Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἰουστινιανός αὐτοκράτωρ

ΟΙΚΟΥΜΕΝ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: «ΕΙΤΕ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΕΙΤΕ ΝΑΟΣ Η ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ»

 Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
Βαρθολομαῖος: «Εἴτε μουσεῖο, εἴτε ναὸς ἡ Ἁγία Σοφία»

στὴν κυβέρνηση Ἐρντογὰν γιὰ τὴν συμπλήρωση 1481 ἐτῶν
ἀπὸ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ κοσμήματος τῆς Ὀρθοδοξίας
ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό, στὶς 23 Φεβρουαρίου 532

 Τοῦ Χ.Κ. Λαζαρόπουλου

.             Τὸ μεγαλύτερο σύμβολο τοῦ Ἑλληνισμοῦ μετὰ τὸν Παρθενώνα, ὁ ὑπέρλαμπρος ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη συμπλήρωσε 1481 ἔτη ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς θεμελίωσής της ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό, στὶς 23 Φεβρουαρίου 532. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ αὐτῆς τῆς ἐπετείου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἔκανε σημαντικὲς ἐπισημάνσεις στὴν ἐφημερίδα «Μιλιέτ».
.             Τέλος στὴ φημολογία ποὺ καλλιεργοῦν ἀκραῖοι κύκλοι τοῦ τουρκικοῦ κατεστημένου περὶ μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ ἰσλαμικὸ τζαμὶ ἔβαλε ὁ πρῶτος τῶν πρώτων ἐκ τῶν ἱεραρχῶν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Στὸ δεύτερο μέρος τῆς συνέντευξης ποὺ παρεχώρησε στὴν ἐφημερίδα «Μιλλιέτ», ὁ Παναγιώτατος ὑπογραμμίζει ὅτι ἐὰν εἶναι νὰ λειτουργήσει ὡς χῶρος λατρείας θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὡς χριστιανικὸς ναός.
.             «Οἰκοδομήθηκε ὡς ἐκκλησία καὶ δὲν κτίστηκε ὡς τζαμὶ», ἐξηγεῖ καὶ σπεύδει νὰ ξεκαθαρίσει ὅτι θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ παραμείνει μουσεῖο. Χωρὶς νὰ θίγει εὐθέως τοὺς κινδύνους, ὁ Πατριάρχης ὑπονοεῖ ὅτι ἡ διατήρηση τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς μουσεῖο δὲν ὀξύνει τὰ πνεύματα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει σημεῖο πιθανῆς ἀντιπαράθεσης μεταξὺ χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων.

Μήνυμα στὴν κυβέρνηση Ἐρντογάν

.             Μὲ ξεκάθαρο ὕφος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀπευθύνεται πρὸς τὴν κυβέρνηση τοῦ κ. Ρετσὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν μὲ τὸ κύρος καὶ τὸ σθένος ποὺ διαθέτει ἐκ τῆς θέσεως καὶ τῆς προσωπικότητάς του. «Ἐμεῖς προτιμοῦμε νὰ διατηρηθεῖ τὸ ὑφιστάμενο καθεστώς. Ἔγινε μουσεῖο καὶ ἔτσι θὰ πρέπει νὰ παραμείνει. Εὑρισκόμενος πέρυσι στὴν Τραπεζούντα, στὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ὅπου τέλεσα Θεία Λειτουργία, ἐπισκέφθηκα καὶ τὴν ἐκεῖ Ἁγία Σοφία. Τὴν περίοδο ἐκείνη γινόταν συζήτηση γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς ἐκεῖ Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί. Στοὺς δημοσιογράφους ποὺ μὲ ρώτησαν εἶπα ὅτι καλύτερα νὰ παραμείνει μουσεῖο, διότι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ εἶναι ἀνοικτὴ σὲ ὅλους. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν Ἁγία Σοφία τῆς Πόλεως, αὐτὴ λειτούργησε ὡς Χριστιανικὴ ἐκκλησία γιὰ περισσότερο ἀπὸ 1.000 χρόνια. Ἐὰν πρόκειται ν λειτουργήσει ς χρος λατρείας, θ πρέπει ν νοίξει ς χριστιανικς ναός», δηλώνει ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος κάνει τιτάνειο ἀγώνα νὰ διατηρήσει μνημεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν γειτονικὴ χώρα σὲ συνεργασία μὲ τὴν μειονότητα τῶν Ρωμιῶν στὴν Πόλη καὶ στὶς ΗΠΑ.

Ἀγώνας γιὰ τὰ μνημεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ

.             Ἀνήμερα τοῦ Σταυροῦ πέρυσι, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀνακοίνωσε ὅτι ἀγόρασε ἔναντι 400 χιλιάδων εὐρὼ τὸν ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν στὰ Μουδανιὰ τῆς Προύσας, ποὺ ἀνοικοδομήθηκε στὴ δεκαετία τοῦ 780. Στὶς 17 Ἰουλίου, μάλιστα, ὁ Οἰκουμενικὸς Θρόνος εἶχε ἀντιδράσει ἔντονα γιὰ τὴν πρόθεση τῆς γενικῆς διεύθυνσης Βακουφίων νὰ μετατρέψει σὲ τζαμὶ τὸ βυζαντινὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἔκανε αὐτὲς τὶς ἐπισημάνσεις μὲ τὴ συνέντευξή του στὴ «Μιλιὲτ» γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία.

Τί σημαίνει γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ

.             Ὁ ναὸς τῆς Ὑπάτης Σοφίας τοῦ Ἐνσάρκου Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι γνωστὴ ὡς Ἁγία Σοφία ἢ ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στὴν Κωνσταντινουπόλεως ἀποτελεῖ τὸν ἱστορικὸ καθεδρικὸ ναὸ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ὁ ὁποῖος συνδέθηκε μὲ ὅλα τὰ κρίσιμα γεγονότα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
.             Ὁ ἀρχικὸς ναὸς οἰκοδομήθηκε ὡς βασιλικὴ τὸ 337 ἀπὸ τὸν Κωνστάντιο Β´ καὶ καταστράφηκε ἀπὸ πυρκαγιὰ τὸ 404. Ἐπισκευάστηκε καὶ ἐγκαινιάστηκε τὸ 415 ἀπὸ τὸν Θεοδόσιο Β´, ἕως ὅτου καταστράφηκε ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν κατὰ τὴν Στάση τοῦ Νίκα.
.             Μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Βελισσάριο στὸ ὄνομα τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ Α´, στὶς 23 Φεβρουαρίου 532 ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ μεγαλοπρεποῦς ναοῦ ποὺ σώζεται καὶ κοσμεῖ τὴν Κωνσταντινούπολη ὡς σήμερα, ἀποτελώντας τὴ ζωντανὴ ἱστορικὴ μαρτυρία τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
.             Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ αὐτοκράτορας μόλις εἶδε τὸ ἔργο ποὺ ἀποπεράτωσαν οἱ γεωμέτρες Ἀνθέμιος ἐκ Τραλλέων καὶ Ἰσίδωρος ὁ Μιλήσιος, ἀνεφώνησε τὴν ἱστορικὴ φράση: «Δόξα τῷ Θεῶ τῷ καταξιώσαντί με τοιοῦτον ἔργον ἐπιτελέσαι. Νενίκηκά σε, Σολομών!». Τὸ δέος στὴν ὄψη τῆς Ἁγίας Σοφίας δὲν σχετίζεται μόνο μὲ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὴν τεχνοτροπία τοῦ ἔργου. Ἐκεῖ μέσα ὑπάρχουν τὰ λείψανα τῆς αἴγλης καὶ τῆς πολιτιστικῆς ἀνωτερότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν γλῶσσα, στὴν λατρεία, στὴν ἀπόδοση τῶν μορφῶν, στὴν τέχνη καὶ στὴν ἱστορικὴ συνέχεια ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια ὣς σήμερα.
.             Τὸ ἠθικὸ βάρος ἀπὸ τὴν κληρονομιὰ 1481 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἀποφασίστηκε ἡ ἀνοικοδόμηση ἑνὸς ναοῦ, ὅπου ἀπασχολοῦνταν χίλιοι ἱερεῖς, ψάλτες καὶ ἀναγνῶστες γιὰ τὴν σωτηρία κλήρου καὶ λαοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν σωζόμενη «Νεαρά» του Ἡρακλείου, ἀποδεικνύει τὴν φύση καὶ τὴν θέση τῶν Ἑλλήνων στὴν ἱστορία. Μπορεῖ ὁ Θεοδόσιος νὰ κατήργησε τὴν Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνα, ὡστόσο στὴν Ἁγία Σοφία συνεχίστηκαν οἱ φιλοσοφικὲς ἀναζητήσεις καὶ ὁ ἐπιστημονικὸς κάματος ἀναλόγως μὲ τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμὰ τῆς ἐποχῆς (ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ κρίνουμε ἐκ τῶν ὑστέρων ἐμεῖς).
.             Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι ἐπέλεξαν τὴν αὐθεντικότητα τοῦ πνεύματος ἔναντι τῆς τρωτότητας στὴν ὕλη κατὰ τὸν ροῦν τῶν αἰώνων. Τὴν καλύτερη περιγραφὴ ἔκανε ὁ Ἀλεξανδρινὸς ποιητὴς Κ. Π. Καβάφης στὸν αἰώνα ποὺ πέρασε: «Εἴμαστε φτιαγμένοι γιὰ τὰ σπουδαῖα καὶ τὰ μεγάλα».
.             Ἂς καταλάβουμε ἐπιτέλους τί φάρα εἴμαστε μὲ πυξίδα τὴ Ρωμιοσύνη, πέρα ἀπὸ πάθη κι ἐφιάλτες.

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

, , ,

Σχολιάστε