Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἰταλία

70.000 ΙΤΑΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ κατωτέρω δημοσίευμα ἐπιβεβαιώνει ἄλλη μιὰ φορὰ ὄτι ὁ ἄνθρωπος δὲν χορταίνει εὔκολα καὶ ἀναζητᾶ, ἀκόμα κι ἀπὸ στραβομάρα, μόδα, οἶστρο, ἢ διαταραχή. Καὶ ἡ ἀναζήτηση αὐτή, ἀναζήτηση νοήματος ζωῆς μέσα ἀπὸ διαδρομὲς ἐπώδυνες ἀπελπισίας καὶ κρίσεως Ἀξιῶν δὲν κόβεται «σύρριζα», ὅσο κι ἂν οἰ Ἐργολάβοι τῆς Ἐγχώριας Ἀλλοτριώσεως προπαγανδίζουν τὸ ἀντίθετο.
.        Τὸ θέμα εἶναι νὰ ἐκπληρώνεται ἡ ἀναζήτηση καὶ νὰ ἀνευρίσκεται ἡ Πηγή (τὴν ὁποία τόσο βρώμισαν μὲ θεολογικὰ μπάζα οἱ χριστιανοὶ τῆς Δύσεως!). Καὶ αὐτὴ ἡ Πηγὴ τοῦ Ζῶντος Ὕδατος εἶναι ποὺ τοὺς ἐνοχλεῖ ὅλους. Γι᾽ αὐτὸ καὶ λυσσαλέα τὴν πολεμοῦν. Ἀλλὰ τὴν ἀναζήτηση, ἔστω καὶ στὰ τυφλά, δὲν μποροῦν νὰ τὴν παρακάμψουν! Εἶναι ἀκατόρθωτο!

70.000 Ἰταλοὶ ἔχουν προσηλυτιστεῖ στὸ Ἰσλὰμ

.          Σύμφωνα μὲ τὴν Ucoi (ἡ Ἕνωση τῶν Ἰσλαμικῶν Κοινοτήτων στὴν Ἰταλία), περίπου 70.000 Ἰταλοὶ προσηλυτίστηκαν στὸ Ἰσλάμ, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ μία πραγματικὴ ἔκρηξη μεταστροφῶν ποὺ ὀφείλεται τόσο στὴν κρίση τῶν ἀξιῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκονομικὴ κρίση στὴν Ἰταλία, ὅπως σχολίασε ὁ Elzir Izzedine κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκπομπῆς KlausCondicio στὸ Youtube, ἀπὸ τὸν Klaus Davi, ὁ ὁποῖος πραγματοποιεῖ μία ἔκθεση σχετικὰ μὲ τοὺς Ἰταλοὺς ποὺ ἐνστερνίζονται τὸ Ἰσλάμ. Ἡ Ucoi ἔκανε γνωστὰ μερικὰ δεδομένα: 70.000 Ἰταλοὶ προσηλυτίστηκαν στὸ Ἰσλὰμ καὶ αὐτὸ ποὺ φαίνεται περισσότερο εἶναι ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν Ἰταλῶν ποὺ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τζαμιὰ γιὰ νὰ μελετήσουν τὸ Ἰσλάμ. «Εἶναι ἕνα ἀπολύτως θετικὸ γεγονός», σχολίασε ὁ Izzedine. «Ἂν σκεφτεῖτε ὅτι ὑπάρχουν ἤδη 150.000 μουσουλμάνοι μὲ ἰταλικὴ ὑπηκοότητα καὶ ἕνα ἑκατομμύριο μουσουλμάνοι κάτοικοι (μετανάστες), μπορεῖτε νὰ καταλάβετε ὅτι πρόκειται γιὰ μία ἄνευ προηγουμένου αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μουσουλμάνων».

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , , , , ,

Σχολιάστε

«Ο ΣΤΑΥΡΟΣ …ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», ΕΚΡΙΝΕ ΤΟ Ε.Δ.Α.Δ.

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ»: Ἔστω καὶ στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ ἡ Εὐρώπη στὰ πλαίσια ἕνὸς “φωτεινοῦ διαλέιμματος” ἔδωσε (προσωρινά) ἕνα ὁριακὸ δεῖγμα αὐτοσεβασμοῦ καὶ ἀναγνωρίσεως τῆς πνευματικῆς, ἱστορικῆς καὶ πολιτισμικῆς καταγωγῆς της. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρ. Δικαιωμάτων ἐν ὁλομελείᾳ ἔκρινε πὼς ὁ Σταυρὸς στὶς αἴθουσες δὲν βλάπτει, δὲν “κάνει κακό” στοὺς… ὑποκριτές τῶν Ἀνθρωπίνων Τάχα Δικαιωμάτων.
Πρὸς τὸ παρὸν οἱ Κροκόδειλοι τῶν Ἐλευθεριῶν ἔλαβαν ἕνα γερὸ ζεμάτισμα στὶς μανιώδεις προσπάθειές τους γιὰ τὴν πλήρη ἀποχριστιανοποίηση. Ἡ ἀναδίπλωση τῶν Ἐγχωρίων Κροκοδείλων ἀναμένεται ἐνδιαφέρουσα!.

.               Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἔκρινε τὴν Παρασκευὴ (Σημ. Χ.Β.: δηλ. σήμερα 18.03.2011) ὅτι εἶναι ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία τῶν σταυρῶν στὶς σχολικὲς αἴθουσες. Ἡ ἀπόφαση ἦρθε μετὰ ἀπὸ ἔφεση ποὺ ἄσκησε ἡ ἰταλικὴ κυβέρνηση σὲ προηγουμένη ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου, ποὺ ἀπαγόρευε τὴν χρήση τοῦ σταυροῦ. Οἱ δικαστὲς στὸ Στρασβοῦργο εἶχαν κρίνει τὸ 2009 ὅτι ὁ σταυρὸς μπορεῖ εὔκολα νὰ ἑρμηνευθεῖ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς ὅλων τῶν ἡλικιῶν ὡς θρησκευτικὸ σύμβολο, σύμβολο ποὺ μπορεῖ νὰ ἐνοχλήσει μαθητὲς ἄλλων θρησκευμάτων ἢ ἄθεους.
.           Μὲ δεκαπέντε ψήφους ὑπὲρ καὶ δύο κατὰ ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἀποφάνθηκε τὴν Παρασκευὴ ὅτι παρουσία το σταυρο στς σχολικς αθουσες τς ταλίας δν συνιστ παραβίαση το δικαιώματος στν κπαίδευση.
.            Στὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία, παρενέβησαν, ὡς τρίτοι, 33 μέλη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις Ἑλληνικὸ Παρατηρητήριο τοῦ Ἐλσίνκι, Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο τοῦ Νόμου καὶ τῆς Δικαιοσύνη, ἡ Διεθνὴς Ἐπιτροπὴ Νομικῶν, ἡ Interights καὶ τὸ Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καθὼς καὶ οἱ κυβερνήσεις Ἀρμενίας, Βουλγαρίας, Κύπρου, Ρωσίας, Ἑλλάδας, Λιθουανίας, Μάλτας, Μονακό, Ρουμανίας καὶ Δημοκρατίας τοῦ Ἁγίου Μαρίνου.
.         Στὸ σκεπτικό της ἀπόφασης διευκρινίζεται ὅτι ναὶ μὲν τὰ κράτη-μέλη τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης ἔχουν τὴν ὑποχρέωση νὰ σέβονται, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας, τὶς θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις τῶν γονέων ἀλλά, στὴν προκειμένη περίπτωση, παρουσία το σταυρο στς σχολικς αθουσες δν ντιστρατεύεται τ δικαίωμα τν γονέων ν νατρέφουν τ παιδιά τους, νάλογα μ τς δικές τους θρησκευτικς κα φιλοσοφικς πεποιθήσεις.
.            Τὸ Δικαστήριο δὲν ἀποδέχθηκε ὅτι ἡ παρουσία τοῦ σταυροῦ ἢ ἄλλων θρησκευτικῶν συμβόλων στὶς σχολικὲς αἴθουσες συνιστοῦν ἐπιρροὴ στοὺς μαθητές, ἐνῶ διευκρίνισε ὅτι ἡ ἀπόφαση γιὰ τοποθέτηση θρησκευτικῶν συμβόλων στὰ σχολεῖα ἐναπόκειται στὰ κράτη-μέλη. Ἀποφάνθηκε, μάλιστα, ὅτι αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ κάποια μορφὴ κατήχησης.
.            Τὸ 2009 τὸ ΕΔΑΔ εἶχε κρίνει ὅτι ὁ σταυρὸς εἶναι ἐνάντια στὸ δικαίωμα τῶν γονέων νὰ ἀνατρέφουν τὰ παιδιὰ τοὺς σύμφωνα μὲ τὶς πεποιθήσεις τους καὶ στὸ δικαίωμα τῶν μαθητῶν στὴν ἐλευθερία θρησκεύματος.
.            Ἀρκετὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες -ἀνάμεσά τους καὶ ἡ Ἰταλία- ἄσκησαν ἔφεση στὴν ἀπόφαση. Ἡ τελικὴ ἐτυμηγορία ἦρθε τὴν Παρασκευή.
.             Ἡ Ἰταλία δήλωνε ὅτι ὁ σταυρὸς ἀποτελεῖ καὶ σύμβολο τῆς χώρας

ΠΗΓΗ: amen.gr, in.gr

, ,

Σχολιάστε