Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἰδανικά

ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1912

Τὰ ἠθικὰ διδάγματα ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 02.10.12 

.            Ἔχουμε εἰσέλθει ἤδη στὸν Ὀκτώβριο καὶ ἡ ἱστορικὴ μνήμη μᾶς καλεῖ νὰ ξαναμελετήσουμε τὰ θριαμβευτικὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν πρὶν ἀπὸ 100 ἀκριβῶς ἔτη. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912 ἡ Ἑλλάδα μὲ βασιλέα τὸν Γεώργιο Α´, ἀρχιστράτηγο τὸν διάδοχο Κωνσταντῖνο καὶ πρωθυπουργὸ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο μετέσχε στὸν Α´ Βαλκανικὸ Πόλεμο καὶ ἀπελευθέρωσε ἑλληνικοὺς πληθυσμοὺς ποὺ ἦταν ὑπόδουλοι στοὺς Ὀθωμανοὺς Τούρκους.
.           Ἡ συμμαχία Ἑλλήνων, Σέρβων, Μαυροβουνίων καὶ Βουλγάρων ἔδιωξε ἀπὸ τὰ Βαλκάνια τὴν καταπιεστικὴ τουρκικὴ παρουσία. Ἀπὸ τὶς 5 Ὀκτωβρίου, ποὺ κηρύξαμε ἐπισήμως τὸν πόλεμο, ὁ στρατός μας προήλαυνε μὲ ταχύτητα παρὰ τὴν τουρκικὴ ἀντίσταση καὶ στὶς 26 Ὀκτωβρίου, ἀνήμερα τοῦ πολιούχου της Ἁγίου Δημητρίου, ἀπελευθερώθηκε ἡ Θεσσαλονίκη. Εἶχαν προηγηθεῖ οἱ μεγάλες μάχες στὸ Σαραντάπορο καὶ στὰ Γιαννιτσὰ καὶ οἱ μακεδονικὲς πόλεις ξανάβρισκαν ἔπειτα ἀπὸ αἰῶνες τὴν ἐλευθερία τους. Ἡ Μακεδονία, παρὰ τὴν παρουσία μειονοτήτων διαφορετικῶν φυλῶν καὶ θρησκευμάτων, οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ ἀποτελεῖ πνευματικὸ καὶ ἐμπορικὸ κέντρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Παρὰ τὰ ποικίλα συμφέροντα καὶ τοὺς ἐθνικισμοὺς τῶν Μεγάλων, ἡ Ἑλλάδα κατόρθωσε νὰ ἀναγεννηθεῖ καὶ νὰ διπλασιαστεῖ ἐδαφικὰ καὶ πληθυσμιακά.
.            Τὸ πρῶτο δίδαγμα ἀπὸ τὸν δοξασμένο ἐκεῖνο Ὀκτώβριο εἶναι ἡ ἀνάγκη συμμαχιῶν γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζουμε τοὺς ἑκάστοτε κινδύνους. Τὸ 1912 ἡ συνεργασία τεσσάρων ὀρθοδόξων χριστιανικῶν κρατῶν τῆς Βαλκανικῆς ἔδιωξε ὁριστικὰ κάθε τουρκικὴ παρουσία ἀπὸ τὴν περιοχή μας. Χρήσιμο μάθημα γιὰ τοὺς νεο-ὀθωμανιστὲς τῆς ἐποχῆς, ὅπως ὁ Τοῦρκος ΥΠΕΞ κ. Νταβούτογλου, ποὺ θὰ μᾶς ἐπισκεφθεῖ σὲ μία ἑβδομάδα. Ἀντὶ νὰ ὀνειρεύεται τὴν ἀναβίωση τῆς τουρκικῆς παρουσίας στὴ Βοσνία καὶ ἀλλοῦ, καλὸ θὰ ἦταν νὰ γνωρίζει ὅτι σήμερα ἡ Ἑλλάδα διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μὲ τὴν Σερβία, τὸ Μαυροβούνιο καὶ τὴν Βουλγαρία, τοὺς συμμάχους τοῦ 1912. Δὲν ἀπειλοῦμε κανέναν, οὔτε ἐπιθυμοῦμε πολέμους. Ἀλλὰ προειδοποιοῦμε ὅτι τὰ νέο-ὀθωμανικὰ ὁράματα θὰ παραμείνουν στὰ χαρτιὰ εἴτε τὰ ἐκφράζουν Τοῦρκοι ἐπίσημοι εἴτε τὰ ἀσπάζονται ριψάσπιδες κουλτουριάρηδες στὴ χώρα μας.
.            Τὸ δεύτερο δίδαγμα εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε τὶς οἰκονομικὲς κρίσεις καὶ τὰ Μνημόνια, ταν πάρχουν ψηλὰ δανικ κα στόχοι μὲ θικ κα πνευματικ περιεχόμενο. Ἡ Ἑλλὰς τῶν νικηφόρων Βαλκανικῶν Πολέμων εἶχε ἀντιμετωπίσει τὸ 1893 τὴν πτώχευση ἐπὶ Χάρ. Τρικούπη, εἶχε ἡττηθεῖ στὸν ἑλληνοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1897 καὶ εἶχε τεθεῖ τὸ 1898 ὑπὸ μία μορφὴ τρόικας, ποὺ λεγόταν τότε ΔΟΕ (Διεθνὴς Οἰκονομικὸς Ἔλεγχος). Παρὰ τὴν παρουσία οἰκονομικῶν ἐλεγκτῶν ἀπὸ ἕξι εὐρωπαϊκὲς χῶρες ποὺ ἔπαιρναν ὅλα τὰ ἔσοδα τῶν κρατικῶν μονοπωλίων καὶ τῶν τελωνείων Πειραιῶς καὶ Λαυρίου, ἡ χώρα ἀνορθώθηκε γρήγορα, διότι πίστευε στὴ Μεγάλη Ἰδέα, στὸ χρέος τῶν ἐλευθέρων Ἑλλήνων τῆς μικρῆς Ἑλλάδας νὰ ἐλευθερώσουν κάθε ὑπόδουλο ἀδελφὸ καὶ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ μέρη ποὺ κατείχοντο ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Μὲ αὐτὸ τὸ ἰδανικὸ ὀργανώθηκε ἐπιτυχῶς ὁ Μακεδονικὸς Ἀγώνας τοῦ 1903-1908, μὲ αὐτὴ τὴν πίστη ξεκίνησαν τὰ εὐζωνάκια μας ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο, τὴ Στερεά, τὶς Κυκλάδες, τὰ Ἑπτάνησα καὶ τὴ Θεσσαλία καὶ νίκησαν σὲ τόσες μάχες τὸ 1912 καὶ τὸ 1913. Ἀξίζει ἐδῶ νὰ τονιστεῖ καὶ ἡ μεγάλη προσέλευση ἐθελοντῶν ἀπὸ τὴν Ὁμογένεια καὶ ἀπὸ ὑπόδουλα μέρη τοῦ ἔθνους.
.            Τρίτο δίδαγμα ἡ ἐθνοκτόνος συνέπεια τῶν διχασμῶν καὶ τῆς προσωπολατρίας. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912 ὁ πρωθυπουργὸς Βενιζέλος καὶ ὁ ἀρχιστράτηγος Κωνσταντῖνος ἔκαναν ἄριστα τὴ δουλειά τους ὑπὲρ τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων καὶ ἔγιναν ἀμέσως δημοφιλέστατοι. Ἔπειτα ἀπὸ τρία μόλις χρόνια βρέθηκαν ἐπικεφαλῆς δύο ἀντιμαχομένων παρατάξεων στὸν Ἐθνικὸ Διχασμό, ποὺ ὁδήγησε στὴ Μικρασιατικὴ Τραγωδία. Σήμερα ὁρισμένοι καλλιεργοῦν νέους διχασμούς. Πρὸς Θεοῦ, μὴν ξαναπέσουμε στὴν παγίδα.

.            Τὸ ζητούμενο στὶς ἡμέρες μας δὲν εἶναι ἁπλῶς νὰ βροῦμε πρακτικὲς λύσεις στὰ οἰκονομικὰ προβλήματα. Χρειαζόμαστε μία Νέα Μεγάλη Ἰδέα γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ τέλμα.

 ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ! «Ἐμπόδιο στὴν ἀποψίλωσή σας, τὸ φύτεμά μας. Ἐμπόδιο στὸ γκρέμισμά σας, τὸ κτίσιμό μας. Ἐμπόδιο στὸν παραλογισμό σας, ἡ λογική μας».

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗ. Λεβέντες ὑπάρχουν. Ἀκόμη!

λικα, 01.02.2012

Πρός:
Τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων,
κα Ἄννα Διαμαντοπούλου – Ἀθήνα.

ΚΟΙΝ.:

1. Ἀναπληρωτὴ Ὑπουργὸ Παιδείας  κ. Κωνσταντῖνο Ἀρβανιτόπουλο
2. Ὑφυπουργὸ Παιδείας κ. Εὔη Χριστοφιλοπούλου
3. Δ.Ο.Ε.

Ἀξιότιμη κυρία Ὑπουργέ,

      .          Εἴθισται νὰ μονοπωλοῦν τὶς συζητήσεις, τὶς διαμαρτυρίες, τὰ ψηφίσματα, καὶ τὶς ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις θέματα ἀκραιφνῶς οἰκονομικοῦ περιεχομένου. Ἴσως εἶναι ἡ ὥρα νὰ ἀσχοληθοῦμε καὶ μὲ ὑψηλὰ καὶ βαθύτερα ζητήματα.
.          Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκάλεσε τὸ γεγονὸς τῆς μὴ ἀποστολῆς χαιρετιστήριου-ἑορταστικοῦ μηνύματος ἀπὸ μέρους σας ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τὴν ἑορτὴ τῶν γραμμάτων, ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ ὁ λαός μας. Κι αὐτὸ διότι μᾶς ἔχετε συνηθίσει ἀκόμη καὶ σὲ παγκόσμιες ἡμέρες νὰ συντάσσετε ἀνάλογα μηνύματα. Ἀρχίζω νὰ πιστεύω πὼς ἐὰν ὑπῆρχε Παγκόσμια ἡμέρα Μπαταρίας, κάτι θὰ ἐφευρίσκατε γιὰ νὰ γράψετε. Σὲ ἀντίθεση μὲ ἐσᾶς, ἡ Κίνηση τῶν Νεοδιορισθέντων Ἐκπαιδευτικῶν Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Νομοῦ Λακωνίας, διένειμε 1.200 εἰκόνες τῶν σεπτῶν Ἱεραρχῶν σὲ Λάκωνες μαθητές
.          Εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ Ὑπουργεῖο («Ἐθνικῆς» τὸ ἐξάλειψε ἡ πονηρία) Παιδείας, ὅ,τι τοῦ μυρίζει πατρίδα, ἔθνος, γλώσσα, ἰδανικά, ἱστορία, «πιστεύω», δηλ. τὶς πιὸ εὐωδιαστὲς μυρωδιές, προσπαθεῖ νἐξαφανίσει μὲ τοὺς ἀπορροφητῆρες τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ὑπάρχουν τεκμήρια γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ὅπως (1) τὸ ἀνιστόρητο βιβλίο ἱστορίας τῆς κας Ρεπούση (βλ. πόρισμα Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν), (2) οἱ δηλώσεις τῆς πρώην εἰδικῆς γραμματέως σας, κας Δραγώνα, νὰ καταστεῖ μάθημα ἐπιλογῆς αὐτὸ τῆς Ἱστορίας, ἀλλὰ καὶ (3) τὰ ἀνδραγαθήματά της σχετικὰ μὲ τὴν ἡρωίδα δασκάλα Χαρὰ Νικοπούλου, (4) ἡ εἰσήγηση τῆς συμβούλου σας (ἀποσπασμένης δασκάλας), κας Ἑλένης Μπούντα νὰ μὴν ἐκτυπωθεῖ (ὅπως κι ἔγινε) τὸ νέο βιβλίο ἱστορίας τῆς ϛ΄ Δημοτικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο καὶ διορθώνει μὲ βάση πληροφορίες τὰ ἀνυπόστατα τοῦ ἀποσυρθέντος βιβλίου (βλ. Ἐφημ. «Παρὸν» 17-7-2011), (5) ὁ Προγραμματισμὸς τοῦ 2011 ποὺ προέβλεπε διορισμὸ 250 ἱεροδιδασκάλων στὶς μουφτεῖες τῆς Θράκης, ἐνῶ συγχρόνως διορίζατε μόνο 52 δασκάλους γιὰ τὰ Δημοτικὰ ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας (βλ. «Πρῶτο Θέμα» 10-07-2011), (6) ἡ σχεδιαζόμενη ἀλλαγὴ τοῦ βιβλίου τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Β΄ Γυμνασίου, γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ Ὑφυπουργὸς Παιδείας, κα Χριστοφιλοπούλου ἀπέφυγε νὰ ἀπαντήσει σὲ ἐπερώτηση βουλευτοῦ, ἂν ὄντως ἀληθεύει ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχει στὸ συγκεκριμένο πόνημα καμία ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας, [(βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/12/20/ἐξορίζουν-τὴν-παναγία-ἀπὸ-τὰ-θρησκε/)] καὶ πάρα πολλὰ ἄλλα, τὰ ὁποῖα ἐπιλείψει με ὁ χρόνος διηγούμενον.
.          Ἡ παροῦσα γραπτὴ ἐπικοινωνία μας, δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ σᾶς πείσει γιὰ κάτι. Ἀμὰν κάναμε γιὰ νὰ καταλάβετε ὅτι πρέπει νὰ καταργηθεῖ ἡ τριετὴς παραμονὴ τῶν ἐκπαιδευτικῶν, καὶ τώρα ἐπιμένετε στὴν διετία· ἔχει μπλοκάρει τὸ θέμα τῆς ἀναμοριοδότησης τῶν σχολικῶν μονάδων· δὲν ἱκανοποιεῖτε δίκαια αἰτήματα μεταθέσεων καὶ ἀποσπάσεων, ἀκόμη κι ὅταν συντρέχουν σοβαροὶ λόγοι γιὰ τοὺς ἐκπαιδευτικούς μας.
.          Ὁ Ἕλληνας ἐκπαιδευτικός, ὅπως κι ὁλόκληρη ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία, καταρρακώθηκε οἰκονομικῶς καὶ κοινωνικῶς. Στὸ ἐρώτημα γιατί φτάσαμε ὣς ἐδῶ, ἡ παπαδιαμάντειος περιγραφὴ καθίσταται ἀποστομωτική: «κάτω, εἰς τὴν συσσωρευμένην κόνιν τριῶν δεκαετηρίδων, ἔβοσκον χιλιάδες βλατοῦδες, ψαλίδες, ἀλογάκια καὶ ἄλλα ζωύφια καὶ ἐχόρευον μυριάδες ποντικοί»! Ὑλικὸς ἐξευτελισμὸς ἐπῆλθε, δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε καὶ τὸν πνευματικό.

 Ἐμπόδιο στὴν ἀποψίλωσή σας, τὸ φύτεμά μας.
Ἐμπόδιο στὸ γκρέμισμά σας, τὸ κτίσιμό μας.
Ἐμπόδιο στὸν παραλογισμό σας, ἡ λογική μας.
Οἱ ἀμυγδαλιὲς ἄνθισαν, ἔρχεται Ἄνοιξη…

                                                       Ἐκζητῶν ἐπὶ τούτοις τὶς πρεσβεῖες
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν,

Νικόλαος Παν. Ἀντωνόπουλος
Προϊστάμενος Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀλίκων Μάνης

Υ.Γ.: Σᾶς ἐσωκλείω ἕνα κλωνάρι ἀμυγδαλιᾶς ἀπὸ τὰ ἀκριτικὰ Ἄλικα. Βέβαια, ὅταν θὰ τὸ παραλάβετε, θὰ ἔχει μαραθεῖ. Δὲν πειράζει ὅμως· μἀντιπαραβολικὸ τρόπο θἐννοήσετε πὼς τἀποτελέσματα τῶν ἐνεργειῶν σας μαραίνονται σύντομα…

ΠΗΓΗ: hristospanagia1.wordpress.com (ἀπὸ opaidagogos.blogspot.com)

, , , , ,

Σχολιάστε

ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ! ΚΑΙ ΑΞΙΟΜΙΜΗΤΟ!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
(ἀρ. τ. 2040, 01.03.2012)

Στοιχειοθεσία : «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἂν σκεφθοῦμε τὸ χθεσινὸ περιστατικὸ μὲ τὸν τοκετὸ στὴν Πάτρα καὶ τὴν (προσωρινή) ἀποκαθήλωση τῆς εἰκόνος (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/02/29/μιὰ-ἀκτινογραφία-τῆς-αὐτοκατστροφ/), εἶναι πράγματι ἀπίστευτο τὸ κατωτέρω ἀληθινὸ περιστατικό. Ἂν ὅμως ἐμβαθύνουμε στὴν ἑλληνικὴ ψυχή, θὰ δοῦμε ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη μικρὴ φωτιά. Καὶ μικρὴ ἐλπίδα. Συνεπῶς ὁ τίτλος ἀλλάζει: ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ! ΚΑΙ ΑΞΙΟΜΙΜΗΤΟ!
.      Ἄλλωστε ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ! (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/02/29/μᾶς-χρωστοῦν-δὲν-τοὺς-χρωστᾶμε/)

.         Περιστατικὸ ἀπὸ ἕνα Λύκειο τῆς Περιφερείας Θεσσαλονίκης.  Ἦταν βρoχερὸς ὁ καιρὸς καὶ δὲν ἔγινε προσευχὴ στὸ προαύλιο τοῦ Σχολείου, ὅπως κάθε µέρα. Σὲ µιὰ τάξη, ὅταν µπῆκε ὁ καθηγητὴς γιὰ τὸ µάθηµα, φώναξαν δύο µαθητές:
.         –Κύριε, δὲν κάναµε σήµερα προσευχὴ στὸ προαύλιο. Νὰ κάνουµε τώρα πρὶν ἀρχίσει τὸ µάθηµα; Εἶναι ἡ πρώτη ὥρα.
.         –Προσευχή; ἀπάντησε ἀπορηµένος ὁ καθηγητής. Κοιτάξτε, δὲν µοῦ ἀρέσουν τὰ ἀστεῖα πρωὶ – πρωί.
.         –Γιατί, ἀστεῖα σᾶς λέµε, κύριε; Κάθε πρωὶ δὲν κάνουµε προσευχή, πρὶν µποῦµε στὶς τάξεις; Ἀφοῦ δὲν κάναµε ἔξω, ἂς κάνουµε µέσα!
.         –Ἄλλο ἔξω κι ἄλλο στὴν τάξη! Δὲν ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸν νόµο.
.         –Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ προσευχή; Τί νόµος εἶναι αὐτός, κύριε; Ἐµεῖς θὰ κάνουµε. Ἐσεῖς ἂν δὲν θέλετε, µπορεῖτε νὰ µὴ συµµετέχετε.
.         Κι ἀµέσως σηκώθηκε σύσσωµη ἡ τάξη. Ἄρχισε ἕνας στὴν ἄρχη καὶ µία – µία ἑνώθηκαν οἱ φωνὲς τῶν ἐφήβων λέγοντας τὸ «Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς» καὶ τὸ «Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς … », µὲ κάθε σοβαρότητα.
.         Ἄφωνος καὶ µὲ σκυµµένο τὸ κεφάλι ἄκουγε τὴν προσευχὴ τῶν µαθητῶν του ὁ καθηγητὴς καὶ πῆρε ἀσφαλῶς τὸ µάθηµά του.

.         Συγκινητικὸ καὶ ἐλπιδοφόρο τὰ περιστατικό. Φανερώνει ὅµως ὅτι Ἑλληνόπουλα δὲν εἶναι µόνο αὐτὰ τὰ ὁποῖα προβάλλει συχνὰ ἡ διεφθαρµένη τηλεόραση, οἱ «χούλιγκανς» τῶν γηπέδων καὶ αὐτὰ ποὺ σαπίζουν στὶς καφετέριες. Ὑπάρχουν καὶ οἱ νέοι µας ποὺ συγκινοῦνται µὲ τὰ ὑψηλὰ ἰδανικὰ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος καὶ ποὺ δὲν ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὴν ἁµαρτωλὴ ζωὴ τῶν ξένων καὶ ἀπὸ τὸ κακὸ παράδειγµα τῶν µεγαλυτέρων. Ὑπάρχουν οἱ νέοι ποὺ κρατοῦν τὶς Ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις µας. Αὐτοὶ οἱ νέοι εἶναι τὸ µέλλον καὶ ἡ ἐλπίδα τοῦ ἔθνους µας.

, , , , ,

Σχολιάστε