Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ὑγεία

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ: ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ-2 « Ὁ Κύριος κάθεται στὸ τραπέζι μαζί μὲ δυὸ ἀνθρώπους στοὺς ὁποίους εἶχε χαρίσει κάτι, ποὺ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς δώσει ἡ οἰκουμένη ὁλόκληρη».

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
(Ἰωάν. ιβ´ 1-18)
[Β´ Μέρος] 

ἀπὸ τὸ βιβλίο «Καιρὸς μετανοίας»,
β´ ἔκδ., Ἀθῆναι 2012, μετάφρ. Π. Μπότση, σελ. 224-226

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/04/27/ὁμιλία-στὴν-κυρ-βαΐων-1/

.            Ἕξι μέρες πρὶν ἀπὸ τὸ Πάσχα ὁ Κύριος γύρισε στὴν Βηθανία ὅπου ζοῦσε ὁ φίλος Του Λάζαρος, αὐτὸς ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε νεκραναστήσει. Ἐκεῖ τὸν περίμενε ἕνα δεῖπνο. «Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ» (Ἰωάν. ιβ´ 2). Ἐκεῖ, στὴν Βηθανία, τοῦ ἑτοίμασαν δεῖπνο καὶ ἡ Μάρθα ἦταν καταπιασμένη μὲ τὴν ἑτοιμασία. Ἕνας ἀπὸ ἐκείνους ποὺ καθόταν κοντά Του ἦταν κι ὁ Λάζαρος. Ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης δὲν ἀναφέρει σὲ ποιὸ σπίτι τοῦ παρέθεσαν τὸ γεῦμα. Ἀπὸ μιὰ πρώτη ματιὰ φαίνεται πὼς ἦταν τὸ σπίτι τοῦ Λαζάρου. Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸν Ματθαῖο (κϛ´ 6) καὶ τὸν Μάρκο (ιδ´ 3), ποὺ ἀναφέρουν ἐπίσης τὸ γεγονός, φαίνεται καθαρὰ πὼς ἦταν στὸ σπίτι τοῦ Σίμωνος τοῦ Λεπροῦ. Διαφορετικὰ θά ᾽βγαζε κανεὶς τὸ συμπέρασμα πὼς τὸ συγκεκριμένο γεγονὸς ἔγινε δυὸ φορὲς στὴν Βηθανία, μέσα σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα: μιὰ φορὰ στὸ σπίτι τοῦ Λαζάρου, καὶ μιὰ στὸ σπίτι τοῦ Σίμωνος τοῦ Λεπροῦ, κάτι ὅμως ποὺ δὲν φαίνεται πιθανό. Ἀναμφισβήτητα ὁ Σίμων ὑποδέχτηκε τὸν Κύριο, ἐπειδὴ Ἐκεῖνος τὸν εἶχε θεραπεύσει ἀπὸ τὴν λέπρα. Διαφορετικὰ θὰ ἦταν ἀπερίσκεπτο νὰ τὸ κάνει, ὅταν λάβει κανεὶς ὑπ᾽ ὄψιν πὼς ὁ Μωσαϊκὸς νόμος ἀπαγορεύει αὐστηρὰ τὴν ἑτοιμασία φαγητοῦ καὶ τὴν ὑποδοχὴ καλεσμένων, ἀφοῦ μαζί του δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ ἔχουν ἐπαφὴ οὔτε κι οἱ στενότεροι συγγενεῖς του.
.          Ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. Ὁ εὐαγγελιστὴς τὸ ἐπισημαίνει μὲ ἔμφαση αὐτό, γιὰ νὰ καταδείξει τὴν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου. Ὁ νεκρὸς ἄνθρωπος ποὺ ἀναστήθηκε ζοῦσε κανονικὰ ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Κυκλοφοροῦσε, ἐπισκεπτόταν τοὺς ἄλλους, ἔτρωγε κι ἔπινε. Δὲν ἦταν κάποια ἄυλη σκιὰ ποὺ ἀπὸ κάποια παραίσθηση ἐμφανίστηκε στοὺς ἀνθρώπους κι ὕστερα ἐξαφανίστηκε. Ἦταν ἕνας ζωντανός, ὑγιὴς καὶ κανονικὸς ἄνθρωπος, ὅπως ἦταν καὶ προτοῦ ἀρρωστήσει καὶ πεθάνει. Ὁ Κύριος τὸν ἀνέστησε, τοῦ χάριστε ζωὴ κι ὕστερα ἀποσύρθηκε γιὰ λίγες μέρες ἀπὸ τὴν Βηθανία στὴν πόλη Ἐφραίμ. Ὁ Λάζαρος παρέμενε ζωντανὸς ὅσο κοντά του ἦταν ὁ Χριστός, ὅπως καὶ μετά. Δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ κανεὶς πὼς ὁ Λάζαρος ἦταν ζωντανὸς μόνο ὅσο βρισκόταν κοντὰ στὸν Χριστό.
.          Προσέξτε τώρα. Ὅταν ὁ Κύριος γυρίζει στὴν Βηθανία, ὁ Λάζαρος κάθεται μαζί Του στὸ τραπέζι, εἶναι καλεσμένος τοῦ Σίμωνα, ποὺ ἦταν γείτονάς του, ἴσως καὶ συγγενής του. Τί θαυμάσιο θέαμα! Ὁ Κύριος κάθεται στὸ τραπέζι μαζί μὲ δυὸ ἀνθρώπους στοὺς ὁποίους εἶχε χαρίσει κάτι, ποὺ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς δώσει ἡ οἰκουμένη ὁλόκληρη. Τὸν ἕνα εἶχε νεκραναστήσει καὶ τὸν ἄλλον εἶχε θεραπεύσει ἀπὸ τὴ λέπρα. Τὰ σώματα καὶ τῶν δυὸ εἶχαν φθαρεῖ, τοῦ ἑνὸς στὸν τάφο καὶ τοῦ ἄλλου ἀπὸ τὴ λέπρα. Μὲ τὴν θαυματουργικὴ δύναμή Του ὁ Κύριος ἔδωσε στὸν ἕνα τὴ ζωὴ καὶ στὸν ἄλλον τὴν ὑγεία. Καὶ τώρα, λίγο προτοῦ πάρει τὸν δρόμο γιὰ τὴν σταύρωση, πῆγε νὰ τοὺς δεῖ καὶ τοὺς συνάντησε σὰν δυὸ εὐγνώμονες φίλους. Ἂχ, καὶ νὰ ξέραμε ὅλοι μας πὼς μᾶς σώζει ὁ Χριστὸς κάθε μέρα ἀπὸ τὴν φθορὰ κι ἀπὸ τὴν λέπρα αὐτῆς τῆς γῆς, ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὰ πάθη! Τότε θὰ τὸν ὑποδεχόμασταν διαρκῶς μέσα στὴν καρδιά μας καὶ δὲν θὰ τὸν ἀφήναμε ποτὲ νὰ φύγει ἀπὸ τὸν οἶκο τῆς ψυχῆς μας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/04/27/ὁμιλία-στὴν-κυρ-βαΐων-3/

, , , , ,

Σχολιάστε

ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Γ´] (Nηστεία πού τήν… «χαίρεται» καί ὁ Θεός) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

H NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Γ´]

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀθανασίου Ἀβραμίδη,
καρδιολόγου, καθηγ. Παθολογίας Πανεπ. Ἀθηνῶν

«Η ΝΗΣΤΕΙΑ, Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ»

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μέρος Α´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Α´]

Μέρος Β´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Β´] (Kάποιοι φοβοῦνται ὅτι ἡ νηστεία, «ἡ πολλή νηστεία πού ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία», μπορεῖ καί νά τούς βλάψει.) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

5. Nηστεία πού τήν… «χαίρεται» καί ὁ Θεός

.            Ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἑρμᾶς στόν «Ποιμένα» του, συνιστᾶ στούς νηστεύοντες «νά ὑπολογίζουν τά χρήματα πού ἐξοικονομοῦν μέ τήν λιτή δίαιτα τῆς νηστείας καί νά τά δίνουν σέ κάποια χήρα ἢ κάποιο ὀρφανό ἢ ἄλλον ὑστερούμενο… Ἔτσι θά ταπεινοφρονεῖς -ἔλεγε- ὥστε ἀπό τήν ταπεινοφροσύνη σου τό πρόσωπο πού ἔλαβε τήν βοήθεια νά εὐφραίνεται πνευματικῶς καί νά προσεύχεται γιά σένα πρός τόν Kύριον».
.            Ὅταν λοιπόν διάβασα αὐτό τοῦ Ἑρμᾶ, θυμήθηκα τήν μάνα μου, ἡ ὁποία εἶχε μείνει ὀρφανή ἀπό μητέρα σέ ἡλικία μόλις 10 ἐτῶν, ἔχοντας καί ἕναν ἀδελφό μικρότερο κατά δύο χρόνια. Kαί ὁ πατέρας της, τήν «σταμάτησε» ἀπό τό σχολεῖο διότι ἡ Kατερίνα «ἔγινε πλέον νοικοκυρά». Kαί νοικοκυρά «μέ τά ὅλα της»: Mαγείρεμα, μπουγάδα, ζύμωμα καί ψήσιμο στόν σπιτικό φοῦρνο, χωρίς ἕνα «δεύτερο χέρι» στό σπιτικό. Tουρκοκρατία τότε στή Mακεδονία. Ἀργότερα, ἀπό τόν γάμο της ἀπέκτησε ἑπτά παιδιά. Στό τέλος λοιπόν κάθε μεγάλης νηστείας -Xριστούγεννα καί Πάσχα- ἑτοίμαζε τά καλάθια της, τά ὁποῖα σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες της, ἐμεῖς τά μικρότερά της ἀνά δύο, μόλις νύχτωνε ἀρκετά «γιά νά μή μᾶς βλέπει ὁ κόσμος», τά ἀφήναμε ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ κάθε συγκεκριμένου σπιτιοῦ, ἀφοῦ βεβαιωνόμασταν ὅτι οἱ ἀπό μέσα ἄκουσαν τά κτυπήματά μας στήν πόρτα ἢ τό παράθυρο. Kαί τότε τρέχαμε γιά νά κρυφτοῦμε στή γωνιά τοῦ δρόμου γιά νά  μή μᾶς δοῦνε ποιοί εἴ­μασταν. Ὅταν δέ ἐπιστρέφαμε στό σπίτι μας, καί ἀναγγέλναμε τήν ἐπιτυχία τῆς «ἐπιχείρησης», παίρναμε τό ἑπόμενο καλάθι. Kαί τέτοια ὑπῆρχαν ἀρκετά. Σήμερα λοιπόν πού τά ξαναφέρνω ὅλα αὐτά στό μυαλό μου, εἶναι δυνατόν νά μή μέ συγκινεῖ ἡ θύμηση τῆς μάνας ἐκείνης; Ἤ, νά μή θαυμάζω γιά τά ὅσα ἀθόρυβα, μέ τό παράδειγμά της καί μόνον, διδαχθήκαμε «ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων»!
.            Tέτοιες βεβαίως περιπτώσεις σάν τοῦ σπιτιοῦ μας, φαίνεται ὅτι δέν ἦσαν μεμονωμένες σέ ἄλλες ἐποχές, ὅταν μάλιστα καί οἱ κοινωνικές συνθῆκες ζωῆς ἦσαν διαφορετικές. Διότι πάντοτε ὑπῆρχαν οἱ μανάδες καί οἱ γιαγιάδες πού ἔτσι γαλουχοῦσαν τά τρυφερά βλαστάρια τους στό οἰκογενειακό περιβάλλον. Mαθαίνοντάς τα νά συνδυάζουν τή νηστεία μέ τή φιλανθρωπία.
.            Nά ὅμως καί κάτι ἀπό τά «τωρινά». Ὁ Δημητράκης, μέ τά λεφτά του στή τσέπη ἀπό τόν πήλινο κουμπαρά του, ὅπου τά μάζευε ἀπό χαρτζιλίκι καί δῶρα πού τοῦ ἔκαναν, ἢ ἀπό τά «κάλαντα», στερούμενος ἕνα «γλειφιτζοῦρι» καί ἄλλα, βρίσκεται μέ τόν μπαμπά του στό κατάστημα παιχνιδιῶν γιά τά Xριστουγεννιάτικα δῶρα -κάποια καί τῆς ἀπολύτου δικῆς του ἐπιλογῆς, ἀφοῦ θά ἦταν καί… «ἀπό δικά του λεφτά». Ὅμως, τήν ὥρα τῆς πληρωμῆς… «ἀλληθωρίζει» καί πρός ἕνα ἀκόμη παιχνίδι καί ρωτᾶ τόν πατέρα του:  «Mπαμπά… νά πάρουμε καί αὐτό ἐκεῖ γιά τόν Nικολάκη (τόν γείτονα δηλαδή καί συμπαίκτη του) πού αὐτός δέν ἔχει μπαμπά νά τοῦ πάρει παιχνίδια γιά τά Xριστούγενα;»
.            Ποιός λοιπόν δίδαξε αὐτό τό μάθημα στήν παιδική ψυχούλα τοῦ Δημητράκη; Kαί, δέν εἶναι καί αὐτό ἀπό ἐκεῖνα γιά τά ὁποῖα… χαίρεται καί ὁ Θεός;

, ,

Σχολιάστε

ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Β´] (Kάποιοι φοβοῦνται ὅτι ἡ νηστεία, «ἡ πολλή νηστεία πού ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία», μπορεῖ καί νά τούς βλάψει.) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

H NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Β´]

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀθανασίου Ἀβραμίδη,
καρδιολόγου, καθηγ. Παθολογίας Πανεπ. Ἀθηνῶν

«Η ΝΗΣΤΕΙΑ, Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ»

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μέρος Α´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Α´]

3. Ἡ νηστεία, προσφέρει πλήρη διατροφή; 

.               Eἶναι ἕνα πολύ εὔλογο ἐρώτημα. Kάποιοι φοβοῦνται ὅτι ἡ νηστεία, «ἡ πολλή νηστεία πού ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία» μπορεῖ καί νά τούς βλάψει. Ἄλλοι διερωτῶνται διότι καί αὐτό τό ἔχουν ἀκούσει: μήπως μέ τή νηστεία δέν παίρνει ὁ ὀργανισμός τοῦ ἀνθρώπου τά ὅσα χρειάζεται γιά τήν καλή του ὑγεία.
.               Kατά τά δεδομένα λοιπόν τῆς ἐπιστημονικῆς ἰατρικῆς, τέτοιος φόβος δέν ὑπάρχει, ὅταν ἡ νηστεία ἐφαρμόζεται σωστά. Διότι μιά σωστή νηστεία χωρίς ὑπερβολές ἀπερίσκεπτες, μέ μιά ὀρθή ἐπιλογή τῶν διαφόρων τροφῶν, προσφέρει τά ὅσα χρειάζονται γιά μιά πλήρη διατροφή. Kαί νά γιατί:
.               Ὁ ὀργανισμός τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἀνάγκη ἀπό μιά γνωστή ἀναλογία σέ λευκώματα, λίπη καί ὑδατάνθρακες ἀνά χιλιόγραμμο βάρους τοῦ σώματός του, δηλαδή: 1 γραμμάριο λευκωμάτων, 1 γραμμάριο λιπῶν καί ἀπό 1-4 γραμμάρια ὑδατανθράκων ἀνά χιλιόγραμμο βάρους, ἀνάλογα μέ τίς καύσεις πού κάνει ὁ κάθε ὀργανισμός. Λιγότερες ὁ ἄνθρωπος μέ καθιστική ζωή, περισσότερες ὁ βαρειά ἐργαζόμενος σωματικῶς.
.               Tίς ποσότητες αὐτές μπορεῖ νά τίς πάρει κανείς μέ διαφόρους τρόπους. Ἡ μόνη δυσκολία βρίσκεται στήν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν τοῦ ὀργανισμοῦ στά ὑψηλῆς ποιότητας λευκώματα πού γι᾽ αὐτό λέγονται καί «πρωτεΐνες», τά ὁποῖα ἀποτελοῦνται ἀπό ἀμινοξέα πού τά παίρνει ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμός μόνον ἀπό τά ζωικά λευκώματα. Aὐτά τά ζωικά λευκώματα ἀποτελοῦν τό 65% τῶν λευκωμάτων πού χρειάζεται ὁ ὀργανισμός καί δέν μπορεῖ νά τά συνθέσει μόνος του ἀπό ἄλλα ἀμινοξέα. Bρίσκονται δέ αὐτά στό κρέας, στά ψάρια, στό γάλα καί τό τυρί, στά αὐγά. Ἑπομένως, τό πρόβλημα μέ τή νηστεία ἐπικεντρώνεται πλέον στό ἐνδεχόμενο νά μή εἰσάγονται ἀπό τούς νηστεύοντες τά τέτοια λευκώματα καί ἡ νηστεία νά μή προσφέρει τήν «πλήρη διατροφή».
.               Ἡ ἐπιφύλαξη αὐτή εἶναι λογική καί εὔλογη, πολύ περισσότερο ἐπειδή ὁ ὀργανισμός τοῦ ἀνθρώπου δέν διαθέτει ἐπαρκῆ ἀποθέματα λευκωμάτων ὥστε νά ἔχει τίς σχετικές ἐφεδρεῖες σέ περίπτωση μεγάλης νηστείας. Ὁπότε θά ἦταν ἐνδεχόμενο νά δημιουργηθεῖ καί πρόβλημα ὑποθρεψίας σέ κάποια ἀπό τά εἰδικά καί ἀπαραίτητα γιά τόν ὀργανισμό ζωικά λευκώματα.
.               Ὅμως τό πρόβλημα δέν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι· ἢ, εἶναι ἁπλούστερο, γιά τούς ἑξῆς δέ λόγους:
.               Oἱ ὁριζόμενες ἀπό τήν Ἐκκλησία νηστεῖες, δέν ἔχουν ὅλες τήν ­ἴδια αὐστηρότητα, εἶναι μιᾶς ἢ δύο ἡμερῶν οἱ περισσότερες, ἐλάχιστες δέ ἐκεῖνες μέ μακρά διάρκεια, ὥστε νά προκύπτει ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο. Γενικότερα δέ, ἀκόμη καί οἱ πιό αὐστηρές, δέν εἶναι ἀπόλυτες. Ἔτσι:

Ὅταν ἀπαγορεύεται π.χ. τό λάδι, ἐπιτρέπονται οἱ ἐλιές, ἡ ταχινόσουπα, ὁ χαλβάς, οἱ ξηροί καρποί.

Ὅταν ἀπαγορεύεται τό κρέας, ὅπως κατά τή νηστεία τῶν Xριστουγέννων, ἐπιτρέπονται τά ψάρια τά ὁποῖα, ἐκτός ἀπό τά ἀπαραίτητα ζωικά λευκώματα, περιέχουν καί πολύ χρήσιμα λιπαρά ἀκόρεστα, πολύ εὐνοϊκά κατά τῆς ἀθηροσκληρώσεως.

Ὅταν δέ καί τά ψάρια ἀπαγορεύονται, ὅπως κατά τή νηστεία τῆς Mεγάλης Tεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα, ἐπιτρέπονται: τό χταπόδι, οἱ σουπιές, τά καλαμαράκια, τά συγγενικά μέ αὐτά θράψαλα, διάφορα ἄλλα «θαλασσινά» λεγόμενα, πού ὅλα αὐτά, βιολογικῶς, περιέχουν ζωικά συστατικά κατάλληλα γιά τή λήψη χρησίμων ζωικῶν λευκωμάτων. Δηλαδή: ὀστρακοειδῆ (κυδώνια, μύδια, στρείδια, χτένια κ.ἄ.) μαλακόστρακα (καραβίδες, γαρίδες, καβούρια, ἀστακός).

Ἐπίσης, ὅταν συνδυασθοῦν καταλλήλως φυτικές τροφές ἀπό διάφορες πηγές: ἀπό ὄσπρια (φασόλια, φακές, ρεβύθια, κουκιά), δημητριακά (καλαμπόκι, σιτάρι κ.ἄ.), σόγια, μανιτάρια, μποροῦν νά προσφέρουν πολλά ἀπό τά ἀπαραίτητα ὑψηλῆς ποιότητας ἀμινοξέα, καλύπτοντας σέ σημαντικό ποσοστό τίς ἀνάγκες τοῦ ὀργανισμοῦ, ἀκόμη καί γιά περιόδους νηστείας μακρᾶς διαρκείας (συμβαίνει δηλαδή περίπου ὅ,τι καί μέ τούς φυτοφάγους οἱ ὁποῖοι δέν τρῶνε ζωικά λευκώματα). Ὥστε κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπο νά ἀναπληρώνονται ἱκανοποιητικῶς τά λευκώματα πού θά ἔπαιρνε κανείς τρώγοντας: αὐγά, γάλα ἢ τυρί, ψάρι καί κρέας.

.               Ἄρα μπορεῖ νά νηστεύει κάποιος μέ μιά ὀρθολογική, ἢ ὅπως τήν χαρακτήρισαν… «ἔξυπνη» τακτική, καί νά ἔχει μιά «πλήρη διατροφή». .               Ἔτσι, ἀκόμη καί σέ περιόδους μεγάλης νηστείας, μπορεῖ νά μή δημιουργεῖται πρόβλημα. Ἄλλωστε, ἀκόμη καί ἄν λείψει κάτι ἀπό κακό προγραμματισμό, θά εἶναι γιά μικρό χρονικό διάστημα καί ἀναπληρώνεται γρήγορα, ὥστε νά μή δημιουργεῖται πρόβλημα εἰς βάρος τῆς ὑγείας. Ἀποδεικνύεται δέ ἀπό μελέτες ὅτι, αὐτά πού συνιστᾶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά τίς νηστεῖες, στέκονται καί ἐπιστημονικῶς. Λάθη ὅμως ἢ ὑπερβολές σέ βαθμό πού δέν ἀντέχει κάποιος, μπορεῖ καί νά βλάψουν. Tέτοια δέ λάθη, γίνονται. Tήν φοβοῦνται πάντως τή νηστεία πιό πολύ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι… δέν κάνουν νηστεία, διότι μᾶλλον δέν πιστεύουν καί συνεπῶς δέν τήν ἔχουν δοκιμάσει ­ἴσως καί ποτέ. Ἢ τήν ἀποδοκιμάζουν ὡς ἄπιστοι. Tέτοια ἦταν καί ἡ περίπτωση τοῦ Bολταίρου, σέ ἕνα ἐπίσημο τραπέζι μέ τόν Eὐγένιο Bούλγαρη. Ἀξίζει δέ νά σᾶς τήν ἀφηγηθῶ διότι εἶναι ἐνδεικτική, πολύ διδακτική ἀλλά καί… χαριτωμένη. : βλ. ΝΗΣΤΕΙΑ, ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

 

, ,

Σχολιάστε

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΟΥ «Μπορεῖτε νὰ περηφανεύεστε γιὰ τὴν μείωση τοῦ φαρμακευτικοῦ κόστους. “Φεύγουν” καρκινοπαθεῖς στὰ χέρια μας ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο».

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Τὸ κατωτέρω κείμενο δὲν πρέπει νὰ διαβαστεῖ μὲ τοὺς παραμορφωτικοὺς φακοὺς τῆς «προκαταλήψεως» ἢ τῆς «συντεχνίας». Κυρίως εἶναι μιὰ δυνατὴ κραυγὴ γιὰ τὴν παρακμὴ καὶ τὴν εὐθανασία τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ νεοελληνικοῦ Κράτους.
.         Βεβαίως οἱ αἰτίες δὲν πρέπει νὰ προσωποποιηθοῦν μόνο στοὺς Ἐργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως καὶ ἐν τέλει τῆς Εὑθανασίας ἑνὸς Λαοῦ (μᾶλλον Γενοκτονίας). Οἱ εὐθύνες ὅλων μας εἶναι πολλές μέσῳ τῆς ἐπὶ τριακονταετίαν τουλάχιστον σιωπηλῆς ἀνοχῆς (=ἐνοχῆς).

Κραυγὴ ἀγωνίας ἀπὸ τὸ φουρτουνιασμένο Αἰγαῖο!
Μία γιατρὸς γράφει γιὰ τὴν “εὐθανασία” τῶν κατοίκων

Μία γιατρὸς ἀπὸ τὴν Σκύρο, μ᾽ ἕνα κείμενο-κραυγὴ ἀγωνίας, περιγράφει μὲ τρόπο δραματικὸ τὴν “εὐθανασία”, τὴν ὁποία ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία ἐφαρμόζει στὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη καὶ κατὰ συνέπεια στοὺς πολίτες της, σ᾽ ὅλα τὰ νησιὰ καὶ τὶς ἀκριτικὲς περιοχὲς τῆς χώρας. Ἡ γιατρὸς ἐπισημαίνει στὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου της τὴν πολύτιμη βοήθεια ποὺ παρεῖχαν στὴν Σκύρο οἱ γιατροὶ τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, οἱ ὁποῖοι ἐδῶ καὶ δύο χρόνια δὲν πᾶνε στὸ νησί. Προφανῶς γιὰ λόγους οἰκονομίας! Τὰ ὅσα περιγράφει ἡ γιατρὸς συγκλονίζουν. Καὶ ἀποδεικνύουν πόσο κούφια λόγια εἶναι αὐτὰ ποὺ μὲ εὐκολία ξεστομίζουν οἱ πολιτικοὶ γιὰ “τοὺς ἀκρίτες”, “τὸ Αἰγαῖο” γιὰ τὸ ὁποῖο δῆθεν νοιάζονται! Διαβάστε τὸ συγκλονιστικὸ κείμενο τῆς γιατροῦ ἀπὸ τὴν Σκύρο.

Ἑλένη Γεωργιάδου, Εἰδικὸς Παθολόγος                                                                                  

Σκύρος 22.01.13

                                                 Πρός:

κ. Ὑπουργὸ Ὑγείας, κ. Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Πρόεδρο ΗΔΙΚΑ

 Κοιν:   Βουλευτὲς Ν. Εὐβοίας, Πανελλήνιο Ἰατρικὸ Σύλλογο, Ἰατρικὸ Σύλλογο Εὐβοίας, Λοιποὺς Ἰατρικοὺς Συλλόγους, Μ.Μ.Ε.

 Θέμα: Φωνὴ ἀπόγνωσης γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση ἀπὸ τὸ φουρτουνιασμένο Αἰγαῖο.

 .           Κύριε Ὑπουργὲ Ὑγείας, κύριοι Πρόεδροι, κύριοι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν νομοθεσία στὸ χῶρο τῆς ὑγείας, σᾶς συγχαίρω γιὰ τὴν μεγάλη σας ἀνακάλυψη καὶ καινοτομία: ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.
.           Ὀνομάζομαι Ἑλένη Γεωργιάδου, εἶμαι εἰδικὸς παθολόγος στὴν νῆσο Σκύρο. Πρόκειται γιὰ νησὶ 4.000 κατοίκων, ποὺ τὸ καλοκαίρι ὑποδέχεται πάνω ἀπὸ 30.000. Ὑπάρχει ἕνα Πολυδύναμο Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο (ὄχι Κέντρο Ὑγείας). Τὸ κλιμάκιο ἰατρῶν τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας ἀπὸ τὸ 251 ΓΝΑ ποὺ ἐρχόταν γιὰ μία ἑβδομάδα τὸν χρόνο στὸ νησί, σταμάτησε πρὸ 2ετίας τὴν πολύτιμη προσφορά του (πιθανῶς λόγῳ οἰκονομικῶν περικοπῶν).
.           Τὸ σύστημα, ποὺ ὅπως ἔλεγε ὁ κ. Λοβέρδος θὰ βάλει τάξη στὴν ὑπερσυνταγογράφηση καὶ στὴ σπατάλη τοῦ ΕΟΠΥΥ καὶ θὰ βοηθήσει ἀσφαλισμένους, ἰατρούς, φαρμακοποιούς, ἦταν ἡ μεγαλύτερη ΑΠΑΤΗ ποὺ ἔγινε ποτὲ στὸν χῶρο τῆς ὑγείας καὶ ὁ ὑπέρτατος ἐξευτελισμὸς τόσο τῶν ἀσθενῶν, ὅσο καὶ τοῦ ἰατρικοῦ κλάδου.
.           Βάλατε μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἐπιστῆμες, τὴν Ἰατρική, σ’ ἕνα ἀπύθμενο καζάνι γραφειοκρατίας καὶ ἀποσυντονίσατε τὸν ἐγκέφαλό μας ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ σκοπό του: τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου σώματος, τὴν ἐμψύχωση καὶ τὴν συμπαράσταση στὸν ψυχικὸ πόνο τοῦ συνανθρώπου μας.
.           Μετατρέψατε μία 5λεπτη ἀπασχόληση (ἰατροῦ – ἀσθενοῦς) σὲ πολύωρη, πολυήμερη ταλαιπωρία, πολλὲς φορὲς ἄκαρπη.
.           Ἀπὸ τὰ ξημερώματα μαζεύεται ὁ κόσμος ἔξω ἀπὸ τὰ ἰατρεῖα, γιὰ νὰ πάρει σειρὰ γιὰ τὰ φάρμακά του (ἰδίως μετὰ τὶς λήξεις τῶν ἐπαναλαμβανομένων ἀπεργιῶν τῶν φαρμακοποιῶν). Δυστυχῶς ὅμως δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἐξυπηρετήσουμε, διότι μόλις τὸ σύστημα ἀνοίγει, πέφτει ἀπὸ ὑπερφόρτιση. Οἱ ἀσθενεῖς γίνονται ἔξαλλοι, οἱ γιατροὶ χάνουν τὴν ὑπομονή τους καὶ μέχρι τὸ μεσημέρι ἐγκαθιστοῦμε ξανὰ καὶ ξανὰ κωδικοὺς καὶ μπὲς – βγὲς σὲ μία ταλαιπωρία ἀνείπωτη πέρα ἀπὸ κάθε ὅριο καὶ τρόπο περιγραφῆς.
.           Πῶς νὰ ἐξετάσουμε τὸν ἀσθενῆ καὶ νὰ εἴμαστε εὐγενεῖς, ὑπομονετικοί, θεραπευτὲς καὶ συμπαραστάτες, ὅταν ἡ συνταγογράφηση ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἐπεῖγον καὶ οἱ ἀσθενεῖς μᾶς χτυποῦν τὶς πόρτες καὶ μᾶς ἀπειλοῦν μὲ ἀπίστευτες λεκτικὲς ἐκφράσεις, νομίζοντας ὅτι ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ τοὺς ἐξυπηρετήσουμε. Οἱ ἴδιοι ἀσθενεῖς ἐπὶ 3-4 ἡμέρες ἐπανέρχονται μὲ ΤΑΧΙ, καρότσες ἀγροτικῶν, λεωφορεῖα καὶ συνοδείᾳ μπαστουνιῶν καὶ νὰ τοὺς ἐξηγεῖς ὅτι: Λυπᾶμαι! Δὲν δουλεύει πάλι τὸ σύστημα, ἢ κάτσε μέχρι τὶς 6 τὸ ἀπόγευμα (διότι ἴσως τὸ μεσημέρι ἀποφορτιστεῖ).
.           Σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι στὸ νησὶ ὑπάρχουν δύο ὑπολογιστές, ὁ δικός μου καὶ ἕνας τοῦ περιφερειακοῦ ἰατρείου. Κι ἂν τύχει καὶ δουλέψει αὐτὴ ἡ ἀπάτη, χρειάζεται 30 – 40 λεπτά, σὲ περίπτωση 2 ἢ 3 συνταγῶν, μὲ συνοδεία παραπεμπτικὰ ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων, μετὰ τὴν ἀναγραφή τους, ὅπως παλιά, καὶ στὸ βιβλιάριο, τὴν καταχώρηση στὸ βιβλίο εἰσερχομένων καὶ χειρόγραφη ἀπόδειξη γιὰ εἰσόδημα ἀπὸ 5 ἕως 10 εὐρώ. Διότι ἐμεῖς οἱ μὴ συμβεβλημένοι ἀλλὰ πιστοποιημένοι ἰατροὶ στὸ e-syntagografisi ἀπλήρωτοι ἀπὸ τὸ 2010, ἀπὸ τὸ ἀναξιόπιστο κράτος παίρνουμε ἀπὸ 5 ἕως 10 εὐρὼ γιὰ συνταγὲς – παραπεμπτικά. Ἀλλὰ ἀκόμα καὶ αὐτὰ τὰ λίγα χρήματα δὲν μᾶς ἀφήνετε νὰ τὰ εἰσπράξουμε ἐφ᾽ ὅσον διώχνουμε τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος ἔρχεται τὶς περισσότερες φορὲς γιὰ συνταγογράφηση καὶ ὄχι γιὰ ἐξέταση. Εἶναι ἐξαθλιωμένος καὶ φτωχός. Καὶ ρωτάει:

–       Γιατρὲ θὰ μοῦ πάρεις τὴν πίεση;
–       Εὐχαρίστως.
–       Θὰ μοῦ πάρεις καὶ ἕνα σάκχαρο;
–       Εὐχαρίστως.
–       Νὰ κάνω καὶ μία ἐρώτηση;
–       Εὐχαρίστως
–       Τί εἶναι ὁ πόνος ποὺ νιώθω στὸ στῆθος καὶ μὲ χτυπάει στὴν πλάτη;

Ὁ γιατρὸς χλωμιάζει. Κάνει πλήρη ἐξέταση μὲ καρδιογράφημα καὶ διαπιστώνει ὀξὺ ἔμφραγμα μυοκαρδίου καὶ πασχίζει γιὰ τὴν διακομιδή του μὲ 10 μποφὸρ στὸ Αἰγαῖο. Καὶ φυσικὰ δὲν θὰ ζητήσουμε τὸ ἀρχικὸ 5ευρω σὲ τέτοιες ἐπείγουσες καταστάσεις. Καὶ ὁ κόσμος τὸ ἀναγνωρίζει καὶ ἐπανέρχεται μὲ 5 αὐγά, λίγο λάδι ἢ λίγα χόρτα ποὺ μάζεψε ὁ ἐμφραγματίας, γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τὸν γιατρό του, ἢ κάποιος ἄλλος γιὰ νὰ ἐξεταστεῖ ἄνευ χρημάτων. Ἐσεῖς ὅμως ζητᾶτε λεπτομερῆ καταγραφὴ εἰσοδημάτων. Ἄρα ἐμεῖς πρέπει νὰ καταγράφουμε στὶς ἀποδείξεις 5 αὐγά, λίγα χόρτα ἢ 1kg ντομάτες;
.              Πολλοὶ συνάδελφοι δὲν ἔχουνε καλὴ σχέση μὲ τοὺς ὑπολογιστὲς καὶ τὴν τεχνολογία. Τὴν Ἰατρικὴ τὴ διδαχτήκαμε στὰ Πανεπιστήμια, στὰ ἐπείγοντα τῶν νοσοκομείων, στὶς ἐντατικές, στὰ ἀμφιθέατρα καὶ στὰ ἀνατομεῖα. Τὸ βάρος ἑκάστου βιβλίου ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ βάρος ἑνὸς τούβλου καὶ συρρικνώνεται στὸ σκληρὸ δίσκο τοῦ ἐγκεφάλου μας, ὄχι σὲ κάποιου ὑπολογιστῆ.
.           Πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς προσλάβαμε ἄτομα γιὰ γραμματειακὴ ὑποστήριξη, ὥστε νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἀσθενῆ καὶ ὄχι μὲ τὴν γραφειοκρατία. Δυστυχῶς ὅμως βρέθηκαν ἄνευ ἀντικειμένου, ἀφοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ γνωρίζουν δραστικὲς οὐσίες, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ βοηθήσουν στὴ διαδικασία τῆς συνταγογράφησης κι ἔτσι σύντομα θὰ ἀπολυθοῦν.

 Πρὶν τὸ ἐφαρμόσετε…..

           1. Μήπως σκεφτήκατε νὰ μᾶς ἐκπαιδεύσετε; Ἀλλὰ ἐσεῖς ξέρατε τί κάνατε. Διότι κάθε ἑβδομάδα ἢ μήνα θὰ ἀλλάζατε πάλι τὶς ὁδηγίες, τὴν ἐπιφάνεια ἐργασίας, τὰ ποσοστὰ συμμετοχῆς τῶν φαρμάκων καὶ θὰ ἀναιρούσατε τὶς προηγούμενες ἀποφάσεις καὶ ἡ ἐκπαίδευση θὰ πήγαινε χαμένη.

.           2. Πρὶν ἐπιβληθεῖ, γιατί δὲν τὸ δοκιμάσατε γιὰ 10.000.000 ἀνθρώπους καὶ ἀφοῦ λειτουργήσει καὶ πάρετε τὶς τελικές σας ἀποφάσεις νὰ τὸ ἐφαρμόσετε τελειοποιημένο, ἄνευ προβλημάτων;

            3. Μήπως σκεφτήκατε ποτὲ ὅλους ἐμᾶς, τὶς φωνὲς τοῦ Αἰγαίου, τοῦ Ἰονίου, τῶν ἀκριτικῶν καὶ ὀρεινῶν περιοχῶν, τὴ δυσχέρεια μετάβασης τῶν ἀσθενῶν μας στὰ κοντινότερα νοσοκομεῖα; Σᾶς ἐνημερώνω λοιπὸν ὅτι λόγῳ τῆς πρόσφατης κακοκαιρίας, ἄλλοι μείναμε χωρὶς ρεῦμα, χωρὶς θέρμανση, ἄλλοι χωρὶς νερό, ἄλλοι χωρὶς τηλέφωνο καὶ ἐσεῖς καμαρώνετε γιὰ τὸ ἐπίτευγμά σας. Τὴν ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση. Οἱ γιατροὶ τῆς ἀκριτικῆς Ἑλλάδας δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε εὔκολες προσβάσεις στὸ internet, ἀκόμη κι ἂν τὸ σύστημα δούλευε. Δὲν κουβαλιέται ὑπολογιστὴς – ἐκτυπωτὴς στὸν ὀρεινὸ βοσκότοπο τῆς Νότιας Σκύρου, στοὺς ὑπερήλικες κατάκοιτους ἀνθρώπους αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ βράχου, στὰ στενὰ ἀνηφορικὰ σοκάκια ἑνὸς μέτρου φάρδους ἢ στὶς πλαγιὲς τοῦ Πηλίου, τοῦ Μετσόβου, τοῦ Ἕβρου κλπ. Γιατί ἐσεῖς ζητᾶτε φυσικὴ παρουσία τοῦ ἀσφαλισμένου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνταγογράφησης, γεγονὸς ποὺ ὅπως ἀντιλαμβάνεται ὁ κοινὸς νοῦς εἶναι πολλὲς φορὲς ἀδύνατο.

            4. Σκεφτήκατε ὅτι ζητᾶτε γνωμάτευση ἀπὸ ἰατροὺς ἄλλης εἰδικότητας, γιὰ νὰ τοὺς συνταγογραφήσουμε τὰ φάρμακα οἱ παθολόγοι, οἱ γενικοὶ ἰατροὶ κλπ, ὅτι στὰ νοσοκομεῖα οἱ ἰατροὶ κάνουν ὑπεράνθρωπες προσπάθειες νὰ σώσουν τὸ ἑπόμενο νούμερο ἀναμονῆς; Ποιά γνωμάτευση νὰ τοῦ ζητηθεῖ στὶς 5 τὰ ξημερώματα; (Ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα γίνεται «πόλεμος»). Κι ἂν ὁ ἀσθενὴς χρειαστεῖ φάρμακα, ἀρχίζει ὁ Γολγοθάς του.

            5. Πρὸ τριμήνου χρειάστηκε νὰ συνταγογραφήσω σὲ τέκνο, (ἔμμεσο ἀσφαλισμένο σὲ κυρία 39 ἐτῶν). Τὸ ΑΜΚΑ τοῦ παιδιοῦ δὲν ἦταν σωστὸ ἀπ᾽ ὅτι διαπίστωσα. Ἦταν τὸ ΑΜΚΑ τοῦ 40χρονου πατέρα ποὺ εἶχε αὐτοκτονήσει καὶ στὸ παιδὶ εἶχε περαστεῖ κατὰ λάθος τὸ ΑΜΚΑ τοῦ συγχωρεμένου. Γιατί στὸ e-syntagografisi ὑπάρχουν ἀναρτημένοι οἱ πεθαμένοι ἄνθρωποι ἀπὸ 7ετίας; Γιατί δὲν ἐνημερώθηκαν ἀπὸ τὰ ἰατρικὰ πιστοποιητικὰ τῶν Ληξιαρχείων ὅτι ὁ ἀσθενὴς ἀπεβίωσε; Ἐμεῖς πῶς νὰ τὸ γνωρίζουμε; Στὴν ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση δὲν ἔχει φωτογραφίες. Ποιῶν τὰ λάθη πληρώνουμε οἱ γιατροί;

            6. Μᾶς ὑποχρεώσατε (μέσῳ ΦΕΚ) νὰ ἐλέγχουμε τὶς ἀσφάλειες τῶν ἀσθενῶν γιὰ νὰ συνταγογραφήσουμε ἢ νὰ ἐξετάσουμε. Ποῦ ζεῖτε; Τουλάχιστον τὸ 30% τῶν ἀσθενῶν μας εἶναι μὲ ληγμένες ἡμερομηνίες – ἀπλήρωτες ἀσφάλειες ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ. Δὲν δικαιοῦνται οὔτε ἐμβόλια γιὰ τὰ παιδιά τους. Κι ἂν εἶσαι γιὰ νοσηλεία τότε στὴν διακομιδή σου τραγούδα: «Ἂν ἤμουν πλούσιος». Διότι ἐξερχόμενος ἀπὸ τὴ νοσηλεία γιὰ χολοκυστεκτομὴ ὁ μόλις ἀπολυμένος ὑπάλληλος ἢ κατεστραμμένος ἐλευθεροεπαγγελματίας θὰ πληρώσει τιμολόγιο στὸ γραφεῖο κίνησης καὶ πιθανῶς θὰ χρειαστεῖ ἔρανο, γιὰ νὰ πάρει ἐξιτήριο. Τόσα χρόνια πλήρωνε κανονικὰ τὶς εἰσφορές του. Τώρα ποὺ περνάει δύσκολες ὧρες δὲν τοῦ δώσατε οὔτε κἂν περίοδο χάριτος, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ δικαιοῦται ἔστω γιὰ ἕνα εὔλογο διάστημα τὰ φάρμακά του. Ἐμεῖς οἱ ἰατροὶ ὑποκύψαμε καὶ γίναμε ἐλεγκτὲς τοῦ κράτους. ΚΑΚΩΣ. Εμαστε πεύθυνοι γι τν γεία κα τ ζωή του. σες εστε μως πεύθυνοι τοῦ θανάτου του (ἂν συμβεῖ), διότι βάσει νόμου δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συνταγογραφήσουμε στὸ βιβλιάριο τὰ φάρμακα ποὺ χρειάζεται.

            7. Δημιουργήσατε τὸν ΕΟΠΥΥ, διαχωρίσατε φάρμακα ὑψηλοῦ κόστους μὲ ἀπαραίτητη τὴν μετάβαση μηνιαίως τῶν ἀσθενῶν στὴν Ἀθήνα, στὰ κεντρικὰ τοῦ ΕΟΠΥΥ. Ποιᾶς κατηγορίας ἀσθενῶν; Τῶν ὀγκολογικῶν περιστατικῶν μὲ ὀστικὲς μεταστάσεις, τῶν νεφροπαθῶν, τῶν ἀναπήρων ἀπὸ ρευματικὰ νοσήματα; Καὶ σᾶς περιφρόνησαν! Μὴν φοβάστε! Ἀποφάσισαν νὰ πεθάνουν στὴ γῆ ποὺ γεννήθηκαν. Δὲν μποροῦν νὰ πηγαινοέρχονται ἀνήμποροι σωματικὰ καὶ ψυχικὰ στὰ φαρμακεῖα τοῦ ΕΟΠΥΥ στὴν Ἀθήνα κι ἔτσι μπορετε ν περηφανεύεστε γι τν μείωση το φαρμακευτικο κόστους. «Φεύγουν» καρκινοπαθες στ χέρια μας νας μετ τν λλο λλ τουλάχιστον περήφανοι διδάσκοντάς μας μαθήματα ζως κα ξιοπρέπειας.

            8. Πρὸ μηνῶν ἀναρτήσατε στὸν ΕΟΠΥΥ ὅτι οἱ μὴ συμβεβλημένοι ἰατροὶ δὲν μποροῦν νὰ γράφουν πάνω ἀπὸ δύο συνταγὲς τὸν μήνα ἀνὰ ἀσθενῆ. Συνοδεύεται μάλιστα καὶ ἀπὸ ποινικὲς ρῆτρες. Δηλαδὴ ἂν παίρνει 7 φάρμακα ἢ 8 θὰ γυρίζει τὴν Ἀθήνα ἢ τὰ νησιὰ νὰ βρεῖ τὶς ἀντίστοιχες εἰδικότητες γιὰ συνταγογράφηση. Εἶναι ντροπή, κύριοι, διότι ὁ ὁποιοσδήποτε καταλαβαίνει ὅτι μᾶς τιμωρεῖτε, ἐπειδὴ δὲν δεχτήκαμε νὰ συμβληθοῦμε μὲ τὸ ὑπέροχο δημιούργημά σας, τὸν ΕΟΠΥΥ. Γιατί οἱ συμβεβλημένοι μποροῦν νὰ γράφουν 10 συνταγές; Ἡ ἰατρική μας δεοντολογία δὲν τὸ ἐπιτρέπει αὐτὸ τὸ βασανιστήριο στὸν συνάνθρωπό μας.

             9. Καὶ τέλος. Σταματῆστε τὴν ἱστορία μὲ τὰ γενόσημα ποὺ μπερδέψατε τὰ ἐγκεφαλικά μας κύτταρα, τόσο τῶν γιατρῶν ἀλλὰ κυρίως τῶν ἡλικιωμένων ἀσθενῶν μας. Ἕως τώρα γνώριζαν ὅτι τὸ χάπι τους ἦταν τὸ κίτρινο χαπάκι μὲ τὸ ρὸζ κουτάκι κι ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ ἕνα μήνα εἶναι μπλέ, τὸν ἄλλο κόκκινο καὶ τὸν ἄλλο μαῦρο. Διότι δὲν λάβατε ὑπ᾽ ὄψη σας ὅτι τὸ 20% περίπου τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀναλφάβητοι. Κι ἂν τόσο πολὺ σᾶς ἔνοιαζε τὸ φθηνότερο καὶ καλύτερο φάρμακο, ἂς ἐπιβάλλατε νόμο, ὥστε νὰ ἔχουμε μόνο ἑλληνικὰ γενόσημα, ὥστε νὰ ἀναπτυχθεῖ τουλάχιστον ἡ ἑλληνικὴ φαρμακοβιομηχανία καὶ ὄχι τὸ φθηνότερο πακιστανικό, μπαγκλαντέζικο, ἰνδικὸ ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἐὰν ὑπάρχει ἐκεῖ ἀντίστοιχος ΕΟΦ καὶ πῶς λειτουργεῖ. Διότι ἂν ὑπῆρχε, δὲν θὰ βρίσκονταν θραύσματα γυαλιοῦ στὰ φάρμακα αὐτῶν τῶν χωρῶν, ὅπως ἀνακοινώθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ.

             10. Ἀποφασίσατε νὰ κάνετε τὴν Ἑλλάδα ἕνα μεγάλο αὐτοματοποιημένο Memorial. Συγγνώμη κύριοι! Μιλᾶμε γιὰ τὴν ἴδια χώρα; Τὴν Ἑλλάδα; Καὶ κάτω π τν πήρεια ποιο παράγοντα ποφασίσατε; Πανικο, πίεσης οσιν; Ἂν ἔγινε ἀπὸ ἄγνοια ἢ ἀμέλεια, σᾶς κατανοοῦμε καὶ σᾶς συγχωροῦμε. Διότι νθρώπινος νος δν χωράει ατ πο ζομε ξ αἰτίας σας.

 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΣΑΣ!!

.           Ο λληνες ατρο θ σς εμαστε εγνώμονες γι τν εθανασία ατς τς πιστήμης κα τς ξαγωγς στ ξωτερικ νς τόσο μορφωμένου μπορεύματος. Εὐχαριστοῦμε τοὺς ἑκάστοτε Ὑπουργοὺς Ὑγείας καὶ τοὺς νομοθέτες. Ὅταν ὅμως ἀρρωστήσει κάποιος (ποὺ δὲν τὸ εὔχομαι), θὰ πρέπει νὰ κλείσουν ραντεβοὺ στὸν ΕΟΠΥΥ, νὰ ἐξεταστοῦν τὴν ἡμερομηνία ποὺ θὰ βρεθεῖ τὸ κενό, νὰ περιμένουν ὑπομονετικὰ στὰ ἐπείγοντα δημοσίου νοσοκομείου καὶ ὄχι στὰ μεγάλα ἰδιωτικὰ κέντρα ξενοδοχειακῆς ὑποδομῆς. Ἴσως τὸ ράντζο ἑνὸς διαδρόμου, ἡ ἀναμονὴ γιὰ χειρουργικὸ κρεβάτι, ἡ ἔλλειψη φαρμάκων καὶ ὑλικῶν, ἡ λήψη ἀμφίβολης ποιότητας γενοσήμων τοὺς βοηθήσει νὰ βροῦν τὴν σωστὴ λύση γιὰ τὸ ἐθνικό μας σύστημα Ὑγείας καὶ τὴν βελτίωσή του.
.           Ζῆστε λοιπὸν μαζί μας κι ἀνάμεσά μας νὰ μοιραστεῖτε λίγο τὸν κόσμο μας, διότι ἐμεῖς δὲν φτάνουμε τὸν δικό σας.

Εὐχαριστῶ θερμὰ γιὰ τὴν ὑπομονή σας.

 Ἑλένη Γεωργιάδου

ΠΗΓΗ: onalert.gr

,

Σχολιάστε

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

πειλεται μ κατάρρευση τ σύστημα γείας στν λλάδα

Ρεπορτὰζ τῆς Suddeutsche Zeitung

.          Ἡ δραματικὴ κατάσταση τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας στὴν Ἑλλάδα ἀποτυπώνεται σὲ ἐκτενὲς ρεπορτὰζ-ἀφιέρωμα τοῦ Ἀλέξανδρου Στεφανίδη, ποὺ δημοσιεύεται στὸ ἔνθετο περιοδικὸ τῆς ἐφημερίδας Suddeutsche Zeitung, μὲ τίτλο «Λιτότητα ἢ βοήθεια».
.        Στὸ ἀφιέρωμα παρουσιάζεται ἡ τραγικὴ εἰκόνα στὸ τμῆμα πρώτων βοηθειῶν τοῦ νοσοκομείου Παπαγεωργίου στὴ Θεσσαλονίκη: «Ὅποιος χρειάζεται γιατρὸ μπορεῖ μόνο νὰ ἐλπίζει καὶ νὰ περιμένει», σχολιάζει γιὰ τὴν πολύωρη ἀναμονὴ τῶν ἀσθενῶν καὶ τὸν συνωστισμό. Αἰτία τοῦ συνωστισμοῦ ποὺ παρατηρεῖται εἶναι, σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα, τὸ γεγονὸς ὅτι «τὰ τμήματα πρώτων βοηθειῶν τῶν ἑλληνικῶν νοσοκομείων, προκειμένου νὰ ἐξοικονομήσουν χρήματα,  δὲν λειτουργοῦν καθημερινά, ἀλλὰ μόνο κάθε τέσσερις μέρες. Ἐπίσης ἐπισημαίνει: «Στὸ μεταξύ, ἐταιρίες security ἐλέγχουν τὴν εἴσοδο στὸ τμῆμα πρώτων βοηθειῶν σὲ πολλὰ ἑλληνικὰ νοσοκομεῖα. Παρατηροῦνται συχνὰ ἐκρήξεις θυμοῦ, καβγάδες καὶ συμπλοκές».
.             Στὸ ρεπορτὰζ μιλᾶ ὁ Jobst Rudolf, Γερμανὸς ἐπικεφαλῆς νευρολόγος τοῦ νοσοκομείου Παπαγεωργίου: «Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε ἐδῶ, εἶναι ἕνα κομμάτι τῆς καθημερινῆς μάχης ἐπιβίωσης τοῦ ἑλληνικοῦ συστήματος ὑγείας. Μερικὲς μέρες ἐπικρατεῖ στὸ δικό μας τμῆμα πρώτων βοηθειῶν ἀπόλυτη ἐξαθλίωση, ὅπως στὸν πόλεμο».
.             Τὸ σύστημα ὑγείας στὴν Ἑλλάδα ἀπειλεῖται μὲ κατάρρευση, ὑπογραμμίζεται, ἡ ὁποία ἐπιταχύνεται ὑπὸ τὸ βάρος τῆς κρίσης χρέους καὶ «σχεδὸν κάθε πακέτο λιτότητας ποὺ ψηφίστηκε ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο τὰ προηγούμενα χρόνια, περιέκοψε τὶς δαπάνες στὸν τομέα τῆς ὑγείας. Φέτος προβλέπεται νὰ μειωθοῦν ἐκ νέου ὑπὸ τὴν πίεση τῆς τρόικας. Αὐτὸ γιορτάζεται σὲ Βρυξέλλες, Φρανκφούρτη καὶ Οὐάσιγκτον ὡς ἐπιτυχία τῶν μέτρων λιτότητας. Στὴν Ἑλλάδα ὁ λαὸς πέφτει ὅμως σὲ βαθιὰ ἀνέχεια».

ΠΗΓΗ: enet.gr

Σχολιάστε

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ… ΓΕΛΙΑ, ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ… ΓΕΛΙΑ, ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

 Τῆς ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ/ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 22.01.13

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Καὶ “φάρμακα” γιὰ ἄμεση …ἀπογείωση!

.            Πόσοι ἀπὸ ἐσᾶς νιώθετε τὸ φόβο μὴ τυχὸν ἀρρωστήσετε καὶ ὁδηγηθεῖτε σὲ δημόσιο νοσοκομεῖο; Πόσες φορὲς ἔχετε πεῖ «ὁ Θεὸς νὰ μὲ φυλάει» περνώντας ἔξω ἀπὸ κάποιο κτήριο τῆς χρεωκοπημένης δημόσιας ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης; Δυστυχῶς, ὁ φόβος σας–μας δὲν συνιστᾶ κάποια ἕωλη συνειδησιακὴ ὄχληση. Ὁ «βιασμὸς» τοῦ ΕΣΥ στὸ παρελθόν, σήμερα ἔχει καταστεῖ ἐφιάλτης…
.            Ὁ Πολύβιος Παυλίδης, διευθυντὴς τῆς Ἀγγειοχειρουργικῆς Κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν Κοργιαλένειο Μπενάκειο–Ἐρυθρὸς Σταυρός, μεταφέρει συγκλονιστικὲς εἰκόνες γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὸ νοσοκομεῖο: ἀμφιβόλου ποιότητος ἀναλώσιμα ὑλικά, ξένα γενόσημα ποὺ δὲν ἐλέγχονται, αὔξηση τῶν θρομβώσεων σὲ ἀσθενεῖς λόγῳ φθηνῶν μοσχευμάτων καὶ γιατροὶ ποὺ παρατοῦν τὴν ἐφημερία γιὰ νὰ καλύψουν κενὰ εἰδικότητας στὰ νοσοκομεῖα Παίδων! […]

Ξέσπασμα

.            Μετὰ ἀπὸ 24 χρόνια στὸ ΕΣΥ δηλώνει: «Ὅποιος σέβεται τὸν ἑαυτό του, φεύγει μακριὰ τόσο ἀπὸ τὴν ἐργασία του ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ χώρα τῆς ἀδικίας, τῆς παρανομίας, τὴ χώρα ποὺ καθημερινὰ βρίσκει πατέντες μὲ ποιὸν τρόπο νὰ σὲ βιάσει ψυχοσωματικά».

– Ἡ κατάσταση στὰ δημόσια νοσοκομεῖα πόσο περισσότερο ἐπιβαρύνθηκε λόγῳ κρίσης;

 .            «Καὶ πρίν, τὰ πράγματα ἦταν ἀρκετὰ δύσκολα, ὄχι μόνο στὸ γραφειοκρατικὸ κομμάτι, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπίπεδο λειτουργίας τῆς κλινικῆς: παραγγελίες μοσχευμάτων, φαρμάκων, ἀναλώσιμων ὑλικῶν. Ἐμεῖς ἀσχολιόμασταν σὲ ποσοστὸ 90% μὲ γραφειοκρατικὰ καὶ ἐξωιατρικὰ καὶ ἡ ἰατρικὴ πράξη δὲν ξεπερνοῦσε τὸ 5 μὲ 10%. Κάναμε δουλειὰ ἄσχετη, δουλειὰ ἄλλων. Πλέον, ἔχουν φτάσει σὲ χειρότερο σημεῖο. Ὅ,τι λειτουργεῖ, λειτουργεῖ ἐπειδὴ ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς ἀγαπᾶ τὴ δουλειά του».

 – Μὲ τὰ ἀναλώσιμα ὑλικὰ τί συμβαίνει;

.            «Ἐπειδὴ κατὰ καιροὺς ἔτυχε νὰ εἶμαι σὲ διάφορες ἐπιτροπὲς ὡς εἰδικός, γιὰ τὴν παραγγελία μοσχευμάτων, ἐνῶ παλιὰ μπαίναμε στὴ διαδικασία καὶ ἐπιλέγαμε ποιὸ προκρίνεται, ὥστε νὰ πλησιάζει τὸ φυσικὸ αὐτόλoγο, δυστυχῶς αὐτὸ ποὺ ἐπέβαλε μία ἐγκύκλιος ἦταν ὅτι θὰ παραγγέλνεται τὸ πιὸ φθηνό, ἄσχετα μὲ τὸ ἂν τηρεῖ ἢ ὄχι τὶς προδιαγραφές. Τὸ φθηνὸ δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι καὶ καλό. Ἔχουμε πάρα πολλὰ συμβάματα ὅσον ἀφορᾶ στὰ συγκεκριμένα μοσχεύματα».

 – Κινδυνεύουν ἀσθενεῖς;

.            «Ἐγκυμονοῦν προβλήματα τεχνικῆς φύσεως, τὰ ὁποῖα ἐντέλει ἀντιμετωπίζονται. Μακροπρόθεσμα παρατηροῦμε ὅτι ἔχουμε ἕνα ἀρκετὰ ὑψηλὸ ποσοστὸ θρομβώσεων. Αὐτὰ τὰ μοσχεύματα θρομβώνονται περισσότερο ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ τηροῦν τὶς προδιαγραφές, ὥστε νὰ πλησιάσουν τὸ φυσιολογικὸ μόσχευμα, ἕνα βιολογικό.

 Προδιαγραφὲς

.            Εἴπαμε νὰ κάνουμε οἰκονομία, ἀλλὰ ὄχι νὰ πᾶμε καὶ στὴν ἀντίπερα ὄχθη. Ράμματα πολὺ φθηνά, ὄχι ἀπὸ καλὸ ὑλικὸ τὰ ὁποῖα δὲν τηροῦν τὶς προδιαγραφές. Δυστυχῶς, τὰ χρησιμοποιοῦμε. Ἐλέγχουμε ἐνδελεχῶς, ὥστε ὁ ἄρρωστος νὰ ἀνανήψει καλά. Ἐπίσης ἔχουν γίνει συμβάματα καὶ μὲ φάρμακα…»

 – Μὲ τί εἴδους φάρμακα;

.            «Μὲ γενόσημα. Τὰ ἑλληνικὰ γενόσημα ἐλέγχονται, τὰ ξένα ὄχι! Ἐὰν δὲν ἀνασυσταθεῖ ὁ ΕΟΦ γιὰ νὰ ἐλέγχει, ὀργανώσει καὶ προωθήσει τὰ ἑλληνικὰ γενόσημα, δυστυχῶς θὰ ἔχουμε προβλήματα. Οἱ παραγγελίες γίνονται σὲ μηνιαία ἢ ἑβδομαδιαία παραγγελία, ἄλλοι φέρνουν, ἄλλοι δὲν φέρνουν. Ἂν δὲν δοθεῖ οἰκονομικὴ ὑποστηρικτικὴ δύναμη στὴν Ὑγεία, θὰ ἔχουμε ἄσχημες ἐξελίξεις».

– Δουλεύετε καὶ σὲ ἄλλο νοσοκομεῖο;

«Ἐδῶ καὶ 15 χρόνια πηγαινοερχόμαστε καὶ στὰ νοσοκομεῖα Παίδων ποὺ δὲν διαθέτουν ἀγγειοχειρουργούς! Ἀρκετὲς φορὲς παρατᾶμε τὴν ἐφημερία καὶ πηγαίνουμε ἐκεῖ, γιατί ὑπάρχει ἀνάγκη»!

 – Πόσον καιρὸ ἀντέχει κάποιος αὐτὸ ποὺ μοῦ περιγράφετε;

.            «Ἀνάλογα μὲ τὴ φυσικὴ κατάσταση τοῦ κάθε γιατροῦ καὶ τὸ κουράγιο ποὺ διαθέτει. Φαντάζομαι ὄχι γιὰ πολύ. Ἂν οἱ ἄνθρωποι δὲν ὑποστηριχθοῦν, δὲν θὰ μποροῦν νὰ σταθοῦν στὰ πόδια τους. Πολὺ μεγάλος ἀριθμὸς συναδέλφων ἔχει κάνει τὰ χαρτιά του γιὰ τὸ ἐξωτερικό, ὅπως τὰ ἔχω κάνει κι ἐγώ. Ἕνας ἄνθρωπος τῆς δικῆς μου ἡλικίας, στὸ δικό μου βαθμό, μὲ τὴ δική μου ἐμπειρία, ἀντὶ νὰ τὸν ἐκμεταλλευθεῖ ἡ χώρα, τί τὸν κάνει; Τὸν φτύνει, τὸν πατάει, τὸν ὑποβαθμίζει, τὸν ἀπαξιώνει, τὸν μηδενίζει καὶ στὸ τέλος τὸν ἐξαναγκάζει νὰ φύγει…»

ΠΗΓΗ: enet.gr

 

 

,

Σχολιάστε

ΕΚΚΛΗΣΗ Ι.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ «Καρκινοπαθεῖς φεύγουν ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα περιμένοντας νὰ πεθάνουν, γιατί δὲν ἔχουν λεφτά».

Ἰατρικὸς Σύλλογος Ἀθηνῶν ἀπευθύνει ἔκκληση
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ Οἰκονομικὴ κρίση μετεξελίχθηκε σὲ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ. Τελικῶς ἡ ὑπεσχημένη καὶ μηδέποτε γενομένη  ΑΝΑΠΤΥΞΗ καὶ τὰ λοιπὰ φούμαρα τῶν προηγουμένων δεκαετιῶν εἶχαν θύμα τὸν ἴδιο τὸν Ἄνθρωπο. Αὐτὸ εἶναι τὸ τίμημα τῆς Συλλογικῆς Ἀφροσύνης καὶ τῆς ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΪΑΣ. 

.                   Δεκάδες καρκινοπαθεῖς φεύγουν ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα περιμένοντας νὰ πεθάνουν, γιατί δὲν ἔχουν λεφτά, ἐνῶ δεκάδες ἔγκυοι μένουν νὰ γεννήσουν στὸ δρόμο, μὲ τὸ ρίσκο νὰ ζήσουν ἢ νὰ πεθάνουν ἢ νὰ ἔχουν μιὰ ζωὴ ἕνα ἀνάπηρο παιδί, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν τὰ 800 εὐρὼ γιὰ νὰ γεννήσουν.
.                   Ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος Ἀθηνῶν σὲ ἀνακοίνωσή του περιγράφει τὴν δραματικὴ κατάσταση στὴν δημόσια ὑγεία καὶ ἀπευθύνει ἔκκληση, τονίζοντας ὅτι «ἡ ἀνθρωπιστικὴ κρίση σὲ μερικὲς ὁμάδες ἀνασφάλιστων πολιτῶν θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστεῖ μὲ σοβαρότητα ἐδῶ καὶ τώρα».
.                   Ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος ἐπισημαίνει ἀκόμα: «Δύο στοὺς δέκα ἀσθενεῖς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐπισκέπτονται τὸ Ἰατρεῖο Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ ΑΠΟΣΤΟΛΗ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, χρήζουν νοσηλείας γιὰ χειρουργικὴ ἐπέμβαση.
.                   Θεατὲς στὴν ἀνακοίνωση τῆς διάγνωσης, πρόθυμοι ἀλλὰ ἀνήμποροι νὰ βοηθήσουν, ὅλοι οἱ ἐθελοντὲς γιατροὶ μέλη τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν ποὺ ὑπηρετοῦν μὲ ζέση τὴν πρωτοβάθμια φροντίδα ὑγείας τοῦ Ἰατρείου Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς, βρίσκονται μπροστὰ σὲ ἕνα τεράστιο ἀδιέξοδο ἠθικό, ἐπιστημονικὸ καὶ κοινωνικό.
.                   Οἱ ἀνασφάλιστοι ἀσθενεῖς ποὺ διαγιγνώσκονται μὲ προβλήματα ποὺ χρήζουν ἄμεσης χειρουργικῆς ἐπέμβασης, τί θὰ ἀπογίνουν στὸ ἑπόμενο βῆμα, ἀφοῦ δὲν ἔχουν τὰ χρήματα νὰ χειρουργηθοῦν;
.                   Καρκινοπαθεῖς ἀσθενεῖς, στοὺς ὁποίους διαγνώσθηκαν ἀντιμετωπίσιμοι χειρουργικὰ ὄγκοι σὲ πρώιμο στάδιο, δὲν χειρουργήθηκαν ποτέ, διότι δὲν εἶχαν χρήματα.
.                   Κάναμε ἔκκληση στὸν Ὑπουργὸ Ὑγείας, κ. Λοβέρδο καὶ παράλληλα στὶς διοικήσεις τῶν νοσοκομείων, γιὰ νὰ ἀναλάβουν κάποια ζωτικῆς σημασίας περιστατικὰ καὶ νὰ τὰ χειρουργήσουν. Ἡ ἀπάντηση ἑνὸς ὑπαλλήλου τοῦ ΥΥΚΑ ἦταν ὅτι ἡ νομοθεσία εἶναι ξεκάθαρη: «οἱ ἀνασφάλιστοι πληρώνουν…. ἂς βγάλουν βιβλιάριο ἀπορίας…!!!», ὅταν ὅλοι γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι πολίτες ποὺ δὲν ἔχουν πληρώσει τὶς ὀφειλές τους στὰ ταμεῖα τους καὶ στὴν ἐφορία, δὲν μποροῦν νὰ βγάλουν φορολογικὴ ἐνημερότητα καὶ βιβλιάριο ἀπορίας!!!
.                   Ἐλπίζουμε ὅτι ἡ νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας θὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἀνθρωπιστικὴ αὐτὴ κρίση μὲ ἄλλη εὐαισθησία..
.                   Τί εἰρωνεία! Οἱ λειτουργοὶ ὑγείας νὰ εἶναι θεατὲς σὲ ὅλα τὰ ὀγκολογικὰ περιστατικὰ ποὺ διαγιγνώσκουν: Σὲ ὁρισμένα δὲ περιστατικὰ πιά, ὁ καρκίνος ἔγινε ἀνεγχείρητος καὶ τώρα περιμένουμε ὅλοι μαζὶ ἁπλὰ νὰ πεθάνουν, ἐπειδὴ δὲν εἶχαν λεφτὰ νὰ χειρουργηθοῦν.
.                   Καταρράκτης: τὸ 30% τῶν ὀφθαλμολογικῶν περιστατικῶν μας εἶναι ἀσθενεῖς μὲ καταρράκτη ποὺ ἔχουν 1/10 ὅραση. Ἄνθρωποι ἡλικιωμένοι ποὺ κινδυνεύουν νὰ τοὺς χτυπήσει αὐτοκίνητο στὸν δρόμο, γιατί δὲ βλέπουν. Γιατί; ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ κάνουν ἐγχείρηση καταρράκτη… Ποιός θὰ πληρώσει τὸ φακὸ καὶ τὰ νοσήλεια, ἀφοῦ εἶναι ἀνασφάλιστοι;…
.                   Ἐγκυμοσύνες ὑψηλοῦ κινδύνου: Ἔγκυο μὲ δίδυμη κύηση ὑψηλοῦ κινδύνου καὶ ἕνα ἀνάπηρο ἔμβρυο δὲν τὴ ἀνέλαβε κανένα τμῆμα καμιᾶς κλινικῆς, ἐπειδὴ δὲν εἶχε νὰ πληρώσει. Ἡ πιθανότητα νὰ χαθεῖ ἡ ζωὴ τῶν δύο ἐμβρύων εἶναι 70% καὶ ἡ δική της 15%.
.                   Καθημερινὸ δράμα οἱ ἔγκυοι ποὺ προσέρχονται, γιατί πρέπει νὰ γεννήσουν μὲ καισαρικὴ τομὴ καὶ δὲν ἔχουν τὰ χρήματα. Ἡ ἀπόγνωση φαίνεται στὰ πρόσωπά τους.
.                   Πρόκειται γιὰ περιστατικὰ ποὺ ἀπαγορεύεται νὰ γεννήσουν φυσιολογικὰ ἢ μὲ ἐπείγουσα καισαρικὴ τομὴ ποὺ θὰ δικαιολογοῦσε τὰ νοσήλεια τῆς ἀνασφάλιστης. Πρόκειται γιὰ περιστατικὰ ποὺ κινδυνεύει τὸ ἔμβρυο νὰ βγεῖ ἀνάπηρο καὶ κινδυνεύει καὶ ἡ ζωὴ τῆς ἐγκύου ἀπὸ μαζικὴ αἱμορραγία, ἂν δὲν ληφθοῦν τὰ ἀπαραίτητα ἰατρικὰ μέτρα σὲ τμήματα τοκετῶν ὑψηλοῦ κινδύνου. Αὐτὲς οἱ γυναῖκες μένουν νὰ γεννήσουν στὸν δρόμο μὲ τὸ ρίσκο νὰ ζήσουν ἢ νὰ πεθάνουν ἢ νὰ ἔχουν μία ζωὴ ἕνα ἀνάπηρο παιδί…ἐπειδὴ δὲν ἔχουν τὰ 800 εὐρὼ γιὰ νὰ γεννήσουν

 Τὸ Παράδοξο τῆς Ἑλληνικῆς Νομοθεσίας

.                   Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ὀλιγωρία στὴν ἑλληνικὴ νομοθεσία ποὺ δικαιολογεῖ τὰ νοσήλεια ἀνασφάλιστων πολιτῶν σὲ κατεπείγουσες καταστάσεις!!! Δηλαδή, ἕνας ἀσθενὴς ποὺ πάσχει ἀπὸ χολολιθίαση καὶ πρέπει νὰ χειρουργήσει τὴ χοληδόχο κύστη, δὲν μπορεῖ, ἂν δὲν ἔχει χρήματα: πρέπει νὰ πληρώσει γιὰ νὰ νοσηλευτεῖ. Ἂν ὁ ἀσθενὴς αὐτὸς μείνει ἀνεγχείρητος, κάποια στιγμὴ ἡ χοληδόχος κύστη μὲ τὶς πέτρες θὰ σπάσει καὶ θὰ προκαλέσει ἐπείγουσες ἐπιπλοκὲς στὸν ἄρρωστο, οἱ ὁποῖες ἀπειλοῦν σαφῶς τὴν ζωή του. Σὲ ἐκεῖνο τὸ στάδιο τῆς κατεπείγουσας ἀντιμετώπισης, ἀναλαβάνει ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία τὰ ἔξοδα τοῦ ἀνασφάλιστου πολίτη, ποὺ σὲ αὐτὸ ὅμως πιὰ τὸ ὕστατο σημεῖο 1) μπορεῖ νὰ χαθεῖ ἡ ζωὴ τοῦ ἀσθενῆ καὶ 2) τὰ νοσήλεια εἶναι πολὺ περισσότερα λόγῳ τῆς αὐξημένης ἰατρικῆς φροντίδας σὲ μονάδες ἐντατικῆς.
.                   Ἔτσι, μὲ τὸ ὑπάρχον σύστημα καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία πληρώνει καὶ ὁ Ἀσθενὴς τὶς περισσότερες φορὲς χάνει τὴν ζωή του, ἐνῶ ἕνα στάδιο πρὶν καὶ ἡ ζωή του θὰ εἶχε κερδηθεῖ καὶ ἡ δαπάνη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους θὰ ἦταν μικρότερη.
.                   Λύση μποροῦν νὰ δώσουν ὅλες οἱ κλινικές, ἂν ἀκολουθήσουν τὸ πρότυπο τῆς Ὀγκολογικῆς Κλινικῆς του κ. Συρίγου, στὸ Νοσοκομεῖο «ΣΩΤΗΡΙΑ», ποὺ ἀναλαμβάνει ὁρισμένες χημειοθεραπευτικὲς ἀγωγὲς καρκινοπαθῶν ἀνασφάλιστων πολιτῶν κάθε ἑβδομάδα.
.                   Ἀπέναντι σὲ αὐτὸ τὸ θέαμα τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης, κάνουμε κάλεσμα ἀνθρωπισμοῦ καὶ ἀλληλεγγύης πρὸς ὅλα τὰ νοσοκομεῖα νὰ ἀναλάβουν τὰ ἔξοδα τῶν χειρουργικῶν αὐτῶν ἐπεμβάσεων καὶ τῆς νοσηλείας τῶν ἀνασφαλίστων ἀσθενῶν, προκειμένου νὰ σωθοῦν κάποιες ἀνθρώπινες ζωές. Γιατί κάθε ἀνθρώπινη ζωὴ γιὰ μᾶς ἔχει ἀξία.. »

ΠΗΓΗ:  defencenet.gr

, ,

Σχολιάστε

ΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙΣ, ΤΗΝ …“ΕΒΑΨΕΣ”

ν ρρωστήσεις, τὴν  ἔβαψες 

.           Δύσκολα μπορεῖ νὰ τὸ πιστέψει κανείς, ὡστόσο ἡ πρακτικὴ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων ποὺ ἐφαρμόζει τὸ νεοφιλελεύθερο σύστημα (ΔΝΤ – Παγκόσμια Τράπεζα καὶ τὰ παραμάγαζά τους) εἶναι κυνικὰ ἁπλή: Ὅσοι «περισσεύουν» ἂς πεθάνουν.
Κάπως ἔτσι γλιτώνει τὸ κράτος χρῆμα, προκειμένου νὰ τὸ κατευθύνει πρὸς τοὺς πιστωτὲς τοκογλύφους, κάπως ἔτσι συντελοῦνται οἱ οἰκονομίες κλίμακας.
.           Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἄλλωστε, τὸ καίριο πλῆγμα τῶν ἀναμορφώσεων ποὺ ἐπιβάλλει τὸ ΔΝΤ, παγκοσμίως, εἶναι στὸν χῶρο τῆς Ὑγείας. Ἐκεῖ, στὸν χῶρο τῆς Ὑγείας οἱ παρεμβάσεις ἔχουν ἄμεσα ἀποτελέσματα, καθὼς οἱ ἀνθρωποι ποὺ βρίσκονται ἐκτὸς ὀμπρέλας ἑνὸς συστήματος δημόσιας ὑγείας, ἁπλῶς πεθαίνουν ἀβοήθητοι.
.           Μιὰ ματιὰ στὸ κυριακάτικο ρεπορτὰζ τοῦ «Βήματος» γιὰ τὴν κατάσταση στὸν χῶρο τῆς Ὑγείας («Ἐντατικὲς σὲ κῶμα λόγω κρίσης») εἶναι ἀποκαλυπτικό:

­- Ἐλλείψεις σὲ ὑλικὰ καὶ φάρμακα ἀναγκάζουν τοὺς συγγενεῖς νὰ ἀγοράζουν ἀναλώσιμα ἀπολύτως ἀπαραίτητα γιὰ τὴ νοσηλεία τῶν ἀσθενῶν.
– Ἡ ἔλλειψη ἀκόμη καὶ φθηνῶν ἀναλώσιμων ὑλικῶν καθιστοῦν μονάδες ἐντατικῆς θεραπείας ἀνίκανες νὰ φιλοξενήσουν ἔκτακτα περιστατικά.
– Ἡ ἔλλειψη γιατρῶν σὲ μονάδες ἐντατικῆς θεραπείας ἀπειλεῖ μὲ ἀχρήστευση κλινῶν ἀλλὰ καὶ κλινικῶν.
– Ἡ ἀνωτέρω εἰκόνα ἀπαντᾶται σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, τόσο σὲ νοσοκομεῖα τοῦ κέντρου ὅσο καὶ σὲ πολλὰ τῆς περιφέρειας καὶ τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδας. Τὴν ἴδια ὥρα ἔρχονται νέες περικοπές μὲ συγχώνευση κλινικῶν καὶ νοσοκομείων, τῶν ὁποίων ἡ ἀποτελεσματικότητα ἤδη ἀμφισβητεῖται.

.         Ἴσως λοιπὸν ὁ «Ἐλεύθερος Τύπος» τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἦρθε πάνω στὴν ὥρα νὰ μᾶς θυμίσει μία ἔρευνα ποὺ δείχνει πὼς ὅπου περνάει τὸ ΔΝΤ ἀφήνει πίσω του συντρίμμια καὶ στὸν τομέα τῆς ὑγείας.

– Μείωση τοῦ προσδόκιμου ζωῆς κατὰ 6 μὲ 7 χρόνια.
– Ἔξαρση σε φυματίωση, καρδιαγγειακὲς ἀσθένειες, ψυχικὰ νοσήματα καὶ θανάτους!
– Σὲ 21 χῶρες τοῦ τέως ἀνατολικοῦ μπλὸκ τὸ διάστημα 1991-2002 φάνηκε ὅτι οἱ χῶρες μὲ δανειακὴ σύμβαση ἀπὸ τὸ ΔΝΤ ἐμφάνισαν 16,6% μεγαλύτερη θνησιμότητα ἀπὸ φυματίωση σὲ σύγκριση μὲ ἄλλες ποὺ ἔκαναν περικοπὲς χωρὶς νὰ μποῦν σὲ πρόγραμμα τοῦ ΔΝΤ.
– Στὴν Ἀργεντινὴ τὴ δεκαετία 1991-2001, ἐπὶ ΔΝΤ, τὸ 48% τοῦ πληθυσμοῦ ἔμεινε ἐκτὸς ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης καὶ χωρὶς φάρμακα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ αὐξηθεῖ ἡ θνητότητα τῶν πολιτῶν 5% γιὰ κάθε χρόνο παρουσίας τοῦ ΔΝΤ, ἐνῶ τὸ 2002 εἶχαν αὐξηθεῖ κατὰ 40% οἱ ἐπισκέψεις σὲ ψυχιάτρους λόγω κατάθλιψης.

.            Πῶς νὰ μὴν αἰσιοδοξοῦμε λοιπὸν γιὰ τὸ ἑπόμενο διάστημα;

ΠΗΓΗ:  filologos10.wordpress.com (ἀπὸ L1

Σχολιάστε

Η “ΜΑΧΗ” ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΪ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Σ κατάσταση διάλυσης λα τ νοσοκομεα τς χώρας!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ πιὸ εὐαίσθητος τομέας μιᾶς συντεταγμένης κοινωνίας, αὐτὸς τῆς Ὑγείας, εἶναι τὸ μεγάλο «θύμα» τῆς τριακονταετοῦς ἀφροσύνης ΜΑΣ. Ὁ ξέφρενος χορὸς τῆς κατασπαταλήσεως τοῦ δημοσίου χρήματος, εἰδικῶς μὲ τὶς ὑπερτιμημένες προμήθειες στὰ δημόσια νοσοκομεῖα, τώρα “γύρισε” σὲ μοιρολόϊ ἀπελπιστικῆς ἐνδείας.
.        Ἕνας λαὸς μὲ μεγάλη ἱστορία καὶ πολιτισμὸ πανανθρώπινης ἐμβέλειας διασύρεται ἐξευτελιστικὰ στὴν ἀναζήτηση τῶν στοιχειωδῶν ὑγειονομικῶν ἀναλωσίμων, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ τὶς προϋποθέσεις τῆς καταστροφῆς. Γέμισε τὴν κοιλιά του μὲ ξυλοκέρατα καὶ ναρκώθηκε ἀπὸ τὰ ἰδεολογικὰ παραισθησιογόνα. Τώρα χωνεύει! Χωρὶς σόδα …καὶ σύριγγες!

.         «Μάχη» γιὰ σύριγγες, ἀντισηπτικά, γάζες, γάντια καὶ ἄλλα ταπεινὰ πλὴν ὅμως ἀναγκαῖα ἀναλώσιμα ὑλικὰ δίνουν καθημερινὰ πλέον οἱ ἐργαζόμενοι στὰ δημόσια νοσοκομεῖα. Στὸ πλευρό τους ἔχουν σὲ πολλὲς περιπτώσεις καὶ τοὺς ἀσθενεῖς, ποὺ διαπιστώνουν ἰδίοις ὄμμασι τὴν τεράστια προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται, γιὰ νὰ κρατηθεῖ ὄρθιο τὸ ΕΣΥ. Τὰ χρέη τῶν νοσηλευτικῶν ἱδρυμάτων πρὸς τοὺς προμηθευτές, ἡ πληρωμή τους μὲ τὸ σταγονόμετρο καὶ ἡ μειωμένη ροὴ εἰσαγομένων ὑλικῶν πρὸς τὶς ἑλληνικὲς ἐταιρίες ἀπὸ τὶς μητρικὲς ἀποτελοῦν τοὺς προβληματικοὺς κρίκους τῆς ἁλυσίδας τροφοδοσίας μὲ ὑγειονομικὸ ὑλικὸ στὸ ΕΣΥ. Αὐτοὺς τοὺς μισοσπασμένους κρίκους θὰ κληθεῖ νὰ ἑνώσει ὁ ἑπόμενος ὑπουργὸς Ὑγείας….

Χωρὶς φιάλες καὶ σωλῆνες παροχέτευσης πνευμονικοῦ ὑγροῦ οἱ ἀσθενεῖς στὸ Σωτηρία

.         Ἕνα ἀπὸ τὰ ὑγειονομικὰ ὑλικὰ πρώτης γραμμῆς ἔχει… ἐκλείψει τὶς τελευταῖες δύο ἑβδομάδες στὸ νοσοκομεῖο «Σωτηρία»: πρόκειται γιὰ τὶς σωλῆνες καὶ τὶς φιάλες παροχέτευσης πνευμονικοῦ ὑγροῦ ποὺ χρειάζονται σχεδὸν ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι νοσηλεύονται στὶς Θωρακοχειρουργικὲς κλινικὲς τοῦ νοσοκομείου. «Οἱ ἀσθενεῖς, ἰδίως ὅσοι νοσηλεύονται μὲ σοβαρὰ πνευμονολογικὰ προβλήματα δὲν γίνεται νὰ μένουν χωρὶς παροχέτευση. Δεδομένου ὅτι ἡ προμήθεια τῶν σωλήνων ἀποκλείστηκε, ἐὰν δὲν ἐξοφληθοῦν οἱ προμηθευτές, ἡ μόνη λύση ἦταν νά… βγάλουμε ἀπὸ τὰ ντουλάπια τὶς γυάλινες φιάλες ποὺ χρησιμοποιούσαμε τὴν δεκαετία τοῦ 1990, νὰ τὶς καθαρίσουμε καὶ νὰ τὶς ἀποστειρώσουμε καὶ νὰ τὶς βάζουμε στοὺς ἀσθενεῖς», λέει ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Νοσηλευτῶν (ΠΑΣΥΝΟ), κ. Νίκος Παπανδρέου. Παντελὴς ἔλλειψη καταγράφεται ἐπίσης σὲ ἀντισηπτικὰ καὶ γάζες. Τὸ πρόβλημα ἀντιμετωπίζεται μὲ τὴν ἀγορά τους ἀνὰ κλινικὴ μὲ χρήματα τοῦ… κοινοῦ ταμείου ἀσθενῶν καὶ ἐργαζομένων. Νοσηλευτὲς ἐκτιμοῦν ὅτι καθημερινὰ ἀγοράζονται ὑλικά, ὅπως γάζες, οἰνόπνευμα κ.ἄ. ἀξίας 30-40 εὐρώ.

Λαϊκό: Χωρὶς σύριγγες, ταινίες σακχάρου καὶ σεντόνια γιὰ τὰ ἐξεταστήρια

.         Τὸ πλέον ταπεινὸ ἀναλώσιμο ὑλικό, τὸ χαρτὶ γιὰ τὰ κρεβάτια στὰ ἐξεταστήρια, ἔχει… ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ τὰ τακτικὰ κι ἔκτακτα ἰατρεῖα τοῦ Λαϊκοῦ. Τὸ προσωπικὸ ἀναζητεῖ διάφορες λύσεις, ἀπὸ τὴν χρήση ἀντισηπτικοῦ ἕως τὴν τοποθέτηση ὑφασμάτινων σεντονιῶν, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα δὲν ἀντιμετωπίζεται εὔκολα: οἱ ἀσθενεῖς βρίσκονται μὲν ἐνώπιον τοῦ γιατροῦ ἀλλὰ κι ἐνώπιον χιλιάδων παθογόνων μικροοργανισμῶν ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ὑγεία τους ἐλλείψει ἀποστειρωμένου χαρτιοῦ γιὰ τὶς κλίνες. Μεγάλες εἶναι οἱ ἐλλείψεις σὲ σύριγγες –δὲν ὑπάρχουν πλέον ὅλα τὰ μεγέθη ἀλλὰ μόνο οἱ μικρὲς (5άρες), μὲ τὶς ὁποῖες οἱ νοσηλευτὲς προσπαθοῦν νὰ διαλύσουν καὶ νὰ χορηγήσουν φάρμακα, νὰ κάνουν αἱμοληψίες κ.ἄ.. Ἐπίσης, τὶς τελευταῖες 20 ἡμέρες τὸ νοσοκομεῖο δὲν προμηθεύεται ταινίες σακχάρου μὲ ἀποτέλεσμα οἱ διαβητικοὶ ἀσθενεῖς εἴτε νὰ τὶς ἀγοράζουν μόνοι τους γιὰ νὰ κάνουν τὶς τουλάχιστον πέντε μετρήσεις ἡμερησίως εἴτε νὰ περιορίζονται σὲ μιὰ μόνο μέτρηση τὴν ἡμέρα.

Εὐαγγελισμός: Ἀναζητοῦνται βελόνες βιοψίας γιὰ τοὺς νεφροπαθεῖς

.         Δραματικὲς διαστάσεις λαμβάνει τὸ θέμα τῶν ἐλλείψεων στὴ Νεφρολογικὴ κλινικὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Τὸ ἀπόθεμα τῶν βελονῶν βιοψίας τελείωσε, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνανεωθεῖ, διότι ὑπάρχει ἐμπλοκὴ μὲ τὴν εἰσαγωγή τους. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι οἱ ἀσθενεῖς μὲ νεφρικὴ ἀνεπάρκεια, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν σὲ βιοψία προκειμένου νὰ καθοριστεῖ στὴ συνέχεια ἡ θεραπεία τους, νὰ περιμένουν νὰ βρεθεῖ βελόνα βιοψίας ἀπὸ ἄλλο νοσοκομεῖο! Ἤδη ὑπάρχει μικρὴ λίστα ἀναμονῆς ἀσθενῶν, ἐνῶ ἡ διοίκηση τοῦ νοσοκομείου προσπαθεῖ νὰ βρεῖ λύση μὲ τὶς ξένες ἑταιρίες ποὺ διακινοῦν αὐτὸ τὸ ἀναλώσιμο ὑλικό.

Εἶδος ἐν ἀνεπαρκείᾳ τὸ χαρτὶ τουαλέτας καὶ οἱ σύριγγες στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο Λάρισας

.         Οἱ σύριγγες εἶναι τὸ πιὸ δυσεύρετο ὑλικὸ στὸ νοσοκομεῖο Λάρισας. Τὸ προσωπικὸ ἀποδύεται καθημερινὰ σὲ ἀγώνα δρόμου, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει μερικὲς σύριγγες, καὶ συνήθως ὑπὸ τὸν ὄρο ὅτι θὰ εἶναι «δανεικές». «Ἀπὸ τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἔχουμε μόνο 50άρες σύριγγες, μὲ τὶς ὁποῖες μπορεῖς νὰ διαλύσεις φάρμακα, ἀλλὰ ὄχι νὰ κάνεις αἱμοληψίες. Φανταστεῖτε τὸν ἀσθενῆ νὰ περιμένει καὶ τὸ νοσηλευτὴ νὰ ψάχνει τὰ ντουλάπια καὶ τελικὰ νὰ τοῦ λέει ὅτι πρέπει νὰ τὶς ἀγοράσει…», λέει ὁ κ. Κώστας Νιανιόπουλος, ἐκπρόσωπος τῶν νοσηλευτῶν τοῦ νοσοκομείου στὴν ΠΑΣΥΝΟ. Προβλήματα καταγράφονται συνεχῶς καὶ στὴν τροφοδοσία τῶν κλινικῶν μὲ χαρτὶ τουαλέτας ἀλλὰ καὶ μὲ γάζες.

ΚΑΤ: Ἀναλώσιμα μὲ τό… δελτίο

.         Ἀκόμη καὶ ἡ πιὸ ἁπλὴ νοσηλευτικὴ πράξη γίνεται ἄθλος γιὰ τὸ προσωπικὸ τοῦ ΚΑΤ, καθὼς τὰ περισσότερα ἀναλώσιμα ὑλικὰ δίδονται μὲ τό… σταγονόμετρο. Σύριγγες, συσκευὲς ὀροῦ γιὰ τὴν χορήγηση ἐνδοφλέβιας θεραπείας, ἀποστειρωμένα δοχεῖα γιὰ συλλογὴ οὔρων, γάζες, ἀντισηπτικὰ ἔχουν ἐκλείψει ἀπὸ τὶς ἀποθῆκες τῶν κλινικῶν μὲ ἀποτέλεσμα ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν προμήθειά τους νὰ μετακυλίεται στοὺς ἀσθενεῖς. «Ἐμεῖς τοὺς ἐνημερώνουμε ὅτι δὲν μποροῦμε π.χ. νὰ τοὺς ἀλλάξουμε συσκευὴ ὀροῦ γιὰ τὸ φάρμακο ἢ νὰ τοὺς δώσουμε οὐροσυλλέκτη γιὰ καλλιέργεια οὔρων, καὶ οἱ ἀσθενεῖς πράττουν ὅ,τι νομίζουν. Ἄλλοι διαμαρτύρονται στὴ διοίκηση, ἄλλοι ὄχι, στὸ τέλος ὅλοι πᾶνε νὰ ἀγοράσουν ὅ,τι λείπει», λέει νοσηλεύτρια τοῦ νοσοκομείου. Δυσλειτουργίες ἀπὸ τὶς ἐλλείψεις ὑλικῶν καταγράφονται καὶ στὰ χειρουργεῖα: δὲν ὑπάρχουν καλύμματα γιὰ τὰ χειρουργικὰ τραπέζια ἀλλὰ καὶ ἀποστειρωμένες ἰατρικὲς μπλοῦζες μιᾶς χρήσεως γιὰ τοὺς χειρουργούς. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀσθενεῖς ποὺ θὰ χρειαστοῦν ράμματα Νο 2 εἶναι ἄτυχοι, διότι ἡ προμήθειά τους ἔχει διακοπεῖ καὶ ὡς ἐκ τούτου χρησιμοποιοῦνται ὅ,τι ράμματα εἶναι διαθέσιμα, παρότι ἐγκυμονεῖ ὁ κίνδυνος νὰ σπάσουν.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

, , ,

Σχολιάστε

“ΘΕΡΙΖΟΥΝ” ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΛΟΓῼ ΚΡΙΣΕΩΣ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

“Θερίζουν” τ γκεφαλικ στν λλάδα
λόγ
… κρίσεως

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἀσφαλῶς ἠ αὔξηση τῆς θνησιμότητος, εἰδικότερα στὶς εὐπαθέστερες πληθυσμιακὲς ὁμάδες, συνιστᾶ προσδοκωμένη παράπλευρη… ΩΦΕΛΕΙΑ! γιὰ τοὺς ἀρρωστημένους ἐγκεφάλους τῶν Διεθνῶν Τοκογλύφων καὶ Ἐγχωρίων Ἐργολάβων.
.          Καὶ οἱ Μνημονιακοὶ Ἐργολάβοι τῶν Μεταφράσεων τῶν λειτουργικῶν κειμένων στὸν …«κόσμο» τους μὲ τὸν χαβά τους!

.       Ἡ ἀνεργία, ἡ ἀπόγνωση καὶ ἡ ἀπογοήτευση συνέβαλαν σημαντικὰ στὴν ἁλματώδη αὔξηση ἐμφραγμάτων καὶ ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων στὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἐκτιμοῦν οἱ καρδιολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιπλέον ἐπισημαίνουν ὅτι ἀρκετοὶ καρδιοπαθεῖς ἐγκαταλείπουν τὴν θεραπεία τους, ἢ καθυστεροῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸν γιατρό τους, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ κόστος φαρμάκων καὶ ἐπισκέψεων. Τὰ ἐμφράγματα καὶ τὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια στὴν Ἑλλάδα “θερίζουν”, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τῆς θεαματικῆς αὐξήσεως τῆς ἀνεργίας, τοῦ κλεισίματος χιλιάδων ἐπιχειρήσεων καὶ τῆς ἀδυναμίας τῶν πολιτῶν νὰ πληρώσουν λογαριασμοὺς καὶ χαράτσια, σημείωσαν σὲ συνέντευξη Τύπου ὁ πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολεγίου Καρδιολογίας καὶ διευθυντὴς τοῦ τμήματος Βηματοδότησης Ἠλεκτροφυσιολογίας τοῦ Ὠνασείου Καρδιοχειρουργικοῦ Κέντρου, Γεώργιος Θεοδωράκης, καὶ ὁ ἐκλεγεὶς πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Καρδιολογίας καὶ καθηγητὴς Καρδιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθήνας, Ἰωάννης Λεκάκης.
.       Οἱ ἐπιστήμονες ἐξ ἀφορμῆς τοῦ 8ου Ἐτησίου Διεθνοῦς Συνεδρίου Καρδιολογίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολεγίου Καρδιολογίας ἐξήγησαν ὅτι καὶ ἡ κατάθλιψη, ἡ ὁποία τετραπλασιάζει τὰ ἐμφράγματα τοῦ μυοκαρδίου καὶ διπλασιάζει τὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, ἐμφανίζεται πλέον σὲ ἕνα ἐξαιρετικὰ μεγάλο ποσοστὸ Ἑλλήνων.

Ἀδυνατοῦν νὰ ἀγοράσουν τὰ φάρμακά τους

.       Τόνισαν, ἐξ ἄλλου, ὅτι τὸ σημαντικὸ πρόβλημα, ποὺ ἔχει καταγραφεῖ ἐσχάτως, εἶναι ἡ ἀδυναμία πολλῶν ἀσθενῶν μὲ καρδιοπάθειες νὰ λάβουν τὰ κατάλληλα φάρμακα ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης συμμετοχῆς τους στὰ ἔξοδα ἀγορᾶς τους. Τὸ γεγονὸς αὐτό, ὅπως τόνισαν οἱ ὁμιλητές, θὰ ἐπιφέρει σημαντικὲς βλάβες στὴν ὑγεία πολλῶν, μὲ ἀπρόβλεπτες καὶ πολὺ ἐπικίνδυνες συνέπειες.
.       Ὅπως ὑπογράμμισε ὁ κ. Λεκάκης, εἶναι συχνὸ πλέον τὸ φαινόμενο, ἀρκετοὶ καρδιοπαθεῖς νὰ μὴν παίρνουν τὰ φάρμακά τους, καθὼς ἀδυνατοῦν νὰ πληρώσουν ἀκόμη καὶ συμμετοχὲς τῆς τάξεως τῶν 25 εὐρώ. “Ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ μᾶς ζητοῦν νὰ τοὺς γράψουμε φθηνότερα φάρμακα καὶ μᾶς ρωτοῦν ἂν μποροῦν νὰ τὰ διακόψουν γιὰ κάποιο διάστημα”.
.       Ὁ κ. Θεοδωράκης, ἀπὸ τὴν πλευρά του, παρατήρησε ὅτι ὑπῆρξε ἀσθενής του, καρδιοπαθής, ὁ ὁποῖος εἶχε σοβαρὲς ἐνοχλήσεις γιὰ πέντε συνεχεῖς ἡμέρες, ἀλλὰ ἀπέφευγε νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ, καθὼς δὲν εἶχε χρήματα γιὰ τὴν ἐπίσκεψη, ἀγνοώντας ὅτι τὸ ταμεῖο του θὰ μποροῦσε νὰ καλύψει τὸ κόστος.

Οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ στὰ δημόσια νοσοκομεῖα

.       Οἱ καρδιολόγοι ἀναφέρθηκαν καὶ σὲ ἄλλο, ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικό, γεγονὸς ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ στὰ νοσοκομεῖα ἀπὸ τὴν ἀδυναμία πολλῶν νὰ προμηθευτοῦν τὰ κατάλληλα ὑλικὰ καὶ ἐξοπλισμό. Τελευταῖα, ὅπως εἶπαν, ἔχει μειωθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπεμβάσεων καὶ αὐτὸ συμβαίνει σὲ περίοδο ποὺ ἡ προσέλευση τῶν ἀσθενῶν στὰ δημόσια Νοσηλευτικὰ Ἱδρύματα ἔχει αὐξηθεῖ ἐνῶ στὰ ἰδιωτικά, ἡ κίνηση ἔχει μειωθεῖ δραματικά.
.       Οἱ κύριοι Θεοδωράκης καὶ Λεκάκης κάλεσαν τοὺς ἁρμοδίους νὰ προχωρήσουν ἄμεσα στὴν ἀναθεώρηση τῆς πολιτικῆς γιὰ τὸ φάρμακο, στὸ πλαίσιο τοῦ κόστους – ὀφέλους στὸν γενικὸ πληθυσμὸ καὶ ἀνέφεραν ὡς παράδειγμα τὴν χρήση τῶν στατινῶν καὶ τὴν χορήγηση τῶν νεωτέρων ἀντιπηκτικῶν σκευασμάτων.
.           Ἔγινε σαφὲς ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο Καρδιολογίας τάσσεται ὑπὲρ τῆς χρήσεως γενόσημων φαρμάκων σὲ ὅλα τὰ νοσοκομεῖα καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ἀρκεῖ τὴν ἐπιλογή τους νὰ ἔχει ὁ θεράπων ἰατρὸς καὶ ἡ χώρα παραγωγή τους νὰ εἶναι ἡ Ἑλλάδα.

ΠΗΓΗ: news247.gr

, , ,

Σχολιάστε