ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ Ο κ. ΤΣΙΠΡΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας καὶ ὁ κ. Τσίπρας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡ πολιτικὴ μοιάζει μὲ σαλάτα… τοῦ σέφ!

.             Τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας σαγηνεύει πολλοὺς ἀνθρώπους, ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἐθνικότητα, θρήσκευμα ἢ ἰδεολογία. Οἱ περισσότεροι τὸ ἐπισκέπτονται ἀπὸ περιέργεια, ἄλλοι ἀπὸ θαυμασμὸ καὶ ἄλλοι ἀπὸ περιέργεια. Δὲν εἶναι μικρὸ πράγμα ἡ ἐπίσκεψη στὴν ἀρχαιότερη δημοκρατία στὸν κόσμο, ποὺ ἔχει συνεχῆ πνευματικὴ καὶ πολιτισμικὴ ζωὴ 1051 ἐτῶν καὶ πού, ὡς πρότυπο δημοκρατικῆς διοίκησης, παραμένει ζητούμενη σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ χριστιανικὴ συνέχεια καὶ εἶναι καλύτερη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου τῆς προχριστιανικῆς δημοκρατίας τῆς Ἀθήνας, γιατί εἶναι ἐμποτισμένη ἀπὸ τὶς Ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶναι ὁ ἀντίποδας τοῦ ἐκκοσμικευμένου καὶ αὐταρχικοῦ Βατικανοῦ.
.             Βεβαίως Ἅγιον Ὄρος δὲν εἶναι ἡ δημοκρατική του διοίκηση, οὔτε οἱ πολιτισμικοί του θησαυροὶ καὶ ἡ προσφορά του στὸν Ἑλληνισμὸ καὶ στὴν ἀνθρωπότητα. Εἶναι κυρίως ἡ πνευματικότητά του. Αὐτὸ ποὺ λίγοι ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες του βιώνουν, ἐπειδὴ εἴτε δὲν θέλουν, εἴτε δὲν μποροῦν. Μεταξὺ τῶν ἐπισκεπτῶν τὶς προηγούμενες ἡμέρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἦταν ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας. Ἡ ἐπίσκεψη ἦταν μία ἔκπληξη γιὰ ὅσους παρακολουθοῦν τὴν πνευματικὴ πορεία τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ Κόμματος, στὸ ὁποῖο προεδρεύει. Τὰ ὅσα ἔχουν ἐκ μέρους τους λεχθεῖ σὲ βάρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ γενικότερα σὲ βάρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς θέσης Της στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία ἀρκοῦν γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἔκπληξη. Ὁ ἴδιος δικαιολόγησε τὴν ἐπίσκεψή του, λέγοντας στὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας: «Λένε πολλοὶ ὅτι ὅποιος δὲν ἔχει ἐπισκεφθεῖ τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀδικεῖ τὸν ἑαυτό του. Ἐμεῖς λοιπόν, ἐπειδὴ δὲν θὰ θέλαμε νὰ εἴμαστε ἄλλο ἀδικημένοι ἤρθαμε στὸ Ἅγιον Ὄρος…».
.             Θὰ μποροῦσε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ κ. Τσίπρα νὰ ἦταν ἐθιμοτυπική, μὲ τὴν ἰδιότητά του ὡς Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης. Ὅμως οἱ δημόσιες σχέσεις του δὲν θέλησαν νὰ εἶναι ἔτσι, ἀφοῦ στὶς πρὸς τὰ ἔξω ἀναφορές τους ἔδωσαν ἔμφαση σὲ δύο σημεῖα. Τὸ πρῶτο ἦταν πὼς παρέμεινε μόνος ἐπὶ δεκάλεπτο στὸ Ἱερὸ Βῆμα τοῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου, ὅπου φυλάσσεται ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιον Ἐστίν». Τὸ δεύτερο ὅτι στὴ Μονὴ Ἰβήρων συζήτησε ἐπὶ δύο περίπου ὧρες μὲ τὸν προηγούμενό της Ἀρχιμανδρίτη π. Βασίλειο Γοντικάκη. Καὶ τὰ δύο δὲν ἐπιδέχονται προκατάληψη καὶ σαρκαστικοὺς σχολιασμούς. Τὰ πνευματικὰ ζητήματα εἶναι πολὺ σοβαρὰ γιὰ νὰ κρίνονται μὲ ἐπιπολαιότητα. Τὸ ἀποτέλεσμα προσδιορίζει τὴν ποιότητα τῶν προθέσεων καὶ τῶν πράξεών μας.
.             Γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Τσίπρα ὑπῆρξαν καὶ πολιτικὰ σχόλια, ὅτι ὅλα ἦσαν καλὰ μεθοδευμένα, γιὰ νὰ προσεγγίσει τοὺς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες προσέγγισε τοὺς ἄνδρες τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, ἐναντίον τῶν ὁποίων ἔχει κατ’ ἐπανάληψη ἐκφραστεῖ καὶ ὅπως προσεγγίζει κάθε δυσαρεστούμενη ἢ διαμαρτυρόμενη ὁμάδα τοῦ πληθυσμοῦ… Δηλαδὴ ὅτι στὸν κ. Τσίπρα ἰσχύει αὐτὸ ποὺ εἶχε πεῖ ὁ Λένιν «Στὴν πολιτικὴ ἠθικὴ δὲν ὑπάρχει, ὑπάρχει μόνο σκοπιμότητα». Ἂν ἰσχύει αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ ἀγαπημένος τοῦ κ. Τσίπρα, θὰ φανεῖ στὸ μέλλον. Ἀρκεῖ, ἂν ἦταν ἁπλὰ μία ψεύτικη ἐλπίδα, νὰ μὴν ἔχει ἐπιπτώσεις στὸ λαό, ὅπως τόσες φορὲς ἔχει συμβεῖ στὸ παρελθόν….
.             Ἡ δυσκολία νὰ προσλάβει ὁ κ. Τσίπρας τὴν Ὀρθόδοξη καὶ εἰδικότερα τὴν Ἁγιορείτικη πνευματικότητα φάνηκε ἀπὸ τὶς δηλώσεις του, ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας. Στὸ ρεπορτὰζ τῆς «Αὐγῆς», δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γράφτηκε ὅτι μετὰ τὴ δίωρη συζήτησή του μὲ τὸν π. Βασίλειο Γοντικάκη (Σημ.: «Τὴ μεγαλύτερη ἴσως μορφὴ τοῦ σύγχρονου ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ», τὸν χαρακτηρίζει ἡ ἐφημερίδα) ὁ κ. Ἀλ.Τσίπρας «χρησιμοποίησε τὸ σύνθημα τῶν Ζαπατίστας “ὅλα γιὰ ὅλους, τίποτε γιὰ μᾶς” γιὰ νὰ περιγράψει τὸν τρόπο ζωῆς τῶν πατέρων στὸν Ἄθω». νθρωπος π τόση ρα κουγε τν π. Βασίλειο, λλ γι τος Ζαπατίστας χει μάθει κα ατο ποτελον τ σημεο ναφορς του. Πῶς νὰ ἀντιληφθεῖ τὴ βιωτὴ καὶ τὴν πνευματικὴ κληρονομιὰ τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων, πῶς νὰ καταλάβει τὴ διαφορὰ τοῦ Γέροντα Παϊσίου ἀπὸ τὸν κομαντάντε Μάρκος;…
.             Μία ἀκόμη δήλωση τοῦ κ. Τσίπρα, ποὺ δείχνει τὴν ποιότητα τῆς σκέψης του. Στὴν Ἱερὰ Κοινότητα ὅταν ἕνας μοναχὸς τοῦ μίλησε γιὰ τὴν ἐπίσκεψη στὸ Ἅγιον Ὄρος τοῦ Γεν. Γραμματέα τοῦ ΚΚΕ Χάρ. Φλωράκη καὶ γιὰ τὴ δήλωσή του «ἐσεῖς πιστεύετε στὴ σωτηρία στὸν ἄλλο κόσμο, ἐμεῖς δὲν πιστεύουμε ὅτι προλαβαίνουμε τὴ σωτηρία σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο, ὁπότε ἔχουμε κάτι κοινό», ὁ κ. Τσίπρας ἀπάντησε ὅτι ἀπὸ τὴν πλευρά του αἰσιοδοξεῖ ὅτι θὰ ὑπάρξει ἀποτέλεσμα σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο! Οἱ δύο δηλώσεις δείχνουν τὴ διαφορὰ τοῦ ὥριμου ἀπὸ τὸν ἀνώριμο πολιτικό τῆς Ἀριστερᾶς, το ρεαλιστ π ατν πο κόμη βρίσκεται στ σύννεφα….
.             Ἐπειδὴ βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα τοῦ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, ποὺ εἶναι ἡ Κοίμηση καὶ ἡ Μετάσταση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ ἑορτὲς αὐτὲς εἶναι χαρμόσυνες, εἶναι πανηγύρια γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό, γιατί οὐσιαστικὰ κηρύσσουν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν αἰώνια ζωή, τὴ νίκη ἐπὶ τοῦ θανάτου. Νὰ τί ἔγραψε ὁ ποιητὴς καὶ στοχαστὴς Γιῶργος Σαραντάρης σὲ ἄρθρο του στὴν «Καθημερινή», στὶς 5 Ἰουνίου 1939: «Ἡ Ἐνσάρκωση, ὁ Θάνατος καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ αἰώνιο καὶ μοναδικὸ παράδειγμα ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν πίστη στὸν Ἄνθρωπο. Μονάχα ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ ὑπάρχει ὁ Χριστὸς ἔχει ἀκέρια τὴ σημασία της ἡ ἱστορία, ἔχει νόημα, λόγο καὶ σάρκα ἡ πορεία τῶν ἀτόμων ἀπὸ τὴ μία γενιὰ στὴν ἄλλη, ἔχει συνέχεια καὶ παρουσία ὁ ἄνθρωπος. Ὁ βαθύτερος λόγος τῆς στροφῆς τῶν διαφόρων Ἀναγεννήσεων τῆς Δύσης πρὸς τὴ μελέτη, τὴ μίμηση καὶ τὴ λαχτάρα τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας εἶναι νικανότητά τους ν πιστέψουν στὸν Χριστό, νὰ πιστέψουν στὴν αἰωνιότητα τοῦ ἀνθρώπου».
.             κε κριβς εναι κα τ Κριτήριο τς βίωσης τς γιορειτικς πνευματικότητας, τ πς δηλαδ βλέπει καθένας μας – κα κ. Τσίπρας -, τν νθρωπο σ σχέση μ τν ναστάντα Χριστ κα τν θάνατο σ σχέση μ τν αωνιότητα.-

 

 

 

,

  1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν John N. Kallianiotis στὶς 11 Αὔγουστος 2014 - 10:09 μ.μ.

    Eis tin Ellada, akomi kai oi dexioi politikoi den antilamvanontai tin pragmatikin Ellinorthodoxian kai ton proorismon mas ws Ethnos, poso mallon oi kommounisto-sosialistai. Den prepei na epireazometha apo ta kateuthinomena auta paixnidia.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: