ΙΔΟΥ ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Ο «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ»!

Ἡ ἐξέλιξη τῶν «ἀντιρατσιστικῶν» νόμων.
ΗΠΑ: Διαταγὴ τοῦ Δήμου τοῦ Χιοῦστον στοὺς πάστορες:
«Σταματῆστε νὰ μιλᾶτε γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία
καὶ τὴν ὁμοφυλόφιλη δήμαρχό μας, ἀλλιῶς θὰ πᾶτε στὸ δικαστήριο!

.           Ἡ πόλη τοῦ Χιοῦστον ἐπέδωσε κλήτευση σὲ μία ὁμάδα παστόρων, μὲ τὴν ὁποία ἀπαιτεῖ νὰ παραδώσουν κάθε κήρυγμά τους σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία, τὴν ταυτότητα φύλου ἢ τὴν Annise Parker, τὴν πρώτη ἀνοιχτὰ λεσβία δήμαρχο τῆς πόλης. Ὅσοι πάστορες δὲν συμμορφώνονται, θὰ μποροῦν νὰ ὁδηγοῦνται ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου.
.           «Ἡ κλήτευση τοῦ δήμου γιὰ τὰ κηρύγματα καὶ ἄλλες ποιμαντικὲς ἐπικοινωνίες εἶναι καὶ περιττὴ καὶ ἄνευ προηγουμένου», δήλωσε ἡ δικηγόρος Christina Holcomb τῆς ‘Alliance Defending Freedom’ (ἢ ADF – Συμμαχία γιὰ τὴν Ὑπεράσπιση τῆς Ἐλευθερίας) σὲ μία δήλωση. «Τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο καὶ οἱ δικηγόροι του ἐπιδίδονται σὲ μία ἱερὰ ἐξέταση μὲ σχέδιο νὰ καταπνίξουν κάθε κριτικὴ τῶν ἐνεργειῶν τους».
.           Ἡ ADF, τὸ διεθνῶς γνωστὸ δικηγορικὸ γραφεῖο, ποὺ εἰδικεύεται σὲ περιπτώσεις θρησκευτικῆς ἐλευθερίας-, ἀντιπροσωπεύει πέντε πάστορες τοῦ Χιοῦστον, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταθέσει προσφυγὴ στὸ δικαστήριο τῆς ἐπαρχίας Harris γιὰ νὰ ἐξαφανιστεῖ ἡ κλήτευση, ὑποστηρίζοντας ὅτι εἶναι «ὑπερβολικὰ εὐρεία, ὑπερβολικὰ ἐπαχθάς, προσβλητικὴ καὶ κακόβουλη».
.           «Τὰ πολιτικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ σχόλια δὲν εἶναι ἔγκλημα», εἶπε ἡ Holcomb. «Προστατεύονται ἀπὸ τὴν Πρώτη Τροπολογία τοῦ Συντάγματος».
.           Ἡ κλήτευση αὐτὴ εἶναι μόνο ἡ τελευταία ἐξέλιξη τοῦ νέου διατάγματος γιὰ τὴν «ἐξάλειψη τῶν διακρίσεων» στὸ Χιοῦστον. Ὁ νόμος, μεταξὺ ἄλλων συνεπειῶν, θὰ ἐπιτρέπει σὲ ἄντρες ποὺ προσδιορίζουν τὸν ἑαυτό τους ὡς «γυναίκα» νὰ χρησιμοποιοῦν τὶς τουαλέτες τῶν γυναικῶν καὶ ἀντίστροφα. Τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ἐνέκρινε τὸ μέτρο τὸν Ἰούνιο.
.           Ἡ ἐφημερίδα ‘Houston Chronicle’ ἀνέφερε ὅτι οἱ ἀντίπαλοι τοῦ διατάγματος ξεκίνησαν μία on line συλλογὴ ὑπογραφῶν – ἀναφορά, μὲ πάνω ἀπὸ 50.000 ὑπογραφὲς – πολὺ περισσότερες ἀπὸ τὶς 17.269 ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ τεθεῖ ἕνα δημοψήφισμα σὲ ψηφοφορία. Ὡστόσο, ὁ δῆμος ἀπέρριψε τὴν αἴτηση τὸν Αὔγουστο λόγῳ εἰκαζομένων παρατυπιῶν.
.           Μόλις οἱ ἀντίπαλοι τοῦ νομοσχεδίου κατέθεσαν μήνυση, οἱ δικηγόροι τῆς πόλης ἀνταποκρίθηκαν ἐκδίδοντας τὶς κλήσεις κατὰ τῶν ποιμένων. Οἱ ποιμένες δὲν ἀνῆκαν στοὺς μηνυτές. Ὡστόσο, ἦταν μέρος ἑνὸς συνασπισμοῦ περίπου 400 ἐκκλησιῶν τῆς περιοχῆς τοῦ Χιοῦστον, ποὺ ἀντιτάχθηκε στὸ διάταγμα. Οἱ ἐκκλησίες ἀντιπροσωπεύουν διάφορες θρησκευτικὲς ὁμάδες.
.           «Τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου πρέπει νὰ εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι, καὶ ὄχι ‘Big Brother’ ἡγεμόνες, ποὺ δὲν ἀνέχονται καμία διαφωνία ἢ κριτική», δήλωσε ὁ δικηγόρος τῆς ADF, Erik Stanley. «Αὐτὸ ἔχει σχεδιαστεῖ γιὰ νὰ ἐκφοβίσει τοὺς ποιμένες».
.           Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Δημάρχου Parker δὲν δόθηκε κάποιο σχόλιο. Ὡστόσο, ὁ δικηγόρος Stanley τῆς ADF ὑποψιάζεται ὅτι ἡ δήμαρχος θέλει νὰ ντροπιάσει δημοσίως τοὺς ποιμένες. Εἶπε ὅτι ἀναμένει ὅτι ἐκεῖνοι θὰ συνεχίσουν τὰ κηρύγματά τους καὶ νὰ  ἐλέγχουν δημοσίως καὶ ὁ δῆμος θὰ τὰ θεωρήσει αὐτὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ τοὺς ἐκθέσει ὡς «ἀντι-γκέι φανατικούς».
.           Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ δέχτηκαν τὴν κλήση εἶναι ὁ Steve Riggle, πάστορας τῆς Grace Community Church. Διετάχθη νὰ παραδώσει ὅλες τὶς ὁμιλίες καὶ τὰ κηρύγματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Parker, τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὴν ταυτότητα φύλου, καθὼς καὶ ὅλες τὶς ἐπικοινωνίες μὲ τὰ μέλη τοῦ ποιμνίου του.
.           «Αὐτὴ εἶναι μία προσπάθεια νὰ τρομάξουν τοὺς ποιμένες νὰ πάψουν νὰ μιλοῦν γιὰ τὰ πολιτιστικὰ θέματα τοῦ σήμερα», εἶπε ὁ Riggle. «Ἡ δήμαρχος θέλει νὰ φιμώσει τὴ φωνή μας. Εἶναι μία νταὴς (bully)».
.           Ἕνας ἄλλος ποιμένας, ὁ Dave Welch, εἶπε «δὲν θὰ πρέπει νὰ παρασυρόμαστε ἀπὸ τὴ δήμαρχο. Δὲν φοβόμαστε ἀπὸ αὐτὰ τὰ νταηλίκια. Δὲν μᾶς πτοοῦν καθόλου». Ὁ Tony Perkins, ἐπικεφαλῆς τοῦ Family Research Council, δήλωσε ὅτι οἱ ποιμένες ὅλου τοῦ ἔθνους θὰ πρέπει νὰ συσπειρωθοῦν γύρω ἀπὸ τοὺς λειτουργούς τοῦ Χιοῦστον. Ὁ Perkins χαρακτήρισε τὶς ἐνέργειες τῆς δημάρχου «ἕνα σχέδιο γιὰ νὰ κάμψουν τὴν ἐκκλησία».
.           «Στὸ βιβλίο μου, “God Less America” (‘Λιγότερος Θεὸς στὴν Ἀμερικὴ’ – παράφραση τοῦ “God Bless America”) εἶχα προβλέψει ὅτι ἡ κυβέρνηση μία ἡμέρα θὰ προσπαθήσει νὰ φιμώσει τοὺς ἀμερικάνους ποιμένες καὶ ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς ἀνεκτικότητας καὶ τῆς διαφορετικότητας, οἱ αἱρετοὶ θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ ἀποδομήσουν τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία. Δυστυχῶς, αὐτὴ ἡ μέρα ἔφτασε νωρίτερα ἀπὸ ὅ, τι ἀκόμη καὶ περίμενα», λέει ὁ συγγραφέας Todd Starnes.

 

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Διαφήμιση

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: