ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ

 

Προσκύνημα στν κορυφ το Ἄθω

.             Στὸ ψηλότερο σημεῖο τοῦ Ἁγίου Ὄρους βρίσκεται τὸ ἐκκλησάκι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ ὁποῖο κάθε Αὔγουστο οἱ πιστοὶ κάνουν λειτουργία.
.           Ἕνα ἀνθρώπινο καραβάνι ποὺ σκαρφαλώνει στὶς ἀπότομες πλαγιὲς ἀγκομαχώντας. Μπροστὰ πηγαίνουν τὰ σύμβολα, ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἱερὰ σκεύη, ἕνας μεγάλος ξύλινος σταυρός, καὶ πίσω κουβάδες μὲ ἀσβέστη, φτυάρια καὶ τσάπες.
.           Ὀκτὼ ὧρες ἀνάβασης στὸν Ἄθω, τὸ βουνὸ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὣς τὴν κορυφή, στὰ 2.033 μέτρα, ἐκεῖ ὅπου κρέμεται τὸ ἐκκλησάκι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, μὲ θέα τὸ ἀπέραντο γαλάζιο τοῦ Αἰγαίου, μέχρι τὴ Μυτιλήνη καὶ τὸν κόλπο τῆς Θεσσαλονίκης.
newego_LARGE_t_420_54551572_type12713.           Ἡ εἰκόνα ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ποὺ γιορτάζεται (6 Αὐγούστου μὲ τὸ νέο/19 Αὐγούστου μὲ τὸ παλιὸ ἡμερολόγιο) ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος μὲ πανηγύρεις στὶς μονὲς Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος καὶ στὸ ἐκκλησάκι στὴν κορυφὴ τοῦ Ἀθω.
.               Φέτος, γιὰ πρώτη φορὰ ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια, δὲν τελέστηκε λειτουργία στὰ 2.033 μέτρα. Ἀνεμοδαρμένο ἐπὶ αἰῶνες, τὸ μικρὸ ἐκκλησάκι, ποὺ ἀνήκει στὴ μονὴ Μεγίστης Λαύρας, τσακισμένο ἀπὸ τοὺς κεραυνούς, ταλαιπωρημένο ἀπὸ τὰ χιόνια ποὺ γιὰ 6 μῆνες τὸν χρόνο καλύπτουν τὴν κορυφή, ἔχρηζε ἄμεσης καὶ ριζικῆς ἀνακαίνισης. Ἔτσι φέτος ἀποφασίστηκε νὰ γίνουν οἱ ἀπαραίτητες ἐργασίες. Τὰ οἰκοδομικὰ ὑλικὰ μεταφέρθηκαν μὲ ἰδιωτικὸ ἑλικόπτερο, τὰ ὑπόλοιπα ἀνεβαίνουν καθημερινὰ μὲ μουλάρια, ὅπως καὶ ὁ μοναχοὶ καὶ οἱ ἐργάτες.
.             Χρειάζονται δύο ὧρες ἀπὸ τὸν τελευταῖο… σταθμό, τὴ μικρὴ μονὴ τῆς Παναγίας, γνωστὴ καὶ ὡς Κάθισμα τῆς Παναγίας, στὰ 1.500 μέτρα τοῦ Ἀθω. Ἐκεῖ τελέστηκε φέτος ἡ ἀγρυπνία γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ τὴν Τετάρτη μιὰ ὁμάδα προσκυνητῶν πῆραν τὴν πρωτοβουλία καὶ ἀνέβηκαν ὢς τὴν κορυφή.
.             Περίπου 300 ἄτομα ξεκίνησαν ἀπὸ τὴ Μεγίστη Λαύρα τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης καὶ στὶς 6 τὸ ἀπόγευμα ἔφτασαν στὸ Κάθισμα τῆς Παναγίας, γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ παράδοση λέει ὅτι ἐκεῖ κάθισε καὶ ξεκουράστηκε ἡ Παναγία, ὅταν ἔφτασε στὸν Ἄθω. Στὴν τράπεζα ξεκουράστηκαν γιὰ λίγη ὥρα, δείπνησαν μὲ ψάρι καὶ ζυμαρικὰ καὶ στὴ συνέχεια τελέστηκε ἡ ἀγρυπνία ποὺ κράτησε ὅλο τὸ βράδυ.
.             Τὴν Τετάρτη τὸ πρωὶ κάποιοι προσκυνητές, Ἕλληνες, Βούλγαροι καὶ Ρῶσοι, μαζὶ μὲ μία ὁμάδα μοναχῶν, ἀνέβηκαν στὴν κορυφή. Ἀψήφησαν τὸ κρύο (τὴ νύχτα αὐτὸν τὸν καιρὸ τὸ θερμόμετρο δείχνει 5 βαθμοὺς Κελσίου -φέτος ἔφτασε τοὺς δεκαπέντε!), τὸν ἀέρα, τὴν ἔλλειψη ὀξυγόνου λόγῳ τοῦ ὑψόμετρου. Γιὰ δύο ὧρες ἔψελναν ὕμνους πρὸς τὴν Παναγία. Ὅταν ἔφτασαν ψηλά, στὰ 2.033 μέτρα, κάθισαν στὰ κοφτερὰ βράχια, ἤπιαν ρακὶ καὶ προσκύνησαν τὶς εἰκόνες τοῦ ξυλόγλυπτου τέμπλου.
.             Τὸ ἐκκλησάκι χτίστηκε ἐπὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωακεὶμ Γ´ καὶ ἐγκαινιάστηκε τὸν Αὔγουστο τοῦ 1895. Γιὰ τοὺς πιστοὺς ἡ ἀνάβαση ἀποτελεῖ κρυφὸ τάμα: ἀνεβαίνουν ἐκεῖ γιὰ νὰ βρεθοῦν πιὸ κοντὰ στὸν Θεὸ καὶ νὰ προσευχηθοῦν. Γιὰ τοὺς μοναχοὺς εἶναι ἡ «Ἁγία Κορυφή», ὁ «Ἄξονας τοῦ κόσμου», ὁ «στύλος διὰ τοῦ ὁποίου οἱ προσευχές τους ἀνεβαίνουν στὸν οὐρανό».
.           Ὅσο οἱ προσκυνητὲς ἀνεβαίνουν μὲ ἀργὸ βῆμα τὸ φιδίσιο μονοπάτι, οἱ μοναχοὶ ψάλλουν ὕμνους στὴν Παναγία. Τοὺς συνοδεύουν τὰ κουδούνια τῶν μουλαριῶν ποὺ μεταφέρουν κάθε χρόνο τὰ ἱερὰ σκεύη, τρόφιμα καὶ ἐργαλεῖα γιὰ τὴ συντήρηση τῆς ἐκκλησίας. Πρόκειται γιὰ πραγματικὴ δοκιμασία, ἀλλὰ ὑπάρχουν πιστοὶ ποὺ κάθε χρόνο ὑποβάλλονται σὲ αὐτήν.
.             Κι ἐνῶ κάθε χρόνο περίπου 300-400 ἄτομα ἀνεβαίνουν στὴν κορυφὴ τοῦ Ἀθω, κυρίως νέοι καὶ παιδιά, φέτος δὲν ἦταν παρὰ 50 προσκυνητὲς καὶ 10 μοναχοί. Μάλιστα γιὰ πρώτη φορὰ ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια δὲν μετέφεραν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, οὔτε τὸν μεγάλο ξύλινο σταυρό, οὔτε ἱερὰ σκεύη, καθὼς δὲν τελέστηκε λειτουργία. Ἀντίθετα, συνάντησαν ἐκεῖ ἐργάτες καὶ μοναχούς, κατάκοπους ἀπὸ τὴν πολύωρη ἐργασία σὲ ὑψηλὸ ὑψόμετρο. Οἱ ἐργασίες πρέπει νὰ ὁλοκληρωθοῦν τὸ συντομότερο δυνατόν, πρὶν μπεῖ τὸ φθινόπωρο, ὁπότε καὶ θὰ πέσει κι ἄλλο ἡ θερμοκρασία, ἐνῶ ἀρχὲς Ὀκτωβρίου πέφτουν τὰ πρῶτα χιόνια καὶ καλύπτουν τὴν κορυφή, ἀλλὰ καὶ μεγάλο μέρος τοῦ δρόμου.

Ἐργασίες

.           Σύμφωνα μὲ τὸν προγραμματισμό, οἱ ἐργασίες ἀνακαίνισης τῆς ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἔχουν τελειώσει ὣς τὰ μέσα Σεπτεμβρίου. Τότε οἱ μοναχοὶ θὰ κλειδώσουν τὸν μικρὸ ναό, θὰ κατέβουν στὴ μονὴ Μεγίστης Λαύρας καὶ θὰ ἐπιστρέψουν τὸν ἑπόμενο Αὔγουστο γιὰ τὸν λαμπρὸ ἑορτασμὸ τῆς γιορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.
.             Τὰ μουλάρια θὰ ξεχειμωνιάσουν στὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἐνῶ κατὰ μῆκος τῆς διαδρομῆς πρὸς τὴν κορυφὴ ὑπάρχουν 12 ἐρημίτες ποὺ μένουν σὲ σπηλιὲς καὶ ἀποφεύγουν τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸν ἔξω κόσμο. Ὅσοι ἀνεβαίνουν στὴν ἐκκλησία τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος δὲν τοὺς ἐνοχλοῦν, κάποιοι μοναχοὶ ὡστόσο ἀφήνουν ἔξω ἀπὸ τὶς σπηλιὲς ἢ κοντὰ σὲ αὐτὲς τρόφιμα καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης γιὰ τὸν δύσκολο χειμώνα ποὺ ἔρχεται.

 

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

 

 

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: