ΤΟ ΜΥΑΛΟ “ΚΟΥΔΟΥΝΙ” Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

τεχνολογία μς κάνει τ μυαλ «κουδούνι»

.          Ἡ ἐκτεταμένη χρήση ἔξυπνων συσκευῶν καὶ κοινωνικῆς δικτυώσεως μᾶς καταβάλλει ψυχολογικά. Ὁ διαρκὴς τεχνολογικὸς βομβαρδισμὸς στὴν ἐπικοινωνία μᾶς κουράζει … ἐνῶ παράλληλα μειώνει τὴν ἱκανοποίηση ποὺ ἀντλοῦμε ἀπὸ τὴν ζωή, ὑποστηρίζουν Βρετανοὶ ἐρευνητές.
.          Ἕνας στοὺς τρεῖς Βρετανοὺς νιώθει κουρασμένος ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ ἐπικοινωνία ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν συχνὴ χρήση ἔξυπνων κινητῶν καὶ ἱστοσελίδων κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἐκτιμᾶ νέα μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Κέιμπριτζ. Στὴν δημοσκόπηση, ποὺ διεξήγαγαν οἱ ἐπιστήμονες, συμμετεῖχαν σχεδὸν 1.300 ἄτομα. Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ συνέλεξαν οἱ εἰδικοί, φάνηκε ὅτι ἡ πλειοψηφία ὅσων χρησιμοποιοῦσαν συχνὰ διάφορες μορφὲς σύγχρονων τεχνολογιῶν ἐπικοινωνίας ἔτειναν νὰ δηλώνουν λιγότερο ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὴν ζωή τους.
.          Ἀντίθετα, ὅσοι αἰσθάνονταν πὼς κρατοῦσαν τὴν χρήση τῶν παραπάνω τεχνολογιῶν ὑπὸ ἔλεγχον ἐμφανίζονταν σαφῶς πιὸ ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὴν ζωή τους. Ἰδιαίτερα σημαντικὸ κρίνεται τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ αἴσθηση τοῦ «ἀνικανοποιήτου» ἦταν ἰδιαίτερα ἔντονη στὶς νεαρὲς ἡλικίες, ποὺ θεωροῦνται περισσότερο «ἐξαρτημένες» ἀπὸ τὶς σύγχρονες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα οἱ εἰδικοὶ διαπίστωσαν ὅτι περίπου 38% τῶν συμμετασχόντων ἡλικίας 10-18 ἐτῶν αἰσθάνονταν καταβεβλημένοι ἀπὸ τὸν διαρκῆ βομβαρδισμὸ τῆς τεχνολογίας. Ἀμέσως μετὰ ἀκολουθοῦσε ἡ ἠλικιακὴ ὁμάδα 25-34 ἐτῶν μὲ ποσοστὸ τεχνολογικῆς «κούρασης» ποὺ ἄγγιζε τὸ 34%.
.          Ἀπὸ τὴν μελέτη δὲν ἔλειψαν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ δήλωναν ὅτι ἔκαναν «νηστεία» στὶς νέες τεχνολογίες, μὲ τὸ 36% νὰ ἀνήκει στοὺς ἐνήλικες καὶ τὸ 43% σὲ νέους 10-18 ἐτῶν. Ἐπιπλέον, τὸ 36% τῶν γονιῶν ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν δημοσκόπηση, ὑπογράμμισε ὅτι ὁ συγκεκριμένος τρόπος ἐπικοινωνίας ἔκλεβε πολύτιμο χρόνο ἀπὸ τὸν οἰκογενειακὸ βίο, ἐνῶ τὸ 58% τόνισε ὅτι ἡ οἰκογένειά τους θὰ ὠφελοῦνταν ἀπὸ ἕνα χρονικὸ διάστημα ἀποχῆς ἀπὸ τὶς τεχνολογίες αὐτές.
.          Ἕνα μεγάλο μέρος τῶν συμμετασχόντων ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ χρήση τῶν συγκεκριμένων τεχνολογιῶν ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ μέσα στὰ ἑπόμενα χρόνια ἐνῶ τὸ 37% ὑποστήριξε ὅτι ἡ τεχνολογικὴ ὑπερφόρτωση ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ ἀποτελεῖ ὅλο καὶ συχνότερο φαινόμενο τῆς σύγχρονης κοινωνίας.
.          «Γίνονται πολλὲς συζητήσεις γιὰ τὸ ἂν οἱ σύγχρονες τεχνολογίες ἐπικοινωνίας τελικῶς μᾶς βοηθοῦν ἢ μᾶς δυσκολεύουν», ἀναφέρει ὁ κύριος συγγραφέας τῆς μελέτης καὶ καθηγητὴς Τζὸν Κλάρκσον.

ΠΗΓΗ: ygeianews.gr

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: