Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἠλεκτρονικὴ «ἀναγνώριση»

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ
στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)

καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Β´)

Μέρος Α´: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

3. ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

.               Σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τῆς Δημόσιας Διαβούλευσης: «Ἡ Κάρτα Πολίτη θὰ διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας, σύμφωνα μὲ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυπα…..Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, οἱ τεχνικὲς προδιαγραφὲς τῆς Κάρτας Πολίτη, καθὼς καὶ οἱ διαδικασίες ἔκδοσης καὶ διαχείρισής της, θὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὰ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ πρότυπα καὶ θὰ υἱοθετοῦν καλὲς πρακτικὲς ἀσφαλείας,….» Εἶναι δεδομένο ὅτι ἐπαρκὴς ἀσφάλεια δεδομένων οὔτε ὑπῆρξε οὔτε καὶ πρόκειται νὰ ὑπάρξει. Εἰδικότερα τὸ Διαδίκτυο ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι σχεδὸν διάτρητο, ἐνῶ ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος γύρω ἀπὸ τὴν πληροφορία καὶ τὴν ἀσφαλῆ της διακίνηση συμπορεύεται χρονικὰ μὲ … τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. Μᾶλλον ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη εἶναι παραπροϊὸν καὶ πρώτιστος σκοπὸς εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν μηχανισμῶν.
.               Τὰ παραδείγματα τοῦ πόσο «ἀσφαλεῖς» εἶναι οἱ βάσεις δεδομένων εἶναι πολλά:

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 διευθύντρια τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας (NSA) τῶν ΗΠΑ δήλωσε γιὰ τὶς βάσεις δεδομένων τῆς NSA πώς: «Δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια “ἀσφάλεια”. Οἱ πλέον ἐξελιγμένοι ἀντίπαλοι πρόκειται νὰ παραμείνουν ἀπαρατήρητοι στὰ δίκτυά μας», «Πρέπει πλέον νὰ οἰκοδομήσουμε τὰ συστήματά μας μὲ τὴν παραδοχὴ ὅτι οἱ ἀντίπαλοι θὰ τὰ παραβιάσουν» (will get in), Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν μποροῦν νὰ ἐμπιστευτοῦν «τὰ διαφορετικὰ μέρη ἑνὸς συστήματος ποὺ μπορεῖ ἤδη νὰ ἔχουν παραβιαστεῖ» κ.ἄ.

– Τὸν Αὔγουστο 2010 ὑπέστη παραβίαση (hacking) ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπὸ hackers, καὶ ἀναγνώστηκαν τὰ δεδομένα της, σὲ ζωντανὴ ἐκπομπὴ τῆς γερμανικῆς τηλεόρασης.

– Τὸ Νοέμβριο 2010 ἀποσύρθηκε τὸ software (πρόγραμμα) ἀνάγνωσης τῆς Γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μετὰ ἀπὸ «τρύπα» ἀσφαλείας ποὺ παρατηρήθηκε σὲ αὐτό.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν καὶ παραβίασαν τὴν ἱστοσελίδα τῆς Interpol (International Criminal Police Organization (ICPO) – INTERPOL, Διεθνὴς Ὀργάνωση Ἐγκληματολογικῆς Ἀστυνομίας, φέρεται σήμερα ἕνας σημαντικὸς μὴ κυβερνητικὸς διακρατικὸς ὀργανισμός, ὁ μεγαλύτερος σὲ παγκόσμια κλίμακα μετὰ τὸν ΟΗΕ (πληροφορίες π τν Wikipedia).

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ἀνακοίνωσε πὼς ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2010, 10 φορὲς hackers παραβίασαν ψηφιακὰ τηλεφωνικὰ κέντρα ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν καὶ πραγματοποίησαν διεθνεῖς τηλεφωνικὲς κλήσεις μὲ συνολικὸ κόστος χιλιάδων € γιὰ τὶς ἑταιρεῖες.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν στὴν βάση δεδομένων τῆς ἰστοσελίδας Gwaker.com καὶ ὑπέκλεψαν 1,3 ἐκ κωδικοὺς μελῶν αὐτῆς τῆς ἰστοσελίδας.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τοῦ Ἰνστιτούτου Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ) ὑπέκλεψαν τὰ στοιχεῖα τῶν μελῶν καὶ τὰ passwords ποὺ εἶχαν καὶ τὰ δημοσίευσαν ὅλα σὲ μία ἰστοσελίδα.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 οἱ ἑταιρεῖες VISA καὶ Mastercard διέκοψαν τὶς δωρεὲς πρὸς τὸ WikiLeaks. Σὲ ἀπάντηση αὐτῆς τῆς ἐνέργειας hackers ἐπιτέθηκαν στὰ διαδικτυακὰ συστήματα αὐτῶν τῶν Χρηματοπιστωτικῶν Ὀργανισμῶν καὶ τὰ ἔθεσαν ἐκτὸς λειτουργίας γιὰ μία ἡμέρα τουλάχιστον.

– Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2011 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τῆς Ἀμερικανικῆς Τράπεζας PenFed. Πελάτες τῆς Τράπεζας αὐτῆς εἶναι Ἀμερικανοὶ στρατιωτικοί, καὶ ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας
καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ δὲν χωρᾶνε σὲ αὐτὸ τὸ φυλλάδιο.
.               Ατς ο βάσεις δεδομένων δν εχαν υοθετήσει «καλς πρακτικς σφαλείας»; Δὲν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων τῶν χρηστῶν τους; Νομίζουμε ὅτι ἐφαρμόζουν τὰ καλύτερα δυνατὰ συστήματα ἀσφαλείας, καὶ τὸ πιὸ πιθανὸ νὰ εἶναι καλύτερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴ βάση τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πιστεύετε μετ π τ νωτέρω γεγονότα, πο παρατίθενται, τι τ προσωπικά σας δεδομένα θ εναι σφαλ στν βάση δεδομένων τς «Κάρτας το Πολίτη»; Εἶναι ποτὲ δυνατόν, ὅποιο σύστημα ἀσφαλείας κι ἂν χρησιμοποιηθεῖ, νὰ εἶναι ἄτρωτο; Μπορεῖ νὰ πάρει στοὺς κλέφτες λίγο χρόνο γιὰ νὰ «ἀναβαθμιστοῦν» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴ τὴ νέα «πρόκληση», ἀλλὰ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ τὸ κάνουν.
.               Εἰδικὰ ἐὰν ἡ βάση δεδομένων περιέχει βιομετρικὰ στοιχεῖα –δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ κάτι σχετικὸ σὲ αὐτὴ τὴ φάση, ἡ Γερμανικὴ ὅμως Κάρτα τοῦ Πολίτη περιλαμβάνει καὶ ψηφιακὴ φωτογραφία καὶ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα– τότε ἡ κλοπὴ ποὺ θὰ ὑποστεῖ τὸ θύμα θὰ εἶναι κλοπὴ ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς. Ἐὰν περιέχει δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ἀποτύπωμα παλάμης, τὴν ἴριδα κ.ἄ. καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα διαρρεύσουν, ἔχετε φαντασθεῖ ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ συνέπεια τέτοιας διαρροῆς; Σκεφτεῖτε: Ἂν χάσετε τὴν πιστωτική σας ἢ τὴν κάρτα ἀναλήψεων, ἡ ἐκδότρια τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς τὴν ἀντικαταστήσει. Ἂν τὸ PIN σας διαρρεύσει, ἡ τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς δώσει ἕνα νέο. Ἀκόμη καὶ ὁ ἀριθμὸς Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης μπορεῖ νὰ ἀντικατασταθεῖ. Ἀλλὰ τί θ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τν σάρωση τς ριδάς σας; Ποιός θ σς δώσει νέα μάτια;
.             Πρέπει ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι σφαλής, παραβίαστη, παραχάρακτη, προσπέλαστη π τρίτους, τεχνολογικ μέθοδος ταυτοποίησης δν πάρχει κα δν πρόκειται ποτ ν πάρξει. Ὅ,τι ψηφιοποιεται σ βάση δεδομένων, ποκλέπτεται.

4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 .         Ἡ ΚτΠ ἐξαγγέλθηκε ὅτι «θὰ φέρει πλινθίο, μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ προσφέρεται, γιὰ ὅποιον πολίτη τὸ ἐπιθυμεῖ, ἡ δυνατότητα ψηφιακῆς αὐθεντικοποίησης κατὰ τὴ χρήση ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ δημόσιο καὶ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα, καθὼς καὶ ἡ δυνατότητα παραγωγῆς ψηφιακῆς ὑπογραφῆς ἐγγράφων».
.         Στὸ πλαίσιο τῆς διαβούλευσης δὲν ὁριστικοποιήθηκε τί εἴδους πλινθίο θὰ εἶναι αὐτό. Πρόκειται γιὰ ἁπλὸ πλινθίο, ποὺ δουλεύει, ὅταν μπεῖ μέσα σὲ ἕναν ἀναγνώστη καρτῶν (ὅπως πχ τῆς τηλεκάρτας) καὶ εἶναι ὁρατό, ἢ πρόκειται γιὰ πλινθίο, τὸ ὁποῖο θὰ δουλεύει ἐξ ἀποστάσεως (μὲ πιθανότερο τὸ πλινθίο RFID) καὶ εἶναι μία «φέτα» πολὺ λεπτοῦ πλαστικοῦ, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴν κάρτα καὶ κατὰ συνέπεια εἶναι ἀόρατο;
.         Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ κάρτα μὲ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς πρέπει νὰ μπεῖ στὸν εἰδικὸ ἀναγνώστη καρτῶν προκειμένου νὰ πάρει ρεῦμα τὸ πλινθίο καὶ νὰ λειτουργήσει. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἐξ ἀποστάσεως (τσιπάκια RFID) δὲν ἀπαιτεῖται νὰ εἰσαχθοῦν μέσα σὲ ἀναγνώστη. Ἀρκεῖ νὰ περάσουν ἀπὸ μία εἰδικὴ πύλη, μία πόρτα ἢ νὰ περάσουν δίπλα ἀπὸ ἀναγνώστη τέτοιων καρτῶν. Τότε ἐνεργοποιοῦνται, ἐπικοινωνοῦν μὲ τὴν πύλη ἢ τὸν ἀναγνώστη ἀπὸ ἀπόσταση, στέλνουν καὶ λαμβάνουν σῆμα. Ἐκπέμπουν καὶ λαμβάνουν ραδιοσυχνότητες, δηλ ἠλεκτρονικὸ ἀόρατο σῆμα. Διακρίνονται σὲ αὐτὰ ποὺ λειτουργοῦν μὲ μπαταρία (active=ἐνεργητικά, semi-passive=ἡμι-παθητικά), ἔχουν μεγάλη ἀκτίνα ἐκπομπῆς σήματος (βλ. κινητὰ τηλέφωνα) καὶ σὲ αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν χωρὶς μπαταρία (passive=παθητικά). Αὐτὰ τὰ τελευταῖα εἶναι πολὺ φτηνὰ καὶ χρησιμοποιοῦνται εὐρέως στὶς ἀποθῆκες γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴ διαχείριση τῶν ἐμπορευμάτων. Μπορεῖ σήμερα νὰ ἔχουν μικρότερη ἀκτίνα ἐκπομπῆς, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουμε πὼς μὲ τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας, οἱ δυνατότητές τους στὸ μέλλον, θὰ εἶναι ἴδιες μὲ αὐτὲς τῶν τσὶπ ποὺ λειτουργοῦν μὲ τὴ δική τους μπαταρία (τσιπάκια κινητῶν τηλεφώνων, τσιπάκια ποὺ ἔχουν οἱ σκύλοι ἐμφυτευμένα στὸν σβέρκο τους). Ὁπότε κάποια στιγμὴ καὶ αὐτὰ θὰ μποροῦν νὰ διαβάζονται ἀπὸ δορυφόρους (GPS) ἤ/καὶ τὸ δίκτυο κινητῆς τηλεφωνίας. Ἐπίσης ὑπάρχουν αὐτὰ στὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ γραφοῦν πληροφορίες ἅπαξ μὲ τὴν δημιουργία τους καὶ ἄλλα ποὺ εἶναι ἐπανεγγράψιμα, δηλ. γράφονται, σβήνονται καὶ ξαναγράφονται πληροφορίες.
.           Γιατί ἡ ΚτΠ νὰ περιέχει πλινθίο; Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, προφανῶς θὰ λειτουργεῖ ὡς ἀποθηκευτικὸς χῶρος πληροφοριῶν. Ἕνας χῶρος ὁ ὁποῖος θὰ περιέχει παντὸς εἴδους χρήσιμα ἔγγραφα ἢ/καὶ πληροφορίες τῶν πολιτῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, κωδικοὺς καὶ ἀριθμοὺς (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ) καὶ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ ἐκτυπώνονται ἢ/καὶ νὰ ἀποστέλλονται ἠλεκτρονικά. Ἐπίσης οἱ ἀνωτέρω κωδικοὶ θὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς “κλειδιά”, γιὰ νὰ ξεκλειδώνουν οἱ βάσεις δεδομένων μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν, ὅταν ὁ πολίτης θὰ ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιήσει τὶς δυνατότητες τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Τὸ πόσα στοιχεῖα τελικὰ θὰ περιέχει ἡ ΚτΠ, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἀποθηκευτικὲς δυνατότητες τοῦ συγκεκριμένου πλινθίου, ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ τῆς ΚτΠ καὶ τελικὰ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου. Στὰ πρῶτα στάδια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ΚτΠ μπορεῖ νὰ περιέχει ἐλάχιστα στοιχεῖα, σύμφωνα μὲ τὴν διαβούλευση, καὶ μέσῳ τῆς διασύνδεσης (σημεῖο 3 ἀνωτέρω) τῶν δικτύων οἱ πληροφορίες μποροῦν νὰ ἀντλοῦνται ἀπὸ τὶς διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καὶ νὰ ἀξιοποιοῦνται κατάλληλα.

.           Ὅμως, ὅπως βλέπουμε στὴν Ἐσθονικὴ ΚτΠ ἢ τὴν Γερμανικὴ ΚτΠ, αὐτὲς φέρουν ἤδη καὶ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς καὶ πλινθίο ἐξ ἀποστάσεως (RFID) καὶ χρησιμοποιοῦνται σὲ πολλὲς ἠλεκτρονικὲς ὑπηρεσίες. Ἐπίσης ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὶς 15 Δεκεμβρίου 2010 στὸ πλαίσιο τῆς ἀνακοίνωσής της: «Ψηφιακὸ Θεματολόγιο: τὸ σχέδιο δράσης γιὰ τὴν τηλε-διακυβέρνηση θὰ διευκολύνει τὴν πρόσβαση στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες σὲ ὅλη τὴν ΕΕ» ἀνακοίνωσε:

« – ὑλοποίηση ἐφ᾽ ἅπαξ ἀσφαλοῦς καταχώρισης δεδομένων στὴν κυβέρνηση (γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἀνάγκη παροχῆς τῶν ἴδιων πληροφοριῶν πολλὲς φορὲς σὲ διαφορετικὰ κλιμάκια τῆς κυβέρνησης)

– ἀνάπτυξη χρήσης ἐθνικῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων («eID») σὲ ἑνωσιακὴ κλίμακα».

.             Κατὰ συνέπειαν καὶ νὰ μὴν ἔχει ἡ ΚτΠ στὴν ἀρχική της μορφὴ ἐξ ἀποστάσεως τσιπάκι (RFID), σίγουρα θὰ περιέχει σὲ ἑπόμενη, μεταγενέστερη ἔκδοση-ἀναβάθμιση, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ΕΕ.
.           Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐξ ἐπαφῆς τσιπάκι, κάθε φορὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖται ἡ κάρτα, θὰ καταγράφεται τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε, ὁ χρόνος καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε σὲ κάποιο ἀρχεῖο κινήσεων (log file). Τὸ ἴδιο γίνεται σήμερα καὶ μὲ τὴν πιστωτικὴ κάρτα. Ἂς δοῦμε ἕνα παράδειγμα γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴν πληθώρα τῶν πληροφορίων ποὺ «ταξιδεύουν» σήμερα μέσα στὰ δίκτυα τῶν Τραπεζῶν:
.             Στὸ ἀρχεῖο τῶν Τραπεζῶν καταγράφονται πολλὲς πληροφορίες. Οἱ πιστωτικὲς κάρτες εἶναι κατὰ βάση τῶν ἑταιρειῶν VISA καὶ MASTERCARD. Ὅταν ἕνας καταναλωτὴς χρησιμοποιήσει κάρτα VISA σὲ ἕνα κατάστημα τὸ ὁποῖο ἔχει μηχάνημα ἀνάγνωσης (POS) τῆς τράπεζας Χ, ἡ ὁποία ἐκδίδει μόνο πιστωτικὲς MASTERCARD, τότε ἡ πράξη τῆς ἀγορᾶς «περνάει» μέσα ἀπὸ τὰ συστήματα τῆς Τράπεζας, «στέλνεται» ἀπὸ τὴν Τράπεζα Χ στὴν VISA στὸ Λονδίνο, ἐπιβεβαιώνεται ἡ γνησιότητα τῆς κάρτας καὶ ἡ δυνατότητά της νὰ κάνει ἀγορά, ἐπιστρέφει θετικὸ μήνυμα στὴν Τράπεζα Χ ἀπὸ τὴν VISA, καὶ ἡ Τράπεζα Χ δίνει τὸ ΟΚ στὸ κατάστημα γιὰ τὴν συναλλαγή. Τὸ δίκτυο τῆς Τράπεζας Χ δηλ. χρησιμοποιεῖται ὡς ἐνδιάμεσος μὲ τὰ κεντρικά τῆς VISA στὸ Λονδίνο. Ἐὰν ἡ συναλλαγὴ γίνει μὲ κάρτα MASTERCARD τῆς Τράπεζας Χ, τότε ἡ Τράπεζα Χ ἐλέγχει τὴ βάση δεδομένων ποὺ διαθέτει καὶ ἀπορρίπτει ἢ ἐγκρίνει τὴν συναλλαγή.
.             Κατ’ ἀναλογίαν στὸ σημεῖο χρήσης τῆς ΚτΠ, θὰ καταγράφονται οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ. Ἐὰν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι μελλοντικὰ –σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τῶν ἀρμοδίων– στὴν ΚτΠ θὰ ἐνσωματωθεῖ καὶ ἡ Κάρτα Ἀγορῶν ἀλλὰ πιθανῶς καὶ ἄλλες Κάρτες (π.χ. τοῦ Ἐργαζομένου, Ὑγείας, τοῦ Δημότη καὶ ἄλλες ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη!) τότε ἡ χρήση της θὰ εἶναι συνεχὴς καὶ τὰ καθημερινὰ ἠλεκτρονικὰ ἴχνη ποὺ θὰ ἀφήνει ὁ πολίτης θὰ εἶναι δεκάδες.
.           Ἂς δοῦμε ἕνα μικρὸ παράδειγμα χρήσης τῆς Κάρτας:
– Τὸ πρωὶ θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ στὸ λεωφορεῖο προκειμένου νὰ πληρώσουμε τὸ εἰσιτήριο γιὰ νὰ πᾶμε στὴ δουλειά μας. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Στὴ δουλειά μας θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ κτίριο (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας τοῦ ἐργαζομένου)
– Πιὸ πρὶν θὰ ἔχουμε χτυπήσει τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ ἀγοράσουμε καφὲ καὶ σάντουϊτς. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Θὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ Internet (λόγῳ αὐθεντικοποίησης μέσῳ ψηφιακῆς Ὑπογραφῆς, λειτουργία τῆς ΚτΠ, δίνεται ἤδη ὡς ἐπιλογὴ στὴν Γερμανικὴ ΚτΠ)
– Ἄλλη μία φορὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω βγαίνοντας ἀπὸ τὸ internet, βγαίνοντας ἀπὸ τὸ Κτίριο, ἐπιστρέφοντας μὲ τὸ λεωφορεῖο σπίτι,
– Θὰ μποροῦμε, ὅσοι θέλουμε καὶ ἔχουμε ἐγκαταστήσει τὸν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό, νὰ μπαίνουμε στὸ σπίτι μας χτυπώντας τὴν ΚτΠ.
– Τὰ ψώνια στὸ Super Μarket, τὰ τηλέφωνα ποὺ κάνουμε, τὰ πιστοποιητικὰ ποὺ θέλουμε ἀπὸ τὸν Δῆμο, τὶς αἰτήσεις ποὺ κάνουμε στὸν ΑΣΕΠ, τὸν μισθὸ ποὺ πληρωνόμαστε ἀπὸ τὴν Τράπεζα, τὰ διόδια, τὰ φάρμακά μας, τὰ εἰσιτήρια γιὰ τὸ γήπεδο, τὸ ἀεροπλάνο, τὸ πλοῖο, ὅλα θὰ τὰ κάνουμε μὲ τὴν ΚτΠ.
.         Θὰ μπορεῖ τὸ σύστημα νὰ βγάζει στατιστικὰ μὲ τὸν Μέσο Ὅρο Χτυπημάτων τῆς ΚτΠ ἀνὰ ἡμέρα κατὰ ἡλικιακὴ ὁμάδα!!! Θὰ παρακολουθοῦνται οἱ πάντες, ἄνετα, ἄμεσα μὲ τὸ χτύπημα τῆς Κάρτας τους.
.           Συνδυαζόμενα λα ατ τ χνη ποκαλύπτουν συμπεριφορές, προτιμήσεις, hobbies, νδιαφέροντα, καθημερινς κα κτακτες δραστηριότητες, θρησκευτικ κα λλα εαίσθητα προσωπικ δεδομένα. Μὲ λίγα λόγια λειτουργοῦν ὡς τὸ τέλειο ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα. Οἱ παλαιότεροι θὰ θυμοῦνται τὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων ποὺ ἔγινε πρὶν μερικὲς δεκάδες χρόνια. Θὰ εἶναι ὀδυνηρὸ νὰ διαπιστώσουμε λοιπόν, πὼς οἱ ἀρχὲς προχώρησαν στὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων, μιᾶς καὶ συνιστοῦσαν μία ἀπαρχαιωμένη μέθοδο παρακολούθησης καὶ ἐλέγχου, καθότι ἔχουν ἀναπτυχθεῖ νέες ὑπερσύγχρονες μέθοδοι. Ἁπλὰ αὐτὲς οἱ νέες μέθοδοι «ἄργησαν» μερικὰ χρόνια ἀλλὰ τελικὰ ἦρθαν…
.         Ὅσον ἀφορᾶ τὰ τσιπάκια RFID τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα. Ὅπως παρουσιάσαμε ἀνωτέρω, οἱ πληροφορίες ποὺ ἀναγράφονται σὲ αὐτὰ «διαβάζονται» ἀπὸ ἀπόσταση. Πόση ἀπόσταση, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ τσίπ. Ἐπίσης ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος, κάνει τὴν τεχνολογία τοῦ σήμερα νὰ ἀπαξιώνεται μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς αὔριο. Ὅ,τι φαντάζει μὲ σενάριο σήμερα, αὔριο γίνεται πραγματικότητα. Πόσο δύσκολο εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ τεχνολογία παρακολούθησης τῶν σκύλων, μέσῳ τοῦ τσὶπ ποὺ φέρουν ἐμφυτευμένο στὸν σβέρκο τους, νὰ περάσει σήμερα, αὔριο, μεθαύριο στὴν ΚτΠ; Ἀφοῦ εἶναι δοκιμασμένη καὶ ἀποτελεσματικὴ μέθοδος ἀνεύρεσης χαμένων σκύλων!!! Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ αὐτὴ ἡ δυνατότητα;
.         Τέλος ἀνεξάρητα ἀπὸ τὸ ἐὰν τὸ πλινθίο λειτουργεῖ ἐξ ἐπαφῆς εἴτε ἐξ ἀποστάσεως, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ πολίτης μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ στὸ πλαίσιο τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀφήνει ἠλεκτρονικὰ ἴχνη, οἱ κίνδυνοι εἶναι πολὺ μεγάλοι.

.            Ἂς δοῦμε μερικοὺς κινδύνους ὅπως τοὺς περιγράφει στὸ ἐξαιρετικό του κείμενο ὁ κ. Π. Μαντζούφας, καθηγητὴς Νομικῆς στὸ ΑΠΘ, μὲ τίτλο «Βιομετρία καὶ Βιοπολιτική»:

– Τὰ δεδομένα αὐτά, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀφοροῦν σὲ ἀρνητικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος, (π.χ παράνομες πράξεις ποὺ ἔχουν παραγραφεῖ, ἔκτιση ποινῆς γιὰ ποινικὰ ἀδικήματα, καταδικαστικὲς ἀποφάσεις γιὰ χρέη ποὺ τελικὰ ἐξοφλήθηκαν, ποινικὲς κατηγορίες γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ κατηγορούμενος ἀθωώθηκε κλπ.) γίνονται ἀντικείμενο ἀρχειοθέτησης καὶ ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας καὶ διατηροῦνται σὲ τράπεζες πληροφοριῶν.

Ο πληροφορίες ατς μπορον ν νασυρθον σ ποιαδήποτε στιγμ το βίου το τόμου κα ν ποτελέσουν μεγάλο πρόσκομμα στν προσπάθειά του ν ναπτύξει τν προσωπικότητά του. Ἔτσι τὸ ἄτομο ἐγκλωβίζεται σὲ μία εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐνδέχεται νὰ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ καὶ ἡ ὁποία ὅμως, ἀκόμα τὸν καταδυναστεύει, στερώντας του κάθε αὐθορμητισμό.

– Ἐπιπλέον, μὲ τὴν συνεχῆ ἐπεξεργασία καὶ δημοσιοποίηση γεγονότων ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα, τὸ ἄτομο (ἰδίως τὸ θεωρούμενο ὡς δημόσιο πρόσωπο) ἔχει περιορισμένες δυνατότητες νὰ μεταβάλει τὶς ἐπιλογές του καὶ νὰ ἀξιοποιήσει εὐκαιρίες ποὺ τοῦ παρουσιάζονται, καθὼς ὁ φόβος τῆς δημοσιογραφικῆς «ὑπενθύμισης» ἀρνητικῶν στιγμῶν τοῦ παρελθόντος, τὸν καθηλώνει στὴν ἀπομόνωση. Μ τν τρόπο ατ παραβλάπτεται δυνατότητα το τόμου ν πομακρύνεται π σφάλματα το παρελθόντος, κα ν διεκδικε τν κοινωνική του πανένταξη.

– Εἰδικὰ ὅταν τὰ ἀρχεῖα προσωπικῶν δεδομένων συλλέγονται γιὰ τὶς ἀνάγκες δημοσιογραφικῆς ἔρευνας, ἀποτελοῦν δηλαδὴ σύνθεση διάσπαρτων πληροφοριῶν ἀπὸ ποικίλες χρονικὲς στιγμὲς κατὰ τὴν ὑποκειμενικὴ κρίση τοῦ συλλέκτη τους, ὁδηγοῦν συχνὰ σὲ μία παραπλανητικὴ συνολικὴ εἰκόνα τοῦ ἀτόμου (22), ἡ ὁποία λόγῳ τῆς δύναμης τῶν ΜΜΕ, ὑποβάλλεται στὸ κοινὸ καὶ προσδιορίζει καθοριστικὰ τὴν κοινωνική του εἰκόνα. Ἔτσι, τὸ ἄτομο χάνει τὴν δυνατότητα νὰ αὐτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, νὰ ἀναπτύσσει μὲ τὸ κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις ποὺ νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ δικές του ἐπιλογές, καὶ νὰ μὴν μετατρέπεται σὲ πληροφοριακὸ δεδομένο ἀπὸ τρίτα πρόσωπα.

– Ἡ σοβαρότητα τῶν ἀνωτέρω ἀπειλῶν γίνεται περισσότερο ἐμφανὴς καὶ ὁ κίνδυνος μεγαλύτερος, ὅταν ἡ αὐτόματη καταγραφὴ καὶ ταξινόμηση τῶν πληροφοριῶν ἄγει στὴν κατηγοριοποίηση τῶν ἀτόμων μὲ βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Ἡ κατάταξη μὲ βάση ἕνα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικῶν, ἐνῶ συχνὰ ἐξυπηρετεῖ ἀνάγκες ἄσκησης κοινωνικῆς πολιτικῆς (π.χ ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἀσθενῶν σὲ σχέση μὲ τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα(23), συνήθως ἀποβαίνει τὸ μοναδικὸ στοιχεῖο ποὺ προσδιορίζει τὴν κοινωνικὴ ταυτότητα τοῦ ἀτόμου, ναγκάζοντας μμεσα τ πληροφοριακ στιγματισμένο πρόσωπο ν συμμορφωθε σ ρισμένο πρότυπο. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, τὸ ἀσφαλιστικὸ ἢ τὸ συνδικαλιστικὸ προφὶλ τοῦ ἀτόμου ἀποβαίνει κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς συνολικῆς του προσωπικότητας, τὰ δὲ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα (ἀρνητικὰ ἢ θετικὰ) αὐτοῦ τοῦ πορτραίτου, ἐπικαθορίζουν τὴν σχέση τοῦ ἀτόμου μὲ τὸ περιβάλλον του.

.           Τί ἰσχυρίζεται ὁ κος Μαντζούφας μὲ ἁπλὰ λόγια; Μᾶς λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος χάνοντας τὴν ἰδιωτικότητά του μέσῳ τῆς διαρκοῦς καὶ ἀνηλεοῦς παρακολούθησής του, ποὺ εἶναι δεδομένο ὅτι μπορεῖ νὰ γίνεται μὲ τὴν ΚτΠ καὶ θὰ γίνεται, παύει νὰ αὐτενεργεῖ. Τροποποιε τν συμπεριφορά του, προσαρμόζεται, καλουπώνεται μέσα στ πρότυπα τν παρακολουθούντων. λλάζει στάση ζως, τυποποιεται, πορρίπτει συνήθειες «μ ρεστς» κα υοθετε συμπεριφορς πο δν εναι ποδεκτς π τν διο, λλ εναι ρεστς στ «σύστημα». Στὸ ἑκάστοτε σύστημα, τὸ δημοκρατικό, τὸ ἀπολυταρχικό, τὸ κρατικό, τὸ παρακρατικὸ κ.ο.κ. Ποῦ εἶναι σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου; Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία του, ἡ αὐτενέργειά του, ὁ αὐθορμητισμός, ἡ δημιουργικότητα, ἡ πρωτοτυπία; Ὅλα πᾶνε περίπατο. Δὲν ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι αὐτὲς εἶναι αὐτόματες διαδικασίες. Σήμερα ξεκινᾶνε μὲ ἀθῶο προσωπεῖο: ἐκσυγχρονισμός, ἐξάλειψη γραφειοκρατίας, ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη. Ποῦ καταλήγουν ὅμως; Ποιό εἶναι τὸ τίμημα; Τί κόσμο θὰ παραδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενιές; Ὅσοι ὑποστηρίζουν τὴν ΚτΠ, μποροῦν νὰ σταθοῦν μερικὰ λεπτὰ καὶ νὰ ἀναλογιστοῦν τὴν Ἑλλάδα, τὸν κόσμο σὲ 100 χρόνια ἀπὸ σήμερα. Μὲ τὴν τεχνολογία τοῦ μέλλοντος. Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ τέλεια ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ στὴν ὁποία θὰ ζοῦν «ἐλεύθεροι» οἱ ἠλεκτρονικὰ μαρκαρισμένοι ἄνθρωποι;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-3 « Ἡ ταύτιση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀριθμὸ ποὺ θὰ τὸν ὑποχρεώνει νὰ ἀφήνει τὰ ἠλεκτρονικά του ἴχνη θελημένα ἢ ἀθέλητα σὲ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, ὁπότε ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι “διάφανη” σὲ ἐξευτελιστικὸ βαθμό, εἶναι τὸ πρόβλημα».

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)
καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Α´) 

1. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

.                       Τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ΚτΠ εἶναι ὅτι θὰ δοθεῖ ὁριστικὴ λύση στὰ προβλήματα τῆς «καθημερινότητας τοῦ πολίτη», στὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει, ὅταν προσπαθεῖ νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἀπὸ τὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες.

Ἐὰν βεβαίως τὸ μέτρο τῆς εἰσαγωγῆς τῆς ΚτΠ ὁδηγήσει καὶ στὴν ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου, αὐτὰ εἶναι δύο διαφορετικὰ πράγματα. Ἡ ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου πρέπει νὰ γίνει ἀσχέτως μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ΚτΠ. Δὲν εἶναι προϋπόθεση τῆς ὀργάνωσης τοῦ Δημοσίου ἡ ΚτΠ, οὔτε πρέπει νὰ γίνει μὲ δικαιολογία τὴν ΚτΠ. Πρέπει νὰ γίνει οὕτως ἢ ἄλλως. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, γιατί ἐνῶ δὲν λύνει ἡ ΚτΠ προβλήματα μὲ τὴν εἰσαγωγή της, ἀντίθετα φέρνει πολλὰ προβλήματα μὲ τὴν εἰσαγωγή της, ὅπως θὰ δοῦμε κατωτέρω.
Πιὸ συγκεκριμένα: Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς πρώτης δημόσιας διαβούλευσης ἀναμένεται νὰ περιέχει ἐμφανῶς ἐπάνω της τὰ βασικὰ στοιχεῖα ταυτοποίησης τοῦ κατόχου της: «Δὲν ἀποτελεῖ ἐπιλογή μας ἡ φόρτωση πληθώρας στοιχείων στὸ ἐσωτερικο τῆς Κάρτας. Ἀντίθετα, σχεδιαστικό μας στόχο ἀποτελεῖ ἡ ἀνάπτυξη μίας Κάρτας, ἡ ὁποία θὰ περιέχει τὰ ἐλάχιστα ἀπαιτούμενα στοιχεῖα» (opengov.gr/ypes/?p=863).
.             Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ ΚτΠ δὲν προσφέρει τίποτα περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας. Στὴν προσπάθειά του νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἕνας πολίτης, ὅταν βρίσκεται σὲ μία ὑπηρεσία ἔχει 2 βασικὰ προβλήματα:

  1. ταυτοποίηση τοῦ πολίτη

Μὲ τὴν ταυτότητά του ἢ ἄλλο ἔγγραφο ἀποδεικτικὸ αὐτῆς

  1. ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη, ἀφοῦ ταυτοποιηθεῖ

Μὲ τὴν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ὑπηρεσίας καὶ τὴν ὀρθολογικότερη διαχείριση τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Δημοσίου

 .             Ἡ ΚτΠ μπορεῖ νὰ διευκολύνει τὸ 1ο, στὸ 2ο ὅμως δὲν προσφέρει καμία βοήθεια. Παραδείγματα:

α. Χορήγηση πιστοποιητικοῦ οἰκογενειακῆς κατάστασης ἀπὸ μηχανογραφημένο Δημοτικὸ Κατάστημα:
.             Σήμερα, ἐὰν δὲν ὑπάρχει οὐρά, ἡ ταυτοποίηση μὲ τὴν ἐπίδειξη τοῦ ὑφιστάμενου δελτίου ταυτότητας δὲν ξεπερνᾶ τὰ 3-5 δευτερόλεπτα. Ἡ ἐκτύπωση τοῦ ἐγγράφου καὶ ἡ ὑπογραφή του δὲν ξεπερνᾶ ἐπίσης τὸ 1-2 λεπτά. Συνολικὸς χρόνος παραμονῆς στὸ κατάστημα: 2 λεπτά. Πόσο πιὸ σύντομα θὰ ἐκδοθεῖ τὸ πιστοποιητικὸ μὲ τὴν ΚτΠ;

β. Χορήγηση Οἰκοδομικῆς Ἄδειας ἀπὸ τὴν Πολεοδομία: Μὲ τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας ἡ ταυτοποίηση τοῦ προσώπου γίνεται σὲ μηδενικὸ χρόνο. Ἀξιολόγηση καὶ ἔκδοση οἰκοδομικῆς ἄδειας; Μέρες ἢ καὶ μῆνες. Ἐὰν δὲν ἔχει περισσότερο προσωπικὸ καὶ καλύτερη ὀργάνωση ἡ Πολεοδομία πῶς θὰ βοηθήσει ἡ ΚτΠ;

γ. Ἔκδοση ἄδειας ὁδήγησης ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν: Ταυτοποίηση σὲ μηδενικὸ χρόνο. Ἔκδοση ἀδείας μέσα σὲ μερικὲς ἡμέρες. Ἡ ΚτΠ δὲν μπορεῖ νὰ βάλει τοὺς ἐργαζόμενους νὰ δουλέψουν πιὸ γρήγορα …

δ. Ἐξυπηρέτηση ἀπὸ τὴν ἐφορία. Στὶς συναλλαγές του μὲ τὴν ἐφορία ὁ πολίτης δὲν ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ταυτοποίησης. Ταυτοποιεῖται ἀμέσως, εἰδικὰ ὅταν χρωστάει χρήματα. Τὸ πρόβλημά του εἶναι ἡ πληθώρα τῶν ἐγγράφων καὶ τῶν ὑπογραφῶν ἐσωτερικὰ ποὺ πρέπει νὰ διακινήσει προκειμένου νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐργασία του. Στὴν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ἐφορίας λοιπὸν καὶ στὴν ἁπλούστευση τῶν διαδικασιῶν της δὲν προσφέρει τίποτα ἕνα νέο ἔγγραφο ταυτοποίησης (ΚτΠ).

.               Μπορεῖτε καὶ μόνοι σας νὰ σκεφθεῖτε ἀνάλογες προσωπικές σας περιπτώσεις καὶ νὰ δεῖτε ὅτι ἡ ταυτοποίηση τοῦ προσώπου ποὺ θὰ γίνεται μέσῳ τῆς ΚτΠ, ἀντὶ τοῦ σημερινοῦ Δελτίου Ταυτότητας δὲν εἶναι τὸ πρόβλημα ποὺ πρέπει νὰ λυθεῖ μὲ τὸ Δημόσιο, ἀλλὰ ἡ ὀργάνωση τοῦ ἴδιου τοῦ Δημοσίου.
.               Ἡ εἰσαγωγὴ λοιπὸν τῆς ΚτΠ ἀπὸ μόνη της δὲν προσφέρει τίποτα. Δὲν πρόκειται νὰ διευκολύνει τὴν ἐπικοινωνία τοῦ πολίτη μὲ τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, ἐὰν δὲν συνδυαστεῖ μὲ τὴν ὀργάνωση τῶν ὑπηρεσιῶν. Ὅταν ὅμως ὁ πολίτης βρεθεῖ μπροστὰ σὲ ὀργανωμένες ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, τότε τοῦ εἶναι ἄχρηστη ἡ ΚτΠ μιᾶς καὶ θὰ μπορεῖ νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἄνετα μὲ τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας.
Στὸ πλαίσιο τῶν ἀνωτέρω, γιατί νὰ εἰσαχθεῖ στὴ ζωή μας ἡ ΚτΠ, ἡ ὁποία θὰ φέρει πλινθίο (τσιπάκι) καὶ νὰ μὴν παραμείνουμε στὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας; Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ πλινθίου ἐγκυμονεῖ περισσότερους κινδύνους ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ λύσει.

2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

.               Γιὰ νὰ λειτουργήσει ἡ ΚτΠ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δημιουργηθεῖ ἡ κατάλληλη ὑποδομή: Κάρτες μὲ ἢ χωρὶς πλινθία (τσιπάκια), ἀναγνῶστες καρτῶν, Ἠλεκτρονικοὶ Ὑπολογιστὲς μὲ καταχωρημένα σὲ αὐτοὺς τὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν, ἐφαρμογὲς Η/Ὑ ποὺ νὰ λειτουργοῦν μὲ τὴν ΚτΠ, δίκτυα διασύνδεσης τῶν ὑπολογιστῶν, ὑπάλληλοι-χρῆστες κατάλληλα ἐκπαιδευμένοι, συνεργεῖα συντήρησης καὶ ἀποκατάστασης βλαβῶν, ἐπιτελεῖα ἀναβάθμισης καὶ βελτίωσης ἐφαρμογῶν, Διευθυντές, Προϊστάμενοι καὶ ἄλλοι «ἐπιβλέποντες» μὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα πρόσβασης κλπ, κλπ. Ὅλο αὐτὸ τὸ πλαίσιο λειτουργίας θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ περιγράψουμε μὲ τὴν ἔκφραση «ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση».
.             Ἐπίσης σὲ μεταγενέστερο στάδιο καὶ βάσει τῶν συνθηκῶν ποὺ ἔχει ἢ θὰ ὑπογράψει ἡ χώρα μας ἀλλὰ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα πέραν τῶν Ἑλλήνων ἁρμοδίων καὶ ἄλλοι ἐκτὸς Ἑλλάδας «ἁρμόδιοι», νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα; (σὲ τμῆμα τους; ἤ/καὶ στὸ σύνολό τους;). Ἤδη γνωρίζουμε ὅτι ἀνταλλάσσονται στοιχεῖα μεταξὺ ΕΕ καὶ ΗΠΑ καὶ μάλιστα ὁ ὄγκος τους εἶναι πολὺ ὑψηλός. Διαβάζουμε σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου (europarl.europa.eu/news/public/story_page/019-89976-298-10-44-902-20101025STO89954-2010-25-10-2010/default_el.htm): «Μιλώντας στὴν ἀκρόαση ὁ εἰσηγητὴς τοῦ ΕΚ, Γερμανὸς εὐρωβουλευτὴς τῶν Πρασίνων Jan Philipp Albrecht, τόνισε τὴν ἀνάγκη νὰ ὑπάρξει συμφωνία καὶ δὴ τὸ συντομότερο δυνατὸ (σσ: μὲ τὶς ΗΠΑ), ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ μεγάλου ὄγκου πληροφοριῶν ποὺ ἤδη ἀνταλλάσσουν οἱ δύο πλευρές.»
.               Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση οἱ βάσεις δεδομένων τῆς Ἑλληνικῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» θὰ εἶναι διασυνδεδεμένες μέσῳ ἑνὸς «εἰδικοῦ» ἐθνικοῦ ἀλλὰ καὶ παγκόσμιου δικτύου μὲ ἄγνωστο ἀριθμὸ κέντρων ἐπεξεργασίας καὶ διαχείρισης δεδομένων, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχουν ὑπὸ τὴν «ἐποπτεία» τους καὶ ἄλλες «Κάρτες τοῦ Πολίτη» ἄλλων χωρῶν; Μιλᾶμε δηλαδὴ γιὰ ἕνα εἶδος «εἰδικοῦ internet», στὸ ὁποῖο θὰ συμμετέχει ἄγνωστος ἀριθμὸς «πιστοποιημένων» χρηστῶν καὶ διαχειριστῶν καὶ φυσικὰ ἀκόμα …πιὸ ἄγνωστος ἀριθμὸς «πειρατῶν». Ὅλο αὐτὸ τὸ πλαίσιο λειτουργίας δὲν θὰ μπορούσαμε κατ’ ἀναλογία νὰ τὸ περιγράψουμε μὲ τὴν ἔκφραση «Παγκόσμια Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»;
.            Σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα (Ἐθνικὸ ἢ Ὑπὲρ-Ἐθνικὸ) πάντα κάποιοι θὰ ἔχουν τὸ νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στὸ φάκελό του κάθε πολίτη: Ὁ ἁπλὸς ὑπάλληλος θὰ βλέπει ἕνα τμῆμα τοῦ φακέλου τοῦ Πολίτη, κάποιοι προϊστάμενοι-διευθυντὲς θὰ ἔχουν ἀνώτερο ἐπίπεδο πρόσβασης καὶ θὰ βλέπουν μεγαλύτερα τμήματα τοῦ φακέλου τοῦ πολίτη. Κάποιοι ἄλλοι ἀνώτεροι διαχειριστὲς καθὼς καὶ εἰδικοί τῆς Πληροφορικῆς θὰ ἔχουν πρόσβαση στὸν πλήρη φάκελο τῶν πολιτῶν, προκειμένου νὰ προβαίνουν στὶς ἀπαραίτητες βελτιώσεις, ἀναβαθμίσεις, ἐπεκτάσεις τῶν βάσεων δεδομένων καὶ τῶν προγραμμάτων χρήσης.
.                 Θὰ μπορούσαμε νὰ δεχτοῦμε ὡς στοιχειωδῶς «ἀσφαλῆ» τὴν παραχώρηση αὐτῆς τῆς … ἰδιόμορφης καὶ ἀφανοῦς ἐξουσίας στοὺς διαπιστευμένους «χειριστὲς» τῶν συστημάτων διαχείρισης τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν (διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται), ἐὰν ζούσαμε σὲ μία «κοινωνία ἀγγέλων».
.               Δυστυχῶς ὅμως στὴν σημερινὴ κοινωνία -ἡ ὁποία πλέον μέσῳ τῆς ΚτΠ καὶ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης «τακτοποιεῖται» μὲ …ἠλεκτρονικὸ τρόπο -, ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ ἀπάτη ἔχουν καταστεῖ σχεδὸν οἱ ἀπαραίτητες «πιστοποιήσεις καταλληλότητας» καὶ «καπατσοσύνης» προκειμένου κάποιος νὰ ἀνέλθει σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. ς μν γελιόμαστε, νάμεσά μας ζον νθρωποι πο ετε χουν χαλαρς ως κα νύπαρκτες θικς ντιστάσεις πο εναι εάλωτοι σ κβιασμος κα πειλς κόμα κα κάποιοι (στω λίγοι) πο εναι κτελεστικ ργανα ξωθεσμικν φανερν μυστικν ργανώσεων.
.               Ποιός λοιπὸν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει ὅτι δὲν θὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ τέτοια ἄτομα ὡς χρῆστες ἢ διαχειριστὲς σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης;
.               Φαντασθεῖτε λοιπὸν τί δυστυχία μπορεῖ νὰ προκαλέσει σὲ κάποιον κάτοχο μιᾶς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς διαχειριστές, ἂν ἐκβιασθεῖ ἢ ὑποχρεωθεῖ νὰ ἀλλοιώσει τὸ προφὶλ τοῦ κατόχου προσθέτοντας π.χ τὴν φράση «ὕποπτος τρομοκράτης».
.               Τί ν τ κάνουμε πο δν θ καθόμαστε στν ορ γι να πιστοποιητικ μία «φορολογικ νημερότητα», φο ζωή μας κα τ μέλλον μας θ κινδυνεύουν ν πᾶσα στιγμ ετε π να «λάθος» ετε π μία κακόβουλη νέργεια;
.                   Δὲν χωράει λοιπὸν καμία ἀμφιβολία ὅτι κινδυνεύουν τὰ στοιχεῖα μας ἀπὸ κακόβουλους, κακόπιστους, ἰδιοτελεῖς, κακεντρεχεῖς ἢ καὶ ἐπιρρεπεῖς στὴν δωροδοκία χρῆστες-διαχειριστὲς καὶ πλῆθος ἄλλων «ἐνδιαφερομένων». Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα:
.               Ὁ κος Falciani μὲ τὴν περίφημη λίστα καταθετῶν, ποὺ ἔκλεψε ἀπὸ τὴν HSBC Ἐλβετίας, δὲν εἶχε μία ἀπὸ τὶς ἀνώτερες δυνατότητες πρόσβασης στὴ βάση δεδομένων τῆς HSBC; Ἡ HSBC δὲν εἶχε υἱοθετήσει «καλὲς πρακτικὲς ἀσφαλείας»; Προστατεύθηκε ἀπὸ αὐτὲς τὶς πρακτικές;
.           ΟΧΙ. Δὲν μπόρεσε νὰ κάνει ἀπολύτως τίποτα.
.             Τὰ στοιχεῖα ὅμως αὐτὰ ὁ κος Falciani τὰ μοσχοπουλάει τώρα πιὰ σὲ κυβερνήσεις: Ἤδη Γαλλία, Γερμανία, Ἰταλία ἔχουν ἀγοράσει αὐτὲς τὶς λίστες.
.           Ἐὰν μία διωτικ πολυεθνικ Τράπεζα δν μπόρεσε ν ποτρέψει ναν τέτοιον κίνδυνο γι τ συστήματά της, τί μς κάνει ν πιστεύουμε τι να λληνικ πουργεο θ τ καταφέρει καλύτερα; Καὶ πολὺ περισσότερο, ἐὰν πελάτες εἶναι ξένες κυβερνήσεις, τότε ὅπως βλέπουμε καὶ ἀπὸ τὴν περίπτωση τοῦ κου Falciani, μία παράνομη πώληση «μετατρέπεται» σὲ μία νόμιμη ἀγορά !!! Τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει ἐδῶ μεγαλοπρεπῶς εἶναι: «ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑΞΕΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ;;;»
.                Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, ἡ συλλογὴ πολλῶν προσωπικῶν στοιχείων γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν καθημερινότητά μας εἶναι γεγονός. Ατ μως πο θ συμβε μ τν λεκτρονικ Διακυβέρνηση κα τ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ργαλεο της πο εναι «Κάρτα το Πολίτη» δν θ χει προηγούμενο. Τίποτε δν θ μείνει κρυφ π τ «μάτι το Μεγάλου δελφο». Κάθε κίνηση, κάθε συναλλαγή, κάθε γορ κα πώληση, κάθε μετακίνηση κα γενικ τιδήποτε φορ στν δημόσια κα προσωπικ ζω το πολίτη θ καταγράφεται κα θ συλλέγεται γι ν γίνει ντικείμενο πεξεργασίας. Τ φορολογικό, τ σεξουαλικό, τ πολιτικό, τ θρησκευτικό, τ ψυχολογικό, τ πολιτιστικό, τ ατρικ προφλ το καθενός μας θ εναι τ πρτο πο θ βλέπει διαβαθμισμένος διαχειριστς κα κάθε λλος πίσημος νεπίσημος «ταρος» τς «παγκόσμιας λεκτρονικς κυβέρνησης». Ἐπιπλέον ὁ διεστραμμένος «διαβαθμισμένος» διαχειριστὴς ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δικαίωμα τῆς …ἀνάγνωσης θὰ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἐπεξεργάζεται ἢ καὶ νὰ ἀλλοιώνει αὐτὸ τὸ προφὶλ προσθαφαιρώντας ψευδῆ ἢ παραποιημένα στοιχεῖα στὶς βάσεις δεδομένων.
.           Κάποιοι ἰσχυρίζονται μὲ ἀφέλεια καὶ ἄγνοια: «τί θὰ ἀλλάξει μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη μιᾶς καὶ σήμερα δὲν μᾶς φακελώνουν δεκάδες δημόσιες καὶ ἰδιωτικὲς ὑπηρεσίες;».
.               Ἡ ἀπάντηση σὲ τέτοιου εἴδους ἀφελεῖς ἢ ἐκ τοῦ πονηροῦ ἰσχυρισμοὺς εἶναι ἁπλὴ καὶ ξεκάθαρη: Ἡ ἔκταση τοῦ σημερινοῦ «φακελώματος» καὶ ἡ διαδραστικὴ λειτουργία τῶν συστημάτων εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων περιορισμένη καὶ μειωμένης ἀξίας, ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἔλεγχο καὶ τὴν διαχείριση τῶν συνταγματικὰ καὶ ἐθιμικὰ κατοχυρωμένων ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτη. Ἄλλο εἶναι π.χ νὰ ἐπιλέγουμε ἐμεῖς τί θὰ ξέρει καὶ τί δὲν θὰ ξέρει γιὰ μένα ἡ τάδε τράπεζα ἢ τὸ δείνα super market καὶ ἄλλο νὰ τροφοδοτῶ καθημερινά, μέσῳ τῆς ἀναγκαστικῆς καὶ εὐρείας χρήσης τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», μὲ χιλιάδες στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς καὶ δημόσιας ζωῆς μου τὶς γιγάντιες καὶ διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Ἄλλο δηλαδὴ νὰ ἐπιλέξεις νὰ φορᾶς μία σφιχτὴ γραβάτα καὶ ἄλλο νὰ δεχτεῖς νὰ σοῦ φορέσουν γιὰ πάντα «ἔξυπνες» ἠλεκτρονικὲς χειροπέδες.
.             Ἔτσι λοιπόν, ἕνα ἐπιχείρημα ποὺ τίθεται ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ΚτΠ εἶναι ὅτι καὶ σήμερα γίνονται διαρροὲς δεδομένων. Λένε: «καὶ σήμερα ὁ ἐφοριακὸς δὲν ἔχει πρόσβαση στὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα; Καὶ σήμερα δὲν ἔχει πρόσβαση ὁ ὑπάλληλος τῆς πολεοδομίας στὸν φάκελο οἰκοδομικῆς ἄδειας, ἢ ὁ ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου συγκοινωνιῶν στὸν φάκελο τῆς ἄδειας ὁδήγησης ἢ ὁ στρατιωτικὸς στὸν φάκελο τῆς θητείας τοῦ πολίτη; Μήπως οἱ σημερινοὶ διαχειριστὲς αὐτῶν τῶν ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ καὶ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ βάσεων δεδομένων εἶναι ἠθικοὶ ἐνῶ οἱ αὐριανοί, ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις θὰ εἶναι ἐνδεχομένως οἱ ἴδιοι, θὰ ἔχουν ἐλαστικότερες συνειδήσεις ἢ μειωμένες ἠθικὲς ἀντιστάσεις;»
.             Τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ θὰ εἶχε κάποια λογικὴ βάση ἂν συνέκρινε μεταξύ τους ὁμοειδῆ πράγματα. Ὅμως, ὅπως ἔχουμε περιγράψει προηγουμένως, ἄλλο εἶναι νὰ διαρρεύσουν π.χ οἱ πληροφορίες τοῦ συστήματος TAXIS τῆς ἐφορίας γιὰ τὴν περιουσιακή σου ἢ τὴν εἰσοδηματική σου κατάσταση, ἢ ἀκόμα καὶ οἱ καταναλωτικές σου συνήθειες, ὅπως τὶς ἔχει καταγράψει ἕνα super market μὲ τὴν συναίνεσή σου (χρήση ἐκπτωτικῆς κάρτας κλπ), καὶ λλο ν πουληθε ν «διαρρεύσει» τ πλρες προφίλ σου κα τεράστιος συγκεντρωμένος γκος πληροφοριν πο τ κατασκεύασε.
.             Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῆς σημερινῆς ἠλεκτρονικῆς καταγραφῆς κάποιων δεδομένων τοῦ πολίτη καὶ ἐκείνης ποὺ θὰ ὑπάρξει μὲ τὴν χρήση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη σὲ ἕνα περιβάλλον «Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης» εἶναι δυσθεώρητη καὶ μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ ἐκείνη ποὺ ἔχει μία σφεντόνα καὶ μία ἀτομικὴ βόμβα. Ὁ σημερινὸς λοιπὸν διαχειριστὴς τῆς βάσης δεδομένων π.χ μιᾶς ἐφορίας, μίας πολεοδομίας, ἑνὸς νοσοκομείου, μίας ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας, ἢ ἑνὸς super market, δὲν μπορεῖ νὰ διαρρεύσει καθολικὰ τὰ στοιχεῖα γιὰ ὅλους τοὺς πολίτες. Δὲν μπορεῖ ἔχει τὸ πλῆρες προφίλ, ἀλλὰ ἕνα ἐλάχιστο τμῆμα του. Δὲν μπορεῖ νὰ συνδυάσει πληροφορίες ἀπὸ διαφορετικὲς ὑπηρεσίες. Εἶναι ἀπίθανο ἕως ἀδύνατο. Πόσο δυνατν εναι μως ταν ο πληροφορίες εναι διασυνδεδεμένες π μόνες τους, ν «πακεταριστον» σ να φλασάκι κα ν σταλον που γῆς;
.             Στὸ πλαίσιο λοιπὸν τῶν ἀνωτέρω να πολ σημαντικ στοιχεο εναι ν μν ντικατασταθον λοι ο διαφορετικο κωδικο πο διαθέτουμε π ναν, δηλ τν ΑΜΚΑ. Πρέπει ἡ Ἐφορία νὰ μᾶς ταυτοποιεῖ μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸ ΑΦΜ, τὸ Ταμεῖο Ἀσφάλισης μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸν ΑΜΑ, τὸ Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸν ἀριθμὸ ἀδείας διπλώματος κ.ο.κ. Δν πρέπει ν πικρατήσει ΑΜΚΑ ς νιαος μοναδικς ριθμς ταυτοποίησης. Ἔτσι καὶ διαρροὴ ἐὰν ὑπάρξει (εἴτε ἀπὸ hackers εἴτε ἀπὸ ὑπάλληλο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης) νὰ μὴν μποροῦν νὰ συνδυαστοῦν τὰ στοιχεῖα καὶ νὰ προκύψει σὲ ἄλλον Η/Ὑ τὸ πλῆρες προφὶλ τοῦ πολίτη.
.             Εναι τεράστιος κίνδυνος πο δημιουργεται μ τν νοποίηση τν Βάσεων Δεδομένων πο δη ξελίσσεται, προκειμένου ν μπορε ν λειτουργήσει ΚτΠ. Δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ συμβεῖ αὐτό, κάτω μάλιστα ἀπὸ τὴν μύτη μας καὶ χωρὶς κἂν νὰ ἔχει ψηφιστεῖ ἀκόμα οὔτε τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση» ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη. Πρέπει λοι μας ν συνειδητοποιήσουμε τν κίνδυνο κα ν ντιδράσουμε στν ντισυνταγματικ κατασκευ «πουργικν ποφάσεων», οἱ ὁποῖες δίνουν στὴν οὐσία τὸ δικαίωμα στοὺς Ὑπουργοὺς νὰ κτίζουν τμηματικὰ καὶ κατὰ «πτέρυγα» τὴ νέα ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ μέσω τῶν ποικίλων Καρτῶν ποὺ ἐξαγγέλλουν. Ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ μόνο αὐτό. Θὰ πρέπει νὰ διασφαλισθεῖ ἡ ἀποκέντρωση τῶν στοιχείων. Δηλαδή, ὅτι κάθε δημόσιος ἢ ἰδιωτικὸς φορέας θὰ διατηρεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον τὰ στοιχεῖα ποὺ τὸν ἀφοροῦν καὶ μάλιστα αὐστηρῶς ἀπόρρητα.
.             Μόνο ς φιάλτης μπορε ν χαρακτηριστε τ νδεχόμενο τς «χρήσης» τς κατάχρησης ατς τς τεράστιας ξουσίας ποὺ θὰ παρέχει ὁ γιγάντιος ὄγκος τῶν συγκεντρωμένων πληροφοριῶν καὶ δεδομένων γιὰ τὸν κάθε ἕνα πολίτη, σὲ κυβερνήσεις, ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, μεγάλα ἰδιωτικὰ συμφέροντα κλπ. Καὶ μὴν μᾶς πεῖ κάποιος ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ βρεθοῦμε ξανὰ στὴν τραγικὴ θέση νὰ βιώσουμε κάποιο πραξικόπημα ἢ μία στρατιωτικὴ ἢ πολιτικὴ χούντα (ὢ μὴ γένοιτο). Τὴ θέση μας αὐτὴ τὴ στηρίζουμε στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δὲν ἀκολουθεῖ πάντοτε θετικὴ πορεία. Γιὰ σκεφθεῖτε πόσο «πολύτιμο» θὰ ἦταν ἕνα τέτοιο σύστημα σὲ φασιστικὰ-ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα: Χίτλερ, Στάλιν καὶ στὶς μέρες μας καθεστὼς Βόρειας Κορέας, καθεστὼς ΙΡΑΝ κ.ο.κ.
Ἔχει διατυπωθεῖ ὡς ἀξίωμα, στὰ πλαίσια τῆς κοινωνικῆς διαχείρισης τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, ὅτι «κάθε λάθος ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ συμβεῖ, θὰ συμβεῖ ὁπωσδήποτε». Ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, οἱ μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις τοῦ 20ου αἰώνα, καὶ σὲ ἐπίπεδο ὑψηλῆς τεχνολογίας καὶ διοικητικῆς ἀσφάλειας, ὑπέστησαν ὀλέθρια πυρηνικὰ ἀτυχήματα μὲ ἐκρήξεις ποὺ ἐπέφεραν τεράστιες ἀπώλειες. Γι’ αὐτὸ πολλὲς χῶρες, ἀντιπαρῆλθαν τὸν πειρασμὸ τὴν φθηνότερη, ἀλλὰ ἐπικίνδυνη λύση, καὶ ἀποφάσισαν νὰ μὴ χρησιμοποιήσουν πυρηνικὴ ἐνέργεια (ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς καὶ ἡ Ἑλλάδα). Ἡ ἀναλογία εἶναι μεταφορική, ἀλλὰ προφανής. Ἡ ὑποχρεωτικὴ συγκέντρωση ἑνιαίας ἠλεκτρονικῆς πληροφορίας γιὰ κάθε πολίτη μέσῳ τῆς ΚΠ, ἀφήνει ἀνοικτὴ τὴν πόρτα γιὰ μία ἐπίσης τρομακτικὴ ἔκρηξη ἀποδέσμευσης τῆς συγκεντρωμένης πληροφορίας: τὸν ἐπικίνδυνο τραυματισμὸ ἢ καὶ τὴν ἀπειλὴ θανάτου τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

ΠΗΓΗ: (tideon, ἀπὸ ID-ont)

, ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

ΙΝΔΙΑ:
Τ
μεγαλύτερο πρόγραμμα βιομετρικν ταυτοτήτων στν κόσμο
ε
ναι γεγονός.

.        Ἡ  Ἰνδία ἔχει ξεκινήσει ἕνα πανεθνικὸ πρόγραμμα ποὺ θὰ περιλαμβάνει τὴν χορήγηση ἑνὸς μοναδικοῦ ἀριθμοῦ ἀναγνώρισης (UID) γιὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ 1.2 δισεκατομμύρια κατοίκους της.
.      Ἡ Jahangirpuri εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες παραγκουπόλεις στὴν ἰνδικὴ πρωτεύουσα, τὸ Δελχί, ἡ περιοχὴ ποὺ μένουν κυρίως ρακοσυλλέκτες καὶ ἐργάτες σκουπιδιῶν. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ὅμως βρίσκονται ἔξω ἀπὸ ἕνα μικρὸ γραφεῖο, περιμένοντας ὑπομονετικά. Καθὼς κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς πηγαίνει στὸ ἐσωτερικό, δύο νεαροὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες εἰσάγουν τὰ στοιχεῖα τους σὲ ἕναν ὑπολογιστή, πρὶν τοὺς φωτογραφήσουν καὶ σαρώσουν τὰ δακτυλικά τους ἀποτυπώματα καὶ τὴν ἴριδα. Σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα, κάθε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς ἀναγνώρισης θὰ πρέπει νὰ συνδέεται μὲ τὰ βιομετρικὰ δεδομένα τοῦ παραλήπτη χρησιμοποιώντας τρεῖς διαφορετικὲς μορφὲς πληροφόρησης – δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, σάρωμα ἴριδας, καὶ εἰκόνες τοῦ προσώπου. Καὶ τὰ δέκα δάκτυλα τοῦ χεριοῦ θὰ πρέπει νὰ καταγράφονται, καὶ τὰ δύο μάτια νὰ σαρώνονται.
.             Τὸ ἔργο κατευθύνεται ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ Ταυτοποίησης τῆς Ἰνδίας (UIDAI), μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι τὸ κάνουν γιὰ τὴν πρόληψη τῆς κλοπῆς ταυτότητας καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀπάτης. Ὑπάρχουν ἀνησυχίες γιὰ τὸ κόστος τοῦ προγράμματος, τὶς ἐπιπτώσεις του στὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια καὶ φόβοι ὅτι τὰ δεδομένα θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ διάφορα πρόσωπα. «Λένε ὅτι ἔτσι θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ μειώσουν τὴ διαφθορὰ καὶ τὴ διαρροή. Ποιοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποῦ πρόκειται νὰ τὸ ἐλέγξουν αὐτό; Ἡ ὑπόθεση εἶναι ὅτι ἡ τεχνολογία εἶναι οὐδέτερη καὶ δὲν μπορεῖ νὰ χειραγωγηθεῖ», λέει ὁ Usha Ramanathan, ἕνας ἀνεξάρτητος νομικὸς ἐρευνητής, ὁ ὁποῖος ἔχει ξεκινήσει ἐκστρατεία ἐναντίον τὸ UID. «Ὅμως ὅ,τι κάνει ἡ τεχνολογία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ποιὸς τὴν ἐλέγχει. Ἐνῶ τὸ ὅλο σύστημα εἶναι διεφθαρμένο, συγκεντρώνονται τὰ στοιχεῖα καὶ τὰ παραδίδουμε στοὺς ἴδιους ἀνθρώπους. Τί νόημα ἔχει;»

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ 

, , ,

Σχολιάστε