ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ μέσα ἀπὸ τὰ Κείμενά τους

197ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ
μέσα ἀπὸ τὰ Κείμενά τους

τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

 1. Οἱ Χιλιαστὲς καταφρονοῦν τὴν Ἁγία Τριάδα καὶ τὴν Ἱερὴ Παράδοση! Χαρακτηρίζουν: Σατανικὸ τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τὴν Α΄ Οἰκουμεν. Σύνοδο («Ἡ μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καταλλαγὴ» σελ. 73 & «Ἀπελευθέρωσις» σελ. 218 καὶ ἑξῆς).

 2. Οἱ Χιλιαστὲς δὲν παραδέχονται τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας: Δὲν δέχονται ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μας εἶναι ἴσος μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα καὶ ὅτι ὑπῆρχε πάντοτε μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα («Τί διδάσκει πράγματι ἡ Ἁγία Γραφή;» σελ. 41)

 3. Οἱ Χιλιαστὲς δὲν δέχονται τὴν ἀλήθεια τῆς Γραφῆς γιὰ τὴν ἀθανασία τῶν ψυχῶν Γράφουν: «Ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς εἶναι τὸ πρῶτον ψεῦδος, τὸ ὁποῖον εἶπεν ὁ διάβολος. Ὁ ἄνθρωπος ἀποθνήσκει καὶ ἡ ψυχὴ ἀποθνήσκει» («Καταλλαγή», σελ. 109)

 4. Οἱ Χιλιαστὲς ἔχουν διαψευσθεῖ γιὰ τὸ πότε θὰ γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία Γράφουν: «Τὸ ἔτος 1874 ἀποτελεῖ τὴν χρονολογίαν τῆς δευτέρας τοῦ Κυρίου παρουσίας…» [«Ἡ κιθάρα τοῦ Θεοῦ», σελ. 266-267].

 5. Οἱ Χιλιαστὲς χαίρονται γιὰ τὸ Σιωνισμό. Γράφουν: «Πάντες οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου θέλουσι γνωρίσει ὅτι ὁ Κύριος ἐξήρανε τὴν χριστιανωσύνην καὶ ἐζωοποίησεν τὸν Σιωνισμόν, τὸν Ἰουδαϊσμὸν» («Γραφικαὶ Μελέται», τόμος 7ος, σελ. 546)

 6. Οἱ Χιλιαστὲς δὲν πιστεύουν στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Γράφουν: «Τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατηναλώθη ἐπάνω στὴ γῆ καὶ δὲν ἐλήφθη στὸν οὐρανὸ» («Πράγματα εἰς τὰ ὁποῖα εἶναι ἀδύνατον νὰ ψευσθῆ ὁ Θεὸς», σελ. 355).

 7. Οἱ Χιλιαστὲς δὲν σέβονται τὴν Πατρίδα καὶ τὴ Σημαία. Γράφουν: «Οἱ πολιτικὲς κυβερνήσεις, λένε, εἶναι τοῦ Σατανᾶ» {«Πάντα δοκιμάζετε» σελ. 231}.  «Ὁ χαιρετισμὸς τῆς Σημαίας ἀποτελεῖ σατανικὴν λατρείαν. («Ἔστω ὁ Θεὸς ἀληθής», σελ. 135 & 234)

 8. Οἱ Χιλιαστὲς ζητοῦν Παγκόσμια Κυβέρνηση. Γράφουν: «Πρέπει νὰ ὑπάρξει μία παγκόσμια κυβέρνηση … Ἡ ΚτΕ καὶ ὁ ΟΗΕ, ἀπέτυχαν ἐντελῶς νὰ λύσουν τὰ προβλήματα» [«Σκοπιά», 15. 02.1983, σελ. 3-5 & 01.07.1978, σελ. 12, ὅπου τιτλοφοροῦν: Ἡ Ἐπικείμενη Παγκόσμια Κυβέρνησίς μας, Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ]

 9. Οἱ Χιλιαστές  πιστεύουν ὅτι ὁ Παράδεισος θὰ εἶναι γιὰ πάντα στὴ γῆ καὶ ὄχι στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν («Τί διδάσκει πράγματι ἡ Ἁγία Γραφή;» σελ. 60)

 10. Οἱ Χιλιαστὲς δεν  ἐγκρίνουν τὴ μετάγγιση αἵματος καὶ δὲν τιμοῦν τὴν Θεοτόκο καὶ τοὺς ἁγίους μας, τὶς ἅγιες εἰκόνες, τὸν Τίμιο Σταυρό, τὰ τίμια λείψανα καὶ συνολικὰ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ

ΠΙΣΤΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!!!

Advertisements

,

 1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: