«ΛΑΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ» (Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

(Οὗ ἡ μνήμη τῇ 18ῃ Μαρτίου)

«ΛΑΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΜΕΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
«ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ»
Ἐκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»,
Θεσσαλονίκη 2012
σελ. 203-207

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.           Οἱ θεόπνευστοι προφῆτες ἔλεγαν: Ὅλοι οἱ δρόμοι τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ ἀλήθεια. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ παραπάνω λόγια, ἐμεῖς μποροῦμε νὰ ποῦμε: Ὅλοι οἱ δρόμοι τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης εἶναι ἡ ἔλλειψη τῆς ἐλεημοσύνης καὶ τὸ ψέμα.
.           Ποιός ἔχει ἀμφιβολίες γιὰ αὐτό; Ἡ τραγική μας ἐμπειρία τὸ βεβαιώνει. Ἡ τραγικὴ ἐμπειρία τοῦ λαοῦ μας, τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες, τὸ βεβαιώνει. Γιατὶ μόλις οἱ πρόγονοί μας, οἱ χωριάτες μας, ξεκίνησαν τὸν ἀγώνα τους ἐναντίον τῶν Τούρκων γιὰ τὴν ἐλευθερία μας, ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη ἔδειξε ἐχθρότητα γιὰ τὴν ἐλευθερία μας. Γιὰ ποιό λόγο;
.           Γιατὶ ἡ χώρα μας ἀποτελοῦσε πέρασμα. Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι ἡ χώρα μας ἀποτελοῦσε πέρασμα, λόγῳ εἰσαγωγῶν καὶ ἐξαγωγῶν, λόγῳ τῶν γορουνιῶν καὶ τῶν βουβαλιῶν. Ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα ἀποκαλύπτεται μπροστὰ στὰ μάτια μας ἡ ἀπρόβλεπτη πραγματικότητα ἐκφράζεται μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: Ὅλοι οἱ δρόμοι τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης εἶναι ἡ ἔλλειψη ἐλεημοσύνης καὶ τὸ ψέμα. Ὅταν αἰφνιδιασμένοι ἀνοίξαμε τὰ μάτια μας, εἴδαμε πὼς ὅλος ὁ πλανήτης, ἡ Ἀσία, ἡ Ἀφρική, ὅλα τὰ μεγάλα νησιὰ καὶ ὅλες οἱ θάλασσες ὁμολογοῦν: Ὅλοι οἱ δρόμοι τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης εἶναι ἡ ἔλλειψη τῆς ἐλεημοσύνης καὶ τὸ ψέμα.
.           Νιώθοντας μεγάλη ἀπογοήτευση ἀναρωτιόμασταν: Πῶς ἔτσι; Δὲν εἶναι ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη χριστιανική;
Ἡ ἀπάντηση ἔφτασε: Ἦταν…
Καὶ ἡ ἑπόμενη ἐρώτηση ἦταν: Ποῦ εἶναι ὁ Χριστὸς στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη;
Ἡ ἀπάντηση: Στὴν ἄκρη τοῦ τραπεζιοῦ.
-Καὶ ποιός βρίσκεται στὴν κορυφὴ τοῦ τραπεζιοῦ;
-Οἱ πολιτικοί, οἱ φιλόσοφοι, οἱ λογοτέχνες, οἱ Φαρισαῖοι, οἱ γραμματεῖς.

Ποιός θὰ διδάξει στὴν Εὐρώπη τί εἶναι ἀλήθεια;
-Ἡ Εὐρώπη οὔτε ποὺ ψάχνει τὴν αἰώνια ἀλήθεια. Οἱ φιλόσοφοί της, οἱ πολιτικοί, οἱ λογοτέχνες κηρύττουν τὴν ἀλήθεια τους σὲ κάθε καινούργια γενιά. Κάθε νέα γενιὰ καὶ μιὰ καινούργια ἀλήθεια. Οὐσιαστικὰ κηρύττουν ἀνθρώπινα ψέματα.
-Ποιός θὰ δώσει στὴν Εὐρώπη τὸ παράδειγμα τῆς φιλανθρωπίας καὶ τῆς ἐλεημοσύνης;
-Γιὰ τὴν Εὐρώπη ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἀδυναμία. Οἱ τελευταῖοι φιλόσοφοί της, μὲ τοὺς ὁποίους ξεκίνησε ὁ εἰκοστὸς αἰῶνας, πέθαναν στὰ τρελοκομεῖα. Κήρυτταν πὼς ἡ ἀσπλαχνία, ἡ ἔλλειψη συμπόνιας εἶναι φυσικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ ἀνθρώπου, κάτι σὰν τὴν φυσικὴ ὑγεία. Σπρώξανε τὸν Χριστὸ στὴν ἄκρη τοῦ τραπεζιοῦ καὶ διατάξανε νὰ τὸν διώξουν ὅσο τὸ δυνατὸ πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὸ σπίτι. Οἱ φιλόσοφοί τους ἔχασαν τὸν νοῦ τους καὶ πέθαναν στὰ τρελοκομεῖα, αὐτοὶ οἱ νέοι ἠθικολόγοι, οἱ νέοι νομοθέτες τῆς Εὐρώπης.
.           Τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἡ σύγχρονη Εὐρώπη εἶναι σὰν δίδυμα ἀδέρφια! Δὲν ὑπῆρξε τίποτε ἀνάλογο στὸν κόσμο. Ἡ σύγχρονη Εὐρώπη δὲν ἔχει καμμία διαφορὰ μὲ τὸν τότε Ἰσραήλ. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο μισοῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο καὶ καταδιώκουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, ἐπειδὴ μοιάζουν σὰν δίδυμα ἀδέρφια. Μεγάλη ἀρρώστια βρῆκε τὴν Εὐρώπη, ἀρρώστια ποὺ εἶναι παρόμοια μὲ ἐκείνη ποὺ βρῆκε τὸν παλιὸ Ἰσραήλ, ὅταν κατεδίωκε τὸν Χριστό. Ἴδια ἀρρώστια καὶ στοὺς δύο: Μάχη ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, μάχη ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ.
.           Πῶς ἔφτασε αὐτὴ ἡ ἀρρώστια στοὺς λαοὺς ποὺ ἦταν πλησιέστεροι στὸν Θεό; Ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργὸς παραπονέθηκε στὸν Θεό; Ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργὸς παραπονέθηκε διὰ μέσου τοῦ προφήτη Ἠσαΐα: Τοὺς γιοὺς φρόντισα καὶ ἀνέθρεψα. Ὁ ταῦρος γνωρίζει τὸ ἀφεντικὸ καὶ κυρίαρχό του, τὸ γαϊδούρι τὸν σταῦλο τοῦ ἀφεντικοῦ καὶ ὁ Ἰσραὴλ δὲν γνωρίζει, ὁ λαός μου δὲν καταλαβαίνει. Ὤ, ἁμαρτωλὸς λαός! Ὁ λαὸς ποὺ βυθίζεται στὴν ἁμαρτία!
.           Ἦταν παραχαϊδεμένο τὸ Ἰσραήλ, εἶναι παραχαϊδεμένη καὶ ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη. Στὸν Ἰσραὴλ φανερώθηκε ὁ Θεὸς σὰν Θεὸς τῆς ἐλεημοσύνης. Στὴν Εὐρώπη φανερώθηκε ὁ Θεὸς σὰν Θεὸς τῆς ἀγάπης. Ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ Θεοῦ παραχάιδεψε τὸν Ἰσραὴλ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ παραχάιδεψε τὴν Εὐρώπη. Ἡ αἰτία εἶναι ἴδια, ἡ ἀρρώστια εἶναι ἴδια.
.        Λαὸς χωρὶς τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, γρήγορα μένει χωρὶς Θεό. Οἱ εἰδωλολάτρες εἶχαν τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ παρ’ ὅλο ποὺ πίστευαν σὲ ψεύτικους θεούς. Ἀκόμη καὶ εἰδωλολάτρες ἦταν πιὸ κοντὰ στὸν ἀληθινὸ Θεὸ παρὰ οἱ παρχαχαϊδεμένοι Ἰσραηλινοὶ καὶ Εὐρωπαῖοι. Αὐτοὶ ἔδιωξαν μακριὰ τὴν ἐλεημοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη. Τὴν ἀγάπη οὔτε ποὺ τὴν κατάλαβαν, οὔτε ποὺ τὴν δέχτηκαν.
.           Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο στὴν ἐποχή μας πιὸ κοντὰ στὸν Χριστὸ καὶ πιὸ θεοσεβούμενοι εἶναι οἱ εἰδωλολάτρες παρὰ οἱ παραχαϊδεμένοι Ἰσραηλινοὶ καὶ Εὐρωπαῖοι.
.           Ἔτσι εἶπε καὶ ὁ προφήτης Ἡσαΐας: Μὲ βρῆκαν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι δὲν μὲ ἔψαχναν (Ἡσαΐας 65, 1).
.           Καὶ ὁ ἄλλος προφήτης: Πῶς ἔγιναν οἱ μακρινοὶ πλησιέστεροι στὸν Θεό, καὶ οἱ πλησιέστεροι ἀπομακρύνθηκαν καὶ ἔγιναν ξένοι;
.        Ἀδελφοί μου, αὐτὴ εἶναι ἡ διάγνωση τῆς ἀρρώστιας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο μισοῦνται μεταξύ τους, ἐπειδὴ εἶναι ἴδιοι, ἐνάντιοι στὸν Χριστό, ὀκνηροί, σάπιοι, παραχαϊδεμένοι. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο οἱ δρόμοι καὶ τῶν πρώτων καὶ τῶν δεύτερων εἶναι: Ἡ ἔλλειψη τῆς ἐλεημοσύνης καὶ τὸ ψέμα. Μόνο οἱ δρόμοι τοῦ Κυρίου καὶ τότε καὶ τώρα εἶναι αἰώνιοι: Ἐλεημοσύνη καὶ ἀλήθεια.
.           Ἤξεραν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τὴν πονηρὴ καὶ ἄστατη φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ἤξεραν πὼς ἡ ἀνθρώπινη φύση εἶναι τέτοιου εἴδους ποὺ οὔτε ὁ φόβος δὲν μπορεῖ νὰ τὴν κρατήσει ὑγιῆ. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο μᾶς ἔγραψαν τὴν προσευχὴ ποὺ κάθε μέρα διαβάζεται στὴν ἐκκλησία: Κύριε, εὐλόγησέ μας νὰ φοβόμαστε καὶ νὰ ἀγαπᾶμε Ἐσένα μὲ ὅλη μας τὴν καρδιά.
.           Νὰ φοβόμαστε δηλαδὴ καὶ νὰ ἀγαπᾶμε. Καὶ νὰ φοβόμαστε τὸν Θεό, ἐπειδὴ αὐτὸς εἶναι μέγιστος Βασιλιάς, κυρίαρχος, καὶ νὰ τὸν ἀγαπᾶμε, ἐπειδὴ εἶναι Πατέρας καὶ Φιλάνθρωπος.
.       Ἐσὺ [Σέρβε] τί νομίζεις; Δύο κολλητικὲς ἐπιδημίες ἐπιτέθηκαν στὸ αἷμα καὶ στὸ πνεῦμα σου: Ἡ ἐπιδημία τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Εὐρώπης. Πῶς θὰ ἀμυνθεῖς; Πῶς θὰ γιατρευτεῖς;
.        Ἡ τελευταία ἐρώτηση δὲν εἶναι σωστή. Ἀλλὰ ὑπάρχει, ἂν βλέπει κανεὶς τὶς καυτερὲς πληγές σου. Ξέρεις ποιός σὲ πλήγωσε τόσο; Μακάρι νὰ τὸ ἤξερες. Ἀμέσως τότε θὰ καταλάβαινες, πὼς ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ φάρμακο. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ σὲ σένα σωτηρία. Ἀμήν.

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: