Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἐμφύτευση

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ «Κατάφωρη παραβίαση τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τῶν μαθητῶν ἡ διαφήμιση τῶν σχεδιασμῶν σκοτεινῶν ἐγκεφάλων ποὺ ἀπεργάζονται τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν πολιτῶν μέσῳ τῶν ἐμφυτευμάτων μικροτσὶπ στὸ δέρμα».

Ἐξοικείωση μὲ τὸν ἐφιάλτη

 ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 07.02.2013

βλ. σχετ.: ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ!!!!

.          Διαβάζοντας τὴ «δημοκρατία» καὶ τὸ ἄρθρο γιὰ τὴ «μικρὴ Τζέιν», ποὺ εἶναι χαρούμενη γιὰ τὸ τσὶπ ποὺ τῆς ἐμφύτευσαν (!!!), ἀδυνατεῖς νὰ πιστέψεις στὰ μάτια σου. Τὸ βιβλίο Ἀγγλικῶν της Α´ Γυμνασίου διδάσκει, μέσῳ μίας ξένης γλώσσας, τὰ «ὀφέλη» τῆς τοποθέτησης μικροτσὶπ στοὺς ἀνθρώπους! Τὸ ἐπίμαχο ἀπόσπασμα ἀφορᾶ στὴν καταγραφὴ τῶν ἐμπειριῶν ἑνὸς μικροῦ κοριτσιοῦ, τὸ ὁποῖο… τσιπαρίστηκε: «Μετὰ τὸ σχολεῖο τὴν Πέμπτη ἔφαγα δύο ὧρες στὸν γιατρὸ περιμένοντας νὰ μοῦ ἐμφυτεύσει τὸ καινούργιο μου μικροτσίπ. Αὐτὴ ἡ διαδικασία (μία γρήγορη ἔνεση στὸν ἀντίχειρα) πῆρε μόνο λίγα δευτερόλεπτα καὶ δὲν πόνεσε σχεδὸν καθόλου. Τὸ μικροτσὶπ μοιάζει μὲ ἕνα μικροσκοπικὸ κύβο καὶ χρησιμεύει σὲ πολλὰ πράγματα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι μπορεῖ νὰ ξεκλειδώνει τὸ σπίτι καὶ τὸ ποδήλατό μου, μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμο γιὰ νὰ ξεκλειδώνω πόρτες καὶ νὰ ἔχω πρόσβαση σὲ ὅλα τὰ σχολικὰ βιβλία, καθὼς καὶ στοὺς κωδικούς τοῦ ὑπολογιστῆ. Μπορῶ νὰ χρησιμοποιήσω τὸ μικροτσὶπ καὶ σὰν πιστωτικὴ κάρτα γιὰ νὰ ἀγοράσω πράγματα, κάθε ἑβδομάδα ποὺ ἡ μαμὰ καὶ ὁ μπαμπάς μου τὴ φορτώνουν μὲ χρήματα».
.          Ὁ ἀπόλυτος ἐφιάλτης τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀπώλεια τῆς προσωπικότητας, τὸ «Χάραγμα» καὶ ἡ μετατροπὴ τῶν πολιτῶν σὲ ἀριθμοὺς προπαγανδίζονται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος σὲ παιδιὰ 12 καὶ 13 ἐτῶν!
.          Οἱ μαθητὲς εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἔρχονται ἀντιμέτωποι μ᾽ αὐτὴ τὴν κατάφωρη παραβίαση τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεών τους καὶ νὰ ἀντιμετωπίζουν ς μάθημα τ διαφήμιση τν σχεδιασμν σκοτεινν γκεφάλων πο περγάζονται τν πόλυτο λεγχο τν πολιτν μέσῳ τν μφυτευμάτων μικροτσπ στ δέρμα. προβι μ τν ποία εναι νδεδυμένη τ θηρίο το τσιπαρίσματος εναι … χρησιμότητα το μφυτεύματος.
.          Τὸ ζήτημα εἶναι ἐξαιρετικὰ σοβαρὸ καὶ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ ἔπρεπε, σεβόμενο τοὺς ὀρθόδοξους Ἕλληνες, ποὺ πληρώνουν ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους γιὰ τὴ λειτουργία του, νὰ ἀποσύρει ἄμεσα αὐτὸ τὸ κατάπτυστο πόνημα καὶ νὰ δώσει τὶς δέουσες ἐξηγήσεις. Αὐτὴ ἡ πρόκληση δὲν μπορεῖ νὰ μείνει ἀναπάντητη. Κανεὶς δὲν δικαιοῦται νὰ παίζει μὲ τὴν ἑλληνικὴ νεολαία!

, , ,

Σχολιάστε

12 BHMATA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΙΝΘΙΟΥ

12 βήματα γι ν δεχτον λοι οἱ νθρωποι τ chip
κάτω
π τ δέρμα τους

Τοῦ Get Mind Smart / ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

.           Εἴμαστε ἡ τελευταία γενιὰ ποὺ ἔχουμε φωνὴ καὶ ἐλεύθερη βούληση καὶ ποὺ μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὴν πορεία τῆς ἱστορίας. Σήμερα ὅλοι συνδέονται παντοῦ – τὰ ‘ἔξυπνα τηλέφωνα’ (smart phones) θὰ γίνουν τὰ ἐργαλεῖα τῆς Ἔξυπνης Παγκόσμιας Τάξης, θέτοντας τέρμα στὰ μετρητά, στὰ κλειδιά, στὶς ἄδειες ὁδήγησης, κλπ. Ὁ σκοπός τους εἶναι ἐπίσης νὰ χρησιμοποιοῦνται καθημερινὰ ὡς ταυτότητα στὴ νέα «ἀξιόπιστη» διαδικτυακὴ κοινότητα.
.           Τότε τὸ τηλέφωνο ἢ τὸ chip ποὺ συνδέεται μὲ τὴν ID τοῦ χρήστη τοῦ τηλεφώνου, γίνεται ἕνα ἀντικείμενο πολὺ πολύτιμο, γιὰ νὰ χαθεῖ καὶ τὸ μόνο ἀσφαλὲς μέρος πλέον, εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα.Δεῖτε τὸ βίντεο τῆς Master Card γιὰ τὴν «ἐπανάσταση» τῆς πληρωμῆς μέσῳ κινητῶν τηλεφώνων σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο! Ὅπως δείχνει τὸ βίντεο, σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὸ χρῆμα ἔχει καταργηθεῖ καὶ οἱ ἄνθρωποι «χαρούμενοι καὶ ἀπελευθερωμένοι» πληρώνουν πλέον, μὲ τὰ κινητά τους, ἀκόμα καὶ στὴ λαϊκή. «Ποιὸ εἶναι τὸ ἑπόμενο βῆμα;», ρωτάει στὸ τέλος, ὁ ἀφηγητὴς τοῦ βίντεο. «Μείνετε συνδεδεμένοι, γιατί μόλις τώρα ἀρχίσαμε…».

 Τὸ πράγμα πάει κάπως ἔτσι :

 1. Δημιουργῆστε ἕνα κλίμα φόβου.

 2. Κάντε τους ὅλους νὰ εἶναι διαρκῶς συνδεδεμένοι (online).

 3. Κάντε ὥστε καὶ ὁ κάθε φτωχὸς νὰ ἔχει πάνω του ἕνα κινητὸ τηλέφωνο.

 4. Κάντε ὅλοι νὰ μιλοῦν γιὰ RFID καὶ βιομετρικὰ στοιχεῖα: τὸ πρῶτο στάδιο γιὰ τὴν ἀποδοχὴ κάποιου πράγματος εἶναι ἡ προσδοκία του.

 5. Βάλτε chip σὲ τόσα περισσότερα πράγματα καὶ ἀνθρώπους μπορεῖτε (τηλέφωνα, κατοικίδια ζῶα, ροῦχα, κλπ.), ὥστε νὰ φαίνεται ὅτι εἶναι κάτι «φυσιολογικό».

 6. Προωθεῖστε ἕνα σύστημα παγκόσμιας ταυτότητας, ἀλλὰ κάντε το σιγά-σιγά.

 7. Προωθῆστε ἐμφυτεύματα γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀσφάλεια, ὥστε νὰ πιστεύουν ὅλοι ὅτι εἶναι κάτι καλό.

 8. Κάντε ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ τηλέφωνό τους γιὰ τὰ πάντα, εἰδικὰ ὡς μέσο πληρωμῆς καὶ ὡς ἀπόδειξη ταυτότητας.

 9. Πῶς ξέρουμε ὅτι εἶσαι ἐσὺ στὰ ἀλήθεια; Τὰ βιομετρικά σας στοιχεῖα παρακαλῶ!

 10. Κυβερνο-επίθεση! Ἐπανάσταση! Σᾶς παρακαλοῦμε, προστατεῦστε μας!

 11. Ἡ οἰκονομία καταρρέει… τὸ μετρητὸ χρῆμα ἔχει φύγει καὶ ὅλες οἱ πληρωμὲς γίνονται πλέον ψηφιακά.

 12. Τὰ τηλέφωνα χάνονται καὶ κλέβονται. Τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα πλαστογραφοῦνται. Τὸ νὰ κουβαλᾶς ἕνα κινητὸ τηλέφωνο εἶναι μεγάλος μπελὰς – καὶ τὰ Verichips εἶναι ἁπλῶς ἡ πιὸ εὔκολη λύση…

 Ἀλλά… «Ψίτ!!! Ὥρα γιὰ rewind!» Ὥρα νὰ ξεσηκωθοῦμε. Ὥρα νὰ ἀλλάξουμε τρόπο σκέψης. Δὲν χρειάζεται νὰ συνεργαστοῦμε. Ἀφυπνισμένοι καὶ ἀποφασισμένοι, ἀρνούμαστε νὰ ἐγγραφοῦμε σὲ μία ὑπηρεσία Παροχῆς Ταυτότητας, καὶ ἀρνούμαστε νὰ πληρώσουμε γιὰ κάτι μὲ τηλέφωνο. Τὸ σχέδιό τους παίρνει μία παράξενη τροπή: Γίνε μέρος τοῦ κινήματος ποὺ δὲν περίμεναν. Εἴμαστε οἱ πολεμιστές, ποὺ γράφουμε ἱστορία: Μέχρι τὸ 2020, σὲ μία προσπάθεια νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι, ἀντιστεκόμαστε στὴν ἐπιχειρηματοκρατία (corporatocracy) καὶ κερδίζουμε.

 ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-Η ΠΡΟΦΗΤΕΥΜΕΝΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ RFID CHIP

Global mind control – Προφητευμένη ποχ το RFID Chip

Τῆς  Μαρίας Παπαδοπούλου

Οἱ ἀντιρρήσεις πολιτῶν γιὰ τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτου»
Σύμφωνα μὲ τὶς προθέσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολίτες μέχρι τέλους τοῦ 2011 πρέπει ὑποχρεωτικὰ νὰ παραλάβουν τὴν «κάρτα τοῦ πολίτου». Πρῶτοι θὰ τὴν παραλάβουν οἱ ὑπηρετοῦντες στὰ σώματα ἀσφαλείας…. Οἱ ὑπηρετοῦντες στὰ σώματα ἔχουν ἤδη παραλάβει τὶς ἠλεκτρονικὲς «κάρτες», ἐκτὸς ἀπὸ ἐλαχίστους, ὅπως πληροφορήθηκα στὸ διαδίκτυο, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται.
Ἐπιφυλάσσομαι μὲ τὰ ἑξῆς ἐρωτήματα: Οἱ ἕως τώρα διαφωνίες εἶναι περιορισμένες, ἂν ὄχι ἐλάχιστες. Γιατί ὅμως; Ἐπειδὴ οἱ ὑπόλοιποι ἐγκρίναμε τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μέτρου αὐτοῦ, ἢ μήπως ἀκόμη δὲν γνωρίζουμε κατὰ πόσον μᾶς ἀφορᾶ; Γιατί δὲν ἐρωτηθήκαμε ἂν συναινοῦμε; Δὲν ἔπρεπε νὰ συζητηθεῖ στὴ Βουλὴ ὁ «ὑποχρεωτικὸς» χαρακτήρας τοῦ μέτρου; Εἶναι ἡ «κάρτα» μία ἁπλῆ ταυτότητα ἢ εἶναι προπαρασκευ μίας λεκτρονικς Ταυτότητας μ τν ποία παραχωρονται σταδιακ λα τ προσωπικά μας δεδομένα στὸν ἐγκέφαλο-Ὑπολογιστὴ τῶν Βρυξελλῶν (κι ὄχι μόνον); Μόνον χριστιανοὶ ἐπικαλοῦνται λόγους ἀντιρρήσεων συνείδησης ἢ καὶ ἄλλες κατηγορίες πολιτῶν;
Ἀντιρρησίες μέχρι στιγμῆς: Μᾶλλον ὁλοένα καὶ πληθαίνει o ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀρνοῦνται τὴ νέα ταυτότητα. Μέσῳ τοῦ Διαδικτύου, διαχειριστὲς ἱστολογίων, συνδρομητὲς τοῦ youtube καὶ ἄλλοι πολίτες, κατεβαίνουν σὲ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.
Τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα ἀπὸ τὴν χρήση ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας δὲν χωροῦν νὰ παρατεθοῦν στὶς γραμμὲς ἑνὸς μόνον ἄρθρου. Στὸ παρόν, ἂς προσέξουμε κάποια πράγματα γιὰ τὸ αἴτημα τῶν ἀντιρρησιῶν πού, ὡς Στάση, ἐνδεχομένως νὰ παρεξηγηθεῖ:

α) Τὴν ἀντίρρηση ἐξέφρασαν πρῶτα ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἐπικαλέστηκαν λόγο «Ὀρθόδοξης θρησκευτικῆς συνείδησης». Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι οἱ ὑπόλοιποι λόγοι ἀντίρρησης δὲν ἀφοροῦν καὶ πολίτες ποὺ ἔχουν διαφορετικὴ θρησκευτικὴ συνείδηση καθὼς καὶ πολίτες ποὺ βλέπουν μὴ-θρησκευτικοὺς λόγους. Διότι ἂν τὸ θέμα τῆς Ταυτότητας εἶναι πολιτικό, τότε ἀφορᾶ ὅλους τοὺς πολίτες.
β) Οἱ ἀντιρρησίες ζητοῦν τὸ μέτρο νὰ ἐπιβληθεῖ μὲ χαρακτήρα προαιρετικὸ κι ὄχι ὑποχρεωτικό. Ἔτσι, ὅσοι πολίτες ἐπιθυμοῦν νὰ «διευκολύνονται στὶς ἀγορές τους μέσῳ τῆς Κάρτας», νὰ τὴν δεχθοῦν, ἐνῶ ὅσοι δὲν θέλουν νὰ συμβληθοῦν στοὺς ὅρους τοῦ συστήματος τῆς πλατφόρμας της νὰ «συνεχίσουν οἰκειοθελῶς νὰ ταλαιπωροῦνται στὶς ἀγορές τους».
γ) Κανένας πολίτης νὰ μὴ ἀπολύεται ἀπὸ τὴν δουλειά του, ἐπειδὴ ἐπιλέγει νὰ φυλάξει τὰ προσωπικά του δεδομένα εἴτε ἐπειδὴ ἐπικαλεῖται προσωπικοὺς λόγους (λ.χ. θρησκευτικῆς) συνείδησης. Μὲ βάση τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τὶς διακηρύξεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, ἡ Πολιτεία πρέπει ὄχι μόνον νὰ μὴ θέσει ὑπὸ διωγμὸν ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπισημοποιήσει διὰ νόμου τὸν προαιρετικὸ χαρακτήρα τοῦ μέτρου. Μία τόσο σοβαρὴ ἀλλαγή, ἔπρεπε νὰ συζητηθεῖ στὴ Βουλὴ κι ὄχι νὰ περάσει τόσο συνοπτικὰ καὶ ἀθόρυβα. Ὁ πολίτης δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ πείσει, οὔτε νὰ διαπραγματευτεῖ, οὔτε νὰ διαβουλευτεῖ τὴν ἀξιοπρέπειά του –κάτι τὸ ὁποῖο ἀνακοίνωσε πρόσφατα καὶ τὸ ΙΝΚΑ καταδικάζοντας ἀπερίφραστα τὰ προτεινόμενα μέτρα.
δ) Μόνον τὸ θρησκευτικὸ μέρος τῶν ἀντιρρήσεων ἀφορᾶ στὴν ἐπαλήθευση χριστιανικῶν προφητειῶν. Ὅσο κι ἂν κατηγοροῦνται ὡς «φονταμενταλιστές», εἶναι κακὸ νὰ ἐπικαλοῦνται κάποιοι καὶ θρησκευτικοὺς λόγους; ν ταν «μειονότητα» δν θ τος σεβόμαστε;
ε) Λέγεται ὅτι τὸ σύστημα ἐφαρμόσθηκε ἤδη στὴν Ἀμερικὴ καὶ σὲ «προηγμένες» χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ. Στν πραγματικότητα, «Χαφις το Καταναλωτοῦ», πως μέχρι στιγμς χαρακτηρίσθηκε «κάρτα», δν γινε δεκτ οτε κὰν π τν ρμόδιο πίτροπο φορολογίας τς ΕΕ. Στὴν Γερμανία χρησιμοποιοῦν ἤδη ἕναν «πρόδρομο» τῆς ταυτότητας, τὴν «κάρτα» (μὲ τσὶπ) γιὰ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα. Ὡστόσο πρόσφατα, μέλη ὀργάνωσης τῶν Χάκερς ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ πολίτες πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν. Ἀποδεικνύουν, σὲ τηλεοπτικὴ ἐπίδειξη, ὅτι μποροῦν νὰ παραβιάζουν τὴν ἀσφάλεια τῶν εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων καὶ νὰ κάνουν ὑποκλοπὴ δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων καὶ ψηφιακῆς ὑπογραφῆς ἑνὸς ὁποιουδήποτε κατόχου κάρτας. Πληροφοροῦμαι ἐπίσης ὅτι, στὴν Αὐστραλία δὲν δέχτηκαν κάρτα μὲ τσίπ, γιὰ λόγους προστασίας εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων, στὴν Κύπρο διατηροῦν κάρτα μὲ ἀνενεργὸ ὅμως τσίπ, στὴν Ἀγγλία δὲν ἔγινε δεκτὴ λόγῳ τοῦ κόστους (ὑψηλότατο κόστος σαρωτῶν) καὶ τῶν ἀντιδράσεων γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων, ἐνῶ σὲ πολλὲς ἀκόμη χῶρες σημειώνονται ἀνάλογες διαμαρτυρίες πολιτῶν.
ϛ) Τὸ πολιτικὸ μέρος τῶν ἀντιρρήσεων, εἶναι βάσιμο καὶ ἰσχυρό. Ἐπικαλεῖται τὶς ἀρχὲς τῆς δικαιοσύνης, τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἡ Κάρτα Ἀσφάλισης, ἡ ἠλεκτρονικὴ φορολογικὴ κάρτα, ἡ «κάρτα πολίτη», συγκλίνουν σ μία λεκτρονικ πολυ-Ταυτότητα, μ νσωµατωµένο τσίπ, κα εδικ λογισµικό. Ατ νημερώνει μία Βάση Δεδομένων μ πάσης φύσεως προσωπικς πληροφορίες. Δρομολογε, τσι, τν κατάργηση το Τραπεζικο πορρήτου, το ατρικο πορρήτου, κα γενικ κάθε εδους πορρήτου της διωτικς ζως.
ζ) Δὲν διαφωνεῖ κανεὶς ὅτι ἡ κάρτα «διευκολύνει τὶς συναλλαγὲς» καὶ ἐξασφαλίζει ἐν μέρει «ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν». Πῶς ὅμως; Ἡ Βάση Δεδομένων ἐνημερώνεται γιὰ τὴν οἰκονομική μας κατάσταση (ἀκίνητα, κινητὲς ἀξίες, λογαριασμοί, ὀφειλές), τὴν οἰκογενειακή, τὴν ὑγεία (φάρμακα, εἰσαγωγὲς σὲ νοσοκομεῖα, κληρονομικὸ ἱστορικό), τὶς μετακινήσεις καὶ κάθε δραστηριότητα. Στ Δεδομένα θ ποκτήσουν πρόσβαση λοι ο τρίτοι πο θ καλύπτουν τν διοικητικ κα λεγκτικ δυναμία το Κράτους, λ.χ. πολυεθνικές, σφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικ κέντρα, διωτικ γραφεα, εσπρακτικς κ.λπ., ο χάκερς,…κόμη κα (νδεχόμενα) λοκληρωτικ καθεσττα… Προκαλον τρόμο ο ξεκάθαρες, πλέον, δηλώσεις πολιτικν γι τν ναγκαία παντοδυναμία μίας «παγκόσμιας διακυβέρνησης» -ποὺ θὰ ἐπιβάλλει ἕνα ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς μὲ χαρακτηριστικὰ ὑπερεθνικῆς κατοχῆς.

Μετὰ τὸ στάδιο ἐφαρμογῆς τῆς «κάρτας», ἀναμένεται νὰ μεταβοῦμε στὶς «ἐξελιγμένες» μορφές, δηλαδὴ τὴν μφύτευση microchip RFID μέσα στ σμα μας καὶ τὴν παρακολούθηση τῆς ἰδιωτικῆς μας ζωῆς; Θέτω τὸν προβληματισμό, διότι ἤδη ἐμφυτεύονται τὰ RFID σὲ Ἀμερικανούς. Ξένα ρεπορτὰζ κάνουν λόγο γιὰ τὶς βιομετρικὲς ἐπιδράσεις τοῦ chip, σενάρια καταγγέλλουν ὅτι τὸ RFID μπορεῖ νὰ ἐπηρεάζει τὸ νευρικὸ σύστημα, τὴν ψυχολογία, τὸ σῶμα τοῦ κατόχου του καὶ νὰ καθιστᾶ κάθε ἄνθρωπο στὸ ἔλεος τῶν διαθέσεων καθεστώτων καὶ ἄγνωστων κέντρων ἀποφάσεων.

Ἐπιφυλάσσομαι λοιπὸν μὲ μία πρόβλεψη: Τί περιθώριο θ χουμε γι ν προλάβουμε ν ρνηθομε τ RFID, ταν δη θ χουμε παραχωρήσει σ γνωστους μηχανισμος τ δικαίωμα πρόσβασης στ προσωπικά μας δεδομένα; πωσδήποτε, θ εναι ργά. Μήπως ἡ γνώμη μας καὶ τὰ δικαιώματά μας πρέπει νὰ λειτουργήσουν ἀπὸ τώρα; Ὅταν σωπαίνουμε ἢ στιγματίζουμε ἕναν κίνδυνο, τότε ἐνισχύουμε μία κρίση.

Πηγὴ : ἱστολόγιο http://mariapapadopoulou.blogspot.com/2010/11/blog-post_7249.html
καὶ «ΑΝΤΙΒΑΡΟ» (antibaro.gr)

 

, , ,

Σχολιάστε