ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

Μηνύματα συμβιβασμο κα μηνύματα ξιοπρέπειας
Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα, 
Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

.     Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ζητᾶ μὲ λογικὴ ἐπιχειρηματολογία τὴν ἐπαναδιαπραγμάτευση τῶν ὅρων τοῦ Μνημονίου.
.  Τὴν ὥρα ποὺ ὁ διακεκριμένος Συνταγματολόγος καθηγητὴς Γεώργιος Κασιμάτης ἐξηγεῖ μὲ πειστικὸ τρόπο ὅτι ἡ δανειακὴ σύμβαση εἶναι ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἄκυρη, διότι ἔπρεπε νὰ ἐγκριθεῖ ἀπὸ τουλάχιστον 180 βουλευτές.
.    Τὴν ὥρα ποὺ ὁ διεθνοῦς φήμης Ἀκαδημαϊκὸς Βασίλειος Μαρκεζίνης δηλώνει ὅτι στὰ ἐθνικὰ καὶ στὰ οἰκονομικὰ θέματα οἱ κυβερνῶντες ἀντικατέστησαν τὸ Μολὼν Λαβὲ μὲ τὸ «Πωλῶν Λαβέ».
.    Τὴν ὥρα ποὺ ὁ σπουδαῖος Μίκης Θεοδωράκης ἐκφράζει τὴν ἀνησυχία του γιὰ πιθανὸ ξεπούλημα τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου.
.    Τὴν ὥρα ποὺ οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ μας θεωρεῖ ἀποτυχημένη τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Μνημονίου.
.   Καὶ τὴν ὥρα ποὺ χιλιάδες ἄνεργοι, ἀπολυμένοι, χαμηλοσυνταξιοῦχοι, νέοι, γέροι, κομματικοποιημένοι ἢ ἀνένταχτοι κατακλύζουν τὶς πλατεῖες τῶν μεγάλων πόλεων γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν εἰρηνικὰ (πλὴν ἐλαχίστων ποὺ ἐκτρέπονται σὲ βιαιότητες καὶ ἐπικίνδυνο ἀντικοινοβουλευτισμό),
.     Τὴν ὥρα, λοιπόν, ποὺ συμβαίνουν ὅλα αὐτά, ἐμφανίζονται 32 διανοούμενοι καὶ ἐπιστήμονες καὶ μὲ ἕνα κείμενό τους (μὲ τίτλο:Τολμῆστε) δίνουν στήριγμα στὸ ἀποτυχημένο καὶ ἀντισυνταγματικὸ μνημόνιο καὶ στὴν ἄδικη κοινωνικὴ πολιτικὴ ποὺ αὐτὸ συνεπάγεται. Τὸ κείμενο αὐτὸ προβλήθηκε ἀπὸ τὴν κρατικὴ τηλεόραση καὶ τὰ φιλομνημονιακὰ Μ.Μ.Ε. καὶ ἔρχεται νὰ λειτουργήσει σὰν δεκανίκι σὲ μία πολιτικὴ ποὺ καταρρέει.
.      Πρὸς Θεοῦ δὲν ἀμφισβητῶ τὸ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὴν τύχη τῆς Ἑλλάδος, οὔτε ὑποτιμῶ τὴν προσφορά τους στὰ Γράμματα καὶ στὴν Ἐπιστήμη. Εἰδικὰ γιὰ μία ποιήτρια καὶ Ἀκαδημαϊκό, ὅπως τὴν Κικὴ Δημουλᾶ, ποὺ ἐκτιμῶ ἰδιαιτέρως. Πιστεύω, ὅμως, ὅτι τὸ κείμενο αὐτὸ ἀπογοήτευσε ὅσους τὸ διάβασαν, διότι ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους περιμένουμε ἀγωνιστικότητα καὶ ἀντιστασιακὸ πνεῦμα. Ὄχι τάσεις ὑποταγῆς καὶ συμβιβασμοῦ. Οἱ 32 κατηγοροῦν τὶς ἀντίθετες φωνὲς ὡς ἐκφράσεις «λαϊκισμοῦ καὶ ἀνευθυνότητας». Κάποιος θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς ἐρωτήσει: Καὶ ποιά εἶναι ἡ ὑπευθυνότητα; Νὰ ἐθελοτυφλεῖτε μπροστὰ στὴν ἀποτυχία τοῦ Μνημονίου καὶ στὴν πρωτοφανῆ ἐκχώρηση ἐθνικῆς κυριαρχίας χωρὶς τὴ νομότυπη ἔγκριση τῆς Βουλῆς;
.    Θὰ ἤθελα ἐπίσης νὰ τοὺς ἐρωτήσω: Ἂν πράγματι ὡς πνευματικοὶ ἄνθρωποι θέλετε νὰ ἔχετε μία δημόσια παρέμβαση, γιατί δὲν ἀκούσαμε τὴν φωνή σας γιὰ τὴν διαστρέβλωση τῆς ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἀπὸ τὰ Σκόπια; Γιατί δὲν μιλήσατε γιὰ τὸν ἐξοβελισμὸ τῶν μεγάλων λογοτεχνῶν μας ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία; Γιατί δὲν δηλώσατε τὴν ἀλληλεγγύη σας στὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων, ἡ ὁποία διαφωνεῖ μὲ τὴν σχεδιαζομένη κατάργηση τῆς Ἀντιγόνης τοῦ Σοφοκλέους καὶ τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Περικλέους ἀπὸ τὰ Λύκεια; Γιατί δὲν μιλήσατε, ὅταν ἀπὸ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς λοιδορήθηκαν οἱ ἥρωες τοῦ 1821 καὶ ἀμφισβητήθηκε ἡ διαχρονικὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ;
.     Τὸ κείμενο τῶν 32 δὲν πείθει κανέναν. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ὑπέγραψαν πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ἀντίστοιχο κείμενο ὑπὲρ τοῦ Σχεδίου Ἀνάν. Προσπάθησαν νὰ φοβίσουν τοὺς Ἑλληνοκυπρίους ὅτι θὰ συμβοῦν φοβερὰ καὶ τρομερά, ἂν ὑπερισχύσει τὸ ΟΧΙ. Τελικὰ τὸ σχέδιο καταψηφίσθηκε, ἡ Κύπρος εἶναι πλῆρες μέλος τῆς Εὐρ. Ἕνωσης, κορυφαῖοι ξένοι συνταγματολόγοι ἔκριναν τὸ σχέδιο ὡς ἀντιδημοκρατικὸ καὶ ἀντιευρωπαϊκό, ἀλλὰ οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ Ἀνὰν δὲν βγῆκαν νὰ ζητήσουν συγγνώμην. Οἱ ὑπογραφές τους εἶναι νωπὲς καὶ ὁ λαός μας δὲν ξεχνᾶ τόσο εὔκολα, ὅσο νομίζουν. Καὶ τώρα ἔρχονται νὰ μᾶς ποῦν ὅτι ὅσοι διαφωνοῦν μὲ τὸ μνημόνιο εἶναι ἀνεύθυνοι καὶ λαϊκιστές; Ἥμαρτον!
.      Εὐτυχῶς ποὺ τὶς ἴδιες ἡμέρες ἐμφανίσθηκε ἕνα ἄλλο κείμενο γεμάτο ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια, ὑπερηφάνεια καὶ ἱστορικὴ τεκμηρίωση, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ κείμενο δὲν προβλήθηκε ἀπὸ τὰ τηλεοπτικὰ δίκτυά μας. Πρόκειται γιὰ τὴν «Ἐπιστολὴ τῶν γηγενῶν Μακεδόνων στὸν ΟΗΕ», τὴν ὁποία ὑπογράφουν οἱ Παμμακεδονικὲς Ἑνώσεις ΗΠΑ, Καναδά, Εὐρώπης, Αὐστραλίας καὶ Ἀφρικῆς καθὼς καὶ δεκάδες σωματεῖα Μακεδόνων ἀπὸ τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο. Τὸ κείμενο μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει καὶ τὰ ἑξῆς:

 «… 5. Δὲν δεχόμαστε νὰ παραχωρήσουμε τὸ προγονικό μας ὄνομα “Μακεδόνας” καὶ τὴν ἱστορικὴ καὶ πολιτιστικὴ ταυτότητά μας στὸν πολυεθνικὸ πληθυσμὸ τῆς Π.Γ.Δ.Μ.. Ἡ Π.Γ.Δ.Μ. ἀποτελεῖται ἐπίσημα ἀπὸ εἴκοσι μία (21) ἐθνότητες μὲ κυρίαρχες αὐτὲς τῶν Σλάβων καὶ τῶν Ἀλβανῶν.
6. Δὲν δεχόμαστε νὰ ὀνομαστεῖ Μακεδονία ἡ περιοχὴ τῶν Σκοπίων, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουμε τὰ ἐπεκτατικὰ σχέδια τῶν κυβερνήσεων τῆς Π.Γ.Δ.Μ. εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ἡ περιοχὴ τῶν Σκοπίων ποτὲ δὲν περιλαμβανόταν μέσα στὰ ὅρια τῆς ἱστορικῆς Μακεδονίας, μέσα στὰ ὅρια τῆς ὁποίας κατοικοῦμε ἀνέκαθεν ἐμεῖς οἱ Μακεδόνες.
7. Δὲν νομιμοποιοῦμε κανέναν πολιτικό της Ἑλλάδος νὰ παραχωρήσει τὸ ὄνομά μας «Μακεδόνας» στὸν Σλαβικὸ πολιτισμὸ τῆς Π.Γ.Δ.Μ. ἀποδεχόμενος σύνθετο ὄνομα ἢ γεωγραφικὸ προσδιορισμὸ ποὺ θὰ περιέχει τὸν ὄρο «Μακεδονία» ἢ παράγωγό του στὴν ὁριστικὴ ὀνομασία τῆς Π.Γ.Δ.Μ. Οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ δεσμεύονται ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν τὴν 13.4.1992 στὴν Ἀθήνα ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας…».

 .       Τὸ κείμενο τῶν Μακεδόνων τοῦ ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμοῦ καταλήγει μὲ τὴν πρόσκληση πρὸς τὸν Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ Μπάν Κι Μούν, τὸν μεσολαβητὴ Μάθιου Νίμιτζ καὶ ἄλλους διεθνεῖς παράγοντες νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ μνημεῖα καὶ τὰ μουσεῖα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικότατης Μακεδονίας στὶς Αἰγές, στὸ Δίον, στὴν Πέλλα, στὴν Αἰανή, στὴν Θεσσαλονίκη.
.         Ἀπὸ τὴ μία, λοιπόν, ἔχουμε ἕνα κείμενο ποὺ δείχνει ἄγνοια τῆς πραγματικότητας καὶ μᾶς καλεῖ σὲ συμβιβασμὸ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἕνα τεκμηριωμένο μὲ ντοκουμέντα κείμενο ποὺ ἀποπνέει ἀγωνιστικότητα καὶ αἰσιοδοξία. Αὐτὴ εἶναι ἡ σημερινὴ Ἑλλάδα τῶν ἀντιφάσεων.

Κ.Χ. 4.6.2011
Κωνσταντῖνος Χολέβας

 ΠΗΓΗ: http://www.antibaro.gr/

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: