Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POS ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΕΙ ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POS
ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΕΙ ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

.               Ἄναυδοι ἔμειναν χθὲς (26 Ἰουλίου 2017) οἱ ὑπάλληλοι τῆς ἐφορίας στὴν Καλαμάτα, ὅταν ἕνας ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας τῆς περιοχῆς τοὺς παρέδωσε μὲ κάθε ἐπισημότητα «Ἐξώδικη δήλωση πρόσκληση συμμορφώσεως» γιὰ τοὺς λόγους ποὺ δὲν ἀποδέχεται νὰ ἐγκαταστήσει στὴν ἐπιχείρησή του ΡΟS.
.               Ἐξηγεῖ τοὺς λόγους καὶ τὰ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος, μὲ τὰ ὁποῖα θεωρεῖ ὅτι ἔχει δικαίωμα νὰ ἀρνηθεῖ, ἐνῶ κάνει μία μικρὴ ὑποχώρηση νὰ δεχτεῖ τὴν ἐγκατάσταση τοῦ μηχανήματος, ἂν καὶ ἡ τράπεζα δεχτεῖ νὰ τοῦ δίνει τό… ἀντίστοιχο ποσοστὸ τοῦ τζίρου της.
.               Τὸ ἐξώδικο πρωτοκολλήθηκε καὶ παρελήφθη κανονικὰ ἀπὸ τὴν Οἰκονομικὴ Ὑπηρεσία τῆς Καλαμάτας.

Ἐξώδικη δήλωση

Ἡ ἐξώδικη δήλωση τοῦ ἐλεύθερου ἐπαγγελματία ποὺ κατατέθηκε στὴν ἐφορία, σύμφωνα μὲ τὸ tharrosnews.gr ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Μὲ τὴν παροῦσα δήλωση σᾶς κάνω γνωστὸ ὅτι στὴν ἐπιχείρησή μου δὲν πρόκειται νὰ τοποθετήσω μηχάνημα ΡΟS γιὰ τοὺς κάτωθι λόγους:
1) Μὲ τὴν τοποθέτηση τοῦ μηχανήματος ΡΟS αὐτόματα γίνεται συνέταιρος καὶ δικαιοῦχος στὶς εἰσπράξεις μου ἕνα τρίτο πρόσωπο, ἡ τράπεζα, ἡ ὁποία ἁρπάζει μέρος τοῦ τζίρου μου, δηλαδὴ μὲ ἁπλὰ λόγια μέρος τῆς ἐργασίας καὶ τῶν κόπων μου, χωρὶς νὰ ἔχει συμβάλει καθόλου στὰ ἔξοδα λειτουργίας τῆς ἐπιχειρήσεώς μου. Οὐσιαστικὰ ἐξαναγκάζεται ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἐν μέσῳ τῆς τεράστιας οἰκονομικῆς ὕφεσης, ποὺ διανύει ἡ χώρα ἐξ αἰτίας τῆς ἀπάτης εἰς βάρος μας ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντες καὶ τοὺς τραπεζίτες, νὰ προσθέσει ἕνα ἐπιπλέον ἔξοδο στὴν ἐπιχείρησή του, ἀφοῦ τὰ μηχανήματα POS ἐνοικιάζονται ἀπὸ τὶς τράπεζες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειώνεται ἀκόμα περισσότερο ὁ τζίρος τῆς κάθε ἐπιχείρησης, καθὼς ὑπάρχουν προμήθειες γιὰ κάθε συναλλαγὴ ποὺ διενεργεῖται. Ὅλα αὐτὰ ὑποχρεωτικά, ἀποστερώντας μου οἱανδήποτε οἰκονομικὴ πρωτοβουλία.
Δὲν ὑπάρχει καμία περίπτωση νὰ ἀποδεχτῶ αὐτό, καθὼς ὑπάρχει εὐθεία προσβολὴ τοῦ ἄρθρου 5 πάρ. 1 τοῦ Συντάγματος, ὅσον ἀφορᾶ στὴν οἰκονομική μου ἐλευθερία, ἡ ὁποία περιορίζεται. Ὅποιος μὲ ὑποχρεώσει, συμμετέχει σὲ ἐκβίαση καὶ ὑπεξαίρεση εἰς βάρος μου. Ἀδικήματα κακουργηματικοῦ χαρακτήρα ποὺ ἀντιμετωπίζονται καὶ μὲ τὴν αὐτόφωρη διαδικασία.

2) Μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρησιμοποίηση τῶν καρτῶν καὶ τοῦ μηχανήματος ΡΟS, αὐτόματα γνωρίζει ἕνα τρίτο πρόσωπο (ἡ τράπεζα), δηλαδὴ ἕνας ἰδιώτης, τὶς καταναλωτικὲς καὶ ὄχι μόνο συνήθειες τοῦ χρήστη τῶν καρτῶν, ἀποστερώντας του τὴν ὁποιαδήποτε ἰδιωτικότητα στὴν προσωπική του ζωή, προσβάλλοντας τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας του σὰν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ὀντότητα. Εὐθεία παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τοῦ Συντάγματος καὶ τῶν νόμων ποὺ εἶναι σύμφωνοι μὲ αὐτό.

3) Ἡ ἀναφερόμενη εἰς τὸ ΦΕΚ 1445/2017 τεῦχος δεύτερο Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα μὲ τὸ Φ.Ε.Κ. ἱδρύσεώς της [Φ.Ε.Κ. 94/27-05-2016. ν.4389], στερεῖται νομικῆς προσωπικότητας καί, ἑπομένως, δὲν εἶναι νομικὸ πρόσωπο. Δὲν δικαιοῦται νὰ πραγματοποιήσει οὐδεμία οἰκονομικὴ ἢ συμβολαιογραφικὴ πράξη, οὔτε νὰ παραστεῖ σὲ δικαστήριο, λόγῳ ἐλλείψεως νομικῆς προσωπικότητάς της.
Ἐπίσης, τὸ ὅτι δὲ δίνει λογαριασμὸ σὲ καμία δημόσια κρατικὴ ὑπηρεσία, τί κάνει τὰ χρήματα ποὺ εἰσπράττει καὶ ποῦ τὰ διαθέτει, εἶναι ἀπόδειξη τῆς ὑπεξαιρέσεως δημοσίου χρήματος καὶ ἀρνοῦμαι νὰ γίνω συνεργὸς στὴ διαρκῆ αὐτὴ ἀπάτη.
.               Παρ᾽ ὅλα αὐτά, δείχνοντας καλὴ θέληση, δύναμαι νὰ ἀποδεχτῶ τὴν τοποθέτηση τοῦ μηχανήματος POS εἰς τὴν ἐπιχείρησή μου, μόνο μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι καὶ ἡ τράπεζα θὰ μοῦ δίνει τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ τοῦ τζίρου της. Καὶ αὐτὸ δὲν τὸ λέω ἁπλὰ ἐγώ. Τὸ ἐπιβάλλει τὸ ἄρθρο 4 τοῦ Συντάγματος».

 

ΠΗΓΗ: tharrosnews.gr

 

 

 

 

,

Σχολιάστε

ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

Ἀχρήματη κοινωνία

   .           Δὲν πρόλαβε νὰ στεγνώσει τὸ μελάνι προηγουμένου μας σχολίου μὲ τὸν ­τίτλο «Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικά» (βλ. σχετ.: Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΦΙΓΓΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ), ὅταν ἔ­­­σκα­σε ἡ εἴδηση – βόμβα ὅτι στὴ Δανία ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ καταργήσει παντελῶς τὰ μετρητὰ καὶ νὰ ἐπιβάλει τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος γιὰ ὅλες τὶς ἀγορές.
.           Ἡ εἰσήγηση πρὸς τὸ Κοινοβούλιο «δὲν ἀναμένεται νὰ συναντήσει ἰσχυρὲς ἀντιρρήσεις, καθὼς οἱ Δανοὶ χρησιμοποιοῦν πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ μικρὲς καθημερινὲς συναλλαγὲς ἢ γιὰ νὰ ἀγοράσουν ἕνα πακέτο τσίχλες ἀπὸ τὸ παντοπωλεῖο τῆς γειτονιᾶς τους.
.           Μάλιστα, ὅπως ὑποστηρίζει τὸ χρηματοπιστωτικὸ ἰνστιτοῦτο Finansraa­det, μὲ μία οἰκονομία ­ἀπαλλαγμένη ἀ­­­­­­πὸ τὰ μετρητά, τὰ καταστήματα θὰ ἐξ­οικονομήσουν τὰ χρήματα ποὺ ἐ­πεν­δύ­ουν σήμερα γιὰ μέτρα ­ἀσφαλείας ἀλλὰ καὶ τὸν χρόνο ποὺ σπαταλοῦν οἱ ταμίες δίνοντας ρέστα» («Καθημερινὴ» 7-5-2015).
.           Ἡ εἴδηση, φαίνεται, ἐνέπνευσε τὰ κυβερ­νητικὰ στελέχη καὶ μάλιστα τὸν Ἀντιπρόεδρο κ. Δραγασάκη, ὥστε στὴ σύσκεψή του μὲ τὸ Διοικητικὸ ­Συμβούλιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν «συμφωνήθηκε ἡ συγκρότηση Ὁμάδας Ἔργου μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων τοῦ Γραφείου τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης, τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν, ἡ ὁποία θὰ ἐκπονήσει, ἐντὸς 30 ἡμερῶν, στρατηγικὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ψηφιακῶν συναλλαγῶν στὴ χώρα μας καὶ τὸν δραστικὸ περιορισμὸ τῆς κυκλοφορίας τοῦ φυσικοῦ χρήματος» newpost.gr/post/462164).
.           Τὸ μόνο ποὺ λησμόνησε νὰ μᾶς πεῖ τὸ παραπάνω ἔξυπνο ἰνστιτοῦτο εἶναι τὸ πό­σο ἀσφαλὲς θὰ εἶναι τὸ πλαστικὸ αὐτὸ σύστημα ἀγορᾶς, ἀφοῦ οἱ ἠλεκτρονικὲς ἀπάτες αὐξάνονται σήμερα κατακόρυφα καὶ κανένα σύστημα ἀσφαλείας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ προστατεύσει ἀποτελεσματικά.
.           Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι ­ὁδεύουμε ἰλιγγιωδῶς πρὸς τὴν «ἀχρήματη κοινω­νία», ὅπου θὰ ὑπάρχει ­ἀσφυκτι­κὸς ἔλεγχος τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν καί, ὅ­πως καίρια ἐπισημάνθηκε, «με­­ταβαίνουμε ταχέως στὸ σημεῖο ὅπου ἡ χρήση τῶν μετρητῶν θεωρεῖται ­‘‘ὕποπτη δραστηριότητα’’ στὴν ­κυριολεξία» (kato­hi­ka.gr/2015/03).
.           Ἔτσι θὰ ἐξουδετερωθεῖ ὁποιαδήποτε ἀντίδραση: Χρησιμοποιεῖς μετρητά; Εἶσαι ὕ­­­ποπτος ἢ μᾶλλον ἔνοχος. Καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξεις, ὅπως λέγεται, «ὅτι δὲν εἶσαι ἐλέφαντας», ὅτι δηλαδὴ δὲν σχεδιάζεις κάτι παράνομο, ἀφοῦ ἀρνεῖσαι νὰ δεχθεῖς τὴ χρήση ἠλεκτρονικοῦ χρήματος.
.           Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου, κατὰ τὸν ὁ­­ποῖο, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως (ιγ´ 16-18), δὲν θὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ πουλήσει ἢ νὰ ἀγοράσει κάτι, ἂν δὲν εἶναι σφραγισμένος μὲ τὸν ἀριθμό του, τὸ 666, φαίνεται πὼς φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΦΙΓΓΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ

Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικὰ

βλ. σχετ. ἄρθρο τῆς «ΧΡ. ΒΙΒΛ.» πρὸ τετραετίας!: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΟ “ΠΑΘΗΜΑ-ΜΑΘΗΜΑ” ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΤΟΥ ΚΛΟΙΟΥ

   .               Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται τοῦτες οἱ γραμμές, ἡ Κυβέρνηση σύμφωνα μὲ δημοσιο­γραφικὲς ἀνταποκρίσεις βρίσκεται σὲ δύ­σ­κολη θέση. Οἱ δανειστές ­(εὐρωπαϊκοὶ καὶ διεθνεῖς θεσμοί) σφίγγουν τὴ θηλιὰ τῆς οἰ­κονομικῆς παροχῆς μέχρις ἀσφυξίας, προκειμένου νὰ τὴν ἀναγκάσουν νὰ δεχθεῖ τοὺς ὅρους ποὺ θέτουν.
.              Ἀντιμετωπίζοντας αὐτὴ τὴν ἀσφυκτικὴ πί­εση ἡ Κυβέρνηση ἐπεξεργάζεται σχέδιο μέτρων, μὲ τὰ ὁποῖα ­ὑπολογίζει νὰ ­εἰσπράξει χρήματα σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτή­σεις τῶν δανειστῶν.
.              Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα «σχεδιάζει νὰ ξεκινή­σει πιλοτικὰ τὸ μέτρο τῆς ὑποχρεωτικῆς χρή­­­σης πλαστικοῦ χρήματος σὲ 23 ­νησιά. Στόχος εἶναι ὁ περιορισμὸς τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ ἡ ἐνίσχυση τῶν δημοσίων ἐσόδων. Ὅλες οἱ συναλλαγὲς ἄνω τῶν 70 εὐ­ρὼ στὰ νησιὰ ποὺ ἔχουν πληθυσμὸ μεγαλύτερο τῶν 3.000 κατοίκων θὰ γίνονται μὲ κάρτες, πιστωτικές, χρεωστικὲς ἢ προπληρωμένες. Μὲ τὸ μέτρο αὐτὸ ­συμφωνοῦν οἱ πιστωτὲς τῆς χώρας, δεδομένου ὅτι ­στο­χεύει στὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς» («Καθημερινὴ» 30-4-2015).

 .                Τὸ Ἐπιμελητήριο τῶν Κυκλάδων μὲ ἀνακοίνωσή του τῆς 30ῆς Ἀπριλίου ἐπισημαίνει σειρὰ σημαντικῶν λόγων, γιὰ τοὺς ὁποίους κρίνει ὅτι τὸ μέτρο εἶναι ὄχι μόνο ἀντισυνταγματικό, ἀλλὰ καὶ ἀναποτελεσμα­τικὸ καὶ ἀνεφάρμοστο.
.                 Τὸ ζήτημα ὅμως ἔχει καὶ ἄλλη πλευρὰ πολὺ περισσότερο ἀνησυχητικὴ καὶ ἐπικίνδυνη. Ἀποτελεῖ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν κατάργηση τῶν συναλλαγῶν μὲ μετρητὰ καὶ ἐπιβολὴ τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, κάτι τὸ ὁποῖο εἶχε σχεδιασθεῖ νὰ ­ἐπιβληθεῖ ἐπανειλημμένως στὸ παρελθὸν μὲ τὴ ­λεγόμενη «κάρτα τοῦ πολίτη» καὶ παρόμοια, καὶ ἀ­­πέτυχε ἐξ αἰτίας τῆς ἀντιδράσεως τῶν πο­λιτῶν. Ἡ τελευταία τέτοια ­προσπάθεια εἶ­­χε σχεδιασθεῖ νὰ γίνει τὸν ­περασμένο Μάρ­­τιο μὲ τὸ περίφημο ἄρθρο 16 τοῦ ­λε­­γό­μενου «νομο­σχεδίου Κατρούγκαλου» καὶ μπροστὰ στὴν καθολικὴ ἀντίδραση τῶν πολιτῶν ματαιώθηκε.
.             Τώρα τὸ σχέδιο ἐπανέρχεται ἀπὸ τὴν πί­­σω πόρτα, πάντα μὲ τὸ ­ψευδοεπιχείρημα, ὅπως τεκμηριωμένα ­ἀποδεικνύει τὸ Ἐ­­­πι­με­λητήριο τῶν Κυκλάδων, τῆς ­πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς. Εἶναι πλέον ­ὁλοφάνερο: Τὰ διεθνῆ κέντρα ἐλέγχου τοῦ χρήματος σφίγγουν τὸν κλοιὸ γύρω ἀπὸ τὸν ἀνυποψίαστο πληθυσμό, γιὰ νὰ τὸν ἀναγ­κάσουν νὰ δεχθεῖ τὴν κατάργηση τοῦ χρήματος καὶ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς ζωῆς του. Κάτι ποὺ τελικὰ μήπως προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν καθιέρωση  τοῦ­δαιμονικοῦ συστήματος ποὺ περιγράφεται στὸ 13ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως μὲ τὸ λεγόμενο «σφράγισμα» στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ μέτωπο;
.                Αὐτὸ λοιπὸν τὸ τερατῶδες σύστημα ἐ­­λέγχου τῶν πάντων φιλοδοξεῖ νὰ τὸ ἐπιβάλει στὴν Ἑλλάδα μιὰ κυβέρνηση προερ­χόμενη κατὰ βάσιν ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς ἀ­­­ριστερᾶς, ποὺ παραδοσιακὰ ἀντιδροῦ­σε στὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν; Στὸ ὄνομα δῆθεν τοῦ λαοῦ προτίθεται νὰ ὑποδουλώσει τὸν λαὸ στοὺς μεγαλοτραπεζικοὺς τυράννους;

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , , , ,

Σχολιάστε

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ
στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)

καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Β´)

Μέρος Α´: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

3. ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

.               Σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τῆς Δημόσιας Διαβούλευσης: «Ἡ Κάρτα Πολίτη θὰ διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας, σύμφωνα μὲ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυπα…..Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, οἱ τεχνικὲς προδιαγραφὲς τῆς Κάρτας Πολίτη, καθὼς καὶ οἱ διαδικασίες ἔκδοσης καὶ διαχείρισής της, θὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὰ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ πρότυπα καὶ θὰ υἱοθετοῦν καλὲς πρακτικὲς ἀσφαλείας,….» Εἶναι δεδομένο ὅτι ἐπαρκὴς ἀσφάλεια δεδομένων οὔτε ὑπῆρξε οὔτε καὶ πρόκειται νὰ ὑπάρξει. Εἰδικότερα τὸ Διαδίκτυο ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι σχεδὸν διάτρητο, ἐνῶ ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος γύρω ἀπὸ τὴν πληροφορία καὶ τὴν ἀσφαλῆ της διακίνηση συμπορεύεται χρονικὰ μὲ … τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. Μᾶλλον ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη εἶναι παραπροϊὸν καὶ πρώτιστος σκοπὸς εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν μηχανισμῶν.
.               Τὰ παραδείγματα τοῦ πόσο «ἀσφαλεῖς» εἶναι οἱ βάσεις δεδομένων εἶναι πολλά:

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 διευθύντρια τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας (NSA) τῶν ΗΠΑ δήλωσε γιὰ τὶς βάσεις δεδομένων τῆς NSA πώς: «Δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια “ἀσφάλεια”. Οἱ πλέον ἐξελιγμένοι ἀντίπαλοι πρόκειται νὰ παραμείνουν ἀπαρατήρητοι στὰ δίκτυά μας», «Πρέπει πλέον νὰ οἰκοδομήσουμε τὰ συστήματά μας μὲ τὴν παραδοχὴ ὅτι οἱ ἀντίπαλοι θὰ τὰ παραβιάσουν» (will get in), Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν μποροῦν νὰ ἐμπιστευτοῦν «τὰ διαφορετικὰ μέρη ἑνὸς συστήματος ποὺ μπορεῖ ἤδη νὰ ἔχουν παραβιαστεῖ» κ.ἄ.

– Τὸν Αὔγουστο 2010 ὑπέστη παραβίαση (hacking) ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπὸ hackers, καὶ ἀναγνώστηκαν τὰ δεδομένα της, σὲ ζωντανὴ ἐκπομπὴ τῆς γερμανικῆς τηλεόρασης.

– Τὸ Νοέμβριο 2010 ἀποσύρθηκε τὸ software (πρόγραμμα) ἀνάγνωσης τῆς Γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μετὰ ἀπὸ «τρύπα» ἀσφαλείας ποὺ παρατηρήθηκε σὲ αὐτό.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν καὶ παραβίασαν τὴν ἱστοσελίδα τῆς Interpol (International Criminal Police Organization (ICPO) – INTERPOL, Διεθνὴς Ὀργάνωση Ἐγκληματολογικῆς Ἀστυνομίας, φέρεται σήμερα ἕνας σημαντικὸς μὴ κυβερνητικὸς διακρατικὸς ὀργανισμός, ὁ μεγαλύτερος σὲ παγκόσμια κλίμακα μετὰ τὸν ΟΗΕ (πληροφορίες π τν Wikipedia).

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ἀνακοίνωσε πὼς ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2010, 10 φορὲς hackers παραβίασαν ψηφιακὰ τηλεφωνικὰ κέντρα ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν καὶ πραγματοποίησαν διεθνεῖς τηλεφωνικὲς κλήσεις μὲ συνολικὸ κόστος χιλιάδων € γιὰ τὶς ἑταιρεῖες.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν στὴν βάση δεδομένων τῆς ἰστοσελίδας Gwaker.com καὶ ὑπέκλεψαν 1,3 ἐκ κωδικοὺς μελῶν αὐτῆς τῆς ἰστοσελίδας.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τοῦ Ἰνστιτούτου Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ) ὑπέκλεψαν τὰ στοιχεῖα τῶν μελῶν καὶ τὰ passwords ποὺ εἶχαν καὶ τὰ δημοσίευσαν ὅλα σὲ μία ἰστοσελίδα.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 οἱ ἑταιρεῖες VISA καὶ Mastercard διέκοψαν τὶς δωρεὲς πρὸς τὸ WikiLeaks. Σὲ ἀπάντηση αὐτῆς τῆς ἐνέργειας hackers ἐπιτέθηκαν στὰ διαδικτυακὰ συστήματα αὐτῶν τῶν Χρηματοπιστωτικῶν Ὀργανισμῶν καὶ τὰ ἔθεσαν ἐκτὸς λειτουργίας γιὰ μία ἡμέρα τουλάχιστον.

– Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2011 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τῆς Ἀμερικανικῆς Τράπεζας PenFed. Πελάτες τῆς Τράπεζας αὐτῆς εἶναι Ἀμερικανοὶ στρατιωτικοί, καὶ ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας
καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ δὲν χωρᾶνε σὲ αὐτὸ τὸ φυλλάδιο.
.               Ατς ο βάσεις δεδομένων δν εχαν υοθετήσει «καλς πρακτικς σφαλείας»; Δὲν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων τῶν χρηστῶν τους; Νομίζουμε ὅτι ἐφαρμόζουν τὰ καλύτερα δυνατὰ συστήματα ἀσφαλείας, καὶ τὸ πιὸ πιθανὸ νὰ εἶναι καλύτερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴ βάση τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πιστεύετε μετ π τ νωτέρω γεγονότα, πο παρατίθενται, τι τ προσωπικά σας δεδομένα θ εναι σφαλ στν βάση δεδομένων τς «Κάρτας το Πολίτη»; Εἶναι ποτὲ δυνατόν, ὅποιο σύστημα ἀσφαλείας κι ἂν χρησιμοποιηθεῖ, νὰ εἶναι ἄτρωτο; Μπορεῖ νὰ πάρει στοὺς κλέφτες λίγο χρόνο γιὰ νὰ «ἀναβαθμιστοῦν» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴ τὴ νέα «πρόκληση», ἀλλὰ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ τὸ κάνουν.
.               Εἰδικὰ ἐὰν ἡ βάση δεδομένων περιέχει βιομετρικὰ στοιχεῖα –δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ κάτι σχετικὸ σὲ αὐτὴ τὴ φάση, ἡ Γερμανικὴ ὅμως Κάρτα τοῦ Πολίτη περιλαμβάνει καὶ ψηφιακὴ φωτογραφία καὶ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα– τότε ἡ κλοπὴ ποὺ θὰ ὑποστεῖ τὸ θύμα θὰ εἶναι κλοπὴ ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς. Ἐὰν περιέχει δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ἀποτύπωμα παλάμης, τὴν ἴριδα κ.ἄ. καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα διαρρεύσουν, ἔχετε φαντασθεῖ ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ συνέπεια τέτοιας διαρροῆς; Σκεφτεῖτε: Ἂν χάσετε τὴν πιστωτική σας ἢ τὴν κάρτα ἀναλήψεων, ἡ ἐκδότρια τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς τὴν ἀντικαταστήσει. Ἂν τὸ PIN σας διαρρεύσει, ἡ τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς δώσει ἕνα νέο. Ἀκόμη καὶ ὁ ἀριθμὸς Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης μπορεῖ νὰ ἀντικατασταθεῖ. Ἀλλὰ τί θ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τν σάρωση τς ριδάς σας; Ποιός θ σς δώσει νέα μάτια;
.             Πρέπει ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι σφαλής, παραβίαστη, παραχάρακτη, προσπέλαστη π τρίτους, τεχνολογικ μέθοδος ταυτοποίησης δν πάρχει κα δν πρόκειται ποτ ν πάρξει. Ὅ,τι ψηφιοποιεται σ βάση δεδομένων, ποκλέπτεται.

4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 .         Ἡ ΚτΠ ἐξαγγέλθηκε ὅτι «θὰ φέρει πλινθίο, μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ προσφέρεται, γιὰ ὅποιον πολίτη τὸ ἐπιθυμεῖ, ἡ δυνατότητα ψηφιακῆς αὐθεντικοποίησης κατὰ τὴ χρήση ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ δημόσιο καὶ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα, καθὼς καὶ ἡ δυνατότητα παραγωγῆς ψηφιακῆς ὑπογραφῆς ἐγγράφων».
.         Στὸ πλαίσιο τῆς διαβούλευσης δὲν ὁριστικοποιήθηκε τί εἴδους πλινθίο θὰ εἶναι αὐτό. Πρόκειται γιὰ ἁπλὸ πλινθίο, ποὺ δουλεύει, ὅταν μπεῖ μέσα σὲ ἕναν ἀναγνώστη καρτῶν (ὅπως πχ τῆς τηλεκάρτας) καὶ εἶναι ὁρατό, ἢ πρόκειται γιὰ πλινθίο, τὸ ὁποῖο θὰ δουλεύει ἐξ ἀποστάσεως (μὲ πιθανότερο τὸ πλινθίο RFID) καὶ εἶναι μία «φέτα» πολὺ λεπτοῦ πλαστικοῦ, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴν κάρτα καὶ κατὰ συνέπεια εἶναι ἀόρατο;
.         Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ κάρτα μὲ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς πρέπει νὰ μπεῖ στὸν εἰδικὸ ἀναγνώστη καρτῶν προκειμένου νὰ πάρει ρεῦμα τὸ πλινθίο καὶ νὰ λειτουργήσει. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἐξ ἀποστάσεως (τσιπάκια RFID) δὲν ἀπαιτεῖται νὰ εἰσαχθοῦν μέσα σὲ ἀναγνώστη. Ἀρκεῖ νὰ περάσουν ἀπὸ μία εἰδικὴ πύλη, μία πόρτα ἢ νὰ περάσουν δίπλα ἀπὸ ἀναγνώστη τέτοιων καρτῶν. Τότε ἐνεργοποιοῦνται, ἐπικοινωνοῦν μὲ τὴν πύλη ἢ τὸν ἀναγνώστη ἀπὸ ἀπόσταση, στέλνουν καὶ λαμβάνουν σῆμα. Ἐκπέμπουν καὶ λαμβάνουν ραδιοσυχνότητες, δηλ ἠλεκτρονικὸ ἀόρατο σῆμα. Διακρίνονται σὲ αὐτὰ ποὺ λειτουργοῦν μὲ μπαταρία (active=ἐνεργητικά, semi-passive=ἡμι-παθητικά), ἔχουν μεγάλη ἀκτίνα ἐκπομπῆς σήματος (βλ. κινητὰ τηλέφωνα) καὶ σὲ αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν χωρὶς μπαταρία (passive=παθητικά). Αὐτὰ τὰ τελευταῖα εἶναι πολὺ φτηνὰ καὶ χρησιμοποιοῦνται εὐρέως στὶς ἀποθῆκες γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴ διαχείριση τῶν ἐμπορευμάτων. Μπορεῖ σήμερα νὰ ἔχουν μικρότερη ἀκτίνα ἐκπομπῆς, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουμε πὼς μὲ τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας, οἱ δυνατότητές τους στὸ μέλλον, θὰ εἶναι ἴδιες μὲ αὐτὲς τῶν τσὶπ ποὺ λειτουργοῦν μὲ τὴ δική τους μπαταρία (τσιπάκια κινητῶν τηλεφώνων, τσιπάκια ποὺ ἔχουν οἱ σκύλοι ἐμφυτευμένα στὸν σβέρκο τους). Ὁπότε κάποια στιγμὴ καὶ αὐτὰ θὰ μποροῦν νὰ διαβάζονται ἀπὸ δορυφόρους (GPS) ἤ/καὶ τὸ δίκτυο κινητῆς τηλεφωνίας. Ἐπίσης ὑπάρχουν αὐτὰ στὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ γραφοῦν πληροφορίες ἅπαξ μὲ τὴν δημιουργία τους καὶ ἄλλα ποὺ εἶναι ἐπανεγγράψιμα, δηλ. γράφονται, σβήνονται καὶ ξαναγράφονται πληροφορίες.
.           Γιατί ἡ ΚτΠ νὰ περιέχει πλινθίο; Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, προφανῶς θὰ λειτουργεῖ ὡς ἀποθηκευτικὸς χῶρος πληροφοριῶν. Ἕνας χῶρος ὁ ὁποῖος θὰ περιέχει παντὸς εἴδους χρήσιμα ἔγγραφα ἢ/καὶ πληροφορίες τῶν πολιτῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, κωδικοὺς καὶ ἀριθμοὺς (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ) καὶ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ ἐκτυπώνονται ἢ/καὶ νὰ ἀποστέλλονται ἠλεκτρονικά. Ἐπίσης οἱ ἀνωτέρω κωδικοὶ θὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς “κλειδιά”, γιὰ νὰ ξεκλειδώνουν οἱ βάσεις δεδομένων μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν, ὅταν ὁ πολίτης θὰ ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιήσει τὶς δυνατότητες τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Τὸ πόσα στοιχεῖα τελικὰ θὰ περιέχει ἡ ΚτΠ, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἀποθηκευτικὲς δυνατότητες τοῦ συγκεκριμένου πλινθίου, ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ τῆς ΚτΠ καὶ τελικὰ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου. Στὰ πρῶτα στάδια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ΚτΠ μπορεῖ νὰ περιέχει ἐλάχιστα στοιχεῖα, σύμφωνα μὲ τὴν διαβούλευση, καὶ μέσῳ τῆς διασύνδεσης (σημεῖο 3 ἀνωτέρω) τῶν δικτύων οἱ πληροφορίες μποροῦν νὰ ἀντλοῦνται ἀπὸ τὶς διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καὶ νὰ ἀξιοποιοῦνται κατάλληλα.

.           Ὅμως, ὅπως βλέπουμε στὴν Ἐσθονικὴ ΚτΠ ἢ τὴν Γερμανικὴ ΚτΠ, αὐτὲς φέρουν ἤδη καὶ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς καὶ πλινθίο ἐξ ἀποστάσεως (RFID) καὶ χρησιμοποιοῦνται σὲ πολλὲς ἠλεκτρονικὲς ὑπηρεσίες. Ἐπίσης ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὶς 15 Δεκεμβρίου 2010 στὸ πλαίσιο τῆς ἀνακοίνωσής της: «Ψηφιακὸ Θεματολόγιο: τὸ σχέδιο δράσης γιὰ τὴν τηλε-διακυβέρνηση θὰ διευκολύνει τὴν πρόσβαση στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες σὲ ὅλη τὴν ΕΕ» ἀνακοίνωσε:

« – ὑλοποίηση ἐφ᾽ ἅπαξ ἀσφαλοῦς καταχώρισης δεδομένων στὴν κυβέρνηση (γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἀνάγκη παροχῆς τῶν ἴδιων πληροφοριῶν πολλὲς φορὲς σὲ διαφορετικὰ κλιμάκια τῆς κυβέρνησης)

– ἀνάπτυξη χρήσης ἐθνικῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων («eID») σὲ ἑνωσιακὴ κλίμακα».

.             Κατὰ συνέπειαν καὶ νὰ μὴν ἔχει ἡ ΚτΠ στὴν ἀρχική της μορφὴ ἐξ ἀποστάσεως τσιπάκι (RFID), σίγουρα θὰ περιέχει σὲ ἑπόμενη, μεταγενέστερη ἔκδοση-ἀναβάθμιση, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ΕΕ.
.           Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐξ ἐπαφῆς τσιπάκι, κάθε φορὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖται ἡ κάρτα, θὰ καταγράφεται τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε, ὁ χρόνος καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε σὲ κάποιο ἀρχεῖο κινήσεων (log file). Τὸ ἴδιο γίνεται σήμερα καὶ μὲ τὴν πιστωτικὴ κάρτα. Ἂς δοῦμε ἕνα παράδειγμα γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴν πληθώρα τῶν πληροφορίων ποὺ «ταξιδεύουν» σήμερα μέσα στὰ δίκτυα τῶν Τραπεζῶν:
.             Στὸ ἀρχεῖο τῶν Τραπεζῶν καταγράφονται πολλὲς πληροφορίες. Οἱ πιστωτικὲς κάρτες εἶναι κατὰ βάση τῶν ἑταιρειῶν VISA καὶ MASTERCARD. Ὅταν ἕνας καταναλωτὴς χρησιμοποιήσει κάρτα VISA σὲ ἕνα κατάστημα τὸ ὁποῖο ἔχει μηχάνημα ἀνάγνωσης (POS) τῆς τράπεζας Χ, ἡ ὁποία ἐκδίδει μόνο πιστωτικὲς MASTERCARD, τότε ἡ πράξη τῆς ἀγορᾶς «περνάει» μέσα ἀπὸ τὰ συστήματα τῆς Τράπεζας, «στέλνεται» ἀπὸ τὴν Τράπεζα Χ στὴν VISA στὸ Λονδίνο, ἐπιβεβαιώνεται ἡ γνησιότητα τῆς κάρτας καὶ ἡ δυνατότητά της νὰ κάνει ἀγορά, ἐπιστρέφει θετικὸ μήνυμα στὴν Τράπεζα Χ ἀπὸ τὴν VISA, καὶ ἡ Τράπεζα Χ δίνει τὸ ΟΚ στὸ κατάστημα γιὰ τὴν συναλλαγή. Τὸ δίκτυο τῆς Τράπεζας Χ δηλ. χρησιμοποιεῖται ὡς ἐνδιάμεσος μὲ τὰ κεντρικά τῆς VISA στὸ Λονδίνο. Ἐὰν ἡ συναλλαγὴ γίνει μὲ κάρτα MASTERCARD τῆς Τράπεζας Χ, τότε ἡ Τράπεζα Χ ἐλέγχει τὴ βάση δεδομένων ποὺ διαθέτει καὶ ἀπορρίπτει ἢ ἐγκρίνει τὴν συναλλαγή.
.             Κατ’ ἀναλογίαν στὸ σημεῖο χρήσης τῆς ΚτΠ, θὰ καταγράφονται οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ. Ἐὰν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι μελλοντικὰ –σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τῶν ἀρμοδίων– στὴν ΚτΠ θὰ ἐνσωματωθεῖ καὶ ἡ Κάρτα Ἀγορῶν ἀλλὰ πιθανῶς καὶ ἄλλες Κάρτες (π.χ. τοῦ Ἐργαζομένου, Ὑγείας, τοῦ Δημότη καὶ ἄλλες ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη!) τότε ἡ χρήση της θὰ εἶναι συνεχὴς καὶ τὰ καθημερινὰ ἠλεκτρονικὰ ἴχνη ποὺ θὰ ἀφήνει ὁ πολίτης θὰ εἶναι δεκάδες.
.           Ἂς δοῦμε ἕνα μικρὸ παράδειγμα χρήσης τῆς Κάρτας:
– Τὸ πρωὶ θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ στὸ λεωφορεῖο προκειμένου νὰ πληρώσουμε τὸ εἰσιτήριο γιὰ νὰ πᾶμε στὴ δουλειά μας. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Στὴ δουλειά μας θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ κτίριο (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας τοῦ ἐργαζομένου)
– Πιὸ πρὶν θὰ ἔχουμε χτυπήσει τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ ἀγοράσουμε καφὲ καὶ σάντουϊτς. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Θὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ Internet (λόγῳ αὐθεντικοποίησης μέσῳ ψηφιακῆς Ὑπογραφῆς, λειτουργία τῆς ΚτΠ, δίνεται ἤδη ὡς ἐπιλογὴ στὴν Γερμανικὴ ΚτΠ)
– Ἄλλη μία φορὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω βγαίνοντας ἀπὸ τὸ internet, βγαίνοντας ἀπὸ τὸ Κτίριο, ἐπιστρέφοντας μὲ τὸ λεωφορεῖο σπίτι,
– Θὰ μποροῦμε, ὅσοι θέλουμε καὶ ἔχουμε ἐγκαταστήσει τὸν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό, νὰ μπαίνουμε στὸ σπίτι μας χτυπώντας τὴν ΚτΠ.
– Τὰ ψώνια στὸ Super Μarket, τὰ τηλέφωνα ποὺ κάνουμε, τὰ πιστοποιητικὰ ποὺ θέλουμε ἀπὸ τὸν Δῆμο, τὶς αἰτήσεις ποὺ κάνουμε στὸν ΑΣΕΠ, τὸν μισθὸ ποὺ πληρωνόμαστε ἀπὸ τὴν Τράπεζα, τὰ διόδια, τὰ φάρμακά μας, τὰ εἰσιτήρια γιὰ τὸ γήπεδο, τὸ ἀεροπλάνο, τὸ πλοῖο, ὅλα θὰ τὰ κάνουμε μὲ τὴν ΚτΠ.
.         Θὰ μπορεῖ τὸ σύστημα νὰ βγάζει στατιστικὰ μὲ τὸν Μέσο Ὅρο Χτυπημάτων τῆς ΚτΠ ἀνὰ ἡμέρα κατὰ ἡλικιακὴ ὁμάδα!!! Θὰ παρακολουθοῦνται οἱ πάντες, ἄνετα, ἄμεσα μὲ τὸ χτύπημα τῆς Κάρτας τους.
.           Συνδυαζόμενα λα ατ τ χνη ποκαλύπτουν συμπεριφορές, προτιμήσεις, hobbies, νδιαφέροντα, καθημερινς κα κτακτες δραστηριότητες, θρησκευτικ κα λλα εαίσθητα προσωπικ δεδομένα. Μὲ λίγα λόγια λειτουργοῦν ὡς τὸ τέλειο ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα. Οἱ παλαιότεροι θὰ θυμοῦνται τὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων ποὺ ἔγινε πρὶν μερικὲς δεκάδες χρόνια. Θὰ εἶναι ὀδυνηρὸ νὰ διαπιστώσουμε λοιπόν, πὼς οἱ ἀρχὲς προχώρησαν στὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων, μιᾶς καὶ συνιστοῦσαν μία ἀπαρχαιωμένη μέθοδο παρακολούθησης καὶ ἐλέγχου, καθότι ἔχουν ἀναπτυχθεῖ νέες ὑπερσύγχρονες μέθοδοι. Ἁπλὰ αὐτὲς οἱ νέες μέθοδοι «ἄργησαν» μερικὰ χρόνια ἀλλὰ τελικὰ ἦρθαν…
.         Ὅσον ἀφορᾶ τὰ τσιπάκια RFID τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα. Ὅπως παρουσιάσαμε ἀνωτέρω, οἱ πληροφορίες ποὺ ἀναγράφονται σὲ αὐτὰ «διαβάζονται» ἀπὸ ἀπόσταση. Πόση ἀπόσταση, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ τσίπ. Ἐπίσης ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος, κάνει τὴν τεχνολογία τοῦ σήμερα νὰ ἀπαξιώνεται μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς αὔριο. Ὅ,τι φαντάζει μὲ σενάριο σήμερα, αὔριο γίνεται πραγματικότητα. Πόσο δύσκολο εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ τεχνολογία παρακολούθησης τῶν σκύλων, μέσῳ τοῦ τσὶπ ποὺ φέρουν ἐμφυτευμένο στὸν σβέρκο τους, νὰ περάσει σήμερα, αὔριο, μεθαύριο στὴν ΚτΠ; Ἀφοῦ εἶναι δοκιμασμένη καὶ ἀποτελεσματικὴ μέθοδος ἀνεύρεσης χαμένων σκύλων!!! Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ αὐτὴ ἡ δυνατότητα;
.         Τέλος ἀνεξάρητα ἀπὸ τὸ ἐὰν τὸ πλινθίο λειτουργεῖ ἐξ ἐπαφῆς εἴτε ἐξ ἀποστάσεως, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ πολίτης μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ στὸ πλαίσιο τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀφήνει ἠλεκτρονικὰ ἴχνη, οἱ κίνδυνοι εἶναι πολὺ μεγάλοι.

.            Ἂς δοῦμε μερικοὺς κινδύνους ὅπως τοὺς περιγράφει στὸ ἐξαιρετικό του κείμενο ὁ κ. Π. Μαντζούφας, καθηγητὴς Νομικῆς στὸ ΑΠΘ, μὲ τίτλο «Βιομετρία καὶ Βιοπολιτική»:

– Τὰ δεδομένα αὐτά, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀφοροῦν σὲ ἀρνητικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος, (π.χ παράνομες πράξεις ποὺ ἔχουν παραγραφεῖ, ἔκτιση ποινῆς γιὰ ποινικὰ ἀδικήματα, καταδικαστικὲς ἀποφάσεις γιὰ χρέη ποὺ τελικὰ ἐξοφλήθηκαν, ποινικὲς κατηγορίες γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ κατηγορούμενος ἀθωώθηκε κλπ.) γίνονται ἀντικείμενο ἀρχειοθέτησης καὶ ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας καὶ διατηροῦνται σὲ τράπεζες πληροφοριῶν.

Ο πληροφορίες ατς μπορον ν νασυρθον σ ποιαδήποτε στιγμ το βίου το τόμου κα ν ποτελέσουν μεγάλο πρόσκομμα στν προσπάθειά του ν ναπτύξει τν προσωπικότητά του. Ἔτσι τὸ ἄτομο ἐγκλωβίζεται σὲ μία εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐνδέχεται νὰ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ καὶ ἡ ὁποία ὅμως, ἀκόμα τὸν καταδυναστεύει, στερώντας του κάθε αὐθορμητισμό.

– Ἐπιπλέον, μὲ τὴν συνεχῆ ἐπεξεργασία καὶ δημοσιοποίηση γεγονότων ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα, τὸ ἄτομο (ἰδίως τὸ θεωρούμενο ὡς δημόσιο πρόσωπο) ἔχει περιορισμένες δυνατότητες νὰ μεταβάλει τὶς ἐπιλογές του καὶ νὰ ἀξιοποιήσει εὐκαιρίες ποὺ τοῦ παρουσιάζονται, καθὼς ὁ φόβος τῆς δημοσιογραφικῆς «ὑπενθύμισης» ἀρνητικῶν στιγμῶν τοῦ παρελθόντος, τὸν καθηλώνει στὴν ἀπομόνωση. Μ τν τρόπο ατ παραβλάπτεται δυνατότητα το τόμου ν πομακρύνεται π σφάλματα το παρελθόντος, κα ν διεκδικε τν κοινωνική του πανένταξη.

– Εἰδικὰ ὅταν τὰ ἀρχεῖα προσωπικῶν δεδομένων συλλέγονται γιὰ τὶς ἀνάγκες δημοσιογραφικῆς ἔρευνας, ἀποτελοῦν δηλαδὴ σύνθεση διάσπαρτων πληροφοριῶν ἀπὸ ποικίλες χρονικὲς στιγμὲς κατὰ τὴν ὑποκειμενικὴ κρίση τοῦ συλλέκτη τους, ὁδηγοῦν συχνὰ σὲ μία παραπλανητικὴ συνολικὴ εἰκόνα τοῦ ἀτόμου (22), ἡ ὁποία λόγῳ τῆς δύναμης τῶν ΜΜΕ, ὑποβάλλεται στὸ κοινὸ καὶ προσδιορίζει καθοριστικὰ τὴν κοινωνική του εἰκόνα. Ἔτσι, τὸ ἄτομο χάνει τὴν δυνατότητα νὰ αὐτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, νὰ ἀναπτύσσει μὲ τὸ κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις ποὺ νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ δικές του ἐπιλογές, καὶ νὰ μὴν μετατρέπεται σὲ πληροφοριακὸ δεδομένο ἀπὸ τρίτα πρόσωπα.

– Ἡ σοβαρότητα τῶν ἀνωτέρω ἀπειλῶν γίνεται περισσότερο ἐμφανὴς καὶ ὁ κίνδυνος μεγαλύτερος, ὅταν ἡ αὐτόματη καταγραφὴ καὶ ταξινόμηση τῶν πληροφοριῶν ἄγει στὴν κατηγοριοποίηση τῶν ἀτόμων μὲ βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Ἡ κατάταξη μὲ βάση ἕνα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικῶν, ἐνῶ συχνὰ ἐξυπηρετεῖ ἀνάγκες ἄσκησης κοινωνικῆς πολιτικῆς (π.χ ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἀσθενῶν σὲ σχέση μὲ τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα(23), συνήθως ἀποβαίνει τὸ μοναδικὸ στοιχεῖο ποὺ προσδιορίζει τὴν κοινωνικὴ ταυτότητα τοῦ ἀτόμου, ναγκάζοντας μμεσα τ πληροφοριακ στιγματισμένο πρόσωπο ν συμμορφωθε σ ρισμένο πρότυπο. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, τὸ ἀσφαλιστικὸ ἢ τὸ συνδικαλιστικὸ προφὶλ τοῦ ἀτόμου ἀποβαίνει κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς συνολικῆς του προσωπικότητας, τὰ δὲ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα (ἀρνητικὰ ἢ θετικὰ) αὐτοῦ τοῦ πορτραίτου, ἐπικαθορίζουν τὴν σχέση τοῦ ἀτόμου μὲ τὸ περιβάλλον του.

.           Τί ἰσχυρίζεται ὁ κος Μαντζούφας μὲ ἁπλὰ λόγια; Μᾶς λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος χάνοντας τὴν ἰδιωτικότητά του μέσῳ τῆς διαρκοῦς καὶ ἀνηλεοῦς παρακολούθησής του, ποὺ εἶναι δεδομένο ὅτι μπορεῖ νὰ γίνεται μὲ τὴν ΚτΠ καὶ θὰ γίνεται, παύει νὰ αὐτενεργεῖ. Τροποποιε τν συμπεριφορά του, προσαρμόζεται, καλουπώνεται μέσα στ πρότυπα τν παρακολουθούντων. λλάζει στάση ζως, τυποποιεται, πορρίπτει συνήθειες «μ ρεστς» κα υοθετε συμπεριφορς πο δν εναι ποδεκτς π τν διο, λλ εναι ρεστς στ «σύστημα». Στὸ ἑκάστοτε σύστημα, τὸ δημοκρατικό, τὸ ἀπολυταρχικό, τὸ κρατικό, τὸ παρακρατικὸ κ.ο.κ. Ποῦ εἶναι σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου; Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία του, ἡ αὐτενέργειά του, ὁ αὐθορμητισμός, ἡ δημιουργικότητα, ἡ πρωτοτυπία; Ὅλα πᾶνε περίπατο. Δὲν ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι αὐτὲς εἶναι αὐτόματες διαδικασίες. Σήμερα ξεκινᾶνε μὲ ἀθῶο προσωπεῖο: ἐκσυγχρονισμός, ἐξάλειψη γραφειοκρατίας, ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη. Ποῦ καταλήγουν ὅμως; Ποιό εἶναι τὸ τίμημα; Τί κόσμο θὰ παραδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενιές; Ὅσοι ὑποστηρίζουν τὴν ΚτΠ, μποροῦν νὰ σταθοῦν μερικὰ λεπτὰ καὶ νὰ ἀναλογιστοῦν τὴν Ἑλλάδα, τὸν κόσμο σὲ 100 χρόνια ἀπὸ σήμερα. Μὲ τὴν τεχνολογία τοῦ μέλλοντος. Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ τέλεια ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ στὴν ὁποία θὰ ζοῦν «ἐλεύθεροι» οἱ ἠλεκτρονικὰ μαρκαρισμένοι ἄνθρωποι;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-3 « Ἡ ταύτιση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀριθμὸ ποὺ θὰ τὸν ὑποχρεώνει νὰ ἀφήνει τὰ ἠλεκτρονικά του ἴχνη θελημένα ἢ ἀθέλητα σὲ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, ὁπότε ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι “διάφανη” σὲ ἐξευτελιστικὸ βαθμό, εἶναι τὸ πρόβλημα».

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΛΗ Η ΖΩΗ ΣΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΤΣΙΠΑΚΙ

λη ζωή σου σ να τσιπάκι

.               Ἕνας ἔξυπνος μετρητὴς στὸ ρολόι τῆς ΔΕΗ, ἡ στενὴ παρακολούθηση τοῦ τηλεφώνου, κάμερες καὶ κοριοί, ἀλλὰ καὶ τὰ «κύματά» μας μποροῦν νὰ δώσουν ὅλες τὶς πληροφορίες γιὰ ἐμᾶς. Τὰ Wi Fi εἶναι οἱ σύγχρονοι χαφιέδες γιὰ ὅσα δὲν δώσαμε μόνοι μας στὸ Facebook.
.               Ἡ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν, μὲ εἰδικὰ τμήματα σήμερα παρακολουθεῖ μὲ ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς ὅλα ὅσα διακινοῦνται στὸ Διαδίκτυο. Ἐνημερωτικὰ sites, μπλόγκ, ἰντερνετικὲς ἐφημερίδες καὶ δημοσιογράφους. Τὸ πρόγραμμα ἔχει τὴν κωδικὴ ὀνομασία ΔΗΜΕ. Τὸ 2011 -σύμφωνα μὲ ἔκθεση τῆς Ἀρχῆς Διασφάλισης Ἐπικοινωνιῶν- ὑπεβλήθησαν νομίμως καὶ ἐκδόθηκαν 9.726 βουλεύματα γιὰ παρακολουθήσεις ὑπόπτων γιὰ ἐγκλήματα, ληστεῖες, φόνους, διακίνηση ναρκωτικῶν.
.               Οἱ παρακολουθήσεις τηλεφώνων ἀπὸ τὰ συστήματα «νομίμων συνακροάσεων» τῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς καὶ τῆς ΕΥΠ αὐξήθηκαν ἀπὸ 2.634 τὸ 2012 σὲ 4.141 τὸ 2013. Η ΕΛ.ΑΣ. καὶ ἡ ΕΥΠ ὅμως παρακολουθοῦν καθημερινὰ πάνω ἀπὸ 50.000 πολίτες.
.               Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς ΑΔΑΕ γίνεται σαφὲς ὅτι ἂν οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες παρακολουθοῦν ἐχθροὺς τῆς δημοσίας τάξεως καὶ κοινοὺς ἐγκληματίες, οἱ τράπεζες παρακολουθοῦν δανειολῆπτες, οἱ ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες καὶ φαρμακοβιομηχανίες ἐν δυνάμει ἀσθενεῖς -καὶ πιθανοὺς νεκρούς, ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἀσφαλίσουν. Οἱ ἑταιρεῖες πώλησης δεδομένων ἐνδιαφέρονται γιὰ ὅλους καὶ οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων γιὰ τὶς πολιτικές μας σκέψεις καὶ ὄχι μόνον.
.               Πολλοὶ σχεδιάζουν τὴν Κάρτα Πολίτου, μὲ τὴν ὁποία οἱ ἴδιοι θὰ μεταφέρουμε τὶς πληροφορίες ποὺ μᾶς ἀφοροῦν πέρα ἀπὸ τὸ ὄνομά μας, τὸν τόπο γέννησης καὶ τὴν ὁμάδα αἵματος. Ἀκόμα κι ἕνα χαρτονόμισμα, ποὺ μεταφέρουμε, εἶναι δυνατὸν νὰ μεταφέρει μὲ tags πληροφορίες γιὰ ἐμᾶς, ὅπως ποῦ βρισκόμαστε ἢ τί ἀγοράζουμε καὶ ποιὰ προϊόντα μᾶς ἐνδιαφέρουν. Φυσικὰ ἕνας συνδυασμὸς τῶν πληροφοριῶν τοῦ χαρτονομίσματος μὲ τὸν κωδικὸ τοῦ προϊόντος ἀποκαλύπτει ἄνετα τί τρῶμε, τί φορᾶμε, πόσα χρήματα ἔχουμε.
.               Ἡ χρήση παλμῶν μπορεῖ νὰ διαπεράσει τὸν τοῖχο διαβάζοντας τὰ μηνύματα ποὺ ἐπιστρέφουν ἀπὸ κεῖ ἔπειτα ἀπὸ ἕναν «ἠλεκτρονικὸ πυροβολισμό». Ἕνα τηλεχειριζόμενο ρομπότ, τὸ Cougar 20, μπορεῖ νὰ ἀνιχνεύει τὴν κίνηση μέσα ἀπὸ τοὺς τοίχους πολὺ καλύτερα ἀπὸ τὴν… παραδοσιακὴ μέθοδο τοῦ ποτηριοῦ καὶ νὰ «διαβάσει» ἀκόμα καὶ τὴν ἀναπνοή μας.
.               Τὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα ποὺ χρησιμοποιοῦμε, μπορεῖ νὰ δώσει πληροφορίες γιὰ ἐμᾶς ὥστε νὰ μὴ χρειάζεται ἡ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν νὰ ἀναλύει, ὅπως κάνει ἀκόμα, τά… σκουπίδια μας. Τὸ τί φάγαμε, πιθανὲς συνήθειες, ἀσθένειες, ἀκόμα καὶ σχισμένα ἔγγραφα μποροῦσαν νὰ διαβαστοῦν στὸν σκουπιδοτενεκέ.
.               Σχεδὸν ὅλοι οἱ τρομοκράτες ἔχουν δώσει οἱ ἴδιοι στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὰ σχέδιά τους. Κάποιος ἐντοπίστηκε, ἐπειδὴ εἶχε ξεχάσει νὰ πληρώσει τὰ κοινόχρηστα. Κάποιος ἄλλος ἐπειδὴ δήλωσε τὸ ὄνομα ἑνὸς ἄλλου στὸ μισθωτήριο. Τὸ Taxis κινητοποιήθηκε γιὰ νὰ βρεθεῖ μία γιάφκα.
.               Τὸ μισὸ κατηγορητήριο γιὰ τὴ Χρυσὴ Αὐγὴ στηρίζεται στοὺς ὑπολογιστὲς τῶν ἡγετῶν της. Ἕνα ἄλλο μέρος στὰ κινητὰ καὶ τὰ SMS τους. Φυσικὰ ἡ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν γνωρίζει περισσότερα πράγματα γιὰ ἐμᾶς ἀπὸ ὅσα καταθέτει στὸ δικαστήριο, ἐπειδὴ δὲν θέλει νὰ ἀποκαλύψει τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιεῖ. Ἕνας ἔξυπνος μετρητὴς στὸ ρολόι τῆς ΔΕΗ, ἡ στενὴ παρακολούθηση τοῦ τηλεφώνου, κάμερες καὶ κοριοί, ἀλλὰ καὶ τὰ «κύματά» μας μποροῦν νὰ δώσουν ὅλες τὶς πληροφορίες γιὰ ἐμᾶς.
.               Τὰ Wi Fi εἶναι οἱ σύγχρονοι χαφιέδες γιὰ ὅσα δὲν δώσαμε μόνοι μας στὸ Facebook. Ὁ παραδοσιακὸς χαφιὲς μὲ τὴν ἐφημερίδα ποὺ κάθεται στὸ διπλανὸ τραπέζι καὶ σηκώνεται μαζί μας ἢ τὴ στήνει ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι δὲν ὑπάρχει πιά. Οὔτε τὰ ταξί, οἱ ἀνεξήγητοι λαχειοπῶλες στὸ δάσος καὶ οἱ περιπτεράδες πληροφοριοδότες ποὺ γνωρίζουν γιὰ ἐμᾶς τί καπνίζουμε, τί ἀγοράζουμε καὶ τί ἐφημερίδες διαβάζουμε. Κυρίως γιατί δὲν διαβάζουμε πιὰ ἐφημερίδες.
.               Ὁ σύγχρονος χαφιὲς εἶναι ἀόρατος. Κρυμμένος πίσω ἀπὸ καλώδια, χιλιόμετρα μακριά, ἀκόμα καὶ ὠκεανοὺς πέρα ἀπὸ τὸ σπίτι μας, μελετᾶ τὰ e-mail, τὰ SMS καὶ τὰ πονηρὰ sites ποὺ ἐπισκεπτόμαστε. Μπορεῖ καὶ νὰ στήνει τέτοια sites, φόρουμ καὶ «ἴντερνετ καφὲ» ἢ νὰ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸ ψευδώνυμο ἑνὸς φίλου μας στὰ social media. Μπορεῖ νὰ μὴν ἐργάζεται γιὰ τὸ κράτος ἀλλὰ γιὰ κάποια ἐμπορικὴ ἑταιρεία ἢ γιὰ αὐτὲς ποὺ πουλᾶνε πληροφορίες γιὰ ἐμᾶς.
.               Τὸ γερμανικὸ δίκτυο Ultimaco συγκεντρώνει καὶ ἀποθηκεύει 100.000 δεδομένα τὸ δευτερόλεπτο. Ἡ ζωή μας ὅλη σὲ ἕνα τσιπάκι. Εἴμαστε ἔκθετοι σὲ ἀδιάκριτους κατασκόπους ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι «δημοσιογράφοι» -ρουφιάνοι καὶ ἀλῆτες-, δημοσκόποι, ἔμποροι, τράπεζες, ἀκόμα καὶ ἀριστερὰ κόμματα ποὺ θέλουν νὰ γνωρίζουν τί πιστεύουμε κι ἂν λέμε ψέματα στὸ Facebook καὶ τὶς δημοσκοπήσεις.

 

ΠΗΓΗ : id-ont.blogspot.gr (ἀπὸ enet.gr)

 

 

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Περιουσιολόγιο ἀντὶ τεκμηρίων διαβιώσεως

Περιουσιολόγιο ἀντὶ τεκμηρίων διαβιώσεως

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὁ δρόμος γιὰ τὴν κοινωνικὴ εὐδαιμονία εἶναι στρωμένος μὲ …πολλὴ παρακολούθηση καὶ ἐπιτήρηση πάνω στοὺς «εὐδαίμονες» ὑπηκόους! Σκέτη ἀπόλαυση θὰ εἶναι. Εἰδικὰ μὲ τὸν διαφαινόμενο ἐσωτερικὸ διχασμὸ καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση.

.              Στὰ μέσα τοῦ 2014 ἀναμένεται νὰ ἐνεργοποιηθεῖ τὸ ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο. Θὰ φέρει τὸ τέλος τῶν τεκμηρίων διαβίωσης
.              Ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν κατάργηση τῶν τεκμηρίων διαβίωσης βρίσκεται τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, καθὼς μὲ τὶς ἔμμεσες τεχνικὲς ἐλέγχου ποὺ ἐφαρμόζονται, ἀλλὰ κυρίως τὴν ὁλοκλήρωση τῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ περιουσιολογίου, ἀπὸ τὸ 2014 θὰ καταστεῖ δυνατὸς ὁ ἀντικειμενικὸς προσδιορισμὸς τῶν εἰσοδημάτων.
.              Ἡ καθιέρωση τοῦ καθολικοῦ περιουσιολογίου ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ νὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ τὸ σχέδιο κατάργησης τῶν τεκμηρίων, ἀφοῦ βασικὸς στόχος εἶναι νὰ καταγράφονται ὅλες οἱ δαπάνες καὶ τὰ ἔσοδα τῶν φορολογουμένων. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ τεθεῖ σὲ ἰσχὺ τὸ ἐν λόγῳ μέτρο, τότε οἱ φορολογούμενοι δὲν θὰ ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν ἕνα «θεωρητικὸ» εἰσόδημα τὸ ὁποῖο θὰ προκύπτει ἐπειδὴ ἔχουν στὴν κατοχὴ τοὺς ἕνα σπίτι, ἕνα αὐτοκίνητο ἢ ἕνα σκάφος ἀναψυχῆς. Ἡ Ἐφορία, μὲ βάση τὰ νέα δεδομένα ποὺ θὰ δημιουργηθοῦν, θ παρακολουθε τς πραγματικς συναλλαγς καὶ μὲ βάση αὐτὲς θὰ φορολογεῖ τοὺς ὑποχρέους. Αὐτὸ οὐσιαστικὰ σημαίνει ὅτι φορία θ καταγράφει –μέσῳ τν ἐμμέσων πρακτικν λέγχου– ἂν ὑπάρχουν ἀδικαιολόγητες καταθέσεις στὸν τραπεζικὸ λογαριασμὸ ἑνὸς φορολογουμένου, ἂν πραγματοποιοῦνται πολὺ μεγάλες δαπάνες καὶ ἂν οἱ δαπάνες αὐτὲς δικαιολογοῦνται ἀπὸ τὰ εἰσοδήματα ποὺ ἐμφανίζονται στὴ φορολογικὴ δήλωση. Θὰ πρόκειται ἀσφαλῶς γιὰ μία ἐκ βάθρων ἀλλαγὴ τοῦ ἰσχύοντος καθεστῶτος, καθὼς ἡ Ἐφορία θὰ φορολογεῖ πλέον μὲ βάση πραγματικὰ γεγονότα (δαπάνη, κατάθεση) καὶ ὄχι μὲ βάση ὑποψίες καὶ θεωρία.
.              Θὰ πρέπει ἄλλωστε νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ τρέχοντος ἔτους θὰ ἔχουν συγκεντρωθεῖ τὰ ἀπαιτούμενα στοιχεῖα γιὰ τὴν κατάρτιση τοῦ ὁλοκληρωμένου ἠλεκτρονικοῦ περιουσιολογίου, προκειμένου νὰ ὑπάρχει πλήρης εἰκόνα τὸ 2014.
.              Μὲ βάση τὸ περιουσιολόγιο θὰ ἐλέγχονται καὶ θὰ διασταυρώνονται ὅλα τὰ εἰσοδήματα καὶ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα περίπου 6 ἑκατ. φορολογουμένων.
.              Εἰδικότερα, στὸ ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο θὰ περιέχονται ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ περιουσιακὸ (εἰσοδήματα, ἀκίνητα, καταθέσεις) ἀλλὰ καὶ τὸ καταναλωτικὸ προφὶλ τῶν φορολογουμένων ποὺ ἀφοροῦν σὲ τραπεζικοὺς λογαριασμούς, πιστωτικὲς κάρτες, καταναλωτικὰ καὶ στεγαστικὰ δάνεια, ἀσφαλιστήρια ζωῆς, ἀκόμα καὶ τοὺς λογαριασμοὺς τηλεφώνου, ἀλλὰ καὶ τὴν κατανάλωση ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καὶ νεροῦ.
.               Σημαντικὸ βῆμα ἀποτελεῖ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς πιστῆς καταγραφῆς τῶν ἀκινήτων, ποὺ θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἑπόμενο διάστημα μὲ τὴν ὑποβολὴ τῶν ἐντύπων Ε9.

[…]

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

,

Σχολιάστε

ΕΠΟΧΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΠΑΝΤΩΝ «Κατέστησαν πραγματικότητα τὰ πιὸ τρελὰ ὄνειρα κάθε δικτάτορα».

ποχ λικς παρακολούθησης λων τν πολιτῶν

Τοῦ Γ. Δελαστίκ

ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ», 11.06.13

.                    Ποτὲ στὴ μέχρι τώρα ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας κανένα ὁλοκληρωτικό, ἀστυνομικὸ καθεστὼς δὲν εἶχε τόσο φακελωμένους ὅλους τοὺς πολίτες ὄχι μόνο τοῦ δικοῦ του κράτους, ἀλλὰ ὁλόκληρου τοῦ πλανήτη, ὅσο ἡ κυβέρνηση Ὀμπάμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν! Ἡ ἠλεκτρονικὴ κατασκόπευση σὲ συνδυασμὸ ἀφ᾽ ἑνὸς μὲ τὸ πέρασμα στὴν ἐποχὴ τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ τὴν ἰλιγγιώδη τεχνολογικὴ πρόοδο τοῦ κλάδου αὐτοῦ κατέστησαν πραγματικότητα τ πι τρελ νειρα κάθε δικτάτορα: νὰ μαθαίνει ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ τὰ πάντα γιὰ ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο ζεῖ στὴ Γῆ! Δὲν πρόκειται γιὰ ἀποκύημα ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἀλλὰ γιὰ ὠμὴ πραγματικότητα: «Θεμέλιο τῆς δουλειᾶς μας εἶναι ἡ προσπάθεια νὰ μαζεύουμε τὰ πάντα καὶ νὰ τὰ κρατᾶμε γιὰ πάντα…».
.                    Βρισκόμαστε πραγματικὰ πολὺ κοντὰ στὸ νὰ μποροῦμε νὰ ἐπεξεργαζόμαστε ὅλες τὶς πληροφορίες ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους», δήλωσε συνεπαρμένος σὲ διάλεξη ποὺ ἔδωσε τὸν Μάρτιο ὁ Ἴρα Χάντ, ἐπικεφαλῆς τοῦ τμήματος τεχνολογίας τῆς CIA. Δὲν ὑπερβάλλει. Μόνο τὸν Μάρτιο τοῦ 2013, ἡ ὑπηρεσία ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης τῶν ΗΠΑ, ἡ διαβόητη τὰ τελευταῖα χρόνια ΝSA, ἀποθήκευσε… 97 δισεκατομμύρια δεδομένα! Πάνω ἀπὸ 3 δισεκατομμύρια τὴν ἡμέρα! Πάνω ἀπὸ 2,17 ἑκατομμύρια δεδομένα τὸ λεπτό!
.                    Καὶ βρισκόμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχὴ τῆς ὑπερυπολογιστικῆς τεχνολογίας, ὅπως π.χ. τῆς Watson τῆς IBM, τὴν ὁποία ἡ NSA καὶ ἡ CIA δοκιμάζουν τὰ δύο τελευταῖα χρόνια, ὅπως ἀποκάλυψε στοὺς «Τάιμς τῆς Νέας Ὑόρκης» σύμβουλος τῆς ἀμερικανικῆς κυβέρνησης στὸν τομέα αὐτό. Ἡ συλλογὴ καὶ ἡ ἐπεξεργασία τῶν ψηφιακῶν δεδομένων γίνεται πλέον αὐτόματα. Φυσικά, εἶναι τελείως ἀφελὴς ἡ ἄποψη «ἂν δὲν εἶμαι τρομοκράτης, τί μὲ νοιάζει ἂν ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ, ἢ τῆς χώρας μου παρακολουθεῖ ὅλες μου τὶς ἠλεκτρονικὲς ἐπικοινωνίες καὶ τὶς καταγράφει;».
.                    Ἡ τρομοκρατία εἶναι τὸ παραμύθι γιὰ τὴν ἐπιβολὴ αὐτοῦ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος παρακολούθησης ὅλων τῶν πολιτῶν. Σιγὰ μὴν ξοδεύουν οἱ κυβερνήσεις τῶν ΗΠΑ δεκάδες καὶ δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σιγὰ μὴν ἀπασχολοῦν στὸν τομέα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ πληροφοριῶν τὸν ἀπίστευτο ἀριθμό, ὅπως ἀνέφεραν οἱ χθεσινοὶ «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» τοῦ Λονδίνου, τῶν περίπου… 854.000 (!) ἀτόμων γιὰ νὰ προλάβουν μὴν τυχὸν καὶ βάλει καμιὰ βόμβα κάποιος Ταλιμπὰν ἢ κάποιος τρελὸς Ἀμερικανὸς τρομοκράτης. Αὐτὰ εἶναι προσχήματα γιὰ νὰ ἀποκοιμίζουν τὸν κοσμάκη. Τὶς κυβερνήσεις τῶν ἄλλων κρατῶν καὶ τοὺς μεγάλους ἐπιχειρηματίες ἀπὸ ἄλλες χῶρες ποὺ ἔχουν ἀνταγωνιστικὴ ἐπαγγελματικὴ δραστηριότητα πρὸς ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν ὡς πρώτιστο στόχο γιὰ νὰ τοὺς τρῶνε τὶς δουλειὲς οἱ Ἀμερικανοί!
.                    Παρακολουθοῦν ὅλα τους τὰ τηλεφωνήματα, τὶς συζητήσεις, τὴν ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία τῶν στελεχῶν τῶν ἐπιχειρήσεων. Ξέρουν ἔτσι ἀπὸ πρὶν γιὰ ποιὰ δουλειὰ ἐνδιαφέρεται ὁ καθένας, τί προσφορὰ θὰ κάνει, ποιὸν προσπαθεῖ νὰ λαδώσει γιὰ νὰ τὴν πάρει, ποιὸς πολιτικὸς “τὰ ἔπιασε” καὶ τὰ ἔχουν ὅλα καταγεγραμμένα! Μποροῦν ἔτσι νὰ ἐκβιάσουν τοὺς πάντες, καθὼς ἔχουν ἐπιπροσθέτως λόγῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης πλήρη γνώση καὶ τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς. Ἀπὸ τὸ σὲ ποιὰ τράπεζα τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔχει τὰ λεφτά του καὶ πόσα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἔχουν δηλωθεῖ στὴν Ἐφορία ὣς τό… ἂν ἔχει ἐρωμένη ἢ ἰδιαίτερες σεξουαλικὲς προτιμήσεις, ἂν παίρνει αὐτὸς ἢ κάποιος ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του ναρκωτικὰ καὶ μυριάδες ἄλλα προσωπικὰ μυστικὰ ποὺ ἴσως κάποια ἀπὸ αὐτὰ νὰ ἀποτελοῦν στοιχεῖα ἐκβιασμοῦ.
.                    Γι᾽ αὐτὸ καὶ θορυβήθηκαν οἱ εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις μὲ τὶς τελευταῖες ἀποκαλύψεις. Σιγὰ μὴν τὶς νοιάζει ἡ παραβίαση τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν τους! Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι οἱ πολίτες μποροῦν νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ θέμα, ἀφοῦ δὲν εἶναι οὔτε τρομοκράτες οὔτε πλούσιοι. Κάθε ἄλλο. Ο πολίτες εναι τ εκολα θύματα. Πρῶτα πρῶτα ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κράτος, τὸ ὁποῖο π.χ. μπορεῖ νὰ θεωρήσει… «ἀδήλωτο εἰσόδημα» τοῦ παιδιοῦ σου, ἂν τοῦ στείλεις ἕνα πεντακοσάρικο, γιὰ νὰ τὸ βοηθήσεις νὰ πληρώσει τὴ δόση τοῦ δανείου γιὰ τὸ σπίτι του καὶ νὰ τοῦ ζητάει νά… πληρώσει φόρο!
.                    Τὸ σπάσιμο ὅλων τῶν κωδικῶν ἀσφαλείας ἀπὸ τοὺς ὑπερυπολογιστὲς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἐπιτρέπει ἐπίσης σὲ συνεργούς τους νὰ ἀποσύρουν π.χ. χρήματα ἀπὸ τὶς καταθέσεις κάποιου ἢ νὰ ἐκβιάζουν π.χ. μία νεαρὴ κοπέλα ποὺ ἔστειλε μία τολμηρή της φωτογραφία στὸν φίλο της, τὴν ὁποία «βλέπουν» φυσικὰ καὶ οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες. Ὅταν αὐτὰ καὶ μύρια ἄλλα μποροῦν νὰ γίνουν εἰς βάρος ἁπλῶν πολιτῶν, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς πῶς μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν ἐξόντωση πολιτικῶν ἀντιπάλων ἢ γιὰ τὴ μετατροπή τους σὲ πράκτορες ὑπηρέτησης τῆς κάθε κυβέρνησης…

, ,

Σχολιάστε

ΥΠΕΡΦΑΚΕΛΩΜΑ– 3 ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Ὅλο τὸν πληθυσμὸ τῆς Γῆς
φακελώνουν κάθε μέρα οἱ ΗΠΑ!

Γράφει ὁ Γ. Δελαστίκ
ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ», 10.06.13

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐν τούτοις ὑπάρχουν ἀκόμη οἰ …ἀφελεῖς(;) αἰθεροβάμονες!

.             Σάλος ἔχει προκληθεῖ στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη ἐκ μέρους τῆς βρετανικῆς ἐφημερίδας «Γκάρντιαν» ντοκουμέντων ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ ὑποτίθεται δημοκρατικῶν ἀντιλήψεων πρόεδρος Μπαρὰκ Ὀμπάμα συνεχίζει μὲ ἀκόμη μεγαλύτερο πάθος τὴν παρακολούθηση μὲ ἠλεκτρονικὰ μέσα τῶν ἐπικοινωνιῶν ὅλου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γῆς ἀπὸ ὅσο ὁ ἀπεχθὴς καὶ ἀκροδεξιὸς προκάτοχός του Τζὸρτζ Μποὺς καὶ τὸ φασίζον νεοσυντηρητικὸ ἐπιτελεῖο του!
.             Βάσει ἐγγράφου ποὺ ἔφερε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ὁ «Γκάρντιαν», ἀποδεικνύεται ὅτι ὅλες οἱ ἑταιρεῖες τηλεπικοινωνιῶν τῶν ΗΠΑ ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ ἑταιρεῖες ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὸ Διαδίκτυο (Google, Facebook, Apple κ.λπ.) δίνουν καθημερινὰ στὴν κάποτε ὑπεραπόρρητη καὶ σήμερα παντοδύναμη ἀμερικανικὴ ὑπηρεσία ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης ὅλων τῶν κατοίκων τοῦ πλανήτη NSA πλήρη κατάλογο ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν τηλεφωνικῶν κλήσεων, τῆς ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας, τῶν τραπεζικῶν πράξεων, τῶν ἠλεκτρονικῶν ἀγορῶν, ἀκόμη καὶ τῶν ἀναζητήσεων ποὺ γίνονται μέσῳ Διαδικτύου σὲ ὅλον τὸν κόσμο! «Πρίσμα» ὀνομάζεται τὸ σχετικὸ πρόγραμμα.
.             Ἡ κυβέρνηση Μποὺς εἶχε περάσει νόμο ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2001 ποὺ ἔδινε τὸ δικαίωμα στὴν NSA νὰ παίρνει ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες ἐπικοινωνιῶν ὅλες τὶς τηλεφωνικὲς κλήσεις. Ἕναν χρόνο πρὶν τελειώσει τὴ θητεία της, τὸ 2007, κατοχύρωσε νομοθετικὰ τὴν πρόσβαση τῆς NSA καὶ στὰ ἀρχεῖα τῶν ἰντερνετικῶν ἐπικοινωνιῶν ὅλου τοῦ πλανήτη.
.             Γιὰ νὰ διατηρήσει μία ἐπίφαση ψευτονομιμότητας, ἡ κυβέρνηση Μποὺς δημιούργησε καὶ ἕνα δικαστήριο ποὺ συνεδριάζει… μυστικά (!) καὶ χορηγεῖ τὶς σχετικὲς ἄδειες στὴν NSA. «Τὸ εἰδικὸ σῶμα ποὺ τὶς ἐκδίδει μὲ τὴν ὀργουελικὴ ὀνομασία Ὁμοσπονδιακὸ Δικαστήριο Ἐπιτήρησης τῶν Πληροφοριῶν συνεδριάζει μυστικά. Στὴν πραγματικότητα αὐτὸ θέτει τὶς ἀποφάσεις του καὶ τὴν αἰτιολόγησή τους πέρα ἀπὸ κάθε ἀντικειμενικὸ ἔλεγχο… Οἱ δικαστικοὶ ἔλεγχοι τῶν παρακολουθήσεων φαίνεται ὅτι εἶναι χωρὶς ἐξέταση τοῦ περιεχομένου», γράφουν ἐμφανῶς ὀργισμένοι στὸ κύριο ἄρθρο τους οἱ «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» τοῦ Λονδίνου.
.             Ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκάλεσε τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Μπαρὰκ Ὀμπάμα βγῆκε ὁ ἴδιος καὶ ὑπερασπίστηκε δημοσίως τὸ πρόγραμμα παρακολούθησης ἀπὸ τὴν κυβέρνησή του καὶ τὶς κατασκοπευτικὲς ὑπηρεσίες της ὅλου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γῆς. «Πρὶν ἐκλεγεῖ, ὁ πρόεδρος Μπαρὰκ Ὀμπάμα ἐπετίθετο ἐναντίον τῆς ἔκτασης τῶν ἔκτακτων ἐξουσιῶν ποὺ εἶχε συντελεστεῖ ὑπὸ τὸν προκάτοχό του, Τζὸρτζ Μπούς. Ὅταν ὅμως ἀνέλαβε τὴν διακυβέρνηση, ἡ κυβέρνησή του ὄχι μόνο τὶς διατήρησε, ἀλλὰ ἐπέδειξε καὶ μία ἀπρόσμενη ἀπόλαυση στὸ νὰ ἀσκεῖ μυστικὴ ἐξουσία εἴτε ζητώντας μυστικὰ ἐντάλματα, γιὰ νὰ παρακολουθεῖ τὰ τηλεφωνήματα ἑνὸς εἰδησεογραφικοῦ πρακτορείου (σ.σ.: ὑπόθεση Ἀσοσιέιτεντ Πρὲς ποὺ ἀποκαλύφθηκε πρόσφατα) εἴτε συνεχίζοντας τὸ πρόγραμμα πληγμάτων μὲ μὴ ἐπανδρωμένα ἀεροπλάνα στὸ Πακιστάν», ἐπισημαίνει δηκτικὰ στὸ ἴδιο κύριο ἄρθρο ἡ ἴδια ἐφημερίδα. Ὅπως ἀποκάλυψε ὁ «Γκάρντιαν», ἀπὸ τὸ 2010 οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν παραχωρήσει καὶ στὶς βρετανικὲς ὑπηρεσίες κατασκοπείας πρόσβαση στὸ πρόγραμμα «Πρίσμα». Ἀνάλογες μὲ τὶς ΗΠΑ ἐξουσίες κατασκόπευσης καὶ φακελώματος τῶν πολιτῶν της προσπαθεῖ μὲ νομοσχέδιο νὰ ἀποκτήσει καὶ ἡ κυβέρνηση τῆς Ὀλλανδίας, ἐνῶ σὲ ἀποτυχία ὁδηγήθηκε ἐν τῇ γενέσει της πέρυσι προσπάθεια τῆς δεξιᾶς βρετανικῆς κυβέρνησης τοῦ Κάμερον νὰ περάσει παρόμοια νομοθεσία στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο λόγῳ τῆς ἄρνησης τοῦ Φιλελεύθερου Δημοκρατικοῦ Κόμματος, κυβερνητικοῦ ἑταίρου τῶν Συντηρητικῶν. Ὑπὸ τὸ πρίσμα αὐτό, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς γιατί οἱ ἀντιδράσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων στὸ ζήτημα ὑπῆρξαν ἄκρως ὑποτονικές.
.             Ὑποκριτικὲς ὑπῆρξαν καὶ οἱ ἀντιδράσεις τῆς Κομισιόν, παρόλο ποὺ ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἰδιαίτερα εὐαίσθητη στὸ ζήτημα τῆς προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν. «Ἡ Κομισιὸν φαίνεται ὅτι ἔχει ὑποκύψει σὲ προηγούμενες περιπτώσεις στὴν πίεση τῶν ΗΠΑ νὰ ἁπαλύνει τοὺς νέους κανόνες τῆς ΕΕ γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων προκειμένου νὰ διευκολύνει τὴ συλλογὴ πληροφοριῶν ἐκ μέρους τῶν ΗΠΑ», γράφουν μὲ μόλις καλυπτόμενη περιφρόνηση πρὸς τοὺς ὀσφυοκάμπτες γραφειοκράτες τῆς ΕΕ οἱ «Τάιμς τῆς Νέας Ὑόρκης». Τὸ κωμικοτραγικὸ εἶναι ὅτι βουλευτὲς καὶ γερουσιαστὲς τῶν ΗΠΑ ἔχουν καταγγείλει ὡς «κίνδυνο γιὰ τὴν ἀσφάλεια» τὴν κινεζικὴ ἑταιρεία προμήθειας τηλεπικοινωνιακοῦ ὑλικοῦ Χουαγουέι, ἐπειδὴ τὰ μηχανήματά της ἐνδεχομένως ἐπιτρέπουν στὴν κινεζικὴ κυβέρνηση νὰ παρακολουθεῖ τηλεφωνικὲς συνδιαλέξεις μὲ τὸ ἐξωτερικό! Πόσο κούφιοι καὶ γελοῖοι ἀποδεικνύονται αὐτοὶ οἱ ἰσχυρισμοί, τὴν ὥρα ποὺ ἀποδεικνύεται πὼς ὅλες οἱ τηλεπικοινωνιακὲς καὶ διαδικτυακὲς ἑταιρεῖες τῶν ΗΠΑ εἶναι… «κυβερνοχαφιέδες» τῆς ἀμερικανικῆς κυβέρνησης!

,

Σχολιάστε

ΥΠΕΡΦΑΚΕΛΩΜΑ–2 «Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΕΥΣΗ»

Πρώην ργαζόμενος τς ΣΙΑ
πηγ τς Guardian κα τς Washinghton Post
«Ἀποκάλυψα τὸ σκάνδαλο γιὰ ἕναν καλύτερο κόσμο»

.              Ὁ 29χρονος πρώην μυστικὸς πράκτορας τῆς CIA, Ἔντουαρντ Σνόουντεν, ἦταν ἡ κύρια πηγὴ τῶν δημοσιευμάτων τῆς ἀμερικανικῆς Washington Post καὶ τῆς βρετανικῆς Guardian σχετικὰ μὲ τὰ προγράμματα παρακολουθήσεων τῆς ἀμερικανικῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν (NSA). Ὁ ἴδιος ὁ Σνόουντεν, ὁ ὁποῖος ἐργαζόταν στὴν NSA ὡς ὑπάλληλος τῆς ἑταιρείας Booz Allen Hamilton, ἀποκάλυψε πὼς ἦταν ἡ πηγὴ γιὰ τὰ δημοσιεύματα τοῦ Guardian, ἐνῶ καὶ ἡ Washington Post ἀνέφερε πὼς καὶ τὰ δικά της δημοσιεύματα στηρίχθηκαν σὲ πληροφορίες ποὺ ἔδωσε ὁ 29χρονος.
.              Ἡ Booz Allen, μία συμβουλευτικὴ ἑταιρεία τεχνολογίας στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐπιβεβαίωσε ὅτι ὁ Ἔντουαρντ Σνόουντεν ἐργαζόταν γιὰ λογαριασμό της γιὰ διάστημα λιγότερο ἀπὸ τρεῖς μῆνες καὶ τοῦ εἶχε ἀνατεθεῖ μία ὁμάδα ἐργασίας στὴ Χαβάη. «Οἱ ἀναφορὲς ὅτι τὸ ἄτομο αὐτὸ ὑποστηρίζει πὼς διέρρευσε ἀπόρρητες πληροφορίες εἶναι συγκλονιστικές, ἂν εἶναι ἀκριβεῖς. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ ἀποτελεῖ σοβαρὴ παραβίαση τοῦ κώδικα δεοντολογίας ἀλλὰ καὶ τῶν βασικῶν ἀξιῶν τῆς ἑταιρείας μας», ἀνέφερε ἡ ἑταιρεία, σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση, καὶ δήλωσε πρόθυμη νὰ συνεργαστεῖ στὶς ἔρευνες ποὺ διεξάγονται.

 «Ἀποκάλυψα τὸ σκάνδαλο γιὰ ἕναν καλύτερο κόσμο»

.              «Δὲν θέλω νὰ ζήσω σὲ μία κοινωνία ποὺ κάνει αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ πράγματα … Δὲν θέλω νὰ ζήσω σὲ ἕναν κόσμο ὅπου τὰ πάντα ποὺ κάνουν καὶ λένε καταγράφονται. Αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ εἶμαι πρόθυμος νὰ ὑποστηρίξω ἢ νὰ ζήσω μὲ αὐτό», εἶπε στὴν ἐφημερίδα Guardian, ἡ ὁποία δημοσίευσε βίντεο μὲ τὴν συνέντευξή του στὴν ἱστοσελίδα της. «Ἡ NSA ἔχει δημιουργήσει μία ποδομ πο τς πιτρέπει ν παρακολουθε σχεδν τ πάντα. Μ ατ τν κανότητα, συντριπτικ πλειοψηφία τν νθρώπινων πικοινωνιν ατόματα εναι σ στόχευση. ν θελα ν δ τ email σς τ τηλέφωνο τς συζύγου σας, τ μόνο πο χω ν κάνω εναι ν χρησιμοποιήσω τς παρακολουθήσεις. Μπορῶ νὰ ἀποκτήσω “εἰσιτήριο” γιὰ τὰ μηνύματα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, τοὺς κωδικοὺς πρόσβασης, τὰ ἀρχεῖα τηλεφώνου, τὶς πιστωτικὲς κάρτες », ὑποστήριξε ὁ Ἔντουαρντ Σνόουντεν».
.              Ἀνέφερε ἀκόμη ὅτι ἔφυγε ἀπὸ τὴ Χαβάη ὅπου ἐργαζόταν, ἐγκαταλείποντας τὴ φίλη του χωρὶς νὰ τῆς πεῖ ποῦ πηγαίνει γιὰ νὰ μὴν τὴν ἐκθέσει σὲ κίνδυνο. Ὅπως εἶπε, ἀποκαλύπτοντας τὶς παρακολουθήσεις γνώριζε τὸ ρίσκο ποὺ ἀναλαμβάνει, ἀλλὰ πιστεύει ὅτι ἡ δημοσιοποίηση τῶν ἀποκαλύψεων ἀξίζει τὸν κόπο. «Ὁ πρῶτος φόβος μου εἶναι γιὰ τὴν οἰκογένειά μου, τοὺς φίλους μου, τοὺς συνεργάτες μου. Γιὰ τὸν καθένα ποὺ ἔχει σχέση μὲ μένα», ἐξήγησε καὶ προσέθεσε: «Θὰ πρέπει νὰ ζήσω μὲ αὐτὸ γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς μου». Μίλησε ἐπίσης γιὰ τὴν πρόθεσή του νὰ ἐγκαταλείψει μία ἄνετη ζωὴ στὴ Χαβάη, ὅπου κέρδιζε περίπου 200.000 δολάρια τὸ χρόνο. «Εἶμαι πρόθυμος νὰ τὰ θυσιάσω ὅλα αὐτά, ἐπειδὴ δὲν μπορῶ νὰ ἔχω καθαρὴ συνείδηση ἐπιτρέποντας στὴν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ νὰ καταστρέφει τὴν ἰδιωτικὴ ζωή, τὴν ἐλευθερία, τὶς βασικὲς ἐλευθερίες στὸ Internet γιὰ ὅλους τοὺς πολίτες σὲ ὅλο τὸν κόσμο».
.              Σύμφωνα μὲ τὸν Guardian, πρὶν ἀπὸ τρεῖς ἑβδομάδες, ὁ Σνόουντεν ἀντέγραψε τὰ ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς NSA στὸ γραφεῖο του στὴν Χαβάη, καὶ εἶπε στὸν προϊστάμενό του ὅτι χρειάζεται «μία μὲ δύο ἑβδομάδες ἄδεια», γιατί ἔχει ἀνάγκη νὰ κάνει μία θεραπεία σχετικὰ μὲ προβλήματα ἐπιληψίας ποὺ τὸν ταλαιπωροῦσαν. Στὶς 20 Μαΐου ὁ 29χρονος μετέβη στὸ Χὸνγκ Κόνγκ, καὶ εἶπε ὅτι πῆγε ἐκεῖ, διότι θεωρεῖ ὅτι ὑπάρχει ἕνα «πνεῦμα δέσμευσης ὑπὲρ τῶν ἐλευθεριῶν τῆς ἔκφρασης καὶ στὸ δικαίωμα τῆς πολιτικῆς διαφωνίας».
.              Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ βρετανικὴ ἐφημερίδα ἀποκάλυψε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ὅτι οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν παρακολουθοῦν ἠλεκτρονικὰ δεδομένα σχετικὰ μὲ τὶς τηλεφωνικὲς κλήσεις ἀπὸ τὴν ἑταιρεία Verizon, ἀλλὰ καὶ διαδικτυακὰ δεδομένα ἀπὸ μεγάλες ἑταιρεῖες ὅπως ἡ Google καὶ τὸ Facebook.
.              Ὁ Σνόουντεν ἕνας πρώην βοηθητικὸς στὸ τεχνικὸ κομμάτι τῆς CIA, εἶπε ὅτι ἐργάζονταν στὴν «σοῦπερ-μυστικὴ» NSA ὡς ὑπάλληλος τῆς ἑταιρείας Booz Allen Hamilton καὶ ἀποφάσισε νὰ σπάσει τὴ σιωπή του, καθὼς ἀπογοητεύτηκε ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα, ὁ ὁποῖος συνέχισε τὶς πολιτικὲς τοῦ προκατόχου του, Τζὸρτζ Μπούς. Ὁ ἴδιος ἀνέφερε ὅτι ἐλπίζει ἡ Ἰσλανδία, ἡ ὁποία «ἐκτιμᾶ» τὴν ἐλευθερία στὸ διαδίκτυο, νὰ τοῦ χορηγήσει ἄσυλο.

 ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.gr [ΑΜΠΕ, Reuters, Γαλλικὸ Πρακτορεῖο, Ναυτεμπορικὴ]

,

Σχολιάστε

ΤΟ “ΥΠΕΡΦΑΚΕΛΩΜΑ” ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΥΜΑ ΟΡΓΗΣ

Κύμα ὀργῆς γιὰ τὸ φακέλωμα

.           Ἀνησυχία καὶ ὀργή, τόσο στὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη ὅσο καὶ στὴν Εὐρώπη, προκαλοῦν οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ μυστικὰ προγράμματα παρακολούθησης τηλεφωνικῶν συνομιλιῶν καὶ προσωπικῶν δεδομένων ποὺ ἐφαρμόζει ἐδῶ καὶ χρόνια ἡ Ὑπηρεσία Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ.
.           Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐκφράζει τὴν ἀνησυχία της γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν προγραμμάτων στὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν, ἐνῶ ἡ ἐπίτροπος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων Σεσίλια Μάλμστρεμ ζητᾶ περισσότερες πληροφορίες ἀπὸ τὶς ἀμερικανικὲς Ἀρχές. Τὴν ἔντονη ἀντίδρασή τους ἐκφράζουν τὸ Παρίσι καὶ τὸ Βερολίνο, ἐνῶ ἡ ὀλλανδὴ εὐρωβουλευτὴς Σοφὶ Ἰντ Βὲλντ ἐξανίσταται γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, «οἱ νόμοι τους μποροῦν νὰ ἐφαρμόζονται στὴν Εὐρώπη».
.           Ὁ βρετανικὸς Τύπος, τέλος, καταδικάζει τὴ συνεργασία ποὺ φαίνεται νὰ εἶχε τὸ Λονδίνο μὲ τὴν Οὐάσιγκτον. Ὅπως ἐπισημαίνει ἡ «Μόντ», τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι οἱ Βρυξέλλες δὲν εἶχαν ἐνημερωθεῖ προκαταβολικὰ γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν εὐρωπαίων πολιτῶν.
.           Ὁ διευθυντὴς τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν Τζέιμς Κλάπερ ἀναγκάστηκε ἔτσι νὰ πάρει ξανὰ τὸ βῆμα γιὰ δεύτερη φορὰ μέσα σὲ τρεῖς ἡμέρες γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ αὐτὴ τὴ φορὰ τὸ Prism, τὸ σύστημα παρακολούθησης ποὺ σαρώνει ὅλες τὶς ὑπηρεσίες ἐννέα ἑταιρειῶν πληροφορικῆς. Ὁ Κλάπερ διαβεβαίωσε πὼς τὸ σύστημα εἶναι καθ᾽ ὅλα νόμιμο: εἶναι ἐγκεκριμένο ἀπὸ τὸ Κογκρέσο, ἐφαρμόζεται ὑπὸ τὴν αὐστηρὴ ἐπίβλεψη μυστικοῦ δικαστηρίου, ἔχει βοηθήσει νὰ ἀποτραποῦν ἀπειλὲς κατὰ τῶν ΗΠΑ καὶ δὲν στοχεύει -τουλάχιστον σκόπιμα- σὲ ἀμερικανοὺς πολίτες. Ὁ ἴδιος ὁ ἀμερικανὸς Πρόεδρος διαβεβαίωσε τὴν Παρασκευὴ ἀπὸ τὴν Καλιφόρνια ὅτι «ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση δὲν ἔχει γίνει ὁ Μεγάλος Ἀδελφὸς μὲ μάτια καὶ αὐτιὰ στὶς διαδικτυακὲς ἐπικοινωνίες ὅλου τοῦ κόσμου».

 ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ

Σχολιάστε