Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ὁλοκληρωτισμός

ΣΥΜΦΩΝΙΑ “ΤΕΡΑΤΩΝ” («Οἱ κρατικὲς ὑπηρεσίες ζητοῦσαν ἀπὸ πολίτες νὰ ἐξηγήσουν γιὰ ποιὸ λόγο εἶχαν τὸ κινητό τους κλειστό»)

Συμφωνία τεράτων…

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                     «“Εἶμαι διατεθειμένος νὰ κάνω ‘θερμοπυρηνικὸ πόλεμο’ γιὰ αὐτό”. Ὅσοι νομίζουν ὅτι αὐτὴ ἡ φράση εἰπώθηκε ἀπὸ πολιτικὸ ἢ στρατιωτικό, κάνουν λάθος. Ἡ φράση ἀνήκει στὸν Στὶβ Τζόμπς. Ὁ ἐμμονικὸς ὁραματιστὴς καὶ ἱδρυτὴς τῆς Apple φέρεται νὰ ἀπάντησε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο στὸν Γουόλτερ Ἄϊζακσον, τὸν ἐπίσημο βιογράφο του, ὅταν ὁ τελευταῖος συζητοῦσε μαζί του γιὰ τὴ μήνυση ποὺ εἶχε καταθέσει ἐναντίον τῆς Google» («Καθημερινὴ» 6-6-2020).
.                     Οἱ δύο κολοσσοὶ συγκρούσθηκαν μανιωδῶς, ὅταν ἡ Google δημιούργησε δικό της λογισμικό (τὸ Android) γιὰ κινητὰ τηλέφωνα, ἐκεῖ ποὺ κυριαρχοῦσε τὸ λογισμικὸ τῆς Apple (τὸ iOS). Σήμερα οἱ ἄλλοτε ἐχθροὶ ἀποφάσισαν νὰ συνθηκολογήσουν. Ὁ «θερμοπυρηνικὸς πόλεμος» μεταξύ τους στὸ τέλος ἀποφεύχθηκε. Οἱ δύο θηριώδεις ἑταιρεῖες κατάλαβαν ἀρκετὰ νωρὶς ὅτι δὲν τὶς συμφέρει νὰ ἀποδυθοῦν σὲ πόλεμο ἀλληλοεξοντώσεως. Καὶ ἀποφάσισαν νὰ μοιρασθοῦν τὴ λεία ποὺ ἀπρόσμενα παρουσιάσθηκε μπροστά τους. Ἀπρόσμενα… τρόπος τοῦ λέγειν· διότι πῶς καὶ πῶς περίμεναν μιὰ τέτοια εὐκαιρία. Μόνο ποὺ τοὺς ἦρθε νωρίτερα ἀπ᾿ ὅ,τι ἴσως λογάριαζαν, ἢ καί, ὅπως διατείνονται ἀρκετοί, μυστικὰ καὶ συνωμοτικὰ σχεδίαζαν.
.                     Τί ἀκριβῶς ὅμως ἐπιχειροῦν νὰ πραγματοποιήσουν; Αὐτὸ ποὺ ἀνέκαθεν ἦταν τὸ ὄνειρο ὅλων τῶν κάθε εἴδους ἐξουσιαστῶν: νὰ ἐλέγχουν τὰ πάντα. Τώρα θέλουν νὰ τὸ κάνουν μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. «Γιὰ τὸ καλό μας» ἀσφαλῶς! Γιὰ νὰ προστατέψουν τὴν ὑγεία μας! Σκοπός τους τώρα εἶναι νὰ δημιουργήσουν ἕνα ἑνιαῖο σύστημα, τὸ ὁποῖο νὰ λειτουργεῖ καὶ στὰ δύο λογισμικά. Ἔτσι ὥστε, ἂν π.χ. συμβεῖ κάποιος νὰ παρουσιάσει συμπτώματα κορωνοϊοῦ, νὰ εἰδοποιοῦνται ὅσοι βρίσκονται κοντά του μὲ μήνυμα στὸ κινητό τους νὰ τὸν ἀποφεύγουν.
.                     Ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ ἀφελεῖς ἀντιλαμβάνονται ὅτι τὸ τόσο μεγάλο ἐνδιαφέρον τῶν δύο τεχνολογικῶν κολοσσῶν δὲν προέρχεται ἀπὸ κάποια ξαφνικὴ ἔκρηξη καλοσύνης τους. Τὸ κύριο ἐνδιαφέρον τους βρίσκεται στὸ νὰ ἐξασφαλίσουν ὅσο γίνεται περισσότερα προσωπικὰ δεδομένα, εἰ δυνατὸν δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη. Ἑπομένως ποιά κρατικὴ ἐξουσία θὰ ἀντισταθεῖ στὸν πειρασμὸ νὰ ἀποκτήσει πρόσβαση σὲ αὐτά, ὥστε νὰ ἐλέγχει τοὺς πολίτες; Πρόσφατα στὴν Ταϊβὰν οἱ κρατικὲς ὑπηρεσίες ζητοῦσαν ἀπὸ πολίτες νὰ ἐξηγήσουν γιὰ ποιὸ λόγο εἶχαν κάποιες ὧρες τὸ κινητό τους κλειστό.
.                     Ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ ἐποχὴ τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου ἔχει ἤδη ἀρχίσει. Σήμερα πλέον, ἀκόμη καὶ ἄθεοι διαβάζουν προσεκτικὰ τὸ 13ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως, στὸ ὁποῖο ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης περιέγραψε πρὶν ἀπὸ 1.900 τόσα χρόνια μιὰ τέτοια κατάσταση στὸν καιρὸ τῆς ἐξουσίας τοῦ «θηρίου», δηλαδὴ τοῦ Ἀντιχρίστου… Ἄραγε δὲν πρέπει αὐτὸ νὰ μᾶς ἀφυπνίσει, ὥστε νὰ προετοιμαζόμαστε πνευματικὰ γιὰ τὴ μεγάλη ἀναμέτρηση;

,

Σχολιάστε

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ (Γ. N. Παπαθανασόπουλος)

Ἰδεολογικὸ σύμπλεγμα κατωτερότητας

τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Στὴν Ἑλλάδα οἱ νικητὲς τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ποὺ ἔσωσαν τὴ Δημοκρατία, διακατέχονταν ἀπὸ σύμπλεγμα κατωτερότητας ἔναντι τῶν ἡττημένων, ποὺ ἐπιχείρησαν νὰ ἐπιβάλουν στὴ χώρα τὸν ὁλοκληρωτισμό. Πρόκειται γιὰ παγκόσμια πρωτοτυπία. Πράγματι, ἀντὶ οἱ ἡττημένοι νὰ ἀπολογοῦνται γιατί αἱματοκύλισαν τὴν Ἑλλάδα, κέρδισαν τὸν ἰδεολογικὸ ἀγώνα καὶ πέτυχαν νὰ ἀπολογοῦνται οἱ νικητὲς γιατί τοὺς νίκησαν καὶ νὰ κάνουν αὐτοκριτικὴ γιὰ τὰ ὅσα διέπραξαν σὲ βάρος τους!… (Δὲς σχετ. Γ.Ν. Παπαθανασόπουλου «Ἐμφύλιες Μάχες Ἰδεῶν – Ὁ ἰδεολογικὸς ἐμφύλιος πόλεμος στὴν Ἑλλάδα, 1946-1960», ἐκδ. «Ἐπίκεντρο», Θεσσαλονίκη, 2018).
.             Τὸ πρόβλημα γιὰ τὴ χώρα εἶναι πὼς ἀκόμη καὶ μετὰ τὸ 1989, τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνισμοῦ, τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων τῆς κεντρικῆς καὶ ἀνατολικῆς Εὐρώπης, καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῶν ἀποτροπιαστικῶν ἐγκλημάτων τοῦ σταλινισμοῦ στὴν Ἑλλάδα, οἱ ἰδεολογικοὶ ἀπόγονοι τῶν νικητῶν ἐξακολουθοῦν νὰ διακατέχονται ἀπὸ τὸ ἴδιο σύμπλεγμα κατωτερότητας. Πρόσφατο σύμπτωμα: Οἱ ἕξι ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ Εὐρωβουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας σὲ πρόσφατο ψήφισμα κατὰ τῆς βίας τοῦ σταλινικοῦ καὶ τοῦ ναζιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ἀπέφυγαν νὰ ἀντιπαραταχθοῦν μὲ τὸ ΚΚΕ… Ἡ κα Σπυράκη ψήφισε μαζὶ μὲ τὸ ΚΚΕ κατὰ τοῦ ψηφίσματος, πέντε ἔρριψαν λευκὸ ἢ ἀπέσχον καὶ μόνο ἡ κα Ἀσημακοπούλου ἔδωσε θετικὴ ψῆφο…
.             Σημειώνεται ὅτι ἡ ὁμάδα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, στὴν ὁποία ἀνήκει ἡ ΝΔ, ψήφισε ὑπὲρ τοῦ ψηφίσματος… Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ὁμάδες τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν, Φιλελευθέρων καὶ Πρασίνων. Οἱ ἕξι εὐρωβουλευτὲς τῆς ΝΔ ψήφισαν ὡς νὰ ἀνήκουν στὴν πτέρυγα τῶν κομμουνιστῶν, ἢ τῶν ἀριστερῶν μαρξιστῶν.
.             Διευκρινίζεται ὅτι σύμπλεγμα, κατὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ Γιούνγκ, εἶναι τὸ σύνολο τῶν συνειρμῶν καὶ παρορμήσεων, ποὺ συνδέονται ἀπὸ ἄτομα καὶ ὁμάδες μὲ ἕνα συγκεκριμένο θέμα καὶ ἐπηρεάζουν τὴ συμπεριφορά τους. Καὶ τὸ σύμπλεγμα κατωτερότητας, κατὰ τὸν Ἄντλερ, «ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στὴν ὑποταγὴ στὴ θέληση τοῦ ἰσχυροῦ», εἴτε αὐτὴ εἶναι ἰδεολογική, εἴτε πολιτική, εἴτε κοινωνική.
.             Τὸ ψήφισμα τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, τῆς 19ης Σεπτεμβρίου 2019, ἦταν σχετικὸ μὲ τὴ σημασία τῆς μνήμης γιὰ τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης καὶ κατατέθηκε, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν 80 χρόνων ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καὶ τοῦ συμφώνου Μολότοφ – Ρίμπεντροπ (23/8/1939). Σὲ αὐτὸ καταδικάζεται ἡ βία τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων καὶ ἡ διάδοση ὁλοκληρωτικῶν ἰδεολογιῶν, εἴτε αὐτὲς εἶναι ναζιστικές, εἴτε κομμουνιστικές. Ὑπενθυμίζεται πὼς οἱ γονεῖς καὶ οἱ παπποῦδες τῶν Εὐρωβουλευτῶν, ποὺ ἔφεραν πρὸς ἔγκριση τὸ ψήφισμα, ὑπέφεραν καὶ ἀπὸ τοὺς δύο ὁλοκληρωτισμοὺς καὶ εἶναι ἀκόμη φανερὰ τὰ σημάδια τῶν βασάνων ποὺ ὑπέστησαν.
.             Ἡ Χάννα Ἀρὲντ περιέγραψε καὶ ἑρμήνευσε τὴν ἀπανθρωπιὰ τοῦ ναζιστικοῦ καὶ τοῦ σταλινικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Στὸ βιβλίο της «Τὸ ὁλοκληρωτικὸ σύστημα» (Ἔκδ. Εὐρύαλος, Ἀθήνα, 1988) ἔγραψε: «Ὁ ἰδανικὸς πολίτης τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἐξουσίας δὲν εἶναι οὔτε ὁ πεπεισμένος ναζί, οὔτε ὁ πεπεισμένος κομμουνιστής, ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει διαχωρισμὸ μεταξὺ γεγονότος καὶ μύθου (δηλαδὴ ἀγνοεῖ τὴν πραγματικότητα τῆς ἐμπειρίας) καὶ μεταξὺ ἀληθινοῦ καὶ ψεύτικου (δηλαδὴ ἀγνοεῖ τοὺς κανόνες τῆς σκέψης).-

,

Σχολιάστε

Η «ΚΑΤΑΡΑ» ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

«Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση καί πλαστικό χρῆμα:
Ἐπιπτώσεις στήν ἀτομική καί κοινωνική ἐλευθερία»

Δήμου Θανάσουλα, Δικηγόρου παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ:
Κατάργηση Μετρητῶν – τέλος τῆς ἐλευθερίας.
Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.

Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοί πατέρες,
Κυρίες καί κύριοι καλησπέρα σας.

.                 Εἴμαστε πραγματικά εὐγνώμονες γιά τήν προσέλευσή σας. Ἦταν πολύ μεγάλη θυσία γιά τόν κόσμο, τό πρῶτο ζεστό Σαββατοκύριακο τοῦ καλοκαιριοῦ νά ἔρθει νά τό ἀφιερώσει σέ μιά τέτοια ἡμερίδα. Φαίνεται ἡ ἀγωνία καί ὁ καημός τοῦ κόσμου.

.              Σᾶς εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ, γι’αὐτό σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι στό ἑπόμενο διάστημα δέν θά σᾶς τιμωρήσω καί δέν θά φάω τήν ὥρα σας μέ δύσκολες νομικές ἐκφράσεις . Αὐτά τά ὁποῖα θά ποῦμε εἶναι πράγματα πού διδάσκεται ἕνας πρωτοετής φοιτητής τῆς Νομικῆς καί πού κανονικά ἔπρεπε νά τά διδάσκεται ἕνας μαθητής Γυμνασίου ἤ Λυκείου.
.                 Ξέρετε, τά πιό σοβαρά πράγματα, ὅπως οἱ συνταγματικές ἐλευθερίες, εἶναι καί τά πιό ἁπλά πράγματα.
.            Τί εἶναι τό Σύνταγμά μας; Τό ὕψιστο νομοθέτημα. Μόλις οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 ἐλευθέρωσαν μικρό κομμάτι τῆς πατρίδος τους, μέ ἀγωνία καί ματωμένες φουστανέλες μαζεύθηκαν καί ἔφτιαξαν τό πρῶτο Σύνταγμα. Συνέχεια καί διαδοχή εἶναι τό σημερινό Σύνταγμα πού ἔχουμε ἀκόμη, καί ξεκινᾶ «Εἰς τό ὄνομα τῆς ἁγίας καί ὁμοουσίου καί ἀδιαιρέτου Ἁγίας Τριάδος». Τό Σύνταγμα λέει ὅτι ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπό τόν λαό. Τό Σύνταγμα ἔχει θεσπισθεῖ γιά τόν λαό καί τό ἔθνος. Τί σημαίνει Σύνταγμα; Καθορίζω σχέσεις. Σχέσεις πολιτῶν μεταξύ τους, θεσμῶν καί ἐξουσιῶν τοῦ κράτους, πολιτῶν-κράτους. Οἱ νόμοι πού καθορίζουν δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις μας. Σχέσεις ἀνάμεσά μας, πολιτῶν καί κράτους, κρατῶν μέ ἄλλα κράτη. Ποιός κάνει τό Σύνταγμα; Αὐτός πού ἔχει τήν ἐξουσία. Ὁ λαός ἔχει τήν ἐξουσία, ἄρα ὁ λαός κάνει τό Σύνταγμα. Πέρυσι ἡ «Καθημερινή» διένειμε ἕνα Σύνταγμα μέ τίτλο: “Ἕνα πρωτότυπο Σύνταγμα γιά τήν Ἑλλάδα”· μεταξύ ἄλλων συντάκτες του ἦταν ὁ κ. Μάνος, ὁ κ. Χριστάκης· τά πνευματικά δικαιώματα τοῦ Συντάγματος τούτου ἀνῆκαν στό Lobal Citizen Foundation. Δέν θέλω νά σᾶς στενοχωρήσω ἀλλά αὐτή τή στιγμή σοβαρός διάλογος περί συνταγματικῆς ἀναθεώρησης γίνεται μέ βάση αὐτόν τόν ὀργανισμό. Εἶναι κατάντημα τῆς χώρας, τό Σύνταγμά μας νά τό ὁρίζει ἕνας πολυεθνικός ὀργανισμός, ἕνα πολιτικό ἵδρυμα τό ὁποῖο ἔχει σάν στόχο νά προάγει τήν παγκοσμιοποίηση ἀνά τήν ὑφήλιο. Εἴπαμε ὅτι τό Σύνταγμα τό καθορίζουν αὐτοί πού ἔχουν τήν ἐξουσία. Αὐτήν τή στιγμή κάποιοι νομίζουν ὅτι τήν ἔχουν καί τό κάνουν. Ἐμεῖς θά τούς τήν δώσουμε;
.                 Συνεχίζω. Τό Σύνταγμα ἔχει σχέση μέ τήν πραγματική ζωή. Μπορεῖ νά ποῦμε ¨τί μέ νοιάζει ἐμένα τό Σύνταγμα, ὅ, τι καί νά γίνει, ὅποιος ἀντισυνταγματικός νόμος κι᾿ ἄν βγεῖ, δέν μέ νοιάζει¨. Δέν εἶναι ὅμως ἔτσι γιατί τό Σύνταγμα ὁρίζει τά δικαιώματά μας. Καί ἡ Δημοκρατία καί ἡ ἐλευθερία ὑπάρχει ὅταν μποροῦμε νά ἀσκοῦμε τά δικαιώματά μας. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε διάφορα δικαιώματα· ἀτομικά καί κοινωνικά.· Δικαιώματα στήν ἴδια τήν ἐλεύθερη ἔκφραση, στήν ἐργασία, στήν περίθαλψη, στήν κοινωνική ἀσφάλεια, ἕνα σωρό δικαιώματα. Ξαφνικά τί ἀποφασίζεται; Ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση.
.                 Μπαίνει ἕνας ἀστερίσκος στά δικαιώματά μας αὐτά. Μᾶς λένε ¨θά μπορεῖτε νά τά ἀσκεῖτε, ἀρκεῖ νά μπεῖτε στό σύστημα , νά γραφτεῖτε στό taxis , νά πάρετε τήν Κάρτα¨. Ἡ Κάρτα θεσμικά ὑφίσταται . Εἶναι τό κλειδί χάριν τοῦ ὁποίου ὁ πολίτης θά μπορεῖ νά εἰσέρχεται στήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση. Ξεκίνησε μέ ἰδιαίτερο τρόπο . Οἱ πρῶτοι πού πῆραν τήν Κάρτα ἦταν οἱ κοινωνικές ὁμάδες πού εἶχαν ἀνάγκη. Νά στερηθοῦν τά τρόφιμα; τό συσσίτιο; Ἡ Κάρτα φορτίζεται κάθε μήνα γιά νά μπορῶ νά πηγαίνω στό Super Market.
.                 Σιγά σιγά μπαίνουν διάφοροι ἀστερίσκοι στά δικαιώματά μας. Θέλω γιά παράδειγμα νά γράψω φάρμακα. Πρέπει νά μέ δεχθεῖ τό σύστημα. Θέλω νά εἰσπράξω χρήματα. Πρέπει νά μέ δεχθεῖ τό σύστημα. Πρέπει νά ζητήσω ἀναβολή στό δικαστήριο. Πρέπει πρῶτα νά πληρώσω τό παράβολο καί ὕστερα νά ἀκούσει ὁ δικαστής τό δικαίωμά μου, ἄν μπορῶ νά πάρω ἀναβολή. Δέν εἴμαστε πολύ μακριά. Εἴμαστε ἤδη ἐδῶ. Αὐτό πού λείπει εἶναι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τό δίκτυο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης εἶναι ἰσχυρό· οἱ ἀστερίσκοι αὐτοί ἔρχονται καί λειτουργοῦν γιά νά μᾶς ἐμποδίσουν νά ἀσκοῦμε τά δικαιώματά μας· Πόσοι ἀπό σᾶς ἔχετε πάει στό Κέντρο Ὑγείας ἤ σέ ἕναν γιατρό νά σᾶς γράψει φάρμακα καί σᾶς λέει ¨ἔπεσε τό σύστημα, δέν γίνεται¨ ; Πόσοι ἀπό σᾶς ἔχουν πάει σέ μία ἐφορία περιμένοντας νά πάρουν μία ἐνημερότητα καί ἀκοῦν τήν ἴδια φράση. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι ὁ κόσμος τήν ἀποδέχεται τήν φράση· σά νά μᾶς λένε “βρέχει” καί πρέπει ἐμεῖς χωρίς νά ἀντιδράσουμε νά τό δεχθοῦμε.
.                 Τί διαφορά ἔχει κάποιος πού δέν μπορεῖ νά πάρει φάρμακα ἀπό κάποιον σέ ὑποσαχάρια χώρα πού ἐπειδή ἔβρεξε δέν μπορεῖ νά πάει στό Δημαρχεῖο γιατί ἔπεσε νερό μέσα; Ἡ δικαιολογία ὅτι ἔπεσε τό σύστημα καί δέν μπορεῖ νά ἱκανοποιηθεῖ ἕνα ἀτομικό σου δικαίωμα δέν εἶναι δικαιολογία. Εἶναι δικαιολογία πού ἁρμόζει σέ προτεκτοράτα καί ὄχι σέ μία ἰσχυρή χώρα. Θά πρέπει νά διαμαρτυρόμαστε γιά τά δικαιώματά μας, νά ἀξιώνουμε νά ἱκανοποιοῦνται χωρίς ἀστερίσκο. Ὅλοι ἔχουμε δικαίωμα στήν περίθαλψη. Δέν ὑπάρχει ἀστερίσκος πού λέει “ἐκτός ἄν δέν ὑπάρχει ρεῦμα” ἤ “ἐκτός ἄν ἐκείνη τή μέρα ἔχει πέσει τό σύστημα”. Ὑπάρχει καί τό ζήτημα τῆς οἰκονομικῆς ἐλευθερίας. Τό νά μπορεῖς νά πουλᾶς καί νά ἀγοράζεις ἐλεύθερα. Ὑπῆρξα προσωπικά μάρτυρας σέ Super Market σέ ὥρα αἰχμῆς. Δυό τρεῖς φορές. Ἄνθρωποι, πού μόλις εἶχαν πάρει τόν μισθό τους, εἶχαν πάει νά ψωνίσουν, γέμισαν τό καλάθι τους, καί ξαφνικά πέφτει τό σύστημα. Καί ἐνῶ περιμένουν στήν οὐρά ἀρχίζουν οἱ ἀνακοινώσεις “Ὅσοι ἔχουν τήν Κάρτα τῆς τράπεζας Πειραιῶς παρακαλοῦνται νά πληρώσουν μετρητά. Δέν λειτουργεῖ τό σύστημα, δέν δέχεται”. Ὁ κόσμος νά φωνάζει “πῆρα κρέατα, κάνει ζέστη, θά χαλάσουν, γιατί δέν μᾶς τό λέγατε;” Ἀναταραχή, κατακραυγή καί ἀναμονή καί ὥρα.
.             Ἄλλος ἀστερίσκος: Δέν μπορεῖ κάποιος νά πουλήσει καί νά ἀγοράσει ἐλεύθερα, γιατί ξαφνικά ἐδῶ ὑπεισέρχεται κάτι ἄλλο. Τί εἶναι αὐτό; Ἔχοντας τά μετρητά ἔχουμε κινητή περιουσία. Τήν κινητή τήν κάνουμε ὅ, τι θέλουμε. Τήν δωρίζουμε, τήν δανείζουμε. Τά χρήματα εἶναι κινητή περιουσία καί ξαφνικά ἔρχεται ἕνας νόμος καί τί μᾶς λέει; Τέρμα ἡ κινητή περιουσία. Σᾶς παίρνουμε τήν κινητή καί τήν μετατρέπουμε σέ ὑπηρεσία πού θά πληρώνετε γιά νά σᾶς τήν παρέχουμε κι᾿ ἄν θέλουμε. Καί ἐμεῖς τό δεχόμαστε καί συνωστιζόμαστε νά πάρουμε τήν ἀντίστοιχη κάρτα. Βάζουμε τά χεράκια μας καί βγάζουμε τά ματάκια μας. Ἔχουμε ἀναλογισθεῖ τί συνέπειες ἔχει στήν οἰκονομική μας ἐλευθερία; Δέν εἶναι ζήτημα εὐκολίας. Δέν εἶναι ζήτημα φοροδιαφυγῆς. Εἶναι ζήτημα ἐλέγχου. Εἶναι ζήτημα κέρδους. Τά πιστωτικά ἱδρύματα κερδίζουν. Μόνο γιά τό 9μηνο ἐκεῖνο τῶν capital kontrols ἦταν ἕνα κάτι δισεκατ. γιά τά τραπεζικά ἱδρύματα τό κέρδος. Δέν χρειάζεται νά πῶ γιά τό κέρδος τοῦ ΦΠΑ καί τί ἐπιβάρυνση ἔχουν τά νοικοκυριά. Τό δεχθήκαμε ὅμως καί αὐτό. Γιατί μᾶς ἐμφανίσθηκε ἀπό τά ΜΜΕ ὅτι πρέπει νά τό δεχθοῦμε. Τά ὁποῖα ΜΜΕ ἦταν ὅλως παραδόξως καί τυχαίως ὀφειλέτες καί οὐσιαστικά τελοῦν ὑπό τήν καθοδηγία τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων πού θέλουν νά μετατρέψουν τά μετρητά σέ πιστωτικό, ἠλεκτρονικό χρῆμα.
.                 Τίθεται ἀκόμη ἕνα ζήτημα. Ἄν καταφέρουν νά καταργηθοῦν τά μετρητά μας, ὅλες οἱ ἀποταμιεύσεις καί καταθέσεις θά τελοῦν ὑπό τόν ἄμεσο ἔλεγχο τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν τῶν πολυεθνικῶν. Τί σημαίνει αὐτό; Πρίν 1½ χρόνο ὁ ἐπικεφαλῆς οἰκονομολόγος μίας τράπεζας τῆς Ἀγγλίας δήλωνε ὅτι στήν ἑπόμενη οἰκονομική κρίση γιά νά τήν ἀντιμετωπίσουμε, ἡ λύση εἶναι τά ἀρνητικά ἐπιτόκια. Ἕνα -3% θά μᾶς ἔκανε. Ἄν λοιπόν ἐπιτρέψουμε τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν, ἀνά πᾶσα στιγμή θά εἴμαστε ἕρμαια τοῦ καθενός κυρίου πού θά ἀποφασίζει νά μειώνει τήν περιουσία μας καί νά ἀδιαφορεῖ γιά τόν κόπο μας. Δυστυχῶς δέν ἀρθρώνονται ἀντιδράσεις καί φωνές πού θά ἔπρεπε νά ὑπάρχουν, πέρα ἀπό συγκεκριμένα γεγονότα, ὅπως ἡ σημερινή ἐκδήλωση . Ὅπως ἔχει πεῖ ἕνας φίλος οἰκονομολόγος, ὁ Νίκος ὁ Διάκος, μᾶς ἑτοιμάζουν γιά τό πλανητικό χωριό, ἀλλά δέν μᾶς ἔχουν πεῖ γιά ποιόν λόγο μᾶς ἑτοιμάζουν γιά τό πλανητικό χωριό. Ἐκεῖ δέν θά μᾶς ἀνήκει τίποτα. Παρά μόνο θά δουλεύουμε γιά νά μᾶς παρέχεται μία ὑπηρεσία.
.          Ὑπάρχει ἕνα πολύ πιό σημαντικό κομμάτι. Τά προσωπικά δεδομένα. Ἡ visa ἔχει δυνατότητα νά προβλέψει πολύ πιό πρίν, ἄν ἕνα ζευγάρι θά χωρίσει. Ὅταν εἶχα δώσει μιά συνέντευξη σέ ἕνα κανάλι, ὁ δημοσιογράφος τόσο ἐντυπωσιάσθηκε πού τό εἶχε βάλει καί στό τρέϊλερ μέ ἐπιβλητική μουσική. Μποροῦσε νά προβλέψει 6 μῆνες πρίν, μέ βάση τίς κινήσεις τῶν πιστωτικῶν καρτῶν, ἄν θά χώριζε ἤ ὄχι, ἕνα ζευγάρι. Ἤμουν ἀνειλικρινής. Δυό χρόνια πρίν μποροῦσε νά τό προβλέψει.
.                 Ἡ visa τί καημό ἔχει; μεγάλο. Ὅταν χωρίζει ἕνα ζευγάρι στήν Ἀμερική πρέπει νά μοιράσει τήν περιουσία. Δημιουργοῦνται θέματα: ὑποθῆκες, δόσεις ἀπό πιστωτικές κάρτες, ἄρα αὐξάνονται τά ρίσκα. Ὅλα αὐτά ἦταν ἀνακοινώσεις τοῦ 2009. Τώρα τά πράγματα ἔχουν προχωρήσει. Ἔχουν πάει σέ ἄλλα ἐπίπεδα.
.                 Ὑπάρχουν ἀλγόριθμοι, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά προβλέπουν καί ἄλλα πράγματα. Βρέθηκε ἀλγόριθμος πού λέει, ἄν κάποιος ἀγοράσει τάδε μάρκα ἐλαστικῶν, τάδε μάρκα λιπαντικῶν γιά τό ἁμάξι του, πηγαίνει στό τάδε μπάρ, ἔχει αὐξημένες πιθανότητες κατά 75% νά καθυστερήσει τίς δόσεις τοῦ δανείου του. Αὐτοί οἱ ἀλγόριθμοι , προσβάσεις δεδομένων, πωλοῦνται σέ ἑταιρεῖες , οἱ ὁποῖες κάνουν ὅ, τι μποροῦν γιά νά τά χρησιμοποιήσουν. Γιατί ἔτσι προβλέπουν τό μέλλον. Αὐτή τή στιγμή οἱ ἀγορές δέν κινοῦνται μέ τό τί πουλᾶς καί ἀγοράζεις ἀλλά μέ προβλέψεις . Τά λεγόμενα παράγωγα. Φθάνουμε στό ποιός θά μπορεῖ νά ἐλέγχει τό μέλλον. Τά προσωπικά μας δεδομένα – ἐπειδή κάποιος μπορεῖ νά πεῖ “καί τί μέ νοιάζει ἐμένα, ἄς τό ξέρει αὐτό ὁ ἄλλος, τί μέ πειράζει;”- χρησιμοποιοῦνται ἀπό κάποιους, ὥστε νά ξέρουν τί θά κάνουμε στό μέλλον. Ἀκόμη κι ἄν δέν τό γνωρίζουμε, καί κινούμαστε μέ κάποιον ὑποσυνείδητο τρόπο, αὐτοί ἔχουν τόν τρόπο νά δοῦν τί ἤ τί δέν χρειαζόμαστε καί μέ ἀνάλογες κινήσεις θά βρεθοῦν μπροστά μας λέγοντας “πάρε αὐτό ἤ κάτι ἄλλο”. Ξαφνικά ἔχουμε ὑπαγόρευση συμπεριφορᾶς καί ὄχι ἁπλῶς παρακολούθηση δεδομένων. Εἶναι ἡ ἀπώλεια τοῦ αὐτεξουσίου.
.                 Τό ζήτημα δέν εἶναι μόνο οἱ πιστωτικές κάρτες. Ἡ ζωή μας ὁλόκληρη ψηφιοποιεῖται. Αὐτός πού ἔχει ἤδη πρόσβαση στίς βάσεις δεδομένων τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης μπορεῖ καί γνωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα ἀκόμη καί τίς καταναλωτικές συνήθειες.
.                 Ὡς ἔνδειξη αὐτάρεσκης ἱκανότητας, μία ἄλλη ἑταιρεία στήν Ἀμερική προέβλεψε ὅτι ὁ τάδε παίχτης τοῦ μπέηζ-μπώλ πρόκειται νά χωρίσει ἀπό τή γυναίκα του σέ 3 χρόνια. Χρησιμοποίησε τά μηνύματα στό facebook καί τά συμβόλαια πού ὑπέγραφε μέ τήν ἀθλητική ἑταιρεία. Καί ἡ πρόβλεψη ἐπιβεβαιώθηκε. Ἄρχισαν νά δημιουργοῦνται καί νέες προβλέψεις γιά ἄλλους παῖχτες.
.                 Τί καημό ἔχουν οἱ ἀθλητικές ὁμάδες, ἄν θά χωρίσει κάποιος ποδοσφαιριστής; Ἄν ἔχεις ἐπενδύσει ἑκατομμύρια σ᾿ αὐτόν τόν ἀθλητή, ὅταν ὁ ποδοσφαιριστής ἔχει στενοχώρια γιά τό τί θά γίνει μέ τόν γάμο του, εἶναι ἐπιβαρυντικό γιά τήν ὁμάδα. Ὁπότε ἡ ἑταιρεία ὀφείλει νά γνωρίζει πῶς τά πᾶς μέ τή γυναίκα σου, πρίν κἄν ἐσύ μπορέσεις νά τό ξέρεις. Ὥστε νά ἐπέμβει καί νά ὑπάρξει ἕνα βελούδινος γάμος ἤ νά προβλέψει καί νά σοῦ πεῖ “δέν σέ βλέπω καλά, δέν μοῦ κάνεις”. Ἄρα οἱ ἑταιρεῖες μᾶς ὑπαγορεύουν καί γιά τό πῶς νά φερθοῦμε.
.                 Ἄλλη ἑταιρεία στοιχείων κινητῆς τηλεφωνίας δήλωσε ὅτι μπορεῖ νά προβλέψει τό ποῦ θά βρίσκονται τήν ἑπόμενη μέρα ὅσοι θά χρησιμοποιοῦν τό λογισμικό της. Ὁ τσοπάνος στό χωριό μου τό ποῦ θά τρῶνε αὔριο οἱ κατσίκες του δέν τό ξέρει. Ἡ ἑταιρεία τό γνωρίζει κατά 90%.
.                 Ὅλα τά παράγωγα ἔσπευσαν νά ζητήσουν στοιχεῖα ἀπό ἑταιρεία προκειμένου νά γνωρίζουν τήν ἑπόμενη μέρα, ἄν τό συγκεκριμένο κατάστημα πού χρησιμοποιοῦν τίς μετοχές του θά ἔχει πελατειακή κίνηση ἤ ὄχι. Ἡ ἴδια ἡ ἑταιρεία ἔχει ἰδιαίτερο συμφέρον νά συνεχίζουν νά πηγαίνουν νά ψωνίζουν άπό τό κατάστημά της. Μέ διάφορα μηνύματα μέ διάφορους τρόπους ἔρχεται καί λειτουργεῖ πιεστικά στόν χρήστη ὥστε νά συνεχίσει νά εἶναι καλός πελάτης. Καί έμεῖς νομίζουμε ὅτι κάνουμε τήν ἐπανάστασή μας. Ὅπως ἔλεγε τό στέλεχος μιᾶς τέτοιας ἑταιρείας “δέν μέ νοιάζει πόσα σκουλαρήκια θά βάλεις, τί εἶδος ἐπαναστατικῆς μουσικῆς ἀκοῦς, τί τατουάζ ἔχεις, πόσα σέλφινγκ βγάζεις στό μίζερο μπάνιο σου, τί θά πιεῖς, τί θά κάνεις …ἐμένα μέ νοιάζει αὔριο νά εἶσαι μέ τό τσιπάκι σου στή δουλειά καί στίς δύο ἡ ὥρα νά ψωνίζεις τό τάδε προϊόν ἀπό τό τάδε μαγαζί”. Καί δυστυχῶς εἶναι ἡ πικρή ἀλήθεια.
.           Στά παλιά χρόνια, ὅταν πήγαινε κανείς νά πάρει δάνειο, παρουσίαζε τά στοιχεῖα του, τόν κοιτοῦσε στά μάτια ὁ τραπεζίτης μαζί μέ τόν βοηθό του καί ἔπαιρναν τήν ἀπόφαση. Τώρα ἐντελῶς διαφορετικά. Σᾶς μίλησα γιά ἀλγόριθμους καί δυνατότητες πού ἔχουν. Τά πράγματα ἔχουν ἀκόμη περισσότερο προχωρήσει… Μέ τόν ἔλεγχο στό facebook δέν χρειάζεται κἄν νά δοῦν τίς καταναλωτικές κινήσεις. Ἀρκεῖ νά δοῦν, ἄν κάποιος τηρεῖ τήν ὑπόσχεσή του. Ἄν κάποιος κλείνει ραντεβοῦ καί δέν πηγαίνει ἤ ἀποδέχεται προσκλήσεις καί λέει ὅτι θά πάει καί δέν πάει, πάει νά πεῖ ὅτι εἶναι ἕνας ἄνθρωπος πού δέν τηρεῖ τίς ὑποσχέσεις, πού μᾶλλον δέν θά πληρώσει τό δάνειο. Ἐδῶ βέβαια μπορῶ νά πῶ ὅτι ἕνας ἄνθρωπος πού δέν τηρεῖ τίς ὑποσχέσεις του, μπορεῖ πάρα πολύ εὔκολα νά γίνει πρωθυπουργός, ἀλλά ἄν θελήσει νά πάρει καταναλωτικό δάνειο γιά νά ἀλλάξει τά ράφια μελαμίνης πού ἔχει στό μαγαζί, δέν πρόκειται.
.                 Ἕνα ἀπό τά ἀτομικά προβλήματα ὑπάρχει καί σέ γενικότερο ἐπίπεδο.
.                 Ἡ κοινωνία τῆς πληροφορίας, τά ἔξυπνα δίκτυα , πού προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι εἶναι κάτι πάρα πολύ καλό πού πρέπει νά προσχωρήσουμε, ἀποτελοῦν τόν κρατικό μας μηχανισμό. Εἴδαμε πολύ πρόσφατα τό ἐθνικό σύστημα τῆς Ἀγγλίας γιά μιά μέρα κατέρρευσε καί δέν γίνονταν χειρουργεῖα γιατί ἀποφάσισαν κάποιοι χάκερς ἐκείνη τή μέρα νά μποῦν καί νά ἐπέμβουν.
.                 Ὑψίστη προσβολή τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ἑνός κράτους. Ἐμπιστευόμαστε ὅμως στούς ἴδιους πολιτικούς πού μᾶς χρέωσαν, καί τώρα ζητοῦν νά θυσιαζόμαστε γιά τή φοροδιαφυγή, αὐτό ἀκριβῶς τό πράγμα ἐμπιστευόμαστε. Σκεφθεῖτε λοιπόν ὅτι ὁλόκληρος οἰκονομικός μηχανισμός ἀγορᾶς – πωλήσεως μέ τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν θά περιέλθει στόν ἔλεγχο δύο ἤ τριῶν μή ἐθνικῶν ἑταιρειῶν mastercard, visa diners. Ἄν ἡ χώρα μας ἤθελε νά κάνει κάτι διαφορετικό ἀπό αὐτές τίς ἑταιρεῖες, ἀντιλαμβάνεσθε τί θά σήμαινε; Ἄμεσο ἐκβιασμό. Θά ἀφοροῦσε τήν καθημερινή μας ζωή. Εἶναι δυνατόν νά δεχόμαστε τέτοια ἀνευθυνότητα ἀπό τούς πολιτικούς; Νά ἐκχωρεῖται ἡ ἐθνική μας κυριαρχία μέ τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν σέ ὑπερεθνικούς ὀργανισμούς, πού νά ἐλέγχουν τήν οἰκονομία ἀνά πᾶσα στιγμή καί ὥρα; Προκειμένου νά ἀποφύγουμε δῆθεν ἀπό φοροδιαφυγή θά ἐμπλακοῦμε ἀκόμη περισσότερο, ὥστε νά ἐκχωρήσουμε τήν ἐθνική κυριαρχία;
.                 Ἄν κάποιος ἔχει πρόσβαση στό σύνολο πληριοφοριῶν μιᾶς χώρας ἔχει πρόσβαση στό συλλογικό ὑποσυνείδητο. Δέν ξέρω πῶς σᾶς ἀκούγεται. Οἱ ἀλγόριθμοι πού λέγαμε μποροῦν καί νά δουλεύουν. Ὑπάρχουν χῶρες πού ἔχει ἀλλοιωθεῖ τό ἐκλογικό τους ἀποτέλεσμα γιατί μέσῳ αὐτῶν τῶν δεδομένων μποροῦσαν μέ ΜΜΕ καί ύνά δουλέψουν τήν ψῆφο. Πρέπει νά σκεφτοῦμε τί ζητᾶμε, τί θέλουμε. Ἀσφάλεια; Εὐκολία; Ἐλευθερία; Θέλουμε αὐτό πού ἐπιβάλλει ἡ παγκοσμιοποίηση; Ἤ αὐτό πού ἐπιβάλλει τό πατριωτικό-ἐθνικό μας συμφέρον;
.            Νομίζω τά πράγματα στή χώρα μας εἶναι πάρα πολύ ἁπλά. Καί ἡ ἐλευθερία μας εἶναι βγαλμένη ἀπό τά κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά. Εἶναι ἀπό αἷμα. Καί τό πιό σημαντικό ἀγαθό γιά μᾶς εἶναι ἡ ἐλευθερία. Διότι ἐλευθερία σημαίνει αὐτεξούσιο. Ἀπό τό χειροκρότημα καταλαβαίνουμε ὅλοι ποιά εἶναι ἡ ἀπάντησή μας. Τί πρέπει νά κάνουμε; Τό Σύνταγμα ποιούς πρέπει νά προστατεύει; Πρέπι νά πάρουμε ἀποφάσεις νά θέσουμε κόκκινες γραμμές. Δέν εἶναι ζήτημα προλήψεων ἤ σκοταδισμοῦ ἤ κάτι ἄλλο. Δέν ὑπάρχει κάτι τό ὑπερφυσικό. Μόνο νομοθετήματα καί στυγνά δεδομένα.

Κόκκινες γραμμές :

1) Ὄχι στήν κατάργηση μετρητῶν

2) Ὄχι στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Δέν μποροῦμε ποτέ νά ἀνταλλάξουμε τήν ἐλευθερία μας μέ τήν εὐκολία καί ὁποιονδήποτε ἀπατηλό παράδεισο. Οἱ πολῖτες νά μήν δεχθοῦν καί νά προσφύγουν σέ δικαστήρια . Δέν ἔχω αὐταπάτες, εἶναι μέτρα πού προχωροῦν. Ἀργά ἤ γρήγορα θά μᾶς ζητηθεῖ νά κάνουμε θυσίες. Εἶναι στό χέρι μας νά ἀντισταθοῦμε ὥστε νά ἀποτελέσουμε ἐξαιρέσεις σ᾿ αὐτό τό σύστημα. Ἕνα σύστημα εἶναι λειτουργικό ανάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν ἐξαιρέσεων πού ἔχει. Ἄν καταφέρουμε αὐτοί πού ὑπέγραψαν γιά τίς ταυτότητες νά ὑπογράψουν καί γιά τήν ΚτΠ, τό σύστημα δέν θά μπορεῖ νά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Θά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά τά θύματα τῆς προπαγάνδας καί τῆς παραπληροφόρησης. Γιά τούς ἐλεύθερους πολῖτες δέν θά εἶναι ὑπχρεωτικό. Θά ‘χουμε τήν δυνατότητα νά ἐπιβιώσουμε. Καί μαζί μέ μᾶς νά ἐπιβιώσει καί ¨ἡ πατρίδα μας καί οἱ ἐλευθερίες μας. Πρέπει νά συνεργασθοῦμε καί νά βροῦμε τρόπους ἀλληλοϋποστηρίξεως. Ἐναλλακτικούς τρόπους ὥστε νά μήν εἶναι μεγάλο τό βάρος τῆς ἀποφάσεως καί ὁ φόβος ἄν τεθοῦμε ἐκτός κοινωνίας ἤ συστήματος.
.                Αὐτά εἶχα νά σᾶς πῶ ὡς δικηγόρος. Τώρα θά σᾶς πῶ κάποια πράγματα ὡς χριστιανός ὀρθόδοξος. Ὄχι ἀπό αὐτούς πού ξεματιάζουν, ἀλλά ἀπό τούς κανονικούς. Γνωρίζω ὅτι τό Εὐαγγέλιο τό ὁποῖο τό προσκυνῶ ὅταν πηγαίνω στήν Ἐκκλησία, τό Εὐαγγέλιο – πάνω στό ὁποῖο ὁρκίζονται οἱ πολιτικοί μας, καί ὅλοι μας νά τηροῦμε τό Σύνταγμα, τούς Νόμους, – ὅτι εἶναι ἀληθές καί ἀκριβές ὡς τό τελευταῖο κόμμα. Αὐτό τό Εὐαγγέλιο λέει ὅτι ἐγώ πρέπει νά προσέξω καί νά μή λάβω τό χάραγμα. Γιατί ἄν τό λάβω δέν θά μπορῶ νά πουλῶ καί νά ἀγοράζω· καί ὅτι τό χάραγμα αὐτό εἶναι ἀριθμός ἀνθρώπου, ὁ ἀριθμός 666. Εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι τό χάραγμα barcode ΕΑΜ 13, -τό ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος ὁ κατασκευαστής- ὅτι περιέχει τό 666. Πρώτη μεσαία τελευταία γραμμή = 666. Ὁποιοδήποτε τυπογραφικό προϊόν στό SUPER MARKET περιέχει αὐτό τό χάραγμα. Ὅταν τέθηκε στή Βουλή ἐπί ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, ἐπί Παπανδρέου τό θέμα τῆς Κάρτας στίς τεχνικές προδιαγραφές, εἶχε ἀνακοινωθεῖ ὅτι θά φέρει γραμμικό κώδικα ΕΑΜ 13 δηλ.666.
.           Μέ ἐνδιαφέρει ὅτι μία φωνή 2000 χρόνια πρίν, μέ προειδοποίησε ὅτι δέν θά δεχθῶ αὐτό τό σύστημα μέ τόν γραμμωτό κώδικα πού θά φέρει χάραγμα καί δυσώνυμο ἀριθμό.
.                 Ὡς χριστιανός ὀρθόδοξος σέβομαι καί τιμῶ τούς ἁγίους. Καί ὁ ἅγιος Παΐσιος μᾶς προειδοποίησε στά Σημεῖα τῶν Καιρῶν. Ὀφείλουμε λοιπόν, ἄν θέλουμε νά εἴμαστε χριστιανοί ὀρθόδοξοι,
νά μήν δεχθοῦμε τό χάραγμα,
νά μήν ὑποχωρήσουμε σ᾿ αὐτό τό σύστημα ὁλοκληρωτισμοῦ.
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.

 

ΠΗΓΗ: orthros.eu

 

, , , ,

Σχολιάστε

«ΕΦΙΑΛΤΗΣ» πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.

Πορίσματα ἡμερίδος
«Κατάργηση Μετρητῶν – τέλος τῆς ἐλευθερίας».
Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.

.             Στίς 24 τοῦ μηνός Ἰουνίου 2017 διοργανώθηκε ἀπό τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί τήν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας (Σ.Ε.Φ.), στήν αἴθουσα Μελίνα Μερκούρη ἡμερίδα, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ μέ θέμα

«Κατάργηση Μετρητντέλος τς λευθερίας.
δεύοντας πρός τόν λοκληρωτισμό».
Μεταδόθηκε ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας FM 91,2 

καί τηλεοπτικά ἀπό τό Web TV  καί τήν Ἀχελῶος TV.
Τήν ἡμερίδα συντόνισε ὁ αἰδ. Πρωτοπρεσβύ­τερος Ἰωάννης Φωτόπουλος.

.             Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ἐκήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμερίδος προηγηθείσης προσευχῆς.  Ὁ Μητροπολίτης στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του τόνισε ὅτι ἀπό τόν Μεγάλο Ἀδελφό τῆς Νέας Τάξης ἐπιχειρεῖται ἡ καταπάτηση τῆς ἰδιωτικότητος καί ἡ καταστρατήγηση τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἡ ἀχρήματη κοινωνία εἶναι μέθοδος ἀσφυκτικοῦ ἐλέγχου καί καταδυνάστευσης τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπαιτεῖται, κατέληξε, ἀπ᾿ ὅλους δυναμική ἀντίσταση, νήψη, ἐγρήγορση καί ὀρθόδοξη ὁμολογία.
.        Ἐν συνεχείᾳ ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος παρουσίασε τήν προϊστορία τοῦ θέματος τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος ἤ Κάρτας τοῦ Πολίτη καί τίς σχέσεις τους μέ τά capital controls, τή μείωση τῶν μετρητῶν καί τή μείωση τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν. Ἐπεσήμανε τή σημασία τῆς ἡμερίδος καί τό σκοπό της ὡς ἀναχώματος στά ἀντιλαϊκά, ἀντεθνικά καί ἀντίθεα σχέδια τῶν σχεδιαστῶν τῆς νεοταξικῆς ὁλοκληρωτικῆς δράσης.

.              Ἀπό τίς εἰσηγήσεις τῶν εἰδικῶν, ἐμπνευσμένων καί πεπειραμένων ὁμιλητῶν προέκυψαν τά παρακάτω πορίσματα:

1. Ὅσα ἀπίθανα καί ἐφιαλτικά ἐκτίθενται μέσα στό μυθιστόρημα τοῦ Ὄργουελ «1984» καί περιέχονται στά κινηματογραφικά ἔργα ἐπιστημονικῆς φαντασίας βλέπουμε στίς μέρες μας νά γίνονται πραγματικότητα. Αὐτή τή στιγμή σέ πολλές χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου καί ὄχι μόνο, μεθοδεύεται ἡ πλήρης κατάργηση τῶν μετρητῶν καί ἡ ἐμφύτευση microchip, ἡ ὁποία προπαγανδίζεται ὡς ὠφέλιμη γιά ἰατρική χρήση, γιά ἀσφάλεια σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί γιά  καθημερινή διευκόλυνση.  Στόν ὁρίζοντα τῶν ἐξουσιαστῶν βρίσκεται καί ἡ χρήση laser γιά ἐπιδερμική ἐφαρμογή τοῦ RFID καί ἡ σατανική προσπάθεια διασυνδεσιμότητας τοῦ ἐγκεφάλου μέ τούς ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές.
.             Τό πιό δυσάρεστο εἶναι ἡ ἀλλοίωση τῶν συνειδήσεων πολλῶν συνανθρώπων μας πού ἀποδέχονται ἐθελούσια τό «τσιπάρισμα»  γιά λόγους ἐξυπηρετήσεως.

2.Τά μετρητά, πού εἶναι κατά τόν Ντοστογιέφσκυ, «ἡ ἐλευθερία κομμένη σέ νομίσματα» ἐνοχοποιοῦνται ἀπό τή Νέα Τάξη γιά τήν τρομοκρατία, τή φοροδιαφυγή, τή διακίνηση ναρκωτικῶν κλπ. Ἀπροσχημάτιστα τό ΔΝΤ μεθοδεύει τήν ἐξάλειψή τους καί προτείνει μεταξύ ἄλλων στίς χῶρες: α) κατάργηση τῶν χαρτονομισμάτων μεγάλης ἀξίας, β) πλαφόν καί ἄλλους περιορισμούς στίς συναλλαγές μέ μετρητά γ) οἰκονομικά κίνητρα γιά τήν ἐξάπλωση τῆς χρήσης τοῦ πλαστικοῦ χρήματος καί δ) ἐπικοινωνιακά προγράμματα γιά νά ἁπαλύνει τίς δικαιολογημένες ὑποψίες τῶν πολιτῶν. Ὅλα αὐτά ἔχουν ἤδη ἐφαρμοσθεῖ στήν πατρίδα μας ἀπό τά «ὑπάκουα» παιδιά τοῦ συστήματος. Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν μπορεῖ νά ὠφελήσει πολλούς: Τράπεζες, Κυβερνήσεις, Ἑταιρεῖες, κτός ἀπό τούς ἁπλούς πολῖτες, οἱ ὁποῖοι θά ὑπόκεινται σέ πλήρη λεγχο γιά τό πο καί τό πς ξοδεύουν καί τήν τελευταία τους δεκάρα. Κατά συνέπεια εἴτε κεντρικά σέ μία βάση δεδομένων, εἴτε «ἀποκεντρωμένα» σέ πολλές βάσεις δεδομένων, θά δημιουργηθεῖ πλῆρες ἰατρικό, καταναλωτικό, θρησκευτικό, πολιτικό καί ὁποιοδήποτε ἄλλο προφίλ τῶν πολιτῶν πού  θά καταντήσουν ἕρμαια τόσο τοῦ πολιτικοῦ ὅσο καί τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος ἐφ᾽ ὅσον δέν θά ἔχουν πλέον στά χέρια τους τό βασικό ἀμυντικό τους ὅπλο: τήν ἀνάληψη τῶν καταθέσεών τους.
.              Ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση πού ἀποτελεῖ τό στοίχημα τῆς πολιτικῆς καριέρας τῶν κυβερνητῶν μας ἀποσκοπεῖ στήν ἑδραίωση τοῦ ἤδη ἱδρυθέντος παγκοσμίου συστήματος διακυβερνήσεως τῶν ἀνθρώπων.  Μέσῳ αὐτοῦ ἐλέγχονται τά οἰκονομικά ὅλων τῶν ἀνθρώπων πού ἀσφυκτιοῦν, ἀφοῦ οἱ τράπεζες μέ ἀντιλαϊκούς νόμους  ἀναγκάζουν τούς ἀνθρώπους σέ ἀλλοτριωμένο τρόπο ζωῆς, χωρίς ἀγάπη, χωρίς ἐπικοινωνία, χωρίς διάθεση γιά δημιουργία.
.              Σημαντικά γιά τήν ἡμερίδα μας καί τήν γενικότερη ἀντίσταση στήν ἐπιβολή τοῦ πλαστικοῦ χρήματος κρίνουμε τή στάση τοῦ διεθνοῦς φήμης οἰκονομολόγου και συγγραφέως Norbert Häring καί τό βιβλίο του «Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν καί οἱ συνέπειές της».

3. Ἀντίθετα πρός τίς ἐπιταγές τοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖο κατοχυρώνει τήν προσωπική ἐλευθερία, τήν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητος, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τήν προστασία τῶν δεδομένων μας, ἡ ἐπιβολή τοῦ πλαστικοῦ χρήματος δημιουργεῖ προβλήματα στήν καθημερινή μας ζωή. Χαρακτηριστική ἡ φράση «ἔπεσε τό σύστημα».  Παρά τά ὅσα διακηρύττονται, μέ τό πλαστικό χρῆμα δημιουργοῦνται ἐμπόδια στίς οἰκονομικές συναλλαγές, στήν πρόσβαση στήν ὑγεία, τή δικαιοσύνη καί σέ ἄλλα κοινωνικά δικαιώματα. Γίνεται ἐκμετάλλευση τῶν προσωπικῶν δεδομένων (data mining) σέ σημεῖο δυνατότητος πρόβλεψης καί ἐλέγχου τῆς συμπεριφορᾶς τῶν πολιτῶν. Ἡ ἀνεξαρτησία τῆς πατρίδος μας καί ὅλες οἱ ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν ἀπειλοῦνται ἀφοῦ μεθοδεύεται ἡ πλήρης ἐξάρτηση τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς ἀπό ὑπερεθνικούς ὀργανισμούς (visa – mastercard). Οἱ προσωπικοί, κοινωνικοί καί ἐθνικοί κίνδυνοι ἐλλοχεύουν ἀπό τήν κατάργηση τῶν μετρητῶν.

4.Τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου, ἡ θεόσδοτη ἐλευθερία του πού σέβεται ἀπόλυτα ὁ Θεός, πλήττεται βάναυσα ἀπό τόν ἠλεκτρονικό καί οἰκονομικό ὁλοκληρωτισμό πού τείνει νά ἐπιβληθεῖ.
.             Ὁ ἐν Τριάδι Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Αὐτοῦ.  Ἡ εἰδοποιός διαφορά τοῦ ζεύγους τῶν πρωτοπλάστων ἀπό ὅλα τά ἄλλα δημιουργήματα ἦταν ἡ ἐλεύθερη βούληση καί ὁλοκάθαρο τό αὐτεξούσιο.  Μετά τήν παρακοή ἀμαυρώνεται ὁ νοῦς καί ἀλλοιώνεται τό αὐτεξούσιο.
.            Φαλκιδεύεται ἔτσι ἡ θεόσδοτη ἐλευθερία του ἀπό τόν ἀντίδικο Διάβολο καί κάθε γενιά καταδυναστεύεται ἀπό τά ἔργα του τά δόλια.
.            Στίς μέρες μας ἡ μεθοδευμένη πολεμική του κατά τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ παίρνει τραγικές διαστάσεις.  Προσπαθεῖ νά εἰσχωρήσει στά μύχια τῶν ἀνθρώπων καταστρατηγώντας ὅ,τι ἐν τῷ μεταξύ, μετά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, Σταύρωσή Του καί Ἀνάστασή Του δημιουργήθηκε πρός σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου.  Ὁ ἀρχέκακος ὄφις τῆς ἀνομίας, ὁ Διάβολος, ἀνατρέπει νόμους, συνήθειες, ἤθη καί ἔθιμα, τήν ἀληθῆ κατά Θεόν γνώση καί ὁτιδήποτε συγκροτεῖ καί θεώνει τόν ἄνθρωπο.  Ὁ ὑπαρκτός πολέμιος τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τό θράσος διά τοῦ κυρίου ἐκπροσώπου του, τοῦ Ἀντιχρίστου, νά προσπαθεῖ νά ἐκδιώξει τόν Χριστό ἀπό τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί ἀπό τίς κοινωνίες τους.
.             Ἡ σύγχρονη ἀποστασία ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ἡ καταπάτηση τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν εἶναι ἡ αἰτία τῶν παρόντων καί μελλοντικῶν δεινῶν.  Αὐτά δίνουν στόν Ἀντίχριστο τή δύναμη «νά διακηρύττει» ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς «ὅτι ὅλοι οἱ νόμοι τοῦ Θεοῦ, ὅλοι οἱ νόμοι τοῦ Χριστοῦ εἶναι κακοί καί ἐπικίνδυνοι, ὅτι εἶναι θανατηφόροι…πρέπει νά ἀπορριφθοῦν καί νά ἀντικατασταθοῦν μέ ἄλλους νόμους ἀντιθέτου περιεχομένου…!». Μέ αὐτή τή στόχευση ἐπιβάλλεται σήμερα ὁλοένα αὐξανόμενη ἡ χρήση τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666 στά ἠλεκτρονικά συστήματα ἐξυπηρετήσεως, στή διεθνῆ διακίνηση προϊόντων πληροφοριῶν καί ὑπηρεσιῶν.  Ἔτσι ἑδραιώνεται ἕνα παγκόσμιο συγκεντρωτικό σύστημα ἐξουσίας καί ὅσοι ἀρνηθοῦν νά προσχωρήσουν σ’αὐτό, ἀπειλοῦνται μέ οἰκονομικό ἀποκλεισμό. Συγκεκριμένα γεγονότα ἀπό τήν ἀναπτυσσόμενη κοινωνία χωρίς μετρητά, ἀποδεικνύουν τά ἀπάνθρωπα σχέδια ὅσων δραστηριοποιοῦνται γιά τήν ἐπιτυχῆ ἐγκαθίδρυση τοῦ παγκοσμίου ἀντιχρίστου κράτους.
.              Ἰδιαίτερα μέσῳ τῆς παντοδύναμης ψηφιακῆς τεχνολογίας μάχεται νά ἑνώσει ὅλον τόν κόσμο σέ μιά παγκόσμια δικτατορία.  Ὑποχρεωτικά κάθε ἄνθρωπος θά πρέπει νά μετέχει ὡς μέλος σ’ αὐτήν, ὑπάκουος ἀπόλυτα στούς νόμους της καί τίς ἀπαιτήσεις της.  Θά παραμένει ἀνικανοποίητος ἄν δέν εἶναι γνωστή κάθε σκέψη, κάθε κίνηση, κάθε δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου. Μέσῳ τῆς συγχρόνου ψηφιακῆς τεχνολογίας εἶναι πανεύκολη καί ἄμεση ἡ γνώση ὅλων τῶν προσωπικῶν δεδομένων.  Σκοπός τῶν δυναστῶν τῆς νέας ἀντίχριστης Ἐποχῆς εἶναι νά ἐμφυτεύσουν τό τσιπάκι μέ ἄπειρες καταγραφικές δυνατότητες στό χέρι ἤ στό μέτωπο καί ἔτσι νά διαφεντεύουν ὅλη τήν Οἰκουμένη.
.                  Δέν ἦταν δυνατόν νά φθάσουν σ’ αὐτό τό πολυπόθητο τέλος, ἄν δέν τούς εἶχε φυτέψει στό μυαλό τους ὁ Διάβολος τό σχέδιο τοῦ οἰκονομικοῦ ἀποκλεισμοῦ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, πρᾶγμα πού σήμερα διερχόμαστε.  Τά capital controls ἀπετέλεσαν τήν κορυφαία μέχρι σήμερα ἔκφραση τῆς οἰκονομικῆς καταπιέσεως.
.                Ἕπεται ἡ γενίκευση τῶν καρτῶν σ’ ὅλες τίς συναλλαγές καί τό τσιπάρισμα μαζί μέ τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου.
.               Ὁ Πανάγαθος Τριαδικός Θεός φρόντισε νά ἀποκαλύψει τόσο στό τελευταῖο βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης ὅσο καί στόν Ἅγιο Παΐσιο τίς σχετικές διαδικασίες τοῦ σφραγίσματος καί τῶν συνεπειῶν του ἀπό αὐτούς πού θά τό δεχθοῦν.  Ἐκεῖνοι πού δέν θά δεχθοῦν τή σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου, τῆς ὁποίας ὁ κωδικός εἶναι τό 666, θά ἐπιβιώσουν διά πίστεως καί θά περάσουν στήν αἰωνιότητα.
.                 Ἐπιβάλλεται λοιπόν ἐπειγόντως, τώρα, ἡ ὀρθή στάση ἀπέναντι στόν πνευματικό κίνδυνο στερήσεως τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας καί ἡ ἀντίστασή μας στήν ἐπίθεση τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅπως καθορίζεται ἀπό τήν ὀρθόδοξη παράδοση, τή διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων καί τήν ἔνδοξη ἱστορία μας. Ἑνωμένοι, μέ σταθερές βάσεις νά θέσουμε τόν ἑαυτό μας ἀνάχωμα στήν ἐπιβολή τῶν δυνάμεων τοῦ Ἀντιχρίστου.
.               Ἄς ποφασίσουμε ς κόκκινη γραμμή δέν τήν περνομε, ς δ καί μή παρέκει –τήν κάρτα μέ ποιαδήποτε μορφή, σχμα νομασία, ποία ταυτισμένη μέ μς θά περιέχει τά πάντα καί θά χρησιμοποιεται γιά λα, μιά κάρτα «λα σέ να». Σ΄ατήν θά πρέπει νά ντιδράσουμε καί νά ρνηθομε τήν παραλαβή της.
.               Ἀ
πό τήν λλη, πρέπει ς πράξη ντιστάσεως, παιτεται, νά χρησιμοποιομε σο εναι δυνατόν περισσότερο τά μετρητά στίς συναλλαγές μας.
.               
Ὅπλα στόν ἀγῶνα μας ἄς παραμείνουν ἡ διαρκής μετάνοια, ἡ καρδιακή συντριβή, ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή ἡ ἐκζήτηση τοῦ θείου ἐλέους.  Ἡ ἔμπονη μετάνοια, ὅπως ἔχει δείξει ἡ βιβλική καί ἐκκλησιαστική μας ἱστορία μπορεῖ νά κάμψει τή δικαιολογημένη ὀργή τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀποστασία μας ἀπό τό θέλημά Του.  Παράδειγμά μας ἄς παραμένει ἡ παρρησία τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων πού βροντοφωνοῦσαν: «Δριμύς ὁ χειμών, ἀλλά γλυκύς ὁ Παράδεισος». Ἐν μέσῳ τοῦ φρικτοῦ μαρτυρίου ἀποκαλυπτόταν ὁ Παράδεισος. Μακάρι οἱ εὐχές τῶν ἑκατομμυρίων μαρτύρων τῆς Μίας Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας νά μᾶς στηρίζουν ὅλους μας καί νά μᾶς ἀξιώσουν τῆς αἰωνίου τρυφῆς τοῦ Παραδείσου.

, ,

Σχολιάστε

«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ. ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

Η ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

σέ συνεργασία μέ τήν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη,
ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς,
διοργανώνουν

ἡμερίδα στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας στίς 24.06.17
καί ὥρα 5 μ.μ. – 9 μ.μ. μέ θέμα:

«Κατάργηση τῶν μετρητῶν-τέλος τῆς ἐλευθερίας.
Ὁδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡμερίδα μόνον γιὰ Νοήμονες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόεδρος-Συντονιστής: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Φωτόπουλος

17:00 – 17:15: Προσευχή καί κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμερίδος ὑπό τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Χαιρετισμοί.

17:15 – 17:35: Χορωδία «Ἐν Ψαλτηρίῳ».

17:35 – 17:45: Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, Ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀμαρουσίου- Ὁ σκοπός τῆς σημερινῆς ἡμερίδος.

17:45 – 18:10: Dr. Δημήτριος Χιωτακάκος Διδάκτωρ Ἠλεκτρονικῆς & Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Manchester University, United Kingdom.- «Ἡ ὀργουελική διάσταση τῆς ἀχρήματης κοινωνίας».

18:10 – 18:35: Δῆμος Θανάσουλας Δικηγόρος παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ- «Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση καί πλαστικό χρῆμα: Ἐπιπτώσεις στήν ἀτομική καί κοινωνική ἐλευθερία».

18:35 – 19:00: Στάθης Ἀδαμόπουλος Οἰκονομολόγος-ἐκπαιδευτικός, Msc στήν χρηματοοικονομική.- «Κοινωνία χωρίς μετρητά: Στενεύει ὁ κλοιός».

19:00 – 19:15: Διάλειμμα

19:15 – 19:30: Συνέντευξη μέ τόν οἰκονομολόγο, συγγραφέα καί δημοσιογράφο Norbert Häring.

19:30 – 19:55: Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων Μετεώρων- «Οἰκονομικός ὁλοκληρωτισμός: Μία θεολογική προσέγγιση»

19:55: Συζήτηση

20:45: Πορίσματα

21:00: Ἐθνικός Ὕμνος

, ,

Σχολιάστε

ΝΕΟΤΑΞΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ «ΑΡΙΣΤΕΡΗ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Νεοταξικὸς ὁλοκληρωτισμὸς ἀπὸ «ἀριστερὴ» κυβέρνηση

.               Κανένας δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀμ­φισβητήσει τὴν εἰλικρίνεια τοῦ νέου Ὑ­­­πουργοῦ Ἐσωτερικῶν καὶ Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλῆ στὴν ἐπιδίωξή του νὰ πατάξει τὸ τέρας τῆς γραφειοκρατίας καὶ νὰ συμβάλει ἀποφασιστικὰ στὴν ἀναδιάρθρωση καὶ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς Δημόσιας Διοίκησης. Καὶ τὸ πιστεύει, καὶ ἀποφασισμένος φαίνεται πὼς εἶναι νὰ τὸ κάνει. Μὲ ποιὸ τρόπο ὅμως νομίζει ὅτι θὰ τὸ πετύχει αὐτό; Μὰ μὲ τὸν ἴδιο ποὺ νόμιζαν καὶ τόσοι ἄλλοι ­προκάτοχοί του ἢ καὶ πρωθυπουργοί, ποὺ τὰ τελευταῖα 5 χρόνια προανήγγειλαν καὶ ἐπιχείρησαν νὰ ἐπιβάλουν στὸ λαὸ τὴν περίφημη «Κάρτα τοῦ Πολίτη», καὶ τελικὰ ἢ ἀπέτυχαν ἤ, τρομαγμένοι ἀπὸ τὴν ἀντίδραση τῶν πολιτῶν, ὀπισθοχώρησαν.
.               «Θὰ εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη τομὴ ποὺ θὰ συμβάλει στοὺς δημοκρατικοὺς θεσμούς», δήλωσε ὁ κ. Κουρουμπλής. Καὶ ἀπορεῖ κανεὶς ἂν αὐτὰ τὰ λόγια εἶναι ἀποτέλεσμα ἄγνοιας ἢ ἐπικίνδυνης ἐπιπολαιότητας, ἀφοῦ εἶναι πασίγνωστο ὅτι τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ πλήττει ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» εἶναι τὸ κορυφαῖο ἀγαθὸ τῆς Δημοκρατίας, ἡ ἐλευθερία!
.               «Θὰ πρέπει νὰ κατεδαφίσουμε τὸ κρά­τος τοῦ παραλόγου καὶ νὰ ἐγκατα­στήσουμε τὴ λογική», ἀνέφερε ὁ κ. Ὑ­­­πουργὸς στὴν ὁμιλία του στὴ Βουλὴ καὶ προσέθεσε: «Εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ συγ­κρουστοῦμε μὲ τὶς ἀπολιθωμένες ἀναχρονιστικὲς ἀντιλήψεις καὶ νὰ δημιουργήσουμε μία σύγχρονη δημόσια διοίκηση ἀποτελεσματική, μὲ ἀντανακλαστικά, γιὰ νὰ καθοδηγοῦμε καὶ ὄχι νὰ κα­θοδηγούμαστε ἀπὸ συμφέροντα. Νὰ δημιουργήσουμε τὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν καὶ ὄχι τῶν θεατῶν. Μία κοινωνία ποὺ δὲν θὰ παραχωρεῖ σὲ κανέναν τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίζει γι’ αὐτὴν χωρὶς αὐτήν».
.               Τί ὡραῖα λόγια! Ἀλλὰ καὶ πόσο τραγικὸ νὰ μὴν καταλαβαίνει ἕνας τόσο δυναμικὸς ἄνθρωπος τί πραγματικὰ πρόκειται νὰ πετύχει. Μά, κύριε Ὑπουργέ, ἀκριβῶς τὰ συμφέροντα καὶ μάλιστα τὰ μεγάλα συμφέροντα εἶναι ποὺ ὑπογείως σᾶς καθοδηγοῦν νὰ καθιερώσετε τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη». Δὲν τὸ γνωρίζετε αὐτό; Δὲν ἔχετε ἀκούσει ποτὲ ὅτι αὐτὸ τὸ σύστημα ἀποτελεῖ κύρια ἐπιδίωξη τῶν ἀόρατων κύκλων ποὺ προωθοῦν καὶ σχεδιάζουν νὰ ἐπιβάλουν τὴ Νέα Τάξη πραγμάτων σὲ ὅλο τὸν κόσμο; Πῶς λοιπὸν προχωρᾶτε τόσο ἐπιπόλαια σὲ τέτοια κίνηση; Μιὰ κίνηση ποὺ γίνεται ἀκόμη πιὸ ἐπικίνδυνη, συνδυαζόμενη μὲ τοὺς σχεδιασμοὺς τοῦ Ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν γιὰ ἐπέκταση παντοῦ τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, κάτι ποὺ θὰ χρειαστεῖ νὰ τὸ καταδείξουμε σὲ ξεχωριστὸ σχόλιο.
.               Κύριε Ὑπουργέ, κανένα, οὕτως ἢ ἄλ­λως ἀμφίβολο, κέρδος δὲν μπορεῖ νὰ ἰσοσταθμίσει τὴν ἀπώλεια τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας, ποὺ τόσο εὔκολα ἀποφασίζετε νὰ ἀπεμπολήσετε. Καὶ στὸ κάτω-κάτω τὴν καθολικὴ ἀντίδραση τῶν πολιτῶν θὰ τὴν ­ἀγνοήσετε; Τό­τε σὲ τί θὰ διαφέρετε ἀπὸ τὰ φασιστικὰ καθεστῶτα καὶ τὶς κάθε εἴ­δους τυραννίες;

 

ΠΗΓΗ: osotir.org

 

Σχολιάστε

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ἢ ΕΦΙΑΛΤΗΣ;» (Ἡμερίδα)

ΑΦΙΣΑ-ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2

, , , ,

Σχολιάστε

ΕΥΡΩ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ «Ἡ τραγικὴ κατάσταση, ποὺ ζοῦμε, εἶναι ἀκριβῶς ἡ οἰκονομικὴ ἑνοποίηση τῆς ΕΕ ποὺ προωθεῖται, ἀξιοποιώντας καὶ τὴ δημοσιονομικὴ κρίση! »

Ατ εναι ΟΝΕ πο προωθεται μ πρόσχημα τν κρίση

Γ. Δελαστίκ

ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ», 23.01.2014

.               Δὲν πρόκειται νὰ τελειώσει ποτὲ ὁ εὐρω-γολγοθὰς τῆς Ἑλλάδας! Δὲν πρόκειται γιὰ κάποια παροδικὴ δυσκολία. Ἡ τραγικὴ κατάσταση, ποὺ ζοῦμε, εἶναι ἀκριβῶς ἡ οἰκονομικὴ ἑνοποίηση τῆς ΕΕ ποὺ προωθεῖται, ἀξιοποιώντας καὶ τὴ δημοσιονομικὴ κρίση! Πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφαση ἑπομένως ὅτι ἔτσι θὰ ζοῦμε καὶ στὸ μέλλον ἐφ᾽ ὅσον ἡ Ἑλλάδα παραμένει στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἡ Γερμανία συνεχίζει νὰ ἀσκεῖ τὴν ἴδια πολιτική, ἡ ὁποία εἶναι ἀπολύτως σωστὴ γιὰ τὴν προώθηση τῶν γερμανικῶν συμφερόντων! Αὐτὸ εἶναι τὸ συνολικὸ συμπέρασμα ἀπὸ τὴν πολὺ χρήσιμη ἔκθεση τοῦ Γραφείου Προϋπολογισμοῦ τοῦ Κράτους τῆς Βουλῆς, ἡ ὁποία παρουσιάζει τὴ νέα οἰκονομικὴ διακυβέρνηση τῆς Εὐρωζώνης καὶ γιὰ τὴν ὁποία γράψαμε καὶ χθές.
.               Στὸ πλαίσιο αὐτό, ὁ προϋπολογισμὸς κάθε κράτους τῆς Εὐρωζώνης πρῶτον, ὑπόκειται στὴν «προληπτικὴ ἐποπτεία καὶ ἔλεγχο» ἀπὸ τὴν ΕΕ. Δεύτερον, ἡ πορεία ἐκτέλεσής του ἐλέγχεται στενότερα ἀπὸ τὴν Κομισιόν, μὲ τὴν ὁποία ἡ κάθε κυβέρνηση κράτους τῆς Εὐρωζώνης ὑποχρεοῦται νὰ βρίσκεται σὲ μία «συνεχῆ διαδικασία διαβούλευσης», νὰ ὑφίσταται δηλαδὴ τὸν διαρκῆ ἔλεγχο τῆς Κομισιόν. Τρίτον, κάθε χώρα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὡς νόμισμα τὸ εὐρὼ πρέπει νὰ καθορίζει μεσοπρόθεσμους στόχους σὲ ἕνα πρόγραμμα τετραετοῦς διάρκειας. Τὸ πρόγραμμα αὐτό, τὸ ὁποῖο ἀποκαλεῖται Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικῆς Στρατηγικῆς, ἐπικαιροποιεῖται κάθε χρόνο καὶ ἐγκρίνεται ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ κοινοβούλιο μέχρι τὸ τέλος Μαΐου κάθε χρόνο.
.               Ὁ ἐθνικὸς προϋπολογισμὸς κάθε κράτους-μέλους τῆς Εὐρωζώνης κινεῖται ὑποχρεωτικὰ μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ μεσοπρόθεσμου προγράμματος τοῦ κράτους αὐτοῦ. Τέταρτον, οἱ πόροι ποὺ ἀντλεῖ ἡ κάθε χώρα ἀπὸ τὰ διαρθρωτικὰ ταμεῖα χορηγοῦνται πλέον ὑπὸ ἀνηλεεῖς ὅρους, μὲ τὴν Κομισιὸν νὰ μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θέλει! Σὲ περίπτωση ποὺ μία χώρα βρίσκεται ὑπὸ μνημονιακὸ καθεστώς, ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ἢ ἔχει λάβει οἰκονομικὴ ἐνίσχυση (δάνεια) ἀπὸ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Στήριξης, τὰ πράγματα εἶναι πολὺ δύσκολα. Ἡ Κομισιὸν μπορεῖ πλέον μόνη της νὰ ἀναθεωρεῖ τὰ Σύμφωνα Ἑταιρικῆς Σχέσης ποὺ ἀντικαθιστοῦν τὰ ΕΣΠΑ καὶ τὰ ἐπιχειρησιακὰ προγράμματα, χωρὶς κὰν νὰ ἐρωτᾶ τὸ ἐνδιαφερόμενο κράτος! Ἀκόμη χειρότερα, ἂν ἡ Κομισιὸν δὲν εἶναι ἱκανοποιημένη ἀπὸ τὴ δημοσιονομικὴ κατάσταση μίας χώρας, ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀναστέλλει ἢ καὶ νὰ ἀκυρώνει τὴ χρηματοδότησή της ἀπὸ τὰ διαρθρωτικὰ ταμεῖα τῆς ΕΕ! «Κυρώσεις τέτοιου τύπου μπορεῖ νὰ ἐπιδεινώσουν τὴν κατάσταση σὲ ἕνα κράτος-μέλος», διαμαρτύρεται τὸ Γραφεῖο Προϋπολογισμοῦ τοῦ Κράτους τῆς Βουλῆς στὴν ἔκθεσή του.
.               Πέμπτον, καθιερώνεται νέα διαδικασία ἐπιβολῆς κυρώσεων. Μέχρι τώρα ἔπρεπε νὰ ἀποφασίσει τὸ Συμβούλιο, δηλαδὴ οἱ ὑπουργοὶ ἢ οἱ πρωθυπουργοὶ τῶν κρατῶν, γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν κυρώσεις σὲ μία χώρα. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, ὅμως, τὶς κυρώσεις τὶς ἐπιβάλλει ἡ Κομισιὸν μὲ «εἰσήγησή» της πρὸς τὸ Συμβούλιο, ἡ ὁποία αὐτοδικαίως θεωρεῖται ὅτι ἔγινε δεκτή, ἂν τὰ κράτη-μέλη δὲν τὴν ἀνατρέψουν μὲ ψηφοφορία καὶ μάλιστα σὲ μερικὲς περιπτώσεις μὲ εἰδική, αὐξημένη πλειοψηφία! Εἰσάγεται δηλαδὴ ἡ ἀρχὴ τῆς «ἀντίστροφης πλειοψηφίας», ὅλες οἱ κυρώσεις ποὺ ἀποφασίζει ἡ Κομισιὸν ἰσχύουν χωρὶς νὰ τὶς ὑπερψηφίσουν τὰ κράτη, τὰ ὁποῖα μποροῦν μόνο νὰ τὶς ἀνατρέψουν!
.          Πρόκειται γιά… σατανικ πολιτικ φεύρημα! Συνολικ ο λλαγς πο χουν ποφασιστε γι τ κράτη τς Ερωζώνης περιορίζουν δραστικ τ κυριαρχικά τους δικαιώματα στ διεύθυνση τς οκονομίας τους. Πολὺ σωστὰ ἐπισημαίνει ἡ ἔκθεση ὅτι «ἡ ἐξέλιξη τῆς νέας οἰκονομικῆς διακυβέρνησης τῆς ΕΕ ἀνταποκρίνεται στὸ δόγμα “διαρκῶς στενότερη ἕνωση”. Ὁδηγεῖ σὲ περαιτέρω μετατοπίσεις ἐξουσίας “πρὸς τὰ πάνω”, δηλαδὴ πρὸς τοὺς κεντρικοὺς θεσμοὺς τῆς ΕΕ καὶ τῆς Εὐρωζώνης». Αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου ἕνα ἁπλὸ ζήτημα θεωρητικοῦ χαρακτήρα, τὸ ὁποῖο ἀξίζει μιᾶς κάποιας ἐπισήμανσης. Ἀφορᾶ στὴ ζωὴ ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι βάσιμη ἄραγε ἡ ἄποψη ὅτι παραδίνοντας τὴν οἰκονομικὴ διοίκηση τῆς χώρας μας σὲ ξένα κέντρα μπορεῖ νὰ εὐημερήσει ὁ ἑλληνικὸς λαός; Αὐτὸ εἶναι τὸ κρίσιμο ἐρώτημα. Ἡ πείρα -ἄκρως ἐπώδυνη καὶ ὀλέθρια- τοῦ μνημονιακοῦ καθεστῶτος τῆς τελευταίας τετραετίας δείχνει τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο. Εἶναι ἐξαίρεση αὐτὴ ἡ τετραετία; Δὲν νομίζουμε, ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι μία ἄλλη συζήτηση.

, ,

Σχολιάστε

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΣΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΥΤΕΥΕΙ!

Στ φυλακ κα βαρι πρόστιμα ποιος καλλιεργε «παράνομους» σπόρους !!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἂν στὸν προελαύνοντα καθολικὸ ὁλοκληρωτισμὸ οἱ ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ δοῦν τὸ ἀποκρουστικὸ καὶ φρικτὰ κακοῦργο πρόσωπο τοῦ δαίμονα, τότε εἶναι ἀνάξιοι τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

.               Ἡ ἐποχὴ τῶν σχεδιασμῶν τῆς παγκόσμιας Ὀργουελικῆς δικτατορίας τῆς ἀγορᾶς, καὶ ὁ πραγματικὸς ρόλος τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης» ἀποκαλύπτεται καθημερινά. Μία νέα πρόταση νόμου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς θεωρεῖ παράνομη τὴν «καλλιέργεια, τὴν ἀναπαραγωγὴ ἢ τὴν ἐμπορία» σπόρων καὶ κηπευτικῶν ποὺ δὲν ἔχουν «ἀξιολογηθεῖ, ἐγκριθεῖ καὶ γίνει ἀποδεκτοὶ» ἀπὸ μία νέα εὐρωπαϊκὴ γραφειοκρατία τὸ λεγόμενο «Εὐρωπαϊκὸ Ὀργανισμὸ Φυτικῶν Ποικιλιῶν». Στὴ φυλακὴ καὶ βαριὰ πρόστιμα ὅποιος καλλιεργεῖ «παράνομους» σπόρους !!
.           Τὸ σχέδιο νόμου μὲ τὴν ὀνομασία «Plant Reproductive Material Law», ἐπιτρέπει στὴν κυβέρνηση νὰ ἀποφασίζει αὐτὴ γιὰ ὅλα σχεδὸν τὰ φυτὰ καὶ τοὺς σπόρους. Ἂν ἕνας «ἐρασιτέχνης» ἀγρότης, τοῦ Σαββατοκύριακου, καλλιεργεῖ στὸν κῆπο του φυτὰ ἀπὸ σπόρους ποὺ δὲν ἔχουν ἐγκριθεῖ, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο αὐτό, τότε θὰ μπορεῖ νὰ καταδικαστεῖ ὡς ἐγκληματίας!!!
.              Ὁ νόμος αὐτός, διαμαρτύρεται ὁ Ben Gabel τοῦ «Real Seed Catalogue», στοχεύει στὸ νὰ καταπνίξει τοὺς παραγωγοὺς τῶν τοπικῶν ποικιλιῶν, τοὺς βιοκαλλιεργητὲς καὶ τοὺς ἀγρότες ποὺ δραστηριοποιοῦνται σὲ μικρὴ κλίμακα. «Ὅπως μποροῦμε νὰ ὑποπτευθοῦμε – δήλωσε ὁ Mike Adams τοῦ Natural News – ἡ κίνηση αὐτὴ εἶναι ἡ “τελικὴ λύση” τῆς Monsanto, τῆς DuPont καὶ τῶν ἄλλων πολυεθνικῶν ποὺ πουλᾶνε σπόρους, οἱ ὁποῖες ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχουν βάλει στόχο, νὰ κυριαρχήσουν πλήρως σὲ ὅλους τους σπόρους τὶς καλλιέργειες καὶ τὰ φυτὰ τοῦ πλανήτη.»!!!
.            Ποινικοποιώντας τοὺς μικροὺς καλλιεργητὲς κηπευτικῶν, σὰν ἐν δυνάμει ἐγκληματίες – προσθέτει ὁ Adams «ἡ εὐρωπαϊκὴ γραφειοκρατία θὰ μπορεῖ ἐπιτέλους νὰ παραδώσει τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς τροφικῆς… ἁλυσίδας στὰ χέρια τεράστιων ἑταιρειῶν ὅπως ἡ Monsanto (Ἑβραϊκὴ πολυεθνικὴ ἐταιρία)». Τὸ πρόβλημα, ὅμως, ὅπως τὸ ἀποσαφηνίζει ὁ Gabe εἶναι ὅτι: «Οἱ μικροὶ ἀγρότες ἔχουν πολὺ διαφορετικὲς ἀνάγκες ἀπὸ αὐτὲς τῶν πολυεθνικῶν – γιὰ παράδειγμα, καλλιεργοῦν χωρὶς νὰ χρησιμοποιοῦν μηχανὲς καὶ δὲν θέλουν νὰ χρησιμοποιήσουν χημικὰ σπρέι». Ἑπομένως, «δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ καταγραφοῦν οἱ ποικιλίες ποὺ ταιριάζουν σὲ ἕνα μικρὸ χωράφι, ἐπειδὴ δὲν πληροῦν τὰ αὐστηρὰ κριτήρια τοῦ “Ὀργανισμοῦ Φυτικῶν Ποικιλιῶν”, ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὴν ἔγκριση τῶν τύπων σπόρων ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ βιομηχανικοὶ ἀγρότες».
.              Πρακτικά, ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς, ὅλα τὰ φυτά, οἱ σπόροι, τὰ λαχανικὰ καὶ οἱ καλλιεργητὲς θὰ πρέπει νὰ καταγραφοῦν. «Οἱ κυβερνήσεις δείχνουν ἐνθουσιασμένες μὲ τὴν ἰδέα νὰ καταγράψουν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα», λέει ὁ Adams. Πόσο μᾶλλον ποὺ «οἱ μικροκαλλιεργητὲς θὰ πρέπει νὰ πληρώνουν καὶ ἕνα εἰδικὸ φόρο στὴν εὐρωπαϊκὴ γραφειοκρατία γιὰ νὰ καταγράψουν τοὺς σπόρους.» Τὴν ἐπεξεργασία τῶν αἰτημάτων, τὶς τυπικὲς ἐξετάσεις, τὶς τεχνικὲς ἀναλύσεις, τοὺς ἐλέγχους, τὴν ὀνομασιῶν τῶν ποικιλιῶν, τὰ ἔξοδα γιὰ ὅλα αὐτά, θὰ τὰ φορτώνονται οἱ μικροπαραγωγοί, ἔτσι ὥστε νὰ ἀποτρέπονται ἀκόμα περισσότερο νὰ καλλιεργοῦν τὴ γῆ καὶ νὰ ἐξαρτῶνται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὶς τεράστιες πολυεθνικές.

Ο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ» καὶ οἱ Παγκόσμιοι Δυνάστες εἶναι ἐδῶ. (conspiracyfeeds)

ΠΗΓΗ: pygmi.gr

,

Σχολιάστε

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ [διὰ τῆς φορολογικῆς ὁδοῦ] καὶ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ…“ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ”

Ὁ νέος μηχανισμὸς φορολογικῆς παρακολουθήσεως

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὅταν λένε ὅτι ἡ Κρίση μπορεῖ νὰ μεταμορφωθεῖ σὲ εὐκαιρία, κάτι τέτοιο ἴσως ἐννοοῦν: Ἡ Μεγάλη Εὐκαιρία, νὰ ἐπιβληθεῖ ἕνα ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ οἰκονομικοῦ (καὶ δι᾽ αὐτοῦ πλήρους βιοτικοῦ καὶ ψυχοπνευματικοῦ) ΕΛΕΓΧΟΥ πάντα ἐν ὀνόματι τῆς ΕΙΔΩΛΙΚΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ἡ ὁποία ἀκούει στὸ ὡραῖο ὄνομα: «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΣ».
.            Μεταξὺ δὲ τῶν ἐπίσης ὡραίων ὁραματισμῶν τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν βίσκεται καὶ ἡ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ»…! Τί εὑρηματικὴ λέξη: «ἐκπαίδευση»! Πρόσω ὁλοταχῶς λοιπὸν γιὰ τὸ «ἀπέραντο …οἰκοτροφεῖο» ἢ μᾶλλον «κτηνοτροφεῖο»!

.            Ἀσφυκτικὴ πίεση ἀσκεῖ στὴν ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἡ τρόικα προκειμένου ὣς τὰ τέλη τοῦ 2013 νὰ ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ ὁ νέος μηχανισμὸς παρακολούθησης τῆς φορολογικῆς συμμόρφωσης, ὁ ὁποῖος θὰ καταστήσει τὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφορικῶν Συστημάτων Μεγάλο Ἀδελφὸ τῶν εἰσοδημάτων ἑκατομμυρίων φορολογούμενων φυσικῶν καὶ νομικῶν προσώπων.
.            Ὁ πολυεπίπεδος αὐτὸς μηχανισμός, ποὺ σχηματοποιήθηκε ὕστερα ἀπὸ διετῆ συνεργασία τῶν στελεχῶν τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μὲ τοὺς ἐμπειρογνώμονες τῆς τεχνικῆς βοήθειας τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς ΕΕ, βασίζεται σὲ προληπτικὰ καὶ κατασταλτικὰ μέτρα. Ἡ καρδιὰ τοῦ νέου μηχανισμοῦ εἶναι τὸ ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο, ποὺ ἤδη δημιουργεῖται στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφορικῶν Συστημάτων καὶ τὸ ὁποῖο θὰ ἐπιτρέψει στὶς φορολογικὲς Ἀρχὲς ἐντὸς τοῦ 2014 νὰ ἔχουν πλήρη καὶ ἀναλυτικὴ εἰκόνα γιὰ τὴν ἀκίνητη καὶ κινητὴ περιουσία ὅλων τῶν φορολογουμένων, ἀλλὰ καὶ ἐνημέρωση γιὰ τὶς δαπάνες, τὰ ἔσοδα καὶ τὶς καταναλωτικές τους συνήθειες.
.            Παράλληλα, οἱ ἐλεγκτικὲς ὑπηρεσίες τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μὲ τὶς νέες ἔμμεσες τεχνικὲς ἐλέγχου, οἱ ὁποῖες ἤδη ξεκίνησαν νὰ ἐφαρμόζονται – καὶ θὰ βελτιωθοῦν περαιτέρω μέσα στὸ ἑπόμενο ἔτος -, θὰ «ξεσκονίζουν» στὴν κυριολεξία τοὺς φορολογουμένους, ὑπόπτους γιὰ φοροδιαφυγὴ μὲ βάση τὰ νέα φίλτρα ἀνάλυσης ρίσκου ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ Ἐφορία. Τέλος, μὲ τὸν νέο Κώδικα Φορολογικῶν Διαδικασιῶν, ποὺ θὰ κατατεθεῖ τὸ ἀργότερο ἕως τὶς 22 Ἰουλίου στὴ Βουλή, θὰ ἐπέλθουν κάποιες ἀλλαγὲς στὸ νέο ποινολόγιο τῆς φοροδιαφυγῆς, ἐνῶ οἱ ποινὲς θὰ ἀναδιαμορφωθοῦν ἕως τὸ τέλος τοῦ 2013 σὲ συνεργασία τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μὲ τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης.

 Ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο

 .            Ὁ ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν Γιῶργος Μαυραγάνης ἀναμένεται μέχρι τὰ τέλη τοῦ μήνα νὰ λάβει ἀπὸ εἰδικὴ ὁμάδα ἐργασίας τὴ μελέτη γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ τρόπου ἀποτύπωσης καὶ συγκέντρωσης τῶν στοιχείων ποὺ θὰ ἀποτελέσουν τὸ περιουσιολόγιο φυσικῶν προσώπων κατόχων Ἀριθμοῦ Φορολογικοῦ Μητρώου. Ἡ ἐν λόγῳ μελέτη θὰ ὑποδεικνύει τὸν τρόπο καὶ τὸν χρόνο ὑποβολῆς τῶν οἰκονομικῶν στοιχείων γιὰ τὴ συγκρότηση καὶ παρακολούθηση τοῦ περιουσιολογίου.
.            Στόχος τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν εἶναι ἐντὸς τοῦ 2013 νὰ συγκεντρωθοῦν ὅλα τὰ ἀπαιτούμενα στοιχεῖα γιὰ τὸ ὁλοκληρωμένο ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο, ὥστε νὰ ὑπάρχει πλήρης εἰκόνα γιὰ τὸ σύνολο τῶν φορολογουμένων (φυσικῶν προσώπων) τὸ 2014. Τὸ ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο θὰ ἐγκατασταθεῖ στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφορικῶν Συστημάτων καὶ σὲ αὐτὸ θὰ καταγραφοῦν ὅλα τὰ διαθέσιμα δεδομένα γιὰ τὰ ἀκίνητα, αὐτοκίνητα, σκάφη, ἐναέρια μέσα μεταφορᾶς, μετοχές, ἀμοιβαία κεφάλαια καὶ ἑταιρικὰ μερίδια ὅλων τῶν φορολογουμένων (φυσικῶν προσώπων) κατοίκων Ἑλλάδας.

 Μητρῶο Τραπεζικῶν Λογαριασμῶν

 .            Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ περιουσιολόγιο θὰ λειτουργεῖ τὸ Μητρῶο Τραπεζικῶν Λογαριασμῶν. Πρόκειται γιὰ μία βάση δεδομένων στὴν ὁποία θὰ ἀποστέλλονται ἀπὸ τὴ διατραπεζικὴ ἑταιρεία Τραπεζικὰ Συστήματα Πληροφοριῶν – Τειρεσίας ΑΕ ὅλα τὰ στοιχεῖα λογαριασμῶν, καταθέσεων, δανείων, ὁμολόγων, ἀμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ. ποὺ διατηροῦν φορολογούμενοι ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τὶς φορολογικὲς Ἀρχὲς εἴτε γιὰ φοροδιαφυγὴ εἴτε γιὰ ἄλλες παράνομες δραστηριότητες.

 Καταγραφὴ τῶν τόκων
[…]

Οnline οἱ ἀποδείξεις

 .                […] Πρόκειται γιὰ τὸ τελευταῖο βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν καθιέρωση τῆς online σύνδεσης τῶν ταμειακῶν μηχανῶν μὲ τὸ ΚΕΠΥΟ.

 Stop στὴ χρήση μετρητῶν

 .            Πρόθεση τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν εἶναι νὰ περιορίσει τὴν χρήση μετρητῶν στὶς συναλλαγὲς καὶ νὰ καθιερώσει τὴ μεγαλύτερη χρήση πιστωτικῶν καὶ χρεωστικῶν καρτῶν. Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ὁ Γενικὸς Γραμματέας Δημοσίων Ἐσόδων Χάρης Θεοχάρης ἔχει εἰσηγηθεῖ τὸ ὅριο τῆς ἀποκλειστικῆς χρήσης πιστωτικῶν καρτῶν νὰ μειωθεῖ στὰ 500 εὐρώ. Σημειώνεται ὅτι σήμερα οἱ ἀγορὲς ἀπὸ ἰδιῶτες προϊόντων ἢ ὑπηρεσιῶν ἀξίας ἄνω τῶν 1.500 εὐρὼ (μὲ ΦΠΑ) δὲν πραγματοποιοῦνται μὲ μετρητά, ἀλλὰ ἀποκλειστικὰ μέσῳ χρεωστικῶν ἢ πιστωτικῶν καρτῶν, τραπεζικῶν λογαριασμῶν καὶ ἐπιταγῶν. Σὲ κάθε περίπτωση πρόθεση τοῦ ὑπουργείου εἶναι ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο νὰ ὑπάρξουν πρωτοβουλίες γιὰ τὴν παροχὴ κινήτρων σὲ ὅσους κάνουν χρήση καρτῶν πληρωμῶν γιὰ τὶς συναλλαγές τους, κάτι τὸ ὁποῖο ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ συμβάλει στὴν κπαίδευση τοῦ κοινοῦ καὶ στὴν περαιτέρω διείσδυση τῶν ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν.

 Ἀπὸ ἀκτίνες Χ οἱ ὕποπτοι
[…].

 Αὐστηρὲς ποινὲς
[…].

ΠHΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ

, , ,

Σχολιάστε