ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ

Οἱ ἀντιφάσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Πρὶν συμπληρωθοῦν τὰ ἐννιάμερα ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Μητροπολίτου Γλυφάδας κυροῦ Παύλου (19/2) ἐχρίσθη ὁ νέος Μητροπολίτης ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο. Πρόκειται γιὰ τὸν Ἐπίσκοπο Σαλώνων Ἀντώνιο (Ἀβραμιώτη), γενικὸ διευθυντὴ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (ΕΚΥΟ) στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, τὸν «τσάρο» τῶν οἰκονομικῶν της Ἐκκλησίας, ὅπως τὸν ἀποκάλεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὸν Πρωθυπουργὸ Ἄλ. Τσίπρα κατὰ τὴν συνάντησή τους τὸν Νοέμβριο στὸ Μέγαρο Μαξίμου.
.           Ὁ κ. Ἀντώνιος εἶναι στὴν οἰκονομικὴ ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ἀειμνήστου ἀρχιεπισκόπου Σεραφεὶμ καὶ συνεργάσθηκε μὲ τὸν σημερινὸ Ἀρχιεπίσκοπο ὅταν αὐτὸς γιὰ πολλὰ ἔτη ἦταν μέλος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς ΕΚΥΟ. Ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος τὸν χειροτόνησε Ἐπίσκοπο καὶ τώρα τὸν χρίει ὑποψήφιο σὲ Μητρόπολη, ποὺ θεωρεῖται «φιλέτο» καὶ περιλαμβάνει ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις μὲ μεγάλο ἐπενδυτικὸ ἐνδιαφέρον. Μεταξὺ αὐτῶν ὅσες βρίσκονται στὴν Βουλιαγμένη καὶ στὴ Βάρη.
.           Στὶς 26 Φεβρουαρίου ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων δεχόταν στὸ γραφεῖο του τὰ συγχαρητήρια τοῦ προσωπικοῦ τῆς ΕΚΥΟ καὶ γενικότερα κληρικῶν καὶ λαϊκῶν της Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς νὰ εἶχε ἤδη ἐκλεγεῖ. Στοὺς διαδρόμους του κτιρίου τῆς Μονῆς Πετράκη λεγόταν ὅτι εἶναι βεβαῖα ἡ ἐκλογή του, γιατί ἔχει τὸ χρίσμα καὶ τὴν ὁλοθερμὴ συμπαράσταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ γιατί ἔχουν διαμορφωθεῖ ἔτσι τὰ πράγματα ποὺ δὲν ὑπάρχει ἀπέναντί του ἰσχυρὸς ἀνθυποψήφιος.
.           Γιὰ τὶς ἐκλογὲς αὐτοῦ του τύπου, ποὺ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὁρίζει οὐσιαστικὰ τὸν Μητροπολίτη καὶ ἡ Ἱεραρχία ἔρχεται ἁπλῶς νὰ χειροκροτήσει τὴν ἀπόφαση τοῦ Προκαθημένου καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα φυσικὰ ἀπουσιάζει πολλοὶ Μητροπολίτες ἔχουν ἐκφράσει τὶς ἀντιρρήσεις τους. Διότι μεταξὺ τῶν λίγων ἱκανῶν ἔχουν ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο πρόσωπα ποὺ συνδέονται μαζί του καὶ δὲν ἔχουν μεγάλες δυνατότητες, μὲ συνέπεια τὴν ὑποβάθμιση τοῦ ἐπιπέδου της Ἱεραρχίας. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκλέγεται Μητροπολίτης Ἀρχιμανδρίτης γιατί κάνει καλὸ καφὲ στοὺς Μητροπολίτες, ἢ χωρὶς πραγματικὸ πτυχίο, ἢ μετριότατων δυνατοτήτων, ἀλλὰ μὲ ἱκανότητα νὰ προσεγγίζει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Μητροπολίτες καὶ νὰ προσελκύει τὴν προσοχή τους μὲ τὴν ἱκανότητά του στὴν κολακεία του καὶ στὴν ἐξυπηρέτηση ἀναγκῶν τους. Νὰ σημειώσουμε πάντως ὅτι ὡς πρὸς τὰ τυπικὰ προσόντα ὁ νέος Μητροπολίτης Γλυφάδας εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
.           Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἐξέφραζαν ἐπὶ χρόνια τὴν ἀγανάκτηση καὶ τὸν ἀποτροπιασμό τους γιὰ τὸν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν, εἶναι καὶ ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος! Ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν καὶ στὴν εἰσήγησή του στὴν Ἱεραρχία (στὴν ἴδια ποὺ θὰ κληθεῖ νὰ ὑπερψηφίσει τὸν ἐκλεκτό του) τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 2002, ποὺ εἶχε ὡς θέμα: «Καλλιέργεια ἱερατικῶν κλήσεων: Προβλήματα καὶ προοπτικὲς» εἶχε τονίσει γιὰ τὶς ἀρχιερατικὲς ἐκλογές:
.           «Εἶναι καιρὸς νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπ’ αὐτὸ τὸ ἰδιότυπο “προπατορικὸ ἁμάρτημα” μὲ τὸ ὁποῖο βαρυνόμεθα ὅλοι σὲ αὐτὴ τὴν αἴθουσα καὶ νὰ κάνουμε τὴν ὑπέρβαση. Εὔχομαι οἱ αὐριανὲς (Σήμ. γρ. τοῦ 2002, πρὶν ἀπὸ 17 περίπου χρόνια) ἐκλογὲς νὰ εἶναι οἱ τελευταῖες μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο. Ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἡ σύνεσίς μας καὶ ἡ ἐπιδίωξις τῆς ἁρμονίας καὶ ἀποφυγῆς τῆς δυσλειτουργίας αὐτοῦ του σώματος νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ κάτι καλύτερο.
.           Δὲν πρέπει νὰ μᾶς φοβίζει ὁ ρεαλισμὸς καὶ δὲν μποροῦμε ἐμεῖς κυρίως οἱ τῆς γενιᾶς μου νὰ μὴν παραδεχθοῦμε, ὅτι ἐπὶ σαράντα χρόνια (Σήμ. γρ. Τώρα ἔχουν γίνει 57…) ζοῦμε στὸν τραγικὸ ἀπόηχο τέτοιων ἐπιλογῶν καὶ εἴδαμε τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν πιστῶν μας νὰ κλονίζεται. Κλονίζεται ἀπὸ τὶς ἴντριγκες καὶ τὶς μεθοδεύσεις μας. Τὰ ὑποστηριζόμενα ἐκ μέρους μας, ὅτι δῆθεν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα λειτουργεῖ μέσα καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς τρόπους εἶναι λόγια ἀποενοχοποίησης. Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις δὲν ἀποστρέφει μόνον ὁ Θεὸς τὸ πρόσωπό Του, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι. Καὶ τοῦτο ἤδη εἶναι ἐμφανές».
.           Μένει κανεὶς ἐνεὸς μπρὸς στὴν αὐστηρότητα μὲ τὴν ὁποία ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος μίλησε ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν γιὰ τὸν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν. Τὸ σύστημα ποὺ ἐπὶ ἕντεκα χρόνια χρησιμοποιεῖ ὁδηγεῖ σὲ δυσλειτουργία τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας, σὲ κλονισμὸ τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῶν πιστῶν, ἀπὸ τὶς ἴντριγκες καὶ τὶς μεθοδεύσεις, ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι μακριὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ ὁ Θεὸς ἀποστρέφει τὸ πρόσωπό Του… Στὰ ἕντεκα χρόνια της Ἀρχιεπισκοπίας τοῦ κ. Ἱερωνύμου ἔχουν ἐκλεγεῖ, (μὲ τοὺς δύο νέους Σιατίστης καὶ Γλυφάδας) μὲ αὐτὸ τὸ ἄθλιο, ὅπως τὸ περιγράφει, σύστημα ἐκλογῆς 32 (τριάντα δύο) Μητροπολίτες. Ἂν τὸ 2002 ἔβλεπε δυσλειτουργία τῆς Ἱεραρχίας σήμερα τί θὰ ἔπρεπε νὰ βλέπει;…
.           Τὸ θέμα τῆς ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν καὶ ἡ ἀσυνέπεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι ἕνα πολὺ σοβαρὸ γεγονός, ποὺ ἔχει καίρια ἐπίπτωση στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀσυνέπεια δὲν προέρχεται ἀπὸ ἕναν πολιτικό, ἢ ἀρχηγὸ Κόμματος ποὺ λαϊκίζει γιὰ νὰ ἀνέβει στὴν ἐξουσία καὶ ὅταν τὴν καταλάβει ξεχνᾶ τὶς ὑποσχέσεις του καὶ ρίχνει στὴ λήθη τὰ ὅσα κατηγοροῦσε τὴν προηγούμενη κυβέρνηση, ἐφαρμόζοντας τὰ ἴδια μὲ ἐκείνην. Ὁ Μητροπολίτης καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν εἶναι πολιτικοί, πρέπει νὰ λένε πάντα καὶ μόνο αὐτὰ ποὺ πιστεύουν. Ἂν δὲν μποροῦν νὰ τὰ ἐφαρμόσουν, προκειμένου νὰ μὴν προδώσουν τὴ συνείδησή τους καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη κλήρου καὶ λαοῦ παραιτοῦνται. Τὸ τονίζει, στὰ λόγια, καὶ ὁ κ. Ἱερώνυμος. Δὲν μπορεῖ ὡς νὰ μὴν συμβαίνει τίποτε νὰ ἐξακολουθοῦν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας νὰ συμπεριφέρονται μὲ τὸ σύστημα «τῆς ἴντριγκας καὶ τῶν μεθοδεύσεων» στὶς ἐκλογὲς τῶν Ἀρχιερέων.-

 

 

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: