Ἀρχεῖο κατηγορίας "Uncategorized"

«Η ΑΞΙΑ ΗΓΕΣΙΑ τοῦ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΟΥΣ “ΟΧΙ” καὶ ἡ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ τοῦ ΕΝΩΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ»

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν προσκαλεῖ τὴν

Κυριακή 20 Ὀκτωβρίου, 6.30 μ.μ. στὸ Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου
 (στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων)
στὴν ἐκδήλωση-ὁμιλία μὲ θέμα:

«Ἡ ἄξια ἡγεσία τοῦ μεγαλειώδους “ΟΧΙ”
ὁδήγησε στήν ἔνοπλη ἐθνική ἀντίσταση ὅλων τῶν Ἑλλήνων,
ἑνωμένων κάτω ἀπό τήν δοξασμένη
καί αἱματοβαμμένη ἑλληνική σημαία
καί τόν ἑλληνικό σταυρό».

Ὁμιλήτρια ἡ κ. Μαρία Μαντουβάλου
Ἱστορικός – Φιλόλογος,
τ. Ἀναπλ. Φιλοσοφικῆς Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Εἴσοδος ἐλεύθερη 

Διαφημίσεις

Σχολιάστε

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ (Γ. N. Παπαθανασόπουλος)

Ἰδεολογικὸ σύμπλεγμα κατωτερότητας

τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Στὴν Ἑλλάδα οἱ νικητὲς τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ποὺ ἔσωσαν τὴ Δημοκρατία, διακατέχονταν ἀπὸ σύμπλεγμα κατωτερότητας ἔναντι τῶν ἡττημένων, ποὺ ἐπιχείρησαν νὰ ἐπιβάλουν στὴ χώρα τὸν ὁλοκληρωτισμό. Πρόκειται γιὰ παγκόσμια πρωτοτυπία. Πράγματι, ἀντὶ οἱ ἡττημένοι νὰ ἀπολογοῦνται γιατί αἱματοκύλισαν τὴν Ἑλλάδα, κέρδισαν τὸν ἰδεολογικὸ ἀγώνα καὶ πέτυχαν νὰ ἀπολογοῦνται οἱ νικητὲς γιατί τοὺς νίκησαν καὶ νὰ κάνουν αὐτοκριτικὴ γιὰ τὰ ὅσα διέπραξαν σὲ βάρος τους!… (Δὲς σχετ. Γ.Ν. Παπαθανασόπουλου «Ἐμφύλιες Μάχες Ἰδεῶν – Ὁ ἰδεολογικὸς ἐμφύλιος πόλεμος στὴν Ἑλλάδα, 1946-1960», ἐκδ. «Ἐπίκεντρο», Θεσσαλονίκη, 2018).
.             Τὸ πρόβλημα γιὰ τὴ χώρα εἶναι πὼς ἀκόμη καὶ μετὰ τὸ 1989, τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνισμοῦ, τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων τῆς κεντρικῆς καὶ ἀνατολικῆς Εὐρώπης, καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῶν ἀποτροπιαστικῶν ἐγκλημάτων τοῦ σταλινισμοῦ στὴν Ἑλλάδα, οἱ ἰδεολογικοὶ ἀπόγονοι τῶν νικητῶν ἐξακολουθοῦν νὰ διακατέχονται ἀπὸ τὸ ἴδιο σύμπλεγμα κατωτερότητας. Πρόσφατο σύμπτωμα: Οἱ ἕξι ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ Εὐρωβουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας σὲ πρόσφατο ψήφισμα κατὰ τῆς βίας τοῦ σταλινικοῦ καὶ τοῦ ναζιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ἀπέφυγαν νὰ ἀντιπαραταχθοῦν μὲ τὸ ΚΚΕ… Ἡ κα Σπυράκη ψήφισε μαζὶ μὲ τὸ ΚΚΕ κατὰ τοῦ ψηφίσματος, πέντε ἔρριψαν λευκὸ ἢ ἀπέσχον καὶ μόνο ἡ κα Ἀσημακοπούλου ἔδωσε θετικὴ ψῆφο…
.             Σημειώνεται ὅτι ἡ ὁμάδα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, στὴν ὁποία ἀνήκει ἡ ΝΔ, ψήφισε ὑπὲρ τοῦ ψηφίσματος… Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ὁμάδες τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν, Φιλελευθέρων καὶ Πρασίνων. Οἱ ἕξι εὐρωβουλευτὲς τῆς ΝΔ ψήφισαν ὡς νὰ ἀνήκουν στὴν πτέρυγα τῶν κομμουνιστῶν, ἢ τῶν ἀριστερῶν μαρξιστῶν.
.             Διευκρινίζεται ὅτι σύμπλεγμα, κατὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ Γιούνγκ, εἶναι τὸ σύνολο τῶν συνειρμῶν καὶ παρορμήσεων, ποὺ συνδέονται ἀπὸ ἄτομα καὶ ὁμάδες μὲ ἕνα συγκεκριμένο θέμα καὶ ἐπηρεάζουν τὴ συμπεριφορά τους. Καὶ τὸ σύμπλεγμα κατωτερότητας, κατὰ τὸν Ἄντλερ, «ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στὴν ὑποταγὴ στὴ θέληση τοῦ ἰσχυροῦ», εἴτε αὐτὴ εἶναι ἰδεολογική, εἴτε πολιτική, εἴτε κοινωνική.
.             Τὸ ψήφισμα τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, τῆς 19ης Σεπτεμβρίου 2019, ἦταν σχετικὸ μὲ τὴ σημασία τῆς μνήμης γιὰ τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης καὶ κατατέθηκε, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν 80 χρόνων ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καὶ τοῦ συμφώνου Μολότοφ – Ρίμπεντροπ (23/8/1939). Σὲ αὐτὸ καταδικάζεται ἡ βία τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων καὶ ἡ διάδοση ὁλοκληρωτικῶν ἰδεολογιῶν, εἴτε αὐτὲς εἶναι ναζιστικές, εἴτε κομμουνιστικές. Ὑπενθυμίζεται πὼς οἱ γονεῖς καὶ οἱ παπποῦδες τῶν Εὐρωβουλευτῶν, ποὺ ἔφεραν πρὸς ἔγκριση τὸ ψήφισμα, ὑπέφεραν καὶ ἀπὸ τοὺς δύο ὁλοκληρωτισμοὺς καὶ εἶναι ἀκόμη φανερὰ τὰ σημάδια τῶν βασάνων ποὺ ὑπέστησαν.
.             Ἡ Χάννα Ἀρὲντ περιέγραψε καὶ ἑρμήνευσε τὴν ἀπανθρωπιὰ τοῦ ναζιστικοῦ καὶ τοῦ σταλινικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Στὸ βιβλίο της «Τὸ ὁλοκληρωτικὸ σύστημα» (Ἔκδ. Εὐρύαλος, Ἀθήνα, 1988) ἔγραψε: «Ὁ ἰδανικὸς πολίτης τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἐξουσίας δὲν εἶναι οὔτε ὁ πεπεισμένος ναζί, οὔτε ὁ πεπεισμένος κομμουνιστής, ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει διαχωρισμὸ μεταξὺ γεγονότος καὶ μύθου (δηλαδὴ ἀγνοεῖ τὴν πραγματικότητα τῆς ἐμπειρίας) καὶ μεταξὺ ἀληθινοῦ καὶ ψεύτικου (δηλαδὴ ἀγνοεῖ τοὺς κανόνες τῆς σκέψης).-

,

Σχολιάστε

ΗΘΙΚΟΣ ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἠθικὸς ξεπεσμὸς πρώην ἀξιωματούχων

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Οἱ παροικοῦντες τὴν Ἱερουσαλὴμ παρακολουθοῦν μὲ αἰσθήματα ἀποστροφῆς τὸν ἠθικὸ ξεπεσμὸ πρώην ἀξιωματούχων τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀποστροφὴ ἀφορᾶ ὅσους, ὅπως ἀποδεικνύεται, προσκολλήθηκαν σὲ πολιτικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν ὑψηλὴ θέση καὶ ἐξ αὐτῆς κοινωνικά, οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ ὀφέλη. Ὅσο κατεῖχαν τὶς συγκεκριμένες ὑψηλὲς θέσεις ἔδειχναν ὅτι ὑποστήριζαν τοὺς ἡγέτες καὶ εὐεργέτες τους στὶς σκληρὲς ἐπιθέσεις, ποὺ δέχονταν. Φαίνονταν ὅτι ἐνδιαφέρονταν γι’ αὐτούς. Ὅλα αὐτὰ κράτησαν ὅσο αὐτοὶ ζοῦσαν ἢ εἶχαν τὴν ἐξουσία. Τότε τοὺς κολάκευαν. Μετὰ ἀποδείχθηκε ὅτι εἶχαν μόνο ἐγωκεντρισμὸ καὶ ὠφελιμιστικὲς βλέψεις.
.             Ὅταν ἔφυγαν ἀπὸ τὴν ζωὴ ἢ ἀπὸ τὴν ἐξουσία οἱ συγκεκριμένοι ἡγέτες, οἱ εὐεργετηθέντες ἀπὸ αὐτοὺς χωρὶς αἰδὼ καὶ μὲ ἐντυπωσιακὴ εὐκολία προσκολλήθηκαν στοὺς θανάσιμους ἀντιπάλους ἢ καὶ ἐχθρούς τους. Μὲ τὴν ἐλαστικότητα τῆς συνειδήσεώς τους, μὲ τὴν μανία τους στὴν προβολὴ καὶ μὲ τὴν ἱκανότητά τους στὴν κολακεία ἐπιτυγχάνουν νὰ διατηροῦν θέσεις καὶ νὰ ἀποκτοῦν τὴν εὔνοια τῶν νέων ἰσχυρῶν, πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν.
.             Ὅσοι ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν πιστοὶ στοὺς ἡγέτες καὶ στὶς ἰδέες, ποὺ αὐτοὶ ὑπηρετοῦσαν, ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τοὺς καιροσκόπους. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἐπικριτές τους πιστεύουν ὅτι καὶ κατὰ τὴν περίοδο, πού, ὑποτίθεται, ὅτι ἐργάζονταν ὑπὲρ αὐτῶν, διατηροῦσαν γέφυρες καὶ ἔδιναν πληροφορίες πρὸς τοὺς ἀντιπάλους τους, ὡς ἐπένδυσή τους γιὰ τὸ μέλλον. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ ἄλλοτε θεωρούμενοι ἀντίπαλοί τους μπροστά τους δείχνουν χαρούμενοι, ποὺ τώρα προσκολλήθηκαν σὲ αὐτούς. Πίσω τους ὅμως τοὺς κουτσομπολεύουν, οἰκτίροντας τὴν ἐνέργεια καὶ τὸν χαρακτήρα τους.
.             Ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τῶν σύγχρονων ἀσυνείδητων ὠφελιμιστῶν καὶ θεσιθήρων περιγράφεται ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Καβάφη στὸ ποίημά του «Ἂς φρόντιζαν» (1930). Ὁ ἀνώνυμος, πιθανότατα φανταστικός, πρωταγωνιστὴς ἔζησε περὶ τὸ τέλος τοῦ 2ου αἰώνα π.Χ. Στὴν ἀρχὴ αὐτοδιαφημίζεται:
«Ἀπὸ στρατιωτικὰ ἔχω μίαν ἰδέα, κ’ ἔχω φιλίες μὲ ἀρχηγοὺς τῶν μισθοφόρων. Εἶμαι μπασμένος κάμποσο καὶ στὰ διοικητικά. Στὴν Ἀλεξάνδρεια ἔμεινα ἕξι μῆνες πέρσι. Κάπως γνωρίζω (κ’ εἶναι τοῦτο χρήσιμον) τὰ ἐκεῖ: τοῦ Κακεργέτη βλέψεις καὶ παληανθρωπιές, καὶ τὰ λοιπά». Κουτσομπολιὰ καὶ πασαλείμματα τὰ προσόντα του… Ὅμως, τρομάρα του, πίστευε ὅτι ὅποιος πολιτικὸς ἡγέτης, ποὺ κανέναν δὲν ἐκτιμοῦσε, τὸν ἔπαιρνε κοντά του καὶ τοῦ ᾽δινε ἀξίωμα «θὰ ἦταν στὴν χώρα ὠφέλιμος». Καὶ ἐξηγεῖ: «Θ’ ἀπευθυνθῶ πρὸς τὸν Ζαβίνα πρῶτα, κι ἂν ὁ μωρὸς αὐτὸς δὲν μὲ ἐκτιμήσει, θὰ πάγω στὸν ἀντίπαλό του, τὸν Γρυπό. Κι ἂν ὁ ἠλίθιος κι αὐτὸς δὲν μὲ προσλάβει, πηγαίνω παρευθὺς στὸν Ὑρκανὸ» (Σημ. Ὁ Ὑρκανὸς βασιλιὰς τῶν Ἰουδαίων, ἐχθρὸς τῶν Ἑλλήνων). Καὶ συνεχίζει ὁ ἄγνωστος καιροσκόπος: «Θὰ μὲ θελήσει πάντως ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς. Κ’ εἶν’ ἡ συνείδησίς μου ἥσυχη γιὰ τὸ ἀψήφιστο τῆς ἐκλογῆς. Βλάπτουν καὶ οἱ τρεῖς τους τὴ Συρία. Ἀλλά, κατεστραμμένος ἄνθρωπος τί φταίω ἐγώ. Ζητῶ ὁ ταλαίπωρος νὰ μπαλοθῶ. Ἂς φρόντιζαν οἱ κραταιοὶ θεοὶ νὰ δημιουργήσουν ἕναν τέταρτο καλό. Μετὰ χαρᾶς θὰ πήγαινα μ’ αὐτόν».-

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ

Κραυγαλέα ἀπόδειξη διεθνοῦς ὑποκρισίας

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.               Ζῶο νὰ πειράξει κανείς, ὑπόκειται σὲ σειρὰ κυρώσεων ἀπὸ τὸν νόμο. Τὴν ἴδια ὥρα χιλιάδες ἀνθρώπων ἐξολοθρεύον­ται ἀνὰ τὸν κόσμο, μόνο καὶ μόνο διότι δηλώνουν Χριστιανοί· καὶ μάλιστα στὶς μουσουλμανικὲς χῶρες.
.               Ἡ κραυγὴ ἀγωνίας Ὀρθοδόξου ἱερέως ἀπὸ τὴ Μοσούλη τοῦ Ἰρὰκ εἶναι τόσο δραματικὴ στὸ σημεῖο αὐτό: «Δὲν πιστεύω σ᾿ αὐτὲς τὶς δύο λέξεις, “ἀνθρώπινα δικαιώματα”. Δὲν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα. Στὶς χῶρες τῆς Δύσης ὑπάρχουν δικαιώματα γιὰ τὰ ζῶα, στὴν Αὐστραλία φροντίζουν τὰ βατράχια… Δεῖτε μας ὡς βατράχους, θὰ τὸ δεχτοῦμε. Ἁπλῶς προστατεῦστε μας, ὥστε νὰ μείνουμε στὴ γῆ μας».
.               Καὶ βέβαια ἡ ἀλήθεια τῶν λόγων τοῦ ἱερέως ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὰ στατιστι­κὰ στοιχεῖα: Πρὶν ἀπὸ τὴν ἄνοδο τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους (ISIS) στὴ Μοσούλη, οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἐγκαταβίωναν ἐκεῖ ἔφθαναν τὶς 15.000. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2019 ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις ἀποκάλυψαν τὴν ὕπαρξη 40 Χριστιανῶν στὴ Μοσούλη (οἱ ὁποῖοι μάλιστα κατάφεραν νὰ ἐπιστρέψουν στὸν τόπο ἐγκαταβίωσής τους ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἥττα τοῦ ISIS ἐκεῖ). 45 ἐκκλησίες καταστράφηκαν ἢ βανδαλίσθηκαν. Καμιὰ δὲν ἔμεινε ἀνέπαφη. Ἴδια τύχη εἶχαν οἱ Χριστιανοὶ καὶ τῶν ἄλλων πόλεων τοῦ Ἰράκ, καθὼς μάλιστα προγράφονταν ἀπὸ τοὺς ἐξτρεμιστὲς ἰσλαμιστὲς μὲ τὴν ἀναγραφὴ ἑνὸς Ν ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια τους (ἀρχικὸ τῆς λέξεως «Nasrani», ποὺ σημαίνει «Ναζαρηνοί», δηλαδὴ Χριστιανοί).
.               Τὴ διεθνῆ ὑποκρισία γιὰ τὸν ἀφανισμὸ τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἀποκαλύπτει μὲ ἄρθρο της καὶ ἡ γαλλικὴ ἐφημερίδα «Le Temps», στὸ ὁποῖο σημειώνεται μεταξὺ τῶν ἄλλων ὅτι «ἡ ἀπειλὴ γιὰ ἀφανισμὸ τῶν Πάντα (προστατευόμενο ζῶο) προκαλεῖ περισσότερη συγκίνηση» ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ ἀφανισμοῦ τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολή. Ὅταν στὸν πληθυσμὸ κάποιου ζωικοῦ εἴδους παρατηρεῖται μείωση τῆς τάξεως τῶν 80-90%, τὸ εἶδος χαρακτηρίζεται «κρισίμως κινδυνεῦον» σύμφωνα μὲ τὴ Διεθνὴ Ἕνωση Προστασίας τῆς Φύσεως. Ἡ μείωση τῶν Χριστιανῶν στὶς ἐν λόγῳ χῶρες ἀγγίζει τὸ 83%! («orthodoxianewsagency»). Καὶ ὅμως δὲν ἀκούγεται καμία διεθνὴς διαμαρτυρία.
.               Ζοῦμε, δυστυχῶς, μέσα σ᾿ ἕνα παγκόσμιο θέατρο παραλόγου. Καὶ βέβαια τὰ θύματα συνήθως εἶναι ὅσοι δηλώνουν ἀκόλουθοι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ· γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώνονται ἔτσι συνεχῶς οἱ λόγοι τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας: «εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν» (Ἰω. ιε΄ [15] 20). Ἀλλὰ κάποτε ἡ αὐλαία τοῦ θεάτρου αὐτοῦ θὰ κλείσει. Οἱ μάσκες θὰ πέσουν. Καὶ ἐκεῖ ἡ ἀλήθεια θὰ ἀποκατασταθεῖ πλήρως. Καὶ ἡ αἰώνια δικαιοσύνη θὰ θριαμβεύσει ἀμετάκλητα. Γιὰ τοὺς πάντες…

Σχολιάστε

 «Η ΑΓΑΠΗ ΣΩΖΕΙ»

Ἔσωσε 70 ἀνθρώπους!

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.               Στὴν τραγωδία πού συνέβη τὸν Ἰούλιο τοῦ 2018 στὸ Μάτι Ἀττικῆς, εἴχαμε 102 θανάτους ἀπό τὴν πύρινη κόλασι. Πολλά τά αἴτια, καὶ κυρίως ἡ ἔλλειψις συντονισμοῦ τῶν ἁρμοδίων παραγόντων. Ἡ φωτιά, κυνηγημένη ἡ ἴδια ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς ἀνέμους, κυνηγοῦσε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ αὐτοκίνητα, ποὺ ἔτρεχαν στριμωγμένοι και πανικόβλητοι στὰ στενὰ τοῦ ἐκεῖ συνοικισμοῦ. Ὅσοι εὕρισκαν διέξοδο, ἔτρεχαν πρὸς τὴ θάλασσα. Ἀλλὰ κι ἐκεῖ κινδύνευσαν καὶ πολλοὶ ἔχασαν τελικῶς τὴ ζωή τους.
.            Τὰ θύματα στὸ Μάτι (οἱ νεκροὶ) δὲν θὰ ἦσαν 102. Θὰ ἦσαν 172, ἄν δὲν ἐμφανιζόταν ἕνας ἄνθρωπος!
.           Τὸ ὄνομά του; Κωνσταντῖνος Ἀρβανίτης. Ἐρασιτέχνης ψαρᾶς. Μόλις εἶδε τὸν τρομακτικὸ κίνδυνο, κινήθηκε ἀστραπιαῖα. Μπῆκε στὸ καΐκι του, μαζὶ μὲ τὸ γυιό του καὶ ἕναν Αἰγύπτιο ποὺ εἶχε ὡς πλήρωμα, καὶ ρίχτηκαν στὴ θάλασσα. Ἄρχισε νὰ περισυλλέγη ὡς ναυαγούς, ἀνθρώπους ποὺ ἀπεγνωσμένοι πήδαγαν στὴ θάλασσα γιὰ νὰ σωθοῦν, ἀλλά εἴτε ἀπό ἐξάντληση, εἴτε ἐπειδή δὲν ἤξεραν κολύμπι κινδύνευαν νὰ πνιγοῦν. Μὲ προσοχὴ γέμιζε τὸ καΐκι του καί μετέφερε τοὺς ναυαγοὺς σὲ ἀσφαλῆ παραλία. Καὶ ὕστερα ξαναεπέστρεφε νὰ περισυλλέξη κι ἄλλους. Τὸ σωτήριο δρομολόγιο τὸ ἔκανε πολλὲς φορές. Οἱ διασωθέντες ἀπό τὸν ψαρᾶ Ἀρβανίτη μετρήθηκαν καὶ ἀνῆλθαν σέ 70.
.             Ἡ θυσία του δὲν πῆρε ἀρχικά μεγάλη δημοσιότητα. Ἕνας ἄνθρωπος ἔκανε ὅσα δὲν ἔκαναν τόσοι ἔνστολοι τῆς λεγομένης πολιτικῆς προστασίας!
.          Πότε γνωστοποιήθηκε ἡ αὐτοθυσία τοῦ κὺρ-Κώστα τοῦ ψαρᾶ; Στὴν κηδεία του… Πέθανε φέτος, παραμονὲς τῆς Παναγίας. Στὴν κηδεία παρευρέθηκαν οἱ διασωθέντες, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά, μὲ πλῆθος συγγενῶν καὶ κόσμου, ποῦ πῆγαν νὰ τιμήσουν ἕναν ἥρωα.
.             
Ὁ Κωνσταντῖνος Ἀρβανίτης περισυνέλεξε μὲ τὸ καΐκι του 70 συνανθρώπους του. Τοὺς ἔσωσε ἀπό τὴ μεγάλη πυρκαγιά, πού ἔκαιγε ἀκόμα καὶ τὴ… θάλασσα! Καὶ τώρα ἡ ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ τὸν περισυνέλεξε ἀπό τὴ θάλασσα τοῦ βίου καὶ τὸν ὡδήγησε στὸ λιμάνι τοῦ Οὐρανοῦ.
.         Ἡ κηδεία του ἔγινε δημοσίᾳ δαπάνῃ. Μικρὴ αὐτὴ ἡ ἀμοιβή. Μεγάλη ὅμως ἡ ἀμοιβή, πού λέγεται εὐγνωμοσύνη τοῦ κόσμου, πού μέσα σ’ ἐκεῖνον τὸν ἀπίστευτο χαλασμό, ἀλλά καὶ τὴν κρατικὴ ἀνοργανωσιά, ὁ Θεὸς τούς ἔστειλε ἕναν ἄνθρωπο σωτήρα, γιὰ νὰ γράψη μιὰ ἀκόμη χρυσὴ σελίδα, πού λέει: «Ἡ ἀγάπη σώζει»!

,

Σχολιάστε

Η ΚYΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕI

Κύπρος πρωτοπορε

ἐφημ. «Δημοκρατία»
03.09.2019

.             Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσιάζουν τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα βαίνει ἐπιδεινούμενη. Οἱ γεμάτοι γκράφιτι τοῖχοι παραπέμπουν σὲ βραζιλιάνικες φαβέλες, ὄχι σὲ ναοὺς τῆς γνώσεως μίας εὐνομούμενης χώρας τῆς Δύσης. Οἱ ὑποδομὲς ξεχαρβαλωμένες, κυρίως λόγῳ τῶν βανδαλισμῶν ποὺ γίνονται ἀπὸ «ἰδεολόγους» μαθητὲς καὶ ἐξωσχολικοὺς «ἀκτιβιστές».
.             Ἐντονότερη, ὅμως, ἀνησυχία προκαλεῖ ἡ ἐμφάνιση καὶ ἡ συμπεριφορὰ ὁρισμένων μαθητῶν. Κάπνισμα στὰ διαλείμματα, περιστατικὰ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ (τὸ λεγόμενο μπούλινγκ), ἐξωφρενικὲς καὶ προκλητικὲς ἀμφιέσεις, ἀδιάκοπη ἐνασχόληση μὲ κινητὰ τηλέφωνα καὶ τάμπλετ -ἀκόμα καὶ τὴν ὥρα τοῦ μαθήματος- καὶ συχνὲς καταλήψεις συνθέτουν ἕνα σκηνικὸ ποὺ φανερώνει σὲ πόσο ἐπικίνδυνη ρότα ἔχει μπεῖ τὸ συλλογικὸ σκάφος. Τὰ ἤθη ἀκολουθοῦν τὸν νόμο τῆς βαρύτητας: ἀφιέμενα ἀπὸ τὰ χέρια τῆς Πολιτείας καὶ τῆς οἰκογένειας, ἐφορμοῦν μὲ ταχύτητα πρὸς τὰ κάτω.
.             Στὴν Κύπρο φαίνεται ὅτι γίνεται μία σοβαρὴ προσπάθεια νὰ συμμαζευτοῦν τὰ πράγματα. Εἰδικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ ἐκεῖ ὑπουργείου Παιδείας ἔχει ἐπεξεργαστεῖ μία σειρὰ ἀπὸ ἀλλαγές, τὶς ὁποῖες θὰ κληθεῖ νὰ ἐγκρίνει καὶ νὰ ἐπιβάλει τὸ ὑπουργεῖο. Θὰ ἀπαγορευτοῦν τὰ ἰδιόρρυθμα κουρέματα, τὰ πολὺ μακριὰ ἢ βαμμένα μαλλιά, οἱ κοτσίδες, τὰ γένια ἢ τὰ ὑπογένεια, τὰ βραχιόλια, οἱ καδένες καὶ οἱ ἁλυσίδες, τὰ χαμηλοκάβαλα παντελόνια (φοριοῦνται σχεδὸν κατεβασμένα, κατὰ τὰ πρότυπα τῶν Ἀμερικανῶν… φυλακόβιων), τὸ ἔντονο μακιγιάζ, οἱ ψεύτικες βλεφαρίδες καὶ ἄλλες πολλὲς μόδες, ποὺ ἀκολουθοῦνται τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπὸ τὴν κυπριακὴ νεολαία.
.             Ἐπίσης, θὰ ἀπαγορευτοῦν τὰ κινητὰ τηλέφωνα, τὰ τάμπλετ, τὰ «ἔξυπνα» ρολόγια καὶ οἱ φωτογραφικὲς μηχανές. Ὅσοι μαθητὲς φέρουν μαζί τους τέτοιου εἴδους συσκευὲς θὰ τὶς ἀφήνουν σὲ ἑρμάρια ἕως τὸ τέλος τῶν μαθημάτων.
.             Ὅλα τὰ παραπάνω θὰ ἔπρεπε νὰ θεωροῦνται αὐτονόητα, ἀλλὰ σήμερα ἐντυπωσιάζουν – μι κα παράνοια το δικαιωματισμο χει ντιστρέψει τς ξίες κα χει δαιμονοποιήσει τν κοιν λογικ στς περισσότερες δυτικς χρες.
.             Ἡ κ. Κεραμέως, ἡ ὑπουργὸς Παιδείας τῆς Ἑλλάδας, θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει τὸ παράδειγμα τῆς Κύπρου καὶ νὰ πράξει -ἐπιτέλους- τὰ δέοντα.

 

 

,

Σχολιάστε

ΑΡΑΓΕ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ τῶν ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ;

 Θὰ ἐφαρμόσει ἆραγε ἡ νέα κυβέρνηση
τὶς δεσμεύσεις της γιὰ τὰ Θρησκευτικά;

Τοῦ Ἱστολογίου thriskeftika.blogspot.com

.           Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν εἶναι ξεκάθαρο. Ἡ Ν.Δ. ἀναδεικνύεται αὐτοδύναμη κυβέρνηση.
.            Τὸ προηγούμενο διάστημα τῆς προεκλογικῆς περιόδου ἀλλὰ καὶ πρὶν ἀπὸ αὐτὴ σημαίνοντα στελέχη τῆς Ν.Δ. εἶχαν τοποθετηθεῖ γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ σχέση μάλιστα μὲ τὶς δύο τελεσίδικες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, ποὺ ἀκύρωσαν τὰ «νέα Θρησκευτικά» τῆς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (καὶ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ). Μάλιστα γιὰ τὸ θέμα εἶχαν παρέμβει δημόσια τὰ πρόσωπα ποὺ συγκροτοῦσαν τὸν Τομέα Παιδείας τῆς Ν.Δ. δηλαδὴ ἡ Τομεάρχης Παιδείας Νίκη Κεραμέως καὶ ὁ ἀναπληρωτὴς Τομεάρχης Χρῆστος Κέλλας ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα στελέχη. Παραθέτουμε στὸ τέλος τῆς παρούσας παρέμβασης τοὺς σχετικοὺς ἠλεκτρονικοὺς συνδέσμους.
.            Τὸ κρίσιμο γιὰ τὴ νέα κυβέρνηση εἶναι ἐὰν θὰ υἱοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα ἐγκαίρως ὥστε οἱ δικαστικὲς ἀποφάσεις νὰ ἐφαρμοστοῦν στὴν πράξη καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ ὑπηρετήσει καὶ πάλι τὸν ὑψηλὸ σκοπὸ ποὺ συνταγματικὰ προβλέπεται καὶ εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς χριστιανικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν. Ἄμεσα θὰ πρέπει:


.            Νὰ ἐκδοθεῖ νέα Υ.Α. ποὺ θὰ καταργεῖ τὴν ἰσχύουσα Υ.Α. Γαβρόγλου γιὰ τὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ σύμφωνα μὲ ὅσα προβλέπονται στὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ.
.            Νὰ ἀποσταλεῖ στὰ σχολεῖα ὁδηγία ἀπόσυρσης τῶν Φακέλων Μαθήματος γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ποὺ ἔχουν ἀποσταλεῖ ἤδη στὰ σχολεῖα.
.            Ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ κατ᾽ ἀρχὰς στὰ ἤδη ὑπάρχοντα βιβλία Θρησκευτικῶν ποὺ παραμένουν ἀνηρτημένα στὸ Ψηφιακὸ Σχολεῖο. Ἐπιπλέον εἶναι δυνατὸν νὰ δρομολογηθεῖ ἡ ἐκτύπωσή τους καὶ ἡ ἀποστολὴ στὰ σχολεῖα ἐντὸς εὔλογου χρόνου.
.            Στὸ ἀμέσως προσεχὲς διάστημα θὰ πρέπει νὰ σχεδιαστεῖ μία πραγματικὴ ἀναβάθμιση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ στενὴ συνεργασία ἀφ᾽ ἑνὸς μὲ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴν συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν Θεολόγων καθηγητῶν καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ τὴ Διοικοῦσα Ἐκκλησία.
.            Τέλος, κρίσιμη εἶναι ἡ ἀπόφαση ἐπιλογῆς προσώπων τόσο στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὅσο καὶ στὸ ΙΕΠ ποὺ θὰ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα. Ἐὰν δὲν ὑπάρξουν οἱ ἀπαραίτητες ἀλλαγὲς στὰ πρόσωπα καμία ἀλλαγὴ δὲν θὰ μπορέσει νὰ καρποφορήσει.

[…]

ΠΗΓΗ: thriskeftika.blogspot.com

 

 

,

Σχολιάστε