Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ὁμοφυλοφιλία

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Ἀντίσταση στὴ νέα δικτατορία

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.         Μήνυση γιὰ διανομὴ φυλλαδίου μὲ ὁμοφοβικὸ περιεχόμενο κατατέθηκε εἰς βάρος Θεολόγου ποὺ διδάσκει σὲ Σχολεῖο Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Ξάνθης. Στὸ φυλλάδιο ἡ ὁμοφυλοφιλία παρουσιάζεται ὡς ἀσθένεια καὶ διαταραχή.
.         Ἡ μήνυση ἔχει κατατεθεῖ στὸ Τμῆμα Ἀντιμετώπισης Ρατσιστικῆς Βίας τῆς ΕΛΑΣ καὶ ἔχει διαβιβασθεῖ ἁρμοδίως στὶς διωκτικὲς ἀρχὲς τῆς Ξάνθης, προκειμένου νὰ ἐνεργήσουν. Τὴν ἔχουν καταθέσει τὸ Ἑλληνι­κὸ Παρατηρητήριο τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἑλ­σίνκι, τὸ Τμῆμα Σεξουαλικοῦ Προσανατολισμοῦ καὶ Ταυτότητας Φύλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Παρατηρητηρίου τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἑλσίνκι, ἡ Πολύχρωμη Πολυπολιτισμικὴ Ὀμπρέλα Ξάνθης καὶ τὸ Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας Athens Pride» («Enikos.gr» 25-4-2017).
Ἰδοὺ ἡ νέα δικτατορία!
.         Θυμίζει στὴ χειρότερη ἔκδοσή τους τὰ λόγια ἀειμνήστου πολιτικοῦ ἀνδρὸς ποὺ ἔλεγε στοὺς πολιτικούς του ἀντιπάλους: «Δὲν δικαιοῦσθε διὰ νὰ ὁμιλεῖτε»! Καὶ λέμε στὴ χειρότερη ἔκδοσή τους, διότι τώρα δὲν ἀρκοῦνται οἱ νέοι δικτατορίσκοι σὲ λεκτικοὺς ἀφορισμούς, ἀλλὰ ἀπειλοῦν μὲ μηνύσεις καὶ δικαστήρια.
.         Καὶ ποιό εἶναι τὸ ἔγκλημα τοῦ Θεολόγου, ὥστε νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὸ Δικαστήριο; Εἶναι τὸ ὅτι εἶπε τὰ αὐτονόητα· ὅτι δηλαδὴ «ἡ Ὀρθόδοξη πίστη βλέπει τὸν ὁμοφυλοφιλικὸ προσανατολισμὸ ὡς διαταραχὴ καὶ ἀσθένεια, θεωρεῖ τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς πράξεις ἁμαρτωλές».
.         Προτρέπει σὲ βία κατὰ τῶν ὁμοφυλόφιλων; Κάθε ἄλλο! Τί γράφει;
.         «Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη βέβαια μᾶς προσ­ανατολίζει στὸ νὰ ἀπορρίπτουμε κάθε ρατσιστικὴ συμπεριφορὰ ἐναντίον αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Στηλιτεύουμε τὴν ἁμαρτία καὶ ὄχι τὸν ἁμαρτωλό… Ἄλλωστε ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι μὲ τὸ νὰ εἶμαι ἑτεροφυλόφιλος δὲν μὲ κάνει ἀναμάρτητο, οὔτε αὐτόματα “καλὸ χριστιανό”. Ὁ καλὸς Θεὸς περιμένει ἀπ᾿ ὅλους μας τὴν μετάνοιά μας».
.         Λόγια ἄξια ἐπαίνου γιὰ τὴ νηφαλιότητά τους, τὸ πνεῦμα ἀγάπης καὶ συμπάθειας ποὺ τὰ διατρέχει καὶ τὴν προτροπὴ γιὰ μετάνοια ὅλων μας, ἀφοῦ ὅλοι ἁμαρτωλοὶ εἴ­μαστε. Ὁ Θεολόγος θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπαινεθεῖ. Ἀντὶ γι᾿ αὐτὸ ὁδηγεῖται στὰ Δικαστήρια.
.         Τέτοια φρικτὴ λογοκρισία θὰ τὴν ζήλευαν καὶ ὁ Ροβεσπιέρος καὶ ὁ Στάλιν καὶ ὁ Ἐμβὲρ Χότζα στὶς πιὸ μαῦρες ἡμέρες τῆς ἱστορίας!
.         Κι ὅμως τέτοια λογοκρισία ἔχει ἐπιβληθεῖ σὲ περίοδο δημοκρατίας στὴν πιὸ ἐλεύθερη χώρα τοῦ κόσμου. Καὶ οἱ πάλαι ποτὲ πολέμιοι τῆς δικτατορικῆς λογοκρισίας σιωποῦν καὶ αὐτολογοκρίνονται, ἐπιβάλλουν οἱ ἴδιοι λογοκρισία στὰ λόγια τους, ἀπὸ φόβο μήπως προκαλέσουν τὴν ἐπιθετικότητα τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς διαστροφῆς.
.         Θὰ σιωπήσουν καὶ οἱ συνδικαλιστικοὶ φορεῖς τῶν ἐκπαιδευτικῶν; Καὶ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων; Καὶ οἱ Σύλλογοι τῶν γονέων; Καὶ οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας; Καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος;
.         Ἐμεῖς παρακαλοῦμε τὸν ἀγωνιστὴ Θεολόγο νὰ μᾶς καλέσει μάρτυρες ὑπερασπίσεώς του σὲ τυχὸν δίκη εἰς βάρος του. Αὐτὸ θὰ εἶναι ὕψιστη τιμὴ γιὰ μᾶς!

 

Σχολιάστε

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΩΝ [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης]

Προπαγάνδα ὑπέρ τῶν ἐκφύλων!

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

• Ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἐξεδόθη στίς 23 Δεκεμβρίου 2016 καί ἀπεστάλη ἐπειγόντως στά γυμνάσια ὅλης τῆς χώρας καί ἔχει κυριολεκτικά ταράξει ἐκπαιδευτικούς καί γονεῖς. Μέ τήν Ἑγκύκλιο ὑποχρεώνονται τά σχολεῖα ἐπί μία ἑβδομάδα νά κάνουν διαφώτισι (προπαγάνδα) ἀνωμάλου σεξουαλικῆς ἀγωγῆς σέ ἀνώριμους προεφήβους καί ἐφήβους. Θέμα ἐγκυκλίου: «Θεσμική Ἑβδομάδα μέ τίτλο Σῶμα καί Ταυτότητα».
• Στίς ἐπεξηγήσεις καί διευκρινίσεις, πού δίδονται, φαίνεται καθαρά, ὅτι σκοπός τῶν συντακτῶν τῆς ἐγκυκλίου εἶναι ἡ προπαγάνδα στά μικρά παιδιά ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἐνσπείρει στά παιδιά τήν ἀμφιβολία (ἄν ὄντως τά ἀγόρια εἶναι ἀγόρια καί ἄν ὄντως τά κορίτσια εἶναι κορίτσια!). Θέτει δέ τό οἰκογενειακό περιβάλλον σέ ἀμφισβήτησι, ἄν δηλαδή οἱ γονεῖς υἱοθετοῦν «ἔμφυλα στερεότυπα» καί κάνουν διακρίσεις μέ βάσι τό φύλο. Καί προτείνει στούς καθηγητές νά μιλᾶνε στά παιδιά γιά τήν Ὁμοφοβία καί Τρανσοφοβία, δηλαδή νά βλέπουν μέ συμπάθεια (καί μέ θαυμασμό;) τούς ὁμοφυλόφιλους καί αὐτούς πού μέ χειρουργική ἐπέμβασι κάνουν ἀλλαγή φύλου!
• Ἡ ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργοῦ κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου ἔχει βέβαια καί καλές ἑνότητες, ὅπως αὐτή γιά τή «Διατροφή καί ποιότητα ζωῆς» καί γιά τήν «Πρόληψη ἐθισμοῦ καί ἐξάρτησης». Ἀλλ᾽ ἡ τρίτη ἑνότητα «Ἔμφυλη Ταυτότητα» ἐξωθεῖ σέ ἔκφυλη συμπεριφορά.
• Ἤδη ἡ ἐγκύκλιος, ὡς πρός τήν προπαγάνδα ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἔχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριῶν. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ σέ ἐπιστολή του πρός τόν ὑπουργό Παιδείας τονίζει: «Ἡ ἐπιδιωκομένη στοχοθεσία ἀλλοτριώσεως τῆς ὀντολογίας καί φυσιολογίας τῶν ἐφήβων εἰσάγεται διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν διαδικασίαν τῆς χὠρας μας καί μάλιστα ἄνευ γνώμης τῶν γονέων καί κηδεμόνων, ἐάν ἐπιθυμοῦν ἤ ἀνέχονται μίαν τοιαύτην στρέβλωσιν τῆς φυσιολογίας τῶν τέκνων των. Ἡ μεθοδευμένη διαφήμισις τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης φυσιολογίας εἰς ἀώρους καί εὐαισθήτους ἐφήβους ἀποτελεῖ «ἔγκλημα καθοσιώσεως»… Ἡ ἡμετέρα ἐγκύκλιος προπαγανδίζει τήν διαστροφήν καί τήν στρέβλωσιν τῆς ἀνθρωπίνης σεξουαλικότητος…».
Καί δηλώνει ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι στά ἐκπαιδευτήρια τῆς Μητροπόλεώς του δέν θά ἐπιτρέψη «τοιαύτας δαιμονιώδεις ἀντιεπιστημονικάς καί ἀνερματίστους στρεβλώσεις τῶν ἀνθρώπων».
• Ὁ δέ Σεβασμ. Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος σέ ἐπιστολή πρός τόν ὑπουργό Παιδείας λέει: «Ὥστε φτάσαμε σέ τοῦτο τό ἔσχατο σκαλί στοῦ κακοῦ τή σκάλα, οἱ φύλακες τῆς Παιδείας νά εἰσηγοῦνται τρόπους ἀνωμαλοποιήσεως τοῦ μέλλοντος τῆς Πατρίδος μας».
• Στό βάθος της ἡ ἐγκύκλιος (στήν τρίτη ἑνότητα) σάν νά ἐπιβάλη τήν ἰσοπέδωσι κάθε διαχωριστικῆς γραμμῆς ἀνάμεσα στά δύο φύλα, ἀλλά καί τό ἀκόμα χειρότερο, τήν… διαμόρφωσι φύλου!
.                 Κύριοι, τά παιδιά ξέρουν, ἄν εἶναι ἀγόρια ἤ κορίτσια. Οἱ δικοί σας ὁμοφυλοφιλικοί σύμβουλοι ἐπιθυμοῦν τή σύγχυσι. Τελικά γιατί δέν κηρύσσετε φανερό διωγμό ἐναντίον τῶν φυσιολογικῶν ἀνθρώπων, ἀνδρῶν καί γυνεικῶν, καί νά δώσετε «πᾶσαν ἐξουσίαν» στούς διεστραμμένους ὁμοφυλοφίλους; Οὐδέποτε μικρή μειονοψηφία διεστραμμένων ἀτόμων εἶχε τόση συμπάθεια, τόση ὑποστήριξι, τόση δύναμι!
• Ὁ κόσμος καίγεται καί ὑπουργοί ἀσχολοῦνται μέ τά δικαιώματα μιᾶς ἀνώμαλης κοινότητας!

, ,

Σχολιάστε

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ἐπιβραβεύσεις ὁμοφυλοφίλων

Τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.               Eἴδαμε πόσα ἠθικά καί ὡραῖα καταδικάζονται ἀπό ἤδη ἰσχύοντες νόμους ἤ ἀπό ἑτοιμαζόμενα νομοσχέδια. Καταδικάζεται ἡ ζωή τῶν ἐμβρύων («ζήτω ἡ ἔκτρωσις»!), ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας («ζήτω ἡ μοιχεία»!), ὁ σεβασμός τῶν θείων, («βλασφημεῖτε ἐλεύθερα»!), ἡ ἑλληνική σημαία («κάψτε ἐλεύθερα»!).[βλ. σχετ.: AΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης) ]

.                  Σ’ αὐτό τό σχόλιο βλέπουμε πῶς τό κράτος ἐπιβραβεύει τήν ἀνωμαλία, τούς διεστραμμένους, τήν ὁμοφυλοφιλία!
• Ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἐξάντλησε, φαίνεται, ὅλα τά θέματα ὑπέρ τοῦ λαοῦ καί ἔσπευσε στίς 2 Δεκεμβρίου 2016 νά προχωρήση στήν ἀπονομή προνομίων στά ὁμόφυλα ζευγάρια. Ἔτσι, κατόπιν ὀνομαστικῆς ψηφοφορίας 201 βουλευτές ψήφισαν νομοσχέδιο, μέ τό ὁποῖο ἐξομοιώνονται τά δικαιώματα τοῦ παρά φύσιν «γάμου» (ἄντρας με ἄντρα! γυναῖκα μέ γυναῖκα!) μέ τά δικαιώματα τοῦ φυσικοῦ γάμου (ἄντρας μέ γυναῖκα).
• Δύο διεστραμμένοι τύποι (ὁμοφυλόφιλοι), πού μέ προηγούμενη νομοθεσία ἀπέκτησαν τό δικαίωμα «γάμου» (συμφώνου συμβιώσεως), τώρα μέ τό νέο νομοσχέδιο θά μποροῦν ἐν ὀνόματι τῆς ἀνώμαλης συμβιώσεώς τους, νά ζητοῦν συνεξυπηρέτησι, νά ἔχουν τά ἴδια μέ ἄλλους ἐργασιακά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα, νά δικαιοῦνται σύνταξη χηρείας, νά κάνουν κοινή φορολογική δήλωσι κ.λπ.
• Τό μόνο ἐκκρεμές, πού θά τούς τό δώση προσεχῶς ἡ Βουλή, εἶναι ἡ υἱοθεσία! Νά ἔχουν τά ὁμόφυλα ζευγάρια τό δικαίωμα νά υἱοθετοῦν παιδιά! Καί τό παιδί σέ ἕνα τέτοιο ζευγάρι τί θά κάνη; Ποιόν θά φωνάζη «μπαμπά»; Ποιόν θά φωνάζη «μαμά»;
• Η μόνη ἠχηρή και τεκμηριωμένη διαφωνία μέσα στη Βουλή ἦταν ἐκείνη τοῦ βουλευτοῦ Ἀττικῆς κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη, πού εἶπε μεταξύ ἄλλων: «Τί θά συμβεῖ στήν Ψυχολογία ἑνός παιδιοῦ, ἄν ἡ δασκαλα τῆς Α´ δημοτικοῦ, μέ τό δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης πού ἔχει, προβεῖ σέ ἀλλαγή φύλου καί τήν ἑπόμενη χρονιά πάει ὡς δάσκαλος;».
• Ζωηρά κίνησις κατά τοῦ «συμφώνου συμβίωσης» ὁμοφυλοφίλων ὑπήρξε ἡ Εὐρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτῶν γιά τήν προστασία τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας. Προσπάθεια τῶν χριστιανῶν ὅλης τῆς Εὐρώπης ἦταν νά μαζευτοῦν περισσότερες ἀπό 1.000.000 ὑπογραφές ἀπό περισσότερες ἀπό 7 χῶρες τῆς Ε.Ε., ὥστε ἡ ἁρμόδια Εὐρωπαϊκή ἐπιτροπή νά προωθήση τήν πρωτοβουλία στό Εὐρωκοινοβούλιο γιά νά ψηφισθῆ Κανονισμός, πού νά ὁρίζη τήν ἔννοια τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας ὡς ἐξῆς:
«Ὁ γάμος εἶναι μιά ἕνωση μεταξύ ἑνός ἄνδρός καί μιᾶς γυναίκας καί ἡ οἰκογένεια βασίζεται σέ γάμο».
• Ἄς ἐλπίσουμε, ὅτι δημοκρατικά θά ἀκουσθῆ ἡ φωνή τῶν πλειόνων, πού εἶναι ὑπέρ τοῦ φυσικοῦ γάμου καί ὄχι τῆς παρά φύσιν συμβιώσεως.

,

Σχολιάστε

ΔΕΝ ΤΗΣ ΔΙΝΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ, ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

Δὲν θὰ τῆς δώσουν τὸ πτυχίο,
ἂν δὲν ἀλλάξει τὶς χριστιανικές της πεποιθήσεις…

.                 Μεταπτυχιακὴ φοιτήτρια στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Georgia τῶν ΗΠΑ μηνύει τὸ Πανεπιστήμιό της, ποὺ τὴν ὑποχρέωσε νὰ ὑποβληθεῖ σὲ πρόγραμμα «ἀποκατάστασης», λόγῳ τῶν θρησκευτικῶν της πεποιθήσεων, σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὰ ἄτομα ποὺ ἐγχειρίζονται γιὰ νὰ ἀλλάξουν φύλο.
.                 Ἡ 24χρονη Jennifer Keeton, ἔχει ἤδη ἀποκτήσει μεταπτυχιακὸ δίπλωμα στὴν παροχὴ συμβουλῶν (Ἡ παροχὴ συμβουλῶν εἶναι εἰδικότητα τῆς ψυχολογίας, ὁ σύμβουλος εἶναι πολὺ διαδεδομένος στὶς ΗΠΑ) στὸ Πανεπιστήμιο Augusta State University, ἀλλὰ οἱ ἁρμόδιοι τῆς Σχολῆς της, τῆς εἶπαν ὅτι θὰ ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὸ Πρόγραμμα ἐκτὸς ἐὰν δὲν μεταβάλει “τὶς βασικὲς θρησκευτικές της πεποιθήσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ συμπεριφορά,” σύμφωνα μὲ μία Ἀγωγὴ ποὺ ὑπέβαλε τὴν περασμένη ἑβδομάδα.
.                 «Ἡ Σχολὴ ἔχει ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ διώξει τὴν δεσποινίδα Keeton ἀπὸ τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα Ἀποφοίτησης Συμβούλων, ὄχι λόγῳ τῆς κακῆς ἀκαδημαϊκῆς της παρουσίας ἢ τῆς ἀπόδειξης ὅτι ἔχει ἐλλείψεις σὲ κλινικὲς ἐπιδόσεις, ἀλλὰ ἁπλὰ καὶ μόνο ἐπειδὴ ἔχει ἀνακοινώσει τόσο ἐντὸς ὅσο καὶ ἐκτός τῆς αἴθουσας διδασκαλίας ὅτι ἀποδέχεται τὴν χριστιανικὴ ἠθικὴ σὲ θέματα τῆς ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας καὶ τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου”, ἀναφέρει ἡ 43σέλιδη Ἀγωγή.
.                 Ἡ Keeton ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴν διεύθυνση τῆς Σχολῆς στὰ τέλη Μαΐου ὅτι θὰ πρέπει νὰ κληθεῖ νὰ λάβει μέρος σὲ ἕνα σχέδιο «ἀποκατάστασης», λόγω τῶν ‘ἀνησυχιῶν’ τῆς Σχολῆς σχετικὰ μὲ τὶς πεποιθήσεις της γιὰ τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τοὺς γκέι, τὶς λεσβίες καὶ τὰ ἀμφισεξουαλικὰ καὶ τρανσεξουαλικὰ ἄτομα, ἀνέφερε τὸ FOXNews.com. «Τὸ Πανεπιστήμιο προσδιορίζει τὶς ἀπόψεις τῆς δεσποινίδος Keeton ὡς ἐνδεικτικό της ἐπαγγελματικῆς της ἀκαταλληλότητας στὰ πρόσωπα ποὺ ἀνήκουν σὲ αὐτὲς τὶς ὁμάδες», ἀναφέρει ἡ Ἀγωγή.
.                 Σὲ δήλωσή του στὸ FoxNews.com, ἐκπρόσωπος τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Augusta, ἀρνήθηκε νὰ σχολιάσει εἰδικὰ γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς Ἀγωγῆς, ἀλλὰ εἶπε ὅτι τὸ Πανεπιστήμιο δὲν κάνει διακρίσεις στὴ βάση τῆς ἠθικῆς, τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἢ προσωπικῶν ἀπόψεων ἢ πεποιθήσεων τῶν φοιτητῶν.
.                 Ἀναφέρθηκε ὅμως στὸν «κώδικα δεοντολογίας» τῆς Ἀμερικάνικης Συμβουλευτικῆς Ἕνωσης, στὸν ὁποῖον βασίζεται τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο ὁρίζει τοὺς ρόλους καὶ τὶς ἁρμοδιότητες τῶν ἐπαγγελματιῶν συμβούλων. “Ὁ κώδικας περιλαμβάνεται στὸ πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος καὶ ὁρίζει ὅτι οἱ ἐκπαιδευόμενοι σύμβουλοι ἔχουν τὴν ἴδια εὐθύνη μὲ τοὺς ἐπαγγελματίες συμβούλους στὸ νὰ κατανοήσουν καὶ νὰ ἀκολουθήσουν τὸν κώδικα δεοντολογίας”.
.                 Ὁ κώδικας δεοντολογίας ἀπαγορεύει στοὺς συμβούλους νὰ κάνουν διακρίσεις μὲ βάση μία σειρὰ παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης τῆς ‘ταυτότητας φύλου’ καὶ τοῦ ‘σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ’. “Οἱ σύμβουλοι δὲν πρέπει νὰ κάνουν διακρίσεις εἰς βάρος τῶν πελατῶν τους κατὰ τρόπο ποὺ νὰ ἔχει ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο σὲ αὐτούς”, ἀναφέρει ὁ κώδικας.
.                 Τὸ «σχέδιο ἀποκατάστασης», σύμφωνα μὲ τὴν ἀγωγή, σημείωσε τὴν “διαφωνία τῆς Keeton σὲ διάφορες συζητήσεις στὴν τάξη καὶ σὲ γραπτὲς ἐργασίες σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο ζωῆς τῶν γκέι καὶ τῶν λεσβιῶν”, (‘gay and lesbian ‘lifestyle’), καθὼς καὶ τὴν πεποίθησή της ὅτι αὐτὰ τὰ «μοντέλα ζωῆς» ἀποτελοῦν περιπτώσεις σύγχυσης ταυτότητας.
.                 Ἂν ἡ Keeton ἀποτύχει νὰ ὁλοκληρώσει τὸ «σχέδιο», στὸ ὁποῖο περιλαμβάνονται καὶ πρόσθετη προφορικὴ καὶ γραπτὴ ἐξέταση ποὺ θὰ περιγράφει τὸν ἀντίκτυπο ποὺ ἔχουν οἱ πεποιθήσεις της, θὰ ἀποβληθεῖ ἀπὸ τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα Συμβούλων, σύμφωνα μὲ τὴν Ἀγωγή.
.                 Ἡ Keeton ἔχει δηλώσει ὅτι πιστεύει ὅτι ἡ σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ εἶναι τὸ «ἀποτέλεσμα τῆς προσωπικῆς ἐπιλογῆς καὶ ὄχι μία ἀναπόφευκτη κατάληξη ἀπὸ προσδιοριστικὲς δυνάμεις», σύμφωνα μὲ τὴν Ἀγωγή.
.                 “Ἐπίσης, πιστεύει τι πάρχουν μόνο δύο φύλα, τ ρσενικ κα τ θηλυκό, κα τι τ κάθε να χει δοθε στ κάθε τομο κατ τν δημιουργία του, κα δν πιστεύει τι τ φύλο εναι να κοινωνικ κατασκεύασμα μία τομικ πιλογ πο πόκειται σ λλαγς π τ τομο πο δημιουργήθηκε τσι”, λέει ἡ Ἀγωγή.
.                 “Ἐπιπλέον, ἔχει ἐκφράσει τὴν ἄποψή της ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἕνας «τρόπος ζωῆς”, καὶ ὄχι ἕνα «συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ὕπαρξης».
.                 Ὁ David French, ἀνώτερος σύμβουλος στὴ νομικὴ ἐταιρία ‘Alliance Defense Fund’, ὁ ὁποῖος κατέθεσε τὴν ἀγωγὴ ἐναντίον τοῦ Πανεπιστημίου, γιὰ λογαριασμὸ τῆς Keeton, δήλωσε ὅτι τὸ Πανεπιστήμιο δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ὑποχρεώσει τοὺς πολίτες νὰ ἀλλάξουν τὶς πεποιθήσεις τους γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα.
.                 “Τὸ πανεπιστήμιο δήλωσε στὴν Jennifer Keeton ὅτι ἂν δὲν ἀλλάξει τὶς πεποιθήσεις της, δὲν μπορεῖ νὰ μείνει στὸ πρόγραμμα”, εἶπε στὸ FoxNews.com. “Δὲν θὰ ἔχει κὰν τὴν εὐκαιρία νὰ πάρει τὸ πτυχίο. Θὰ πρέπει νὰ διωχθεῖ”.
.                 “Ἕνας φοιτητὴς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζει τὴν ἄποψή του μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν τάξη χωρὶς φόβο ἢ λογοκρισία ἢ ἀποβολή”, εἶπε ὁ French.

Μετάφραση: Βαγγέλης Καλαποθάκης

ΠΗΓΗ: axrhstou.blogspot.gr ἀπο FOX NEWS

Σχολιάστε

«ΤΑΔΕ ΕΦΗ» Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ»!

«Τάδε ἔφη» ὁ Πάπας!

.             Στὴν μεγάλης κυκλοφορίας καθημερινὴ ἐφημερίδα τῆς Λάρισας «Ἐλευθερία» δημοσιεύθηκε (28-6-2016) ἡ ἑξῆς ἐκπληκτικὴ εἴδηση: «“Πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλόφιλους”, δήλωσε ὁ πάπας Φραγκίσκος, ἀπαντών­τας στὶς ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων, κατὰ τὴν πτήση ἐπιστροφῆς ἀπὸ τὸ Γιερεβὰν (σ.σ. τῆς Ἀρμενίας) πρὸς τὴ Ρώμη.
.            Πιὸ ἀναλυτικὰ ὁ πάπας τόνισε: “Πιστεύω πὼς ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνο πρέπει νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλοφίλους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς φτωχούς, ἀπὸ τὶς γυναῖκες, ποὺ ἦταν θύματα βιασμοῦ, ἀπὸ τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα τυχαίνουν ἐκμετάλλευσης στὴν ἐργασία καὶ ἐπειδὴ εὐλόγησε τόσα ὅπλα”.
.             Ἀναφερόμενος εἰδικότερα στὴ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ὁμοφυλοφίλους, προσέθεσε: “Τὸ εἶπα κατὰ τὸ πρῶτο μου ταξίδι καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνω. Ἐπαναλαμβάνω μᾶλλον τὴν Κατήχηση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας: Οἱ ὁμοφυλόφιλοι δὲν πρέπει νὰ εἶναι θύματα διακρίσεων, πρέπει νὰ τοὺς σεβόμαστε, μποροῦμε νὰ τοὺς συνοδεύσουμε μὲ τὴν ποιμαντική μας δράση. Μπορεῖ νὰ καταδικασθεῖ κάποια προσβλητικὴ πρὸς τοὺς ἄλλους παρέμβαση. Ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔχει καλὴ θέληση καὶ άναζητεῖ τὸν Θεό, ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς γιὰ νὰ κρίνουμε;”».
.           Ὁ Πάπας βέβαια μπορεῖ νὰ λέει καὶ νὰ δηλώνει ὅ,τι θέλει. Δὲν σημαίνει ὅμως ὅτι αὐ­τὰ ποὺ λέει εὐσταθοῦν. Ἄλλωστε εἶναι ὄχι ἁπλῶς αἱρετικὸς ἀλλὰ αἱρεσιάρχης. Καὶ ἐ­δῶ ὁ Πάπας περιπλέκει τὰ πράγματα. Ἡ συμπάθειά του, ὅπως τὴν ἐξέφρασε πρὸς τοὺς ὁμοφυλοφίλους, δὲν ἦταν ἡ πρέπουσα. Ἔκανε λάθος ὁ «ἀλάθητος». Ἔπρεπε μὲ πατρικὰ λόγια νὰ τοὺς καλέσει σὲ μετάνοια, ν̕ ἀνοίξει τὴν ἀγκαλιά του καὶ νὰ τοὺς δεχθεῖ κοντά του. Νὰ τοὺς πεῖ τί ἔπαθαν οἱ ὅμοιοί τους στὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα. Αὐτὸ σημαίνει πραγματικὸς σεβασμὸς πρὸς τὸν ἄλλον. Ἀγάπη εἰλικρινὴς καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του.

ΠΗΓΗ: osotir.org

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ και ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες γιά τήν ὁμοφυλοφιλία
καί τήν ἐν Χριστῷ θεραπεία της.

Πρωτ. π. Ἰωάννης Φωτόπουλος

βλ. σχετ.: ΕΛΞΗ καὶ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ,
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΜΝΗΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ,
«ΕΛΞΗ καὶ ΠΑΘΟΣ » ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ,
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ, ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ,
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΟΧΙ ΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑ ΤΑ ΞΟΑΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

.               Ἔχοντας ὑπομείνει τή δυσωδία τῶν φρικτῶν συγγραφέων πού παρατίθενται στό βιβλίο «Ἕλξη καί πάθος» εἶναι, φρονῶ, ἀναγκαῖο νά παραθέσουμε τή διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων σχετικά μέ τή μανία τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Βέβαια λίγα πράγματα ἀναφέρουν σχετικῶς οἱ Πατέρες ἀκολουθώντας τόν Ἀπόστολο πού γράφει «τά γάρ κρυφῇ ὑπ’ αὐτῶν γινόμενα αἰσχρόν ἐστί καί λέγειν». Ὡς βάση θά χρησιμοποιήσουμε τήν προαναφερθεῖσα ἑρμηνεία τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή. Πάνω στόν καμβᾶ αὐτόν θά συμπληρώσουμε καί ψηφίδες ἀπό τή διδασκαλία καί ἄλλων Πατέρων.

Ι. Ὁ Θεός ἔθεσε ὅρια ἀπαράβατα στήν ἐρωτική ἐπιθυμία.

.               Ὁ ἅγιος Ἰωάννης θεωρεῖ τήν ὁμοφυλοφιλία, «τήν κατά τῶν ἀρρένων μανία», ὡς τό πλέον «ἄτιμο» πάθος, πού ἀποτελεῖ «ὕβριν» κατά τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως Αὐτό ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι εἶναι «παρά φύσιν». Κάνει γι΄ αὐτό μία διάκριση. Ἄν καί εἶναι πεσμένη ἡ ἀνθρώπινη φύση, στή φθορά στήν ἁμαρτία καί στό θάνατο ὑπάρχουν καί παραμένουν «ὅρια» στήν ἐρωτική ἐπιθυμία καί τίς σχέσεις ἀνδρός καί γυναικός.
.               Ὑπάρχει ἕνας νόμος φυσικός στόν ὁποῖο ὑπόκεινται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί παράλληλα ἕνας νόμος πνευματικός γιά τούς πιστούς. Ὁ φυσικός νόμος εἶναι ὁ νόμος πού εἶναι γραμμένος στή συνείδηση κάθε ἀνθρώπου. Σ’αὐτόν τόν νόμο τόν φυσικό ὑπάγεται καί αὐτό πού λέει ὁ Ἀπ. Παῦλος ἡ «φυσική χρῆσις» τοῦ ἄνδρα ἀπό τή γυναῖκα καί τῆς γυναίκας ἀπό τόν ἄνδρα. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀνεξαιρέτως γνωρίζουν χωρίς πολλές ἐξηγήσεις ποιά εἶναι καί πῶς πραγματώνεται ἡ «φυσική χρήση», ἡ ἕνωση ἀνδρός καί γυναικός. Εἶναι δέ φυσική, γιατί μέ τόν τρόπο αὐτό ὑπάρχουν οἱ προδιαγραφές γιά νά ἐκπληρωθεῖ ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ἔστω κι ἄν τό ἀγνοεῖ ὁ ἄνθρωπος: α) ἑνώνονται ὁ ἄνδρας μέ τή γυναῖκα («καταλείψει ἄνθρωπος τόν πατέρα αὐτοῦ καί τήν μητέρα καί προσκολληθήσεται πρός τήν γυναῖκα αὐτοῦ καί ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν» (Γεν. Β´ 24) καί β) σπείρεται καί γεννᾶται ἡ ἀνθρώπινη ζωή («αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε» (Γεν. Α´ 28)
.               Τί συμβαίνει μέ τούς ὁμοφυλόφιλους; Λέει ὁ Ἀπόστολος ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλες γυναῖκες «μετήλλαξαν τήν φυσικήν χρῆσιν» (ἐνν. τοῦ ἄνδρα) καί οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἄνδρες ἄφησαν «τήν φυσικήν χρῆσιν τῆς θηλείας». Παίρνοντας ὁ ἱ. Χρυσόστομος παράδειγμα ἀπό τίς πόρνες γράφει ὅτι ἄν καί εἶναι παράνομη ἡ μῖξις τους μέ τούς ἄνδρες εἶναι ὅμως «κατά φύσιν». Παραβιάζουν τόν νόμο τοῦ Θεοῦ πού ζητεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο τήν παρθενία ἤ τήν συζυγία ἀλλά μένουν στά ὅρια τοῦ φυσικοῦ νόμου. Ἀντίθετα οἱ ὁμοφυλόφιλοι παραβαίνουν καί τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ὅπως διδάσκεται στήν Παλαιά καί τήν Κ. Διαθήκη, ἀλλά καί τόν φυσικό νόμο. Γι΄ αὐτό καί ἡ ἁμαρτία τους, «τοσοῦτον πορνείας χείρων ἐστίν, ὅσον οὐδέ ἔστιν εἰπεῖν» δηλ. εἶναι ἡ ἁμαρτία τους τόσο χειρότερη ἀπό τήν πορνεία ὅσο δέν μπορεῖ νά περιγραφεῖ. Τά ἴδια λέει καί ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας. «Οἱ τῶν Σοδόμων οἰκήτορες» ἦσαν «εἰς τάς παρά φύσιν ἡδονάς ἀγρίως ἐξοιστρούμενοι καί ἀτιμάζοντες τόν συνόδου νόμον» (Περί τῆς ἐν Πνεύματι καί ἀληθείᾳ προσκυνήσεως» Λόγος Α΄). «Νόμον συνόδου» ἀποκαλεῖ τή νόμιμη, κατά φύσιν συνεύρεση ἀνδρός καί γυναικός [1].

ΙΙ. Ὑπάρχει κατά κυριολεξίαν ἔρωτας καί ἐπιθυμία στήν ὁμοφυλοφιλική σχέση;

.               Τί εἴδους ἔρωτας εἶναι ὁ ὁμοφυλόφιλος ἔρωτας; Ὁ ἅγιος Πατήρ μᾶς ἀφήνει ἔκπληκτους. Δέν ὑπάρχει ἔρωτας! Γράφει συγκεκριμένα: Οὐ γάρ εἶπε, ὅτι ἠράσθησαν καί ἐπεθύμησαν ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἀλλ᾽ ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους. Μετάφραση: Δέν εἶπε [ὁ ἀπόστολος] ὅτι ἐρωτεύθηκαν καί ἐπεθύμησαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, ἀλλά κάηκαν ἀπό τήν ὄρεξη μεταξύ τους.
.               Τό νόημα εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει ἀληθινός ἔρωτας, δηλ. φυσικός, ἔστω παράνομος, πού ἑνώνει τούς ὁμοφυλόφιλους, ἀλλά μιά ἐπιθυμία ἄλογη πού τούς κατακαίει. Εἶναι μιά ὑπερβολική καί ἀλλόκοτη ἐπιθυμία πού δέν ἀνέχεται νά μένει στά ὅρια, τά ὁποῖα χάραξε ὁ Θεός μέσα στήν ἀνθρώπινη συνείδηση («οὐκ ἀνασχομένη εἴσω τῶν οἰκείων μένειν ὅρων»). Ὅταν κάποιος ξεπεράσει τούς νόμους πού ὅρισε ὁ Θεός ἐπιθυμεῖ πράγματα ἀλλόκοτα, λέει ὁ Ἅγιος. Ἑρμηνεύοντας τή φράση «τήν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι» τονίζει ὅτι ὁ ἀπόστολος «οὐκ εἶπεν ἐπιθυμίαν, ἀλλ᾽ ἀσχημοσύνην κυρίως». Μοιάζει σάν νά ἀρνεῖται νά δώσει στήν ὁμοφυλοφιλία ἀκόμη καί τό χαρακτήρα τῆς κατ΄ἐξοχήν ἐπιθυμίας, ὅπως τήν ἐννοοῦμε σέ κάθε ἄλλη περίπτωση.

ΙΙΙ. Τί εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία;

.               Ἡ ἀληθινή της ὀνομασία καί τό οὐσιαστικό της περιεχόμενο εἶναι «μανία», πού σημαίνει τρέλλα. Ἔτσι τήν ὀνομάζει ὁ Ἱ. Χρυσόστομος ἀλλά καί «ἀλλόκοτη λύσσα». Γιατί αὐτό; Διότι, ὅπως γράφει, «θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι στίς παρά φύσιν σχέσεις δέν ὑπάρχει ἡδονή, γιατί γνήσια ἡδονή εἶναι ἡ φυσική («ἡ γάρ γνησία ἠδονή ἡ κατά φύσιν ἐστίν»). Ὁμοίως κατά τόν ἅγιο Κύριλλο οἱ Σοδομῖτες ἦσαν «εἰς ἀσέλγειαν ἀχαλίνως ἐκλελυττηκότες» δηλ. εἶχαν ἀχαλίνωτη λύσσα γιά τήν ἀσέλγεια. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης κι αὐτός «ἐμπαθῆ» καί «κατά τῶν ἀρρένων λύσσα» ὀνομάζει τήν ὁμοφυλοφιλία.
.               Ἡ λέξη «μανία», παρμένος ἀπό τήν ἀρχαιοελληνική γλῶσσα καί ἐμπειρία, εἶναι σήμερα ὅρος πού περιγράφει ψυχιατρική νόσο. Στά χαρακτηριστικά τῆς μανίας περιλαμβάνεται καί ἡ ἀχαλίνωτη ἐρωτική δραστηριότητα! Μήπως καί ἡ Ἀμερικανική Ψυχιατρική ἐταιρεία δέν εἶχε μέχρι τό 1973 χαρακτηρίσει τήν ὁμοφυλοφιλία διανοητική διαταραχή;
.               Παρεκβαίνοντας ἀπό τό κυρίως θέμα τοῦ κειμένου μας -ἡ σχετική μέ τήν ομοφυλοφιλία διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων – θέλαμε νά ποῦμε ὅτι προκειμένου νά βγῆ ἡ ὁμοφυλοφιλία ἀπό τόν DSM, τόν κατάλογο τῆς Ἀμερικανικῆς Ψυχολογικῆς Ἑταιρείας, πού περιλαμβάνει τίς ποικίλες ψυχολογικές διαταραχές, ἀσκήθηκαν ποικιλόμορφη βία, ἐκφοβισμοί καί σατανικές μεθοδεῖες ἐκ μέρους ὀργανωμένων ὁμάδων «ακτιβιστῶν», αὐτῶν τῶν φασιστικῶν φρουρῶν τὴς Ν. Εποχῆς.[2] Αὐτά ἀποκρύπτονται ἀπό τόν π. Βασίλειο, ἄν καί εμφανίζει κάποιες διαφωνίες ψυχολόγων και ψυχιάτρων. Ἄν καί οἱ ψυχίατροι καί οἱ ψυχολόγοι ἔθεταν σέ διαφορετική ἀπό τόν ἱ. Χρυσόστομο βάση τή διαταραχή τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἀντιλαμβάνονταν καί αὐτοί ὅτι ʺκάτι δέν πάει καλάʺ μέ τήν ψυχική κατάσταση τῶν ὁμοφυλοφίλων.Ἴ σως ἀπενοχοποιοῦσαν τήν ὁμοφυλοφιλική πράξη τους λόγῳ τοῦ «ψυχισμοῦ» τῶν ὁμοφυλοφίλων! Ἀντιθέτως ἠ ἁγία μας Ἐκκλησία τήν θεωρεῖ πάθος τῆς ψυχῆς, ἐπισημαίνει τήν εὐθύνη τῶν ὁμοφυλοφίλων καί ἐπιζητεῖ τήν ἐν Χριστῷ θεραπεία τους.
.               Σήμερα ἡ Ν. Ἐποχή (τό βιβλίο «Ἕλξη καί Πάθος» εἶναι συντονισμένο στό πνεῦμα της) ἔχει κάνει… πρόοδο! Μέ βάση τό δόγμα τοῦ «σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ» οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι ψυχικῶς ὑγιεῖς, ἐνῷ ὅσοι ἀντιστέκονται στίς «παρελάσεις ὁμοφυλόφιλης ὑπερηφάνειας» καί στήν προπαγάνδα τῆς ὁμοφυλοφιλίας πάσχουν ἀπό …ὁμοφοβία!

Σέ τί ὀφείλεται ἡ ἁμαρτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας;
.               Στήν ὑπερβολική καλοπέραση καί τήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ. («Ἀπό τρυφῆς, ἀπό τοῦ μή εἰδέναι τόν Θεόν») γράφει ὁ Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ὁ Μ. Βασίλειος γράφει: «Παρά τῶν μεθυόντων αἱ τῆς φύσεως ἐναλλαγαί, ἐν ἄρρενι μέν τό θῆλυ, ἐν δέ τῷ θήλει τό ἄρρεν ἐπιζητούντων». Ὅταν χαθεῖ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, αὐτή ἡ «ἄγκυρα», ὅπως τόν ὀνομάζει,  «ὅταν ἀποστῶμεν τῶν ἐπιταγμάτων τοῦ Θεοῦ», τότε ἀκολουθεῖ ἡ «ἐγκατάλειψις τοῦ Θεοῦ» καί εἰσέρχονται ὅλες οἱ ἐπιθυμίες καί βέβαια ἡ «ἐπίτασις τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας». Τό «σατανικόν δόγμα» τῆς ἀρνήσεως τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ «βίος διαβολικός».
.               Γιατί ὅμως ὁ διάβολος σπρώχνει τόν ἀπρόσεκτο ἄνθρωπο καί σήμερα μαζικά στήν ὁμοφυλοφιλία; Ἐπειδή γάρ εἶδεν ὁ διάβολος ὅτι αὕτη μάλιστα συνάγει τά γένη ἡ ἐπιθυμία, τόν δεσμόν ἐσπούδασε διακόψαι, ὥστε οὐ τῷ μή σπείρεσθαι μόνον κατά νόμον τό γένος διαλῦσαι, ἀλλά καί τῷ πρός ἀλλήλους ἐκπεπολεμῶσθαι καί στασιάζειν. Μετάφραση : Ἐπειδή εἶδε ὁ διάβολος ὅτι ἡ φυσική ἐρωτική ἐπιθυμία ἑνώνει τἀ δύο φύλα, ἔκανε τό πᾶν γιά νά κόψει αύτόν τόν δεσμό ἀνδρός καί γυναικός, ὥστε ὄχι μόνο νά μή γεννιῶνται παιδιά καί νά διαλυθεῖ τό άνθρώπινο γένος, ἀλλά καί νά βρίσκονται μεταξύ τους σέ πόλεμο καί διαρκεῖς ἔριδες.

IV. Ἡ ὀρθόδοξη ἐν Χριστῷ θεραπεία τοῦ πάθους.

.               Ὑπάρχει θεραπεία στό ὁμοφυλοφιλικό πάθος; Ὁ ἱ. Χρυσόστομος γιά λόγους ποιμαντικούς τό ἐμφανίζει ἀσυγχώρητο, ἀκριβῶς γιά νά δείξει τό βάρος τοῦ ἁμαρτήματος καί τόν κόπο πού πρέπει νά καταβάλει ὁ μετανοῶν. Γράφει ὅτι ὁ «Θεός ἔθεσε τήν κατά φυσιν ηδονή [στούς ἀνθρώπους], τήν ὁποία μποροῦσαν ἐλεύθερα ὅλο νά ἀπολαμβάνουν μέ χαρά καί ἀπαλλαγμένοι ἀπό ντροπή, ἀλλά οἱ ὀμοφυλόφιλοι δέν θέλησαν. Γι᾽ αὐτό στεροῦνται κάθε συγγνώμης, γιατί ἐξευτέλισαν τήν φύση τους».
.               Μέ τούς σκληρούς αὐτούς λόγους ἑτοιμάζει τούς μετανοοῦντες ὁμοφυλόφιλους γιά τά μεγάλα ἐπιτίμια πού ἐπιβάλλουν οἱ Ἱ. Κανόνες. Πρόκειται γιά Κανόνες τοῦ Μ. Βασιλείου καί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, τούς ὁποίους ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία περιέβαλε μέ οἰκουμενικό κῦρος στήν Πενθέκτη Οἰκουμ. Σύνοδο: Ὁ Μ. Βασίλειος γράφει: «Ὁ τήν ἀσχημοσύνην ἐν τοῖς ἄρρεσιν ἐπιδεικνύμενος, τῷ χρόνῳ τοῦ ἐν τῇ μοιχείᾳ παρανομοῦντος οἰκονομηθήσεται (ΚΑΝΩΝ ΞΒ´). Μετάφραση: Ὅποιος ἀσχημονεῖ ἐρωτικά μέ ἄνδρες πρέπει νά δεχθεῖ τό ἐπιτίμιο αὐτοῦ ὁ ὁποῖος μοιχεύει.
.               Τό ἐπιτίμιο τοῦ μοιχοῦ σύμφωνα μέ τόν ΝΗ´Κανόνα τοῦ Μ. Β. εἶναι 15 χρόνια. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀπό τή στιγμή πού μετανοεῖ ὁ μοιχός καί ὁ ὁμοφυλόφιλος καί παύει τήν ἁμαρτία, πρέπει νά περάσουν 15 χρόνια μέ ἀληθινή μετάνοια, μέ δάκρυα μέ νηστεία, ἄσκηση τῶν ἀρετῶν καί ὕστερα νά ἀξιωθεῖ τῆς θείας Μεταλήψεως. Μεγάλο τό ἐπιτίμιο καί βαρύ. Εἶναι ὅμως ἀξιοπρόσεκτο ὅτι ὁ ἅγιος Βασίλειος χρησιμοποιεῖ τό ρῆμα «οἰκονομῶ». Μέ τό ἐπιτίμιο αὐτό «οἰκονομεῖται» ὁ ἁμαρτήσας. Δέν τιμωρεῖται. Εἰσέρχεται στήν «οἰκονομία», στό σχεδιασμό τῶν ἁγίων Πατέρων, τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας γιά τή σωτηρία του. Ἄς προσέξουμε καί τά στάδια τῆς μετανοίας, ὅπως τά ζητεῖ ὁ Μ. Βασίλειος καί ὅπως αὐτά εἶχαν διαμορφωθεῖ ἤδη ἀπό τήν ἀρχαία Ἐκκλησία :
.               Ἐν δ΄ μέν ἔτεσι προσκλαίων ἔσται, ἐν ε΄ δέ ἀκροώμενος, ἐν τέσσαρσιν ὑποπίπτων, ἐν δυσί συνεστώς ἄνευ Κοινωνίας. Μετάφραση : Γιά τέσσερα χρόνια[ὁ μοιχός καί ὁ ἀρσενοκοίτης] θά προσκλαίει, πέντε χρόνια θά ἀκροᾶται τή Θ. Λειτουργία, τέσσερα θά μένει γονατιστός καί ἄλλα δύο χρόνια θά στέκεται μαζί μέ τούς πιστούς χωρίς ὅμως νά μετέχει στή Θ. Κοινωνία.(σύνολο 15 χρόνια) [3]
.               Βλέπουμε μέ πόση ἀκρίβεια, μέ πόση ἀληθινή ἀγάπη καί αἴσθημα εὐθύνης οἱ Ἅγιοι Πατέρες «κανονίζουν» τούς μετανοοῦντες, ὥστε νά ἐπανέλθουν χωρίς πισωγυρίσματα στήν κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας.
.               Δέν παύουν ὅμως νά εἶναι μεγάλα τά ἐπιτίμια προπάντων γιά τούς ἀδυνάτους καί ὀλιγοπίστους. Γι’ αὐτό «συντέμνει» ἡ Ἐκκλησία μας τά ἐπιτίμια. Ἔτσι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νηστευτής ζητεῖ 3 χρόνια αὐστηρῆς ἀσκήσεως καί νηστείας γιά νά ἀξιωθεῖ ὁ μετανοῶν ὁμοφυλόφιλος τῆς Θ. Κοινωνίας.
.               Τά πολύ αὐστηρά ἐπιτίμια τοῦ Μ. Βασιλείου καί τοῦ ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης εἶναι ἕνας δείκτης τῆς φοβερῆς ζημιᾶς πού γίνεται στήν ψυχή ἀπό τίς βαρειές σαρκικές ἁμαρτίες. Πάντοτε ὅμως τά ἐπιτίμια στήν ποιμαντική πράξη μικραίνουν καί συρρικνώνονται σύμφωνα μέ τόν ΡΒ΄(102) Κανόνα τῆς ϛ΄ Οἰκουμ. Συνόδου, ὁ ὁποῖος προβλέπει τή χρήση οἰκονομίας ἀπό τόν Πνευματικό, σύμφωνα μέ τή μετάνοια πού ἐπιδεικνύει ὁ ἁμαρτάνων, σύμφωνα μέ τίς ἀντοχές του, μέ τίς συνθῆκες πού διαπράχθηκε ἡ ἁμαρτία κλπ. Σκοπός τῶν ἐπιτιμίων εἶναι ἡ θεραπεία, ἡ ἀποκατάσταση τῆς πνευματικῆς ὑγείας τοῦ Χριστιανοῦ, ὄχι ἡ ἐξουθένωση ἤ ἐξόντωσή του. Ἡ ὑπερβολική καί ἀφιλάνθρωπη αὐστηρότητα καί τό ἀντίθετό της, ἡ χαλαρή ἀντιμετώπιση τῆς ἁμαρτίας καί ἡ ἀμνήστευσή της ἀφήνει ἀθεράπευτο τόν ἁμαρτάνοντα καί τοῦ στερεῖ τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ.
.               Γιά νά ποῦμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους, σχετικά μέ τήν σήμερα ἐφαρμοζόμενη οἰκονομία, αὐτό πού ζητεῖται εἶναι ἡ ἀπόφαση ἀποχῆς ἀπό τήν μανία τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἡ διαρκής μετάνοια καί προσπάθεια ἀποφυγῆς τῆς ἁμαρτίας καί ἕνα εὔλογο διάστημα ἀποχῆς, ρυθμιζόμενο ἀπό τόν πνευματικό Πατέρα κατά περίπτωση, πού νά ἀποδεικνύει τήν εἰλικρινῆ διάθεση ἀλλαγῆς καί ἐπιστροφῆς στήν καθαρότητα καί στήν κοινωνία μέ τόν Χριστό.
.               Δυστυχῶς μέσα ἀπό τό βιβλίο «Ἕλξη καί πάθος» γίνεται προσπάθεια νά ἀμνηστευθεῖ τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Οἱ τοποθετήσεις ὀρθοδόξων ἱερέων, πού συνιστοῦν νἀ ἐπιτρέπεται ἀνεμπόδιστα ἡ Κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων στούς ὁμοφυλόφιλους, συνιστοῦν μεγάλη ἀποστασία ἀπό τή διδασκαλία τῶν θείων Γραφῶν, πού ἀπαιτοῦν συνεχῆ ἔλεγχο τῆς συνειδήσεώς μας γιά νά προσερχώμεθα στήν Θ. Εὐχαριστία. Ἀποτελοῦν ἐπίσης ἀθέτηση καί περιφρόνηση τῶν ἁγίων Πατέρων πού ἐκφράζουν αὐθεντικά καί ἁγιοπνευματικά τό φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται γιά ἐπιπόλαιους αὐτοσχεδιασμούς πού κολακεύουν τό σαρκικό φρόνημα ἀλλά στεροῦν τή δυνατότητα ἀληθινῆς μετανοίας στούς ὁμοφυλοφίλους.
.               Δύο παραδείγματα ἀπό τό βιβλίο: α ) ὁ ὁρθόδοξος ἱερεύς Θωμᾶς Hopko γράφει: «Ἄν παραμένουν σέ ἐφάμαρτες συμπεριφορές [οἱ ὁμοφυλόφιλοι] ἀλλά μετανοοῦν εἰλικρινά, μποροῦν νά γίνουν δεκτοί στήν Θεία Κοινωνία μέ τή διαβεβαίωση τῆς συγχώρησης καί ἐλέους τοῦ Κυρίου» (σ. 647)
.               β) τό ἱερατικό ζεῦγος π. Ἰωάννου καί Λύν Μπρέκ ἐρωτᾶ: «Εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἰδιαίτερα ὅταν ἐκφράζεται μέ ἕνα σταθερό ζεῦγος πού ἔχουν δεσμευθεῖ ὁ ἕνας στόν ἄλλο, μιά ἀρκετά σοβαρή ἁμαρτία-ἤ μέ τόσο καταστρεπτική ἐπιρροή στήν ἐνοριακή ζωή-ὥστε νά δικαιολογεῖ νά τούς ἀφορίσουμε; … Ἀναγνωρίζουμε ὅτι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου προσφέρεται ʺεἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος ʺ. Ποιά πρέπει, πράγματι, νά εἶναι ἡ σωστή ποιμαντική προσέγγιση στά ὁμόφυλα ζευγάρια πού μετέχουν στήν ἐνοριακή ζωή;» (σ. 647).
.               Θεωρῶ δικαιολογημένους τούς δύο ἀλλόγλωσσους ὀρθοδόξους ἱερεῖς, τά διαβάσματα τῶν ὁποίων, ὅπως καί τῶν περισσοτέρων ξένων ὀρθοδόξων θεολόγων καί ἱερέων, κατά πᾶσαν πιθανότητα, περιορίζονται στή μελέτη οἰκουμενιστικῶν, μοντέρνων θεολόγων καί λειτουργιολόγων. Γνωρίζουν οἱ πατέρες αὐτοί, ὁ π. Θ. Hopko καί ὁ π. Ἰωάννης Breck τή σχετική διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τούς συναφεῖς ἱερούς Κανόνες; Ἄν τή γνωρίζουν, εἶναι θλιβερό γιά τήν ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά ὑπάρχουν ἱερεῖς της, οἱ ὁποῖοι, ἐξ ὅσων γράφουν, μοιάζουν νά λένε μέσα τους: «Καλά, καί τί εἶναι ὁ Μ. Βασίλειος; Ἐδῶ ἔχουμε τήν ἐπιστήμη τῆς Ψυχολογίας, ἔχουμε τούς καθηγητές ἑρμηνείας τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἔχουμε καινούργιες πολιτισμικές καί κοινωνικές συνθῆκες».
.               Ἡ ρηχότητα στήν ἀντιμετώπιση τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἀπό τό ζεῦγος Breck φαίνεται ἀπό τό ρητορικό τους ἐρώτημα ἄν ἡ παρουσία ἑνός ὁμοφυλοφιλικοῦ «ζεύγους» στήν ἐνοριακή ζωή ἔχει «τόσο καταστρεπτική ἐπιρροή»! Μά ποῦ ζοῦν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι; Δέν ἀντιλαμβάνονται τό φοβερό τραῦμα πού προκαλεῖ ἡ ἀποδοχή τῆς παρουσίας αὐτοῦ τοῦ «ζεύγους» στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ; τό μάθημα ἀποστασίας ἀπό τό Χριστό πού δίνει ἡ εἰκόνα δυό ἐρωτευμένων ἀνδρῶν ἤ γυναικῶν πού μπαίνουν καί βγαίνουν χεράκι-χεράκι ἀπό τήν ἐκκλησία;

Ἐπίλογος καί ἀπαραίτητες ἐξηγήσεις

.               Δέν θά ἤθελα νά συνεχίσω τήν ἐνασχόληση μέ τό βιβλίο «Ἕλξη καί πάθος». Ἄν νομίζει κάποιος ὅτι ἡ κριτική μας γίνεται ἀπό λόγους ἐμπαθείας, ὅτι ἔχω κάποια προσωπική διαφορά μέ τόν π. Βασίλειο, τόν διαβεβαιώνω ὅτι αὐτό δέν ἀληθεύει. Ὁ π. Βασίλειος δέν μέ ἔχει βλάψει σέ τίποτα προσωπικά, οὔτε κι ἐγώ θέλω νά τόν βλάψω σέ κάτι. Ἡ κατά καιρούς κριτική μου σέ κάποια ἄρθρα καί βιβλία του γίνεται ἐπειδή φρονῶ, καί ὄχι μόνο ἐγώ, ὅτι οἱ ἰδέες του, τίς ὁποῖες προσπαθεῖ νά διαχύσει στό πανελλήνιο ἀντιβαίνουν στήν Ἀλήθεια καί τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
.               Αὐτό τό τελευταῖο του βιβλίο θεωρῶ ὅτι ἀποτελεῖ μιά ἄσχημη καί ἀποτρόπαιη κηλίδα στά θεολογικά καί ἀκαδημαϊκά μας γράμματα. Ἡ κριτική του διάθεση στόν Ἀπ. Παῦλο, ὁ ὁποῖος, κατά τόν π. Βασίλειο, αγνοεῖ τί σημαίνει σεξουαλικός προσανατολισμός, ἡ φανερή περιφρόνηση τῶν ἁγίων Πατέρων καί τῶν συγχρόνων κληρικῶν, τῶν ὁποίων (κληρικῶν) τά κειμενα χαρακτηρίζει ὡς «χαμηλοῦ ἐπιπέδου», ὁ ἐναγκαλισμός «μετά αἰδοῦς καί εὐλαβείας» ὅλων τῶν ἀνοήτων, βλασφήμων καί αὐθαιρέτων ἰδεῶν τῶν ὁμοφυλόφυλων καί λεσβιῶν «καθηγητῶν», ἡ ἀποσιώπηση τῶν ψυχολογικῶν προβλημάτων καί τῶν ἄλλων προβλημάτων ὑγείας τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἡ ἐπιλεκτική παράθεση τῶν ἀπόψεων τῶν φιλοσόφων καί ψυχολόγων γιά τήν ὁμοφυλοφιλία, τό φανερό ψεῦδος γιά τήν… ἀφοσίωση τῶν ὁμοφυλόφιλων «ζευγαριῶν» καθιστοῦν τό βιβλίο, ἴσως ὄχι σκόπιμα, ἐργαλεῖο τῶν νεοεποχητῶν γιά τήν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
.               Θά ἤθελα σέ παράρτημα νά παραθέσω α) γιά ὅσους τόν ἀγνοοῦν, τόν Μῦθο τοῦ Αἰσώπου Ζεύς καί Αἰσχύνη, γιά νά γίνει γνωστό πῶς θεωροῦσε τήν ὁμοφυλοφιλία ὁ ἁπλός λαός στήν ἑλληνική ἀρχαιότητα καί β) ἕνα διασωθέν ἀπόσπασμα ἀπό ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Νείλου τοῦ Σιναΐτου σέ κάποιον Μαρτύριον Βίνδικον, μέ τό ὁποῖο ὁ Ὅσιος δίνει τήν ἐλπίδα τῆς ἰάσεως τοῦ πάθους γιά ὅλα τά σαρκικά ἁμαρτήματα.

Ζεύς καί Αἰσχύνη

Ζεὺς πλάσας τοὺς ἀνθρώπους τὰς μὲν ἄλλας διαθέσεις αὐτοῖς ἐνέθηκε, μόνην δ᾿ ἐνθεῖναι τὴν αἰσχύνην ἐπελάθετο. Διὸ καὶ μὴ ἔχων πόθεν [ἂν] αὐτὴν εἰσαγάγῃ, διὰ τοῦ ἀρχοῦ αὐτὴν εἰσελθεῖν ἐκέλευσεν. Ἡ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἀντέλεγεν ἀναξιοπαθοῦσα. Ἐπεὶ δὲ σφόδρα αὐτῇ ἐνέκειτο, ἔφη· Ἀλλ᾿ ἔγωγε ἐπὶ ταύταις εἰσέρχομαι ταῖς ὁμολογίαις ὡς Ἔρως μή εἰσελεύσεται· ἂν δ᾿ εἰσέλθῃ, αὐτὴ ἐξελεύσομαι παραυτίκα. Ἀπὸ δὴ τούτου συνέβη πάντας τοὺς πόρνους ἀναισχύντους εἶναι. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι τοὺς ὑπ᾿ ἔρωτος κατεχομένους ἀναισχύντους εἶναι συμβαίνει.

Μετάφραση: Ὅταν ὁ Δίας ἔπλασε τούς ἀνθρώπους, ἔβαλε μέσα τους ὅλες τίς ψυχικές διαθέσεις. Ξέχασε μόνο νά βάλει μέσα τους τήν ντροπή καί μή ἔχοντας ἀπό ποῦ νά τήν βάλει μέσα, τή διέταξε νά μπεῖ ἀπό τόν πρωκτό. Ἡ ντροπή στήν ἀρχή ἀντιδροῦσε καί ἔλεγε ὅτι αὐτό εἶναι ἄδικο. Ἐπειδή ὅμως ὁ Δίας τά ἀπαιτοῦσε μέ σφοδρότητα τοῦ εἶπε: «Θά μπῶ, τί νά κάνω, ἀλλά μ᾽ αὐτή τή συμφωνία, ὅτι δέν θά μπεῖ ἀπό ἐκεῖ γεννητικό ὄργανο. Ἄν μπεῖ, ἐγώ θά φύγω ἀμέσως».

Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ συμβαίνει ὅλοι οἱ ὁμοφυλόφιλοι νά εἶναι ἀναίσχυντοι.

Ἁγίου Νείλου τοῦ Σιναΐτου
Μαρτυρίῳ Βίνδικι (Μήνυμα ἐλπίδας)

Πᾶν εἶδος ἀκαθαρσίας, οἷον πορνεία, μοιχεία, ἀσέλγεια καί ἀρσενοκοιτία καί τά ὅμοια τούτοις χειμών προσονομάζονται παρά τῷ Σολομῶντι. Ἐπειδή οὖν πάντες οἱ ἐκ μεταμελείας τῷ ὀρθῷ χρησάμενοι λογισμῷ ἀπαλλάττονται τῶν τοιούτων ἀμπλακημάτων καί μετά τοῦτο ἐρασμίως προσέχουσι τοῖς σωφρονικοῖς λόγοις, διά τοῦτο γέγραπται, ὅτι περ ʺὁ χειμών παρῆλθε, φωνή τρυγόνος ἠκούσθη ἒν τῇ γῇ ἡμῶνʺ τήν γάρ σωφροσύνην ἡ τρυγών κατασημαίνει.

Μετάφραση: Κάθε εἶδος ἀκαθαρσίας, δηλαδή ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ἡ ἀσέλγεια, ἡ ἀρσενοκοιτία καί τά παρόμοια, «χειμώνας» ὀνομάζονται ἀπό τόν Σολομῶντα. Ἐπειδή λοιπόν ὅλοι ὅσοι μέ τήν μεταμέλεια καί τή χρήση τοῦ ὀρθοῦ λογισμοῦ ἀπαλλάσσονται ἀπό τέτοια ἁμαρτήματα καί στή συνέχεια μέ πολύ μεγάλη ἐπιθυμία προσέχουν τούς λόγους πού διδάσκουν τή σωφροσύνη, γι΄αὐτό ἔχει γραφεῖ ὅτι: ʺὁ χειμώνας πέρασε, ἀκούσθηκε τό κελάηδισμα τῆς τρυγόνας στή γῆ μαςʺ[4]. Καί τοῦτο γιατί ἡ τρυγόνα ὑποδηλώνει τή σωφροσύνη.

.               Εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ὅσοι κατέχονται ἀπό τό πάθος τῆς ὀμοφυλοφιλίας νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τό δαιμονικό της χειμῶνα, ὅσο κι ἄν τούς τό ἀρνοῦνται οἱ καλοθελητές τῆς Ν. Ἐποχῆς, καί νά ζήσουν μέ τήν ἁγία σωφροσύνη γεμᾶτοι ἀπό ἀγαθούς καί καλούς λογισμούς ἑνωμένοι μέ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστῷ, ᾦ ἡ δόξα σύν Πατρί καί ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

[1] Μπορεῖ κάποιος ἄραγε, μετά ἀπό ὅσα ἀναφέραμε, ὄντας ὀρθόδοξος θεολόγος νά ἀρνηθεῖ τό ἀφύσικο τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὅπως τό θεμελιώνει ὁ Ἀπ. Παῦλος; Εἴδαμε πώς τό ἀρνεῖται ὁλόκληρο τό βιβλίο «Ἕλξη καί πάθος». Μοῦ ἔκανε ὅμως ἐντύπωση ἡ εὐκολία μέ τήν ὁποία ὁ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν γράφει ὅτι «τό ζήτημα δέν εἶναι καθόλου ἄν [ἡ ὁμοφυλοφιλία] εἶναι φυσική ἤ ἀφύσικη»(σ. 467), ενῷ ὁ Ἀπόστολος καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι μᾶς διδάσκουν ὅτι αὐτό ἀκριβῶς εἶναι τό ζήτημα, ὅτι ἀπό ἐκεῖ, ἀπό τήν ἀπείθεια στό φυσικό νόμο τοῦ Θεοῦ πηγάζει ἡ ἁμαρτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Καταλήγει δέ ὁ Σμέμαν μέ τή…βαθυστόχαστη ἀνοησία ὅτι «τό θέμα εἶναι ἡ ἀποδοχή ἀπό τόν ὁμοφυλόφιλο …μιᾶς κλήσης γιά ἀκεραιότητα» καί μᾶς πληροφορεῖ ὅτι «ἡ ὁμοφυλοφιλία ἀποτελεῖ ἐκδήλωση τοῦ σκόλοπα τῆς σάρκας(Β΄ Κορ. 12, 7) πού βασανίζει κατά διαφόρους τρόπους». Μπορεῖ ἄραγε νά σχετισθεῖ ὁ σκόλοψ τοῦ ἀπ. Παύλου μέ τά ὄργια τῶν ὁμοφυλοφίλων; Ἔχουμε τρελλαθεῖ;

[2] Ἀξίζει, νομίζω νά διαβάσει κανείς τό ἄρθρο τοῦ BRIAN CLOWES, Τό ὁμοφυλοφιλικό πραξικόπημα τῆς ἀμερικανικῆς Ψυχολογικῆς Ἑταιρίας στό ἠλεκτρονικό περιοδικό Wanderer (thewandererpress.com) γιά νά καταλάβει μέ τί μεθόδους τό παγκόσμιο σύστημα προωθεῖ τήν ὁμοφυλοφιλία. Ἄς θυμηθοῦμε τούς κοκκινοφρουρούς τοῦ Μάο Τσε Τούγκ, τούς πρασινοφρουρούς τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τούς κουκουλοφόρους-«ἀναρχικούς» τῆς Ν. Τάξεως πού ἰσοπεδώνουν, ὅταν…χρειάζεται, τά πάντα).

[3] Ἰδού καί τί σημαίνουν οἱ παραπάνω ὅροι τῆς πρώτης Ἐκκλησίας :

Προσκλαίοντες ἦσαν ὅσοι   κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας παρέμεναν ἔξω, στό προαύλιο τοῦ ναοῦ καί ζητοῦσαν συγχώρεση ἀπό τούς πιστούς πού εἰσέρχονταν σ’ αὐτόν.

Ἀκροώμενοι ἦσαν ὅσοι ἔμεναν στόν νάρθηκα τοῦ ναοῦ μαζί μέ τούς κατηχουμένους, κατά τήν ὥρα τῶν λεγομένων «κατηχουμένων».

Ὑποπίπτοντες λέγονταν ὅσοι ἔμεναν ἐντός τοῦ κυρίου ναοῦ, γονυκλινεῖς καί δακρύοντες καί ἀπέρχονταν μαζί μέ τούς κατηχουμένους.

Συνιστάμενοι ἦσαν ὅσοι ἔμεναν ἐντός τοῦ ναοῦ ὄρθιοι, μαζί μέ τούς πιστούς, ἀλλά δέν μετελάμβαναν τά ἄχραντα μυστήρια. (orthmad.gr/faq).

[4] Ἆσμα ἀσμάτων Β, 11-12

,

Σχολιάστε

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΟΧΙ ΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑ ΤΑ ΞΟΑΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Δάσκαλοί μας στήν ζωή,
σύμφωνα μέ τό βιβλίο «Ἕλξη καί πάθος»,

δέν εἶναι οἱ θεοφόροι, γλυκύτατοι Πατέρες μας,
ἀλλά οἱ παπικοί, οἱ προτεστάντες, οἱ ὁμοφυλόφιλοι,
ὅλα τά ξόανα τῆς Νέας ἐποχῆς.

Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φωτόπουλος

βλ. σχετ.: ΕΛΞΗ καὶ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ,
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΜΝΗΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ
«ΕΛΞΗ καὶ ΠΑΘΟΣ » ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ, ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ

Ι. Ἄδηλοι σκοποί τῆς Μεγάλης Συνόδου τῶν Οἰκουμενιστῶν.

.               Συνεχίζουμε νά ἔχουμε τά μάτια μας στραμμένα στά ὅσα ἐλέχθησαν, ἐπράχθησαν καί ἐγράφησαν στή λεγόμενη «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» (ἐφεξῆς Α.Μ.Σ.). Φοβούμεθα ὅτι ἡ ἀρξαμένη ἀλλοίωση στό ὀρθόδοξο ἐκκλησιολογικό φρόνημα καί στίς διατυπώσεις τῶν ψηφισθέντων κειμένων πού ἀφοροῦν στήν ἐν Χριστῷ ζωή θά συνεχισθεῖ μέ ταχύτατους ρυθμούς. Φαίνεται ὅτι τελικός σκοπός τῶν οἰκουμενιστῶν δέν εἶναι ἡ ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος σέ θεωρητική βάση ἀλλά ἡ μετάλλαξη τῆς ὀρθοδόξου βιοτῆς σέ κάτι ξένο, ἀλλόκοτο καί ἀσυμβίβαστο μέ τίς θεῖες Γραφές καί τή διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων δηλαδή σέ κάτι οὐσιαστικά ἀντίθετο μέ τήν Θεία Οἰκονομία τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
.                 Τρία δείγματα πού φανερώνουν τίς προθέσεις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ:

α) Οἱ νύξεις πού ἔγιναν ἀπό «ὀρθοδόξους» ἱεράρχες κατά τήν προετοιμασία τῆς Α.Μ.Σ. νά γίνει λόγος στά ὑπό ψήφιση κείμενα γιά τἠν καταπολέμηση τῶν διακρίσεων λόγῳ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ,

β) Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κατά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Α.Μ.Σ. εἶπε ὅτι ἡ «Αὐτοῦ Ἁγιότης ὁ Πάπας τῆς Ρώμης» εὔχεται γιά τήν ἐπιτυχία τῶν ἐργασιῶν τῆς Α.Μ.Σ. Καί σέ λίγες ἡμέρες «ἡ Αὐτοῦ Ἁγιότης» διεκήρυξε σέ ὅλον τόν κόσμο ὅτι οἱ Χριστιανοί πρέπει νά ζητήσουν συγγνώμη ἀπό τούς ὁμοφυλόφιλους!

γ) Οἱ συζητήσεις πού ἔγιναν στήν Α.Μ.Σ. γιά τό γάμο τῶν ἐν χηρείᾳ κληρικῶν ἐνάντια στόν Κανόνα τῆς Πενθέκτης Συνόδου.

.                 Σέ ὅλη αὐτή τή στρατηγική τῆς Νέας ἐποχῆς χρήσιμο εἶναι -ἄν δέν ἀποτελεῖ «λαγό»- τό βιβλίο «Ἕλξη καί Πάθος». Γίνεται μ᾽ αὐτό μιά σαφής προετοιμασία τοῦ «προβληματισμένου» ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ γιά τό «πρόβλημα» τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί δίνονται νεοεποχίτικα ὅπλα δῆθεν ἐπιστημονικά, ψυχολογικά καί φιλοσοφικά, γιά νά γίνει ἀποδεκτὀ στήν ὀρθόδοξη συνείδηση τό φρικτό αὐτό πάθος, τοὐλάχιστον νά ἀρχίσει μιά… συζήτηση πού ἀσφαλῶς θά μεταφερθεῖ καί σέ μιά πανορθόδοξη Σύνοδο.

ΙΙ. Σύμφωνα μέ τό βιβλίο «Ἕλξη καί πάθος» περιττοί καί ἄστοχοι στή διδασκαλία τους σχετικά μέ τά αἰσχρά πάθη οἱ Ἅγιοι Πατέρες

.                 Ὁ συγγραφέας π. Βασίλειος Θερμός, γιά νά στηρίξει τίς θέσεις του, χρησιμοποιεῖ τά ξόανα τῆς Ν. Ἐποχῆς, πλειάδα ὁμοφυλοφίλων καθηγητῶν τῆς Κ. Διαθήκης στά πανεπιστήμια τῆς Δύσεως στρατευμένων στήν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ὅλοι τους σχεδόν διαστρέφουν τά ἁπλᾶ καί αὐτονόητα διδάγματα τῶν ἁγίων Γραφῶν ἤ ἀρνοῦνται τήν ἀλήθεια τῆς Κ.Δ. Ἕνας τέτοιος «καθηγητής» συνιστᾶ στούς Χριστιανούς «abandon the Bible» (ἐγκαταλεῖψτε τή Βίβλο!). (Εἶναι σάν νά λέει ὁ καρδιολόγος στόν ἀσθενῆ του: «ἐγκαταλεῖψτε τά φάρμακά σας»). Ἄλλος λέει: ἀπορρίπτουμε τίς βιβλικές ρήσεις πού καταδικάζουν τήν ὁμοφυλοφιλία. Ὁ π. Βασίλειος παραθέτει ὅλα αὐτά τά βλάσφημα κατεβατά καί δέν μᾶς λέει τό “γιατί”. Ποιός Ἕλληνας πείθεται ὅτι αὐτό γίνεται ἀπό ἕναν κληρικό γιά ἐπιστημονικούς λόγους;
.                 Ὅσον ἀφορᾶ στούς ἁγίους Πατέρες, φαίνεται πώς εἶναι περιττοί καί ξεπερασμένοι γιά τόν π. Βασίλειο. Θεωρῶ σκόπιμο νά ἐπαναλάβω αὐτό πού γράφει: «Εἶναι φανερό, ὅπως γράφει ὁ ὀρθόδοξος Johnson, ὅτι “ἀκόμη καί μεγάλοι ἅγιοι, διάσημοι ὡς σπουδαῖοι θεολόγοι καί ἐξαιρετικές διάνοιες, ἔκριναν μέ βάση τήν θεολογική γνώση πού ἦταν διαθέσιμη στήν ἐποχή τους. Καθώς σέ μεγάλο βαθμό αὐτή ἦταν λανθασμένη, ἀναπόφευκτα κατέληξαν σέ ἐσφαλμένα συμπεράσματα”». (σ. 398-399).
.                 Τί νά τήν κάνει ὁ π. Βασίλειος αὐτή τή «λανθασμένη θεολογική γνώση» τῶν Πατέρων, ὅταν ἔχει τόσους καθηγητάδες, τόσους ἐπιστήμονες πού τά ξέρουν ὅλα; Ἀλλά ἄς δοῦμε τή θέση πού δίνει στούς Ἁγίους Πατέρες μέσα στό βιβλίο του.
.                 Στό κεφάλαιο Παραδοσιακές θεολογικές θεωρήσεις (σσ. 291-342), ἐνῷ περιμένεις νά διαβάσεις τήν παραδοσιακή διδασκαλία, τή διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας περί τῆς ὁμοφυλοφιλίας -ὑποτίθεται ὅτι τό βιβλίο ἀποτελεῖ «διεπιστημονική προσέγγιση»- βρίσκεις στὀ πρῶτο ὑποκεφάλαιο μέ τίτλο «βιβλικές καταδίκες» μόνο τά σχετικά ἁγιογραφικά χωρία πού καταδικάζουν τήν ὁμοφυλοφιλία, ἐνῷ ἀμέσως ἀκολουθεῖ προσπάθεια ἀνατροπῆς τῶν ὅσων διδάσκει ἡ ἁγία Γραφή, ἀπό κάποιους ξένους «θεολόγους» τῆς κακιᾶς ὥρας. Στή συνέχεια παραθέτει σέ δύο εἰδικά ὑποκεφάλαια μέ τίτλους «Ρωμαικαθολικά ντοκουμέντα» καί «ἀγγλικανικές τοποθετήσεις» ὅ,τι φρονοῦν παπικοί καί προτεστάντες γιά τήν ὁμοφυλοφιλία.   Αὐτές εἶναι οἱ παραδοσιακές θεολογικές θεωρήσεις τοῦ π. Θερμοῦ! Δύο τινά ἀξίζουν σχολιασμοῦ: α) στήν οἰκουμενιστική προοπτική τοῦ συγγραφέως παραδοσιακό εἶναι κάτι παλαιό καί παρωχημένο πού φρονοῦν ὀρθόδοξοι, παπικοί καί προτεστάντες ἀδιακρίτως. β) ἀναρωτιέσαι μήπως ὑπάρχει τρικυμία ἐν κρανίῳ, ἀφοῦ πουθενά δέν βρίσκεις τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων στό εἰδικό αὐτό κεφάλαιο. Παραδόξως, γνῶμες ἁγίων Πατέρων ἀναφέρονται στό ἑπόμενο κεφάλαιο πού φέρει τόν τίτλο “Ἀναθεωρητικές” θεολογικές ἑρμηνεῖες (σσ. 343-424). Στό κεφάλαιο αὐτό προτεστάντες καί παπικοί, ἀκόμη καί ἕνας καθηρημένος παπικός κληρικός ὁμοφυλόφιλος ἐπιτίθενται μετά μανίας στήν Ἁγία Γραφή προσπαθώντας νά τήν «ἀναθεωρήσουν» ἑρμηνευτικά καί νά καταργήσουν τή θεόπνευστη διδασκαλία της. Οἱ ἀνοησίες, οἱ βλασφημίες καί οἱ σοφιστεῖες τους δέν ἔχουν ὅριο. Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτά, στό ὑποκεφάλαιο «Ἀκύρωση βιβλικῶν στερεοτύπων», βρίσκονται μαρτυρίες Πατέρων, τούς ὁποίους ἐπικαλεῖται ὁ π. Βασίλειος στήν ἀγωνιώδη του προσπάθεια νά ἀποδείξει ὅτι «ἡ πατερική γραμματεία διχάζεται», δηλ. ὅτι ἄλλοι ἀπό τούς Πατέρες ταυτίζουν τήν καταστροφή τῶν Σοδόμων μέ τήν ὁμοφυλοφιλία καί ἄλλοι ὄχι. Βρίσκει κάποιες ἀναφορές σέ κάποιους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι κάνοντας λόγο γιά τά Σόδομα δέν θίγουν ἄμεσα τήν ἀρρενομανία τῶν κατοίκων τους.
.                    Δύο παραδείγματα.
.                 Γράφει ὁ π. Βασίλειος: «ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης βλέπει ἀναλογία μέ τούς Σοδομίτες στήν ἐπιθετικότητα, τήν ὁποία τό ἑβραϊκό συνέδριο ἐκδήλωσε πρός τόν πρωτομάρτυρα Στέφανο, ὡς κραυγή πού ἀκούσθηκε στόν Θεό ὅπως καί ἡ κραυγή Σοδόμων… Ὁ ὅσιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής ἐξισώνει τήν σοδομιτική ἁμαρτία μέ τήν ἀμετανοησία: «ἐξ αἰτίας τῆς μετάνοιας ὁ Θεός ἔσωσε τούς Νινευΐτες, ἐνῷ τούς Σοδομίτες, πού ἔδειξαν ἀδιαφορία, τούς κατέκαψε»(σ. 363).
.                 Εὔκολα ἀπαντᾶ κανείς α) ὅτι παραλληλίζοντας ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης τήν ἐπιθετικότητα τῶν Ἑβραίων μέ τήν κραυγή Σοδόμων μήπως ἀρνεῖται τήν καταστροφή τῶν Σοδόμων ἐξ αἰτίας τῆς «ἀνδρομανίας» (Ἅγ. Γρηγόριος Θεολόγος) τῶν σοδομιτῶν; Ἁπλῶς χρησιμοποιεῖ μιά, τή δυνατότερη ἀναλογία κακότητας Ἑβραίων καί Σοδομιτῶν. β) Ἄραγε γιά ποιά ἀμετανόητη ἁμαρτία κατέκαψε ὁ Θεός τούς Σοδομίτες, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Μᾶρκος; ἀσφαλῶς γιά τή μανιώδη ἀρσενοκοιτία τους.
.                 Χρησιμοποιεῖ ἐπίσης τόν ἅγιο Μάξιμο, ὁ ὁποῖος γράφει ὅτι «οἱ κάτοικοι τῶν Σοδόμων, τῆς Αἰγύπτου καί οἱ ἄλλοι πού σέ διάφορους καιρούς δέχτηκαν τήν πολύτροπη τιμωρία…δέν τιμωρήθηκαν τόσο γιά τήν ἄγνοια τοῦ Θεοῦ ὅσο γιά τό μεταξύ τους μῖσος» (σ. 363). Δέν κάνει ὁ ἅγιος Μάξιμος εἰδική ἀναφορά στό κείμενο αὐτό στούς σοδομίτες, ἀλλά ἀναφέρεται μαζί μέ αὐτούς καί σέ πολλούς ἄλλους πού τιμωρήθηκαν ἀπό τό Θεό. Κοινός παρανομαστής ὅλων εἶναι τό μῖσος. Ὅμως εἰδική ἀναφορά στό σοδομισμό γίνεται ἀπό τόν ἅγιο Μάξιμο στήν ἐπιστολή του πρός Γεώργιον, ὅπου γράφει: «Ἄς ἀποφύγουμε τά Σόδομα, ἐννοῶ τήν πλάνη τῶν αἰσθήσεων καί τή σύγχυση γύρω ἀπό τά αἰσθητά». Ἀναφέρει αὐτό τό ἀπόσπασμα ὁ π. Βασίλειος, ἀλλά φαίνεται παραβλέπει τό φανερό νόημά του. Γιατί ὁ Ἅγιος παρομοιάζει τά Σόδομα μέ τήν πλάνη τῶν αἰσθήσεων; Διότι ἡ φρικτότερη πλάνη τῶν αἰσθήσεων εἶναι ἡ ἁρπαγή τους ἀπό τήν ὁμοφυλοφιλία, ὅπου παγιδευμένες, ὄχι ἁπλῶς πλανῶνται, ἀλλά ἔχουν χάσει τό δρόμο τους, ἔχουν πλήρως διαστραφεῖ καί ὁδηγοῦν σέ πλήρη σύγχυση τόν ἄνθρωπο.
.                 Αὐτοί εἶναι κατά βάσιν οἱ Πατέρες, πού ἰσχυρίζεται ὁ π. Βασίλειος ὅτι ἔχουν ἀποταυτίσει τά Σόδομα ἀπό τήν ὁμοφυλοφιλία. Στή συνέχεια παραθέτει ἀποσπάσματα κειμένων ἁγίων Πατέρων πού ρητῶς ἀποδίδουν τήν καταστροφή Σοδόμων στήν ἀρσενοκοιτία. Πρῶτα παραθέτει ἕνα μεγάλο ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἑρμηνεία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου στό πρῶτο κεφάλαιο τῆς πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς, πού εἶναι μάχαιρα ὀξεῖα καί δίστομος κατά τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τό ὁποῖο ἀφήνει ἀ σ χ ο λ ί α σ τ ο. Ἀκολούθως παρατίθενται ἀποσπάσματα ἀπό τίς Ἀποστολικές Διαταγές, τόν ἅγιο Μακάριο, τόν ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, τόν Ἅγιο Ἰσαάκ τόν Σῦρο, τόν ἅγιο Αὐγουστῖνο καί τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Μέγα. Οὐσιαστικά δέν ὑπάρχει καμμιά διαφορά μεταξύ τῶν Πατέρων.

.                 Τό κυριώτερο ὅμως πρόβλημα τοῦ βιβλίου παραμένει τό γεγονός ὅτι δέν ἀναφέρεται σ᾽ αὐτό τίποτα συστηματικό γι᾽ αὐτή καθεαυτή τή διδασκαλία τῶν Πατέρων. Μόνο σκόρπια πατερικά ἀποσπάσματα πρό πάντων τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, μέ μοναδικό σκοπό νά ἀναιρεθοῦν.
.                 Δεδομένης αὐτῆς τῆς ἀνίερης προσπάθειας, σέ ἑπόμενο κείμενό μας θά κάνουμε μιά ὅσο γίνεται συντομώτερη ἀναφορά στήν πατερική διδασκαλία γιά τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

ΠΗΓΗ: orthros.eu

 

,

Σχολιάστε