Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἐπικοινωνιακὰ τεχνάσματα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΑΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΠΑΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2085, 15.03.2014

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μὲ τὸ στρατήγημα τῆς ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ τῶν ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ποὺ εἶναι ἐπιβεβλημένες, δὲν μποροῦμε δηλ. νὰ «μαχαιρωνόμαστε» μὲ τοὺς συνανθρώπους μας) οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ διεμβολίζουν ἀργὰ καὶ μεθοδικὰ τὴν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ. Ἔτσι χτίζουν ἕνα ἐπικοινωνιακὸ πλεονέκτημα, ὥστε νὰ στριμώχνουν ἐπικοινωνιακὰ τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἐν πολλοῖς τὸ πετυχαίνουν, γιατὶ ἡ «ἐπικοινωνία» σήμερα ἔχει ἀπορροφήσει τὰ πάντα. 

.            Μὲ ἐπίθεση κατὰ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου συνόδευσε τὴν ἐπίσκεψή του στὸ νησὶ γιὰ τὸν ἑορτασµὸ τοῦ «ἁγίου τῶν Καθολικῶν Βαλεντίνου» στὸν παπικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς πόλεως Χίου ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» Αἰγαίου τῶν Παπικῶν κ. Νικόλαος Πρίντεζης. Ἐπίθεση, διότι, ὅπως ἰσχυρίζεται, ὁ Μητροπολίτης Χίου ἀρνεῖται νὰ ἔχει ἐπικοινωνία µαζί του, παρόλο ποὺ κατὰ τὸ παρελθὸν «πολλὲς φορὲς οἱ Καθολικοὶ συµµετεῖχαν στὶς µεγάλες ἑορτὲς τῶν Ὀρθοδόξων µὲ ἐπίσηµη πρόσκληση συµµετοχῆς τῶν Ἀρχιερέων τους». Ὁ παπικὸς «Ἀρχιεπίσκοπος» ἐρµηνεύει ὡς ἐκδήλωση ἐχθρότητας τὴν τακτική τοῦ Μητροπολίτου Χίου καί, ἐπιδιώκοντας νὰ τὸν ἀναγκάσει νὰ ἀλλάξει στάση, δηµιούργησε δηµοσιογραφικὸ θόρυβο, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ σχετικὸ δηµοσίευµα στὴν ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τῆς τοπικῆς ἔφηµεριδας «Πολίτης» (17-2-2014).
.                 Στὸ κηρυγµά του µάλιστα ὁ παπικὸς ἐπίσκοπος, «ἀναφερόµενος στὸ νόηµα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Βαλεντίνου σηµείωσε ὅτι αὐτὸ ἀπαντᾶται στὴν ἀγάπη ποὺ θὰ πρέπει κατ᾽ ἀρχὴν νὰ ὑπάρχει ἀναµεσα στοὺς ὀρθόδοξους καὶ τοὺς καθολικοὺς χριστιανούς». «Ὀφείλουµε νὰ γεφυρώσουµε τὸ σχίσµα», τόνισε· καὶ προσέθεσε: «Ὁ Ἰησοῦς µᾶς δίδαξε νὰ εἴµαστε ἕνα. Ἄµ δὲ ποὺ εἴµαστε ἕνα. Ἔχουµε χωριστεῖ µεταξύ µας καὶ πολλὲς φορὲς δὲν θέλουµε νὰ δοῦµε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἂν εἶναι δυνατόν. Νὰ µὴ µποροῦµε καί νὰ µὴ δεχόµαστε νὰ δοῦµε ἕναν Ἀρχιερέα, Ἱερέα ἢ Μοναχὸ ἑνὸς ἄλλου δόγµατος µὰ τῆς ἴδιας τοῦ Θεοῦ πίστεως καί νὰ λέµε ὅτι εἴµαστε Χριστιανοί».
.            Τί κρίµα! Ἔκαµε τόσο σωστὴ διάγνωση ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος Αἰγαίου», ἀρνεῖται ὅµως νὰ δεῖ τὴν λύση ποὺ λάµπει µπροστα στὰ µάτια του. Τὸ σχίσµα δὲν γεφυρώνεται µἐ κακόγουστες οἰκουµενιστικὲς ἐκδήλωσεις, οὔτε µὲ ἐναγκαλισµοὺς καί θεατρινισµοὺς ψευτοαγάπης. Ὀφείλουν οἱ Παπικοὶ νὰ ἀπαρνηθοῦν τὶς φοβερὲς πλάνες τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ λύση. Ἐνόσω δὲν τὶς ἀρνοῦνται, ἡ µόνη ἐπιβαλλοµένη στάση τῶν Ὀρθοδόξων ἀπέναντί τους εἶναι αὐτὴ τὴν ὅποια συνιστᾶ ὁ Μαθητὴς τῆς ἀγάπης εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης: «Εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑµᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, µὴ λαµβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καί χαίρειν αὐτῷ µὴ λέγετε· ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἐργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς» (Β´ Ἰω. 10-11).

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Σιγὰ νὰ μὴ ξέρει ἀπὸ ἀγάπη ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης…!

, ,

Σχολιάστε

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Η … “ΠΡΟΒΑΤΙΚΗ” ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Η … “ΠΡΟΒΑΤΙΚΗ”* ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΕΙΣ ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ Τηλεόραση καὶ γενικότερα ἡ «Μαζικὴ Ἐπικοινωνία» (!) εἶναι μιὰ «ἐκκολαπτικὴ μηχανή», μιὰ «κολυμβήθρα» ποὺ προβατοποιεῖ τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἀποχαυνώνει καὶ τοὺς ἐξαλλάσσει σὲ ἄβουλα καὶ πειθήνια πιόνια τοῦ παγκοσμίου ὁλοκληρωτισμοῦ. Καὶ φυσικὰ μέσῳ τῶν …δημοκρατικῶν διαδικασιῶν!
Τὰ κατωτέρω γελοι0γραφικὰ σχέδια σαρκάζουν ἐπιτυχῶς τὴν ἀλογία τῶν τεχνολόγων ἀνθρώπων τῆς ἐπηρμένης ἐποχῆς μας.

* [“προβατική” δὲν σημαίνει βεβαίως “τῶν προβάτων”, ἀλλὰ χρησιμοποιεῖται ἐδῶ ποιητικῇ ἀδείᾳ καὶ εἰρωνείᾳ] 

ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 1ΠΡΟΑΒΤΟΠΟΙΗΣΗ 2

, ,

Σχολιάστε

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ᾽ΧΕΙ ΤΟΥΜΠΑΝΟ» ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΑ ΟΛΛΑΝΔΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ, ΑΛΛΑ Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΝ ΧΑΒΑ ΤΗΣ!

ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΑ ΟΛΛΑΝΔΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μιὰ τυπικὴ περίπτωση δημοσιογραφικῆς …«ὀρθότητας». Ὅταν τὰ πραγματικὰ περιστατικὰ παραλλάσσονται ἢ διογκώνονται  ἢ ἀποσιωπῶνται, ὥστε μὲ τὰ ἐπικοινωνιακὰ τεχνάσματα αὐτὰ νὰ χειραγωγοῦνται οἱ «ἄσκεφτες μάζες». Ὡς ἐκ τούτου ἡ (Ὀρθόδοξη) Ἐκκλησία ποὺ διατηρεῖ ἐν ἐγρηγόρσει τὶς πνευματικὲς κεραῖες τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν προσφορὰ τῆς Ἐνυποστάτου Ἀληθείας καὶ μὲ τὴν ἐν Χάριτι Ἄσκηση ἀποτελεῖ ἕνα ἐμπόδιο στοὺς σχεδιασμοὺς ἀλλοτριώσεως τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν θείων χαρισμάτων τοῦ κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου.
.           Ἀπὸ τὴ μιὰ ὁ Παράδεισος τῆς Ἀληθείας καὶ τοῦ Φωτός, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Κόλαση τοῦ Ψεύδους καὶ τοῦ Σκότους (Α´ Ἰω. α´5· β´ 20-21)

.      Ἡ ὀλλανδικὴ ἐφημερίδα “De Telegraaf” δημοσιοποίησε φωτογραφία ποὺ ἐμφανίζει τὸν διαιτητὴ Ρίτσαρντ Νιουβενχούιζεν νὰ ξυλοκοπεῖται βάναυσα ἀπὸ ἀνήλικους ποδοσφαιριστές, πρὶν ἀφήσει τὴν τελευταία πνοή του στὸ νοσοκομεῖο. Τὸ περιστατικὸ συνέβη μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἀγώνα της Nieuw Sloten με τὴν SC Buitenboys. Ο ἐπόπτης συμμετεῖχε στοὺς ἀγῶνες τῶν παιδιῶν κάθε ἑβδομάδα καὶ μάλιστα στὸν μοιραῖο ἀγώνα ἔπαιζε καὶ ὁ γιός του!
.             Τὸ περιστατικὸ σημειώθηκε στὶς 2 Δεκεμβρίου καὶ οἱ τέσσερις δράστες (νεαροὶ παῖκτες τῆς Νιουβ Σλότεν) συνελήφθησαν μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἀνθρωποκτονίας, τῆς βίαιης ἐπίθεσης καὶ δημόσιας βιαιοπραγίας. Ὁ ἐκλιπὼν δέχθηκε βάναυση ἐπίθεση μὲ γροθιὲς καὶ κλωτσιές, ἀκόμα κι ὅταν ἦταν πεσμένος κάτω. Τὸ περιστατικὸ συνέβη μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἀγώνα μὲ τὴν SC Buitenboys.
.         «Εἶναι ἀπολύτως ἐξωφρενικὸ ὅτι κάτι τέτοιο μπορεῖ νὰ συνέβη σὲ ἕνα ὀλλανδικὸ γήπεδο», δήλωσε σοκαρισμένος ὁ Ὀλλανδὸς Ὑπουργὸς Ἀθλητισμοῦ, Edith Schippers. Ἡ εὐρείας κυκλοφορίας ἐφημερίδα δημοσίευσε τὴ φωτογραφία του ὡς κεντρικὸ θέμα, μὲ τὸν τίτλο “Τρέλα”.
.          Πρὶν τὴν ἔναρξη τῶν ποδοσφαιρικῶν ἀγώνων τοῦ Σαββατοκύριακου στὴν Ὀλλανδία κρατήθηκε ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ στὴ μνήμη τοῦ 41χρονου διαιτητῆ καὶ πατέρα.

ΣΧΟΛΙΟ Dora | 12/12/2012 09:36

Ὁ κόσμος τό ᾽χει τούμπανο…. στὴν Ὀλλανδία τουλάχιστον ὅτι “οἱ τέσσερις δράστες” εἶναι “μετανάστες”, ἀποφεύγεται ὅμως ἐπιμελῶς κάθε εἴδους ἀναφορὰ στὴν καταγωγή τους.

 ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ τοῦ ἱστολογίου «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

[…] Ἡ ἐπίθεση καταδικάστηκε δριμύτατα στὴν Ὀλλανδία ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἀθλητισμοῦ, τὴν ὀλλανδικὴ ποδοσφαιρικὴ ὁμοσπονδία καὶ τὸν προπονητὴ τοῦ Ἅγιαξ, τῆς πιὸ διάσημης ὁμάδας τῆς χώρας. Ὁ σύλλογος τῆς Νιοῦ Σλότεν ἀνακοίνωσε ὅτι ἀπέβαλε τοὺς παῖκτες καὶ ἀπέσυρε τὴν ὁμάδα ἀπὸ τὸ τοπικὸ πρωτάθλημα. Ὁ πρόεδρος τῆς FIFA Sepp Blatter ἀφοῦ ἐξέφρασε τὴν «θλίψη του» καὶ τὸ «βαθὺ σὸκ» τοῦ εἶπε :  «Τὸ ποδόσφαιρο εἶναι ἕνας καθρέφτης τῆς κοινωνίας καί, δυστυχῶς, τὰ ἴδια δεινὰ ποὺ ταλαιπωροῦν τὴν κοινωνία – σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ βία- ἐκδηλώνονται ἐπίσης καὶ στὸ ἄθλημά μας».
.        Καὶ βέβαια τὸ ποδόσφαιρο εἶναι καθρέφτης τῆς κοινωνίας. Τῆς πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας. Τὰ ὀνλοματα τῶν παικτῶν τῆς ὁμάδας εἶναι κατὰ 80% μαροκινά. Τὰ media ἐσκεμμένα ἀποσιώπησαν τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ τρεῖς δράστες ἦταν Μαροκινῆς καταγωγῆς. Ὁ Marcel Oost, Πρόεδρος τῶν Buitenboys, τοῦ συλλόγου στὸν ὁποῖο ἀνῆκε τὸ θύμα, ὁ ἐπόπτης Richard Nieuwenhuizen, δήλωσε ὅτι σχεδὸν ὅλοι οἱ παῖκτες τῆς ὁμάδας τῶν Nieuw Sloten τοῦ ἔσφιξαν τὸ χέρι μετὰ τὸν ἀγώνα. Μόνο οἱ τρεῖς παῖκτες μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Μαρόκο τὸν ἔριξαν στὸ ἔδαφος καὶ ἄρχισαν νὰ τὸν κλωτσοῦν καὶ νὰ τὸν χτύπησαν στὸ κεφάλι καὶ τὸ λαιμό. Οἱ ἐνδείξεις ὅτι ὑπῆρξε μία ρατσιστικὴ δολοφονία κρύφτηκε ἀπὸ ὅλα σχεδὸν τὰ ὀλλανδικὰ μέσα ἐνημέρωσης. Ὁ δημοσιογράφος Joost Niemoller ἔγραψε ὅτι ἂν ἕνας Μαροκινὸς ἐπόπτης εἶχε σκοτωθεῖ ἀπὸ τρεῖς λευκοὺς νέους, τὰ ἴδια αὐτὰ μέσα ἐνημέρωσης ποὺ τώρα «σιγοῦν», θὰ εἶχαν δημοσιεύσει ἕνα σωρὸ ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὸ ρατσισμὸ τῶν λευκῶν.
.            Τελικά, κάπου στὰ ὀλλανδικὰ μέσα ἐνημέρωσης ἔγινε μία ἀναφορὰ ποὺ προσδιόριζε τοὺς παῖκτες ὡς Μαροκινούς, ἂν καὶ γρήγορα, ὁ ἀρθρογράφος ἔσπευσε νὰ προσθέσει (γιὰ νὰ μὴ μᾶς δημιουργηθοῦν «κακὲς» σκέψεις) ὅτι ἡ βία στὸ ποδόσφαιρο δὲν εἶναι ἕνα πρόβλημα τῶν “μειονοτήτων”, προσπαθώντας νὰ ἐλαχιστοποιήσει τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ στατιστικὰ λένε ὅτι οἱ μουσουλμάνοι «Ὀλλανδοὶ» μετανάστες ἀποτελοῦν πλέον τὴν πλειοψηφία τῶν δραστῶν ἐγκληματικῶν πράξεων σὲ ὁρισμένες περιοχὲς τῆς Ὀλλανδίας.

 ΠΗΓΗ: redskywarning.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε