Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κινέζοι χάκερ διεισέδυσαν σὲ σχέδια ὁπλικῶν συστημάτων τῶν ΗΠΑ
Σύμφωνα μὲ ἔκθεση τῆς Ἐπιστημονικῆς Ὁμάδας Ἔρευνας τῶν ΗΠΑ.

ΕΙΣ ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἀλλὰ «σ᾽ τοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα, ὅσο θέλεις βρόντα». Σιγὰ νὰ μὴ ἀνησυχήσουν οἱ ἐγχώριοι Ἐργολάβοι τῆς Ἠλεκτρονικῆς Ἀλλοτριώσεως καὶ …Διακυβερνήσεως!

.              Κινέζοι χάκερ διείσδυσαν σὲ δεκάδες σημαντικὰ σχέδια ὁπλικῶν συστημάτων τῶν ΗΠΑ, σύμφωνα μὲ ἔκθεση τῆς Ἐπιστημονικῆς Ὁμάδας Ἔρευνας (Defense Science Board).
.              Ἡ ἔκθεση ἀπευθύνεται πρὸς τὸ Πεντάγωνο, κυβερνητικοὺς ἀξιωματούχους καὶ τὴν ἀμερικανικὴ ἀμυντικὴ βιομηχανία, ὅπως ἀποκαλύπτει σημερινὸ δημοσίευμα τῆς Washington Post.
.              Μεταξὺ τῶν σχεδίων ὑπάρχουν προγράμματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀμερικανικὴ ἀντιπυραυλικὴ ἄμυνα, σημαντικὰ γιὰ τὴν Εὐρώπη, τὴν Ἀσία καὶ τὴν περιοχὴ τοῦ Κόλπου, καθὼς καὶ ὑπερσύγχρονα μαχητικὰ ἀεροσκάφη καὶ πλοῖα, σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση.
.              Εἰδικοὶ προειδοποιοῦν ὅτι οἱ ἠλεκτρονικὲς αὐτὲς κλοπὲς ἔχουν δώσει στὴν Κίνα πρόσβαση σὲ τεχνολογία αἰχμῆς, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἐπιταχύνει τὴν ἀνάπτυξη τῆς κινεζικῆς στρατιωτικῆς τεχνολογίας καὶ τῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας καὶ νὰ παράσχει στὸ Πεκίνο τεχνογνωσία ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιηθεῖ κατὰ τὴ διάρκεια θεωρητικῆς πολεμικῆς ἀναμέτρησης γιὰ τὴν ἐξουδετέρωση ἐπικοινωνιακῶν συστήματων καὶ τὴν ἀχρήστευση δεδομένων.
.              Ἀνώτατοι ἀξιωματοῦχοι τοῦ ἀμυντικοῦ τομέα καὶ τοῦ τομέα τῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας τῶν ΗΠΑ θεωροῦν ὅτι ἡ ἠλεκτρονικὴ κλοπὴ τῶν σχεδίων ἐντάσσεται σὲ μία εὐρεία κινεζικὴ ἐκστρατεία κατασκοπείας κατὰ ἀμερικανικῶν κυβερνητικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ ἑταιρειῶν τοῦ ἀμυντικοῦ τομέα.

 ΠΗΓΗ: skai.gr

 

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΑ ΣΤΟΝ “ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ” ΤΗΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ “ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ” ΤΗΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ)

 Εἰσαγωγικό σχόλιο ἀπὸ τὸ Ἱστολόγιο “Κλασσικοπερίπτωση”
.      Ἔχουμε καταγγείλει ἐπανειλημμένως τὸν δόλιο σχεδιασμὸ τῆς παγκόσμιας τραπεζοπιστωτικῆς ἐξουσίας νὰ πάρει ἀπὸ τὶς ἔτσι κι ἀλλιῶς ὑποδουλωμένες στὰ κελεύσματα τῶν “οἴκων” της κυβερνήσεις, κάθε εἴδους ἰσχὺ καὶ ἐξουσία, στὰ πλαίσια τοῦ βασικοῦ κορπορατικοῦ δόγματος “μεταβίβαση τῆς πολιτικῆς στὰ χέρια τῶν ἐπιχειρήσεων”. Στὰ πλαίσια λοιπόν αὐτῆς τῆς  “μεταβίβασης” ἐξουσιῶν, καὶ ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς “θεραπείας τῶν χρονίων στρεβλώσεων” (φοροδιαφυγή, “μαῦρο χρῆμα” κλπ) ποὺ δῆθεν ἐνέτειναν τὴν κακὴ κατάσταση τῶν ἐθνικῶν οἰκονομιῶν, κυβερνήσεις ὅπως αὐτὴ τοῦ Σαμαρᾶ ἢ τοῦ Πούτιν , ἀνέπτυξαν δολίως καὶ κυριολεκτικὰ κάτω ἀπὸ τὴν “μύτη” τῶν λαῶν τους, ὄλες ἐκεῖνες τὶς ὑποδομὲς  ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες ὥστε νὰ πραγματοποιηθεῖ  αὐτὴ ἡ de facto “μεταβίβαση ἐξουσίας” μὲ την μορφὴ τῆς παγκοσμίως πολυδιαφημισμένης “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”, στὴν ὁποία μέχρι τώρα δὲν ἄφηναν νὰ φανεῖ  πὼς θὰ παίζουν κυρίαρχο ρόλο οἱ τράπεζες.
.             Ἀκόμα ὅμως καὶ νὰ παραβλέψουμε τοὺς πραγματικοὺς λόγους τῆς ἐπιβολῆς  μιᾶς “ἀχρήματης κοινωνίας” μὲ τὴν χρήση παντοῦ καὶ ἀπὸ ὅλους “πλαστικοῦ” καὶ ἀπολύτως τραπεζικὰ ἐλεγχόμενου χρήματος, δὲν μποροῦμε νὰ καταπιοῦμε εὔκολα τὴν “καραμέλα” τῆς καταπολέμησης τῆς φοροδιαφυγῆς, τῆς ὕπαρξης “μαύρου χρήματος” κλπ.
.             Καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὴν καταπιοῦμε αὐτὴν τὴν “καραμέλα”, διότι δὲν ὑπάρχει κανείς ἔμφρων ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν ἔχει δεῖ τὰ τεράστια ἐγκλήματα ποὺ ἔχουν διαπράξει καὶ συνεχίζουν νὰ διαπράττουν ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν οἰκονομιῶν, οἱ πρωτογενεῖς πηγὲς τοῦ πλαστικοῦ χρήματος.
.             Θὰ ἦταν ἐνδιαφέρον νὰ μάθουμε ἀπὸ πότε καὶ μὲ ποιόν τρόπο οἱ βρωμεροὶ καὶ τοξικοὶ γιὰ τοὺς λαοὺς τραπεζικοὶ ὑπόνομοι (μέσῳ τῶν ὁποίων διακινοῦνταν καὶ διακινοῦνται τὰ παντοειδῶς κλεμμένα ἀπὸ τοὺς λαοὺς κεφάλαια), “ἀποστειρώθηκαν”  γιὰ νὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν οἱ ἐθελόδουλες  κυβερνήσεις ὡς ἀσφαλεῖς “διαύλους” ροῆς καὶ ἐλέγχου ὄλων τῶν συναλλαγῶν.
.             Ἂς μὴν τρέφουμε αὐταπάτες. Οἱ μαυραγορίτες, τὰ λαμόγια, οἱ οἰκονομικοὶ δολοφόνοι τῶν διαφόρων οἴκων, οἱ μιζαδόροι, οἱ πετρελαιάδες, οἱ καναλάρχες, οἱ μεγαλοεκδότες, οἱ λαδωμένοι πολιτικοί, τὰ “ἐπιχορηγούμενα” κόμματα καὶ κάθε ἄλλη πηγὴ ἐκμαυλισμοῦ, διαφθορᾶς, φοροδιαφυγῆς, φοροκλοπῆς καὶ μαύρου χρήματος, εἴτε μὲ τὸ σημερινὸ καθεστὼς συναλλαγῶν, εἴτε  μὲ τὸν ….πολλὰ ὑποσχόμενο “τραπεζικὸ παρεμβατισμὸ” τῆς ἀχρήματης κοινωνίας (χρήση “πλαστικοῦ” ἢ “ἄϋλου” χρήματος), θὰ συνεχίσουν νὰ ὑπηρετοῦν τὰ ἴδια ἀφεντικὰ χωρίς κανένα ἀπολύτως πρόβλημα. Ὅσο εἶναι χρήσιμοι στὸ σύστημα κανεὶς καὶ ποτὲ δὲν θὰ τοὺς πειράξει, ἀφοῦ τὰ διαχρονικὰ ἀφεντικά τους εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἤλεγχαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἐλέγχουν τὸ τραπεζικὸ σύστημα, ἐκεῖνο δηλαδὴ μέσῳ τοῦ ὁποίου δῆθεν θὰ ξεπλυθεῖ κάθε εἴδους βρῶμα.
.             Συμπέρασμα: Τὸ “σαπούνι” ποὺ μᾶς προσφέρουν, δὲν πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθεῖ σαν ἀπορρυπαντικὸ ἀλλὰ σὰν λιπαντικὸ στὴν θηλιὰ ποὺ μᾶς ἔχουν βάλει στὸ λαιμὸ οἱ σύγχρονοι “ἱεραπόστολοι” τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Συναλλαγὲς μόνο μὲ «πλαστικὸ χρῆμα»
5 Μαρτίου 2013 Βίκτορ Κουζμὶν
rbth.gr 

.             Ἀπὸ τὸ 2015, θὰ ἀπαγορεύονται στὴ Ρωσία οἱ ἀγορὲς μὲ μετρητὰ γιὰ ποσὰ ἄνω τῶν 10.000 δολαρίων (300.000 ρούβλια). Μὲ αὐτὴ τὴν κυβερνητικὴ ἀπόφαση, θὰ αὐξηθεῖ μὲν τὸ κεφάλαιο κίνησης τῶν Τραπεζῶν, ἀλλὰ θὰ πληγοῦν οἱ τσέπες τῆς μεσαίας τάξης.
.             Νὰ περιοριστεῖ τὸ μαῦρο χρῆμα στὴ Ρωσία ἐπιδιώκει ἡ κυβέρνηση. Γι’ αὐτὸ τὶς ἑπόμενες μέρες, τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θὰ καταθέσει στὸ Κοινοβούλιο νομοσχέδιο μὲ νέες ρυθμίσεις γιὰ τὴ χρήση κάρτας στὶς συναλλαγές. Σὲ αὐτὸ προβλέπεται ἡ σταδιακὴ μείωση τῆς χρήσης τῶν μετρητῶν. Ἔτσι, ἀπὸ τὸ 2014 θὰ ἀπαγορευτοῦν οἱ πληρωμὲς σὲ «ρευστὸ» γιὰ ἀγορὲς ἄνω τῶν 20 χιλ. δολαρίων (600 χιλιάδες ρούβλια), καὶ τὸ 2015 τὸ ὅριο θὰ πέσει στὰ 10 χιλιάδες δολάρια (300 χιλ. ρούβλια). Ἐπιπλέον, ἡ καταβολὴ τῆς μισθοδοσίας τῶν ἐργαζομένων θὰ γίνεται ὑποχρεωτικὰ μέσῳ Τραπεζῶν. Ἀπὸ τὸν γενικὸ κανόνα θὰ ἐξαιρεθοῦν οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ ἀπασχολοῦν λιγότερα ἀπὸ 35 ἄτομα (ὅταν πρόκειται γιὰ ἐμπορικὲς ἐπιχειρήσεις, 20 ἄτομα).

Τὰ μεγάλα οἰκονομικὰ γεγονότα τοῦ 2012

.             Ἡ πρώτη πλαστικὴ κάρτα (Diners Club) ἐμφανίστηκε στὴ Ρωσία στὶς ἡμέρες τοῦ σοσιαλιστικοῦ καθεστῶτος, τὸ 1969. Ἡ χρήση της ὅμως, ἦταν περιορισμένη. Τὴν δέχονταν μόνο σὲ εἰδικὰ καταστήματα ποὺ λειτουργοῦσαν ἀποκλειστικὰ σὲ συνάλλαγμα, γιὰ ξένους ὑπηκόους καὶ γιὰ σοβιετικοὺς πολίτες ποὺ ἐπέστρεφαν μὲ «σκληρὸ νόμισμα» ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ, ἔγιναν προσπάθειες γιὰ τὴ δημιουργία ἐγχώριων συστημάτων πιστωτικῶν καρτῶν (STB-card, Union-card). Οἱ κάρτες αὐτὲς χρησιμοποιοῦνταν μόνο ἀπὸ τοὺς πλούσιους πολίτες. Ἡ μεσαία τάξη καὶ τὰ λιγότερο οἰκονομικὰ εὔρωστα στρώματα, δὲν ἔσπευδαν νὰ προμηθευτοῦν πιστωτικὲς κάρτες. Γιατί ἁπλά, δὲν εἶχε νόημα. Τὰ καταστήματα δὲν βιάζονταν νὰ ἐξοπλιστοῦν μὲ τὰ μηχανήματα ἀναγνώρισης – συναλλαγῶν καρτῶν. Ἀκόμα καὶ τὰ μεγάλα καταστήματα λιανικῆς πώλησης, καὶ τὰ σουπερμάρκετ, δέχονταν μόνο τὸ δικό τους «πλαστικὸ» χρῆμα.
.             Μέχρι καὶ σήμερα, τὸ 85% τοῦ συνόλου τῶν συναλλαγῶν ποὺ γίνονται μέσῳ τῶν ΑΤΜ ἀφοροῦν σὲ ἀναλήψεις μετρητῶν μετὰ τὴν κατάθεση τοῦ μισθοῦ. Ἀπὸ τὸ 2005 μέχρι τὸ 2011, ὁ κύκλος συναλλαγῶν σὲ μετρητὰ αὐξήθηκε περισσότερο ἀπὸ 4 φορές. Σύμφωνα μὲ τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Ρωσίας, πάνω ἀπὸ τὸ 90% τῶν συναλλαγῶν στὴ χώρα διενεργοῦνται μὲ τὴ χρήση μετρητῶν.

Τὸ 60% εἶναι μαῦρο χρῆμα

.             Τώρα, ἡ κυβέρνηση ἐπιχειρεῖ νὰ περιορίσει τὴν παραοικονομία, αὐξάνοντας τὴ ροὴ κεφαλαίων στὰ κρατικὰ θησαυροφυλάκια, πιστεύει ἡ ἀναλύτρια τῆς ἑταιρείας «Investkafe», Αἰκατερίνα Κοντρασόβα.
.             Κατὰ τὴν ἄποψή της, μετὰ τὴν ἔναρξη ἰσχύος τῶν νέων κανόνων ποὺ ἐπεξεργάστηκαν στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ὅσοι χρησιμοποιοῦσαν «γκρίζα» σχήματα μισθοδοσίας, θὰ ἀντιμετωπίσουν δυσκολίες. Παρὰ ταῦτα, ἅπαντες πιστεύουν ὅτι οἱ «πολυμήχανοι» Ρῶσοι θὰ βροῦν πολλὰ παραθυράκια.
.             Σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Καταπολέμησης τῆς Διαφθορᾶς, τὸ μαῦρο χρῆμα κυμαίνεται ἀπὸ 116,5 ἕως 233 δισεκατομμύρια δολάρια (3,5 – 7 τρισεκατομμύρια ρούβλια). Ποσὸν ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ 60% τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ προϋπολογισμοῦ. Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας, Rosstat, ἡ παραοικονομία ἀνέρχεται στὸ 15% τοῦ ρώσικου ΑΕΠ. Καὶ μιλᾶμε γιὰ πραγματικὰ «γκρίζο» χρῆμα. Φοροδιαφυγή, «φακελάκια», παραβιάσεις τῶν νόμων περὶ συναλλάγματος καὶ διεθνοῦς ἐμπορίου, ὅπως σημειώνει ὁ ἀναλυτῆς της ἐπενδυτικῆς ἑταιρείας, «RIKOM-Trust», Βλαντισλὰβ Ζουκόβσκι. Ἂν προσθέσουμε σὲ αὐτά, τὰ προϊόντα ἀπὸ ἐγκληματικὲς δραστηριότητες καὶ τὰ ποσὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ κάθε λογῆς εἴδους λαθρεμπόριο (ὅπως, π.χ., τὸ ἐμπόριο ὅπλων), τότε ἡ «μαύρη» οἰκονομία, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ ἀναλυτῆ, ἀντιπροσωπεύει περισσότερο ἀπὸ τὸ 50%-65% τοῦ ΑΕΠ. Πρόσφατα, ἀκόμη καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας, Σεργκέι Ἰγκνάτιεφ, ἀναγκάστηκε νὰ παραδεχτεῖ ὅτι μόνο τὸ 2012 ἐξήχθησαν παράνομα ἀπὸ τὴ Ρωσία, περίπου 50 δισ. δολάρια.

Ἐνίσχυση τῶν Τραπεζῶν

.             Ὡστόσο, ἡ στροφὴ στὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος θὰ ἐπιφέρει ἀναπόφευκτα αὐξήσεις στὶς τιμὲς ὁρισμένων ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν. Ἐπιπλέον, ἀνάμεσα στὰ πρῶτα «θύματα» τῆς ρύθμισης θὰ εἶναι ἡ μεσαία τάξη. Στὴν κατηγορία «ὑψηλοῦ κινδύνου» θὰ βρεθοῦν οἱ συναλλαγὲς ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων, ἐνῶ κάποιες ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις θὰ ὑπάρξουν στὸ κομμάτι τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀκριβῶν τουριστικῶν ταξιδίων.
.             Σὲ αὐτὸ θὰ παίξει ρόλο καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ρώσικες τράπεζες χρεώνουν στὰ φυσικὰ καὶ στὰ νομικὰ πρόσωπα προμήθεια, κατὰ μέσο ὄρο 2% – 4%. Ἡ Σβετλάνα Κοστρόμινα τῆς ἑταιρείας Avilon ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὴν Volkswagen, πιστεύει ὅτι ἡ μετάβαση σὲ μία μορφὴ συναλλαγῶν χωρὶς μετρητά, θὰ ἐπηρεάσει ἀρνητικὰ τὸν ὄγκο τῶν λιανικῶν πωλήσεων αὐτοκινήτων. Ἡ Τράπεζα μὲ τὴν ὁποία συνεργάζεται ἡ ἀντιπροσωπεία, χρεώνει γιὰ τὴ μεταφορὰ κεφαλαίων 1,8%. Δὲν εἶναι τυχαῖο, ὅτι ἀπὸ τὰ περίπου τριακόσια αὐτοκίνητα ποὺ πωλοῦνται στὴν ἔκθεση αὐτοκινήτων τὸ μήνα, μόνο ἕνα ἢ δύο πωλοῦνται μέσῳ Τραπεζικοῦ ἐμβάσματος. Στὴν περίπτωση τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων, τὰ πράγματα εἶναι πολὺ χειρότερα, ἀφοῦ τὸ ποσοστὸ τῶν Τραπεζῶν εἶναι ἕνα πολὺ σημαντικὸ ποσὸ στὴ συναλλαγή.

 ΠΗΓΗ: «ΟΡΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»

,

Σχολιάστε

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ» (Τὸ μόνο ποὺ παρέλειψε νὰ πεῖ ὁ ὑπ. Ἐργασίας)


ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τ
μόνο πο παρέλειψε ν πε:
«Θέλω ν
εμαι πρτος πο θ πάρω τν Κάρτα το Πολίτη»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Γιατί παραξενεύεται τὸ Ἱστολόγιο «ID-ont»; Δὲν χρειάζεται πολλὴ σκέψη. Ὅ, τι συνέβαινε ἐπὶ τριάντα πέντε χρόνια στὸν χῶρο ἁρμοδιότητος τοῦ Ὑπ. Παιδείας, ὅπου κάθε ἑπόμενος γκρέμιζε κι ἕνα μεγαλύτερο κομμάτι τοῦ οἰκοδομήματος ἀπὸ ὅ,τι ὁ προηγούμενος, ἔ, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὸν χῶρο τοῦ Ὑπ. Ἐσωτερικῶν (συγγνώμην Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως!). Μὲ μιὰ διαφορά. Ἐδῶ ὁ χρόνος τρέχει πολὺ πιὸ γρήγορα. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἄλλη Ἐργολαβία· πιὸ δραστικὴ καὶ πιὸ βιαστική!

Σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont»: Αὐτὸ τὸ πράγμα εἶναι σὰν τὴν Λερναία  Ὕδρα: Φεύγει ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, ὁ Γιάννης Ραγκούσης καὶ οἱ λοιποὶ ὁραματιστὲς τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης – Ἠλεκτρονικῆς Φυλακῆς καὶ δεκάδες ἄλλοι ὁμοϊδεάτες τους καὶ ἀκόμη πιὸ πρόθυμοι ξεφυτρώνουν στὰ Ὑπουργεῖα.
.         Ἔχουν βαλθεῖ ὅλοι τους καὶ ὅταν λέμε ὅλοι τους, ἐννoοῦμε ΟΛΟΙ τους, νὰ τσιπάρουν τὸν Ἑλληνικὸ λαό, ξεκινώντας πρῶτα μὲ τὸ προκαταρκτικὸ στάδιο τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἢ Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῶν Γερμανῶν…

http://www.in.gr:  Συνδρομὴ τῆς Task Force στὸ πλαίσιο
τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ζήτησε ὁ Γ. Βρούτσης

.           Μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐργασίας, Γιάννη Βρούτση, συναντήθηκε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Task Force, Χὸρστ Ράιχενμπαχ συνεχίζοντας τὶς ἐπαφές του μὲ τοὺς ὑπουργοὺς τῆς νέας κυβέρνησης. Ὁ κ. Βρούτσης ζήτησε τὴ συνδρομὴ τῆς Task Force, γιὰ τὴν ὑλοποίηση τεσσάρων δράσεων στὸ πλαίσιο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καὶ ἀφοροῦν στὴν πάταξη τῆς εἰσφοροδιαφυγῆς καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν πόρων.

Οἱ τέσσερις προτεραιότητες ἀφοροῦν:
-στὴν ἐνοποίηση τοῦ Ἐθνικοῦ Μητρώου Συντάξεων καὶ Ἀσφάλισης
-στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης
-στὴν ὁμογενοποίηση τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν Ταμείων
-στὴν ἐνίσχυση τοῦ μηχανισμοῦ εἴσπραξης εἰσφορῶν

.     Τὸ ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐξοικονόμηση σημαντικῶν πόρων καὶ ἡ ἑνιαία λογιστικὴ ἀπεικόνιση τῶν οἰκονομικῶν τῶν Ταμείων ποὺ θὰ διευκολύνει, ὥστε οἱ μελλοντικὲς παρεμβάσεις νὰ εἶναι στοχευμένες καὶ περισσότερο ἀποτελεσματικές.
.          Ὁ κ. Ράιχενμπαχ ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν ἀποφασιστικότητα, ὅπως εἶπε, τοῦ ὑπουργοῦ Ἐργασίας νὰ προχωρήσει σὲ ἀλλαγὲς στοὺς τομεῖς τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
.        Δεσμεύτηκε ἐπίσης, ὅτι ἡ Task Force, θὰ παράσχει ὑποστήριξη καὶ τεχνικὴ βοήθεια, ὥστε νὰ ὑπάρξουν ἄμεσα ἀποτελέσματα, ἐνῶ τόνισε ὅτι τὰ θέματα τῆς ἀσφάλισης καὶ τῆς ἐργασίας ἀποτελοῦν προτεραιότητες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

news.in.gr

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε

«ΞΕΤΙΝΑΞΑΝ» ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

«Τρύπωσαν» στὸ σύστημα συνταγογραφήσεως

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ κρατικὴ ἀποτυχία ἀποδεικνύει τὸ διάτρητο καὶ ἀνασφαλὲς τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων, διακυβερνήσεως, συνταγογραφήσεως, παρακολουθήσεως (ἐν τέλει πλήρους Ἀλλοτριώσεως), ποὺ ἔχουν περιβληθεῖ τὸν (ζουρλο)μανδύα τῆς (ψευδο)Σωτηρίας μας ἀπὸ τὴν «διαφθορά», ἀπὸ τὴν φοροδιαφυγὴ καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα φευδεπίγραφα μυθολογήματα.

.            Ἄγνωστοι παραβίασαν τὸ σύστημα ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης πρὶν ἀπὸ δύο ἑβδομάδες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ταλαιπωρία τῶν πολιτῶν, ὅπως ἀνακοίνωσε σήμερα τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας.
.        Συγκεκριμένα, τὴν Παρασκευὴ 6 Ἀπριλίου, σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου «παρουσιάστηκε τεράστιο πρόβλημα πρόσβασης στὸ σύστημα ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ταλαιπωρία τῶν πολιτῶν καὶ τῶν γιατρῶν. Μετὰ ἀπὸ ἔρευνα ποὺ πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πὼς κάποιοι παραβίασαν ἠλεκτρονικὰ τὸ σύστημα, καταχωρώντας πλαστὲς συνταγὲς ὕψους 1.500.000 εὐρὼ μὲ ἀποτέλεσμα τὸ σύστημα νὰ ὑποστεῖ βλάβη».
.            Ἔχουν ἤδη κινηθεῖ ὅλες οἱ νόμιμες διαδικασίες πρὸς τὴ Δίωξη Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῶν ὑπευθύνων ὅπως ἀνακοίνωσε τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας.

ΠΗΓΗ: real.gr

,

Σχολιάστε

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἴσως καὶ νὰ μὴ χρειάζεται σχολιασμός. Εἶναι ὁλοφάνερο τί ἐπιδιώκεται. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἱστολόγιο ἔχει κατ᾽ ἐπανάληψιν τονισθεῖ ὅτι ΥΠΟ ΤΟ (νομιμοφανὲς καὶ ἀληθοφανές) ΠΡΟΣΧΗΜΑ τῆς ΠΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΘΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ. Εἶναι γνωστὸ αὐτό! ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι πολλοὶ οἰ «ἀθῶοι καὶ ἀπονήρευτοι» ποὺ δὲν θέλουν νὰ τὸ ἐννοήσουν (ὅπως δὲν καταλάβαιναν καὶ δὲν καταλαβαίνουν, ἢ δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν, τὴν Ἐργολαβία Ἀλλοτριώσεως ποὺ προηγήθηκε τὰ τελευταῖα 30 χρόνια καὶ φθάσαμε στὴν τωρινὴ παρακμή), θὰ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ τὸ ζήσουμε στὸ πετσί μας γιὰ νὰ τὸ καταλάβουν ΚΑΛΑ. Καλῶς ἦλθες λοιπόν πολυαναμενόμενο φακέλωμά μας! Θὰ εἶσαι ἡ ΛΥΤΡΩΣΗ ΜΑΣ, ἡ ΛΥΤΡΩΣΗ τῆς πολύπαθης Δημοκρατίας μας ἀπὸ τὰ βάσανα τῆς… «ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων»!

Μὲ ἐντολὴ τῶν κατοχικῶν δυνάμεων
ἀρχίζει τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ !!!

 ΣΧΟΛΙΟ Ἱστολογίου klassikoperiptosi.blogspot.com

.    Ἐδῶ καὶ χρόνια ὅπως γνωρίζουν οἱ ἐπισκέπτες τῆς «Κλασσικοπερίπτωσης» μαζὶ μὲ δεκάδες χιλιάδες ἐπωνύμους Ἕλληνες κάνουμε ἀγώνα ἐναντίον μιᾶς παγκόσμιας τυρρανικῆς δικτατορίας , ποὺ στὴν Ἑλλάδα  τὴν πρωτογνωρίσαμε μὲ τὰ ὀνόματα “ΑΜΚΑ”, “ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση”, “κάρτα ὑγείας”,”κάρτα μετανάστου”, “ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση”, “φοροκάρτα”, “ἑνιαῖο ψηφιακὸ ἐθνικὸ ληξιαρχεῖο”, “Κάρτα Τοῦ Πολίτου”.
.    Ὅλα αὐτὰ τὰ βαρύγδουπα ὀνόματα, ποὺ περιβάλλουν τώρα πιὰ καὶ τὴν …προσπάθεια “ἐπανίδρυσης” καὶ “κάθαρσης” ἑνὸς καταχρεωμένου (ἐπὶ τούτῳ) κράτους, ἐκ μέρους τῶν δωσιλόγων τῆς παρούσας δοτῆς συγκυβέρνησης, δὲν εἶναι παρὰ τμῆμα τῶν ἐντολῶν τῆς “ἀνώτατης διοίκησης” τῶν κατοχικῶν δυνάμεων. Ἀφοῦ λοιπὸν διὰ τῶν δωσιλόγων τῆς κατοχικῆς κυβέρνησης παραδόθηκε ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ἡ ἐθνική μας κυριαρχία στὰ χέρια τῶν ξένων ἐπικυριάρχων τῆς Νέας Τάξης Πραγματων, σειρὰ εἶχε καὶ ἡ παράδοση τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν στὴν διαχείριση τῆς ντόπιας καὶ ξένης ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
.    Ατ τ μισάνθρωπο κα ρα ντίχριστο ργο, θὰ ὁλοκληρωθεῖ βεβαίως μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς προαναγγελθείσης “Κάρτας Τοῦ Πολίτου”, στόσο ο ποδομς δη λειτουργον κα τ πιτελεα βιάζονται ν ρχίσουν τ μαζικ λεκτρονικ φακέλωμα.
.    Εἶδαν ὅτι ὁ κόσμος ἔδειξε ἀπροθυμία νὰ χρησιμοποιήσει τὴν φοροκάρτα, τῆς ὁποίας ἡ χρήση μέχρι στιγμῆς εἶναι προαιρετική, καὶ ἔχοντας τὸν “ἀέρα” ἑνὸς ἔτσι κι ἀλλιῶς δικτατορικοῦ καθεστῶτος, διέταξαν ὅσους διατηροῦν βάσεις δεδομένων μὲ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴν δημόσια καὶ ἰδιωτική μας ζωή, νὰ τὰ παραδώσουν στὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν γιὰ …περαιτέρω ἐπεξεργασία.
.    Τ πρόσχημα ατ τ φορ ταν πάταξη τς φοροδιαφυγς, πράγμα πο χουν ποδείξει παντοιοτρόπως τι δν τος νδιαφέρει παρ μόνο στ πίπεδo τοῦ ντυπωσιασμο, εἴτε μὲ θεατρικὲς συλλήψεις φοροφυγάδων ποὺ μετὰ  τοὺς ἀφήνουν ἐλεύθερους  εἴτε τῆς ἐξόντωσης τῶν μικρομεσαίων ποὺ στέκονται ἐμπόδιο στὰ ὑπερκέρδη  τῶν “μεγάλων”.
.    Ὁ στόχος λοιπὸν δὲν εἶναι προφανῶς οἱ «μεγαλοκαρχαρίες» […] καὶ οἱ ἄλλοι “ἐθνικοὶ εὐεργέτες” , ἀλλὰ ὁ Γιῶργος , ὁ Δημήτρης, ὁ Γιάννης, ἡ Ἑλένη, ἡ Βασιλικὴ, ὁ Παναγιώτης καὶ ὅλοι ἐμεῖς ποὺ πρέπει νὰ ζήσουμε σὰν ραγιάδες, γιὰ νὰ ζήσουν αὐτοὶ καλύτερα καὶ πλουσιώτερα.
.    Δεῖτε λοιπὸν τὴν καινούργια διαταγὴ τῆς κομαντατούρας καὶ θαυμάστε τὸν τρόπο ποὺ κτίζουν γύρω μας τὸν ἠλεκτρονικὸ φράχτη τῆς νέας ψηφιακῆς δικτατορίας:

ΠΗΓΗ: klassikoperiptosi.blogspot.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Θὰ ἐλέγχουν κάθε συναλλαγή μας!
Θὰ ἔχουν πρόσβαση παντοῦ!
Θὰ γνωρίζουν μέχρι καὶ τὰ κυβικὰ νεροῦ
ποὺ καταναλώνει ἕνα νοικοκυριὸ

– Στὸ TAXIS ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ δάνεια, πιστωτικὲς κάρτες, καταθέσεις, μετοχὲς κτλ.
– Τὰ στοιχεῖα θὰ ζητηθοῦν ἀναδρομικὰ ἀπὸ τὸ 2010
.        Μόνο τί χρῶμα ἐσώρουχο φορᾶμε δὲν θὰ ρωτάει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τὸ ὁποῖο ἀποφάσισε χρησιμοποιώντας τὴν τεχνολογία νὰ μπεῖ στὰ πιὸ προσωπικά μας δεδομένα γιὰ νὰ πατάξει τὴν φοροδιαφυγή! Μὲ τὶς διασταυρώσεις ποὺ θὰ γίνονται γιὰ ὅλα ὅσα ξοδεύει ἕνας πολίτης ἀλλὰ δὲν τὰ δηλώνει, θὰ καλεῖται μετὰ νὰ πληρώσει ἐπιπλέον φόρο.
.     Τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀπαιτεῖ ἀπό: τράπεζες, κλινικές, τὸ χρηματιστήριο, ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες, τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα κύριας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφάλισης, ἑταιρεῖες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας, Δημόσιες ἐπιχειρήσεις κοινῆς ὠφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κτλ.) νὰ στείλουν στὴν Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ ὅλους τοὺς πελάτες τους προκειμένου αὐτὰ νὰ διασταυρωθοῦν μὲ τὶς δαπάνες καὶ τὰ εἰσοδήματα ποὺ ἀναγράφονται στὶς φορολογικὲς δηλώσεις κάθε χρόνο καὶ ὅπου ὑπάρχουν διαφορὲς νὰ ἐπιβάλλονται φόροι καὶ αὐστηρὰ πρόστιμα.
.        Εἰδικότερα: τράπεζες, χρηματοδοτικὰ ἱδρύματα, φορεῖς ἐκκαθάρισης συναλλαγῶν μὲ χρήση καρτῶν πληρωμῶν καὶ τὰ ἱδρύματα πληρωμῶν ποὺ λειτουργοῦν στὴν Ἑλλάδα, τὰ Ἑλληνικὰ Χρηματιστήρια ΑΕ, τὰ ἰδιωτικὰ θεραπευτήρια, τὰ δημόσια θεραπευτήρια καὶ οἱ κλινικὲς τῶν ταμείων ἀσφάλισης, οἱ ἐπιχειρήσεις ἰδιωτικῆς ἀσφάλισης, τὰ ταμεῖα κύριας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφάλισης, οἱ ἑταιρεῖες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας, οἱ παροχοι ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας, καθὼς καὶ οἱ ἑταιρεῖες ὕδρευσης, ὑποχρεοῦνται νὰ διαβιβάζουν στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀρχεῖα μὲ στοιχεῖα οἰκονομικοῦ καὶ φορολογικοῦ ἐνδιαφέροντος
.        Τὰ πιστωτικὰ καὶ χρηματοδοτικὰ ἱδρύματα, καθὼς καὶ τὰ ἱδρύματα πληρωμῶν διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σέ:

α) δάνεια πρὸς νοικοκυριὰ καὶ ἐπιχειρήσεις,
β) ὑπόλοιπο καὶ κινήσεις λογαριασμῶν, ἐνεργῶν ἢ μή, ποὺ ἄνοιξαν ἢ ἔκλεισαν.
γ) κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἀναγκαῖο στὶς διαδικασίες βεβαίωσης καὶ εἴσπραξης τοῦ φόρου καθὼς καὶ στὶς διαδικασίες τοῦ ἐλέγχου καὶ τῶν διασταυρώσεων.

Ἀναφορικὰ μὲ τὰ δάνεια πρὸς πελάτες / κατοίκους (ἰδιῶτες καὶ ἐπιχειρήσεις), διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικὸς τράπεζας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐπίσημη ἐπωνυμία χρηματοδοτικοῦ ἱδρύματος,
β) ΑΦΜ τοῦ δανειολήπτη,
γ) ΑΔΤ ἢ ἀριθμὸς διαβατηρίου, ἡμερομηνία, τόπος γεννήσεως καὶ διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη, ἐφ᾽ ὅσον δὲν ὑπάρχει ΑΦΜ.
δ) Τὸ εἶδος τοῦ δανείου,
• 01=στεγαστικὸ δάνειο
• 02=καταναλωτικὸ δάνειο
• 03=ἐπιχειρηματικὸ δάνειο
ε) Ἡμερομηνία χορήγησης τοῦ δανείου,
ϛ) Νόμισμα τήρησης τοῦ δανείου, σὲ ISO code 4217,
ζ) Ὑπόλοιπο δανείου στὴν ἀρχὴ τῆς περιόδου τοῦ ἔτους ἀναφορᾶς,
η) Ὑπόλοιπο δανείου στὸ τέλος τῆς περιόδου τοῦ ἔτους ἀναφορᾶς,
θ) Σύνολο χρεώσεων ποὺ ἐπιβαρύνουν τὸ ὑπόλοιπο τοῦ δανείου κατὰ τὸ ἔτος ἀναφορᾶς, συμπεριλαμβανομένων τῶν τόκων,
ι) Σύνολο πιστώσεων ποὺ μειώνουν τὸ ὑπόλοιπο τοῦ δανείου κατὰ τὸ ἔτος ἀναφορᾶς,
ια) Ἔνδειξη ἐπιδότησης δανείων
• Ν=ΝΑΙ
• Ο=ΟΧΙ
ιβ) Ἔνδειξη δανείου α΄ κατοικίας

Ἀναφορικὰ μὲ τὰ ὑπόλοιπα τῶν λογαριασμῶν, ἐνεργῶν ἢ μή, ποὺ ἄνοιξαν ἢ χρησιμοποιοῦνται ἢ ἔκλεισαν διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικὸς τράπεζας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐπίσημη ἐπωνυμία ἱδρύματος πληρωμῶν,
β) Ὀνοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου καὶ συνδικαιούχων τοῦ λογαριασμοῦ,
γ) Ἀριθμὸς λογαριασμοῦ,
δ) Ὑπόλοιπο λογαριασμοῦ,
ε) Κωδικὸς νομίσματος, σὲ ISO code 4217,
ϛ) Ἡμερομηνία ἀναφορᾶς.

Ἀναφορικὰ μὲ τὶς κινήσεις τῶν λογαριασμῶν, ἐνεργῶν ἢ μή, ποὺ ἄνοιξαν ἢ χρησιμοποιοῦνται ἢ ἔκλεισαν διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικὸς τράπεζας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐπίσημη ἐπωνυμία ἱδρύματος πληρωμῶν,
β) Ὀνοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου καὶ συνδικαιούχων τοῦ λογαριασμοῦ,
γ) Ἀριθμὸς λογαριασμοῦ,
δ) Ἡμερομηνία συναλλαγῆς,
ε) Ὀνοματεπώνυμο τρίτου, σὲ σχέση μὲ τὸ δικαιοῦχο καὶ τοὺς συνδικαιούχους τοῦ λογαριασμοῦ, πληρωτῆ ἢ δικαιούχου,
ϛ) ΑΦΜ τρίτου, σὲ σχέση μὲ τὸν δικαιοῦχο καὶ τοὺς συνδικαιούχους τοῦ λογαριασμοῦ, πληρωτῆ ἢ δικαιούχου (ἐφόσον ὑπάρχει ἡ σχετικὴ πληροφορία),
ζ) Κωδικὸς νομίσματος, σὲ ISO code 4217,
η) Ποσὸ συναλλαγῆς.

Ἀναφορικὰ μὲ κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἀναγκαῖο στὶς διαδικασίες βεβαίωσης καὶ εἴσπραξης τοῦ φόρου καθὼς καὶ στὶς διαδικασίες τοῦ ἐλέγχου καὶ τῶν διασταυρώσεων διαβιβάζονται:

α) Ὕπαρξη ἐπενδυτικῶν χαρτοφυλακίων (ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται: ἀμοιβαῖα κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ὁμόλογα, προϊόντα ἐφάπαξ καταβολῆς, ἐπενδύσεις σὲ χρυσὸ ἢ ἀσήμι κ.λ.π.),
β) Κίνηση ἐπενδυτικῶν χαρτοφυλακίων (ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται: ἀμοιβαῖα κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ὁμόλογα κ.λ.π.),
γ) Ὕπαρξη θυρίδων,
δ) Ἀγορὰ χρυσῶν λιρῶν καὶ ράβδων χρυσοῦ.

Ὑποχρεώσεις τῶν ἰδιωτικῶν θεραπευτηρίων
Τὰ ἰδιωτικὰ θεραπευτήρια διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κατάσταση μὲ τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα:

α) ΑΦΜ ἰατροῦ ποὺ ἐκτέλεσε τὴν πράξη,
β) ἔνδειξη ἔμμισθου (1) ἢ συνεργαζόμενου (2) ἰατροῦ,
γ) ἡμερομηνία ἐκτελεσθείσης πράξης,
δ) κωδικὸ πράξης, σύμφωνα μὲ τὴν Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD 10)/ ἰατρικῶν πράξεων.

Ὑποχρεώσεις τῶν δημοσίων θεραπευτηρίων καὶ κλινικῶν τῶν ταμείων ἀσφαλίσεως
Τὰ δημόσια θεραπευτήρια καὶ οἱ κλινικὲς τῶν ταμείων ἀσφάλισης διαβιβάζουν στὴν Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κατάσταση μὲ τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα:

α) ΑΦΜ συνεργαζόμενου (μὴ ἔμμισθου) ἰατροῦ ποὺ ἐκτέλεσε τὴν πράξη,
β) ἡμερομηνία ἐκτελεσθείσης πράξεως,
γ) κωδικὸ πράξεως, σύμφωνα μὲ τὴν Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD 10)/ ἰατρικῶν πράξεων.

Ὑποχρεώσεις ἐπιχειρήσεων ἰδιωτικῆς ἀσφαλίσεως
Οἱ ἐπιχειρήσεις ἰδιωτικῆς ἀσφάλισης διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, περιεχόμενο τῶν βεβαιώσεων ποὺ χορηγοῦν στοὺς πελάτες τους γιὰ νὰ τύχουν τῆς ὠφέλειας τῆς μείωσης φόρου.
Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

α) ΑΦΜ ὑπόχρεου,
β) Ἀριθμὸς συμβολαίου,
γ) Ποσὸ ἀσφαλίστρων ποὺ κατέβαλε ὁ ὑπόχρεος,
δ) Ἡμερολογιακὸ ἔτος εἰσπράξεως.

Ὑποχρεώσεις ταμείων ἀσφαλίσεως
Τὰ ταμεῖα κύριας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφάλισης διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, περιεχόμενο τῶν βεβαιώσεων ποὺ χορηγοῦν στοὺς ἀσφαλισμένους τους γιὰ τὶς ὑποχρεωτικές τους εἰσφορὲς σὲ αὐτά, καθὼς καὶ γιὰ τὶς προαιρετικές τους εἰσφορές, ἐφ᾽ ὅσον τὰ ταμεῖα ἔχουν συσταθεῖ μὲ νόμο.
Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

α) ΑΦΜ ὑπόχρεου ἀσφαλισμένου,
β) Ποσὸ εἰσφορῶν ποὺ κατέβαλε ὁ ὑπόχρεος ἢ ὁ ἐργοδότης τοῦ ὑπὲρ αὐτοῦ,
γ) Ἡμερολογιακὸ ἔτος εἴσπραξης,
δ) ΑΜΚΑ ὑπόχρεου ἀσφαλισμένου.

Ὑποχρεώσεις ἑταιρειῶν σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας
Οἱ ἑταιρεῖες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, στοιχεῖα τελῶν σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας τῶν συνδρομητῶν τους. Στὸ τηλεπικοινωνιακὸ κόστος συμπεριλαμβάνονται τὰ πάγια τέλη καὶ τὰ τέλη χρήσης γιὰ συνδέσεις σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας ἢ σύνδεσης στὸ διαδίκτυο μέσῳ σταθερῆς ἢ κινητῆς τηλεφωνίας, εἴτε αὐτὴ γίνεται μέσῳ συμβολαίου, εἴτε μέσῳ κάρτας. Στὸ κόστος αὐτὸ δὲν ὑπολογίζονται οἱ φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις, καθὼς καὶ οἱ λοιπὲς ἐπιβαρύνσεις ὑπὲρ τρίτων.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:
α) ΑΦΜ ὑπόχρεου συνδρομητῆ (ἢ ἀριθμὸς ἀστυνομικῆς ταυτότητας ἐφ᾽ ὅσον στερεῖται ΑΦΜ),
β) Ποσὸ ἐτησίου τηλεπικοινωνιακοῦ κόστους (καθαρὴ ἀξία λογαριασμοῦ),
γ) Ἡμερολογιακὸ ἔτος ἀναφορᾶς.

Ἐπιπλέον, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δύναται, κατόπιν ἐγγράφου αἰτήματος τῆς Γ.Γ.Π.Σ. σὲ συνεργασία μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Φορολογίας καὶ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Ἐλέγχων καὶ Εἰσπράξεως Δημοσίων Ἐσόδων, νὰ ζητεῖ καὶ νὰ λαμβάνει τὰ παραπάνω στοιχεῖα εἴτε γιὰ συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ἢ συγκεκριμένους ἀριθμοὺς παροχῆς, εἴτε γιὰ συγκεκριμένα χρονικὰ διαστήματα καὶ εἴτε γιὰ συγκεκριμένα ὅρια ἐτήσιας τηλεπικοινωνιακῆς δαπάνης.

Ὑποχρεώσεις παρόχων ἑταιρειῶν ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας
Οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας διαβιβάζουν στὴ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, στοιχεῖα κατανάλωσης καὶ κόστος ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας τῶν συνδρομητῶν τους. Στὸ ἐτήσιο κόστος ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας δὲν ὑπολογίζονται οἱ φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις, καθὼς καὶ οἱ λοιπὲς ἐπιβαρύνσεις ὑπὲρ τρίτων.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:
α) Ἀριθμὸς Παροχῆς,
β) ΑΦΜ συνδρομητῆ (ἢ ἀριθμὸς ἀστυνομικῆς ταυτότητας ἐφ᾽ ὅσον στερεῖται ΑΦΜ),
γ) Κατανάλωση ἠλεκτρικοῦ ρεύματος σὲ κιλοβατῶρες (KWh),
δ) Κόστος ἠλεκτρικοῦ ρεύματος (καθαρὴ ἀξία λογαριασμοῦ),
ε) Περίοδος ἀναφορᾶς.

Ἐπιπλέον, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δύναται, κατόπιν ἐγγράφου αἰτήματος τῆς Γ.Γ.Π.Σ. σὲ συνεργασία μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Φορολογίας καὶ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Ἐλέγχων καὶ Εἰσπράξεως Δημοσίων Ἐσόδων, νὰ ζητεῖ καὶ νὰ λαμβάνει τὰ παραπάνω στοιχεῖα εἴτε γιὰ συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ἢ συγκεκριμένους ἀριθμοὺς παροχῆς, εἴτε γιὰ συγκεκριμένα χρονικὰ διαστήματα καὶ εἴτε γιὰ συγκεκριμένα ὅρια ἐτήσιας δαπάνης ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας.

Ὑποχρεώσεις ἑταιρειῶν ὑδρεύσεως
Οἱ ἑταιρεῖες ὑδρεύσεως διαβιβάζουν στὴν Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ κατάσταση, στοιχεῖα κατανάλωσης καὶ κόστος νεροῦ τῶν συνδρομητῶν τους. Στὸ ἐτήσιο κόστος ὑδρεύσεως δὲν ὑπολογίζονται οἱ φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις, καθὼς καὶ οἱ λοιπὲς ἐπιβαρύνσεις ὑπὲρ τρίτων.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα:
α) Ἀριθμὸς Παροχῆς,
β) ΑΦΜ συνδρομητῆ (ἢ ἀριθμὸς ἀστυνομικῆς ταυτότητας ἐφ᾽ ὅσον στερεῖται ΑΦΜ),
γ) Κατανάλωση νεροῦ σὲ κυβικὰ μέτρα (m³),
δ) Κόστος νεροῦ (καθαρὴ ἀξία λογαριασμοῦ),
ε) Περίοδος ἀναφορᾶς.

Ἐπιπλέον, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δύναται, κατόπιν ἐγγράφου αἰτήματος τῆς Γ.Γ.Π.Σ. σὲ συνεργασία μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Φορολογίας καὶ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Ἐλέγχων καὶ Εἰσπράξεως Δημοσίων Ἐσόδων, νὰ ζητεῖ καὶ νὰ λαμβάνει τὰ παραπάνω στοιχεῖα εἴτε γιὰ συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ἢ συγκεκριμένους ἀριθμοὺς παροχῆς, εἴτε γιὰ συγκεκριμένα χρονικὰ διαστήματα καὶ εἴτε γιὰ συγκεκριμένα ὅρια ἐτήσιας δαπάνης ὑδρεύσεως.

Συναλλαγὲς πιστωτικῶν καρτῶν ἐκδοτῶν ἐκτὸς Ἑλλάδος
Οἱ φορεῖς (τράπεζες κ.λπ.) ἐκκαθαρίσεως συναλλαγῶν μὲ χρήση καρτῶν πληρωμῶν (πιστωτικῶν ἢ χρεωστικῶν) διαβιβάζουν στὴν Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σὲ συναλλαγὲς καρτῶν πληρωμῶν ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ στὴν ἀλλοδαπὴ ἀπὸ πιστωτικὸ ἵδρυμα μὲ ἕδρα ἐκτὸς Ἑλλάδας.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ διαβιβάζονται εἶναι:
(α) Ἀριθμὸς Κάρτας
(β) Ἡμερομηνία συναλλαγῆς
(γ) Ἀξία συναλλαγῶν καρτῶν σὲ εὐρὼ γιὰ τὴν περίοδο ἀναφορᾶς, βάσει τῆς ἡμερομηνίας ἐπεξεργασίας τῆς συναλλαγῆς.
(δ) ΑΦΜ ἐπιχειρήσεως (φορέως)
(ε) Τριψήφιος κωδικὸς τράπεζας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐπίσημη ἐπωνυμία χρηματοδοτικοῦ ἱδρύματος/ ἱδρύματος πληρωμῶν.

Στὴν ἀξία τῶν συναλλαγῶν τοῦ στοιχείου (γ) ἀφαιροῦνται τὰ ποσὰ τῶν ἐπιστροφῶν / ἀκυρώσεων ἀπὸ τὰ ποσὰ τῶν ἀγορῶν (net balance). Στὴν ἀξία τῶν συναλλαγῶν καταγράφεται τὸ σύνολο τοῦ ποσοῦ τῆς ἀγορᾶς σὲ περιπτώσεις δόσεων (καὶ ὄχι τὸ ποσὸ τῆς δόσης).

Χρόνος διαβιβάσεως καὶ διατηρήσεως τῶν στοιχείων

.       Ἡ διαβίβαση τῶν στοιχείων γίνεται κατόπιν αἰτήματος τῆς Γ.Γ.Π.Σ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν σὲ συνεργασία μὲ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Φορολογίας καὶ τὴν Γενικὴ Διεύθυνση Ἐλέγχων καὶ Εἰσπράξεως Δημοσίων Ἐσόδων. Στὸ αἴτημα αὐτὸ θὰ ὁρίζεται σαφῶς τὸ χρονικὸ διάστημα στὸ ὁποῖο θὰ ἀφοροῦν τὰ ζητούμενα στοιχεῖα, ὁ μορφότυπος αὐτῶν ὅπου δὲν προβλέπεται, καθὼς καὶ ἡ προθεσμία διαβίβασής τους στὴν Γ.Γ.Π.Σ..
.      Ἡ συχνότητα διαβίβασης ὅλων τῶν λοιπῶν στοιχείων εἶναι ἐτησία καὶ ὡς καταληκτικὴ ἡμερομηνία ὁρίζεται ἡ 31η Μαρτίου τοῦ ἑπομένου ἔτους τοῦ ἔτους ἀναφορᾶς. Οἱ φορεῖς διατηροῦν τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποστέλλουν στὴν Γ.Γ.Π.Σ., στὴν μορφὴ μὲ τὴν ὁποία τὰ ἀποστέλλουν, γιὰ χρονικὸ διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε ἐργάσιμων ἡμερῶν.
.        Ἡ Γ.Γ.Π.Σ. τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν θὰ διατηρεῖ τὰ ὡς ἄνω στοιχεῖα γιὰ χρονικὸ διάστημα ἔξι ἐτῶν.

Κυρώσεις μὴ διαβιβάσεως καὶ διατηρήσεως τῶν στοιχείων
Σὲ περίπτωση μὴ τηρήσεως τῶν ἀνωτέρω ὑποχρεώσεων, ἐφαρμόζονται μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν οἱ ἀνάλογες κυρώσεις
Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ πρέπει νὰ γνωστοποιήσουν οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀφοροῦν τὶς χρήσεις ἀπὸ τὸ 2010 καὶ ἐφεξῆς.

ΠΗΓΗ: newsit.gr

, , , ,

Σχολιάστε

«ΣΚΛΑΒΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ, ΠΙΟ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ» (Ὁμιλία ἐκπρ. ΠΡ.Α.Ο.Σ. στὴν Ἡμιημερίδα στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο)

Ἡ ὁμιλία τοῦ ἐκπροσώπου τῆς ΠΡ.Α.Ο.Σ
(Πρωτοβουλίας Ἀντιρρησίων Ὀρθόδοξης Συνείδησης)
κ. Ἀναστασίου Καρέλλα
στὴν προχθεσινὴ ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν στὸ πολεμικὸ Μουσεῖο

Σεβαστοὶ πατέρες, ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ φίλες.

.   Ἀκούγοντας τοὺς προλαλήσαντες ἦλθαν στὸ μυαλό μου τὰ λόγια τοῦ προφητάνακτος Δαυίδ: «Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;» (Ψαλμ. ριε´ 3)
.   Τότε σκέφτηκα ἐκείνη τὴν «κόκκινη γραμμή», πίσω ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέπει νὰ κάνουμε πίσω. Αὐτὴν ποὺ ὁρίζει ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης λέγοντας : Ὅταν μου πειράζουν τὴν πατρίδα μου καὶ τὴ θρησκεία μου, θὰ μιλήσω, θὰ ᾽νεργήσω κι ὅ,τι θέλουν ἄς μου κάμουν…
.         Ὁ ὅρος  “κρίση”, ἔχει πολλές παραμέτρους, ἀκόμα καὶ ἂν τὸν δεχτοῦμε μόνο ὡς τὸ φυσικὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς μακρόχρονης πορείας τῶν κοινωνιῶν καὶ τῆς πολιτικῆς σὲ ἕνα περιβάλλον διαφθορᾶς, ἐκμετάλλευσης καὶ ἰδιοτέλειας. Μακάρι ὅλη αὐτὴ ἡ διαρκῶς ὀγκούμενη δυστυχία ποὺ βλέπουμε γύρω μας, νὰ ἦταν ἡ «παράπλευρη ἀπώλεια» μίας ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο οἰκονομικῆς κρίσης.
.         Δυστυχῶς ὅμως, ἡ κρίση αὐτή, ἂν καὶ ἔχει ὡς φορέα ἔνα σύστημα, νὰ τὸ δεχτῶ, σάπιο ἐξ ἀρχῆς, ὠστόσο δεν ἔχει νὰ κάνει μόνο μὲ τὶς ὑπόγειες διαδρομὲς τῶν ἐθνικῶν ἢ ὑπερεθνικῶν πολιτικῶν καὶ τραπεζοπιστωτικῶν ἐξουσιῶν, ἀλλὰ μὲ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, πράγμα ποὺ καταδεικνύεται μὲ τὸν τραγικότερο τρόπο στὴν εἴδηση ποὺ δημοσίευσε μόλις προχθὲς ἡ ἐφημερίδα «Ἔθνος» καὶ ἡ ὁποία μᾶς πληροφορεῖ ὅτι στην Ἑλλάδα τοῦ 2012 κάθε δύο ἡμέρες αὐτοκτονοῦν τρεῖς συμπολίτές μας.
.             Ὅταν λοιπόν μᾶς βάζουν ἕνα πιστόλι στὸν κρόταφο, προκειμένου νὰ τοὺς παραδώσουμε τὸ Θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας ἢ τὴν ἴδια μας τὴν ψυχή, τότε πλέον δν μιλᾶμε πλς γι τν ποτυχία νς συστήματος, λλ γι τν βίαιη νάδειξη μίας παγκόσμιας τυραννικῆς κυβέρνησης μ καθαρ μισάνθρωπα κα ρα ντίχριστα χαρακτηριστικά.
.             «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι λέμβος ἄνευ ἐδάφους καὶ πηδαλίου … 300 ἢ 400 χιλιάδες κρεμασμένοι, στραγγαλισμένοι ἢ παλουκωμένοι δὲν σημαίνουν τίποτα γιά μᾶς. … Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἐπικίνδυνος λαὸς καὶ ἡ ἐπανάστασή τους πρέπει νὰ συντριβεῖ». Τὰ παραπάνω λόγια δὲν βγῆκαν ἀπὸ τὸ στόμα τῆς κ. Μέρκελ ἢ τοῦ τοποτηρητῆ της κ. Ράϊχενμπαχ, ἀλλὰ τὸ 19ο αἰ. ἀπὸ τὸ στόμα του…. τότε καγκελαρίου Μέτερνιχ.
.             Ἀπὸ τὸν Μέτερνιχ λοιπόν, μέχρι τὴν Μέρκελ καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Συμμαχία μέχρι τὴν Τρόϊκα, ὁ ὀρθόδοξος ἑλληνικὸς λαός μπορεῖ νὰ ἔχασε πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀρετές του, ὅμως οὔτε καὶ τώρα ποὺ βρίσκεται μὲ τὴν πλάτη στὸν τοῖχο δὲν δέχεται νὰ παζαρέψει τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἐλευθερία του.
.             Ἂν ἦταν σήμερα ἀνάμεσά μας ὁ Παπουλάκος, εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ σηκωνόταν ὄρθιος καὶ θὰ μᾶς ἔλεγε: «Εἶναι ντροπή μας, ἕνα ἔθνος ποὺ μὲ τὸ αἷμα του πύργωσε τὴ λευτεριά του, ποὺ περπάτησε τὴν δύσκολη ἀνηφοριά, νὰ παραδεχτῆ πὼς δὲν μπορεῖ νὰ περπατήση στὸν ἴσιο δρόμο ἅμα εἰρήνεψε, κι ὅτι δὲν ξέρουμε νὰ συγυρίσουμε τὸ σπίτι, ποὺ μὲ τὸ αἷμα μας λευτερώσαμεα, ἀλλὰ ξέρουν νὰ τὸ συγυρίσουν ἐκείνοι ποὺ δὲν πολέμησαν, ἐκεῖνοι ποὺ δὲν πίστευαν στὸν ἀγώνα, ἐκεῖνοι ποὺ πᾶνε νὰ μᾶς ἀποκόψουν ἀπὸ τὸν Χριστό, καὶ πασχίζουνε ν μς ρίξουν στν σκλαβι λλων φεντικν, ποῦ ᾽ναι πι δαιμονισμένοι π τος Τούρκους»

 .             Σᾶς κοιτῶ λοιπὸν στὰ μάτια καὶ σᾶς ρωτῶ:Θὰ μείνουμε ἄπραγοι; Θὰ κάτσουμε μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια περιμένοντας κάποιον “ψευτοσωτήρα”;  Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ὁ ἐθνικοαπελευθερωτικὸς ἀγώνας, εἶναι ἴσως ὁ μόνος τρόπος σωτηρίας τοῦ ἔθνους μας, ἀρκεῖ νὰ ἔχει τὰ ἴδια ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ μὲ ἐκεῖνον τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ Παπουλάκου καὶ τῶν ἄλλων Μαρτύρων καὶ ἀγωνιστῶν τοῦ Ἔθνους μας.
.             Οἱ παρακάτω παράμετροι τῆς κρίσης μᾶς ὑπενθυμίζουν πὼς τὸ σημερινὸ καθεστὼς δὲν ἔχει στραφεῖ μόνο ἐναντίον τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, πράγμα ποὺ κατὰ μία ἔννοια ἐνεργοποιεῖ τὸ ἄρθρο 120 τοῦ Συντάγματος, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ εἶτε ἀρέσει σὲ μερικοὺς εἴτε ὄχι, ἀποτελεὶ τὸ δομικὸ κύτταρο τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια.

 .             Ὅταν βλέπουμε παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων νὰ ἐκδίδεται ἔνταλμα σύλληψης ἐναντίον τοῦ ἡγουμένου μιᾶς Ἁγιορείτικης Μονῆς, δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ συμφωνήσουμε σὲ αὐτὸ ποὺ εὔστοχα ἔγραψε ὁ φίλος μας ἱδρυτὴς καὶ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ  “Ρεσάλτο “ δημοσιογράφος Θύμιος Παπανικολάου: «Καὶ μόνο ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἡμέρας ἀποδεικνύει περίτρανα καὶ τελεσίδικα ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ βδελυρὴ πράξη τῆς «Δικαιοσύνης» καὶ τὸ συνακόλουθο τελετουργικὸ τρομο-θέαμα, ἦταν ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ καὶ σκηνοθετημένα ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς τῆς Νέας Τάξης καὶ τὸ πολιτικὸ παρακράτος τῶν ἀνδρεικέλων της… Στὸ πρόσωπο τοῦ μοναχοῦ Ἐφραὶμ «κατασκευάστηκε» ἡ «ἀφορμή», γιὰ νὰ στηθεῖ ὅλη αὐτὴ ἡ χοντροκομμένη καὶ ἐλεεινὴ τρομοκρατικὴ ἐπιχείρηση ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτὴ ἡ ὑπόθεση ξεπερνάει τὸ πρόσωπο τοῦ γέροντα Ἐφραίμ. Εἶναι μιὰ ὑπόθεση ΕΘΝΙΚΩΝ καὶ πανανθρώπινων διαστάσεων, διότι καταλύει ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ κάθε ἀνθρώπινη ἀξία καὶ κάθε δημοκρατικὸ δικαίωμα. Καταλύει τὸ ἴδιο τὸ Δίκαιο καὶ τοὺς δικούς τους κανόνες τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, ἐπιβάλλοντας τὸ φαιὸ δικτατορικὸ πρόσταγμα: «Ἀποφασίζουμε καὶ διατάζουμε»…
.             Καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ τὸν δόλιο καὶ πολιτικὰ ἰδιοτελῆ στόχο: Νὰ διασυρθεῖ καὶ νὰ συκοφαντηθεῖ, στὸ πρόσωπο ἑνὸς μοναχοῦ, ὁ μοναχισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, δηλαδὴ ὁ ἐθνικὸς ἱστὸς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

.             Πρὶν λίγες ἡμέρες, οἱ ὑφυπουργοί, Ἐσωτερικῶν κ. Κουκουλόπουλος καὶ Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης κ. Τζωρτζάκης, σὲ κοινὴ συνέντευξη τύπου, προανήγγειλαν τὴν δημιουργία τοῦ λεγομένου  “Ἐθνικοῦ ληξιαρχείου”,  πού, ὅπως εἶπαν, εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη.

.             Ἀκοῦστε λοιπὸν τί εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν : «… τὸ ἑπόμενο βῆμα βέβαια δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη. Ἔχουμε χάσει πάρα πολὺ χρόνο στὴν Ἑλλάδα συζητώντας περὶ τοῦ ἂν πρόκειται γιὰ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο».
.             Ὁ κ. Κουκουλόπουλος ὄχι μόνο ψεύδεται ἀλλὰ ὑποτιμᾶ καὶ τὴ νοημοσύνη μας. Νὰ τοῦ θυμίσουμε μόνο ὄτι ὁ τρόπος τῆς δημόσιας διαβούλευσης γιὰ αὐτὸ τὸ μεῖζον ζήτημα, ἦταν ἀπαράδεκτος, χρονικὰ ἐλάχιστος καὶ ἀπολύτως ἀσύμβατος μὲ τὰ γενικὰ χαρακτηριστικὰ μιᾶς εὐνομούμενης δημοκρατίας. Μὲ ἁπλὰ λόγια ἔβαλαν προσχηματικὰ καὶ ὑποκριτικὰ σὲ  “δημόσια διαβούλευση” τὸ ζήτημα τῆς ΚτΠ, κοροΐδεψαν τὴν εἰδικὴ πρὸς τοῦτο συνοδικὴ ἐπιτροπή ποὺ εἶχε ὁρίσει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ προχώρησαν γράφοντας στὰ παλιά τους τὰ παπούτσια καὶ τὴν διαδικασία ποὺ ἐκεῖνοι εἶχαν ὁρίσει καὶ τὶς ἀπόψεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀλλὰ καὶ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες τῶν ἀνωνύμων καὶ ἐπωνύμων Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης.
.             Θαυμάστε τώρα τὴν ἀσύντακτη ὑποκρισία τοῦ ἄλλου ὑφυπουργοῦ κ.Παντελῆ Τζωρτζάκη, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ ἐνδεχόμενο προαιρετικῆς παραλαβῆς στὴν ἀρχὴ καὶ γιὰ τὸ 666: «…Ἂν ἡ γιαγιά μου στὸ χωριὸ θέλει νὰ ἔχει τὴν παλιά της ταυτότητα, γιὰ νὰ πάει νὰ κάνει τὶς συναλλαγές της, πιθανὸ θὰ μπορεῖ νὰ τὴν ἔχει. Ἄρα οὐσιαστικὰ δὲν πᾶμε μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ ἐπιβάλουμε κάτι, εἰδικὰ τὰ πρῶτα χρόνια λειτουργίας. Τὰ πρῶτα χρόνια λειτουργίας, θὰ προσπαθήσουμε νὰ βροῦμε ἕναν τρόπο.…Ὅσον ἀφορᾶ τώρα τὸ κομμάτι τοῦ 666 σὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπόλυτα σεβαστό, σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει κάποιο τέτοιο θέμα γι’ αὐτὸ τὸ κομμάτι, καὶ γι’ αὐτὸ θὰ ὑπάρξει καὶ ἡ ἔννοια τῆς προαιρετικότητας μὲ τὴν ἔννοια ὅτι, ἂν κάποιος δὲν θέλει νὰ τὸ κάνει, μπορεῖ νὰ παραμείνει στὴν κλασική του ταυτότητα…»
.             Τί μᾶς λέει ὁ κ. Τζωρτζάκης; Ὅτι στὴν ἀρχὴ ἴσως νὰ εἶναι προαιρετικὴ ἢ παραλαβή της κάρτας τοῦ πολίτη , ἀφήνοντας σαφῶς νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι μετὰ θὰ εἶναι φυσικὰ ὑποχρεωτική. Ἀποκρύπτει μὲ την γνωστή νεοεποχήτικη πονηριά, ὅτι μὲ τὶς προβλέψεις τοῦ νόμου γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση ποὺ ἔχουν ἤδη ψηφίσει, ὅταν θὰ ἀρχίσει τὸ μοίρασμα της  “ἠλεκτρονικῆς χειροπέδας “ δήλ. τῆς ΚτΠ, ἡ ζωὴ ἐκείνων ποὺ δὲν θὰ δεχθοῦν νὰ τὴν παραλάβουν, θὰ γίνει ἀκόμα πιὸ μαύρη, ἀφοῦ σχεδόν τὰ πάντα θὰ πρέπει νὰ γίνονται μέσῳ ἀνταλλαγῆς ψηφιακῶν δεδομένων καὶ ψηφιακῶν  “ὑπογραφῶν” ἢ ταυτοποιήσεων .
.          Τώρα, σχετικὰ μὲ τὸν δυσώνυμο ἀριθμό, ἀπὸ τὴ μιὰ μᾶς λέει πὼς  “ …σὲ στενὴ συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει κάποιο τέτοιο θέμα γι’ αὐτὸ τὸ κομμάτι… ” καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅτι  “ …γι’ αὐτὸ θὰ ὑπάρξει καὶ ἡ ἔννοια τῆς προαιρετικότητας.. ”. Μ ν δν θ μπεριέχεται στν ΚτΠ ριθμς 666, τότε γιατ ναφέρει ς δεῖγμα «καλής πίστης» τὴν παρξη τς προαιρετικότητας, ἡ ὁποία ἐξ ἄλλου, ὅπως δήλωσε ὁ ἴδιος, πιθανὸν νὰ ἰσχύει μόνο τὸν πρῶτο καιρὸ τῆς ἐφαρμογῆς; Δηλαδὴ μς δουλεύει κανονικώτατα νομίζοντας ὄτι ἀπευθύνεται σὲ πολίτες μειωμένης ἀντίληψης.
.          Στὸ θέμα της  “στενῆς συνεργασίας μὲ τὴν Ἐκκλησία” , ἄραγε τί θέλει νὰ πεῖ; Ποιά εἶναι τὰ ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ αὐτῆς τῆς “στενῆς συνεργασίας” , καὶ πῶς μπορεῖ νὰ  “συνεργασθεῖ “ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ μία κατοχικὴ κυβέρνηση, ὅταν μάλιστα τὸ λαμπρὸ παραδειγμα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου δὲν ἀφήνει καὶ πολλὰ περιθώρια παρανοήσεων σχετικὰ μὲ τέτοιου εἴδους «συνεργασίες»;
.          Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ δὲν εἶναι ἀνόητοι. Ὅλοι πλέον ξέρουν τί σημαίνει μαζικὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα καὶ κεντρικὴ διαχείριση τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν ὅπως καὶ τί σημαίνει  “ἐπαναπρογραμματιζόμενο microchip”. Ξέρουν δηλαδὴ ὅτι στὴν  “καρδιὰ” τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, οἱ διαχειριστὲς τῆς ἐξουσίας, μποροῦν νὰ βάλουν ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ὄτι θέλουν καὶ φυσικὰ καὶ τὸν ἀριθμὸ 666.
.          Καταλήγοντας ὁ ὑφυπουργὸς περιγράφει μὲ σαφήνεια τί θὰ γίνει ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα: «…τὰ βήματα εἶναι τὰ ἑξῆς: Βῆμα πρῶτο, ὁ ἐκκαθαρισμὸς καὶ ἡ πλήρης λειτουργικὴ ἐνοποίηση τῶν μητρώων. Αὐτὸ θὰ πάρει τὸν ἑπόμενο ἑνάμισι μὲ δύο χρόνια, γιὰ νὰ φτάσουμε σ’ ἕνα τέτοιο ἐπίπεδο. Βῆμα δεύτερο: Ἡ ψηφιακὴ ὑπογραφὴ θὰ μπεῖ σὲ ὅλα τὰ βασικὰ ἐπαγγέλματα καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολίτες καὶ ἐπίσης … νὰ μπορεῖ νὰ μπεῖ σὲ κάθε κινητὸ τηλέφωνο. Ἄρα ἡ ψηφιακὴ ὑπογραφὴ θὰ εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς καθημερινότητάς μας. Αὐτὰ τὰ δύο θὰ ἔρθουν νὰ συγκλίνουν καὶ θὰ φτάσουμε σ’ ἕνα ἐπίπεδο τῆς ψηφιακῆς κάρτας ἢ τῆς Κάρτας Πολίτη. Δὲν θεωρῶ ὅτι θὰ μποροῦμε νὰ ἔχουμε κάποιες ἐκδόσεις μέσα στὸ 2012, ἴσως κάτι ἁπλό, γιὰ νὰ ἔχει κάποιος πρόσβαση στὸν ψηφιακὸ κόσμο, ἀλλὰ δὲν θεωρῶ ὅτι θὰ εἶναι θεαματικὴ παραγωγὴ καὶ θ’ ἀντικαταστήσει τὰ πάντα. Τουλάχιστον δὲν εἴμαστε ἕτοιμοι σ’ αὐτὴ τὴν φάση. Ἄρα, ἂν δὲν κάνουμε τὰ μητρῶα, μὴ συζητᾶμε γιὰ κάρτα….»

.          Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, λίγες ἡμέρες πρίν, λάβαμε στὸ e-mail μας ἀκόμα μία εἴδηση, τὸ περιεχόμενο τῆς ὁποίας ἀποδεικνύει μὲ ἀπόλυτο τρόπο ὄτι αὐτὴ ἡ τρικομματικῆς στήριξης καὶ διακομματικῆς ἀνοχης κατοχικὴ κυβέρνηση, εἶναι σάπια μέχρι τὸ μεδούλι.
.          Ἀναφερόμαστε στὴν ὑπουργικὴ ἀποφαση τοῦ ὑπουργοῦ ἐργασίας κ. Κουτρουμάνη ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα τῆς κυβερνήσεως τῆς 8ης Νοεμβρίου τοῦ 2011 (ἀρ. φύλλου 2611) καὶ ἡ ὁποία γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἐκτιμᾶ ὡς ἐπιδοτούμενες ἀναπηρίες, τὴν παιδοφιλία, τὴν ἐπιδειξιομανία, τὸν σαδομαζοχισμό, τὴν ἡδονοβλεψία, τὸν φετιχισμό, τὸν παρενδυτικὸ φετιχισμὸ (δηλαδὴ τοὺς τραβεστί), τὴν κλεπτομανία, τὴν πυρομανία κλπ.
.          Εἶναι προφανές , ὅτι μέσῳ αὐτῆς τῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης, αὐτές οἱ κακουργηματικοῦ χαρακτήρα πράξεις καὶ διαστροφὲς καθίστανται de facto ἁπλῶς  “παρεκκλίνουσες συμπεριφορὲς “ ποὺ ὄχι μόνο δὲν τιμωροῦνται ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπιβραβεύονται.
.          Καὶ ὅλα αὐτὰ τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ μειώνουν γιὰ λόγους δῆθεν οἰκονομίας, τὰ ποσοστὰ ἀναπηρίας καρκινοπαθῶν, ἡπατομεταμοσχευμένων, νεφροπαθῶν, κ.ἄ .

.          ντε μετ ν τος πιστέψεις τι δν θ βάλουν στ παναπρογραμματιζόμενο microchip της ΚΤΠ τν ριθμ το φεντικο τους.

.          Ἕνα ἄλλο μεγάλο ζήτημα, τὸ ὁποῖο μάλιστα ἔχει γίνει καὶ ἀντικείμενο πολιτικῆς καπηλείας, εἶναι καὶ αὐτὸ τῆς γιγάντιας συσσώρευσης λαθρομεταναστῶν στὴν χώρα μας.
.          Μιλῶ γιὰ ἐκείνους τοὺς δυστυχισμένους ποὺ χρησιμοποίησαν καὶ χρησιμοποιοῦν οἱ μεγάλες δυνάμεις καὶ οἱ περιφερειακοὶ χωροφύλακές τους, ὡς ἀνθρώπινη ἀσπίδα, προκειμένου νὰ κατακτήσουν εἰρηνικὰ ἕναν τόπο. Αὐτοὶ λοιπὸν ποὺ εἴτε μὲ τὴ βοήθεια τῶν  “ἀγορῶν “ εἴτε μὲ τὸ νὰ χρηματοδοτοῦν ἐμφυλίους πολέμους καὶ δικτατορίες, κατέστρεψαν ὁλοκληρωτικὰ χῶρες τοὺ  “τρίτου κόσμου”, εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ χρηματοδοτοῦν τὰ καραβάνια τῶν δουλεμπόρων γιὰ νὰ φέρουν τὴν ἀνθρώπινη  “πραμάτεια” τους κυρίως στὴν Ἑλλάδα.

 Νεοθωμανισμὸς – ἐθνομηδενισμὸς – παραχάραξη της ἑλληνικῆς ἱστορίας.

.          Τὰ τελευταῖα εἰδικὰ χρόνια, διαφημίζονται συστηματικὰ οἱ λάτρεις τοῦ νεοθωμανισμοῦ, τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ καὶ τῆς παραχάραξης τῆς ἱστορίας.
.          Ἀπὸ ποῦ νὰ ἀρχίσουμε καὶ ποῦ νὰ τελειώσουμε.
.          Ἀπὸ τὴ Ρεπούση καὶ τὸν «συνωστισμὸ» στὴν μαρτυρικὴ Σμύρνη;
.          Ἀπὸ την ἀγαπημένη τῆς λέσχης Μπίλντεμπεργκ κυρίας Διαμαντοπούλου, ἡ ὁποία πρὶν ἀκόμα κάτσει στὴν ὑπουργική της καρέκλα, φρόντισε νὰ ξεκολλήσει ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ ὑπουργείου τὸν προσδιορισμὸ τῆς Παιδείας μας ὡς ἐθνικῆς;
.          Νὰ μιλήσουμε γιὰ τὶς ἐπιλογές της καὶ τὴν στελέχωση τοὺ ὑπουργείου παιδείας μὲ πρόσωπα σὰν τὴν κ. Δραγώνα, τῆς ὁποίας οἱ ἀνθελληνικὲς ἀπόψεις σόκαραν ἀκόμα καὶ ξένους καθηγητὲς ;
.          Τί νὰ ποῦμε γιὰ τὸν πανεπιστημιακὸ κ. Κιτσίκη, γιὰ χάρη τοῦ ὁποίου ἔχει δημιουργηθεῖ μάλιστα καὶ ὁμώνυμο ἵδρυμα, ὁ ὁποῖος ἀκοῦστε τί ἔλεγε μόλις πριν δύο μῆνες: «Ἔχω ἕνα ὄνειρο 50 ἐτῶν, νὰ ἐπανενωθοῦν οἱ δύο κοινότητες ποὺ ἐπὶ 400 χρόνια ζοῦσαν ἀδερφικὰ στὴν Ὀθωμανικὴ περίοδο. Τώρα εἶναι πολὺ πιὸ ἰσχυρὴ ἡ πίστη μου γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ ὀνείρου μου μιᾶς συνομοσπονδίας τῶν δύο κρατῶν ποὺ θὰ θέσει ὑπὸ τὴν ὀμπρέλα του καὶ τὶς γύρω χῶρες. Τὴν Ἑλλάδα ποὺ θὰ ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὴν Ε.Ε. μπορεῖ νὰ τὴν σώσει μόνο ἡ Τουρκία. Στὴν Ἑλλάδα αὐτὸ συζητεῖται. Ἀκόμη καὶ ὁ πιὸ φανατικὸς Ἕλληνας ἐθνικιστὴς μιλᾶ γιὰ ἑνότητα Οἱ συνθῆκες ἑτοίμασαν μία ὑπέροχη ἀλλαγή. Πλέον ἡ ἱστορικὴ μέρα τῆς ἀνακήρυξης τῆς ἀνεξαρτησίας ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, ἡ 25 Μαρτίου 1821, ἀξιολογεῖται περισσότερο ὡς ἀρχὴ κατάρρευσης καὶ ὄχι ὡς ἀρχὴ ἐλευθερίας.»
.          Μὲ συγχωρεῖτε, ἀλλὰ δὲν θὰ μπῶ στὸν πειρασμὸ νὰ σχολιάσω τὰ παραπάνω.
.          Τί νὰ ποῦμε γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ ὁποῖο μὲ τὴν ἀμέριστη βοήθεια μερικῶν πρόθυμων Θεολόγων καὶ ὑπὸ τὶς λυσσαλέες κραυγὲς τῆς κ. Φραγκουδάκη, ἔγινε πανθρησκειακὴ προπαγάνδα καὶ ὥρα θρησκειολογικῆς φλυαρίας.

 ΝΟΜΟΣ ΦΡΑΝΚΕΣΤΑΪΝ

.          Ἕνα ἀκόμα μεγάλο ζήτημα ποὺ προκαλεῖ τὴν Ὀρθόδοξη συνείδησή μας, εἶναι καὶ αὐτὸ τῆς …εἰκασίας τοῦ κ. Λοβέρδου, ὅτι ὅλος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶχε ἀνέκαθεν ὡς ὄνειρο ζωῆς νὰ γίνει ἀποθήκη ἀνθρωπίνων ἀνταλλακτικῶν. Ἀναφέρομαι στὸ νόμο «φρανκεστάϊν», ὅπως ἔχουμε χαρακτηρίσει τὸν νόμο γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις ὀργάνων, ὁ ὁποῖος ψηφίστηκε στὶς 16 Ἰουνίου καὶ σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολίτες, πλὴν ἐκείνων ποὺ θὰ τὸ ζητήσουν ἐγγράφως, θεωροῦνται ὡς δωρητὲς ὀργάνων.
.          Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει, ὅτι ἂν κάποτε κάποιος ἀπὸ ἐμᾶς κριθεῖ «ἐγκεφαλικὰ νεκρός», τότε χωρίς πολλὲς διαδικασίες θα θανατωθεῖ μὲ τὸν φρικτότερο μάλιστα τρόπο, μὲ τὴν ἀφαίρεση δηλαδή, ὅσο εἶναι ἐν ζωῇ, ἐκείνων τῶν ζωτικῶν του ὀργάνων ποὺ θὰ ἐκτιμηθοῦν ὡς ἐκμεταλλεύσιμα.
.          Δὲν διαφωνοῦμε γενικὰ μὲ τὶς μεταμοσχεύσεις, ἀντιθέτως θεωροῦμε ὡς πράξη ἀληθινῆς ἀγάπης στὸν συνάνθρωπό μας τὴν δωρεὰ κάποιου μὴ ζωτικοῦ μας ὀργάνου, ὅταν δηλαδὴ δὲν προκαλεῖται ἀπὸ αὐτὴν τὴν δωρεὰ θάνατος.
.          Σὲ κάθε ἄλλη περίπτωση, ἀκόμα καὶ ὅταν δὲν εἰκάζεται ἡ συναίνεση τοῦ δότη ἀλλὰ βεβαιώνεται ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο, δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε για πράξη ἀγάπης ἀλλὰ γιὰ ἔμμεση αὐτοκτονία, ποὺ εἶναι ἡ μεγίστη ἐκδήλωση ἀσέβειας στὸν ἴδιο τὸν Δημιουργὸ καὶ τελικὰ ὑπέρτατη μορφὴ ἐγωισμοῦ.
.          Καὶ μιὰ ποὺ ἀναφερθήκαμε στὸν κ. Λοβέρδο, νὰ δηλώσουμε εὐθέως ὅτι διαφωνοῦμε ἀπόλυτα μὲ τὴν πρόθεσή του νὰ ἐκχωρήσει τὰ δημόσια νοσοκομεῖα καὶ σταδιακὰ ὅλο τὸ ἐθνικὸ σύστημα ὑγείας, στὰ χέρια ἐκείνων ποὺ δὲν τὴν ἐκτιμοῦν ὡς ἀγαθὸ ἀλλὰ ὠς ἐμπορεύσιμο εἶδος.
.          Σᾶς θυμίζω ἐπίσης, ὅτι πρόσφατα ὁ κ. Λοβέρδος ἔκλεισε τὸ μοναδικὸ δημόσιο παιδοκαρδιοχειρουργικὸ κέντρο τοῦ νοσοκομείου παίδων  “Ἁγία Σοφία “μὲ τὸ ψευδὲς πρόσχημα ὅτι οἱ δύο ἐναπομείναντες σὲ αὐτὸ παιδοκαρδιοχειρουργοὶ  “τσακώνονται”, πράγμα ποὺ διέψευσαν ἐνυπογράφως ἑκατοντάδες γονεῖς καρδιοπαθῶν παιδιῶν .
.          ν λοιπν ρχίσουμε τς κπτώσεις, θεωρώντας τ να ναγκαο, τ λλο ναπόφευκτο κα τ λλο ς ποδεκτό, φο χει πουδραριστε μ λίγο νθρωπισμό, τότε μᾶλλον δὲν θὰ ἔχουμε πλέον ἀφήσει κανένα περιθώριο στὸν ἑαυτό μας νὰ ἀντισταθεῖ σὲ ζητήματα ποὺ ἀπειλοῦν εὐθέως τὴν ἐθνική μας ὑπόσταση, ὄπως γιὰ παράδειγμα, αὐτὸ τοῦ ὀνόματος τῶν Σκοπίων, ἢ ἐκεῖνο ποὺ θέτει ὁ ἀλβανο- ἀμερικανικῆς κατασκευῆς UCK σχετικὰ μὲ τὴν διεκδίκηση κοματιοῦ τῆς δυτικῆς Ἑλλάδας, ἢ ἀκόμα χειρότερα, τὴν σταδιακὴ ἀπο- ελληνοποίηση τῆς Θράκης, γιὰ τὴν ὁποία μάλιστα φέρουν τεράστιες εὐθύνες σχεδὸν ὅλες οἱ μεταπολιτευτικὲς κυβερνήσεις.

.          Ὅλα αὐτὰ ποὺ περιγράψαμε , μαζὶ μὲ ἐκεῖνα ποὺ ἀνέφεραν οἱ ἀξιότιμοι προλαλήσαντες ὁμιλητές, εἶναι ἐκεῖνα ποὺ σχηματίζουν τὴν δική μας «κόκκινη γραμμή», πίσω ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ κάνουμε οὔτε μισὸ βῆμα.
.          Θὰ τελειώσω αὐτὴν τὴν ἀναγκαστικὰ ἐπιγραμματικὴ ἀναφορά μας στὶς ἄλλες παραμέτρους τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, μὲ ἔνα μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ κείμενο τοῦ ἀγαπητοῦ μας φίλου, συγγραφέα καὶ τέως δικαστικοῦ κ. Μόσχου Λαγκουβάρδου: «…Δὲν κινδυνεύει ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἀπὸ τοὺς διωγμούς, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν παθητικότητα καὶ τὸν ἐφησυχασμό».
.          Ὁ Θεὸς ἔχει μεγάλη ὑπομονή. Φυλάττει τὸ αὐτεξούσιο τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν δαιμόνων. Ἤδη παρεχώρησε στὸν Ἐχθρὸ νὰ ἀποθρασυνθεῖ στὴν πνευματική του τύφλωση. χθρς γκαταλείπει τν τακτικὴ τῆς πνευματικς νάρκης κα τς ποκατάστασης το πνεύματος κα πιτίθεται φανερ κατ τς ρθοδοξίας. 

 Αἰσθάνεται ἄραγε ὁ Ἐχθρὸς τόσο δυνατός;
Εἶναι πεπεισμένος ὅτι οἱ πιστοὶ δὲν θὰ βγοῦν μὲ τίποτε ἀπὸ τὸν λήθαργό τους; Ἢ βρίσκεται σὲ ἀπόγνωση καὶ δὲν ξέρει τί κάνει;
Οἱ μέρες ποὺ ζοῦμε εἶναι ἀποκαλυπτικές….

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ὑπομονή σας.

ΠΗΓΗ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»
(orthodox–watch.blogspot.com)

, , , ,

Σχολιάστε

ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΠΛΙΝΘΙΟ “ΚΟΛΛΗΣΕ” ΙΟ

, ,

Σχολιάστε

ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ… ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Νὰ μιὰ ἀκόμη ἔνδειξη γιὰ τὸ ἐπισφαλὲς τῆς κυβερνητικῆς μεγαλομανίας ἢ καρτομανίας. Τελικὰ ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση φαίνεται ἀνοχύρωτη.

Hackers χτύπησαν τὰ συστήματα
τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως καὶ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου;

 .      Σχόλιο ἱστολογίου «ID-ont»: Τὰ συστήματα τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν δέχθηκαν ἐπίθεση ἀπὸ hackers καὶ ὑπῆρξαν ἀπώλειες στοιχείων!
.       Ἀπορία: Εἶναι τὰ ἴδια συστήματα ἢ τὰ διπλανά, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου;
.      Ἄραγε γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Μετανάστου (ποὺ θὰ ἔχει RFID πλινθίο) καὶ κατατέθηκε στὴν Βουλὴ τὸ σχέδιο νόμου γιὰ τὴν δημιουργία της, ποιά συστήματα θὰ χρησιμοποιηθοῦν; Τὰ δεδομένα τῶν μεταναστῶν θὰ εἶναι σὲ αὐτὰ τὰ συστήματα ποὺ τὰ χτύπησαν οἱ hackers ἢ στὰ συστήματα τοῦ διπλανοῦ ὀρόφου ἢ τοῦ διπλανοῦ κτιρίου;

 Χτύπημα hackers στὴν Ὑπηρεσία Ἀναπτύξεως Πληροφορικῆς (Υ.Α.Π)

.      Ἰσχυρὸ χτύπημα δέχτηκε ἡ Ὑπηρεσία Ἀνάπτυξης Πληροφορικῆς (Υ.Α.Π) τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ἀπὸ Ἕλληνες hackers. Πιὸ συγκεκριμένα ὁ/οἱ  hackers μὲ τὴν ἐπωνυμία 31337.Grey_Hat κατὰ δήλωσή τους προέβησαν σὲ ἄντληση δεδομένων ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ὑπηρεσία καθὼς καὶ σὲ διαγραφὴ ἐσωτερικῶν βάσεων δεδομένων ποὺ ἦταν ἐκτεθειμένες στὸ Internet μέσῳ ἀδυναμίας στὴν κεντρικὴ ἰστοσελίδα τῆς ὑπηρεσίας.
.      Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνώνυμη πληροφορία ποὺ κοινοποιήθηκε στὸ SecNews μέσῳ τῆς σχετικῆς φόρμας, στόχος ἦταν σαφῶς ἡ συγκεκριμένη Ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου καὶ τὰ δεδομένα της.

 Λίγα λόγια γιὰ τὴν συγκεκριμένη ὑπηρεσία

.     Ἡ συγκεκριμένη ὑπηρεσία ὑπάγεται στὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, Ἀποκεντρώσεως καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως. Σκοπός της ἡ ἐφαρμογὴ τῆς Κυβερνητικῆς Πολιτικῆς γιὰ τὴν εἰσαγωγή, ἐφαρμογὴ καὶ ἀνάπτυξη τῆς πληροφορικῆς καὶ τῆς τεχνολογίας τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν στὸν δημόσιο τομέα.

Μεταξὺ ἄλλων εἶναι ὑπεύθυνη γιά:

.     Τὸν σχεδιασμό, ἀνάπτυξη, συντήρηση καὶ λειτουργία τῶν διαδικτυακῶν τόπων καὶ πληροφοριακῶν συστημάτων τῆς Δημοσίας Διοικήσεως, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάπτυξη καὶ παροχὴ ὁλοκληρωμένων ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ δημοσίου τομέα.
.      Τὴν διασφάλιση τῆς διαλειτουργικότητας μεταξὺ τῶν πληροφοριακῶν συστημάτων τοῦ δημοσίου τομέα.
.  Τὴν ἐγγραφή, ταυτοποίηση καὶ ἠλεκτρονικὴ ἀναγνώριση πολιτῶν καὶ ἐπιχειρήσεων σὲ ἠλεκτρονικὲς ὑπηρεσίες τοῦ δημόσιου τομέα.

 Τὸ χρονικό τῆς ἐπιθέσεως

.    Οἱ hackers μέσῳ τοῦ μηνύματός τους, ποὺ ἀνήρτησαν στὸ pastebin ἐξηγοῦν τοὺς λόγους τῆς ἐπιθέσεως. Ὅπως ἀναφέρουν, σκοπός τους εἶναι μὲ τὶς ἐνέργειές τους νὰ  κάνουν “προσωπικὴ ἐπίθεση στοὺς πολιτικοὺς τῆς χώρας” ἐνῶ ὑποδεικνύουν τὸν τρόπο ποὺ πραγματοποίησαν την ἐπίθεση  “διαλύοντας ὁλοκληρωτικὰ καὶ κάνοντας ξεφτίλα το σύστημα”, ὅπως χαρακτηριστικὰ λένε στὸ μήνυμά τους πρὸς τὸ SecNews. Ὅπως εἶναι ἐμφανές, παρακάτω ὑποδηλώνουν συγκεκριμένες ἐντολὲς SQL ποὺ ἔδωσαν στὸν ἐξυπηρετητὴ τῆς ἱστοσελίδας μὲ σκοπὸ νὰ ἐπιτύχουν πλήρη πρόσβαση καθὼς καὶ ἐντολὲς γιὰ τὴν διαγραφὴ βάσεων δεδομένων.
.     Ἐπιπλέον ἡ ἰστοσελίδα http://www.yap.gov.gr τῆς Ὑπηρεσίας Ἀναπτύξεως Πληροφορικῆς, ποὺ δέχτηκε τὴν ἐπίθεση γιὰ κάποιον περίεργο λόγο (πιθανολογοῦμε ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τῶν hackers) ἀνακατευθύνει σὲ κάποιο διαχειριστικὸ περιβάλλον ποὺ ζητάει username καὶ κωδικὸ καὶ ὄχι στην ἐπίσημη ἰστοσελίδα. Τὸ ἐπίπεδο προσβάσεως στὴν συγκεκριμένη ὑπηρεσία ἀπὸ τοὺς hackers δὲν ἔχει ἀποσαφηνιστεῖ μέχρι τώρα. Αἴσθηση προκαλεῖ τὸ γεγονὸς πὼς περιμένουμε νὰ νιώθουμε ἀσφαλεῖς, ὅταν δεδομένα ἀπὸ νευραλγικὲς ὑπηρεσίες εἶναι διαθέσιμα σὲ hackers ποὺ μὲ περισσὴ εὐκολία ἀποκτοῦν πρόσβαση.

 Ἀπαιτεῖται ἐνδελεχὴς διερεύνηση ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους:

α) Πῶς ἡ συγκεκριμένη ὑπηρεσία ἁρμόδια γιὰ τὴν  Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση μπορεῖ νὰ γίνει στόχος  hackers χάνοντας δεδομένα μὲ τόσο ἁπλὸ τρόπο ἀπὸ λανθασμένη παραμετροποίηση τῆς ἱστοσελίδας

β) Ἂν ἡ συγκεκριμένη ὑπηρεσία διαχειρίζεται στοιχεῖα Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ κατὰ πόσο αὐτὰ τέθηκαν σὲ κίνδυνο ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ἐπίθεση/διαρροή.

,

Σχολιάστε

ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ (e-) ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΣ… ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ!

Διαβάζοντας τὸν νοῦ!

ΕΙΣ. ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Νὰ τὰ καλὰ νέα. Μιὰ νέα πολλὰ ὑποσχομένη ἐπιστημονικὴ ἀνακάλυψη: «μιὰ μέρα θὰ μποροῦν οἱ “ἐπιστήμονες” νὰ “διαβάζουν” τὶς σκέψεις μας καὶ τὸ τί θέλουμε νὰ ποῦμε πρὶν κὰν τὸ ποῦμε». Πρόκειται γιὰ ἕνα κατόρθωμα. Ἐπὶ θύραις δηλ. ὁ Ἠλεκτρονικὸς (e–) Διορατικὸς Πνευματικός!
.    Τὸ πρῶτο κέρδος θὰ εἶναι ὅτι πλέον δὲν θὰ ὑπάρχουν κρυφὲς σκέψεις. Εἰδικὰ οἱ πονηρὲς καὶ μοχθηρές, οἱ συνομωτικὲς καὶ ἐκδικητικές, οἱ μηχανορραφικὲς καὶ ραδιουργικὲς θὰ φανερώνονται. Ἔτσι τὸ Κράτος θὰ μπορεῖ νὰ ἐλέγχει τὴν Ποιότητα (προφέρεται: “πχιότητα”!) τῆς Δημοκρατίας καὶ τὴν Ἀκεραιότητα τῶν Πολιτῶν. Αὐτὸ εἶναι ἕνα τεράστιο καλὸ πράγμα, γιατὶ ἔτσι αὐτομάτως θὰ ἐκλείψει ἡ ἀνάγκη τῆς Ἐξαγορεύσεως τῶν Λογισμῶν καὶ ἡ χρεία Διορατικῶν Γερόντων, καθὼς θὰ εἶναι δυνατὴ ἀντὶ τῆς ἐξαγορεύσεως ἡ “Ἐξόρυξή” τους δι᾽ ἐπιστημονικῶν – τεχνικῶν μέσων. Ἔτσι θὰ γίνει ἐπὶ τέλους καὶ χωρὶς ἀντιρρήσεις (τὸ κυριότερο!) ἡ γῆ παράδεισος, ἀφοῦ πλέον δὲν θὰ ὑπάρχουν κακοὶ λογισμοί. Ἂν μάλιστα συνδυασθεῖ καὶ μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου καὶ δημιουργηθεῖ ἕνα ἠλεκτρονικὸ -τεχνολογικὸ πρωτόκολλο συνεννοήσεως τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου μὲ τὸν μηχανισμὸ ἐξορύξεως τῶν σκέψεων – λογισμῶν, τότε θὰ ἔχουμε πράγματι μιὰ τέλεια Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση, μιὰ ὁλοκληρωμένη μεσσιανικὴ ἐφαρμογή.
.    Ἀλλὰ ὑπάρχει κι ἕνα δεύτερο καλὸ στὴν ὅλη ὑπόθεση. Ὅπως ἀναφέρεται στὸ δημοσίευμα ἕνας ἠλεκτρονικὸς ὑπολογιστὴς θὰ «“μεταφράζει” τὶς σκέψεις στὴν ὀθόνη». Τὸ καλὸ λοιπὸν εἶναι ὅτι τὸ ψυχικὸ ἄλγος γιὰ τὶς λειτουργικὲς μεταφράσεις θὰ βρεῖ τὸ βάλσαμό του, κι ἀκόμα περισσότερο, ὄχι μιὰ πρόσκαιρη παρηγοριά ἀλλὰ μιὰ ἀσυναγώνιστη διέξοδο, παρακάμπτοντας τὴν μεσαιωνικὴ ἀντιδραστικότητα ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς λειτουργικῆς γλώσσης. Θὰ συγκομίζεται π.χ. μέσα στὴν Ἐκκλησία ὁ φορητὸς ὑπολογιστὴς (τῶν βουλομένων) μὲ προεγκατεστημένο τὸ σχετικὸ λογισμικὸ καὶ αὐτομάτως θὰ ἔχουν μετάφραση τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ τῶν ἄλλων ἀκολουθιῶν, προτοῦ κὰν διαβασθοῦν. Μάλιστα θὰ μποροῦν νὰ ἐλέγχουν ἂν ὁ παπὰς εἶναι εὐσυνείδητος. Ἴσως δὲ μὲ πιὸ προχωρημένη τεχνολογία νὰ ἐπιτευχθεῖ καὶ ἡ ἀπ᾽ εὐθείας ἐξόρυξη καὶ μετάφραση… τοῦ θεϊκοῦ νοῦ!

.    Τὸ δικό του διακριτὸ ἐγκεφαλικὸ «σῆμα» ἔχει κάθε ἦχος ποὺ συμμετέχει στὸν σχηματισμὸ λέξεων στὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο. Ἐρευνητὲς ἀπὸ τὶς ΗΠΑ κατάφεραν γιὰ πρώτη φορὰ νὰ ἐντοπίσουν, χρησιμοποιώντας ἠλεκτρόδια, τὸ σῆμα αὐτό, μία ἀνακάλυψη ποὺ στὸ μέλλον μπορεῖ νὰ βοηθήσει ἄτομα μὲ σοβαρὰ προβλήματα νὰ μιλήσουν μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ.
.  Οἱ ἐπιστήμονες παρακολούθησαν γιὰ πρώτη φορὰ τὶς λέξεις τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἦχοι τους σχηματίζονται στὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο καὶ βρῆκαν ἐκείνη τὴν περιοχὴ τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ ἐμπλέκεται στὴν δημιουργία ὅλων τῶν ἤχων ποὺ συμμετέχουν στὸν σχηματισμὸ τῶν λέξεων (περίπου 40 στὴν περίπτωση τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας).
.   Κάθε ἦχος ἔχει τὸ δικό του ἐγκεφαλικὸ «σῆμα», διαπίστωσαν κι ἐλπίζουν τώρα νὰ μπορέσουν νὰ δημιουργήσουν ἕνα πρόγραμμα ὑπολογιστῆ, τὸ ὁποῖο -συσχετίζοντας τοὺς ἤχους-σήματα μὲ τὶς ἀντίστοιχες λέξεις- θὰ μπορεῖ στὴν οὐσία νὰ ἀναπαράγει (νὰ «διαβάζει») τὶς σκέψεις τῶν ἀνθρώπων χωρὶς κὰν αὐτὲς νὰ χρειάζεται νὰ γίνουν λέξεις καὶ νὰ ἐκφραστοῦν ἀνοιχτὰ μὲ τὸν λόγο.
.    Τὰ σχετικὰ πειράματα ἔγιναν μὲ τὴν βοήθεια τεσσάρων ἐθελοντῶν ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ σοβαρὴ ἐπιληψία καὶ στοὺς ὁποίους ἐμφυτεύτηκαν 64 ἠλεκτρόδια στὸ κεφάλι. Ἀρχικὰ οἱ ἐρευνητὲς ἀναζητοῦσαν τὴν αἰτία τῆς νόσου, ἀλλὰ στὴν πορεία ἑστίασαν στὶς ἐγκεφαλικὲς περιοχὲς ὅπου σχηματίζονται οἱ ἦχοι τῶν λέξεων καὶ «γεννιέται» ὁ λόγος.
.  Οἱ ἐθελοντὲς κλήθηκαν νὰ βγάζουν συνεχῶς τέσσερις ἐπαναλαμβανόμενους ἤχους (οο, αα, εε, ιι) καὶ οἱ ἐπιστήμονες ἀναζήτησαν στὸν ἐγκέφαλο τὰ σήματα ποὺ σχετίζονταν μὲ τὴν δημιουργία αὐτῶν τῶν ἤχων, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν βασικὰ συστατικὰ τῶν λέξεων. Τελικά, οἱ ἐρευνητὲς ἐντόπισαν τὰ συγκεκριμένα ἠλεκτρικὰ σήματα ποὺ ἀντιστοιχοῦσαν σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ τοὺς ξεχωριστοὺς ἤχους.
.   Ἂν καὶ αὐτὰ τὰ ἁπλὰ φωνήματα δὲν εἶναι ἀρκετὰ γιὰ τὴν δημιουργία ὁλόκληρων λέξεων καὶ προτάσεων, οἱ νευροεπιστήμονες φιλοδοξοῦν, μὲ περαιτέρω ἔρευνα, νὰ ἀνακαλύψουν τὰ ἠλεκτρικὰ σήματα πιὸ πολύπλοκων ἤχων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀποτελοῦνται ὁλόκληρες οἱ σκέψεις καὶ τὰ λόγια. «Δὲν μπορῶ νὰ πῶ ὅτι εἶμαι σὲ θέση νὰ διαβάσω τὸ μυαλὸ κάποιου. Ὅμως ἔχω πλέον στοιχεῖα πὼς αὐτὸ εἶναι δυνατό», δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς ἐρευνητής.
.     Ἡ ὁμάδα του διαπίστωσε ὅτι ὁ ἐγκέφαλος γεννάει ἕνα διαφορετικὸ ἠλεκτρικὸ σῆμα ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἁπλῶς σκέφτονται γιὰ τὶς λέξεις (μὲ τοὺς ἀντίστοιχους ἤχους) ἀπὸ ὅ,τι ὅταν μιλᾶνε καὶ ἐκφράζουν αὐτὲς τὶς σκέψεις. Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο, οἱ ἐρευνητὲς εὐελπιστοῦν ὅτι μιὰ μέρα θὰ μποροῦν νὰ «διαβάζουν» τὶς σκέψεις μας καὶ τὸ τί θέλουμε νὰ ποῦμε πρὶν κὰν τὸ ποῦμε (ἢ θὰ ξέρουν τί εἶναι αὐτὸ ποὺ σκεπτόμαστε, ἀλλὰ δὲν θέλουμε νὰ ποῦμε…).
.     Ἐνῶ γιὰ πολλοὺς ἀνθρώπους μία τέτοια ἐπιστημονικὴ δυνατότητα, ἀκούγεται ἀπὸ ἐνοχλητικὴ ἕως σοβαρὰ ἀνησυχητική, γιὰ ἄλλους, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὅσους δὲν μποροῦν νὰ μιλήσουν, ἀνοίγει τὴν δυνατότητα νὰ «μιλήσουν» ἔμμεσα μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ, ὁ ὁποῖος θὰ «μεταφράζει» τὶς σκέψεις τους στὴν ὀθόνη, ἔχοντας προηγουμένως «πιάσει» τὰ ἠλεκτρικὰ σήματα τῶν ἤχων τῶν σκέψεών τους.
.    Οἱ πιὸ τολμηροὶ ὀπαδοὶ τῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας ἤδη ὁραματίζονται μορφὲς λεκτρονικς-νοητικς πικοινωνίας μεταξ τν νθρώπων μόνο μέσῳ τς σκέψεως.

ΠΗΓΗ: medicalnews.gr

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ …«ΣΠΕΣΙΑΛ» ΚΑΤΟΧΗΣ!

Τὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν τῆς ἐνάρξεως τῆς κατοχῆς,
ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου καὶ ἡ …ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση

 Ζὰν Κλὸντ Γιοῦνκερ (Πρόεδρος τοῦ Eurogroup): «Ἡ  ἐθνικὴ κυριαρχία τῶν Ἑλλήνων  θὰ περιοριστεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς κοινοτικῆς βοηθείας».

.    Μ  τόσο πλ  κα  λακωνικ τρόπο κ. Γιονκερ,  π τς οσίας γνωστοποίησε  τ πρτο  νακοινωθν τς “κομαντατούρας”  λίγες ρες  μετ τὴν συνθήκη  παραδόσεως τς χώρας  μας, τν ποία  ο  μαυραγορίτες  τς πολιτικῆς  περιέγραφαν  ς  “δυνηρ πλν ναγκαστικ  πράξη σωτηρίας” (Μεσοπρόθεσμο – ἐφαρμοστικὸς νόμος).
.    Ὅποιος  ἐξ ἡμῶν νοιώθει σήμερα “μουδιασμένος”  ἀπὸ αὐτὸ τὸ  φρικτὸ  ἀνακοινωθὲν τῆς  ἐπίσημης ἐνάρξεως τῆς κατοχῆς,  μᾶλλον  τὸν Φεβρουάριο τοῦ  2005 κοιμόταν  τὸν  “ὕπνο τοῦ δικαίου”. Μιλᾶμε γιὰ τότε ποὺ ἡ τέως  πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ψαρούδα – Μπενάκη προσφωνώντας τὸν νεοεκλεγέντα  πρόεδρο  τῆς  “Δημοκρατίας”  κ. Παπούλια  ἔλεγε,  χωρὶς νὰ ἔχει ὑπάρξει κάποια αἰτία : «Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρία τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας γιὰ μία πενταετία, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις: Ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἐνοποίηση θὰ προωθηθεῖ μὲ τὴν ψήφιση ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφάλειας στὴν διευρυμένη Εὐρώπη, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολὲς καθὼς θὰ μποροῦν νὰ προστατεύονται, ἀλλὰ καὶ νὰ παραβιάζονται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσει προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης».
.    Αὐτὴ ἦταν  ἡ πρώτη ἐπίσημη “κρυάδα” ποὺ ἔπαιρναν  οἱ Ἕλληνες,  ἀνυποψίαστοι βέβαια τότε γιὰ τὸ τί ἐννοῦσε ἡ “Κασσάνδρα” τῆς ΝΔ.
.    Ἐμεῖς καὶ ἄλλα ἱστολόγια πολὺ πιὸ πρὶν εἴχαμε ἀρχίσει νὰ καταγγέλλουμε  τὰ σχέδια  τῆς “Νέας Τάξης Πραγμάτων” γιὰ τὴν ἐπιβολὴ μίας παγκόσμιας κυβέρνησης μέσω  της  φθορᾶς καὶ κατόπιν τῆς κατάργησης τῶν Ἐθνικῶν κρατῶν.
.    Ἡ φθορὰ βέβαια εἶχε ξεκινήσει  ἐδῶ καὶ χρόνια μέσῳ τῆς… συστηματικῆς  ἀλλοιώσεως τοῦ πατριωτικοῦ φρονήματος τῶν Ἑλλήνων καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν  μεθοδικὴ ἀπαξίωση ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων ποὺ  κρατοῦσαν ζωντανὲς τὶς βασικὲς ἴνες τοῦ κοινωνικοὺ ἱστοῦ.
.    Ὅταν λοιπὸν ξεκίνησε ἡ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς χώρας μας  μὲ πρόσχημα τὴν προκατασκευασμένη  οἰκονομικὴ κρίση, ὁ λαός, παιδαγωγημένος συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα στὰ δόγματα τῆς “Νέας Ἐποχῆς”, δὲν εἶχε οὔτε τὴν γνώση ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα, γιὰ νὰ ἀντιδράσει  ἄμεσα καὶ ἀποτελεσματικά.
.    ντιθέτως γι δεύτερη φορ μισοπίστεψε τοὺς θλίους ψεῦτες, πο  λίγους μνες πρίν  το χάιδευαν τ ατι  κα λπιζε  τι  ξ  σπερίας “π μηχανῆς  θες”  θ  τν γλυτώσει πο  τ χειρότερα.
.    Τὸ ὅτι ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς λαίλαπας  ἡ παροῦσα κυβέρνηση  κατασκεύαζε στὴν Ἑλλάδα μὲ γοργοὺς  μάλιστα  ρυθμοὺς  τὰ ἠλεκτρονικὰ συρματοπλέγματα  μιᾶς παγκόσμιας φυλακῆς (βλ. Κάρτα τοῦ Πολίτη- ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση), θεωρήθηκε ἀπὸ πολλούς ὡς ἕνα ἥσσονος σημασίας θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ μπορούσαμε νὰ μιλήσουμε μετὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.
.    Τί κι ἂν ἑκατοντάδες χιλιάδες  πολίτες  εἴτε μέσῳ τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν , εἴτε  μὲ τὶς  μεγάλες συγκεντρώσεις  ἐκδήλωναν  πρωίμως καὶ ὥριμα  τὴν ἀγανάκτηση καὶ τὴν  ἀντίρρησή  τους. Γιὰ τοὺς  “νανουρισμένους” τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς  Ἐκκλησίας καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τοὺς κυβερνητικούς ἐντολοδόχους τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, εἴμαστε  κάποιοι γραφικοὶ  θρησκόληπτοι ποὺ φοβοῦνται τὸν  ἀντίχριστο καὶ τὸ 666.
.    Μὲ τέτοιου εἴδους πονηρές  ὑπεραπλουστεύσεις  τῶν  ἐπιχειρημάτων μας, καταφεραν  νὰ  κρατήσουν μακρυὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέτωπο τὴν πλειοψηφία  τῶν τρομοκρατημένων συμπολιτῶν μας.
.    Φυσικὰ τὸ ἔδαφος στὴν Ἑλλάδα  εἶχε προλειανθεῖ  ἀπὸ τοὺς  αἱρετοὺς “ἐθνοσωτῆρες” μας, οἱ ὁποῖοι μέσῳ τῶν εὐρωπαϊκῶν συνθηκῶν (βλ. Σένγκεν) ἔθεσαν τὰ θεμέλια, ἐνῶ δὲν ξεχνᾶμε  πὼς ἡ ἀνοικοδόμηση  αὐτῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς  φυλακῆς  (βλ. “ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση”) ἄρχισε, ὅταν ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ ἀριθμοποίησε  μὲ ἕναν ΑΜΚΑ ὑποχρεωτικὰ  καὶ μὲ τὴν ἀπειλὴ μάλιστα τοῦ ἀπολύτου κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ  (ἀκόμα καὶ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν γεννηθεῖ).
.    Καὶ φτάσαμε στὸ σήμερα  ὄπου  ἀκοῦμε τὸν  πρόεδρο τοῦ Eurogroup νὰ μᾶς λέει  πὼς τὰ ψέματα τελείωσαν καὶ ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νὰ  καταλάβουμε πὼς  ἔπαψε ἡ Ἑλλάδα  νὰ εἶναι ἀνεξάρτητο καὶ ἐλεύθερο κράτος, μιᾶς  καὶ «ἡ  ἐθνικὴ κυριαρχία τῶν Ἑλλήνων  θὰ περιοριστεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς κοινοτικῆς βοήθειας». Ἐπανέλαβε δηλαδὴ  ὡς ἀνακοινωθὲν ὅσα εἶχε πεῖ  ἡ κ. Ψαρούδα-Μπενάκη  πολὺ πρὶν  ἐκδηλωθεῖ  ἡ σημερινὴ ἐπίθεση.
.    Ὁ κ. Γιοῦνκερ  δὲν ἐπανέλαβε βέβαια  τὴν ὑπόλοιπη  “προφητεία” τῆς κ. Μπενάκη  ποὺ ἔλεγε  ὅτι : «…τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολὲς καθὼς θὰ μποροῦν νὰ προστατεύονται, ἀλλὰ καὶ νὰ παραβιάζονται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσει προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης».
.    Tὸ πιθανώτερο εἶναι πὼς θεώρησε περιττὸ νὰ ἀνακοινώσει ξανὰ κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο μᾶς ἔχει μιλήσει τόσες φορές τὸ ἐπιτελεῖο τῆς κατοχικῆς  κυβέρνησης  καὶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργεύων.
.    Θὰ λέγαμε  πὼς ὁ κ. Γιοῦνκερ θεωρεῖ αὐτονόητο τὸ ὅτι μετὰ τὴν  ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ χάσει καὶ τὴν προσωπική του ἐλευθερία  ἔχοντας παραχωρήσει  τὴν διαχείριση  τῶν ἀτομικῶν του δικαιωμάτων στὰ “ἄξια” χέρια τῶν τεχνικῶν  τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
.    Τί θὰ ποῦμε αὔριο στὸν ἑαυτό μας καὶ στὰ παιδιά μας;  Ὅτι  γιὰ χάρη μιᾶς  παπανδρεϊκῆς  “εὐνομίας” καὶ γιὰ νὰ μὴν στενοχωρήσουμε  τοὺς εὐρωαντλαντικούς “ἑταίρους”  μας (μτφ= δημίους), παραδώσαμε ἀμαχητὶ  μία χώρα,  γιὰ τὴν ἐλευθερία  καὶ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς ὁποίας ἑκατοντάδες χιλιάδες  προγόνων μας  σκοτώθηκαν, βασανίστηκαν, διώχθηκαν,ταλαιπωρήθηκαν, ἔχασαν  τὸ βιός τους ;
.    Τί λλο περιμένουμε ν δομε, γι ν  καταλάβουμε πς δν βιώνουμε πλς μιὰ π τς μεγαλύτερες πολιτικς κρίσεις στν νεώτερη στορία,  στω τὴν  χειρότερη οκονομικ κρίση π τότε πο λευτερωθήκαμε  πο  τν τουρκικ ζυγό, λλ  μία περχόμενη βαρι κα πάνθρωπη νεοταξικ κατοχή;
.    Δν χουμε πλέον χρόνο  γι σκέψεις κα κινήματα  γενικς κα όριστης “γανάκτησης”. Αὐτὸ ποὺ χάσκει μπροστὰ μας δὲν εἶναι  ἡ πύλη τοῦ παραδείσου  ἀλλά ἡ σιδερένια  πόρτα  μιᾶς  φυλακῆς ποὺ θὰ κλείσει  ἅπαξ καὶ διὰ παντός, ἂν δεχτοῦμε νὰ τὴν διαβοῦμε.
.    Θὰ  γίνουμε ὅλοι μας σὰν  ἐκείνους ποὺ πρόδωσαν  τὴν χώρα τους  καὶ τὴν παρέδωσαν  δεμένη καὶ ταπεινωμένη στοὺς ἐχθρούς της;
.    Θὰ προδώσουμε  δηλαδὴ τὴν πίστη καὶ τὶς ἀξίες  μας  καὶ θὰ παραδώσουμε  τὴν ἐλευθερία μας  στὴν διαχείριση  τοῦ κάθε  ξένου ἢ ντόπιου “σωφρονιστικοῦ  ὑπαλλήλου” τῆς ἠλεκτρονικῆς  αὐτῆς φυλακῆς;

ΠΗΓΗ: «ΚΛΑΣΣΙΚΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ»

, , , , ,

Σχολιάστε