Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΑΝΕ τὶς ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ… (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔκανε τὶς ἐπιλογές του…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἔκανε τὶς ἐπιλογές του, ὡς πρὸς τοὺς Μητροπολίτες ποὺ θὰ ἐκλεγοῦν κατὰ τὴν τακτικὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ προσεχοῦς Ὀκτωβρίου καὶ ὡς πρὸς τὸν χειρισμὸ τοῦ Οὐκρανικοῦ. Κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὸν Μητροπολίτη Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Ἀλέξανδρο, γιὰ τὰ ὀνομαστήριά του, ἀνακοίνωσε τοὺς ἐκλεκτούς του, πού, σχεδὸν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἐκλεγοῦν Μητροπολίτες εἰς Φθιώτιδα, Λῆμνο καὶ Αἰγιάλεια.
.             Γιὰ τὴν πλούσια σὲ παράδοση καὶ πολυπληθῆ Μητρόπολη Φθιώτιδος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προαλείφει τὸν στενό του συνεργάτη, Ἐπίσκοπο Θεσπιῶν Συμεών. Νέος στὴν ἡλικία ὁ ἐν λόγῳ κληρικὸς (42 ἐτῶν) καὶ νέος στὴν ἱερωσύνη ( διάκονος χειροτονήθηκε τὸ 2011). Στὸ βιογραφικό του περιγράφει μὲ λεπτομέρεια τὶς θέσεις ποὺ τοῦ ἀνέθεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Στὴ λεπτομερῆ ἀφήγηση τῆς ζωῆς του γράφει, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἀπὸ δεκαεπταετίας, τὸ 2002, «ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὴ ΓΣ τοῦ τμήματος ὡς ὑποψήφιος Διδάκτωρ στὸν τομέα Δογματικῆς Θεολογίας». Ἐπίσης γράφει ὅτι «κατέχει τιμητικὸ δίπλωμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν». Ἱδρύματος τοῦ ὁποίου, ἀπόντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, προεδρεύει.
.             Γιὰ τὴν Μητρόπολη Λήμνου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προορίζει τὸν Ἀρχιμανδρίτη Ἱερόθεο Καλογερόπουλο. Μητρόπολη ἀκριτικὴ καὶ μικρὴ αὐτὴ τῆς Λήμνου. Σὲ αὐτὴν μπορεῖ νὰ ἱκανοποιήσει καὶ ἄλλους Μητροπολίτες καὶ ἔτσι νὰ τοὺς ὑποχρεώσει, πέραν τῆς ὑποχρέωσης ποὺ θὰ κάνει νὰ αἰσθάνεται ὁ ἐκλεγησόμενος. Ὁ π. Ἱερόθεος ὑπηρετεῖ ὡς πρωτοσύγκελλος στὴ Μητρόπολη Μεσογαίας. Προηγουμένως ὑπηρέτησε ἐπὶ μακρὸν στὴ Μητρόπολη Ἀττικῆς. Τὴν ἐκλογή του ὑποστηρίζουν, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος καὶ ὁ ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη κ. Διονύσιο πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως Ζακύνθου, Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος. Καὶ ὑπὸ τοὺς δύο συνεργάσθηκε καὶ τοὺς ἔχει ἀφήσει θετικὲς ἐντυπώσεις.
.             Στὴ Μητρόπολη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέχθηκε νὰ προωθήσει τὸν Ἀρχιμανδρίτη Ἱερώνυμο Κάρμα. Ὁ π. Ἱερώνυμος εἶναι Α΄ Γραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, στὰ Καλάβρυτα. Πρόκειται γιὰ σεμνὸ καὶ ταπεινὸ κληρικό, ποὺ λόγῳ τῆς συμπεριφορᾶς του στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἔχει συμπάθειες στὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας. Πολλοὶ Ἱεράρχες θὰ τὸν ψηφίσουν ἐλπίζοντας ὅτι ὡς Μητροπολίτης θὰ ἀναδειχθεῖ ἄξιος τῆς εὐθύνης ποὺ θὰ ἀναλάβει.
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος θὰ προωθήσει καὶ δύο βοηθοὺς Ἐπισκόπους. Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Θεοχάρης, ποὺ ἔχει ἀνέλθει στὸ ἀξίωμα τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καὶ ὁ τῆς «πνευματικῆς οἰκογενείας» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐπὶ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐπελέγη καὶ ὑπηρετεῖ στὸ Γραφεῖο Ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος συνεχίζει στὶς ἀρχιερατικὲς ἐκλογὲς νὰ παραβαίνει τὶς ἀπόψεις ποὺ εἶχε ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν. Μὲ τοὺς τρεῖς, ποὺ θὰ ἐκλεγοῦν, ὁ κ. Ἱερώνυμος καὶ μὲ τὸ «ἀπαράδεκτο σύστημα ἐκλογῆς», ὅπως τὸ θεωροῦσε, θὰ ἔχει ἐκλέξει 36 Μητροπολίτες καὶ ἀρκετοὺς βοηθοὺς Ἐπισκόπους. Ἕνας ἐκ τῶν ὑπερμάχων τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος προέβαλε τὴν ὑπ’ αὐτοῦ ἐφαρμογὴ τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος εἶναι ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος. Ἀπὸ καιρὸ ἀσχολεῖται μὲ τὴν προάσπιση τῶν ἐπιλογῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἀλλὰ σιωπᾶ γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος…

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ τὸ Οὐκρανικὸ

.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Τρίπολη, ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ φέρει ἐκτὸς Ἡμερησίας Διατάξεως στὴν Ἱεραρχία τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα, τὴν τελευταία ἡμέρα καὶ μετὰ τὶς ἀρχιερατικὲς ἐκλογές. Οὐσιαστικὰ ἔτσι ἐπιδιώκει νὰ περάσει ἡ ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας χωρὶς συζήτηση καί, ἑπομένως, χωρὶς ἐντάσεις.
.             Οἱ συμμετέχοντες στὶς ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας Μητροπολίτες γνωρίζουν τὸ πῶς ἐξελίσσεται ἡ τελευταία ἡμέρα, μὲ τὶς ἐκλογές. Θὰ παραθέσω τὸ σχετικὸ σενάριο. Μακάρι νὰ πέσω ἔξω. Κατὰ τὴ διαδικασία ὑπάρχει χαλαρότητα. Ὅταν ἀρχίζουν οἱ ψηφοφορίες οἱ περισσότεροι εἶναι ὄρθιοι, ὅταν δὲν πηγαίνουν στὴν κάλπη, μερικοὶ συζητοῦν σὲ «πηγαδάκια», ἄλλοι ἐξέρχονται τῆς αἰθούσης συνεδριάσεων καὶ παίρνουν κάτι ἀπὸ τὸ τραπέζι γιὰ νὰ φᾶνε ἢ νὰ πιοῦν, ἄλλοι βλέπουν τὰ σύγχρονα τηλέφωνά τους. Μερικοί, ἀφοῦ ὁλοκληρωθοῦν οἱ ψηφοφορίες, βιάζονται νὰ φύγουν γιὰ τὶς Ἐπαρχίες τους, χωρὶς νὰ περιμένουν τὰ ἀποτελέσματα. Τὰ ξέρουν… Ἄλλοι περιμένουν γιὰ νὰ συγχαροῦν τοὺς ἐκλεγμένους καὶ νὰ παρακολουθήσουν τὸ ἐκ μέρους τους μικρὸ καὶ μεγάλο μήνυμα.
.             Σὲ αὐτὴ τὴ χαλαρότητα καὶ στὸ πνεῦμα πολλῶν Μητροπολιτῶν τοῦ «τελειώσαμε, πᾶμε νὰ φύγουμε», ὅταν πεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ συζητηθεῖ τὸ Οὐκρανικὸ πολλοί, οἱ περισσότεροι τοῦ περιβάλλοντός του, θὰ φωνάξουν νὰ μὴ συζητηθεῖ, ἀλλὰ νὰ ἐξουσιοδοτηθεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος… Ταυτόχρονα θὰ συνθηματολογήσουν ὅτι «εἴμαστε Ἕλληνες καὶ ἑπομένως μὲ τὸ Φανάρι». Κάποιοι θὰ ἀντιδράσουν ὅτι τὸ θέμα εἶναι σοβαρότατο καὶ πρέπει νὰ συζητηθεῖ πρὶν παρθεῖ ἡ ἀπόφαση, οἱ φωνὲς τῶν μὲν καὶ τῶν δὲ θὰ ἐνταθοῦν καὶ μέσα σὲ πανδαιμόνιο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ πεῖ τὸ «Δι᾽ εὐχῶν…» καὶ θὰ λήξουν ἔτσι οἱ ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας… Ἔτσι ἐν μέσῳ θορύβου καὶ διαμαρτυριῶν τὸ θέμα τῆς κατὰ παράβαση κάθε ἐκκλησιαστικοῦ καὶ ἠθικοῦ Κανόνος ἀναγνώρισης τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας θὰ περάσει θετικὰ γιὰ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Οἱ ἐπιπτώσεις θὰ εἶναι σοβαρότατες γι’ Αὐτήν. Περιγράφτηκαν σὲ ρεπορτὰζ στὴν ἐφημερίδα ΕΣΤΙΑ, μὲ τίτλο «Σὲ ἐπικίνδυνη ἀτραπὸ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» (3/5/2019, σελ. 1).
.             Τὸ ἐπιχείρημα ὅτι οἱ Μητροπολίτες ὀφείλουν γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ νὰ σκεφθοῦν γεωπολιτικὰ καὶ ἐθνοφυλετικὰ εἶναι ἀπαράδεκτο. Ἐπιδιώκεται ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ πνευματικὴ ὁδηγὸς πρὸς σωτηρία, ποὺ ὁμολογεῖ τὴν ἀλήθεια, χωρὶς νὰ σκέφτεται τὶς ἐπιπτώσεις, νὰ μετατραπεῖ σὲ ὑποτελῆ κοσμικῶν ἡγετῶν τοῦ κόσμου τούτου. Αὐτοὶ κοιτᾶνε μόνο τὰ συμφέροντά τους καὶ ἁπλὰ θὰ Τὴν χρησιμοποιήσουν. Πάντα ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἀπέναντί Της. Θὰ εἶναι πολὺ λυπηρό, ἂν τὸ πιὸ σοβαρὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῶν τελευταίων αἰώνων, ὅπως τὸ σχίσμα στὴν Ὀρθοδοξία, δὲν θὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα καὶ μὲ αἴσθημα ἐκκλησιαστικῆς εὐθύνης ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.-

,

Σχολιάστε

ΠΑΡΑΚΜΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Παρακμιακὰ φαινόμενα στὴν Ἱεραρχία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασοπούλου

.           Παρακμιακὰ φαινόμενα παρουσιάστηκαν στὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν ἔκτακτη σύγκλησή Της ἀπὸ τὶς 19 ἕως τὶς 21 Μαρτίου 2019. Εἶναι χαρακτηριστικοὶ οἱ μονολεκτικοὶ χαρακτηρισμοὶ ἀπὸ Μητροπολίτες – μέλη Της γιὰ τὸ πῶς αἰσθάνθηκαν μετὰ τὸ τέλος τῶν ἐργασιῶν Της: «Πίκρα» εἶπε ἕνας, «ἀηδία» εἶπε ἄλλος, «θλίψη» εἶπε τρίτος, «ἐκτροπὴ ἀπὸ τὸ Συνοδικὸ σύστημα», εἶπε τέταρτος. Οἱ λόγοι τοὺς ὁποίους ἐπικαλέστηκαν εἶναι γιά:
Τὴ διαδικασία ἐκλογῆς καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτη Γλυφάδας.
Τὸν προσβλητικὸ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετώπισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας.
Τὴν ἀθρόα παραγωγὴ βοηθῶν Ἐπισκόπων.
Τὴν ἀπουσία συζήτησης καὶ προβληματισμοῦ γιὰ τὴν πορεία τοῦ λαοῦ καὶ γιὰ τὰ τεκταινόμενα σὲ βάρος του καὶ σὲ βάρος τῆς Ἐκκλησίας.
.           Ἡ διαδικασία ἐκλογῆς τοῦ Μητροπολίτου Γλυφάδας προκάλεσε μεγάλες ἀντιδράσεις μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν. Ἡ διαδικασία ὁλοκληρώθηκε χωρὶς νὰ συζητηθεῖ ἡ ἔνσταση τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας περὶ ἀκυρότητας τῆς ὑποψηφιότητας τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἀντωνίου. Μετὰ τὴν καταμέτρηση τῶν ψήφων ἀνακοινώθηκε τὸ ἀποτέλεσμα: Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Ψωΐνος, πρωτοσύγκελλος τῆς ἐν λόγῳ Μητρόπολης ψῆφοι 38, Ἐπίσκοπος Σαλώνων ψῆφοι 37 καὶ μία λευκὴ ψῆφος. Ἐνῶ ἐκλήθη ὁ Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ψωΐνος γιὰ τὸ Μικρὸ Μήνυμα, ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος ἔθεσε ζήτημα μὴ ὀρθῆς μέτρησης τῶν ψήφων, ποὺ συνολικὰ δὲν ἤσαν 76, ἀλλὰ 77… Ἔγινε πάλι καταμέτρηση καὶ ἀνακοινώθηκε τὸ νέο ἀποτέλεσμα: Ἰσοψήφισαν οἱ Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ψωΐνος καὶ Ἐπίσκοπος Σαλώνων μὲ ψήφους 38 καὶ μία λευκή! Ὅταν ἐτέθη τὸ θέμα τῆς ἔνστασης τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι δέχεται τὴν ἐκλογὴ τοῦ Σαλώνων καὶ ὅτι θεωρεῖ τὸ θέμα λῆξαν, ἀφήνοντας ἄφωνους ὅλους τοὺς Μητροπολίτες γιὰ τὴν παλινωδία του.
.           Γιὰ τὴν μία ψῆφο ποὺ ἔλειπε καὶ ποὺ βρέθηκε ὅτι ἀνῆκε στὸν Σαλώνων προκλήθηκαν ἐρωτηματικὰ μεταξὺ τῶν Μητροπολιτῶν, ἂν καὶ κατὰ πόσο μπορεῖ νὰ ἀλλοιωθεῖ τὸ ἀποτέλεσμα, μὲ τὸ ἰσχῦον σύστημα ἐκλογῆς. Τὴν ἀπάντηση δίδει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν στὴν ἀπὸ 7ης Ἰανουαρίου 2000 ἐπιστολή του πρὸς τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο εἶχε ζητήσει, τουλάχιστον, δύο μέτρα, γιὰ νὰ ἀπομακρυνθεῖ τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας «ἀπὸ καταστρεπτικὰ σχήματα καὶ νοσηρᾶς νοοτροπίας τοῦ παρελθόντος» στὴν ἐκλογὴ Ἀρχιερέων:
«Α) Οἱ ἐκλέκτορες Ἀρχιερεῖς νὰ μὴν ἀναγράφουν εἰς τὸ ψηφοδέλτιον τὰ ὀνόματα τῶν ὑποψηφίων, ἀλλὰ νὰ ἀκολουθοῦν τὴν παγίαν εἰς ὅλους τοὺς χώρους τακτικήν, τῆς ἐκδηλώσεως δηλαδὴ τῆς προτιμήσεών των μὲ σταυρὸν εἰς τὸν εἰδικῶς πρὸς τοῦτο καταρτισθησόμενον κατάλογον τῶν πρὸς Ἀρχιερατείων ἐκλογίμων. Τοιουτοτρόπως θὰ ἀποφευχθοῦν φοβίαι, πιέσεις, συναλλαγαί…
Β) Νὰ ὁρισθῆ ἑτέρα τριμελὴς ἐξ Ἀρχιερέων ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὸ ἄνοιγμα τῆς κάλπης, τὴν ἀποσφράγισιν τῶν φακέλων, τὴν προώθησιν τῶν ψηφοδελτίων πρὸς μονογραφὴν – ὑπὸ τῆς ἤδη ὑφισταμένης εἰς τὰ ἐκλογὰς τριμελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων, κατὰ τὰ πρεσβεῖα, ἐπιτροπῆς – καὶ καταμέτρησίν των. Πῶς δύναται νὰ δικαιολογήση ἡ Ἱεραρχία τὴν ὕπαρξιν ψηφοδελτίων Ἀρχιερατικῆς ἐκλογῆς, τὰ ὁποῖα ἐνῶ δὲν ἐμονογραφήθησαν ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας ἐπιτροπῆς, συνυπολογίσθησαν ἐν τούτοις εἰς τὸν ἀπαιτούμενον ἀριθμὸν ψήφων; Τί ἔγινε; Παρέβλεψαν ἐκ παραδρομῆς τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς νὰ τὰ μονογράψουν; Προσετέθησαν ταῦτα ἐκ τῶν ὑστέρων; Ἔγιναν ἀλλαγές; Ὅτι καὶ ἂν ἔχη συμβῆ, τ βέβαιον εναι τι τέτοια φαινόμενα κφυλίζουν ερς στιγμς τς ζως τς κκλησίας». (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση τοῦ γράφοντος). Ἐδῶ καὶ ἕντεκα χρόνια ὁ κ. Ἱερώνυμος διατηρεῖ τὴν ἴδια «νοσηρὴ νοοτροπία τοῦ παρελθόντος».
.           Πέραν τοῦ διαδικαστικοῦ, ποὺ εἶναι μεῖζον γιὰ τὸ κύρος τῆς Ἱεραρχίας, εἶναι καὶ τὸ οὐσιαστικὸ ζήτημα τῆς ἐκλογῆς. Ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων ἐξελέγη Μητροπολίτης Γλυφάδας μὲ τὶς ἴδιες ψήφους ποὺ ἔλαβε ὁ ἐκεῖ Πρωτοσύγκελος, τὸν ὁποῖο ἤθελε ὁ λαὸς τῆς Μητρόπολης. Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου μὲ ὑπόμνημά του πρὸς τὴν Ἱεραρχία, στὶς 20 Μαρτίου 2005, εἶχε ζητήσει τὴ συγκρότηση Ἐπιτροπῆς μελέτης περὶ ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου ἐκλογῆς τῶν Ἐπισκόπων. Στὸ ὑπόμνημα προτείνεται καὶ ἡ ἐκλογικὴ συμμετοχὴ τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως. Στὴν προκειμένη περίπτωση τῆς Μητρόπολης Γλυφάδας τὸ λαϊκὸ στοιχεῖο ἀπεφάνθη, ἡ Ἱεραρχία ψήφισε, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων ἐπιμένει νὰ ἀναλάβει τὴ Μητρόπολη. Κατὰ τὶς ὑπάρχουσες πληροφορίες τὸ θέμα τῆς ἐκλογῆς θὰ λυθεῖ στὸ ΣτΕ.
.           Τὸ δεύτερο ζήτημα ποὺ προκάλεσε πικρία στοὺς Ἀρχιερεῖς εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀντιμετώπισε τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας. Πρῶτον δὲν ἀνέγνωσε τὴν εἰσήγησή του, «γιὰ νὰ μὴν κουράσει τὸ Σῶμα»!.. Εἶναι ἀπὸ τὶς λίγες φορές, ἂν ὄχι ἡ μόνη, ποὺ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἀναγιγνώσκει τὴν εἰσήγησή του! Ὅταν ἀπὸ κάποιους Μητροπολίτες, ποὺ ἔλαβαν τὴν ὁμιλία γραπτῶς, ἀφοῦ εἶχε δοθεῖ στὰ ΜΜΕ, τοῦ ἐτέθη τὸ ζήτημα, ὅτι ἤθελαν νὰ διατυπώσουν τὶς ἀπόψεις τοὺς ἐπὶ τῆς ὁμιλίας του, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοὺς ἀπάντησε ὅτι ἡ συζήτηση θὰ γίνει, ἀφοῦ ἐξαντληθεῖ ἡ Ἡμερησία Διάταξη. Αὐτὴ ἐξαντλήθηκε, ἀλλὰ συζήτηση δὲν ἔγινε!
.           Στὴν ὁμιλία του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε προσβλητικὰ σημεῖα σὲ βάρος τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας, ποὺ ἀσφαλῶς ἤθελαν συζήτηση. Στὴ σελίδα 3 τοῦ γραπτοῦ κειμένου του ἀνέφερε ὅτι ἡ ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἐπιτροπὴ διαλόγου μὲ τὴν Κυβέρνηση ἐπετέλεσε ἔργο «πολὺ λίγο καὶ πτωχό», μὲ εὐθύνη τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας, «ποὺ περιώρισε ἀσφυκτικὰ μέχρι πνιγμοῦ τὸ δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης συζήτησης καὶ τῶν ἄλλων πτυχῶν τοῦ θέματος, ὅπως ἐκεῖνο τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν κληρικῶν μας καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μετὰ τὸ ἔτος τὸ 1952…». (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση τοῦ γράφοντος).
.           Ποτὲ ἡ Ἱεραρχία δὲν πῆρε ἀπόφαση νὰ περιορίσει «μέχρι πνιγμοῦ» τὸ δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης συζήτησης ἐπὶ τῶν θεμάτων τῶν ὀργανικῶν θέσεων καὶ τῆς μετὰ τὸ 1952 ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἀντίθετα στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβ. Ναυπάκτου τόνισε: «Εἰσαγωγικὰ θέλω νὰ ἐπισημάνω ὅτι ἡ παροῦσα εἰσήγηση εἶναι ἀποτέλεσμα καὶ καρπὸς τῶν πολύωρων συζητήσεων ποὺ ἔγιναν… εἶναι ἀποτέλεσμα συλλογικότητας καὶ συνοδικότητας, ὅπως νομίζω ὅτι πρέπει νὰ γίνονται ὅλες οἱ εἰσηγήσεις τῆς Ἱεραρχίας». Ποτὲ δὲν ζήτησε ὁ Σεβ. Ναυπάκτου παράταση ἢ δήλωσε κάποια ἀδυναμία τῆς Ἐπιτροπῆς νὰ ἀντεπεξέλθει τῶν καθηκόντων της γιὰ λόγους εἴτε στενότητος χρόνου, εἴτε λόγῳ τῆς μεγάλης θεματολογίας.
.           Ὡς πρὸς τὴν συζήτηση τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν κληρικῶν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γράφει πὼς πέραν τοῦ μέχρι πνιγμοῦ περιορισμοῦ τῆς ἐλεύθερης συζήτησης (!!!!!!) δὲν συζητήθηκε στὴν Ἐπιτροπὴ τὸ θέμα τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν κληρικῶν. Ἄλλα ὅμως ἔγραψε καὶ εἶπε ὁ Σεβ. Ναυπάκτου: «Τὸ θέμα τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων ἀπησχόλησε πολὺ τὶς Ἐπιτροπές μας…» (Σελὶς 34 τῆς εἰσηγήσεώς του). ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ἢ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ;
.           Στὴ σελίδα 4 τοῦ γραπτοῦ του κειμένου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔθεσε τὸ θέμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ ἀντὶ νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία συγγνώμη γιὰ τὴν ἀστοχία του νὰ συμφωνήσει μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα τὴν παραχώρηση τῆς μισῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας στὸ Κράτος, ἔναντι τῆς ἀπόδοσης μισῶν κερδῶν ἀπὸ τὴν μελλοντικὴ καὶ μὲ πολλὰ ἐρωτηματικὰ ἐκμετάλλευσή της, ἔριξε εὐθύνες στὴν Ἱεραρχία. Εἶπε: «Ἐπιμένω καὶ θέλω νὰ πληροφορηθοῦμε μέσα ἀπὸ αὐτὸν τὸν διάλογο τὴν ἀντιμετώπιση ἐκκρεμῶν θεμάτων ποὺ ἔχουν καταστῆ γάγγραινα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἑπομένως τοῦ λαοῦ μας… Πέραν τῶν θέσεων αὐτῶν θὰ περίμενα τὴν προσέγγιση καὶ τῶν ἄλλων ἐπὶ μέρους θεμάτων καὶ κυρίως τὴν τύχη τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀπὸ τὸ ἔτος 1952 μέχρι σήμερα».
.           Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἐδῶ καὶ χρόνια πολλά, ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φιλίππων Προκόπιο ἕως καὶ πρόσφατα ζητεῖται ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ συζητηθοῦν τὰ οἰκονομικὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ τῆς περιουσίας καὶ ἕως σήμερα τὸ ἀρνεῖται ἐπιμόνως. Ὡς πρὸς τὴν περιουσία ἀπὸ τὸ ἔτος 1952 ἕως σήμερα οὐδεὶς τὴν γνωρίζει, οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, οὔτε ἡ ΕΚΥΟ, οὔτε φυσικὰ κάποιος Μητροπολίτης.
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπιχείρησε νὰ ἀμβλύνει τὶς ἐντυπώσεις γιὰ τὴν πανηγυρικὴ συμφωνία του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα γράφοντας στὴν ὁμιλία του: «Τὰ βήματα ποὺ ἔχουν γίνει μέχρι τώρα μαρτυροῦν ὅτι διαπιστώνεται μὲν ἕνας σημαντικὸς βαθμὸς ὡρίμανσης πολλῶν ἐκ τῶν ζητημάτων, παρὰ τὰ τυχὸν λάθη ποὺ ἔχουν γίνει τόσο σὲ διαδικαστικὸ ὅσο καὶ σὲ ἐπικοινωνιακὸ ἐπίπεδο, φυσικὰ καὶ ἀπὸ μένα τὸν ἴδιο, ὑπάρχει ὅμως ἀρκετὸς δρόμος μπροστά μας καὶ ὑπάρχει ρεαλιστικὴ δυνατότητα γιὰ νὰ φτάσουμε σὲ μία φερέγγυα συμφωνία, ἕνα ὁλοκληρωμένο θεσμικὸ συμβόλαιο μὲ εὐρεία συναίνεση στὴν κοινωνία….». (Σημ. Ὁ τονισμὸς ἀπὸ γράφοντα).
.           «Τυχὸν λάθη», γράφει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὅτι μπορεῖ νὰ ἔγιναν καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον. Τὸ βάρος τῆς φράσης του δὲν πέφτει στὰ «λάθη», ἀλλὰ στὸ «τυχόν». Τὸ «τυχὸν» σημαίνει ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχει κάνει λάθη, μπορεῖ ὅμως καὶ ὄχι… Μᾶλλον τὸ δεύτερο ἰσχύει. Ἂν εἶχε ἐπίγνωση ὅτι ἐκ μέρους του ἔχουν γίνει λάθη, θάπρεπε νὰ τὸ ὁμολογήσει εὐθαρςῶς καὶ νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία καὶ ἀπὸ τὸν πιστὸ λαὸ συγγνώμη, ἰδιαίτερα κατ’ αὐτὴν τὴν κατανυκτικὴ περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
.          Τὰ «τυχὸν λάθη», γράφει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὅτι ἔχουν γίνει σὲ διαδικαστικὸ καὶ ἐπικοινωνιακὸ ἐπίπεδο. Δὲν εἶναι ἔτσι. Τὰ λάθη ἔγιναν σὲ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ἐπίπεδο. Στὴν οὐσία συμφώνησε μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα νὰ ἀπολυθοῦν οἱ ἱερεῖς καὶ νὰ δοθεῖ ἡ μισὴ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία στὴν κυβέρνηση. Τὸ λάθος εἶναι ἐκεῖ καὶ ὄχι ὅτι βγῆκε στὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ δημόσια καὶ «ον κάμερα» συμφώνησε μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα. Καὶ δὲν εἶναι διαδικαστικὸ τὸ θέμα ὅτι μιλοῦσε μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἐρήμην τῆς Ἱεραρχίας, εἶναι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ, διότι παρέβη θεμελιώδη κανόνα τῆς λειτουργίας τῆς Ἐκκλησίας, τὴ ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ.
.           Τὸ τρίτο ζήτημα εἶναι οἱ ἀθρόες ἐκλογὲς βοηθῶν Ἐπισκόπων. Οἱ Ἀρχιερεῖς τὶς θεωροῦν ἱκανοποίηση φιλοδοξιῶν, ἱκανοποίηση ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου αἰτημάτων Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἴτε τοῦ ἔχουν προσφέρει, εἴτε ἐκεῖνος ἀναμένει νὰ τοῦ προσφέρουν ἐκδουλεύσεις καὶ τὶς χαρακτηρίζουν ὑποτιμητικὲς γιὰ τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα. Κατὰ τὴν ἐκτίμηση μελῶν τῆς Ἱεραρχίας οἱ ἐκλογὲς Μητροπολιτῶν καὶ Ἐπισκόπων ἔχουν καταντήσει μία γραφειοκρατικὴ κοσμικὴ διαδικασία. Οἱ πολλοὶ κληρικοὶ τὶς θεωροῦν ὡς μία προαγωγὴ στὸν μέγιστο βαθμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας καὶ πιστεύουν ὅτι ὅταν ἐκλεγοῦν, ἀφοῦ τὴν ἐξάντλησαν, μποροῦν νὰ ἀπολαμβάνουν τὰ ἀγαθὰ τοῦ ἀξιώματός τους…
.           Τὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο ζήτημα, ἀλλὰ ὄχι λιγότερο σημαντικὸ ἀπὸ τὰ προηγούμενα, εἶναι ἡ κατὰ τὶς ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας παντελὴς ἔλλειψη μέριμνας γιὰ τὸν πιστὸ λαὸ καὶ τὸ μέλλον του. Ἐκλογές, περιουσίες, δημόσιες σχέσεις, ἀγαθοεργίες εἶναι στὴν ἡμερησία διάταξη. Τίποτε γιὰ τὰ ζητήματα ποὺ ὁ λαὸς θέλει κοντά του τὴν Ἐκκλησία. Τίποτε γιὰ τὴ Μακεδονία, τίποτε γιὰ τὰ μαθήματα τῶν θρησκευτικῶν, τῆς ἱστορίας, τῆς γλώσσας, τίποτε γιὰ τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος καὶ τὸ «οὐδετερόθρησκο κράτος», ὅρο τὸν ὁποῖο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέχθηκε χωρὶς κάποια ἀντίδραση, ὅταν παρουσίᾳ του καὶ σὲ πανελλήνια τηλεοπτικὴ σύνδεση τὸν ἐξάγγειλε ὁ πρωθυπουργός…-

,

Σχολιάστε

EΜΜΕΝΕΙ ἀλλὰ ΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ

Συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019, στὴν δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐκτάκτου Συγκλήσεώς της, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος […] Ἐν συνεχείᾳ τῆς χθεσινῆς εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰεροθέου καὶ τῆς ἐπ’ αὐτῆς συζητήσεως, ὁμοφώνως ἀπεφάσισε σήμερα:

1. Συγχαίρει τὴν Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ «Διαλόγου Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ἐπὶ θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος» γιὰ τὸ ὅτι ἔφερε εἰς πέρας τὴν ἀποστολὴ ποὺ τῆς ἀνατέθηκε ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία καὶ γιὰ τὴν ἀπὸ 19.3.2019 Εἰσήγηση.
2. Ἐμμένει στὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς 16ης Νοεμβρίου 2018, ἤτοι νὰ συνεχισθῆ ὁ διάλογος μὲ τὴν Πολιτεία, ἀλλὰ «νὰ ἐμμείνη στὸ ὑφιστάμενο καθεστὼς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».
3. Προσδιορίζει ἔτι περαιτέρω τὰ θέματα, στὰ ὁποῖα θὰ συνεχισθῆ ὁ διάλογος μὲ τὴν Πολιτεία, ἤτοι τὶς ὀργανικὲς θέσεις τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων, τὴν ἀποζημίωση γιὰ τὴν ἀπαλλοτριωθεῖσα ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ἕως τὸ 1939, τὴ διαχείριση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μετὰ τὶς Συμβάσεις τῆς 18.9.1952.

[…]

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

,

Σχολιάστε

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Στὸν ἀπόηχο τῆς Ἱεραρχίας – Ὀκτώβριος 2016

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ τακτικὴ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διεξήχθη ἀπὸ τὶς 4 ἕως καὶ τὶς 7 Ὀκτωβρίου 2016. Ἀσχολήθηκε μὲ δύο θέματα, τὸ ἕνα ἦταν τὸ νέο πρόγραμμα διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὸ δεύτερο ἡ ἐκλογὴ Μητροπολίτου Ἄρτης. Γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ τὴ διένεξη μὲ τὴν κυβέρνηση τὸ συμπέρασμα, τὸ λεχθὲν στὴν Ἱεραρχία ἀπὸ τὸν Μητρ. Μεσογαίας κ. Νικόλαο, παρόντα στὴ συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό, εἶναι ὅτι «δὲν ὑπάρχει συμπέρασμα»… Ὡς πρὸς τὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Ἄρτης ἡ Ἱεραρχία ἐξέλεξε τὸν καλύτερο γιὰ τὴ συγκεκριμένη Μητρόπολη.
.           Στὸν ἀπόηχο τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου ἀξιοσημείωτα εἶναι τὰ ἀκόλουθα γεγονότα:
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρὸς τοὺς Συνοδικοὺς Ἱεράρχες ἐξέφρασε τὴ λύπη του, διότι, ὅπως εἶπε, τὸν παραπλάνησαν οἱ καταρτίσαντες τὸ νέο πρόγραμμα διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Ἀντίθετα οἱ κ.κ. Γιαγκάζογλου, Μπέγζος, Ἀλιβιζάτος, Κτιστάκης καὶ ἄλλοι ἐξέφρασαν τὴν ἀπογοήτευση καὶ τὴν πικρία τους γιὰ τὴ στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ὅπως ἔγραψαν ἦταν ἐνήμερος καὶ σύμφωνος μὲ τὸ νέο πρόγραμμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, καθὼς καὶ μὲ ἄλλα θέματα σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία, πρὸ τῆς ἐκλογῆς του στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ Θρόνο. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ περὶ τὸν κ. Γιαγκάζογλου ὁμάδα θεολόγων, αὐτὴ τοῦ περιοδικοῦ «Σύναξις», καθὼς καὶ ἡ Ἀριστερὰ τὸν θεωροῦσαν «δικό τους». Οἱ θεολόγοι τοῦ «Καιροῦ» ὡς ἀπόδειξη σημειώνουν ὅτι μόλις ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέλεξε τοὺς κ.κ. Γιαγκάζογλου καὶ Μπέγζο σὲ καίριες ἐκκλησιαστικὲς θέσεις.
.           Ἡ ὀργάνωση τῆς συνάντησης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου καὶ τῆς συνοδείας του μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Τσίπρα, τὸν κ. Φίλη καὶ τὸν κ. Καμμένο, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας, φάνηκε ὅτι ἦταν προγραμματισμένη καὶ πὼς εἶχε ἕνα σκοπό. Νὰ ἐκτονώσει τὴν ἔνταση καὶ νὰ τὴν μεταθέσει στὸ ἀόριστο μέλλον. Ἔτσι ὁ κ. Τσίπρας θὰ ἐμφανιστεῖ στὸ προσεχὲς Συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι οὐδεμία ὑποχώρηση ἔκαμε στὸ πρόγραμμα τοῦ Κόμματός του, ὡς πρὸς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἄφησε τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας μὲ τὴν ἀπορία τῆς μελλοντικῆς ἐξέλιξης, λέγοντάς τους κάτι ἀόριστα θετικό. Κατὰ τὴν ἄποψή του τὸ καταστάλαγμα τῆς συνάντησης μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ ἦταν πρῶτον νὰ ἀρχίσει ἄμεσος διάλογος γιὰ τὸ τρέχον πρόγραμμα σπουδῶν, προκειμένου αὐτὸ νὰ ἐξετασθεῖ καὶ νὰ ἀξιολογηθεῖ στὸ τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς. Δεύτερον στὴν παροῦσα χρονιὰ νὰ ἀξιοποιηθοῦν τὰ ὑπάρχοντα βιβλία Θρησκευτικῶν. Γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ νέου προγράμματος, μὲ πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἡ Ἱεραρχία ὅρισε Ἐπιτροπὴ ἐκ τριῶν Ἀρχιερέων, τῶν Ὕδρας, Μεσογαίας καὶ Μεσσηνίας. Προηγουμένως εἶχαν ἀρνηθεῖ νὰ συμμετάσχουν στὴν Ἐπιτροπὴ οἱ Μητροπολίτες Ναυπάκτου – εὐλόγως ἀφοῦ οὐσιαστικὰ ἀκυρώθηκε ἡ, προϊὸν πολλοῦ μόχθου, εἰσήγησή του στὴν Ἱεραρχία τοῦ παρελθόντος Μαρτίου καὶ ἡ τότε ἀπόφασά της –, Σισανίου καὶ ἄλλοι. Οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς θὰ συγκροτήσουν ὑποεπιτροπὴ ἐξ ἐμπειρογνωμόνων ποὺ θὰ παρακολουθήσει τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος καὶ θὰ τοὺς εἰσηγηθεῖ σχετικά, γιὰ νὰ συζητήσει μὲ τὴν ἁρμόδια κυβερνητικὴ ἐπιτροπή, ποὺ θὰ ἀναφερθεῖ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, γιὰ νὰ ἐνημερώσει τὸ Μαξίμου… Πολύπλοκο καὶ πολυχρόνιο φαίνεται τὸ ὅλο ζήτημα καί, ἑπομένως, ἀμφίβολη ἡ ἀποτελεσματικότητά του.
.           Ἐν τῷ μεταξύ, ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο, ἔχουν ἀρχίσει ἐπιμορφωτικὲς συναντήσεις θεολόγων, μὲ θέμα: «Διδασκαλία μὲ τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ Γυμνασίου καὶ Λυκείου». Σὲ ὅλη τὴν Κρήτη αὐτὲς διεξήχθησαν ἀπὸ 20 Σεπτεμβρίου ἕως 5 Ὀκτωβρίου. Ὁ κ. Φίλης ἐν τῷ μεταξὺ ἔχει δηλώσει ὅτι τὸ πρόγραμμα θὰ ἐφαρμοστεῖ κανονικά, ὅτι ἔχει τὴ στήριξη τοῦ κ. Τσίπρα καὶ πὼς στὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ γίνει ἀξιολόγηση, ἀλλὰ πὼς τότε μὲ τὴν Ἐκκλησία θὰ ὑπάρξει «συνεννόηση» καὶ ὄχι «συναπόφαση».
.           Κομβικὸ σημεῖο τῶν ἐξελίξεων εἶναι τὸ ἂν ὁ κ. Φίλης θὰ διατηρήσει τὴ θέση του κατὰ τὸν ἐπερχόμενο ἀνασχηματισμὸ καὶ ἂν τὴ χάσει, ποιὸς θὰ τὸν ἀντικαταστήσει. Πάντως Μητροπολίτες ἐξέφρασαν τὸν προβληματισμό τους γιὰ τὴν ἐξέλιξη, ἀφοῦ τοὺς εἶναι γνωστὴ ἡ μεθόδευση νὰ περνᾶ ἕνα ἀρνητικὸ θέμα μὲ μία, μὲ ἐρωτηματικό, θετικὴ ἐξέλιξη στὸ ἀβέβαιο μέλλον… Εἶναι ἐπίσης γνωστὸ τὸ πολιτικὸ ἀπόφθεγμα πὼς ὅταν μία κυβέρνηση δὲν θέλει νὰ προχωρήσει ἕνα θέμα, συγκροτεῖ μίαν ἐπιτροπή… Καθοριστικὸς πάντως θὰ εἶναι ὁ λόγος τῶν καθηγητῶν θεολόγων καὶ πῶς θὰ ἀντιδράσουν στὸ μεικτὸ φετινὸ σύστημα διδασκαλίας, βιβλίο τὸ παλιό, πρόγραμμα τὸ καινούργιο, καὶ κυρίως στὴν ἴδια τὴν ὕλη τοῦ νέου προγράμματος.
.           Σημειώνεται ὅτι ἡ Ἱεραρχία θὰ συνεδριάσει ἐκτάκτως τὸν προσεχῆ Νοέμβριο, ὄχι γιὰ νὰ ἐκτιμήσει τὴν κατάσταση γιὰ τὸ θέμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ πάντως δὲν ἀποκλείεται νὰ γίνει παρεμπιπτόντως. Θὰ συνεδριάσει γιὰ νὰ συζητήσει τὰ θέματα ποὺ δὲν κατέστη δυνατὸ νὰ συζητηθοῦν στὴν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου. Αὐτὰ εἶναι ἐπίσης ἰδιαίτερα σοβαρά, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία. Ἄλλα ζητήματα εἶναι ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση, ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης, ὁ χωρισμὸς Κράτους – Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία.
.           Ἡ ἐκλογὴ ὡς Μητροπολίτου Ἄρτης τοῦ ἐκλεκτοῦ κληρικοῦ, Ἐπισκόπου Ἐπιδαύρου κ. Καλλινίκου, ἔδωσε μίαν αἴσια λύση στὸ ζήτημα, ποὺ κινδύνευε νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἐκκλησιαστικὸ σκάνδαλο. Ἡ ἄψογη ἐνημερωτικὴ ἐπιστολὴ Ἀρτινοῦ κληρικοῦ ἐπὶ τῶν ὅσων συνέβαιναν στὴ Μητρόπολη Ἄρτης πρὸς τοὺς 81 Μητροπολίτες ἐκλέκτορες, ἔπαιξε ἀποφασιστικὸ ρόλο στὴν πανηγυρικὴ ἐκλογὴ τοῦ κ. Καλλινίκου. Ἐπὶ πλέον ἦταν καὶ ἕνα καλὸ μάθημα πρὸς τοὺς Μητροπολίτες ποὺ θέλουν οἱ Μητροπολίτες νὰ εἶναι δοτοὶ καὶ ὄχι ἐκλεγμένοι. Τέλος θετικὴ ἦταν ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας νὰ σταματήσει ἡ ἀθρόα παραγωγὴ βοηθῶν Ἐπισκόπων.-

, ,

Σχολιάστε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Τελικὰ ἡ Ἱεραρχία ἀποφάσισε ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες δὲν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ἀλλὰ Ὁμολογία ἢ Κοινότητα;»

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὴν Ἱεραρχία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Οἱ διαφορετικὲς πληροφορίες ποὺ κυκλοφορήθηκαν στὰ ΜΜΕ γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς Ἱεραρχίας τῆς 24ης καὶ 25ης Μαΐου τρ. ἔτους προκάλεσαν εὔλογες ἀπορίες καὶ δικαιολογημένο ἐνδιαφέρον στὸν πιστὸ λαό. Ὁ ὑπογράφων προχώρησε σὲ περαιτέρω ἔρευνα ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ κατέληξε σὲ ἐπὶ πλέον πληροφορίες, ὡς πρὸς τὸ βασικὸ ἐρώτημα ποὺ κυριαρχεῖ στοὺς πιστοὺς καὶ γενικότερα στὴν κοινὴ γνώμη. Θὰ προσπαθήσει νὰ δώσει μία σαφῆ ἀπάντηση στὸ ἂν τελικὰ ἡ Ἱεραρχία ἀποφάσισε ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες δὲν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ἀλλὰ Ὁμολογία ἢ Κοινότητα.
.           Ἡ Ἱεραρχία συζήτησε, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐπὶ τῶν προτάσεων ἀπορρίψεως, τροποποιήσεων καὶ βελτιώσεων στὸ κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον», ποὺ περιλαμβάνει 24 παραγράφους. Γιὰ τὸ συγκεκριμένο κείμενο ὁρισμένοι Μητροπολίτες πρότειναν νὰ ἀποσυρθεῖ τελείως ἀπὸ τὸν Κατάλογο τῶν θεμάτων τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου. Ὁ λόγος; Ἐπειδὴ «τὸ ἐν λόγῳ κείμενο δικαιώνει τὰς καινοφανεῖς ἀντιλήψεις τῆς “βαπτισματικῆς θεολογίας”, τῆς “διηρημένης ἐκκλησίας”, τῶν “δύο πνευμόνων” καὶ “κλάδων” ἢ καὶ ἄλλων ἀνορθοδόξων θεωριῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐντελῶς ἀμάρτυροι εἰς τὴν Θεολογίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διὰ τῆς δικαιώσεως αὐτῶν τῶν καινοφανῶν θεωριῶν εἰς τὴν πραγματικότητα τὸ ἐπίμαχον κείμενον ἀναγνωρίζει ἐκκλησιαστικότητα εἰς τὴν κακοδοξίαν καὶ τὴν αἵρεσιν». Ἡ πρόταση περὶ ἀποσύρσεως τοῦ κειμένου δὲν ἐγκρίθηκε.
.       Σημειώνεται ὅτι ἡ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ἠλείας περὶ ψηφοφορίας ἐπὶ ἑκάστης προτάσεως δὲν ἐγκρίθηκε. Ἀντὶ αὐτῆς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σὲ κάθε πρόταση ἐρωτοῦσε τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας ἂν αὐτὴ ἐγκρίνεται, στὴ συνέχεια ἐρωτοῦσε ποιὸς δὲν τὴν ἐγκρίνει καὶ κατέληγε στὸ συμπέρασμα «ἐγκρίνεται», ἢ «δὲν ἐγκρίνεται».
.           Μετὰ τὴν ἀπόρριψη τῆς πρότασης περὶ ἀπόσυρσης ὁλόκληρου τοῦ κειμένου ἔγινε συζήτηση ἐπὶ τῆς παραγράφου 6, στὴν ὁποία ἀναγράφεται: «Κατὰ τὴν ὀντολογικὴν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νὰ διαταραχθῆ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ὕπαρξιν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν μὴ εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς…». Ἐπ’ αὐτῆς Μητροπολίτες ὑποστήριξαν: «Ἐπειδὴ ὁ πληθυντικὸς “τῶν Ἐκκλησιῶν καί…” εἶναι δυνατὸ νὰ παρερμηνευθῆ καὶ νὰ νομισθῆ ὑπό τινων ὅτι τὸ κείμενο αὐτὸ ἀναγνωρίζει τὴν ἀνορθόδοξη θεωρία τῶν Κλάδων προτείνεται στὴν ἐν λόγῳ παράγραφο ἀντὶ “χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν…” νὰ γραφῆ «χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν καὶ Κοινοτήτων…». Τὸ ἴδιο νὰ διορθωθῆ καὶ ὅπου ἀλλοῦ ἀναφέρεται ὁ ὅρος «Ἐκκλησίες» γιὰ τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὸν ὄρο «Ὁμολογίες ἢ Κοινότητες». Ἡ πρόταση αὐτὴ ἐγκρίθηκε.
.       Στὴ συνέχεια συζητήθηκε ἡ πρόταση «αἱ παράγραφοι τοῦ κειμένου 16,17,18, καὶ 19» ποὺ ἀναφέρονται στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν νὰ διαγραφοῦν τελείως. Ἡ πρόταση ἀπορρίφθηκε. Στὴν ἀπόρριψη τῆς πρότασης ὑπῆρξε ἰσχυρὴ ἀντίδραση ἀπὸ Μητροπολίτες ποὺ ἤθελαν νὰ ἐγκριθεῖ ἡ διαγραφὴ ὅλων τῶν παραγράφων ποὺ ἀναφέρονται στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) καὶ ἔγινε καταμέτρησή τους. Ἦσαν δέκα ἑπτὰ ἐπὶ 79 παρόντων.
.       Ἡ ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἔγκριση τῆς ἀναφορᾶς ὡς Ὁμολογιῶν ἢ Κοινοτήτων τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ τῶν Προτεσταντῶν στὶς παραγράφους 6 καὶ 20 καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἀπόρριψη τῆς διαγραφῆς τῶν παραγράφων 16, 17, 18 καὶ 19 γιὰ τὸ ΠΣΕ προκαλεῖ μία σοβαρὴ ἀντίφαση στοὺς προτεινόμενους ὅρους. Συγκεκριμένα στὴν παράγραφο 19 ἀναγράφεται: «Αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι-μέλη θεωροῦν ὡς ἀπαραίτητον ὄρον τῆς συμμετοχῆς εἰς τὸ ΠΣΕ τὸ ἄρθρο-βάση τοῦ Καταστατικοῦ αὐτοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο μέλη αὐτοῦ δύνανται νὰ εἶναι μόνο αἱ Ἐκκλησίαι καὶ αἱ Ὁμολογίαι, αἱ ἀναγνωρίζουσαι τὸν Κύριον Ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ὡς Θεὸν καὶ Σωτήρα κατὰ τὰς Γραφὰς καὶ ὁμολογοῦσαι τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ Σύμβολον Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως…». τσι σύμφωνα μ τς προτάσεις πο γκρίθηκαν πορρίφθηκαν στν εραρχία στν παράγραφο 6 το κειμένου ο γγλικανο λ.χ. ποτελον «μολογία» κα σύμφωνα μ τν παράγραφο 19 «κκλησία»!… Σημειώνεται ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ ἔχοντας τὴν ἀντίληψη ὅτι αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν Ἐκκλησία δὲν μετέχουν στὸ ΠΣΕ καὶ ἐπικοινωνοῦν μὲ αὐτὸ διαμέσου παρατηρητῶν… Ἐλπίζεται ὅτι στὶς εὔλογες ἀπορίες καὶ ἀνησυχίες τῶν πιστῶν θὰ δώσει ἀπαντήσεις ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπὶ τῶν ὅσων συζητήθηκαν καὶ ἀποφασίστηκαν ἐπὶ τοῦ θέματος. Κατὰ τὶς πληροφορίες μας, αὐτὴ θὰ ἀναγνωσθεῖ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τὴν Κυριακή του Τυφλοῦ, 5 Ἰουνίου.-

, ,

Σχολιάστε

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΟΔΟ

.             Συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016, στὴ δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐκτάκτου Συγκλήσεώς της, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στὴν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.
[…] συνεχίσθηκε ἡ συζήτηση ἐπὶ τῆς χθεσινῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας καὶ ἐξήχθησαν τὰ συμπεράσματα ἐκ τῆς διεξαχθείσης συζητήσεως.
.             Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴ σημερινὴ Συνεδρία Τῆς μελέτησε διεξοδικὰ τὶς προτάσεις τῆς Δ.Ι.Σ., μίαν πρὸς μίαν, καὶ προέβη σὲ περαιτέρω ἐπεξεργασία καὶ σὲ προσθῆκες. Ἡ τελικὴ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας θὰ ἀποσταλεῖ στὴ Διορθόδοξη Γραμματεία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ θὰ ὑποστηριχθεῖ ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο κατὰ τὶς συνεδριάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου.
.               Τέλος, λόγῳ τοῦ μεγάλου ἐνδιαφέροντος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ αὐτοῦ γεγονότος ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε νὰ ἐκδοθεῖ σχετικὸ κείμενο, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἐνημερώνεται ὁ λαὸς περὶ τοῦ θέματος.

Ἡ Ἐπιτροπὴ Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

 

,

Σχολιάστε

ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 2015 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἱεραρχίας 2015 παραλειπόμενα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Οἱ τακτικές, γιὰ τὸ 2015, ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πέρασαν στὴν Ἱστορία. Ἦταν μία πανομοιότυπη μὲ τὶς προηγούμενες τυπικὴ διαδικασία, ποὺ στὸ τέλος καταντᾶ ἀνιαρὴ καὶ γιὰ τοὺς ἴδιους τοὺς συμμετέχοντες Ἀρχιερεῖς. Ἀκούγονται εἰσηγήσεις –διαλέξεις ἐπὶ ἐπικαίρων συνήθως θεμάτων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ὅμως δὲν λαμβάνονται ἀποφάσεις καί, ἂν ληφθοῦν, εἶναι γενικόλογες καὶ ἡ ἐφαρμογή τους μεταφέρεται στὶς ἑλληνικὲς καλένδες… Ἀκολουθοῦν οἱ ἀρχιερατικὲς ἐκλογές, στὶς ὁποῖες ἀπὸ καιρὸ εἶναι γνωστὸ τὸ ἀποτέλεσμα…. Ἔπαυσαν δηλαδὴ καὶ αὐτὲς ἀκόμη νὰ ἔχουν κάποιο, ἔστω ἐλάχιστο, ἐνδιαφέρον…
.           Στὰ παραλειπόμενα τῆς Ἱεραρχίας περιλαμβάνεται τὸ γεγονὸς ὅτι φέτος οἱ Ἀρχιερεῖς, ποὺ ἔλαβαν μέρος στὶς συζητήσεις, ποὺ ἀκολούθησαν τῶν εἰσηγήσεων, ἦσαν οἱ λιγότεροι τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἐπὶ 79 παρόντων Μητροπολιτῶν καὶ συνολικὰ στὶς τέσσερις εἰσηγήσεις τὸ λόγο ἔλαβαν μόνο εἴκοσι ἕνας (21) ἀρχιερεῖς, ἐνῶ οἱ πενήντα ὀκτὼ (58) δὲν μίλησαν καθόλου… Καὶ ἦταν ἐπιλογή τους νὰ μὴ μιλήσουν. Πολλὲς οἱ αἰτίες, κύριες πάντως θεωροῦνται τὸ ἀνιαρὸ τῆς ὅλης διαδικασίας καὶ τὸ ἀνώφελο ὁποιουδήποτε σχολίου. Ἀρκετοὶ Ἀρχιερεῖς ἔχουν τὴν ἄποψη ὅτι πρέπει ριζικὰ καὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας νὰ ἀλλάξει ἡ ὅλη διαδικασία τῶν συνεδριῶν καὶ τῆς λειτουργίας τῆς Ἱεραρχίας καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅμως δὲν τὴν ἐκθέτουν, γιατί πιστεύουν ὅτι ἁπλῶς θὰ προκαλέσουν ἕνα θόρυβο στὸν κλειστὸ χῶρο τῶν ὀγδόντα Μητροπολιτῶν καὶ τίποτε περισσότερο.
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προήδρευσε στὴν πρώτη καὶ στὴν τελευταία συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας. Στὶς δύο ἐνδιάμεσες ἀπουσίασε. Ἡ ἐπίσημη αἰτιολογία, ἦταν ὅτι πέρασε μία ἐλαφρᾶς μορφῆς οὐρολοίμωξη.
.           Λόγῳ τῶν θεμάτων τῶν εἰσηγήσεων καὶ τοῦ ὅτι δὲν συμμετέχουν πλέον στὴν Ἱεραρχία Μητροπολίτες ποὺ προκαλοῦσαν ἐντάσεις, αὐτὲς σχεδὸν ἔχουν ἐκλείψει. Ἡ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, μὲ θέμα «Ἡ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν ἑνότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σήμερον» προκάλεσε τὴν σχετικὰ μεγαλύτερη συζήτηση. Δέκα τρεῖς Μητροπολίτες ἔλαβαν τὸ λόγο καὶ ὁ καθένας ἐξέφρασε τὴν ἄποψή του, βλέποντας τὸ θέμα ἀπὸ τὴ σκοπιά του. Τὸ συμπέρασμα ἦταν πὼς ἡ Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ φύση καὶ τὴν ἀποστολή Της, εἶναι ἑνωτικὸς παράγων στὸ λαὸ καὶ κιβωτὸς σωτηρίας του, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη, κατὰ τὸ λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ ἀρχές Της ἀποτελοῦν σημεῖο ἀντιλεγόμενο καὶ αἰτία μίσους καὶ διωγμῶν ἐκ μέρους τῶν ἐχθρῶν Της.
.           Στὴν εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου γιὰ τὴ θεολογικὴ κρίση ἐντύπωση προκάλεσε ἡ ἀρνητική του θέση ἔναντι τῆς ρωσικῆς θεολογίας, ἡ ὁποία, κατὰ τὴν ἄποψή του, μαζὶ μὲ τὸν σχολαστικισμό, καὶ τὴν προτεσταντικὴ βιβλικὴ θεολογία «προσδιόρισε τὴν ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας». Στὴν κατάληξη τῆς ὁμιλίας του, τόνισε ὅτι ὑπάρχει θεολογικὴ κρίση καὶ πρόσθεσε: «Οἱ ἄλλες κρίσεις ἔρχονται καὶ παρέρχονται, ἐνῶ ἡ θεολογικὴ κρίση ἔχει αἰώνιες διαστάσεις. Ἡ θεολογικὴ κρίση καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι μόνο ἀλλοίωση τῶν ὅρων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλλοίωση τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ στὴν πραγματικότητα ἀπομάκρυνση ἀπὸ αὐτήν».
.           Ἡ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρου, προέδρου τῆς Διοικούσης ἐπιτροπῆς τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων καὶ Μεταναστῶν-Οἰκουμενικὸ Πρόγραμμα Προσφύγων», εἶχε τὸ θέμα «Τὸ Μεταναστευτικὸν Πρόβλημα: ποιμαντικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀντιμετώπισις αὐτοῦ». Ἡ ἀνθρωπιστικὴ κρίση καὶ τὸ τεράστιο κύμα μεταναστῶν καὶ προσφύγων πρὸς τὴν χώρα μας ἔχουν κατὰ πολὺ ὑπερβεῖ τὶς δυνατότητες τῆς Ἐκκλησίας στὴν παροχὴ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐνῶ στὸ ἐκδοθὲν Δελτίο Τύπου διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις τοῦ Μητροπολίτου Ἰλίου πρὸς τὴν Ε.Ε, γιὰ τὸ Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων τῆς Ἐκκλησίας οἱ γραφόμενες ἀναφορὲς εἶναι λίγες καὶ ἀόριστες.
.             Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης κ. Δημήτριος ἀνέγνωσε τὴν εἰσήγησή του, πάνω στὸ καυτὸ Δημογραφικὸ πρόβλημα. Ὁ κ. Δημήτριος, πρὸς τιμή του, ἀναφέρθηκε στὰ πρακτικὰ μέτρα ποὺ ἔλαβε ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, γιὰ νὰ βοηθήσει, στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων της, τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες. Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ ἡ ἐπιδότηση τοῦ τρίτου παιδιοῦ στὶς οἰκογένειες τῆς Θράκης.
.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος στὴν ὁμιλία του καὶ σὲ ὁρισμένα σημεῖα της γιὰ πρώτη φορὰ θύμισε λίγο τὸν μακαριστὸ ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σημείωσε: «Φαίνεται ὅτι οἱ φίλοι μας οἱ ἐδῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐκμεταλλευόμενοι τὴ δεινή μας οἰκονομικὴ κατάσταση, στὰ πλαίσια τῆς ρυθμίσεως τῶν οἰκονομικῶν μας σχέσεων, δὲν θὰ παραλείψουν ἀλλὰ ἀντιθέτως θὰ ἐπιδιώξουν μὲ κάθε τρόπο τὴν ἀλλοίωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μας, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴ σχολική μας ἐκπαίδευση. Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι οἱ ἐχθροί μας δὲν εἶναι πλέον πέρα καὶ μακριά, εἶναι ἐντὸς τῶν τειχῶν μας. Τὸ βλέπουμε, τὸ ὀσφραινόμαστε».

Καὶ συνέχισε στὸ ἴδιο ὕφος ὁ κ. Ἱερώνυμος:

.             «Ἐὰν ὅμως ὑπάρχουν δεσμεύσεις καὶ σχεδιασμοὶ ποὺ ἀποσκοποῦν, πως ψιθυρίζεται ζωηρά, (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση στὸ πρωτότυπο) στὴν ἀλλοίωση τῆς μορφῆς τῆς κοινωνίας μας καὶ μάλιστα στὴν ὑποτίμηση τῆς ἱστορίας καὶ τῶν παραδόσεών μας, τὸ ξεθεμελίωμα τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς διαστροφῆς, τὴν περαιτέρω ὑποβάθμιση τῆς γλώσσας μας καὶ τὴν περιφρόνησή του ἀπὸ αἰῶνες πολιτισμοῦ μας, τῆς πατρίδος μας, τῶν ὁσίων καὶ τῶν ἱερῶν μας, ἂν ὅλα αὐτὰ εἶναι μέσα στὰ «προαπαιτούμενα» (πράγμα ἀκατανόητο) τότε ἡ Ἱεραρχία, ὁ κλῆρος, ὁ εὐσεβὴς καὶ πιστὸς ἑλληνικὸς λαός, θὰ γίνουμε ἀνάχωμα, τείχη ὀχυρά. Τότε θὰ ἀποδειχθεῖ ἀληθινὴ ἡ φράση τοῦ Μακρυγιάννη Φραγκι δν μς θέλει μ τέτοιο ντύμα ρθόδοξον”». (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση στὸ πρωτότυπο). Σημειώνεται ὅτι, ὅταν αὐτὰ τὰ ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν στεκόταν μακριά του… Τώρα ὁ εὐσεβὴς λαός, ὅπως τότε, εἶναι πρόθυμος νὰ ἀποτελέσει ἀνάχωμα στὰ σχέδια δικῶν καὶ ξένων, φτάνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ εἶναι μπροστάρηδες καὶ νὰ τὸν ἐμπνεύσουν μὲ τὸ παράδειγμά τους.
.             Στὰ παραλειπόμενα τῆς Ἱεραρχίας νὰ προστεθοῦν, τέλος, ἡ ἔνταση ποὺ παρατηρήθηκε κατὰ τὴν ἐπάνδρωση τῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων. Ζητήθηκε ἀπὸ Ἀρχιερεῖς νὰ ἀλλάξουν τὰ μέλη της: Νὰ μποῦν σ’ αὐτὴν μέλη καὶ Μητροπολίτες τῶν ὁποίων οἱ ἀπόψεις δὲν ταυτίζονται μὲ αὐτὲς τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ Μητρ. Περγάμου καὶ ὁ 80χρονος Μητροπολίτης Περιστερίου νὰ δώσει τὴ θέση του σὲ νεότερο. Τελικὰ ἡ Ἐπιτροπὴ ἔμεινε ὅπως ἦταν, ὡς πρὸς τοὺς Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ Περιστερίου, Δημητριάδος καὶ Μεσσηνίας. Μὲ τὴν εὐκαιρία ἐτέθη καὶ τὸ ζήτημα τῶν συχνῶν ἐπισκέψεων τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Ἑλλάδα καὶ τῆς προσεχοῦς ἐπισκέψεώς του στὴν Ἀθήνα, μὲ πρόσκληση τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Νίκ. Κοτζιᾶ, χωρὶς πάντως νὰ πάρει ἔκταση τὸ θέμα, στὰ φανερὰ τουλάχιστον.-

,

Σχολιάστε