Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ὁμοφυλοφιλία

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ἢ ΠΑΡΑΝΟΪΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ;

Ἡ ὁμοφυλοφιλικὴ παράνοια πλήττει τὴν Ἐκκλησία

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» Ἀντιπρόταση τίτλου στὸ παρὸν ἄρθρο: «Παρανοϊκὴ θεολογία περὶ ὁμοφυλοφιλίας πλήττει τὴν Ἐκκλησία»

.               «Τὰ κάστρα πέφτουν πάντα ἀπὸ μέσα»! Αὐτὸς ὁ λόγος – ἀπόσταγμα πείρας αἰώνων – ἔρχεται νὰ ἀποδειχθεῖ ἀληθινὸς γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἴσως τὴ χειρότερη ἀπ᾿ ὅλες, ἀφοῦ ἀκόμη καὶ ἐπίσκοποι ἐμφανίζονται ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ προπαγάνδα καὶ ἀποδέχονται τὶς ἀντιευαγγελικές της ἀντιλήψεις.
.            Ἔτσι μὲ θλίψη πολλὴ καὶ ἔκπληξη μεγάλη διαβάσαμε τὶς ἀπόψεις ποὺ διατύπωσε ὁ πολὺ γνωστὸς Ὀρθόδοξος Ἄγγλος Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Γουέαρ (Ware) στὸ περιοδικὸ «The Wheel» (Ὁ τροχός), στὸ ἀφιερωματικὸ τεῦχος 13-14 (Ἄνοιξη – Καλο­καί­ρι 2018) μὲ θέμα: «Embodiment and An­thropology. Sex, Marriage and Theosis» (Ἐν­σωμάτωση καὶ Ἀνθρωπολογία. Φύλο, Γάμος καὶ Θέωση).
.               Ἐκεῖ ὁ Πανιερώτατος, προλογίζοντας τὸ ἀφιερωματικὸ τεῦχος, ἀναφέρεται ἐκτενῶς στὸ ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ γράφει ὅτι βλέπει «τουλάχιστον τρεῖς ἀνωμαλίες στὴν τρέχουσα θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση τῶν ὁ­μοφυλοφίλων» μέσα στὴν Ἐκκλησία.
.               Ποιές εἶναι αὐτές; Πρῶτον ὅτι «οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες» εἶναι ἀδικημένοι, ἀφοῦ, κατὰ τὴ γνώμη του, «δὲν εἶναι προσωπικὰ ἔνοχοι τοῦ προσανατολισμοῦ τους, ἐ­πειδὴ αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἔχουν ἐπιλέξει». Γενικεύοντας σὲ ὅλους τοὺς ὁμοφυλόφιλους τὸ εἰδικὸ πρόβλημα κάποιων ἀπὸ αὐτοὺς καταλήγει στὸ ἑξῆς σκεπτικό: «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι δὲν αἰσθάνονται ἕλξη γιὰ ἄτομα ἄλλου φύλου, ὥστε νὰ ἔρθουν σὲ γάμο μὲ κάποιο ἀπὸ αὐτά. Τί θὰ κάνουν; Θὰ μείνουν ἄγαμοι; Ἀλλὰ τότε ἀδικοῦνται». Στὸ ση­μεῖο αὐτὸ ἐπικαλεῖται τὰ λόγια τοῦ π. Βασι­λείου Θερμοῦ: «Ἕνα ὁμοφυλοφιλικὸ ἄτομο κα­λεῖται νὰ βαδίσει μία ζωὴ ἀγαμίας χωρὶς νὰ νιώθει μία κλήση γι᾿ αὐτό». Καὶ διερωτᾶται ὁ Ἐπίσκοπος: «Εἶναι σωστὸ νὰ ἐπιβάλουμε αὐ­τὸ τὸ βαρὺ φορτίο στὸν ὁμοφυλόφιλο;»
.               Τὴ δεύτερη ἀνωμαλία τὴν ἐντοπίζει «στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀντιμετωπίζονται συνήθως στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης», ὅπου «ὁ ὁμοφυλόφιλος ποὺ ἔχει δεσμευθεῖ σὲ μία σταθερὴ σχέση ἀγάπης ἀντιμετωπίζεται πιὸ σκληρὰ ἀπὸ ὅ,τι ὁ ὁμοφυλόφιλος» ποὺ ἐνεργεῖ τὸ πάθος περιστασιακὰ μόνο γιὰ ἡδονή. Στὸν δεύτερο οἱ πνευματικοὶ ἐπιβάλλουν μικρότερο ἐπιτίμιο καὶ κάποτε τὸν ἀφήνουν νὰ κοινωνεῖ. «Κάτι ἔχει πάει στραβὰ ἐδῶ», σημειώνει.
Δηλαδὴ τὸ ἴσιο ποιό εἶναι; Νὰ καθιερώσει ἡ Ἐκκλησία γάμο ὁμόφυλων ζευγαριῶν;
.               Ἡ τρίτη ἀνωμαλία βρίσκεται, κατὰ τὴ γνώμη του, στὸ ὅτι, ἐνῶ ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου μποροῦν νὰ εἶναι στενοὶ φίλοι, δὲν δεχόμαστε ὅτι μποροῦν νὰ ἔχουν σεξουαλικὲς σχέσεις: «Γιατί δίνουμε τόσο μεγάλη ἔμφαση στὸ φύλο τῶν γεννητικῶν ὀργάνων; Γιατί προσπαθοῦμε νὰ διερευνήσουμε τί τὰ ἐνήλικα ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου κάνουν στὴν ἰδιωτικότητα τῶν ὑπνοδωματίων τους;» «Εἶναι ἀναξιοπρεπὲς νὰ κοιτάζει κανεὶς ἀπὸ τὴν κλειδαρότρυπα»!
.               Ἂν ἀκόμη κάποιοι δὲν ἔχουμε φρίξει μὲ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ ἐπισκόπου Καλλίστου, εἴμαστε ἤδη νεκροί…
«Τὰ κάστρα πέφτουν πάντα ἀπὸ μέσα»!

 

Σχολιάστε

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΠΕΙΘΗΝΙΟΙ

Πολύχρωμη Βουλὴ πειθήνιων δούλων

.               Ἐκτελώντας ἐντολὲς τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς δικτατορίας ἡ ἄχρωμη Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ντύθηκε τὸ Σάββατο 9 Ἰουνίου στὰ χρώματα τοῦ «Athens Pride». Νά τὸ ντροπιαστικὸ Δελτίο Τύπου ποὺ εἶχε ἐκδώσει τὸ Προεδρεῖο της τὸ πρωὶ τῆς ἴδιας ἡμέρας:
Ἡ Βουλή, «ἀποδεχόμενη τὸ αἴτημα τοῦ “Athens Pride – Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας”, θὰ προβάλει ἀπόψε, γιὰ πρώτη φορά, τὸ λογότυπο τοῦ φορέα σὲ μέρος τῆς πρόσοψης τοῦ κτηρίου της, στὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης – παρέλασης τοῦ Athens Pride στὴν πλατεία Συντάγματος. Μὲ τὴ συμβολικὴ αὐτὴ κίνηση ἡ Βουλὴ θέλει νὰ περάσει στοὺς πολίτες τὸ μήνυμα τοῦ σεβασμοῦ στὴ διαφορετικότητα καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα».
.             Ὄχι, κύριε Πρόεδρε τῆς Βουλῆς. Τὸ μήνυμα ποὺ περάσατε στοὺς πολίτες εἶναι ἄλλο. Τοὺς εἴπατε, ἐσεῖς, ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, τοῦτο: Ζῆστε ὅπως θέλετε. Ἀσεβῆστε ὅσο θέλετε. Ποδοπατῆστε νόμους αἰώνιους. Ντυθεῖτε ὅπως… ἢ μᾶλλον ξεντυθεῖτε ὅσο θέλετε. Ἐξευτελίστε κάθε ἱερὸ καὶ ἅγιο.
.              Καὶ μὴ φοβάστε. Ἐμεῖς γι᾿ αὐτὸ εἴμαστε ἐδῶ· γιὰ νὰ σᾶς προστατέψουμε. Ἔχουμε ἤδη νομοθετήσει γι᾿ αὐτό. Ὅποιος τολμήσει νὰ πεῖ καὶ μιὰ λέξη μόνο ἐπικριτικὴ γιὰ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς σας, νὰ μηνύεται καὶ νὰ παίρνει τὸν δρόμο γιὰ τὴ φυλακή.
Αὐτὰ εἴπατε. Καὶ σεῖς καὶ τόσοι ἄλλοι ποὺ αὐ­τογελοιοποιούμενοι δήλωναν «παροῦσα» στὸ ντροπιαστικὸ φεστιβάλ. Διότι τὸ φετινὸ Athens Pride εἶχε σύνθημα τὴ λέξη «παροῦσα». Καὶ ἕνας-ἕνας οἱ πολιτικοὶ καὶ ἄλλοι φορεῖς τοῦ τόπου δήλωναν συμμετοχὴ ἐπαναλαμβάνοντας τὴ λέξη «παροῦσα». «Παροῦσα» τὸ ἀνύπαρκτο Δημαρχεῖο τῆς Ἀθήνας. «Παροῦσα» διάφορες Πρεσβεῖες. «Παροῦσα» τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς καὶ τόσοι ἄλλοι.
.              «Παροῦσα»… Ὁ ἀπόλυτος εὐτελισμός· καὶ τῆς λέξεως καὶ τοῦ ἀνδρισμοῦ καὶ τῆς ἐμφανίσεως τῶν ὑπερήφανων νεοσοδομιτῶν. Ζητοῦν σεβασμό, τὴν ὥρα ποὺ αὐτοεξευτελίζονται μὲ τρόπο προκλητικότατο· τὴν ὥρα ποὺ ἐξευτελίζουν ἀδίστακτα ἀκόμη καὶ τὰ ἱερότερα σύμβολα: τὴ σημαία, τὸν Σταυρό, τὶς ἅγιες εἰκόνες.
.             Ἕνα λάθος ὑπῆρχε στὴν ἀνακοίνωση τῆς Βου­λῆς ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀρχή. Ἔλεγε ὅτι ἡ Βουλή, «ἀποδεχόμενη τὸ αἴτημα τοῦ “Athens Pride – Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας”, θὰ προβάλει… κ.τ.λ.». Τὸ σωστὸ ἦταν νὰ γράφει ὅτι ἡ Βουλή, ἐ­κτελώντας τὴ δικτατορικὴ διαταγὴ τοῦ παγκόσμιου ὁμοφυλοφιλικοῦ λόμπυ καὶ «τοῦ “Athens Pride – Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας”, θά…».
.               Ὁ κόσμος μας βυθίζεται στὸ χάος… κι ἀκόμα εἴμαστε μόνο στὴν ἀρχή.

Σχολιάστε

«ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ»!

Πόσο πι χαμηλ θ πέσουμε;
Στ
χρώματα το gay pride Βουλ

τῆς ἐφημ. «Δημοκρατία»,
08.06.2018

Σάλος ἀναμένεται ἀπὸ την πρωτοβουλία Βούτση, που πῆρε τὴν ἀπόφαση-σοκ χωρὶς νὰ ρωτήσει κανέναν!

.           Στὰ χρώματα τῆς «διεθνοῦς τῶν γκέι» φωταγωγεῖ τὴ Βουλὴ ὁ Νίκος Βούτσης. Γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τότε ποὺ καθιερώθηκαν οἱ παρελάσεις τῆς αὐτοαποκαλούμενης ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας τῶν ὁμοφυλοφίλων στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἀποφασίζει -χωρὶς νὰ ρωτήσει κανέναν ἀπὸ τὴ Διάσκεψη τῶν Προέδρων, ποὺ εἶναι τὸ κυρίαρχο ὄργανο τοῦ Κοινοβουλίου- νὰ «ντύσει» τὸν ναὸ τῆς Δημοκρατίας στὰ χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου, ποὺ εἶναι τὸ σῆμα κατατεθὲν τοῦ gay pride παγκοσμίως.
.           Μάλιστα, πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἐξετάζεται τὸ ἐνδεχόμενο ἡ Βουλὴ νὰ φωτιστεῖ καὶ μὲ τὸ σῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ gay pride, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη βαμμένη στὰ χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου.
.           Ἡ πρωτοφανὴς καὶ αὐθαίρετη αὐτὴ πρωτοβουλία ἀναμένεται νὰ προκαλέσει σωρεία ἀντιδράσεων, καθὼς δὲν εἶναι λίγοι οἱ βουλευτὲς ποὺ σὲ κατ’ ἰδίαν συζητήσεις τοὺς χαρακτηρίζουν ἀπαράδεκτη τὴν ἐνέργεια τοῦ Νίκου Βούτση «νὰ μετατρέψει σὲ πολύχρωμο καρναβάλι τὸ Κοινοβούλιο» τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου. Ὅπως ἔλεγαν μάλιστα οἱ βουλευτές, ἡ κίνηση αὐτὴ ἔχει ἔντονο σημειολογικὸ ἀποτύπωμα καὶ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὴ δέσμη τῶν κυβερνητικῶν πρωτοβουλιῶν γιὰ ἀνάδειξη τῶν ἀξιώσεων τῶν κάθε λογῆς «δικαιωματιστῶν», ταυτίζοντας ἔτσι τὴ Βουλὴ μὲ τὴν ἐκτελεστικὴ ἐξουσία καὶ τὶς μικροπολιτικὲς ἐπιδιώξεις της.
.             Νὰ σημειωθεῖ πὼς χορηγοὶ στὸ φετινὸ gay pride εἶναι, μεταξὺ ἄλλων, τὸ Γραφεῖο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς καὶ ὁ Δῆμος Ἀθηναίων, οἱ πρεσβεῖες τῆς Αὐστραλίας, τῆς Ὀλλανδίας καὶ τοῦ Καναδᾶ, ἡ ΕΡΤ ἀλλὰ καὶ τὰ Ἱδρύματα Ὠνάση καὶ Μποδοσάκη.
.             Τὸ σλόγκαν δὲ τοῦ φετινοῦ Athens Pride, ποὺ πραγματοποιεῖται αὔριο στὸ Σύνταγμα, (ἡ παρέλαση ἀρχίζει στὶς 19.00) εἶναι «Παροῦσα», μὲ τὴν κεντρικὴ ἰδέα ποὺ ἐκφράζεται ἀπὸ τοὺς διοργανωτὲς νὰ εἶναι πὼς ὅλοι εἶναι εὐπρόσδεκτοι νὰ δηλώσουν τὸ «παρών», ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ φύλο καὶ τὴ σεξουαλικότητά τους. Ἀναμένεται φυσικὰ νὰ παραστοῦν ἅπαντες ἀπὸ γκέι, λεσβίες, τρανσέξουαλ, μπάι, στρέιτ, μέχρι καὶ (τὸ) Jason-Ἀντιγόνη…

 

 

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

Σχολιάστε

ΤΟ ΥΠΟΥΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΟΥ ΛΟΜΠΥ

Τὸ ὕπουλο σχέδιο τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ λόμπυ

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.           Μὲ τὸ νομοσχέδιο ποὺ κατέθεσε στὶς 17 Ἀπριλίου στὴ Βουλὴ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας, Ἀσφάλισης καὶ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης γιὰ τὴν ἀναδοχὴ καὶ τὴν υἱοθεσία δίδεται ἡ δυνατότητα ἀναδοχῆς παιδιῶν ὄχι μόνο ἀπὸ ἑτερόφυλα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια ποὺ ἔχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
.           Κύριος στόχος τοῦ νομοσχεδίου, κατὰ τὴν Ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης κ. Θεανὼ Φωτίου, εἶναι ἡ χρονικὴ ἐπίσπευση τῆς διαδικασίας ἀναδοχῆς ποὺ σήμερα φθάνει μέχρι καὶ τὰ ἕξι χρόνια. Σὲ τί ὅμως ἐξυπηρετεῖ αὐτὸν τὸν στόχο ἡ παροχὴ τῆς δυνατότητας καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια νὰ γίνουν ἀνάδοχοι;
.           Εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ ἐπιχείρημα γιὰ χρονικὴ ἐπίσπευση δὲν εἶναι παρὰ πρόσχημα, ποὺ τὸ χρησιμοποιεῖ τὸ Ὑπουργεῖο γιὰ νὰ δώσει δυνατότητα ἀναδοχῆς καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια. Τὸ ὁμοφυλοφιλικὸ λόμπυ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ μὲ τὸ ὕπουλο αὐτὸ τέχνασμα θριάμβευσε.
.           Καὶ ἔσπευσε βέβαια ἡ κ. Ὑπουργὸς νὰ διευκρινίσει ὅτι τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια δὲν θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα υἱοθεσίας παιδιῶν, ἀφοῦ ἀκόμη δὲν ἔχει νομοθετηθεῖ γάμος ὁμοφυλόφιλων, ὅμως αὔριο θὰ γίνει καὶ αὐτό. Ἄλλωστε ἡ ἀναδοχὴ εἶναι προστάδιο τῆς υἱοθεσίας. Ποιοὺς προσπαθεῖ νὰ ἐμπαίξει ἡ κ. Ὑπουργός; Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ ἐξαίρετο κείμενό της κάλεσαν τὴν Κυβέρνηση νὰ μὴν προχωρήσει σ᾿ αὐτὴ τὴν κίνηση.
.           Ὡστόσο γιατί νὰ μὴν τὸ κάνει, ἀφοῦ καὶ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα εὐνοοῦν τέτοιες κυβερνητικὲς ἐνέργειες; Τὶς ἡμέρες μάλιστα τῆς καταθέσεως τοῦ νομοσχεδίου ἔγινε σὲ μεγάλο ξενοδοχεῖο τῆς Ἀθήνας ἐκδήλωση προβολῆς τῶν βιβλίων γνωστοῦ κληρικοῦ μὲ τὰ ὁποῖα, ὅπως ἔχουμε καὶ παλαιότερα ἐπισημάνει, ἀπενοχοποιεῖται ἡ ὁμοφυλοφιλία.
.           Στὴν ἐκδήλωση ὑποστηρίχθηκε ἡ ἴδια αὐτὴ πλάνη, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι ἁμαρτωλὸ πάθος ἀλλὰ μόνο διαφορετικὸς σεξουαλικὸς προσανατολισμός.
.           Ἐξαπολύθηκε καὶ πάλι ἐπίθεση ἐναντίον αὐτῶν ποὺ δείχνουν σκληρότητα θεωρών­τας τὴν ὁμοφυλοφιλία θεομίσητο πάθος. Δη­λώθηκε ὅτι εἶναι καιρὸς νὰ παύσουν νὰ ἰσχύουν οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ποὺ χρησιμοποιοῦνται ὡς «κανόνια» γιὰ νὰ ἀπαγορεύουν τὴ θεία Κοινωνία στοὺς ὁμοφυλόφιλους. Καὶ κάποια στιγμὴ κλήθηκαν οἱ παρόντες νὰ ἀναρωτηθοῦν κατὰ πόσον «ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕτοιμη νὰ δεχθεῖ μέσα στὴ Λειτουργία ὁμόφυλα ζευγάρια μὲ τὰ παιδιά τους».
.           Μὲ τὰ παιδιά τους; Μάλιστα! Ἔτσι ἀκρι­βῶς! Μὲ τὰ παιδιά τους!
.           Ποιά παιδιά τους, κύριοι; Παραφρονήσαμε; Ἀπὸ ποῦ, πῶς τὰ ἀποκτοῦν τὰ παιδιὰ οἱ ὁμοφυλόφιλοι; Εἶναι φανερὸ πὼς τὸ κάστρο προδίδεται ἀπὸ μέσα.
.              Καημένη Ἑλλάδα!

 

 

 

1 Σχόλιο

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ

μερίδα μ θέμα: «Ταυτότητα Φύλου.
παντήσεις σ ρωτήματα»

.               Ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καὶ Δημογραφικοῦ Προβλήματος, μὲ τὴν πολύτιμη ἀρωγὴ τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ, πραγματοποίησε τὴν Τρίτη 6 Μαρτίου, στὰ Μελισσιάτικα Βόλου, ἡμερίδα μὲ θέμα: «Ταυτότητα Φύλου. Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα». Κεντρικὸς ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

[…]

.         Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὰ διάφορα ἰσχυρὰ διεθνῆ κέντρα ποὺ πιέζουν τὰ κράτη γιὰ τὴν νομοθέτηση νόμων ὑπὲρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τὴν διαμόρφωση μιᾶς παγκόσμιας κοινωνικῆς ἀποδοχῆς καὶ προώθησης αὐτῆς τῆς διαστροφῆς.
.           Ἐπίσης ἐπικεντρώθηκε στὴν ἁγιογραφικὴ θεμελίωση τῆς διαφορετικότητας τῶν δύο φύλων, ὡς μιὰ θεία ἐπιλογὴ γιὰ τὴν ἀλληλοσυμπλήρωσή τους, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἀποδεικνύεται καὶ βιολογικὰ μὲ τὴν σωματικὴ δομὴ τῶν δύο φύλων καὶ τὴν κυτταρική τους διαφορετικότητα ἀλλὰ καὶ ψυχολογικὰ μὲ τὴν διαφορετικὴ ψυχοσύνθεση τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας.
.             Καταλήγοντας ὁ ὁμιλητὴς ἀναφέρθηκε στὴν ἀσάφεια τῶν παραγόντων ποὺ συντελοῦν στὴν διαμόρφωση τοῦ φαινομένου τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Δὲν ὑπάρχουν ἀκόμα ξεκάθερες ἐπιστημονικὲς ἀποδείξεις ὅσον ἀφορᾶ τὰ αἴτια τοῦ φαινομένου, ἐνῶ εἶναι πιθανὸν πολλὰ ἀπὸ τὰ ἐπιστημονικὰ πορίσματα νὰ ἀποτελοῦν ὑποκειμενικὲς σκοπιμότητες. Ἴσως πρέπει νὰ δεχθοῦμε μιὰ διαταραχὴ σὲ κάποιες περιπτώσεις ὁμοφυλοφιλίας, ὡστόσο σὲ πολλὲς περιπτώσεις ὡς αἰτία της θὰ ἦταν σωστότερο νὰ θεωρήσουμε μιὰ προσωπικὴ ἐμμονὴ στὴ σκέψη τοῦ ἀτόμου ποὺ καλλιεργεῖται καὶ διευρύνεται ἀπὸ τὴν περιρρέουσα κοινωνικὴ ἀτμόσφαιρα.

taftotita_fylou

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/greek/holysynod

 

,

Σχολιάστε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ

Παγκόσμια ὁμοφυλοφιλικὴ συνωμοσία

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Ποιά σκοτεινὰ κέντρα ἐξουσίας μετακινοῦν βίαια τὶς τεκτονικὲς πλάκες τοῦ κόσμου, δημιουργώντας τὸ πελώριο παλιρροϊκὸ κύμα (τσουνάμι) τῆς ὁμοφυλοφιλίας ποὺ καλύπτει μανιωδῶς τὸν πλανήτη, δὲν γνωρίζουμε. Πακτωλὸς ἑκατομμυρίων δολαρίων διατίθεται καὶ πλῆθος μηχανισμῶν ἐνεργοποιεῖται γιὰ τὴν προώθηση τοῦ θεομίσητου πάθους.
.             Ἕνα τέτοιο θέμα τὸ ἀνέδειξε ὁ δημοσιογράφος Ἀνδρέας Κατσιάπης – Γαλανός (ἱστολόγια «aktines» καὶ «stalagmaties») κοινοποιώντας τὴν ὑγιῆ ἀντίδραση τῆς Ὀργάνωσης CitizenGo στὴν πίεση ποὺ τὸ ὁμοφυλοφιλικὸ κίνημα ἀσκεῖ στὴ Διεθνῆ Ὀλυμπιακὴ Ἐπιτροπή (ΔΟΕ) νὰ ἀλλάξει τὰ κριτήρια μὲ τὰ ὁποῖα ἕνας ἄνδρας «τρὰνς» μπορεῖ νὰ ἀγωνισθεῖ στὴ γυναικεία κατηγορία.
.             Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴ τὴν πίεση «ἡ ΔΟΕ στα­μάτησε νὰ ἀπαιτεῖ πλέον ἐξωτερικὰ γνωρίσματα γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ φύλου, ὅπως ἴσχυε μέχρι τὸ 2015, καὶ υἱο­θέτησε τὴ δήλωση ταυτότητας φύλου. Ἁπλῶς εἰσήγαγε ἕνα πρόσθετο χαρακτηριστικὸ ποὺ δὲν φαίνεται ἐξωτερικά, τὸ πο­σοστὸ τεστοστερόνης, παραδεχόμενη ὅμως ἔτσι ἔμμεσα ὅτι ἡ ἐλεύθερη δήλωση ταυτότητας φύλου, ὅπως ἐπιθετικὰ ἀπαιτεῖ τὸ ὁμοφυλοφιλικὸ κίνημα νὰ ἐπιβάλει, ὁδηγεῖ σὲ κοινωνικὲς ἀνισότητες, καθὼς δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ μετέχει ἕνας ἄντρας στὴ γυναικεία κατηγορία ἁπλῶς καὶ μόνο μὲ μία δήλωση ἀλλαγῆς ταυτότητας φύλου».
.             «Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἡ Ὀργάνωση Citi­zenGo ὑποστηρίζει ὅτι θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχουν διαμαρτυρίες κάθε φορὰ ποὺ υἱοθετοῦνται τέτοιες παράλογες ἀπαιτήσεις τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ κινήματος, οἱ ὁποῖες δυστυχῶς προτείνονται τόσο ἀπὸ ὀργανώσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅσο καὶ ἀπὸ πολιτικοὺς φορεῖς», ποὺ νομίζουν «ὅτι εἶναι θέμα ὑπεράσπισης μίας εὐάλωτης κοινωνικῆς ὁμάδας, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἐπιβάλλεται στὴν κοινωνία ἕνας νέος διαχωρισμὸς» ποὺ ἀδικεῖ κατάφωρα ἄλλες κοινωνικὲς ὁμάδες, τὶς γυναῖκες ἀθλήτριες ἐν προκειμένῳ.
.             Εἶναι φανερὸ ὅτι ὁ κόσμος μας γίνεται θύμα μιᾶς παγκόσμιας συνωμοσίας ποὺ ἐπιβάλλει δυναστικὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς ὁ­μοφυλοφιλικῆς διαστροφῆς ὡς φυσιολογικῆς. Τὸ ὑφιστάμεθα καὶ στὴν πατρίδα μας.
.             Ἀλλά, ὅπως γράψαμε καὶ ἄλλοτε, «τὰ κάστρα πέφτουν πάντα ἀπὸ μέσα». Καὶ ἐ­μᾶς μᾶς ἀνησυχεῖ πρωτίστως ἡ θεολογι­κὴ ἀπενοχοποίηση τῆς διαστροφῆς ποὺ ἐ­πιχειρεῖται ἀπὸ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα. Πρὸ μηνῶν ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα, πραγματευόμενη τὸ θέμα, εἶχε ὡς ἐπίτι­τλο τὰ λόγια κληρικοῦ ποὺ ἔλεγε: «Ξέρω ἀρκετοὺς ὁμοφυλοφίλους ποὺ βιώνουν τὸν Παράδεισο».
.             Ἐδῶ βρίσκεται τὸ πρόβλημα. Καὶ εἶναι ἀφάνταστα λυπηρὸ νὰ βλέπει κανεὶς ἱστολόγια διευθυνόμενα ἀπὸ πρόσωπα ποὺ παρουσιάζονται ὅτι εἶναι τῆς Ἐκκλησίας νὰ προβάλλουν μονομερῶς τὶς ἀπόψεις αὐτῶν ποὺ ἀπενοχοποιοῦν τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἀποκλείοντας τὶς ἀντίθετες. Ἔχουμε λοιπὸν μιὰ ἀνεπίτρεπτη λογοκρισία. Ἀνεπίγνωστη – θέλουμε νὰ πιστεύουμε – συμ­πόρευση μὲ τὴν παγκόσμια ὁμοφυλοφιλικὴ συνωμοσία, ποὺ ἔχει ἤδη ἐπιβάλει ἀόρατη δικτατορία στὸν κόσμο.

Σχολιάστε

OΜΟΦΥΛΟΦΥΛΙΚH ΣYΓΧΥΣΗ

Ὁμοφυλοφιλικὴ σύγχυση

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

βλ. σχετ.:  ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ!
ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ! -2 (Ο ΑΓ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ)
ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ,
 “ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ” ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΦΥΣΙΚΟ

.               Τὸ προδημοσιευμένο στὴν Ἱστοσελίδα μας [osotir.org] σχόλιο τοῦ τεύχους 2168 τῆς 1ης Ἰανουαρίου 2018 τοῦ Περιοδικοῦ μας μὲ τὸν ἐρωτηματικὸ τίτλο «» δέχθηκε ἐπώνυμη καὶ εὐγενικὴ ἀπάντηση ἀπὸ τὸν ἀνωνύμως ἀπὸ μέρους μας κρινόμενο γιὰ τὶς θέσεις του κληρικὸ π. Βασίλειο Θερμό.
.               Ὁ π. Βασίλειος ὑπενθύμισε ὅτι κατὰ τὰ μαθητικά του χρόνια συμμετεῖχε στὶς νεανικὲς συγκεντρώσεις τῆς Ἀδελφότητός μας τότε. Αὐτὸ προσδίδει ἰδιαίτερη ἀξία, ἀκόμη καὶ συναισθηματική, στὸ κείμενό του.
.                Ὅμως καὶ τὸ σχόλιό μας ἐκεῖνο καὶ ἡ τωρινή μας ἀπάντηση κινοῦνται πέρα ἀπὸ τὶς προσωπικές μας γνωριμίες. Τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ἀλήθεια γύρω ἀπὸ τὸ μεῖζον θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς διαστροφῆς ποὺ σαρώνει σήμερα σὰν λαίλαπα ὅλο τὸν πλανήτη.
.             Ἐπὶ τῆς ἀπαντήσεως λοιπὸν τοῦ π. Βασιλείου ἔχουμε νὰ παρατηρήσουμε τὰ ἑξῆς στὰ καἰρια καὶ οὐσιώδη ζητήματα, παρατρέχοντας τὰ κατὰ τὴν κρίση μας δευτερεύουσας σημασίας:

.          1. Ὁ π. Βασίλειος μᾶς ἐπικρίνει λέγοντας: «θὰ ἀναρωτηθῶ, ὅμως, γιατί γράφετε ὡσὰν νὰ διέφυγε τῆς προσοχῆς σας ὅτι τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο μου καταλήγει, διεξοδικὰ καὶ μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια, σὲ θεολογικὴ ἀπόρριψη τῆς ὁμοφυλοφιλίας».
.               Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ σχόλιό μας ὁλοφάνερη. Μὲ τὸ κείμενό μας ἐκεῖνο δὲν κρίναμε τὸ σχετικὸ βιβλίο του ἀλλὰ τὰ λεχθέντα κατὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου σὲ ἐκδήλωση στὶς 10 Νοεμβρίου 2017 στὴν Πάτρα. Δὲν γράψαμε ἑπομένως «ὡσὰν νὰ διέφυγε τῆς προσοχῆς» μας. Διότι ἁπλούστατα δὲν ἀσχοληθήκαμε μὲ τὸ βιβλίο ἀλλὰ μὲ τὰ πρωτοφανῆ, παράδοξα καὶ ἀξιοκατάκριτα λεχθέντα ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς καὶ τὸν ἴδιο στὴν ἐκδήλωση τῆς Πάτρας. Τὰ ὁποῖα καὶ παρατίθενται αὐτολεξεὶ μέσα σὲ εἰσαγωγικά.

.               2. Γράφει ἐπίσης ὁ π. Βασίλειος: «Κατ᾿ ἀρχήν, γιὰ τὸν ἀπληροφόρητο ἀναγνώστη τοῦ σχολίου σας δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ξεχωρίσει ποιὸς ξεστόμισε στὴν ἐκδήλωση τῆς Πάτρας τὶς σκληρὲς ἐκφράσεις ποὺ ἀναγράφετε. Δὲν τοῦ γίνεται ἀμέσως σαφὲς ὅτι δὲν εἶμαι ἐγώ».
.               Ὅμως καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι σωστό. Στὸ σχόλιό μας γράφουμε ξεκάθαρα ὅτι στὴν ἐκδήλωση ἀκούστηκε «ἕνα ἀπίστευτο ὑβρεολόγιο κατὰ τῶν ἐπικριτῶν τοῦ συγγραφέα. Αὐτοὶ εἶναι, ὅπως εἰπώθηκε ἀπὸ τοὺς εἰσηγητές, “ἀνώνυμοι ἀρουραῖοι τοῦ διαδικτύου’’… κ.τ.λ.». Σαφέστατα δηλαδὴ σημειώναμε ὅτι τὸ ὑβρεολόγιο προῆλθε ἀπὸ τοὺς εἰσηγητές.

.                3. Τὸ καίριο ὡστόσο θεολογικὸ ζήτημα, ποὺ ἐτέθη, εἶναι ἡ θεοπνευστία τοῦ πρώτου κεφαλαίου τῆς πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ὁ π. Βασίλειος στὴν ἀπάντησή του μεταθέτει τὸ ζήτημα καὶ ἀναπτύσσει τὴ σκέψη του γενικῶς περὶ τοῦ πῶς ἀντιλαμβάνεται ὁ ἴδιος τὴ θεοπνευστία, ὑποθέτοντας ὅτι ἐμεῖς ἔχουμε λανθασμένη περὶ αὐτῆς ἀντίληψη. Κάνει λάθος. Δὲν ἔχουμε αὐτὴν ποὺ πιθανολογεῖ. Τὸ θέμα μας ὅμως δὲν εἶναι γενικῶς ἡ περὶ θεοπνευστίας ἀντίληψη, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἐντόνως ὑπογραμμίσαμε:
.              Δὲν εἶναι θεόπνευστο τὸ πρῶτο κεφάλαιο τῆς πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς;
Ἐκεῖνος τὸ ἀρνεῖται. Θεωρεῖ ὅτι στὸ κεφάλαιο αὐτὸ ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος μεταφέρει ἐπιστημονικὲς καὶ κοινωνικὲς ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς του, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες ἡ ὁμοφυλοφιλία ἦταν καταδικαστέα. Καὶ ἄρα σἠμερα, ποὺ αὐτὲς οἱ ἀντιλήψεις ἔχουν ἀλλάξει, δὲν νοεῖται καταδίκη τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ἀναφερόμενος στὸ κείμενο τοῦ Ἀποστόλου εἷπε ἐπὶ λέξει: «Λοιπὸν εἶναι ἕνα σημαντικὸ ἔργο νὰ ξεχωρίζουμε τὶς θεολογικὲς ἀλήθειες ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς ἀντιλήψεις καὶ τὶς ἐπιστημονικὲς ἀντιλήψεις, οἱ ὁποῖες ἀλλάζουν μὲ τὸν καιρό… καὶ θὰ ἀλλάζουν διαρκῶς». Ἐπιχείρημα δὲ γιὰ νὰ στηρίξει τὴν ἀντίληψή του αὐτὴ προβάλλει στὴν ἀπάντησή του τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχουν ἀτονήσει σήμερα οἱ συστάσεις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου γιὰ τὸ κάλυμμα καὶ τὴν κόμη τῶν γυναικῶν καὶ τέτοια παρόμοια.
.               Ὅμως ἄλλο εἶναι οἱ ἐνδυματολογικοὶ καὶ ἄλλοι ἐξωτερικοὶ τύποι κάθε ἐποχῆς ποὺ δὲν συνδέονται μὲ τὴ θεοπνευστία, καὶ ἄλλο ἡ ἀλήθεια τῆς Γραφῆς περὶ τοῦ τί εἶναι ἁμαρτία. Ἐδῶ μεσολαβεῖ ἄβυσσος!
.               Τὸ σχετικὸ κείμενο λοιπὸν τοῦ πρώτου κεφαλαίου τῆς πρὸς Ρωμαίους εἶναι θεόπνευστο καὶ ἄρα δὲν ἐπιδέχεται καμία ἀπολύτως ἀλλαγή, οὔτε σὲ «ἰῶτα ἕν», κατὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου. Γιὰ μᾶς καὶ γιὰ κάθε, θέλουμε νὰ πιστεύουμε, ὀρθόδοξο Χριστιανὸ τὰ λόγια τοῦ θεοπνεύστου Ἀποστόλου εἶναι ἀναλλοίωτα, ὅσες, τάχα ἐπιστημονικές, ἀντιλήψεις κι ἂν διατυπωθοῦν: «Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες» (Ρωμ. α΄ 26, 27).
.               Δὲν ἀλλάζει τίποτε ἀπολύτως ἀπὸ τὴ διδασκαλία αὐτὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Καὶ ὅλους πρέπει νὰ μᾶς συγκλονίζει ὁ φοβερὸς λόγος τοῦ Κυρίου μας: «ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ε΄ 18,19).

.               4. Ὅμως εἰδικὰ στὸ πρῶτο κεφάλαιο τῆς πρὸς Ρωμαίους ὁ π. Βασίλειος κάνει καὶ ἄλλο λάθος. Ἀποδίδει στὸν ἀπόστολο Παῦλο καὶ σὲ μᾶς τὴν λανθασμένη ἀντίληψη ὅτι τάχα οἱ ὁμοφυλόφυλοι διακατέχονται ἀπὸ ὅλα τὰ πάθη ποὺ ἀναφέρει στὸ κείμενό του ὁ Ἀπόστολος. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ρωτάει: «Ὑπάρχει σήμερα κάποιος Χριστιανός, ἔστω καὶ συντηρητικός, ὁ ὁποῖος νὰ θεωρεῖ πὼς οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀποτελοῦν τὴν ἐπιτομὴ ὅλων αὐτῶν τῶν θλιβερῶν παθῶν;».
.               Κάτι τέτοιο ἐμεῖς δὲν τὸ ὑπονοήσαμε ποτέ, καὶ πολὺ περισσότερο ὁ Ἀπόστολος. Οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι ὑποδουλωμένοι στὸ πάθος τους. Ἄλλοι εἶναι σὲ ἄλλα πάθη· πορνεία, πλεονεξία, φθόνο, ὑπερηφάνεια… Αὐτὸ λέει τὸ ἱερὸ κείμενο. Καὶ βέβαια ὅλοι, ἂν θέλουμε νὰ σωθοῦμε, ὀφείλουμε νὰ πολεμήσουμε τὸ πάθος ἀπὸ τὸ ὁποῖο τυχὸν διακατεχόμαστε. Καὶ οἱ ὁμοφυλόφιλοι ὁπωσδήποτε τὸ δικό τους.

.              5. Ὁ π. Βασίλειος μᾶς κατηγορεῖ ἀκόμη ὅτι ἀφήνουμε τὸν ἀναγνώστη «νὰ ὑποθέσει ὅτι καὶ μόνη ἡ ὁμοφυλόφιλη ἕλξη θὰ πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἐνοχή».
.           Ἂν καὶ πουθενὰ δὲν γράψαμε κάτι τέτοιο, ὀφείλουμε ἐντούτοις νὰ ξεκαθαρίσουμε ὅτι καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ κάθε πάθος, ἂν σ᾿ αὐτὸ συγκατατίθεται ὁ ἄνθρωπος, δημιουργεῖ ἐνοχή. Γι᾿ αὐτὸ καὶ θεωροῦμε λανθασμένη τὴν ἀντίληψἠ του ὅτι «ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν ἔχει κοινὰ μὲ τὰ ὑπόλοιπα πάθη, γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐντάσσεται μεταξὺ αὐτῶν». Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι πάθος. Καί, κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, «ὅπερ ἂν εἴποις ἁμάρτημα, οὐδὲν ἴσον ἐρεῖς τῆς παρανομίας ταύτης· καὶ εἰ ἐπῃσθάνοντο τῶν γινομένων οἱ πάσχοντες, μυρίους ἂν κατεδέξαντο θανάτους, ὥστε μὴ τοῦτο παθεῖν. Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι ταύτης τῆς ὕβρεως ἀλογώτερόν τε καὶ χαλεπώτερον» (P.G. 60. 419).

.            6. Ἕνα ἄλλο θέμα εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔθεσε στὴν ἐκδήλωση ὁ π. Βασίλειος λέγοντας ὅτι «ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὑποστεῖ μεγάλη ρύπανση ἰδεῶν». Στὴν ἀπάντησή του μιλάει γιὰ λανθασμένες ἀντιλήψεις προσώπων. Ἄλλο ὅμως αὐτὸ καὶ ἄλλο νὰ λέει ὅτι «ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὑποστεῖ μεγάλη ρύπανση ἰδεῶν καὶ χρειάζεται ἀποκάθαρση ἀρκετή». Καὶ θὰ θέλαμε μὲν τὴ διατύπωση αὐτὴ νὰ τὴν κατατάξουμε στὰ συνήθη λάθη τῆς γλώσσας στὸν προφορικὸ λόγο, ὡστόσο μᾶς ἐμποδίζει νὰ τὸ κάνουμε ἡ ὅλη τακτική τοῦ π. Βασιλείου. Ὄχι μόνο μὲ τὸ ὅτι ἀμφισβητεῖ τὴ θεοπνευστία τοῦ σχετικοῦ κειμένου τῆς πρὸς Ρωμαίους, ἀλλὰ καὶ διότι ἔφθασε στὸ σημεῖο νὰ ὑποστηρίζει ὅτι αἰτία τῆς καταστροφῆς τῶν Σοδόμων δὲν ἦταν ἡ ὁμοφυλοφιλία ̶ κάτι ποὺ κανένας, ἀπ᾿ ὅσο γνωρίζουμε, δὲν τόλμησε νὰ ὑποστηρίξει στὴ διάρκεια τῶν 4.000 χρόνων ποὺ μεσολάβησαν ἀπὸ τότε, καὶ βέβαια αὐτὸ μᾶς προξένησε ἀλγεινὴ ἐντύπωση. Ὅταν λοιπὸν φθάνει σὲ τέτοιο σημεῖο, νὰ ἀμφισβητεῖ τὶς πλέον βεβαιωμένες ἀλήθειες τῆς Γραφῆς, μᾶς ἀναγκάζει νὰ σκεφτόμαστε ὅτι ἄλλου εἴδους ἀποκάθαρση τῆς Ἐκκλησίας ἐννοεῖ.

.                 7. Τὸ θέμα τῆς αἰτίας τῆς καταστροφῆς τῶν Σοδόμων ὁ π. Βασίλειος στὴν ἀπάντησή του τὸ παρασιωπᾶ, παρόλο ποὺ ἐπικρίναμε ἐντόνως τὴν ἀντίληψή του αὐτή. Θέλουμε νὰ ἐλπίζουμε ὅτι σκέφθηκε τὸ ζήτημα καλύτερα καὶ ἄλλαξε γνώμη. Στὴν καθολικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀδελφοθέου Ἰούδα ὁ Σοδομισμὸς καταδικάζεται μὲ πολὺ αὐστηρὸ τρόπο: «ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι» (στ. 7). Οἱ ἑρμηνευτὲς πίσω ἀπὸ τὴ φράση «ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας» βλέπουν τὴν ἀρσενοκοιτία: «Καὶ καθὼς αἱ πέντε πόλεις τῶν Σοδόμων κατεκάησαν μὲ πῦρ καὶ θειάφι, διὰ τὶ παρομοίως μὲ τοὺς αἱρετικοὺς τούτους ἔπεσαν εἰς πορνείας καὶ ἀσελγείας, καὶ μάλιστα εἰς τὴν θεομίσητον καὶ ἐπάρατον ἁμαρτίαν τῆς ἀρσενοκοιτίας, ταύτην γὰρ ὀνομάζει σάρκα ἑτέραν ὁ Ἀπόστολος» (Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἑρμηνεία εἰς τὰς ἑπτὰ καθολικὰς Ἐπιστολάς, ἔκδ. 1806, σελ. 349).
.               Γιὰ ὅποιον δὲ διατηρεῖ καὶ τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία στὸ θέμα τῶν Σοδόμων, ἀρκεῖ ἡ μελέτη τῆς Δ΄ ὁμιλίας τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ γιὰ νὰ καταλάβει τὴν ἀλήθεια. Ἡ ὁμιλία αὐτὴ ἀποτελεῖ πραγματικὸ καταπέλτη γιὰ ὁποιαδήποτε διαφορετικὴ ἀντίληψη. Ὄχι μόνο γιὰ τὰ Σόδομα ἀλλὰ καὶ γενικότερα γιὰ τὸ ὅλο πρόβλημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
.             Ὁ ἱερὸς πατήρ, αἰώνιος ἀπλανὴς διδάσκαλος τῆς οἰκουμένης, ἔλεγε: «Τοιοῦτος γοῦν ἐστιν ὁ Σοδόμων ἐμπρησμὸς καὶ ἡ πυρπόλησις ἐκείνη· καὶ ἴσασιν οἱ παραγενόμενοι, καὶ τῇ θέᾳ τὴν πληγὴν ἐκείνην τὴν θεήλατον καὶ τῶν ἄνωθεν κεραυνῶν τὸ ἔργον ἰδόντες. Ἐννόησον ἡλίκον ἐστὶ τὸ ἁμάρτημα, ὡς βιάσασθαι καὶ πρὸ καιροῦ τὴν γέενναν φανῆναι. Ἐπειδὴ γὰρ πολλοὶ τῶν λόγων κατεφρόνουν, διὰ τῶν ἔργων αὐτοῖς τὴν ἐκείνης εἰκόνα ἐπέδειξεν ὁ Θεὸς καινῷ τινι τρόπῳ. Καὶ γὰρ παράδοξος ἦν ὁ ὑετὸς ἐκεῖνος, ἐπειδὴ καὶ παρὰ φύσιν ἡ μίξις· καὶ κατέκλυσε τὴν γῆν, ἐπειδὴ καὶ τὰς ἐκείνων ψυχὰς ἡ ἐπιθυμία. Διὸ καὶ ἀπεναντίας ἦν ὁ ὑετὸς τῷ συνήθει· οὐ γὰρ μόνον οὐ διήγειρε τὴν γαστέρα τῆς γῆς πρὸς τὴν τῶν καρπῶν γένεσιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ὑποδοχὴν αὐτὴν τῶν σπερμάτων ἄχρηστον ἐποίει. Τοιαύτη γὰρ ἦν ἡ μίξις τῶν ἀνδρῶν τῆς γῆς Σοδόμων, τὸ τοιοῦτον σῶμα ἀχρηστότερον ἀποφαίνουσα. Τί γὰρ ἀνδρὸς πεπορνευμένου μυσαρώτερον; τί δὲ ἐναγέστερον; Ὢ τῆς μανίας, ὢ τῆς παραπληξίας, πόθεν εἰσεκώμασεν ἡ ἐπιθυμία αὕτη»! (P.G. 60.420).

.                    8. Τέλος ὁ π. Βασίλειος φαίνεται νὰ μᾶς ἀποδίδει καὶ κάποια ἀπόκλιση ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἴδιας τῆς Ἀδελφότητός μας, γι᾿ αὐτὸ καὶ μᾶς παραπέμπει σὲ ἀνώνυμο σχόλιο τῶν παρατηρήσεών μας ἐπὶ τῆς ἐκδηλώσεως, στὸ ὁποῖο γράφονται γιὰ τὸ Περιοδικό μας τὰ ἑξῆς: «Τὴν διαφήμιση-δυσφήμιση σήμερα τὴν παρέλαβαν ἄλλοι. Κρίμα διότι κάποτε εἶχαν μία εὐπρέπεια στὴν κριτική τους καὶ στὰ γραφτά τους. Τώρα νέοι διευθυντὲς νέα νοοτροπία. Δὲν γράφω ὀνόματα ἀφοῦ καὶ αὐτοὶ ἀνώνυμα ἔγραψαν…. Ἀκροατὴς τῆς ἐκδήλωσης καὶ ἀναγνώστης τοῦ περιοδικοῦ μὲ τὸ νέο ἦθος…».
.               Πρωτίστως νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ Περιοδικό μας δὲν γράφει ἀνώνυμα. Ἡ εὐθύνη τῶν γραφομένων εἶναι συλλογική, ἀλλὰ κατὰ νόμον ὑπάρχει καὶ συγκεκριμένο ὄνομα. Ὅσο γιὰ τὸ ἂν ἔχουμε παρεκκλίνει σὲ νέα νοοτροπία, ἂς μᾶς ἐπιτρέψει ὁ π. Βασίλειος καὶ οἱ ὅποιοι σχολιαστὲς νὰ σημειώσουμε ὅτι ἂν ζοῦσαν σήμερα οἱ ἀοίδιμοι πατέρες μας μὲ τὴν ἀκρίβεια τοῦ ἤθους τους καὶ τὴν αὐξημένη εὐαισθησία τους στὰ τῆς πίστεως, ὅπως τοὺς γνωρίσαμε, θὰ ἔγραφαν πολὺ αὐστηρότερα καὶ ἐλεγκτικότερα.
.               Καὶ πάντως εἰλικρινὰ εὐχόμαστε ἐκ ψυχῆς νὰ ἀλλάξει ἀντιλήψεις ὁ π. Βασίλειος γιὰ τὴν ὅλη τοποθέτησή του στὸ ἐφιαλτικὸ πρόβλημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
.               Διότι ἡ σημερινὴ Ψυχιατρική, ἔχοντας κάνει στροφὴ 180 μοιρῶν (κατ᾿ ἐντολὴν ἄγνωστο ποιῶν κύκλων) μπορεῖ νὰ ἐπιχειρεῖ νὰ ἀλλάξει αἰώνιες ἀλήθειες. Ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἡ ἐκρηκτικὴ διάδοση τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς διαστροφῆς στοὺς καιρούς μας δὲν εἶναι κάτι φυσικό, ὅπως διατείνονται πολλοί, ἀλλὰ ὀφείλεται σὲ καθαρὰ δαιμονικὴ ἐνέργεια ποὺ πλήττει ὅλο τὸν πλανήτη, γιὰ νὰ τὸν παραδώσει ἀνυπεράσπιστο στὴν ἐπερχόμενη κυριαρχία τοῦ σκοτεινοῦ τέρατος τῆς κολάσεως.

 

 

1 Σχόλιο

ΑΠΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ

Ἀπενοχοποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας;

βλ. σχετ.: ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ!

ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ! -2 (Ο ΑΓ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ)

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ,

 “ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ” ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΦΥΣΙΚΟ

.           Τὸ νὰ νομοθετεῖ ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἀντίθεους νόμους εἶναι μὲν πρόβλημα μεγάλο, δὲν εἶναι ὅμως ἀκατανόητο, δεδομένης τῆς ἐξαρτήσεώς της ἀπὸ σκοτεινὰ κέντρα.
.           Ὅμως «τὰ κάστρα πέφτουν πάντα ἀπὸ μέσα». Κι ἐμεῖς μὲ θλίψη πολλὴ παρακολουθήσαμε διαδικτυακῶς τὴν παρουσίαση σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση στὴν Πάτρα, στὶς 10 τοῦ περασμένου Νοεμβρίου, ἑνὸς βιβλίου κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία. Στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ ὑποστηρίχθηκε ὅτι «ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν ἐντάσσεται στὰ πάθη μὲ τὴν κλασσικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου στὴ χριστιανικὴ θεολογία». Θεωρήθηκε αὐτή, μὲ βάση σημερινὲς «ἐπιστημονικὲς» ἀντιλήψεις, ὡς μιὰ ἰδιαιτερότητα. Καμία ὑποψία γιὰ τὸν δαιμονικὸ πειρασμὸ ποὺ πλήττει μανιωδῶς σήμερα τὸν πλανήτη.
.           Ἡ παρουσίαση μᾶς ἐξέπληξε πρωτίστως γιὰ τὸ χαμηλὸ ἐπίπεδό της. Ἕνα ἀπίστευτο ὑβρεολόγιο κατὰ τῶν διαφωνούντων μὲ τὸν συγγραφέα. Αὐτοὶ εἶναι, ὅπως εἰπώθηκε ἀπὸ τοὺς εἰσηγητές, «ἀνώνυμοι ἀρουραῖοι τοῦ διαδικτύου», βρίσκονται στὸ «σκότος τῶν ὀχετῶν», εἶναι «ἀλυχτῶντα ὄντα τοῦ ταλιμπανισμοῦ» καὶ ἄλλα…
.           Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἀποσκοποῦσε νὰ ἀποδείξει ὅτι ὁ συγγραφέας ἀδίκως ἐπικρίνεται ἀπὸ πολλοὺς γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου του. Ὡστόσο τὰ λεχθέντα ἐκεῖ, ἀπέδειξαν τὸ ἀντίθετο. Διότι ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἰσχυρίσθηκε ὅτι τὸ πρῶτο κεφάλαιο τῆς πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς, στὸ ὁποῖο ὁ ἀπόστολος Παῦλος καταδικάζει μὲ βαρύτατες ἐκφράσεις τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ διαστροφή, δὲν περιέχει θεόπνευστη ἀλήθεια ἀλλὰ μεταφέρει ἁπλῶς τὶς τότε «ἱστορικὲς ἀντιλήψεις καὶ τὶς ἐπιστημονικὲς ἀντιλήψεις, οἱ ὁποῖες ἀλλάζουν μὲ τὸν καιρό». Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι ἂν ὁ κληρικὸς συγγραφέας βρεῖ χρόνο νὰ ἀποσυρθεῖ σὲ ἥσυχο μέρος καὶ ἐπιχειρήσει αὐτοεξέταση, θὰ διαπιστώσει ὁ ἴδιος τὸ πρωτοφανὲς μέγεθος τοῦ ἀτοπήματός του, τὴν ἄρνηση ἐν προκειμένῳ τῆς θεοπνευστίας τῆς Γραφῆς.
.           Ἄλλο ἀτόπημα τοῦ συγγραφέα ὑπῆρξε ἡ γνώμη του ὅτι, ὅπως εἶπε, «ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὑποστεῖ μεγάλη ρύπανση ἰδεῶν καὶ χρειάζεται ἀποκάθαρση ἀρκετή». Καὶ θὰ τὴν ἀποκαθάρει ὁ ἴδιος; Δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἔτσι ὁδηγεῖται στὰ χωρικὰ ὕδατα τοῦ ἐπαναστατημένου Προτεσταντισμοῦ;
.           Ἰσχυρίσθηκε ἀκόμη ὅτι τὰ Σόδομα δὲν καταστράφηκαν ἐξαιτίας τῆς ὁμοφυλοφιλίας τῶν κατοίκων τους. Διότι, καθὼς εἶπε, «ὁ Θεὸς εἶχε ἀποφασίσει τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων, πρὶν οἱ κάτοικοί τους ἐπιτεθοῦν ἀνήθικα σὲ κείνους τοὺς φιλοξενούμενους ποὺ πῆγαν». Καὶ δὲν καταλαβαίνει ὁ τόσο μορφωμένος κληρικὸς ὅτι τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ περιστατικὸ ἦταν τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς διαστροφῆς τῶν κατοίκων, γιὰ τὴν ὁποία πράγματι ἀπὸ πρὶν εἶχε ἀποφασίσει ὁ Θεὸς τὴν καταστροφή τους;
.           Θλίψη πολλὴ προκαλεῖ σὲ κάθε Ὀρθόδοξο πιστὸ αὐτὸ τὸ ὀλίσθημα. Θλίψη, πόνο καὶ θρῆνο. Διότι ἄλλο εἶναι ἡ συμπάθεια πρὸς τὸν ἁμαρτωλό, ποὺ εἶναι χρέος ὅλων μας, καὶ ἄλλο ἡ ἀνατροπὴ τῆς ἀλήθειας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ ὅλους.

ΠΗΓΗ: osotir.org

 

1 Σχόλιο

«ΟΧΙ» ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας ἐν ὄψει τοῦ προαιρετικοῦ δημοψηφίσματος

Ὄχι στὸν γάμο ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                  Σὲ σκληρὸ ἀγώνα γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος ἔχει ἀποδυθεῖ ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας, ἐν ὄψει τοῦ προαιρετικοῦ (γιὰ προφανεῖς λόγους) δημοψηφίσματος ποὺ διενεργεῖ ἡ Κυβέρνηση ἀπὸ 12 Σεπτεμβρίου ἕως 7 Νοεμβρίου σχετικὰ μὲ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ ἔχει κυκλοφορήσει σὲ εὐρεία διάδοση φυλλάδιο, μὲ τὸ ὁποῖο καλεῖ τοὺς Αὐστραλοὺς πολίτες νὰ ψηφίσουν «ΟΧΙ» στὸ δημοψήφισμα, ἐκθέτοντας τὶς σοβαρὲς καὶ συνάμα λυπηρὲς συνέπειες τῆς θεσπίσεως διαφορετικοῦ νομικοῦ πλαισίου γιὰ τὸν γάμο. Τὸ φυλλάδιο εἶναι τυπωμένο στὶς δύο γλῶσσες – Ἑλληνικὰ καὶ Ἀγγλικά – καὶ παρουσιάζει εὐσύνοπτα τρεῖς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ πολίτες πρέπει νὰ ψηφίσουν «ΟΧΙ»:

1. Ὑπεράσπιση τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου: «Ἂν δὲν ψηφίσουμε ΟΧΙ, θὰ χάσουμε τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου. Θ᾿ ἀλλάξει ὁ νόμος, κι οἱ πιστοὶ θὰ ἀπειλοῦνται, ὅταν θὰ ὑποστηρίζουν τὸν παραδοσιακὸ Γάμο μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικός». Τὸ ἀγγλικὸ κείμενο προσθέτει ὅτι σὲ χῶρες ποὺ ὁ γάμος ἔχει ἀναπροσδιορισθεῖ, ἔχουν ὁδηγηθεῖ πολίτες σὲ δίκη ἢ ἔχασαν τὶς δουλειές τους, ἐπειδὴ ἀντέδρασαν στὸν νέου τύπου γάμο.

2. Ὑπεράσπιση τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκείας: «Ἂν δὲν ψηφίσουμε ΟΧΙ, θὰ χάσουμε τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκείας.(…) Τόσο οἱ κληρικοὶ ὅσο καὶ οἱ διδάσκαλοι δὲν θὰ μποροῦν νὰ διδάσκουν ἐλεύθερα τὴ θρησκεία μας». Στὸ ἀγγλικὸ κείμενο προστίθεται ὅτι στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν θὰ μποροῦν οἱ πολίτες οὔτε τὶς δουλειές τους νὰ διευθύνουν σύμφωνα μὲ τὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

3. Ὑπεράσπιση τοῦ μέλλοντος τῶν παιδιῶν: «Ἂν δὲν ψηφίσουμε ΟΧΙ, θὰ χάσουμε δικαιώματα στὰ σχολεῖα. Θ᾿ ἀλλάξει ὁ νόμος, καὶ ὑποχρεωτικὰ θὰ διδάσκουν ὑπὲρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἄλλα ἀνήθικα μαθήματα. Οἱ γονεῖς δὲν θὰ μποροῦν νὰ διαμαρτυρηθοῦν οὔτε νὰ ἀποσύρουν τὰ παιδιά τους ἀπὸ τέτοιου εἴδους μαθήματα.

.               Τὸ φυλλάδιο καταλήγει μὲ τὰ ἑξῆς: «Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Στυλιανὸς ζητᾶ ἀπ᾿ ὅλους ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδό­ξους Χριστιανοὺς νὰ παρακαλοῦμε τὴν Παναγία μας νὰ προστατεύει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ αὐτὴ τὴν παραπλάνηση τῆς ἀλήθειας καὶ νὰ ψηφίσουμε ΟΧΙ (“ΝΟ”) στὸ ψηφοδέλτιο ποὺ θὰ λάβουμε ταχυδρομικῶς».
.            Ξεκάθαρος λόγος ἀπὸ τὴν προϊσταμένη ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ τῆς Αὐστραλίας. Ἀπόλυτα συνειδητοποιημένη ποιμαντικὴ εὐθύνη γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα καὶ γενικότερα γιὰ τὸ κοινὸ τῶν πολιτῶν τῆς Χώρας. Ἐπιπλέον θαρραλέο ξεσκέπασμα καὶ πλήρης ἀποσαφήνιση τῶν σκοτεινῶν σκοπῶν αὐτῆς τῆς πρακτικῆς, ἡ ὁποία τείνει νὰ καλύψει τὸ πρόσωπο ὅλου τοῦ πλανήτη. Σκοπῶν, ποὺ συνδέονται ἄμεσα μὲ τὴ στέρηση βασικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτη καὶ τὴ σταδιακὴ ἐπιβολὴ στυγνῆς δικτατορίας ἐπάνω στοὺς κα­­τοίκους ὅλης τῆς γῆς. Ἄραγε θὰ ἀφυπνισθοῦ­με ἀπὸ τὴ φωνὴ αὐτὴ καὶ ἐμεῖς ἐδῶ, τὴ στιγμὴ ποὺ βλέπουμε ξεκάθαρα νὰ ἐπιβάλλεται σταδιακὰ τὸ καθεστὼς αὐτὸ καὶ στὴν πατρίδα μας, καὶ μάλιστα στὸν τόσο εὐαίσθητο χῶρο τῆς Παιδείας, μὲ τὴ διδασκαλία αὐτῶν τῶν δια­στροφῶν στὰ παιδιά μας ἡλικίας 12-15 ἐτῶν; Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ ἐκφρασθεῖ δημοσίως πρὸς ἐνημέρωση σχετικὴ τοῦ δικοῦ της ποιμνίου; Οἱ στιγμὲς καθίστανται ἱστορικές. Κρινόμαστε οἱ πάντες!

Σχολιάστε

ΟΙ ΔΙΑΦΥΛΙΚΟΙ καὶ ΤΟ ΒΑΡΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ

Ἐκτενὲς ἀπόσπασμα ἄρθρου
τοῦ  Παναγιώτη Λιάκου

ὑπο τὸν τίτλο:
«Πρωτοφανές! Στρατός χωρίς τρανσέξουαλ»
ἐφημ. «Δημοκρατία», 28.07.17

.                    Τὸ στοιχειὸ τῆς Νέας Τάξης καὶ τὸ «ἀναπότρεπτo» τῆς παρακμῆς τῆς Δύσης εἶναι τόσο ἰσχυρά, ὥστε ἀρκοῦν 90 λέξεις συνταχθεῖσες ἀπὸ τὸ κατάλληλο πρόσωπο γιὰ νὰ ἀρχίσουν νὰ διαλύονται. Διαβάστε τες: «Ἔπειτα ἀπὸ διαβουλεύσεις μὲ τοὺς στρατηγούς μου καὶ εἰδικοὺς γιὰ στρατιωτικὰ ζητήματα, σᾶς ἐνημερώνω ὅτι ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ δὲν θὰ ἀποδεχθεῖ οὔτε θὰ ἐπιτρέψει σὲ διαφυλικὰ πρόσωπα νὰ ὑπηρετοῦν στὸν στρατὸ τῶν ΗΠΑ. Ὁ στρατός μας χρειάζεται νὰ ἐπικεντρωθεῖ σὲ μία ἀποφασιστικὴ καὶ ὁλοκληρωτικὴ νίκη καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντέξει τὸ βάρος τῶν τρομερῶν ἰατρικῶν δαπανῶν καὶ τῶν διαταραχῶν ποὺ θὰ ἔφερναν τὰ διαφυλικὰ πρόσωπα στὸν στρατό. Εὐχαριστῶ».
.          Τὰ παραπάνω διαμήνυσε μέσῳ twitter ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ, ἐκφράζοντας ἁπλά, νέτα καὶ σκέτα, τὴν ἄποψη ποὺ ἔχει ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν σκεπτομένων καὶ ἐχεφρόνων ἀνθρώπων ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς. Ὁ στρατὸς εἶναι ἐξαιρετικὰ σοβαρὴ ὑπόθεση γιὰ νὰ ἀσχολεῖται καὶ νὰ ἀπασχολεῖται μὲ περιπτώσεις ἀνθρωπότυπων ποὺ Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευὴ θέλουν νὰ λέγονται Μπίλ, Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο νιώθουν πιὸ πολὺ πρὸς τὸ Σαμάνθα καὶ τὴν Κυριακὴ εἶναι… οὐδέτεροι, ἀναποφάσιστοι, ἀσεξουὲλ καὶ νιώθουν καταπίεση.
.            Ὁ Τρὰμπ εἶπε αὐτὸ ποὺ σκέφτονται οἱ περισσότεροι. Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις δὲν εἶναι καταφύγιο ἀτόμων ποὺ δὲν νιώθουν καλὰ μὲ τὸ φύλο τους καὶ ἡ ζωή τους ὅλη περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν ἐνοχοποίηση τῆς πλειοψηφίας γιὰ τὰ δικά τους ντράβαλα. Οἱ στρατοὶ ἐνδιαφέρονται νὰ νικοῦν στὶς μάχες καὶ στοὺς πολέμους. Δὲν θέλουν νὰ δαπανοῦν πόρους καὶ ὧρες γιὰ νὰ ἔχουν ἄγχη πολυτελείας.
.             Ὅσοι ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὴν εἴδηση, διότι ἀνήκουν στὶς κατηγορίες ποὺ ἀπέκλεισε ἀπὸ τὸν στρατὸ τῶν ΗΠΑ ὁ Τράμπ, μποροῦν νὰ καταταγοῦν σὲ ἄλλα στρατεύματα ποὺ θὰ τοὺς δεχτοῦν εὐχαρίστως ἢ νὰ ἐνταχθοῦν στὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῆς παρακμῆς ποὺ κυβερνᾶ τὴν Ἑλλάδα.

 

 

Σχολιάστε