Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ὁλοκληρωτισμός

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Η … “ΠΡΟΒΑΤΙΚΗ” ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Η … “ΠΡΟΒΑΤΙΚΗ”* ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΕΙΣ ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ Τηλεόραση καὶ γενικότερα ἡ «Μαζικὴ Ἐπικοινωνία» (!) εἶναι μιὰ «ἐκκολαπτικὴ μηχανή», μιὰ «κολυμβήθρα» ποὺ προβατοποιεῖ τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἀποχαυνώνει καὶ τοὺς ἐξαλλάσσει σὲ ἄβουλα καὶ πειθήνια πιόνια τοῦ παγκοσμίου ὁλοκληρωτισμοῦ. Καὶ φυσικὰ μέσῳ τῶν …δημοκρατικῶν διαδικασιῶν!
Τὰ κατωτέρω γελοι0γραφικὰ σχέδια σαρκάζουν ἐπιτυχῶς τὴν ἀλογία τῶν τεχνολόγων ἀνθρώπων τῆς ἐπηρμένης ἐποχῆς μας.

* [“προβατική” δὲν σημαίνει βεβαίως “τῶν προβάτων”, ἀλλὰ χρησιμοποιεῖται ἐδῶ ποιητικῇ ἀδείᾳ καὶ εἰρωνείᾳ] 

ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 1ΠΡΟΑΒΤΟΠΟΙΗΣΗ 2

, ,

Σχολιάστε

ΕΠΟΧΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΠΑΝΤΩΝ «Κατέστησαν πραγματικότητα τὰ πιὸ τρελὰ ὄνειρα κάθε δικτάτορα».

ποχ λικς παρακολούθησης λων τν πολιτῶν

Τοῦ Γ. Δελαστίκ

ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ», 11.06.13

.                    Ποτὲ στὴ μέχρι τώρα ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας κανένα ὁλοκληρωτικό, ἀστυνομικὸ καθεστὼς δὲν εἶχε τόσο φακελωμένους ὅλους τοὺς πολίτες ὄχι μόνο τοῦ δικοῦ του κράτους, ἀλλὰ ὁλόκληρου τοῦ πλανήτη, ὅσο ἡ κυβέρνηση Ὀμπάμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν! Ἡ ἠλεκτρονικὴ κατασκόπευση σὲ συνδυασμὸ ἀφ᾽ ἑνὸς μὲ τὸ πέρασμα στὴν ἐποχὴ τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ τὴν ἰλιγγιώδη τεχνολογικὴ πρόοδο τοῦ κλάδου αὐτοῦ κατέστησαν πραγματικότητα τ πι τρελ νειρα κάθε δικτάτορα: νὰ μαθαίνει ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ τὰ πάντα γιὰ ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο ζεῖ στὴ Γῆ! Δὲν πρόκειται γιὰ ἀποκύημα ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἀλλὰ γιὰ ὠμὴ πραγματικότητα: «Θεμέλιο τῆς δουλειᾶς μας εἶναι ἡ προσπάθεια νὰ μαζεύουμε τὰ πάντα καὶ νὰ τὰ κρατᾶμε γιὰ πάντα…».
.                    Βρισκόμαστε πραγματικὰ πολὺ κοντὰ στὸ νὰ μποροῦμε νὰ ἐπεξεργαζόμαστε ὅλες τὶς πληροφορίες ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους», δήλωσε συνεπαρμένος σὲ διάλεξη ποὺ ἔδωσε τὸν Μάρτιο ὁ Ἴρα Χάντ, ἐπικεφαλῆς τοῦ τμήματος τεχνολογίας τῆς CIA. Δὲν ὑπερβάλλει. Μόνο τὸν Μάρτιο τοῦ 2013, ἡ ὑπηρεσία ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης τῶν ΗΠΑ, ἡ διαβόητη τὰ τελευταῖα χρόνια ΝSA, ἀποθήκευσε… 97 δισεκατομμύρια δεδομένα! Πάνω ἀπὸ 3 δισεκατομμύρια τὴν ἡμέρα! Πάνω ἀπὸ 2,17 ἑκατομμύρια δεδομένα τὸ λεπτό!
.                    Καὶ βρισκόμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχὴ τῆς ὑπερυπολογιστικῆς τεχνολογίας, ὅπως π.χ. τῆς Watson τῆς IBM, τὴν ὁποία ἡ NSA καὶ ἡ CIA δοκιμάζουν τὰ δύο τελευταῖα χρόνια, ὅπως ἀποκάλυψε στοὺς «Τάιμς τῆς Νέας Ὑόρκης» σύμβουλος τῆς ἀμερικανικῆς κυβέρνησης στὸν τομέα αὐτό. Ἡ συλλογὴ καὶ ἡ ἐπεξεργασία τῶν ψηφιακῶν δεδομένων γίνεται πλέον αὐτόματα. Φυσικά, εἶναι τελείως ἀφελὴς ἡ ἄποψη «ἂν δὲν εἶμαι τρομοκράτης, τί μὲ νοιάζει ἂν ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ, ἢ τῆς χώρας μου παρακολουθεῖ ὅλες μου τὶς ἠλεκτρονικὲς ἐπικοινωνίες καὶ τὶς καταγράφει;».
.                    Ἡ τρομοκρατία εἶναι τὸ παραμύθι γιὰ τὴν ἐπιβολὴ αὐτοῦ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος παρακολούθησης ὅλων τῶν πολιτῶν. Σιγὰ μὴν ξοδεύουν οἱ κυβερνήσεις τῶν ΗΠΑ δεκάδες καὶ δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σιγὰ μὴν ἀπασχολοῦν στὸν τομέα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ πληροφοριῶν τὸν ἀπίστευτο ἀριθμό, ὅπως ἀνέφεραν οἱ χθεσινοὶ «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» τοῦ Λονδίνου, τῶν περίπου… 854.000 (!) ἀτόμων γιὰ νὰ προλάβουν μὴν τυχὸν καὶ βάλει καμιὰ βόμβα κάποιος Ταλιμπὰν ἢ κάποιος τρελὸς Ἀμερικανὸς τρομοκράτης. Αὐτὰ εἶναι προσχήματα γιὰ νὰ ἀποκοιμίζουν τὸν κοσμάκη. Τὶς κυβερνήσεις τῶν ἄλλων κρατῶν καὶ τοὺς μεγάλους ἐπιχειρηματίες ἀπὸ ἄλλες χῶρες ποὺ ἔχουν ἀνταγωνιστικὴ ἐπαγγελματικὴ δραστηριότητα πρὸς ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν ὡς πρώτιστο στόχο γιὰ νὰ τοὺς τρῶνε τὶς δουλειὲς οἱ Ἀμερικανοί!
.                    Παρακολουθοῦν ὅλα τους τὰ τηλεφωνήματα, τὶς συζητήσεις, τὴν ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία τῶν στελεχῶν τῶν ἐπιχειρήσεων. Ξέρουν ἔτσι ἀπὸ πρὶν γιὰ ποιὰ δουλειὰ ἐνδιαφέρεται ὁ καθένας, τί προσφορὰ θὰ κάνει, ποιὸν προσπαθεῖ νὰ λαδώσει γιὰ νὰ τὴν πάρει, ποιὸς πολιτικὸς “τὰ ἔπιασε” καὶ τὰ ἔχουν ὅλα καταγεγραμμένα! Μποροῦν ἔτσι νὰ ἐκβιάσουν τοὺς πάντες, καθὼς ἔχουν ἐπιπροσθέτως λόγῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης πλήρη γνώση καὶ τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς. Ἀπὸ τὸ σὲ ποιὰ τράπεζα τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔχει τὰ λεφτά του καὶ πόσα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἔχουν δηλωθεῖ στὴν Ἐφορία ὣς τό… ἂν ἔχει ἐρωμένη ἢ ἰδιαίτερες σεξουαλικὲς προτιμήσεις, ἂν παίρνει αὐτὸς ἢ κάποιος ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του ναρκωτικὰ καὶ μυριάδες ἄλλα προσωπικὰ μυστικὰ ποὺ ἴσως κάποια ἀπὸ αὐτὰ νὰ ἀποτελοῦν στοιχεῖα ἐκβιασμοῦ.
.                    Γι᾽ αὐτὸ καὶ θορυβήθηκαν οἱ εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις μὲ τὶς τελευταῖες ἀποκαλύψεις. Σιγὰ μὴν τὶς νοιάζει ἡ παραβίαση τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν τους! Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι οἱ πολίτες μποροῦν νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ θέμα, ἀφοῦ δὲν εἶναι οὔτε τρομοκράτες οὔτε πλούσιοι. Κάθε ἄλλο. Ο πολίτες εναι τ εκολα θύματα. Πρῶτα πρῶτα ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κράτος, τὸ ὁποῖο π.χ. μπορεῖ νὰ θεωρήσει… «ἀδήλωτο εἰσόδημα» τοῦ παιδιοῦ σου, ἂν τοῦ στείλεις ἕνα πεντακοσάρικο, γιὰ νὰ τὸ βοηθήσεις νὰ πληρώσει τὴ δόση τοῦ δανείου γιὰ τὸ σπίτι του καὶ νὰ τοῦ ζητάει νά… πληρώσει φόρο!
.                    Τὸ σπάσιμο ὅλων τῶν κωδικῶν ἀσφαλείας ἀπὸ τοὺς ὑπερυπολογιστὲς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἐπιτρέπει ἐπίσης σὲ συνεργούς τους νὰ ἀποσύρουν π.χ. χρήματα ἀπὸ τὶς καταθέσεις κάποιου ἢ νὰ ἐκβιάζουν π.χ. μία νεαρὴ κοπέλα ποὺ ἔστειλε μία τολμηρή της φωτογραφία στὸν φίλο της, τὴν ὁποία «βλέπουν» φυσικὰ καὶ οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες. Ὅταν αὐτὰ καὶ μύρια ἄλλα μποροῦν νὰ γίνουν εἰς βάρος ἁπλῶν πολιτῶν, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς πῶς μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν ἐξόντωση πολιτικῶν ἀντιπάλων ἢ γιὰ τὴ μετατροπή τους σὲ πράκτορες ὑπηρέτησης τῆς κάθε κυβέρνησης…

, ,

Σχολιάστε

ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΠΛΑΝΑΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ «Ποινικὴ δίωξη στὴν σκέψη! Ξαναγυρίζουμε στὶς σκοτεινότερες σελίδες τῆς ἱστορίας!»

Ἕνα φάντασμα πλανᾶται πάνω ἀπὸ τὴν γῆ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

ἀρ. τ. 2067, 01.06.13

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/05/28/ἀντιρατσιστικὸς-παροξυσμός/

.                «Ἕνα φάντασμα πλανᾶται πάνω ἀπὸ τὴν Εὐρώπη», ἔγραφε πρὶν ἀπὸ ἑνάμιση περίπου αἰώνα ὁ Κὰρλ Μάρξ, ὑπονοώντας τὴν ἀπειλὴ ποὺ συνιστοῦσε γιὰ τὴν ὀλιγαρχικὴ τότε Εὐρώπη τὸ σύστημα τοῦ κομμουνισμοῦ ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε δημιουργήσει.
.                Εἶναι εὔκαιρο νὰ ἐπαναλάβουμε τὰ λόγια του ἐπεκτείνοντάς τα σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ὄχι πιὰ γιὰ τὸ σύστημα τοῦ κομμουνισμοῦ ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐπερχόμενη κατάργηση τῆς ἐλευθερίας ποὺ μὲ διάφορα νομοθετήματα ἐπιβάλλει σταδιακὰ στὸν κόσμο ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων.
.                Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτὲς δὲν εἶναι ἀκόμη γνωστὸ ποιὰ κατάληξη θὰ ἔχει ἡ ἐπιχείρηση νὰ προωθηθεῖ πρὸς συζήτηση καὶ ψήφιση στὴ Βουλὴ τὸ πολυσυζητημένο ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, στὸ ὁποῖο ἀναφερθήκαμε προηγουμένως.
.                Πάλι μὲ τὸ εὔλογο πρόσχημα ὅτι πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ὁ κίνδυνος ἀπὸ γνωστὸ ἀκραῖο πολιτικὸ σχηματισμό, ἐπιχειρεῖται ἡ φίμωση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Ἀπὸ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες γνωρίζουμε ὅτι τὸ νομοσχέδιο ἀπαγορεύει τὴν ἔκφραση γνώμης ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσει «ἐχθροπάθεια» πρὸς ὁμάδες ἀνθρώπων μὲ κάποια ἰδιαιτερότητα, π.χ. πρὸς τοὺς Ἑβραίους, τοὺς ἀλλοεθνεῖς, τοὺς ὁμοφυλόφιλους, τοὺς ποικίλους αἱρετικούς κ.τ.λ. Ἡ παράβαση τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ἢ χρηματικὴ ποινή. Ποινικὴ δίωξη δηλαδὴ στὴ σκέψη! Ὅμως, ὅπως ἐπιτυχέστατα σημείωσε σὲ κείμενό του ὁ γνωστὸς σκιτσογράφος Στάθης, «ποινικὸ κώδικα ἐναντίον τῶν ἰδεῶν καθιέρωσαν στὴ νεότερη ἰστορία καὶ χρησιμοποίησαν μόνον οἱ φασίστες καὶ κατὰ παρέκβασιν οἱ κομμουνιστὲς στὶς χῶρες τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ – μὲ τὰ γνωστὰ θλιβερὰ ἀποτελέσματα» («enikos.gr» 22-5-13).
.                Παλαιότερα τὸ εἶχε κάνει ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση τοῦ Παπισμοῦ. Ξαναγυρίζουμε ἑπομένως στὶς σκοτεινότερες σελίδες τῆς ἱστορίας!
.                Δὲν ἔχει σημασία ἂν τελικὰ τὸ νομοσχέδιο προωθηθεῖ ἢ ὄχι. Ἂς μὴν ξεγελιόμαστε.
.                Ἀργὰ ἢ γρήγορα αὐτὸ θὰ γίνει, διότι ἀποτελεῖ βασικὴ ἐπιδίωξη τοῦ νεοταξικοῦ συστήματος, ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιβάλει ὁλοκληρωτικὸ ἔλεγχο στὸν κόσμο. Προσχήματα, φαινομενικὰ εὔλογα, θὰ ἐπιστρατευθοῦν πλῆθος γιὰ νὰ ἀποθαρρύνουν τὴ λαϊκὴ ἀντίδραση.
.                Καὶ τὴν ἀποθαρρύνουν, διότι καθένας ποὺ ἀντιδρᾶ στὸ νομοσχέδιο κινδυνεύει νὰ δεχθεῖ τὴ ρετσινιὰ τοῦ ρατσιστῆ.
.                Τὸ μεγάλο ἐρώτημα ὅμως τελικὰ εἶναι τοῦτο: Οἱ πολιτικοί μας δὲν ἀντιλαμβάνονται τὸν κίνδυνο γιὰ τὴν ἐλευθερία ποὺ συνιστοῦν τὰ νομοθετήματά τους; Δὲν βλέπουν τὸ φάντασμα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ νὰ πλανᾶται ἀπειλητικὰ πάνω ἀπὸ τὸν πλανήτη; Ἢ ἁπλῶς ἐκτελοῦν τυφλὰ τὶς νεοταξικὲς ἐντολές;

,

Σχολιάστε

Ο ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΣ “ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ” ΝΟΜΟΣ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ

Ἡ «ἐχθροπάθεια» μᾶς μάρανε

Ἀποσπάσματα ἄρθρου τοῦ Φαήλου Κρανιδιώτη
ἐφημ. «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 19.05.13

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ βόμβα ποὺ λέγεται ἐχθροπάθεια εἶναι ΠΥΡΗΝΙΚΗ! Τὸ πιὸ ἀποκρουστικὸ πρόσωπο τοῦ πλέον ἀνατριχιαστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ στὴν ἱστορία προβάλλει μέσα ἀπὸ τὴν δαιμονικὴ ἔμπνευση περὶ ποινικοποιήσεως τοῦ “μίσους”. «Ὅταν ποινικοποιεῖς ἀφηρημένες ἔννοιες, τόσο ὑποκειμενικὲς ὅπως τὸ “μίσος”, τότε εἶσαι μεσοτοιχία μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ καὶ σίγουρα ἀγκαλιὰ μὲ τὴν βλακεία», διότι πανεύκολα “μίσος” εἶναι ὅ,τι δὲν ἀνταποκρίνεται στὶς ἐπιθυμίες τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος, ποὺ ἤδη ἔχει ἐγκατασταθεῖ. Μέσα στὴν ἀοριστία τοῦ ὅρου μίσος (κατ᾽ἀντιδιαστολὴν πρὸς τὴν χριστιανικῆς ἐμπνεύσεως «ἀγάπη») μποροῦν  νὰ χωρέσουν πολλά…! Πολὺ “εὔκολα” ἀκόμα καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἐνδέχεται νὰ καταδικασθεῖ ποινικῶς μέσα ἀπὸ νεφελώδη ὅρο “ἐχθροπάθεια”. Ἡ πλήρης ἀποδοκιμασία ἠθικῶν ἐκτροπῶν π.χ., ποὺ συναντᾶμε στὴν Ἁγία Γραφή, κάλλιστα μποροῦν νὰ ἐνεργοποιήσουν τὴν ποινικὴ δίωξη βάσει τοῦ κυοφορουμένου νόμου.

.            Ὁ «ἀντιρατσισμὸς» καὶ οἱ λαθρομετανάστες εἶναι τὸ ψωμοτύρι τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας. Πουλώντας τὸ πρῶτο καὶ ἀβαντάροντας τοὺς δεύτερους δικαιώνουν τὴν πολιτικὴ τοὺς ὕπαρξη οἱ μύστες αὐτῆς τῆς χλαπάτσας τῆς δημοκρατίας μας, ἀπὸ τὴν Ἄκρα Ἀριστερὰ ἕως τὴν νεοφιλελεύθερη ἢ ἐλαφρολαϊκὴ Δεξιά. Ἐκεῖ βέβαια ποὺ ἡ πολιτικὴ ὀρθότητα ἔχει πήξει σὰν μάκα στὶς ἐγκεφαλικὲς σπεῖρες, εἶναι στὸ ἱερατεῖο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. […] Πίσω ὅμως ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὁ καθεστωτικὸς «ἀντιρατσισμός». Τώρα δὲ πάει στὴν Βουλὴ κι ὁ νέος Ἀντιρατσιστικὸς Νόμος, ἐκεῖ ποὺ προεδρεύει ἐνίοτε ὁ Δραγασάκης, ὁ Χρῆστος Ζαμπούνης τοῦ κοινοβουλευτικοῦ σαβουὰρ βίβρ. Τὸν μετέφερε μὲ εὐλάβεια στὴν Κιβωτὸ τῆς Προόδου, ὁ Ἀντώνης Ρουπακιώτης, ὑπὸ τὰ δάκρυα εὐσέβειας τῆς ΔΗΜΑΡ καὶ τὶς δαιμονικὲς κραυγὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ/Βίλα Ἀμαλία/Σόρος, ποὺ ἀνυπομονεῖ.

Τί σᾶς λείπει, Ἕλληνες; Μὲ ποιὸν καημὸ ξυπνᾶτε καὶ κοιμάστε; Τί σᾶς καίει; Παραδεχτεῖτε το, δὲν εἶναι τὸ χαράτσι ἢ ἡ ἀνεργία, δὲν εἶναι ποὺ ἀγοράσατε μὲ δάνειο σπίτι στὴν Πλατεία Ἀμερικῆς καὶ βρεθήκατε νὰ μένετε στὸ Μογκαντίσου, σύνορα μὲ Λαχώρη. Ἐκεῖ ποὺ μπεγλερᾶτε στὴν ἀναμονὴ τοῦ ΕΟΠΥΥ, ἄνεργοι καὶ ἄρρωστοι ἀπὸ πάνω, ἢ ὅταν ἀνοίγετε μὲ κλειστὰ μάτια καὶ δαγκωμένα χείλη τὸν λογαριασμὸ τῆς ΔΕΗ, γιατί δὲν παραδέχεστε ὅτι τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν σᾶς ἀπασχολεῖ; Τὸ Ἔθνος σύσσωμο περιμένει νὰ ἐναρμονιστοῦμε, ἀλφαδιά, μὲ τὴν Ἀπόφαση Πλαίσιο 2008/913 τοῦ Συμβουλίου τῆς ΕΕ «γιὰ τὴν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καὶ ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας μέσω τοῦ ποινικοῦ δικαίου».
.                  Ἁπλὲς καὶ καθαρὲς κουβέντες. Ἡ ὑφιστάμενη ποινικὴ νομοθεσία εἶναι ἐπαρκέστατη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Ὑπάρχει νόμος ἀπὸ τὸ 1979, ὁ 927, ὅπως τροποποιήθηκε μὲ τὸν Ν. 1419/1984, ποὺ διώκει αὐτεπάγγελτα πράξεις ἢ ἐνέργειες ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ἢ βία κατὰ ὁμάδων ἢ ἀτόμων λόγω φυλετικῆς ἢ ἐθνικῆς καταγωγῆς ἢ θρησκεύματος.
.                  Ὑπάρχουν ἐπίσης οἱ διατάξεις περὶ ἐξύβρισης, αὐτὲς ποὺ τιμωροῦν τὴν προτροπὴ σὲ τέλεση ἐγκληματικῶν πράξεων, τὴν ἐπιβουλὴ τῆς δημόσιας τάξης, τὴν προτροπὴ σὲ διατάραξη κοινῆς εἰρήνης καὶ τὰ ἄλλα ἐγκλήματα κατὰ τῆς ζωῆς, τῆς τιμῆς καὶ τῆς περιουσίας.
.                  Κυρίως ὅμως, γιὰ ὁποιαδήποτε ἀξιόποινη πράξη, κάθε εἴδους, ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 2008 ἡ παράγραφος 3 τοῦ ἄρθρου 79 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, ποὺ προβλέπει τὸ ρατσιστικὸ κίνητρο ὡς ἐπιβαρυντικὴ περίσταση σὲ ὁποιοδήποτε ἔγκλημα.
.                  Γιατί λοιπὸν χρειαζόμαστε κι ἄλλον; Λένε, γιατί τὸ ἐπιβάλλει ἡ Ἀπόφαση Πλαίσιο τῆς ΕΕ. Μὰ αὐτὲς ζητοῦν ἀπὸ τὰ μέλη τὴν ἐπίτευξη τοῦ στόχου, δὲν ἐπιβάλλουν τὸ πῶς. Ἔχουμε λοιπὸν ἐπαρκέστατο θεσμικὸ πλαίσιο, ποὺ προβλέπει αὐξημένες ποινές, ὅταν τελέσεις πραγματικὸ ἔγκλημα, προσβάλλεις, χτυπήσεις, σκοτώσεις μὲ ρατσιστικὰ κίνητρα ἢ προτρέπεις ἄλλους νὰ τὸ κάνουν.
.                  Ατ πο θέλουν ν μς κοτσάρουν ο ν λλάδι εχωβάδες τς «προόδου» εναι τος ρους «χθροπάθεια» κα μίσος. ρος «χθροπάθεια», π σο ξέρω, δν πάρχει στν ντιρατσιστικ νομοθεσία λλων χωρν. […] Ὅταν ποινικοποιεῖς ἀφηρημένες ἔννοιες, τόσο ὑποκειμενικὲς ὅπως τὸ «μίσος», τότε εἶσαι μεσοτοιχία μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ καὶ σίγουρα ἀγκαλιὰ μὲ τὴ βλακεία. Καὶ τί πάει νὰ πεῖ «ἐχθροπάθεια»; Τί ἑλληνικούρα εἶναι αὐτή; Ποιός σκερβελὲς τὴν ἔπλασε; Ἐγώ, π.χ. θεωρῶ ὅτι σειρὰ θέσεων καὶ δηλώσεων βουλευτῶν τῆς Κουμουνδούρου σπέρνουν μίσος σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων καὶ τοὺς συκοφαντοῦν ὡς δῆθεν «ρατσιστές», ἐνδεχομένως προτρέποντας ἔτσι ἀλλοδαποὺς νὰ ἀσκήσουν βία. Θεωρῶ ἐπίσης ὅτι θέσεις τοῦ ΚΚΕ καὶ τῆς ἀριστερᾶς ἐν γένει ἐγκωμιάζουν ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, ὄχι λιγότερα ἀπεχθῆ ἀπὸ τοῦ ναζισμοῦ, τὰ ὁποῖα τέλεσαν τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα. Σὲ πολλὲς δὲ ἀνατολικοευρωπαϊκὲς χῶρες ἔχουν ψηφιστεῖ καὶ σχετικοὶ νόμοι ἀναγνωρίζοντας τὰ κομμουνιστικὰ ἐγκλήματα. Μὲ βάση τὴν λογικὴ αὐτοῦ τοῦ νόμου, θὰ πρέπει νὰ κάτσει στὸ σκαμνὶ ἡ μισὴ Ἑλλάδα τὴν ἄλλη μισή.
.                  Ἑπομένως νόμους ἔχουμε, δικαστὲς κι ἀστυνομία ἔχουμε. Ἂς ἀφιερώσουμε χρόνο καὶ φαιὰ οὐσία γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν ἀληθινῶν προβλημάτων…

, ,

Σχολιάστε

ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ Ε10: ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΟΥ (ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΑΚΟΥ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ!

Καταφθάνει περιουσιολόγιο θωμανικο τύπου μ τὸ Ε10

ἐφημ. «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 10.03.13

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ  προηγούμενη ἀνάρτηση τῆς ΧΡ. ΒΙΒΛ. -ἕνα θεολογικὸ κείμενο τοῦ  μακαρ. καθηγ. Στεργίου Σάκκου- ἔχει τίτλο: Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ. Τὸ κατωτέρω δημοσίευμα τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» παρουσιάζει ὁλοφάνερες -καὶ ὄχι πιὰ συμβολικὲςὄψεις τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ποὺ στρώνεται καὶ παραπέμπει ἀβίαστα στὸ προφητικὸ κείμενο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.
.            Ἐν ὀνόματι τῆς ὡραίας καὶ εὐφυοῦς φόρμουλας ποὺ ὀνομάζεται Οἰκονομικὴ Κρίση ἀναιροῦνται καὶ ποδοπατιοῦνται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες μέσα σὲ λίγους μῆνες τὰ δημοκρατικὰ κεκτημένα αἰώνων καὶ ἡ κοινωνία ὀπισθοδρομεῖ στὰ σκοτεινὰ χρόνια τοῦ Μεσαίωνα. Ἐμβάθυνση στὸν ὁλοκληρωτισμό! Αὐτὸ ἄλλωστε θὰ πεῖ «ἀνάπτυξη», «ἐκσυγχρονισμὸς» καὶ «πρόοδος».

.                 Τὸ φακέλωμα ὅλης τῆς περιουσίας τῶν Ἑλλήνων (κινητῆς καὶ ἀκίνητης) εἶναι ὁ νέος μείζων στόχος τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, μὲ πρόσχημα τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς. Τὰ στοιχεῖα θὰ συγκεντρώνονται στὴν Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων (ΓΓΠΣ), ἐνῶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ διαβεβαιώσει γιὰ τὴν μυστικότητα στὴν τήρησή τους. Οἱ ὑπηρεσίες τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι σουρωτήρι καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει τὸ ἐνδεχόμενο τὰ στοιχεῖα αὐτὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ ἐκβιασμοὺς ἀλλὰ καὶ γιὰ ἕνα σωρὸ ἄλλες παράνομες πράξεις εἰς βάρος τῶν πολιτῶν.
.                 Μὲ βάση τοὺς ἀρχικοὺς σχεδιασμοὺς οἱ φορολογούμενοι θὰ ὑποχρεοῦνται μαζὶ μὲ τὴ φορολογικὴ δήλωσή τους νὰ ὑποβάλλουν καὶ τὸ εἰδικὸ ἔντυπο Ε10, στὸ ὁποῖο θὰ ἀναγράφονται οἱ καταθέσεις τῶν πολιτῶν στὶς τράπεζες, οἱ τοποθετήσεις τους σὲ μετοχές, τὰ κρατικὰ ὁμόλογα καὶ τὰ ἀμοιβαῖα κεφάλαια, τὰ κοσμήματα ποὺ ὑπάρχουν στὰ σπίτια τους ἀλλὰ καὶ τὰ ἔργα τέχνης ποὺ κοσμοῦν τοὺς τοίχους τῶν κατοικιῶν κ.λπ.
.                 Τὸ σύστημα μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ καταγραφὴ τῆς περιουσίας τῶν Ἑλλήνων ἔχει ἀέρα δυτικοῦ ἐπιτεύγματος, ἀλλὰ ἡ βάση τῆς λογικῆς του εἶναι καθαρὰ ὀθωμανική, καθὼς ποσκοπε παντ τρόπ στν εσπραξη σόδων, χι παραίτητα π ατος πο χρωστον στ Δημόσιο, λλ κυρίως π ατος πο χουν μία λάχιστη περιουσία κα μπορον μ βάση ατ ν κβιαστον.
.                 Μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν «θὰ βάλει χέρι» στὶς καταθέσεις τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ὕψους 160 δισ. εὐρώ. Θὰ ζητήσει τὴν καταγραφή τους, μὲ στόχο νὰ κάνει εὔκολες τὶς δεσμεύσεις, γιὰ νὰ βουλώνει τὶς τρύπες στὰ δημόσια ἔσοδα.
.                 Οἱ πολίτες, ἀπὸ μόνοι τους, θὰ πρέπει νὰ δίνουν ἀναφορὰ στὴν Ἐφορία γιὰ τὴν κίνηση τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τους, ὥστε νὰ μὴ χρειάζεται τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν νὰ κυνηγάει τὰ τραπεζικὰ ἐμβάσματα ἢ νὰ ζητᾶ τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τράπεζες ἢ νὰ συνάπτει εἰδικὲς συμφωνίες μὲ χῶρες ὅπως ἡ Ἐλβετία.
.                 Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θὰ μπορεῖ νὰ δεσμεύει ἄμεσα τὶς καταθέσεις, ὅταν ὁ φορολογούμενος χρωστᾶ ἀκόμα καὶ ἕνα εὐρὼ στὴν Ἐφορία ἢ ὅταν ἀρνεῖται νὰ ρυθμίσει τὶς φορολογικές του ὑποχρεώσεις. Καὶ μὲ δεδομένο ὅτι ἔχει καταργηθεῖ τὸ φορολογικὸ ἀπόρρητο, τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θὰ μπορεῖ νὰ διαθέσει τὰ στοιχεῖα αὐτὰ καὶ στοὺς ἰδιῶτες ἐλεγκτές, ποὺ ἔχουν ἀναλάβει τὸ κυνήγι τῶν ὀφειλετῶν τοῦ Δημοσίου.
.                 Τὸ περιβόητο περιουσιολόγιο θεωρητικὰ θὰ ξεκινοῦσε ἀπὸ ἐφέτος καὶ θὰ ἀποτυπωνόταν στὸ νέο ἔντυπο Ε10, ἀλλὰ πρὸς στιγμὴν εἶναι ἀκόμα στὰ χαρτιά.
.                 Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ δημιουργοῦν τὸν περιουσιακὸ χάρτη τῶν Ἑλλήνων θὰ συγκεντρώνονται στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων (ΓΓΠΣ), στὴν ὁποία ὡς πρόσφατα προΐστατο ὁ Χ. Θεοχάρης, μὲ τὸ «παιδικὸ πρόσωπο», ὅπως ἔγραφε ὁ ξένος Τύπος.
.                 Ὁλοφάνερο εἶναι ὅτι λείπουν τὰ λεφτὰ ἀπὸ τὸ χρεωκοπημένο κράτος, ποὺ ἀναζητεῖ παντοῦ πόρους, δὲν ὀρρωδεῖ πρὸ οὐδενὸς καί, βέβαια, καθιστᾶ δυνητικὰ κάθε Ἕλληνα (ἀνεξάρτητα ἂν εἶναι πλούσιος ἢ φτωχὸς) ἀντικείμενο ἐκβιασμῶν ἢ ἄλλων ἔκνομων ἐνεργειῶν, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὑποτίθεται ὅτι ἕνα εὐνομούμενο κράτος προστατεύει τοὺς πολίτες του. Ἡ διατήρηση τῆς ἐμπιστευτικότητας τῶν στοιχείων ἐννοεῖται ὅτι δὲν ἰσχύει στὴν περίπτωσή μας καὶ δὲν ἔχει ἀξία οὔτε κἂν νὰ τὴν ἐπικαλεσθοῦν οἱ ἁρμόδιοι.

Τί θὰ δηλώνουν ὑποχρεωτικὰ οἱ φορολογούμενοι

 Μὲ βάση τὶς πληροφορίες ποὺ ἔχουν δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, κάθε φορολογούμενος θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ δηλώσει:

α) Ἀποταμιεύσεις: Καταθέσεις στὶς τράπεζες, τοποθετήσεις σὲ μετοχές, ὁμόλογα καὶ ἀμοιβαῖα κεφάλαια.
β) Ἀκίνητα: Κατοικίες καὶ λοιπὰ κτίσματα, πισίνες, οἰκόπεδα, ἀγροτεμάχια καὶ λοιπὲς ἐδαφικὲς ἐκτάσεις.
γ) Κινητὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα μεγάλης ἀξίας: Ι.Χ. αὐτοκίνητα, μοτοσικλέτες, λοιπὰ ὀχήματα, σκάφη ἀναψυχῆς, ἐναέρια μέσα μεταφορᾶς (ἀεροπλάνα, ἑλικόπτερα κ.λπ.), ἔργα τέχνης, κοσμήματα κ.λπ.
δ) Τὶς δαπάνες ποὺ ἔκανε γιὰ τὴν ἀπόκτηση ὅλων τῶν παραπάνω περιουσιακῶν στοιχείων.
ε) Συμμετοχὲς σὲ ἐπιχειρήσεις ὁποιασδήποτε νομικῆς μορφῆς: κεφάλαια τοποθετημένα σὲ Ἀνώνυμες Ἐταιρίες, Ἐταιρίες Περιορισμένης Εὐθύνης, Ὁμόρρυθμες ἢ Ἑτερόρρυθμες Ἐταιρίες καὶ ἀτομικὲς ἐπιχειρήσεις.
ϛ) Ἔσοδα ποὺ εἰσπράχθηκαν ἀπὸ τὴ ρευστοποίηση ἐπενδύσεων ἢ τὴν πώληση περιουσιακῶν στοιχείων.

Ἐπίσης οἱ φορολογούμενοι θὰ πρέπει νὰ δηλώνουν

-τὰ πάσης φύσεως ἔξοδα διαβίωσης τοῦ ἔτους – δαπάνες χρήσης,
-τὶς δαπάνες ἐπισκευῆς καὶ συντήρησης κατοικιῶν,
-τὰ Ι.Χ. αὐτοκίνητα, δίκυκλα καὶ λοιπὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα ἀναλυτικά,
-τὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές, δαπάνες γιὰ κινητὴ καὶ σταθερὴ τηλεφωνία, ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια, φυσικὸ ἀέριο, ὕδρευση, οἰκιακὲς ὑπηρεσίες, δίδακτρα, ἀσφάλιστρα ζωῆς, νομικὲς καὶ ἰατρικὲς ὑπηρεσίες, τρόπους ἐξόφλησης πάσης φύσεως δανείων καὶ πιστωτικῶν καρτῶν κ.λπ.

.                 Ἡ εἰλικρίνεια τῶν δηλώσεων περιουσιακῆς κατάστασης θὰ ἐλέγχεται μέσῳ διασταυρώσεων ποὺ θὰ πραγματοποιεῖ ἡ ΓΓΠΣ. Σὲ ὅσες περιπτώσεις διαπιστώνεται ὅτι ὑποβλήθηκαν δηλώσεις περιουσιακῶν στοιχείων μὲ ἀνακριβῆ στοιχεῖα θὰ ἐπιβάλλονται ὑπέρογκα πρόστιμα καὶ ποινικὲς κυρώσεις.

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (Ὁ Πλανήτης ἀντιμέτωπος μὲ τὸ φάσμα τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου)

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας γιὰ τὶς νέες ταυτότητες

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2054, 01.11.12

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Πρόσφατα ἔγινε γνωστὸ στὴν Ἑλλάδα ἐκτενὲς ἐμπεριστατωμένο ἔγγραφο ποὺ ἀπέστειλε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες της, καλώντας τες νὰ ἐκφράσουν τὴν γνώμη τους πάνω στὸ περιεχόμενό του, ποὺ διαπραγματεύεται τὸ ζήτημα τῶν νέων ταυτοτήτων στὴν χώρα τους.
.          Σ᾽ αὐτὸ ἡ Σύνοδος διατυπώνει σοβαρότατες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸν προωθούμενο ἔλεγχο τῶν πάντων μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων ἐλέγχου καὶ ταυτοποιήσεως τῶν προσώπων. Γι᾽ αὐτὸ καὶ συνιστᾶ στὴν Ρωσικὴ Κυβέρνηση τουλάχιστον νὰ δώσει τὴν νομικὴ δυνατότητα στοὺς πολίτες νὰ «ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ μὴ δέχονται ἀδιακρίτως ὅλες τὶς νέες τεχνολογίες καὶ τὰ σύμβολα ποὺ ἐνδεχομένως νὰ ὑπάρχουν σ᾽ αὐτές. Οἱ τεχνολογίες αὐτὲς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐπιβάλλονται ὑποχρεωτικὰ στὸν πολίτη στερώντας του τὴν δυνατότητα χρήσεως ἐναλλακτικῶν λύσεων. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ διατηρηθεῖ ἡ δυνατότητα τοῦ πολίτη νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ παραδοσιακὸ σύστημα ταυτοποιήσεως μὲ ὄνομα, ἐπώνυμο, ἡμερομηνία, τόπο γεννήσεως καὶ διεύθυνση, καὶ τὰ παραδοσιακὰ ἔγγραφα ταυτοποιήσεως προσώπου. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ἐπίσης τὸ Κράτος νὰ προσέξει τὴν πρότασή της γιὰ νομικὴ ἀπαγόρευση μαρκαρίσματος πάνω καὶ μέσα στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ὅπως καὶ τῆς ἐνσωμάτωσης νανοσυσκευῶν μέσα στὸ σῶμα ἢ στὸν ἐγκέφαλο τοῦ ἀνθρώπου».
.          Εἶναι φανερὸ ὅτι πλανήτης μας βρίσκεται ντιμέτωπος μ τ φάσμα τοῦ λοκληρωτικοῦ λέγχου (total control). Καὶ εἶναι ἐπίσης φανερὸ ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία μόνο τυχαία δὲν εἶναι. Κάποιοι κινοῦν ἀπὸ τὰ παρασκήνια τὰ νήματα, καὶ οἱ μαριονέτες τοῦ παγκοσμίου κουκλοθεάτρου, ποὺ παριστάνουν τοὺς ἡγέτες τῶν λαῶν, ἐκτελοῦν τυφλὰ τὶς ἐντολές τους.
.          Αὐτὸ ἔγινε δυστυχῶς καὶ στὴν πατρίδα μας, ποὺ γνωρίζουμε μὲ πόσους ὕπουλους τρόπους μεθοδεύεται ἡ προώθηση τῶν συστημάτων αὐτῶν. Μάλιστα ἡ τελευταία κίνηση ἦταν ἐκείνη ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν ὑπηρεσιακὴ κυβέρνηση Πικραμμένου, ἡ ὁποία τόλμησε τρεῖς μόλις μέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου νὰ ἀνακοινώσει ἀλλαγὴ ταυτοτήτων μὲ νέες ἠλεκτρονικοῦ τύπου.
.          Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ἐπρόκειτο γιὰ μεθόδευση πονηρὴ καὶ παράνομη. Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐπιχειρήθηκε παράκαμψη τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα. Καὶ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐπιχειρεῖται ἐξαπάτηση τῶν πολιτῶν μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὀνομασίας: ντ γι τν ποδοκιμασμένη Κάρτα το Πολίτη νέα λεκτρονικ ταυτότητα.
.          Τὸ ζήτημα αὐτὸ ἐξετάσθηκε ἐπισταμένως στὴν ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς στὶς 6 Ὀκτωβρίου 2012 στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας μὲ θέμα: «Νέα Ταυτότητα: Εἰσιτήριο χωρὶς ἐπιστροφή». Στὰ συμπεράσματα τῆς Ἡμερίδας τονίσθηκε μεταξὺ ἄλλων ὅτι «οἱ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες συνιστοῦν τὴν πιὸ ἀσφυκτικὴ μέθοδο ἐλέγχου, παρακολούθησης καὶ ὑποδούλωσης τῶν πολιτῶν στὸ παγκοσμιοποιούμενο ἀντίχριστο κράτος ποὺ προετοιμάζει ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων».
.          Ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Ἐκκλησίας παρακολουθεῖ μὲ αὐξανομένη ἀνησυχία αὐτὲς τὶς ὕπουλες μεθοδεύσεις καὶ εἶναι ἀλήθεια πὼς περίμενε καὶ ἀντίστοιχη μὲ αὐτὴ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τοποθέτηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν πρόσφατη σύγκλησή της (2-5 Ὀκτωβρίου 2012).
.          Τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν δεσμῶν εἶναι σοβαρότατο καὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἐγκαίρως καὶ ἀποφασιστικά, πρὶν βρεθοῦμε μπροστὰ σὲ ὀδυνηρότατες ἐκπλήξεις.

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΕΙ!

Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς προοδεύει. Οἱ σπόροι ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ
Ἔρχεται ὁ ἔλεγχος τῆς τροφῆς καὶ ἀπαγόρευση
τῆς ἐπαναχρησιμοποίησης σπόρων γιὰ τοὺς Γάλλους ἀγρότες

.          Ἕνα νέο αὐστηρὸ νομοσχέδιο ποὺ θὰ ἐπιβάλλει τὴν καταβολὴ δικαιωμάτων χρήσης τῶν σπόρων καὶ περιορίζει τὴν ἐλεύθερη ἰδιοπαραγωγὴ ψηφίσθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸ Γαλλικὸ κοινοβούλιο. Ἡ νέα νομοθεσία ἐπιβεβαιώνει τὴν γενικότερη τάση στὴν Ε.Ε. περιορισμοῦ τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀγροτῶν ἐπὶ τῆς χρήσης τῶν σπόρων καθὼς ἐντείνει καὶ τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὶς δυνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἀγροτικὴ βιοποικιλότητα.

 .             Γιὰ τοὺς Γάλλους ἀγρότες ἡ ἐλεύθερη χρήση σπόρων δείχνει πολὺ σύντομα νὰ γίνεται ἀνάμνηση. Οἱ ἰδιοπαραγώμενοι σπόροι, γνωστοὶ ὡς “σπόροι ἀγροκτήματος,” ἐπιλέγονται ἀπὸ τοὺς ἀγρότες ἀπὸ τὴ δική τους σοδειὰ καὶ διατηροῦνται γιὰ φύτευση τὴν ἑπόμενη χρονιά. Ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες, αὐτὸ εἶχε πρακτικὰ περιοριστεῖ κατὰ πολύ, ἰδιαίτερα ἀπὸ τότε ποὺ οἱ σπόροι προστατεύονται ἀπὸ τὸ Πιστοποιητικὸ Φυτικῶν Ποικιλιῶν (PVC), ἢ ἀλλιῶς τοῦ δικαιώματος ἰδιοκτησίας ποὺ ἀνήκει ἀποκλειστικὰ στοὺς “ἰδιοκτῆτες” τῶν σπόρων. Ἡ ἐπαναχρησιμοποίηση αὐτῶν τῶν σπόρων πρὸς φύτευση ἦταν θεωρητικὰ ἀπαγορευμένη, ἂν καὶ στὴ πραγματικότητα, ἡ πρακτική της ἐπαναχρησιμοποίησης τῶν σπόρων ἦταν εὐρέως ἀνεκτὴ στὴ Γαλλία. Ὡστόσο, ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς ἡ νομοθεσία θὰ γίνει πολὺ πιὸ αὐστηρὴ σύμφωνα μὲ ἕνα νομοσχέδιο τοῦ κεντροδεξιοῦ κόμματος Γαλλικοῦ κόμματος UMP τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε στὶς 28 Νοεμβρίου ἀπὸ τὸ Γαλλικὸ κοινοβούλιο.
.             “’Από τὶς 5.000 φυτικὲς ποικιλίες ποὺ καλλιεργοῦνται γιὰ ἐμπορικοὺς σκοποὺς στὴν Γαλλία, οἱ 1.600 προστατεύονται μὲ πιστοποιητικὸ PVC ἀντιστοιχώντας στὸ 99% τῶν καλλιεργούμενων ποικιλιῶν”, ἐξηγεῖ ὁ Delphine Guey, τῆς Ἐθνικῆς Διεπαγγελματικῆς Ὁμάδας Σπόρων (NISG). Ὡστόσο, μέχρι σήμερα, καὶ σύμφωνα μὲ τὸ Ἐθνικὸ Συντονιστικὸ γιὰ τὴν Ὑπεράσπιση τῶν Σπόρων Ἀγροκτήματος (CNDSF), περίπου τὸ ἥμισυ τῶν καλλιεργούμενων σιτηρῶν ἐπαναχρησιμοποιοῦνται γιὰ φύτευση ἀπὸ τοὺς ἀγρότες, κάτι ποὺ εἶναι σχεδὸν πάντα “παρανομο”. Φαίνεται, παρ᾽ ὅλα αὐτά, ὅτι ὁ καιρὸς τῆς “νομικῆς ἀβεβαιότητας” ἔχει παρέλθει: Σύμφωνα μὲ τὸ Γαλλικὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας “..οἱ σπόροι δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὴν φορολογία, ὅπως συμβαίνει ἕως σήμερα.”
.             Τὸ νομοσχέδιο τοῦ κόμματος UMP οὐσιαστικὰ ἑρμηνεύει ἕναν Εὐρωπαϊκὸ κανονισμὸ ἀπὸ τὸ 1994 σχετικὰ μὲ τὶς φυτικὲς ποικιλίες, ὁ ὁποῖος μέχρι τώρα δὲν ἦταν σὲ οὐσιαστικὴ ἰσχὺ στὴν Γαλλία. Κατὰ συνέπεια, οἱ αὐτοπαραγώμενοι σπόροι, οἱ ὁποῖοι μέχρι πρότινος βρίσκονταν ὑπὸ ἕνα καθεστὼς ἀνοχῆς τῆς ὕπαρξής τους, ἔχουν πιὰ νομιμοποιηθεῖ, μὲ τὴν προϋπόθεση βέβαια ὅτι πρέπει νὰ δοθεῖ κάποια “ἀποζημίωση στοὺς ἰδιοκτῆτες τοῦ πιστοποιητικοῦ PVC” – ἐννοώντας, τὸ νὰ πληρώνονται οἱ ἑταιρεῖες σπόρων – “μὲ στόχο αὐτὲς νὰ συνεχίσουν νὰ ἀφιερώνουν τὴν δύναμή τους στὴν ἔρευνα καὶ τὴν συνεχῆ βελτίωση τῶν γενετικῶν πόρων”, ὅπως ἀναφέρει τὸ κείμενο τοῦ νόμου. Ἐξαίρεση στὸ παραπάνω ἀποτελοῦν γεωργοὶ ποὺ παράγουν λιγότερους ἀπὸ 92 τόνους σιτηρῶν.
.             Ἀπὸ τὸ 2001, ἡ νομοθεσία αὐτὴ εἶχε ἐφαρμογὴ εἶχε ἐφαρμογὴ μόνο σὲ ἕνα εἶδος, τὸ σιτάρι γιὰ παρασκευὴ ψωμιοῦ. Ὀνομάζεται «ἀναγκαία ἐθελοντικὴ συνεισφορὰ» καὶ συλλέγονταν ἀπὸ τὶς σποροπαραγωγικὲς ἑνώσεις. Οἱ καλλιεργητὲς ἔπρεπε νὰ καταβάλουν 50 σέντς/τόνο κατὰ τὴν συγκομιδὴ τοῦ σιταριοῦ. Αὐτὸ τὸ σύστημα τώρα θὰ ἐπεκταθεῖ σὲ μία ἀνοικτὴ λίστα 21 εἰδῶν, λέει ὁ Xavier Beulin, πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ὁμοσπονδίας Ἑνώσεων Παραγωγῶν Ἀγροτικῶν Προϊόντων (NFAPU). Μὲ λίγα λόγια, σύμφωνα μὲ τὸν Guy Kastler, Διευθύνοντα Σύμβουλο τοῦ Δικτύου σπόρων καὶ μέλος τῆς συνομοσπονδίας Ἀγροτῶν γιὰ τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ καλλιεργούμενα εἴδη – ὅπως σόγια, φροῦτα, λαχανικὰ – ἡ ἐπαναχρησιμοποίηση τῶν σπόρων μας θὰ εἶναι ἀπαγορευμένη, καὶ γιὰ τὰ ἄλλα μισὰ – σιτηρὰ καὶ κτηνοτροφικὰ εἴδη – θὰ πρέπει νὰ πληρώνουμε γιὰ νὰ τὰ ἐπαναχρησιμοποιήσουμε”.

 Ἔρχεται ἡ ἰδιωτικοποίηση τῶν σπόρων;

.             Πολλὲς οἰκολογικὲς καὶ ἀγροτικὲς ἑνώσεις φοβοῦνται μία σημαντικὴ παρέμβαση ἀπὸ τὶς σποροπαραγωγικὲς ἑταιρεῖες στὴν πρόσβαση σὲ σπόρους μέσα ἀπὸ δικαιώματα ἰδιοκτησίας τὰ ὁποῖα θὰ ἐπεκταθοῦν σὲ διάφορες καλλιέργειες καὶ τὰ παραγόμενα προϊόντα τους. Μὲ τὴν ἐν λόγῳ φορολόγηση, “ἀκόμη καὶ οἱ ἀγρότες ποὺ χρησιμοποιοῦν ἐμπορικοὺς σπόρους θὰ πρέπει νὰ πληρώνουν γιὰ τοὺς σπόρους τους,” ἐπισημαίνει ὁ Guy Kastler. Οἱ φόβοι ποὺ διατυπώνονται εἶναι τὸ ποσοστὸ τῶν σπόρων ἀγροκτήματος ποὺ χρησιμοποιεῖται θὰ μειωθεῖ καθὼς αὐτοὶ θὰ ἀκριβύνουν καὶ θὰ γίνουν ἔτσι λιγότερο ἑλκυστικοὶ γιὰ τοὺς ἀγρότες. Μεταξὺ φόρων καὶ ἀπαγόρευσης ἐπαναχρησιμοποίησης τῶν δικῶν τους σπόρων, οἱ ἀγρότες θὰ φορολογοῦνται ὅλο καὶ περισσότερο κάθε φορά, χωρὶς πλέον νὰ τοὺς παράγουν, ἀλλὰ μὲ τὸ ἀγοράζουν κάθε χρονιὰ τοὺς σπόρους τους. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑπάρχει ὁ φόβος ὅτι θὰ ὑπάρξει αὔξηση τῆς ἐξάρτησης ἀπὸ τὴν βιομηχανία σπόρων.
.             Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὁ Xavier Beulin πιστεύει πὼς ἐξασφαλίζεται ἔτσι ἡ συνεισφορὰ ἀπὸ τὸν καθένα στὴν ἔρευνα τῶν καλλιεργούμενων σπόρων, δεδομένου ὅτι αὐτοὶ γενικότερα προέρχονται ἀπὸ τοὺς σπόρους ἀγροκτήματος. Κάνοντας ἕναν παραλληλισμὸ μὲ ἕνα νόμο ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν “προστασία τῶν δημιουργῶν” ταινιῶν καὶ μουσικῆς, ὁ πρόεδρος τῆς NFAPU ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι “φυσιολογικὸ ὅσοι χρησιμοποιοῦν σπόρους ἀγροκτήματος νὰ συμμετέχουν ἐπίσης στὴν χρηματοδότηση τῆς δημιουργίας νέων ποικιλιῶν, δεδομένου ὅτι ἡ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι θὰ ἐπωφεληθοῦν”.
.             Ἀντικρούοντας αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα, ἡ Ἕνωση Ἀγροτικοῦ Συντονισμοῦ τονίζουν στὴν ἰστοσελίδα τους ὅτι ὁ Beulin Xavier δὲν εἶναι μόνο ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐθνικῆς Ὁμοσπονδίας Ἀγροτικῶν Ἑνώσεων NFAPU, ἀλλὰ καὶ διευθυντὴς τῆς ὁμάδας Sofiproteol, “ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μέρος μίας μεγαλύτερης ὁμάδας γαλλικῶν ἑταιρειῶν σπόρων ὅπως ἡ Euralis SEMENCES, Limagrain κ.α.”.

 Ἔρχεται ἡ ἀπώλεια τῆς βιοποικιλότητας;

.             Ἕνας περαιτέρω φόβος εἶναι ὁ ἀντίκτυπος τοῦ μέτρου αὐτοῦ στὴ γεωργικὴ βιοποικιλότητα. Προφανῶς, φυτεύοντας συνέχεια μόνο μία ποικιλία -κάτι ποὺ σχεδὸν πάντα προκύπτει ἀπὸ τὴν ἔρευνα- δὲν αὐξάνει τὴ βιοποικιλότητα. Ὁ Guy Kastler προτείνει ὅτι μὲ τὴν χρήση ἰδιοπαραγόμενων σπόρων “νέα χαρακτηριστικὰ ἐμφανίζονται, τὰ ὁποῖα ἐπιτρέπουν στὸ φυτὸ νὰ προσαρμοστεῖ καλύτερα στὸ ἔδαφος, τὸ κλίμα, τὶς τοπικὲς συνθῆκες. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο εἶναι δυνατὸν νὰ μειωθεῖ ἡ χρήση λιπασμάτων καὶ φυτοφαρμάκων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ βιομηχανία σπόρων προσαρμόζει τὰ φυτά τους στὰ δικά τους λιπάσματα καὶ φυτοφάρμακα, ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι τὰ ἴδια παντοῦ τείνοντας νὰ δημιουργήσουν ὁμοιομορφία τῶν φυτῶν, ὅπου καὶ ἂν καλλιεργοῦνται“.

 Πρὸς ἕνα καθεστὼς πατεντῶν

.             Τὸ πιστοποιητικὸ PVC στὴ Γαλλία εἶναι μία ἐναλλακτικὴ λύση γιὰ τὶς πατέντες σὲ ζωντανοὺς ὀργανισμούς, ποὺ εἶναι σὲ ἰσχύ, γιὰ παράδειγμα, στὶς ΗΠΑ. Αὐτὸ τὸ δικαίωμα πνευματικῆς ἰδιοκτησίας καταχωρεῖται ἀπὸ ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες, μέσῳ τῆς ἔρευνας, ἔχουν δημιουργήσει ὑβριδικὲς ποικιλίες καὶ ἔχουν μονοπώλιο τῆς πώλησης τῶν σπόρων [γιὰ ἀρκετὰ χρόνια] ἀπὸ τὰ εἴδη αὐτά, ὅπως συμβαίνει στὴ Γαλλία γιὰ περίπου 450 εἴδη.
.             Ὁρισμένοι, ὅπως ὁ Guy Kastler, φοβοῦνται ὅτι αὐτὸ θὰ εἶναι εὐνοϊκὸ γιὰ τὸ καθεστὼς πατεντῶν, τὸ ὁποῖο περιορίζει τὰ δικαιώματα τῶν ἀγροτῶν νὰ χρησιμοποιοῦν ἐλεύθερα προστατευόμενους σπόρους. Σὲ κάθε περίπτωση, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ πιστοποιητικὸ PVC, ἡ πατέντα ἀπαγορεύει ἐντελῶς στοὺς ἀγρότες νὰ καλλιεργοῦν [πατενταρισμένους] σπόρους ποὺ προέκυψαν ἀπὸ ἴδια παραγωγή, μὲ ἢ χωρὶς ἀποζημίωση, σύμφωνα μὲ Delphine Guey. Αὐτὴ συμβαίνει ἤδη μὲ τὶς γενετικὰ τροποποιημένες ποικιλίες (μεταλλαγμένα) ποὺ ἀνήκουν στὴν ἀμερικανικὴ ἑταιρεία Monsanto, ἡ ὁποία, σύμφωνα μὲ τὴν Marie-Monique Robinin στὸ ντοκιμαντὲρ “Ὁ Κόσμος Σύμφωνα μὲ τὴν Monsanto”, ἔχει δημιουργήσει ἕνα εἴδων “ἀστυνομικῶν σπόρων” ποὺ εἰδικεύονται στὴν παρενόχληση τῶν ἀγροτῶν ποὺ φυτεύουν ἢ ἀνταλλάσσουν “παρανομα” [πατενταρισμένους] σπόρους δικιᾶς τοὺς παραγωγῆς.
.             Ἡ ἄλλη διαφορὰ μὲ τὶς πατέντες εἶναι ὅτι τὸ πιστοποιητικὸ PCV ἐπιτρέπει στοὺς ἰδιοκτῆτες νὰ χρησιμοποιοῦν ἐλεύθερα προστατευόμενες ποικιλίες, ἐπωφελούμενοι τῶν γενετικῶν πόρων τους καὶ νὰ δημιουργήσουν νέες ποικιλίες. Ἔτσι, ἡ χρήση ἑνὸς γονιδίου ἀπὸ τὸ ἕνα φυτικὸ εἶδος δὲν ἐπιτρέπει τὴν χορήγηση πατέντας, καὶ ὡς ἐκ τούτου τὴν πλήρη ἰδιοποίησή του. Ἡ διαφοροποίηση αὐτὴ ἐπέτρεψε, σύμφωνα μὲ Delphine Guey, τὴν διατήρηση τῆς ποικιλίας τῶν γαλλικῶν ἑταιρειῶν σπόρων. Καὶ τουλάχιστον ἐπέτρεψε στοὺς παραγωγοὺς ἐπιλέξουν ἀπὸ μία εὐρύτερη ποικιλία ποικιλιῶν. Ὡστόσο, ἂν καὶ ἡ κατοχύρωση πατέντας σὲ ἔμβιους ὀργανισμοὺς δὲν ἐπιτρέπεται στὴν Γαλλία, ἡ πατεντοποίηση φυτικῶν γονιδίων ἤδη ὑφίσταται καὶ ἡ τάση αὐτὴ συνεχῶς αὐξάνεται.

 ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ» (ἐφημ. Le Monde)

, ,

Σχολιάστε

Ο ΕΝΑΣ «ΖΗΛῼ ΠΕΠΥΡΩΜΕΝΟΣ» (Πορίσματα 52ου Παιδαγωγικοῦ Συνεδρίου)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 52ου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛ. ΟΡΘ. ΙΕΡ. ΔΡ. «Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

.         Ἀπὸ τὸ 52ο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο μὲ θέμα: “Ὁ ἰδεολογικὸς ὁλοκληρωτισμὸς καὶ ἡ δύναμη τοῦ ἑνός”, ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Θεσσαλονίκη (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: ἀφοῦ προηγήθηκε στὴν Ἀθήνα στὶς 29 Δεκεμβρίου 2011) τὴν Τρίτη 3 Ἰανουαρίου 2012, προέκυψαν τὰ ἀκόλουθα πορίσματα:

• Ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς ἔχει ἀναμφισβήτητα ὁλοκληρωτικὰ χαρακτηριστικά, ὄχι τόσο μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ποὺ γνώρισε ὁ κόσμος τὸν 20ο αἰώνα, ὅσο μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐνεργοποίησης ὕπουλων δημοκρατικοφανῶν ἰδεολογικῶν μηχανισμῶν ποὺ φέρουν τὴ σφραγίδα τοῦ κυρίαρχου σὲ ὅλα τὰ πεδία πολιτισμοῦ καὶ ὑποστηρίζονται ἀπὸ πρακτικὲς ποὺ ἐργαλειοποιοῦν τὰ ἄτομα καὶ δὲν τὰ ἀφήνουν νὰ ἐνεργήσουν ἐλεύθερα καὶ κατὰ συνείδησιν.

• Ὁ σύγχρονος ὁλοκληρωτισμὸς ἐμφανίζεται ἐκεῖ ὅπου ἀπαξιώνεται ἡ προσωπικότητα, ἐφαρμόζονται ἔμμεσοι τρόποι πειθαναγκασμοῦ, ἐκβιάζονται συνειδήσεις, τίθενται ἀναγκαστικὰ διλήμματα, προσφέρονται μονόδρομοι ἀποφάσεων. Ὅταν οἱ θεσμοὶ ἀπαξιώνονται, οἱ παραδοσιακὲς ἀξίες μεταλλάσσονται, ἡ ἀληθινὴ δημοκρατία βρίσκεται σὲ κρίση, τότε ἐμφανίζεται ὁ ἰδεολογικὸς ὁλοκληρωτισμός, μὲ κύριο σύνθημά του αὐτὸ ποὺ ὁ ἴδιος καταστρατηγεῖ, δηλαδὴ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας.

μεγαλύτερη νατρεπτικ ατς τς καταστάσεως δύναμη εναι δύναμη το προσώπου. Όχι τοῦ ἀτόμου, ποὺ νοεῖται ἁπλῶς ὡς βιολογικὴ ὕπαρξη, ἀλλὰ τοῦ προσώπου, τὸ ὁποῖο συναπαρτίζει μία νότητα ψυχοπνευματικν στοιχείων πο βρίσκονται πάνω π τς φυσιοκρατικὲς ἀναγκαιότητες. Τὸ πρόσωπο εἶναι ἀπόλυτη ἀξία, εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέσα στὸν ἄνθρωπο, και ουσιῶδες γνώρισμα τοῦ κατ’ εἰκόνα εἶναι ἡ ἐλευθερία.

• Μὲ τὴν συνειδητὴ ἔνταξη τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸ μυστικὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου, τὴν Ἐκκλησία, τὸ πρόσωπό του χαριτώνεται μὲ τὴν ἄκτιστη χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πνευματέμφορος πλέον ο ἄνθρωπος μπορεῖ ἐλεύθερα καὶ ἐν ἀγάπῃ, χωρὶς ἰδεοληψίες καὶ φοβικὰ σύνδρομα, νὰ ἀνοίγεται σὲ μία ὑγιῆ κοινωνικότητα πρὸς τὸν γύρω του κόσμο, τοὺς συνανθρώπους του, τοὺς ὁποίους ἀντιμετωπίζει ὡς πρόσωπα, μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὴν ἰδιαίτερη καὶ μοναδικὴ ἀξία τους. Μὲ τόν τρόπο αὐτὸ ἀξίες καὶ ἀρετὲς ὅπως ἡ δικαιοσύνη, ἡ εἰρήνη, ἡ χαρά, ἡ πίστη, ἡ καταλλαγή, ἡ ἐλευθερία τοῦ πνεύματος γίνονται ποιότητες διανθρώπινης ἠθικῆς.

• Ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ὁ ἄνθρωπος διαθέτει τεράστια δύναμη. Δύναμη «πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων» καὶ οἰκοδομὴ τοῦ πλησίον. ταν νας εναι στεν κα ρρηκτα νωμένος μ τν Θεό, τότε κα τ δύνατα γίνονται δυνατά, σ ποιοδήποτε περιβάλλον κι ν καλεται νας ατὸς νὰ κινεται, ἀκόμα καὶ τοῦ πιὸ ἄτεγκτου ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ χειραγώγησης τῶν συνειδήσεων. Ἔχοντας μαζί του τὴν πανσθενῆ χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἀντιστέκεται, νὰ παλεύει, νὰ ἐπηρεάζει καὶ νὰ ἀλλάζει ἄρδην καταστάσεις.

• Εἰδικὰ μέσα στὸ σχολικὸ περιβάλλον ὁ ἐκπαιδευτικός, μὲ τὴ φανέρωση τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους του μέσα ἀπὸ τὴν θυσιαστικὴ ἀγάπη, τὴν μετὰ παρρησίας κατάθεση τῆς ἀλήθειας, τὸν χαριτωμένο λόγο του καὶ τὴν κατάδειξη τῆς οὐράνιας προοπτικῆς τοῦ ἀνθρώπου, μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει κυριολεκτικὰ σεισμὸ στὶς ὑπὸ διάπλασιν ψυχὲς τῶν παιδιῶν, ὁδηγώντας τες στὶς ζωογόνες πηγὲς τῆς ἀληθείας, ἀκόμη καὶ ὅταν τὰ ἀναλυτικὰ προγράμματα σπουδῶν ἀσκοῦν δεσμευτικὴ πίεση στὶς ἐπιλογές του. λα μπορον ν μετουσιωθον σ φορες κάλλους κα λήθειας, κα λόκληρη πόλη κόμα ν λλάξει, σύμφωνα μ τν ερ Χρυσόστομο, ταν νας εναι «ζήλῳ πεπυρωμένος»· πυρωμένος μὲ τὸν ἔνθεο ζῆλο, ἤ, ἀλλιῶς, μὲ τὸν ζηλωτικὸ ἐνθουσιασμό.

 ΠΗΓΗ: xfd.gr

, ,

Σχολιάστε

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ… ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΑΣ!

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ… ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΑΣ!

.          Σέ ἕνα τροπάριο τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Μ. Βασιλείου ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἐν λόγῳ μέγας ἅγιος – ἐφύλαξε – «ἐτήρησεν ἀδούλωτον τό τῆς ψυχῆς ἀξίωμα». Εἶναι δέ ἐξ ἴσου χαρακτηριστικό ὅτι στά 49 χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, μᾶλλον δέ στά μισά περίπου ἀπό αὐτά, ὁπότε ἦταν καί κληρικός, ἐπιτέλεσε ἔργο ἀξιοθαύμαστο, ὄχι μόνο κοινωνικό ἤ θεολογικό, γιατί ὅλοι γνωρίζουμε τήν Βασιλειάδα καί τά συγγράμματα τοῦ Καππαδόκου Πατρός, ἀλλά μᾶς κληροδότησε συγχρόνως ἦθος, βίο καί πολιτεία βαθειᾶς καί ἐξαίρετης πνευματικότητας.
.        Δέν γνωρίζω πόσοι ξέρουν γιά τήν Ἑξαήμερο τοῦ Μ. Βασιλείου ἤ κάποια ἄλλα συγγράμματα. Ὅλοι ὅμως ἔχουν ἀκούσει γιά τήν γενναία στάση του τρεῖς φορές, δυό φορές μάλιστα στόν ἀνώτατο ἄρχοντα, τόν αὐτοκράτορα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, δηλ. τή μία φορά στόν Ἰουλιανό τόν Παραβάτη καί τήν ἄλλη στόν αἱρετικό Οὐάλεντα καί μία φορά στήν κατάχρηση ἐξουσίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς προϊσταμένης ἀρχῆς του. Συνέβη δέ ὄντας κάποτε φυλακή ὁ ἅγιος Πατέρας, νά ξεσηκωθεῖ ὁ κόσμος καί νά πάει νά τόν ἀποφυλακίσει βίαια, γεγονός τό ὁποῖο ἐκθείασε καί ἐπαίνεσε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Σά νά λέγαμε σήμερα νά πήγαινε ὁ κόσμος στόν Κορυδαλλό νά ἀποφυλακίσει  τόν Ἡγούμενο Εὐφραίμ…
.          Ἴσχυε γιά τόν Μ. Βασίλειο ὁ λόγος τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «οὐδέν ἰσχυρότερον τῶν πάντα παθεῖν ἑτοίμων». Δέν ὑπάρχει τίποτε πιό φοβερό καί ἀνίκητο ἀπό τούς ἀνθρώπους πού εἶναι ἕτοιμοι γιά ὅλα, ἀπό ἕναν ἄνθρωπο πού δέν λογαριάζει τίποτε, ἀκόμη καί τόν θάνατο. Αὐτός πού ξεπέρασε τόν φόβο τοῦ θανάτου αὐτός εἶναι ἱκανός γιά ὅλα, αὐτός ὀρθοτομεῖ τήν ἀλήθεια, αὐτός ὑπηρετεῖ ἀλύγιστα τό δίκαιο, αὐτός ἐνώπιον βασιλέων καί ἀρχόντων τραβάει τήν ὁδό τῆς συνειδήσεως καί τοῦ μαρτυρίου. Καί τό εἴδαμε αὐτό ὡς γεγονός στήν περίπτωση τοῦ Μ. Βασιλείου.
.           «Δέν φοβᾶμαι τίποτε, εἶπε στό Μόδεστο, στόν ἀπεσταλμένο τοῦ αὐτοκράτορα Οὐάλεντα! Ἡ ἐξορία; δέν μοῦ προξενεῖ ἐντύπωση, «τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς». Ἡ δήμευση; οὔτε κι αὐτή, διότι δέν ἔχω τίποτε παρά τό ράσο καί τά βιβλία μου. Τά βασανιστήρια; μέ τό πρῶτο χτύπημα θά καταρρεύσει τό ἀράχνιο τοῦτο, δηλ. τό σῶμα του. Ὁ θάνατος; θά μέ πάει μία ὥρα ἀρχύτερα στό Χριστό. Ἀπείλησε κάτι ἄλλο, ἄν ἔχεις… Ἐγώ ὑπακούω στό δικό μου βασιληᾶ. Ἀκουέτω ταῦτα καί ὁ βασιλεύς».
.          Στόν Ἰουλιανό δέ ὁ ἅγιος Πατέρας εἶπε τό ἑξῆς ἀμίμητο, ὅταν ἐκεῖνος περιφρονητικά δέν δέχτηκε τά ψωμιά τῆς Καισάρειας καί πέταξε ἕνα δεμάτι τριφύλλι μπροστά στόν Βασίλειο: «Βασιλιά, ἐμεῖς σοῦ δώσαμε ἀπό αὐτά πού τρῶμε, σάν ἄνθρωποι. Φαίνεται ὅτι καί σύ μᾶς ἔδωκες ἀπό αὐτά πού τρῶς, δηλ. χορτάρια, ὅπως τό ζῶο, ἐννοοῦσε».
.          Ἂς ἀπομακρυνθοῦμε μερικούς αἰῶνες… Μία ἀπό τίς 10 καλύτερες φωτογραφίες τοῦ 20οῦ αἰώνα ἦταν καί ἡ φωτογραφία ἐνός κινέζου φοιτητή στήν μεγαλύτερη πλατεία τοῦ Κόσμου, στήν Τιέν ἄν Μέν τοῦ Πεκίνου, τόν Ἰούνιο τοῦ 1989, 3-4/6/1989, ὅπου ἕνας νέος, ἕνα πλάσμα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, πού εἶχε μέσα του τή λογική καί τό αὐτεξούσιο, τήν ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως καί τῆς γνώμης, τάβαλε μέ μιά φάλαγγα ἀπό ἅρματα μάχης. Στάθηκε ἀγέρωχα καί ἀκίνητα μπροστά στό καταπιεστικό σύστημα, δέν ἄφησε νά περάσει ἡ φάλαγγα, στούς ἐλιγμούς μάλιστα τοῦ πρώτου ἅρματος, ἐλισσόταν κι αὐτός ἀποτρεπτικά, κάποια στιγμή πήδηξε ἐπάνω καί διαλεγόταν, προφανῶς γιά νά πείσει… Ἔβλεπε κάποιος ἕνα ὑπερκόσμιο θέαμα, ἡ ψυχή νά νικᾶ τό ἀτσάλι, ἡ ἐλευθερία νά νικᾶ τόν ὁλοκληρωτισμό, τό πνεῦμα νά νικᾶ τήν ὕλη, τό πλάσμα τοῦ Θεοῦ νά νικᾶ τό δαιμονικό στοιχεῖο καί ἡ ἄνοιξη τῆς ζωῆς νά νικᾶ τό σκοτάδι τῶν ἀπάνθρωπων μηχανισμῶν. Αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ δυναμική του προσώπου. Ὁ δυναμισμός του. Ἐκεῖνες τίς ἡμέρες μάλιστα γύρω στίς 7000 νέων ἔχασαν τή ζωή τους στήν ἡρωϊκή πλατεία Τιέν ἄν Μέν. Λεπτομέρειες δέν θά μάθουμε ποτέ.
.          Ἀλήθεια, γιατί καί μεῖς σήμερα σέ ἠπιότερες μορφές σύγκρουσης καί σέ εὐνοϊκότερες συνθῆκες νά μή μποροῦμε νά ἀρθρώσουμε λόγο ἀνατρεπτικό τῆς μιζέριας καί νά ὀρθώσουμε ἀρνητικό τό παράστημά μας στήν βλακεία πού ἀπειλεῖ τή λογική μας καί τή ζωή μας τελικά;  Πράγματι πόσο χρειαζόμαστε σήμερα αὐτή τή συμπεριφορά, τή στάση ζωῆς, τό φρόνημα τό ἀντιστασιακό, τό καθαρά συνειδησιακό. Ἕνας ἀπό τούς παλιούς προέδρους τῆς Ἀμερικῆς ἔγραψε ἕνα βιβλίο μέ τίτλο: «Ἡ σκιαγραφία τῶν Γενναίων» καί ἀνέφερε ἐκεῖ μέσα περιπτώσεις βουλευτῶν καί γερουσιαστῶν, ἀκόμη καί προέδρων, πού θυσίασαν τή θέση τους καί τό πολιτικό τους μέλλον, ἀλλά δέν παρέκαμψαν τήν συνείδησή τους. Ἀλήθεια, γιατί σήμερα δέν ὑπάρχει αὐτή καταγραφή; Γιατί μία εἰδησεογραφική ἔρευνα δέν ἀποτυπώνει πουθενά, μά πουθενά, σχεδόν, τέτοια περιστατικά; Πῶς γίναμε ὅλοι ἀνθρωπάκια καί ὀσφυοκάμπτες καί συμφεροντολόγοι καί ζοῦμε μέ σκοπιμότητες καί ἐλιγμούς, μέ ἀβαρίες στίς ἀρχές καί τά πιστεύω μας;
.          Κάνει ἐντύπωση πώς ἡ μυστική δύναμη τοῦ προσώπου δέν βρίσκεται τόσο στή ἰσχύ τῶν ἐπιχειρημάτων ἤ στήν γενναιότητα τῶν ἀποφάσεων ἤ στή  ἀξία τῶν ἰδεῶν πού ἐκπροσωπεῖ. Βρίσκεται κυρίως στήν ἀφοβία τοῦ θανάτου. Πρόσφατα παραδείγματα τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου μας ἀποδεικνύουν «τοῦ λόγου τό ἀσφαλές». Ὁ θάνατος εἶναι ὁ ἔσχατος ἐχθρός, τό ὅριο τῆς ἀντοχῆς μας καί τό μεγαλύτερο κύμα πού ζητάει νά μᾶς καταπιεῖ. Μόνο ὅποιος κυττάζει κατάματα τό θάνατο, αὐτός εἶναι ἐλεύθερος καί πιστός στίς ἀρχές του καί χαράζει ὄντως δυναμική πορεία – προσωπική πορεία πρός τό πεπρωμένο καί τά ἰδανικά του.
.          Τό βλέπουμε αὐτό σέ ὅλους τοὺς μεγάλους ἄνδρες. Στούς μεγάλους ἁγίους καί στούς μεγάλους μάρτυρες. Ὅσοι νίκησαν στήν εἰρηνική ζωή τους, ἀλλά καί στόν  πόλεμο, ἀκόμη καί ἀπό τούς ἐθνικούς μας ἥρωες, ἦταν ἄνθρωποι πού περιγελοῦσαν τόν θάνατο. Ἡ περιφρόνηση τοῦ θανάτου ὅμως, πράγμα ἀντίθετο μέ τή φύση μας, δέν ἐξασφαλίζεται στίς ὑπεραγορές τῆς σύγχρονης ματαιότητας καί δουλικότητας. Βρίσκεται στίς ἅγιες ἀποθῆκες τοῦ Πνεύματος. Στό οὐράνιο καί αἰώνιο θησαυροφυλάκιο τῆς Ἁγ. Γραφῆς. Εἶναι μίμηση τοῦ παραδείγματος τοῦ Χριστοῦ καί ὑπόσχεση – προσδοκία τοῦ Παραδείσου. Δέν ξεπερνᾶμε ἀλλοιῶς τή φύση μας πού φοβᾶται δικαιολογημένα τό θάνατο. Θέλουμε ἕνα παράδειγμα. Τό ᾽χουμε: στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Θέλουμε καί μία προοπτική. Τήν ἔχουμε: στή συνέχεια τῆς πορείας μας σέ οὐράνιες τροχιές.
.          Ἀλήθεια πόσο διαφορετικά θά ἦταν τά πράγματα στή ζωή μας ἄν δέν κοιτάγαμε μόνο τή ζωούλα μας. Στήν πολιτική, κοινωνική, οἰκογενειακή, στρατιωτική καί οἰκονομική ζωή. Πόσο ὡραία θά ἦταν τά νειάτα μας ἄν μεγάλωναν μέ αὐτή τήν ἡρωϊκή καί ἱερή θεώρηση τοῦ μοναδικοῦ καί ἀνεπάληπτου ἀνθρωπίνου προσώπου. «Τά νειάτα εἶναι πλασμένα γιά τόν ἡρωϊσμό», λέγει ὁ Πώλ Κλωντέλ. Ἀλήθεια πόσο φταῖμε πού καταδικάσαμε τά γενναĩα παιδιά τῆς Ἑλλάδας μας στό μαρασμό τῆς ὑποτέλειας καί τῆς ἐξάρτησης καί πλέον δέν μποροῦν νά περπατήσουν στούς δρόμους τῆς ἱστορίας τῆς φυλῆς μας.
.          Στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ βρίσκουμε ἀληθινά αὐτό πού θέλουμε. Στόν Κῆπο τῶν Ἐλαιῶν ὁ Χριστός νικᾶ τόν φόβο τοῦ θανάτου. Μετά προχωράει πρός τούς ἐχθρούς Του κατά πρόσωπο. Ἀντιμετωπίζει νηφάλια τόν προδότη, ψύχραιμα τή σπείρα, μέ πόνο ψυχῆς τόν ἀρνητή, μέ λύπη τούς λιποτάκτες, μέ γενναιότητα τούς βασανιστές, μέ ἀπάθεια τούς κατηγόρους, μέ σιωπή τήν ἐξουσία, μέ συγχωρητικότητα τούς σταυρωτές, μέ ἐλεημοσύνη τόν μετανοοῦντα ληστή, μέ ἀγάπη τόν ἁπλό κόσμο, μέ ὑπομονή τήν ἐγκατάλειψη, μέ κυριαρχία τή δίψα, μέ αὐταπάρνηση τό χωρίς ἀναισθητικό σταύρωμα. Βλέπει κατάματα τόν θάνατο. Προχωρεῖ στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νικᾶ τόν θάνατο καί τήν ἁμαρτία καί τόν διάβολο. Ἐλευθερώνει τόν κόσμο ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου καί τήν δουλεία τῆς ἐνοχῆς. Ἐλευθερία καί Ἀνάσταση μᾶς ἔφερε ἡ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου τοῦ ἀναμάρτητου Χριστοῦ.
.          Μή φοβόμαστε ἀπό τήν ἐπίθεση λοιπόν τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ στίς μέρες μας. Ὁ ἕνας ἄνθρωπος μπορεῖ νά κάνει τή διαφορά. Ὁ Μ. Βασίλειος τήν ἔκανε. Στήν ἐποχή του. Καί μεῖς μποροῦμε τώρα. Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες σήμερα. Ἀπέναντι στήν ἰσοπεδωτική συμπεριφορά τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων καί τή δικτατορία τῶν ἀγορῶν, ἀπέναντι στήν ὁμοιομορφία τοῦ κόσμου καί τῆς ἐπιβαλλόμενης πολιτικῆς καί κομματικῆς πειθαρχίας, στόν ἰδεολογικό ὁλοκληρωτισμό τῶν ΜΜΕ, ἀπέναντι στή λεγόμενη ἐφιαλτική λογοκρισία τῶν εἰδήσεων καί τῶν ἀπόψεων καί τόν ἀποκλεισμό τῆς Ἐκκλησίας, ἀπέναντι σέ μιά «μιλημένη» δικαιοσύνη μέ προειλημμένες ἀποφάσεις, ἀπέναντι σέ ἕνα ἐπιστημονικό, δηλ. ἠλεγμένο, ἐλεγχόμενο, μεθοδευμένο καί προσχεδιασμένο, κακό, ἐμεῖς ἄς χαράξουμε μία προσωπική δυναμική πορεία μέ ἀφοσίωση στήν ἀλήθεια, ἀκεραιότητα στό ἦθος καί σεβασμό στή συνείδησή μας.
.          Ἀφοῦ θά κριθοῦμε καί θά κριθοῦμε μία μέρα, γιατί νά μή προτιμήσουμε τήν ἀλάθητη καί διαγνωστική κρίση  τοῦ Θεοῦ καί τῆς φωνῆς μέσα μας, ἀπό τήν πρόσκαιρη, ἀμφίβολη, ἐπιφανειακή, μέ ἡμερομηνία λήξεως κρίση τῶν ἀνθρώπων. Ἡ μέν παραμένει αἰώνια καί οὐράνια, ἡ ἄλλη μεταβαλλόμενη καί προσωρινή. Αὐτό ὅμως χρειάζεται χάρη καί πρότυπο, Χριστοκεντρικά καί τά δυό. Χρειάζεται κάθε μέρα κάποιος νά πεθαίνει γιά τήν ἀλήθεια καί τήν συνείδησή του. Νά ἐλευθερώνεται πρῶτα μέσα του ἀπό τόν τύραννο, πού λέγεται κοσμοκράτορας διάβολος, τόν τυραννίσκο, πού λέγεται κόσμος καί νοοτροπία τῆς μάζας καί ἀπό τό «ταγκαλάκι» πού λέγεται σάρκα καί σαρκικό φρόνημα. Ὅλα αὐτά ὑπερνικῶνται «διά τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς» καί ἐφ᾽ ὅσον ἀφομοιώσουμε ὡς ἀρχή ζωῆς καί γνώμονα τό σταυρικό φρόνημα καί ὄχι τό σαρκικό θέλημα.

ΠΗΓΗ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΑΜΙΑΣ
(sites.google.com/site/xrestia/anartiseisall/70)

, , , , , , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.000 ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Προσφυγὴ στὸ ΣτΕ
γιὰ τὴν ἀπαγόρευση ἀγορῶν ἄνω τῶν 3.000 εὐρὼ μὲ μετρητὰ

.        Ἀντίθετο στὴν Συνθήκη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοἈνθρώπου (ΕΣΔΑ) καὶ τὸ Σύνταγμα, εἶναι τὸ νομοθετικὸ πλαίσιο ποὑποχρεώνει τοὺς πολίτες νὰ συναλλάσσονται μέσῳ Τραπεζῶν μἐπιταγὲς ἢ πιστωτικὲς κάρτες, ἐφ᾽ ὅσον ἡ κάθε ἀγορὰ-πώληση ἢ παροχὑπηρεσιῶν εἶναι ἄνω τῶν 3.000 εὐρ (καὶ μετὰ τὸ 2012 ἄνω τῶν 1.500 εὐρώ). Αὐτὸ ὑποστηρίζουν μὲ προσφυγή τους στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας δύο Ἕλληνες πολίτες. Ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν εἶναι δικηγόρος Ἀθηνῶν καὶ ἡ δεύτερη κάτοικος Βρυξελλῶν.
.      Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὸ Ν. 3842/2010 καὶ τὴν ἀπὸ 9.2.2011 ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν “φορολογικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἐκδίδονται ἀπὸ ἐπιτηδευματίες, γιὰ πώληση ἀγαθῶν ἢ παροχὴ ὑπηρεσιῶν σὲ ἰδιῶτες, ἐξοφλοῦνται ἀπὸ τοὺς λῆπτες αὐτῶν ἀποκλειστικὰ μέσῳ Τραπέζης, μὲ χρεωστικὲς ἢ πιστωτικὲς κάρτες τοῦ ἀγοραστῆ τῶν ἀγαθῶν ἢ λήπτη τῶν ὑπηρεσιῶν ἢ μέσῳ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ ἢ μὲ ἐπιταγές, ἀποκλειομένης τῆς ἐξοφλήσεως τῶν ὑπ᾽ ὄψιν στοιχείων μὲ μετρητά”.
.       Ὡς κατώτερο ὅριο συναλλαγῆς καθορίστηκε τὸ ποσὸν τῶν 3.000 εὐρὼ γιὰ τὸ ἔτος 2011 καὶ τὸ ποσὸν τῶν 1.500 εὐρὼ ἀπὸ 1.1.2012 καὶ μετά. Ὡς ἀξία δὲ συναλλαγῆς νοεῖται τὸ συνολικὸ ποσὸ τῆς συναλλαγῆς, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Φ.Π.Α.
.     Παραλλήλως, οἱ δύο πολίτες τονίζουν ὅτι σύμφωνα μ τ νέο μέτρο θ ποχρεωθον ν γίνουν κάτοχοι πιστωτικς χρεωστικς κάρτας, κάτι πο προϋποθέτει τν ναγκαστικ σύναψη τραπεζικς σύμβασης, παρ τὴν θέλησή τους.
.        Οἱ δύο πολίτες ὑπογραμμίζουν ὅτι τὸ νέο μέτρο εἶναι ἀντίθετο στὸ συνταγματικὸ δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἀνάπτυξης τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς (ἄρθρο 5), καθὼς ὑποχρεοῦνται νὰ συνάπτουν παρὰ τὴ θέλησή τους συμβάσεις μὲ τραπεζικὰ ἱδρύματα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἐξοφλοῦν τὶς καταναλωτικὲς ἀγορές τους ποὺ εἶναι ἄνω τῶν 1.500 εὐρώ.
.       Ἀκόμη, ἐπισημαίνουν ὅτι ὑποχρεοῦνται νὰ συνεργάζονται μὲ Τράπεζες σὲ μία περίοδο ποὺ ἐκ τῆς διεθνοῦς χρηματοπιστωτικῆς κρίσεως ἐνέχει κινδύνους, καθὼς ἡ Τράπεζα μὲ τὴν ὁποία θὰ συμβληθοῦν μπορεῖ νὰ βρεθεῖ σὲ ἀδυναμία ἢ ὑπερημερία πληρωμῆς, ἐνῶ ἐπισημαίνουν ὅτι μὲ τὰ νέα νομοθετήματα δὲν θὰ μποροῦν νὰ ὀπισθογραφοῦν οὔτε συναλλαγματικές.
.         Ὅμως, παραβιάζεται κα τ πρτο πρόσθετο Πρωτόκολλο τς ΕΣΔΑ, καθς ποχρεώνονται ν μεταβιβάζουν τν κυριότητα τν χρημάτων τους σ ναν τραπεζικ ργανισμό, ντικαθιστώντας τσι τ περιουσιακό τους δικαίωμα μ νοχικ δικαίωμα.
.         Ὁ περιορισμὸς αὐτὸς ἔρχεται σὲ ἀντίθεση καὶ μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Καὶ αὐτὸ γιατί τ νομοθετικ μέτρα δν πιτρέπουν τν λεύθερη διακίνηση τν κεφαλαίων π λλες ερωπαϊκς χρες, ὅπως εἶναι τὰ κεφάλαια ἀπὸ τὸ Βέλγιο (ποὺ διαμένει ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο ποὺ ἔχει προσφύγει στὴ Δικαιοσύνη) πρὸς τὴν Ἑλλάδα.
.        Ἐπίσης, παραβιάζεται καὶ τὸ ἄρθρο 128 τῆς ἐν λόγῳ Συνθήκης, καθὼς ὅλες οἱ συναλλαγὲς εἶναι ἐλεύθερες ἐκτὸς ἐὰν τὰ μέρη (πωλητὴς-ἀγοραστὴς) ἔχουν συμφωνήσει ἄλλα μέσα πληρωμῆς. Πολὺ περισσότερο παραβιάζεται ἡ Συνθήκη, καθὼς τὸ νέο νομοθετικὸ μέτρο ἐπιβάλλει τὴν ἀναγκαστικὴ κυκλοφορία πιστωτικῶν μέσων γιὰ τὴν ἐξόφληση συναλλαγῶν μεταξὺ ἰδιωτῶν.
.      Τὸ μέτρο ατ -τονίζουν οἱ δύο πολίτες- πιβλήθηκε γι τὴν φορολογικ παρακολούθηση κα τν λεγχο τν συναλλαγν κα τν χρηματικν ρον τν διωτν. Ὅμως δν φαίνεται ν ξυπηρετε κάποιο δημόσιο σκοπ καν ν σταθμιστε μ τν περιορισμ τν τομικν δικαιωμάτων πο προκαλε καὶ τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ γιὰ κάθε συναλλαγὴ ἐκδίδεται φορολογικὸ στοιχεῖο, δηλαδή, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχει ἐκδοθεῖ τὸ προβλεπόμενο ἀπὸ τὴ φορολογικὴ νομοθεσία φορολογικὸ στοιχεῖο ἀπὸ τὸν ἐπιτηδευματία στὸν ἰδιώτη, τὸ ταμειακὸ συμφέρον τοῦ δημοσίου ἔχει καλυφθεῖ.

ΠΗΓΗ: http://www.marketbeast.gr (28 Ἀπριλίου 2011)
ΑΠΕ – ΜΠΕ

, , , , ,

Σχολιάστε