Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Z´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ Ζ΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Ε´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Mέρος ϛ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- ϛ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρουμανίας

.       Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας, μετὰ τὸν κομμουνιστικὸ τυφώνα, ξαναβρίσκει τὴν θέση της στὴν κοινωνία τῆς χώρας καὶ συνεργάζεται μὲ τὴν κυβέρνησή της στὴν ἔρευνα γιὰ τὴ στάση τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ στὶς 28 Μαρτίου 2017 ὑπογράφτηκε σύμφωνο συνεργασίας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας μὲ τὸ Ἐθνικὸ Συμβουλίου μελέτης τῶν ἀρχείων τῆς Securitate, τῆς μυστικῆς κρατικῆς ὑπηρεσίας ἀσφαλείας ἐπὶ καθεστῶτος Τσαουσέσκου.
.           Μία φανερὴ ἀπόδειξη τῆς σημερινῆς συνεργασίας Πολιτείας – Ἐκκλησίας στὴ Ρουμανία εἶναι ὁ μεγαλοπρεπὴς Καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ Βουκουρεστίου. Ἀνηγέρθη μέσα σὲ λίγα χρόνια, μὲ τὴν ὁλόθερμη συμπαράσταση τῆς ρουμανικῆς κυβερνήσεως καὶ γενικὰ τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς χώρας σὲ ἀνάμνηση τῆς Σωτηρίας τοῦ Ρουμανικοῦ Λαοῦ ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ ζυγό.
.         Θὰ ἀναφερθοῦν ὁρισμένα γεγονότα, πρὸς σύγκριση μὲ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Ἀμέσως μετὰ τὴ νίκη τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθόδοξης Ρουμανίας ἐπὶ τῶν μουσουλμάνων Ὀθωμανῶν καὶ τὴν ἀνεξαρτησία τοὺς (1877-1878) οἱ Ρουμάνοι ἀποφάσισαν νὰ κατασκευάσουν στὸ Βουκουρέστι μεγαλοπρεπῆ καθεδρικὸ ναό. Θέλησαν νὰ εἶναι στὴν αἰώνια μνήμη ὅσων συνετέλεσαν στὴν ἀπελευθέρωσή τους, μὲ προεξάρχουσα τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
.      Μετὰ ἀπὸ περιπέτειες καὶ παλινδρομήσεις δεκαετιῶν τὸ 2004 ἡ Βουλὴ τῆς Ρουμανίας ἐνέκρινε νὰ ἀνεγερθεῖ ὁ καθεδρικὸς ναὸς καὶ νὰ ἀναλάβει μεγάλο μέρος τῆς δαπάνης. Στὶς 12 Σεπτεμβρίου τοῦ 2007 ὁ κ. Δανιὴλ ἐξελέγη Πατριάρχης Ρουμανίας καὶ μετὰ ἀπὸ δυόμισι μῆνες, στὶς 29 Νοεμβρίου 2007 ἔθεσε τὸν θεμέλιο λίθο τοῦ Ναοῦ. Τὸ 2010 ἄρχισαν οἱ ἐργασίες καὶ φέτος, στὶς 25 Νοεμβρίου, θὰ τελεστοῦν τὰ ἐγκαίνια ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖο. Ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιὴλ ἔχει καλέσει νὰ συμμετάσχουν ὅλοι οἱ Πατριάρχες καὶ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ Μόσχας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις στὸ Οὐκρανικό.
.      Ὁ Ναὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος χριστιανικὸς ναὸς στὸν κόσμο σὲ χωρητικότητα πιστῶν. Ἡ ἐπιφάνειά του εἶναι 6.200 τετρ. μέτρα καὶ ὁ ὄγκος 320.000 κυβικὰ μέτρα. Χωράει ἄνω τῶν 10.000 πιστῶν. Τὸ ὕψος στὸ ἐσωτερικό του εἶναι 43 μέτρα καὶ τὸ ὑψηλότερο σημεῖο του ἀπὸ τὸ ἔδαφος εἶναι στὰ 132 μέτρα. Ἡ δαπάνη τῆς ἀνέγερσης καὶ τοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ ναοῦ ἔχει ξεπεράσει τὰ 100.000.000 Εὐρώ, ἂν καὶ ἀκούγονται καὶ πολὺ μεγαλύτερα ποσά, ἕως καὶ 400.000.000 Εὐρώ. Γιὰ τὴ φιλοδοξία τοῦ Πατριάρχου Δανιὴλ νὰ ἀνεγερθεῖ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ὁ ἐν λόγῳ ναὸς ἀκούστηκαν καὶ ἀρνητικὰ σχόλια. Ὁρισμένοι χαρακτήρισαν τὸ ἔργο «φαραωνικό». Ὅμως ἡ οὐσία εἶναι ὅτι οἱ Ρουμάνοι πραγματοποίησαν τὴν ὑπόσχεση ποὺ ἔδωσαν, ὅταν ἀπελευθερώθηκαν ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό. Οἱ Ἕλληνες ἔδωσαν τὴν ἴδια ὑπόσχεση μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ ἀνεξαρτησία τους, ἀλλά, ἕως τώρα, δὲν ἔχουν τηρήσει τὴν ὑπόσχεσή τους…
.      Οἱ σχέσεις τῆς Ρουμανικῆς πολιτείας μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρουμανίας καθορίζονται μὲ τὸ 29 Ἄρθρο τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν εἶναι «κρατική», ἀλλὰ συνεργάζεται μὲ τὸ κράτος «γιὰ τὸ καλὸ τοῦ λαοῦ». Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀναγνωρίζεται «ὁ πνευματικὸς ἐποικοδομητικὸς ρόλος Της» στὴν κοινωνία, χωρὶς νὰ παραγνωρίζεται ἡ παρουσία καὶ ὁ θετικὸς ρόλος καὶ τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν, πιστοὶ τῶν ὁποίων ὑπάρχουν στὴν Ρουμανικὴ Ἐπικράτεια.
.      Οἱ Ρουμάνοι εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ θρησκευόμενους λαοὺς τῆς Εὐρώπης. Τὸ ποσοστὸ ὅσων δηλώνουν πιστοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ εἶναι 81,5% καὶ συνολικὰ τὸ 90% τοῦ λαοῦ δηλώνει ὅτι πιστεύει στὸν Χριστό. Τὸ 8,5% εἶναι Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Προτεστάντες. Ἡ Ρουμανία τὸ 2004 ἔγινε μέλος τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τὸ 2007 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Εἶναι ἡ δεύτερη χώρα σὲ Ὀρθόδοξο πληθυσμὸ μετὰ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Κατὰ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 2011 ἦσαν 16.300.000 πιστοί. Ὁ συνολικὸς πληθυσμὸς τῆς Ρουμανίας εἶναι περίπου 19 ἑκατομμύρια.
.            Σημειώνεται ὅτι μετὰ τὸ ὁλοκληρωτικὸ καὶ ἄθεο κομμουνιστικὸ καθεστὼς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπολαμβάνει σήμερα προνομίων, ὅπως τὸ νὰ ἔχει ἐκπομπὲς στὴν κρατικὴ τηλεόραση καὶ στὸ κρατικὸ ραδιόφωνο, νὰ ὑπάρχει κατηχητικὸ θρησκευτικὸ μάθημα στὴν ἐκπαίδευση, νὰ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τοὺς φόρους οἱ ναοί, οἱ μονὲς καὶ τὰ ἄλλα φιλανθρωπικὰ ἱδρύματά της. Ὑπολογίζεται ὅτι σήμερα, εἴκοσι ὀκτὼ χρόνια μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ὑπάρχουν στὴ Ρουμανία περίπου 15.000 ἱερεῖς καὶ 41.000 μοναχοὶ καὶ μοναχές.
.      Ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιὴλ (1951 – ) μὲ τὴν γραμμή, ποὺ ἀκολουθεῖ, ἐπιδιώκει νὰ ὑπολογίζεται ὡς ὁ τρίτος πόλος στὴν Ὀρθοδοξία, μετὰ ἀπὸ τοὺς Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας. (Βλ.σχ. Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου, «Ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη», ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθῆναι, 2017, σελ. 123). Καὶ μὲ τὰ δύο αὐτὰ Πατριαρχεῖα, ἕως τώρα, διατηρεῖ καλὲς σχέσεις. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2017 ὁ Πατριάρχης Μόσχας μετέφερε ὁ ἴδιος στὸ Βουκουρέστι τεμάχιο Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ, τὸν ὁποῖο ἀγαποῦν στὴ Ρουμανία. Ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε ὁ κ. Δανιὴλ προσκάλεσε τὸν κ. Βαρθολομαῖο νὰ προστεῖ τῶν ἐγκαινίων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ στὸ Βουκουρέστι. Τὸν Μάιο τοῦ 2018 ὁ Ρουμάνος Πατριάρχης δέχθηκε τὸν ὑπεύθυνο τῶν ἐξωτερικῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, Μητροπολίτη Βολοκολὰμσκ καὶ συζήτησαν τὸ ἐκκλησιαστικὸ οὐκρανικὸ ζήτημα. Στὴ συνέχεια, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2018, δέχθηκε τὴν ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ συζήτησε τὸ ἴδιο θέμα…
.            Προηγουμένως, στὶς 3 Δεκεμβρίου 2017, ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας μετέβη στὴ Μόσχα γιὰ νὰ συμμετάσχει στοὺς ἐκεῖ ἑορτασμοὺς γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας καὶ τὴν ἐνθρόνιση τοῦ μάρτυρος Πατριάρχου Τύχωνος. Κατὰ τὴ συνάντηση τοῦ κ. Δανιὴλ μὲ τὸν Πατριάρχη τῆς Μόσχας, αὐτὸς τοῦ ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του γιὰ «τὴν ὑποστήριξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας πρὸς τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καὶ τὴν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου διμερῆ συνεργασία τῶν δύο Πατριαρχείων σὲ πολλοὺς τομεῖς».
.        Αὐτὸ τὸ σημεῖο εἶναι ἐνδεικτικὸ τῆς στάσης ποὺ θὰ τηρήσει τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρουμανίας σὲ ἐνδεχόμενη μονομερῆ ἐνέργεια τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας; Ὁ κ. Δανιὴλ στὴν ἀντιφώνησή του δὲν μίλησε γιὰ τὸ Οὐκρανικό. Ἐπίσης στοὺς πρόσφατους ἑορτασμοὺς γιὰ τὰ 1030 χρόνια ἀπὸ τὴν βάπτιση τῶν Ρὼς στὸ Κίεβο τήρησε οὐδέτερη στάση. Στὸν μὲν ἑορτασμὸ τῆς Μόσχας, δὲν συμμετέσχε ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας καὶ σ’ αὐτὸν τοῦ Κιέβου τῆς κανονικῆς (ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας) Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἐκπροσωπήθηκε σὲ πολὺ χαμηλὸ ἐπίπεδο. Βεβαίως δὲν πῆγε ἀντιπροσωπεία του στοὺς ἑορτασμοὺς τῆς Οὐκρανικῆς κυβερνήσεως, ὅπως ἔκαμε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως… Κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ γράφοντος ἡ τελικὴ ἄποψη τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ δὲν ἔχει ἀκόμη διατυπωθεῖ. Θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ διάφορους παράγοντες καὶ θὰ ὑπάρξει μία διαπάλη στοὺς κόλπους της, ἂν θὰ πρέπει νὰ πρυτανεύσει τὸ κανονικὸ δίκαιο καὶ ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἢ τὰ ἐκκλησιαστικὰ συμφέροντά της, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ γεωπολιτικὰ τῆς ρουμανικῆς κυβέρνησης.
.            Τὰ Διορθόδοξα ζητήματα, ποὺ ὑπῆρξαν κατὰ καιροὺς μὲ ἄλλες Ἐκκλησίες, παρουσιάζουν μίαν ὕφεση ἐπὶ σημερινοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας Δανιήλ. Τὸ 2011 τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων διέκοψε τὴν κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας. Αἰτία ἡ χωρὶς τὴν ἄδειά του ἀνέγερση ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας Ναοῦ στὴν Ἱεριχώ. Στὴν συνέχεια οἱ σχέσεις ἀποκαταστάθηκαν, μὲ πρωτοβουλία τοῦ κ. Δανιήλ. Ἀπόδειξη ἡ ἐπίσκεψη, στὶς 11 Ἰουνίου 2018, τοῦ Ἱεροσολυμίτη Ἀρχιεπισκόπου Θεοδοσίου στὸν Ρουμάνο Πατριάρχη. Τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν ἀθρόα προσέλευση ρουμάνων προσκυνητῶν στοὺς Ἁγίους Τόπους καθὼς καὶ γιὰ τὶς εὐάριθμες ὑποτροφίες, ποὺ δίδει σὲ μαθητὲς τοῦ Πατριαρχείου γιὰ θεολογικὲς σπουδὲς στὴ Ρουμανία.
.             Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρουμανίας βρισκόταν ἐπὶ χρόνια σὲ ἀντιπαλότητα μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας. Τὸ κατηγοροῦσε ὅτι σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σερβικὸ κράτος ἀπαγόρευε στοὺς Ρουμάνους, ποὺ ζοῦν στὴ Σερβία, νὰ τελοῦν τὴ λατρεία στὴ ρουμανική. Σήμερα τὰ πράγματα εἶναι καλύτερα. Τὸ πρόβλημα τῆς Μολδαβίας μὲ τὴ Ρωσία λύθηκε, τουλάχιστον ἐπιφανειακά, μὲ τὴν ὕπαρξη στὴ χώρα δύο ἀρχιεπισκόπων, ὁ ἕνας ὑπὸ τὸν Μόσχας καὶ ὁ ἄλλος ὑπὸ τὸν Ρουμανίας.
.            Μὲ τὴν Ἑλλάδα ἡ Ρουμανία βρισκόταν σὲ συνεχῆ προστριβή, λόγῳ τῶν βλαχοφώνων Ἑλλήνων. Οἱ Ρουμάνοι, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους, τὸ 1878, ἔκαμαν μεγάλη προπαγάνδα νὰ τοὺς προσεταιρισθοῦν ὡς ρουμανικὸ φύλλο. Οἱ Βλαχόφωνοι Ἕλληνες ἀντέστησαν σθεναρὰ στὴν ρουμανικὴ προπαγάνδα καὶ τὴν ἀντιμετώπισαν μὲ ἐπιτυχία. Σὲ ἐπιστημονικὸ καὶ πολιτικὸ ἐπίπεδο ἀναφέρονται, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Περιφερειάρχης Ἠπείρου κ. Ἀλέξανδρος Καχριμάνης, ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχαὴλ Τρίτος καὶ ὁ ἐξαιρετικὸς καθηγητὴς κ. Ἀχιλλέας Λαζάρου.
.      Σήμερα τὸ κουτσοβλαχικὸ διατηρεῖται ἀπὸ τοὺς Ρουμάνους, ἀλλὰ σὲ χαμηλοὺς τόνους. Οἱ Ἕλληνες ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ Βλάχοι εἶναι Ἕλληνες στὴ συνείδηση ποὺ μιλᾶνε τὰ κουτσοβλάχικα. Μὲ τὴ Ρουμανία ὁ Ἑλληνισμὸς συνδέεται λόγῳ τῆς παρουσίας ἐκεῖ Ἑλλήνων ἡγεμόνων – μὲ μνῆμες ὄχι πάντα καλὲς γιὰ τοὺς Ρουμάνους – καὶ λόγῳ τῆς ἐνάρξεως στὸ Ἰάσιο τῆς ὑπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη Ἐπαναστάσεως, στὶς 22 Φεβρουαρίου τοῦ 1821. Ἐπίσης γιὰ δύο περίπου αἰῶνες ἡ Ρουμανία ἦταν τόπος μετανάστευσης Ἑλλήνων. Κατὰ τὴν Γενικὴ Γραμματεία Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ σήμερα στὴ Ρουμανία ζοῦν περίπου 14.000 Ἕλληνες, ποὺ ἐκπροσωποῦνται στὴ Ρουμανικὴ Βουλὴ μὲ ἕναν ἀντιπρόσωπο. Ὁ Ρουμάνος Πατριάρχης κ. Δανιὴλ ἔχει φιλελληνικὰ συναισθήματα. Τὸ ἔδειξε γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ μετὰ τὴν τραγωδία στὸ Μάτι. Ἀμέσως ἐξέφρασε τὴ συμπάθειά του καὶ μὲ ἐγκύκλιό του ζήτησε νὰ συγκεντρωθοῦν ἀπὸ τοὺς Ρουμάνους χρήματα γιὰ τοὺς πυροπαθεῖς.
.             Στὸ Διορθόδοξο ἐπίπεδο, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρουμανίας συμμετέσχε στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2016, ἀξιολόγησε θετικὰ τὰ κείμενα τῆς Συνόδου σὲ σχετικὸ Ἀνακοινωθέν, ποὺ ἐξέδωσε. Ὅμως ἡ ἀκόλουθη παράγραφος σ’ αὐτὸ τὸ Ἀνακοινωθὲν μετριάζει τὴν ἀξία τῶν κειμένων: «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας σημειώνει ὅτι τὰ κείμενα (Τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη) μποροῦν νὰ ἐξηγηθοῦν, νὰ δεχθοῦν ἐλαφρὲς τροποποιήσεις ἢ νὰ ἀναπτυχθοῦν ἀπὸ μία προσεχῆ Μεγάλη καὶ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Αὐτὲς (οἱ τροποποιήσεις) χρειάζονται χρόνο καὶ ἡ προσεχὴς Ι.Μ.Σ νὰ ἀναβληθεῖ, μέχρις ὅτου ὑπάρξει πανορθόδοξη ὁμοφωνία…».
.               Στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας, ὅπου χρειάστηκε, προέβη σὲ ὀρθὲς παρατηρήσεις καὶ στὸ κείμενο γιὰ τὶς «σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν ὑπόλοιπον χριστιανικὸν κόσμον» ὁ κ. Δανιὴλ ἐπέμεινε καὶ πέτυχε νὰ ὑπάρξει προσθήκη, μὲ τὴν ὁποία δηλώνεται ὅτι οἱ ἐκτὸς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἐκκλησίες καὶ Ὁμολογίες «παρεξέκλιναν ἐκ τῆς ἀληθοῦς πίστεως τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας». Ἡ προσθήκη προκάλεσε δυσφορία στὸν κ. Βαρθολομαῖο. (Βλ. σχ. Βιβλίο Γ. Ν. Παπαθανασόπουλου γιὰ Σύνοδο στὴν Κρήτη, σελ. 57).
.        Στὰ διαχριστιανικὰ καὶ στοὺς θεολογικοὺς διαλόγους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας διακρίνεται γιὰ τὴν οἰκουμενιστική του ἀντίληψη, κάτι ποὺ ἔχει προκαλέσει ἀντιδράσεις σὲ ὀρθοδόξους κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Ἔχοντας κάμει μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸ προτεσταντικὸ πανεπιστήμιο τοῦ Στρασβούργου καὶ τὸ διδακτορικό του στὸ ρωμαιοκαθολικὸ πανεπιστήμιο τοῦ Φριβούργου Γερμανίας καὶ ἔχοντας μείνει γιὰ καιρὸ στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν, στὸ Μποσὲ τῆς Γενεύης ἔχει ἀποκτήσει οἰκουμενιστικὴ ἀντίληψη, ἡ ὁποία πάντως ἀπέχει στὸ νὰ φτάσει αὐτὴν τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
.      Τέλος ὡς πρὸς τὰ διαθρησκειακά, τὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας εἶναι ἀπολύτως ἀντίθετο στὴν ἀνέγερση τεμένους στὸ Βουκουρέστι. Ὁ Πατριάρχης κ. Δανιὴλ δήλωσε σχετικά: «Τὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας δὲν ἀντιτίθεται στὴν ἀνέγερση τεμένους στὸ Βουκουρέστι, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρξει ἀνταπόδοση μὲ τὴν παραχώρηση στὴν Κωνσταντινούπολη ἔκτασης γιὰ νὰ ἀνεγείρει Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ κέντρο καὶ Ναό, ποὺ νὰ ἐξυπηρετεῖ τοὺς Ρουμάνους Ὀρθοδόξους πιστούς, ποὺ διαμένουν στὴν Κωνσταντινούπολη ἢ τὴν ἐπισκέπτονται».-

 

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: