«ΠΑΡΕΝΔΥΘΕΙΤΕ, ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ»! Πρὸς μία «μεταπατερικὴ ἐνδυματολογία…» (Ὁ Θεὸς ἔντυσε τοὺς Πρωτοπλάστους μετὰ τὴν ἔξωσή τους ἀπὸ τὸν Παράδεισο)

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΑΦΟΡΟΥΝ

Tῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: “Παρενδυθεῖτε, κάνει καλό”! Αὐτὸ εἶναι τὸ σύνθημα τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ὁ πολὺς κόσμος ἀποδέχεται αὐτὸ τὸ σύνθημα. Δὲν ἔχει ἀντιστάσεις. Ξεκινήσαμε πρὸ πεντηκονταετίας μὲ τὸ “unisex” (τὸ πρῶτο γλειφιτζούρι) καὶ καταλήξαμε σήμερα στὸν ὁλοφάνερο πιὰ στόχο, στὴν “παρενδυσία”, στὸ …“thirdsex” [ἢ καλύτερα “ homosex”].
.                   Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ ΠΩΣ τὸ κατάπιαν καὶ συνεχίζουν νὰ τὸ καταπίνουν ἀμάσητο αὐτὸ τὸ σύνθημα καὶ σύρονται ἀπὸ πίσω του καὶ οἱ ἀφελεῖς (;) «ἐκκλησιαζόμενοι» Χριστιανοὶ καὶ Χριστιανές!… (ἐν Ἑλλάδι τουλάχιστον)! Πιθανὸν μικροὶ διάβαζαν πολὺ «μεταπατερικὴ ἐνδυματολογία…»!

.             Τὸ σῶμα μας εἶναι θεόπλαστο καὶ ἡ λειτουργία του, ἡ ἐμφάνισή του, ἡ ἀξιοπρέπειά του καὶ ἡ ἀκεραιότητά του διέπεται ἀπὸ τοὺς θείους νόμους. Ὀφείλουμε νὰ τὸ κρατᾶμε ὑγιές, δυνατό, καθαρό, ἁγνὸ καὶ σεμνό. Εἶναι ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὀφείλουμε νὰ δοξάζουμε τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὸ σῶμα μας καὶ μὲ τὸ πνεῦμα μας. Αὐτὸ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ντύθηκε ὁ Χριστός, ὅταν ἦρθε στὴ Γῆ. Καὶ μὲ τὸ σῶμα μας, τὸ ἄφθαρτο, ἔνδοξο καὶ ἀναστημένο θὰ πᾶμε στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Μία ἀπὸ τὶς ὑποχρεώσεις μας πρὸς τὸ σῶμα εἶναι καὶ ἡ σεμνότητα στὸ ντύσιμο.

Ἡ σεμνότητα στὴν ἐνδυμασία:

Χιτώνες και Ιμάτια.             Δοξάζει πρωτίστως τὸν Ἅγιο Θεό, διότι σεμνς νθρωπος συνεχίζει τν πράξη το Θεοῦ, πο ἔντυσε τος Πρωτοπλάστους μετ τν ξωσή τους π τν Παράδεισο.
.             Τιμᾶ καὶ τὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος σέβεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν παρουσία Του καθὼς καὶ τῶν ἀσωμάτων – ἀοράτων παρόντων ὅμως ἀγγέλων.
.             Εἶναι ἀγγελομίμητη πράξη, διότι οἱ ἄγγελοι ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καλύπτουν τὰ πόδια τους.
.             Ὡς ἀποτέλεσμα αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης ἀποτελεῖ πανάρχαιο γνώρισμα τῶν Ἑλλήνων καὶ ξεκάθαρη συμβουλὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων.
.           Δὲν περιορίζεται μόνο στὰ ἐνδύματα, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῶν ἀνθρώπων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, φανερώνει καλλιέργεια ψυχῆς, σεβασμὸ τῶν ἄλλων καὶ συναίσθηση τῆς θέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸ κοινωνικὸ σύνολο.
.              Ἀποτέλεσε ἀκόμη ἕνα –μεταξὺ τῶν ἄλλων– στοιχεῖο ποὺ ὁ ἀρχαῖος κόσμος θαύμασε στοὺς χριστιανούς, μιμήθηκε τὴ ζωή τους καὶ ἀκολούθησε τὴ Νέα Πίστη.
.             Δημιουργεῖ πλαίσιο ἀσφαλείας σεβασμοῦ στὴ γυναικεία προσωπικότητα καὶ τὴν προφυλάσσει ἀπὸ πολλὰ κακά.
.             Ἡ σεμνότητα, ἀλλὰ καὶ ἡ διάκριση στὴν ἐνδυμασία συμβάλλει στὴ διάκριση τῶν φύλων καὶ τὸν ξεχωριστὸ ρόλο ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ποὺ θέλει ὁ Θεὸς προκειμένου νὰ διαφυλάξει ἀμόλυντο τὸ ἦθος καὶ τὴν ἀποστολὴ τῶν δύο φύλων στὸν κόσμο.
.             Σήμερα ὑπάρχει ἐπιδημία τῆς ἄσεμνης ἐνδυμασίας (βλ. σχετ.: Η ΑΣΕΜΝΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Μιὰ θανατηφόρα ἐπιδημία «Ἐὰν τὸ ἄσεµνο ντύσιµο εἶναι ἔνοχο στὸν δρόµο, εἶναι πολὺ περισσότερο ἔνοχο, ὅταν αὐτὸ παρουσιάζεται µέσα στὸν ἅγιο ναὸ τοῦ Θεοῦ».) σχεδὸν παντοῦ.

.             Μέσα κι ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι.
.             Σὲ ἀεροπλάνα, λεωφορεῖα καὶ βαπόρια.
.             Σὲ δρόμους, λαϊκὲς καὶ παραλίες. Χειρότερο φαινόμενο ἀπὸ τὶς παρελάσεις τῆς ἁμαρτίας, τὰ εἰδωλολατρικὰ καρναβάλια καὶ τὸν γυμνισμὸ δὲν ὑπάρχει. Πέραν τοῦ γεγονότος ποὺ οἱ Πρωτόπλαστοι ἀμέσως μετὰ τὴν πτώση τους σκέπασαν μὲ φύλλα συκῆς τὸ σῶμα τους καὶ τοῦ ὅτι ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς τοὺς ἕντυσε μὲ δερμάτινους χιτῶνες διώχνοντάς τους ἀπὸ τὸν Παράδεισο, ὑπάρχουν καὶ ἱεροὶ κανόνες ποὺ ἀπαγορεύουν ἐξ ἀφορμῆς τῶν καρναβαλιῶν, ὄχι μόνο τὰ καρναβάλια, ἀλλὰ καὶ τὴν μεταμφίεση, παρένδυση καὶ παραμόρφωση ποὺ τὰ συνοδεύουν.
.             Σὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νέους καὶ νέες, μαθητὲς καὶ μαθήτριες. Ἀπὸ τότε μάλιστα ποὺ καταργήθηκε ἡ σχολικὴ ἐνδυμασία, ὄχι μόνο δυσκολεύονται οἱ φτωχότερες οἰκογένειες νὰ ντύσουν τὰ παιδιά τους, ἀλλὰ ξέφυγε καὶ ἡ σεμνότητα καὶ ἡ εὐπρέπεια ἀπὸ τὸ ντύσιμο τῶν μαθητῶν.
.             Σὲ διαφημίσεις τῆς τηλεοράσεως, σὲ σκηνὲς τῶν ταινιῶν, σὲ γιγαντοαφίσσες στοὺς δρόμους. Σημειωτέον ὅτι βγῆκε νόμος, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε πόσο ἐφαρμόζεται, ποὺ τιμωρεῖ τὴν ἑταιρεία ποὺ διαφημίζει μὲ προκλητικότητα τὰ προϊόντα της σὲ δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας ἢ σὲ σταυροδρόμια καὶ ἐπικίνδυνες στροφὲς καὶ διαβάσεις, καὶ ἀποσπᾶ τὴν προσοχὴ τῶν ὁδηγῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνονται ἀτυχήματα.
.             Σὲ κέντρα διασκεδάσεως, ὅπου ρέει ἄφθονο τὸ κρασὶ καὶ οἱ προκλητικοὶ χοροὶ μὲ τὴν ξέφρενη μουσική. (Ὅταν ὁ Νῶε μέθυσε, γυμνώθηκε καὶ πῆγαν τὰ παιδιὰ του, ὁ Σὴμ καὶ ὁ Ἰάφεθ καὶ τὸν σκέπασαν μὲ ἕνα σεντόνι).
.             Τὸ κακὸ μάλιστα προχώρησε καὶ ἔχει μπεῖ μέσα στὸν ἱερὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ.

Ὅμως:

.             Ἀκόμη πιὸ πολὺ ἐκεῖ νὰ προσέχουμε.
.             Γύρω ἀπὸ τὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο ὑπάρχουν ἄγγελοι καὶ ἅγιοι. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἴμαστε ἄσεμνα ντυμένοι. Εἴπαμε ὅτι οἱ ἄγγελοι καλύπτουν τὰ πόδια τους ἀπὸ σεβασμό.
.             Εἶναι μεγάλο ἁμάρτημα στὶς πιὸ ἱερὲς ὧρες τῆς θείας Λατρείας, ἀλλὰ καὶ τὶς ἄλλες,νὰ προκαλοῦμε καὶ νὰ σκανδαλίζουμε τὶς ψυχὲς ποὺ προσεύχονται μὲ τὴν ἄσεμνη, ἀλλὰ καὶ πολυτελῆ ἐνδυμασία μας.
.             Παντοῦ πρέπει νὰ φορᾶμε τὰ ἐνδύματα ποὺ ἀνήκουν στὸ φύλο μας, γιὰ νὰ χαίρεται καὶ εὐχαριστιέται ὁ Θεός. Ἰδιαιτέρως ὅμως σὲ ὅλα τὰ Μυστήρια καὶ στὸ Ναό.
.             Ὁ Ἀρχιερέας τῶν Ἰουδαίων ὅταν ἀνέβαινε στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος, πήγαινε ἀπὸ εἰδικὴ ράμπα, γιὰ νὰ μὴ χρειάζεται ἀνεβαίνοντας σκαλοπάτια καὶ τραβώντας τὰ ράσα του νὰ φαίνεται ἡ γυμνότητα τῶν ποδιῶν του.
.             Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ὅταν εἶδε τὸν Χριστὸ στὴν ἀκρογιαλιά, ἔριξε πάνω του τὸν ἐπενδύτη, τὸ πανωφόρι, γιὰ νὰ πάει νὰ δεῖ τὸν Κύριο.
.             Πόσο μᾶλλον ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε μπροστά μας ζωντανὸ τὸν Κύριο στὴν Ἁγία Τράπεζα.

Προσοχὴ στὴν ἐνδυμασία στὰ παιδιὰ

.             Στὴ Γαλλία κάλεσαν μία μέρα τὰ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ ἀκόμη καὶ τὰ ἀγόρια νὰ πᾶνε ὅλα μὲ φοῦστες στὸ σχολεῖο, γιὰ νὰ ξεπεράσουν τὸ σύνδρομο τῆς ὁμοφοβίας.
.             Σὲ ἄλλες χῶρες δὲν δηλώνεται στὸ ληξιαρχεῖο τὸ φύλο τοῦ παιδιοῦ ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τὴ γέννησή του, ἀλλὰ σὲ μεταγενέστερη ἡλικία. Θὰ τὸ ἀποφασίζει μόνο του.
.             Ὑπάρχουν καλλιτέχνες τοῦ πενταγράμμου κυρίως, ἀλλὰ καὶ ἠθοποιοὶ ποὺ παρενδύονται σὲ κοινὴ θέα, ἐπὶ σκηνῆς, καὶ μπροστὰ σὲ νέα παιδιά.
.             Ἡ διάδοση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὁ τρόπος τοῦ ντυσίματος, τὰ καρναβάλια, ἡ τηλεόραση, οἱ σχετικὲς ταινίες, ἡ νοοτροπία, ὅλα στὸ χέρι, ἡ ἔλλειψη στέρησης καὶ ἄσκησης, ὁδηγοῦν ἢ στὰ ναρκωτικὰ ἢ στὴ σύγχυση γύρω ἀπὸ τὴν ταυτότητα τοῦ φύλου στὰ νεαρὰ ἄτομα.
.             Ὁ μιμητισμὸς τέλος δημιουργεῖ μὲ ὅλα τὰ παραπάνω συνθῆκες νὰ ἀρχίζει ἕνα ἀγόρι νὰ αὐθυποβάλλεται, ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὴ μητέρα του κι ἕνα κορίτσι ὅτι καλύτερα θὰ ἦταν νὰ ἦταν ἄνδρας.
.             λα ατ δ δν χουν καμι πιστημονικ βάση, ψυχολογικ ατία, ργανικ πρόβλημα, λλ εναι καθαρ θέμα λογισμν, κοινωνικν σχολίων κα προτροπν κα πηρεασμν π ρατος κα όρατους χθρούς. Μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ μεγάλο ρόλο παίζει καὶ ἡ ἐνδυμασία εἴτε εἶναι ἐξεζητημένη ἀνδρικὴ γιὰ τοὺς ἄνδρες εἴτε ἐντελῶς προκλητικὴ γιὰ τὶς γυναῖκες. Δὲν κάνει ἐντύπωση πὼς στὶς παρελάσεις τῆς λεγομένης περηφάνιας συχνὰ ὁ τρόπος τοῦ ντυσίματος ἔχει κυρίαρχο ρόλο.

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: