Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ὕδωρ τὸ Ζῶν

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΝΕΡΟ

, ,

Σχολιάστε

70.000 ΙΤΑΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ κατωτέρω δημοσίευμα ἐπιβεβαιώνει ἄλλη μιὰ φορὰ ὄτι ὁ ἄνθρωπος δὲν χορταίνει εὔκολα καὶ ἀναζητᾶ, ἀκόμα κι ἀπὸ στραβομάρα, μόδα, οἶστρο, ἢ διαταραχή. Καὶ ἡ ἀναζήτηση αὐτή, ἀναζήτηση νοήματος ζωῆς μέσα ἀπὸ διαδρομὲς ἐπώδυνες ἀπελπισίας καὶ κρίσεως Ἀξιῶν δὲν κόβεται «σύρριζα», ὅσο κι ἂν οἰ Ἐργολάβοι τῆς Ἐγχώριας Ἀλλοτριώσεως προπαγανδίζουν τὸ ἀντίθετο.
.        Τὸ θέμα εἶναι νὰ ἐκπληρώνεται ἡ ἀναζήτηση καὶ νὰ ἀνευρίσκεται ἡ Πηγή (τὴν ὁποία τόσο βρώμισαν μὲ θεολογικὰ μπάζα οἱ χριστιανοὶ τῆς Δύσεως!). Καὶ αὐτὴ ἡ Πηγὴ τοῦ Ζῶντος Ὕδατος εἶναι ποὺ τοὺς ἐνοχλεῖ ὅλους. Γι᾽ αὐτὸ καὶ λυσσαλέα τὴν πολεμοῦν. Ἀλλὰ τὴν ἀναζήτηση, ἔστω καὶ στὰ τυφλά, δὲν μποροῦν νὰ τὴν παρακάμψουν! Εἶναι ἀκατόρθωτο!

70.000 Ἰταλοὶ ἔχουν προσηλυτιστεῖ στὸ Ἰσλὰμ

.          Σύμφωνα μὲ τὴν Ucoi (ἡ Ἕνωση τῶν Ἰσλαμικῶν Κοινοτήτων στὴν Ἰταλία), περίπου 70.000 Ἰταλοὶ προσηλυτίστηκαν στὸ Ἰσλάμ, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ μία πραγματικὴ ἔκρηξη μεταστροφῶν ποὺ ὀφείλεται τόσο στὴν κρίση τῶν ἀξιῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκονομικὴ κρίση στὴν Ἰταλία, ὅπως σχολίασε ὁ Elzir Izzedine κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκπομπῆς KlausCondicio στὸ Youtube, ἀπὸ τὸν Klaus Davi, ὁ ὁποῖος πραγματοποιεῖ μία ἔκθεση σχετικὰ μὲ τοὺς Ἰταλοὺς ποὺ ἐνστερνίζονται τὸ Ἰσλάμ. Ἡ Ucoi ἔκανε γνωστὰ μερικὰ δεδομένα: 70.000 Ἰταλοὶ προσηλυτίστηκαν στὸ Ἰσλὰμ καὶ αὐτὸ ποὺ φαίνεται περισσότερο εἶναι ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν Ἰταλῶν ποὺ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τζαμιὰ γιὰ νὰ μελετήσουν τὸ Ἰσλάμ. «Εἶναι ἕνα ἀπολύτως θετικὸ γεγονός», σχολίασε ὁ Izzedine. «Ἂν σκεφτεῖτε ὅτι ὑπάρχουν ἤδη 150.000 μουσουλμάνοι μὲ ἰταλικὴ ὑπηκοότητα καὶ ἕνα ἑκατομμύριο μουσουλμάνοι κάτοικοι (μετανάστες), μπορεῖτε νὰ καταλάβετε ὅτι πρόκειται γιὰ μία ἄνευ προηγουμένου αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μουσουλμάνων».

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , , , , ,

Σχολιάστε