Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ στὸ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΛ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ερωμένοι προσέφυγαν στ ΣτΕ
γι
τς νέες στυνομικς ταυτότητες

Ἀναφορὰ γίνεται καὶ στὸ κείμενο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου «Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν»

18.06.2018

.             Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καλεῖται νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὴν τύχη τῶν ταυτοτήτων νέου τύπου, οἱ ὁποῖες θὰ τεθοῦν σὲ κυκλοφορία μετὰ τὴν προσφυγὴ ποὺ κατέθεσαν τέσσερις ἱερωμένοι, ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» καὶ δύο δικηγόροι.
.             Στὴν προσφυγή τους ζητοῦν τὴν ἀκύρωση τῆς κοινῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης ποὺ ἀνάβει τὸ «πράσινο φῶς» στὶς νέες ἀστυνομικὲς ταυτότητες ποὺ περιέχουν «RFID chip» τὸ ὁποῖο θὰ καταγράφει προσωπικὰ στοιχεῖα τοῦ κατόχου τους μεταξὺ τῶν ὁποίων μητρῶο κοινωνικῆς ἀσφάλισης (ΑΜΚΑ), ὁμάδα αἵματος καὶ rhesus (προαιρετικὰ) κ.ἄ. ἐπισημαίνοντας πὼς  δὲν προβλέπονται ἐναλλακτικὰ μέτρα-λύση γιὰ τοὺς ἀντιρρησίες λόγῳ θρησκευτικῆς συνείδησης.
.             Ὅπως ἀναφέρουν, ὁ νέος τύπος ἠλεκτρονικῶν ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων, εἶναι ἀντίθετος σὲ σειρὰ Συνταγματικῶν διατάξεων, στὸν Χάρτη Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ), στὴν Οἰκουμενικὴ Διακήρυξη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν περὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τὴ νομοθεσία.
.             Ὑπογραμμίζουν δὲ ὅτι τὰ  στοιχεῖα ποὺ περιλαμβάνονται στὸ «RFID chip» τῶν νέων ταυτοτήτων, χωρὶς νὰ ἔχει προηγηθεῖ ἡ συγκατάθεση τῶν πολιτῶν, ἀποτελοῦν προσωπικὰ δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτήρα, τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ κάθε πολίτη, ἐνῶ ἀποθηκεύεται καὶ ἐλέγχεται  κάθε συναλλαγή του εἴτε μὲ τις  δημόσιες εἴτε μὲ τὶς ἰδιωτικὲς ὑπηρεσίες.
.             Ἐπιπλέον, τονίζουν πὼς τὸ τσιπάκι θὰ δείχνει διαρκῶς τὴν ἀκριβῆ γεωγραφικὴ θέση τοῦ πολίτη.
.             Μάλιστα, στὴν προσφυγὴ γίνεται ἀναφορὰ στὸ κείμενο τοῦ Ἁγίου Παισίου: «Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν» στὸ ὁποῖο, ὅπως ὑπογραμμίζουν, ὅλα αὐτὰ εἶχαν προβλεφθεῖ προσθέτοντας ὅτι ἔχουν συγκεντρωθεῖ τρια ἑκατομμύρια ὑπογραφὲς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν οἱ ὁποῖοι καταδικάζουν τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα.

 

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

 

 

Διαφήμιση

,

Σχολιάστε

«ΑΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΗ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ καὶ «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ» ΕΦΙΑΛΤΕΣ

Βιομετρικὴ ταυτότητα,
«ἀταυτοποίητη» Κυβέρνηση,
«ταυτοποιημένοι Ἐφιάλτες»

   .                 Δακρύζει ἡ Ἱστορία; Κάποτε ναί! Ὅ­πως τότε. Ποὺ τὴν ξάφνιασε γυναι­κεία φωνή. Εἶχε πέσει, λένε, σιγὴ θα­νάτου. Φόβος καὶ τρόμος. Τότε ἡ Ἱ­στο­ρία ἄκουσε φωνὴ παράδοξη. Μιὰ φωνή, 300 στόματα – μανάδες: «Ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς»! Καὶ οἱ 300 τιτάνες τοῦ Λεωνίδα πέταξαν στὶς Θερμοπύλες. Ἐκεῖ στάθηκαν. Ἀντίκρυ στὸν ἥλιο. Ἀντίκρυ στὸ θάνατο. Καὶ κοίταξαν κατάματα τὸ ἀ­σιατικὸ θηρίο καὶ τὸ μαρμάρωσαν. Γιὰ πάντα. Τὰ ἄλλα εἶναι λεπτομέρειες.
Ἄ! καὶ κάτι ἀκόμα.
Ὁ Ἐφιάλτης!
Αὐτὸς ποὺ διαχρονικὰ ἐκπληρώνει τὸν ποιητικὸ λόγο:
«Τιμὴ σ᾿ ἐκείνους ὅπου στὴ ζωή των
ὅρισαν καὶ φυλάγουν Θερμοπύλες…
Καὶ περισσότερη τιμὴ τοὺς πρέπει
ὅταν προβλέπουν (καὶ πολλοὶ προβλέπουν)
πὼς ὁ Ἐφιάλτης θὰ φανεῖ στὸ τέλος,
κι οἱ Μῆδοι ἐπιτέλους θὰ διαβοῦνε».
Καὶ διάβηκαν τότε. Μὰ ἦταν ἤδη νικημένοι. Κι ἔφτασαν νεκροὶ γιὰ νὰ ταφοῦν στὴ Σαλαμίνα.
.             Ἔτσι καὶ τώρα. Οἱ Μῆδοι ξαναφαίνον­ται περισσότερο ἀπειλητικοὶ ἀπὸ τότε. Διότι τώρα ἐπιδιώκουν νὰ ὑποδουλώσουν τὸ πνεῦμα. Καὶ δὲν ἔρχονται πιὰ ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Ἐπελαύνουν ἀπὸ τὴ Δύση. Ναί, ἀπὸ τὴν ἄγρια Δύση. Ἡ εἴ­δηση δημοσιεύτηκε στὰ τέλη τοῦ περασμένου Ἀπριλίου σὲ ἀνταπόκριση τῆς ἐφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» καὶ λέει ὅτι τὰ ἀμερικάνικα πεν­ταγωνικὰ γεράκια ἀπαιτοῦν νὰ ἀλλάξουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες τὶς ταυτότητές μας: νὰ πάρουμε νέες, ἠλεκτρονικές, ποὺ θὰ περιέχουν βιομετρικὰ στοιχεῖα, γιὰ νὰ μὴν μπο­ροῦν νὰ πλαστογραφοῦνται. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη ἔχει ἤδη ξεκινήσει νὰ τρέχει τὴ διαδικασία μὲ τὴ σύσταση δύο ἐπιτροπῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία ἀσχολεῖται μὲ τὸ νομοπαρασκευαστικὸ κομμάτι καὶ ἡ ἄλλη μὲ τὶς τεχνικὲς προδιαγραφές. Ἡ Οὐάσινγκτον ζητάει ἐπιτακτικὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ γρηγορότερο δυνατὸν ἡ διαδικασία, καθώς, σὲ διαφορετικὴ περίπτωση, ἀπὸ τὸ 2017 μπο­ρεῖ νὰ ὑπάρξει ἀποπομπὴ τῆς Ἑλ­λάδας ἀπὸ τὸ πρόγραμμα ἀπαλλαγῆς ἔκδοσης βίζας (Visa Waiver Program), γιὰ τοὺς Ἕλληνες ποὺ ταξιδεύουν στὴν Ἀμερική.
.                 Ἀξιωματοῦχος τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη ἀναφέρει στὸν «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ»: «Ἄσχετα μὲ τὸ τί ζη­τᾶνε οἱ Ἀμερικανοί, ἐμεῖς ἔπρεπε οὕ­τως ἢ ἄλλως νὰ ἐκδώσουμε Δελτία ταυτότητας, διότι αὐτὸ ἀποτελεῖ – μεταξὺ ἄλλων – δέσμευση τῆς χώρας μας πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀπὸ τὸ 2006. Μέχρι τὰ μέσα τοῦ Ἰουνίου 2016 οἱ ἐπιτροπὲς θὰ παραδώσουν ἕτοιμους τοὺς φακέλους μὲ τὶς προτάσεις τους. Στὴ συνέχεια, θὰ δοθεῖ ἡ πολιτικὴ ἔγ­κριση καὶ θὰ προχωρήσουμε στὴ νομοθέτηση τῶν νέου τύπου ταυτοτήτων. Κατόπιν, θὰ γίνει ὁ διαγωνισμὸς γιὰ τὸν ἀνάδοχο καί, ἂν ὅλα πᾶνε καλά, με­τὰ ἀπὸ τρεῖς μῆνες θὰ πέσουν οἱ ὑ­πογραφές. Ἐκτι­μᾶ­με ὅτι οἱ πολίτες θὰ ἔχουν στὰ χέρια τους τὰ σύγχρονα ἔγ­γραφα τὴν ἄνοιξη ἢ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2017».
.            Αὐτὰ ἀπὸ τὴν ἀνταπόκριση. Ὅμως… δὲν εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ προθυμία τῆς Κυβέρνησης νὰ πειθαρχήσει στὶς ἀ­παι­τήσεις τῆς ἀμερικάνικης πλανηταρχίας; Καὶ μάλιστα μὲ τέτοια ταχύτητα; Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τὴν κάνει τόσο πειθαρχική;
.                  Ὁ ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας σὲ δηλώσεις του γιὰ τὸ θέμα στὴ δημόσια τηλεόραση εἶχε τονίσει: «Πρέπει νὰ ἔχουμε μία ταυτότητα σύγχρονη, ποὺ νὰ ἔχει ἀξιοπιστία ὡς ἔγγραφο, ποὺ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ πλαστογραφηθεῖ εὔκολα. Ἑπομένως προ­χωρᾶμε. Ὑπάρχει κάποιο οἰκονομι­κὸ κόστος, δὲν θέλουμε νὰ ἐπιβαρύνου­με τὸν πολίτη, ὑπολογίζουμε γύρω στὰ δέκα εὐρὼ θὰ κοστίσει κάθε ταυτότητα».
.                Μάλιστα! Τώρα μᾶς ἔπεισε ὁ κ. Ὑ­πουργός. Τὸ πρόβλημά μας λοιπὸν εἶ­ναι τὰ 10 €! Ἀπὸ τὰ 10 € ἐπιβαρύνεται ὁ πολίτης, κ. Ὑπουργέ, ἢ ἀπὸ τὴν τυραννία τῆς στυγνῆς σιωνιστικῆς αὐτοκρατορίας στὴν ὁποία τὸν παραδίδετε; Δὲν προβληματίζεστε καθόλου; Ἐσεῖς, μιὰ ὑποτίθεται ἀριστερὴ Κυβέρνηση, σκύβετε τὸ κεφάλι δουλικὰ μπροστὰ στὴν πιὸ ὠμὴ μορφὴ καπιταλιστικῆς δουλείας; Καὶ βιάζεστε τόσο πολὺ νὰ τὸ κάνετε; Γιατί;
.               Ἀπάντηση στὸ καίριο αὐτὸ ἐρώτημα δίνει κάποιο ἄλλο σημεῖο τῆς ἀνταποκρίσεως τοῦ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ». Ὅλο αὐτό, μᾶς λέει, εἶναι ἡ πρώτη φάση. «Σὲ δεύτερο χρόνο, θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀναβάθμισης τῶν στοιχείων, καθὼς τελικὸς στόχος εἶναι τὸ μικροτσὶπ νὰ περιέχει πληροφορίες ποὺ σχετίζον­ται μὲ τὸ ἰατρικὸ ἱστορικὸ καὶ τὴν ἀσφάλιση τοῦ κατόχου, ὅπως καὶ τὸ ΑΦΜ… ἐνῶ τὰ μέλη τῆς ἁρμόδιας ἐπιτροπῆς, ὅπως ἀναφέρουν ἀξιόπιστες πηγές, λαμβάνουν σοβαρὰ ὑπόψιν τοὺς περιορισμοὺς ποὺ προ­βλέπον­ται ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων».
.                   Ἐδῶ λοιπὸν βρίσκεται τὸ μυστικό. Πᾶ­νε νὰ μᾶς φέρουν τὴ φριχτὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα. Ὅ,τι πάσχισαν μανιωδῶς νὰ ἐπιβάλουν προ­ηγούμενες Κυβερνήσεις – δεξιές, κεν­τροδεξιές, κεντροαριστερές – καὶ ἀπέτυχαν παταγωδῶς, πῆρε τὸ μονοπάτι τοῦ Ἐφιάλτη γιὰ νὰ τὸ πραγματοποιήσει ἡ δῆθεν ἀριστερὴ Κυβέρνηση.
.                  Καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη μεταβάλλεται σὲ Ὑπουργεῖο Προ­δοσίας τοῦ Πολίτη, ἀφοῦ παραδίδει τὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν στοὺς ἐπίδοξους τυράννους τῆς γῆς. Τραγικὴ ἐ­πιλογή. Διότι οὐσιαστικὰ προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ παγκόσμια δικτατορία ποὺ θὰ ἐλέγχει τὰ πάντα καὶ θὰ δημιουργήσει τὴν ὑποδομὴ γιὰ τὸ σύστημα, ποὺ περιγράφεται στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως ὡς ἡ μέθοδος μὲ τὴν ὁποία ὁ Ἀντίχριστος θὰ κυριαρχήσει στὸν κόσμο.
.               Γι᾿ αὐτὸ πρέπει τὸ ὕπουλο σύστημα νὰ χτυπηθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μὲ προσ­φυγὲς στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Ἂν βρεθοῦν 300 νέοι τιτάνες νὰ ἀντισταθοῦν στὴν ἐπέλαση τῶν Μήδων τῆς Δύσης, ἡ Ἱστορία θὰ δακρύσει ξανά. Καὶ οἱ ἀλλόφρονες Μῆδοι τοῦ Σιωνισμοῦ στὸ τέλος θὰ ταφοῦν στὴ «Σαλαμίνα» τῆς αὐθάδειάς τους.

, ,

Σχολιάστε

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ (Ἅγιον Ὄρος)

Ἅγιον Ὄρος: Ἄρνησις Παραλαβῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη
ἤ οἱασδήποτε παρεμφεροῦς ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πρός τόν/τήν:
Πρόεδρο τῆς Κυβέρνησης
καί τοῦ Σύριζα κ. Τσίπρα Ἀλέξιο

Πρόεδρο τῆς Βουλῆς
κ. Βούτση Νικόλαο

Πρόεδρο τῆς Νέας Δημοκρατίας
κ. Μητσοτάκη Κυριάκο

Πρόεδρο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς
κ. Μιχαλολιάκο Νικόλαο

Πρόεδρο τῆς Δημοκρατικῆς Συμπαράταξης 
κ. Γεννηματᾶ Φωτεινή

Γ. Γ. Τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδας 
κ. Κουτσούμπα Δημήτριο

Πρόεδρο τοῦ Κόμματος Τό Ποτάμι
κ. Θεοδωράκη Σταῦρο

Πρόεδρο τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων
κ. Καμμένο Παναγιώτη

Πρόεδρο τῆς Ἕνωσης Κεντρώων
κ. Λεβέντη Βασίλειο

καί τούς λοιπούς κ.κ. Βουλευτές
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου

Καρυές, Ἅγιον Ὄρος, 4/17-4-2016

Θέμα: Ἄρνησις Παραλαβῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη
ἤ οἱασδήποτε παρεμφεροῦς ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητος

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε τῆς Κυβέρνησης,
Ἀξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,

.              Μετά βαθείας θλίψεως καί μεγίστης ἐκπλήξεως πληροφορούμεθα τήν πρόθυμον καί ἐσπευσμένην πρόθεσιν τῆς Κυβερνήσεως νά ὑλοποιήσῃ τίς ἔξωθεν ἐντολές σκοτεινῶν κέντρων, διά τήν ἐπιβολήν τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πρός δημιουργίαν δέ συγχύσεως καί παραπλανήσεως τῆς ἀντιδρώσης συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, δρομολογεῖ καί τήν παράλληλον προώθησιν τῆς λεγομένης Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ὑψηλῆς ἀσφαλείας. Καί ὅλα αὐτά κάτω ἀπό ἕνα πέπλο μυστικότητος, ἀσάφειας καί διαχεομένων ἀντιφατικῶν πληροφοριῶν, ὅσον ἀφορᾶ τίς προδιαγραφές τους.
.             Θεωροῦμε τά ἀνωτέρω ὡς τά πλέον Ἀντίχριστα, ἀνθελληνικά, ἀντιλαϊκά, ἀντιδημοκρατικά (φασιστικά) καί ἀντισυνταγματικά νομοθετήματα ἐξ ὅλων ὅσα ἡ παροῦσα Κυβέρνησις, ἀλλά καί οἱ πρό αὐτῆς, ἔχουν νομοθετήσει, ἀποσκοποῦσαι στήν πνευματικήν καί σωματικήν ἐξόντωσιν τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ μας.
.                Τήν ἔκπληξίν μας κορυφώνει τό γεγονός ὅτι μόλις πρό ἔτους τό ἐν λόγῳ νομοσχέδιον εἶχε δεχθεῖ εἰς ποσοστόν 98% (!) ἀρνητικά σχόλια κατά τήν σχετικήν διαβούλευσιν, πού εἶχαν ἀναγκάσει τήν Κυβέρνησιν νά ἀποσύρῃ τίς ἐπίμαχες περί «Κάρτας τοῦ Πολίτη» διατάξεις!
.              Τήν δέ βεβαιότητά μας περί ὑποταγῆς ἄνευ ὅρων σέ ἔξωθεν ἐντολές ἐπισφραγίζει, ἀφ’ ἑνός μέν, τό ὅτι ὁ νῦν Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας –μόλις πρό ὀλίγων ἐτῶν (2010)– εἶχε ἐντόνως ἀντιδράσει, καταθέτοντας σχετικήν ἐπερώτησιν μεθ’ ἱκανῆς ἐπιχειρηματολογίας, στήν προσπάθειαν ψηφίσεως τῆς ἐν λόγῳ «Κάρτας τοῦ Πολίτη», ὑπό τῆς τότε Κυβερνήσεως τοῦ Γ. Παπανδρέου, ἀφ’ ἑτέρου δέ, τό ὅτι τό συγκυβερνῶν κόμμα, τό παρουσιαζόμενον πρός ψηφοθηρίαν ὡς Ὀρθόδοξον καί Πατριωτικόν, ἔχει ἐν προκειμένῳ κυριολεκτικῶς «καταπιεῖ τήν γλῶσσαν του».
.               Ἀκολουθώντας τίς θεόπνευστες διδασκαλίες τοῦ Ἁγίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Παϊσίου –τοῦ πλέον λαοφιλοῦς συγχρόνου Ἁγίου μας, ὄχι μόνον πανελληνίως, ἀλλά καί παγκοσμίως– δηλοῦμεν ὅτι, χάριτι καί βοηθείᾳ Χριστοῦ, δέν πρόκειται –διά λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως καί προσωπικῆς ἐλευθερίας– νά παραλάβωμεν τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη», οὔτε οἱανδήποτε ἄλλην παρεμφερῆ ἠλεκτρονικήν ταυτότητα.
.            Σᾶς ἐνημερώνουμε δέ ὅτι μαζί μας ἀντιδροῦν ὄχι μόνον οἱ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμμονασταί μας (βλ. ἐπανειλημμένας ἀνακοινώσεις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους στά συνημμένα), ὄχι μόνον ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (βλ. σχετικήν ἐγκύκλιόν της ὡς καί ἑτέραν ἀνακοίνωσίν της στά συνημμένα), ὄχι μόνον ὁ πιστός Ἑλληνικός λαός [ἤδη ἄνω τῶν 100.000 ἔχουν ἐνυπογράφως δηλώσει στό διαδίκτυο (βλέπε orthros.eu) ὅτι δέν θά παραλάβουν τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη»], ἀλλά καί ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἀδιαφόρων γιά λόγους πίστεως ἢ ἀκόμα καί δεδηλωμένων ἀθέων, πού ἀντιδροῦν διά τήν κατάφορον παραβίασιν τῆς προσωπικῆς τους ἐλευθερίας (ἐνδεικτική ἡ προαναφερθεῖσα πρόσφατος ἀρνητική διαβούλευσις σέ ποσοστόν 98%).
.             Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ὅποιος ἐξ ὑμῶν ὑπερψηφίσῃ τά ἐν λόγῳ νομοθετήματα, εἶναι πασιφανές ὅτι ἔχει ἐξαναγκασθῇ νά ψηφίσῃ τήν πολιτικήν του αὐτοκτονίαν.

.               Πιστεύομεν ὅτι ἡ εὐσπλαχνία καί ἡ μακροθυμία τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας, δυσωπουμένη ἀπό τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου –ἐφόρου τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν τόπου– καί τῶν Ἁγίων μας, δέν ἐγκατέλειψε τήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα μας –παρά τίς ἁμαρτίες μας– καί ὅτι σύντομα θά διασκορπίσῃ τίς ἐπιβουλές τῶν ἐχθρῶν της.
.               Πρός λεπτομερεστέραν καί διεξοδικωτέραν ἐνημέρωσίν σας, πέραν τῶν ἄλλων, σᾶς συναποστέλλομεν συνημμένως καί τά:

Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, «Ἀντίχριστος – 666  – Κάρτες – Ταυτότητες  – Χάραγμα».
Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου, «“Κάρτα τοῦ Πολίτη”: Ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο».
Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱ. Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, «Ἡ ἄρνηση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ὡς ὁμολογία πίστεως».
Δημ. Χιωτακάκου, Διδάκτορος Πληροφορικῆς Πανεπιστημίου Μάντσεστερ, «Κάρτα Πολίτη, Γνωμάτευση διά τήν Κυβέρνησιν».
Μίαν ἐκ τῶν Ἀνακοινώσεων τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Μίαν ἐκ τῶν Ἐγκυκλίων τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἀναμένοντας τίς ἐπιβεβλημένες ἐνέργειές σας πρός ματαίωσιν τῶν ἀντιχρίστων σχεδιασμῶν,

Διατελοῦμεν μετά Τιμῆς,

 • Γαβριήλ Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Ὁσίου Χριστοδούλου (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου), μετά τῆς συνοδείας.

 • Γαβριήλ Ἱερομόναχος, Καψάλα.

 • Ἀρσένιος Ἱερομόναχος, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου «Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου – Παναγούδα» (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου), μετά τῆς συνοδείας.

 • Εὐθύμιος Ἱερομόναχος, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, (Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα), μετά τῆς συνοδείας.

 • Ἀντώνιος Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, (Ἱ. Μ. Παντοκράτορος).

 • Νικόδημος Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Νεκταρίου (Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα)

 • Νικόδημος Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου (Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας).

 • Ἀρσένιος Μοναχός, Γέρων τῆς Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Γερασίμου, Ἱ. Σκήτης Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου).

 • Συμεών Μοναχός, Γέρων τοῦ Ἱ. Κελλίου Παναγία τοῦ Καζάν (Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα

__________

*Τό Ὑπόμνημα αὐτό ἔχει ἤδη ἀποσταλεῖ προσωπικά σέ ὅλους τούς παραλῆπτες, πού ἀναγράφονται ἀνωτέρω. Στό προηγούμενο τεῦχος τῆς  «Παρακαταθήκης» δημοσιεύσαμε στά Σχόλια καί ἄλλες ὑπογραφές Ἁγιορειτῶν, πού συνόδευαν παρόμοιο ἐκτενέστερο κείμενο. Πιστεύουμε ὅτι θά ὑπάρξουν καί ἄλλα ἀνάλογα κείμενα μέ ὑπογραφές. 

ΠΗΓΗ:epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛ. TAΥΤΟΤΗΤΟΣ 07.02.16 (Ἡ ἠλεκτρ. κάρτα θὰ ἐπιβληθεῖ μέσα στὸ 2016 γιά νά «διευκολύνουν» τοὺς πολίτες, ὅπως «διευκόλυναν» χιλιάδες αὐτόχειρες μέχρι τώρα λόγῳ χρεῶν

Σύσσωμος ὁ ἑλληνικός λαός ἑνώνοντας τήν φωνή του, κατεβαίνει

7 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 3μμ. στά Προπύλαια

στήν μεγάλη συγκέντρωση-διαμαρτυρία πού ὀργανώνουν Ὀρθόδοξοι σύλλογοι, φορεῖς, ὀργανώσεις καί σωματεῖα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ γιά νά δηλώσουν τήν ἀντίθεσή τους

1) στή νέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ πού ὕπουλα καί ἐκβιαστικά θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν οἱ κυβερνῶντες,
2) στό ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ τῆς ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
3) στήν ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
4) στήν ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ τῶν ΑΓΟΡΩΝ
5) στήν ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ καί τήν ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ΛΑΩΝ
6) στήν ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ

Μετά τό πέρας τῶν ὁμιλιῶν θά πραγματοποιηθεῖ πορεία στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων (πλατεία Συντάγματος).

SygkentrwsiKarta

ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ

.                  Χωρίς ἐνδοιασμούς οἱ κυβερνῶντες μᾶς ἀνακοινώνουν τήν ἐπιβολή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μέ τσιπάκι, στήν ὁποία θά περιλαμβάνονται μεταξύ ἄλλων ὁ ἀριθμός ταυτότητας, τό ΑΦΜ καί τό ΑΜΚΑ μέσα στό 2016. Καί αὐτό γιά νά μᾶς «διευκολύνουν», ὅπως «διευκόλυναν» χιλιάδες αὐτόχειρες μέχρι τώρα λόγῳ χρεῶν. Παρά τά συντριπτικά ἀποτελέσματα τῶν δημοσίων διαβουλεύσεων κατά τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ἡ νεοταξική ἡγεσία τῆς χώρας μας ἀδιαφόρησε καί προσπαθεῖ πάσῃ θυσίᾳ νά ὑλοποιήσει τήν ἔκδοση τῆς ΚτΠ.
.               Ἄς δοῦμε ὅμως συνοπτικά τά κυριώτερα ἀπό τά ὑπόλοιπα δυναστικά μέτρα τῶν κυβερνητῶν μας:

 • Μειοδοσία στά ἐθνικά θέματα καί παραχώρηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας

 • Mείωση μισθῶν και συντάξεων

 • Δυσβάστακτοι κατασκευασμένοι φόροι

 • Πλειστηριασμοί σπιτιῶν

 • Τό πανδοχεῖο-Ἑλλάδα : Προσφορά, χωρίς μελετημένη ἐθνική στρατηγική, ἀλόγιστης φιλοξενίας σέ ἀτέλειωτο ἀριθμό ταλαιπωρημένων προσφύγων καί μεταναστῶν, ἀγνώστων στοιχείων καί σκοπῶν. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς θά εἶναι ἡ ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς συνθέσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πατρίδας μας.

 • Καταπάτηση Συντάγματος

 • Πολεμική κατά τῆς γλώσσας, τῆς ἱστορίας, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδοξίας

 • Θεσμοθέτηση τοῦ βδελυροῦ καί ἀπαράδεκτου συμφώνου συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ

 1. Ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη εἶναι συνδεδεμένη μέ βάσεις δεδομένων, ὅπου σύντομα θά περιέχονται ἅπαντα τά προσωπικά δεδομένα ὅλης τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς, τά ὁποῖα μέσω τῶν hackers θά εἶναι προσβάσιμα, ἀκόμη καί στούς ἐχθρούς μας. Καί τό τραγικότερο, οἱ ἐξουσιαστές θά προσθέτουν ὅ,τι θέλουν χωρίς νά μᾶς ρωτήσουν. Χωρίς αὐτήν τήν ΚτΠ θά εἶναι ἀδύνατη ἡ ἄσκηση θεμελιωδῶν ἀστικῶν, οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτικῶν δικαιωμάτων.

 2. Ἡ “Κάρτα τοῦ Πολίτη”, ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶναι ὁ ἀρραβώνας τοῦ τελικοῦ σφραγίσματος. Λέει ὁ ἴδιος χαρακτηριστικά στά «Σημεῖα τῶν καιρῶν»: «…Πίσω λοιπόν ἀπό τό τέλειο σύστημα “κάρτας ἐξυπηρετήσεως” ἀσφάλειας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντίχριστου……». Τά λεγόμενα τοῦ ὁσίου Παϊσίου εἶναι ἑρμηνεία τῶν ὅσων λέει ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, γιά τά ἔσχατα : «Τήν ἐποχή ἐκείνη, ὅποιος δέν δεχθεῖ νά χαραχθεῖ στό δεξί του χέρι ἤ στό μέτωπο ὁ ἀριθμός ἤ τό ὄνομα θηρίου, “…μή δύνηται ἀγορᾶσαι ἤ πωλῆσαι…”»

 3. Ἡ ἀπειλή μετά τήν ἔκδοση τῆς Κάρτας θά εἶναι: Ἄν δέν δεχθεῖς νά λάβεις τόν κωδικό ἀριθμό σου καί τήν “Κάρτα”, δέν θά λάβεις τὀ μισθό, τή σύνταξη, τό ἐπίδομα, τήν ἰατρική σου περίθαλψη. Κοινός παρανομαστής ὁ ἐκβιασμός. Σήμερα ἡ ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου καί ἡ ἀπειλή στερήσεως τῶν ἀναγκαίων. Τελικό ζητούμενο ἡ ἀποδοχή καί προσκύνηση τοῦ θηρίου.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΑΥΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ;

.                  Ὁ ἱερομάρτυς καί ἐθναπόστολος ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός συνιστοῦσε στούς ἤδη σκλάβους ἀδελφούς μας: Μή φοβηθεῖτε ὁ,τιδήποτε κι ἄν οἱ ἐχθροί σᾶς πάρουν. Μόνον τόν Χριστό καί τήν ψυχή σας δέν θά κατορθώσουν νά σᾶς πάρουν, ἄν ἐσεῖς δέν τούς τά παραχωρήσετε. Μέ τήν παραλαβή τῆς Κάρτας ὡς τό προστάδιο τοῦ σφραγίσματος δέν πουλᾶμε καί τά δύο; Καί τό Εὐαγγέλιο καί τόν ἑαυτό μας;

ΓΙ᾽ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ

 1. Νά ἀντισταθοῦμε στά καταχθόνια ἰδιοτελῆ σχέδια τῶν ξένων ἐχθρῶν καί τῶν «ἡμετέρων», ἐπειδή διακυβεύεται ἡ ἐθνική μας ἀκεραιότητα καί ὁ ἐπί αἰῶνες μοναδικός θεανθρώπινος πολιτισμός μας. Καί μόνο γι’ αὐτήν τήν ἐφιαλτική ὀργουελική προοπτική ἐπιβολῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἀξίζει, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ὕπαρξη τοῦ ἀριθμοῦ 666, νά ἀγωνιστοῦμε γιά τήν μή ἐπιβολή τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἔτσι ἔκαναν οἱ πολίτες τῆς Μ. Βρετανίας πού κατάφεραν νά πετύχουν τήν ἀκύρωση εἰσαγωγῆς της στή χώρα τους, ἔχοντας ὡς ἐπιχειρήματα τήν φαλκίδευση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τους.Πολλῷ μᾶλλον ἐμεῖς πρέπει νἀ ἀγωνιστοῦμε ἐφόσον σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες στήν ΚτΠ θά ὑπάρχει ὁ δυσώνυμος ἀριθμός.

 2. Σέ περίπτωση ἐκδόσεως τῆς ΚτΠ νά ἀρνηθοῦμε τήν παραλαβή τῆς “Κάρτας”, πράξη πού συνιστᾶ δημόσια ὁμολογία Πίστεως. Ὁ Χριστός, ζητᾶ ἀπό τόν πιστό, ἄν Τόν ἀγαπᾷ, νά μήν δεχθεῖ τό «σφράγισμα» τοῦ Ἀντιχρίστου, πού θά τοῦ δώσει τήν δυνατότητα νά συναλλάσσεται καί νά ἐξασφαλίσει τήν ἐπιβίωσή του.

 3. Νά καθιερώσουμε πρωϊνή προσευχή μέ τό κομποσχοίνι, ταπεινῶς ἱκετεύοντας «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με», ἐννοώντας ὅλους τούς ἀδελφούς συν-Ἕλληνες.

 4. Τέλος νά μήν ξεχνᾶμε τό ἐν Χριστῷ μαρτύριο πού μπορεῖ νά τοποθετήσει νέα βαθιά θεμέλια στό ὀρθόδοξο ἑλληνικό ἔθνος μας, ὥστε σέ γερές θεανθρώπινες βάσεις νά μεγαλουργήσουν ἐν Χριστῷ οἱ ἑπόμενες γενιές. Ὅπως λέει καί ὁ ποιητής Γιῶργος Βερίτης: «Ἄν δέν ἀναστήσουμε μέσα στήν ψυχή μας τό πνεῦμα τῶν κατακομβῶν καί τοῦ μαρτυρίου, εἴμαστε ἄχρηστοι γιά τή σημερινή ἐποχή….Δέν θά εἴμαστε μαθητές Ἐκείνου».

ΠΗΓΗ: orthros.eu

, , ,

Σχολιάστε

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «Ἡ ὕπουλα εἰσαγόμενη πιστωτικὴ ἢ ἄλλως πως ὀνομαζόμενη ὑποχρεωτικὴ κάρτα συναλλαγῶν».

Κάρτα συναλλαγῶν

 τοῦ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ

βλ. σχετ.: ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΙ, ΠΩΣ, ΓΙΑΤΙ; 10+1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ!

.             Πρίν ἀπό τριάντα χρόνια οἱ κυβερνήσεις διαφόρων προηγμένων κρατῶν προσπαθοῦσαν νά πείσουν τούς πολῖτες τους, ὅτι μεγάλη ἐξυπηρέτηση στή δημόσια καί στήν ἰδιωτική ζωή τους θά εἶχαν ἄν ὅλες οἱ συναλλαγές τους γίνονταν μέ ἠλεκτρονική ταυτότητα.
.             Πολλοί ὅμως δημοκρατικοί, ἀλλά καί χριστιανικοί φορεῖς ἀνθίσταντο παρουσιάζοντας τά δεινά μιᾶς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς πού δένει τούς ἀνθρώπους σέ μιά στυγνή καί παγκόσμια δικτατορία καί τούς ὁδηγεῖ στό σφράγισμα μέ τόν ἀριθμό τοῦ ἀντιχρίστου.
.             Ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα πῆρε καί ἄλλες ὀνομασίες, ὅπως Κάρτα τοῦ Πολίτη ἐπί Γιώργου Παπανδρέου. Μέ τήν ἴδια ὀνομασία, Κάρτα Πολίτη, ἐμφανίστηκε στίς ἡμέρες ΣΥΡΙΖΑ. Ἐνῷ, ὅσο ἦταν ἀντιπολίτευση, συναγωνιζόταν μαζί μας τονίζοντας τά ἀρνητικά, τώρα τή θεωρεῖ σανίδα σωτηρίας γιά τούς φτωχούς πού θά ἐπιδοτοῦνται μέ ἀστεῖα ποσά διαβίωσης καί ἐνοικίου. Ἡ δημόσια διαβούλευση, μέ τό ἐπίπεδο τῶν ὑγιῶν καί ἀξιοπρεπῶν ἐπιχειρημάτων, τούς ἀνάγκασε νά τήν πάρουν πίσω. Μέσῳ ἄλλου ὅμως ὑπουργοῦ προσπαθοῦν νά τήν ἐπιβάλουν ὡς πιστωτική ἤ χρεωστική κάρτα καί μάλιστα πιλοτικά σέ ὅλα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου μέ πληθυσμό ἄνω τῶν τριῶν χιλιάδων κατοίκων. Οἱ φτωχοί κάτοικοι ἀντιδροῦν, γιατί τούς δίνεται τό περιθώριο ἀπό τόν τουρισμό τοῦ καλοκαιριοῦ νά βγάλουν λίγα χρηματάκια γιά διαβίωση καθ΄ὅλο τό ὑπόλοιπο ἔτος ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων μηνῶν πού εἶναι οἰκονομικά ἄγονοι, μέχρι τό ἑπόμενο καλοκαίρι. Οἱ κυβερνῶντες ἐξαντλοῦν τήν αὐστηρότητά τους σ᾽ αὐτούς τούς ἀδύνατους οἰκονομικά νησιῶτες, τάχα μεγαλοεπιχειρηματίες, φροντίζοντας δῆθεν γιά τήν ὑπόληψή τους ὡς ἐντίμων ἐπιχειρηματιῶν, γιατί δέν θά φοροδιαφεύγουν.
.             Εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας καί στόν πιό ἀφελῆ Ἕλληνα πολίτη, ὅτι ἡ ὕπουλα εἰσαγόμενη πιστωτική ἤ ἄλλως πως ὀνομαζόμενη ὑποχρεωτική κάρτα συναλλαγῶν:

α. Μπορεῖ νά περιέχει τό τσιπάκι RFID, ἀναπρογραμματιζόμενο,
β. Εἶναι μικρῆς ἤ μεγάλης χωρητικότητας ἀλλά σέ κάθε περίπτωση
γ. ἐπικοινωνεῖ μέ βάση δεδομένων, ὅπου περιέχονται τώρα ἅπαντα τά οἰκονομικά δεδομένα ἀλλά ἐν συνεχεία ἅπαντα τά προσωπικά δεδομένα ὅλης τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς.

.             Εἶναι πεπεισμένοι οἱ συμπολῖτές μας, ὅτι ἡ νέα ὕπουλη Κάρτα Συναλλαγῶν ἀντικαθιστᾷ πλήρως τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, τήν ὁποία ἀπέρριψαν μέσῳ διαβούλευσης, ὅλοι οἱ δημοκρατικοί φορεῖς τῆς χώρας μας, ἐκτός κάποιων κομματικῶς πειθαρχούντων ἀφελῶν. Κανένας κομματικός παράγοντας δέν ἐπιτρέπεται πλέον νά μᾶς παραπλανᾷ καί νά ἐμπαίζει ἐμᾶς τούς καταταλαιπωρημένους Ἕλληνες πολῖτες, ἀφοῦ ὅλοι γνωρίζουμε, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή ἀφοῦ ἡ Κάρτα Συναλλαγῆς:

α. Ἐπιβάλλεται μόνο στόν πάμφτωχο ἤ ψευδομικρομεσαῖο Ἕλληνα πολίτη,
β. Δέν ἐπιβάλλεται στούς ἔχοντας ἄφθονα χρήματα, ἀφοῦ ἔχουν τή δυνατότητα ἰδιαιτέρων, μυστικῶν εὐνοϊκοτάτων συμφωνιῶν, μέ τίς τράπεζες καί
γ. Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, μέ ρυθμιστικό ρόλο στίς συναλλαγές, ἔχει τό δικαίωμα νά νομοθετεῖ πάνω σέ θέματα οἰκονομικῶν καί οἱ ἀποφάσεις της νά περνοῦν ὄχι πρός ψήφιση στό ἑλληνικό κοινοβούλιο, ἀλλά μέ Φ.Ε.Κ. καί νά ἰσχύουν ὡς νόμοι τοῦ «Κράτους».

.             Εἶναι τοῖς πᾶσι πλέον τά ἀνωτέρω γνωστά. Οἱ ἄνω τῶν ἑκατό χιλιάδων συμπολῖτες μας πού κατέθεσαν ἠλεκτρονικά ἤ καί γραπτά τήν ἀπόφασή τους νά μή δεχθοῦν τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἔχουν ἀποκτήσει τήν αὐτονόητη ἁπλῆ ἱκανότητα νά ἀντιλαμβάνονται τίς σκοπιμότητες τῶν ὑπουργῶν πού μεθοδεύουν ἑκάστοτε τή θέσπιση τέτοιων Καρτῶν. Τώρα ἐπανανεώνουν τή βούλησή τους νά μή πέσουν θύματα στά ἀδυσώπητα σχέδια τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού ἐπιδιώκει τά πάντα νά ἰσοπεδωθοῦν κάτω ἀπό τήν πιό δεινή παγκόσμια δικτατορία της.
.             Οἱ λίστες Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου καί ἄλλες, ἐνδεικτικά μόνο ἔφεραν στό φῶς κάποιους παρανόμως πλουτούντας, ὅμως δέν ἔφεραν κανένα ἄλλο ποθητό ἀποτέλεσμα, δηλαδή τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς. Φυσικά δέν γίνεται καμιά συζήτηση γιά ἐπιστροφή χρημάτων… Ἐξακολουθεῖ νά ἐπιβεβαιώνει ὁ λαός μας τό «ὅπου φτωχός καί ἡ μοῖρά του». Ὡστόσο ὁ λαός μας ἀντιστέκεται καί ἐπιμένει μέ ἀξιοπρέπεια σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς ἐνάντια στόν ἐμπαιγμό, τόν οἰκονομικό εὐτελισμό καί τό σφυροκόπημα ὅλων τῶν κορυφῶν τῆς μακραίωνης ἑλληνοχριστιανικῆς παραδόσεώς του. Ξέρει ὅμως νά λέει καί τό ὄχι, ὅταν μαίνεται ἡ Νέα Ἐποχή ἐνάντια στά ὑψηλά ἀναλλοίωτα πιστεύματά του. Τώρα λέει τό ὄχι καί στίς Κάρτες Συναλλαγῆς.
.             Ἐν τῷ μεταξύ «χαμός» γίνεται στά ΜΜΕ γιά τό ἱερό λείψανο τῆς ἁγίας Βαρβάρας, τό ὁποῖο ἔχει τεθεῖ πρός προσκύνηση στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό της, στήν περιοχή ἁγίας Βαρβάρας. Κι ἐδῶ κομματικοί παράγοντες μαίνονται, ἐνῷ ἄλλοι συμπολιτευόμενοί τους προσπαθοῦν νά τούς συμμαζέψουν, ἀφοῦ ἡ πραγματικότητα τοῦ πλήθους τῶν προσκυνητῶν καί ὁ χρόνος ἀναμονῆς πού εἶναι πάνω ἀπό δύο ὧρες, δείχνει τή δύναμη τῆς ὀρθοδόξου πίστεως τοῦ λαοῦ μας. Ὁ ἴδιος πιστός λαός λέει ὄχι καί στή Κάρτα Συναλλαγῆς. Φυσικά δέν εἶναι μόνο οἱ καθαρά θρησκευόμενοι πού δέν θέλουν μέ τίποτα τήν Κάρτα Συναλλαγῶν ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι.
.             Στ᾽ ἀλήθεια οἱ κυβερνῶντες δέν ἔχουν αὐτιά, δέν ἔχουν μάτια νά παρακολουθοῦν τή βάση τοῦ λαοῦ μας;

 ΠΗΓΗ: orthros.eu

, , , , ,

Σχολιάστε

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-3 « Ἡ ταύτιση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀριθμὸ ποὺ θὰ τὸν ὑποχρεώνει νὰ ἀφήνει τὰ ἠλεκτρονικά του ἴχνη θελημένα ἢ ἀθέλητα σὲ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, ὁπότε ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι “διάφανη” σὲ ἐξευτελιστικὸ βαθμό, εἶναι τὸ πρόβλημα».

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ
στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)
καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Γ´)

Μέρος Α´: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

Μέρος Β´ 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

5. ΔΙΕΘΝΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (βλ. ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ κλπ)

 .           Ἕνα ἐρώτημα ποὺ προκύπτει εἶναι κατὰ πόσον τὰ ἀνωτέρω ἀποτελοῦν μόνο δικούς μας φόβους ἢ ἔχουν διατυπωθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλους λαούς. Βεβαίως, ἑκατομμύρια ἄνθρωποι στὸν κόσμο ἀντιλαμβάνονται αὐτὸν τὸν κίνδυνο καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀποτρέψουν τὴν ὑλοποίηση αὐτῶν τῶν σεναρίων. Πιὸ χαρακτηριστικὴ ἀπὸ ὅλες εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Ἀγγλίας. Δημιουργήθηκε ἀπὸ Ἄγγλους πολίτες ἡ ὀργάνωση NO2ID (no2id.net) ἡ ὁποία συστηματικὰ πολέμησε τὴν εἰσαγωγὴ τῆς Ἀγγλικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Στὴν προκειμένη περίπτωση, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ BBC, πρὸς τὸ τέλος τοῦ 2009 15.000 κάτοικοι τοῦ Manchester εἶχαν προμηθευτεῖ τὴν Ἀγγλικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη πληρώνοντας 30 λίρες ὁ καθένας γιὰ νὰ τὴν προμηθευτοῦν. Ἡ νέα ὅμως Ἀγγλικὴ Κυβέρνηση, ὅταν ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία στὶς ἀρχὲς τοῦ 2010, κατήργησε ὅλο αὐτὸ τὸ πρόγραμμα ἔκδοσης ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, καὶ ὑποσχέθηκε νὰ καταστρέψει καὶ τὶς βάσεις δεδομένων ποὺ εἶχαν στὸ μεταξὺ δημιουργηθεῖ. Μικρὴ λεπτομέρεια, ὅσοι πλήρωσαν τὶς 30 λίρες γιὰ τὴν ταυτότητα, μὲ εἰδικὴ πρόβλεψη τοῦ νόμου ποὺ καταργεῖ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, δὲν ἀποζημιώνονται γιὰ τὰ χρήματα ποὺ ἔδωσαν.
.           Στὴν Γερμανία ἐπίσης, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο REUTERS, ἀπὸ τὴν 1/11/2010 ἔχει εἰσαχθεῖ στὴν ζωὴ τῶν Γερμανῶν ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ὅμως ἡ ἔλευσή της προκάλεσε ἀνησυχία στοὺς Γερμανοὺς πολίτες, γιατί τοὺς ξυπνάει μνῆμες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν παρακολουθήσεων τῆς Στάζι καὶ τῆς Γκεστάπο. Ὡς ἀποτέλεσμα αὐξήθηκε σημαντικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν Γερμανῶν πολιτῶν ποὺ ἔσπευσαν νὰ προμηθευτοῦν τὴν παλαιοῦ τύπου ταυτότητα πρὶν ἔρθει ἡ 1/11/2010.
.           Σύμφωνα μὲ μία μελέτη τῆς DEUTSCHE BANK, Σεπτέμβριος 2010, ἡ μοναδικὴ χώρα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ποὺ τὸ 90% τῶν πολιτῶν τῆς χρησιμοποιεῖ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες εἶναι ἡ νεοφώτιστη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ἐσθονία, μία χώρα 1,3 ἐκ. πολιτῶν. Σημαντικὴ εἶναι ἡ χρήση της στὴν Ἱσπανία (40% τοῦ πληθυσμοῦ), Βέλγιο (30%) Σουηδία (28%). Πολὺ χαμηλὰ ποσοστὰ συναντᾶμε στὴν Λιθουανία (12%) καὶ Πορτογαλία (12%). Ἡ Φιλανδία ἔχει περίπου 5% καὶ ἡ Ἰταλία 2%. Ἐπίσης σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια μελέτη πληροφορούμαστε ὅτι στὶς περισσότερες χῶρες ἡ χρήση τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας εἶναι προαιρετική: Αὐστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Λιθουανία, Σουηδία καὶ Ἰταλία.

6. ΑΓΝΩΣΤΟ, ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝ ΜΕΣῼ ΒΑΘΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

.           Δὲν γνωρίζουμε πόσο θὰ κοστίσει αὐτὴ ἡ διαδικασία. Δὲν ὑπάρχει σαφὴς προϋπολογισμός. Καὶ νὰ ὑπάρξει σίγουρα θὰ ἀνατραπεῖ, ὅπως γίνεται σὲ κάθε δημόσιο ἔργο. Αὐτὸ ἦταν καὶ ἕνα βασικὸ ἐπιχείρημα τῶν Ἄγγλων ἐνάντια στὴν Ἀγγλικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἡ ὁποία καὶ τελικῶς ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὴν νέα Κυβέρνηση τῆς Ἀγγλίας. Θὰ πρέπει σαφῶς νὰ διαχωριστεῖ τὸ κόστος τῆς ὀργάνωσης-ἀναδιοργάνωσης τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν ἀπὸ τὸ κόστος γιὰ τὴν ΚτΠ. Τὸ πρῶτο πρέπει νὰ τὸ ἀναλάβουμε ὡς κοινωνία γιὰ τὰ μακροπρόθεσμα ὀφέλη ποὺ θὰ ἀποφέρει, στὸ δεύτερο πρέπει νὰ ποῦμε ὄχι.
.           Εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ ΚτΠ μπορεῖ τελικὰ νὰ ἀποδειχθεῖ τὸ κόστος δυσθεώρητο μιᾶς καὶ θὰ ἀπαιτήσει, γιὰ τὴν ἔκδοσή της, ἐπιπλέον γραφειοκρατικὲς ἐνέργειες τόσο τοῦ Δημοσίου ὅσο καὶ τὸ Ἰδιωτικοῦ Τομέα. Δὲν πρέπει νὰ παραλείπουμε καὶ τὸ σημαντικὸ κόστος ἐνοποίησης τῶν 5 -μέχρι στιγμῆς- ἐξαγγελθέντων καρτῶν (Ἀγορῶν, Ἐργαζομένου, Δημότη, Ὑγείας-ἀπὸ τὴν ΝΔ- καὶ Πολίτη) σὲ μία (Κάρτα τοῦ Πολίτη). Θὰ προστεθεῖ δηλ καὶ ἡ ἀπίστευτα κοστοβόρα καὶ γραφειοκρατικὴ διαδικασία τῆς ἐνοποίησης τῶν Καρτῶν.

 Συμπέρασμα: Πολλοὶ συνάνθρωποί μας, ἐγείρουν τὴν ἑξῆς ἐρώτηση: «Μὰ καὶ σήμερα ἐὰν θέλουν μὲ παρακολουθοῦν, μὲ διάφορες ἐφαρμογὲς ποὺ χρησιμοποιῶ στὴν ζωή μου (βλ κινητὸ τηλέφωνο, ἠλεκτρονικὰ διόδια, κάρτα εἰσόδου σὲ κτίρια, πιστωτική, χρεωστικὴ κάρτα, ἠλεκτρονικὲς ἀγορὲς μέσῳ internet κ.ο.κ), δὲν καταλαβαίνω γιατί εἰδικὰ στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη πρέπει νὰ πῶ ὄχι, ἐνόσω χρησιμοποιῶ ὅλες τὶς ἄλλες συσκευές. Ἐγὼ ἔχω καθαρὴ καὶ διάφανη ζωή, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν καὶ ποιοὶ μὲ παρακολουθοῦν.»

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή:

– Μπορεῖ κάποιος νὰ κυκλοφορήσει χωρὶς τὴν ταυτότητά του;
– ΟΧΙ.
– Θὰ μπορεῖ νὰ κυκλοφορήσει χωρὶς τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη;
– ΟΧΙ.
– Μπορεῖ ὅμως νὰ κυκλοφορήσει χωρὶς τὸ κινητό του;
– ΝΑΙ.
– Μπορεῖ ἐὰν θέλει νὰ κάνει ἀγορὲς μὲ μετρητά;
– ΝΑΙ.
– Μπορεῖ ἐὰν θέλει νὰ πληρώνει διόδια ἀντὶ νὰ ἔχει τὴν ἠλεκτρονικὴ συσκευὴ πληρωμῆς διοδίων; ΝΑΙ.

.           δεσμευτικότητα, ποχρεωτικότητα, ταύτιση τς Κάρτας το Πολίτη μ τν νθρωπο, ναγωγ το νθρώπου σ ριθμ πο θ τν ποχρεώνει ν φήνει τ λεκτρονικά του χνη θελημένα θέλητα σ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, πότε λη ζω το νθρώπου θ εναι «διάφανη» σ ξευτελιστικ βαθμό, εναι τ πρόβλημαΤὸ κινητὸ ἐὰν θέλω τὸ πετάω καὶ ἀπελευθερώνομαι, τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη μπορῶ νὰ τὴν πετάξω; ΟΧΙ.
.           Ἐπειδὴ μουσκέψαμε ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ βροχὴ καὶ καταιγίδα, πρέπει νὰ πέσουμε στὴν θάλασσα καὶ νὰ πνιγοῦμε, εἶναι δηλαδὴ μάταιη κάθε περαιτέρω ἀντίσταση;
.           Καιρὸς εἶναι νὰ ξυπνήσουν οἱ ὀνειροπόλοι τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς γιὰ νὰ μὴν κληροδοτήσουμε στὰ παιδιά μας μία ἐφιαλτικὴ ψηφιακὴ ἐποχή.

ΠΗΓΗ: (tideon, ἀπὸ ID-ont)

, ,

Σχολιάστε

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ
στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)

καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Β´)

Μέρος Α´: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

3. ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

.               Σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τῆς Δημόσιας Διαβούλευσης: «Ἡ Κάρτα Πολίτη θὰ διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας, σύμφωνα μὲ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυπα…..Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, οἱ τεχνικὲς προδιαγραφὲς τῆς Κάρτας Πολίτη, καθὼς καὶ οἱ διαδικασίες ἔκδοσης καὶ διαχείρισής της, θὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὰ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ πρότυπα καὶ θὰ υἱοθετοῦν καλὲς πρακτικὲς ἀσφαλείας,….» Εἶναι δεδομένο ὅτι ἐπαρκὴς ἀσφάλεια δεδομένων οὔτε ὑπῆρξε οὔτε καὶ πρόκειται νὰ ὑπάρξει. Εἰδικότερα τὸ Διαδίκτυο ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι σχεδὸν διάτρητο, ἐνῶ ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος γύρω ἀπὸ τὴν πληροφορία καὶ τὴν ἀσφαλῆ της διακίνηση συμπορεύεται χρονικὰ μὲ … τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. Μᾶλλον ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη εἶναι παραπροϊὸν καὶ πρώτιστος σκοπὸς εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν μηχανισμῶν.
.               Τὰ παραδείγματα τοῦ πόσο «ἀσφαλεῖς» εἶναι οἱ βάσεις δεδομένων εἶναι πολλά:

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 διευθύντρια τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας (NSA) τῶν ΗΠΑ δήλωσε γιὰ τὶς βάσεις δεδομένων τῆς NSA πώς: «Δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια “ἀσφάλεια”. Οἱ πλέον ἐξελιγμένοι ἀντίπαλοι πρόκειται νὰ παραμείνουν ἀπαρατήρητοι στὰ δίκτυά μας», «Πρέπει πλέον νὰ οἰκοδομήσουμε τὰ συστήματά μας μὲ τὴν παραδοχὴ ὅτι οἱ ἀντίπαλοι θὰ τὰ παραβιάσουν» (will get in), Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν μποροῦν νὰ ἐμπιστευτοῦν «τὰ διαφορετικὰ μέρη ἑνὸς συστήματος ποὺ μπορεῖ ἤδη νὰ ἔχουν παραβιαστεῖ» κ.ἄ.

– Τὸν Αὔγουστο 2010 ὑπέστη παραβίαση (hacking) ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπὸ hackers, καὶ ἀναγνώστηκαν τὰ δεδομένα της, σὲ ζωντανὴ ἐκπομπὴ τῆς γερμανικῆς τηλεόρασης.

– Τὸ Νοέμβριο 2010 ἀποσύρθηκε τὸ software (πρόγραμμα) ἀνάγνωσης τῆς Γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μετὰ ἀπὸ «τρύπα» ἀσφαλείας ποὺ παρατηρήθηκε σὲ αὐτό.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν καὶ παραβίασαν τὴν ἱστοσελίδα τῆς Interpol (International Criminal Police Organization (ICPO) – INTERPOL, Διεθνὴς Ὀργάνωση Ἐγκληματολογικῆς Ἀστυνομίας, φέρεται σήμερα ἕνας σημαντικὸς μὴ κυβερνητικὸς διακρατικὸς ὀργανισμός, ὁ μεγαλύτερος σὲ παγκόσμια κλίμακα μετὰ τὸν ΟΗΕ (πληροφορίες π τν Wikipedia).

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ἀνακοίνωσε πὼς ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2010, 10 φορὲς hackers παραβίασαν ψηφιακὰ τηλεφωνικὰ κέντρα ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν καὶ πραγματοποίησαν διεθνεῖς τηλεφωνικὲς κλήσεις μὲ συνολικὸ κόστος χιλιάδων € γιὰ τὶς ἑταιρεῖες.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν στὴν βάση δεδομένων τῆς ἰστοσελίδας Gwaker.com καὶ ὑπέκλεψαν 1,3 ἐκ κωδικοὺς μελῶν αὐτῆς τῆς ἰστοσελίδας.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τοῦ Ἰνστιτούτου Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ) ὑπέκλεψαν τὰ στοιχεῖα τῶν μελῶν καὶ τὰ passwords ποὺ εἶχαν καὶ τὰ δημοσίευσαν ὅλα σὲ μία ἰστοσελίδα.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 οἱ ἑταιρεῖες VISA καὶ Mastercard διέκοψαν τὶς δωρεὲς πρὸς τὸ WikiLeaks. Σὲ ἀπάντηση αὐτῆς τῆς ἐνέργειας hackers ἐπιτέθηκαν στὰ διαδικτυακὰ συστήματα αὐτῶν τῶν Χρηματοπιστωτικῶν Ὀργανισμῶν καὶ τὰ ἔθεσαν ἐκτὸς λειτουργίας γιὰ μία ἡμέρα τουλάχιστον.

– Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2011 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τῆς Ἀμερικανικῆς Τράπεζας PenFed. Πελάτες τῆς Τράπεζας αὐτῆς εἶναι Ἀμερικανοὶ στρατιωτικοί, καὶ ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας
καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ δὲν χωρᾶνε σὲ αὐτὸ τὸ φυλλάδιο.
.               Ατς ο βάσεις δεδομένων δν εχαν υοθετήσει «καλς πρακτικς σφαλείας»; Δὲν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων τῶν χρηστῶν τους; Νομίζουμε ὅτι ἐφαρμόζουν τὰ καλύτερα δυνατὰ συστήματα ἀσφαλείας, καὶ τὸ πιὸ πιθανὸ νὰ εἶναι καλύτερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴ βάση τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πιστεύετε μετ π τ νωτέρω γεγονότα, πο παρατίθενται, τι τ προσωπικά σας δεδομένα θ εναι σφαλ στν βάση δεδομένων τς «Κάρτας το Πολίτη»; Εἶναι ποτὲ δυνατόν, ὅποιο σύστημα ἀσφαλείας κι ἂν χρησιμοποιηθεῖ, νὰ εἶναι ἄτρωτο; Μπορεῖ νὰ πάρει στοὺς κλέφτες λίγο χρόνο γιὰ νὰ «ἀναβαθμιστοῦν» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴ τὴ νέα «πρόκληση», ἀλλὰ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ τὸ κάνουν.
.               Εἰδικὰ ἐὰν ἡ βάση δεδομένων περιέχει βιομετρικὰ στοιχεῖα –δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ κάτι σχετικὸ σὲ αὐτὴ τὴ φάση, ἡ Γερμανικὴ ὅμως Κάρτα τοῦ Πολίτη περιλαμβάνει καὶ ψηφιακὴ φωτογραφία καὶ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα– τότε ἡ κλοπὴ ποὺ θὰ ὑποστεῖ τὸ θύμα θὰ εἶναι κλοπὴ ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς. Ἐὰν περιέχει δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ἀποτύπωμα παλάμης, τὴν ἴριδα κ.ἄ. καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα διαρρεύσουν, ἔχετε φαντασθεῖ ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ συνέπεια τέτοιας διαρροῆς; Σκεφτεῖτε: Ἂν χάσετε τὴν πιστωτική σας ἢ τὴν κάρτα ἀναλήψεων, ἡ ἐκδότρια τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς τὴν ἀντικαταστήσει. Ἂν τὸ PIN σας διαρρεύσει, ἡ τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς δώσει ἕνα νέο. Ἀκόμη καὶ ὁ ἀριθμὸς Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης μπορεῖ νὰ ἀντικατασταθεῖ. Ἀλλὰ τί θ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τν σάρωση τς ριδάς σας; Ποιός θ σς δώσει νέα μάτια;
.             Πρέπει ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι σφαλής, παραβίαστη, παραχάρακτη, προσπέλαστη π τρίτους, τεχνολογικ μέθοδος ταυτοποίησης δν πάρχει κα δν πρόκειται ποτ ν πάρξει. Ὅ,τι ψηφιοποιεται σ βάση δεδομένων, ποκλέπτεται.

4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 .         Ἡ ΚτΠ ἐξαγγέλθηκε ὅτι «θὰ φέρει πλινθίο, μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ προσφέρεται, γιὰ ὅποιον πολίτη τὸ ἐπιθυμεῖ, ἡ δυνατότητα ψηφιακῆς αὐθεντικοποίησης κατὰ τὴ χρήση ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ δημόσιο καὶ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα, καθὼς καὶ ἡ δυνατότητα παραγωγῆς ψηφιακῆς ὑπογραφῆς ἐγγράφων».
.         Στὸ πλαίσιο τῆς διαβούλευσης δὲν ὁριστικοποιήθηκε τί εἴδους πλινθίο θὰ εἶναι αὐτό. Πρόκειται γιὰ ἁπλὸ πλινθίο, ποὺ δουλεύει, ὅταν μπεῖ μέσα σὲ ἕναν ἀναγνώστη καρτῶν (ὅπως πχ τῆς τηλεκάρτας) καὶ εἶναι ὁρατό, ἢ πρόκειται γιὰ πλινθίο, τὸ ὁποῖο θὰ δουλεύει ἐξ ἀποστάσεως (μὲ πιθανότερο τὸ πλινθίο RFID) καὶ εἶναι μία «φέτα» πολὺ λεπτοῦ πλαστικοῦ, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴν κάρτα καὶ κατὰ συνέπεια εἶναι ἀόρατο;
.         Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ κάρτα μὲ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς πρέπει νὰ μπεῖ στὸν εἰδικὸ ἀναγνώστη καρτῶν προκειμένου νὰ πάρει ρεῦμα τὸ πλινθίο καὶ νὰ λειτουργήσει. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἐξ ἀποστάσεως (τσιπάκια RFID) δὲν ἀπαιτεῖται νὰ εἰσαχθοῦν μέσα σὲ ἀναγνώστη. Ἀρκεῖ νὰ περάσουν ἀπὸ μία εἰδικὴ πύλη, μία πόρτα ἢ νὰ περάσουν δίπλα ἀπὸ ἀναγνώστη τέτοιων καρτῶν. Τότε ἐνεργοποιοῦνται, ἐπικοινωνοῦν μὲ τὴν πύλη ἢ τὸν ἀναγνώστη ἀπὸ ἀπόσταση, στέλνουν καὶ λαμβάνουν σῆμα. Ἐκπέμπουν καὶ λαμβάνουν ραδιοσυχνότητες, δηλ ἠλεκτρονικὸ ἀόρατο σῆμα. Διακρίνονται σὲ αὐτὰ ποὺ λειτουργοῦν μὲ μπαταρία (active=ἐνεργητικά, semi-passive=ἡμι-παθητικά), ἔχουν μεγάλη ἀκτίνα ἐκπομπῆς σήματος (βλ. κινητὰ τηλέφωνα) καὶ σὲ αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν χωρὶς μπαταρία (passive=παθητικά). Αὐτὰ τὰ τελευταῖα εἶναι πολὺ φτηνὰ καὶ χρησιμοποιοῦνται εὐρέως στὶς ἀποθῆκες γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴ διαχείριση τῶν ἐμπορευμάτων. Μπορεῖ σήμερα νὰ ἔχουν μικρότερη ἀκτίνα ἐκπομπῆς, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουμε πὼς μὲ τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας, οἱ δυνατότητές τους στὸ μέλλον, θὰ εἶναι ἴδιες μὲ αὐτὲς τῶν τσὶπ ποὺ λειτουργοῦν μὲ τὴ δική τους μπαταρία (τσιπάκια κινητῶν τηλεφώνων, τσιπάκια ποὺ ἔχουν οἱ σκύλοι ἐμφυτευμένα στὸν σβέρκο τους). Ὁπότε κάποια στιγμὴ καὶ αὐτὰ θὰ μποροῦν νὰ διαβάζονται ἀπὸ δορυφόρους (GPS) ἤ/καὶ τὸ δίκτυο κινητῆς τηλεφωνίας. Ἐπίσης ὑπάρχουν αὐτὰ στὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ γραφοῦν πληροφορίες ἅπαξ μὲ τὴν δημιουργία τους καὶ ἄλλα ποὺ εἶναι ἐπανεγγράψιμα, δηλ. γράφονται, σβήνονται καὶ ξαναγράφονται πληροφορίες.
.           Γιατί ἡ ΚτΠ νὰ περιέχει πλινθίο; Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, προφανῶς θὰ λειτουργεῖ ὡς ἀποθηκευτικὸς χῶρος πληροφοριῶν. Ἕνας χῶρος ὁ ὁποῖος θὰ περιέχει παντὸς εἴδους χρήσιμα ἔγγραφα ἢ/καὶ πληροφορίες τῶν πολιτῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, κωδικοὺς καὶ ἀριθμοὺς (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ) καὶ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ ἐκτυπώνονται ἢ/καὶ νὰ ἀποστέλλονται ἠλεκτρονικά. Ἐπίσης οἱ ἀνωτέρω κωδικοὶ θὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς “κλειδιά”, γιὰ νὰ ξεκλειδώνουν οἱ βάσεις δεδομένων μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν, ὅταν ὁ πολίτης θὰ ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιήσει τὶς δυνατότητες τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Τὸ πόσα στοιχεῖα τελικὰ θὰ περιέχει ἡ ΚτΠ, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἀποθηκευτικὲς δυνατότητες τοῦ συγκεκριμένου πλινθίου, ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ τῆς ΚτΠ καὶ τελικὰ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου. Στὰ πρῶτα στάδια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ΚτΠ μπορεῖ νὰ περιέχει ἐλάχιστα στοιχεῖα, σύμφωνα μὲ τὴν διαβούλευση, καὶ μέσῳ τῆς διασύνδεσης (σημεῖο 3 ἀνωτέρω) τῶν δικτύων οἱ πληροφορίες μποροῦν νὰ ἀντλοῦνται ἀπὸ τὶς διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καὶ νὰ ἀξιοποιοῦνται κατάλληλα.

.           Ὅμως, ὅπως βλέπουμε στὴν Ἐσθονικὴ ΚτΠ ἢ τὴν Γερμανικὴ ΚτΠ, αὐτὲς φέρουν ἤδη καὶ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς καὶ πλινθίο ἐξ ἀποστάσεως (RFID) καὶ χρησιμοποιοῦνται σὲ πολλὲς ἠλεκτρονικὲς ὑπηρεσίες. Ἐπίσης ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὶς 15 Δεκεμβρίου 2010 στὸ πλαίσιο τῆς ἀνακοίνωσής της: «Ψηφιακὸ Θεματολόγιο: τὸ σχέδιο δράσης γιὰ τὴν τηλε-διακυβέρνηση θὰ διευκολύνει τὴν πρόσβαση στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες σὲ ὅλη τὴν ΕΕ» ἀνακοίνωσε:

« – ὑλοποίηση ἐφ᾽ ἅπαξ ἀσφαλοῦς καταχώρισης δεδομένων στὴν κυβέρνηση (γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἀνάγκη παροχῆς τῶν ἴδιων πληροφοριῶν πολλὲς φορὲς σὲ διαφορετικὰ κλιμάκια τῆς κυβέρνησης)

– ἀνάπτυξη χρήσης ἐθνικῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων («eID») σὲ ἑνωσιακὴ κλίμακα».

.             Κατὰ συνέπειαν καὶ νὰ μὴν ἔχει ἡ ΚτΠ στὴν ἀρχική της μορφὴ ἐξ ἀποστάσεως τσιπάκι (RFID), σίγουρα θὰ περιέχει σὲ ἑπόμενη, μεταγενέστερη ἔκδοση-ἀναβάθμιση, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ΕΕ.
.           Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐξ ἐπαφῆς τσιπάκι, κάθε φορὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖται ἡ κάρτα, θὰ καταγράφεται τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε, ὁ χρόνος καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε σὲ κάποιο ἀρχεῖο κινήσεων (log file). Τὸ ἴδιο γίνεται σήμερα καὶ μὲ τὴν πιστωτικὴ κάρτα. Ἂς δοῦμε ἕνα παράδειγμα γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴν πληθώρα τῶν πληροφορίων ποὺ «ταξιδεύουν» σήμερα μέσα στὰ δίκτυα τῶν Τραπεζῶν:
.             Στὸ ἀρχεῖο τῶν Τραπεζῶν καταγράφονται πολλὲς πληροφορίες. Οἱ πιστωτικὲς κάρτες εἶναι κατὰ βάση τῶν ἑταιρειῶν VISA καὶ MASTERCARD. Ὅταν ἕνας καταναλωτὴς χρησιμοποιήσει κάρτα VISA σὲ ἕνα κατάστημα τὸ ὁποῖο ἔχει μηχάνημα ἀνάγνωσης (POS) τῆς τράπεζας Χ, ἡ ὁποία ἐκδίδει μόνο πιστωτικὲς MASTERCARD, τότε ἡ πράξη τῆς ἀγορᾶς «περνάει» μέσα ἀπὸ τὰ συστήματα τῆς Τράπεζας, «στέλνεται» ἀπὸ τὴν Τράπεζα Χ στὴν VISA στὸ Λονδίνο, ἐπιβεβαιώνεται ἡ γνησιότητα τῆς κάρτας καὶ ἡ δυνατότητά της νὰ κάνει ἀγορά, ἐπιστρέφει θετικὸ μήνυμα στὴν Τράπεζα Χ ἀπὸ τὴν VISA, καὶ ἡ Τράπεζα Χ δίνει τὸ ΟΚ στὸ κατάστημα γιὰ τὴν συναλλαγή. Τὸ δίκτυο τῆς Τράπεζας Χ δηλ. χρησιμοποιεῖται ὡς ἐνδιάμεσος μὲ τὰ κεντρικά τῆς VISA στὸ Λονδίνο. Ἐὰν ἡ συναλλαγὴ γίνει μὲ κάρτα MASTERCARD τῆς Τράπεζας Χ, τότε ἡ Τράπεζα Χ ἐλέγχει τὴ βάση δεδομένων ποὺ διαθέτει καὶ ἀπορρίπτει ἢ ἐγκρίνει τὴν συναλλαγή.
.             Κατ’ ἀναλογίαν στὸ σημεῖο χρήσης τῆς ΚτΠ, θὰ καταγράφονται οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ. Ἐὰν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι μελλοντικὰ –σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τῶν ἀρμοδίων– στὴν ΚτΠ θὰ ἐνσωματωθεῖ καὶ ἡ Κάρτα Ἀγορῶν ἀλλὰ πιθανῶς καὶ ἄλλες Κάρτες (π.χ. τοῦ Ἐργαζομένου, Ὑγείας, τοῦ Δημότη καὶ ἄλλες ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη!) τότε ἡ χρήση της θὰ εἶναι συνεχὴς καὶ τὰ καθημερινὰ ἠλεκτρονικὰ ἴχνη ποὺ θὰ ἀφήνει ὁ πολίτης θὰ εἶναι δεκάδες.
.           Ἂς δοῦμε ἕνα μικρὸ παράδειγμα χρήσης τῆς Κάρτας:
– Τὸ πρωὶ θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ στὸ λεωφορεῖο προκειμένου νὰ πληρώσουμε τὸ εἰσιτήριο γιὰ νὰ πᾶμε στὴ δουλειά μας. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Στὴ δουλειά μας θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ κτίριο (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας τοῦ ἐργαζομένου)
– Πιὸ πρὶν θὰ ἔχουμε χτυπήσει τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ ἀγοράσουμε καφὲ καὶ σάντουϊτς. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Θὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ Internet (λόγῳ αὐθεντικοποίησης μέσῳ ψηφιακῆς Ὑπογραφῆς, λειτουργία τῆς ΚτΠ, δίνεται ἤδη ὡς ἐπιλογὴ στὴν Γερμανικὴ ΚτΠ)
– Ἄλλη μία φορὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω βγαίνοντας ἀπὸ τὸ internet, βγαίνοντας ἀπὸ τὸ Κτίριο, ἐπιστρέφοντας μὲ τὸ λεωφορεῖο σπίτι,
– Θὰ μποροῦμε, ὅσοι θέλουμε καὶ ἔχουμε ἐγκαταστήσει τὸν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό, νὰ μπαίνουμε στὸ σπίτι μας χτυπώντας τὴν ΚτΠ.
– Τὰ ψώνια στὸ Super Μarket, τὰ τηλέφωνα ποὺ κάνουμε, τὰ πιστοποιητικὰ ποὺ θέλουμε ἀπὸ τὸν Δῆμο, τὶς αἰτήσεις ποὺ κάνουμε στὸν ΑΣΕΠ, τὸν μισθὸ ποὺ πληρωνόμαστε ἀπὸ τὴν Τράπεζα, τὰ διόδια, τὰ φάρμακά μας, τὰ εἰσιτήρια γιὰ τὸ γήπεδο, τὸ ἀεροπλάνο, τὸ πλοῖο, ὅλα θὰ τὰ κάνουμε μὲ τὴν ΚτΠ.
.         Θὰ μπορεῖ τὸ σύστημα νὰ βγάζει στατιστικὰ μὲ τὸν Μέσο Ὅρο Χτυπημάτων τῆς ΚτΠ ἀνὰ ἡμέρα κατὰ ἡλικιακὴ ὁμάδα!!! Θὰ παρακολουθοῦνται οἱ πάντες, ἄνετα, ἄμεσα μὲ τὸ χτύπημα τῆς Κάρτας τους.
.           Συνδυαζόμενα λα ατ τ χνη ποκαλύπτουν συμπεριφορές, προτιμήσεις, hobbies, νδιαφέροντα, καθημερινς κα κτακτες δραστηριότητες, θρησκευτικ κα λλα εαίσθητα προσωπικ δεδομένα. Μὲ λίγα λόγια λειτουργοῦν ὡς τὸ τέλειο ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα. Οἱ παλαιότεροι θὰ θυμοῦνται τὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων ποὺ ἔγινε πρὶν μερικὲς δεκάδες χρόνια. Θὰ εἶναι ὀδυνηρὸ νὰ διαπιστώσουμε λοιπόν, πὼς οἱ ἀρχὲς προχώρησαν στὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων, μιᾶς καὶ συνιστοῦσαν μία ἀπαρχαιωμένη μέθοδο παρακολούθησης καὶ ἐλέγχου, καθότι ἔχουν ἀναπτυχθεῖ νέες ὑπερσύγχρονες μέθοδοι. Ἁπλὰ αὐτὲς οἱ νέες μέθοδοι «ἄργησαν» μερικὰ χρόνια ἀλλὰ τελικὰ ἦρθαν…
.         Ὅσον ἀφορᾶ τὰ τσιπάκια RFID τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα. Ὅπως παρουσιάσαμε ἀνωτέρω, οἱ πληροφορίες ποὺ ἀναγράφονται σὲ αὐτὰ «διαβάζονται» ἀπὸ ἀπόσταση. Πόση ἀπόσταση, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ τσίπ. Ἐπίσης ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος, κάνει τὴν τεχνολογία τοῦ σήμερα νὰ ἀπαξιώνεται μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς αὔριο. Ὅ,τι φαντάζει μὲ σενάριο σήμερα, αὔριο γίνεται πραγματικότητα. Πόσο δύσκολο εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ τεχνολογία παρακολούθησης τῶν σκύλων, μέσῳ τοῦ τσὶπ ποὺ φέρουν ἐμφυτευμένο στὸν σβέρκο τους, νὰ περάσει σήμερα, αὔριο, μεθαύριο στὴν ΚτΠ; Ἀφοῦ εἶναι δοκιμασμένη καὶ ἀποτελεσματικὴ μέθοδος ἀνεύρεσης χαμένων σκύλων!!! Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ αὐτὴ ἡ δυνατότητα;
.         Τέλος ἀνεξάρητα ἀπὸ τὸ ἐὰν τὸ πλινθίο λειτουργεῖ ἐξ ἐπαφῆς εἴτε ἐξ ἀποστάσεως, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ πολίτης μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ στὸ πλαίσιο τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀφήνει ἠλεκτρονικὰ ἴχνη, οἱ κίνδυνοι εἶναι πολὺ μεγάλοι.

.            Ἂς δοῦμε μερικοὺς κινδύνους ὅπως τοὺς περιγράφει στὸ ἐξαιρετικό του κείμενο ὁ κ. Π. Μαντζούφας, καθηγητὴς Νομικῆς στὸ ΑΠΘ, μὲ τίτλο «Βιομετρία καὶ Βιοπολιτική»:

– Τὰ δεδομένα αὐτά, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀφοροῦν σὲ ἀρνητικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος, (π.χ παράνομες πράξεις ποὺ ἔχουν παραγραφεῖ, ἔκτιση ποινῆς γιὰ ποινικὰ ἀδικήματα, καταδικαστικὲς ἀποφάσεις γιὰ χρέη ποὺ τελικὰ ἐξοφλήθηκαν, ποινικὲς κατηγορίες γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ κατηγορούμενος ἀθωώθηκε κλπ.) γίνονται ἀντικείμενο ἀρχειοθέτησης καὶ ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας καὶ διατηροῦνται σὲ τράπεζες πληροφοριῶν.

Ο πληροφορίες ατς μπορον ν νασυρθον σ ποιαδήποτε στιγμ το βίου το τόμου κα ν ποτελέσουν μεγάλο πρόσκομμα στν προσπάθειά του ν ναπτύξει τν προσωπικότητά του. Ἔτσι τὸ ἄτομο ἐγκλωβίζεται σὲ μία εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐνδέχεται νὰ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ καὶ ἡ ὁποία ὅμως, ἀκόμα τὸν καταδυναστεύει, στερώντας του κάθε αὐθορμητισμό.

– Ἐπιπλέον, μὲ τὴν συνεχῆ ἐπεξεργασία καὶ δημοσιοποίηση γεγονότων ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα, τὸ ἄτομο (ἰδίως τὸ θεωρούμενο ὡς δημόσιο πρόσωπο) ἔχει περιορισμένες δυνατότητες νὰ μεταβάλει τὶς ἐπιλογές του καὶ νὰ ἀξιοποιήσει εὐκαιρίες ποὺ τοῦ παρουσιάζονται, καθὼς ὁ φόβος τῆς δημοσιογραφικῆς «ὑπενθύμισης» ἀρνητικῶν στιγμῶν τοῦ παρελθόντος, τὸν καθηλώνει στὴν ἀπομόνωση. Μ τν τρόπο ατ παραβλάπτεται δυνατότητα το τόμου ν πομακρύνεται π σφάλματα το παρελθόντος, κα ν διεκδικε τν κοινωνική του πανένταξη.

– Εἰδικὰ ὅταν τὰ ἀρχεῖα προσωπικῶν δεδομένων συλλέγονται γιὰ τὶς ἀνάγκες δημοσιογραφικῆς ἔρευνας, ἀποτελοῦν δηλαδὴ σύνθεση διάσπαρτων πληροφοριῶν ἀπὸ ποικίλες χρονικὲς στιγμὲς κατὰ τὴν ὑποκειμενικὴ κρίση τοῦ συλλέκτη τους, ὁδηγοῦν συχνὰ σὲ μία παραπλανητικὴ συνολικὴ εἰκόνα τοῦ ἀτόμου (22), ἡ ὁποία λόγῳ τῆς δύναμης τῶν ΜΜΕ, ὑποβάλλεται στὸ κοινὸ καὶ προσδιορίζει καθοριστικὰ τὴν κοινωνική του εἰκόνα. Ἔτσι, τὸ ἄτομο χάνει τὴν δυνατότητα νὰ αὐτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, νὰ ἀναπτύσσει μὲ τὸ κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις ποὺ νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ δικές του ἐπιλογές, καὶ νὰ μὴν μετατρέπεται σὲ πληροφοριακὸ δεδομένο ἀπὸ τρίτα πρόσωπα.

– Ἡ σοβαρότητα τῶν ἀνωτέρω ἀπειλῶν γίνεται περισσότερο ἐμφανὴς καὶ ὁ κίνδυνος μεγαλύτερος, ὅταν ἡ αὐτόματη καταγραφὴ καὶ ταξινόμηση τῶν πληροφοριῶν ἄγει στὴν κατηγοριοποίηση τῶν ἀτόμων μὲ βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Ἡ κατάταξη μὲ βάση ἕνα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικῶν, ἐνῶ συχνὰ ἐξυπηρετεῖ ἀνάγκες ἄσκησης κοινωνικῆς πολιτικῆς (π.χ ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἀσθενῶν σὲ σχέση μὲ τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα(23), συνήθως ἀποβαίνει τὸ μοναδικὸ στοιχεῖο ποὺ προσδιορίζει τὴν κοινωνικὴ ταυτότητα τοῦ ἀτόμου, ναγκάζοντας μμεσα τ πληροφοριακ στιγματισμένο πρόσωπο ν συμμορφωθε σ ρισμένο πρότυπο. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, τὸ ἀσφαλιστικὸ ἢ τὸ συνδικαλιστικὸ προφὶλ τοῦ ἀτόμου ἀποβαίνει κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς συνολικῆς του προσωπικότητας, τὰ δὲ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα (ἀρνητικὰ ἢ θετικὰ) αὐτοῦ τοῦ πορτραίτου, ἐπικαθορίζουν τὴν σχέση τοῦ ἀτόμου μὲ τὸ περιβάλλον του.

.           Τί ἰσχυρίζεται ὁ κος Μαντζούφας μὲ ἁπλὰ λόγια; Μᾶς λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος χάνοντας τὴν ἰδιωτικότητά του μέσῳ τῆς διαρκοῦς καὶ ἀνηλεοῦς παρακολούθησής του, ποὺ εἶναι δεδομένο ὅτι μπορεῖ νὰ γίνεται μὲ τὴν ΚτΠ καὶ θὰ γίνεται, παύει νὰ αὐτενεργεῖ. Τροποποιε τν συμπεριφορά του, προσαρμόζεται, καλουπώνεται μέσα στ πρότυπα τν παρακολουθούντων. λλάζει στάση ζως, τυποποιεται, πορρίπτει συνήθειες «μ ρεστς» κα υοθετε συμπεριφορς πο δν εναι ποδεκτς π τν διο, λλ εναι ρεστς στ «σύστημα». Στὸ ἑκάστοτε σύστημα, τὸ δημοκρατικό, τὸ ἀπολυταρχικό, τὸ κρατικό, τὸ παρακρατικὸ κ.ο.κ. Ποῦ εἶναι σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου; Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία του, ἡ αὐτενέργειά του, ὁ αὐθορμητισμός, ἡ δημιουργικότητα, ἡ πρωτοτυπία; Ὅλα πᾶνε περίπατο. Δὲν ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι αὐτὲς εἶναι αὐτόματες διαδικασίες. Σήμερα ξεκινᾶνε μὲ ἀθῶο προσωπεῖο: ἐκσυγχρονισμός, ἐξάλειψη γραφειοκρατίας, ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη. Ποῦ καταλήγουν ὅμως; Ποιό εἶναι τὸ τίμημα; Τί κόσμο θὰ παραδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενιές; Ὅσοι ὑποστηρίζουν τὴν ΚτΠ, μποροῦν νὰ σταθοῦν μερικὰ λεπτὰ καὶ νὰ ἀναλογιστοῦν τὴν Ἑλλάδα, τὸν κόσμο σὲ 100 χρόνια ἀπὸ σήμερα. Μὲ τὴν τεχνολογία τοῦ μέλλοντος. Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ τέλεια ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ στὴν ὁποία θὰ ζοῦν «ἐλεύθεροι» οἱ ἠλεκτρονικὰ μαρκαρισμένοι ἄνθρωποι;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-3 « Ἡ ταύτιση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀριθμὸ ποὺ θὰ τὸν ὑποχρεώνει νὰ ἀφήνει τὰ ἠλεκτρονικά του ἴχνη θελημένα ἢ ἀθέλητα σὲ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, ὁπότε ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι “διάφανη” σὲ ἐξευτελιστικὸ βαθμό, εἶναι τὸ πρόβλημα».

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)
καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Α´) 

1. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

.                       Τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ΚτΠ εἶναι ὅτι θὰ δοθεῖ ὁριστικὴ λύση στὰ προβλήματα τῆς «καθημερινότητας τοῦ πολίτη», στὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει, ὅταν προσπαθεῖ νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἀπὸ τὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες.

Ἐὰν βεβαίως τὸ μέτρο τῆς εἰσαγωγῆς τῆς ΚτΠ ὁδηγήσει καὶ στὴν ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου, αὐτὰ εἶναι δύο διαφορετικὰ πράγματα. Ἡ ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου πρέπει νὰ γίνει ἀσχέτως μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ΚτΠ. Δὲν εἶναι προϋπόθεση τῆς ὀργάνωσης τοῦ Δημοσίου ἡ ΚτΠ, οὔτε πρέπει νὰ γίνει μὲ δικαιολογία τὴν ΚτΠ. Πρέπει νὰ γίνει οὕτως ἢ ἄλλως. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, γιατί ἐνῶ δὲν λύνει ἡ ΚτΠ προβλήματα μὲ τὴν εἰσαγωγή της, ἀντίθετα φέρνει πολλὰ προβλήματα μὲ τὴν εἰσαγωγή της, ὅπως θὰ δοῦμε κατωτέρω.
Πιὸ συγκεκριμένα: Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς πρώτης δημόσιας διαβούλευσης ἀναμένεται νὰ περιέχει ἐμφανῶς ἐπάνω της τὰ βασικὰ στοιχεῖα ταυτοποίησης τοῦ κατόχου της: «Δὲν ἀποτελεῖ ἐπιλογή μας ἡ φόρτωση πληθώρας στοιχείων στὸ ἐσωτερικο τῆς Κάρτας. Ἀντίθετα, σχεδιαστικό μας στόχο ἀποτελεῖ ἡ ἀνάπτυξη μίας Κάρτας, ἡ ὁποία θὰ περιέχει τὰ ἐλάχιστα ἀπαιτούμενα στοιχεῖα» (opengov.gr/ypes/?p=863).
.             Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ ΚτΠ δὲν προσφέρει τίποτα περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας. Στὴν προσπάθειά του νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἕνας πολίτης, ὅταν βρίσκεται σὲ μία ὑπηρεσία ἔχει 2 βασικὰ προβλήματα:

 1. ταυτοποίηση τοῦ πολίτη

Μὲ τὴν ταυτότητά του ἢ ἄλλο ἔγγραφο ἀποδεικτικὸ αὐτῆς

 1. ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη, ἀφοῦ ταυτοποιηθεῖ

Μὲ τὴν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ὑπηρεσίας καὶ τὴν ὀρθολογικότερη διαχείριση τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Δημοσίου

 .             Ἡ ΚτΠ μπορεῖ νὰ διευκολύνει τὸ 1ο, στὸ 2ο ὅμως δὲν προσφέρει καμία βοήθεια. Παραδείγματα:

α. Χορήγηση πιστοποιητικοῦ οἰκογενειακῆς κατάστασης ἀπὸ μηχανογραφημένο Δημοτικὸ Κατάστημα:
.             Σήμερα, ἐὰν δὲν ὑπάρχει οὐρά, ἡ ταυτοποίηση μὲ τὴν ἐπίδειξη τοῦ ὑφιστάμενου δελτίου ταυτότητας δὲν ξεπερνᾶ τὰ 3-5 δευτερόλεπτα. Ἡ ἐκτύπωση τοῦ ἐγγράφου καὶ ἡ ὑπογραφή του δὲν ξεπερνᾶ ἐπίσης τὸ 1-2 λεπτά. Συνολικὸς χρόνος παραμονῆς στὸ κατάστημα: 2 λεπτά. Πόσο πιὸ σύντομα θὰ ἐκδοθεῖ τὸ πιστοποιητικὸ μὲ τὴν ΚτΠ;

β. Χορήγηση Οἰκοδομικῆς Ἄδειας ἀπὸ τὴν Πολεοδομία: Μὲ τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας ἡ ταυτοποίηση τοῦ προσώπου γίνεται σὲ μηδενικὸ χρόνο. Ἀξιολόγηση καὶ ἔκδοση οἰκοδομικῆς ἄδειας; Μέρες ἢ καὶ μῆνες. Ἐὰν δὲν ἔχει περισσότερο προσωπικὸ καὶ καλύτερη ὀργάνωση ἡ Πολεοδομία πῶς θὰ βοηθήσει ἡ ΚτΠ;

γ. Ἔκδοση ἄδειας ὁδήγησης ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν: Ταυτοποίηση σὲ μηδενικὸ χρόνο. Ἔκδοση ἀδείας μέσα σὲ μερικὲς ἡμέρες. Ἡ ΚτΠ δὲν μπορεῖ νὰ βάλει τοὺς ἐργαζόμενους νὰ δουλέψουν πιὸ γρήγορα …

δ. Ἐξυπηρέτηση ἀπὸ τὴν ἐφορία. Στὶς συναλλαγές του μὲ τὴν ἐφορία ὁ πολίτης δὲν ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ταυτοποίησης. Ταυτοποιεῖται ἀμέσως, εἰδικὰ ὅταν χρωστάει χρήματα. Τὸ πρόβλημά του εἶναι ἡ πληθώρα τῶν ἐγγράφων καὶ τῶν ὑπογραφῶν ἐσωτερικὰ ποὺ πρέπει νὰ διακινήσει προκειμένου νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐργασία του. Στὴν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ἐφορίας λοιπὸν καὶ στὴν ἁπλούστευση τῶν διαδικασιῶν της δὲν προσφέρει τίποτα ἕνα νέο ἔγγραφο ταυτοποίησης (ΚτΠ).

.               Μπορεῖτε καὶ μόνοι σας νὰ σκεφθεῖτε ἀνάλογες προσωπικές σας περιπτώσεις καὶ νὰ δεῖτε ὅτι ἡ ταυτοποίηση τοῦ προσώπου ποὺ θὰ γίνεται μέσῳ τῆς ΚτΠ, ἀντὶ τοῦ σημερινοῦ Δελτίου Ταυτότητας δὲν εἶναι τὸ πρόβλημα ποὺ πρέπει νὰ λυθεῖ μὲ τὸ Δημόσιο, ἀλλὰ ἡ ὀργάνωση τοῦ ἴδιου τοῦ Δημοσίου.
.               Ἡ εἰσαγωγὴ λοιπὸν τῆς ΚτΠ ἀπὸ μόνη της δὲν προσφέρει τίποτα. Δὲν πρόκειται νὰ διευκολύνει τὴν ἐπικοινωνία τοῦ πολίτη μὲ τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, ἐὰν δὲν συνδυαστεῖ μὲ τὴν ὀργάνωση τῶν ὑπηρεσιῶν. Ὅταν ὅμως ὁ πολίτης βρεθεῖ μπροστὰ σὲ ὀργανωμένες ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, τότε τοῦ εἶναι ἄχρηστη ἡ ΚτΠ μιᾶς καὶ θὰ μπορεῖ νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἄνετα μὲ τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας.
Στὸ πλαίσιο τῶν ἀνωτέρω, γιατί νὰ εἰσαχθεῖ στὴ ζωή μας ἡ ΚτΠ, ἡ ὁποία θὰ φέρει πλινθίο (τσιπάκι) καὶ νὰ μὴν παραμείνουμε στὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας; Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ πλινθίου ἐγκυμονεῖ περισσότερους κινδύνους ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ λύσει.

2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

.               Γιὰ νὰ λειτουργήσει ἡ ΚτΠ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δημιουργηθεῖ ἡ κατάλληλη ὑποδομή: Κάρτες μὲ ἢ χωρὶς πλινθία (τσιπάκια), ἀναγνῶστες καρτῶν, Ἠλεκτρονικοὶ Ὑπολογιστὲς μὲ καταχωρημένα σὲ αὐτοὺς τὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν, ἐφαρμογὲς Η/Ὑ ποὺ νὰ λειτουργοῦν μὲ τὴν ΚτΠ, δίκτυα διασύνδεσης τῶν ὑπολογιστῶν, ὑπάλληλοι-χρῆστες κατάλληλα ἐκπαιδευμένοι, συνεργεῖα συντήρησης καὶ ἀποκατάστασης βλαβῶν, ἐπιτελεῖα ἀναβάθμισης καὶ βελτίωσης ἐφαρμογῶν, Διευθυντές, Προϊστάμενοι καὶ ἄλλοι «ἐπιβλέποντες» μὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα πρόσβασης κλπ, κλπ. Ὅλο αὐτὸ τὸ πλαίσιο λειτουργίας θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ περιγράψουμε μὲ τὴν ἔκφραση «ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση».
.             Ἐπίσης σὲ μεταγενέστερο στάδιο καὶ βάσει τῶν συνθηκῶν ποὺ ἔχει ἢ θὰ ὑπογράψει ἡ χώρα μας ἀλλὰ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα πέραν τῶν Ἑλλήνων ἁρμοδίων καὶ ἄλλοι ἐκτὸς Ἑλλάδας «ἁρμόδιοι», νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα; (σὲ τμῆμα τους; ἤ/καὶ στὸ σύνολό τους;). Ἤδη γνωρίζουμε ὅτι ἀνταλλάσσονται στοιχεῖα μεταξὺ ΕΕ καὶ ΗΠΑ καὶ μάλιστα ὁ ὄγκος τους εἶναι πολὺ ὑψηλός. Διαβάζουμε σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου (europarl.europa.eu/news/public/story_page/019-89976-298-10-44-902-20101025STO89954-2010-25-10-2010/default_el.htm): «Μιλώντας στὴν ἀκρόαση ὁ εἰσηγητὴς τοῦ ΕΚ, Γερμανὸς εὐρωβουλευτὴς τῶν Πρασίνων Jan Philipp Albrecht, τόνισε τὴν ἀνάγκη νὰ ὑπάρξει συμφωνία καὶ δὴ τὸ συντομότερο δυνατὸ (σσ: μὲ τὶς ΗΠΑ), ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ μεγάλου ὄγκου πληροφοριῶν ποὺ ἤδη ἀνταλλάσσουν οἱ δύο πλευρές.»
.               Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση οἱ βάσεις δεδομένων τῆς Ἑλληνικῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» θὰ εἶναι διασυνδεδεμένες μέσῳ ἑνὸς «εἰδικοῦ» ἐθνικοῦ ἀλλὰ καὶ παγκόσμιου δικτύου μὲ ἄγνωστο ἀριθμὸ κέντρων ἐπεξεργασίας καὶ διαχείρισης δεδομένων, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχουν ὑπὸ τὴν «ἐποπτεία» τους καὶ ἄλλες «Κάρτες τοῦ Πολίτη» ἄλλων χωρῶν; Μιλᾶμε δηλαδὴ γιὰ ἕνα εἶδος «εἰδικοῦ internet», στὸ ὁποῖο θὰ συμμετέχει ἄγνωστος ἀριθμὸς «πιστοποιημένων» χρηστῶν καὶ διαχειριστῶν καὶ φυσικὰ ἀκόμα …πιὸ ἄγνωστος ἀριθμὸς «πειρατῶν». Ὅλο αὐτὸ τὸ πλαίσιο λειτουργίας δὲν θὰ μπορούσαμε κατ’ ἀναλογία νὰ τὸ περιγράψουμε μὲ τὴν ἔκφραση «Παγκόσμια Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»;
.            Σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα (Ἐθνικὸ ἢ Ὑπὲρ-Ἐθνικὸ) πάντα κάποιοι θὰ ἔχουν τὸ νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στὸ φάκελό του κάθε πολίτη: Ὁ ἁπλὸς ὑπάλληλος θὰ βλέπει ἕνα τμῆμα τοῦ φακέλου τοῦ Πολίτη, κάποιοι προϊστάμενοι-διευθυντὲς θὰ ἔχουν ἀνώτερο ἐπίπεδο πρόσβασης καὶ θὰ βλέπουν μεγαλύτερα τμήματα τοῦ φακέλου τοῦ πολίτη. Κάποιοι ἄλλοι ἀνώτεροι διαχειριστὲς καθὼς καὶ εἰδικοί τῆς Πληροφορικῆς θὰ ἔχουν πρόσβαση στὸν πλήρη φάκελο τῶν πολιτῶν, προκειμένου νὰ προβαίνουν στὶς ἀπαραίτητες βελτιώσεις, ἀναβαθμίσεις, ἐπεκτάσεις τῶν βάσεων δεδομένων καὶ τῶν προγραμμάτων χρήσης.
.                 Θὰ μπορούσαμε νὰ δεχτοῦμε ὡς στοιχειωδῶς «ἀσφαλῆ» τὴν παραχώρηση αὐτῆς τῆς … ἰδιόμορφης καὶ ἀφανοῦς ἐξουσίας στοὺς διαπιστευμένους «χειριστὲς» τῶν συστημάτων διαχείρισης τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν (διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται), ἐὰν ζούσαμε σὲ μία «κοινωνία ἀγγέλων».
.               Δυστυχῶς ὅμως στὴν σημερινὴ κοινωνία -ἡ ὁποία πλέον μέσῳ τῆς ΚτΠ καὶ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης «τακτοποιεῖται» μὲ …ἠλεκτρονικὸ τρόπο -, ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ ἀπάτη ἔχουν καταστεῖ σχεδὸν οἱ ἀπαραίτητες «πιστοποιήσεις καταλληλότητας» καὶ «καπατσοσύνης» προκειμένου κάποιος νὰ ἀνέλθει σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. ς μν γελιόμαστε, νάμεσά μας ζον νθρωποι πο ετε χουν χαλαρς ως κα νύπαρκτες θικς ντιστάσεις πο εναι εάλωτοι σ κβιασμος κα πειλς κόμα κα κάποιοι (στω λίγοι) πο εναι κτελεστικ ργανα ξωθεσμικν φανερν μυστικν ργανώσεων.
.               Ποιός λοιπὸν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει ὅτι δὲν θὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ τέτοια ἄτομα ὡς χρῆστες ἢ διαχειριστὲς σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης;
.               Φαντασθεῖτε λοιπὸν τί δυστυχία μπορεῖ νὰ προκαλέσει σὲ κάποιον κάτοχο μιᾶς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς διαχειριστές, ἂν ἐκβιασθεῖ ἢ ὑποχρεωθεῖ νὰ ἀλλοιώσει τὸ προφὶλ τοῦ κατόχου προσθέτοντας π.χ τὴν φράση «ὕποπτος τρομοκράτης».
.               Τί ν τ κάνουμε πο δν θ καθόμαστε στν ορ γι να πιστοποιητικ μία «φορολογικ νημερότητα», φο ζωή μας κα τ μέλλον μας θ κινδυνεύουν ν πᾶσα στιγμ ετε π να «λάθος» ετε π μία κακόβουλη νέργεια;
.                   Δὲν χωράει λοιπὸν καμία ἀμφιβολία ὅτι κινδυνεύουν τὰ στοιχεῖα μας ἀπὸ κακόβουλους, κακόπιστους, ἰδιοτελεῖς, κακεντρεχεῖς ἢ καὶ ἐπιρρεπεῖς στὴν δωροδοκία χρῆστες-διαχειριστὲς καὶ πλῆθος ἄλλων «ἐνδιαφερομένων». Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα:
.               Ὁ κος Falciani μὲ τὴν περίφημη λίστα καταθετῶν, ποὺ ἔκλεψε ἀπὸ τὴν HSBC Ἐλβετίας, δὲν εἶχε μία ἀπὸ τὶς ἀνώτερες δυνατότητες πρόσβασης στὴ βάση δεδομένων τῆς HSBC; Ἡ HSBC δὲν εἶχε υἱοθετήσει «καλὲς πρακτικὲς ἀσφαλείας»; Προστατεύθηκε ἀπὸ αὐτὲς τὶς πρακτικές;
.           ΟΧΙ. Δὲν μπόρεσε νὰ κάνει ἀπολύτως τίποτα.
.             Τὰ στοιχεῖα ὅμως αὐτὰ ὁ κος Falciani τὰ μοσχοπουλάει τώρα πιὰ σὲ κυβερνήσεις: Ἤδη Γαλλία, Γερμανία, Ἰταλία ἔχουν ἀγοράσει αὐτὲς τὶς λίστες.
.           Ἐὰν μία διωτικ πολυεθνικ Τράπεζα δν μπόρεσε ν ποτρέψει ναν τέτοιον κίνδυνο γι τ συστήματά της, τί μς κάνει ν πιστεύουμε τι να λληνικ πουργεο θ τ καταφέρει καλύτερα; Καὶ πολὺ περισσότερο, ἐὰν πελάτες εἶναι ξένες κυβερνήσεις, τότε ὅπως βλέπουμε καὶ ἀπὸ τὴν περίπτωση τοῦ κου Falciani, μία παράνομη πώληση «μετατρέπεται» σὲ μία νόμιμη ἀγορά !!! Τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει ἐδῶ μεγαλοπρεπῶς εἶναι: «ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑΞΕΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ;;;»
.                Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, ἡ συλλογὴ πολλῶν προσωπικῶν στοιχείων γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν καθημερινότητά μας εἶναι γεγονός. Ατ μως πο θ συμβε μ τν λεκτρονικ Διακυβέρνηση κα τ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ργαλεο της πο εναι «Κάρτα το Πολίτη» δν θ χει προηγούμενο. Τίποτε δν θ μείνει κρυφ π τ «μάτι το Μεγάλου δελφο». Κάθε κίνηση, κάθε συναλλαγή, κάθε γορ κα πώληση, κάθε μετακίνηση κα γενικ τιδήποτε φορ στν δημόσια κα προσωπικ ζω το πολίτη θ καταγράφεται κα θ συλλέγεται γι ν γίνει ντικείμενο πεξεργασίας. Τ φορολογικό, τ σεξουαλικό, τ πολιτικό, τ θρησκευτικό, τ ψυχολογικό, τ πολιτιστικό, τ ατρικ προφλ το καθενός μας θ εναι τ πρτο πο θ βλέπει διαβαθμισμένος διαχειριστς κα κάθε λλος πίσημος νεπίσημος «ταρος» τς «παγκόσμιας λεκτρονικς κυβέρνησης». Ἐπιπλέον ὁ διεστραμμένος «διαβαθμισμένος» διαχειριστὴς ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δικαίωμα τῆς …ἀνάγνωσης θὰ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἐπεξεργάζεται ἢ καὶ νὰ ἀλλοιώνει αὐτὸ τὸ προφὶλ προσθαφαιρώντας ψευδῆ ἢ παραποιημένα στοιχεῖα στὶς βάσεις δεδομένων.
.           Κάποιοι ἰσχυρίζονται μὲ ἀφέλεια καὶ ἄγνοια: «τί θὰ ἀλλάξει μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη μιᾶς καὶ σήμερα δὲν μᾶς φακελώνουν δεκάδες δημόσιες καὶ ἰδιωτικὲς ὑπηρεσίες;».
.               Ἡ ἀπάντηση σὲ τέτοιου εἴδους ἀφελεῖς ἢ ἐκ τοῦ πονηροῦ ἰσχυρισμοὺς εἶναι ἁπλὴ καὶ ξεκάθαρη: Ἡ ἔκταση τοῦ σημερινοῦ «φακελώματος» καὶ ἡ διαδραστικὴ λειτουργία τῶν συστημάτων εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων περιορισμένη καὶ μειωμένης ἀξίας, ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἔλεγχο καὶ τὴν διαχείριση τῶν συνταγματικὰ καὶ ἐθιμικὰ κατοχυρωμένων ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτη. Ἄλλο εἶναι π.χ νὰ ἐπιλέγουμε ἐμεῖς τί θὰ ξέρει καὶ τί δὲν θὰ ξέρει γιὰ μένα ἡ τάδε τράπεζα ἢ τὸ δείνα super market καὶ ἄλλο νὰ τροφοδοτῶ καθημερινά, μέσῳ τῆς ἀναγκαστικῆς καὶ εὐρείας χρήσης τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», μὲ χιλιάδες στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς καὶ δημόσιας ζωῆς μου τὶς γιγάντιες καὶ διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Ἄλλο δηλαδὴ νὰ ἐπιλέξεις νὰ φορᾶς μία σφιχτὴ γραβάτα καὶ ἄλλο νὰ δεχτεῖς νὰ σοῦ φορέσουν γιὰ πάντα «ἔξυπνες» ἠλεκτρονικὲς χειροπέδες.
.             Ἔτσι λοιπόν, ἕνα ἐπιχείρημα ποὺ τίθεται ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ΚτΠ εἶναι ὅτι καὶ σήμερα γίνονται διαρροὲς δεδομένων. Λένε: «καὶ σήμερα ὁ ἐφοριακὸς δὲν ἔχει πρόσβαση στὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα; Καὶ σήμερα δὲν ἔχει πρόσβαση ὁ ὑπάλληλος τῆς πολεοδομίας στὸν φάκελο οἰκοδομικῆς ἄδειας, ἢ ὁ ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου συγκοινωνιῶν στὸν φάκελο τῆς ἄδειας ὁδήγησης ἢ ὁ στρατιωτικὸς στὸν φάκελο τῆς θητείας τοῦ πολίτη; Μήπως οἱ σημερινοὶ διαχειριστὲς αὐτῶν τῶν ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ καὶ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ βάσεων δεδομένων εἶναι ἠθικοὶ ἐνῶ οἱ αὐριανοί, ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις θὰ εἶναι ἐνδεχομένως οἱ ἴδιοι, θὰ ἔχουν ἐλαστικότερες συνειδήσεις ἢ μειωμένες ἠθικὲς ἀντιστάσεις;»
.             Τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ θὰ εἶχε κάποια λογικὴ βάση ἂν συνέκρινε μεταξύ τους ὁμοειδῆ πράγματα. Ὅμως, ὅπως ἔχουμε περιγράψει προηγουμένως, ἄλλο εἶναι νὰ διαρρεύσουν π.χ οἱ πληροφορίες τοῦ συστήματος TAXIS τῆς ἐφορίας γιὰ τὴν περιουσιακή σου ἢ τὴν εἰσοδηματική σου κατάσταση, ἢ ἀκόμα καὶ οἱ καταναλωτικές σου συνήθειες, ὅπως τὶς ἔχει καταγράψει ἕνα super market μὲ τὴν συναίνεσή σου (χρήση ἐκπτωτικῆς κάρτας κλπ), καὶ λλο ν πουληθε ν «διαρρεύσει» τ πλρες προφίλ σου κα τεράστιος συγκεντρωμένος γκος πληροφοριν πο τ κατασκεύασε.
.             Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῆς σημερινῆς ἠλεκτρονικῆς καταγραφῆς κάποιων δεδομένων τοῦ πολίτη καὶ ἐκείνης ποὺ θὰ ὑπάρξει μὲ τὴν χρήση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη σὲ ἕνα περιβάλλον «Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης» εἶναι δυσθεώρητη καὶ μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ ἐκείνη ποὺ ἔχει μία σφεντόνα καὶ μία ἀτομικὴ βόμβα. Ὁ σημερινὸς λοιπὸν διαχειριστὴς τῆς βάσης δεδομένων π.χ μιᾶς ἐφορίας, μίας πολεοδομίας, ἑνὸς νοσοκομείου, μίας ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας, ἢ ἑνὸς super market, δὲν μπορεῖ νὰ διαρρεύσει καθολικὰ τὰ στοιχεῖα γιὰ ὅλους τοὺς πολίτες. Δὲν μπορεῖ ἔχει τὸ πλῆρες προφίλ, ἀλλὰ ἕνα ἐλάχιστο τμῆμα του. Δὲν μπορεῖ νὰ συνδυάσει πληροφορίες ἀπὸ διαφορετικὲς ὑπηρεσίες. Εἶναι ἀπίθανο ἕως ἀδύνατο. Πόσο δυνατν εναι μως ταν ο πληροφορίες εναι διασυνδεδεμένες π μόνες τους, ν «πακεταριστον» σ να φλασάκι κα ν σταλον που γῆς;
.             Στὸ πλαίσιο λοιπὸν τῶν ἀνωτέρω να πολ σημαντικ στοιχεο εναι ν μν ντικατασταθον λοι ο διαφορετικο κωδικο πο διαθέτουμε π ναν, δηλ τν ΑΜΚΑ. Πρέπει ἡ Ἐφορία νὰ μᾶς ταυτοποιεῖ μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸ ΑΦΜ, τὸ Ταμεῖο Ἀσφάλισης μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸν ΑΜΑ, τὸ Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸν ἀριθμὸ ἀδείας διπλώματος κ.ο.κ. Δν πρέπει ν πικρατήσει ΑΜΚΑ ς νιαος μοναδικς ριθμς ταυτοποίησης. Ἔτσι καὶ διαρροὴ ἐὰν ὑπάρξει (εἴτε ἀπὸ hackers εἴτε ἀπὸ ὑπάλληλο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης) νὰ μὴν μποροῦν νὰ συνδυαστοῦν τὰ στοιχεῖα καὶ νὰ προκύψει σὲ ἄλλον Η/Ὑ τὸ πλῆρες προφὶλ τοῦ πολίτη.
.             Εναι τεράστιος κίνδυνος πο δημιουργεται μ τν νοποίηση τν Βάσεων Δεδομένων πο δη ξελίσσεται, προκειμένου ν μπορε ν λειτουργήσει ΚτΠ. Δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ συμβεῖ αὐτό, κάτω μάλιστα ἀπὸ τὴν μύτη μας καὶ χωρὶς κἂν νὰ ἔχει ψηφιστεῖ ἀκόμα οὔτε τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση» ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη. Πρέπει λοι μας ν συνειδητοποιήσουμε τν κίνδυνο κα ν ντιδράσουμε στν ντισυνταγματικ κατασκευ «πουργικν ποφάσεων», οἱ ὁποῖες δίνουν στὴν οὐσία τὸ δικαίωμα στοὺς Ὑπουργοὺς νὰ κτίζουν τμηματικὰ καὶ κατὰ «πτέρυγα» τὴ νέα ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ μέσω τῶν ποικίλων Καρτῶν ποὺ ἐξαγγέλλουν. Ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ μόνο αὐτό. Θὰ πρέπει νὰ διασφαλισθεῖ ἡ ἀποκέντρωση τῶν στοιχείων. Δηλαδή, ὅτι κάθε δημόσιος ἢ ἰδιωτικὸς φορέας θὰ διατηρεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον τὰ στοιχεῖα ποὺ τὸν ἀφοροῦν καὶ μάλιστα αὐστηρῶς ἀπόρρητα.
.             Μόνο ς φιάλτης μπορε ν χαρακτηριστε τ νδεχόμενο τς «χρήσης» τς κατάχρησης ατς τς τεράστιας ξουσίας ποὺ θὰ παρέχει ὁ γιγάντιος ὄγκος τῶν συγκεντρωμένων πληροφοριῶν καὶ δεδομένων γιὰ τὸν κάθε ἕνα πολίτη, σὲ κυβερνήσεις, ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, μεγάλα ἰδιωτικὰ συμφέροντα κλπ. Καὶ μὴν μᾶς πεῖ κάποιος ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ βρεθοῦμε ξανὰ στὴν τραγικὴ θέση νὰ βιώσουμε κάποιο πραξικόπημα ἢ μία στρατιωτικὴ ἢ πολιτικὴ χούντα (ὢ μὴ γένοιτο). Τὴ θέση μας αὐτὴ τὴ στηρίζουμε στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δὲν ἀκολουθεῖ πάντοτε θετικὴ πορεία. Γιὰ σκεφθεῖτε πόσο «πολύτιμο» θὰ ἦταν ἕνα τέτοιο σύστημα σὲ φασιστικὰ-ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα: Χίτλερ, Στάλιν καὶ στὶς μέρες μας καθεστὼς Βόρειας Κορέας, καθεστὼς ΙΡΑΝ κ.ο.κ.
Ἔχει διατυπωθεῖ ὡς ἀξίωμα, στὰ πλαίσια τῆς κοινωνικῆς διαχείρισης τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, ὅτι «κάθε λάθος ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ συμβεῖ, θὰ συμβεῖ ὁπωσδήποτε». Ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, οἱ μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις τοῦ 20ου αἰώνα, καὶ σὲ ἐπίπεδο ὑψηλῆς τεχνολογίας καὶ διοικητικῆς ἀσφάλειας, ὑπέστησαν ὀλέθρια πυρηνικὰ ἀτυχήματα μὲ ἐκρήξεις ποὺ ἐπέφεραν τεράστιες ἀπώλειες. Γι’ αὐτὸ πολλὲς χῶρες, ἀντιπαρῆλθαν τὸν πειρασμὸ τὴν φθηνότερη, ἀλλὰ ἐπικίνδυνη λύση, καὶ ἀποφάσισαν νὰ μὴ χρησιμοποιήσουν πυρηνικὴ ἐνέργεια (ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς καὶ ἡ Ἑλλάδα). Ἡ ἀναλογία εἶναι μεταφορική, ἀλλὰ προφανής. Ἡ ὑποχρεωτικὴ συγκέντρωση ἑνιαίας ἠλεκτρονικῆς πληροφορίας γιὰ κάθε πολίτη μέσῳ τῆς ΚΠ, ἀφήνει ἀνοικτὴ τὴν πόρτα γιὰ μία ἐπίσης τρομακτικὴ ἔκρηξη ἀποδέσμευσης τῆς συγκεντρωμένης πληροφορίας: τὸν ἐπικίνδυνο τραυματισμὸ ἢ καὶ τὴν ἀπειλὴ θανάτου τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

ΠΗΓΗ: (tideon, ἀπὸ ID-ont)

, ,

Σχολιάστε

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» (Πατριάρχης Κύριλλος)

Κύριλλος:
Γιὰ ὅσους δὲν θὰ δεχθοῦν τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα,
πρέπει νὰ ὑπάρχει ἐναλλακτικὴ λύση

 .               Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν εἶναι ἕτοιμοι νὰ παρέχουν τὰ προσωπικά τους δεδομένα γιὰ μία ἑνιαία ἠλεκτρονικὴ κάρτα, πρέπει νὰ βρεθεῖ μία νόμιμη ἐναλλακτικὴ λύση. Τὴ δήλωση αὐτὴ ἔκανε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος, μιλώντας στὴν Κρατικὴ Ντούμα.
.               “Πολλοὶ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν εἰσβολὴ στὴ ζωή τους τῶν νεωτερισμῶν ποὺ σχετίζονται μὲ ἠλεκτρονικὰ μέσα συλλογῆς καὶ ὑπολογισμοῦ προσωπικῶν δεδομένων, τὰ ὁποῖα σὲ σημαντικὸ βαθμὸ αὐξάνουν τὸν ἔλεγχο τῆς ταυτότητας τοῦ ἀνθρώπου”, ἐπισήμανε.
.               “Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ ἔχουν δικαίωμα ἐπιλογῆς, νὰ πάρουν τὴν ταυτότητα σὲ μορφὴ πλαστικῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας ἢ σὲ παραδοσιακὴ μορφή, μὲ χρήση ἠλεκτρονικῶν φορέων πληροφοριῶν ἢ χωρὶς αὐτές”, εἶπε ὁ Προκαθήμενος. “Μὲ ἀναφορὰ ὅτι κάτι τέτοιο βολεύει τοὺς γραφειοκράτες, δὲν μποροῦμε ὁλοκληρωτικὰ νὰ ἐπιβάλουμε τὶς τεχνολογίες αὐτές. Ὁ καθένας μας μπορεῖ νὰ βρεθεῖ σκλάβος αὐτῶν τῶν τεχνολογιῶν, ὑπὸ ἕναν ὁλοκληρωτικὸ ἔλεγχο”, προσέθεσε.
.               Ὁ Πατριάρχης εἶπε ὅτι στὸ ὄνομά του καὶ στὸ ὄνομα τῶν ὀργάνων τῆς ἐξουσίας ἔρχονται χιλιάδες αἰτήσεις ἀπὸ πολίτες ποὺ ἐκφράζουν “τὴν διαφωνία τους μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐπιβολὴ νέων τεχνολογιῶν ταυτοποίησης τοῦ προσώπου”.
.               Ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐδῶ καὶ καιρὸ ἐπιμένει στὴν ἀνάγκη τήρησης ἀπὸ τὸ κράτος τῆς ἀρχῆς νὰ ἔχουν οἱ πολίτες τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας τὴν ἐθελοντικὴ ἐπιλογὴ κατὰ τὴ λήψη τῶν ἑνιαίων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καὶ νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Πολλοὶ πιστοὶ ἀρνοῦνται νὰ πάρουν τὰ ἠλεκτρονικὰ ἔγγραφα, θεωρώντας ὅτι τὰ ἔγγραφα αὐτὰ κάνουν τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου στὸ μέγιστο διαφανῆ καὶ κάτι τέτοιο μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν πίεση στὸν πολίτη καὶ νὰ ἀγγίζει τὴν ἐπιλογὴ τῆς κοσμοαντίληψης καὶ τῆς θρησκείας του.

ΠΗΓΗ: briefingnews.gr

,

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (Ὁ Πλανήτης ἀντιμέτωπος μὲ τὸ φάσμα τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου)

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας γιὰ τὶς νέες ταυτότητες

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2054, 01.11.12

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Πρόσφατα ἔγινε γνωστὸ στὴν Ἑλλάδα ἐκτενὲς ἐμπεριστατωμένο ἔγγραφο ποὺ ἀπέστειλε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες της, καλώντας τες νὰ ἐκφράσουν τὴν γνώμη τους πάνω στὸ περιεχόμενό του, ποὺ διαπραγματεύεται τὸ ζήτημα τῶν νέων ταυτοτήτων στὴν χώρα τους.
.          Σ᾽ αὐτὸ ἡ Σύνοδος διατυπώνει σοβαρότατες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸν προωθούμενο ἔλεγχο τῶν πάντων μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων ἐλέγχου καὶ ταυτοποιήσεως τῶν προσώπων. Γι᾽ αὐτὸ καὶ συνιστᾶ στὴν Ρωσικὴ Κυβέρνηση τουλάχιστον νὰ δώσει τὴν νομικὴ δυνατότητα στοὺς πολίτες νὰ «ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ μὴ δέχονται ἀδιακρίτως ὅλες τὶς νέες τεχνολογίες καὶ τὰ σύμβολα ποὺ ἐνδεχομένως νὰ ὑπάρχουν σ᾽ αὐτές. Οἱ τεχνολογίες αὐτὲς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐπιβάλλονται ὑποχρεωτικὰ στὸν πολίτη στερώντας του τὴν δυνατότητα χρήσεως ἐναλλακτικῶν λύσεων. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ διατηρηθεῖ ἡ δυνατότητα τοῦ πολίτη νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ παραδοσιακὸ σύστημα ταυτοποιήσεως μὲ ὄνομα, ἐπώνυμο, ἡμερομηνία, τόπο γεννήσεως καὶ διεύθυνση, καὶ τὰ παραδοσιακὰ ἔγγραφα ταυτοποιήσεως προσώπου. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ἐπίσης τὸ Κράτος νὰ προσέξει τὴν πρότασή της γιὰ νομικὴ ἀπαγόρευση μαρκαρίσματος πάνω καὶ μέσα στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ὅπως καὶ τῆς ἐνσωμάτωσης νανοσυσκευῶν μέσα στὸ σῶμα ἢ στὸν ἐγκέφαλο τοῦ ἀνθρώπου».
.          Εἶναι φανερὸ ὅτι πλανήτης μας βρίσκεται ντιμέτωπος μ τ φάσμα τοῦ λοκληρωτικοῦ λέγχου (total control). Καὶ εἶναι ἐπίσης φανερὸ ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία μόνο τυχαία δὲν εἶναι. Κάποιοι κινοῦν ἀπὸ τὰ παρασκήνια τὰ νήματα, καὶ οἱ μαριονέτες τοῦ παγκοσμίου κουκλοθεάτρου, ποὺ παριστάνουν τοὺς ἡγέτες τῶν λαῶν, ἐκτελοῦν τυφλὰ τὶς ἐντολές τους.
.          Αὐτὸ ἔγινε δυστυχῶς καὶ στὴν πατρίδα μας, ποὺ γνωρίζουμε μὲ πόσους ὕπουλους τρόπους μεθοδεύεται ἡ προώθηση τῶν συστημάτων αὐτῶν. Μάλιστα ἡ τελευταία κίνηση ἦταν ἐκείνη ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν ὑπηρεσιακὴ κυβέρνηση Πικραμμένου, ἡ ὁποία τόλμησε τρεῖς μόλις μέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου νὰ ἀνακοινώσει ἀλλαγὴ ταυτοτήτων μὲ νέες ἠλεκτρονικοῦ τύπου.
.          Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ἐπρόκειτο γιὰ μεθόδευση πονηρὴ καὶ παράνομη. Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐπιχειρήθηκε παράκαμψη τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα. Καὶ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐπιχειρεῖται ἐξαπάτηση τῶν πολιτῶν μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὀνομασίας: ντ γι τν ποδοκιμασμένη Κάρτα το Πολίτη νέα λεκτρονικ ταυτότητα.
.          Τὸ ζήτημα αὐτὸ ἐξετάσθηκε ἐπισταμένως στὴν ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς στὶς 6 Ὀκτωβρίου 2012 στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας μὲ θέμα: «Νέα Ταυτότητα: Εἰσιτήριο χωρὶς ἐπιστροφή». Στὰ συμπεράσματα τῆς Ἡμερίδας τονίσθηκε μεταξὺ ἄλλων ὅτι «οἱ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες συνιστοῦν τὴν πιὸ ἀσφυκτικὴ μέθοδο ἐλέγχου, παρακολούθησης καὶ ὑποδούλωσης τῶν πολιτῶν στὸ παγκοσμιοποιούμενο ἀντίχριστο κράτος ποὺ προετοιμάζει ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων».
.          Ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Ἐκκλησίας παρακολουθεῖ μὲ αὐξανομένη ἀνησυχία αὐτὲς τὶς ὕπουλες μεθοδεύσεις καὶ εἶναι ἀλήθεια πὼς περίμενε καὶ ἀντίστοιχη μὲ αὐτὴ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τοποθέτηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν πρόσφατη σύγκλησή της (2-5 Ὀκτωβρίου 2012).
.          Τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν δεσμῶν εἶναι σοβαρότατο καὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἐγκαίρως καὶ ἀποφασιστικά, πρὶν βρεθοῦμε μπροστὰ σὲ ὀδυνηρότατες ἐκπλήξεις.

, , , ,

Σχολιάστε