ΠΑΡΑΔΟΧΗ – ΣΟΚ: ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟΣ Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

Κραυγ γωνίας στ NEWS 247 π Φιλιππάκο:
Φτάσαμε σ
μ διαχειρίσιμο νούμερο εσρος μεταναστν

Θοδωρὴς Παναγιωτίδης (news247.gr)

.                 Σὲ μία παραδοχὴ-σὸκ προχώρησε ὁ Ἀναπληρωτὴς Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη στὸν τομέα Μεταναστευτικῆς πολιτικῆς κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ἀποκαλύπτοντας πὼς τὸ τελευταῖο 5ήμερο ἡ χώρα μας καταγράφει εἰσροὴ παρατύπων μεταναστῶν σὲ ἀριθμοὺς ρεκόρ. Αὐτὸ σημαίνει τουλάχιστον 3.000 ἀνθρώπους ἡμερησίως σὲ ὅλα τὰ νησιὰ τοῦ Βορείου καὶ τοῦ Νοτίου Αἰγαίου. Ἡ δήλωση ἔγινε στὸ NEWS 247, λίγο πρὶν ἀποχωρήσει ἐκτάκτως ὁ Ἀναπληρωτὴς Γενικὸς Γραμματέας γιὰ τὴν Μυτιλήνη ἐξ αἰτίας τῆς κατάστασης
.                 «Δυστυχῶς φτάσαμε σὲ μὴ διαχειρίσιμο νούμερο εἰσροῆς μεταναστῶν τὶς τελευταῖες πέντε ἡμέρες σὲ ὅλα τὰ νησιὰ τοῦ Βορείου καὶ τοῦ Νοτίου Αἰγαίου!». Σὲ αὐτὴ τὴ δήλωση-σὸκ προχώρησε στὸ News247, ὁ Ἀναπληρωτὴς Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη στὸν τομέα Μεταναστευτικῆς πολιτικῆς κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ἀποκαλύπτοντας, πὼς τὸ τελευταῖο 5ήμερο ἡ χώρα μας καταγράφει εἰσροὴ παράτυπων μεταναστῶν σὲ ἀριθμοὺς ρεκὸρ καὶ δίχως ἄλλο προηγούμενο, μεταφρασμένοι σὲ τουλάχιστον 3.000 ἀνθρώπους ἡμερησίως σὲ ὅλα τὰ νησιὰ τοῦ Βορείου καὶ τοῦ Νοτίου Αἰγαίου, ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ σπεύδουν μέσα στὴν ἀπόγνωσή τους καὶ μὲ κάθε μέσο καὶ τρόπο νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὶς φλόγες τοῦ πολέμου στὴ Συρία, ὕστερα καὶ ἀπὸ τὴν στρατιωτικὴ εἰσβολὴ τῆς Τουρκίας στὴν τουρκοσυριακὴ μεθόριο μὲ τὸ πρόσχημα τῆς δῆθεν ἀντιμετώπισης τοῦ ISIS.
.                 Αὐτὴ ἡ δήλωση ἔγινε στὸ News247, μόλις λίγη ὥρα πρὶν μεταβεῖ ἐσπευσμένα στὴν Μυτιλήνη ὁ Ἀναπληρωτὴς Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη γιὰ νὰ ἐπιβλέψει τὶς δομὲς στὸ νησὶ καὶ νὰ προχωρήσει στὶς ἐπιτρεπόμενες δυνατὲς γιὰ τὶς συνθῆκες ποὺ βιώνει ἡ χώρα μας βελτιωτικὲς παρεμβάσεις… Κάποιες ἀπὸ αὐτὲς προβλέπεται νὰ εἶναι στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν ἔκτακτη ἐνίσχυση μὲ περαιτέρω προσωπικὸ τῶν Ἀστυνομικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Νήσων ποὺ δέχονται τὶς μεγαλύτερες πιέσεις ἀπὸ μεταναστευτικὲς εἰσροὲς καὶ ἡ περαιτέρω ἐνίσχυσή τους μὲ τεχνικὸ ἐξοπλισμό.
.                 Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀπὸ τὶς 30 Ἰουνίου ἔχει λήξει ἡ εὐρωπαϊκὴ χρηματοδότηση ἀκόμα καὶ γιὰ τὴ σήτιση τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, κάτι ποὺ καλύπτεται ἀποκλειστικὰ πλέον ἀπὸ τὶς λέσχες τῶν Ἀστυνομικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς χώρας… ἀπὸ ἁπλοὺς ἰδιῶτες καὶ ΜΚΟ, μέχρι νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν ἐκ νέου οἱ …Εὐρωπαίου ἑταῖροι μας, κάτι ποὺ πιθανολογεῖται πὼς θὰ γίνει τὸ προσεχὲς διάστημα… Μέχρι τότε τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη αἰτήθηκε καὶ ἔλαβε ἔκτακτη ἐπιχορήγηση ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμὸ τῆς τάξεως τῶν 6.000.000 εὐρώ, κονδύλι ποὺ θὰ ἀποταμιευθεῖ τὶς προσεχεῖς δύο ἑβδομάδες γιὰ τὴν προσωρινὴ ἔστω ἀποκατάσταση τῆς εὔρυθμης σίτισης αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Ἡ κατάσταση εἶναι ἀπερίγραπτη καὶ μὴ διαχειρίσιμη γιὰ μία χώρα ὅπως ἡ δική μας καὶ μάλιστα στὴν δεινὴ οἰκονομικὴ θέση στὴν ὁποία βρίσκεται μὲ μία ΕΕ νὰ παρακολουθεῖ μᾶλλον ἀφ᾽ ὑψηλοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς τὸ «θέαμα»…
.                 Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πάντως καὶ ὅπως μεταφέρθηκε στὸ News247 ἀπὸ τὸν κ. Τζανέτο Φιλιππάκο, πὼς μετὰ ἀπὸ ἐπίπονες προσπάθειες τοῦ Ὑπουργείου πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους Ἑταίρους, κατάφεραν τελικὰ νὰ τοὺς πείσουν νὰ τριπλασιάσουν τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια γιὰ τὴν Frontex, τουλάχιστον γιὰ τὴ δράση της στὸ Αἰγαῖο, κάτι ποὺ σύντομα ἀναμένεται νὰ δώσει ἀποτελέσματα, ἀφοῦ ἔστω καὶ ἀργὰ ἔχουν ἀρχίσει νὰ κατανοοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι πὼς ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ ἕνα «φράγμα» γιὰ ἐκείνους, τὸ ὁποῖο ἐὰν ἀφεθεῖ στὴν τύχη του, ἁπλὰ κινδυνεύει ἐκ τῶν συνθηκῶν νὰ …διαρραγεῖ…

Ἀπὸ τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως στὸν Ἐλαιώνα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὰ ξενοδοχεῖα

.                 Οἱ ἀποφάσεις ποὺ ἐλήφθησαν ἀπὸ ὅλους τοὺς συναρμοδίους φορεῖς γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν περίπου 500 μεταναστῶν ποὺ ἔχουν κατασκηνώσει στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως , ἀναμένεται νὰ ἐξελιχθοῦν ἐντὸς τῶν 24ώρων καὶ νὰ ὁλοκληρωθοῦν στὸ τέλος αὐτῆς τῆς ἑβδομάδας καὶ τὸ πολὺ μέχρι τὶς ἀρχὲς τῆς ἐρχόμενης, τουλάχιστον γιὰ τὴν προσωρινὴ μεταφορὰ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν σὲ πιὸ ἀνθρώπινες συνθῆκες, σὲ χῶρο ποὺ βρέθηκε στὸν Ἐλαιώνα, ὅπου θὰ ἐγκατασταθοῦν σὲ κοντέινερς τῆς Ἀστυνομίας καὶ σκηνὲς τοῦ Στρατοῦ. Στὴ συνέχεια καὶ μέσα στοὺς ἑπόμενους 2-3 μῆνες ὁ κόσμος αὐτὸς ἀναμένεται νὰ μεταφερθεῖ ἐκ νέου σὲ νέες καὶ μόνιμες πλέον δομὲς ποὺ θὰ ἑτοιμαστοῦν, σὲ 2-3 ξενοδοχεῖα τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας καὶ ἐκτὸς αὐτῆς καὶ σὲ κτίρια τοῦ Δημοσίου ποὺ δὲν χρησιμοποιοῦνται πιὰ καὶ θὰ δεχτοῦν μετατροπὲς γιὰ τὴ φιλοξενία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων.  Ὅσο συμβαίνουν αὐτὰ ὅμως τὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας καὶ οἱ πλατεῖες της καὶ πάλι πλημμυρίζουν ἀπὸ τοὺς δύστυχους αὐτοὺς ἀνθρώπους ποὺ καθημερινὰ καταφτάνουν μὲ τὰ πλοῖα τῆς γραμμῆς στὸν Πειραιὰ ἀπὸ τὴ νησιωτικὴ χώρα, κάνοντας τὸ πρόβλημα νὰ εἶναι καὶ ὄχι νὰ φαντάζει πιὰ ἕνας ἀτελείωτος φαῦλος κύκλος… μὲ τὴν χώρα μας νὰ βρίσκεται ἕρμαιο καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῶν Συμπληγάδων τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀδιαφορίας τῶν «ἑταίρων» μας καὶ τῶν τουρκικῶν σκοπιμοτήτων.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: