Ἄρθρα σημειωμένα ὡς «ἔξυπνα τηλέφωνα»

«ΤΑ “ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ” ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ»

Κλεῖστε τὸ κινητό σας τὸ βράδυ

.             Ἐρευνητὲς ἀπὸ τὸ Κρατικὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μίσιγκαν προειδοποιοῦν ὅτι ἡ χρήση τοῦ κινητοῦ τὸ βράδυ, ἐκτὸς ὡραρίου ἐργασίας, προκαλεῖ ἔντονο στρές, μᾶς στερεῖ ἐνέργεια καὶ προκαλεῖ ἀϋπνία. Πρόκειται γιὰ ἕνα «ἐργασιακὸ hangover» ποὺ μᾶς ἀποτρέπει νὰ ἀποδώσουμε τὴν ἑπόμενη μέρα.

.             «Τὰ smartphones εἶναι τέλεια σχεδιασμένα, ὥστε νὰ καταστρέφουν τὸν ὕπνο», δηλώνει ὁ Ράσελ Τζόνσον ἀπὸ τὸ Κρατικὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μίσιγκαν. «Τὸ κινητὸ κρατᾶ τὸ μυαλὸ ἀπασχολημένο καὶ μᾶς δυσκολεύει νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὶς ἐργασιακὲς ὑποχρεώσεις ὥστε νὰ χαλαρώσουμε καὶ νὰ κοιμηθοῦμε.»
.             Οἱ ἐρευνητὲς πραγματοποίησαν δύο διαφορετικὲς πειραματικὲς μελέτες, ὥστε νὰ ἀξιολογήσουν τὴ σχέση τοῦ κινητοῦ μὲ τὴν ἀϋπνία. Τὰ ἀποτελέσματα ἔδειξαν ὅτι ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ κινητὸ καὶ οἱ βραδινὲς ἐργασιακὲς ὑποχρεώσεις ὁδηγοῦν στὸν κακὸ ὕπνο καὶ τὴν ἔλλειψη παραγωγικότητας τὴν ἑπόμενη μέρα. Τὸ κινητὸ ἀναδείχθηκε «νικητὴς» μεταξὺ τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν, καθὼς ἀποδείχθηκε πὼς ἔχει τὶς σημαντικότερες ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐεξία.
.             Οἱ ἐρευνητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ φῶς ποὺ ἐκπέμπουν τὰ κινητὰ διαταράσσει τὸν ὕπνο, ἐπειδὴ ἐμποδίζει τὴν ἀπελευθέρωση μελατονίνης. Ἡ ὁρμόνη αὐτὴ ἀπελευθερώνεται φυσικὰ ἀπὸ τὸν ὀργανισμὸ τὶς βραδινὲς ὧρες, ὥστε νὰ χαλαρώσουμε καὶ νὰ κοιμηθοῦμε. Ὅλες οἱ συσκευὲς ἔχουν αὐτὴν τὴν ἐπίδραση στὸν ὀργανισμό, ὅμως χαρακτήρισαν τὸ κινητὸ ὡς τὴν πιὸ «ἀδιάκριτη καὶ ἐπεμβατικὴ συσκευὴ» ποὺ συνοδεύει κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας.

ΠΗΓΗ: onmed.gr

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

12 BHMATA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΙΝΘΙΟΥ

12 βήματα γι ν δεχτον λοι οἱ νθρωποι τ chip
κάτω
π τ δέρμα τους

Τοῦ Get Mind Smart / ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

.           Εἴμαστε ἡ τελευταία γενιὰ ποὺ ἔχουμε φωνὴ καὶ ἐλεύθερη βούληση καὶ ποὺ μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὴν πορεία τῆς ἱστορίας. Σήμερα ὅλοι συνδέονται παντοῦ – τὰ ‘ἔξυπνα τηλέφωνα’ (smart phones) θὰ γίνουν τὰ ἐργαλεῖα τῆς Ἔξυπνης Παγκόσμιας Τάξης, θέτοντας τέρμα στὰ μετρητά, στὰ κλειδιά, στὶς ἄδειες ὁδήγησης, κλπ. Ὁ σκοπός τους εἶναι ἐπίσης νὰ χρησιμοποιοῦνται καθημερινὰ ὡς ταυτότητα στὴ νέα «ἀξιόπιστη» διαδικτυακὴ κοινότητα.
.           Τότε τὸ τηλέφωνο ἢ τὸ chip ποὺ συνδέεται μὲ τὴν ID τοῦ χρήστη τοῦ τηλεφώνου, γίνεται ἕνα ἀντικείμενο πολὺ πολύτιμο, γιὰ νὰ χαθεῖ καὶ τὸ μόνο ἀσφαλὲς μέρος πλέον, εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα.Δεῖτε τὸ βίντεο τῆς Master Card γιὰ τὴν «ἐπανάσταση» τῆς πληρωμῆς μέσῳ κινητῶν τηλεφώνων σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο! Ὅπως δείχνει τὸ βίντεο, σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὸ χρῆμα ἔχει καταργηθεῖ καὶ οἱ ἄνθρωποι «χαρούμενοι καὶ ἀπελευθερωμένοι» πληρώνουν πλέον, μὲ τὰ κινητά τους, ἀκόμα καὶ στὴ λαϊκή. «Ποιὸ εἶναι τὸ ἑπόμενο βῆμα;», ρωτάει στὸ τέλος, ὁ ἀφηγητὴς τοῦ βίντεο. «Μείνετε συνδεδεμένοι, γιατί μόλις τώρα ἀρχίσαμε…».

 Τὸ πράγμα πάει κάπως ἔτσι :

 1. Δημιουργῆστε ἕνα κλίμα φόβου.

 2. Κάντε τους ὅλους νὰ εἶναι διαρκῶς συνδεδεμένοι (online).

 3. Κάντε ὥστε καὶ ὁ κάθε φτωχὸς νὰ ἔχει πάνω του ἕνα κινητὸ τηλέφωνο.

 4. Κάντε ὅλοι νὰ μιλοῦν γιὰ RFID καὶ βιομετρικὰ στοιχεῖα: τὸ πρῶτο στάδιο γιὰ τὴν ἀποδοχὴ κάποιου πράγματος εἶναι ἡ προσδοκία του.

 5. Βάλτε chip σὲ τόσα περισσότερα πράγματα καὶ ἀνθρώπους μπορεῖτε (τηλέφωνα, κατοικίδια ζῶα, ροῦχα, κλπ.), ὥστε νὰ φαίνεται ὅτι εἶναι κάτι «φυσιολογικό».

 6. Προωθεῖστε ἕνα σύστημα παγκόσμιας ταυτότητας, ἀλλὰ κάντε το σιγά-σιγά.

 7. Προωθῆστε ἐμφυτεύματα γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀσφάλεια, ὥστε νὰ πιστεύουν ὅλοι ὅτι εἶναι κάτι καλό.

 8. Κάντε ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ τηλέφωνό τους γιὰ τὰ πάντα, εἰδικὰ ὡς μέσο πληρωμῆς καὶ ὡς ἀπόδειξη ταυτότητας.

 9. Πῶς ξέρουμε ὅτι εἶσαι ἐσὺ στὰ ἀλήθεια; Τὰ βιομετρικά σας στοιχεῖα παρακαλῶ!

 10. Κυβερνο-επίθεση! Ἐπανάσταση! Σᾶς παρακαλοῦμε, προστατεῦστε μας!

 11. Ἡ οἰκονομία καταρρέει… τὸ μετρητὸ χρῆμα ἔχει φύγει καὶ ὅλες οἱ πληρωμὲς γίνονται πλέον ψηφιακά.

 12. Τὰ τηλέφωνα χάνονται καὶ κλέβονται. Τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα πλαστογραφοῦνται. Τὸ νὰ κουβαλᾶς ἕνα κινητὸ τηλέφωνο εἶναι μεγάλος μπελὰς – καὶ τὰ Verichips εἶναι ἁπλῶς ἡ πιὸ εὔκολη λύση…

 Ἀλλά… «Ψίτ!!! Ὥρα γιὰ rewind!» Ὥρα νὰ ξεσηκωθοῦμε. Ὥρα νὰ ἀλλάξουμε τρόπο σκέψης. Δὲν χρειάζεται νὰ συνεργαστοῦμε. Ἀφυπνισμένοι καὶ ἀποφασισμένοι, ἀρνούμαστε νὰ ἐγγραφοῦμε σὲ μία ὑπηρεσία Παροχῆς Ταυτότητας, καὶ ἀρνούμαστε νὰ πληρώσουμε γιὰ κάτι μὲ τηλέφωνο. Τὸ σχέδιό τους παίρνει μία παράξενη τροπή: Γίνε μέρος τοῦ κινήματος ποὺ δὲν περίμεναν. Εἴμαστε οἱ πολεμιστές, ποὺ γράφουμε ἱστορία: Μέχρι τὸ 2020, σὲ μία προσπάθεια νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι, ἀντιστεκόμαστε στὴν ἐπιχειρηματοκρατία (corporatocracy) καὶ κερδίζουμε.

 ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

, , , ,

Σχολιάστε

«ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ» “ΦΕΤΙΧ” Ἢ “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ”; «Ἐὰν εἴμαστε ἀφελεῖς, μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε νὰ τὰ ἀποκαλοῦμε τηλέφωνα. Τὰ smartphones ἔχουν ἀναλάβει ἐπάνω τους τὶς λειτουργίες ποὺ ἔκαναν γιὰ ἐμᾶς οἱ φορητοὶ ὑπολογιστές, οἱ φωτογραφικὲς μηχανές, οἱ πιστωτικὲς κάρτες καὶ τὰ ρολόγια».

NYT: Ατ δν πρέπει ν λέγονται κινητ τηλέφωνα.
Πρέπει ν
τὰ νομάσουμε “συσκευς ντοπισμο”.

Σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont»: Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐξαιρετικὸ ἄρθρο τῶν NEW YORK TIMES μὲ τὸ ὁποῖο καταλαβαίνει κανεὶς σὲ τί παιχνίδι ἔχει ἐμπλακεῖ ἐν ἀγνοίᾳ του. Βέβαια τὸ θέμα εἶναι ἀφοῦ ἐνημερωθεῖ καὶ πάψει νὰ ὑφίσταται ἡ ἄγνοια, σὲ τί ἐνέργειες θὰ προβεῖ;
.             Θὰ τὸ πετάξει, θὰ τὸ κρατήσει γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσει γιὰ αὐτὸ ποὺ φτιάχτηκε καὶ μόνο ὅταν τὸ ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη; ἢ θὰ συνεχίσει νὰ τὸ κουβαλάει ἐν ἤδη φετὶχ καὶ θὰ αὐτοθαυμάζεται ἐπιδεικνύοντάς το; Διαβάστε τὸ δημοσίευμα καὶ ταυτόχρονα  προβληματιστεῖτε μὲ τὸ θέμα:

ΝΥΤ: Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ ξανασκεφθεῖτε ἐὰν ἡ συσκευὴ στὴν τσάντα σας ἢ στὸ τζὶν σας εἶναι ἕνα κινητὸ τηλέφωνο. Πρόκειται γιὰ μιὰ συσκευὴ ἐντοπισμοῦ, ποὺ τυγχάνει νὰ πραγματοποιεῖ καὶ κλήσεις. Ἂς σταματήσουμε νὰ τὰ ἀποκαλοῦμε τηλέφωνα. Στὴν οὐσία εἶναι «συσκευὲς ἐντοπισμοῦ».

.             Οἱ περισσότερες ἀμφιβολίες γιὰ τὴν κύρια λειτουργία αὐτῶν τῶν συσκευῶν ἐξαλείφθηκαν πρόσφατα, ὅταν ἀποκαλύφθηκε πὼς οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας (πάροχοι) ἀνταποκρίθηκαν 1,3 ἑκατομμύρια φορὲς τὸ προηγούμενο ἔτος στὰ αἰτήματα ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ νόμου γιὰ παροχὴ πληροφοριῶν γιὰ δεδομένα κλήσεων. Μάλιστα αὐτὸς δὲν εἶναι ὁ ἀκριβὴς ἀριθμός, ἐπειδὴ ἡ T-Mobile, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες τῶν μεταφορέων, δὲν ἀποκάλυψε σὲ πόσα αἰτήματα ἀνταποκρίθηκε. Φαίνεται ὅτι κατομμύρια χρστες κινητν τηλεφώνων χουν γίνει ντικείμενο  κυβερνητικς παρακολούθησης τόσο ὅσον ἀφορᾶ τὸ περιεχόμενο τῶν κλήσεών τους ὅσο καὶ τὸ σημεῖο ἀπὸ τὸ ὁποῖο αὐτὲς ἔγιναν. Μάλιστα πολλὲς ἀστυνομικὲς ὑπηρεσίες δὲν λαμβάνουν καν ἐντάλματα ἔρευνας, ὅταν ζητοῦν δεδομένα θέσης ἀπὸ τοὺς παρόχους.
.             Χάρη στὴν δραματικὴ ἐξάπλωση τῆς τεχνολογίας τοῦ GPS καὶ τῶν ἐφαρμογῶν γιὰ τὰ  «ἔξυπνα τηλέφωνα» (smartphones), οἱ συσκευὲς αὐτὲς λαμβάνουν γνώση: γιὰ τὸ τί ἀγοράζουμε, ποῦ καὶ πότε θὰ τὸ ἀγοράσουμε, πόσα χρήματα ἔχουμε στὴν τράπεζα, σὲ ποιὸν στέλνουμε ἕνα κείμενο ἢ/καὶ e-mail, τί ἰστοσελίδες ἐπισκεφθήκαμε, πῶς καὶ ποῦ ταξιδεύουμε, τί ὥρα πᾶμε γιὰ ὕπνο, τί ὥρα ξυπνᾶμε – καὶ πολλὰ ἄλλα. Μεγάλο μέρος τῶν ἐν λόγῳ στοιχείων, διαμοιράζεται σὲ ἑταιρεῖες ποὺ θὰ τὰ χρησιμοποιήσουν γιὰ νὰ μᾶς προσφέρουν ὑπηρεσίες ποὺ πιστεύουν ὅτι ἐμεῖς θέλουμε.
.             Ἔχουμε ὅλοι ἀκούσει γιὰ τὰ θαύματα τοῦ ἀνεμπόδιστου διαμοιρασμοῦ (frictionless sharing), ὅταν δηλ. τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, αὐτόματα, ἐνημερώνουν τοὺς φίλους μας γιὰ τὸ τί διαβάζουμε ἢ ἀκοῦμε, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ λιγότερο ἀκοῦμε εἶναι γιὰ τὴν ἀνεμπόδιστη ἐπιτήρηση (frictionless surveillance). Ἂν καὶ προκαλομε μόνοι μας κάποια παρακολούθηση – σκεφτεῖτε τὰ αἰτήματά μας σὲ on-line ἠλεκτρονικοὺς χάρτες καθὼς προσπαθοῦμε νὰ βροῦμε ἕνα ἑστιατόριο σὲ ἕνα παράξενο μέρος τῆς πόλης – ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ὅμως, γίνεται ἐν ἀγνοίᾳ μας.
.             «Κάθε χρόνο, οἱ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες ξοδεύουν ἑκατομμύρια δολάρια γιὰ τὴν ἀνάπτυξη νέων ὑπηρεσιῶν γιὰ νὰ ἀνιχνεύουν, νὰ ἀποθηκεύουν καὶ νὰ διαμοιράζονται τὰ λόγια, τὶς κινήσεις ἀκόμη καὶ τὶς σκέψεις τῶν πελατῶν τους», γράφει ὁ Paul Ohm, καθηγητὴς νομικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Κολοράντο. «Αὐτὲς οἱ ὑπηρεσίες εἰσβολῆς (invasive services) –σημ: ἐννοεῖ στὴν προσωπικὴ ζωὴ- ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἀκαταμάχητες γιὰ τοὺς καταναλωτές, καὶ ἑκατομμύρια πλέον κατέχουν ἐξελιγμένες συσκευὲς ἐντοπισμοῦ (smartphones), κατάσπαρτες μὲ αἰσθητῆρες καὶ πάντα συνδεδεμένες μὲ τὸ Internet.»
.             Ὁ κ. Ohm χαρακτηρίζει αὐτὲς τὶς συσκευὲς (smartphones) ὡς συσκευὲς ἐντοπισμοῦ (tracking devices). Τὸ ἴδιο κάνει καὶ ὁ Jacob Appelbaum, ἕνας προγραμματιστὴς καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ ἔργου Tor, τὸ ὁποῖο ἐπιτρέπει στοὺς χρῆστες νὰ περιηγηθοῦν στὸ Web ἀνώνυμα. Οἱ μελετητὲς ἔχουν ἀποκαλέσει αὐτὲς τὶς συσκευὲς (smartphones) ὡς μικροὺς Η/Υ καὶ ρομπότ. καθένας πασχίζει ν βρε τ σωσττικέτα, πειδ «κινητ τηλέφωνο» κα «ξυπνο τηλέφωνο» εναι νεπαρκες. Ατ δν εναι να σημειολογικ παιχνίδι. Τνόματα παίζουν σημαντικ ρόλο. Στν πολιτικ κα τὴν διαφήμιση, διαμόρφωση τοῦ νόματος θεωρεται παραίτητη, διότι τρόπος, ποὺ νομάζετε κάτι, παίζει ρόλο στ τί σκέφτεστε γι ατό. Γι᾽ αὐτὸ καὶ γίνονται μάχες πάνω ἀπὸ τὶς ἐτικέτες «Obamacare» καὶ «πάνελ θανάτου.» (σημείωση: προφανῶς ἀναφέρεται στὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ ἐπικαιρότητα τῆς Ἀμερικῆς).
.             Μόλις τὰ τελευταία χρόνια, οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας ἔχουν ἀξιοποιήσει στὸ ἔπακρον τὴν «γεωγραφικὴ» τεχνολογία, ἡ ὁποία ἔχει τὴ δυνατότητα ἀνίχνευσης τοῦ κινητοῦ σὲ ἕνα χάρτη μὲ μεγάλη ἀκρίβεια (pinpoint). Ἡ ἐπιτήρηση καὶ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ εἶναι ἀρκετὰ ἁπλές. Ἂν κάποιος ξέρει ἀκριβῶς ποῦ εἶστε, πιθανῶς ξέρετε τί κάνετε. Τ κυψελωτ συστήματα συνεχς λέγχουν κα καταγράφουν τν τοποθεσία λων τν τηλεφώνων στ δίκτυά τους – κα ατ τ δεδομένα εναι διαίτερα πολύτιμες πληροφορίες π τς πηρεσίες τς στυνομίας κα τος online διαφημιστές. Οἱ ταιρεες κινητς διατηρον κατ κανόνα τς γεωγραφικς πληροφορίες σας γινα χρόνο περισσότερο, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ συγκεντρώθηκαν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης.
.             Καὶ ποῦ εἶναι τὸ πρόβλημα; Τὸ Ἐφετεῖο τῆς Περιφέρειας τῆς Κολούμπια, ἀποφαινόμενο σχετικὰ μὲ τὴ χρήση τῶν συσκευῶν ἐντοπισμοῦ τῆς ἀστυνομίας, σημείωσε ὅτι τὰ δεδομένα GPS μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψουν ἐὰν ἕνα ἄτομο κάθε ἑβδομάδα πηγαίνει στὴν ἐκκλησία, εἶναι βαρὺς πότης, εἶναι τακτικὸς στὸ γυμναστήριο, εἶναι ἄπιστος σύζυγος, εἶναι ἐξωτερικὸς ἀσθενὴς ποὺ λαμβάνει κάποια θεραπεία, εἶναι συνεργάτης συγκεκριμένων ἀτόμων ἢ πολιτικῶν ὁμάδων – καὶ δὲν ἀποκαλύπτουν μόνο μία ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω πληροφορίες γιὰ ἕνα πρόσωπο, ἀλλὰ ὅλες αὐτὲς μαζί! “Ἀκόμα καὶ ὁ πιὸ «κοινωνικὸς» τύπος, μπορεῖ νὰ μὴν ἀποκαλύψει ὅλες αὐτὲς τὶς πληροφορίες στὸ Facebook.
.             Ὑπάρχει να κόμα πι συναρπαστικ κα συνάμα διαβολικ στοιχεο γι τ τί μπορε ν γίνει μ τς πληροφορίες θέσης. Μία νέα ρευνα δείχνει τι π τὴν διασταύρωση τν γεωγραφικν σας δεδομένων μ ατ τν φίλων σας, εναι δυνατν ν προβλεφθε πο θ εσαστε, μὲ να πολὺ ψηλότερο βαθμὸ κρίβειας.
.             Αὐτὸ εἶναι γνωστὸ ὡς «προγνωστικὴ μοντελοποίηση» (predictive modeling) καὶ δὲν ἀπαιτεῖ τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὰ δεδομένα τῆς γεωγραφικῆς σας θέσης ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὸ κινητό σας.
.             Ἐὰν εμαστε φελες, μπορομε ν συνεχίσουμε ν τὰ ποκαλομε τηλέφωνα, ἐὰν ὄχι πῶς πρέπει νὰ τὰ ποῦμε; Ἡ Eben Moglen, καθηγήτρια νομικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κολούμπια, ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ρομπότ, γιὰ τὰ ὁποία ἐμεῖς, – οἱ ὑπερήφανοι ἰδιοκτῆτες τους – εἴμαστε ἁπλῶς τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια τους. «Βλέπουν τὰ πάντα, ἔχουν ἐπίγνωση τῆς θέσης μας, τῆς σχέσης μας μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα ὄντα καὶ ἄλλα ρομπότ, μεσολαβοῦν στὴ ροὴ πληροφοριῶν γύρω μας» εἶπε. Ὅσο περνάει ὁ καιρός, τόσο λιγότερο χρησιμοποιοῦμε αὐτὲς τὶς συσκευὲς σύμφωνα μὲ τὸν ἀρχικό τους σχεδιασμό. Μία πρόσφατη ρευνα π τν O2, μία βρετανικὴ ταιρεία τηλεφωνίας, δειξε τι πραγματοποίηση κλήσεων εναι πέμπτη πι δημοφιλς δραστηριότητα, γι τ smartphones. Πι δημοφιλες χρήσεις εναι περιήγηση στ Web,  εσοδος στ κοινωνικ δίκτυα, τὰ λεκτρονικ παιχνίδια καὶ ἠ ἀκρόαση μουσικς. Τ smartphones χουν ναλάβει πάνω τους τς λειτουργίες ποὺ καναν γιὰ μς ο φορητοὶ πολογιστές, ο φωτογραφικς μηχανές, ο πιστωτικς κάρτες κα τ ρολόγια.
.             Ἂν θέλετε νὰ ἀποφύγετε κάποια ἐπιτήρηση, ἡ καλύτερη ἐπιλογὴ εἶναι νὰ χρησιμοποιήσετε τὰ καρτο-κινητὰ τηλέφωνα ποὺ δὲν ἀπαιτοῦν ταυτοποίηση. (σημείωση: αὐτὸ γιὰ τὴν Ἀμερική, στὴν Ἑλλάδα δὲν ἰσχύει). Τὰ τηλέφωνα αὐτὰ μεταδίδουν πληροφορίες γιὰ τὴ θέση σας στὴν ἑταιρεία κινητῆς καὶ καταγράφει τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ καλεῖτε, ἀλλὰ δὲν εἶναι συνδεδεμένα μὲ τὸ ὄνομά σας. Καταστρέψτε τὸ τηλέφωνο ἢ ἁπλὰ ρίξτε τὸ σὲ ἕνα κάδο ἀπορριμμάτων, καὶ τὰ δεδομένα του δὲν μποροῦν νὰ συνδεθοῦν μὲ ἐσᾶς. Αὐτὰ τὰ κινητὰ τηλέφωνα, εἶναι ποὺ συνδέουν τοὺς ἀκτιβιστὲς τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, τοὺς διαφωνοῦντες τῆς Βιρμανίας καθὼς καὶ τοὺς ἐμπόρους τῆς κοκαΐνης. (σημείωση: δὲν εἶναι κατανοητὸ)
.             Τὰ καρτο-κινητὰ τελικὰ ὅμως εἶναι μπελάς. Τί μποροῦμε ὅλοι ἐμεῖς νὰ κάνουμε; Ἀφήνοντας τὸ smartphone σας στὸ σπίτι θὰ βοηθοῦσε, ἀλλὰ τότε τί νόημα ἔχει νὰ τὸ ἀγοράσετε; Κλείνοντας τὴν μπαταρία, ὅταν δὲν τὸ χρησιμοποιεῖτε, θὰ βοηθοῦσε ἐπίσης, ἐπειδὴ θὰ σταματήσουμε νὰ «ἐκπέμπει» τὴ θέση σας στὴν ἑταιρεία κινητῆς, ἀλλὰ ποιός τὸ κάνει αὐτό; Κλείνοντας τὴν μπαταρία δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι σταματᾶ νὰ λειτουργεῖ – τὸ κακόβουλο λογισμικὸ μπορεῖ νὰ τὸ κρατήσει ἀναμμένο χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιεῖτε. Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ εἴμαστε σίγουροι εἶναι νὰ βγάλουμε τὴ μπαταρία. Γιὰ μαντέψτε ὅμως: Ἐὰν ἔχετε ἕνα iPhone, θὰ χρειαστεῖτε ἕνα μικρὸ κατσαβίδι γιὰ νὰ ἀφαιρέσετε τὸ πίσω κάλυμμα. Καὶ ἐὰν τὸ κάνετε θὰ ἀκυρώσετε τὴν ἐγγύησή σας.
.             Ὁ Matt Blaze, ἕνας καθηγητὴς τῆς ἐπιστήμης τῶν ὑπολογιστῶν καὶ τῆς πληροφορικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πενσυλβάνια, ἔχει γράψει ἐκτενῶς γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ καὶ πιστεύει ὅτι βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μὲ δύο ἐπιλογές: «Δὲν ἔχετε κινητὸ τηλέφωνο ἢ ἁπλὰ ἀποδέχεστε ὅτι ζεῖτε στὸ Πανοπτικό».
.             Ὑπάρχει καὶ μία ἀκόμη ἐπιλογή. Οἱ ἄνθρωποι θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποκαλοῦν τὰ τηλέφωνα ὡς «συσκευὲς ἐντοπισμοῦ». Εἶναι ἕνας οὐδέτερος ὅρος, διότι καλύπτει τὶς θετικὲς δραστηριότητες – ὀργάνωση ραντεβού, τραπεζικὲς καταθέσεις, φίλους – καὶ προβληματικές, ὅπως ἡ κυβέρνηση καὶ οἱ διαφημιστὲς ποὺ μᾶς παρακολουθοῦν.
.             Μποροῦμε νὰ ἀγαπᾶμε ἢ νὰ μισοῦμε αὐτὲς τὶς συσκευὲς – ἢ νὰ ἀγαπᾶμε καὶ νὰ τὶς μισοῦμε ταυτόχρονα – ἀλλὰ θὰ ἦταν λογικὸ νὰ τὶς ἀποκαλοῦμε αὐτὸ ποὺ εἶναι γιὰ νὰ καταλαβαίνουμε πλήρως τί κάνουν.

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr

, , ,

Σχολιάστε