Ἀρχεῖο κατηγορίας "Uncategorized"

«ΑΝΑΜΑΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ» (Ι.Σ.Κ.Ε.)

Ι.Σ.Κ.Ε. γι τ σχέδιο τς κυβέρνησης,
πο
δόθηκε χθς στ
δημοσιότητα.

ΑΘΗΝΑ 13.02.2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 

.           Τὸ “σχέδιο ὑλοποίησης τῆς Συμφωνίας Πολιτείας-Ἐκκλησίας” ποὺ ἔδωσε χθὲς (12/2/2019) στὴ δημοσιότητα ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἀπορρίπτεται ὡς ἀπαράδεκτο. Εἶναι σχέδιο ἀπαξίωσης τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γενικότερα. Πρόκειται περὶ ἁπλῆς ἀναδιατύπωσης μὲ περισσότερες καὶ ἀνούσιες θεσμολάγνες φράσεις τοῦ ἀρχικοῦ σχεδίου, ποὺ εἶχε ἀπορριφθεῖ πρὸ μηνῶν ἀπὸ τὸν Ι.Σ.Κ.Ε. μὲ τὸ ἀπὸ 4-1-2019 ἐμπεριστατωμένο, ὁλοκληρωμένο καὶ τεκμηριωμένο ὑπόμνημα, ποὺ εἶχε στείλει ὁ Ι.Σ.Κ.Ε. πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.
.               Μὲ τὴ “νέα” πρόταση τῆς κυβέρνησης ὁ ἱερὸς κλῆρος ἀποκόπτεται ὀργανικὰ ἀπὸ τὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ Πληρωμῶν, ἡ ὁποία ἐφεξῆς θὰ ἀναφέρεται ὡς ἁπλῶς μεταβιβάζουσα τὰ χρήματα μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν στὸν ὑπὸ σύσταση Λογαριασμό(!!) μὲ τὴν ἐπωνυμία “Ταμεῖο Μισθοδοσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”, στὸ ὁποῖο ἐφεξῆς θὰ ὑπαγόμαστε καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐφεξῆς θὰ μισθοδοτούμαστε σύμφωνα μὲ τὸ ἀπαράδεκτο αὐτὸ σχέδιο. Ἑπομένως, σύμφωνα μὲ τὸ προτεινόμενο ἀπὸ τὴν κυβέρνηση σχέδιο, οἱ Κληρικοὶ διαγράφονται ἀπὸ τὰ Μητρῶα τοῦ κοινοῦ μισθολογίου (Κληρικοὶ) καὶ τοῦ Εἰδικοῦ Μισθολογίου (Ἀρχιερεῖς), ἀφοῦ ἡ Ἑνιαία Ἀρχὴ Πληρωμῶν ἀπεκδύεται κάθε ἄλλης εὐθύνης μετὰ τὴν ἐπιχορήγηση γενικὰ τοῦ ποσοῦ μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν ἀπὸ τὸ κράτος πρὸς τὸ ὑπὸ σύσταση Ταμεῖο-Λογαριασμό. Πρόκειται γιὰ δῆθεν νέο σχέδιο μὲ φραστικὲς εἰκονικὲς ἀλλαγὲς πρὸς δημιουργία ἐντυπώσεων στὸ εὐρὺ κοινό. Περιλαμβάνει ἀνόητα ἀναμασήματα πρὸς παραπλάνηση τῶν κληρικῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους.
.             Ὁ Ι.Σ.Κ.Ε. βεβαίως ἐμμένει στὶς σταθερὲς ἀρχικές του θέσεις καὶ ὡς πρὸς τὸ μισθολογικὸ καθεστὼς τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ ὡς πρὸς τὰ ἄλλα θέματα ποὺ περιλαμβάνονται στὸ ἀπαράδεκτο καὶ γι’ αὐτὸ ἀπορριπτέο σχέδιο, ποὺ ἔδωσε χθὲς στὴ δημοσιότητα ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Παιδείας. Ὁ Ι.Σ.Κ.Ε. δεσμεύεται νὰ δώσει περαιτέρω προφορικὲς καὶ γραπτὲς ἐξηγήσεις ἐπὶ τοῦ ἀπαράδεκτου καὶ ἀπορριπτέου σχεδίου τῆς κυβέρνησης, ὅταν καὶ ὅπου κληθεῖ, μαζὶ μὲ τὸν Νομικό του Σύμβουλο Ἀλέξη Μητρόπουλο καὶ τοὺς ἐξειδικευμένους συνεργάτες του, τόσο γιὰ τὸ μισθολογικό τοῦ ἱεροῦ Κλήρου ὅσο καὶ γιὰ τὸ μεῖζον καὶ ἐθνικὸ ζήτημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.

ΕΚ ΤΟΥ Ι.Σ.Κ.Ε.

ΠΗΓΗ: iersynklellados.blogspot.com

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ – ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ ἑπόμενες κινήσεις Τσίπρα – Ἱερώνυμου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Σὲ κατάσταση ἀβεβαιότητας βρίσκονται οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας – Πολιτείας ἐν ὄψει τῶν ἐξελίξεων τοῦ νέου χρόνου. Ὁ ἐναγκαλισμὸς καὶ ἡ ἀγαστὴ συνεργασία Τσίπρα – Ἱερωνύμου, ὅπως ἐπισημοποιήθηκε τὸν περασμένο Νοέμβριο κατὰ τὴν κοινὴ συνέντευξη Τύπου στὸ Μέγαρο Μαξίμου, φαίνεται ὅτι θὰ εἶναι σύντομης διάρκειας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος βιάστηκε καὶ συμφώνησε μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα σὲ ζωτικὰ ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας ἐρήμην της Ἱεραρχίας καὶ κατὰ παράβαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
.             Τὸ κοινὸ σχέδιο Πρωθυπουργοῦ – Ἀρχιεπισκόπου, ὅπως τὸ ἐξάγγειλαν στὶς 6 τοῦ περασμένου Νοεμβρίου πανηγυρικῶς καὶ πανελλαδικὰ στὴν κοινὴ συνέντευξη Τύπου στὸ Μέγαρο Μαξίμου, δύσκολα θὰ ὑλοποιηθεῖ. Ὁ χρόνος ἀσκήσεως τῆς ἐξουσίας τοῦ κ. Τσίπρα τελειώνει καὶ ὁ 81χρονος Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει ἀπέναντί του τὴν πλειοψηφία τῆς Ἱεραρχίας στὰ ὅσα συμφώνησε μὲ τὸν πρωθυπουργό. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τὸ ἐρώτημα εἶναι τί στάση θὰ κρατήσει ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση…
.             Ἡ μόνη περίπτωση ὑλοποίησης τῆς Συμφωνίας Τσίπρα – Ἱερώνυμου εἶναι ἡ Κυβέρνηση νὰ προχωρήσει μονομερῶς στὴν ψήφισή της ἀπὸ τὴν Βουλή. Χωρὶς νὰ συνεδριάσει ἡ Ἐπιτροπὴ Πολιτείας – Ἐκκλησίας καὶ πρὶν νὰ ἀκουσθοῦν οἱ ἀπόψεις τῆς Ἱεραρχίας ἡ Κυβέρνηση νὰ τὴν περιλάβει στὴν καταιγίδα προεκλογικῶν ρυθμίσεων, ποὺ προωθεῖ καὶ ψηφίζει στὴ Βουλή. Τὸ ἀπονενοημένο αὐτὸ διάβημα τῆς κυβέρνησης Τσίπρα, εἶναι βέβαιο πὼς θὰ προκαλέσει ἀντιδράσεις στὸ ἐκλογικὸ σῶμα σὲ βάρος τοῦ Κόμματός του καὶ θὰ εἶναι ἀκόμη βαρύτερο πλῆγμα στὴν ὑστεροφημία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀφοῦ ὅλα τὰ σημεῖα ποὺ συμφώνησε μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα εἶναι σὲ βάρος τῆς Ἐκκλησίας.
.             Ὁ Ἀλ. Τσίπρας στὴν δημόσια δήλωσή του τῆς 6ης Νοεμβρίου εἶχε ὑποσχεθεῖ ὅτι γιὰ τὶς σχέσεις Πολιτείας – Ἐκκλησίας θὰ ἀκούσει γνῶμες καὶ ἐπιφυλάξεις καὶ θὰ λάβει ὑπ᾽ ὄψη του σκέψεις καὶ παρατηρήσεις. Ἂν προχωρήσει, χωρὶς νὰ ἀκούσει τὶς ἀπόψεις τῆς Ἱεραρχίας, θὰ φανεῖ ἀνακόλουθος μὲ τὰ ἴδια του τὰ λόγια. Μία ἀκόμη κυβίστηση. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπὸ τὴν πλευρά του δήλωσε μὲν ὅτι ἡ Ἱεραρχία μπορεῖ νὰ ἀπορρίψει τὴ συμφωνία, ἀλλὰ δὲν δεσμεύθηκε στὴν περίπτωση αὐτὴ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ τύχη τῆς συμφωνίας του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα… Ἡ ἀσάφεια πάντως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου διευκολύνει τὸν Ἀλ. Τσίπρα στὴν ὑλοποίηση τῆς Συμφωνίας…
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὴ συμφωνία του μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ μὲ τὴν γλαφυρὴ θετικὴ γιὰ τὴν Κυβέρνηση σιωπή του ἔχει ἀποδεχθεῖ τὴν ἀπόλυση ἀπὸ τὸ Δημόσιο τῶν 10.000 ἱερέων, ποὺ θὰ μένουν πλέον σὲ μία μόνιμη ἀβεβαιότητα ὡς πρὸς τὴ μισθοδοσία τους, τὴν ἀπώλεια τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, τὴν σιωπηρὴ ἀποδοχὴ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος καὶ τῆς μετατροπῆς τοῦ κράτους σὲ «οὐδετερόθρησκο», τὴ σιωπηρὴ ἐπίσης ἀποδοχὴ τῶν ἀλλαγῶν στὰ μαθήματα τῶν θρησκευτικῶν, τῆς γλώσσας καὶ τῆς ἱστορίας, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἰδιοπροσωπία τῶν Ἑλλήνων, τὴ σιωπηρὴ ἀποδοχὴ τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καὶ τοῦ ἀδειάσματος ὅλων τῶν Ἀρχιερέων τῆς Μακεδονίας. Εἶναι ἄγνωστο ἂν καὶ πῶς ἡ Ἱεραρχία θὰ ἀντιδράσει. Πιθανότατα μέσα ἀπὸ τὴν κρίση ποὺ περνᾶ νὰ φανοῦν οἱ Ἀρχιερεῖς ποὺ θὰ ἡγηθοῦν νὰ ξαναβρεῖ τὸ κύρος Της καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ πιστοῦ λαοῦ.-

Σχολιάστε

ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Οἱ ἀπόντες τῶν Χριστουγέννων

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.              Καί πάλι ἀπαγορεύσαμε στὸν Οὐρανό νά χτυπήση χαρμόσυνες καμπάνες τὰ Χριστούγεννα. Οἱ ἄγγελοι ἀπέσυραν τὴ χορωδία τους καὶ δὲν ἔψαλαν τὸν ἐπίκαιρο ὕμνο τους. Γιατί; Γιὰ τὶς ἀπουσίες στὴ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων, πού φυσικὰ ἦσαν πολὺ περισσότερες ἀπό τὶς παρουσίες. Ἀπουσίασαν πολλοὶ καὶ ἀπό τό εὐχάριστο τραπέζι τῆς Χριστουγεννιάτικης λειτουργίας καὶ ἀπό τό τραπέζι τῆς καθιερωμένης οἰκογενειακῆς πανδαισίας. Ἀπόντες: Ἀναρίθμητοι κοντεύουν νὰ γίνουν.

  • Δὲν ἐννοοῦμε τόσο τοὺς ἀπόντες, πού ἡ πνευματική τους ψυχρότητα δὲν τοὺς ἄφησε και πάλι νὰ πλησιάσουν τὸ Θαῦμα! Αὐτοί, τὰ Χριστούγεννα τὰ ἐκλαμβάνουν μόνο ὡς διασκέδασι, φαγητά, διακοπὲς καὶ ταξίδια! Ἀδιάφοροι παντελῶς γιὰ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Οὐρανίου, γιὰ τὴ σάρκωσι τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸ ὑπερθέαμα τῆς θεϊκῆς Ἀγάπης, γιὰ τὸ Μυστήριο τῆς ἀνθρώπινης σωτηρίας. «Χριστούγεννα» γι᾽ αὐτοὺς εἶναι ἡ κατανάλωσις καὶ τὸ νὰ εἰρωνεύωνται τὸ Μεγάλο Γεγονός.

  • Οὔτε ἐννοοῦμε τόσο τοὺς ἄλλους ἀπόντες, ἐκείνους πού τὰ πόδια τους ἴσως συρθοῦν γιὰ λίγο σ᾽ ἕνα ναό, γιὰ τὸ ἄναμμα μιᾶς λαμπάδας, μὰ στὴν ψυχὴ τους ἔχει σβήσει ὁ θαυμασμὸς τῶν μάγων καὶ ἡ θέλησίς τους δὲν μπορεῖ νὰ γονατίση στὸ σπήλαιο τῆς Ἄπειρης Ἀγάπης.

  • Οὕτε ἐννοοῦμε φυσικά τούς φτωχοὺς ἀδελφούς μας, πού δὲν εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ παρακαθίσουν σὲ ἑορταστικὸ Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

  • Ἐννοοῦμε τοὺς ἄλλους, τοὺς πολλούς, τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, πού τοὺς ἀπαγορεύσαμε νὰ γιορτάσουν Χριστούγεννα! Ὁ Χριστός, τὸ Βρέφος τῆς Παρθένου, δὲν βρῆκε κατάλυμα εὐπρεπὲς σὲ σπίτι ἢ σὲ πανδοχεῖο, ἀλλά τουλάχιστον βρῆκε μιὰ σπηλιὰ νὰ γεννηθῆ! Οἱ ὑπάρξεις αὐτές, πού ἀναφερόμαστε, εἶναι τὰ ζωντανὰ βρέφη, οἱ μικροὶ Χριστοί, πού βρέθηκαν σέ σπήλαιο, μὰ δὲν γεννήθηκαν!!!

Σπήλαιο ἡ μητρικὴ ὕπαρξις. Μὰ κάλεσαν σκληροὶ καὶ ἀπαίσιοι γονεῖς τὸν Ἡρώδη, νὰ ἔρθη ἐπειγόντως, προτοῦ ν᾽ἀνοίξη τὸ σπήλαιο. Νὰ φέρη μαζί του καί τὸ μαχαίρι καὶ νὰ σφάξη τά βρέφη τους!

  • Ραχήλ, κλαῖς τὰ παιδιά σου! Ἑλλάδα, κλαῖς τὰ βρέφη σου, πού δὲν τὰ ἄφησαν νὰ γεννηθοῦν, ἀλλά τὰ κατέσφαξαν μὲ τὰ κοφτερὰ ἐργαλεῖα τῶν ἐκτρώσεων. Ἐκκλησία, κλαῖς τὰ παιδιά σου, πού θὰ μποροῦσαν σὰν ἀγγελούδια νὰ ἑνώσουν τὶς φωνές τους στὰ κάλαντα καὶ στοὺς χριστουγεννιάτικους ὕμνους, μὰ δέν τά ἄφησαν οἱ ἄστοργοι γονεῖς καὶ οἱ ἐγκληματίες γιατροί.

  • Ὅλα τά ᾽χει ἡ σύγχρονη κοινωνία, τὰ παιδιὰ ὅμως τῆς λείπουν. Τὰ 250.000 παιδιά, πού κάθε χρόνο ὁ Ἡρώδης τῶν ἐκτρώσεων φονεύει, αὐτὰ τὰ παιδιὰ ἁρπάζουν τό σχοινὶ τῆς χριστουγεννιάτικης καμπάνας καὶ τὴν χτυπᾶνε πένθιμα, μπάς καὶ ξυπνήσουν οἱ ἔνοχες συνειδήσεις.

  • Καταδικάζουμε τὸ τρομοκρατικὸ χτύπημα σὲ ἕνα τηλεοπτικὸ κανάλι, ὅπως καί στό ναό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στήν Ἀθήνα. Μὰ ποιός θὰ καταδικάση τὴ βόμβα στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, πού σκοτώνει τὸ παιδί; Πότε τὸ Ἔθνος θὰ ξεσηκωθῆ ἐναντίον τοῦ κράτους, πού ἔχει σύνθημα: «Σκοτώνετε ἐλεύθερα τά βρέφη σας!»; Πότε ἡ Ἐκκλησία θὰ σταματήση τὴν ὑποκρισία νὰ ψάλλη τὸ «Χριστὸς γεννᾶται», ἐνῶ ὁ Χριστός, τὸ κάθε βρέφος, τὸ κυοφορούμενο παιδί, δὲν γεννᾶται;

  • Παιδιά, ἀγγελούδια τῶν ἐκτρώσεων, σεῖς στὸν Οὐρανὸ γιορτάζετε πλέον ὡς μάρτυρες. Ἐμεῖς στὴ γῆ, ὡς ἔνοχοι ἀναζητᾶμε τοὺς ἀπόντες…

, ,

Σχολιάστε

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τοῦ Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου Γ΄

.             Κάθε εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας μας ἐκφράζει τὸν θεῖον καί τὸν ἀνθρώπινον, τὸν ἐγκόσμιον καί τόν ὑπερκόσμιον χαρακτῆρα τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἡ εἰκόνα ἔχει σκοπό διδακτικό. Μ᾽ αὐτές, ὁ χριστιανός διευκολύνεται στὴν προσωπική του κοινωνία μὲ τὸν Θεό καί μαθαίνει τὴν χριστιανική διδασκαλία.
.             Ἀνέκαθεν δέ οἱ πιστοί ἐξέφραζαν τὴν εὐλάβειά τους πρός τίς ἅγιες εἰκόνες προσκυνοῦντες τό εἰκονιζόμενο καί ὄχι τὸ ξύλο, τὴν ὕλη ἤ τό χρῶμα.
.             Εἰδικότερα, ἡ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στηρίζεται σέ ὅσα ἔγραψαν οἱ Εὐαγγελιστές γιά τό μεγάλο αὺτό γεγονός τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο γιά τήν σωτηρία μας.
.             Ἔτσι κεντρικό πρόσωπο τῆς εἰκόνας εἶναι ὁ Νεογέννητος Χριστός. Τό Θεῖο Βρέφος, ξαπλωμένο στή πτωχική φάτνη καί τυλιγμένο μέ λευκά σπάργανα. Αὐτά θυμίζουν τήν ταφή τοῦ Χριστοῦ, τό σάβανο καί τίς κορδέλες. Ἔπειτα μέ τό πάθος Του καί τόν θάνατο ὁ Χριστός νίκησε τόν θάνατο καί τόν διάβολο.
.             Τό σπήλαιο εἶναι λιτό, συνήθως σκοτεινό, πού τό σκοτάδι αὐτό θέλει νά δηλώσει ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα μέχρι τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἦταν στό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας. Μέσα ὅμως στό σκοτάδι αὐτό τοῦ σπηλαίου λάμπει ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Χριστός, πού ἔρχεται νά φωτίσει μέ τήν ἀλήθεια τήν οἰκουμένη.
.             Στήν φάτνη ἡ παρουσία δύο ζώων (συνήθως ἕνα βόδι καί ἕνα γαϊδουράκι) βασίζεται στήν προφητεία τοῦ Ἡσαΐα: «ἔγνω βοῦς τόν κτησάμενον καί ὄνος τήν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ, Ἰσραήλ δέ με οὐκ ἔγνω καί ὁ λαός με οὐ συνῆκεν». (Ἡσ. α´ 3)
.             Μή ἒχοντας βρεῖ θέση ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους καί τίς πολύβουες πολιτεῖες, γιατί δέν τόν δέχθηκαν, ὁ Χριστός καταδέχεται, ταπεινά, ἁπλά, κενωτικά, νά βρεῖ θέση κοντά στά ἄλογα ζῶα, μέσα στή φάτνη.
.             Κοντά στό θεῖο Βρέφος εἶναι ἡ Μητέρα Του, ἡ Θεοτόκος, ἡ Παναγία. Εἶναι συνήθως ξαπλωμένη ἢ γονατιστή. Ἀποτελεῖ τό δεύτερο βασικό πρόσωπο τῆς Εἰκόνας. Εἶναι ντυμένη στά κόκκινα, γιατί τό κόκκινο συμβολίζει ὅτι εἶχε τόν Θεό μέσα της. Δηλώνει τήν συμμετοχή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
.             Στό κάτω μέρος τῆς εἰκόνας εἶναι ὁ δίκαιος Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος εἶναι σκεπτικός γιατί δέν μπορεῖ νά καταλάβει, πῶς ἔγινε αὐτό τό θαῦμα. Μπροστά του ἕνας ἄσχημος γέρος ἄνθρωπος πού συμβολίζει τόν Πειρασμό, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νά σπείρει ἀμφιβολίες στήν ψυχή τοῦ Ἰωσήφ σχετικά μέ τήν καθαρότητα τῆς Παναγίας, νά σπείρει ἀπιστία στό μέγα Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Λόγου, πού συντελέσθηκε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Παρθένου Μαρίας. Σχεδόν πάντα ὁ Ἰωσήφ βρίσκεται χωριστά ἀπό τήν Παναγία καί τό Θεῖο Βρέφος, γιατί δέν εἶναι ὁ πατέρας τοῦ Βρέφους, ἀλλά ἀπλά ὁ προστάτης Του κατά τό θεῖο θέλημα.
.             Στό ἐπάνω μέρος τῆς εἰκόνας, εἰκονίζεται ὁ χορός τῶν Ἀγγέλων. Οἱ Ἄγγελοι δέν σκεπάζουν τό πρόσωπο τους μπροστά στό Θεό, ἀλλά ἒκπληκτοι καί μέ ἀνέκφραστη χαρά κοιτοῦν τό Νήπιον. Ἀκοῦμε στούς Χαιρετισμούς! «Πᾶσας φύσις Ἀγγέλων κατεπλάγη τό Μέγα τῆς Σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον». Οἱ Ἄγγελοι ἀνέρχονται στόν οὐρανό καί κατεβαίνουν στή γῆ καί ψάλλουν τόν ὕμνο «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β´14). Ἕνας ἄγγελος ξεχωρίζει στά δεξιά καί πηγαίνει νά ἀναγγείλει τό χαρμόσυνο γεγονός στούς ποιμένες.
.             Οἱ ποιμένες, ἁπλοϊκοί ἄνθρωποι, συμβολίζουν τούς ἁπλοϊκούς, πτωχούς καί ἀγραμμάτους ἀνθρώπους. Κοντά σ᾽ αὐτούς καί οἱ σοφοί Μάγοι μέ τά Δῶρα τους, πού συμβολίζουν τούς ἐπιστήμονες, τούς μορφωμένους ἀνθρώπους. Καί αὐτοί ταπεινώνονται μπροστά στόν νεογέννητο Χριστό. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι οἱ Μάγοι δέν ἔχουν τήν ἴδια ἡλικία οὔτε εἶναι ἀπό τήν ἴδια φυλή, ἀπόδειξη ὅτι ὁ Χριστός καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους κοντά του, κάθε ἡλικία καί κάθε φυλή.
.             Ὁδηγό τους οἱ Μάγοι ἔχουν τό ἀστέρι, τό ὁποῖο συνήθως ἔχει τρεῖς ἀκτῖνες πού καταλήγουν στό θεῖο Βρέφος, δηλώνει τῆς συμμετοχῆς καί τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία καί ἑπάνοδο τοῦ ἀνθρώπου στό χαμένο Παράδεισο μέ τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός εἶναι ὁ «νέος Ἀδάμ» καί ἡ Παναγία ἡ «νέα Εὔα».
.             Συχνά, ἀκόμη, κάτω-κάτω εἰκονίζεται εἰκονίζεται καί τό πρῶτο λουτρό τοῦ Νηπίου, γεγονός πού δείχνει ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐκτός ἀπό Θεός ἦταν καί ἄνθρωπος τέλειος. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεάνθρωπος
.             Ἡ ἴδια λοιπόν ἡ εἰκόνα μας ἀφηγεῖται τό ἱδιαίτερο γεγονός τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή ἡ εἰκόνα, εἰδικά, μαρτυρεῖ τήν ἐγγύτητα Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Ἐπιβεβαιώνει τό βασικότατο γεγονός, πὼς ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν ἀμαρτία, τό κακό. Γιά νά θεωθοῦμε ἐμεῖς, τά πλάσματά Του.
.             Ἂς προσκυνοῦμε, λοιπόν, μέ εὐλάβεια καί πίστη τήν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας καί ἄς προσευχώμεθα νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός μέσα μας, στή φάτνη τῆς ψυχῆς μας .

ΠΗΓΗ: im-manis.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΚΑΝΑΝΓΚΑ»: Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ (ταινία)

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΑΝΓΚ

, ,

Σχολιάστε

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ “Η ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ” ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΕΟΡΤΗ τῆς 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ»! Οἱ ἐθνομηδενιστὲς δουλεύουν μὲ σύστημα καὶ μακιαβελικά. Χρησιμοποιοῦν ἕνα γεγονὸς καὶ μία ἐπέτειο, γιὰ τὴν ὁποία ὅλοι οἱ Ἕλληνες αἰσθάνονται περήφανοι, τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἀθήνας κατὰ τὴν 12 Ὀκτωβρίου, γιὰ νὰ ὑπονομεύσουν καὶ νὰ πλήξουν τὴν ἴδια τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ καὶ τὸ ΟΧΙ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου!

θήνα λεύθερη
μήπως ν καταργήσουμε τν 28η Οκτωβρίου;

Τοῦ Γιώργου Καραμπελιᾶ

.      Γιὰ τέταρτη χρονιὰ φέτος οἱ ἐκδηλώσεις «12 Ὀκτωβρίου 1944, Ἡ Ἀθήνα ἐλεύθερη» γεμίζουν τὴν πόλη. Τὸ Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς, ὁ Δῆμος Ἀθηναίων, τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους ἡ ΕΡΤ, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας, τὸ Μέγαρο Μουσικῆς κ.λπ. ἀναλαμβάνουν τὴ διοργάνωση καὶ ὑποστηρίζουν ἕνα σύνολο δράσεων γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἐπετείου τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πρωτεύουσας ἀπὸ τὶς ναζιστικὲς δυνάμεις κατοχῆς τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1944 ὡς μίας πάνδημης γιορτῆς τῆς πόλης. Οἱ ἐκδηλώσεις, ποὺ ἐκτείνονται ὅλο τὸν χρόνο, κορυφώνονται τὸν μήνα Ὀκτώβριο.
.      Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2015, ἀπὸ τὴν ἐπαύριο δηλαδὴ τῆς ἀνάληψης τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, προωθεται  τεχνηέντως νάδειξη τς 12ης κτωβρίου 1944, ς μέρας μνήμης, νταγωνιστικς τς 28ης κτωβρίου 1940 καὶ αὐτὸ καταδεικνύεται ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ σχετικὲς ἐκδηλώσεις ἐπεκτείνονται μέχρι τὶς ἀρχὲς Νοεμβρίου, ἐνῶ παράλληλα συρρικνώνονται μέχρις ἐξαφανίσεως οἱ ἀντίστοιχες ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν 28η Οκτωβρίου.
.      Ἔτσι ἀπὸ τὴν 1η Οκτωβρίου μέχρι  τὶς 29 Ὀκτωβρίου πραγματοποιοῦνται πολλὲς δεκάδες ἐκδηλώσεων στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 12 Ὀκτωβρίου ἐκ τῶν ὁποίων δύο μόνο ἀφοροῦν στὸ ἴδιο τὸ γεγονός, δηλαδὴ οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας τῆς 12ης Οκτωβρίου καὶ ἡ Συναυλία ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν ἴδια ἡμέρα. Ὅλες οἱ δεκάδες ἄλλες ἐκδηλώσεις εἴτε ἀφοροῦν τὴν Ἀντίσταση στὴ διάρκεια τῆς Κατοχῆς εἴτε κάποτε  εἶναι παντελῶς ἄσχετες μὲ τὸ γεγονός. Οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ Ὀκτωβρίου, τὴν Δευτέρα 1η Οκτωβρίου ἄρχισαν μὲ τὴν προβολὴ δύο ντοκιμαντὲρ γιὰ τὴν Ἀντίσταση, ποὺ δὲν ἀφοροῦσαν προφανῶς τὴν ἡμέρα τῆς ἀπελευθέρωσης καὶ συνεχίζεται μὲ δεκάδες ἐκδηλώσεις ποὺ ἀφοροῦν στὴν Κατοχὴ καὶ τὴν Ἀντίσταση καὶ ὄχι στὴν 12 Ὀκτωβρίου. Μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐμβληματικὲς συζητήσεις θὰ διεξαχθεῖ τὴν Τρίτη 23 Ὀκτωβρίου 2018 μὲ θέμα Ἀναγνώσεις: Λογοτεχνία καὶ Ἱστορία στὸ Μέγαρο Μουσικῆς, ὅπου ἠ συγγραφέας Μάρω Δούκα συζητᾶ μὲ τὸν γνωστὸ ἱστορικό Ἀντώνη Λιάκο  με συντονιστὴ τὸν Μανώλη Πιμπλή, γνωστῶν ἰδεολογικῶν τοποθετήσεων.
.      Ἐνῶ  αὐτὸ τὸ τεράστιο πρόγραμμα ἐκδηλώσεων, ποὺ περιλαμβάνει πληθώρα συναυλιῶν καὶ ἔχει ἕνα σημαντικὸ κόστος, τὴν ἴδια  στιγμὴ ὁ ἑορτασμὸς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου περιορίζεται στὶς γνωστὲς ἐπετειακὲς παρελάσεις.  Δηλαδή τ  ΟΧΙ το 1940 δν φαίνεται ν εναι κα πολ ρεστ στ σύστημα ξουσίας, λόγ προφανς τν παλλαϊκν  ντιστασιακν μηνυμάτων πο περνάει στν λληνικ κοινωνία κα μάλιστα στ μαθητισα νεολαία κα ς κ τούτου θ πρέπει ν ποβαθμιστε κα ποσκελιστε κα ν τέλει κόμα κα ν καταργηθε.
.      Ἔτσι μία ἀπὸ τὶς «προσωπικότητες» τοῦ συριζαϊκοῦ κατεστημένου στὸν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης ἡ σχολικὴ σύμβουλος τῶν Φιλολόγων Μεσσηνίας, Βασιλικὴ Σακκᾶ, μέλος τῆς περιβόητης ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν βιβλίων τῆς Ἱστορίας ἐπιχείρησε  νὰ ἀντιπαραθέσει ἀνοικτὰ τὴν 12 Ὀκτωβρίου στὴν 28η Οκτωβρίου. Ἡ προγραμματισμένη ὁμιλία της σὲ ἐκπαιδευτικὸ σεμινάριο τῆς 24ης Οκτωβρίου 2016  πρότεινε ἀπροκάλυπτα  πὼς θὰ πρέπει, «Νὰ γιορτάσουμε τὴν ἀπελευθέρωση καὶ ὄχι τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου». Ὅμως μετὰ ἀπὸ τὸ σάλο ποὺ προκλήθηκε μεταξὺ τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἐπιχειρούμενης ὕβρεως καὶ ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ «Ἄρδην»,  ἡ συγκεκριμένη ὁμιλία δὲν ἐκφωνήθηκε κάν.  Δὲν εἶχε ἔρθει ἀκόμα ἡ ὥρα γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τῶν σχετικῶν σχεδίων, ἡ ὁποία κινδύνευε νὰ προκαλέσει ἕνα μεγάλο κύμα ἀντιδράσεων καὶ νὰ ἀκυρώσει τὸ ἴδιο τὸ ἐγχείρημα. Προτιμήθηκε ἡ τακτική τῆς ἐνίσχυσης τῶν σχετικῶν ἐκδηλώσεων, στε ν προετοιμαστε δεολογικ κα ργανωτικ τ δαφος.
.      Δύο εἶναι οἱ βασικοὶ ἰδεολογικοὶ πυλῶνες βάσει τῶν ὁποίων ἐπιχειρεῖται ἡ κατάργηση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, μέσῳ τῆς ἀνάδειξης τῆς 12ης Ὀκτωβρίου 1944, ἡμέρας ἀπελευθέρωσης τῆς πρωτεύουσας: α) ἕνα ψευδοευρωπαϊκὸ  ἰδεολόγημα σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο «ἡ Ἑλλάδα εἶναι μοναδικὴ χώρα στὴν Εὐρώπη ποὺ ἑορτάζει τὴν ἔναρξη καὶ ὄχι τὴ λήξη τοῦ πολέμου», καὶ β) Τὰ ἐμφυλιοπολεμικὰ σύνδρομα τῶν κυβερνώντων, μὲ  τὰ ὁποῖα ἐπιχειροῦν νὰ συγκρατήσουν ἕνα μέρος τῶν ἀριστερῶν ψηφοφόρων. Στὴν πρώτη περίπτωση οἱ Ἕλληνες ἐγκαλοῦνται ὡς «φιλοπόλεμοι», διότι ἑορτάζουν τὴν ἀντίσταση στὸν ξένο ἐπιβουλέα, τὴ φασιστικὴ Ἰταλία (1940). Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐπιχειρεῖται ἡ καλλιέργεια ἑνὸς ἐμφυλιοπολεμικοῦ κλίματος καὶ ἀποδόμησης τοῦ πανεθνικοῦ καὶ παλλαϊκοῦ χαρακτήρα τῆς ἀντίστασης τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ ΟΧΙ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 μέχρι καὶ τὴν ἀποχώρηση ἢ τὴν παράδοση καὶ τοῦ τελευταίου Γερμανοῦ στρατιώτη ἀπὸ τὴ χώρα μας (Σεπτέμβριος 1944 – Μάιος 1945).
.      Ἔτσι ἀναδεικνύονται ἄλλες πτυχὲς τῆς περιόδου, πάντοτε ὑπὸ ἕνα πνεῦμα μηδενισμοῦ, ὅπως οἱ δωσίλογοι, ἡ πείνα, ἡ μαύρη ἀγορά, καθημερινὴ ζωή, ὁ ὑλικὸς πολιτισμός, πρωτίστως δὲ τὰ ἐμφύλια πάθη τῆς ἐποχῆς. Γιὰ τοὺς ἐθνομηδενιστὲς καὶ τοὺς σπόνσορες τοῦ διχασμοῦ, ἡ λήξη τῆς γερμανικῆς Κατοχῆς εἶναι πρωτίστως ἡ ἀπαρχὴ τοῦ καταστροφικοῦ γιὰ τὸν τόπο μας, μὰ καὶ τόσο ἀγαπητοῦ γιὰ τὴν ἱστοριογραφία τοῦ Ἐμφυλίου. Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει τόσο  ἡ Ἀπελευθέρωση ὅσο τὸ ὅτι ἀμέσως μετὰ ἀκολούθησαν τὰ Δεκεμβριανὰ (1944) καὶ ὁ Ἐμφύλιος Πόλεμος (1946-49). Ὑπ’ αὐτὸ λοιπὸν τὸ ἐμφυλιοπολεμικὸ ὀπτικὸ πρίσμα μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀναγνώσει καὶ νὰ ἑρμηνεύσει τὸν τόσο ζῆλο γιὰ ἀνάδειξη τῆς 12ης Ὀκτωβρίου 1944 ὡς οἰονεὶ ἐθνικῆς μας ἑορτῆς, εἰς βάρος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.
.      Διότι αὐτὸς ὁ ἀγώνας εἶχε ἕναν πάνδημο καὶ πανεθνικὸ χαρακτήρα. Ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ τόπου μέχρι καὶ τὸν τελευταῖο ἀγρότη καὶ στρατιώτη, ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν πεποιθήσεων, ὁ λαός μας ἀντιστάθηκε στὴν Ἰταλογερμανικὴ εἰσβολή, καὶ συνέχισε τὸν ἔνοπλο ἀγώνα, μὴν ὑποστέλλοντας ποτὲ τὴ σημαία τῆς ἀντίστασης. Ὅταν στὸν αὐστηρὰ ἐλεγχόμενο ἀπὸ τὸ μεταξικὸ καθεστὼς Τύπο τῆς ἐποχῆς δημοσιευόταν ἐπιστολὴ τοῦ Γ.Γ. τοῦ ΚΚΕ Νίκου Ζαχαριάδη, ποὺ καλοῦσε τοὺς Ἕλληνες νὰ ἀγωνιστοῦν, ατ προφανς σήμαινε τι κόμα κα ο θανάσιμοι κατ τ λλα πολιτικο ντίπαλοι τς ποχς παραμέρισαν τς διαφορς τος νώθηκαν νώπιον το κοινο κινδύνου κα τσι δηγηθήκαμε στ πος το 1940.
.      ξ λλου  28η κτωβρίου εναι μία θνικ ορτ πο καθιερώθηκε «π τ κάτω», ν μέσ τς Κατοχς. Γι πρώτη φορ  γιορτάστηκε στς 28 κτωβρίου 1941 μέσα στ Πανεπιστήμιο ν στς 28 κτωβρίου 1942  λαβε χώρα πάνδημη διαδήλωση στ  Σύνταγμα, ργανωμένη π τ ΕΑΜ λλ κα τν ΠΕΑΝ.
.      Ἐξ ἄλλου ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε κάθε λόγο νὰ ἑορτάζουμε τὶς ἐθνικές μας ἐπετείους σύμφωνα μὲ τὴ δική μας πολιτισμικὴ ἰδιοπροσωπία. Ποιός μπορεῖ νὰ μᾶς ὑποχρεώσει νὰ ἀλλάξουμε τὶς ἡμερομηνίες τῶν ἐθνικῶν μας ἐπετείων; Τὸ ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὸ ἀκολούθησαν καὶ ἄλλα ΟΧΙ, ὅπως ἐκεῖνο τῆς ΕΟΚΑ καὶ τοῦ ἀγώνα ἐνάντια στὴν ἀγγλικὴ κατοχὴ τῆς Κύπρου (1955-59) ἢ τῶν Ἑλληνοκυπρίων ἐνάντια στὸ σχέδιο Ἀνάν (24/4/2004).  Στην παράδοσή μας, γίνονται ἐκδηλώσεις μνήμης γιὰ τὴ μάχη τῆς Κρήτης (20/5/1941), γιὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο (20/7/1974), γιὰ τὸ Ζάλογγο (Δεκέμβριος 1803), γιὰ τὴν Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου (Κυριακὴ τῶν  Βαΐων 1826), γιὰ τὸ ὁλοκαύτωμα τῆς μονῆς Ἀρκαδίου στὴν Κρήτη (9/11/1866) ἢ ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Πόλης (29/5/1453) ἢ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης καὶ τοῦ Πόντου.
.      Ἀκόμα καὶ οἱ ἐπέτειοι μνήμης γιὰ τοὺς κοινωνικοὺς ἀγῶνες δὲν τιμοῦν τὸ τέλος τους, ἀλλὰ τὴν ἔναρξή τους. Ἔτσι, ἑορτάζουμε τὴν αἱματηρὴ ἐξέγερση τῶν κολλήγων στὸ Κιλελὲρ (6 Μαρτίου 1910) καὶ ὄχι τὴν θέσπιση μέτρων ὑπὲρ τῶν ἀγροτῶν, ἑορτάζουμε τὴν Ἐργατικὴ Πρωτομαγιά, τὴν αἱματηρὴ ἐξέγερση τῶν ἐργατῶν στὸ Σικάγο (1η Μαΐου 1886). Τὸ ἴδιο βεβαίως ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ Πολυτεχνεῖο, ὅπου ἑορτάζεται ἡ ἡμερομηνία τῆς καταστολῆς τῆς φοιτητικῆς ἐξέγερσης (17 Νοεμβρίου 1973).
.      Ἐμεῖς λοιπόν, διαθέτοντας μία μακρὰ ἀντιστασιακὴ παράδοση, ἔχουμε κάθε λόγο καὶ κάθε δικαίωμα γιὰ ἑορτάζουμε τὸ ΟΧΙ, τὴν ἀντίσταση καὶ τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἐλευθερία, ἀνεξαρτήτως συνεπειῶν. ορτάζουμε τν γώνα κα τς θυσίες κα χι παραιτήτως τ νίκη.
.      Ο θνομηδενιστς το Σύριζα μως δουλεύουν μ σύστημα κα μακιαβελικά. Χρησιμοποιοῦν ἕνα γεγονὸς καὶ μία ἐπέτειο γιὰ τὴν ὁποία ὅλοι οἱ Ἕλληνες αἰσθάνονται περήφανοι, τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἀθήνας κατὰ τὴν 12 Ὀκτωβρίου, γι ν πονομεύσουν κα ν πλήξουν τν δια τν θνικ ορτ κα τ ΟΧΙ τς 28ης Ὀκτωβρίου!  Καὶ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα μέχρι σήμερα ἔχει προχωρήσει ἀρκετά, διότι οἱ πνευματικὲς ἐλὶτ τῆς χώρας ὑπνώττουν ὕπνο βαθύ, γιὰ νὰ μὴ μιλήσουμε γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐλίτ.

ΥΓ. Βλέπε σχετικὰ περισσότερα στοιχεῖα στὰ ἄρθρα τοῦ Θάνου Κωτσάκη καὶ τοῦ Νικόλα Δημητριάδη:
«Ἡ Ἀθήνα ἐλεύθερη»
 «Ἡ ἐπιλογὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ὡς ἐθνικήςμας ἑορτῆς»
«Τὸ ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τοῦ 1940 ἐνοχλεῖ. Νὰ καταργηθεῖ!».
 «Γιατί ἐνοχλεῖ ἡ 28η Ὀκτωβρίου;».

 

ΠΗΓΗ: liberal.gr

 

 

,

Σχολιάστε

THE EUROPEAN UNION AND ITS DEBT CRISES: THE DECEPTION OF THE GREEKS (John N. Kallianiotis)

The European Union and its Debt Crises:
The Deception of the Greeks

Nova Science Publishers

John N. Kallianiotis[1]

This European Union became a German Union and all members (Germanic or non-Germanic people), even the large socialist French nation, have to obey, submit, and abide by the European laws, the non-democratic decisions of the “strong nation”, and the absolute control of the members domestic, political, economic, and social lives. The member-nations (they call them states and not nations) do not have central banks, independent governments, a national legislation system, public policies (monetary or fiscal), and of course, have lost their sovereignty completely. They have become German protectorates (new colonialism). Lately, with the new U.S. President, Donald Trump, those controlled by the globalists EU have become very hostile against his new American administration.[2]

The member-nations of this artificial political union (the prototype of globalization)[3] are different in size, in resources, in economic potential, in culture, in dogmas, in language, in paideia, in history, in tradition, in value system, and in objectives. Therefore, these nations cannot be under a common union, a common currency, a common law, a common economic environment without any tools to control their own socio-political destiny. This union fooled the naive politicians of the European nations and without any referendum, they fell in this trap, from where it is not allowed to leave. After its accession, a member becomes a permanent controlled state (not a sovereign nation any more) of the European (German) Union. England seems to be the only exception because Europeans, since the conception of the European Economic Community (EEC), did not like British membership and delayed its acceptance until January 1973, and in Summer 2016 they decided to leave this anti-European “structure”.[4]

The “Holy Roman Empire’s” suspicious revival to impose the will of “theirs” (the dark powers) started again in 1957 (including as founding members the region it had in the 8th century A.D.). It has restricted the independence, the sovereignty, and has diluted the identity of so many European nations that are not the illusionist Franks and share completely different values and beliefs. Above all, they do not want to be part of this controlled “New Empire”, the prototype of the “Global Empire” (the global “control” of humanity). The grandiose plan (pushed by communists, liberals, globalists, anti-Christians, and other enemies of Europe) is, now, to expend this Christian “European Union” to the allodox Asians (Turkey and Israel),[5] and soon to other continents. Obviously, after 60 years of procedures, a non-European plan was imposed on Europeans.

Consequently, it was obvious in those days that in the near future European generations would face many problems, due to integration and globalization. Some of the questions were the following: Are they going to retain their freedom? Are they going to retain their basic Hellenic-Christian values? Are they going to retain their seven thousand year old civilization and identity? Are they going to retain their homogeneity? Non-Christian, oriental “values” started having a significant influence on Western and Greek civilization. Oriental and pagan religions have influenced religious thought and expression in the contemporary secular and liberal West. The creation of a new non-European and non-Orthodox civilization and value system, which would affect negatively mostly Greece, might be a matter of a few decades or one generation because of the uncontrolled illegal migration (mostly, anti-Christian Muslims, jihantists and sharia law)[6] and cultural imperialism. The latest trend towards a “global civilization” (actually global subculture) will destroy all civilizations. These cultural, religious, and social mixtures have posed a serious threat to the future of the true human civilization. Revelation and Truth are the biggest enemies of this current cultural assimilation, human amalgamation, exaltation of lie, and individuals’ apostasy. Historical memory requires Greeks to honor their national heroes and martyrs, who have enlightened the past, so the nation[7] can continue its existence in the future.[8]  

–-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

[1] The European Union and its Debt Crises: The Deception of the Greeks, by John N. Kallianiotis, Nova Science Publishers, N.Y., August 2018, ISBN: 978-1-53614-067-5

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=65180&osCsid=c26561cbdc6aac822c1f0d997d83d6ec

[2] See, “Europe must not bow to U.S. spending demands on NATO: EU’s Juncker”. http://www.reuters.com/article/us-nato-defence-eu-idUSKBN15V31F?utm_source=Active+Subscribers&utm_campaign=5895ecc5da-MR_02172017&utm_medium=email&utm_term=0_35c49cbd51-5895ecc5da-64233369

[3] The Hellenic-Orthodox civilization ought to be against the servitude of the deceived globalization and to turn away from anyone (betrayer or puppet), who is in favor of this human enslavement. The Greek Orthodox Church has to leave the World Council of Churches (WCC) and to stop the ecumenistic dialogue with the heretics of Europe. See, https://www.oikoumene.org/en/

[4] The Conservative Prime Minister, Edward Heath, took the U.K. into the EEC in January 1973 after President de Gaulle of France had blocked U.K. membership twice in the 1960s. This brought EEC membership to nine.  In a referendum in 1975 the U.K. electorate voted to stay in the EEC under renegotiated terms of entry. See, http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliament-and-europe/overview/britain-and-eec-to-single-european-act/ . And they voted to leave the EU in Summer 2016. See, https://www.theguardian.com/politics/eu-referendum Also, http://graphics.wsj.com/brexit-uk-referendum-live-results/ . Further, http://www.nytimes.com/interactive/2016/world/europe/britain-european-union-brexit.html?_r=0

[5] See, Kallianiotis, I.N. (2006).

[6] ISIS is terrorizing the World. They are a new brand of terror; hundreds have died in just the last few years. In Paris, November 12, 2015: 128 souls died; In San Bernardino, CA, December 3, 2015: 14 souls taken; In Brussels, March 22, 2016: 32 people perish; In Nice, France, July, 2016: 86 killed, 434 injured; In Ft. Lauderdale, FL, January, 2017: 5 deaths, 36 wounded in airport; and many other people in different cities and nations.

[7] For a state to be a nation, its people must have the same blood, the same language, the same race, and the same religion («ὅμαιμον, ὁμόγλωσσον, ὁμοεθνές, καί ὁμόθρησκον»). (Herodotus, Ἡρόδοτος; 5th century B.C.).

[8] This is coming from Chapter 1, pp. 26-28 of the book.

Σχολιάστε