρωθυπουργὸς ἀγνόησε τὸ λαϊκὸ αἴσθημα, κυρίως σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση τὸ θρησκευτικό, ἀλλὰ καὶ μία μεγάλη ὁμάδα ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν ἄμεση ἐπαφὴ μὲ μεγάλο κομμάτι τοῦ πληθυσμοῦ, τοὺς ἱερεῖς. Τὰ βρῆκε μὲ τὴν Ἱεραρχία ὑποσχόμενος οἰκονομικὰ ἀνταλλάγματα, ὅπως ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἀμφισβητούμενης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, μοίρασε «προβλεπόμενα» ἔσοδα καὶ ἔταξε ἐπιδοτήσεις ποὺ θὰ ἀξιοποιοῦνται κατὰ τὸ δοκοῦν γιὰ τὴ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου.
.               Ὅπως καὶ στὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, κινήθηκε ἐν κρυπτῷ μὲ στόχο καὶ πάλι νὰ χτυπήσει τὴ Ν.Δ. καὶ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη σὲ ἕνα σημεῖο ποὺ ἐκτίμησε ὅτι θὰ τοῦ δημιουργοῦσε πρόβλημα καὶ ἐσωκομματικὲς ρήξεις. Ὅπως ἀκριβῶς ἔπραξε μὲ τὸ Σκοπιανό, θεώρησε ὅτι ἡ Ν.Δ. θὰ ἔρθει σὲ σύγκρουση μὲ ἕνα τμῆμα της, ἔχοντας ὁ ἴδιος λάβει τὶς ἀπαραίτητες διαβεβαιώσεις ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ συνόλου τῆς μεταξύ τους συμφωνίας.
.               Ἀπέτυχε καὶ αὐτὴ τὴ φορά. Ἡ Ν.Δ. ἐμφανίσθηκε μὲ συγκεκριμένες θέσεις καὶ ὅπως καὶ στὴν περίπτωση τῆς συμφωνίας τῶν Σκοπίων ἀνέδειξε ἐξ ἀρχῆς τὴν πραγματικότητα. Δηλαδὴ ὅτι πρόκειται γιὰ μία οἰκονομικὴ συμφωνία ποὺ συμφέρει τὴν Ἐκκλησία καὶ ταυτόχρονα ἐπιτρέπει στὸν Ἀλέξη Τσίπρα νὰ τὴ χρησιμοποιήσει γιὰ προεκλογικοὺς σκοπούς.
.               Ὁ πρωθυπουργὸς πλέον ἀναγκάζεται νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ ρήξη ὄχι τόσο μὲ τοὺς Ἱεράρχες ὅσο μὲ τὸ σύνολο τῶν 10000 κληρικῶν γιὰ τοὺς ὁποίους δηλώνει τώρα ὅτι θὰ ἀποφασίσουν ὁ ἴδιος καὶ ἡ κυβέρνησή του καὶ θὰ νομοθετήσουν προκειμένου νὰ τεθοῦν ἐκτὸς δημοσίου.

Ὁ Ἱερώνυμος

.               Τὸ ἕτερο μέλος τῆς συμφωνίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος βγαίνει βαθύτατα πληγωμένος ἀπὸ τὴν ὑπόθεση αὐτή. Ἐμφανίζεται νὰ ἔχει ἀποδεχθεῖ μία οἰκονομικὴ συναλλαγὴ μὲ βάση κυρίως τὴν ἀμφισβητούμενη ἐκκλησιαστικὴ περιουσία σὲ βάρος τοῦ κλήρου ποὺ ἀντιδρᾶ στὴν προσπάθεια νὰ τεθεῖ ἐκτὸς δημοσίου.
.               Οἱ ἀντιδράσεις σημαντικές, ἐνῶ ὁ ἴδιος μὲ τὶς ἐν κρυπτῷ συνομιλίες ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν Μητροπολιτῶν εἶναι ἐκτεθειμένος γιὰ τοὺς χειρισμούς του ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι καταγράφεται νὰ βάζει «πλάτη» προεκλογικὰ στὸν Ἀλέξη Τσίπρα καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ συνολικά.
.               Ὑπερεκτιμώντας μάλιστα τὶς δυνάμεις του διαβεβαίωσε τὸν Πρωθυπουργὸ πὼς ἡ συμφωνία θὰ περάσει ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ τὴν ἀποδεχθεῖ καὶ ὁ Κλῆρος. Φεῦ. Οἱ ἀντιδράσεις ἦταν καὶ εἶναι τέτοιες, ποὺ εἶναι ἄγνωστο κατὰ πόσο θὰ μπορέσει νὰ τὶς διαχειριστεῖ. Εἶναι ἐνδεικτικὸ πὼς εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀμφισβητήθηκε μέσα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια ἀπὸ μεγάλη μερίδα τῶν Μητροπολιτῶν, ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁποίων ἦταν τέτοιος ποὺ τὸν ἀπέτρεψε ἀπὸ τὸ νὰ βάλει σὲ ψηφοφορία τὴν πρότασή του. Ἀναγκάστηκε δὲ νὰ ἀποδεχθεῖ στὸ τέλος τῆς χθεσινῆς συνεδρίασης τὴν πρόταση νὰ μὴ τεθεῖ καν πρὸς συζήτηση μὲ τὴν πολιτεία τὸ ζήτημα τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, ἂν καὶ ἀρχικὰ εἶχε δηλώσει πὼς ἀποτελεῖ βασικὸ παράγοντα στὸ πλαίσιο τῆς συμφωνίας, προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὰ χειρότερα.
.               Ὁ Ἱερώνυμος κινήθηκε μὲ γνώμονα μία συναλλαγὴ δίνοντας ὅμως στὸν Πρωθυπουργὸ προεκλογικὸ βῆμα. Καὶ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ Μητροπολίτες, προσκείμενους σὲ αὐτόν, ποὺ ἐμφανίσθηκαν νὰ βάλουν κατὰ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος ἐπέκρινε τὴ συμφωνία καὶ κυρίως τὸν τρόπο ποὺ αὐτὴ ἔγινε μέσα ἀπὸ μυστικὲς συνεργασίες καὶ συναντήσεις στενῶν συνεργατῶν τῶν δύο πλευρῶν.
.               Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας προσπάθησε χωρὶς νὰ ἐνημερώσει κανέναν, χωρὶς νὰ ζητήσει τὴ συναίνεση ἔστω τῶν λοιπῶν πολιτικῶν δυνάμεων τοῦ δημοκρατικοῦ τόξου, νὰ ἀνοίξει ἕνα μείζονος σημασίας θέμα ὅπως αὐτὸ τῶν σχέσεων Κράτους Ἐκκλησίας. Δὲν ζήτησε συναίνεση, δὲν κάλεσε σὲ διάλογο καὶ ἁπλὰ ἀνακοίνωσε μία «ἱστορικὴ» συμφωνία μὲ τὴ στήριξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ποὺ ὁδηγήθηκε ὅμως σὲ ναυάγιο.

«Σχίσμα» στὴν Ἐκκλησία

.               Ἡ χθεσινὴ σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀποτελεῖ τὴν πρώτη ἀλλὰ μεγάλη ἧττα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου. Οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας ἀντέδρασαν γιὰ πρώτη φορὰ καὶ μάλιστα ἄσκησαν κριτικὴ στὸ πρόσωπο τοῦ πρώτου μεταξὺ ἴσων Ἱερωνύμου κατηγορώντας τον ἀκόμη καὶ γιὰ στήριξη τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μέσα στὴν προεκλογικὴ περίοδο.
.               Οἱ διάλογοι ἦταν ἔντονοι ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ προκάλεσε τὴν ἐξέγερση τῶν Ἱεραρχῶν ἦταν ἡ προσπάθεια τοῦ Ἱερωνύμου νὰ θέσει τοὺς δικούς του ὅρους στὴ συζήτηση γιὰ τὴν… πρόθεση συμφωνίας μὲ τὴν κυβέρνηση.
.               Τὰ ὅσα εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητα εἶναι ἐνδεικτικά. Ἐν τούτοις οἱ Μητροπολίτες στὴν πλειοψηφία τους ἐμφανίσθηκαν στὴν πορεία τῆς συνόδου ἕτοιμοι γιὰ ὅλα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔδειξε νὰ ἀντιλαμβάνεται πὼς οἱ ἐξελίξεις θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι ἀπρόβλεπτες, ἀφοῦ ἡ κριτικὴ ποὺ ἀσκήθηκε στὸ πρόσωπό του ἀλλὰ καὶ σὲ στενούς του συνεργάτες ὅπως ὁ νέος διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀποστολῆς, Κωστῆς Δήμτσας, ἦταν ἔντονες.
.               Οἱ κατηγορίες ἀφοροῦσαν τὶς ἐν κρυπτῷ συνομιλίες, τὴν ἀνακοίνωση τῆς συμφωνίας, χωρὶς νὰ ἔχουν ἐνημερωθεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀνήκουν στὸ στενό του περιβάλλον, ἀλλὰ καὶ θέματα ὅπως τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἐλήφθη ὑπ᾽ ὄψη ἡ θέση τῶν 10000 κληρικῶν.
.               Μάλιστα δὲν ἔλειψαν καὶ ἀναφορὲς περὶ μίας οἰκονομικῆς συναλλαγῆς μεταξὺ Κράτους καὶ Ἐκκλησίας, ποὺ πλήττει ἐπὶ τῆς οὐσίας τὸ λειτούργημα τῶν ἱερέων δημιουργώντας μία ἄκρως ἀρνητικὴ εἰκόνα.
.               Ἐνδεικτικὸ τῆς κατάστασης ποὺ δημιουργήθηκε κυρίως μετὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου εἶναι τὸ γεγονὸς πὼς ὁ Ἱερώνυμος ἀναγκάστηκε νὰ ὑπαναχωρήσει καὶ νὰ ἀποδεχθεῖ χωρὶς νὰ τεθεῖ σὲ ψηφοφορία τὸ ζήτημα τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν.
.               Σὲ κάθε περίπτωση δὲν εἶναι λίγοι αὐτοὶ ποὺ ὑποστηρίζουν πὼς ἂν ὁ Ἀλέξης Τσίπρας νομοθετήσει, ὅπως ἀνακοίνωσε, τὸ σύνολο τῆς κατ᾽ ἀρχὴν συμφωνίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ κατηγορηθεῖ εὐθέως ἀπὸ συγκεκριμένους Μητροπολίτες ποὺ πλέον ἔχουν στὸ πλευρό τους καὶ τοὺς κληρικούς.

 

 

,

Σχολιάστε

ΟΙ «ΠΑΡΕΝΔΥΤΙΚΕΣ» ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ

Α. 16.11.18:

.           Γραφεῖο Πρωθυπουργοῦ: Ἡ μισθοδοσία κληρικῶν εἶναι ἀπόφαση τῆς πολιτείας. Ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν ἀναδεικνύεται σὲ αἰχμὴ τῆς διαφωνίας ἀνάμεσα σὲ Κράτος καὶ Ἐκκλησία στὴν προσπάθεια γιὰ ἀναμόρφωση τῆς σχέσης τους.
.            Τὸ καθεστὼς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου ἐμπίπτει «σὲ κάθε περίπτωση» στὶς ἁρμοδιότητες τοῦ Κράτους, ὄχι τῆς Ἐκκλησίας, διαμήνυσε τὸ Μέγαρο Μαξίμου, λίγες ὧρες ἀφ’ ὅτου οἱ μητροπολίτες ἀπέρριψαν ὁμόφωνα τὴν κυβερνητικὴ πρόταση γιὰ τερματισμὸ τῆς δημοσιοϋπαλληλικῆς σχέσης τῶν κληρικῶν.
.             Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ γραφείου Τύπου τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀφήνει ξεκάθαρα νὰ ἐννοηθεῖ πὼς ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀποφασισμένη νὰ προχωρήσει, στὴν ἀλλαγὴ τοῦ καθεστῶτος μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, παρὰ τὴν διαφωνία τῆς Ἐκκλησίας.

ΠΗΓΗ: skai.gr

Β. 11.11.18

«Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἔθεσαν ἕνα σημαντικὸ πλαίσιο, ἔβαλαν τὸ νερὸ στὸ αὐλάκι γιὰ τὴν ἀπαρχὴ μίας συζήτησης. Δὲν ζωγράφισαν τὸν πίνακα ποὺ θὰ ἀποτυπώνει μὲ ἐνάργεια τὴν σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία. Ἔστησαν τὸν καμβὰ καὶ κουβάλησαν τὶς μπογιὲς καὶ τὰ πινέλα. Ἔκαναν ἕνα προσχέδιο μὲ διάφορα ὑλικὰ καὶ φυσικὰ ἀρκετὲς παραδοχές». (ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ Μητροπολ. Ν. Ἰωνίας Γαβριήλ, Ἐφημ. «Καθημερινή», 11.11.18, Ο “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ” ΜΕ ΤΑ ΑΡΑΒΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΗΜΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΜΟΡΑΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ; )

ΣΧ. « ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Φυσικά, δὲν θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἐπιρρίψει εὐθύνες στὸν «μπογιατζὴ» ποὺ μὲ τὶς καραμπογιὲς τοῦ αὐταρχισμοῦ μουτζουρώνει τὴν κοινωνία καὶ πασαλείβει τὸν δημόσιο βίο καὶ τὴν ταυτότητά μας. Θὰ τὶς ἐπέρριπτε σὲ ὁποιονδήποτε παρέχει κάλυψη, δίνει τὰ πινέλα, στὸν Μπογιατζὴ γιὰ νὰ κάνει ὅλη αὐτὴ τὴν βρώμικη δουλειά, δηλαδὴ τὴν παράκαμψη κάθε ἐννοίας νομιμότητας μὲ μόνο σκοπὸ τὴν παραμονὴ στὴν Ἐξουσία. Κι αὐτὸς δὲν εἶναι παρὰ ὁ ἀλλοτριωμένος λαός, ποὺ εὐχαριστιέται νὰ γίνεται τσόλι “λόατκι”.
Ἐν προκειμένῳ δὲν ἔχει τὴν κύρια σημασία τὸ περιεχόμενο τῆς «συμφωνίας», τὸ περιεχόμενο τῆς διαφορᾶς/διαφωνίας Ἐκκλησίας -Πολιτείας (δηλ. ἡ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ Περιουσία), ἀλλὰ πρωτίστως ἡ μεθόδευση, ὁ σατανικὰ ἄνανδρος καὶ πανηγυρικὰ “παρενδυτικὸς” τρόπος ποὺ χρησιμοποιήθηκε, ποὺ ὅλο αὐτὸ πλέχτηκε συνωμοτικὰ καὶ σερβιρίστηκε ἐπικοινωνιακὰ καὶ ἐπιβλήθηκε αὐταρχικά, σταλινικά.

 

,

Σχολιάστε

ΦΡΕΝΑΠΑΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Φρεναπάτη ἡ συμφωνία μὲ τὸ Κράτος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω ὅτι ὑπάρχουν ὄχι κάποιοι Ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ ἔστω ἕνας, ΕΝΑΣ, ποὺ νὰ θέλει ἡ Ἐκκλησία νὰ στερηθεῖ τῆς περιουσίας Της καὶ οἱ κληρικοί Της, μὲ τὶς πολυμελεῖς οἰκογένειές τους, νὰ βρεθοῦν στὸν δρόμο. Δὲν θέλω ἐπίσης νὰ πιστέψω φῆμες, ὅτι πίσω ἀπὸ τοὺς λόγους τους κρύβεται δόλος ἢ ἐκβιασμός. Δὲν θέλω νὰ πιστέψω ὅτι Ἐπίσκοποι, ποὺ φύσει καὶ θέσει ἔχουν τὴν εὐθύνη τῆς προστασίας τῶν ἱερέων τους, δέχονται καὶ συμμαχοῦν ἐναντίον τους. Ἔχω τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ Ἀρχιερέας ποὺ παραιτεῖται τῆς προστασίας τοῦ ποιμνίου του ἤ, ἀκόμα χειρότερα, συνεργάζεται ἐναντίον του, αὐτοκαταργεῖται καὶ ἂν ἔχει ὄχι ἐπισκοπική, ἀλλὰ ἁπλοῦ ἀνθρώπου συνείδηση παραιτεῖται καὶ πηγαίνει σπίτι του νὰ ἰδιωτεύσει.
.         Δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω ὅτι ὑπάρχει ΕΝΑΣ Ἀρχιερέας, ποὺ ὅσο νέος καὶ νὰ ἐξελέγη, δὲν γνωρίζει ὅτι ὁ ἱερέας δὲν εἶναι δημόσιος ὑπάλληλος, μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ὑπαλλήλου, ποὺ ἔχει τὸ ὡράριό του καὶ πηγαίνει σπίτι του. Ὅτι δὲν γνωρίζει πὼς ὁ ἱερέας κάνει τὶς ὁλονυχτίες του, πηγαίνει ξημερώματα νὰ κοινωνήσει τὸν ἑτοιμοθάνατο, σηκώνεται ἀπὸ τὰ χαράματα νὰ πάει νὰ λειτουργήσει, καὶ ἐργάζεται ἀόκνως γιὰ νὰ στεγνώνει δάκρια, νὰ δυναμώνει ψυχές, νὰ σώζει ζωές, νὰ στηρίζει τὶς μικρὲς κοινωνίες. Ζεῖ σὲ ἀπόμερα χωριά, μὲ τοὺς λίγους γέροντες, μόνος αὐτός, ἀφοῦ ὁ δάσκαλος δὲν ὑπάρχει πιά, οὔτε ὁ πρόεδρος τῆς κοινότητας… Αὐτὰ ἀναγνωρίζει ὁ λαὸς καὶ θέλει οἱ κληρικοί του νὰ πληρώνονται ἀπὸ τὸν δικό του φόρο, γιὰ νὰ ζοῦν ἀξιοπρεπῶς, ὅσο αὐτὸ εἶναι ἐφικτό. Σημειώνεται ὅτι τὸ ποσό, ποὺ προσφέρουν οἱ φορολογούμενοι Ἕλληνες γιὰ τοὺς κληρικούς τους εἶναι 30 περίπου Εὐρὼ ΕΤΗΣΙΩΣ. Ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε θέλησε νὰ ἐπιβαρύνει τὸ κράτος. Ἀντίθετα τὸ κράτος συνεχῶς προέβαινε καὶ προβαίνει σὲ ἀφαιμάξεις τῆς περιουσίας Της.
.         Δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω ἐπίσης ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἄλλαξε ἄρδην γνώμη καὶ ἀπὸ ὑπερασπιστὴς τῆς διατηρήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ τῶν δικαίων τῶν κληρικῶν συνήνεσε στὸ νὰ δοθεῖ ἡ περιουσία στὸ Κράτος καὶ νὰ παύσουν νὰ μισθοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ Δημόσιο οἱ κληρικοί. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ 1987 ὑπεραμύνθηκε τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, τὸν Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμο (τώρα Θεσσαλονίκης) καὶ τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Δημητριάδος Χριστόδουλο, μετὰ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν. Ἐπίσης ὁ κ. Ἱερώνυμος πρὸς ὑποστήριξη τῆς διατήρησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ τῆς πληρωμῆς ἀπὸ τὸ Δημόσιο τῶν ἱερέων ἐξέδωσε 240 σελίδων βιβλίο, τὸ 2012…
.         Δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω ὅτι ὑπάρχει ΕΝΑΣ Ἀρχιερέας, ποὺ βλέπει τόσο ἰδανικὰ τὰ συμφωνηθέντα. Δὲν εἶναι λογικὰ δυνατὸν νὰ πιστεύει ὅτι θὰ πατηθεῖ ἕνα κουμπὶ καὶ ἀφοῦ θὰ καταργηθοῦν οἱ θέσεις τῶν ἱερέων καὶ ἡ μισθοδοσία τους, ἀμέσως θὰ λειτουργήσει ἰδανικὰ ἡ ἐπιδότηση, ποὺ διορθώθηκε καὶ ἔγινε ἐπίδομα καὶ ὅτι θὰ ἔχουν οἱ ἱερεῖς κανονικὰ τὸν μισθό τους. Ἡ ἐπιδότηση ἢ τὸ ἐπίδομα, ποὺ εἶναι προφανὲς ὅτι δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψουν οἱ θεσμοί. Δὲν εἶναι ἐπίσης λογικὰ δυνατὸν νὰ πιστεύει ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία θὰ ἀξιοποιηθεῖ σύντομα, ὥστε νὰ ἔχει εἰσόδημα ἡ Ἐκκλησία τόσο, ποὺ νὰ καλύπτει τὶς γενικὲς ἀνάγκες Της, τὸ ἔργο Της καὶ τὴν πληρωμὴ τῶν ἱερέων Της… Ποῦ ζεῖ; Δὲν βλέπει ὅτι καμία ἐπένδυση δὲν ἔχει προχωρήσει; Δὲν βλέπει τί συμβαίνει στὸ Ἑλληνικό; Δὲν βλέπει ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς γιὰ νὰ κάνει τὴ δουλειὰ του ὑπόσχεται τὰ πάντα στοὺς πάντες καὶ μετὰ ἀθετεῖ τὸ λόγο του;
.         Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ἂν ὑπάρχει ἔστω ΕΝΑΣ Ἀρχιερέας ποὺ συμφωνεῖ μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα, ἐνεργεῖ ἔτσι ζώντας σὲ μία φρεναπάτη, σὲ μία ἐσφαλμένη δηλαδὴ ἀντίληψη τῶν πραγμάτων. Πιστεύει καλόπιστα ὅτι 2+2=5. Ὅμως ὁ Ἰησοῦς τοῦ ζητάει νὰ μὴν εἶναι ἀφελής, ἀλλὰ νὰ ἔχει σύνεση, ποὺ ἔχουν τὰ φίδια, καὶ ἀκεραιότητα, ὅπως τὰ περιστέρια. Σύνεση καὶ ἀκεραιότητα εἶναι τὰ ἐχέγγυα γιὰ τὴν προστασία τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ὅσους Τὴν ἐπιβουλεύονται.-

,

Σχολιάστε

«ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ» (παραβίαση τῶν Ἀρχῶν τῆς Ἰσότητος καὶ τῆς Λαϊκῆς Κυριαρχίας)

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ᾽ ΑΡΕΙῼ ΠΑΓῼ

ΕΥΒΟΙΑΣ 36Β΄ Α΄ ΟΡΟΦΟΣ –
ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ. 690 77 27 088

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ

Ἐπί τῆς ἀτύπου συμφωνίας μεταξύ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως
διά τήν ἀπόλυσιν ἁπάντων τῶν ἐν Ἑλλάδι ὑπηρετούντων Ἱερέων καί Λειτουργῶν

τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καί τήν ἐντεῦθεν ἐπιδοματικήν των ἐνίσχυσιν.

ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ:

Ὑπό τοῦ Ἀξιοτίμου Προέδρου τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ.κ. Σαράντου Σαράντου ἐτέθη ἡμῖν τό ζήτημα τῆς νομικῆς ἀξιολογήσεως καί ἐγκυρότητος τῆς ἀνωτέρω ἀτύπου συμφωνίας καί ἡ ἐπίδρασίς της τόσον ἐπί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ὅσον καί ἐπί τοῦ Χριστεπωνύμου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Ἐκ τῆς ἐν θέματι συμφωνίας παραβιάζονται ἀμέσως αἱ ἀρχαί τῆς ἰσότητος, τῆς ἰσονομίας καί τῆς Δημοκρατίας κατά παράβασιν τῶν ἑξῆς διατάξεων τοῦ Συντάγματος καί τοῦ Νόμου.

1) ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ

.               Ἡ ἀνωτέρω ἄτυπος συμφωνία παραβιάζει πρωτίστως τάς δικαϊκάς ἀρχάς τῆς ἰσότητος καί τῆς ἰσονομίας καί παραβαίνει τάς διατάξεις τῶν παραγράφων 1 καί 2 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Συντάγματος, ὡς καί τάς ὑπερνομοθετικῆς ἰσχύος διατάξεις, αἱ ὁποῖαι ἐξ ἴσου κατοχυροῦν τάς δικαϊκάς ἀρχάς τῆς ἰσότητος καί τῆς μή διακρίσεως ἀμέσως ἰσχύουσαι 2 δυνάμει τοῦ ἄρθρου 28 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, ἤτοι τῶν ἄρθρων 2 καί 6 παρ. 1 ἐδάφιον πρῶτον τῆς Συνθήκης περί Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, 7 ἐδάφιον πρῶτον τῆς Οἰκουμενικῆς Διακηρύξεως τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν περί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, 20 τοῦ Χάρτου θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί 26 ΔΣΑΠΔ. Συγκεκριμένως, κατ’ ἄρθρον 4 παράγραφοι 1 καί 2 Σ. ὁρίζεται ὅτι “1. Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ Νόμου. 2. Οἱ Ἕλληνες καί αἱ Ἑλληνίδες ἔχουν ἴσα δικαίωματα καί ὑποχρεώσεις”. Δυνάμει δέ τοῦ ἄρθρου 2 τῆς Συνθήκης περί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως προβλέπονται τά ἑξῆς: “Ἡ Ἕνωση βασίζεται στίς ἀξίες τοῦ σεβασμοῦ (…) τῆς ἰσότητας, τοῦ κράτους δικαίου, καθώς καί τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων, (…) Οἱ ἀξίες αὐτές εἶναι κοινές στά κράτη μέλη ἐντός κοινωνίας πού χαρακτηρίζεται ἀπό τόν πλουραλισμό, τήν ἀπαγόρευση τῶν διακρίσεων, τήν ἀνοχή, τή δικαιοσύνη, τήν ἀλληλεγγύη (…)”. Δυνάμει δέ τοῦ ἄρθρου 6 παρ. 1 ἐδάφιον πρῶτον τῆς Συνθήκης περί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως προβλέπεται ὅτι: “Ἡ Ἕνωση ἀναγνωρίζει τά δικαιώματα, τίς ἐλευθερίες καί τίς ἀρχές πού περιέχονται στόν Χάρτη τῶν Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τῆς 7ης Δεκεμβρίου 2000, ὅπως προσαρμόσθηκε στίς 12 Δεκεμβρίου 2007, στό Στρασβοῦργο, ὁ ὁποῖος ἔχει τό ἴδιο νομικό κῦρος μέ τίς Συνθῆκες”.
.               Κατά τό ἄρθρον δέ 20 τοῦ Χάρτου θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὁρίζεται ὅτι “ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ Νόμου”. Προσέτι δυνάμει τοῦ ἄρθρου 7 ἐδάφιον πρῶτον τῆς Οἰκουμενικῆς Διακηρύξεως τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν υἱοθετηθείσης διά τῆς ἀπό 10-12-1948 καί ὑπ᾽ ἀριθ. 217 Α(ΙΙΙ) ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ὁρίζονται τά ἑξῆς: “Ὅλοι εἶναι ἴσοι απέναντι στόν Νόμο καί ἔχουν δικαίωμα σέ ἴση προστασία τοῦ Νόμου, χωρίς καμμία διάκριση”. Ἀκόμη συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 26 ἐδάφιον πρῶτον τοῦ ΔΣΑΠΔ κυρωθέντος διά τοῦ Ν. 2462/1997 (ΦΕΚ Α΄-25/26-2-1997): “ὅλα τά πρόσωπα εἶναι ἴσα ἐνώπιον τοῦ Νόμου καί ἔχουν δικαίωμα, χωρίς καμία διάκριση, σέ ἴση προστασία τοῦ Νόμου”. Ἡ ἀρχή τῆς ἰσότητος, τῆς ἰσονομίας καί μή διακρίσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ θεμελιώδη κανόνα τοῦ Συντάγματος, ἀλλά καί τοῦ ἀναγκαστικοῦ διεθνοῦς καί τοῦ ἑνωσιακοῦ δικαίου, ἐπιτάσσει τήν ἰδίαν ρύθμισιν τῶν ὁμοειδῶν περιπτώσεων, ὅπως γίνεται δεκτόν κατά παγιωτάτην Νομολογίαν τόσον τοῦ παρ’ ἡμῖν Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΟλΣτΕ 660/2018, 926/2018, ΣτΕ 686/2018), ὅσον καί πάντων τῶν διεθνῶν Δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Δικαστηρίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (mutatis mutandis ἀπόφασις ΔΕΚ τῆς 8ης-9-2005 ἐπί τῆς ὑποθέσεως ὑπ’ αριθ. C-191/03, North Western Health Board κατά Margaret McKenna). Ἐν προκειμένῳ συντελεῖται μαζική κατά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῶν Λειτουργῶν τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παραβίασις τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητος διά μέσου τῆς ὡς ἄνω ἀτύπου συμφωνίας καί τῆς διά ταύτης ἐξαγγελθείσης ἀπολύσεως τῶν καί τῆς περαιτέρω ἐπιδοματικῆς των ἐνισχύσεως, καθ᾽ ὅσον τοιαύτη μεταχείρισις δέν ἐπιφυλάσσεται ὑπό τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους διά τούς Λειτουργούς τῶν ἑτέρων θρησκειῶν, ἤτοι διά τούς Μουφτῆδες, τούς παπικούς ἱερεῖς καί τούς Ραββίνους, οἱ ὁποῖοι ἐξ ἴσου ὑπάλληλοι ὄντες τοῦ κράτους καί ἀμειβόμενοι διά τάς ὑπηρεσίας των πρός τούς πιστούς τῆς οἰκείας θρησκείας των, ἐν τούτοις οὐδόλως ἐξήγγελται καί δι᾽ αὐτούς ἀνάλογος ἀντιμετώπισις μαζικῆς ἀπολύσεως ἐπί τῇ βάσει τοῦ συγκεκριμένου κριτηρίου τῆς ἰδιότητός των. Ἐπί πλέον, ἡ ὡς ἄνω ἀντισυνταγματική καί παράνομος διάκρισις, τήν ὁποίαν ὑφίστανται οἱ Ὀρθόδοξοι Ἱερεῖς καί ὁ ἰδιότυπος οὗτος ἐργασιακός διωγμός, ἡ χαρακτηριστική μαζικότης τῶν ἐξαγγελλομένων ἀπολύσεων ἁπάντων ὅσων τυγχάνουν Λειτουργοί τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐπί τῇ βάσει τῆς συγκεκριμένης των ἐργασιακῆς ἰδιότητος, συνεπάγεται ἄρδην κατάργησιν μιᾶς ὁλοκλήρου κοινωνικῆς τάξεως καί ἐργασιακῆς ὁμάδος ἀποτελουμένης ἐκ χιλιάδων ἀνθρώπων καί συνάμα συνιστᾶ μείζονα προσβολήν τῆς ἀξίας τῶν ὡς ἀνθρωπίνων ὄντων θίγουσα τήν προσωπικήν των ἀξιοπρέπειαν καί προσωπικότητα κατά παράβασιν τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 2 παρ. 1 καί 5 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, ἀκριβῶς ὁριζόντων ἀντιστοίχως τά ἑξῆς: “Ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τήν πρωταρχικήν ὑποχρέωσιν τῆς Πολιτείας”. “Ἕκαστος δικαιοῦται νά ἀναπτύσση ἐλευθέρως τήν προσωπικότητά του καί νά συμμετέχη εἰς τήν κοινωνικήν, οἰκονομικήν καί πολιτικήν ζωήν τῆς Χώρας, ἐφ’ ὅσον δέν προσβάλλει τά δικαιώματα τῶν ἄλλων καί δέν παραβιάζει τό Σύνταγμα ἤ τά χρηστά ἤθη”. Προσέτι, ἡ νομική ὑποχρέωσις πάντων καί δή τῶν κρατικῶν ἀρχῶν νά σέβωνται καί νά προστατεύουν τήν ἀνθρωπίνην ἀξίαν καί προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου, ὡς καί τό ἀντίστοιχον δικαίωμα τῶν θιγομένων προσώπων κατοχυροῦται εἰς τάς ἑξῆς διατάξεις τοῦ Νόμου. Δυνάμει τοῦ προοιμίου τῆς Οἰκουμενικῆς Διακηρύξεως Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων διευκρινίζεται ὅτι: “(…) ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀξιοπρέπειας, πού εἶναι σύμφυτη σέ ὅλα τά μέλη τῆς ἀνθρώπινης οἰκογένειας, καθώς καί τῶν ἴσων καί ἀναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς εἰρήνης στόν κόσμο. (…)
.               Ἐπειδή ἔχει οὐσιαστική σημασία νά προστατεύονται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀπό ἕνα καθεστώς δικαίου, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά μήν ἀναγκάζεται να προσφεύγει, ὡς ἔσχατο καταφύγιο, στήν ἐξέγερση κατά τῆς τυραννίας καί τῆς καταπίεσης (…). Ἐπειδή μέ τόν Καταστατικό Χάρτη, οἱ λαοί τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διακήρυξαν καί πάλι τήν πίστη τους στά θεμελιακά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, στήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας (…). Ἐπειδή τά κράτη μέλη ἀνέλαβαν τήν ὑποχρέωση νά ἐξασφαλίσουν, σέ συνεργασία μέ τόν Ὀργανισμό τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τόν ἀποτελεσματικό σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν θεμελιακῶν ἐλευθεριῶν σέ ὅλο τόν κόσμο”. Επίσης κατά τό ἄρθρον 1 τοῦ Χάρτου θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, προβλέπεται ὅτι: “Ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια εἶναι ἀπαραβίαστη. Πρέπει νά εἶναι σεβαστή καί νά προστατεύεται”. Ἡ ἀνθρωπίνη ἀξία καί ἡ προσωπικότης εἶναι δικαίωμα μή περιουσιακόν, τό ὁποῖον ἐνδιαφέρει τήν δημοσίαν τάξιν, ἀσκούμενον παρ’ ἑκάστου ἀνθρώπου, ἀπαράγραπτον, ἀπολύτως προσωπικόν καί ἀπόλυτον ὑπό τήν ἔννοιαν ὅτι οὐδεμία συγχωρεῖται προσβολή καί παραβίασίς του, ἐξ οὗ καί ὡς ἀπαραβίαστον προστατευόμενον δυνάμει τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Χάρτου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἐπίσης τυγχάνει ἀγώγιμον, ὥστε ἡ παραβίασίς του γεννᾶ ἀξίωσιν ἀποζημιώσεως ἔναντι παντός προσβάλλοντος τοῦτο.

2) ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

.               Δυνάμει τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Συντάγματος ὁρίζονται τά ἑξῆς:
“1. Τό πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος εἶναι προεδρευομένη κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
2. Θεμέλιον τοῦ πολιτεύματος εἶναι ἡ λαϊκή κυριαρχία.
3. Ἅπασαι αἱ ἐξουσίαι πηγάζουν ἐκ τοῦ λαοῦ καί ὑπάρχουν ὑπέρ αὐτοῦ καί τοῦ Ἔθνους, ἀσκοῦνται δέ καθ᾽ ὅν τρόπον ὁρίζει τό Σύνταγμα”. Δυνάμει δέ τοῦ ἄρθρου 2 τῆς Συνθήκης περί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως προβλέπονται τά ἑξῆς: “Ἡ Ἕνωση βασίζεται στίς ἀξίες τοῦ σεβασμοῦ (…) τῆς δημοκρατίας, τῆς ἰσότητας, τοῦ κράτους δικαίου, καθώς καί τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, (…). Οἱ ἀξίες αὐτές εἶναι κοινές στά κράτη μέλη (…)”. Ἡ ἐν λόγῳ διάταξις τοῦ ἑνωσιακοῦ δικαίου ἀποτελεῖ ὡσαύτως ἀναπόσπαστον μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ δικαίου δυνάμει τοῦ ἄρθρου 28 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος ἐν συνδυασμῷ πρός τάς διατάξεις τοῦ Νόμου 6945/1979 περί κυρώσεως τῆς Συνθήκης προσχωρήσεως τῆς Ελλάδος εἰς τάς Συνθήκας τῆς ΕΟΚ καί τῆς ΕΚΑΕ. Αἱ ἀνωτέρω συνταγματικαί διατάξεις καί δικαϊκαί ἀρχαί ἐπιτάσσουν τήν πλήρως δεσμευτικήν νομικήν ὑποχρέωσιν πάντων τῶν Ἑλλήνων καί ὡσαύτως πάντων τῶν μελῶν τῆς ἑκάστοτε ἑλληνικῆς κυβερνήσεως νά ὑλοποιῇ τήν ἐφ’ ἑκάστου ζητήματος νομίμως ἐκπεφρασμένην ἤ γνωστήν εἰς τόν Νομοθέτην θέλησιν τοῦ λαοῦ καί μάλιστα μετ’ ἀφοσιώσεως πρός τήν Πατρίδα καί τήν Δημοκρατίαν, ἀλλά καί μετά σεβασμοῦ πρός τό Σύνταγμα καί τούς συνάδοντας πρός αὐτό Νόμους, ὅπως ρητῶς ἐπιτάσσει ἡ διάταξις τῆς δευτέρας παραγράφου τοῦ ἄρθρου 120 τοῦ Συντάγματος, ἥτις ἐξ ἴσου παρεβιάσθη ἐκ τῆς ὡς ἄνω ἀτύπου συμφωνίας. Ἄλλωστε ἡ παράγραφος 3 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Συντάγματος ὁρίζουσα ὅτι “ἅπασαι αἱ ἐξουσίαι πηγάζουν ἐκ τοῦ λαοῦ” συνοδεύεται καί ἀπό τάς λέξεις “καί ὑπάρχουν ὑπέρ αὐτοῦ καί τοῦ Ἔθνους”, εἰς τρόπον, ὥστε οὐδεμία ἀμφιβολία ὑφίσταται ὡς πρός τό ὅτι ναί μέν ἡ νομιμοποίησις τῆς ἐξουσίας τῶν ὀργάνων τῆς ἐκτελεστικῆς λειτουργίας ἄρχεται κατά τήν χρονικήν στιγμήν τῆς δημοκρατικῆς ἐκλογῆς των ὑπό τοῦ λαοῦ, πλήν ὅμως ἡ νομιμοποίησις τῆς ἐν συνεχείᾳ ἐξακολουθήσεως τῆς ἐκ μέρους των τετραετοῦς διακυβερνήσεως τελεῖ ὑπό τήν συνταγματικήν αἵρεσιν τῆς διαρκοῦς καί ἀδιασπάστου συμφωνίας της πρός τήν κυρίαρχον λαϊκήν βούλησιν, εἰς ἥν καί ὑπήκει, ἀφοῦ ἡ συγκεκριμένη ἀκριβῶς ἐξουσία ὑπάρχει –ὀφείλουσα διαρκῶς νά λειτουργῇ– ὑπέρ τοῦ λαοῦ καί σύμπαντος τοῦ Ἔθνους. Ὡς προείρηται, κατά τήν παράγραφον 2 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Συντάγματος ἡ δικαϊκή κανονιστική ἀρχή τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας κατοχυροῦται ὡς “Θεμέλιον τοῦ πολιτεύματος”.
.               Ἐξ ἴσου δέ κατ’ ἄρθρον 2 τῆς Συνθήκης περί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὁρίζεται ὅτι ἡ Ἕνωσις βασίζεται ἐπί τῆς ἀξίας “τοῦ σεβασμοῦ (…) τῆς δημοκρατίας”. Ὁ σεβασμός οὗτος τῆς δημοκρατικῆς ἀρχῆς εἶναι τόσον δεδομένος καί αὐτονόητος εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν, ὥστε δέν δύναται νά καταστῇ μέλος της κράτος μή δημοκρατικῶς διακυβερνώμενον ἤ μή σεβόμενον τάς ἀρχάς ἀκριβῶς τῆς Δημοκρατίας, τῆς ἰσότητος, τοῦ κράτους δικαίου καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀφοῦ ρητῶς δυνάμει τῆς αὐτῆς ἐν λόγῳ διατάξεως ἡ ἀξία τῆς Δημοκρατίας, ὅπως καί αἱ λοιπαί ὡς ἄνω ἀρχαί, ἀναγνωρίζονται ὡς «κοινές στά κράτη μέλη».
.               Κινητήριος δέ, κατά κυριολεξίαν, δύναμις τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος εἶναι ἡ ἀρχή τῆς πλειονοψηφίας, ἡ κάμψις δηλαδή τῆς βουλήσεως τῶν ὀλίγων ἔναντι τῆς βουλήσεως τῶν πολλῶν. Δημοκρατία συνοπτικῶς κέκληται ὁ ἐντός καθεστῶτος πλήρους ἰσότητος καί ἰσονομίας σεβασμός καί ἡ ὑποταγή πάντων εἰς τήν βούλησιν τῆς πλειονοψηφίας τοῦ λαοῦ. Δημοκρατία ἐπ’ οὐδενί σημαίνει τήν ἐπιβολήν εἰς τήν πλειονοψηφίαν τοῦ λαοῦ τῆς βουλήσεως ὄχι ἁπλῶς τῆς μειονοφηφίας, δηλαδή τῶν ὀλίγων, ἀλλά δύο ανθρώπων ή ἔστω μιᾶς ἐντελῶς ἰσχνοτάτης μερίδος ἀτόμων καί δή ἐνίων ἐκ τῶν φορέων τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Οὔτε ἡ γνώμη, ἡ ψῆφος καί ἡ ἀπόφασις τοῦ πρωθυπουργοῦ καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἔχει ex officio ἤ ἀριστίνδην μείζονα ἀξίαν καί βαρύτητα ἤ ἑνός ἑκάστου τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων. Ἐν προκειμένῳ ἡ ὡς ἄνω ἄτυπος συμφωνία, δι᾽ ἧς ἐξήγγελται ὅτι θά ἀπολυθοῦν ἀπαξιούμενοι καί δή ἐπιδοματικῶς ἐνισχυόμενοι ΑΠΑΝΤΕΣ οἱ Λειτουργοί τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δυνάμει ἀντισυνταγματικῆς διακρίσεως ἐπί τῇ βάσει τοῦ κριτηρίου τῆς συγκεκριμένης ἰδιότητός των, παραβιάζει ὠμῶς τάς δικαϊκάς κανονιστικάς ἀρχάς τῆς Δημοκρατίας καί τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας, ἀλλά καί τῆς ἰσότητος εἰς βάρος τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ κατά παράβασιν τῶν ἀνωτέρω διατάξεων. Τοῦθ᾽ ὅπερ ἐπειδή οἱ ταύτην συνομολογήσαντες παρεῖδον τό γεγονός ὅτι ὁ Ἑλληνικός Λαός, ὁ ὁποῖος κατά συντριπτικόν ποσοστόν – μεῖζον τοῦ 98% – πρεσβεύει τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν Πίστιν καί θρησκεύει καί λατρεύει τόν ἐν Τριάδι Θεόν εἰς τούς Ἱερούς του Ναούς, ὅπερ προϋποθέτει τήν λειτουργίαν τῶν Ναῶν τούτων καί ὡσαύτως τήν ὕπαρξιν – καί δή τήν ἐπιβίωσιν – τῶν Λειτουργῶν τῆς Πίστεώς του ἐπί τῇ βάσει κανονικῶν καί πλήρων σχέσεων ἐργασίας καί πλήρων παροχῶν κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως καί ἐπ’ οὐδενί ἐπί τῇ βάσει ἐπιδοματικῶν ἐνισχύσεων. Ἡ μαζική ἀπόλυσις ἁπάντων τῶν μελῶν τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου ὄχι μόνον δέν συνάδει πρός τήν βούλησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἀλλά συγκρούεται μετωπικῶς πρός αὐτήν, καθ’ ὅσον μάλιστα πλήττει ἀμέσως πρωτίστως τόν ἴδιον τόν Ἑλληνικόν Λαόν – ὄχι μόνον τούς Ὀρθοδόξους Ἱερεῖς – κατά τοῦ συνόλου τοῦ Χριστεπωνύμου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, διότι εἶναι ἀνέκαθεν γνωστόν εἰς τόν ἑκάστοτε συνταγματικόν Νομοθέτην ἀπό τῆς συστάσεως τοῦ συγχρόνου ἑλληνικοῦ κράτους ἄχρι τοῦδε τό ἀνωτέρω γεγονός, ὅτι ἡ συντριπτική δηλαδή πλειονοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ πρεσβεύει τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν Πίστιν, ἐξ οὗ καί ἡ ἐπίκλησις τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος εἰς τήν Μίαν, Ἁγίαν καί Ὁμοούσιον Τριάδα. Αὕτη δέ ἡ Πίστις τῶν Ἑλλήνων, ἀποτελεῖ γνωστόν τοῖς πᾶσι συστατικόν στοιχεῖον τῆς ἰδιοπροσωπείας τοῦ Ἔθνους καί συνιστᾶ ἀληθῶς ζήτημα ὑπαρξιακόν διά τούς Ἕλληνας καί οὐδείς δικαιοῦται νά τήν θίγει. Διά τοῦτο ἄλλωστε τό ἄρθρον 3 παρ. 1 ἐδάφια πρῶτον καί δεύτερον τοῦ Συντάγματος ἐπί λέξει καί ἐπιτακτικῶς ὁρίζει καί ρητῶς ἀναγνωρίζει τό πανθομολογούμενον γεγονός ὅτι “Ἐπικρατοῦσα θρησκεία ἐν Ἑλλάδι εἶναι ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, κεφαλήν γνωρίζουσα τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὑπάρχει ἀναποσπάστως ἡνωμένη δογματικῶς μετά τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης καί πάσης ὁμοδόξου του Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τηροῦσα ἀπαρασαλεύτως, ὡς ἐκεῖναι, τούς ἱερούς ἀποστολικούς καί συνοδικούς κανόνας καί τᾶς ἱεράς παραδόσεις”. Σύμπας ὁ Ἑλληνικός Λαός πλήττεται καί πᾶς Ἕλλην Ὀρθόδοξος προσβάλλεται εἰς τό δυνάμει τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος κατοχυρούμενον ἀτομικό δικαίωμά του διά τήν θρησκευτικήν του ἐλευθερίαν καί διά τήν ἄσκησιν τῆς λατρείας τοῦ ἐκ τῆς ὑπό κρίσιν ἐπαπειλουμένης περιπτώσεως μαζικῶν ἀπολύσεων καί ἐκ τῆς ἐπιδοματικῆς τοῦ λοιποῦ ἐνισχύσεως τῶν Ἱερέων, διότι αὔτη θά λειτουργεῖ ἀποτρεπτικῶς διά τούς νέους ἀνθρώπους ἐπί τῷ ἱερατεύεσθαι. Τοῦτο θά ἔχει ὡς ἄμεσον καί πρακτικόν ἀποτέλεσμα ὅλοι οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νά στεροῦνται Ἱερέων καί ἐφημερίων εἰς τούς πλείστους Ἱερούς ἀνά τήν Χώρα Ναούς καί εἰς τά πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος καί ἄρα (οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί) θά ἐμποδίζονται ἐξ ἀντικειμένου εἰς τήν ἐκδήλωσιν τῆς θρησκευτικῆς των Πίστεως καί εἰς τήν ἄσκησιν τῆς λατρείας των εἰς τούς Ἱερούς ἀνά τήν Ἑλλάδα Ναούς κατά παράβασιν ἁπασῶν τῶν ὡς ἄνω διατάξεων τοῦ Συντάγματος καί τοῦ Νόμου. Καί πάντα ταῦτα ἐντός μίας πολιτείας, ἡ ὁποία θέλει νά ὀνομάζεται δημοκρατική καί εὐνομουμένη καί λειτουργοῦσα ἐντός τοῦ πλαισίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως…

Ἀθῆναι, 11 Νοεμβρίου 2018
Ὁ γνωμοδοτῶν Δικηγόρος
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

 

Σχολιάστε

Ο ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 960 ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 960 ΧΡΟΝΙΑ

.           Ὁ ἀρχαιότερος γνωστός Ἐρημίτης Ἅγιος τῆς Κρήτης εἶναι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Ὁμολογητής, ὁ ὁποῖος κοιμήθηκε τό ἔτος 658 μ.Χ.. Ἡ βιογραφία του μᾶς εἶναι γνωστή ἀπό τήν παλαίτυπη σειρά «Acta Sanctorum», καθώς καί ἀπό ἄλλες πηγές. Ὅπως ἀναφέρει ἡ παραπάνω πηγή, ὁ Κρητικός Νότος δέν ἦταν τόσο φημισμένος τά χρόνια ἐκεῖνα γιά τόν πλοῦτο, ὅσο γιά τό πλῆθος τῶν ἀνδρῶν πού ἀσκούνταν στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ.
.          Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἀνήκει στήν κατηγορία τῶν ἀσκητῶν πού ἀφιερώθηκαν στόν Θεό μέ βαθειά ἄσκηση καί τέλεια ἀποταγή ἐκ τοῦ κόσμου, μέσα σέ σπήλαιο πού βρισκόταν στά νότια παράλια τῆς Κρήτης. Οἱ πνευματικοί του ἀγῶνες ἔγιναν πολύ γνωστοί. Ὅπως συνάγεται ἀπό τόν βίο του ἔζησε μέ θεϊκή φλόγα καί ἀσκήθηκε μέ μεγάλο πόθο ψυχῆς, ἀντιμαχόμενος τό κοσμικό φρόνημα.
.           Ὁ ἐν λόγῳ Ἅγιος στό σπήλαιο ὅπου ἀθλήθηκε πνευματικά ἀποκτῶντας μεγάλες ἀρετές, στό ἴδιο σπήλαιο ἐνταφιάσθηκε μέ ἀφάνεια. Οἱ γειτονικοί κάτοικοι τῆς ἐρημιᾶς μέσα στήν ὁποία ἔζησε δημιούργησαν λατρεία γιά αὐτόν καί ἐπειδή ἦταν δύσκολη ἡ πρόσβαση στόν Τόπο τοῦ σπηλαίου του, μετέφεραν τό σκήνωμά του σέ πόλη, στολίζοντάς το μέ ἰδιαίτερο τρόπο.
.           Παρατήρησαν ὅμως ὅτι ὅσο χρονικό διάστημα, περίπου γιά τρία χρόνια καί ἕξι μῆνες, τό σῶμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτη, βρισκόταν στήν πόλη αὐτή, μακρυά ἀπό τόν τόπο τῆς ἄσκησής του, ἐπικράτησαν ξηρασίες, χάθηκαν τεράστιες σοδειές σιτηρῶν καί σταμάτησε ὁ οὐρανός νά δίδει βροχή. Τήν κατάσταση αὐτή οἱ ἄνθρωποι τήν αἰτιολόγησαν ἐξ αἰτίας τῆς μεταφορᾶς τοῦ λειψάνου τοῦ ἐρημίτη στόν κόσμο, γι᾽ αὐτό καί ἀποφάσισαν νά ἐπιστρέψουν τό λείψανό του στό σπήλαιο τῆς ἄσκησής του. Τότε σταμάτησε ἡ ξηρασία, ἔπεσε ἄφθονη βροχή καί ἡ γῆ χόρτασε ἀπό νερό. Στό σπήλαιο αὐτό τό σῶμα τοῦ Ἁγίου ἔμεινε μέσα σέ ταφικό μνημεῖο, τιμώμενο ἀπό ὅλους μέ περισσή εὐλάβεια.
.           Τό ἔτος 1058, Βενετσιάνοι ἔμποροι ἦλθαν μέ πλοῖο στά νότια παράλια τῆς Κρήτης, πέρασαν τά δύσβατα μέρη πού ὁδηγοῦσαν στόν τόπο τῆς σπηλιᾶς πού ἦταν θαμμένος ὁ Ἅγιος τό 658, ἔκλεψαν τό σῶμα του καί τό μετέφεραν στή Βενετία, στό γνωστό Νησί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μείζονος. Σχετικές πληροφορίες ὑπάρχουν στό βιβλίο “DELLE INSCRIZIONI VENEZIANE”. Τό ἄφθαρτο σκήνωμα τοῦ Ἁγίου παρέμενε στή Βενετία, στόν παραπάνω ἀναφερόμενο Ναό, μέσα σέ μιά λάρνακα.
.           Πρίν ἀπό περίπου 20 χρόνια τό Μοναστῆρι τῆς Παναγίας τοῦ Κουδουμᾶ, τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ἄρχισε νά μελετᾶ καί νά ἀσχολεῖται μέ τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Ἐρημίτη. Τό Μοναστήρι αὐτό σέ ἔνδειξη σεβασμοῦ πρός τόν Ἅγιο Κοσμᾶ, ἀνακαίνισε ἕνα ἀπό τά σπήλαια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀφιέρωσε Ἱερό Ναό στό ὄνομά του, καί κάθε χρόνο γιορτάζει τή μνήμη του, πού εἶναι στίς 2 Σεπτεμβρίου, στό συγκεκριμένο σπήλαιο. Στό διάβα τοῦ χρόνου, ἡ Ἱερά Μονή Κουδουμᾶ ἦρθε, κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη, σέ ἐπαφή μέ τό παραπάνω Μοναστήρι στή Βενετία, παρακαλῶντας νά δοθεῖ τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου.
.           Μετά ἀπό ἐπισκέψεις τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ μαζί μέ εἰδικούς ἐρευνητές καί μετά ἀπό μιά μακρά ἱστορία συνεννοήσεων, στήν τελευταία ἐπίσκεψη τῆς Ἀντιπροσωπίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Κουδουμᾶ στή Βενετία, ἀφοῦ προηγήθηκαν μελέτες, ἐγκρίσεις τῶν Ἰταλικῶν ἀρχαιολογικῶν ὑπηρεσιῶν, μέ ἄδεια τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πατριαρχείου Βενετίας, στίς 16 Ὀκτωβρίου 2018, ἔγινε ἡ τελευταία φάση τῆς ἀποσφράγισης τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτη
.           Τελικά, δόθηκε στή Ἱερά Μονή Κουδουμᾶ ἀπό τούς Ρωμαιοκαθολικούς μοναχούς τῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μείζονος τῆς Βενετίας καί τό Ρωμαιοκαθολικό Πατριαρχεῖο Βενετίας, ἱκανό μέρος ἀπό τά ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτη, μέρος ἀπό τό ὕφασμα πού κάλυπτε τόν Ἅγιο, τέσσερα μεγάλα τμήματα ἀπό τή ζωγραφική ἐπιφάνεια τῆς εἰκονομαχικῆς λάρνακας τοῦ 8ου αἰῶνα πού κάλυπτε τόν Ἅγιο καθώς καί οἱ ἀρχαῖες κλειδαριές της, γιά νά φιλοξενηθοῦν γιά πάντα στό Μοναστήρι τοῦ Κουδουμᾶ. Ἡ λάρνακα ξανακλείσθηκε καί σφραγίσθηκε μέ βουλοκέρι.
.           Στίς 17 Ὀκτωβρίου 2018 ἡ ἀποστολή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ ἀναχώρησε μέ πλοῖο ἀπό τή Βενετία, τά ἐν λόγῳ ἱερά λείψανα ἔφθασαν στήν Ἱερά Μητρόπολη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, στίς 20 Ὀκτωβρίου 2018 καί ἀπό ἐκεῖ κατέφθασαν στό Μοναστήρι τοῦ Κουδουμᾶ ὅπου ἔγινε ἡ ὑποδοχή τους καί ἀκολούθησε ἱερά ἀγρυπνία.
.           Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης χαιρετίζει μέ βαθειά πνευματική ἀγαλλίαση, τήν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτη στόν τόπο τῆς ἄσκησής του, τή Μεγαλόνησο Κρήτη. Ἡ ἐπανακομιδή τμήματος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου Του στόν Τόπο μας ἀποτελεῖ, ἀπό πλευρᾶς ἀρχαιότητας, τό δεύτερο σπουδαιότερο γεγονός ἐπιστροφῆς τιμίου λειψάνου, στή Μεγαλόνησο Κρήτη, μετά τήν ἐπανακομιδή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
.           Ἡ Ἱερά Σύνοδος θά ἀποστείλει τά κατάλληλα εὐχαριστήρια γράμματα στό Ρωμαιοκαθολικό Πατριάρχη Βενετίας καί στή Ρωμαιοκαθολική Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μείζονος Βενετίας.
.           Γιά νά τιμηθεῖ κατάλληλα τό σπουδαῖο αὐτό Ἱστορικό γεγονός καί νά πληροφορηθεῖ ὁ εὐσεβής λαός τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε τά παρακάτω:

1. Τό Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018 στήν Ἱερά Μονή Κουδουμᾶ νά τελεσθεῖ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο.
2. Τήν Κυριακή, 12 Μαΐου 2019, κατά τήν ὁποία ἑορτάζεται ἡ ἐπέτειος τῆς ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, τά ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτη νά μεταφερθοῦν στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Τίτου Ἡρακλείου, ὅπου θά τελεσθεῖ Συνοδική Θεία Λειτουργία. Ἡ Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου καί τά ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ θά λιτανευθοῦν ἀπό κοινοῦ, τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, κατά τήν καθιερωμένη λιτάνευση, στήν πόλη τοῦ Ἡρακλείου.
3. Τή Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019 Συνοδική Ἀντιπροσωπεία νά μεταφέρει τά ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ἀπό τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Τίτου Ἡρακλείου, στήν Ἱερά Μονή Κουδουμᾶ, ὅπου θά τοποθετηθοῦν σέ κατάλληλο χῶρο.
4. Νά γίνουν εἰδικές ἐκδόσεις σχετικά μέ τόν βίο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, προκειμένου νά γνωστοποιηθεῖ στό λαό τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀσκητική πολιτεία καί ἡ μαρτυρία τοῦ ἀρχαιότερου γνωστοῦ Ἐρημίτη καί Ὁμολογητή τῆς Μεγαλονήσου.
5. Νά ὀργανωθεῖ τριήμερο ἐκδηλώσεων μέ σχετική Ἐπιστημονική Ἡμερίδα, ἐντός τοῦ μηνός Μαΐου 2019, στό ὁποῖο θά κληθοῦν ἀπό τή Βενετία ἄνθρωποι πού σχετίζονται μέ τά παραπάνω, οἱ ὁποῖοι θά τιμηθοῦν ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης.
6. Νά καθιερωθεῖ, κατ᾽ ἔτος, ἡ τρίτη Κυριακή μηνός Μαΐου, ὡς ἡ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς ἐπανακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτη στήν Ἱερά Μονή τοῦ Κουδουμᾶ.

ΠΗΓΗ: ekklisiakritis.com

 

,

Σχολιάστε

ΥΠΟ ΑΠΟΛΥΣΙΝ ἆραγε 2784 ΚΛΗΡΙΚΟΙ;

.               Σὲ μία σημαντικὴ ἀποκάλυψη προχωρᾶ τὸ σημερινὸ φύλλο τῆς ἐφημερίδας ΕΣΤΙΑ, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν εἰσήγησή του πρὸς τὴν Ἱεραρχία δήλωσε ὅτι κινδυνεύουν 2784 θέσεις ἐργασίας ἱερέων ποὺ “αὐτὴ τὴ στιγμὴ βρίσκονται στὸν ἀέρα”.
.               Σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα, ἡ ὁποία ἐπικαλεῖται διαρροὴ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς στὴν ἐφημερίδα “ΕΘΝΟΣ”, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν εἰσήγησή του, κάνει ἀναφορὰ στὶς Ὀργανικὲς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες προσδιορίζονται μὲ Νόμο τοῦ 1945 καὶ εἶναι 6.000 γιὰ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, καὶ οἱ ὁποῖες διευρύνθηκαν σὲ 8000, χωρὶς ὅμως καμία δέσμευση τῆς πολιτείας ἐπ᾽ αὐτῶν.
.               Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάλυση τῆς ἐφημερίδας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος φέρεται νὰ ὑπονοεῖ, ὅτι πιθανὴ ἀπόρριψη τῆς συμφωνίας του μὲ τὸν κ. Τσίπρα θέτει σὲ κίνδυνο τὶς (πλεονάζουσες τῶν 6.000) μισθοδοτούμενες θέσεις κληρικῶν, ποὺ ὑπολογίζονται σὲ 2.784. Ἀντίθετα, μὲ τὴν υἱοθέτηση τῆς συμφωνίας θὰ μποροῦσαν νὰ περιληφθοῦν στὴ μισθοδοσία ἀκόμα καὶ οἱ ἄμισθοι ἱερεῖς, ἀφοῦ σύμφωνα μὲ τὴν εἰσήγηση, προκειμένου νὰ περάσει ἡ συμφωνία, τὸ κράτος θὰ μποροῦσε νὰ δεχτεῖ τὴ μισθοδοσία περισσοτέρων ἀπ᾽ ὅσους ἱερεῖς καλύπτει σήμερα.
.               Ἡ ἐφημερίδα τονίζει ὅτι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πιέζει τοὺς ἱερεῖς προκειμένουν νὰ δεχτοῦν τὴ συμφωνία του μὲ τὸν κ. Τσίπρα, διότι σὲ διαφορετικὴ περίπτωση θὰ μποροῦσε νὰ κινδυνέψει τὸ εἰσόδημά τους.
.               Μὲ ἐνδιαφέρον πάντως ἀναμένεται ἡ ἀντίδραση τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδας, ποὺ ἤδη ἔχει ἀπορρίψει τὴ συμφωνία.

ΠΗΓΗ: thepresident.gr

Σχολιάστε