Ἀρχεῖο κατηγορίας "Uncategorized"

Η «ΑΓΝΩΣΤΗ» ΕΟΡΤΗ!

Ἀνάρτηση 18 Μαΐου 2011

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Διαφημίσεις

,

Σχολιάστε

ΚΑΤΗΧΗΤΟΠΟΥΛΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Κατηχητόπουλα μάρτυρες 

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.              Στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Συρίας ἀναβίωσε ἡ ἱστορία τῶν μαρτύρων τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Μεταξὺ τῶν βαπτισμένων πιστῶν ἦσαν τότε καὶ κατηχούμενοι, πού τὴν ὥρα τοῦ βαπτίσματός τους στὴν κατακόμβη ἔκαναν ἄγρια ἔφοδο οἱ διῶκτες καὶ τοὺς θανάτωναν. Ἔτσι ὁ λευκὸς χιτώνας τῆς βαπτίσεως βαφόταν κόκκινος ἀπό τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου. Καὶ τὸ νερὸ τῆς κολυμβήθρας κοκκίνιζε καὶ αὐτό. Γι᾽ αὐτὸ καὶ σὲ πολλοὺς τάφους τῶν κατακομβῶν ἐβρίσκουμε τὴν ἐπιγραφή: «Ἀπέθανεν ἐν τοῖς λευκοῖς».

  • Δὲν φοροῦσαν λευκά τά μικρὰ παιδιὰ στὴ Σελευκούπολι τῆς Συρίας. Ἡ καρδιά τους ὅμως ἦταν λευκή. Καὶ κάθονταν στὶς θέσεις τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου στὸν ἱ. Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. Καὶ ρουφοῦσαν τὸ ἄδολο γάλα τῆς Πίστεως.

  • Ξαφνικὰ εἰσώρμησαν τρομοκράτες, «τζιχαντιστὲς» καὶ ἄρχισαν νὰ πυροβολοῦν τὰ ἀθῶα ἀρνία τοῦ Ἰησοῦ. Ὀκτὼ κατηχητόπουλα βρῆκαν μαρτυρικὸ θάνατο. Αὐτὸ συνέβη στὶς 12 Μαΐου 2019.

  • Πίσω ἀπό τά ἀθῶα παιδιὰ βρίσκονται οἱ πιστοὶ γονεῖς τους, ποὺ παρ᾽ ὅλους τοὺς κινδύνους, τοὺ ὑπάρχουν στὴν περιοχή, ὡδηγοῦσαν τά παιδιά τους στὴν κατήχησι τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ γίνουν συνειδητὰ μέλη της. Ἄκοῦσαν τὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου: «Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με…». Γιὰ γονεῖς πιστούς, πού ὁδηγοῦν τὰ παιδιά τους στὸ Χριστό, ἰσχύει τὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Εἰ ἡ ρίζα ἁγία καὶ οἱ κλάδοι» (Ρωμ. ια´ 16).

  • Τὰ κατηχητόπουλα τῆς Σελευκουπόλεως πῆγαν στὸ Χριστό. Λευκοντύθηκαν στὸν οὐρανὸ μὲ ἀγγελικὴ στολή.

  • Άγανακτησι προκάλεσε ἡ σφαγὴ τῶν παιδιῶν τοῦ Χριστοῦ ἀπό συγχρόνους Ἡρῶδες. Καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ξεσηκωθῆ κάθε διεθνὴς ὀργανισμὸς καὶ νὰ καταδικάση τὸν ἀπηνῆ διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν. Ὅπως καὶ τὴ σφαγὴ στὴ Σρὶ Λάνκα ἀπὸ τρομοκρατικὴ ἐνέργεια φανατικῶν ἰσλαμιστῶν, μὲ θύματα διακόσιους ἐνενήντα (290) χριστιανοὺς μέσα σὲ ναὸ τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα τῶν Παπικῶν!

  • Ἡ ἱστορία βεβαίως τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων θὰ λαμπρύνεται ἀπό τὴ δόξα τῶν νέων μαρτύρων, πού ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὸν Χριστὸ στὴν ταραγμένη Συρία. Τὰ ὀκτὼ κατηχητόπουλα θὰ εἶναι προστάτες ἅγιοι ὅλων τῶν κατηχητικῶν σχολείων τῶν νεωτέρων χρόνων.

  • Κατηχητικὰ μὲ θερμουργοὺς κατηχητὲς καὶ κατηχήτριες ἀναδεικνύονται φυτώρια πιστῶν, ἅγιων μελῶν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, στολίδια τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνάξεως, φῶτα «ἐν κόσμῳ».

  • Δὲν κινδυνεύουν, πρὸς τὸ παρὸν τουλάχιστον, στὴν Ἑλλάδα οἱ ἐκκλησιαστικὲς καὶ κατηχητικὲς συνάξεις ἀπό τρομοκρατικὲς ἐνέργειες τζιχαντιστῶν. Ἄλλου ὅμως εἴδους διωγμὸ ὑφίστανται τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι της Χριστιανικῆς Κατηχήσεως. Εἶναι ἡ εἰρωνεία καὶ ἡ περιφρόνησις κυρίως τῶν συνομηλίκων τους.

Οἱ μικροὶ ἄγγελοι τῆς Συρίας ἄς πρεσβεύουν γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ κόσμου, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς «συμμαθητές» τους τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.

 

,

Σχολιάστε

«Ο ΚΩΔΙΚΑΣ DA VINCI καὶ ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ»

«Ὁ κώδικας Da Vinci καὶ τὰ τριάκοντα ἀργύρια»

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.         Τὴ Μεγάλη Δευτέρα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος δημοσίευσε μὲ τὸν παραπάνω τίτλο ἕνα κείμενο, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει ταρακουνήσει τὶς συνειδήσεις πολλῶν, καὶ μάλιστα τῶν ἡγετῶν τοῦ τόπου
.         Μὲ λίγα λόγια ὁ Σεβασμιώτατος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἕνα γνωστό του «νέο παιδὶ πολύτεκνης οἰκογένειας μὲ σπουδές σκηνοθεσίας στὸ ἐξωτερικό, ἀναγκάστηκε νὰ ἐπιστρέψει ἐσπευσμένα στὴν Ἑλλάδα λόγῳ τοῦ θανάτου τοῦ πατέρα του, γιὰ νὰ σταθεῖ πλάι στὴν οἰκογένειά του καὶ στὰ μικρότερα ἀδέλφια του, ποὺ περνοῦσαν δύσκολες ὧρες»…
.         Παρὰ τὴν ἀνεργία βρῆκε δουλειὰ «σὲ πολὺ “προοδευτικὴ” ἐφημερίδα ποὺ διαθέτει καὶ διαδικτυακὸ κανάλι». Λίγες ὅμως μέρες πρὶν ἀπὸ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα «ἀπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ ζήτησαν νὰ γράψει ἕνα ἄρθρο καὶ νὰ ἑτοιμάσει ἕνα βιντεάκι γιὰ τὰ ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια», ποὺ νὰ προσβάλλει ὕπουλα τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μὲ «ὅλες τὶς ἀνοησίες τοῦ “Κώδικα Da Vinci”, τοῦ “Τελευταίου πειρασμοῦ” κλπ κλπ…».
.         Ὁ νέος ἀρνήθηκε. Παρόλο ποὺ πιέσθηκε ἀσφυκτικά, ἐπέμεινε στὴν ἄρνησή του μέχρι τὸ τέλος.
.         Τὸ ἀποτέλεσμα;
.         Ἀπολύθηκε! Χωρὶς κὰν ἀποζημίωση…
.         Συγκινημένος ὁ Ἐπίσκοπος σημειώνει: «Μία ἐλπίδα γιὰ ὅλους μας. Ὑπάρχουν καὶ σήμερα κάποιοι ποὺ προτιμοῦν τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὸν χρυσό.
.         Ἔχασε τὴ δουλειά του ὄχι γιατὶ ἔκλεψε, ὄχι γιατὶ παρανόμησε, ὄχι γιατὶ ἦταν ἀνεπαρκής, ἀλλὰ γιατὶ θέλησε νὰ παραμείνει τίμιος μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ συνεπῶς μὲ τὰ πιστεύω του».
.         Καὶ καταλήγει ὁ Σεβασμιώτατος προτρέπον­τας τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ κειμένου του, ὅταν διαβάζουν ἢ βλέπουν κάποιο ἀντιχριστιανικὸ δημοσίευμα ἢ ἐκπομπή, νὰ σκέφτονται ὅτι πιθανὸν πίσω ἀπὸ αὐτὰ νὰ ἔχει προηγηθεῖ ἀπὸ κάποιον ἄλλο δημοσιογράφο «ἕνα τίμιο ΟΧΙ, μία ἀντίσταση στὸν εὐτελισμὸ καὶ βέβαια μία ἄδικη ἀπόλυση».
.         Ἀπὸ τὴν πλευρά μας νὰ συγχαροῦμε τὸν ἀσυμβίβαστο νέο γιὰ τὸ ἀκέραιο ἦθος του, νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν κοινοποίηση τοῦ περιστατικοῦ, καὶ βέβαια νὰ ἐμπνευσθοῦμε ἀπὸ τὸ παράδειγμα τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ νέου, ὥστε νὰ μένουμε ἀσυμβίβαστοι καὶ ἐμεῖς κάθε φορὰ ποὺ ὁ δαιμονοκρατούμενος κόσμος μᾶς πιέζει νὰ προδώσουμε τὴν πίστη μας.

 

Σχολιάστε

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΝΗΣΗ

 

 

Σχολιάστε

ΠΟΙΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ποιοὶ ἀμφισβητοῦν τὴν Ἀνάσταση

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ἡ Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στηρίζεται στὴν Ἀνάστασή Του. Ἐὰν ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε εἶναι κενὴ ἡ Πίστη τῶν Χριστιανῶν, ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στοὺς Κορινθίους: «Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν. Εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ» (A΄ Κoρ. ιε΄ 14-15).
.             Οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἦσαν οἱ πρῶτοι ποὺ ἀρνήθηκαν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ ποὺ Τὸν συκοφάντησαν. Μετὰ τὸν θάνατό του πῆγαν στὸν Πιλάτο καὶ τοῦ εἶπαν πὼς «ἐκεῖνος ὁ λαοπλάνος εἶπε πὼς τὴν τρίτη ἡμέρα θὰ ἀναστηθεῖ» καὶ τοῦ ζήτησαν νὰ φρουρηθεῖ καλὰ ὁ τάφος Του, «μήπως καὶ πᾶνε νύχτα οἱ μαθητές Του, κλέψουν τὸ Σῶμα Του καὶ ποῦν ὅτι ἀναστήθηκε». Τὸ γεγονὸς περιγράφει ὕμνος τοῦ ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου: «…Ἑκὼν ὑπὸ γῆν σφραγίζεται ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν καὶ πλάνος Θεὸς συκοφαντεῖται…». Ὁ Πιλάτος τοὺς διέθεσε τὴ φρουρά, ποὺ ζήτησαν, καὶ τοὺς ἐπέτρεψε νὰ πάρουν ὅποια μέτρα θεωροῦσαν πρόσφορα γιὰ τὴ φύλαξη τοῦ τάφου… Πάντως ἡ συκοφαντία καὶ τὰ μέτρα δὲν ἀπέτρεψαν τὴν Ἀνάσταση.
.             Τὸ μίσος τῶν γραμματέων καὶ τῶν φαρισαίων κατὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ περὶ Θεοῦ ἀγνωστικισμὸς τοῦ Πιλάτου φτάνουν ἕως τὶς ἡμέρες μας. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ «σημεῖον ἀντιλεγόμενον», ὅπως εἶπε ὁ δίκαιος Συμεών. Ὁ ἀείμνηστος Παν. Τρεμπέλας σχολιάζει ἔτσι τὸν λόγο τοῦ σοφοῦ γέροντα: «Τὸ θαῦμα τοῦ Θεανθρώπου θὰ ἀντιλέγεται ἀπὸ τοὺς ἀπιστοῦντας καὶ ἐνῶ οἱ καλοπροαίρετοι θὰ ὁδηγοῦνται δι’ Αὐτοῦ εἰς τὴν πίστιν καὶ θὰ σώζωνται, οἱ ἀνειλικρινεῖς καὶ ἐγωισταὶ θὰ ἀπιστοῦν καὶ θὰ κατακρίνωνται».
.             Στὰ περίπου 2000 χρόνια ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση ἡ κάθε ἐποχὴ ἔχει τοὺς φαρισαίους, πιλάτους καὶ ἰοῦδες της. Ἔχει τοὺς κάθε εἴδους ἀρνητές, τοὺς πάσης φύσεως συκοφάντες καὶ τοὺς μὲ διάφορους τρόπους διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἀλλὰ καὶ στὸ ἴδιο τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν οἱ διαστροφεῖς τῶν λόγων Του καὶ οἱ κάπηλοι τῆς διδασκαλίας Του. Κοντά τους καὶ οἱ ἀποδεχόμενοι τὴ μόδα τῆς ἀθεΐας «ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται» (Ἰωάν. ιβ΄ 42)….
.             Ἡ ζωτικὴ δοκιμασία γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῆς κάθε ἐποχῆς, ὡς πρὸς τὴν ἀποδοχὴ ἢ τὴν ἄρνηση τῆς Ἀνάστασης, ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἐλευθερία του καὶ ἀπὸ τὴν εὐθύνη τῆς πράξης του. Ὁ Ντοστογιέφσκι, περιγράφει ρεαλιστικὰ τὴν ἀξία αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας μὲ τὸ παράπονο τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ στὸν Ἰησοῦ: «Ἡ ἐλευθερία ποὺ ἔδωσες στὸν ἄνθρωπο τὸν κάνει ὑπεύθυνο τῶν πράξεών του, ἐνῶ ἂν ἦταν δέσμιός Σου θὰ ἦταν ἀνεύθυνος καὶ εὐτυχισμένος…» τοῦ εἶπε. Ἡ ἐν ἐλευθερίᾳ μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως ἔχει τὴ μείζονα ἀξία της. Εἶναι αὐτὸ ποὺ παρατήρησε ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς στὸν Θωμᾶ, ποὺ πίστεψε στὴν Ἀνάσταση, ἀφοῦ ἔβαλε τὸ χέρι του «στὸν τύπο τῶν ἥλων»: «Πείστηκες, ἐπειδὴ μὲ εἶδες μὲ τὰ μάτια σου. Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν χωρὶς νὰ μὲ ἔχουν δεῖ». Χριστὸς Ἀνέστη!

,

Σχολιάστε

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΦΟΒΙΑ καὶ ἐπ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ «Ὁ χριστιανὸς κυνηγιέται, διώκεται, προσβάλλεται, διασύρεται, χτυπιέται, θυσιάζεται – καὶ ἀνασταίνεται.

Χριστιανοφοβία καὶ ἐπ-Ἀνάσταση

Κωνσταντῖνος Μπογδάνος
protothema.gr 30.04.2019

.           Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τοὺς ἐρεθίζει τόσο; Εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ χριστιανισμοῦ στὴ φυσιογνωμία τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ; Ἡ βουτιὰ στὸ ἄλογο; Ἡ σύνδεση τῆς χριστιανικῆς ταυτότητας μὲ συντηρητικὲς ἀξίες, ὅπως αὐτὲς τῆς πυρηνικῆς οἰκογένειας, τῆς πατριαρχίας, τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, τῆς διάσωσης τῆς γλώσσας, τοῦ σεβασμοῦ σὲ ἤθη, ἔθιμα, προγόνους;
.           Τὴν περίοδο προτοῦ καοῦν ἀπὸ ἀμέλεια ἡ στέγη καὶ τὸ καμπαναριὸ τῆς Notre Dame σημειώθηκαν στὴ Γαλλία 12 ἐμπρηστικὲς ἐπιθέσεις σὲ χριστιανικοὺς ναούς. Δὲν θὰ γινόταν εὐρύτερα γνωστό, ἂν δὲν εἶχε ἔρθει στὴν ἐπιφάνεια ὡς παράπλευρη εἴδηση τῆς πυρκαγιᾶς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, μαθαίνουμε ἀμεσότατα κάθε ἐπίθεση σὲ τέμενος καὶ συναγωγή. Τί ἀλὰ κὰρτ ἀντιμετώπιση εἶναι αὐτή;
.           Ἐδῶ ἔχουμε συγκεκριμένη ἰδεολογικὴ κατεύθυνση. Ὀμπάμα καὶ Χίλαρι, οἱ παγκόσμιοι πάτρονες τῶν ἁπανταχοῦ «προοδευτικῶν», στὰ tweets τοὺς γιὰ τὴ Σρὶ Λάνκα δὲν ἔγραψαν περὶ ἐπίθεσης ἐναντίον χριστιανῶν, ἀλλὰ «ἐορταστῶν τοῦ Πάσχα»! Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριὰ ἡ ΣΥΡΙΖΕΡΤ τῶν μυρίων ὑπαλλήλων δὲν ἔσπασε καν πρόγραμμα γιὰ τὴ φλεγόμενη Παναγία τῶν Παρισίων.
.           Γιατί ὑπάρχει ὁ ὅρος «ἰσλαμοφοβία» καὶ δὲν ὑπάρχει ὁ ἀντίστοιχος «χριστιανοφοβία»; Εἰδικὰ σὲ μία ἐποχὴ πολὺ ἐξειδικευμένων νεολογισμῶν, τύπου «γυναικοκτονία», ποὺ ὑπακοῦν στὰ κελεύσματα νεοαριστερῶν πολιτικῶν ταυτότητας (identity politics), θὰ περίμενε κανεὶς ἡ μαζικὴ ἐχθρότητα πρὸς τὴ χριστιανικὴ θρησκεία νὰ ἀπεδίδετο τρόπον τινὰ μέσῳ μίας εἰδικῆς λέξης. Ὄχι; Γιατί;
.           Ἐν Ἑλλάδι, δεκάδες εἶναι τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ κάθε εἴδους ἐπιθέσεις καὶ βανδαλισμοὶ ἀντεξουσιαστῶν ἐναντίον χριστιανικῶν ναῶν. Πέρυσι εἴδαμε καὶ ἀραβικὰ πανὸ στὸ Πολυτεχνεῖο. Οἱ σύντροφοι ἀγκαλιάζουν τὸ ἰσλὰμ καὶ μαζὶ ἐπιζητοῦν τὴ διάβρωση τῆς Χριστιανοσύνης. Οἱ πρῶτοι γιατί τὴ θεωροῦν πυλώνα τοῦ καπιταλισμοῦ, τὸ δεύτερο διότι θέλει σαρία διὰ οὐδετεροθρησκίας.
Μὰ οἱ χριστιανοί, εἰδικὰ τῆς Ὀρθόδοξης Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ξέρουμε καλὰ ἀπὸ τέτοια. Ὁ χριστιανὸς κυνηγιέται, διώκεται, προσβάλλεται, διασύρεται, χτυπιέται, θυσιάζεται – καὶ ἀνασταίνεται. Εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐπαναστάτης ὅλων. Κι εἶναι μέσα ἀπὸ τὶς δοκιμασίες ποὺ ἔρχεται σὲ βαθύτερη δύναμη τῆς πίστης του. Καλὸ καὶ εὐλογημένο Πάσχα!

 

 

 

,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟ τῆς ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΥΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΕΙ, ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΣ ἢ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΣ»

Πασχάλιο Μήνυμα του Μητροπ. Ἀρκαλοχωρίου Ἀνδρέα

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἄν ἀποθάνῃ, ζήσεται·
καί πᾶς ὁ ζῶν καί πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μή ἀποθάνῃ εἰς τόν αἰῶνα.»
(Ἰωάν. ια´ 25-26)

.             Ἡ ψυχή τοῦ Ὀρθοδόξου χριστιανοῦ, ὅταν ὁλοκληρώσει, ἐν ἔργοις καί λόγοις, τήν ἐν Χριστῷ βιωτή της, εἰς τόν κόσμο τῆς γῆς, εἰσέρχεται εἰς τόν χωροχρόνο τῆς ἀθανάτου αἰωνιότητος, ὅπου μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου μας φωτίζεται ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός καί δοξάζει τόν Ἀναστάντα Χριστό.
.             Ἡ Ἐκκλησία, μέ τό διαχρονικό καί ἀποκαλυπτικό βίωμα τῶν καθ’ ἑκάστην γενεάν εὐαρεστησάντων τόν Θεάνθρωπο Χριστό, κατά τήν ἀποκαλυπτική ἐμπειρία τῶν Πατέρων, ἀλλά καί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, μακράν δέ κάθε ἰδεαλισμοῦ ἤ νοησιαρχικοῦ βαρλααμισμοῦ, μᾶς βεβαιώνει ὅτι χάσμα μέγα ὑφίσταται μεταξύ τῆς καταστάσεως τῶν ψυχῶν πού ζοῦν εἰς τήν ἐν Χριστῷ ἀθανασία, καί τῶν ψυχῶν ἐκείνων πού ζοῦν εἰς τό σκότος τοῦ κακοῦ, οἱ ὁποῖες διαρκῶς καί ἀτελεύτως ὁδύρονται. Ἡ κατάσταση τῶν ψυχῶν αὐτῶν ὀνομάζεται θάνατος.
.             Ἐν τούτοις οἱ ψυχές ζοῦν αἰωνίως, σέ διαφορετικές ὅμως καταστάσεις, τῆς ἀθανασίας ἤ τοῦ θανάτου. Εἰς τήν πρώτη περίπτωση ἡ ἀθανασία τους ἐκπηγάζει ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός τοῦ Χριστοῦ. Εἰς τή δεύτερη, οἱ ψυχές αὐτές ζοῦν τόν θάνατο, ἐπειδή ἀκριβῶς αἰχμαλωτίστηκαν ἀπό τόν ἀρχέκακο ἐχθρό τῶν ἀνθρώπων, εἰς τό σκοτάδι τό αἰώνιο. Εἰς τήν πρώτη, βιώνουν ἀναπαυμένες οἱ ψυχές τή χαρά καί τήν ἀπόλαυση τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ Παραδείσῳ, ἐνῶ εἰς τήν δεύτερη ζοῦν τή θλίψη καί τό σκότος πού ἐκλαμβάνεται ὡς θάνατος, ἐπειδή ἀδυνατοῦν νά μετέχουν καί νά κοινωνοῦν εἰς τή χαρά καί εἰς τήν ἀγαλλίαση τοῦ ἀνεσπέρου φωτός τῆς Ἀναστάσεως. Μέγα τό μεταξύ των χάσμα.
.             Πολλοί οἱ προσευχόμενοι γιά νά ἀποφασίσει ὁ Τριαδικός Θεός τῆς ἀγάπης, τοῦ ἐλέους καί τῆς μακροθυμίας, νά γεφυρώσει τό χάσμα αὐτό, προκειμένου νά ὁδεύσομε εἰς τήν ἀποκατάσταση τῶν πάντων, ὅπως κατά τήν γνώμη πολλῶν φρονεῖ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης. Κατά δέ τόν Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, ὁ Θεός θά δώσει τέλος εἰς τήν ὀδύνη τοῦ σκότους τῆς κολάσεως τῶν ψυχῶν, χωρίς ὅμως νά ζήσουν καταστάσεις θεώσεως ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι. Ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ ὁ Ἅγιος τῆς καταλλαγῆς καί τῆς συγχωρήσεως, Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, παρόλο πού τοῦ ἀποκαλύφθηκε ὁ γνόφος τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ καί γνώρισε καταστάσεις παραδείσου καί κολάσεως, μᾶς καλεῖ νά μένομε πιστοί καί ἀφοσιωμένοι εἰς τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, μέ ἐμπειρική καί ὄχι θεωρητική ἤ ἰδεαλιστική γνώση, μᾶς βεβαιώνει, γιά ὅλους τούς ἐπί γῆς ζήσαντες, γιά ἐμᾶς τούς ζῶντες ἐπί τῆς γῆς καί ὅσους ἄλλους θά ἀκολουθήσουν, ὅτι ἡ ζωή συνεχίζεται ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πέρα καί μετά ἀπό τόν κόσμο αὐτό.
.             Εἰς τόν κόσμο αὐτό δυνάμεθα ἐλεύθερα νά ψηφίζομε ἤ νά ἀναθεωροῦμε συντάγματα, νόμους καί διακηρύξεις γιά ἀνθρώπινα ἤ ἀτομικά δικαιώματα, νά διαμορφώνομε τά ὅποια ἰδεολογικά σχήματα, νά πιστεύομε εἰς τόν Θεό ἤ νά εἴμαστε ἄπιστοι. Ὅμως, τό ποτήρι τῆς αἰωνιότητος, ὡς κατάσταση ἀθανασίας ἤ θανάτου, θά τό καταλύσουμε ἀκαταλύτως, χωρίς κανένας μας νά ἐρωτηθεῖ, βαπτισμένος εἰς Χριστόν ἤ ἀβάπτιστος. Ἡ συνέχιση τῆς ζωῆς εἰς τόν ἄλλο κόσμο συνθέτει τό πνευματικό μυστήριο, εἰς τό ὁποῖο ὑποκείμεθα, χωρίς νά ἑρωτηθοῦμε, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Πιστοί καί ἄπιστοι.
.             Κάθε Ὀρθόδοξος χριστιανός, μέ τόν ἀγῶνα του, μέσα εἰς ἕναν κόσμο ραγδαῖα πλέον μεταβαλλόμενο, δύναται διά τοῦ βαπτίσματος καί τῶν μυστηρίων της Ἐκκλησίας, νά γίνει μέτοχος καί κοινωνός τοῦ ἀνεσπέρου φωτός ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι. Εἰς τήν περίπτωση αὐτή ἡ ἐπί γῆς πνευματοφόρα κατάσταση συνεχίζεται νῦν καί ἀεί ἀθανάτως, εἰς τήν πέραν τοῦ κόσμου τούτου ζωή, ἡ δέ ἐλευθερία μας ὁλοκληρώνεται καί ἐξαντλεῖται ἀπό τήν ἐπιλογή μας, μεταξύ τῆς ἐν Χριστῷ ἀθανασίας ἤ τοῦ θανάτου μέ τόν ἀρχέκακο.
.             Οἱ ἄλλες ἐλευθερίες τοῦ κόσμου τούτου ἐξαρτῶνται κυρίως ἀπό τήν ἐποχή πού ζοῦμε. Διότι, τελικά πόσο ἐλεύθεροι ἦταν οἱ παπποῦδες μας ἤ οἱ γονεῖς μας τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων τοῦ προηγούμενου αἰῶνα, μέ τά ἑκατομμύρια τῶν θυμάτων τους, μέ τά συρματοπλέγματα καί τά τείχη τοῦ μίσους, μέ τούς ἐμφυλίους σπαραγμούς, τούς διχασμούς, τίς ἐθνοκτονίες καί τίς ἐθνοκαθάρσεις; Μήπως τόσο ἐλεύθεροι ὅσο καί οἱ πρόσφυγες καί οἱ μετανάστες τῆς ἐποχῆς μας, πού πνίγονται εἰς τά νερά τῆς Μεσογείου θαλάσσης ἤ ὅσο καί ὁ Ἕλληνας μετανάστης, πτυχιοῦχος τῆς γενιᾶς μας, πού ἀναγκάζεται «ἐλευθέρως» νά ζήσει εἰς τήν ἀλλοδαπή;
.             Οἱ πολύμορφοι ἰδεολογικοί μετασχηματισμοί τῶν αἰώνων καί τῶν ἐποχῶν, μέ τούς χειμῶνες καί τά καλοκαίρια τους, διαμορφώνουν τήν ἐλευθερία τοῦ κόσμου τούτου.
.             Ἡ σχέση μας, ἡ ἀφοσίωσή μας, ἡ συμπόρευση ἤ ἡ ἄρνησή μας μέ τήν κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, τόν Ἀναστάντα Χριστό, σηματοδοτεῖ τήν πέρα τοῦ κόσμου τούτου πορεία μας εἰς τό φῶς ἤ εἰς τό σκοτάδι, εἰς τήν ἀθανασία τῆς αἰώνιας ἀγαλλίασης ἤ εἰς τό θάνατο.

Χριστός Ανέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

«Αὐτῷ ἡ δόξα καί νῦν καί εἰς ἡμέραν αἰῶνος ἀμήν» (Β΄ Πέτρ. γ´ 18)
Ἅγιον Πάσχα 2019
Διάπυρος πρός τόν ἀναστάντα Χριστόν εὐχέτης πάντων Ὑμῶν
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΗΓΗ: imakb.gr

, ,

Σχολιάστε