Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἡρώδης

Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (Τὸ «σύμπλεγμα τοῦ Ἡρώδη»)

https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/08/29/τό-σύμπλεγμα-τοῦ-ἡρώδη/

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ

Ἰωάννου Κορναράκη , ὁμ. Καθηγ. Πανεπ. Ἀθηνῶν
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
«ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ στήν πορεία τῆς ἁγιότητος»,
ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ»,
Ἀθῆναι 2010

Ὁ ἀποκεφαλισμὸς τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἀπὸ τὸν Ἡρώδη ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν καρατόμηση τῆς ἀληθείας στὸν βωμό μιᾶς κοινωνικῆς ἀρετῆς. Ὁ καθηγητὴς κ. Ἰω. Κορναράκης μᾶς χαρίζει μιὰ διεισδυτικὴ ἀνάλυση τοῦ «συμπλέγματος τοῦ Ἡρώδη» καί τῶν ψυχοδυναμικῶν παραμέτρων τῆς σημερινῆς Ἑορτῆς τῆς ἀποτομῆς τῆς ἀγγέλοις αἰδεσίμου κεφαλῆς τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ.

Γιά νά διαβάσετε ὁλόκληρο τό ἀπόσπασμα πατῆστε ἐδῶΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΗΡΩΔΗ

, ,

Σχολιάστε