ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ! «Ὁ ἀντιρατσιστικὸς Νόμος δὲν ἰσχύει ἄραγε γι’ αὐτούς, ποὺ τὸν ἐψήφισαν;»

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ!

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΧΙΝΟ

Τοῦ Μητρ. Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

.           Σταῦρος Θεοδωράκης:  Ἀρχηγὸς Κόμματος!

 Πράγμα, ποὺ σημαίνει ὅτι τώρα πιὰ ἀσκεῖ ἕνα πολυέξοδο ἐπάγγελμα!
Ἕνα ἐπάγγελμα, ποὺ θέλει ἕναν ἢ καὶ πολλοὺς πολὺ Μεγάλους Χρηματοδότες,
Ἕνα ἐπάγγελμα, ποὺ ἀπαιτεῖ Ἀνταπόδοση Ὑπηρεσιῶν,
Ἕνα ἐπάγγελμα, πίσω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐνίοτε κρύβονται συμφέροντα, ἐπιδιώξεις, σχέδια ντόπιων ἢ καὶ ξένων Δυνάμεων, συνωμοσίες καὶ ἄλλα παρόμοια.

.         Ἂς μὴ μοῦ φέρετε ἀντιρρήσεις. Οἱ ἐφημερίδες ἔχουν γράψει, ὅτι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, μᾶς ἦλθε ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ μὲ ἐντολὴ νὰ «ἀλλάξει», δηλ. νὰ καταστρέψει, τὴν Ἑλλάδα! Γιὰ τὸ καταστροφικὸ ἔργο του οἱ Μεγάλοι τῆς Ἀμερικῆς τοῦ ἔδωσαν καὶ κάποια ἑκατομμύρια δολλάρια, γύρω στὰ ἑκατὸ (100.000.000), γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐπιτελέσει τὴν ἀποστολή του!
.         «Ὁ Ἀνδρέας λοιπὸν μὲ ἀπόδειξη τὸ παρακάτω ἔγγραφο χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὴν τράπεζα τῶν Rockefeller, chase Manhattan Bank μὲ 100.000.000 Δολάρια τὸ 1974 γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ Πασόκ.
.         Ἡ κοινὴ λογικὴ λέει ὅτι ὅταν ἕνας τραπεζίτης δίνει ἕνα δολάριο, ἀποσκοπεῖ σὲ κέρδος 1000 δολαρίων, ἔτσι λοιπὸν ὁ Ἀνδρέας βγῆκε πρωθυπουργός, ἔβαλε λουκέτο στὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις στὴν Ἑλλάδα (izola, pitsos, elinda, κτλ κτλ) μέσῳ τῶν διπλασιασμῶν μισθῶν καὶ εἰσφορῶν χωρὶς νὰ ἐλαφρύνει ὅμως φορολογικὰ τὶς ἑταιρεῖες γιὰ νὰ ὑπάρξει ἰσορροπία.
.         Αὐτὸ εἶχε σὰν λογικὸ ἀποτέλεσμα ἡ Ἑλλάδα πλέον νὰ μὴν παράγει, ὁπότε καὶ νὰ μὴν ἐξάγει τίποτα κλείνοντας τὴν κάνουλα τῶν κρατικῶν ἐσόδων (ἡ ὁποία ἔκτοτε δὲν ξανάνοιξε ποτέ)». (Πηγή: ksipnistere.com/2014/07/blog-post_5913.html)

 Σταῦρος Θεοδωράκης. Ὁ ἄνθρωπος μυστήριο!

.         Ἀπὸ δημοσιογράφος ξαφνικὰ γίνεται Ἀρχηχὸς πολιτικοῦ Σχηματισμοῦ!
.         Ἀπὸ ἐργάτης ξαφνικὰ γίνεται Ἐργοδότης!
.         Ἀπὸ ὑπάλληλος ξαφνικὰ γίνεται Μεγάλο-ἐπιχειρηματίας!
.         Ἀπὸ ψηφοφόρος ξαφνικὰ γίνεται ψηφο-ζήτουλας!
.         Ἀπὸ τὸ τίποτα ξαφνικὰ προβάλλει ἐνώπιόν μας καί …ρατσιστής!!!!!!

Σταῦρος Θεοδωράκης! Καμαρῶστε τον! Ἀπὸ δημοσιογράφος ἔγινε Ἀρχηχὸς Κόμματος! Διερωτῶμαι, λοιπόν:

.         Πῶς τόσο ξαφνικὰ ἀναρριχήθηκε στὴ θέση αὐτή.
.         Ποιοί κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸ «Ποτάμι»;
.         Ποιός εἶναι ὁ σκοπός τους;
.         Γιατί ἄραγε νὰ διαλέξει γιὰ τὸ κόμμα του τὸ ὄνομα «Ποτάμι», ἕνα ὄνομα ποὺ μᾶς θυμίζει πλημμύρες καὶ καταστροφές;
.         Ποῦ τὸ πάει, ἄραγε, ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ποὺ γυρίζει μὲ ἕνα δισάκι στὸν ὦμο, συνήθως δὲ ἀξύριστος καὶ ἀτημέλητος;
.         Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι τὸ κουβάρι τώρα μόλις ἄρχισε νὰ ξετυλίγεται. Κάτι κάτι ἄρχισε νὰ διαφαίνεται!
.         Ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης μὲ κάποιες πρόσφατες δηλώσεις προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ΚΑ-ΤΑ-ΣΤΡΟ-ΦΙ-ΚΟΣ παράγων τοῦ τόπου! Ἕνας ὑπηρέτης τοῦ διχασμοῦ! Ἕνας ἐπικίνδυνος ρατσιστής!
.         Μὲ ἀφορμὴ τὴν περιφορὰ Ἐπιταφίου στὸ χωριὸ Ἐχίνος τῆς Θράκης, κατὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ τρέχοντος ἔτους, ὅπου ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων εἶναι «Πομάκοι», δηλ. Μουσουλμάνοι στὸ θρήσκευμα, προσπάθησε νὰ ἐνσπείρει τὸ μικρόβιο τῆς διχοστασίας καὶ τῆς φαγωμάρας σὲ ἕνα κομμάτι τῆς Πατρίδος μας, ὅπου οἱ Μουσουλμάνοι καὶ οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἐχίνου ἀπὸ δεκαετίες τώρα συμβιώνουν εἰρηνικὰ καὶ ἁρμονικά!
.         Καταγγέλλω, λοιπόν, τὸν κ. Σταῦρο Θεοδωράκη ὡς ἕναν ἐπικίνδυνο καὶ γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀπαράδεκτο Ρατσιστή! Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι, πῶς καὶ γιατί ἀκόμη δὲν ἔγινε κάποια παρέμβαση ἀπὸ τὸν Εἰσαγγελέα. ντιρατσιστικς Νόμος δν σχύει ραγε γι ατούς, πο τν ψήφισαν;
.         Ἀπάντηση, καὶ μάλιστα ἀποστομωτική, στὸν κ. Θεοδωράκη ἔδωσε ἕνας κάτοικος τοῦ Ἐχίνου, Μουσουλμάνος στὸ Θρήσκευμα, μὲ δηλώσεις του, οἱ ὀπoῖες ἐδημοσιεύθησαν στὸν τοπικὸ Τύπο τῆς Ξάνθης. Ὁ κ. Ἰρφὰν Μεχμὲτ Ἀλὴ ἐδήλωσε: «Καταδικάζω ὡς Μουσουλμάνος τὰ πρόσφατα γεγονότα στὴν περιοχή, ποὺ θέλουν νὰ πλήξουν τὶς καλὲς σχέσεις Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων… Γιὰ τό …γεγονὸς τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου στὸν Ἐχίνο, ποὺ ὁρισμένοι θέλουν νὰ τὸ συνδυάζουν, γιὰ νὰ φτιάξουν μία δῆθεν ἀνησυχητικὴ εἰκόνα, ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι τὸ ἐκκλησάκι ἐκεῖ λειτουργεῖ ἀπὸ χρόνια ἀκόμα καὶ τὸ βράδυ τῆς Ἀνάστασης, χωρὶς ποτὲ νὰ προκαλεῖ κανέναν.
.         Ἡ περιφορὰ στὰ ὅρια τοῦ οἰκισμοῦ, ὅπου εἶναι ὁ ναός, τὸ κέντρο ὑγείας, ἡ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία, ἡ ἀστυνομία καὶ τὸ μνημεῖο πεσόντων, δὲν καταλαβαίνω ποιὸς μπορεῖ νὰ τὸ δεῖ ἀρνητικά. Ποιόν πειράζει ὁ ἐκκλησιασμὸς ὅσων τέτοιες μέρες ὑπηρετοῦν στὸ χωριὸ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ συμφέρον;
.         Πότε ἄκουσαν χριστιανοὺς νὰ παρεξηγοῦνται γιὰ μουσουλμανικὴ προσευχὴ ὁπουδήποτε;
.         Ἐγὼ ζητάω ἕναν Εἰσαγγελέα νὰ τοὺς καλέσει νὰ ἀπολογηθοῦν γιὰ ὅσα κάνουν σὲ βάρος τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης γιατί αὐτὰ μοῦ θυμίζουν μόνο ἐποχὲς ντροπῆς». Ἰρφὰν Μεχμὲτ Ἀλὴ (ΑΝ.ΕΛ.)
.       Ἀντί, λοιπόν, ὁ ταλαίπωρος αὐτὸς ἄνθρωπος νὰ διδάξει τὴν ἀλληλοανοχή, τὸν ἀλληλοσεβασμὸ καὶ νὰ ἐνισχύσει τὴν ἀλληλοκατανόηση καὶ τὴν συνύπαρξη Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων στὸν Ἐχίνο τῆς Θράκης, ἔρριξε τὸ δηλητήριο τῆς διχόνοιας καὶ τοῦ ἀλληλοσπαραγμοῦ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου τῆς χριστιανικῆς παροικίας!
.       Ἐπὶ πλέον ὁ κ. Θεοδωράκης μὲ περισσὴ θρασύτητα ἐπιτέθηκε καὶ στὸν πολὺ συνετὸ οἰκεῖο Μητροπολίτη τῆς Ξάνθης Σεβασμιώτατο κ. Παντελεήμονα, τὸν ὁποῖον σέβονται καὶ ἀγαποῦν ἀκόμη καὶ οἱ Μουσουλμάνοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς. Τὸ ὁμολογεῖ Μουσουλμάνος καὶ μάλιστα μὲ περισσὴ σαφήνεια:   «…Ὅσο γιὰ τὴν ἀναφορὰ στὸν Μητροπολίτη Ξάνθης, αὐτὴ ἦταν ποὺ ὄργισε πιὸ πολὺ καὶ ντράπηκα γιὰ σᾶς (ἐννοεῖ τὸν κ. Θεοδωράκη) Νὰ κατηγορεῖται ὀνομαστικὰ ἕνας ἄνθρωπος ποὺ τόσα χρόνια ἔχει ἀποδείξει ὅτι δὲν ξεχωρίζει θρήσκευμα σὲ ὅσους βοηθᾶ . Ἕνας ἄνθρωπος χαμηλῶν τόνων ποὺ ἡ πόρτα τῆς Μητρόπολης εἶναι πάντα ἀνοικτὴ γιά μᾶς. Ποτὲ δὲν μᾶς ξεχώρισε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος. Πότε δὲν μᾶς πρόσβαλε. Μόνο μᾶς βοήθησε! ΝΤΡΟΠΗ νὰ ὑπογράφουν τέτοια κείμενα καὶ νὰ ζητοῦν τὰ ρέστα»  (Βλ. Ἐφημερίδα ΜΑΧΗΤΗΣ τῆς Ξάνθης) Ἰρφὰν Μεχμὲτ Ἀλῆ (ΑΝ.ΕΛ.)
.       Ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν κ. Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀναμένω τὶς ἐνέργειές του, ὥστε ὁ κ. Θεοδωράκης νὰ μὴ ἐπιχειρήσει καὶ πάλι τὸν διχασμὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ μὲ τὶς χαζορατσιστικές του ἐνέργειες καὶ τοποθετήσεις.
.       Ἀπευθυνόμενος δὲ πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ἑλληνικὸ Λαό, καταγγέλλω τὸν κ. Θεοδωράκη ὡς πολέμιο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ ἐχθρὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, προαναγγέλλω δέ, γιὰ νὰ τὸ σημειώσουν οἱ νεώτεροι, ὅτι τὸ τέλος του θὰ εἶναι ὀδυνηρό, ὅμοιο μὲ ὅλους τοὺς κατὰ καιροὺς πολεμίους τῆς πίστεώς μας.  Παρακαλῶ νὰ προσευχώμεθα γιὰ νὰ τοῦ δώσει ὁ Θεὸς μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὴν πηγὴ τῆς Ζωῆς, τὸν Σωτήρα Χριστό.

 Αἴγιον, 18 Μαΐου 2015 

+ ὁ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: