“ΘΕΡΙΖΟΥΝ” ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΛΟΓῼ ΚΡΙΣΕΩΣ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

“Θερίζουν” τ γκεφαλικ στν λλάδα
λόγ
… κρίσεως

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἀσφαλῶς ἠ αὔξηση τῆς θνησιμότητος, εἰδικότερα στὶς εὐπαθέστερες πληθυσμιακὲς ὁμάδες, συνιστᾶ προσδοκωμένη παράπλευρη… ΩΦΕΛΕΙΑ! γιὰ τοὺς ἀρρωστημένους ἐγκεφάλους τῶν Διεθνῶν Τοκογλύφων καὶ Ἐγχωρίων Ἐργολάβων.
.          Καὶ οἱ Μνημονιακοὶ Ἐργολάβοι τῶν Μεταφράσεων τῶν λειτουργικῶν κειμένων στὸν …«κόσμο» τους μὲ τὸν χαβά τους!

.       Ἡ ἀνεργία, ἡ ἀπόγνωση καὶ ἡ ἀπογοήτευση συνέβαλαν σημαντικὰ στὴν ἁλματώδη αὔξηση ἐμφραγμάτων καὶ ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων στὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἐκτιμοῦν οἱ καρδιολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιπλέον ἐπισημαίνουν ὅτι ἀρκετοὶ καρδιοπαθεῖς ἐγκαταλείπουν τὴν θεραπεία τους, ἢ καθυστεροῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸν γιατρό τους, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ κόστος φαρμάκων καὶ ἐπισκέψεων. Τὰ ἐμφράγματα καὶ τὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια στὴν Ἑλλάδα “θερίζουν”, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τῆς θεαματικῆς αὐξήσεως τῆς ἀνεργίας, τοῦ κλεισίματος χιλιάδων ἐπιχειρήσεων καὶ τῆς ἀδυναμίας τῶν πολιτῶν νὰ πληρώσουν λογαριασμοὺς καὶ χαράτσια, σημείωσαν σὲ συνέντευξη Τύπου ὁ πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολεγίου Καρδιολογίας καὶ διευθυντὴς τοῦ τμήματος Βηματοδότησης Ἠλεκτροφυσιολογίας τοῦ Ὠνασείου Καρδιοχειρουργικοῦ Κέντρου, Γεώργιος Θεοδωράκης, καὶ ὁ ἐκλεγεὶς πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Καρδιολογίας καὶ καθηγητὴς Καρδιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθήνας, Ἰωάννης Λεκάκης.
.       Οἱ ἐπιστήμονες ἐξ ἀφορμῆς τοῦ 8ου Ἐτησίου Διεθνοῦς Συνεδρίου Καρδιολογίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολεγίου Καρδιολογίας ἐξήγησαν ὅτι καὶ ἡ κατάθλιψη, ἡ ὁποία τετραπλασιάζει τὰ ἐμφράγματα τοῦ μυοκαρδίου καὶ διπλασιάζει τὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, ἐμφανίζεται πλέον σὲ ἕνα ἐξαιρετικὰ μεγάλο ποσοστὸ Ἑλλήνων.

Ἀδυνατοῦν νὰ ἀγοράσουν τὰ φάρμακά τους

.       Τόνισαν, ἐξ ἄλλου, ὅτι τὸ σημαντικὸ πρόβλημα, ποὺ ἔχει καταγραφεῖ ἐσχάτως, εἶναι ἡ ἀδυναμία πολλῶν ἀσθενῶν μὲ καρδιοπάθειες νὰ λάβουν τὰ κατάλληλα φάρμακα ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης συμμετοχῆς τους στὰ ἔξοδα ἀγορᾶς τους. Τὸ γεγονὸς αὐτό, ὅπως τόνισαν οἱ ὁμιλητές, θὰ ἐπιφέρει σημαντικὲς βλάβες στὴν ὑγεία πολλῶν, μὲ ἀπρόβλεπτες καὶ πολὺ ἐπικίνδυνες συνέπειες.
.       Ὅπως ὑπογράμμισε ὁ κ. Λεκάκης, εἶναι συχνὸ πλέον τὸ φαινόμενο, ἀρκετοὶ καρδιοπαθεῖς νὰ μὴν παίρνουν τὰ φάρμακά τους, καθὼς ἀδυνατοῦν νὰ πληρώσουν ἀκόμη καὶ συμμετοχὲς τῆς τάξεως τῶν 25 εὐρώ. “Ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ μᾶς ζητοῦν νὰ τοὺς γράψουμε φθηνότερα φάρμακα καὶ μᾶς ρωτοῦν ἂν μποροῦν νὰ τὰ διακόψουν γιὰ κάποιο διάστημα”.
.       Ὁ κ. Θεοδωράκης, ἀπὸ τὴν πλευρά του, παρατήρησε ὅτι ὑπῆρξε ἀσθενής του, καρδιοπαθής, ὁ ὁποῖος εἶχε σοβαρὲς ἐνοχλήσεις γιὰ πέντε συνεχεῖς ἡμέρες, ἀλλὰ ἀπέφευγε νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ, καθὼς δὲν εἶχε χρήματα γιὰ τὴν ἐπίσκεψη, ἀγνοώντας ὅτι τὸ ταμεῖο του θὰ μποροῦσε νὰ καλύψει τὸ κόστος.

Οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ στὰ δημόσια νοσοκομεῖα

.       Οἱ καρδιολόγοι ἀναφέρθηκαν καὶ σὲ ἄλλο, ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικό, γεγονὸς ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ στὰ νοσοκομεῖα ἀπὸ τὴν ἀδυναμία πολλῶν νὰ προμηθευτοῦν τὰ κατάλληλα ὑλικὰ καὶ ἐξοπλισμό. Τελευταῖα, ὅπως εἶπαν, ἔχει μειωθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπεμβάσεων καὶ αὐτὸ συμβαίνει σὲ περίοδο ποὺ ἡ προσέλευση τῶν ἀσθενῶν στὰ δημόσια Νοσηλευτικὰ Ἱδρύματα ἔχει αὐξηθεῖ ἐνῶ στὰ ἰδιωτικά, ἡ κίνηση ἔχει μειωθεῖ δραματικά.
.       Οἱ κύριοι Θεοδωράκης καὶ Λεκάκης κάλεσαν τοὺς ἁρμοδίους νὰ προχωρήσουν ἄμεσα στὴν ἀναθεώρηση τῆς πολιτικῆς γιὰ τὸ φάρμακο, στὸ πλαίσιο τοῦ κόστους – ὀφέλους στὸν γενικὸ πληθυσμὸ καὶ ἀνέφεραν ὡς παράδειγμα τὴν χρήση τῶν στατινῶν καὶ τὴν χορήγηση τῶν νεωτέρων ἀντιπηκτικῶν σκευασμάτων.
.           Ἔγινε σαφὲς ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο Καρδιολογίας τάσσεται ὑπὲρ τῆς χρήσεως γενόσημων φαρμάκων σὲ ὅλα τὰ νοσοκομεῖα καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ἀρκεῖ τὴν ἐπιλογή τους νὰ ἔχει ὁ θεράπων ἰατρὸς καὶ ἡ χώρα παραγωγή τους νὰ εἶναι ἡ Ἑλλάδα.

ΠΗΓΗ: news247.gr

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: