ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Τί συμβαίνει;… Εἶναι μόνο ζητήματα προσωπικοῦ χαρακτήρα, ἢ ὑπάρχει κάτι ἄλλο, εὐρύτερο καὶ σοβαρότερο; Τὸ 12ήμερο ταξίδι του ἐκτὸς Τουρκίας δὲν μᾶς βοήθησε νὰ πάρουμε κάποιες ἀπαντήσεις. Ἀντίθετα, αὔξησε τὶς ἀπορίες καὶ τὶς ἀνησυχίες μας».

Τὸ ταξίδι τοῦ Πατριάρχη

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασοπούλου

.         Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στὶς 27 Ἰουλίου ἐπέστρεψε στὴν ἕδρα του, στὴν Κωνσταντινούπολη, μετὰ ἀπὸ ἕνα 12ήμερο ταξίδι ἐκτὸς Τουρκίας. Τὸ γνωστοποίησε τὸ Φανάρι μὲ ἐπίσημη κατατοπιστικὴ ἀνακοίνωση, ποὺ ὅμως προκαλεῖ εὔλογα ἐρωτηματικά.
.         Στὴν ἀνακοίνωση τῆς ἀναχώρησης δὲν ἀναφερόταν ὁ τόπος προορισμοῦ. Σ’ αὐτὴν τῆς ἐπιστροφῆς ἀναφέρεται ὅτι ἐπισκέφθηκε τὴ Σλοβενία καὶ τὴ Γαλλία. κ παραδρομς δν ναφέρεται τι μετέβη κα στν λβετία. Καὶ ἐνῶ γιὰ τὴν ἐπίσκεψη στὴ Γαλλία ὑπάρχουν λεπτομέρειες, γιὰ τὴ Σλοβενία οὐδέν. Τί ἤθελε στὴ Σλοβενία ὁ κ. Βαρθολομαῖος; Τὴν ἐπίσκεψή του σ’ αὐτὴν πληροφορήθηκε ἡ διεθνὴς κοινὴ γνώμη ἀπὸ τὴ διαμαρτυρία τοῦ οἰκείου Ὀρθοδόξου Μητροπολίτου Ζάγκρεμπ καὶ Λιουμπλιάνας (δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας) Πορφυρίου. Ἡ πράξη τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πατριάρχη στὴ Σλοβενία, χωρὶς νὰ ἐνημερώσει τὸν οἰκεῖο ποιμενάρχη της, εἶναι σοβαρὸ ἐκκλησιολογικὸ ἀτόπημα, ποὺ ἀσφαλῶς δὲν εἶναι τυχαῖο. Τίποτε δν πράττει τυχαα τ Φανάρι. Τ θέμα πο θεσε κ. Πορφύριος εναι μήπως ντ φάκτο τ Φανάρι δν ναγνωρίζει τ δικαιοδοσία το Πατριαρχείου τς Σερβίας στ Σλοβενία. Μήπως τὴ θεωρεῖ περιοχὴ τῆς διασπορᾶς στὴν Εὐρώπη καὶ ἑπομένως αἰσθάνεται ὅτι ἔχει ἐπ’ αὐτῆς ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία!…
.         Ἂν ὁ φόβος τοῦ Σέρβου Μητροπολίτη ἔχει ἔρεισμα, τότε ὁ κ. Βαρθολομαῖος προκαλεῖ νέο ρῆγμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ συγκεκριμένα μεταξὺ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας. Στὸ Βελιγράδι ἔντονος εἶναι ὁ προβληματισμός. Ἡ εὔθραυστη ἰσορροπία μεταξὺ τῶν Μητροπολιτῶν, ποὺ διαφωνοῦν μὲ τὰ οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα τοῦ Φαναρίου καὶ αὐτῶν ποὺ τὰ ἀνέχονται ἢ καὶ τὰ ἐπικροτοῦν, κινδυνεύει νὰ ἀνατραπεῖ ὑπὲρ τῶν πρώτων. Ἡ θρυαλλίδα τῆς ρήξεως τῶν σχέσεων Φαναρίου καὶ Βελιγραδίου μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ Σλοβενία… Στὴ Σερβία ὑπάρχει ἡ σκέψη ὅτι τὸ Φανάρι ἐφαρμόζει ἀντίποινα γιὰ τὴν ἀρνητικὴ στάση ἱεραρχῶν τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ εἰδικότερα στὸ κείμενο γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ἑτεροδόξους.
.         Ἡ Σλοβενία εἶναι μία χώρα 2.000.000 κατοίκων στὰ βόρεια τῆς παλιᾶς Γιουγκοσλαυίας. Ὁ σλαβικὸς λαός της, ὑποταγμένος γιὰ πολλὰ χρόνια στοὺς Ἀψβούργους καὶ στὴν Αὐστροουγγαρία, ἐκδυτικίστηκε. Τὸ 90% περίπου τῶν κατοίκων της ἀκολουθοῦν τὸ Λατινικὸ δόγμα. Οἱ Λουθηρανοὶ εἶναι 2% καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι (κυρίως Σέρβοι) εἶναι ἐπίσης τὸ 2% τοῦ πληθυσμοῦ, ἤ, περίπου, 40.000. Οἱ σχέσεις τῶν Σλοβένων μὲ τοὺς Σέρβους δὲν εἶναι οἱ καλύτερες, ἀλλὰ ὄχι καὶ τόσο κακὲς ὅσο εἶναι μεταξὺ Σέρβων καὶ Κροατῶν, Σέρβων καὶ Ἀλβανῶν – Κοσοβάρων καὶ Σέρβων μὲ τοὺς μουσουλμάνους Βοσνίους. Ἂν πράγματι ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀναμιχθεῖ στὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας θὰ ἐπαναλάβει τὸ λάθος του τῆς Ἐσθονίας, ὅπου ἡ ἐκκοσμίκευση τὸν ὁδήγησε σὲ ρήξη μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Τὰ ἐπακόλουθά της ἐξελίσσονται ἀκόμη… Στὴν Ἐσθονία ὅσοι ἀκολουθοῦν τὸ Φανάρι δὲν εἶναι περισσότεροι ἀπὸ 5.000. Στὴν ἐν λόγῳ χώρα ζοῦν περίπου 200.000 Ρῶσοι, ποὺ ἀκολουθοῦν τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία…
.         Σημειώνεται ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, μὲ τὴ συμπαράσταση τοῦ Προέδρου τῆς Ρωσίας, Βλαδίμηρου Πούτιν, ἔκαμε αἰσθητὴ τὴν παρουσία του στὴ Σλοβενία, λίγες ἡμέρες μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Βαρθολομαίου στὴν ἐν λόγῳ χώρα. Ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ κ. Ἱλαρίων, ὑπεύθυνος τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἐπισκέφθηκε ἐπίσημα τὴ Σλοβενία ἀπὸ τὶς 28 ἕως τὶς 31 Ἰουλίου 2016. Συναντήθηκε μὲ τὸν Ὀρθόδοξο Μητροπολίτη κ. Πορφύριο καὶ μαζὶ τέλεσαν τρισάγιο στὴ μνήμη τῶν Ρώσων στρατιωτῶν ποὺ σκοτώθηκαν στὴ Σλοβενία κατὰ τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρέστησαν ἐπίσης στὴν ἀποκάλυψη μνημείου γιὰ τοὺς πεσόντας Ρώσους στρατιῶτες στὴ Σλοβενία κατὰ τοὺς Α΄ καὶ Β΄ Παγκοσμίους Πολέμους. Στὶς τελετὲς παρέστησαν οἱ Πρόεδροι τῆς Ρωσίας Βλ. Πούτιν καὶ Σλοβενίας Μπ. Παχόρ. κκοσμικευμένη ντιπαράθεση Φαναρίου – Μόσχας συνεχίζεται σ κάθε σημεο τς Γῆς…
.         Τὶς ἴδιες ἡμέρες τῆς ἀπουσίας του εἰς Σλοβενία, Γαλλία καὶ Ἑλβετία ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε ὡς ἐκπρόσωπό του στοὺς ἑορτασμοὺς τῆς Οὐκρανίας, γιὰ τὸν ἐκχριστιανισμὸ τῶν Ρώς, τὸν οὐκρανικῆς καταγωγῆς 42χρονο Ἀρχιεπίσκοπο Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. Ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Πιότρ Ποροσένκο δέχθηκε τὸν κ. Ἰὼβ στὸ προεδρικὸ μέγαρο καὶ τοῦ ἔθεσε πάλι τὸ θέμα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς χώρας του. Σὲ ἀπάντηση ὁ κ. Ἰὼβ διαβεβαίωσε τὸν Οὐκρανὸ Πρόεδρο ὅτι τὸ Φανάρι ἐξετάζει μὲ συμπάθεια τὸ αἴτημά του, ἀλλὰ στὴ συνέχεια ἀκολούθησε τὴ λιτανεία τοῦ ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κ. Ὀνουφρίου καὶ ὄχι τὴν ἀντιλιτανεία τῶν σχισματικῶν Ὀρθοδόξων. Ἂν πήγαινε σ’ αὐτούς, τότε τὸ χάσμα τοῦ Φαναρίου μὲ τοὺς Ρώσους θὰ μετατρεπόταν σὲ σχίσμα…
.             Τὰ περίεργα τῶν ἐνεργειῶν τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἄρχισαν μὲ τὸν Μητροπολίτη Ἀδριανουπόλεως καὶ συνεχίζονται μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Τελμησσοῦ… Τὸν Ἀρχιμανδρίτη τῆς Μητροπόλεως Μεγάρων Ἀμφιλόχιο Στεργίου, πού, ἄγνωστο γιατί, δὲν διατηροῦσε καὶ δὲν διατηρεῖ τὶς καλύτερες τῶν σχέσεων μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, ἐπιδίωξε ὁ Πατριάρχης νὰ τὸν ἐπιβάλει στὴ Μητρόπολη Ἰωαννίνων. Ἀπέτυχε παταγωδῶς. Ὁ κ. Ἀμφιλόχιος ἔλαβε ἐλάχιστες ψήφους. Σὲ ἀπάντηση ὁ κ. Βαρθολομαῖος τὸν παίρνει ὑπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία του, τὸν χειροτονεῖ Μητροπολίτη Ἀδριανουπόλεως καὶ τὸν ὁρίζει ἐκπρόσωπό του στὸ γραφεῖο τοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα. Φυσικὰ ἔκτοτε δὲν ὑπάρχει καμία ἐπικοινωνία τοῦ Ἀθηνῶν μὲ τὸν Ἀδριανουπόλεως καὶ ἔχουν ψυχρανθεῖ σὲ βάθος καταψύξεως οἱ σχέσεις τοῦ Ἀθηνῶν μὲ τὸν Κωνσταντινουπόλεως.
.             Τὸν ἐκ Μόντρεαλ καταγόμενο καὶ τὸν ἕλκοντα ἐξ Οὐκρανίας τὴν καταγωγὴ κ. Ἰὼβ Γκέτσα ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐπιδίωξε νὰ τὸν ἐπιβάλει ὡς Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Ρώσων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ποὺ εἶναι ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία του. Πρόκειται γιὰ τοὺς Ρώσους ποὺ μετὰ τὴν ἐπανάσταση τῶν μπολσεβίκων κατέφυγαν κυρίως στὴ Γαλλία, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης, γενόμενοι πολιτικοὶ πρόσφυγες. Ἔκτοτε, ἐπειδὴ δὲν ἤθελαν νὰ βρίσκονται ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία τῆς ὑπὸ τὸν σοβιετικὸ ζυγὸ Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, προσέφυγαν στὸ Φανάρι, ποὺ εὐχαρίστως τοὺς δέχθηκε. Στὴ Γαλλία μεταξὺ αὐτῶν ἀναδείχθηκαν σπουδαῖοι Ὀρθόδοξοι θεολόγοι. Οἱ Ἀφανάσιεφ, Εὐδοκίμοφ, Λόσκι, Μέγιεντορφ, Μπουλγκάκοφ, Σμέμαν καὶ Φλορόφσκι εἶναι μερικοὶ ἀπὸ αὐτούς. Ἡ διὰ τῆς πυγμῆς τῆς ἐξουσίας ἀπόπειρα ἐπιβολῆς ἀπὸ τὸν κ. Βαρθολομαῖο ἑνὸς μὴ εὐρωπαίου, μὴ ρώσου καὶ ἄπειρου ἀκόμη περὶ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Ἐκκλησιολογία νεαροῦ ἀρχιμανδρίτου προκάλεσε τὴν εὔλογη ἀντίδραση τῶν ὑπὸ τὸ Φανάρι ρώσων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος δὲν ἀγνόησε τὶς προειδοποιήσεις τους. Προχώρησε στὴ χειροτονία του καὶ ἐπιχείρησε νὰ τὸν ἐπιβάλει… Εἰς μάτην. Οὐδεὶς τὸν δέχθηκε… Ἀποτέλεσμα νὰ ἀπαλλαγεῖ τῶν καθηκόντων του σὲ λιγότερο ἀπὸ δύο χρόνια…
.           Στὴ θέση του ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τοὺς Ρώσους τῆς Δυτ. Εὐρώπης, ὡς ἐνδιάμεση λύση, ὁ Γάλλος, γεννηθεὶς στὸ Μπορντὸ τὸ 1942, ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Ρενετό. Ἀπὸ τὸν 42χρονο στὸν 74χρονο… Σὲ ἀπάντηση καὶ μὲ τὸ πεῖσμα ποὺ διαθέτει ὁ Πατριάρχης ὅρισε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Τελμησσοῦ ἐκπρόσωπο Τύπου στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ συμπρόεδρο τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς, στὴ θέση τοῦ 85χρονου κ. Ἰωάννου (Ζηζιούλα). Μὲ τὸν κ. Ζηζιούλα μπορεῖ κανεὶς νὰ διαφωνεῖ σὲ θεολογικὲς ἀπόψεις του, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ ἀρνηθεῖ τὴ θεολογική του κατάρτιση. Ὁ κ. Ἰὼβ τί μπορεῖ νὰ προσφέρει στὸν θεολογικὸ διάλογο; Καὶ τί γνωρίζει ἀπὸ διοίκηση, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ κατευθύνει ἀποτελεσματικὰ τὴ συζήτηση καὶ νὰ προεδρεύει ἐνδοορθοδόξων διασκέψεων; Πιθανὸν νὰ εἶναι καλὸς στὴ μεταφορὰ ἀπόψεων, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ. Καὶ σὰ νὰ μὴν ἔφταναν αὐτά, ὁ κ. Βαρθολομαῖος τὸν ὅρισε, ἕναν Οὐκρανό, ἐκπρόσωπό του στοὺς ἑορτασμοὺς τῆς Οὐκρανίας, γιὰ νὰ βάλει σὲ πειρασμὸ καὶ ἀνησυχία τοὺς Ρώσους…
.       Τὸ βαρύτατο ἐκκλησιαστκὸ σφάλμα τοῦ κ. Βαρθολομαίου, νὰ προβάλει παγκοσμίως στὴν Κρήτη τὸ χάσμα, ποὺ ὁ ἴδιος προκάλεσε μεταξὺ τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὄξυνση τῶν σχέσεών του μὲ τὶς Ἐκκλησίες τῆς Ἀντιοχείας, τῆς Ρωσίας, τῆς Γεωργίας, τῆς Βουλγαρίας, τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Σερβίας, οἱ λανθασμένες κινήσεις του σὲ θέματα ἐκκλησιαστικοῦ καὶ κανονικοῦ δικαίου, ἡ ἐκτὸς κάθε λογικῆς ἐπιλογές του σὲ καίριες θέσεις προσώπων, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὰ καθήκοντά τους, δὲν συνάδουν σὲ ἕναν εὐφυῆ ἄνθρωπο. Τί συμβαίνει;… Εἶναι μόνο ζητήματα προσωπικοῦ χαρακτήρα, ἢ ὑπάρχει κάτι ἄλλο, εὐρύτερο καὶ σοβαρότερο; Τὸ 12ήμερο ταξίδι του ἐκτὸς Τουρκίας δὲν μᾶς βοήθησε νὰ πάρουμε κάποιες ἀπαντήσεις. Ἀντίθετα, αὔξησε τὶς ἀπορίες καὶ τὶς ἀνησυχίες μας. –

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: