Ἀρχεῖο κατηγορίας "Uncategorized"

ΣΤΟΝ ΘΩΜΑ

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΘΩΜΑ–1

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΘΩΜΑ–2 « Ὁ Κύριος χρειαζόταν ἱστορικὰ θεμέλια γιὰ τὴν ἀπιστία τῶν ἀνθρώπων τοῦ μέλλοντος, γι’ αὐτὸ τοῦ ἦταν ἀπαραίτητη ὅλη ἐκείνη ἡ ἀθλιότητα τῶν μαθητῶν Του».

Advertisements

Σχολιάστε

ΣΚΛΗΡΟ ΝΑ «ΚΛΩΤΣΑΣ» ΤΟΝ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟ (Ἀρχιμ Δαν. Ἀεράκης)

Σκληρό νά «κλωτσᾶς» τόν Ἀναμάρτητο!

τοῦ Ἀρχιμ.  Δανιήλ Ἀεράκη

.             Στήν ἐφημερίδα «Καθημερινή» (7 Μαρτ. 2018) δημοσιεύθηκε ἄρθρο μέ τίτλο «Σαράντα χρόνια προπηλακισμοί». Πρόκειται γιά ἕνα χρονικό τῶν δημοσίων «προπηλακισμῶν» τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διά μέσου τοῦ κινηματογράφου καί τοῦ θεάτρου. Ἀπαριθμεῖ τά θεατρικά καί κινηματογραφικά (καί τώρα ἀναπαραγόμενα ψηφιακῶς!) ἔργα, ὅπου ἡ πιό βρώμικη λάσπη αἰσχρότητας καί ἀνηθικότητας ρίχνεται πάνω στό πρόσωπο τοῦ ναμαρτήτου Κυρίου μας!
.           Ποιός προπηλακίζει ποιόν; Τό νά προπηλακίζης τόν Χριστό, τόν Θεάνθρωπο, θεωρεῖται «ἐλευθερία τῆς τέχνης καί τῆς ἔκφρασης»! Ἐν ὀνόματι, φαίνεται, αὐτῆς τῆς «ἐλευθερίας» προπηλακίζουν πρός τόν Γολγοθᾶ καί στό Γολγοθᾶ τόν Κύριο τῆς δόξης!
.               Τό νά διαμαρτύρεσαι (καί ζωηρά) γιά τόν προπηλακισμό τοῦ Χριστοῦ, γιά τόν διασυρμό τοῦ ἀναμαρτήτου Προσώπου Του, αὐτό κατά τήν κυρία ἀρθρογράφο εἶναι… «προπηλακισμός»! Ἐλεύθερα μπορεῖς νά «κλωτσᾶς» τόν Χριστό! ’Απαγορεύεται ὅμως νά Τόν ὁμολογῆς και νά Τόν ἀγαπᾶς!
.            Κατ’ εὐφημισμόν, λοιπόν, ἡ ἀγάπη στόν Ἰησοῦ καλεῖται «προπηλακισμός»! Καί ἡ διαμαρτυρία γιά τή βλασφημία τοῦ Προσώπου Του καλεῖται… φθόνος! Ἔτσι τελειώνει τό ἄρθρο: «Ἄραγε πόσο ἀκόμα νά βρίσκει ἀνταπόκριση τό “φθονεῖτε ἀλλήλους”;»! Βουτᾶνε στή λάσπη τοῦ κτηνώδους «εἶναι» καί τήν πετοῦν πάνω στό πρόσωπο τοῦ ἀμώμου Χριστοῦ! Βιώνουν τήν ἀκολασία, δέν θέλουν νά τήν ἐγκαταλείψουν γιά νά λυτρωθοῦν, καί ἔχουν τή βλάσφημη ἀναισχυντία νά παρουσιάζουν ὡς (Κύριε, συγχώρεσέ μας!) ἀκόλαστο τόν παστράπτοντα Ἥλιο τῆς Ἀναμαρτησίας! διαστροφή στό ἔσχατο σημεῖο της! Χοῖροι ποδοπατοῦν τά διαμάντια! Προσάπτουν σε ἁγνά πρόσωπα αἰσχρότητες καί ἀλητεῖες! ’Αμαυρώνουν τό λευκό μητρῶο τῆς ἁγνότερης Ὑπάρξεως. Στηρίζονται στή γνωστή μέθοδο τοῦ ψιθυρισμοῦ: «Λέγε, λέγε, κάτι θά μείνη»!
.                Τό νά λές τό βόρβορο «βόρβορο», εἶναι… «φθόνος»! Τό νά ὁμολογῆς τόν Χριστό εἶναι… «φθόνος»! Τό νά διαμαρτύρεσαι γιά τή φρικτή βλασφημία τοῦ ἀχράντου Προσώπου Του εἶναι… «φθόνος»!
.          Ὅταν ἡ χυδαιότητα καί ἡ βρωμερή λάσπη ἐκσφενδονίζωνται στό δικό μας πρόσωπο, τότε καί ὑπομένουμε καί ἀγαπᾶμε. Τότε ἰσχύει ὄχι μόνο τό «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰωάν. ιγ΄ 34), ἀλλά καί τό «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν» (Ματθ. ε´ 44). Τότε ἰσχύει καί τό «λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν» (Α´ Κορ. δ´ 12).
.              Ὅταν ὅμως βλασφημούμενο εἶναι τό Πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος τοῦ κόσμου, τότε, ἄν ἀνεχώμεθα, ἐνεχόμεθα. Τότε ἰσχύει τό «ὅποιος μέ ὁμολογήση μπροστά στούς ἀνθρώπους, θά τόν ἀναγνωρίσω καί ἐγώ μπροστά στόν Πατέρα μου τόν οὐράνιο» (Ματθ. ε´ 22).
.                Στήν πρώτη περίπτωσι ἡ ἀγάπη γίνεται συγγνώμη. Στή δεύτερη γίνεται μαρτυρία καί διαμαρτυρία. Στήν πρώτη περίπτωσι εἴμαστε μακάριοι (Ματθ. ε´ 11), ὅταν συγχωροῦμε ὅσους μᾶς ὀνειδίζουν. Στή δεύτερη περίπτωσι (πού ἀφορᾶ στό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας) εἴμαστε προδότες, ὅταν ἀνεχώμαστε τή δημόσια προσβολή τοῦ Ἀναμαρτήτου Σωτῆρος μας.

Σχολιάστε

ΜΙΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΣΥΓΧΥΣΗ

Βροντερὸ ΟΧΙ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κρήτης
στοὺς φακέλους τῶν Θρησκευτικῶν

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.           Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἀπέστειλε ἐπίσημο ἔγγραφο στὶς 15-11-2017 πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου, τὸ ὁποῖο κοινοποίησε καὶ πρὸς τὸν Πρόεδρο τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Παγκρήτιου Συνδέσμου Θεολόγων μὲ τὴν προτροπὴ νὰ τὸ κοινοποιήσει σὲ ὅλους τοὺς θεολόγους τῆς Κρήτης.
.           Τὸ ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 809/15-11-2017 ἔγ­γραφο τῆς Συνόδου πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸ τῆς Παιδείας περιέχει τὰ ἑξῆς:

«Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

.           Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἀφουγκραζομένη τὰ ἐρωτήματα καὶ τὴν ἀπορίαν πολλῶν ἀν­θρώπων γονέων καὶ κηδεμόνων μαθητῶν, ἐν τῇ Μεγαλονήσῳ Κρήτῃ, διατυπώνει διὰ τοῦ παρόντος Γράμματος Αὐτῆς ὅτι ἐπιθυμεῖ τὸν Ὀρθόδοξον χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς πάσας τὰς βαθμίδας τῆς Ἐκπαιδεύσεως καὶ ἐκφράζει τὴν ρητὴν διαφωνίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς πρὸς τὸν ἐπιχειρούμενον καὶ μάλιστα εἰς μαθητὰς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, “θρησκευτικὸν συγκρητισμόν”.
.           Ὡς ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θεωροῦμεν ἀπαραίτητον τὴν προβολὴν τῆς ἡμετέρας ταυτότητος καὶ τοῦ πολιτισμοῦ ἡμῶν μέσῳ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν…

Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

.           Εἰς καιροὺς κατὰ τοὺς ὁποίους πολλῶν εἰδῶν συγχύσεις ἐπικρατοῦν ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἡμῶν, θεωροῦμεν λανθασμένην τὴν ἐπιλογὴν τῆς εἰσαγωγῆς μιᾶς ἐπὶ πλέον “συγχύσεως” εἰς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν διὰ τῆς ἀδιακρίτου προβολῆς τῶν θρησκειῶν καὶ τῆς ἄνευ τῆς δεούσης προσοχῆς καὶ διακρίσεως ἐξαγωγῆς βεβιασμένων συμπερασμάτων καὶ μάλιστα εἰς τὸ κομβικὸν ζήτημα τῆς πίστεως ἑνὸς ἀνθρώπου καὶ μάλιστα ἀνηλίκου.
.           Ἐπὶ πλέον γνωρίζομεν εἰς τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα ὅτι Τριμελὴς Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἔχει ἀναλάβει τὸ ἔργον τῆς λεπτομεροῦς μελέτης τῶν φακέλλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ θὰ ἐπανέλθωμεν διὰ συγκεκριμένων στοιχείων, τὰ ὁποῖα θεωροῦμεν ὅτι χρήζουν ἀμέσου ἀλλαγῆς καὶ ἐπαναπροσδιορισμοῦ…
.           Ἐπὶ τούτοις, εὐχόμενοι τὴν παρὰ Θεοῦ δύναμιν καὶ ἐνίσχυσιν εἰς τὸ εὐθυνοφόρον ἔργον Ὑμῶν, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς Ἑλληνικῆς Παι­δείας καὶ τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος, διατελοῦμεν

Μετ᾿ εὐχῶν καὶ ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ὁ Πρόεδρος
Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος».

.           Τί νὰ προσθέσουμε ἐμεῖς σ᾿ αὐτὸ τὸ ἐμ­περιστατωμένο ἱερὸ καὶ γενναῖο κείμενο; Μία θερμὴ μόνο προσευχὴ πρὸς τὸν Ἀρ­χηγὸ τῆς Ἐκκλησίας μας Κύριο νὰ ἐνδυναμώνει τοὺς ἁγίους ποιμένες τῆς Κρήτης μας ποὺ ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀληθείας στοὺς δυσχείμερους καιρούς μας, καὶ οἱ ἄρχοντες νὰ ὑπολογίζουν τὴ φωνή τους.

 

,

Σχολιάστε

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ καὶ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Σ ξέλιξη «πόλεμος κατ τν μετρητν»
– Τ
ντίπαλα στρατόπεδα, ο στόχοι κα ο
πιδιώξεις.

.         Ὑπάρχει μία παγκόσμια ὤθηση ἀπὸ τοὺς νομοθέτες γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῆς χρήσης φυσικῶν μετρητῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτὴ ἡ κίνηση ἀναφέρεται συχνὰ ὡς “Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν μετρητῶν” καὶ ὑπάρχουν τρεῖς σημαντικοὶ παράγοντες:

  1. Κυβερνήσεις καὶ κεντρικὲς τράπεζες θέλουν τὴν ἐξάλειψη τῆς χρήσης μετρητῶν, καθὼς αὐτὸ θὰ διευκολύνει τὴν παρακολούθηση ὅλων τῶν τύπων συναλλαγῶν – συμπεριλαμβανομένων ἐκείνων ποὺ πραγματοποιοῦνται ἀπὸ ἐγκληματίες.

  2. Σὰν ἐχθρὸς ὁρίζονται ἐγκληματίες καὶ τρομοκράτες, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιώντας χαρτονομίσματα μεγάλης ἀξίας καθιστοῦν τὶς παράνομες συναλλαγὲς εὐκολότερες καὶ αὐξάνουν τὴν ἀνωνυμία.

  3. Αὐτοὶ ποὺ ἐπηρεάζονται περισσότερο εἶναι οἱ ἁπλοὶ πολίτες καθὼς ἡ καταναγκαστικὴ ἐξάλειψη τῶν φυσικῶν μετρητῶν θὰ ἔχει πιθανὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία καὶ τὶς κοινωνικὲς ἐλευθερίες.

Εναι τ μετρητ κόμα βασιλιάς;

Τὰ μετρητὰ ἦταν πάντα ὁ βασιλιὰς – ἀλλὰ ξεκινώντας στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ἡ εὐκολία χρήσης τῶν νέων τεχνολογιῶν συνέβαλε στὴ βελτίωση τῆς βιωσιμότητας τῶν συναλλαγῶν ἐκτὸς μετρητῶν:

-Ἠλεκτρονικὴ τραπεζικὴ
-Smartphones
-Τεχνολογίες πληρωμῶν
-Κρυπτονομίσματα

Τὸ 2015, πραγματοποιήθηκαν συναλλαγὲς χωρὶς μετρητὰ παγκοσμίως ἀξίας 426 δισ. δολλαρίων – αὔξηση κατὰ 50% ἀπὸ τὸ 2010.
Καὶ σήμερα, ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι πληρωμῆς ψηφιακά, ὅπως:

-Ἠλεκτρονικὴ τραπεζικὴ (Visa, Mastercard, Interac)
-Smartphones (Apple Pay)
-Ἐνδιάμεσοι (Paypal, Square)
-Κρυπτονομίσματα (Bitcoin)

.           Ἡ ἐπιτυχία αὐτῶν τῶν νέων τεχνολογιῶν ὤθησε τοὺς νομοθέτες νὰ ἰσχυριστοῦν ὅτι ὅλες οἱ συναλλαγὲς πρέπει τώρα νὰ εἶναι ψηφιακές.

δ εναι τ πιχειρήματα γι μία κοινωνία χωρς μετρητά:

.             Ἡ κατάργηση τῶν χαρτονομισμάτων ὑψηλῆς ἀξίας ἀπὸ τὴν κυκλοφορία καθιστᾶ πιὸ δύσκολες τὶς συναλλαγὲς γιὰ τοὺς τρομοκράτες, τοὺς ἐμπόρους ναρκωτικῶν, τὸ ξέπλυμα χρήματος καὶ τὴ φοροδιαφυγή.
.             Ἕνα ἑκατ. εὐρὼ σὲ χαρτονομίσματα τῶν 100 δολλαρίων ζυγίζει μόνο ἕνα κιλό. Ἐκτιμᾶται ὅτι τὸ ποσὸ ποὺ διακινεῖται ἐτησίως ἀπὸ παράνομες καὶ ἐγκληματικὲς δραστηριότητες ἀγγίζει τὰ 2 τρισ. δολάρια.
.             Τὸ χαρτονόμισμα τῶν 100 δολαρίων εἶναι τὸ πλέον δημοφιλὲς στὸν κόσμο, μὲ 10 δισεκατομμύρια ἀπὸ αὐτὰ τὰ χαρτονομίσματα νὰ βρίσκονται σὲ κυκλοφορία. Αὐτὸ παρέχει ἐπίσης στοὺς ρυθμιστικοὺς φορεῖς μεγαλύτερο ἔλεγχο τῆς οἰκονομίας.

-Περισσότερο εὔκολα ἀνιχνεύσιμα χρήματα σημαίνει ὑψηλότερα φορολογικὰ ἔσοδα.
-Σημαίνει ὅτι ὑπάρχει κάποιος τρίτος (ρυθμιστικὴ ἀρχὴ) ποὺ ἐλέγχει ὅλες τὶς συναλλαγές.
-Οἱ κεντρικὲς τράπεζες μποροῦν νὰ ὑπαγορεύσουν τὴν πολιτικὴ τῶν ἐπιτοκίων ἐνθαρρύνοντας ἢ ἀποθαρρύνοντας τὶς δαπάνες, προκειμένου νὰ μποροῦν νὰ διαχειριστοῦν τὸν πληθωρισμό.

.             Οἱ συναλλαγὲς χωρὶς φυσικὰ μετρητὰ εἶναι ταχύτερες καὶ πιὸ ἀποτελεσματικές.

-Οἱ τράπεζες θὰ ἐπιβαρύνονται μὲ πολὺ λιγότερο κόστος (μείωση προσωπικοῦ, αὔξηση τοῦ e-banking).
-Πιὸ εὔκολος ὁ ἔλεγχος τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν καὶ ἡ ὑποβολὴ ἐλέγχων.
-Τὸ ὄφελος ἀπὸ τὴν κατάργηση τῆς χρήσης φυσικῶν μετρητῶν μπορεῖ νὰ φθάσει τὸ 1,5% τοῦ ΑΕΠ, σύμφωνα μὲ ὁρισμένους εἰδικούς.

.             Ἀλλὰ γιὰ νὰ εἶναι αὐτὸ δυνατό, ὅτι τὰ μετρητὰ – εἰδικὰ τὰ μεγάλα χαρτονομίσματα – πρέπει νὰ ἐξαλειφθοῦν. Τὰ μετρητὰ ἐξακολουθοῦν νὰ χρησιμοποιοῦνται γιὰ περίπου τὸ 85% ὅλων τῶν συναλλαγῶν παγκοσμίως.

Κήρυξη πολέμου

.             Οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ Κεντρικὲς Τράπεζες ἔχουν κινηθεῖ γρήγορα σὲ δεκάδες χῶρες γιὰ νὰ ἀρχίσουν νὰ ἐξαλείφουν τὴ χρήση μετρητῶν.
Μερικὰ βασικὰ παραδείγματα;
.             Ἡ Αὐστραλία, ἡ Σιγκαπούρη, ἡ Βενεζουέλα, οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἔχουν ἐξαλείψει (ἢ ἔχουν προτείνει τὴν ἐξάλειψη) χαρτονομισμάτων ὑψηλῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας.
.             Ἄλλες χῶρες ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Σουηδία καὶ ἡ Ἑλλάδα ἔχουν στοχεύσει στὴν προσθήκη περιορισμῶν στὸ μέγεθος τῶν συναλλαγῶν μὲ μετρητά, στὴ μείωση τοῦ ποσοῦ ἀνάληψης ἀπὸ τὰ ΑΤΜ ἢ στὸν περιορισμὸ τοῦ ποσοῦ τῶν μετρητῶν ποὺ μποροῦν νὰ κρατηθοῦν ἐκτὸς τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος.
.             Τέλος, ὁρισμένες χῶρες ἔχουν κάνει πολὺ περισσότερα βήματα ὅπως ἡ Νότια Κορέα ἡ ὁποία ἔχει ὡς στόχο νὰ ἐξαλείψει τὴ χρήση τῶν χαρτονομισμάτων ἕως τὸ 2020.
.             Ὡστόσο αὐτὴ τὴ στιγμή, μιλώντας γιὰ τὸν “πόλεμο κατὰ τῶν μετρητῶν” δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἀναφερθεῖ κανεὶς στὴν Ἰνδία.
.             Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἰνδίας Narendra Modi ἀποφάσιε νὰ βγοῦν ἐκτὸς κυκλοφορίας τὰ χαρτονομίσματα τῶν 500 καὶ 1000 ρουπίων, καταργώντας τὸ 86% τῶν χαρτονομισμάτων ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ πολίτες.
.             Ἐνῶ οἱ Ἰνδοὶ θὰ μποροῦσαν θεωρητικὰ νὰ ἀνταλλάξουν τὰ χαρτονομίσμτα τῶν 500 καὶ 1.000 ρουπίων μὲ χαρτονομίσματα ὑψηλότερης ὀνομαστικῆς ἀξίας, ἦταν μόνο μέχρι τὸ ὅριο τῶν 4.000 ρουπῶν ἀνὰ ἄτομο.
.             Τὰ ποσὰ πάνω ἀπὸ αὐτὰ ἔπρεπε νὰ κατευθύνονται μέσῳ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ σὲ μία χώρα ὅπου μόνο τὸ 50% τῶν Ἰνδῶν ἔχει πρόσβαση σὲ τραπεζικὰ ἱδρύματα.
.             Ἔχουν ἀναφερθεῖ τουλάχιστον 112 θάνατοι ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἀπόσυρση τῶν συγκεκριμένων χαρτονομισμάτων.
.             Μερικοὶ ἄνθρωποι ἔχουν αὐτοκτονήσει, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι θάνατοι προέρχονται ἀπὸ ἡλικιωμένους ποὺ περίμεναν στὶς οὐρὲς τῶν τραπεζῶν γιὰ ὧρες ἢ ἡμέρες γιὰ νὰ ἀνταλλάξουν τὰ χρήματά τους. Οἱ ἐπιθέσεις τῶν κυβερνήσεων κατὰ τῆς χρήσης τῶν μετρητῶν ἔχουν πολλὲς παράπλευρες

  1. Ἀπόρρητο

-Οἱ συναλλαγὲς χωρὶς μετρητὰ θὰ περιλαμβάνουν πάντοτε κάποιον ἐνδιάμεσο ἢ τρίτο (ρυθμιστικὴ ἀρχή).
-Αὐξημένη πρόσβαση τῶν κυβερνήσεων στὶς προσωπικὲς συναλλαγὲς καὶ τὰ ἀρχεῖα.
-Ὁρισμένα εἴδη συναλλαγῶν (τυχερὰ παιχνίδια κ.λπ.) θὰ μποροῦσαν νὰ ἀπαγορευτοῦν ἢ νὰ παγώσουν ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις.
-Ἡ χρήση κρυπτονομισμάτων θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει ἐναλλακτικὴ λύση γιὰ τέτοιες συναλλαγὲς

  1. Ἀποταμιεύσεις

-Οἱ πολίτες δὲν θὰ μποροῦν πλέον νὰ ἔχουν τὴν ἀτομικὴ ἐλευθερία νὰ ἀποθηκεύουν τὸν πλοῦτο τους «ἔξω» ἀπὸ τὸ τραπεζικὸ σύστημα.
-Ἡ ἐξάλειψη τῶν μετρητῶν καθιστᾶ τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια μία ἐφικτὴ ἐπιλογὴ γιὰ τοὺς ὑπεύθυνους χάραξης πολιτικῆς.
-Μία κοινωνία χωρὶς μετρητὰ σημαίνει ἐπίσης ὅτι ὅλοι οἱ ἀποταμιευτὲς θὰ εἶναι στὸ ἔλεος τῶν πιθανῶν τραπεζικῶν bail-in.
-Οἱ πολίτες θὰ ἔχουν περιορισμένες ἱκανότητες νὰ ἀντιδροῦν σὲ ἀκραῖα νομισματικὰ φαινόμενα, ὅπως ὁ ἀποπληθωρισμὸς ἢ ὁ πληθωρισμός.

  1. Ἀνθρώπινα δικαιώματα

.          Ἡ ταχεία ἀπόσυρση τῶν χαρτονομισμάτων ἀπὸ τὴν κυκλοφορία ἔχει παραβιάσει τὰ δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων.
-Στὴν Ἰνδία, ἡ κατάργηση τῶν χαρτονομισμάτων τῶν 500 καὶ τῶν 1.000 ρουπίων ἔχει προκαλέσει πολλαπλὲς ἀνθρώπινες τραγωδίες, περιλαμβανομένων τῶν ἀσθενῶν ποὺ στεροῦνται θεραπευτικῆς ἀγωγῆς καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀντέξουν οἰκονομικὰ νὰ ἀγοράσουν τρόφιμα.
-Ἡ ἀπόσυρση τῶν χαρτονομισμάτων ἐπιδεινώνει ἐπίσης τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὶς μικρὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ ζοῦν στὰ ἀνεπίσημα τμήματα τῆς οἰκονομίας.

  1. Cybersecurity

-Μὲ ὅλο τὸν πλοῦτο ποὺ ἀποθηκεύεται ψηφιακά, ὁ δυνητικὸς κίνδυνος καὶ ὁ ἀντίκτυπος τοῦ ἐγκλήματος στὸν κυβερνοχῶρο αὐξάνεται.
-Τὸ Hacking ἢ ἡ κλοπὴ ταυτότητας θὰ μποροῦσε νὰ καταστρέψει τὶς ἀποταμιεύσεις μίας ζωῆς τῶν ἀνθρώπων.
-Τὸ κόστος τῶν διαδικτυακῶν παραβιάσεων δεδομένων ἀναμένεται ἤδη νὰ φθάσει τὰ 2,1 τρισ. δολλάρια μέχρι τὸ 2019, σύμφωνα μὲ τὴν Juniper Research.
Καθὼς “ὁ πόλεμος” κατὰ τῆς χρήσης μετρητῶν ἐπιταχύνεται τὸ ἐρώτημα εἶναι τὸ ποιός θὰ σηκώσει τὴν πλειονότητα τῶν ζημιῶν;

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr (ἀπὸ bankingnews.gr)

σημασία τν μετρητν
κα
γιατί πρέπει ν τ χρησιμοποιο
με καθημερινά.

.           Ὅλοι μας πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε ὅσο περισσότερο γίνεται τὰ μετρητὰ στὴν φυσική τους μορφή. Αὐτὸ ἀσκεῖ ἰσχυρὸ νομισματικὸ ἔλεγχο στοὺς τυχοδιωκτισμοὺς τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν τραπεζῶν.
.           Ἔχουμε πεῖ γιὰ τὸν πόλεμο κατὰ τῶν μετρητῶν στὴν φυσική τους μορφὴ καὶ θὰ τὸ κάνουμε πολλὲς φορὲς ἀκόμα. Μιλήσαμε γιὰ συγκεκριμένους στόχους τοῦ μονοπωλιακοῦ κεντρικοῦ νομισματικοῦ σχεδιασμοῦ, οἱ ὁποῖοι προσβλέπουν στὴν παρακολούθηση τῶν ἰδιωτικῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν τῶν πολιτῶν καὶ στὴ χάραξη πολιτικῆς ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἀποτελεῖ μέρος ἑνὸς εὐρύτερου σχεδίου μέσω τοῦ ὁποίου οἱ κυβερνήσεις καλύπτουν τὶς βρομιὲς τοὺς ὅσον ἀφορᾶ τὴ νομισματικὴ πολιτικὴ καὶ προσπαθοῦν νὰ σταθεροποιήσουν τὸ ἐγγενῶς ἀσταθὲς τραπεζικὸ σύστημα.
.           Σὲ ἕνα σύστημα πολιτικοῦ fiat χρήματος καὶ κλασματικῶν ἀποθεματικῶν, ὑπάρχουν πολὺ ἐλάχιστοι περιορισμοὶ στὴν ἐπέκταση τῆς προσφορᾶς χρήματος καὶ τῶν τραπεζικῶν πιστώσεων. Ἡ προοπτική της διάσπασης ὁλόκληρού του νομισματικοῦ συστήματος, περιορίζει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν ἀσυδοσία τῶν κυβερνήσεων καὶ τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος στὴν ἄμβλυνση τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης τοῦ χρήματος καὶ τοῦ ὕψους τοῦ ἐπιτοκίου – ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ τελικά.
.           Ἡ χρήση μετρητῶν ἀσκεῖ ἔλεγχο καὶ προστατεύει τὸ νομισματικὸ σύστημα
.           Τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι οἱ πληθωριστικὲς δυνατότητες τῶν νομισματικῶν πολιτικῶν ἐξασθενοῦν λόγω τῶν ὑψηλῶν ἀποθεματικῶν ποὺ διατηροῦν οἱ τράπεζες ἢ/καὶ ἀπὸ τὸ κοινὸ ποὺ προτιμᾶ τὴ χρήση μετρητῶν γιὰ συναλλαγές, δηλαδὴ τὴ διατήρηση τοῦ νομίσματος ἔξω ἀπὸ τὸ τραπεζικὸ σύστημα. Αὐτὲς οἱ τελευταῖες ἐνέργειες μειώνουν τὸν «πολλαπλασιαστὴ τοῦ χρήματος», περιορίζοντας ἔτσι τὴν ἱκανότητα τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος νὰ αὐξήσει περαιτέρω τὴν προσφορὰ χρήματος καὶ πίστωσης. Μὲ τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων στὶς συναλλαγὲς σὲ μετρητά, οἱ κυβερνήσεις στὴν πραγματικότητα καθιστοῦν δυνατὲς τὶς χαλαρὲς νομισματικὲς πολιτικές.
.           Ὁ von Mises γνώριζε αὐτὸ τὸ μηχανισμὸ μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ χρυσοῦ κανόνα, ἂν καὶ δὲν γνώριζε ἀρχικά τους κινδύνους. Ὅπως σημειώνει ὁ καθηγητὴς Hulsmann (2007, σὲλ 650), στὴν ἀρχὴ τῆς καριέρας του, ὁ von Mises “θεωροῦσε ἀνόητο πὼς κάποιοι πίστευαν ὅτι τὰ κέρματα ἀπὸ πολύτιμα μέταλλα ἦταν χρήματα μὲ κάποια ἰσχυρότερη ἔννοια ἀπὸ ὅτι τὰ τραπεζογραμμάτια» (χαρτονομίσματα), ἀλλὰ τελικὰ συνειδητοποίησε τὴ σημασία τῆς πραγματικῆς κυκλοφορίας χρυσῶν ἡ ἀσημένιων νομισμάτων – (κυκλοφορία μετρητῶν σήμερα ποὺ περιορίζουν τὴ νομισματικὴ πολιτική). Ὁ ἴδιος ὁ von Mises σὲ ἰδιωτικὴ ἀλληλογραφία ἐπισήμανε πώς: «ἄλλαξα γνώμη σχετικὰ μὲ τὴ λειτουργία τοῦ προτύπου ἀνταλλαγῆς χρυσοῦ καὶ ὑποστηρίζω τὸν τρόπο ποὺ συνέβαινε πρὶν ἀπὸ 30 χρόνια».
.           Τὸ 1948, ὁ von Mises παρουσίασε τὰ ἐπιχειρήματά του ὑπὲρ τῆς κυκλοφορίας χρυσῶν νομισμάτων ἀντὶ γιὰ χαρτονομίσματα – τὰ ὁποῖα ἐπιχειρήματα ἀργότερα ἐπεκτάθηκαν καὶ στὸ βιβλίο Human action σελ. 780 – σὲ μία συζήτηση (Hulsmann 2007, σελ 651): «Ἐὰν τὰ χρυσὰ νομίσματα χρησιμοποιοῦνται στὶς καθημερινὲς συναλλαγές, ἐὰν ὅλοι συνηθίζουν νὰ παραλαμβάνουν καὶ νὰ παραδίδουν χρυσὰ νομίσματα, ἐὰν οἱ ἄνθρωποι εἶναι συνηθισμένοι νὰ μεταφέρουν χρυσὰ νομίσματα γιὰ λιανικὲς συναλλαγές, τὸ κοινὸ ἀντιλαμβάνεται τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ χρυσὸς εἶναι τὸ κανονικὸ χρῆμα τοῦ ἔθνους καὶ ὅτι ἡ χώρα εἶναι ὑπὸ τὸν χρυσὸ κανόνα. Αὐτὴ ἡ γνώση δὲν ἔχει μόνο παιδαγωγικὴ ἀξία. Ἐπιτρέπει στὸν μέσο πολίτη νὰ συνειδητοποιήσει ἐγκαίρως ἐὰν ἡ κυβέρνησή του εἶναι προσκολλημένη σὲ ὑγιεῖς νομισματικὲς πολιτικὲς ἢ ἂν χειραγωγεῖ τὸ νομισματικὸ σύστημα. Ἡ ἀδυναμία τοῦ χρυσοῦ κανόνα ἔγκειται μόνο στὸ γεγονὸς πὼς χωρὶς κυκλοφορία χρυσῶν νομισμάτων, καθίσταται ἐξαιρετικὰ δύσκολο γιὰ τὸν μέσο πολίτη νὰ διακρίνει τὸν πληθωρισμὸ στὰ ἀρχικά του στάδια. Μία ἀποτελεσματικὴ κυκλοφορία χρυσοῦ νομίσματος μετατρέπει τὸν ψηφοφόρο σὲ φύλακα ἑνὸς ὑγιοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Αὐτὴ εἶναι ἡ κύρια λειτουργία του.»
.           Ἔτσι, τὸ πρόσθετο μειονέκτημα τοῦ πολιτικοῦ fiat χρήματος χωρὶς οὐσιαστικὴ κυκλοφορία μετρητῶν στὴ φυσική τους μορφὴ (ὅπως στοχεύει νὰ ἐπιτύχει ἡ ποινικοποίηση τῶν μετρητῶν σήμερα) εἶναι ὅτι ἡ κεντρικὴ τράπεζα ἔχει τὴν ἀπόλυτη ἐλεύθερη κυριαρχία τοῦ νομισματικοῦ συστήματος.
.           Σύμφωνα μὲ τὸν Rothbard (2008, 132): «…Ὅσο περισσότερο τὸ κοινὸ εἶναι πρόθυμο νὰ νὰ μὴν χρησιμοποιεῖ μετρητά, τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ δύναμη χειραγώγησης καὶ ἔκδοσης ἀκάλυπτου χρήματος ἐκ μέρους τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν».
.           Μὲ τὸ τελευταῖο ἐμπόδιο ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ καταργήσουν οἱ κεντρικοὶ σχεδιαστές, αὐτὸ τῶν μετρητῶν, ἡ πιθανότητα κατάρρευσης σὲ ὅτι ἔχει ἀπομείνει νὰ ἀποκαλεῖται νομισματικὸ σύστημα, αὐξάνεται ραγδαία. Τὸ 2008, τὸ παγκόσμιο χρηματοπιστωτικὸ καρτὲλ ἔφτασε μία ἀνάσα ἀπὸ τὴν κατάρρευση ἀκριβῶς λόγω τῶν ἐπεκτατικῶν νομισματικῶν πολιτικῶν τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν.
.           Ἡ Ἑλλάδα πλησίασε κοντὰ στὸ νὰ καταστραφεῖ ὁλοκληρωτικὰ λόγῶ τῶν ἀνεξέλεγκτων πιστωτικῶν ἐπεκτάσεων τοῦ νομισματικοῦ συστήματος τῆς εὐρωζώνης. Τὸ 2015 ἐπιβλήθηκαν περιορισμοὶ στὴν διακίνηση κεφαλαίων καὶ ὅρια στὶς ἀναλήψεις μετρητῶν, πλήττοντας καίρια τὴν παραγωγή, τὶς συναλλαγὲς καὶ τὶς ἀτομικὲς οἰκονομικὲς ἐλευθερίες τῶν Ἑλλήνων. Ποιός μπορεῖ σὲ αὐτὴ τὴ χώρα νὰ ἐμπιστευτεῖ σήμερα τὸ τραπεζικὸ σύστημα; Ἡ ἀπάντηση πρέπει νὰ εἶναι ξεκάθαρη. Κανένας.
.           λοι μας πρέπει ν χρησιμοποιομε σο περισσότερο γίνεται τ μετρητ στν φυσική τους μορφή. Αὐτὸ ἀσκεῖ ἰσχυρὸ νομισματικὸ ἔλεγχο στοὺς τυχοδιωκτισμοὺς τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν τραπεζῶν, ἐνῶ παράλληλα προστατεύει τὰ εἰσοδήματά μας ἀπὸ τὶς κατασχέσεις τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν. Ὡς πολίτες μποροῦμε καὶ ἔχουμε τὴ δύναμη νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν ἀκόρεστη βουλιμία τῶν κυβερνήσεων καὶ στὶς μνημονιακὲς πολιτικὲς λεηλασίας τῶν περιουσιῶν μας.

 

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr (ἀπὸ eleytheriagora.gr/i-simasia-ton-metriton)

 

 

 

 

Σχολιάστε

ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.           Στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καταχωρίσθηκε ἐπισήμως ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, κατόπιν αἰτήματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος μέσῳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἕνας νέος Ἅγιος. Τὸ Πατριαρχεῖο καθόρισε νὰ τιμᾶται στὸ ἑξῆς ὡς Ἅγιος ὁ ἱερομόναχος Ἰάκωβος Τσαλίκης κάθε χρόνο στὶς 22 Νοεμβρίου.
.           Ἡ πράξη αὐτὴ τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου ἦλθε νὰ ἐπισφραγίσει τὴ γνώμη καὶ τὸ φρόνημα τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν γιὰ τὸν ἅγιο Ἰάκωβο. Ὁ πιστὸς καὶ εὐσεβὴς λαός, τὰ πλήθη τῶν προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαβὶδ τῆς Εὐβοίας ποὺ συν­έρρεαν στὴ Μονή, τῆς ὁποίας ἡγούμενος ἦταν ὁ γέροντας καὶ νῦν ἅγιος Ἰάκωβος, καὶ ἐξομολογοῦνταν σ᾿ ἐκεῖνον τὶς ἁμαρτίες τους καὶ κοινωνοῦσαν ἀπὸ τὰ χέρια του, αἰσθάνονταν ὅτι ἕνας ἅγιος ζοῦσε ἀνάμεσά τους· καὶ μὲ τὶς προσευχές του ἔβλεπαν θαύματα. Ὑπάρχουν πολλὲς ἐνυπόγραφες μαρτυρίες γιὰ τὰ θαύματα αὐτὰ καὶ γιὰ θεραπεῖες δαιμονισμένων.
.           Γεννημένος ὁ Ἅγιος στὴν ἁγιοτόκο Μικρὰ Ἀσία στὶς 5 Νοεμβρίου 1920 ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, τὸν Σταῦρο καὶ τὴν Θεοδώρα, πολὺ μικρὸς γνώρισε τὴν ταλαιπωρία τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς τοῦ 1922 καὶ τὴν προσφυγιὰ μὲ τὴν οἰκογένειά του στὸ χωριὸ Φαράκλα κοντὰ στὸ Προκόπι Εὐβοίας. Οἱ πικρὲς ἐμπειρίες τῆς προσφυγιᾶς ἔκαναν ἀκόμη πιὸ πονετικὴ τὴν ἐκ φύσεως φιλάνθρωπη ψυχή του.
.           Ἐνῶ τελείωσε μὲ «ἄριστα» τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο, δὲν συνέχισε σὲ ἄλλες σπουδὲς λόγῳ οἰκονομικῶν δυσκολιῶν, ἀλλὰ βοηθοῦσε τὸν πατέρα του στὶς οἰκοδομικές του ἐργασίες.
.           Ὅλες τὶς ἐλεύθερες ὧρες του τὶς γέμιζε μὲ συμμετοχὴ στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας. Ζοῦσε ἀσκητικὰ καὶ σὲ ἡλικία 32 ἐτῶν ὁ Θεὸς ἐκπλήρωσε τὸν βαθύτατο πόθο τῆς ζωῆς του ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια. Ἐκάρη μοναχός. Ἔπειτα ἀπὸ λίγο, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1952, χειροτονήθηκε ἱερεὺς ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Χαλκίδος Γρηγόριο. Στὶς 25 Ἰουνίου 1975 ἀνέλαβε τὴ θέση τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαβὶδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ, τὴν ὁποία λάμπρυνε μέχρι τὶς 21 Νοεμβρίου 1991, ὁπότε καὶ παρέδωσε τὴν ἁγία ψυχή του στὸν Κύριο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Οἱ χιλιάδες πιστοὶ ποὺ τὸν ἀποχαιρέτισαν στὸν τάφο του, ἀναβοοῦσαν: «Ἅγιος! Ἅγιος!». Ἂς ἔχουμε τὶς θεοπειθεῖς πρεσβεῖες του, ἐκεῖ στὴ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, πλησίον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, ὅπου εὑρίσκεται.

 

Σχολιάστε

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καὶ Δημοκρατία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Μετὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς στὶς ΗΠΑ σὲ ὅλες τὶς προηγμένες δημοκρατικὰ χῶρες ἔχει αὐξηθεῖ ὁ προβληματισμὸς γιὰ τὸ ἂν ἡ Δημοκρατία κινδυνεύει ἀπὸ τὰ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης (ΜΚΔ). Τὸ ἐκδιδόμενο ἀπὸ τὸ 1843 διεθνοῦς κύρους ἀγγλικὸ περιοδικὸ «The Economist», στὸ τεῦχος τῆς ἑβδομάδας 4-10 Νοεμβρίου 2017, ἔχει τίτλο καὶ ἀφιέρωμα στὸ θέμα «Ἡ ἀπειλὴ τῶν κοινωνικῶν δικτύων γιὰ τὴ δημοκρατία». Στὸ κύριο ἄρθρο του τὸ περιοδικὸ σημειώνει ὅτι τὰ ΜΚΔ πλουτίζουν προβάλλοντας στὸν καθένα μας φωτογραφίες, προσωπικὲς ἀναρτήσεις, εἰδήσεις καὶ διαφημίσεις. Ἐπειδὴ μποροῦν νὰ καταγράψουν τὴ συμπεριφορά μας, γνωρίζουν ἀκριβῶς μὲ τί ἐνοχλούμαστε καὶ θυμώνουμε καὶ νὰ τὸ ἐκμεταλλευθοῦν. Ἡ τακτική τους τείνει νὰ δυσφημήσει τὶς ἀρχὲς τῆς φιλελεύθερης δημοκρατίας καὶ νὰ ἐνισχύσει τοὺς δημαγωγοὺς πολιτικούς.
.         Ἡ «Ἰντεπέντεντ» ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ χρήση στὸ διαδίκτυο ψεύτικων πληροφοριῶν ὁδήγησε στὸ Brexit. Ἡ Corriere della Sera στὸ ἔνθετο τῆς 21ης Σεπτεμβρίου 2017 εἶχε συνέντευξη μὲ τὴν Μαρία Γκαμπριέλ, Ἐπίτροπο γιὰ τὴν οἰκονομία καὶ τὴν ψηφιακὴ κοινωνία. Ἀπὸ τὴν 38χρονη κα Γκαμπριὲλ ἐξαρτᾶται στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἀκανθωδῶν ζητημάτων τοῦ διαδικτύου, ὅπως ψεύτικες εἰδήσεις, διάδοση ποικίλης μορφῆς μίσους, προστασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς καὶ λυντσάρισμα συνειδήσεων. Σὲ ἐρώτηση πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἡ κατάσταση ἀπάντησε: «Ὁ καθένας πρέπει νὰ πάρει τὸ μέρος τῆς εὐθύνης ποὺ τοῦ ἀναλογεῖ. Εἶναι μία λεπτὴ ἰσορροπία, ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ νὰ προστατεύσουμε τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καὶ τὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὑπολογίζοντας ὅτι τὸ μίσος διαδιδόμενο διὰ μέσου τοῦ διαδικτύου μπορεῖ νὰ ἔχει ἀρνητικὲς συνέπειες γιὰ τὴ δημοκρατία, νὰ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ θέσουμε ἀσφαλιστικὲς δικλεῖδες».
.         Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ διάδοση καὶ ἡ ἐπιρροὴ τῶν ΜΚΔ, ποὺ αὐξάνονται ἰλιγγιωδῶς παγκοσμίως, παρὰ τὸ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἐμπιστοσύνη στὰ ὅσα γράφουν. Κατὰ δημοσκόπηση, ποὺ ἀναφέρει ὁ Economist, μόνο τὸ 37% τῶν Ἀμερικανῶν πιστεύει τὰ ὅσα γράφουν, τὴν ὥρα ποὺ τουλάχιστον οἱ διπλάσιοι ἐμπιστεύονται τὰ ἔντυπα ΜΜΕ, ἐφημερίδες καὶ περιοδικά.
.         Ἡ λύση στὸ πρόβλημα; Πρῶτον νὰ ἀντιληφθοῦν οἱ πολίτες τὴν ἀξία τοῦ ἔντυπου, ἐνυπόγραφου καὶ ὑπεύθυνου λόγου. Καὶ δεύτερον τὰ μέτρα, πολλὲς φορὲς δρακόντεια, ποὺ ἔχουν ληφθεῖ στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες γιὰ τὶς ἐφημερίδες καὶ τὰ περιοδικά, ὅπως οἱ νόμοι γιὰ δυσφήμηση καὶ γιὰ προσβολὴ τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ τῆς τιμῆς, καθὼς καὶ ἡ διαφάνεια στὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς καὶ στὴ διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν τους, νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ στὰ ΜΚΔ. Δὲν εἶναι μόνο ἡ ψεύτικη εἴδηση, ποὺ ὑποσκάπτει τὴ δημοκρατία, εἶναι ἐπίσης τὰ ἑκατομμύρια τῶν Εὐρὼ τῆς φοροδιαφυγῆς. Οἱ πολίτες θέλουν νὰ γνωρίζουν ἀπὸ ποιὸν χρηματοδοτοῦνται οἱ ἀνακριβεῖς εἰδήσεις καὶ ποιὸς ἐπιδιώκει μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ἀσκήσει πολιτικὴ ἐπιρροή. Γιατί χωρὶς διαφάνεια, ἀκριβεῖς εἰδήσεις, εὐγένεια στὶς κοινωνικὲς σχέσεις, ἔλεγχο στὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ἀσυδοσία καὶ ἐντιμότητα στὶς πολιτικὲς ἀντιπαραθέσεις, εἶναι ὑπαρκτὸς ὁ κίνδυνος ὑπονόμευσης τῆς Δημοκρατίας.-

, ,

Σχολιάστε

O ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ (Ἰγνάτιος) ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ (ἁγ. Νεκταρίου) ΕΞΕΔΗΜΗΣΕ!

.         Τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, ἀνεχώρησε γιά τόν οὐρανό ὁ Πενταπόλεως Ἰγνάτιος (Μαδενλίδης), ὁ φλογερός ἱεραπόστολος καί ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἕνα ἀπό τά ἱδρυτικά μέλη τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ».
.         Ὁ Πενταπόλεως κυρός Ἰγνάτιος (1930-2017) —κατά κόσμον Γεώργιος Μαδενλίδης— ὑπηρέτησε ὡς λαϊκός θεολόγος τῆς Ἀδελφότητος σέ διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδος, ἐργάσθηκε ἐπί δεκαετίες ὡς ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου καί τέλος διεδέχθη τόν μακαριστό ἱεραπόστολο π. Χαρίτωνα Πνευματικάκη στό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Κανάνγκα τοῦ Κονγκό. Τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας τόν ἐξέλεξε Μητροπολίτη Κεντρώας Ἀφρικῆς τό 2003 ἐνῶ, ὅταν ἀργότερα ζήτησε λόγω γήρατος νά παραιτηθεῖ ἀπό τή θέση αὐτή, ἡ Ἐκκλησία τόν τίμησε ἀπονέμοντάς του τόν τίτλο «Πενταπόλεως».
.         Ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος  Ἰγνάτιος, σχεδόν 88 ἐτῶν, συνέχιζε τήν διακονία του στήν ἐξωτερική ἱεραποστολή ἐργαζόμενος μέ αὐταπάρνηση κοντά στούς ἀφρικανούς ἀδελφούς μας. Βρισκόταν στό χωριό Μπάλα, περίπου 30 χιλιόμετρα ἀπό τήν Κανάνγκα, καί φρόντιζε γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ ἐκεῖ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου, ὅταν ὑπέστη κάταγμα ἀπό πτώση. Ἦταν ἐπιβεβλημένη ἡ ἄμεση μεταφορά του στήν Ἑλλάδα, κάτι πού ἔγινε μέ πολλές δυσκολίες καί πολύωρες ταλαιπωρίες, γεγονός πού ἐπιδείνωσε τήν κατάσταση τῆς ὑγείας του. Στήν Ἑλλάδα οἱ ἱατροί προσέφεραν τό μέγιστο τῶν δυνατοτήτων τους καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ βοήθησε, ὥστε νά ἐπανακτήσει ὁ Γέροντας ἀρχιερεύς τήν ἐπικοινωνία μέ τό περιβάλλον του καί νά ἀνακουφισθεῖ ἀπό τήν παρουσία τῶν ἀδελφῶν κοντά του. Τίς τελευταῖες ἡμέρες πρίν φύγει, προαισθανόμενος τήν ἔξοδό του, ἔλεγε «φεύγω γιά νά ξεκουρασθῶ» καί ἔδινε τήν εὐχή του σέ ὅσους τόν διακονούσαν. Στό τέλος ἐπαναλάμβανε: «ἔλα, Πνεῦμα Ἅγιο». Αὐτές ἦταν οἱ τελευταῖες του λέξεις.
.         Συνέγραψε βιβλία κυρίως ἁγιολογικά καί οἰκοδομητικά μέ θέματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί θέματα ὀρθοδόξου πίστεως γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἱεραποστολῆς.
[…]
.         Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία καί ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του.

ΠΗΓΗ: osotir.org

.           Ὁ 87χρονος π. Ἰγνάτιος Μανδελίδης, Γέρων Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως, πρώην μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς, εἶναι ἕνας σπουδαῖος Μακεδόνας ἱερωμένος, γεννημένος καὶ μεγαλωμένος στὴν Ἔδεσσα μὲ γονεῖς Μικρασιάτες. Ὁ πατέρας του ἐξόριστος σὲ καταναγκαστικὰ ἔργα καὶ μουλαράς, ὅπως ὅλοι οἱ ἀνεπιθύμητοι, ἦρθε μὲ τὸν ξεριζωμὸ στὴν Ἑλλάδα. Ὁ παππούς του ἦταν ἐργάτης στὰ μεταλλεῖα Ἂκ Τὰγ Μαντὲν στὸν Πόντο, ἐξ οὗ καὶ τὸ οἰκογενειακὸ ὄνομα: ὁ γιὸς τοῦ μεταλλουργοῦ ἦταν ὁ μαντένλογλου, ποὺ ἐξελληνίστηκε καὶ ἔγινε Μανδελίδης.
.         Ὁ π. Ἰγνάτιος ἦταν ἤδη 52 χρονῶν ὅταν –ἐνῶ ἦταν ἱεροκήρυκας στὴ Λάρισα– τὸν κάλεσε ὁ προϊστάμενος στὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ» (Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότητα), στὴν ὁποία ἀνῆκε, γιὰ νὰ τοῦ ζητήσει νὰ πάει βοηθὸς τοῦ π. Χαρίτωνος Πνευματικάκη στὸ Κονγκό, καὶ εἰδικότερα στὴν Κανάγκα. Πῆγε, καὶ ὅταν ἔφθασε… «Κοίταζα τὸν οὐρανὸ καὶ ἔλεγα: κάτω ἀπὸ τὸν ἴδιο οὐρανὸ εἴμαστε καὶ στὴ Λάρισα καὶ στὴν Κανάγκα. Ἀπὸ τότε πέρασε μία ζωή. Τριάντα τέσσερα χρόνια, εἶναι ἡ τρίτη μου… καριέρα. Τώρα εἶμαι 86 χρόνων, λιγότερα δὲν γίνονται, μόνο προχωροῦν. Κάναμε μία συμφωνία μὲ τὸν Θεό: “Ὅ,τι θὰ μοῦ δώσεις θὰ σ’ τὸ δώσω πίσω, δὲν κρατάω τίποτε γιὰ μένα”. Καὶ πᾶμε καλὰ μέχρι τώρα, θὰ δοῦμε τί θὰ γίνει μετά». Τί ἔγινε μετά;

(συνέχεια στό : pontos-news.gr/article/151859/o-p-ignatios-psyhi-tis-orthodoxis-ierapostolis-sto-kongko-sto-pontos-newsgr-foto)

ΠΗΓΗ: pontos-news.gr

 

 

Σχολιάστε