Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἑλλὰς

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει!

τοῦ ᾽Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                    Φωνὲς ἀπογνώσεως! Καὶ ποιός ἀκούει; Φεύγει ἡ γῆ κάτω ἀπό τά πόδια μας καὶ μεῖς πανηγυρίζουμε! Δολοφονοῦμε τὴν Ἑλλάδα, καὶ οἱ Ἕλληνες πού ἀπέμειναν, τρελλὰ διασκεδάζουν. Τὸ ἑλληνικὸ αἷμα χύνεται ποτάμι (ἐκτρώσεις), καὶ πολλοὶ ἀρχιερεῖς χοροστατοῦν σὲ ἐπιδεικτικὲς πολυαρχιερατικὲς «φιέστες».

  • Νοήσατε περὶ τίνος πρόκειται; Γιὰ τὸ δημογραφικό, τὸ τραγικώτερο τῶν θεμάτων. Καὶ τὸ δημογραφικὸ ὀφείλεται στὴν ὑπογεννητικότητα. Καὶ ἡ ὑπογεννητικότητα ὀφείλεται στὴν ἀπιστία.

  • Ἄς λιτανεύουμε κάθε μέρα εἰκόνες! Ἄς περιφέρουμε πανηγυρικὰ ἅγια λείψανα! Τίποτε δὲν μεταθέτει τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴν ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας καὶ τὶς ἐκτρώσεις. Ἐλάχιστοι τηροῦν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐκλεκτοί, ἀλλὰ «λήμμα», λείψανα ἑνός ἁγίου παρελθόντος…

  • Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει. Τὸ φωνάζουν ἀρκετοί. Μά δὲν εἰσακούονται. Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει! Τὸ φώναξε πρόσφατα καὶ ἕνας Ἕλληνας εὐρωβουλευτὴς (ἀνεξάρτητος), ὁ καθηγητὴς κ. Κωνστ. Χρυσόγονος. Σὲ συνέντευξί του ἐπεσήμανε: «Κατατριβόμαστε μὲ ἀσήμαντα θέματα (οἱ πολιτικοί), ἐνῶ εἶναι ἀναπόφευκτο, σὲ σαράντα χρόνια ἀπό τώρα, ἂν παραμείνουν στοὺς ἴδιους ρυθμοὺς οἱ ἐξελίξεις στὸ δημογραφικὸ καὶ στὴ μετανάστευσι τῶν ντόπιων, νὰ μὴν ὑπάρχει οὔτε ἴχνος Ἑλλήνων μέσα στὰ σημερινὰ ὅρια τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους»!

  • Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει, ψυχορραγεῖ μέσ’ στὴν εὐμάρεια. Θάβεται στὸ λάκκο τῆς ὀλιγοπιστίας καὶ τῆς ἀπιστίας. Ἐξαφανίζεται τὸ ἱστορικό της μέλλον. Καὶ τὸ ρόλο τοῦ νεκροθάφτη τὸν παίζουν πολιτικοὶ καὶ ἐκκλησιαστικοὶ λειτουργοί!

  • Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει. Ἔζησε στὰ χρόνια της δουλείας, γιατί οἱ Ἕλληνες γεννοῦσαν παιδιά. Ἔζησε σὲ χρόνια φτώχειας καὶ ἐχθρικῆς κατοχῆς, γιατί οἱ Ἕλληνες πίστευαν στὸ σύνθημα: «Ἔχει ὁ Θεός!», καὶ ἄφηναν τὸν ἑαυτό τους στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Καὶ τώρα πεθαίνει… Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει. Δὲν θέλουμε χρυσὰ κανδήλια. Δὲν θέλουμε χρυσὲς εἰκόνες. Δὲν θέλουμε χρυσὰ σκεύη. Δὲν θέλουμε ἄλλους πανηγυρισμούς. Δὲν θέλουμε ἄλλες χρυσοποίκιλτες θρησκευτικὲς γιορτές. Θέλουμε ἅγιες οἰκογένειες, μὲ ἀγάπη στὰ παιδιὰ καὶ μὲ σωστὴ ἀγωγή.

  • Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει. Πρὶν ἀπο 80 περίπου χρόνια σχεδόν ὅλοι ἦσαν ὑπερπολύτεκνοι στὸν τόπο μας (ἐκτὸς ἀπό τα ἄτεκνα ζευγάρια). Εἶχαν οἱ Ἕλληνες τουλάχιστον τὴ φυσικὴ ἠθική! Τώρα; Μὲ τόση θρησκευτικὴ «κουλτούρα», οἱ Ἕλληνες εἶπαν στὸν Θεό: «Ὄχι! Δὲν θὰ γίνεται τὸ δικὸ Σου! Τὸ δικό μας θέλημα θὰ γίνεται!».

  • Προτοῦ χτυπήση ἡ τελευταία πένθιμη καμπάνα γιὰ τὸ νεκροθάψιμο τῆς Ἑλλάδας, ἄς κτυπήσουμε συναγερμὸ μετανοίας. «Ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ ἡ Νινευΐ καταστραφήσεται»! Κήρυγμα Ἰωνᾶ χρειάζεται, γιὰ νὰ μὴ καταστραφοῦμε.

  • Ἂν μετανοήσουμε οἱ Ἕλληνες, ἂν ἀφήσουμε τὴν ψεύτικη θρησκευτικότητα καὶ θελήσουμε νὰ σηκώσουμε ὁ καθένας τὸ σταυρὸ τοῦ καθήκοντος, τῆς πίστεως καὶ τῆς θυσίας, τότε τὸ θαῦμα θὰ γίνη. Τότε ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ πεθάνη. Ἡ Ἑλλάδα τότε θὰ ζήση. Καὶ πρέπει νὰ ζήση ἕνας τόπος τόσων ἡρώων καὶ ἁγίων.

, ,

Σχολιάστε

ΚΙ ΟΜΩΣ Η ΕΛΛΑΣ ΑΚΟΜΗ ΣΥΓΚΙΝΕΙ

Κι ὅμως ἡ Ἑλλάδα ἀκόμη συγκινεῖ...

 .    Τὸ ἄρθρο στοὺς NEW YORK TIMES, ὁ καθηγητής τοῦ Κολούμπια Μὰρκ Μαζάουερ τὸ ἔγραψε τὴν ἑπομένη τῆς ψηφίσεως τοῦ Μεσοπροθέσμου ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή. Διαβάστε το προσεκτικὰ. Εἶναι συγκλονιστικὸ καὶ τέτοιες φωνὲς τὶς ἔχει ἀνάγκη ἡ δοκιμαζομένη αὐτὴ τὴν περίοδο χώρα.

.      «Χθές, ὅλος ὁ κόσμος παρακολουθοῦσε τὴν Ἑλλάδα καθὼς τὸ κοινοβούλιό της ψήφισε ἕνα διχαστικὸ πακέτο μέτρων λιτότητας, τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει κρίσιμες ἐπιπτώσεις στὸ παγκόσμιο οἰκονομικὸ σύστημα. Ἴσως προκαλεῖ ἔκπληξη πού… αὐτὴ ἡ μικρὴ ἄκρη τῆς χερσονήσου τῶν Βαλκανίων συγκεντρώνει τόση προσοχή. Σκεφτόμαστε συνήθως τὴν Ἑλλάδα ὡς τὴν πατρίδα τοῦ Πλάτωνα καὶ τοῦ Περικλῆ, μὲ τὴν πραγματική της σημασία νὰ βρίσκεται βαθιὰ στὴν ἀρχαιότητα.
.      Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ γιὰ νὰ κατανοήσεις τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης χρειάζεται νὰ στραφεῖς μακριὰ ἀπὸ τὶς μεγάλες δυνάμεις στὸ κέντρο τῆς ἠπείρου καὶ νὰ κοιτάξεις προσεκτικὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Ἀθήνα. Τὰ τελευταῖα 200 χρόνια ἡ Ἑλλάδα ἦταν στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ἐξελίξεως τῆς Εὐρώπης. Στὴν δεκαετία τοῦ 1820, στὴν διάρκεια τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἕνα πρώιμο σύμβολο δραπετεύσεως ἀπό…τὴν φυλακὴ τῆς αὐτοκρατορίας.
.      Γιὰ τοὺς φιλέλληνες, ἡ παλιγγενεσία της ἀποτελοῦσε τὸν πιὸ εὐγενῆ ἀγώνα. “Στὸ μεγάλο πρωινό του κόσμου”, ἔγραψε ὁ Σέλεϊ στὸ ποιημά του “Ἑλλάς”, “τὸ μεγαλεῖο τῆς Ἐλευθερίας τινάχθηκε καὶ ἔλαμψε! ”
.      Ἡ νίκη θὰ σήμαινε τὸν θρίαμβο τῆς ἐλευθερίας ὄχι μόνο ἐπὶ τῶν Τούρκων ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ὅλων τῶν δυναστῶν ποὺ κρατοῦσαν ὑπόδουλους τόσο πολλοὺς εὐρωπαίους. Γερμανοί, Ἰταλοί, Πολωνοὶ καὶ Ἀμερικανοὶ ἔτρεξαν νὰ πολεμήσουν ὑπὸ τὴν γαλανόλευκη σημαία τῆς Ἑλλάδας γιὰ χάρη τῆς δημοκρατίας. Καὶ μέσα σὲ μία δεκαετία, ἡ χώρα κέρδισε τὴν ἐλευθερία της.
.      Στὴν διάρκεια τοῦ 20ου αἰώνα ὁ ριζοσπαστικὸς νέος συνδυασμὸς τῆς συνταγματικῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ ἐθνικισμοῦ ποὺ ἐνσάρκωσε ἡ Ἑλλάδα ἐξαπλώθηκε στὴν ἤπειρο καὶ κορυφώθηκε στὴν “εἰρήνη ποὺ τερμάτισε κάθε εἰρήνη” στὸ τέλος τοῦ Α´ Παγκοσμίου Πολέμου, ὅταν τρεῖς αὐτοκρατορίες, ἡ ὀθωμανική, ἐκείνη τῶν Ἀψβούργων καὶ ἡ ρωσική, κατέρρευσαν καὶ ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ ἔθνη-κράτη. Μετὰ τὸν Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἡ Ἑλλάδα ἄνοιξε καὶ πάλι τὸν δρόμο γιὰ τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης. Μόνο ποὺ τώρα ἦταν ἡ σκοτεινὴ πλευρὰ τῆς δημοκρατίας ποὺ βγῆκε στὸ προσκήνιο.
.      Σε ἕναν κόσμο ἐθνικῶν κρατῶν, ἐθνοτικὲς μειονότητες ὅπως ὁ μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας καὶ οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἦταν μία συνταγὴ γιὰ διεθνῆ ἀστάθεια. Στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1920, Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι ἡγέτες ἀποφάσισαν νὰ ἀνταλλάξουν τοὺς μειονοτικοὺς πληθυσμούς τους, ἐκτοπίζοντας περὶ τὰ δύο ἑκατομμύρια χριστιανοὺς καὶ μουσουλμάνους πρὸς χάριν τῆς ἐθνικῆς ὁμοιογένειας.
.      Ἡ ἑλληνο – τουρκικὴ ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ἦταν ἡ μεγαλύτερη ὀργανωμένη μετακίνηση προσφύγων στὴν ἱστορία μέχρι τότε καὶ μοντέλο ποὺ οἱ ναζιστὲς καὶ ἄλλοι θὰ τὸ ἐπικαλοῦνταν ἀργότερα, γιὰ νὰ ἐκτοπίσουν ἀνθρώπους στὴν ἀνατολικὴ Εὐρώπη, τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Ἰνδία. Εἶναι εἰρωνικό, λοιπόν, ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἐπίσης στὴν πρωτοπορία τῆς ἀντιστάσεως στοὺς ναζιστές. Τν χειμώνα το 1940-41, ταν πρώτη χώρα πο ντεπιτέθηκε ποτελεσματικ κατ τν δυνάμεων το ξονα, ταπεινώνοντας τν Μουσολίνι στν λληνο – ταλικ πόλεμο ν πόλοιπη Ερώπη πευφημοσε τν λλάδα.
.      Καὶ πολλοὶ χειροκρότησαν πάλι λίγους μῆνες ἀργότερα, ὅταν ἕνας νεαρὸς ἀριστερὸς ἀντιστασιακὸς ὀνόματι Μανώλης Γλέζος σκαρφάλωσε στὴν Ἀκρόπολη ἕνα βράδυ μὲ ἕναν φίλο καὶ κατέβασαν τὴν σημαία μὲ τὴν σβάστικα ποὺ οἱ Γερμανοὶ εἶχαν πρόσφατα ὑψώσει. Σχεδὸν 70 χρόνια ἀργότερα, ἡ ἑλληνικὴ ἀστυνομία θὰ ἔριχνε δακρυγόνα στὸν κ. Γλέζο ὁ ὁποῖος διαδήλωνε κατὰ τοῦ προγράμματος λιτότητας. Ἀλλὰ στὸ τέλος, ἡ Ἑλλάδα ὑπέκυψε στὴν γερμανικὴ κατοχή.
.      Ἡ κυριαρχία τῶν ναζιστῶν ἔφερε μαζί της τὴν πολιτικὴ κατάρρευση, τὴν μεγάλη πείνα, καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, τὴν βύθιση τῆς χώρας σὲ ἕνα ἐμφύλιο πόλεμο ἀνάμεσα στὶς κομμουνιστικὲς καὶ τὶς ἀντικομμουνιστικὲς δυνάμεις. Μόλις λίγα χρόνια μετὰ τὴν ἥττα τοῦ Χίτλερ, ἡ Ἑλλάδα βρέθηκε ξανὰ στὸ ἐπίκεντρο τῆς ἱστορίας, ὡς μέτωπο τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. Τὸ 1947, ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν χρησιμοποίησε τὸν κλιμακούμενο ἐμφύλιο στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ πείσει τὸ Κογκρέσο νὰ στηρίξει τὸ Δόγμα Τρούμαν καὶ τὴν εἰρηνικὴ δέσμευση ἀμερικανικῶν πόρων γιὰ τὸν ἀγώνα κατὰ τοῦ Κομμουνισμοῦ καὶ τὴν ἀνοικοδόμηση τῆς Εὐρώπης.
.      Ἀνυψωμένη ξαφνικὰ σὲ ἕνα διατλαντικὸ ἀγώνα, ἡ Ἑλλάδα συμβόλιζε τώρα μιὰ πολὺ διαφορετικὴ Εὐρώπη – μιὰ Εὐρώπη ποὺ εἶχε αὐτοκαταστραφεῖ, καὶ ποὺ ὁ μόνος δρόμος ἐξόδου ἀπὸ τὴν ἀνέχεια τῶν μέσων τῆς δεκαετίας τοῦ 1940 ἦταν ὡς μικρότερος ἑταῖρος τῆς Οὐάσινγκτον. Καθὼς τὰ δολάρια ἄρχισαν νὰ ρέουν, Ἀμερικανοὶ σύμβουλοι ἔλεγαν στοὺς Ἕλληνες πολιτικοὺς τί νὰ κάνουν καὶ ἀμερικανικὲς βόμβες ναπὰλμ ἔκαιγαν τὰ ἑλληνικὰ βουνὰ καθὼς οἱ κομμουνιστὲς ἀντάρτες τρέπονταν σὲ φυγή.
.      Ἡ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἕνωση τῆς Εὐρώπης ὑποτίθεται ὅτι θὰ ἔβαζε τέλος στὶς ἀδυναμίες καὶ τὴν ἐξάρτηση τῆς διχοτομημένης ἠπείρου. Κα δ λλάδα γινε σύμβολο μίας νέας φάσεως στν ερωπαϊκ στορία. Ἡ πτώση τῆς στρατιωτικῆς δικτατορίας τὸ 1974 δὲν ἔφερε στὴν χώρα μόνο τὴν πλήρη ἔνταξη σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ γινόταν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Προανήγγειλε ἐπίσης (μαζὶ μὲ τὴν μετάβαση τῆς Ἱσπανίας καὶ τῆς Πορτογαλίας στὴν δημοκρατία τὴν ἴδια ἐποχὴ) τὸ παγκόσμιο κύμα ἐκδημοκρατισμοῦ τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 καὶ τοῦ ’90, πρῶτα στὴν Νότια Ἀμερικὴ καὶ τὴν Νοτιοανατολικὴ Ἀσία καὶ μετὰ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη.
.      Και ἔδωσε στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὴν ὄρεξη γιὰ διεύρυνση καὶ τὴν φιλοδοξία νὰ ἐξελιχθεῖ ἀπὸ ἕνα μικρὸ κλὰμπ πλούσιων δυτικοευρωπαϊκῶν κρατῶν σὲ φωνὴ γιὰ ὁλόκληρη τὴν προσφάτως ἐκδημοκρατισμένη ἤπειρο, ἡ ὁποία ἐξαπλώθηκε κατὰ πολὺ στὸ νότο καὶ τὴν ἀνατολή. Καὶ τώρα, σήμερα, ἀφ᾽ ὅτου ἔσβησε ἡ εὐφορία τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 καὶ μία νέα ταπεινοφροσύνη χαρακτηρίζει τοὺς Εὐρωπαίους, ὁ κλῆρος πέφτει καὶ πάλι στὴν Ἑλλάδα ὡς χώρας ἡ ὁποία θὰ προκαλέσει τοὺς μανδαρίνους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ θὰ θέσει τὸ ἐρώτημα: “ποιό θὰ εἶναι τὸ μέλλον τῆς ἠπείρου;”.
.      Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ὑποτίθεται ὅτι θὰ ἕνωνε μία κατακερματισμένη Εὐρώπη, ὅτι θὰ ἐνίσχυε τὶς δημοκρατικές της δυνατότητες καὶ ὅτι θὰ μεταμόρφωνε τὴν ἤπειρο σὲ μία ἀνταγωνιστικὴ δύναμη στὴν παγκόσμια σκηνή. Εἶναι ἴσως ταιριαστὸ ποὺ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα καὶ πιὸ δημοκρατικὰ ἔθνη – κράτη τῆς Εὐρώπης βρίσκεται στὴν καινούργια ἐμπροσθοφυλακή, ὅσων θέτουν ἐν ἀμφιβόλῳ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιτεύγματα. Γιατί εἴμαστε ὅλοι μικρὲς δυνάμεις τώρα, καὶ γι λλη μία φορ λλάδα πολεμάει στν πρώτη γραμμ το γώνα γι τ μέλλον.

 ΠΗΓΗ: ΟnΑlert.gr

,

Σχολιάστε

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ 2010: «ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΦΤΑΙΝΕ»

Τὸ 2010 ἀποχαιρετᾶ τοὺς Νεοέλληνες…
Ἡ Ἑλλάδα τοῦ 2011 δὲν θέλει τὴν Ἐκκλησία, θέλει τὴν “χρεωκοπία”!
Νοσταλγοὶ τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα ξεσποῦν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἱεραρχῶν !

H Ἑλλάδα ἐγκαταλείπει τὸ 2010 βιώνοντας  μία μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση, ἀλλὰ καὶ μία προσπάθεια περιθωροποίησης τῆς Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας ἀντιμετωπίζονται ὡς “λεπροί”  καὶ ὡς “περιθωριακοὶ” ἀπὸ ἐκπροσώπους δημοτικῶν καὶ περιφερειακῶν ἀρχῶν καὶ ζητεῖται ἡ ἀπομάκρυνσή τους ἀπὸ κάθε δημόσια ἐκδήλωση. Οἱ ρατσιστικὲς καὶ φασιστικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τῶν ἐκπροσώπων της καὶ γενικὰ κάθε ἐκκλησιαστικῆς  παρουσίας ἢ ἐκδήλωσης σὲ δημόσιο χῶρο ἔχουν λάβει πρωτοφανεῖς διαστάσεις,  …  γιατί αὐτὴ ἡ θλιβερὴ μειοψηφία πολιτικῶν, δημοσιογράφων, καθηγητῶν Πανεπιστημίου καὶ λοιπῶν ἔχει καταλάβει τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καὶ ἐπηρεάζει ἕνα μέρος τῆς κοινῆς γνώμης ( ἐνῶ ἕνα ἄλλο μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ ΑΠΕΧΕΙ ἢ ἐπιλέγει λευκὸ-ἄκυρο καὶ ἀφήνει αὐτὲς τὶς μειοψηφίες ἀνεξέλεγκτες ) . Καθημερινὰ βλέπουμε  ἰνστρούχτορες τῆς Νέας Ἐποχῆς ( φανεροὺς ἢ κεκαλυμμένους, ἀφιλοκερδῶς ἢ ἀφειδῶς χρηματοδοτούμενους ἀπὸ παραθρησκευτικὲς σέκτες, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδας ) νὰ ὑβρίζουν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, νὰ ἀποπατοῦν κατὰ Ἱεραρχῶν, ἱερέων καὶ ἁπλῶν πιστῶν.
ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ, πόλεμο κατὰ τῆς Ἐκκλησίας πρωτοφανῆ καὶ ἀνελέητο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση,  καὶ ὑπάρχει ἀνάγκη  πνευματικῆς ἀφύπνισης, προσευχῆς. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βρίσκεται ( ἀτύπως ἀκόμα) μπροστὰ σὲ ἕνα ΑΘΕΪΣΤΙΚΟ ΔΙΩΓΜΟ (συνεπικουρούμενο ἀπὸ διάφορες ἄλλες  παραθρησκευτικὲς (νεοπαγανισμός, σαϊεντολογία κλπ ) καὶ παραχριστιανικές  ὁμάδες ποὺ ἔχουν σὰν στόχο νὰ ὑποτάξουν θρησκευτικὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα), ὁ ὁποῖος θὰ λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, ἀφοῦ ἔχουν τοποθετηθεῖ οἱ “κατάλληλοι” σὲ ὑψηλὰ ἀξιώματα (ὑπουργεῖα, περιφέρειες, κεντρικοὺς δήμους κλπ ).
Οἱ ἐπιθέσεις αὐτὲς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν σαφῶς καὶ στόχο ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΟ. Τὴν ὥρα ποὺ ἑκατοντάδες ἄνθρωποι αὐτοκτονοῦν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τὴν ὥρα ποὺ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι εἶναι ἄνεργοι, εἶναι στὰ ὅρια τῆς φτώχειας καὶ τῆς ἐξαθλίωσης, τὴν ὥρα ποὺ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι μὲ τὸ ζόρι τὰ βγάζουν πέρα κάθε μήνα, ἡ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ τῆς Ἐκκλησίας ἐκ μέρους ἐκείνων ποὺ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ( ἐδῶ καὶ 30 χρόνια ) τὴν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ( πολιτικοί, μεγαλοεκδότες, μεγαλοδημοσιογράφοι, Πανεπιστημιακοὶ , κρατικοδίαιτοι καὶ πρόεδροι ψευτοανεξάρτητων σωματείων “προστασίας ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων” καὶ ἄλλοι ποὺ ἀνέβηκαν ψηλὰ μὲ “γνωριμίες” σὲ “τοῦνελ” καὶ “λέσχες” ) εἶναι ἀναγκαία καὶ ἱκανὴ συνθήκη γιὰ νὰ μὴν λογοδοτήσουν γιὰ τὶς εὐθύνες τους στὸ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ.
Ἔτσι, μὲ συνεχῆ πλύση ἐγκεφάλου πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαό, τὸν ὁποῖο “ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΑΝ” μέσῳ τῆς ριαλιτικῆς τηλεόρασης, τοῦ Life Style παλαιότερων καὶ νεόκοπων μεγαλοεκδοτῶν ( ἀκόμα καὶ νεανικῶν ἑβδομαδιαίων ἐφημερίδων ποὺ γίνονται κέντρο ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗΣ καὶ ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ, ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ, νεοφασιστικῆς   προπαγάνδας κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ συγκεκριμένων Ἱεραρχῶν)  καὶ μεγαλοκαναλαρχῶν, τῆς οἰκονομικῆς  “εὐμάρειας” μὲ στόχο τὴ συνεχῆ ὑπερκατανάλωση καὶ ὑπερδιασκέδαση μὲ χρήση ” οὐσιῶν ” καὶ “οἰνοπνευμάτων” , στόχευαν καὶ στοχεύουν νὰ τὸν ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Θεό, τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ νὰ ἀποκόψουν τὴ νέα γενιὰ ἀπὸ τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ, τὴ ΖΩΗ, τὸ ΦΩΣ, τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του.
Ἀχόρταγοι, ὅμως, ὅπως ἦταν καὶ εἶναι, ἔφαγαν τὶς ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ τῆς ΕΕ, κατέκλεψαν τὶς οἰκονομίες, τὶς ἀποταμιεύσεις, τὰ λεφτὰ τῶν ταμείων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ μέσῳ τοῦ Χρηματιστηρίου, τῶν δημοσίων ἔργων , τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, τῆς ΖΗΜΕΝΣ , μέσῳ τοξικῶν ὁμολόγων καὶ μυρίων ἄλλων τρόπων, ρίχνοντας τώρα τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάρρευση στοὺς ἁπλοὺς πολίτες. “Βάπτισαν” ὡς “σκάνδαλο” τὸ θέμα τῆς μονῆς Βατοπαιδίου, γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίσουν, γιὰ θέσεις καὶ καρέκλες, μόνο ποὺ τώρα οἱ καρέκλες ἔγιναν ” ἠλεκτρικές” …
Εναι τόσο φιονισμένοι κα πορωμένοι, μ ντιχριστιανικ κα ντιεκκλησιαστικ φανατισμό, πο δν βλέπουν τί κανε Στάλιν, ταν Ρωσία βρέθηκε μπροστ στ μεγάλο κίνδυνο το Β´ παγκοσμίου πολέμου π τν πίθεση το ναζισμο. Τὸ ἀφιερώνουμε στοὺς σημερινοὺς ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΕΣ ΑΘΕΪΣΤΕΣ καὶ ἐχθροὺς τῆς  Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἐκ τῶν ἐγκριτοτέρων ἱστορικῶν τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Richard Overy : «οἱ λέξεις “πατρίδα” καὶ “πάτριο ἔδαφος” ἐμφανίστηκαν πάλι. Ἡ “Διεθνής”, ὁ ὕμνος τοῦ διεθνοῦς σοσιαλιστικοῦ κινήματος, ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ καινούργιο ἐθνικὸ ὕμνο…«Ἡ ἐπιστράτευση τῆς παράδοσης δὲν σταμάτησε στοὺς ἥρωες τοῦ παρελθόντος. Στὴ διάρκεια τοῦ 1942, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀδιάκοπα διωκόμενη ἀπὸ ἕνα ἀθεϊστικὸ καθεστώς, ξαφνικὰ ἀποκαταστάθηκε. Ἐπὶ χρόνια οἱ Ρῶσοι Χριστιανοὶ ἀναγκάζονταν σὲ ἕναν ὑπόγειο βίο, ὅπως οἱ Χριστιανοὶ τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Οἱ ἐκκλησίες καὶ τὰ μοναστήρια ἔκλεισαν καὶ οἱ κοινότητές τους διασκορπίστηκαν. Πρὶν τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση ὑπῆρχαν 50.000 ἱερεῖς καὶ 163 Ἐπίσκοποι στὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία. Τὸ 1941 ὑπῆρχαν μόνο περὶ τοὺς 100 (φανεροὺς) ἱερεῖς καὶ 7 ἐπισκόπους. Ὁ βίος τους παρακολουθεῖτο στενὰ ἀπὸ τὸ καθεστώς. Χιλιάδες ἐνεργοὶ Χριστιανοὶ λάμβαναν (Θεία)  Κοινωνία μυστικά, ἀλλὰ τὰ ρίσκα ποὺ ἔπαιρναν ἦταν τεράστια. Μὲ τὸ ξέσπασμα τοῦ πολέμου ἡ στάση τοῦ καθεστῶτος ἄρχισε νὰ ἀλλάζει. Ὁ Μητροπολίτης Σέργιος, κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, ἔκανε ἔκκληση στοὺς πιστοὺς ἀνήμερα τῆς γερμανικῆς εἰσβολῆς, ὥστε νὰ κάνουν τὰ πάντα γιὰ τὴν τελικὴ νίκη… “
Διαβάζουμε γιὰ τὸν Ἅγιο Λουκᾶ, Ἐπίσκοπο Συμφερούπολης καὶ Κριμαίας : “Τὴν Ἄνοιξη τοῦ 1942 ἀλλάζει ἡ στάση τῆς πολιτείας ἀπέναντι στὸν ἴδιο, ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία. Σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια τῆς Ρωσίας ἀνοίγουν ἐκκλησίες καὶ ὁ λαὸς βρίσκει καταφύγιο στοὺς ναοὺς ἀπὸ τὴν παραφροσύνη τοῦ πολέμου. Γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ ὑπάρχουσες ἀνάγκες ὁ ἐπίσκοπος Λουκᾶς προάγεται σὲ ἀρχιεπίσκοπο Κρασνογιάρσκ. Οἱ Γερμανοὶ ὑποχωροῦν καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος μεταφέρεται δυτικότερα, στὸ Ταμπώφ. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ 150 στρατιωτικὰ νοσοκομεῖα. Ἡ Ἐκκλησία γιὰ νὰ τὸν διευκολύνει τὸν μεταθέτει στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ταμπὼφ καὶ Μιτσούρινσκ.“
Ἑλληνικὲ λαέ, ξέρεις τώρα τὴν ἀλήθεια !

Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν ἀνεργία !  Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς περικοπὲς στοὺς μισθούς, στὰ δῶρα Χριστουγέννων, στὰ ἐπιδόματα καὶ γιὰ ὅλα τὰ οἰκονομικὰ μέτρα, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν τὸ 2011!  Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν ἀκρίβεια  (τέλη κυκλοφορίας, ΦΠΑ, φόρους στὰ ἀκίνητα, λογαριασμούς, πετρέλαιο θέρμανσης, παντοῦ )! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴ δημόσια ἐκπαίδευση καὶ τὰ ἑκατομμύρια ποὺ ξοδεύεις στὴν παραπαιδεία ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὰ ἑκατομμύρια ποὺ ξοδεύεις στὴν ἰδιωτικὴ ὑγεία ἢ γιὰ τὰ ράντζα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὰ τροχαῖα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὰ ἑκατοντάδες παιδιὰ ποὺ πεθαίνουν ἀπὸ ναρκωτικὰ ἢ ἀλκοολισμὸ ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τοὺς καρκίνους καὶ τὸ AIDS  ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν χρεωκοπία τῶν ταμείων καὶ τὴν ἔλλειψη χρημάτων γιὰ τὰ φάρμακα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὸ κυκλοφοριακὸ ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα τὸ κόσμου καὶ τὰ διαζύγια ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴ γραφειοκρατία καὶ τὸν χουλιγκανισμὸ καὶ τὴν κάθε εἴδους βία ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος, τὴ ρύπανση τῆς ἀτμόσφαιρας (γῆ, ἀέρας, θάλασσα )! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὰ νοθευμένα φαγητὰ καὶ τὰ μεταλλαγμένα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὰ 32 τρισεκατομμύρια δολλάρια (σὲ εὐρὼ 😉 ποὺ χάθηκαν στὰ χρηματιστήρια ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς χρεωκοπίες τραπεζικῶν, στεγαστικῶν, ἀσφαλιστικῶν ἱδρυμάτων, ἀκόμα καὶ χωρῶν !  Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς ὑπόγειες πυρηνικὲς δοκιμὲς (ποὺ προκάλεσαν τὸ τσουνάμι στὴν Ἰνδονησία ; ) ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τοὺς 2 Παγκοσμίους πολέμους καὶ τὶς ἀτομικὲς βόμβες ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς αὐτοκτονίες ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν ἔκρηξη στὸ Τσέρνομπιλ καὶ τὴν ἐκροὴ ραδιενέργειας ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς κακοκατασκευὲς στὰ δημόσια ἔργα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴ χρεωκοπία δημοσίων ὀργανισμῶν ( Ὀλυμπιακή, ΔΕΗ κλπ ) ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τοὺς πολέμους, ἀφοῦ ἐλέγχουν ὅλες τὶς μεγάλες πολυεθνικὲς ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς ἀδικίες ποὺ γίνονται ἀπὸ τοὺς ἐργοδότες ἢ τὶς ἀδικίες εἰς βάρος τῆς ὁμάδας σου ἀπὸ παράγοντες καὶ διαιτητές ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν πείνα καὶ τὶς ἀσθένειες τοῦ τρίτου κόσμου ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν Τουρκοκρατία ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν Φραγκοκρατία ! Οἱ παπάδες φταῖνε ποὺ τὰ ἐθνικά μας θέματα εἶναι σὲ τέλμα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὴν κατάσταση στὶς φυλακὲς ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς ληστεῖες καὶ τὰ ἐγκλήματα ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ τὶς 300.000 ἀμβλώσεις ! Οἱ παπάδες φταῖνε γιὰ ὅλα ! Καὶ οἱ μοναχοὶ ! Καὶ ἡ Ἐκκλησία !

(…)

ΠΗΓΗ: (http://ierapostoli.wordpress.com/2008/11/23/erga_theos/)

 

, , , ,

Σχολιάστε