Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΟΔΟ

.             Συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016, στὴ δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐκτάκτου Συγκλήσεώς της, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στὴν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.
[…] συνεχίσθηκε ἡ συζήτηση ἐπὶ τῆς χθεσινῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας καὶ ἐξήχθησαν τὰ συμπεράσματα ἐκ τῆς διεξαχθείσης συζητήσεως.
.             Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴ σημερινὴ Συνεδρία Τῆς μελέτησε διεξοδικὰ τὶς προτάσεις τῆς Δ.Ι.Σ., μίαν πρὸς μίαν, καὶ προέβη σὲ περαιτέρω ἐπεξεργασία καὶ σὲ προσθῆκες. Ἡ τελικὴ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας θὰ ἀποσταλεῖ στὴ Διορθόδοξη Γραμματεία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ θὰ ὑποστηριχθεῖ ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο κατὰ τὶς συνεδριάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου.
.               Τέλος, λόγῳ τοῦ μεγάλου ἐνδιαφέροντος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ αὐτοῦ γεγονότος ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε νὰ ἐκδοθεῖ σχετικὸ κείμενο, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἐνημερώνεται ὁ λαὸς περὶ τοῦ θέματος.

Ἡ Ἐπιτροπὴ Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

 

,

Σχολιάστε

ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 2015 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἱεραρχίας 2015 παραλειπόμενα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Οἱ τακτικές, γιὰ τὸ 2015, ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πέρασαν στὴν Ἱστορία. Ἦταν μία πανομοιότυπη μὲ τὶς προηγούμενες τυπικὴ διαδικασία, ποὺ στὸ τέλος καταντᾶ ἀνιαρὴ καὶ γιὰ τοὺς ἴδιους τοὺς συμμετέχοντες Ἀρχιερεῖς. Ἀκούγονται εἰσηγήσεις –διαλέξεις ἐπὶ ἐπικαίρων συνήθως θεμάτων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ὅμως δὲν λαμβάνονται ἀποφάσεις καί, ἂν ληφθοῦν, εἶναι γενικόλογες καὶ ἡ ἐφαρμογή τους μεταφέρεται στὶς ἑλληνικὲς καλένδες… Ἀκολουθοῦν οἱ ἀρχιερατικὲς ἐκλογές, στὶς ὁποῖες ἀπὸ καιρὸ εἶναι γνωστὸ τὸ ἀποτέλεσμα…. Ἔπαυσαν δηλαδὴ καὶ αὐτὲς ἀκόμη νὰ ἔχουν κάποιο, ἔστω ἐλάχιστο, ἐνδιαφέρον…
.           Στὰ παραλειπόμενα τῆς Ἱεραρχίας περιλαμβάνεται τὸ γεγονὸς ὅτι φέτος οἱ Ἀρχιερεῖς, ποὺ ἔλαβαν μέρος στὶς συζητήσεις, ποὺ ἀκολούθησαν τῶν εἰσηγήσεων, ἦσαν οἱ λιγότεροι τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἐπὶ 79 παρόντων Μητροπολιτῶν καὶ συνολικὰ στὶς τέσσερις εἰσηγήσεις τὸ λόγο ἔλαβαν μόνο εἴκοσι ἕνας (21) ἀρχιερεῖς, ἐνῶ οἱ πενήντα ὀκτὼ (58) δὲν μίλησαν καθόλου… Καὶ ἦταν ἐπιλογή τους νὰ μὴ μιλήσουν. Πολλὲς οἱ αἰτίες, κύριες πάντως θεωροῦνται τὸ ἀνιαρὸ τῆς ὅλης διαδικασίας καὶ τὸ ἀνώφελο ὁποιουδήποτε σχολίου. Ἀρκετοὶ Ἀρχιερεῖς ἔχουν τὴν ἄποψη ὅτι πρέπει ριζικὰ καὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας νὰ ἀλλάξει ἡ ὅλη διαδικασία τῶν συνεδριῶν καὶ τῆς λειτουργίας τῆς Ἱεραρχίας καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅμως δὲν τὴν ἐκθέτουν, γιατί πιστεύουν ὅτι ἁπλῶς θὰ προκαλέσουν ἕνα θόρυβο στὸν κλειστὸ χῶρο τῶν ὀγδόντα Μητροπολιτῶν καὶ τίποτε περισσότερο.
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προήδρευσε στὴν πρώτη καὶ στὴν τελευταία συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας. Στὶς δύο ἐνδιάμεσες ἀπουσίασε. Ἡ ἐπίσημη αἰτιολογία, ἦταν ὅτι πέρασε μία ἐλαφρᾶς μορφῆς οὐρολοίμωξη.
.           Λόγῳ τῶν θεμάτων τῶν εἰσηγήσεων καὶ τοῦ ὅτι δὲν συμμετέχουν πλέον στὴν Ἱεραρχία Μητροπολίτες ποὺ προκαλοῦσαν ἐντάσεις, αὐτὲς σχεδὸν ἔχουν ἐκλείψει. Ἡ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, μὲ θέμα «Ἡ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν ἑνότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σήμερον» προκάλεσε τὴν σχετικὰ μεγαλύτερη συζήτηση. Δέκα τρεῖς Μητροπολίτες ἔλαβαν τὸ λόγο καὶ ὁ καθένας ἐξέφρασε τὴν ἄποψή του, βλέποντας τὸ θέμα ἀπὸ τὴ σκοπιά του. Τὸ συμπέρασμα ἦταν πὼς ἡ Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ φύση καὶ τὴν ἀποστολή Της, εἶναι ἑνωτικὸς παράγων στὸ λαὸ καὶ κιβωτὸς σωτηρίας του, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη, κατὰ τὸ λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ ἀρχές Της ἀποτελοῦν σημεῖο ἀντιλεγόμενο καὶ αἰτία μίσους καὶ διωγμῶν ἐκ μέρους τῶν ἐχθρῶν Της.
.           Στὴν εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου γιὰ τὴ θεολογικὴ κρίση ἐντύπωση προκάλεσε ἡ ἀρνητική του θέση ἔναντι τῆς ρωσικῆς θεολογίας, ἡ ὁποία, κατὰ τὴν ἄποψή του, μαζὶ μὲ τὸν σχολαστικισμό, καὶ τὴν προτεσταντικὴ βιβλικὴ θεολογία «προσδιόρισε τὴν ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας». Στὴν κατάληξη τῆς ὁμιλίας του, τόνισε ὅτι ὑπάρχει θεολογικὴ κρίση καὶ πρόσθεσε: «Οἱ ἄλλες κρίσεις ἔρχονται καὶ παρέρχονται, ἐνῶ ἡ θεολογικὴ κρίση ἔχει αἰώνιες διαστάσεις. Ἡ θεολογικὴ κρίση καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι μόνο ἀλλοίωση τῶν ὅρων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλλοίωση τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ στὴν πραγματικότητα ἀπομάκρυνση ἀπὸ αὐτήν».
.           Ἡ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρου, προέδρου τῆς Διοικούσης ἐπιτροπῆς τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων καὶ Μεταναστῶν-Οἰκουμενικὸ Πρόγραμμα Προσφύγων», εἶχε τὸ θέμα «Τὸ Μεταναστευτικὸν Πρόβλημα: ποιμαντικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀντιμετώπισις αὐτοῦ». Ἡ ἀνθρωπιστικὴ κρίση καὶ τὸ τεράστιο κύμα μεταναστῶν καὶ προσφύγων πρὸς τὴν χώρα μας ἔχουν κατὰ πολὺ ὑπερβεῖ τὶς δυνατότητες τῆς Ἐκκλησίας στὴν παροχὴ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐνῶ στὸ ἐκδοθὲν Δελτίο Τύπου διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις τοῦ Μητροπολίτου Ἰλίου πρὸς τὴν Ε.Ε, γιὰ τὸ Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων τῆς Ἐκκλησίας οἱ γραφόμενες ἀναφορὲς εἶναι λίγες καὶ ἀόριστες.
.             Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης κ. Δημήτριος ἀνέγνωσε τὴν εἰσήγησή του, πάνω στὸ καυτὸ Δημογραφικὸ πρόβλημα. Ὁ κ. Δημήτριος, πρὸς τιμή του, ἀναφέρθηκε στὰ πρακτικὰ μέτρα ποὺ ἔλαβε ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, γιὰ νὰ βοηθήσει, στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων της, τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες. Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ ἡ ἐπιδότηση τοῦ τρίτου παιδιοῦ στὶς οἰκογένειες τῆς Θράκης.
.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος στὴν ὁμιλία του καὶ σὲ ὁρισμένα σημεῖα της γιὰ πρώτη φορὰ θύμισε λίγο τὸν μακαριστὸ ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σημείωσε: «Φαίνεται ὅτι οἱ φίλοι μας οἱ ἐδῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐκμεταλλευόμενοι τὴ δεινή μας οἰκονομικὴ κατάσταση, στὰ πλαίσια τῆς ρυθμίσεως τῶν οἰκονομικῶν μας σχέσεων, δὲν θὰ παραλείψουν ἀλλὰ ἀντιθέτως θὰ ἐπιδιώξουν μὲ κάθε τρόπο τὴν ἀλλοίωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μας, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴ σχολική μας ἐκπαίδευση. Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι οἱ ἐχθροί μας δὲν εἶναι πλέον πέρα καὶ μακριά, εἶναι ἐντὸς τῶν τειχῶν μας. Τὸ βλέπουμε, τὸ ὀσφραινόμαστε».

Καὶ συνέχισε στὸ ἴδιο ὕφος ὁ κ. Ἱερώνυμος:

.             «Ἐὰν ὅμως ὑπάρχουν δεσμεύσεις καὶ σχεδιασμοὶ ποὺ ἀποσκοποῦν, πως ψιθυρίζεται ζωηρά, (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση στὸ πρωτότυπο) στὴν ἀλλοίωση τῆς μορφῆς τῆς κοινωνίας μας καὶ μάλιστα στὴν ὑποτίμηση τῆς ἱστορίας καὶ τῶν παραδόσεών μας, τὸ ξεθεμελίωμα τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς διαστροφῆς, τὴν περαιτέρω ὑποβάθμιση τῆς γλώσσας μας καὶ τὴν περιφρόνησή του ἀπὸ αἰῶνες πολιτισμοῦ μας, τῆς πατρίδος μας, τῶν ὁσίων καὶ τῶν ἱερῶν μας, ἂν ὅλα αὐτὰ εἶναι μέσα στὰ «προαπαιτούμενα» (πράγμα ἀκατανόητο) τότε ἡ Ἱεραρχία, ὁ κλῆρος, ὁ εὐσεβὴς καὶ πιστὸς ἑλληνικὸς λαός, θὰ γίνουμε ἀνάχωμα, τείχη ὀχυρά. Τότε θὰ ἀποδειχθεῖ ἀληθινὴ ἡ φράση τοῦ Μακρυγιάννη Φραγκι δν μς θέλει μ τέτοιο ντύμα ρθόδοξον”». (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση στὸ πρωτότυπο). Σημειώνεται ὅτι, ὅταν αὐτὰ τὰ ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν στεκόταν μακριά του… Τώρα ὁ εὐσεβὴς λαός, ὅπως τότε, εἶναι πρόθυμος νὰ ἀποτελέσει ἀνάχωμα στὰ σχέδια δικῶν καὶ ξένων, φτάνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ εἶναι μπροστάρηδες καὶ νὰ τὸν ἐμπνεύσουν μὲ τὸ παράδειγμά τους.
.             Στὰ παραλειπόμενα τῆς Ἱεραρχίας νὰ προστεθοῦν, τέλος, ἡ ἔνταση ποὺ παρατηρήθηκε κατὰ τὴν ἐπάνδρωση τῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων. Ζητήθηκε ἀπὸ Ἀρχιερεῖς νὰ ἀλλάξουν τὰ μέλη της: Νὰ μποῦν σ’ αὐτὴν μέλη καὶ Μητροπολίτες τῶν ὁποίων οἱ ἀπόψεις δὲν ταυτίζονται μὲ αὐτὲς τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ Μητρ. Περγάμου καὶ ὁ 80χρονος Μητροπολίτης Περιστερίου νὰ δώσει τὴ θέση του σὲ νεότερο. Τελικὰ ἡ Ἐπιτροπὴ ἔμεινε ὅπως ἦταν, ὡς πρὸς τοὺς Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ Περιστερίου, Δημητριάδος καὶ Μεσσηνίας. Μὲ τὴν εὐκαιρία ἐτέθη καὶ τὸ ζήτημα τῶν συχνῶν ἐπισκέψεων τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Ἑλλάδα καὶ τῆς προσεχοῦς ἐπισκέψεώς του στὴν Ἀθήνα, μὲ πρόσκληση τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Νίκ. Κοτζιᾶ, χωρὶς πάντως νὰ πάρει ἔκταση τὸ θέμα, στὰ φανερὰ τουλάχιστον.-

,

Σχολιάστε

ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀπορίες γιὰ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνεδριάζει, σὲ τακτικὴ Σύγκληση, ἀπὸ τὴν Τρίτη 6, ἕως καὶ τὴν Παρασκευή, 9 Ὀκτωβρίου 2015. Γιὰ τὰ θέματα καὶ τὶς ἀποφάσεις Της θὰ ὑπάρξει ἄλλο ἄρθρο, μετὰ τὶς συνεδριάσεις Της. Πρὸς τὸ παρὸν διατυπώνονται ὁρισμένες ἐκκλησιολογικὲς ἀπορίες, ποὺ τὴν ἀφοροῦν.
.           Στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συμμετέχουν καὶ οἱ Μητροπολίτες τῶν κάκιστα ὀνομαζομένων «Νέων Χωρῶν», σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Νόμου 590/1977, περὶ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Πρὸ ἡμερῶν οἱ ἐν λόγῳ Μητροπολίτες – πλὴν ἑπτά– μετέβησαν στὸ Φανάρι, ὅπου συμμετέσχον στὶς ἐργασίες τῆς «Συνάξεως τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου». Τὸ θέμα προκαλεῖ βαθὺ ἐκκλησιολογικὸ προβληματισμό. Εἶναι ἀνεξήγητο καὶ προκαλεῖ σοβαρὲς ἀπορίες γιὰ τὸ πς εναι δυνατὸν νας ρχιερες ν προβαίνει σ να τόσο σοβαρ κκλησιολογικ τόπημα κα ν συμμετέχει σ δύο Συνόδους. Οἱ ἐξηγήσεις ποὺ δόθηκαν δὲν στέκονται οὔτε μὲ βάση τὸ ἐκκλησιαστικὸ δίκαιο, οὔτε μὲ τὸ ἀντίστοιχο κανονικό.
.           Ἡ μία ἐξήγηση ποὺ ἀκούστηκε ἦταν πὼς οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἦσαν ἁπλῶς «παρατηρητές». Αὐτὴ ἐλέγχεται ὡς πρὸς τὴν ἀκρίβειά της, ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι Ἀρχιερεῖς τῶν «Νέων Χωρῶν» δὲν παρακολούθησαν ἁπλῶς τὶς ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ συμμετέσχον ἐνεργὰ στὶς γενόμενες συζητήσεις, κατὰ προτροπὴ μάλιστα τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Ἡ ἄλλη εἶναι πὼς δὲν πειράζει νὰ συμμετέχουν σὲ δύο Ἱεραρχίες, ἀφοῦ ἀναγνωρίζουν δύο κεφαλές, τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος…
.           Νὰ ἀνήκουν Ἀρχιερεῖς σὲ δύο Ἱεραρχίες, δηλαδὴ σὲ δύο διοικήσεις, εἶναι ἀπαράδεκτο κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, τοὺς ὁποίους καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἕως τὴν πρόσφατη Σύναξη στὸ Φανάρι, τοὺς τηροῦσε. Τὸ θέμα εἶναι σοβαρότατο ἐκκλησιολογικά, διότι ἀφορᾶ στὰ ὅρια τῆς κάθε Ἐκκλησίας καὶ στὴν ὑποχρεωτικὴ ὑπαγωγὴ τοῦ κάθε Ἀρχιερέως σὲ μία καὶ μόνο τοπικὴ Ἐκκλησία. Ὁ 71ος Κανόνας τῆς Καρθαγένης εἶναι σαφής: «Ἀποφασίστηκε ἀκόμη νὰ μὴν ἐπιτρέπεται σὲ κανένα Ἐπίσκοπο νὰ ἐγκαταλείπει τὴν αὐθεντική του καθέδρα καὶ νὰ πηγαίνει σὲ κάποια Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὑπάγεται σὲ ἄλλη διοίκηση, ἢ νὰ παραμελεῖ τὴ φροντίδα καὶ τὸ δεσμό του μὲ τὸν δικό του θρόνο». Σημειώνεται ὅτι ὁ Κανόνας σαφῶς ἀναφέρεται στὴ διοίκηση καὶ ὄχι στὴ πνευματικὴ σχέση. Προφανῶς ἡ διοίκηση ταυτίζεται μὲ τὴν πνευματικὴ σχέση. Στὸ θέμα ἐλπίζεται νὰ ἀναφερθεῖ στὴν Ἱεραρχία ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἢ κάποιοι ἐκ τῶν Ἀρχιερέων. Τὸ «sui generis» ἐκκλησιαστικὸ καθεστὼς στὶς «Νέες Χῶρες», μὲ δύο κεφαλές, μία «διοικητικὴ» καὶ μία «πνευματική», μόνο σοβαρὰ προβλήματα προκαλεῖ, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποία προέκυψε στὴ Σύναξη τοῦ Φαναρίου. Ἡ σύγχυση καὶ τὸ πρόβλημα ἐπιτείνεται μὲ τὶς συχνότατες ἐπισκέψεις τοῦ Πατριάρχου στὶς «Νέες Χῶρες» καὶ τὰ ὅσα λέγει καὶ πράττει κατ’ αὐτές.
.             Ὑπάρχει μία ἀκόμη ἀπορία: ποιός εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς Συνόδου κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Πατριαρχείου; Σύμφωνα μὲ τὴν Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία «διὰ τῆς Συνοδικῆς μεθόδου λύονται τὰ ἀνακύπτοντα προβλήματα». Διερωτᾶται κανεὶς ποιὸ ζήτημα λύθηκε στὴ Σύναξη τῆς Κωνσταντινούπολης… Στὴ συνήθεια τὸ Φανάρι νὰ ὀνομάζει μὲ εὐκολία Συνόδους τὶς ἁπλὲς συναντήσεις προσαρμόστηκε καὶ ὁ Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης. Στὴν εἰσήγησή του περὶ τῆς πορείας τῆς προετοιμασίας τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» ἀνέφερε:
.             «Ἡ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψις συγκαλουμένη ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀποτελεῖ τὸ τελικὸν στάδιον Προπαρασκευῆς τῆς Συνόδου καὶ αἱ ἀποφάσεις της δὲν ἐπιδέχονται περαιτέρω ἐπεξεργασίαν, ἀλλὰ παραπέμπονται εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον ὡς ἔχουν. Ἡ σύνθεσις τοῦ ὀργάνου τούτου εἶναι διηυρυμένη περιλαμβάνουσα δύο ἀρχιερεῖς ἐξ ἑκάστης Ἐκκλησίας μεθ᾽ ἑνὸς συμβούλου, ἔχει δὲ ἐπίσημον χαρακτήρα ὡς οἰονεὶ Σύνοδος (ἐξ οὗ καὶ ὁ ὅρος «Προσυνοδικὴ») καὶ αἱ ἐργασίαι της ἄρχονται καὶ λήγουν διὰ διορθοδόξου ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας». Εἶναι δύσκολο νὰ κατανοήσει κανεὶς πῶς μία σύναξη, μὲ δύο ἀρχιερεῖς ἀπὸ κάθε πατριαρχεῖο καὶ αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ ὀνομασθεῖ «Σύνοδος». Πρόκειται γιὰ ἕνα τυπικὸ καὶ προσωρινὸ συμβουλευτικὸ ὄργανο μὲ συγκεκριμένα καθήκοντα, ποὺ ὅρισαν καὶ ἀποδέχονται οἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίες. Ἡ Ἐπιτροπὴ ὀνομάζεται «Προσυνοδική», ἐπειδὴ εἶναι προκαταρκτικὴ τῆς μελλούσης νὰ συνέλθει Συνόδου καὶ ὄχι ἐπειδὴ εἶναι ἡ ἴδια Σύνοδος, ἔστω καὶ «οἰονεί». Μετὰ τὴν πρόσφατη προσπάθεια τοῦ Φαναρίου νὰ ἀποκτήσει «Πρῶτο» ἡ Ὀρθοδοξία, φαίνεται ὅτι τώρα προωθεῖ τὴν ἐντυπωσιάζουσα ὀνομασία «Σύνοδος» σὲ ἁπλὲς συνάξεις Του.-

,

Σχολιάστε

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 2014 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Στὸν ἀπόηχο τῆς Ἱεραρχίας 2014

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Δέκα διδακτορικὲς  διατριβὲς δὲν ἀρκοῦν γιὰ νὰ προσεγγίσουν τὸ κεκρυμμένο μυστήριο τῶν ἱερῶν διαδρομῶν, παλινδρομήσεων καὶ «ἀντιπτώσεων» (Πρ. ζ´51). Τελικῶς ὅμως θὰ ἀποδειχθοῦν ματαιοπονία. 

.                 Οἱ ἐργασίες τῆς τακτικῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁλοκληρώθηκαν μὲ τὶς χειροτονίες τῶν ἐψηφισμένων Μητροπολιτῶν καὶ Ἐπισκόπων, πλὴν τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας, ποὺ ἦταν ἤδη Ἐπίσκοπος. Τὴν τρίτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος εἰσηγήθηκε τὸ θέμα: «Βιοηθικὰ διλήμματα καὶ ποιμαντικοὶ προβληματισμοί». Δὲν γνωρίζουμε ἂν ὁ Σεβ. Εἰσηγητὴς ἐνέκρινε τὸ κείμενο τοῦ δελτίου Τύπου ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ἐλπίζουμε πὼς ὄχι. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι τὰ πλήρη κείμενα τῶν εἰσηγήσεων δὲν δημοσιοποιήθηκαν. Παραμένουν γνωστὰ μόνο στὸ στενὸ κύκλο τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας Μητροπολιτῶν.
.                 Ὡς πρὸς τὰ ἀναγραφόμενα στὸ σχετικὸ δελτίο Τύπου περὶ τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Μητρ. Μεσογαίας πληροφορεῖται ὁ πιστὸς τὴν ἐπανάληψη γνωστῶν ἀπόψεων τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι στὴν ὁλοκληρωθεῖσα Ἱεραρχία χάθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ κινητοποιηθεῖ ἡ Ἐκκλησία καὶ νὰ σημάνει συναγερμὸ στὸν πιστὸ λαὸ ἐπὶ τῶν τραγικῶν ἐξελίξεων στὰ θέματα τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς. Ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἔχει καταντήσει «εὐνοϊκὴ» χώρα στὴν ἐμπορία γεννητικοῦ ὑλικοῦ, ὅταν ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ τόπο γενοκτονίας, μὲ τὶς ἑκατόμβες τῶν θυμάτων ἀνήμπορων ἐν δυνάμει ἀνθρώπων, ὅταν κυριολεκτικὰ «ἡ μάννα καὶ ὁ πατέρας δὲν γνωρίζουν τὸ παιδί τους καὶ τὸ παιδὶ τοὺς γονεῖς του» δείχνει τουλάχιστον ἀμηχανία ἡ Ἱεραρχία νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ πρόβλημα, μὲ ὅπλο Της τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἄνθρωπο.
.                 Στὸ δελτίο Τύπου ἐγράφη ὅτι ἀπὸ τὸν Μητρ. Μεσογαίας ἐτέθη «ἡ κόκκινη γραμμὴ» στὴν ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή. Θὰ πρόκειται περὶ λάθους. Ἡ πολιτικὴ ἔκφραση τῶν κόκκινων γραμμῶν δὲν ἔχει θέση στὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση, ποὺ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα καὶ ποὺ μιλᾶ ἀνοικτὰ γιὰ τὴν προσοχὴ στὴν ἁμαρτία…
.                 Τὴν τελευταία ἡμέρα ἦσαν οἱ ἐκλογὲς γιὰ τὴν πλήρωση τριῶν κενῶν Μητροπόλεων (Γρεβενῶν, Μεγάρων καὶ Νέας Ἰωνίας) καὶ δύο βοηθῶν Ἐπισκόπων. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε ἐνημερώσει στὴ δική του εἰσήγηση ὅτι ἡ προσωποπαγὴς Μητρόπολη Γουμενίσσης κατέστη μόνιμη. Ὑπενθυμίζεται ὅτι σὲ συνέντευξή του, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, στὴν ἐφημερίδα «Ὀρθοδοξία» (Ἀριθμ. φύλλου 2, σέλ. 20) εἶχε καταγγείλει τὴν δημιουργία προσωποπαγῶν Μητροπόλεων. Ὁ ἴδιος, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος, μία ἀπὸ αὐτὲς τὴν καθιστᾶ μόνιμη…
.                 Γιὰ τὴ Μητρόπολη Γρεβενῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν εἶχε προτίμηση. Πρόκειται γιὰ ἱστορικὴ μὲν ἀλλὰ ὀρεινή, ὀλιγάριθμη καὶ μὲ σοβαρὰ ποιμαντικὰ προβλήματα Μητρόπολη. Ἐλέχθη ὅτι εὐνοοῦσε τὴν ἐκλογὴ τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Καμμένων Βούρλων, τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου Κολοκυθᾶ. Στὴν οὐσία ἡ συγκεκριμένη ἐκλογή του ἦταν ἀδιάφορη. Τελικὰ ἐπικράτησε ὁ στενὸς συνεργάτης τοῦ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμου, Ἀρχιμ. Δαβὶδ Τζιουμάκας.
.                 Κατὰ Ἀρχιερεῖς ἐνδιαφέρον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔδειξε γιὰ τὶς κοντινὲς στὴν Ἀθήνα Μητροπόλεις Μεγάρων καὶ Νέας Ἰωνίας. Στὴ Μητρόπολη Μεγάρων ἐξελέγη μὲ ἄνετη πλειονοψηφία ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Γιακουμάκης. Στὸ βιογραφικό του, ποὺ μοιράστηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἀναφέρεται ὅτι «ὑπηρέτησε εὐόρκως» (Σημ. Ὅρκο δὲν δίνουν οἱ κληρικοί…) στὴν ἐνορία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Πετραλώνων καὶ ὅτι ὑπηρετοῦσε στὸ ἰδιαίτερο γραφεῖο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Ἐπίσης ἀπὸ σπουδὲς ὅτι «φοίτησε στὴ Ριζάρειο Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, στὴν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν καὶ στὴ Θεολογική». Σημειώνεται ὅτι δὲν γράφεται, ὅπως στὴ Ριζάρειο καὶ στὴν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστική, περὶ ποιᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς πρόκειται, κάτι πού, ἂν δὲν εἶναι τυχαία παράλειψη, προκαλεῖ εὔλογα ἐρωτηματικά.
.                 Ἀνθυποψήφιος τοῦ Κωνσταντίνου Γιακουμάκη ἦταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου, διευθυντὴς τοῦ ἰδιαιτέρου γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ἱεροκήρυκας στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν. Στὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῆς 21ης Μαΐου 2010, περὶ τοῦ διορισμοῦ του στὴ θέση τοῦ διευθυντοῦ τοῦ ἰδιαιτέρου γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀναφέρεται: «Ὁ π. Χρυσόστομος γεννήθηκε τὸ 1950 στὴν Ἀθήνα. Σπούδασε Νομικὰ καὶ Θεολογία στὴν Ἀθήνα, στὸ Παρίσι καὶ στὴ Γενεύη. Εἶναι διδάκτωρ Νομικῆς καὶ Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἱεροκήρυκας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν». Στὸ ἰντερνὲτ καὶ στὸ ὄνομα Χρυσόστομος Παπαθανασίου ὑπάρχουν δεκάδες καταχωρίσεις: ὁμιλίες, ἐκπροσωπήσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἄρθρα. Στὸ ὄνομα Κωνσταντῖνος Γιακουμάκης καμία.
.                 Τὸ ἀναπάντητο ἐρώτημα Ἀρχιερέων εἶναι γιατί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέλεξε τὸν π. Κωνσταντῖνο Γιακουμάκη. Ἀξιοκρατικὰ πολὺ περισσότερα τυπικὰ καὶ οὐσιαστικὰ προσόντα ἔχει ὁ π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὰ γνωρίζει προσωπικά. Γιατί αὐτὴ ἡ ἐπιλογή του; Λέγεται ὅτι ὁ π. Χρυσόστομος δὲν ἔχει τὰ «φόντα» γιὰ Μητροπολίτης. Δηλαδὴ ἔχει τὰ «φόντα» νὰ συνομιλεῖ, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς καὶ τοὺς πνευματικοὺς ταγούς, νὰ καλεῖται ἀπὸ Μητροπολίτες γιὰ ὁμιλίες, νὰ ἐργάζεται μὲ ἐπιτυχία στοὺς νέους, νὰ κηρύττει, μέσῳ τῆς τηλεόρασης, ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τῆς Μητροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς Ἕλληνες, ἀλλὰ δὲν τὰ ἔχει γιὰ νὰ ποιμάνει μία Μητρόπολη…
.                 Νὰ σημειωθεῖ ὅτι σὲ τρεῖς συνεχόμενες ἡμέρες ὁ Μητροπολίτης Μεγάρων συμμετέσχε σὲ τρεῖς Θεῖες Λειτουργίες, ἡ μία ἦταν τῆς χειροτονίας του, ἡ ἄλλη στὸ Ναὸ ποὺ ὑπηρέτησε καὶ ἡ τρίτη στὴ χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Μεθώνης. Σ’ αὐτὲς φόρεσε τρεῖς διαφορετικὲς ἐντυπωσιακὲς ἀρχιερατικὲς στολές, γεγονὸς ποὺ σχολιάστηκε ἀρνητικὰ ἀπὸ Ἀρχιερεῖς. Κατὰ τὴ γνώμη τους δείχνει πὼς πρῶτον ἦταν «ἕτοιμος ἀπὸ καιρὸ» γιὰ τὴ συγκεκριμένη ἐκλογὴ καὶ δεύτερον ὅτι, ἰδιαίτερα σὲ περίοδο κρίσης, εἶναι προκλητικὲς τέτοιες στολές.
.                 Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι στὴν Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει ἀξιοκρατία στὰ προσόντα, στὶς ἱκανότητες καὶ στὴν προσφορά, ἀφοῦ στὸν κάθε χειροτονούμενο ἀρχιερέα ἡ Θεία Χάρις «τὰ ἀσθενῆ θεραπεύει καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῖ». Προφανῶς, κατ’ αὐτούς, ἔχει ἄδικο ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ποὺ θέλει τὸν Ἐπίσκοπο «Ἔνθεον καὶ θεῖον ἄνδρα, τὸν πάσης ἱερᾶς ἐπιστήμονα γνώσεως» (Migne Ἑλλ. Πατρ., 3ος Τόμος, στ. 386-388) καὶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ποὺ ζητεῖ ὁ Ἀρχιερέας νὰ εἶναι, πέραν τῶν ἄλλων, «ἐπιστημονικώτατος καὶ ἔμπλεως πάσης ἱερᾶς γνώσεως». (Νικοδήμου Μοναχοῦ «Συμβουλευτικὸν Ἐγχειρίδιον», Ἐκδ. Κουσουλίνου, Ἀθῆναι, 1885, σελ. 161).
.                 Ὡς πρὸς τὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ ὑποψήφιος τῆς συγκεκριμένης Μητρόπολης Ἐπίσκοπος Διαυλείας ἔπαιξαν, κατὰ τὸ ποδοσφαιρικὸ λεξιλόγιο, «χωρὶς ἀντίπαλο» καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἐπιδίωξαν καὶ πέτυχαν ἦταν τὸ ἐντυπωσιακὸ ἀποτέλεσμα ἐκλογῆς 92,3%. Ἐπὶ 78 παρόντων Μητροπολιτῶν τὸν Ἐπίσκοπο Διαυλείας ἐψήφισαν 72! Προφανῶς ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶχαν παράπονα μαζί του, ἀκόμη καὶ ἐκεῖνοι ποὺ στὶς συζητήσεις τους μὲ ἄλλους ἀρχιερεῖς ὑποστήριζαν ὅτι θὰ τὸν κάνουν νὰ περιμένει πολὺ γιὰ νὰ μπεῖ στὴν Ἱεραρχία…-

, ,

Σχολιάστε

ΙΕΡΑΡΧΙΑ 2014: ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ… (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἱεραρχία 2014: Μία ἀπὸ τὰ ἴδια…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Μία ἀπὸ τὰ ἴδια εἶναι ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας οἱ ἐργασίες ἄρχισαν χθές. Τὸν χαρακτήρα της δείχνει βεβαίως ἡ ἐναρκτήρια ὁμιλία τοῦ Προέδρου της, Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου καὶ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς πρώτης ἡμέρας τῶν ἐργασιῶν της. Ἡ εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἦταν βραχύτερη τῶν προηγουμένων ἐτῶν καὶ κατ’ αὐτὴν οἱ σύνεδροι ἄκουσαν κυρίως τί ἡ Πολιτεία ρύθμισε γιὰ τὴν Ἐκκλησία, κάτι ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε κάνει ἡ κυβέρνηση διὰ τοῦ ἐκπροσώπου της… Δὲν ἐλέχθη ὁτιδήποτε γιὰ τὸ ποιὸ ἦταν κατὰ τὸ διαρρεῦσαν ἔτος, ἀπὸ τὴν προηγούμενη τακτικὴ σύγκλησή της, τὸ ποιμαντικό, ἱεραποστολικὸ καὶ πνευματικὸ ἔργο τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ ἕβδομη φορὰ οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς ἄκουσαν τὸ «τί θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει» καὶ ὅτι τὰ θέματα ποὺ θέτουν κατὰ καιροὺς Ἀρχιερεῖς « χρήζουν μελέτης καὶ ἐπεξεργασίας»…. Μετὰ τὶς τόσες φορὲς ποὺ οἱ Ἀρχιερεῖς ἔχουν ἀκούσει «τὸ δέον» καὶ διαπιστώνουν ὅτι αὐτὸ δὲν ὑλοποιεῖται, πρέπει νὰ ἔχουν περισσὴ ἐγκαρτέρηση γιὰ νὰ μὴν ἔχουν ἀπογοητευθεῖ…
.         Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔθεσε γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὸ θέμα τῆς ἐκλογῆς τῶν Ἀρχιερέων. Εἶπε: «Περὶ τοῦ ζητήματος τῆς ἐπανεξετάσεως τοῦ τρόπου ἐκλογῆς τῶν Ἀρχιερέων, γιὰ τὸ πῶς πρέπει κάποιος νὰ ὁδηγεῖται στὴν διαποίμανση μίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἔχω τοποθετηθεῖ ἀρκετὲς φορὲς στὸ παρελθὸν (sic). Δὲν ἀποτελεῖ ὅμως ἀποκλειστικὰ δική μου εὐθύνη νὰ προβῶ αὐτὴ τὴ στιγμὴ σὲ ἀλλαγὲς οὔτε αἰσθάνομαι ἕτοιμος νὰ διατυπώσω προτάσεις. Ἀπαιτεῖται νὰ πηγάσει ἀπὸ ὅλους μας ἡ τάση γιὰ ἀναθεωρήσεις στὸ συγκεκριμένο θέμα. Φρονῶ ὅτι ἴσως χρειαστεῖ νὰ ἀφιερώσουμε μίαν ὁλόκληρη Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας πρὸς συζήτηση. Πρὸς στιγμὴν αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς διατρανώνουμε καὶ πιστεύουμε εἶναι πὼς ὅ,τι πραγματοποιεῖται στὴν Ἐκκλησία συντελεῖται μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ».
.         Πέρυσι, στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2013, γιὰ τὸ ἴδιο ζήτημα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος εἶχε πεῖ στὴν Ἱεραρχία: «Πιστεύω ὅτι εἶναι ἡ ὥρα νὰ ἐπανεξετάσουμε τὸ ζήτημα τῆς ἐκλογῆς τῶν Ἀρχιερέων. Ἴσως χρειάζεται νὰ αὐξήσουμε τὰ κριτήρια ἐγγραφῆς στὸν κατάλογο τῶν πρὸς ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων. Ἴσως πρέπει νὰ ἐπικαιροποιήσουμε τὸν ἤδη ὑπάρχοντα κατάλογο. Σὲ κάθε ὅμως περίπτωση ἀπαιτεῖται νὰ ἀναθέσουμε σὲ μίαν ἐπιτροπὴ Ἀρχιερέων τὴ μελέτη καὶ εἰσήγηση ἐπὶ τοῦ θέματος». Φέτος δὲν ἐξήγησε, γιατί δὲν ὑλοποιήθηκε ἡ ἀνάθεση σὲ Ἐπιτροπὴ τοῦ ζητήματος καὶ λησμόνησε τὰ ὅσα εἶχε πεῖ πέρυσι, γιὰ τὰ κριτήρια ἐγγραφῆς στὸν κατάλογο….
.         Ὡς πρὸς τὴν οὐσία τῆς ἐκλογῆς τῶν Ἀρχιερέων, σημειώνεται ὅτι παλαιότερα, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο τὸν εἶχε καταστήσει προσωπικὰ ὑπόλογο γιὰ τὸν τρόπο ἐκλογῆς τῶν ἀρχιερέων καὶ εἶχε καταθέσει μάλιστα ἀνεδαφικὴ μὲν ἀλλὰ πρόταση περὶ ἀλλαγῆς τοῦ συστήματος ἐκλογῆς, μὲ μόνη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας… Ὡς πρὸς τὸ σημεῖο ὅτι ὅλα ὅσα πράττουν οἱ ἀρχιερεῖς συντελοῦνται μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ ἴδιος σὲ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα «Ὀρθοδοξία» (ἀριθμ. φύλλου 2, σελ. 20) εἶχε τονίσει, σὲ σχέση μὲ τὸ σύστημα ἐκλογῆς τῶν ἀρχιερέων, ποὺ διατηρεῖται μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ χρόνια ἀρχιεπισκοπείας του:
.         «Ἡ ἐκλογὴ τοῦ ἐπισκόπου κατάντησε θέμα ἐπιτυχίας τῆς πλειοψηφίας, δηλαδὴ ὁμάδας ἢ ὁμάδων γιὰ τὴν προώθηση ἀτομικῶν στόχων, καὶ ὄχι θέμα διακονίας τοῦ γεγονότος τῆς Ἐκκλησίας…Τέτοιες ἐπιλογὲς φυσικὸ εἶναι νὰ ὁδηγοῦν στὶς ὁμαδοποιήσεις, νὰ προωθοῦν τοὺς ἡμετέρους, νὰ συγκεντρώνουν τοὺς ἐπιδόξους διαδόχους στὸ κέντρο, στοὺς διαδρόμους τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου, μὲ συνέπεια νὰ λησμονοῦνται οἱ ἀκρίτες, οἱ ἀξιόλογοι καὶ σοβαροὶ κληρικοὶ ποὺ βρίσκονται μακριὰ ἀπὸ τὸ κέντρο». Ἕως σήμερα ἔχουν ἐκλεγεῖ πολλοὶ ἐκ τῶν «ἡμετέρων» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἐπίκειται ἡ ἐκλογὴ καὶ τοῦ ἐκλεκτοῦ του, Ἐπισκόπου Διαυλείας κ. Γαβριήλ, στὴ Μητρόπολη Νέας Ἰωνίας… Εἶναι ἄγνωστο ἂν ὑπάρχει θεολόγος, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ ἐπιχειρηματολογήσει ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν σήμερα εἶναι μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ…
Στὴν ἴδια συνέντευξη ὁ κ. Ἱερώνυμος ὑπογράμμισε:
.         «Συνέπεια τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ λειτουργήματος τοῦ Ἐπισκόπου ἦταν ἡ ἐξυπηρέτηση καὶ ἡ διατήρηση τῆς ἐξουσίας τοῦ Πρώτου. Ἔτσι, αὐτὸ ποὺ τόσο εὔστοχα, καὶ συχνὰ εὐθαρσῶς, κηρύττουμε ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Ἐπισκόπου, τὴν ἐλευθερία τοῦ κάθε προσώπου καὶ ἐν προκειμένῳ τοῦ Ἐπισκόπου, αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ παραβιάζουμε ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου…». Ὅμως σήμερα πολλοὶ Ἀρχιερεῖς περιμένουν τὴν ἀπόφασή του γιὰ νὰ ψηφίσουν τὸν Ἀρχιερέα ποὺ προτείνει… Πρὸ ὀλίγων μηνῶν εἴχαμε καὶ τὴν περίπτωση   ἀρχιερέως, ὁ ὁποῖος στὴν ἱερότατη ὥρα τῆς χειροτονίας του διαβεβαίωσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι ἔχει πλέον «τὸ ἐν λευκῷ σύμψηφό του», χωρὶς ὁ κ. Ἱερώνυμος νὰ τὸν ἐλέγξει γιὰ τὸν λόγο του πού, κατὰ τὰ λεγόμενα τοῦ ἰδίου τοῦ κ. Ἱερωνύμου, τὸν καταργοῦσε ὄχι μόνο ὡς Ἐπίσκοπο, ἀλλὰ καὶ ὡς πρόσωπο…
.         Στὸ ἐκδοθὲν Δελτίο Τύπου γιὰ τὴν πρώτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς τακτικῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 2014 καὶ ὡς πρὸς τὰ πεπραγμένα τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν σημειώνονται οἱ ἀκόλουθες τρεῖς καὶ κάτι γραμμές, πρὸς ἐνημέρωση τῆς κοινῆς γνώμης: «Κατόπιν ἔγινε ἐνημέρωση τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὰ πεπραγμένα τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν τῆς παρελθούσης Συνοδικῆς Περιόδου (Σεπτέμβριος 2013 ἕως Αὔγουστος 2014) καὶ ἀκολούθησε συζήτηση». Ἦταν τόσο τεράστιο τὸ ἔργο τους ποὺ δὲν χωροῦσε σὲ ἕνα δελτίο Τύπου, ἢ ἦταν ἐλάχιστο, σὲ ὁρισμένες τουλάχιστον ΣΕ, ποὺ δὲν θεωρήθηκε σωστὸ νὰ ἐκτεθοῦν τὰ μέλη τους; Οὐδεὶς γνωρίζει …Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι λ.χ. δὲν ἔγινε κάποιος ἀπολογισμὸς ἐπὶ τῶν ὅσων πέρυσι ἐξέθεσαν οἱ Σέβ. Ἀρχιερεῖς ἐπὶ τῶν προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ σύγχρονη οἰκογένεια, οὔτε βεβαίως ἐπὶ τῶν ὅσων ἔχουν ἀποφασιστεῖ σὲ προηγούμενες Συνόδους τῆς Ἱεραρχίας. Στὴν Ἑλλάδα ἡ Ἐκκλησία παρακολουθεῖ τὶς ἐξελίξεις, τὶς συζητεῖ, τὶς κρίνει, ἀλλά… προσαρμόζεται στὴν πραγματικότητα.-

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ ἔλλειμμα τῆς Συνοδικότητας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΒΙΒΛ.»: Ὅπως σημειώνει εὔστοχα, σὲ ἄλλη συνάφεια, ὁ ἀρθρογράφος τοῦ παρόντος, ἔχει περάσει ἀνεπιστρεπτὶ ἡ ἐποχή, ποὺ τὰ λεγόμενα «ἐκκλησιαστικὰ θέματα» προσείλκυαν τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀνθρώπων.  Ὅσο μάλιστα γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση κοντῶν ἐπιδιώξεων καὶ ὑπολογισμῶν θὰ ὑποβαθμίζονται ἐκ τῶν ἔσω οἱ ἐκκλησιαστικοὶ θεσμοί (ὡς ἡ Συνοδικότης), τόσο ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας θὰ «χάνει» τὴν ἀξιοπιστία του.
Καὶ κάτι ἄλλο: καλὴ ἡ τήρηση τῆς Πράξεως τοῦ 1928, ἀλλὰ ἐξ ἴσου καλὴ καὶ  ἡ τήρηση τῆς Πατερικῆς Πράξεως ἔναντι τῶν δυτικῶν κακοδιδασκαλιῶν καὶ πονηρευμάτων…!

.       Ἡ ὅλη διαδικασία ἐκλογῆς καὶ χειροτονίας τῶν νέων Μητροπολιτῶν ἔλαβε τέλος. Παραμένει ἡ πικρὴ γεύση ἀπὸ τὴν παρέμβαση τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιβεβαίωση τοῦ ἐλλείμματος ποὺ ὑπάρχει στὸ Συνοδικὸ σύστημα.
.       Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος θέλησε ἄτυπα νὰ παρέμβει στὰ ἐσωτερικὰ τῆς διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑποδεικνύοντας στὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο ἔμπιστό του πρόσωπο γιὰ Μητροπολίτη Ἰωαννίνων. Ὅταν ἡ παρέμβαση διέρρευσε (Σημ. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος καλὸν εἶναι νὰ ἐξετάσει τὸ πῶς πρὸς τὰ ἔξω διέρρευσε μὲ τόση ἀκρίβεια ἡ παρέμβασή του σὲ ἕνα, ἀπὸ ἄποψη πληροφόρησης, ἀπόλυτα στεγανοποιημένο σύστημα στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) ὁ Πατριάρχης ἐπιχείρησε νὰ δικαιολογήσει τὴ στάση του, ἀλλὰ ἐξετέθη περισσότερο. Στὶς 23 Ἰουνίου ἐξέδωσε Ἀνακοινωθέν, στὸ ὁποῖο ἐπιβεβαιώνει «τὴν ἐπιθυμία καὶ εὐχή του ὅπως εἰς τὸν ἱστορικὸν Θρόνον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ἐκλεγῆ συγκεκριμένος κληρικὸς ἐγνωσμένης προσφορᾶς πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν Μακαριώτατον προσωπικῶς».
.       Κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Παναγιωτάτου ἡ ἐνέργειά του δὲν ἀποτελεῖ παρέμβαση… Ἀλλὰ τότε τί εἶναι;… Τὸ δεύτερο σφάλμα του εἶναι πὼς ἐξομοιώνει τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο, στὴν ἐκκλησιολογική του συμπεριφορά, μὲ ὁποιοδήποτε μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὶς τοπικὲς ἀρχές…. Τὸ τρίτο σφάλμα του εἶναι πὼς ταυτίζει ἐννοιολογικὰ ὅρο τῆς Πράξης τοῦ 1928, γιὰ τὸ τυπικὸ δικαίωμα τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου νὰ ὑποδεικνύει ὑποψηφίους, μὲ τὴν «ἄτυπη εὐχὴ» καὶ παρέμβασή του στὸν κ. Ἱερώνυμο. Τὸ τέταρτο σφάλμα εἶναι ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐπικαλεῖται τὸ δικαίωμα τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου νὰ ὑποδεικνύει γιὰ ἐγγραφὴ στὸν κατάλογο τῶν ὑποψηφίων πρόσωπα, ὅταν ὁ συγκεκριμένος ποὺ πρότεινε ἦταν ἤδη ἐγγεγραμμένος!…. Καὶ τὸ πέμπτο σφάλμα ἦταν ὅτι διὰ τοῦ ἐπισήμου Ἀνακοινωθέντος ὅλος ὁ πιστὸς λαὸς πληροφορήθηκε ἀπὸ ὑπεύθυνα χείλη τὶς φῆμες ποὺ κυκλοφορήθηκαν σὲ βάρος συγκεκριμένων προσώπων ποὺ ζοῦν στὴν Ἀθήνα καὶ εἶναι στελέχη τοῦ Πατριαρχείου ἢ στενά συνδεδεμένα μαζί του, ἂν καὶ ὁρισμένα μισθοδοτοῦνται, ἢ μισθοδοτοῦντο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος!…
.       Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀλλεπάλληλων σφαλμάτων τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἦταν νὰ ἐκτεθεῖ ὁ ἴδιος καὶ νὰ ἀποδοκιμασθεῖ ὁ ἐκλεκτὸς καὶ ἔμπιστός του. Στὸ τριπρόσωπο παρὰ λίγο νὰ μὴν εἰσέλθει καὶ στὴν τελικὴ ψηφοφορία νὰ λάβει ἑπτὰ (7) μόνο ψήφους, κάτι λιγότερο ἀπὸ τὸ 10% τῶν ψηφισάντων Μητροπολιτῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ θετικὸ γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καὶ τὸν ἔμπιστό του, ποὺ ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἰωαννίνων, ἦταν πὼς ἡ παρέμβαση τοῦ Πατριάρχου συσπείρωσε τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ ψήφισαν ὄχι τόσο ὑπὲρ τοῦ ἐκλεγέντος ὑποψηφίου, ὅσο ἐναντίον τοῦ πατριαρχικοῦ ὑποψηφίου…
.       Παρεμπιπτόντως ἡ Ἱεραρχία ἀπέρριψε τὴν ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου προσπάθεια προώθησης τοῦ τιτουλάριου Μητροπολίτου Μαραθῶνος κ. Μελίτωνος στὴ Μητρόπολη Φωκίδος. Ὁ κ. Μελίτων ἔλαβε ἐλάχιστες ψήφους…. Ὁ κ. Χρυσόστομος πρέπει νὰ ἔχει καταλάβει ὅτι ἀνεπιστρεπτὶ ἔχει περάσει ἡ ἐποχή, ποὺ ὁ λόγος του περνοῦσε στὸν κ. Ἱερώνυμο, πὼς ὁἈρχιεπίσκοπος τὸν γνωρίζει ἄριστα καὶ τὸν ἀντιμετωπίζει ἀποτελεσματικὰ καὶ πὼς οἱ ὑπηρεσίες ποὺ τοῦ ἔχει προσφέρει δὲν ἔχουν πλέον ἀντίκρυσμα.
.       Κατὰ τὰ ἄλλα, τὸ ἔλλειμμα τῆς συνοδικότητας βαθαίνει, ὄχι μόνο μὲ εὐθύνη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Στὶς κενὲς Μητροπόλεις ἐξελέγησαν τὰ πρόσωπα, ποὺἦσαν ἐπιλογὲς τοῦἈρχιεπισκόπου καὶ ἦσαν γνωστὰ ἀπὸ μηνῶν. Πρέπει πάντως νὰ σημειωθεῖ ἡ διαφορὰ τῶν ψήφων, ποὺ ὑπῆρξε μεταξὺ αὐτῶν ποὺ εἶχαν τὴν σχεδὸν πλήρη ἀποδοχὴ καὶ αὐτῶν ποὺ φάνηκε ὅτι ἕνα μέρος τῆς Ἱεραρχίας δὲν ἐπιδοκίμαζε τὴν ἐκλογή τους. Ἴσχυσε πάντως ἐκεῖνο ποὺ εἶχε πεῖ ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, ὅτι «δημιουργεῖται στρατὸς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου». Ἀκούστηκε σὲ μία χειροτονία καὶ ἡ νέα ἐκδοχὴ τῆς διὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου παρεμβάσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προτείνει καὶ θέτει ὑπὸ τὴν κρίση τῆς Ἱεραρχίας τὴν ἐπιλογή του…».
.       Ὁ Μητροπολίτης Θηβῶν κ. Ἱερώνυμος εἶχε ψέξει τὸ ἀρχιεπισκοποκεντρικὸ σύστημα καὶ τὴν ἐκ τῶν προτέρων, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἔτσι «τὰ μέλη τοῦ σώματος μεταβάλλονται σὲ θεατές, μὲἔλλειψη ἐνδιαφέροντος, ποὺ μπροστὰ στὸν πρόεδρο ὑποκλίνονται, προσέχουν τοὺς κανόνες ἁβροφροσύνης καί, μόλις ἀπομακρύνονται, μὲ ἄλλη γλώσσα πλέον, κατακρίνουν καὶ καταφέρονται κατὰ πάντων. Ἔτσι ἑρμηνεύεται καὶἡ “ἀφασία” τῶν ἱεραρχῶν, γιὰ τὴν ὁποία πολλὲς φορὲς μίλησε καὶ ἔγραψε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος». (Σημ.: Συν/ξη σημερινοῦ Ἀρχ/που εἰς «Βραδυνή» καὶ εἰς κ. Κ. Δήμτσα στὶς 26/1/2003). Στὰ πλαίσια τῆς ἁβροφροσύνης στὶς πρόσφατες χειροτονίες παρατηρήθηκαν ἐκ μέρους Ἱεραρχῶν πολλὰ χειροφιλήματα στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, τὰ ὁποῖα ἐκεῖνος παλαιότερα εἶχε κατακρίνει. Ἐπίσης ἀπόδειξη τοῦ ὅτι οἱ Ἀρχιερεῖς εἶναι θεατὲς τῶν δρωμένων στὴν Ἐκκλησία εἶναι ὅτι ἄλλοι ψηφίζουν χωρὶς καμία σκέψη τὴν πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἄλλοι θέλοντας νὰ ἔχουν μίαν αἴσθηση αὐτονομίας, δέχονται μὲν ὅτι ψηφίζουν τὸν ἐκλεκτό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀλλὰ ὑποστηρίζουν ὅτι διατηροῦν τὸ δικαίωμα ἰδιαιτέρως νὰ τοῦ λέγουν τὴν ἄποψή τους γι’ αὐτόν!…
.       Ἄλλα ζητήματα ἐλλείμματος συνοδικότητας, ποὺ εἶχε θέσει ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, εἶναι ὅτι «οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἑνὸς ἀνδρὸς ἀρχὴ ἢ δικτατορία». Ἐπίσης θεωροῦσε ὅτι ὑπάρχει ἔλλειμμα συνοδικότητας ὅταν «τὰ συνοδικὰ μέλη δὲν λαμβάνουν ποτὲ γνώση τῶν ὑπαρχόντων θεμάτων καὶ ἡ Ἡμερησία Διάταξη συντάσσεται σὲ συνεργασία μόνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τοῦ Ἀρχιγραμματέα». Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν σήμερα…
.       Δὲν ξέρω τί ἔχει νὰ πεῖ γιὰ ὅλα αὐτὰ ὁ καθηγητὴς κ. Ι. Κονιδάρης, ὁ ὁποῖος εἶχε γράψει στὸ ΒΗΜΑ, στὶς 30 Μαρτίου 2008:
.       «Κοινὴ διαπίστωση ἀποτελεῖ ὅτι τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἔχει ἐπέλθει στρέβλωση τοῦ ἐπισκοποσυνοδικοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴ μεταβολή του σὲ ἀρχιεπισκοποκεντρικό. Τοῦτο ἐκδηλώνεται κυρίως μὲ τὴν ἐκλογὴ στοὺς μητροπολιτικοὺς θώκους τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου, μὲ παντελῆ παραγνώριση, ἂν ὄχι περιφρόνηση, τοῦ αἰσθήματος καὶ τοῦ φρονήματος τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν κλονίζονται τὰ θεμέλια της Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καὶ τοῦ συνοδικοῦ συστήματος καὶ ἡ ἐκλογὴ τῶν Ἀρχιερέων καταντᾶ τελικῶς ἐμπαιγμὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
.       Εὐθύνη γιὰ τὴν ἔλλειψη συνοδικότητας ἔχουν καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς, μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Γι’ αὐτὸ τὸ θέμα ἐκτενέστερα θὰ γράψω προσεχῶς. Ἐκεῖνο ποὺ σήμερα σημειώνω εἶναι πὼς ὁ Κανόνας ἐπὶ τοῦ ὁποίου βασίζεται τὸ συνοδικὸ σύστημα εἶναι ὁ 34ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Οἱ ἐπίσκοποι κάθε ἔθνους δὲν κάνουν τίποτε παραπάνω χωρὶς τὴ γνώμη τοῦ Πρώτου ἀνάμεσά τους, ἀλλὰ οὔτε ὁ Πρῶτος κάνει ὁ,τιδήποτε χωρὶς τὴ γνώμη ὅλων. Ὅταν λοιπὸν ἀδρανοποιεῖται ἢ ἐκχωρεῖται τὸ δικαίωμα αὐτὸ τῶν Ἀρχιερέων καὶ δὲν συμμετέχουν ἐνεργὰ στὴ λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας, πάσχει ἡ συνοδικότητά Της.-

, ,

Σχολιάστε

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ «Ἡ ἐποχή μας ἔχει ἀνάγκη ἀξίων καὶ ἱκανῶν Ἱεραρχῶν». (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

ξελέγησαν τέσσερις νέοι Μητροπολίτες

.             Συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 25 Ἰουνίου 2014, σὲἜκτακτη Συνεδρία της, ἡἹερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στὴν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.
.             Πρὸ τῆς Συνεδρίας ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, ἱερουργήσαντος τοῦ νεωτέρου τῇ τάξει Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους καὶ Κατερίνης κ. Γεωργίου.
.             Περὶ τὴν 9η πρωινή, στὴ μεγάλη Αἴθουσα τῶν Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐψάλη ἡἈκολουθία γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. […] Στὴ συνέχεια ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ὡς Πρόεδρος τοῦ Σώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας προσεφώνησε τὰ Μέλη Αὐτῆς καὶ εὐχαρίστησε τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες γιὰ τὴν παρουσία τους. Στὴν ὁμιλία του, μεταξὺ ἄλλων, εἶπε :

.             « Ἡ ἐκλογὴ νέων ἐπισκόπων εἶναι πολὺ σημαντικὴ στιγμὴ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πιὸ βαρύνουσες Συνοδικὲς λειτουργίες καὶ ἐνέχει μείζονες εὐθύνες καὶ ἀπαιτήσεις. … … …
.             Ἀξίζει νὰ σταθοῦμε σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο στὴν ἀγαθὴ μνήμη τῶν μακαριστῶν Μητροπολιτῶν Ἰωαννίνων κυροῦ Θεοκλήτου καὶ Ἐλασσῶνος κυροῦ Βασιλείου, δύο Ἱεραρχῶν οἱὁποῖοι πρωτοστάτησαν μὲ τὸ ἔργο τους καὶ τὴν οὐσιώδη προσφορά τους στὴν Ἐκκλησία. Ὅλοι μας αἰσθανόμαστε τεράστιο τὸ κενό, τὸ ὁποῖο κατέλιπαν καὶ ποὺ σήμερα καλούμαστε νὰἀναπληρώσουμε. Τοὺς ἐνθυμούμαστε μετ’ εὐγνωμοσύνης, τιμῆς καὶἀγάπης καὶ εὐχόμαστε πρὸς τὸν Κύριο νὰ τοὺς ἀναπαύσει.
.             Πρέπει ἐπίσης νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀγάπη μας πρὸς τοὺς δύο ἀσθενοῦντες καὶ ἀποχωροῦντες Ἱεράρχες καὶ νὰ τοὺς εὐχαριστήσουμε γιὰ τὸ ποιμαντικὸ ἔργο ποὺ ἐπέδειξαν κατὰ τὴν πολυετῆ διακονία τους. … … …
.             Κάθε φορὰ ποὺ μὲ τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ συνέρχεται ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ βεβαιώσουμε καὶ νὰἐνισχύσουμε τοὺς ἱεροὺς δεσμοὺς τῆς ἐν Πνεύματι ἑνότητος καὶ τῆς ἀλλήλων κοινωνίας, ὥστε νὰἐπανέλθουμε μὲ ἀνανεωμένες τὶς δυνάμεις καὶ τὶς ἐλπίδες, νὰ τὶς μεταδώσουμε στὸν λαό μας καὶ μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα νὰ προχωρήσουμε στὴ διακονία μας. Στὶς μέρες μας χρειάζεται νὰ συμπορευθοῦμε ἑνωμένοι καὶ μὲ καθαρότητα στὶς σχέσεις μας. … … …
.             Ἡ ἐπισκοπικὴ λειτουργία ἐκφράζει θεσμικὰ καὶ χαρισματικὰ τὴν ἑνότητα λαοῦ καὶ ποιμένων, “ἵνα πάντες ἓν ὦσι” ἐν Χριστῷ, “ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ”. Συνεπῶς, ἔχει μεγάλη σημασία νὰ ἀναδειχθοῦν ἄξιοι διάδοχοι στὶς τέσσερις ἐκκλησιαστικὲς ἐπαρχίες, ἱκανοὶ νὰ σταθοῦν στὸ ὕψος τῶν προκατόχων τους καὶ τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς καὶ εὐθύνης κατὰ τὴ διακονία τῶν ἀναγκῶν, τῶν ἀγωνιῶν καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.
.             Ἡ ἐποχή μας ἔχει ἀνάγκη ἀξίων καὶ ἱκανῶν Ἱεραρχῶν. Δὲν ἐπιδέχεται ἄλλους ταλανισμοὺς καὶ προβλήματα, τὰ ὁποῖα ὑποσκάπτουν τὸ ἐκκλησιαστικὸ κύρος ἢ προκαλοῦν ἐρωτηματικά, σκάνδαλα καὶ ἀμφισβήτηση σχετικὰ μὲ τὴν ἐπίγνωση τῶν προβλημάτων καὶ τῶν προκλήσεων ποὺ ἡ Ἐκκλησία καλεῖται σήμερα νὰ διαχειρισθεῖ. Ἡ ἐποχή μας δὲν ἀντέχει φαινόμενα ποὺ διαιροῦν, προκαλοῦν σύγχυση καὶ σωρεύουν ἐπιπρόσθετο βάρος στὸν λαό μας ποὺ δοκιμάζεται».
.             Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας καὶ Σκύρου κ. Σεραφείμ, ὡς Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἱεραρχίας, ἀντιφώνησε ἐκ μέρους τῶν Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν.

[…] Μητροπολίτης Φωκίδος ἀνεδείχθη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Θεόκτιστος, μὲ 42 ψήφους.
[…] Μητροπολίτης Ἰωαννίνων ἀνεδείχθη ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Μάξιμος Παπαγιάννης, μὲ 46 ψήφους
[…] Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος ἀνεδείχθη ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Χαρίτων Τούμπας, μὲ 68 ψήφους.
[…] Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων ἀνεδείχθη ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Τιμόθεος Ἄνθης, μὲ 61 ψήφους,

 […]

Ἡ Ἐπιτροπὴ Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/greek/holysynod

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ (Γ. Παπαθανασόπουλος) «Ὁ ἔμπιστος τοῦ Ἀθηνῶν ἢ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως;… »!

Οἱ ἐκλογὲς ἀρχιερέων

Ὁ Μητροπολίτης Θηβῶν κ. Ἱερώνυμος πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Καίριες ἐπισημάνσεις. Δυστυχῶς ἡ “πραγματικὴ” πραγματικότητα εἶναι πολὺ διαφορετική. Ἔτσι ὁμολογεῖται καὶ ἀποδεικνύεται. Καὶ ἀποκαρδιωτική. Δὲν ἀλλάζει, γιατὶ οἱ ἀγκυλώσεις ἔχουν στραγγαλίσει τοὺς «διαύλους τοῦ Οὐρανοῦ». Ἐκτὸς κι ἄν μιλήσει ὁ Οὐρανός!
Υ. Γ. Πάντως ὁ Θεὸς τὴν δουλειά Του τὴν κάνει οὕτως ἢ ἄλλως! Ἐμεῖς δὲν τὴν κάνουμε ὅπως θέλει ἡ Ἐκκλησία ἀλλὰ ὁ κόσμος καὶ τὸ φρόνημά του. 

.             Οἱ ἐκλογὲς τῶν Ἀρχιερέων διέπονται ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ εἶναι σύμφωνες μὲ τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους. Πρὸ τῆς συνεδρίασης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν 25η τρέχοντος μηνὸς Ἰουνίου 2014, μὲ μοναδικὸ θέμα τὴν πλήρωση τῶν κενῶν ἑδρῶν τῶν Μητροπόλεων Ἰωαννίνων, Φωκίδος, Ἐλασσῶνος καὶ Θεσσαλιώτιδος, ὁ Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεὼν σὲἄρθρο του ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὰ μέλη τῆς ΙΣΙ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ συστήματος ἐκλογῆς τῶν ἀρχιερέων, ὥστε, ὅπως γράφει, «νὰ ἀποκαταστήσουμε τὴν ἱερότητα καὶ τὸ κύρος τῶν ἐπισκοπικῶν ἐκλογῶν μας». Ἐξ ἄλλου τὴν ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ἐκλογῆς τῶν Ἀρχιερέων εἶχε ζητήσει, μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο κυρὸ Χριστόδουλο ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, τὴν 7η Ἰανουαρίου 2000.
.             Σήμερα φέρνουμε στὴν ἐπικαιρότητα συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτου Θηβῶν κ. Ἱερωνύμου, τὴν ὁποία εἶχε δώσει στὴν ἐφημερίδα «Βραδυνὴ» καὶ στὸν δημοσιογράφο κ. Κωστὴ Δήμτσα, τότε διευθυντὴ τῆς ἐν λόγῳ ἐφημερίδας καὶ σήμερα Γενικὸ Διευθυντὴ τῆς Ἀστικῆς Μὴ Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου «Ἀποστολή». Ἡ συνέντευξη δημοσιεύθηκε στὶς 26 Ἰανουαρίου τοῦ 2003, δηλαδὴ 4 χρόνια, 8 μῆνες καὶ 25 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐνθρόνιση τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου. Εἶπε τότε ὁ κ. Ἱερώνυμος (Σημ. Οἱ ὑπογραμμίσεις τοῦ γράφοντος):
.             « νν ρχιεπίσκοπος φέρει βαρεία τν εθύνη πο δν προχώρησε, παρ τς προτάσεις, μέχρι σήμερα, στν λλαγ το τρόπου κλογς τν ρχιερέων. Φαινόμενα πως σχεδν πικύρωσις π τς εραρχίας πιλογν συγκεκριμένων προσώπων, πως φαίνονται κα σ δημοσιεύματα φημερίδων μνες πρ τς κλογς των, πως πίσης τ ν ψηφίζει κάθε εράρχης μ τ γραφικό του χαρακτήρα, φοῦ ποστε προηγουμένως τ βάσανο τν πιέσεων, πρέπει, πιτέλους, ν τελειώσουν! λλις, θ συνεχίζουμε νὰ μπαίζουμε τν Θε κα τος νθρώπους! Τελικά, δν εναι περβολικ τ λεχθν τι, δν πρόκειται γιὰ κλογς εραρχν, λλ γι διορισμό!».
.             Στὴ συνέχεια ὁ κ. Δήμτσας ἐρωτᾶ: «Σεβασμιώτατε, μοῦ λέτε ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἀρχιερέων δὲν γίνεται διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;» Καὶ ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν καὶ σήμερα Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἀπαντᾶ:
.             «Θ σς π κάτι πο επε ὁ ερς Χρυσόστομος: “Τὸ γιον Πνεμα πάντας χειροτονε, λλ’ ο πάντας κλέγει”. Δυστυχῶς… θὰ πρόσθετα».
.             Ὁ κ. Δήμτσας ἐπιμένει: «Ἔχω τὴν ἐντύπωση, μὲ ὅσα λέτε, ὅτι τελικὰ ἡ ἐκλογὴ νέων ἀρχιερέων ἀποσκοπεῖ μόνο στὴ δημιουργία προσωπικοῦ στρατοῦ τοῦἈρχιεπισκόπου…» καὶὁ κ. Ἱερώνυμος ἀπαντᾶ:
.             «Ατὸ κριβς ννο μ ατ πο σς επα παραπάνω: τι πουσιάζει θεολογικ καὶ κκλησιολογικ βάση. Δυστυχς τὸ διο καναν κα ο μακαριστοὶ ρχιεπίσκοποι ερώνυμος κα Σεραφείμ».
.             Ἐπὶ τῶν ὅσων ἐπισημαίνει ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν κ. Ἱερώνυμος σημειώνονται τὰ ἀκόλουθα:
.             Ἡ κριτικὴ πρὸς τὸν μακαριστὸ κ. Χριστόδουλο γιὰ τὴ μὴ ἀλλαγὴ τοῦ συστήματος ἐκλογῆς τῶν ἀρχιερέων γίνεται περίπου στὰ 4 χρόνια καὶ ἐννιὰ μῆνες μετὰ τὴν ἐκλογή του. Στὴν ἀρχιεπισκοπία τοῦ κ. Ἱερωνύμου ἔχουν ἤδη παρέλθει ἕξι καὶ μισὸ περίπου χρόνια καὶ δὲν ἔχει ὑπάρξει ἀλλαγὴ τοῦ συστήματος ἐκλογῆς τῶν ἀρχιερέων.
.             Ἡ ἐπικύρωση τῆς ἐκλογῆς ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῶν ἐπιλογῶν τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἰσχύει πάντα. Καὶ γιὰ τὶς τέσσερις Μητροπόλεις ποὺ θὰ γίνουν ἐκλογὲς στὶς 25 Ἰουνίου τὰ ὀνόματα τῶν ὑποψηφίων ποὺ θὰ ἐκλεγοῦν εἶναι πρὸ πολλοῦ γνωστά. Ἔχουμε δηλαδὴ οὐσιαστικά, κατὰ τὸν πρώην Μητροπολίτη Θηβῶν καὶ σημερινὸἈρχιεπίσκοπο, διορισμὸ καὶ ἐμπαιγμὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων.
.             Τὰ περὶ ἐλλείψεως «ἐκκλησιολογικῆς καὶ θεολογικῆς βάσης» στὰ τῆς ἀρχιερατικῆς ἐκλογῆς ἰσχύουν ἀπὸ τὴν πρώτη ἐκλογὴ Ἀρχιερέως καὶ γιὰ τὸν σημερινὸἈρχιεπίσκοπο. Εἶναι δηλαδὴ θέμα Ἀρχῆς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Συνείδησης ἡ ἱκανοποίηση ἢ ὄχι τοῦ αἰτήματος τῶν ἄμεσων συνεργατῶν καὶ τῶν κοντινῶν ἢ εὐνοούμενων προσώπων… Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι μεταξὺ αὐτῶν δὲν ὑπάρχουν καὶ ἄξια τῆς ἀρχιερωσύνης πρόσωπα, ποὺ γιὰ τὸ καλό τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ προαχθοῦν. Ὅμως ὑπάρχουν περιπτώσεις συνεργατῶν ποὺ ἰσχύει ὁ νεποτισμὸς καὶ ἡ εὐνοιοκρατία. Καὶ βεβαίως θὰ πρέπει νὰ τίθενται στὴν κοινὴ συνείδηση τὰ προσόντα τοῦ καθενὸς ὑποψηφίου, τὸ ἔργο ποὺ ἔχει προσφέρει καὶ βεβαίως ὄχι στὸ βιογραφικό του νὰ ἀναφέρονται μόνο οἱ θέσεις ποὺ ἔχει καταλάβει μὲ ἀρχιερατικό του προϊστάμενο τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο…
.             Πάντα ἡ ψῆφος στὶς ἐκλογὲς ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι μὲ τὸ χέρι τοῦ Ἀρχιερέως καὶ πολλοὶ Μητροπολίτες πάντα ψηφίζουν μὲ βάση τὴν ἐκπεφρασμένη, διὰ διαρροῆς ἢ προσωπικῆς ἐνημέρωσης, βούληση τοῦἈρχιεπισκόπου.
.             Ἤδη κοντινὰ πρόσωπα τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἔχουν προαχθεῖ σὲ Μητροπολίτες καὶ ἀναμένεται ἡ ἐκλογὴ ἑνὸς ἀκόμη στενοῦ του συνεργάτη, στὴν ἱστορικὴ Μητρόπολη Ἰωαννίνων. Ἡ ἐν λόγῳ Μητρόπολη γράφτηκε ὅτι ἔχει κινήσει τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τοῦ Φαναρίου, ποὺ προωθεῖ δικό του ἄνθρωπο. Ὅπως οἱ ἐπαΐοντες εἶχαν ἐντυπωσιαστεῖ ἀπὸ τὸ ὅτι ὁἈρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἀνέλαβε τὴν τοποτηρητεία τῆς ἐν λόγῳ Μητροπόλεως, τὸ ἴδιο ἐντυπωσιάζονται μὲ τὸ ἐνδιαφέρον ὄχι μόνο τοῦ Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως γιὰ τὴν ἐν λόγῳ Μητρόπολη. Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι δὲν συζητεῖται ποιὸς εἶναι ὁ ἰκανότερος, ὁ ἁγιότερος, ὁ ἱεραποστολικότερος κληρικὸς ποὺ νὰ ἀναλάβει τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ Μητρόπολη μὲ τὰ τόσα προβλήματα, ἀλλὰ ἁπλῶς τὸ ποιὸς κληρικὸς θὰ ἐκλεγεῖ, ὁ ἔμπιστος τοῦ Ἀθηνῶν ἢ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως!…
.             Ἡ Μητρόπολη Ἰωαννίνων συζητεῖται περισσότερο γιὰ τὸν πλοῦτο της καὶ γιὰ τὰ ὑπ’ αὐτὴν ἀγαθοεργὰ καταστήματα τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων, γιὰ τὶς προστριβὲς ποὺὑπάρχουν μὲὅσους ἐπιδιώκουν νὰ τὰ θέσουν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους, γιὰ τὶς μετοχὲς τῆς Μητρόπολης στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα. Ὅμως σὲ μία ζωντανὴ καὶ πνευματικὴ Ἐκκλησία αὐτὰ τὰ «προσόντα» τῆς ἐν λόγῳ Μητρόπολης εἶναι ἐλάσσονα. Τὰ μείζονα εἶναι ὅτι χει π καιρ πνευματικ ξηρασία, τι χει 249 νορίες (πρς σύγκριση: ἡ ρχιεπισκοπὴ θηνν χει 145), στὶς ὁποῖες ὑπάρχουν 57 κενὰ ἐφημερίων καὶ ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες 192 ἐνορίες, τὶς 68 ποιμαίνουν κληρικοὶ Δ´ βαθμολογικῆς κατηγορίας (ἀπόφοιτοι στοιχειώδους Ἐκπαίδευσης) καὶ ἄλλες 63 ποιμαίνουν κληρικοὶ Γ´ κατηγορίας (ἀπόφοιτοι στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως μὲ παρακολούθηση κάποιας ἱερατικῆς σχολῆς). Ὅλοι αὐτοὶ ἐκτελοῦν τὰ στοιχειώδη λειτουργικὰ καθήκοντα καὶ τίποτε ἄλλο.

.             Ὅταν στὸν σημερινὸἈρχιεπίσκοπο εἶχε τεθεῖ ὑπ’ ὄψη του ἡἐπιστολὴ στὸν ἀείμνηστο Χριστόδουλο, μὲ τὴν ὁποία τοῦ ζητοῦσε τὴν ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ἐκλογῆς τῶν ἀρχιερέων, εἶχε ἀπαντήσει ὅτι ἀλλιῶς ἔβλεπε τὰ ζητήματα ὡς Μητροπολίτης καὶ ἀλλιῶς τὰ βλέπει ὡς Ἀρχιεπίσκοπος. Ὅμως αὐτὰ ποὺ ἔλεγε δὲν ἦταν ἁπλῶς μία ἄποψη ποὺ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει, ἀνάλογα μὲ τὴ θέση. Ὅλα ὅσα ἔλεγε τὰ στήριζε σὲ Ἀρχές, σὲ Κανόνες, σὲ λόγια Πατέρων καὶ ἦταν ἰδιαίτερα αὐστηρὸς πρὸς τοὺς προκατόχους του, ποὺ δημιουργοῦσαν «προσωπικὸ στρατό». Ἐκεῖνο λοιπὸν ποὺ ἐπισημαίνει ὁ Μητροπολίτης Θηβῶν Ἱερώνυμος στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ «Ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι».-

, , ,

Σχολιάστε

ΛΙΓΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ “ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗΣ” ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι. ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

.         Μιὰ «Βαρυσήμαντη» Ἐπιστολὴ Καθηγητῶν ΑΠΘ γιὰ τοὺς “ἀντιρρησίες” τῶν διαλόγων (βλ. σχετ.: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=8899) εἶδε χθὲς τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος. Σ᾽ αὐτὴν ἐκφράζεται ἡ ἀνησυχία τῶν Σοφῶν Πανεπιστημιακῶν τῆς Ἀγουριδικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης γιὰ τοὺς διαχριστιανικοὺς καὶ διαθρησκειακοὺς διαλόγους. «Ἀπὸ μακροῦ χρόνου ἡ καδημαϊκ κοινότητα (Σχ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: μήπως ἐννοεῖται ὅτι κάθονται καὶ ἀσχολοῦνται μὲ αὐτὰ τὰ θέματα οἱ Πανεπιστημιακοὶ ἄλλων Ἐπιστημῶν, ὅπως οἱ Νομικοὶ ἢ οἱ Ἰατροί;) παρακολουθεῖ τὴν ἐξέλιξη μιᾶς ἰδιοτύπου διαμάχης, ἡ ὁποία ἀφορᾶ στὴν θέση τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στοὺς διαχριστιανικοὺς καὶ διαθρησκειακοὺς διαλόγους καὶ τοὺς ὀργανισμοὺς ὅπου αὐτοὶ διεξάγονται».

.        Παρέλκει ἡ παράθεση ὁλόκληρης αὐτῆς τῆς Ἐπιστολῆς. Εἶναι προφανὲς ποιοὺς στόχους ἐξυπηρετεῖ. Μόνο μερικὰ σχόλια σὲ ἐπιμέρους σημεῖα της θὰ ἐπιχειρηθοῦν κατωτέρω μὲ τὴν προκαταρκτικὴ ἐξήγηση πὼς οἱ Διάλογοι εἶναι ἐπιβεβλημένοι ὑπὸ δύο ΟΜΩΣ ΟΡΘΕΣ προϋποθέσεις, ὅπως ὀρθῶς ἐπεσημάνθη:
1.) Θὰ πηγαίνουμε στοὺς διαλόγους γιὰ νὰ κηρύξουμε Χριστὸν τὸν ΜΟΝΟΝ ἀληθινὸ Θεὸ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὴν ΜΟΝΗ ἀληθινὴ Ἐκκλησία, καί,
2.) Δὲν θὰ καταπατοῦνται ἀσύστολα οἱ Ἱεροὶ Κανόνες ποὺ ἀπαγορεύουν ρητὰ καὶ κατηγορηματικὰ τὴν συμπροσευχὴ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἀλλοθρήσκους. (panayiotistelevantos.blogspot.com/2012/03/blog-post_4908.html)

.          Κατωτέρω λοιπὸν λίγα σχόλια σὲ σημεῖα τῆς ἐν θέματι Ἐπιστολῆς πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

.        Πρὸς ἐπίρρωσιν τῶν γραφομένων τους οἰ Πανεπιστημιακοὶ τῆς Θεσσαλονίκης ἐπικαλοῦνται τὴν γνωστὴ διατύπωση τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου: «Ὡς ἀποφθεγματικῶς διετύπωσε τοῦτο ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως: “τὸ δόγμα δὲν καταπολεμεῖ τὴν ἀγάπην· ἡ δὲ ἀγάπη χαρίζεται τῷ δόγματι”».

 ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Βεβαίως ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι. Ἀλλὰ συνιστᾶ σκοπουμένη παραπλάνηση -ἂν ὄχι ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ- ἡ ἀπόκρυψη ἄλλων εξ ἴσου διευκρινιστικῶν ἐπισημάνσεων ποὺ ὁ ἴδιος Ἅγιος Νεκτάριος ἔχει γράψει στὸ ἐπιστηµονικότατο δίτοµο ἔργο του «Μελέτη ἱστορικὴ περὶ τῶν αἰτίων τοῦ Σχίσµατος», ὁ πρῶτος τόµος τοῦ ὁποίου ἐκδόθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ ἔτος 1911. (Βλ. σχετ. Καταχωρήσεις «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/09/ἅγ-νεκτάριος-πῶς-ὁ-πάπας-ἐξεθεμελίω/,  https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/09/23/ἁγ-νεκταρίου-περὶ-πρωτείου/,  https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/10/01/ἁγ-νεκταρίου-περὶ-πρωτείου-2/)
.
.        Μὲ ἐκπληκτικὴ εὐθυκρισία, ἀκλόνητη ἐπιχειρηµατολογία καὶ ἀδιάσειστα ἱστορικὰ στοιχεῖα ὁ ἅγιος Νεκτάριος ἀποδεικνύει ὅτι ἠ µόνη οὐσιαστικὴ αἰτία τοῦ Σχίσµατος ὑπῆρξαν οἱ θρασύτατες ἀξιώσεις τῶν παπῶν γιὰ ἀπόλυτη κυριαρχικὴ ἐξουσία πάνω στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
…
.  «Ὁ ἴδιος Ἱεράρχης» ἅγιος Νεκτάριος δὲν γνωρίζει  γλῶσσα διπλωµατίας. Ἀπαντώντας εὐθέως στὸ ἐρώτηµα λέει ὅτι, ἐφ᾽ ὅσον οἱ δύο πλευρὲς παραµένουν πιστὲς στὶς ἀρχές τους, «ἡ ἕνωσις εἶναι ἀδύνατος»! Γιὰ νὰ πραγµατοποιηθεῖ ἕνωση εἶναι ἀπαραίτητο κάποια ἀπὸ τὶς δύο νὰ ἀρνηθεῖ τὶς βασικὲς ἀρχές της: ἡ µὲν παπικὴ τὸ Πρωτεῖο ἐξουσίας τοῦ πάπα, ἡ δὲ Ὀρθόδοξη τὶς Οἰκουµενικὲς Συνόδους. Αὐτὸ ὅµως σηµαίνει ὅτι κάποια ἀπὸ τὶς δύο πρέπει νὰ ἀρνηθεῖ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό της.Τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου εἶναι αὐστηρά, ἀλλὰ δὲν γράφει µὲ ἐµπάθεια. Γράφει µὲ πόνο καὶ ἀγάπη. Δὲν ψάχνει νὰ ἀνακαλύψει πλαγίους δρόµους ἢ ἀπατηλὰ µοντέλα ἑνότητας. Ἡ θέση του κρυστάλλινη σὰν τὴν ζωὴ του εἶναι σαφέστατη, ἀκριβὴς καὶ ἀπόλυτη: Κάτω ἀπὸ τὶς γνωστὲς καὶ ἀµετακίνητες θέσεις τῶν δύο πλευρῶν «ἡ ἕνωσις εἶναι ἀδύνατος»! (βλ. περισσότερα: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/03/15/«ἡ-ἕνωσις-εἶναι-ἀδύνατος»/)
.        Λέγει ἀλλοῦ
 «ὁ ἴδιος ἅγιος Ἱεράρχης»Αὐτὸς ὁ ὑπερβολικὸς τύφος τοῦ Πάπα, αὐτὴ ἡ μοναρχομανία του ἐγέννησε τόσας αἱρέσεις. Ποῦ ἡ χρυσὴ παραγγελία ποὺ μᾶς ἄφησε ὁ Κύριος, «μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν»; Ποῦ ὁ μακαρισμὸς «μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι», δηλαδὴ οἱ ταπεινοί; Ποῦ τόσα καὶ τόσα παραδείγματα χρυσὰ καὶ λαμπρά τῆς ταπεινοφροσύνης; 
Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἄρνησις τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, μίμησις τοῦ διαβόλου. Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι γεννήτρια τροφὸς πασῶν των ἀρετῶν, μίμησις τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἡ παπικὴ ἐκκλησία εἶναι νόθος ὀργανισμός. Σὲ ἕναν θνητὸν καὶ ἁμαρτωλὸν ἄνθρωπον συγκεντρώθηκε ἡ ἀπόλυτη ἐξουσία καὶ τὸ ἀλάθητο. (βλ. περισσότεραhttps://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/09/ἅγ-νεκτάριος-πῶς-ὁ-πάπας-ἐξεθεμελίω/)
.       Καὶ ἀλλοῦ: «Ἐν τούτῳ δὲ κεῖται ὁ λόγος τοῦ σχίσματος, ὅστις ἀληθῶς εἶναι μέγιστος, διότι ἀνατρέπει τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ ὁ σπουδαιότατος δογματικὸς λόγος, διότι εἶναι ἄρνησις τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου». (βλ. περισσότερα: https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/09/23/ἁγ-νεκταρίου-περὶ-πρωτείου/

.        «Ὁρισμένα μέλη τῆς Ἱεραρχίας προβαίνουν σὲ πράξεις ποὺ ὑποσκάπτουν ὄχι μόνον τὴν πορεία αὐτῶν τῶν διαλόγων, ἀλλά, ἀκόμη, καὶ αὐτὴν τὴν διορθόδοξο ἑνότητα δημιουργώντας προϋποθέσεις σχίσματος ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ ἀνησυχία μας ἑδράζεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ι. Σύνοδος ἕως στιγμῆς δὲν ἤλεγξε τὰ μέλη της, Ἱεράρχες, γιὰ τὴν ἄτοπη καὶ ἀντισυνοδικὴ συμπεριφορά τους».

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Γιατί; Μήπως ἤλεγξε ἡ Σύνοδος τὰ μέλη της, Ἱεράρχες, γιὰ τὴν ἄτοπη καὶ ἀντισυνοδικὴ συμπεριφορά τους νὰ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά, οἱ… Σοφοὶ Πανεπιστημιακοί!

.        Συνεχίζουν  σὲ ἄλλο σημεῖο: «Ὁ ἴδιος Ἱεράρχης, ἐπίσης, ἔχει λάβει ὡς συνήθεια νὰ καθυβρίζει σκαιῶς τὴν μουσουλμανικὴ καὶ τὴν ἰουδαϊκὴ θρησκεία μαζὶ μὲ τοὺς λειτουργοὺς καὶ τοὺς πιστούς τους. Ἀδυνατοῦμε νὰ διακρίνουμε ἤ, ἔστω, νὰ εἰκάσουμε ποιὸ εἶναι τὸ πνευματικὸ ἢ ποιμαντικὸ ὄφελος ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπρόκλητη, βίαιη καταφορὰ ἑνὸς Ἐπισκόπου ἐναντίον ἀνθρώπων διαφορετικοῦ θρησκεύματος».

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ ἀντιοικουμενιστικὸς καὶ ἀντιπανθρησκειακὸς ἀγὼν δὲν μπορεῖ νὰ διεξάγεται μὲ ΥΒΡΕΙΣ καὶ ΚΡΑΥΓΑΛΕΟΥΣ ΔΟΝΚΙΧΟΤΙΣΜΟΥΣ καὶ ΑΛΑΛΑΓΜΟΥΣ. Αὐτὰ τὰ ἀήθη τὸ μόνο ποὺ πετυχαίνουν εἶναι νὰ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΟΥΝ καὶ νὰ ΕΥΤΕΛΙΖΟΥΝ τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ καὶ νὰ δίνουν δικαιώματα στοὺς οἰκουμενιστικοὺς κύκλους. Ἐπὶ τοῦ θέματος ἔχει ἐξαιρετικὴ σημασία ἡ ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στὸν στίχο 9 τῆς Ἐπιστολῆς Ἰούδα: «ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ᾽ εἶπεν· ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος».
.        Γράφει λοιπὸν ὁ Ἅγιος Νικόδημος: «“Ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες, οὐ φέρουσι κατ᾽ αὐτῶν παρὰ Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν” (Β´ Πέτρ. β´11). Αἰδεῖτο (ντρεπόταν), λέγω, ρχάγγελος κα ελαβετο τρόπον τιν τν τιμν κα τν δόξαν που χάρισεν Θες τ διαβόλῳ, κἂν κα ατν κενος χασεν, ἐπειδὴ καὶ ὁ διάβολος ἐμέθεξεν ἀπὸ δόξαν, μὲ τὸ νὰ κατεστάθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἄρχων τοῦ περιγείου κόσμου καὶ τοῦ ἀγγελικοῦ τάγματος, καθὼς εἶναι γεγραμμένον περὶ αὐτοῦ εἰς τὸν Ἰώβ· “τουτ᾽ ἐστιν ἀρχὴ πλάσματος Κυρίου” (Ἰὼβ Μ´19). μν ον Μιχαλ ρχάγγελος οδ τν διάβολον τόλμησε ν βλασφημήσῃ, ἀλλὰ μόνον εἶπεν εἰς αὐτόν· ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος, ἤτοι καταργήσαι σε Κύριος.
[…] Ἵλεως, ἵλεως νὰ γένῃ ὁ Θεός. Ὅτι δέ, οδ τν διάβολον πρέπει ν βλασφημ τινας, βεβαιώνει κα Σοφς Σειρχ λέγων τι ποιος καταρται τν σατανν, ατς τν αυτόν του καταρται, διατ κάμνει τ ργα το Σαταν· «Ἐν τῷ καταράσθαι ἀσεβῆ τὸν σατανᾶν αὐτὸς καταρᾶται τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν» (Σειρ. λα´ 27) […] Καὶ σιος ωάννης μαθητς το γίου Βαρσανουφίου, κα Προφήτης καλούμενος, λέγει τι δν πρέπει ν ναθεματίζωμεν τν διάβολον, διατ ναθεματίζοντες τν διάβολον, τν διον αυτόν μας ναθεματίζομεν, πειδ κα κάμνομεν τ ργα το διαβόλου. [Τὰ λόγια τοῦ θείου Ἰωάννου ταυτά ἐστιν· ἐπειδὴ γὰρ αὐτὸς ἐρωτήθη ἀπὸ ἕνα, ἂν πρέπῃ νὰ ἀναθεματίσῃ τὸν Νεστόριον ἢ ἄλλον αἱρετικόν, ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν οὕτως “Εἰπὲ αὐτῷ (τῷ εἰπόντι σοι ἀναθεματίσαι αἱρετικὸν) εἰ καὶ φανερόν ἐστιν ὅτι ἐκεῖνοι (οἱ αἱρετικοὶ δηλ.) ἄξιοί εἰσι τοῦ ἀναθεματισμοῦ, ἀλλὰ ἐγὼ ἁμαρτωλότερος ὑπάρχω παντὸς ἀνθρώπου. Καὶ φοβοῦμαι μήπως ἄλλον κρίνων ἐμαυτὸν κατακρίνω. Καὶ γὰρ κα ατν τν σατανν ἐὰν ναθεματίσω, φ᾽ ὅσον ποι ατο τ ργα, μαυτν ναθεματίζω. Ὁ γὰρ Κύριος εἶπεν· Ἐὰν ἀγαπᾶτε με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε. Καὶ ὁ ἀπόστολος λέγει· εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον, ἀνάθεμα ἔστω. Οὐκοῦν ὁ μὴ ποιῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, οὐκ ἀγαπᾶ αὐτόν. Καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν αὐτόν, ὑπὸ τὸ ἀνάθεμά ἐστι. Καὶ πῶς ὁ τοιοῦτος ἄλλους δύναται ἀναθεματίσαι; Ταῦτα εἰπὲ αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπιμείνῃ τοῖς αὐτοῖς, διὰ τὴν αὐτοῦ συνείδησιν, ἀναθεμάτισον τὸν αἱρετικὸν” (ἀπόκρ. χψϛ´). ]
.          Διὰ τοῦτο καὶ Θες μποδίζει ν μ καταρται τινας σεβς κα εδωλολάτρης, μηδ ν βλασφημ τν θεόν του, κἂν κα ατς εναι ψευδώνυμος κα χι ληθς θες “νθρωπος ς ἐὰν καταράσηται Θεόν, μαρτίαν λήψεται” (Λευϊτ. κδ´ 15), ἐπειδὴ βλασφημν κενον ποὺ κατ συνείδησιν πιστεύει, ατς αυτῷ κα τ αυτο συνειδήσει ναντιοται, ταυτὸν εἰπεῖν, αὐτὸς ἑαυτὸν βλασφημεῖ. Ὅθεν εἶπεν ὁ Θεοδώρητος «οὐ γὰρ ὡς ψευδώνυμον, ἀλλ᾽ ὡς ἀληθῆ θεὸν βλασφημεῖ» (ἐρωτήσ. Λγ´ εἰς τὸν Λευϊτ.). Καὶ ὁ Ἀπολινάριος «ἡ γὰρ ὑπόληψις ἀσεβεῖ, καὶ εἰ μὴ θεὸς ὁ λοιδορούμενος». δ ρεοπαγίτης Διονύσιος προβαίνοντας μπροσθεν, μποδίζει κα ατος τος Χριστιανος καὶ ερωμένους π τ νὰ βρίζουν κα ν λοιδορον τς τν τεροδόξων κα αρετικν θρησκείας τε κα αρέσεις, (ὅταν δηλαδὴ δὲν εἶναι καμμία ἀνάγκη, οὔτε ἐλπίζεται νὰ γένῃ καμμία ὠφέλεια ἐκ τῆς ὕβρεως ταύτης καὶ λοιδορίας)». [Ἑρμηνεία Καθολικῶν Ἐπιστολῶν, σελ. 691-694, ἔκδ. «Ὀρθοδόξου Κυψέλης», Θεσσαλονίκη,  1986]  

.      Αὐτὰ τὰ ὀλίγα!

, ,

Σχολιάστε

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ «ἐν ὄψει καταιγιστικῶν ἀλλαγῶν καὶ ἀναταράξεων, ὅπου “ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου” ὀργανώνεται στὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ἐκκλησίας»

Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος
ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρότεινε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς δύο ἀρκετὰ τολμηρά:

«1) Νὰ καταγγείλει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ καθαρὸ λόγο στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ τὴν εἰς βάρος του καὶ μὲ πρόφαση τὴν οἰκονομικὴ κρίση ἐξασφάλιση τῶν διεθνῶν συμφερόντων. Ἀναμένει ὁ λαὸς τὸν λόγο τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ ἱκανοποίησε ἡ δήλωση τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Ὀρθοδοξίας.
.       Εἰς τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσεως ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱεραρχίας ἐτάραξε τὸν πολιτικὸ κόσμο καὶ ἐστήριξε τὸν λαό. Ὑπάρχει ἀνάγκη διὰ νέας ἐγκυκλίου τῆς Ἱεραρχίας νὰ ἀνακοινωθοῦν οἱ θέσεις τῆς Ἐκκλησίας, διὰ νὰ στηριχθεῖ ὁ δεινοπαθῶν λαός.

2) Νὰ γίνει ἡ ἀποφασισθεῖσα ὑπὸ τῆς προηγουμένης Ἱεραρχίας, καὶ μὴ ἀκόμη πραγματοποιηθεῖσα, διακαναλικὴ συνέντευξις τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου ἐπὶ ὅλων τῶν θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας, διὰ νὰ δοθοῦν ἀπαντήσεις διὰ πολλὰ αἰωρούμενα θέματα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.
.         Θὰ ἐνοχληθοῦν πολλοί, ἀλλὰ θὰ ἱκανοποιηθοῦν περισσότεροι. Ὁ ὑπεύθυνος λόγος τοῦ Προέδρου τῆς Ἱεραρχίας ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα καὶ εἰς τὴν παροῦσαν περίστασιν ἐπιβάλλεται.»

[…]

.         Νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅλοι ὅτι ἡ παροῦσα κρίση δὲν εἶναι παρονυχίδα. Ἀπειλεῖ τὴν κοινωνικὴ ὑπόσταση καὶ τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἑτοιμασθοῦμε διὰ τὰ χειρότερα. Ἡ πολύπλευρη κρίση εἶναι ἀκόμα μία ἀπόδειξη ὅτι εσήλθαμε σ μία περίοδο καταιγιστικν λλαγν κα ναταράξεων, κατ τν ποία « ρχων το κόσμου τούτου» ργανώνεται στν πόλεμο κατ τς κκλησίας. Σ’ αὐτὴ τὴν δεινὴ κατάσταση ἁρμόζει ἡ προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας: «Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου, Κύριε, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ἡμῖν, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν».

† Ὁ Φθ. Ν.

ΠΗΓΗ: http://www.romfea.gr/epikairotita

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Μακάρι μεταξὺ τῶν ἄλλων καλῶν προτάσεων νὰ πρυτάνευε καὶ ἡ –γιὰ μιὰ ψῆφο διαφορὰ– γνώμη τῆς μειοψηφίας τῆς Ἱεραρχίας καὶ νὰ ἀποφεύγονταν οἱ ἐκλογὲς βοηθῶν Ἐπισκόπων χθές, 08.03.2012. Σὲ λίγο δὲν θὰ ἔχει ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία παπάδες. Οἱ Ἐπίσκοποι «ἄνευ χαρτοφυλακίου» Τῆς ἔλειψαν;
.        Μερικὲς φορὲς χάνεται ἡ αἴσθηση τῆς πραγματικότητος στὰ Συλλογικὰ Ὄργανα!

, , , , ,

Σχολιάστε