ΘΑ ΗΤΑΝ “ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥΣ”, ΑΝ ΔΕΝ ΣΤΡΕΦΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!

ΗΠΑ: βραϊκ κωμικ τηλεοπτικ σειρ
προσβάλλει βάναυσα τν Χριστ κα τος Χριστιανος

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐντὸς ὀλίγου οἱ «ἀλεξιβάσκανοι» θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐκκενώσουν ὅλη τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἀλεξίχριστη πολιτική τους διάρροια («θρησκειολογικὸ» Μάθημα Θρησκευτικῶν, κατάργηση τῆς Προσευχῆς στὰ Σχολεῖα, κ.λπ)  πάνω στὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὸ «λαμπρὸ πρότυπο» πολιτισμοῦ καὶ «σεβασμοῦ στὴν διαφορετικότητα», τὸ ὁποῖο θὰ «ἀπολαύσετε» κατωτέρω!

Τοῦ Henry Makow Ph.D.
Ἱστολόγιο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

.         Σὲ ἕνα πρόσφατο ἐπεισόδιο τῆς ‘κωμικῆς’ σειρᾶς “Curb You Enthusiasm”, ποὺ προβάλλεται ἀπὸ τὸ καλωδιακὸ κανάλι HBO, ὁ βραβευμένος μὲ βραβεῖο Emmy, Ἑβραῖος ἀπὸ τὸ Brooklyn, ἠθοποιὸς Larry David (Λάρι Ντέιβιντ), ἔχει ἕνα “ἀτύχημα στὴν τουαλέτα”, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐκφράζεται ἡ περιφρόνηση γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν Χριστιανῶν.
.           Ἡ σκηνὴ εἶναι ἀχαρακτήριστη. Ὁ David εἶναι στὸ σπίτι τῆς χριστιανῆς βοηθοῦ του “Maureen”. Παίρνει κάποια φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ τὸν ἀναγκάζει νὰ χάνει τὸν ἔλεγχο κατὰ τὴν οὔρηση. Ἔτσι, “κατὰ λάθος” τοῦ «ξεφεύγουν οὖρα» πάνω στὴν εἰκόνα – πορτρέτο τοῦ Χριστοῦ στὸν τοῖχο τοῦ μπάνιο. Ὅταν ἡ Maureen καὶ ἡ μητέρα τῆς παρατηροῦν μία σταγόνα στὸ πρόσωπό του Ἰησοῦ, νομίζουν ὅτι πρόκειται γιὰ «δάκρυ». Νομίζουν ὅτι εἶναι ἕνα «θαῦμα» καὶ γονατίζουν καὶ προσεύχονται. Ἀργότερα ποὺ θὰ δοῦν τὸν David νὰ οὐρεῖ στοὺς θάμνους, συνειδητοποιοῦν τὸ λάθος τους. “He sprayed Jesus,” ἀναφωνοῦν.
.         Πέρα ἀπὸ τὸ γελοῖο ἑβραϊκὸ «χιοῦμορ» τῆς ἱστορίας:

1.            Κανένας χριστιανὸς δὲν θὰ ἔβαζε ἕνα πορτραῖτο τοῦ Ἰησοῦ στὸ μπάνιο. Μόνο ἔνας ἀλαζόνας καὶ ἀσεβής, ὅπως ὁ Larry David μποροῦσε νὰ φανταστεῖ κάτι τέτοιο.

2.            Κανένας συγγραφέας μὲ σεβασμὸ στὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ εὐπρέπεια δὲν θὰ παρουσίαζε ἀτυχήματα στὴν τουαλέτα. Τί μανία ἔχουν αὐτοὶ οἱ γελοῖοι φετιχιστὲς κωμωδιογράφοι μὲ τὶς σωματικὲς καὶ σεξουαλικὲς λειτουργίες; Εἶναι αὐτὸ τὸ «τελευταῖο ταμπού»;

3.           Αὐτὴ ἡ σκηνὴ θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς «ἔγκλημα μίσους» ἂν στόχευε στὸν ὁποιονδήποτε ἐκτὸς τῶν χριστιανῶν. Φανταστεῖτε τί ἀντίδραση θὰ ὑπῆρχε, σὲ περίπτωση ποὺ οὐροῦσε κάποιος «κατὰ λάθος» σὲ μία Μενορά, μία ἰσραηλινὴ σημαία ἢ ἕνα Κοράνι; Κανεὶς βέβαια, δὲν πιστεύει ὅτι αὐτὴ ἡ σκηνὴ εἶναι ἕνα «ἀτύχημα». Εἶναι μία σκόπιμη ἐπίθεση ἐναντίον τῶν χριστιανῶν ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πλειοψηφία στὶς ΗΠΑ, μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς ταπεινώσουν καὶ νὰ τοὺς ντροπιάσουν.
.      (Σημειώνεται ὅτι ἐκτὸς τοῦ David, στὴν σειρὰ παίζουν οἱ ἠθοποιοὶ Jeff Garlin καὶ Susie Essman ποὺ εἶναι ἐπίσης Ἑβραῖοι.)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

.         Οἱ χριστιανοὶ δὲν συγκλονίστηκαν. Ὁ Μπὶλ Ντόναχιου, πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Καθολικῶν, ἀπάντησε, «Θὰ τοῦ φαινόταν κωμικὸ ἂν κάποιος οὐροῦσε σὲ μία φωτογραφία τῆς μητέρας του;» Μπορεῖ καὶ νὰ μὴν τὸν νοιάζει ἡ μητέρα του. Πιὀ πολὺ ἴσως τὸν ἔνοιαζε ἂν πήγαινε κάποιος στὸ γραφεῖο του καὶ οὐροῦσε στὸ βραβεῖο ΕΜΜΥ ποὺ πῆρε..
.        Ὁ Deal Hudson, συγγραφέας καὶ ἐκδότης τοῦ InsideCatholic.com εἶπε ὅτι χρειάζεται μιὰ συγγνώμη ἀπὸ τοὺς παραγωγοὺς τοῦ show καὶ τὴν συγγραφικὴ ὁμάδα. «Γιατί ἐπιτρέπεται στοὺς ἀνθρώπους νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐμφανίζουν δημοσίως ἕνα τέτοιο ἐπίπεδο ἔλλειψης σεβασμοῦ γιὰ τὰ χριστιανικὰ σύμβολα;  Ἂν τὸ ἴδιο πράγμα γινόταν σὲ ἕνα σύμβολο μιᾶς ἄλλης θρησκείας; – τῆς ἑβραϊκὴ ἢ τῆς μουσουλμανικῆς – δὲν θὰ ὑπῆρχε τεράστια κατακραυγή. Δὲν εἶναι ὅλα “ἴσα καὶ ὅμοια”, φαίνεται». (http://4.bp.blogspot.com/-eRNW01iKAQI/T9boKo9uLEI/AAAAAAAAbAY/3Ebu3yPkrh4/s1600/curb1.jpg)
.         Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Χριστὸς βλασφημεῖται μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο. Τὸ 1987 ἕνας φωτογράφος ἔγινε γνωστὸς καὶ κέρδισε καὶ βραβεῖο (ἄμ, πῶς!…) γιὰ μιὰ φωτογραφία μὲ ἕναν Ἐσταυρωμένο βυθισμένο σὲ μία δεξαμενὴ μὲ οὖρα.. Τὸ «ἔργο» ὀνομαζόταν “Piss Christ.”

ΙΟΥΔΑΪΚΟ ΜΙΣΟΣ

.          Ὁ «ἀντισημιτισμὸς» συγκαλύπτει στὴν πραγματικότητα μιὰ μακροχρόνια ἔχθρα κατὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τὴν πλευρὰ ὁρισμένων Ἑβραίων. Τὸ Ταλμοὺδ ἀναφέρει τὸν Χριστὸ ὡς τὸν νόθο γιὸ μιᾶς πόρνης καὶ ἑνὸς Ρωμαίου στρατιώτη. Εἶναι καταδικασμένος νὰ βράσει σὲ μία δεξαμενὴ μὲ περιττώματα. Μερικοὶ Ὀρθόδοξοι Ἑβραῖοι διδάσκονται νὰ φτύνουν, κάθε φορὰ ποὺ βλέπουν ἕνα σταυρό, ἕναν χριστιανὸ ἱερέα ἢ ὅταν περνᾶνε ἀπὸ μιὰ ἐκκλησία. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἰντιφάντα, ἰσραηλινοὶ στρατιῶτες πυροβόλησαν ἀγάλματα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας στὴν Βηθλεέμ.
.           Ὅσοι Ἑβραῖοι δὲν ἔχουν τέτοια συναισθήματα πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι ὁ Larry David ἀπαξιώνει καὶ θέτει σὲ κίνδυνο ὅλους τοὺς Ἑβραίους. Ὅταν σκεφτόμαστε τὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, σκεφτόμαστε ὅτι ἡ κορυφαία ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Ἀγάπη. Γιατί ὁρισμένοι Ἑβραῖοι τὸ βρίσκουν αὐτὸ τόσο ἀπειλητικό;
.          Ἐπειδὴ εἶναι ἕνα καθολικὸ μήνυμα, ἄνοιγμα καὶ ἀγκάλιασμα. Ἡ ἑβραϊκὴ ἰδεολογία εἶναι ἐλιτίστικη. Αὐτοὶ εἶναι οἱ «ἐκλεκτοί». Θέλουν ὅλοι νὰ τοὺς προσκυνοῦν. Πέθαναν στὸ ὁλοκαύτωμα «γιὰ τὶς ἁμαρτίες σας». Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη περιλαμβάνει ὁράματα ὅπου ὅλα τὰ ἄλλα ἔθνη ἐγκαταλείπουν τὶς περιουσίες τους καὶ τοὺς ὑπηρετοῦν (Σχ. ΚΟ: ‘Ξεκομμένη’ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ὁδηγεῖ σὲ παρανοήσεις).

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: