«ΣΤΑ ΑΚΡΑ» Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Στὰ ἄκρα ὁ ἱερὸς πόλεμος μὲ Φίλη

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗ

ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ
«ΕΘΝΟΣ», 26.09.16, 8:59

.           Μαίνεται ἡ ἐπίθεση ἱεραρχῶν στὸν ὑπουργὸ Παιδείας Νίκο Φίλη, παρὰ τὶς προσπάθειες ποὺ γίνονται ἀπὸ κυβερνητικὰ στελέχη νὰ συμβάλουν στὴν ἐκτόνωση τῆς κατάστασης. Σὲ ὁριακὸ σημεῖο βρίσκονται οἱ σχέσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας.
.             Μάλιστα ὁρισμένοι μητροπολίτες ζητοῦν τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ ὑπουργοῦ ἀπὸ τὴ θέση του, καθώς, ὅπως λένε, «εἶναι ἄδικη ἡ ἐπίθεσή του κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσβάλλει τὴν ἱστορικὴ μνήμη τοῦ λαοῦ», ἀναφερόμενοι στὶς αἰχμὲς ποὺ ἄφησε ὁ ὑπουργὸς γιὰ τὸν ρόλο ποὺ διαδραμάτισε ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὶς περιόδους τῆς χούντας καὶ τῆς Κατοχῆς.
.          Κάποιοι ἱεράρχες ποὺ χαρακτηρίζονται «ἀκραῖοι», ὅπως ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος, ζητοῦν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος νὰ κηρύξει τὴν Ἐκκλησία «ἐν διωγμῷ», ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἀμβρόσιος ἔδωσε ἐντολὴ νὰ χτυποῦν πένθιμα οἱ καμπάνες τὸ Σάββατο στὴν πόλη τοῦ Αἰγίου.
.           Πάντως ὁ κ. Φίλης ἀπέφυγε χθὲς νὰ κάνει νέες δηλώσεις γιὰ τὸ θέμα καὶ μάλιστα ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο συνάντηση προκειμένου νὰ συζητήσουν γιὰ ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἐκκλησία, χωρὶς ὅμως νὰ λάβει ἀπάντηση ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Πάντως ἀναφορικὰ μὲ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ δρομολογήθηκαν στὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὁ κ. Φίλης ἐμφανίζεται ἀποφασισμένος νὰ τὶς προχωρήσει, καθὼς θεωρεῖ ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ κυβερνητικὴ ἀπόφαση καὶ δὲν πρόκειται νὰ ὑποχωρήσει, ἐπειδὴ τὸν πιέζουν κάποιοι ἀκραῖοι ἱεράρχες.

Ἡ Ἕνωση Κεντρώων
.           Ἐπίθεση στὸν ὑπουργό, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες, ἐξαπέλυσε καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, ὁ ὁποῖος κάλεσε τὸν πρωθυπουργὸ νὰ ἐπαναφέρει στὴν τάξη τὸν κ. Φίλη, τονίζοντας ὅτι τὸ κόμμα τοῦ «στηρίζει τὴν ἀνεξιθρησκία, στηρίζει ὅμως καὶ τὴν Ὀρθόδοξη ἐπίσημη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος».
.            Στὴν προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στοὺς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων διαχρονικὰ ἀναφέρθηκε καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, κατὰ τὴ διάρκεια ἐκδηλώσεων μνήμης γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Ἅλωσης τῆς Τριπολιτσᾶς, ἡ ὁποία σημάδεψε τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. «Ἡ Ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς ἔχει ὅλα τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ πραγματικῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου. Καὶ τοῦτο διότι ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητο ἱστορικὸ γεγονὸς τὸ ὅτι μετὰ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπανάστασης, ἡ Ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς ὑπῆρξε ἡ σημαντικότερη ἐπιτυχία τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, ἡ ὁποία ὁδήγησε στὴν τελικὴ εὐόδωση τῆς Ἐθνεγερσίας. Εὐόδωση ἡ ὁποία ὀφείλεται ἐπίσης καὶ ἐν πολλοῖς στὴν πάντα παροῦσα, διαχρονικῶς, στοὺς Ἐθνικοὺς Ἀγῶνες γιὰ τὴν Ἐλευθερία, τὴ Δημοκρατία καὶ τὸ Κοινωνικὸ Κράτος Δικαίου Ἐκκλησία μας», σημείωσε ὁ κ. Παυλόπουλος κατὰ τὴν ὁμιλία του μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς παρέλασης. Μάλιστα ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μίλησε γιὰ ἐθνικὴ ἑνότητα, τονίζοντας ὅτι «πρέπει μὲ κάθε τίμημα νὰ παραμερίσουμε τὶς ὅποιες διαφορές μας καὶ ν᾽ ἀναδειχθοῦμε, τώρα καὶ στὸ μέλλον, ἄξιοι συνεχιστὲς τῶν προγόνων μας καὶ τῆς ἀπαράμιλλης κληρονομιᾶς τους».

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
«Τὰ Θρησκευτικὰ μποροῦν νὰ γίνουν πολὺ ἑλκυστικὰ»

.              Θέση ὑπὲρ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας πῆρε χθὲς ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, ὁ ὁποῖος, ἀναφερόμενος στὶς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τόνισε ὅτι «τὰ Θρησκευτικὰ κατάντησαν ἡ ὥρα τοῦ παιδιοῦ, ὅπως καὶ κάποια ἄλλα μαθήματα ποὺ γιὰ μένα εἶναι πολὺ σημαντικά, ὅπως ἡ μουσικὴ ἢ τὰ καλλιτεχνικά. Τὸ μάθημα αὐτὸ ἔχει ὑποβαθμιστεῖ πάρα πολύ. Πρέπει νὰ ὑπάρξει μία γενναία παρέμβαση, γιατί τὰ παιδιὰ τὸ ἔχουν ἐγκαταλείψει».
.            «Δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος διαμάχης ἀνάμεσα στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν», δήλωσε ἀπὸ τὴν πλευρά της ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργὸς Παιδείας Σία Ἀναγνωστοπούλου καὶ συμπλήρωσε: «Δὲν καταλαβαίνω γιατί ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ὅτι ἀπειλεῖται ὅταν ὁ ὑπουργὸς Παιδείας ἀποφασίζει νὰ ἐφαρμόσει αὐτὸ ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ θεολόγοι, δηλαδὴ ἡ ἐπιτροπή, τοῦ ἔχει εἰσηγηθεi. Νομίζω ὅτι εἶναι μία διαμάχη ποὺ πρέπει νὰ σταματήσει ἐδῶ γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας». Ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργὸς Παιδείας τόνισε ἐπίσης ὅτι «τὰ μαθήματα ποὺ διδάσκονται στὰ σχολεῖα εἶναι θέμα τῆς Πολιτείας. Ἡ Πολιτεία εἶναι ὑπεύθυνη ἀπέναντι στοὺς πολίτες γιὰ τὸ τί εἴδους μόρφωση θὰ προσφέρει καὶ κανένας ὑπουργὸς δὲν ἀποφασίζει ἀπὸ μόνος του τὸ περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων».

«Μεσοβέζικος τρόπος»
.            Ἀναφερόμενη στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ κυρία Ἀναγνωστοπούλου ἀνέφερε ὅτι μπορεῖ νὰ γίνει πάρα πολὺ ἑλκυστικὸ γιὰ τοὺς μαθητές. Ὅπως σημείωσε, «μέχρι τώρα εἴχαμε βρεῖ αὐτὸ τὸν μεσοβέζικο τρόπο, νὰ δίνεται ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα. Τὰ Θρησκευτικὰ εἶναι ἕνα μάθημα ὅπως ὅλα τὰ ἄλλα καὶ μπορεῖ νὰ ἀναπτύξει τὴν κριτικὴ ἱκανότητα τῶν μαθητῶν, ἐὰν ἀποκτήσει ὅλες αὐτὲς τὶς ἰδιότητες ποὺ ἔχει ἕνα μάθημα, τὸ ὁποῖο στηρίζεται στὴν ἐπιστήμη. Τὸ μάθημα, μὲ ἀλλαγὲς στὸ περιεχόμενο, μπορεῖ νὰ γίνει πάρα πολὺ ἑλκυστικὸ καὶ νὰ τονώσει αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ προσφέρει μία Πολιτεία σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία, ὅπως εἶναι πλέον ἡ ἑλληνική».

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Σχολιάστε

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ Ο ΚΥΡ-ΦΙΛΗΣ. Ἡ ὑπόθεση τῶν “Θρησκευτικῶν” ἀναδεικνύεται σὲ μεῖζον πολιτικὸ θέμα.

μετανόητος Φίλης!
«Δ
ν κάνω πίσω στ Θρησκευτικά,
μ
καλύπτει
Τσίπρας»

25.09.2016 – 19.33

.         Συνέχεια στὴν κόντρα κυβέρνησης-ἐκκλησίας μὲ ἀφορμὴ τὶς ἐπικείμενες ἀλλαγὲς στὰ θρησκευτικά, δίνει ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης, λέγοντας ὅτι δὲν κάνει πίσω στὸ θέμα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ὅτι οἱ ἐνέργειές του στὸ ζήτημα αὐτὸ εἶναι συμφωνημένες ἀπόλυτα μὲ τὸν Πρωθυπουργό. Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας προφανῶς αἰσθάνθηκε τὴν ἀνάγκη νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἔχει τὴν κάλυψη τοῦ πρωθυπουργοῦ.
.         Ἡ δήλωση τοῦ κυρίου Φίλη ἔρχεται ὡς ἀπάντηση σὲ Κυριακάτικα δημοσιεύματα ποὺ ἐμφανίζουν τὸν Ἀλ.Τσίπρα «νὰ τὸν ἀδειάζει δίνοντάς του παράλληλα ἐντολὴ νὰ ζητήσει συγγνώμη καὶ νὰ τὰ βρεῖ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο».
.         Μιλώντας στὸ «Βῆμα», ὁ ὑπουργὸς Παιδείας ἐπιτέθηκε φραστικὰ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, κατηγορώντας τον ὅτι ὑπαναχώρησε ἀπὸ τὰ συμφωνηθέντα γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ «κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν ἀκραίων ἱεραρχῶν» καὶ τῆς ἀντιπαράθεσής του μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
.             Ἔτσι ἡ ὑπόθεση τῶν Θρησκευτικῶν ἀναδεικνύεται σὲ μεῖζον πολιτικὸ θέμα, τὴ στιγμὴ ποὺ ἀφ᾽ ἑνὸς ὁ κ. Φίλης, ἐμπλέκει εὐθέως τὸν πρωθυπουργὸ καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ τὴν προειδοποίηση, ποὺ κάνει ὁ Π. Καμμένος, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀφήσει τὸν κ. Φίλη νὰ κάνει ὅ,τι θέλει στὴν κυβέρνηση. Ἐπιπλέον ἀποδεικνύεται ὅτι  ὁ “πόλεμος” Ἐκκλησίας- κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ βρίσκεται πλέον ἐκτὸς ὁρίων.
.           Ὅπως μετέδωσε τὸ Σάββατο τὸ star.gr, ὁ κ. Φίλης ζήτησε ἐγγράφως συνάντηση μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, πλὴν ὅμως ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ τοῦ διαμήνυσαν ὅτι συνάντηση μαζί του δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει ἕως τὶς 4 Ὀκτωβρίου (ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου). Ὁ κ. Φίλης ἐμφανίζεται πάντως ἀποφασισμένος νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὅποτε καὶ ὅταν ὁ Μακαριώτατος τὸν δεχτεῖ, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἔχει καὶ τὴν πλήρη κάλυψη στοὺς χειρισμούς του ἀπὸ τὸν πρωθυπουργό. «Στὴ συνάντηση αὐτὴ δὲν πρόκειται νὰ κάνω πίσω, ἐδῶ εἴμαστε κυβέρνηση, δὲν πρόκειται νὰ γελοιοποιηθοῦμε», ἔλεγε γιὰ νὰ συμπληρώσει ὅτι τὸ ζήτημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι θέμα τῆς κυβέρνησης καὶ ὄχι τῆς Ἐκκλησίας.
.           Σύμφωνα μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας, στὸ πρόσφατο δεῖπνο τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο στὸ Μέγαρο Μαξίμου, παρουσίᾳ ἱεραρχῶν καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας, συμφωνήθηκαν τὰ πάντα χωρὶς ὁ κ. Ἱερώνυμος νὰ ἐκφράσει τὶς ἀντιρρήσεις του γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
.           Κύκλοι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅμως, ὑποστηρίζουν ὅτι «τίποτα δὲν συζητήθηκε γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸ ἐν λόγῳ δεῖπνο. Ἡ συζήτηση περιστράφηκε γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν πολιτεία ἀξιοποίησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πρὸς ὄφελος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οὐδὲν ἄλλο».
.           Τὴν ἴδια ὥρα, συνάντηση μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ζήτησε καὶ ὁ Πάνος Καμμένος καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τοῦ διαμήνυσε ὅτι αὐτὴ μπορεῖ νὰ γίνει ἀνὰ πᾶσα στιγμή, ἀλλὰ καθορίστηκε γιὰ τὴν Τρίτη, ἀφοῦ ὁ ὑπουργὸς Ἄμυνας θὰ ἀπουσιάζει στὴ Σλοβακία.
.           Πάντως ἐὰν ὁ κ.Φίλης ἔχει ἢ ὄχι τὴν κάλυψη τοῦ πρωθυπουργοῦ, θὰ φανεῖ τὴ Δευτέρα 3 Ὀκτωβρίου, στὸν Ἁγιασμὸ τῆς Βουλῆς, ὅπου θὰ ὑπάρξει καὶ συνάντηση Ἀρχιεπισκόπου-Τσίπρα. Ἡ συνάντηση αὐτὴ γίνεται μόλις 24 ὧρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
.           Τὴν ἴδια ὥρα, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς Real News, ἔρχεται στὸ φῶς τὸ αἴτημα τοῦ κ.Ἱερώνυμου πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ὁ Νίκος Φίλης! Αὐτὸ συνέβη σὲ κατ’ ἰδίαν συνάντηση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, συνεχίζει τὸ ἴδιο δημοσίευμα, στὴ διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε ζητήσει ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς νὰ μὴν ἐπιτίθενται στὸν ὑπουργὸ Παιδείας, ὥστε νὰ διευκολύνει τὸν πρωθυπουργὸ νὰ τὸν ἀπομακρύνει.
.           Τὸ μέρος τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας πῆρε καὶ ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, λέγοντας ὅτι τὸ μάθημα εἶχε μετατραπεῖ σέ… «ὥρα τοῦ παιδιοῦ». Ἡ δήλωση αὐτὴ τοῦ ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, προκάλεσε τὴν ὀργισμένη ἀντίδραση ἐκκλησίας καὶ θεολόγων. Καθηγητὲς θεολογίας καὶ γονεῖς, ἀμφισβητοῦν τὶς δηλώσεις τοῦ κύριου Τσιρώνη, λέγοντας πὼς τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα γίνεται καὶ πρέπει νὰ γίνεται σωστά!

ΠΗΓΗ: star.gr

 

,

Σχολιάστε

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ [Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μετεωρίτης]–4

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης,
Τό χρονικό μιᾶς προμελετημένης ἐκτροπῆς

(Δ´ Μέρος)

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μετεωρίτης

Α´ Μέρος: Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ [Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μετεωρίτης]
Β´ Μέρος: Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ [Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μετεωρίτης] -2
Γ´ μέρος: Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ [Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μετεωρίτης]–3

.             Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης καταστρατήγησε τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία, κατέλυσε τήν συνοδικότητα, κατεπάτησε βάναυσα ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων, ἀγνόησε καί ἀπέρριψε τήν ἁγιοπατερική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν ἁγιοπνευματική ὀρθόδοξη θεολογία μας.
.             Γι’ αὐτό καί ἡ «Σύνοδος» αὐτή εἶναι ἄκυρη καί οἱ ἀποφάσεις της δέν ἔχουν δεσμευτικό χαρακτήρα γιά τούς πιστούς. Γι’ αὐτό καί ἡ γρηγοροῦσα συνείδηση τοῦ εὐλαβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας ἀρνήθηκε νά ἀποδεχθεῖ τά τετελεσμένα αὐτῆς τῆς «Συνόδου». Γι’ αὐτό καί τήν ἀκύρωσε ἤδη στήν πράξη. Εἶναι σίγουρο ὅτι μιά μελλοντική πραγματικά Πανορθόδοξη Σύνοδος θά καταδικάσει ὅλες αὐτές τίς κακοδοξίες καί θά ἀποκαταστήσει τήν ἀλήθεια.
.             Ἡ «Σύνοδος» αὐτή εἶναι ἤδη ἀνύπαρκτη στή συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὡς μή γενομένη, ἐπειδή ἔρχεται σέ φανερή ἀντίθεση μέ τήν βιούμενη ἁγιοπνευματική ἑνότητά Της, ἡ ὁποία καθιστᾶ τελικῶς ἀνίσχυρες τίς ἐνέργειες τοῦ πονηροῦ καί τῶν συνεργατῶν του, καθιστᾶ μάταια τά σχέδια καί τίς ραδιουργίες τῶν Οἰκουμενιστῶν.
.              Οἱ ἐμπνευστές καί ὀργανωτές τῆς «Συνόδου» θά συνεχίσουν τό πονηρό τους ἔργο γιά τήν ἐπίτευξη καί τοῦ τελικοῦ τους στόχου, πού εἶναι ἡ «ἕνωση στό κοινό Ποτήριο» καί ἐν συνεχείᾳ ἡ πανθρησκεία. Γι’ αὐτό καί δέν πρέπει, σέ καμμία περίπτωση, νά ὑπάρξει ἀδράνεια, χαλάρωση, ἐφησυχασμός, φόβος ἤ δειλία ἐκ μέρους τῶν πιστῶν. Ἀπαιτεῖται ἀνδρεῖο καί ὁμολογιακό φρόνημα, θάρρος, πνευματική λεβεντιά, ἐπαγρύπνηση, κινητοποίηση, πληροφόρηση καί παρεμβάσεις τέτοιες, πού θά σταθοῦν ἀνάχωμα στόν οἰκουμενιστικό ὀλετήρα καί θά ἀναχαιτίσουν τίς ὀλέθριες ἐνέργειες τῶν Οἰκουμενιστῶν.
.             Ἀπαιτεῖται συσπείρωση, συντονισμός καί ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν γιά τήν ἐνημέρωση τῶν Ἐπισκόπων μας, τῶν κληρικῶν, τῶν μοναχῶν, τῶν θεολόγων καί τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, πού «ἔ­χει τὸ δι­καί­ω­μα (…) καὶ ὄ­χι μό­νο τό δι­καί­ω­μα, ἀλ­λὰ τὸ κα­θῆ­κον τῆς “ἐ­πι­βε­βαι­ώ­σε­ως”»91 τῶν ἀποφάσεων τῶν Συνόδων.
.                Οἱ γρηγοροῦντες, κατά τήν ἐκκλησιαστική συνείδηση, πιστοί παραμένουμε –εὐγνωμόνως– ἀκλόνητοι στήν Ἐκκλησία μέ τόν διαχρονικό Νικητή Χριστό. Ὁ Χριστός, διά τῆς Ἐκκλησίας, «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ»92. Οἱ ἐμπνευστές καί διοργανωτές τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης, ἀλλά καί ὅποιοι ἄλλοι ἐπιχειροῦν τήν ἀποδόμηση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νά γνωρίζουν, ὅτι «σκληρόν πρός κέντρα λακτίζειν»93.
.             Ἄς μείνουμε, λοιπόν, ὅλοι σταθεροί καί ἀμετακίνητοι ἐν Χριστῷ. Ἄς ἐναποθέσουμε σ’ Ἐκεῖνον τήν ἀγωνία καί τήν ἀνησυχία μας γιά τά τεκταινόμενα στήν Ἐκκλησία Του. Ἄς ἐντείνουμε τήν προσευχή μας καί τήν μετάνοιά μας, τήν ἄσκηση, τήν ἐγκράτεια, τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του στήν ζωή μας, ὥστε νά γίνουμε δεκτικοί τῆς χάριτος καί τοῦ ἐλέους Του γιά νά θεραπευθοῦν τά ἀσθενῆ καί νά ἀναπληρωθοῦν τά ἐλλείποντα.
.              Τελικά, ἡ πολυδιαφημιζόμενη καί πολυπροβαλλόμενη «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» ἀποδείχθηκε ἕνα πυροτέχνημα καί κατέληξε σέ συντριπτική ἧττα τῶν Οἰκουμενιστῶν ἐμπνευστῶν της.
.             Εἶναι πλέον βέβαιο, ὅτι ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης γιά τήν συνείδηση τοῦ εὐλαβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὡς μή γενομένη. Ζῆ Κύριος ὁ Θεός!

Ὑποσημειώσεις:
91. π. Γ. Φλωρόφσκυ, Θέματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἐκδ. Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθῆναι 1989, σελ. 207.
92. Ἀποκ. 6, 2.
93. Πξ. 26,14.

, ,

Σχολιάστε

ΝΑΙ! ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ! ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ! (Μαν. Κοττάκης)

ΟΙ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟΙ

Ἡ ἀξία τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ Φίλη γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

Μανώλης Κοττάκης
ἐφημ. «Δημοκρατία», 24.09.16

.             Στὸ τηλέφωνο προχθὲς ἡ μάνα μου: «Παιδί μου, ἂν ἔκανα κάτι καὶ σὲ στενοχώρησα, θέλω νὰ μὲ συγχωρήσεις». Δὲν εἶχα κοιτάξει τὸ ἡμερολόγιο, γιὰ νὰ θυμηθῶ ὅτι αὐτὴν τὴν ἐποχὴ οἱ γονεῖς μου ἀνοίγουν τὸ μικρὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴ γειτονιά μας, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν τὸ τάμα τῆς ἐτήσιας λειτουργίας ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ αἰφνιδιάστηκα: «Τί νὰ σὲ συγχωρήσω, ρὲ μάνα, δεσπότης εἶμαι;» Μοῦ θύμισε ὅτι τὴν ἑπομένη εἶχαν τὴν καθιερωμένη λειτουργία γιὰ τὴν οἰκογένειά μας καὶ πρόσθεσε: «Μά, θὰ μεταλάβω!» Τί νὰ κάνω, τῆς ἔδωσα… συγχώρεση μὲ ἕνα «ἐντάξει» καὶ κλείσαμε.
.             Τὴν ἑπομένη τὸ μεσημέρι στὸ τηλέφωνο, ὁ πατέρας μου γιὰ ἐνημέρωση: «Ὅλα καλά, παιδί μου, καὶ τοῦ χρόνου! Εἶχε πολὺ κόσμο. Εὐχαριστήθηκαν ὅλοι. Τὸν ἄρτο τὸν πλήρωσε ἡ γιαγιά σου, τὰ πρόσφορα ἐμεῖς, τοὺς καφέδες ἡ μάνα τοῦ δημάρχου. Ὅλα ἐντάξει!» Ἄκουγα τὴν ἱκανοποίηση στὶς φωνές τους καὶ σιγὰ σιγὰ σχηματοποιοῦσα τὴ σκέψη μου γύρω ἀπὸ τὴ θρησκεία μας, τὴν Ὀρθοδοξία. Ἀπὸ τὴ χροιά τους εἶχα τὴν ἐντύπωση ὅτι ἄκουγα τοὺς πιὸ πλούσιους ἀνθρώπους τοῦ κόσμου. Ἕνας συνταξιοῦχος τοῦ ΙΚΑ καὶ μία ἁπλὴ νοικοκυρά μοῦ μιλοῦσαν γιὰ μία λειτουργία σὲ ἕνα ἐκκλησάκι λὲς καὶ ἐπρόκειτο γιὰ τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς τοῦ κόσμου. Καί, μάλιστα, μὲ ἕναν τόνο χαρᾶς, ἀγαλλίασης, ἀνακούφισης.
.             Τὴν τελευταία φορὰ ποὺ κατέβηκα στὴν Αἴγινα, ἡ μάνα μου μοῦ χάρισε ἕνα βιβλίο μὲ κηρύγματα τοῦ προστάτη μας ἁγίου Νεκταρίου «Περὶ ἐπιμελείας τῆς ψυχῆς» μαζὶ μὲ τὴν διαπίστωση ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ τὴ νικήσει δυσκολία καμία, ὅταν μελετᾶ τὴ σκέψη του. Ὁ δὲ πατέρας μου, ὅταν ἦρθε γιὰ τὶς ἐξετάσεις στὸν Εὐαγγελισμὸ καὶ ρωτήθηκε ἀπὸ τὸν κομμουνιστὴ γιατρό του πῶς ἀνέκαμψε γρήγορα ἡ καρδιά του, εἶπε: «Μὰ ἐμεῖς ἔχουμε τὸν ἅγιο, εἶναι ὁ καλύτερος ἰατρός!»
.             Σᾶς ἐκμυστηρεύομαι πράγματα πολὺ προσωπικὰ σήμερα, γιατί ὁ Νίκος Φίλης μὲ ἀναγκάζει. Βλέπετε, ἡ λειτουργία στὸ νησὶ -ἔθιμο ποὺ τηροῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Αἴγινας γιὰ νὰ ἀνοίγουν τὰ δεκάδες ἐκκλησάκια, ποὺ εἶναι διάσπαρτα στὸ νησὶ- συνέπεσε μὲ τὶς δηλώσεις γιὰ τὰ Θρησκευτικά, τὰ ὁποῖα βρίσκει πολὺ ὁμολογιακά. Ἔψαχνα ἀπάντηση καὶ τὴν… ὁμολόγησαν οἱ γονεῖς μου.
.             Ἡ Ὀρθοδοξία μᾶς κάνει πιὸ πλούσιους. Ἔχει τὴν ἔννοια τῆς συγχώρεσης μέσα της. Ὁ κόσμος μας θὰ ἦταν πολὺ χειρότερος, ἂν δὲν πιστεύαμε σὲ μία ἀνώτερη ἠθικὴ δύναμη, τὸν Θεό. Καὶ βεβαίως, οὔτε λόγος γιὰ καλοσύνη, ἀνοχή, ἀλληλεγγύη χωρὶς Αὐτόν. Ναί, λοιπόν, ὁμολογιακό! Ἔτσι θὰ ἔπρεπε, ὑπουργέ.

 

,

Σχολιάστε

ΥΠΟΥΡΓΟΣ (Κουΐκ): «ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑ “ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ”»! ! !

Κουκ στν Realfm:
Ν
ποσύρει Φίλης τς λλαγς στ Θρησκευτικ

24.09.2016 12:51:00 μμ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Κυβέρνηση ἢ καρνάβαλος;

.           Τὴν ἀπόσυρση τῶν ἀλλαγῶν, ποὺ ἔχει ἀνακοινώσει ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ζητᾶ ὁ ὑφυπουργὸς παρὰ τῷ Πρωθυπουργῷ ἁρμόδιος γιὰ τὸν Συντονισμὸ τοῦ Κυβερνητικοῦ Ἔργου, Τέρενς Κουίκ, μὲ συνέντευξή του στὸν realfm 97,8 καὶ τὴν ἐκπομπὴ τῶν Ἄκη Παυλόπουλου καὶ Μάνου Νιφλή.
.           “Οἱ ΑΝΕΛ εἴμαστε σαφεῖς καὶ τὸ ἔχουμε καὶ στὴν ἰδρυτική μας διακήρυξη. Προχωρᾶμε μὲ ὁδηγὸ τὴν Παναγία. Εἴμαστε δίπλα στὸ πλευρὸ τῆς Ἐκκλησίας… Ἐμεῖς ζητᾶμε ὁ κ. Φίλης νὰ ἀποσύρει τὰ ὅσα σκέφτεται περὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, νὰ εἶναι λίγο πιὸ προσεκτικός, ὅταν ἀναφέρεται στὴν Ἱεραρχία καὶ γενικὰ στοὺς Ἱερεῖς ποὺ ἔχουν δώσει αἷμα γιὰ νὰ εἶναι ὄρθια αὐτὴ ἡ Πατρίδα καὶ νὰ θέσει τὸ θέμα στὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν μελέτη καὶ ἐπίλυση προβλημάτων τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ κάνει διάλογο μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ βεβαίως νὰ κάνει διάλογο καὶ μὲ ἐμᾶς τοὺς ΑΝΕΛ. Εἴμαστε μέσα στὴν κυβέρνηση, ἑταῖροι”, τόνισε ὁ κ. Κουίκ.
.           Ἐρωτηθεὶς ἐὰν ὁ κ. Φίλης ἀκολουθεῖ προσωπικὴ ἀτζέντα, ἀπάντησε: “Ἐσεῖς πιστεύετε ὅτι ὅλοι μέσα στὴν κυβέρνηση ἢ ὅλοι μέσα στὴν ΚΟ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἢ ὅλοι ὅσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ συμφωνοῦν μὲ κινήσεις ποὺ δημιουργοῦν ἐντάσεις καὶ καχυποψίες στὴ σχέση μεταξὺ Κράτους καὶ Ἐκκλησίας; Ὄχι, αὐτὸ εἶναι σαφές”.
.           “Ἐμεῖς οἱ ΑΝΕΛ δὲν τὸ δεχόμαστε αὐτό. Εἶναι σαφὲς ὅτι θὰ πρέπει νὰ μαζευτεῖ ἡ κατάσταση. Δὲν θὰ φύγουμε ἀπὸ τὸ πλευρὸ τῆς Ἐκκλησίας”, ὑπογράμμισε, ἐπισημαίνοντας ὡστόσο ὅτι οἱ ΑΝΕΛ στηρίζουν τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ ὅτι ἡ χημεία Τσίπρα-Καμμένου εἶναι ἐξαιρετική.
.           “Δὲν θὰ κάνουμε πίσω στὸ θέμα τῆς Ἐκκλησίας” κατέληξε ὁ κ. Κουίκ, ἐνῶ σὲ ἐρώτηση τί θὰ πράξουν οἱ ΑΝΕΛ, ἐὰν οἱ ἀλλαγὲς στὰ Θρησκευτικὰ ἔρθουν πρὸς ψήφιση στὴ Βουλὴ εἶπε: “Δὲν ὑπάρχει περίπτωση (σ.σ. νὰ τὰ ψηφίσουμε). Εἶναι πασιφανὲς ὅτι ζητᾶμε νὰ ἀποσυρθοῦν”

ΠΗΓΗ: real.gr

 

Σχολιάστε

ΤΡΙΓΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΚΟΝΤΡΑ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ-ΦΙΛΗ

Τριγμος στν κυβέρνηση κα συσπείρωση στν εραρχία
προκαλε
κόντρα ερώνυμου-Φίλη

24.09.2016 12:02:00 μμ

Τοῦ Ἀντώνη Τριανταφύλλου

.               Ἐξελίξεις σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο καὶ στὶς σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ἐνδέχεται νὰ δρομολογήσει ἡ κρίση ποὺ ξέσπασε στὶς σχέσεις τοῦ Νίκου Φίλη μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, ἐνῶ ὁ κ. Ἱερώνυμος φαίνεται νὰ βγαίνει ἐνισχυμένος ἀπὸ τὴν κόντρα, συσπειρώνοντας γύρω του τὴν συντηρητικὴ πτέρυγα τῆς ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ ἀφορμὴ τὸ ἀναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ ποὺ διδάσκονται φέτος οἱ μαθητές.
.               Τὸ «ντόμινο» ξεκίνησε ἀπὸ τὴν σφοδρὴ ἐπίθεση ποὺ ἐξαπέλυσε στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τῆς διδασκαλίας τοῦ νέου προγράμματος τῶν Θρησκευτικῶν, τροφοδοτήθηκε στὴ συνέχεια ἀπὸ τὶς ἐμπρηστικὲς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκου Φίλη, ποὺ ἔκανε λόγο γιὰ ἀμφιλεγόμενη δράση τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς περιόδους τῆς κατοχῆς καὶ τῆς δικτατορίας, καὶ τελικὰ φαίνεται ὅτι ξέφυγε ἀπὸ κάθε ἔλεγχο, πυροδοτώντας πολιτικὴ ἀντιπαράθεση.
.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος μὲ δύο διαδοχικὲς ἐπιστολές, τὴ μία πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς Βουλῆς τὴν Πέμπτη καὶ τὴν ἄλλη πρὸς τὸν ὑπουργὸ Παιδείας χθὲς τὸ πρωί (βλ. σχετ.: “ΣΒΟΥΡΙΧΤΗ” ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ἀπὸ τὸν ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ), ἐπιχείρησε νὰ ἀνασκευάσει τὰ ὅσα δήλωσε ὁ Νίκος Φίλης, δείχνοντας τὴν ἔντονη ἐνόχλησή του πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ ἁρμόδιου γιὰ τὴν παιδεία καὶ τὰ θρησκεύματα ὑπουργοῦ.
.               Ὁ κ. Φίλης ἀπὸ τὴν πλευρὰ του προσπάθησε τόσο μὲ μία διευκρινιστικὴ δήλωση τὴν Πέμπτη, ὅσο καὶ μὲ τὴν ἀπάντησή του στὸ γράμμα Ἱερώνυμου νὰ κατευνάσει τὰ πνεύματα, καλώντας τὸν Ἀρχιεπίσκοπο σὲ συνάντηση καὶ διάλογο.
.               Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς δὲν ὑπάρχει καμία διάθεση ἐπικοινωνίας μὲ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ τὸν Νίκο Φίλη, τουλάχιστον ἕως τὴν τακτικὴ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας.
.               «Μέχρι τὴν τακτικὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας στὶς 4 Ὀκτωβρίου, ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπευθυνθεῖ στὸ σῶμα τῶν Ἱεραρχῶν, γιὰ νὰ ἀναλύσει ὅλο τὸ φάσμα τῶν σχέσεων κράτους καὶ Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἐνημερώσει τὸ σῶμα καὶ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, δὲν προβλέπεται καμία συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν Νίκο Φίλη» δήλωσαν χθὲς πηγὲς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στὸ Real.gr.

Τὸ γεῦμα μετὰ τὸ «τετελεσμένο»

.               Μία ἀπὸ τὶς ἀφορμὲς τῆς σημερινῆς ρήξης κυβέρνησης-Ἐκκλησίας βρίσκεται χρονολογικὰ λίγο πιὸ πίσω. Ἴσως ὄχι ἡ σημαντικότερη ἀλλὰ ἔχει τὴ σημασία της, ἐπισημαίνουν ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες. Τὴν 1η Σεπτεμβρίου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος πέρασε τὸ κατώφλι τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ἔχοντας ἀποδεχθεῖ πρόσκληση τοῦ πρωθυπουργοῦ σὲ δεῖπνο.
.               Μερικὲς ὧρες νωρίτερα ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης, ποὺ ἦταν παρὼν στὸ δεῖπνο, εἶχε ἀνακοινώσει ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς τὶς ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ κίνηση αὐτὴ χαρακτηρίστηκε ὡς βεβιασμένη ἀπὸ ὁρισμένους Μητροπολίτες, ποὺ θεώρησαν ὅτι θὰ ἔπρεπε χρονικὰ οἱ ἀνακοινώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας νὰ ἀκολουθήσουν τὴ συνάντηση Τσίπρα-Ἱερώνυμου.

Μόνος συνομιλητὴς τοῦ Ἱερώνυμου ὁ Τσίπρας

.               Ὁ κ. Ἱερώνυμος φέρεται νὰ ἔχει ἀποκόψει πλήρως κάθε γέφυρα ἐπικοινωνίας καὶ διαλόγου μὲ τὸν Νίκο Φίλη ἀναγνωρίζοντας ὡς μόνο συνομιλητή του τὸν πρωθυπουργό.
.               Σύμφωνα, δέ, μὲ ἄτομα τοῦ περιβάλλοντος τοῦ κ. Ἱερωνύμου, ποὺ μίλησαν στὸ Real.gr «τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ νέου ἀναμορφωμένου προγράμματος σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ξεπέρασε τὶς “κόκκινες γραμμές” ποὺ εἶχαν τεθεῖ καὶ συμφωνηθεῖ μεταξὺ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ ὀρθόδοξου χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν» καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο, προκειμένου νὰ ὑπάρξει ἐπαναπροσέγγιση μεταξὺ ὑπουργείου Παιδείας καὶ Ἐκκλησίας «θὰ πρέπει νὰ ἀποσυρθοῦν τὰ προγράμματα σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικά, οὕτως ὥστε νὰ ξεκινήσει ἕνας δίκαιος διάλογος μὲ τὴν πλευρὰ τῆς κυβέρνησης».

Σὲ «ἀντίπαλα στρατόπεδα» ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

.               Στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο ἡ ἀντιπαράθεση Φίλη-Ἱερωνύμου ἔχει προκαλέσει «μούδιασμα», καθὼς οὔτε τὸ Μέγαρο Μαξίμου ἔχει ἀντιδράσει –λόγῳ καὶ τῆς ἀπουσίας τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὴ Νέα Ὑόρκη– ἐνῶ πολὺ ὑποτονικὴ ἦταν ἡ στήριξη ἀπὸ κυβερνητικὰ στελέχη στὸ πρόσωπο τοῦ Νίκου Φίλη.
.               Στὸν ἀντίποδα, οἱ Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες διαχώρισαν πλήρως τὴ θέση τους ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, συντασσόμενοι μὲ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας. Μάλιστα, ὁ Πάνος Καμμένος ἔσπευσε  νὰ ἀνακοινώσει ὅτι θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τὴν προσεχῆ Τετάρτη.
.               Στὸ πλευρὸ τῆς Ἐκκλησίας τάχθηκαν καὶ ἡ ΝΔ μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ, ἐνῶ τὸ Ποτάμι πῆρε ἐμμέσως θέση στὴν ἀντιπαράθεση συντασσόμενο μὲ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας.

Συσπείρωση τῶν συντηρητικῶν γύρω ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο

.               Τὸ μεγαλύτερο ὄφελος ἀπὸ τὴν κόντρα μὲ τὸν Νίκο Φίλη φαίνεται ὅτι τὸ εἰσπράττει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ποὺ θὰ προσέλθει μὲ δυναμικὸ ἀέρα στὴν ἐπικείμενη συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας.
.               Ἡ εὐθεία σύγκρουσή του μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας συσπείρωσε γύρω ἀπὸ τὸν κ. Ἱερώνυμο πλειάδα συντηρητικῶν Μητροπολιτῶν, ἀλλὰ καὶ νεώτερους, ποὺ ἐξελέγησαν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς ἀρχιεπισκοπείας του. Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ συντάχθηκαν στὸ πλευρὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἦταν οἱ Πειραιῶς Σεραφείμ, Φθιώτιδος Νικόλαος, Πατρῶν Χρυσόστομος, Θηβῶν Γεώργιος, Καρπενησίου Γεώργιος καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος ποὺ μὲ συνεντεύξεις τους, κείμενα ἢ ἐπιστολές τους ἐπιτέθηκαν κατὰ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας παρέχοντας στήριξη στὸν κ. Ἱερώνυμο.

ΠΗΓΗ: real.gr

 

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ: «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»

Τ νέο μάθημα τν Θρησκευτικν
κα εθύνη τν θεολόγων

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου

ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος»,
23.09.2016

.         Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀποφάσισε τὴν γενικευμένη ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ στὰ Δημοτικά, Γυμνάσια καὶ Λύκεια τῆς χώρας. Πρόκειται γιὰ τὰ Προγράμματα Σπουδῶν ποὺ εἶχαν ξεσηκώσει τὰ προηγούμενα χρόνια θύελλα ἀντιδράσεων καὶ ἔχουν ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ Ἅγιον Ὄρος, καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, παιδαγωγούς, κληρικούς, μοναχοὺς καὶ θεολόγους ποὺ διδάσκουν στὶς τάξεις. Παρὰ τὴν μεγάλη ἀντίδραση τὸ Ὑπουργεῖο προχώρησε στὴν ἀλλαγὴ τοῦ μαθήματος, ἔστειλε στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ προγραμματίζει τὶς ἀπαραίτητες ἐπιμορφώσεις γιὰ τὸ νέο μάθημα ἐντός τοῦ φθινοπώρου. Ὁ διάλογος μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς θεολόγους, ποὺ εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, ὁλοκληρώθηκε ἐσπευσμένα καὶ ὁ μόνος καρπός του ἦταν ἡ διαπίστωση ὅτι ὑπάρχει διαφωνία γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος.
.         Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν δὲν συνοδεύτηκε, πρὸς τὸ παρόν, μὲ ἀλλαγὴ τῶν σχολικῶν βιβλίων, ποὺ ὡστόσο σχεδιάζεται νὰ γίνει ἄμεσα. Ἀντὶ γιὰ νέα σχολικὰ βιβλία ἀναρτήθηκε ἐπίσημα στὸ διαδίκτυο βοηθητικὸ ὑλικὸ πολλῶν κειμένων, βίντεο, ἠχητικῶν ἀρχείων καὶ εἰκόνων. Ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ ὑλικὸ οἱ διδάσκοντες καλοῦνται νὰ ἐπιλέξουν τὰ ἀπαραίτητα ἐργαλεῖα ποὺ θὰ χρησιμοποιήσουν γιὰ τὴ διδασκαλία τους, ποὺ δὲν θὰ βασίζεται πλέον στὰ παλιὰ βιβλία ἀλλὰ στὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν.
.         Ἐὰν τὰ Προγράμματα Σπουδῶν δημιούργησαν πλῆθος ἀντιδράσεων λόγῳ τῆς πολυθρησκευτικῆς σύγχυσης, τῆς ἄμβλυνσης τοῦ ὀρθοδόξου αἰσθητηρίου, τῆς ἐγκατάλειψης μεθοδικῆς διδασκαλίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς προώθησης τοῦ οἰκουμενισμοῦ ποὺ ἐπιχειροῦν, τὸ βοηθητικὸ ὑλικό, ποὺ τώρα συνοδεύει τὰ προγράμματα αὐτά, περιέχει χειρότερες ἐκπλήξεις. Λόγῳ τοῦ μεγάλου ὄγκου του δὲν ἔχει ἀκόμη μελετηθεῖ ἀναλυτικὰ ἀλλὰ καὶ μία μόνο ἁπλὴ ματιὰ ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κάποιος σὲ ποιὰ διδακτικὰ ἐργαλεῖα δομοῦν τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν οἱ σχεδιαστές του. Δίπλα στὰ κείμενα τῶν ἁγίων παρατίθενται οἱ διδασκαλίες τῶν ἡγετῶν τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Μαζὶ μὲ τοὺς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας λαϊκὰ ἄσματα καὶ μοντέρνα ξένη μουσική, χρήσιμα δῆθεν γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς ἀξίας τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐπικοινωνίας! Ὅλες οἱ «μεγάλες στιγμὲς» τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἀποτελοῦν ὑλικὸ γιὰ χρήση κατὰ τὴ διδασκαλία καὶ μάλιστα σὲ μορφὴ βίντεο: ἡ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων, ἡ συμπροσευχὴ στὴν Ἀσσίζη, συναντήσεις τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μὲ τὸν Πάπα, τὸν Ἀρμένιο «Πατριάρχη», Ἀγγλικανούς, Προτεστάντες καὶ κάθε λογῆς ἀλλόθρησκους. Ἄλλωστε ἡ διαθρησκειακὴ καὶ διαχριστιανικὴ ἐπικοινωνία κατέχει ἐξέχουσα θέση σὲ ὅλο τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀκόμη καὶ ἡ προσφάτως συγκληθεῖσα Σύνοδος τῆς Κρήτης δὲν λείπει ἀπὸ τὸ ὑλικὸ αὐτό. Στὸ διαδίκτυο δημοσιεύονται ἀποσπάσματα αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ προκαλώντας θυμηδία, πικρία, ἀπογοήτευση καὶ τελικὰ θυμὸ –«θυμὸν τὸν δικαιότατον»– γιὰ ὅσους σχεδίασαν τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μᾶλλον δὲ τὴν ἀπαξίωσή του, τὸν ξεπεσμό του, ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ὁδηγήσει στὴν κατάργησή του. Ἡ μεθοδικὴ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, τῆς ὀρθόδοξης λατρείας καὶ ἠθικῆς ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ προσέγγιση τῶν θρησκειῶν μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας, ὅπως διδάσκονταν μέχρι σήμερα, ἐγκαταλείπεται καὶ τὸ θρησκευτικὸ μάθημα ὁδηγεῖται σὲ ἕνα νέο πεδίο, ὅπου δεσπόζει ἡ σύγχυση, ὁ θρησκευτικὸς συγκρητισμός, ἡ ἀπουσία σοβαροῦ ἐπιστημονικοῦ καὶ χαρισματικοῦ λόγου, ἡ ἔλλειψη παιδαγωγικοῦ σχεδιασμοῦ, ἡ μετατροπὴ τοῦ σχολικοῦ μαθήματος σὲ ἀφηρημένη συζήτηση καὶ προσέγγιση κάποιων θεμάτων μέσα ἀπὸ κείμενα καὶ ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ ἀμφιβόλου ποιότητος καὶ ἐν πολλοῖς παντελῶς ξένου πρὸς τὴν ὀρθόδοξη παράδοσή μας. Ὁ πολυδιαφημιζόμενος δῆθεν ἐκσυγχρονισμὸς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἤδη παρὼν καὶ ἀνοίγει τὸ δρόμο γιὰ τὴν σταδιακὴ πλήρη ἐπιστημονικὴ καὶ παιδαγωγική του ἔκπτωση καὶ τελικὰ τὴν κατάργησή του.
.                Ἀπέναντι στὴ θλιβερὴ αὐτὴ πραγματικότητα καὶ ἔχοντας γνώση τῶν ἀνθρώπων ποὺ προώθησαν ὅλο τὸν προηγούμενο καιρὸ αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ καὶ τῶν μεθόδων ποὺ ἀκολούθησαν, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ὑπάρξει ἀντίσταση. Ὅσοι διδάσκουν τὸ μάθημα ἔχουν πρὸς τὸ παρὸν στὰ χέρια τοyς τὰ μέχρι σήμερα διδασκόμενα σχολικὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα ἔχουν μαζί τους καὶ οἱ μαθητές τους. Ἐπειδὴ τὰ προσεχῆ σχολικὰ ἔτη ἀναμένεται ἡ ἀντικατάσταση τῶν βιβλίων αὐτῶν κρίνεται πλέον ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη προμήθειας ἀντιτύπων τῆς Καινῆς Διαθήκης τὰ ὁποία θὰ ὑπάρχουν στὶς σχολικὲς μονάδες ὡς ἐργαλεῖα γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος. Γιὰ τὸν ἐφοδιασμὸ τῶν σχολείων μὲ τέτοια ἀντίτυπα εἶναι ἀναγκαία ἡ κινητοποίηση καὶ τῶν κατὰ τόπους ἱερῶν Μητροπόλεων. Σὲ κάθε περίπτωση ἡ δημιουργία φωτοτυπημένων φυλλαδίων μὲ ἐπιλεγμένα ἁγιογραφικὰ καὶ πατερικὰ κείμενα ἀλλὰ καὶ ἀποσπάσματα τῶν σχολικῶν βιβλίων μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἐργαλεῖο γιὰ ὅσους θεολόγους θὰ ἀρνηθοῦν νὰ συναινέσουν στὴν πλήρη ὑποβάθμιση τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος καὶ τὸν θρησκευτικὸ ἀποπροσανατολισμὸ τῶν μαθητῶν τους.
.         Τὰ πράγματα δὲν εἶναι εὔκολα. Ἡ ἀμηχανία καὶ ἡ ἀγωνία τῶν θεολόγων ποὺ ἐκδηλώνεται ἤδη στὶς μεταξύ τους συζητήσεις γιὰ τὸ ποῦ πορεύεται τὸ μάθημά μας πρέπει νὰ μετατραπεῖ σὲ πρωτοβουλία εὐθύνης. Κανεὶς δὲν ἀγνοεῖ τὸ «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» οὔτε κανεὶς εἶναι ἄβουλο στρατιωτάκι ποὺ ἐκτελεῖ ἐντολές. Ἡ εὐθύνη τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ μᾶς ἀνέθεσε ἡ ἴδια ἡ πολιτεία, δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν τυφλὴ ἐφαρμογὴ στὴν πράξη ἐντολῶν καὶ ὁδηγιῶν μὲ συγκεχυμένο περιεχόμενο καὶ ἀσαφῆ προσανατολισμό.
.         Ἡ ἐκπαίδευση γνωρίζει τὰ τελευταῖα χρόνια μεγάλες ἀλλαγὲς ὄχι μόνο στὸ περιεχόμενο τῆς παρεχόμενης παιδείας ἀλλὰ καὶ στὸν τρόπο ποὺ λειτουργοῦν ὅσοι τὴν ὑπηρετοῦν. Ἡ μαζικὴ ἀντίσταση σὲ ἄνωθεν ἐντολὲς μπορεῖ νὰ τὶς ἀνατρέψει. Τὸ προηγούμενο διάστημα οἱ διαμαρτυρίες τῶν ἐκπαιδευτικῶν ματαίωσαν τὴν ἀξιολόγησή τους ποὺ εἶχε σχεδιαστεῖ μὲ τρόπο λανθασμένο. Παρόμοια ἀντίδραση ὁδήγησε στὴν ἐπαναπρόσληψη ἐκπαιδευτικῶν τῶν ἐπαγγελματικῶν λυκείων ποὺ εἶχαν τεθεῖ σὲ διαθεσιμότητα καὶ ὁδηγοῦνταν πρὸς τὴν ἀπόλυση. Ἑπομένως ἐὰν τώρα οἱ δάσκαλοι καὶ θεολόγοι ἀντισταθοῦν στὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ μία ὀλιγομελὴς ὁμάδα σχεδίασε, μποροῦν νὰ πετύχουν τὴν διάσωση τοῦ χριστιανικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ τὸ καλὸ τῶν μαθητῶν μας.

ΠΗΓΗ: thriskeftika.blogspot.gr

 

,

Σχολιάστε