ΤΟ ΥΠΟΥΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΟΥ ΛΟΜΠΥ

Τὸ ὕπουλο σχέδιο τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ λόμπυ

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.           Μὲ τὸ νομοσχέδιο ποὺ κατέθεσε στὶς 17 Ἀπριλίου στὴ Βουλὴ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας, Ἀσφάλισης καὶ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης γιὰ τὴν ἀναδοχὴ καὶ τὴν υἱοθεσία δίδεται ἡ δυνατότητα ἀναδοχῆς παιδιῶν ὄχι μόνο ἀπὸ ἑτερόφυλα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια ποὺ ἔχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
.           Κύριος στόχος τοῦ νομοσχεδίου, κατὰ τὴν Ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης κ. Θεανὼ Φωτίου, εἶναι ἡ χρονικὴ ἐπίσπευση τῆς διαδικασίας ἀναδοχῆς ποὺ σήμερα φθάνει μέχρι καὶ τὰ ἕξι χρόνια. Σὲ τί ὅμως ἐξυπηρετεῖ αὐτὸν τὸν στόχο ἡ παροχὴ τῆς δυνατότητας καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια νὰ γίνουν ἀνάδοχοι;
.           Εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ ἐπιχείρημα γιὰ χρονικὴ ἐπίσπευση δὲν εἶναι παρὰ πρόσχημα, ποὺ τὸ χρησιμοποιεῖ τὸ Ὑπουργεῖο γιὰ νὰ δώσει δυνατότητα ἀναδοχῆς καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια. Τὸ ὁμοφυλοφιλικὸ λόμπυ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ μὲ τὸ ὕπουλο αὐτὸ τέχνασμα θριάμβευσε.
.           Καὶ ἔσπευσε βέβαια ἡ κ. Ὑπουργὸς νὰ διευκρινίσει ὅτι τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια δὲν θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα υἱοθεσίας παιδιῶν, ἀφοῦ ἀκόμη δὲν ἔχει νομοθετηθεῖ γάμος ὁμοφυλόφιλων, ὅμως αὔριο θὰ γίνει καὶ αὐτό. Ἄλλωστε ἡ ἀναδοχὴ εἶναι προστάδιο τῆς υἱοθεσίας. Ποιοὺς προσπαθεῖ νὰ ἐμπαίξει ἡ κ. Ὑπουργός; Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ ἐξαίρετο κείμενό της κάλεσαν τὴν Κυβέρνηση νὰ μὴν προχωρήσει σ᾿ αὐτὴ τὴν κίνηση.
.           Ὡστόσο γιατί νὰ μὴν τὸ κάνει, ἀφοῦ καὶ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα εὐνοοῦν τέτοιες κυβερνητικὲς ἐνέργειες; Τὶς ἡμέρες μάλιστα τῆς καταθέσεως τοῦ νομοσχεδίου ἔγινε σὲ μεγάλο ξενοδοχεῖο τῆς Ἀθήνας ἐκδήλωση προβολῆς τῶν βιβλίων γνωστοῦ κληρικοῦ μὲ τὰ ὁποῖα, ὅπως ἔχουμε καὶ παλαιότερα ἐπισημάνει, ἀπενοχοποιεῖται ἡ ὁμοφυλοφιλία.
.           Στὴν ἐκδήλωση ὑποστηρίχθηκε ἡ ἴδια αὐτὴ πλάνη, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι ἁμαρτωλὸ πάθος ἀλλὰ μόνο διαφορετικὸς σεξουαλικὸς προσανατολισμός.
.           Ἐξαπολύθηκε καὶ πάλι ἐπίθεση ἐναντίον αὐτῶν ποὺ δείχνουν σκληρότητα θεωρών­τας τὴν ὁμοφυλοφιλία θεομίσητο πάθος. Δη­λώθηκε ὅτι εἶναι καιρὸς νὰ παύσουν νὰ ἰσχύουν οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ποὺ χρησιμοποιοῦνται ὡς «κανόνια» γιὰ νὰ ἀπαγορεύουν τὴ θεία Κοινωνία στοὺς ὁμοφυλόφιλους. Καὶ κάποια στιγμὴ κλήθηκαν οἱ παρόντες νὰ ἀναρωτηθοῦν κατὰ πόσον «ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕτοιμη νὰ δεχθεῖ μέσα στὴ Λειτουργία ὁμόφυλα ζευγάρια μὲ τὰ παιδιά τους».
.           Μὲ τὰ παιδιά τους; Μάλιστα! Ἔτσι ἀκρι­βῶς! Μὲ τὰ παιδιά τους!
.           Ποιά παιδιά τους, κύριοι; Παραφρονήσαμε; Ἀπὸ ποῦ, πῶς τὰ ἀποκτοῦν τὰ παιδιὰ οἱ ὁμοφυλόφιλοι; Εἶναι φανερὸ πὼς τὸ κάστρο προδίδεται ἀπὸ μέσα.
.              Καημένη Ἑλλάδα!

 

 

 

Advertisements

 1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΑΝΗΣ στὶς 13 Μαΐου 2018 - 1:51 μ.μ.

  Ἡ περίπτωση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐκείνων προσώπων ποὺ ἀνερυθρίαστα διακηρύσσουν ὅτι ὁ σοδομισμὸς δὲν ἀποτελεῖ πάθος, ἐρχόμενοι κὰτ αὐτὸν τὸν τρόπο σὲ εὐθεία ἀντίθεση μὲ τὸν κρυσταλίνης διαυγείας ἁγιογραφικὸ καὶ ἁγιοπατερικὸ λόγο, συνιστᾶ μεῖζον ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα ποὺ χρήζει ἀμέσου ἀντιμετωπίσεως.
  Ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ ἀναρωτῶνται, ΆΚΟΥΣΟΝ, ΆΚΟΥΣΟΝ “κατὰ πόσον ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕτοιμη νὰ δεχθεῖ μέσα στὴ Λειτουργία ὁμόφυλα ζευγάρια μὲ τὰ παιδιά τους”!!!.
  Πρόκειται περὶ πρωτοφανοῦς καταντήματος ἀπὸ τὴν πλευρά τους!
  Θὰ δώσουν φρικτὸ λόγο ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως οἱ καθ᾽ ὕλην ἁρμόδιοι ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες, ἐὰν ἀφήσουν ἀνεξέλεγκτα τὰ ἐν λόγῳ πρόσωπα νὰ περιφέρουν τὰ ψυχοκτόνα ληρήματα καὶ φαντασιοκοπήματά τους ἐντός της ἐκκλησιαστικῆς παρεμβολῆς. Ἡ ἁρμόδια Μόνιμη Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ὀφείλει νὰ κινηθῆ ἄμεσα καὶ χωρὶς χρονοτριβῆ καλώντας τοὺς σκανδαλοποιοὺς-φορεῖς τῶν συγκεκριμένων ἰδεοληψιῶν ἐνώπιόν της καὶ σὲ περίπτωση ἐπιμονῆς τους σὲ αὐτὲς νὰ προβῆ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν ὅσων προβλέπονται ἀπὸ τοὺς Θείους καὶ Ἱεροὺς κανόνες.
  Δὲν μποροῦν οἱ ἐν λόγῳ σκανδαλοποιοὶ νὰ ἀφεθοῦν ἀσύδοτοι! Ἡ ΔΙΣ ὀφείλει νὰ μιμηθῆ τὴν Κυπριακὴ Ἐκκλησία (ὅρα περίπτωση Πιτσιλλίδη) καὶ νὰ ἐπιβάλη τὴν κανονικὴ τάξη!
  Ὅσο καταλείπονται ἀνεξέλεγκτοι ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ἐκκλησιαστικὴ ἀρχή, τόσο θὰ ἀποθρασύνονται, καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ ὑποστηρικτὲς τους (δυστυχῶς ὑπάρχουν καὶ ὑποστηρικτές τους…).

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: