christian-vivliografia

Αὐτὸς ὁ χρήστης δὲν ἔχει δημοσιοποιήσει βιογραφικὲς του πληροφορίες

Ἀρχικὴ σελίδα: http://lagouros.wordpress.com

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀποπροσανατολισμὸς καὶ ἀποκαλύψεις

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Φῶς φανάρι εἶναι οἱ σκοποὶ τῆς Κυβέρνησης μὲ τὸ Νόμο γιὰ τὴν ἀναγνώριση (ἀλλαγὴ) φύλου ποὺ ψηφίστηκε [χθὲς] στὴ Βουλή. Μὲ τὸν θόρυβο ποὺ προκάλεσε προσπάθησε νὰ ἀποπροσανατολίσει, ἔστω προσωρινά, τὰ ἕντεκα ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὰ ἀκανθώδη καὶ ἄλυτα ζωτικὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν.
.         Ἡ ἐπιχείρηση ὅμως τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης ἀποκάλυψε, γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τῶν κυβερνητικῶν Κομμάτων. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε μία πολὺ μικρὴ ὁμάδα συμπολιτῶν μας, γιὰ νὰ προβάλει τὸ ἀνθρωπιστικὸ πρόσωπό της, ποὺ πάντως δὲν τὸ δείχνει στοὺς ὑπόλοιπους Ἕλληνες… Καὶ δὲν εἶναι γενναιότητα, ὅπως εἶπε ὁ πρωθυπουργός, ἡ προώθηση Νόμων, ποὺ δὲν ἐπιλύουν προβλήματα εἰδικῆς κατηγορίας ἀνθρώπων, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θέλει νὰ βοηθήσει, ἀλλὰ μᾶλλον τοὺς προσθέτει νέα. Τὸ θέμα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων θά ᾽πρεπε νὰ ἀντιμετωπίζεται διακριτικά, μὲ ἀγάπη καὶ μὲ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα καὶ στὸ τέλος ἀπὸ τὸ κράτος. Ἐλευθερία καὶ πρόοδο δὲν ἀποτελεῖ ἡ δημαγωγία, καὶ ἡ ἐλευθερία χωρὶς ὅρια καὶ χωρὶς κανόνες καταλήγει σὲ τυραννία.
.         Οὔτε εἶναι «πρόοδος» ἡ ξενολατρία καὶ ὁ ἰδεολογικὸς ραγιαδισμὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ Ντοστογιέφσκι στὸ Ἡμερολόγιό του εἶχε γράψει ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῆς Δύσης ἀνάγουν τὰ ἐλαττώματά τους σὲ ἀρχὲς καὶ μετὰ θέλουν νὰ τὰ ἐπιβάλουν σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους, ὡς κάτι τὸ προοδευτικό… Καὶ ὑπάρχουν βεβαίως οἱ πρόθυμοι νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν… Στὰ πλαίσια τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς «προόδου» ἐκθεμελιώνεται ἡ οἰκογένεια, περιθωριοποιεῖται ἡ Πίστη, περιορίζεται ἡ γνώση τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Γλώσσας καὶ ἀλλοτριώνεται ἡ ταυτότητα. Παράλληλα προβάλλονται καὶ ἐπιχειρεῖται νὰ ἐπιβληθοῦν ὡς φυσιολογικοὶ ἄνθρωποι καὶ φυσικὲς ἐνέργειες ἐκτὸς τῶν φυσικῶν, ἠθικῶν καὶ κοινωνικῶν νόμων. «Πρόοδος» δὲν εἶναι καὶ ὁ ἀντιπνευματικὸς δογματισμὸς τῆς Ἀριστερᾶς. Ἀντίθετα εἶναι μεσαιωνικὸς ὁλοκληρωτισμός.
.         Ἡ ἄλλη ἀποκάλυψη εἶναι βουλευτὲς τῶν ΑΝΕΛ. Ἦσαν ἀξιολύπητοι. Μὲ τὸ Νομοσχέδιο ἰδεολογικὰ μπερδεύτηκαν καὶ δὲν ἤξεραν πῶς νὰ καλύψουν τὴν πομπή τους. Ποῦ εἶναι οἱ ἀρχές τους; Ποῦ πῆγε ἡ ἰδρυτική τους διακήρυξη; Ποῦ χάθηκε ὁ σεβασμὸς στοὺς ψηφοφόρους τους; Τὸ ἐφευρεθὲν τῆς «ψήφου κατὰ συνείδηση» δὲν τοὺς σώζει. Τὸ ἐν λόγῳ Νομοσχέδιο εἶχε νὰ κάνει ὄχι μὲ πολιτικὸ ζήτημα, ποὺ ἐπιδέχεται κατὰ συνείδηση ψῆφο, ἀλλὰ μὲ θέμα ἀρχῶν. Σ’ αὐτὲς ἢ συμφωνεῖ ὁ βουλευτὴς ἢ ἀποχωρεῖ.
.         Χαρακτηριστικός τοῦ ΑΝΕΛικοῦ ἀλαλοὺμ ὁ κοινοβουλευτικὸς ἐκπρόσωπος κ. Ἀθ. Παπαχριστόπουλος. Παλαιότερα, ὡς ΝΔ, εἶχε ὑποστηρίξει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο στὸν ἀγώνα του γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων. Στὰ ἐννέα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2017, οἱ ΑΝΕΛ ἐξέδωσαν ἀνακοίνωση, στὴν ὁποία μεταξὺ ἄλλων ἀνέφεραν: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ὑπερασπίστηκε τὶς μεγάλες ἀξίες, τὴν ταυτότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία προσωπικὰ μὲ σκληροὺς ἀγῶνες ἀπέναντι σὲ ὅσους ἐπιχείρησαν νὰ τὶς ἀμφισβητήσουν, μέχρι τὴν τελευταία του πνοή». Οἱ «ἀπέναντι» ἦσαν ὁ κ. Σημίτης καὶ ὁ κ. Σταθόπουλος. Τώρα ὁ κ. Παπαχριστόπουλος ἐξύμνησε τὸν κ. Σταθόπουλο καὶ ἦταν ἀρνητικὸς πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο! Καὶ αὐτὲς οἱ κορόνες του ὅτι τὸ Νομοσχέδιο ἦταν σύμφωνο μὲ τὸν ΟΗΕ κλπ, περιττές. Ὁ μύθος τῆς κολοβῆς ἀλεποὺς δὲν περνάει στοὺς Ἕλληνες. Θλιβεροὶ ὁ κ. Κατσίκης, ποὺ ἄλλαξε τὴν ψῆφο του, καὶ ὁ «νεορθόδοξος» κ. Ζουράρης μὲ τὸ «ναὶ σὲ ὅλα»…-

Advertisements

Σχολιάστε

ΛΑΒΡΟΣ Ο ΣΕΒ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Λάβρος ὁ Σεβ. Μεσσηνίας κατὰ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ἐπιτέθηκε μὲ σφοδρότητα κατὰ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, στὴν εἰσήγησή του ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας, μὲ θέμα «Ἡ πορεία τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν. Ἀξιολόγηση, προβλήματα, προοπτικές».
.             Ὁ κ. Χρυσόστομος κατηγόρησε τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ὅτι στὴ ΙΓ´ Συνάντηση τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς, ποὺ συνεδρίασε στὸ Ἀμμὰν τὸ 2014, δημιούργησε «κατευθυνόμενη ὁμάδα» Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (Ἀντιόχεια, Ἱεροσόλυμα, Σερβία – ὁ ἕνας ἀντιπρόσωπος Σεβ. Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος – Γεωργία, Τσεχία), ἡ ὁποία ζήτησε νὰ διορθωθοῦν ἢ νὰ ἀπαλειφθοῦν οἱ σχετικὲς μὲ τὴ θεολογικὴ θεμελίωση τῆς τριαδολογικῆς βάσης τοῦ «πρωτείου», ποὺ περιλαμβάνονταν στὸ κείμενο ἐργασίας τῶν Παρισίων. Κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας «ὁ προτεινόμενος τρόπος ἐπεξεργασίας τοῦ νέου κειμένου ἐξυπηρετοῦσε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο, ὡς τὸ πρῶτο σκέλος της, τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία θεωροῦσε ὅτι δὲν ὑπάρχει θεολογικὴ καὶ ἐκκλησιολογικὴ θεμελίωση τοῦ “πρωτείου”, ἄρα τὸ “πρωτεῖο” ἔχει μόνο διοικητικὲς ἀναφορὲς καὶ δὲν ἀποτελεῖ ἐκκλησιολογικὴ ἀναγκαιότητα»*.
.             Σημειώνεται ὅτι ἡ περὶ «πρωτείου» θέση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ λόγο ποὺ τὴν ὑποστηρίζει, συμπίπτει μὲ τὴν παλαιότερη θέση τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Στὸ τεῦχος τῆς «Ἐκκλησιαστικῆς Ἀλήθειας» τῆς 14ης Ἰουλίου 1900 (Ἔτος Κ΄, Ἀριθ. 28, σελ. 327) τονίζεται ὅτι εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ἐδόθη τὸ πρωτεῖο τῆς τιμῆς στὸν ἐπίσκοπο Ρώμης, ὄχι διότι ἐκεῖ ἐπεσκόπευσε καὶ ἀπέθανε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, οὔτε γιατί εἶχε τὴν κυριαρχία τῶν ἄλλων Ἀποστόλων, ἀλλ’ ἁπλῶς διότι ἡ Ρώμη ἦτο ἡ ἀρχαία πρωτεύουσα τοῦ κράτους. Καὶ πάρα κάτω τὸ σημαντικότερο: «Δυστυχῶς ὅμως οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ρώμης, τυφλούμενοι ὑπὸ τῆς ἑωσφορικῆς ὑπερηφανείας καὶ ἐθνικῆς αὐτῶν φιλοδοξίας δὲν ἠρκέσθησαν εἰς μόνα τὰ παρασχεθέντα αὐτοῖς πρεσβεῖα τιμῆς χάριν τῆς πολιτικῆς σημασίας τῆς ἐν ᾗ ἥδρευον πόλεως, καθ’ ὅσον ἔβλεπον, ὅτι καίτοι δυνάμει τῶν πρωτείων τούτων κατεῖχον τὴν πρώτην μεταξὺ τῶν πατριαρχῶν θέσιν, οὐχ ἧττον ὅμως τὰ πρεσβεῖα ταῦτα κυρίως εἰπεῖν, ἦσαν ἁπλοὺς τιμητικὸς τίτλος κενὸς περιεχομένου».
.             Γιὰ τὸ «πρωτεῖο» ὁ κ. Χρυσόστομος ὑποστήριξε ὅτι «τὰ περὶ τριαδολογικῆς βάσης στὴ σχέση “πρωτείου” καὶ συνοδικότητας ἔχουν ἤδη ἀναλυθεῖ διεξοδικὰ καὶ ἔχουν γίνει ἀποδεκτά, ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ Ρωμαιοκαθολικούς, στὸ κοινὸ κείμενο τοῦ Μονάχου (1982) καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν μποροῦν νὰ ἀμφισβητηθοῦν, ἐνῶ ἐπιβεβαιώνονται καὶ ἀπὸ τὸν 34ο Ἀποστολικὸ Κανόνα». Πράγματι τὰ ἐν λόγῳ κείμενα ὑπάρχουν καὶ σ’ αὐτὰ πουθενὰ δὲν φαίνεται ἡ σχέση τῆς τριαδολογίας μὲ τὸ «πρωτεῖο». Οὔτε ὁ παρὼν τότε στὸ Μόναχο, ὡς Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, σημερινὸς Πατριάρχης ὑποστήριξε κάτι τέτοιο.
.                  Γιὰ τὸ νέο κείμενο, ποὺ συνέταξε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Μόσχας καὶ ποὺ κατετέθη πρὸς ἀντικατάσταση ἐκείνου τῶν Παρισίων, σημειώνει ὁ Σεβ. Μεσσηνίας ὅτι, παρὰ τὶς ἐπισημάνσεις του, ἡ ὑπὸ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία «ὁμάδα» ἐπέμεινε ὅτι τὸ κείμενο ἦταν «τέλειο» καὶ πρότεινε νὰ γίνει ἀποδεκτὸ χωρὶς συζήτηση ἢ διόρθωση. Τελικὰ στὸ Ἀμμὰν ἡ Μικτὴ Θεολογικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπέτυχε νὰ ἐκδώσει κοινὸ κείμενο καὶ ἀποφασίστηκε νὰ συνταχθεῖ νέο. Αὐτὸ κατατέθηκε στὴν ΙΔ΄ Συνάντηση τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία συνεδρίασε στὸ Κιέτι τῆς Ἰταλίας, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 καὶ ἔγινε δεκτὸ μὲ τὸν τίτλο: «Συνοδικότητα καὶ Πρωτεῖο κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία. Καθ’ ὁδὸν πρὸς μία κοινὴ κατανόηση στὴν ὑπηρεσία τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας». Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας σημειώνει ὅτι τὸ κείμενο τοῦ Κιέτι «ἂν καὶ περιλαμβάνει ἀρκετὰ θετικὰ σημεῖα ἐν τούτοις εἶναι ἀσαφές, ἀποσπασματικό, θεολογικὰ ἐλλειμματικὸ μὲ ἐλάχιστη ἐκκλησιολογικὴ σημασία καὶ ἀξία στὰ περισσότερα σημεῖα του». Καὶ προσθέτει: «Ἡ ἴδια ἡ συνάντηση τοῦ Chieti προοιωνίζει ὅτι καὶ ὁ παρὼν Διάλογος εἰσέρχεται σὲ μία νέα φάση στασιμότητας καὶ σὲ μία περίοδο “παγετώνων”».
.             Σφοδρὴ εἶναι ἡ ἐπίθεση τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας κατὰ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ στὸ ὅτι αὐτὴ πρότεινε στὰ θέματα ποὺ θὰ συζητηθοῦν στὶς ἑπόμενες συνεδριάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς νὰ συμπεριληφθοῦν τὸ θέμα τῆς Οὐνίας καὶ ἡ ἀντίληψη περὶ τοῦ «Πρωτείου» καὶ τῆς Συνοδικότητας κατὰ τὴ δεύτερη χιλιετία. Τὴν κατηγορεῖ ὅτι προσπάθησε, «κατὰ παγίαν τακτική της», «νὰ κάνει ἐξαγωγὴ τῶν ἐσωτερικῶν προβλημάτων της καὶ νὰ τὰ καταστήσει προβλήματα διορθόδοξα καὶ διεκκλησιαστικά». Πιὸ συγκεκριμένα σημειώνει ὅτι «ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἐπιδιώκει νὰ παρουσιάσει τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας ὡς πρόβλημα πρωτίστως διεκκλησιαστικὸ καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀφ᾽ ἑνὸς νὰ ἐπιτύχει μία πανορθόδοξη συμφωνία καὶ συνεργασία, ὡς ἀντίστασιν ἔναντι τῶν πολιτικῶν ἐπιδιώξεων τῆς Κυβέρνησης τῆς Οὐκρανίας καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου νὰ ἐπιτύχει τρόπους δέσμευσης καὶ συμμετοχῆς τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀλλὰ καὶ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν στὸ ὅλο ζήτημα, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὸν συγκεκριμένο διάλογο».
.             Διαφωνώντας ὁ κ. Χρυσόστομος μὲ τὴν πρόταση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας κατέθεσε δύο δικές του προτάσεις. Ἡ πρώτη ἦταν νὰ συνεχισθεῖ ὁ Διάλογος ἐπὶ τῆς πρώτης χιλιετίας, ὡς πρὸς τὸ λειτούργημα τοῦ Πρώτου στὰ πλαίσια τῆς Συνοδικότητας καὶ ὡς πρὸς τὸ ρόλο τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης καὶ νὰ μὴν προχωρήσει στὴ δεύτερη χιλιετία καὶ στὸ θέμα τῆς οὐνίας. Τελικὰ οἱ ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πλὴν ἐκείνου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων (Καθηγ. Θεοδ. Γιάγκου) καὶ τοῦ ἰδίου ἀπέρριψαν τὴν πρότασή του καὶ ψήφισαν τὴν πρόταση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Τὰ δύο θέματα ποὺ ἐγκρίθηκαν καὶ ἀπὸ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς νὰ συζητηθοῦν εἶναι:

Α) Πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως: Θεολογικὰ καὶ Κανονικὰ Θέματα, καὶ

Β) Πρωτεῖο καὶ Συνοδικότητα στὴ δεύτερη χιλιετία καὶ σήμερα.

.             Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας ἐξέφρασε τὴν πικρία του γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ψηφίστηκε ἡ πρότασή του, ἀλλὰ δὲν ἐξήγησε γιατί ὅλες οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες – καὶ ὄχι μόνο ἡ ὑπὸ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία «ὁμάδα» – δὲν τὴν ἐψήφισαν. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σημειώνει πὼς ἡ ψήφιση τῶν δύο θεμάτων ἔγινε «κατόπιν ἐπίμονης πίεσης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ συγκατάθεσης τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς….καὶ προοιωνίζει τὸ “ναυάγιο” τῶν συνομιλιῶν, γιατί ἡ παροῦσα διπλὴ θεματολογία ἐξυπηρετεῖ τὶς ἐπικοινωνιακὲς ἐπιδιώξεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ τὴν ἀπαίτησή της γιὰ συζήτηση τοῦ θέματος τῆς οὐνίας, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποπροσανατολιστικὲς μεθοδεύσεις τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Μελῶν, ὄχι ὅμως τὸν πραγματικὸ καὶ οὐσιαστικὸ σκοπὸ τοῦ Διαλόγου». Ἐδῶ χρειάζεται μία ἐξήγηση ἐκ μέρους τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας. Γιατί οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ νὰ θέλουν νὰ συζητηθεῖ τὸ θέμα τῆς οὐνίας, ποὺ θὰ προκαλέσει ναυάγιο στὸν Διάλογο, ὅταν κόπτονται γι’ αὐτόν, καὶ ὅταν βρίσκονται σὲ ὀξεία ἀντιπαλότητα μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας γιὰ τὴν οὐνία στὴν Οὐκρανία. Ἐπίσης πρέπει νὰ ἐξηγήσει γιατί σὲ αὐτὲς τὶς ἐπιδιώξεις καὶ μεθοδεύσεις τῆς Μόσχας καὶ τοῦ Βατικανοῦ συμφώνησαν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πλὴν τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ κ. Γιάγκου.
.             Ἡ πρόταση τοῦ κ. Χρυσοστόμου νὰ παραμείνει ὁ Διάλογος στὴν πρώτη χιλιετία καὶ νὰ μὴ συζητηθεῖ τὸ θέμα τῆς οὐνίας, ὅπως τὸ θέτει ἡ Μόσχα, εἶναι ἡ τὰ τελευταῖα χρόνια ἄποψη τοῦ Φαναρίου, ὅτι δηλαδὴ πρέπει αὐτὸς νὰ μείνει σὲ θέματα, ποὺ δὲν θὰ ὑπάρξει διχογνωμία ὥστε νὰ μὴ ναυαγήσει. Καὶ ἐδῶ προκαλεῖται τὸ ἐρώτημα, γιατί τὸ Φανάρι δέχθηκε νὰ συζητηθοῦν τὰ δύο θέματα, πού, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας, δυναμιτίζουν τὸν Διάλογο; Σημειώνεται ὅτι ἡ οὐνία εἶναι πρόβλημα ὄχι μόνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἀλλὰ ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας. Προβλήματα ὀξύτατα μὲ αὐτὴν ἀντιμετωπίζουν καὶ οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῶν Πολωνίας, Τσεχίας καὶ Σλοβακίας, Ρουμανίας, Ἀντιοχείας, Πολωνίας, ἀκόμη καὶ τῆς Ἑλλάδος.
.             Πολλὰ ἀπὸ ὅσα ἀναφέρει ὁ Σεβ. Μεσσηνίας γιὰ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, εἶναι σωστά. Ὅμως λείπει ἡ ἐκ μέρους του ἀνάλογη κριτικὴ πρὸς τὸ Φανάρι. Ἰδιαίτερα γιὰ τὰ ἀνοίγματά του πρὸς τὸ Βατικανὸ καὶ τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν ἐμπλοκή του στὸν ἀνταγωνισμὸ ἰσχύος μὲ τὴ Μόσχα. Πάντως τοὺς ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Ἱεραρχίας χαρακτηρισμοὺς τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας σὲ βάρος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν πρέπει νὰ τοὺς ἀγνοήσει, ἀλλὰ νὰ λάβει ἐπ’ αὐτῶν θέση, ὅταν μάλιστα ὑπάρχει κίνδυνος νὰ προκαλέσουν ζητήματα στὶς διορθόδοξες σχέσεις της.
.             Ἡ εἰσήγηση τοῦ κ. Χρυσοστόμου στὴν Ἱεραρχία δὲν ἦταν μόνο ἐνημερωτική, ὅπως ἐκτίμησαν πολλοὶ Ἀρχιερεῖς, πού, δυστυχῶς, δὲν παρακολουθοῦν τὴν ἐξέλιξη τοῦ Διαλόγου μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς. Εἶχε πολλὲς καὶ σοβαρὲς θεολογικές, ἐκκλησιολογικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς τοποθετήσεις, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἀπαιτοῦνται ὑπεύθυνες Συνοδικὲς ἀποφάσεις. Εἶναι πάντως θετικὸ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Σεβ. Μεσσηνίας ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία νὰ ἐπαναξιολογηθοῦν καὶ νὰ ἐπανεκτιμηθοῦν τὰ μέχρι σήμερα ἀποτελέσματα τοῦ Διαλόγου μὲ τοὺς Ρ/Κ καὶ νὰ καθορισθεῖ ἡ μελλοντική του πορεία. Χρήσιμο θὰ εἶναι πανορθοδόξως νὰ ὑπάρξει πνεῦμα αὐτοκριτικῆς, ταπείνωσης, μετανοίας καὶ τηρήσεως τῆς Ἱερῆς Πατερικῆς Παρακαταθήκης, γιὰ νὰ ἐξοβελιστεῖ ἡ ἐκκοσμικευμένη νοοτροπία ποὺ κυριαρχεῖ, ἰδιαίτερα στὸ Φανάρι καὶ στὴ Μόσχα.

* Στὰ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν κείμενα τηρεῖται ἡ ὀρθογραφία καὶ ἡ σύνταξη τοῦ πρωτοτύπου.

Σχολιάστε

«ΑΔΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑ» Η ΘΕΜΙΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΧΡΟΥΡΓΙΑ τῆς διαφημίσεως

πάντηση στ Jumbo

dimokratianews.gr

.               Μία ἁλυσίδα καταστημάτων, ποὺ ἔγινε γνωστὴ λόγῳ τῆς σχέσης, τὴν ὁποία εἶχε ἀναπτύξει μὲ τὰ παιδιά, ἦταν ἀντικείμενο χλευασμοῦ γιὰ τὰ ἐπιτηδευμένα κακόγουστα ραδιοφωνικὰ διαφημιστικὰ σπότ της.
.               Τώρα, ἐκμεταλλευόμενη τὸν θόρυβο γύρω ἀπὸ τὸν νόμο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ φύλου στὰ 15χρονα παιδιά, κυκλοφορεῖ τηλεοπτικὴ διαφήμιση μὲ ἕνα ζευγάρι μεσήλικων γκέι ποὺ δηλώνουν τὴν προτίμησή τους γιὰ τὴν ἐπιχείρηση. Ξάφνου, τὰ ἴδια ΜΜΕ ποὺ ὠρύονταν γιὰ τὴν -ὁμολογουμένως χαμηλὴ καὶ χυδαία- αἰσθητικὴ ἄποψη τῶν σπὸτ τῶν Jumbo ἄρχισαν νὰ ἐκθειάζουν τὴν πρωτοβουλία τῆς ἐκπτωτικῆς ἁλυσίδας.
.               Ὁ λόγος εἶναι προφανής: Ἡ προβολὴ (καί, σὲ πολλὲς περιπτώσεις, ἐπιβολὴ) τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ «προτύπου» στὶς νέες γενιὲς εἶναι τὸ πρῶτο ζητούμενο γιὰ τοὺς μηχανισμοὺς παραγωγῆς κυρίαρχης ἰδεολογίας. Ὅταν ἕνα ΜΜΕ, ἐπιχείρηση, ἰδιώτης ἢ φορέας κάνει τὴ δουλειὰ τῆς Νέας Τάξης ὅλα λησμονοῦνται.
.               Ὡστόσο, ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη ἄποψη: Αὐτὴ τῆς πλειονότητας, ποὺ δὲν συμφώνησε μὲ τὴν ἐκχώρηση δικαιώματος στὰ 15χρονα νὰ ἀλλάζουν φύλο μὲ μία δήλωση. Ὑπάρχει καὶ μία πλειονότητα ποὺ δὲν θὰ ἤθελε νὰ δεῖ τὰ παιδιά της νὰ γίνονται ὁμοφυλόφιλοι. Ὑπάρχει καὶ μία κοινωνία ποὺ τὴν παρακμὴ τὴ λέει παρακμὴ καὶ δὲν χρησιμοποιεῖ εὐφημισμοὺς γιὰ τὴν ἀποστασία ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου καὶ τὴν προσβολὴ τῆς ἴδιας τῆς φύσης.
.               Ὅλοι αὐτοί, λοιπόν, μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν πρόσβαση στὰ κατεστημένα ΜΜΕ καὶ τὰ κόμματα, ἀλλὰ ἔχουν (ἀκόμα) πρόσβαση στὰ λεφτά τους. Μποροῦν νὰ ποῦν ἕνα ἠχηρὸ «ὄχι» στὴν προβολὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς… ἰδανικοῦ, ἀπέχοντας ἀπὸ τὴν ἀγορὰ προϊόντων ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις ποὺ υἱοθετοῦν αὐτὲς τὶς πρακτικές.
.               Οἱ καταναλωτὲς εἶχαν τιμωρήσει μὲ μποϊκοτὰζ τὴν Benetton γιὰ τὶς αἰσχρὲς διαφημιστικὲς καμπάνιες της. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ ἑλληνικὸ καταναλωτικὸ κοινὸ εἶχε περιφρονήσει καὶ τὰ ὀλλανδικὰ προϊόντα, ἀποδοκιμάζοντας τὴν πολιτικὴ τῆς Ὀλλανδίας στὸ ζήτημα τῶν Σκοπίων. Δὲν θὰ διστάσει νὰ κάνει τὸ ἴδιο γιὰ τὰ προϊόντα κάθε ἐπιχείρησης ποὺ προσβάλλει τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερά τοῦ Γένους.
.               Τὰ γεμάτα ράφια καὶ τὰ ἀδειανὰ ταμεῖα εἶναι θεμιτὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ ἄσκηση πολιτικῆς!

 

 

Σχολιάστε

«ΕIΜΑΙ “OΜΟΦΟΒΙΚΟΣ”, “ΦΑΣΙΣΤΑΣ” καὶ “ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΤΑΛΙΜΠΑΝ”…» (τώρα μπορῶ νὰ μιλήσω;)

Εμαι «μοφοβικός», «φασίστας»
κα
«χριστιανοταλιμπά
ν»… (τώρα μπορ ν μιλήσω;)

Νίκος Συρίγος

11.10.17

.             Μεγάλη βραδιὰ ἡ χθεσινή. Σπουδαία. Ἡ Ἑλλάδα πῆγε μπροστά. Πολλὰ βήματα. Ἔτη φωτός. Ἀπὸ τό… σύμφωνο συμβίωσης εἴχαμε νὰ νιώσουμε τέτοια χαρά. Νιώσαμε, ρὲ παιδί μου, Εὐρωπαῖοι… Ἀνοικτοὶ στὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν. Ἀνοικτοὶ γενικῶς. Καμαρώσαμε τὴν… παλικάρι, μὲ τὸ μούσι της καὶ τὴ φούστα της, ποὺ πανηγύρισε ἀπὸ τὰ θεωρεῖα τῆς Βουλῆς καὶ μᾶς ἦρθαν στὸ μυαλὸ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ οἱ στιγμὲς ποὺ ὁ Κώστας φίλησε στὸ στόμα τὸν Μηνά, ὅταν ὁ Τσίπρας μὲ τὸν Καμμένο καὶ τὶς λοιπές… προοδευτικὲς δυνάμεις, εἶχαν ἀναγνωρίσει τὸ δικαίωμά τους, νὰ ζοῦν σὰν ζευγάρι. Μεγάλες στιγμές. Δικαίωση ἀγώνων ἐτῶν καὶ ἐτῶν… Ξέρετε σὲ πόσα gay pride συμμετεῖχαν ὁ Μηνὰς καὶ ὁ Κώστας γιὰ νὰ ἀναγνωριστεῖ τὸ δίκαιο τοῦ αἰτήματός του, νὰ εἶναι ζευγάρι καὶ νὰ κάνουν οἰκογένεια; Ἀλλὰ δὲν μᾶς/τοὺς ἔφτανε αὐτό. Θέλανε καὶ ὁ Μηνὰς νὰ μπορεῖ πρὶν καλὰ-καλὰ καταλάβει ὅτι ὑπάρχει, νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ γίνει Σούλα… Στὰ 15 του. Γιατί ὄχι στὰ 14; Στὰ 12; Στὰ 8; Νὰ κάνει ἡ μάνα… Λάθος! Μὴν γινόμαστε ὀπισθοδρομικοὶ τώρα… Ποιά μάνα; Αὐτὴ ποὺ γεννήθηκε καὶ θὰ πεθάνει μάνα ἢ ἡ ἄλλη ποὺ γεννήθηκε πατέρας ἀλλὰ στὴν πορεία ἀποφάσισε πὼς θέλει νὰ γίνει μάνα; Τί σημαίνει δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μάνα, ἐπειδὴ γεννήθηκε ἀρσενικός; Σιγὰ μὴν μᾶς πεῖ ἡ φύση τί γίνεται καὶ τί δὲν γίνεται… Ποιά φύση; Τώρα προέχει ἡ πρόοδος! Νὰ πᾶμε μπροστά. Ἔστω καὶ μὲ τὴν ὄπισθεν… Ποιά οἰκογένεια, τώρα, ὅπως τὴν ξέρατε; Μὲ τὸν μπαμπά, τὴ μαμὰ καὶ τὰ παιδιά. Τί «παλιακὰ» εἶναι αὐτά; Ἡ σωστὴ οἰκογένεια πρέπει νὰ ἔχει δύο μπαμπάδες ἢ δύο μαμάδες, ποὺ θὰ πάρουν τὸ καροτσάκι τους καὶ θὰ πηγαίνουν, ἅμα λάχει, μέχρι τὰ Jumbo νὰ κάνουν τὰ ψώνια τους… Αὐτὲς εἶναι οἱ οἰκογένειες ποὺ εἶναι ΙΝ. Οἱ ἄλλες εἶναι passé…
.         Τὸ ρεῦμα, παιδιά, τὸ ρεῦμα! Μὴν χάσουμε τὴν πρόοδο, ἐπ᾽ οὐδενί… Αὐτή, ποὺ ἂν πεῖς «παιδιά, αὐτὸ δὲν εἶναι φυσιολογικὸ», σὲ λέει «ὁμοφοβικό»… Αὐτή, ποὺ ἂν ἀγανακτεῖς ἐπειδὴ κάποια «καλόπαιδα» καῖνε τὴν ἑλληνικὴ σημαία, σὲ λέει «φασίστα»… Κι αὐτή, ποὺ ἂν κάνεις τὸν Σταυρό σου, σὲ λέει «χριστιανοταλιμπάν»… Ἄ… Κι αὐτὴ ποὺ δίνει δικαίωμα σὲ ἕναν τύπο νὰ εὔχεται νὰ «ψοφήσει» ἕνα κοριτσάκι ποὺ δίνει μάχη μὲ τὸν καρκίνο ἀλλὰ πέφτει νὰ «φάει» ἕναν ἄλλο ποὺ διαφωνεῖ δημόσια μὲ τὴν ἀλλαγὴ φύλου κτλ.
.         Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά. Ὅσο, ἡ πλειοψηφία, ἡ πραγματική, ὅλοι ἐσεῖς, ἐμεῖς ποὺ διαφωνοῦμε μὲ ὅλα αὐτά, καθόμαστε στὸν καναπὲ καὶ τὸ πιὸ βαρὺ εἶναι νὰ πατήσουμε κάνα… dislike στὸ Facebook, ὅλη αὐτὴ ἡ παρωδία θὰ συνεχίζεται… Καὶ θὰ συνεχίζεται, γιατί τ σχέδιο λωσης τς χώρας πο λέγεται λλάδα, γι ν φτάσει μέχρι τ τέλος, τ τέρμα, ο πυλνες πο κράταγαν ρθια ατ τν χώρα πρέπει ν γκρεμιστον… Κι αὐτὴ ἡ ἱστορία δὲν εἶναι τωρινή. Ξεκίνησε πρὶν ἀπὸ χρόνια… Πολλὰ χρόνια. Δὲν ὑπάρχουν πιὸ συκοφαντημένες ἀξίες ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, τὴν πατρίδα καὶ τὴ θρησκεία… Δὲν εἶναι τὸ ξεκίνημα τοῦ «πολέμου» αὐτὸ ποὺ ζοῦμε τώρα. Ἡ κορύφωσή του εἶναι…
.         Τὸ ποιὸς θὰ νικήσει ὅμως στὸ τέλος, θὰ τὸ ἀποφασίσεις ἐσύ… Ἢ τουλάχιστον πρέπει νὰ τὸ ἀποφασίσεις ἐσύ… Ἐσὺ ποὺ φοβᾶσαι, νὰ μὴν σὲ ποῦν ὁμοφοβικό, φασίστα καὶ χριστιανοταλιμπάν. Κι ἂς ξέρεις ὅτι εἶσαι ἁπλὰ φυσιολογικός, πατριώτης καὶ θρησκευόμενος… Τί; Δὲν τὶς θυμᾶσαι πιὰ αὐτὲς τὶς λέξεις; Πῶς νὰ τὶς θυμᾶσαι; Ἀφοῦ σ᾽ τὶς ἔχουν θάψει… Ἐκεῖ ποὺ κάπου δίπλα, θὰ θάψουν κι ἐσένα… Μὲ τὶς ἀξίες σου. Τιμῆς ἕνεκεν.

 

ΠΗΓΗ: onsports.gr (τὸ εἴδαμε στὸ aganargyroi.gr)

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΤO ΠΡOΣΩΠΟ ΚΑI H «ΔΙOΡΘΩΣΗ ΤΟY ΦYΛΟΥ» (Μητρ. Ναυπάκτου Ἱεροθέου)

Τό πρόσωπο καί ἡ «διόρθωση τοῦ φύλου»

τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

ΠΗΓΗ: parembasis.gr

βλ. σχετ. Σχόλιο «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΩΣ ΦΥΛΑ»!

.             Τό νομοσχέδιο μέ τίτλο «Νομική Ἀναγνώριση τῆς Ταυτότητας τοῦ Φύλου» πού συζητήθηκε ἔντονα τόν τελευταῖο καιρό καί ψηφίσθηκε ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, καί μετά τήν ὑπογραφή ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί τήν δημοσίευσή του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως θά εἶναι νόμος τοῦ Κράτους, ἔχει πολλά σημεῖα τά ὁποῖα δέχονται κριτική ἀπό θεολογικῆς, ἀνθρωπολογικῆς καί ψυχολογικῆς πλευρᾶς. Παρά τό ὅτι ἔχει γίνει κριτική ἀπό πολλούς στό νομοσχέδιο αὐτό, ἐν τούτοις δέν ἔχει ἐντοπισθῆ ἕνα ἐνδιαφέρον σημεῖο, γιά τό ὁποῖο θά ὑπογραμμισθοῦν ἐδῶ τά δέοντα μέ σύντομο τρόπο, ἐννοῶ τήν «φιλοσοφία» τοῦ νομοσχεδίου.
.             Σέ κάθε νομοσχέδιο πού εἰσάγεται πρός ψήφιση στήν Βουλή γιά νά γίνη νόμος τοῦ Κράτους, στά πρῶτα ἄρθρα δίνονται οἱ ἀπαραίτητοι ὁρισμοί, οἱ ὁποῖοι, ὅπως καί ὅλα τά ἄλλα ἄρθρα πού ἀκολουθοῦν, ἑρμηνεύονται ἀπό τήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση» πού τό συνοδεύη.
.             Νομίζω, λίγοι διάβασαν προσεκτικά ὅλο τό νομοσχέδιο μέ τίς ὑπογραφές τῶν Ὑπουργῶν καί ἴσως ἐλάχιστοι διάβασαν τήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση». Ἔτσι, πολλοί ὁμίλησαν χωρίς οὐσιαστική γνώση τοῦ νομοσχεδίου, ἴσως ἀρκέσθηκαν σέ ἀναλύσεις ἄλλων, γι’ αὐτό καί ἀστόχησαν στούς λόγους τους. Γιά παράδειγμα στό νομοσχέδιο δέν γινόταν λόγος γιά «ἀλλαγή φύλου», ἀλλά γιά «διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου».
.             Ἐκεῖνο ὅμως πού μέ ἐνδιαφέρει στό κείμενό μου αὐτό εἶναι οἱ ὁρισμοί πού δίνονται στό νομοσχέδιο γιά τήν «ταυτότητα τοῦ φύλου» καί τήν «διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου» καί τήν ὅλη «φιλοσοφία» του. Αὐτό εἶναι γιά μένα γεγονός ἰδιαίτερης σημασίας.
.             Κατ’ ἀρχάς, στό νομοσχέδιο αὐτό συνεχῶς γίνεται λόγος γιά τό «πρόσωπο» καί τά «δικαιώματα τοῦ προσώπου». Παρατήρησα τίς λέξεις καί τίς φράσεις: «πρόσωπο»∙ «τό πρόσωπο ἔχει δικαίωμα στό σεβασμό τῆς προσωπικότητάς του μέ βάση τά χαρακτηριστικά φύλου του», τό ὁποῖο ὅμως πρέπει νά διορθωθῆ∙ «ἡ ταυτότητα φύλου» μέ τά χαρακτηριστικά πού «ἀντιστοιχοῦν στήν βούληση τοῦ προσώπου»∙ «τό πρόσωπο μπορεῖ νά ζητήσει τή διόρθωση τοῦ καταχωρισμένου φύλου του, ὥστε αὐτό νά ἀντιστοιχεῖ στή βούληση»∙ τά «δικαιώματα, ὑποχρεώσεις καί κάθε εἴδους εὐθύνη τοῦ προσώπου». Αὐτό σημαίνει ὅτι ὅλο τό νομοσχέδιο στηρίζεται στό πρόσωπο, τήν βούληση τοῦ προσώπου καί τά δικαιώματα τοῦ προσώπου.
.             Ἐπίσης, στήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση» γίνεται λόγος γιά τά «διεμφυλικά πρόσωπα (τρανσέξουαλ, τράνς)»∙ γιά «μιά μεγάλη ὑστέρηση στήν ἀπόλαυση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῶν διεμφυλικῶν προσώπων»∙ γιά «τόν ἰδιαίτερα προσβλητικό ἀκρωτηριασμό τοῦ προσώπου», ὅταν «παρακολουθῆται ἀπό ψυχίατρο» καί ὅταν «ἔχει ὑποβληθεῖ σέ χειρουργική ἐπέμβαση μέ πλήρη ὁριστική ἐπικράτηση τοῦ ἀντιθέτου ἀπό τό βιολογικό του φύλο»∙ γιά τό «ὅτι τό πρόσωπο ἔχει δικαίωμα στόν σεβασμό τῆς προσωπικότητάς του μέ βάση τά χαρακτηριστικά τοῦ φύλου του», τό ὁποῖο φύλο πρέπει νά «διορθωθῆ»∙ «ὁ ἐσωτερικός καί προσωπικός τρόπος μέ τόν ὁποῖο τό ἴδιο τό πρόσωπο βιώνει τό φύλο του»∙ «τά βιολογικά χαρακτηριστικά τοῦ προσώπου»∙ «γιά μεσοφυλικό ἄτομο»∙ γιά «τό πρόσωπο» πού αἰσθάνεται τή «δυσφορία τοῦ γένους»∙ γιά «τή βούληση τοῦ προσώπου», «τά δικαιώματα τοῦ κάθε προσώπου» καί ἄλλες παρόμοιες ἐκφράσεις. Ἑπομένως, καί στήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση» τονίζονται οἱ ὅροι πρόσωπο, βούληση τοῦ προσώπου, δικαιώματα τοῦ προσώπου.

Θά σχολιάσω τούς τρεῖς αὐτούς ὅρους.

.             Πρῶτον. Διαβάζοντας τό νομοσχέδιο καί τήν «Αἰτιολογική Ἔκθεση» παρατηρῶ ὅτι ἀποφεύγεται ἐπιμελῶς ἡ λέξη «ἄνθρωπος» καί δίνεται σημασία στήν λέξη «πρόσωπο» μέ τά χαρακτηριστικά βεβαίως τοῦ γένους ἤ τοῦ φύλου του, τό ὁποῖο ὅμως πρέπει νά «διορθωθῆ». Αὐτό δέν εἶναι οὔτε τυχαῖο οὔτε ἀθῶο.
.             Πρόκειται γιά μιά ἐπιμελῆ προσπάθεια παράκαμψης τῆς λέξης ἄνθρωπος, μέ ὅλη τήν βιβλική καί παραδοσιακή σημασία τοῦ ὅρου, καί τήν ἀντικατάστασή της μέ τήν λέξη πρόσωπο, πού μπορεῖ νά ἀποδοθῆ καί μέ τήν λέξη «περσόνα», ὅπως λέγεται στόν προφορικό ἤ γράφεται στόν γραπτό λόγο, καί νά ἐξυπηρετοῦνται ἄλλοι σκοποί. Αὐτό δέν εἶναι ἄσχετο μέ τό ὅτι τά λεγόμενα «διεμφυλικά πρόσωπα» ἤ «ἄτομα» χρησιμοποίησαν κατά κόρον τήν λέξη πρόσωπο μέ τήν ὅλη φιλοσοφική του σημασία καί τήν ἰδιαιτερότητα.
.             Δεύτερον. Αὐτό συνδέεται μέ τόν ὑπερτονισμό τῆς «βούλησης τοῦ προσώπου». Ὅσο ὁμιλοῦν γιά τήν βούληση καί τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου, ὑποτιμοῦν τήν φύση, τήν ὁποία θεωροῦν ἀναγκαστική, ἀφοῦ δημιουργεῖ ἀνελευθερία, «δυσφορία», «βία». Μέ αὐτήν τήν ἔννοια θεωρεῖται, ὅπως ἔχει γραφῆ ἀπό ἀνθρώπους αὐτῆς τῆς νοοτροπίας, ὅτι καί ὁ γάμος, ὅπως τόν γνωρίζουμε καί ὅπως λειτουργεῖ μέ τόν τρόπο ἐκφράσεως τῶν δύο φύλων –ἀρσενικοῦ καί θηλυκοῦ– καί τήν γέννηση τῶν παιδιῶν, θεωρεῖται ὡς μιά «ἀναγκαιότητα τοῦ ἐνστίκτου», πράγμα πού δεσμεύει ἤ καταργεῖ τήν «ἐλευθερία τοῦ προσώπου». Ὁπότε, ἡ «διόρθωση τοῦ φύλου» συνδέεται, κατ’ αὐτούς, μέ τήν «ἐλευθερία τοῦ προσώπου». Στήν προοπτική αὐτή ὑπάγεται ἡ σχολαστική θεωρία περί τῆς «βουλήσεως τοῦ προσώπου», ὁ γερμανικός ἰδεαλισμός μέ τήν «ἐλευθερία τοῦ προσώπου», ἀλλά καί ἡ ὅλη φιλοσοφία τοῦ βολονταρισμοῦ (βουλησιοκρατίας) καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου.
.             Νά θυμίσω τίς φιλοσοφικές ἀπόψεις τοῦ Κάντ γιά τήν ἀπόλυτη ἀξία τοῦ προσώπου καί τήν αὐτονομία του, πού εἶναι ἡ βάση τῆς «ὑπερβατολογικῆς ἀρχῆς» του, ἡ ὁποία δέν ἀσχολεῖται μέ τά ἀντικείμενα, ἀλλά μέ τόν τρόπο γνώσης τῶν ἀντικειμένων ἀπό τόν καθένα, καθώς ἐπίσης καί γιά τήν «ὑπερβατολογική ἐλευθερία», ἡ ὁποία λειτουργεῖ ἀνεξάρτητα «ἀπό τόν μηχανισμό τῆς φύσης», ὅπως ἔχουν ἀναλύσει πολλοί σύγχρονοι θεολόγοι, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ π. Νικόλαος Λουδοβῖκος καί ὁ Γεώργιος Παναγόπουλος.
.             Τρίτον. Μέσα σέ αὐτήν τήν νοοτροπία ὑπάγεται καί ἡ συχνά τονιζόμενη σήμερα ἄποψη περί τῶν «δικαιωμάτων τοῦ προσώπου». Ἀφοῦ τό πρόσωπο εἶναι ἐλεύθερο, ἀπαλλαγμένο «ἀπό τήν ἀναγκαιότητα τῆς φύσης», ἀλλά καί τήν ἀναγκαιότητα τοῦ φύλου, σημαίνει ὅτι ἔχει τό δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς καί τοῦ φύλου του. Ἔτσι, γίνεται κατανοητό ὅτι ἀπό τήν ἄποψη αὐτή τό δικαίωμα τοῦ προσώπου λειτουργεῖ ἀνεξάρτητα ἀπό τίς συνέπειες καί τίς εὐθύνες τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ ἰδιαιτέρου φύλου μέ τήν σύλληψη καί τήν γέννηση τῶν παιδιῶν.
.             Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἔλεγε ὅτι ἕνα ἀπό τά προβλήματα πού θά ἀπασχολήσουν τήν ὀρθόδοξη θεολογία καί τήν Ἐκκλησία στήν ἐποχή μας καί τήν ἐποχή πού ἔρχεται εἶναι τό θέμα τῶν δικαιωμάτων τοῦ προσώπου ἤ τοῦ ἀνθρώπου. Φυσικά, δέν ἐννοοῦμε τά δικαιώματα πού ἔχει ὁ καθένας στήν παιδεία, τήν ὑγεία, τήν κοινωνική ζωή κλπ., ἀλλά τόν τονισμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μέ τήν παράλληλη καταστρατήγηση «τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεοῦ» στήν ζωή μας, καί τήν βίωση τῆς ἀπόλυτης «ἐλευθερίας» ὡς πρός τίς εὐαγγελικές ἐντολές.
Συνεπῶς, ὁ ὑπερβολικός τονισμός τῆς ἔννοιας τοῦ προσώπου μέ τήν βούληση τοῦ προσώπου καί τά δικαιώματά του καί στό θέμα τῶν «διεμφυλικῶν προσώπων», στό ὁποῖο ἐκμηδενίζονται οἱ διαφορές τῶν φύλων, πού εἶναι ἡ βάση τοῦ νομοσχεδίου αὐτοῦ, δέν εἶναι τόσο ἀθῶος ἀπό θεολογικῆς καί ἀνθρωπολογικῆς πλευρᾶς, ἀλλά κρύβει κάποιες σκοπιμότητες, πολιτικές καί θεολογικές.
.             Μοῦ ἔκανε δέ ἰδιαίτερη ἐντύπωση ὅτι κατά τήν συζήτηση πού ἔγινε τίς ἡμέρες αὐτές πού ψηφιζόταν τό νομοσχέδιο αὐτό στήν Βουλή, οἱ ἐκκλησιαστικοί παράγοντες πού ἀσχολήθηκαν μέ τήν κριτική τοῦ νομοσχεδίου δέν ὑποψιάσθηκαν καθόλου αὐτήν τήν βάση, στήν ὁποία στηρίζεται τό νομοσχέδιο, μάλιστα δέ μερικοί πού ἄσκησαν κριτική στό νομοσχέδιο, τό ἔκαναν μέ βάση τήν «θεολογία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου», χωρίς νά καταλάβουν ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτόν ἐκφράζουν τήν ἴδια νοοτροπία καί ἐμπλέκονται στήν ἴδια φιλοσοφική καί θεολογική προοπτική.
.             Θέλω νά διευκρινίσω ὅτι γράφοντας τά ἀνωτέρω γιά τήν λεγόμενη «διόρθωση τοῦ φύλου», δέν ἐννοῶ τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ὑπάρχουν προβλήματα ἀπό βιολογικῆς πλευρᾶς, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τίς ὁρμόνες, γιά τίς ὁποῖες ἤδη ὑπάρχει ἡ σχετική νομοθεσία, οὔτε ἐννοῶ τίς ψυχολογικές καί κοινωνικές καταστάσεις πού δημιουργοῦν τήν λεγόμενη «ταυτότητα τοῦ φύλου» καί τήν «διαταραχή τοῦ φύλου», πού περνοῦν πολλοί στήν μικρή τους ἡλικία καί ἀντιμετωπίζονται μέ μιά καλή ἀγωγή καί παιδεία. Κυρίως ἐννοῶ τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού τέτοιες συμπεριφορές ὀφείλονται σέ διάφορες φιλοσοφικές καί ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, οἱ ὁποῖες συνδέονται μέ τόν ὑπερβολικό τονισμό τῆς ἐλευθερίας καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ προσώπου.
.             Νομίζω ὅτι ἀπό πλευρᾶς ὀρθοδόξου θεολογίας πρέπει νά εἴμαστε πολύ προσεκτικοί ὡς πρός τήν καθιέρωση τέτοιων νέων ἐκφράσεων, ὅπως «ἐλευθερία καί δικαιώματα τοῦ προσώπου», «βούληση τοῦ προσώπου», «κοινωνία τῶν προσώπων», «ἐλευθερία ἀπό τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ἐνστίκτου» κλπ., οἱ ὁποῖες ἐφράσεις κρύβουν διάφορες ἐπικίνδυνες σκοπιμότητες, φιλοσοφικές, θεολογικές καί πολιτικές.
.             Εἶναι βασική θεολογική ἀρχή ὅτι ἡ ἐλευθερία βιώνεται μέσα ἀπό τήν ἔκφραση τῆς ἀγάπης ὡς κενωτικῆς προσφορᾶς, καί μέσα ἀπό τήν κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεάνθρωπο Χριστό, ὅπως ἐκφράζεται μέσα στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν μυστηριακή καί εὐαγγελική ζωή, πού εἶναι πρόγευση τῆς ἐσχατολογικῆς ζωῆς, ὅπου οἱ ἄνθρωποι θά ζοῦν ὡς ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ.
.             Τέλος, ὀφείλω νά σημειώσω τήν σημαντική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ γιά τήν ὑπέρβαση τῶν πέντε «διαιρέσεων». Συγκεκριμένα, ὁ ἅγιος Μάξιμος γράφει ὅτι ὁ Ἀδάμ ἀπέτυχε νά ὑπερβῆ τίς «πέντε διαιρέσεις» ἤ ἀντιθέσεις ἤτοι μεταξύ ἀκτίστου καί κτιστῆς φύσεως, νοητῶν καί αἰσθητῶν, οὐρανοῦ καί γῆς, παραδείσου καί οἰκουμένης, ἄρρενος καί θήλεος. Αὐτή ἡ ὑπέρβαση τῶν διαιρέσεων-ἀντιθέσεων ἔγινε μέ τόν Νέο καί Ἔσχατο Ἀδάμ, δηλαδή τόν Χριστό, μέ τήν ἐνανθρώπησή Του, καί ἔτσι ὁ ἄνθρωπος πού συνδέεται μέ τόν Χριστό στήν Ἐκκλησία, τό Σῶμα Του, μέ τήν εὐαγγελική καί μυστηριακή ζωή, ὑπερβαίνει αὐτές τίς διακρίσεις πού ὑπάρχουν στόν κόσμο καί ζῆ τήν πραγματική ἐλευθερία. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι καταστάσεις τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου.

 

, , , ,

Σχολιάστε

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ Α-ΝΟΜΟΥ ΝΟΜΟΥ “ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ”

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ Α-ΝΟΜΟΥ ΝΟΜΟΥ
“ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ”

Λυκοῦργος Νάνης

.           Στοὺς ἐνόχους τοῦ ὑψίστου αὐτοῦ θρησκευτικοῦ, ἠθικοῦ, κοινωνικοῦ, πολιτιστικοῦ καὶ ψυχοβιολογικοῦ  ἐγκλήματος συγκαταλέγεται καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μετὰ τὴ χθεσινὴ ὑπογραφή του. Ἀρχηγὸς κόμματος τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου τὸν προέτρεψε, πρὸ ἡμερῶν, νὰ μὴν ὑπογράψει τὸ αἰσχρὸ νομοθέτημα, προβάλλοντας οὐσιώδη ἐπιχειρήματα. Ἐπίσης ἀναγνώσαμε στὸ διαδίκτυο ἐπιστολὴ-ἔκκληση συμπατριωτῶν μας πρὸς αὐτὸν ποὺ προέβαλλε τὸ ἴδιο αἴτημα, ἐκφραστική τῆς ἐμπόνου ἀγωνίας τῶν ὀρθοφρονούντων Ἑλλήνων ἐν προκειμένῳ.
.           Δυστυχῶς, ὁ ρυθμιστὴς τοῦ Πολιτεύματος, ἐκώφευσε, ὅπως ἐκώφευσε, προφανῶς, καὶ στὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεώς του! Καὶ τὸ κυριότερο καὶ χείριστον ὅλων! Ἀγνόησε προκλητικότατα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποὺ θέσπισε τοὺς ἠθικοὺς καὶ φυσικοὺς νόμους! Ἀγνόησε καὶ προσέβαλε βάναυσα τὸν Νομοθέτη καὶ Νομοδότη καὶ Κριτὴ τῶν ἀνθρώπων! Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ ἐν λόγῳ κορυφαῖος πολιτειακὸς παράγων ἡγεῖται Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς χώρας!!! Καὶ ἐκκλησιάζεται συχνὰ καὶ ἐπικαλεῖται τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ σὲ διάφορες θρησκευτικὲς καὶ ἐθνικὲς ἑορτές! Καὶ λογίζεται ὡς θρησκευόμενος Ἕλλην!Καὶ μὴ χειρότερα!
.           “Πάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρειώθησαν”! Εἶναι ὅλοι τους ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τῆς ἠθικῆς ἐξαχρειώσεως τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τοῦ κύματος τῶν αὐτοκτονιῶν τῶν ἐφήβων καὶ τῶν νέων ποὺ νομοτελειακῶς θὰ ἀκολουθήσουν ἀπὸ δῶ καὶ πέρα! “Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος” κύριοι “ἐθνοπατέρες” καὶ κύριε πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, ποὺ δὲν ἀξίζει νὰ ὀνομάζεσθε Ἕλληνες!

Υ.Γ. Ἀποτελεῖ ἀφόρητη πρόκληση γιὰ τὸν θρησκεύοντα ἑλληνικὸ λαό, μετὰ τὴν πρωτοφανῆ αὐτὴ Ὕβρι, νὰ εἰσέρχονται οἱ ἔνοχοι πολιτικοὶ παράγοντες ἀκωλύτως στοὺς ἱεροὺς ναοὺς τῆς χώρας μας. Ὄχι μόνο ὀφείλουν οἱ κατὰ τόπους ποιμένες νὰ τοὺς ἀπαγορεύσουν εἰς τὸ διηνεκὲς τὴν εἴσοδο σὲ αὐτοὺς (ἐκτὸς ἐὰν ἐκδηλώσουν ἔμπρακτη μετάνοια γιὰ τὸ ἰδιαζόντως εἰδεχθὲς αὐτὸ πνευματικό τους ἔγκλημα), ὄχι μονάχα ὁ ἄμβωνας θὰ πρέπει νὰ ἀστράψει ἀπὸ τοὺς ἐξαπολυθησομένους μύδρους καὶ κεραυνοὺς ἐναντίον τους, ὄχι μόνο ἐπιβάλλεται νὰ στιγματισθοῦν στὶς συνειδήσεις τῶν ὀρθοφρονούντων Ἑλλήνων. Ἐπιβάλλεται καὶ ἡ ἀποκοπή τους ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία. Ναί! Ὅσο καὶ νὰ κοάζουν οἱ ψευτοπροοδευτικοί, “πολιτικὰ ὀρθοὶ” βάτραχοι τῆς παρακμιακῆς πολιτικῆς καὶ τῆς βρωμερῆς καὶ ἐλεεινῆς καὶ ἐξωνημένης  δημοσιογραφίας μὲ τὶς περὶ “μεσαιωνισμοῦ”, “φανατισμοῦ”, “σκοταδισμοῦ” καὶ τὶς ὅμοιες πρὸς αὐτὲς ψευτοπροοδευτικὲς φλυαρίες καὶ ἀνοησίες καὶ ὅσο καὶ ἂν κάποιοι “ἀγαπολόγοι” καὶ “σχεσιολόγοι” ἐκκλησιαστικοὶ καὶ θεολογικοὶ παράγοντες τοὺς μεμφθοῦν καὶ τοὺς ἐγκαλέσουν. Ἀρκετὴ ἀνοχὴ ἔχουν ἐπειδείξει μέχρι τώρα ἀπέναντι στοὺς προαγωγοὺς τῆς ἀνωμαλίας καὶ τῆς διαστροφῆς καὶ στοὺς νεκροθάφτες τῶν ἰδανικῶν τοῦ Ἔθνους.

Λ.Ν.

Σχολιάστε

ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ἀποφασισμένοι :

– νά ὑπερασπισθοῦμε τήν ὀρθόδοξη ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας ἔναντι τοῦ Νέου Προγράμματος διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
– Νά διαδηλώσουμε τήν προσήλωση μας σέ μιά Παιδεία ἑλληνική καί ὀρθόδοξη
– Να καταπολεμήσουμε εἰρηνικά τήν ἀναλγησία καί τήν ἀδιαφορία τῶν σχεδιαστῶν ἑνός οὐδετερόθρησκου σχολείου παρά τήν ἀγωνία καί διαμαρτυρία τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων
– Νά ἀπαιτήσουμε ὡς Ἕλληνες πολίτες τήν τήρηση τοῦ ἄρθρου 3 καί 16, 2 τοῦ Συντάγματος πού προβλέπει τήν ἀνάπτυξη ὀρθοδόξου θρησκευτικῆς συνειδήσεως γιά τά ἑλληνόπουλα

Καλοῦμε ὅλους σέ συσπείρωση, εἰρηνική διαμαρτυρία καί πορεία ἀπό τό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τἠ Δευτέρα 23 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 5μ.μ.

.               Ἄς μή θρηνοῦμε τήν σχεδιαζόμενη καταστροφή τῆς πατρίδος μας μέ κροκοδείλια δάκρυα. Μέ πίστη στό Θεό καί ἀνδρεία ἄς ἀντισταθοῦμε ἐνεργά ἔναντι τῶν ἐπιθέσεων τῆς Νέας Ἐποχῆς στίς ἑλληνορθόδοξες ἀξίες μας. Ὁδηγός μας ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης: «Ὅταν μοῦ πειράζουν τήν πατρίδα καί θρησκεία μου, θά μιλήσω, θά ’νεργήσω, κι’ ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν. Χωρίς ἀρετή καί θρησκεία δέν σκηματίζεται κοινωνία, οὔτε βασίλειον. Καί πράμα τζιβαϊρικόν πολυτίμητο, ὁποῦ τό βαστήξαμεν εἰς τήν τυραγνία τοῦ Τούρκου, δέν τό δίνομεν τώρα, οὔτε τό καταφρονοῦμεν οἱ Ἕλληνες. Ὁ Θεός ὁ δίκιος καί παντοδύναμος ἀνάστησε αὐτεῖνο τό μικρό ἔθνος καί θέλει νά δοξάζεται ἀπ’ αὐτό τό μικρό ὀρθόδοξο ἔθνος ὀρθοδόξως καί ἀνατολικῶς… ….θρησκείαν δέν ἀλλάζομεν ἐμεῖς, οὔτε τήν πουλοῦμεν».

ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: «ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ»

 

, ,

Σχολιάστε