Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἐκκλησιομάχοι

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΝ ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΕΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ

Εἰσαγγελέας γιὰ τὸ στέλεχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
ποὺ πέταξε τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας στὰ σκουπίδια

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ
ΑΝ ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΕΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ

.           Τὴ διενέργεια προκαταρκτικῆς ἐξέτασης προκειμένου νὰ διαπιστωθεῖ ἐὰν πράγματι ἡ διευθύνουσα σύμβουλος τοῦ Ὀργανισμοῦ Πιστοποίησης Προσόντων καὶ Ἐπαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ πέταξε εἰκόνα τῆς Παναγίας στὰ σκουπίδια, ζήτησε ἡ Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν τῆς Ἀθήνας. Ἡ ἔρευνα διατάχθηκε μὲ ἀφορμὴ καταγγελίες ἐργαζομένων, ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας καὶ ἐμφανίζουν τὴν κυρία Γιαννακοπούλου νὰ ἀντιδρᾶ στὴν ὕπαρξη θρησκευτικῶν συμβόλων στὰ γραφεῖα τῶν ὑπαλλήλων.
.           Ἡ ἴδια ἀρνεῖται τὶς κατηγορίες καὶ μιλᾶ γιὰ στοχοποίησή της. Ἀντικείμενο τῆς ἔρευνας εἶναι νὰ διαπιστωθεῖ, ἐὰν ἔχει τελεστεῖ τὸ ἀδίκημα τῆς καθύβρισης θρησκεύματος καὶ τυχὸν ἄλλα ἀδικήματα.
.           Ἡ διευθύνουσα τοῦ ΕΟΠΠΕΠ κατηγορεῖται ὅτι παραμονὲς Δεκαπενταύγουστου πέταξε εἰκόνες τῆς Παναγίας στὸ καλάθι τῶν ἀχρήστων, ἐνῶ προσπάθησε νὰ ἀφαιρέσει σταυρὸ ἀπὸ τὸν λαιμὸ ὑπαλλήλου τῆς ρωτώντας τή: «Θὰ σὲ σώσει αὐτὸ ποὺ φορᾶς στὸ λαιμό σου;».
.           Σύμφωνα πάντα μὲ τὰ ὅσα καταγγέλλονται, ἔφτασε στὸ σημεῖο νὰ ἀποκαλέσει «π@@@ριες» τὶς θρησκευτικὲς εἰκόνες καὶ νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸ προσωπικό τοῦ Ὀργανισμοῦ νὰ ἀποχωριστεῖ τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα ποὺ ἔχει ἐντὸς τοῦ ἐργασιακοῦ χώρου.
.              Μὲ βάση πάντα τὶς καταγγελίες, ἡ διευθύνουσα σύμβουλος τοῦ ΕΟΠΠΕΠ, Ὀργανισμοῦ ποὺ ὑπάγεται στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἐξέδωσε ἀπόφαση γιὰ μετακίνηση καὶ τοῦ γραφείου τῆς προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν ἀπὸ τὸν 2ο ὄροφο τοῦ κτιρίου στὸ ἰσόγειο, ὅπως ὅριζε ἡ ἀπόφαση τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ Ὀργανισμοῦ ποὺ εἶχε ληφθεῖ στὶς 27/7. Ἡ διευθύνουσα σύμβουλος μετακίνησε τὴν προϊσταμένη χωρὶς τὴν μεταφορὰ τοῦ ἀρχείου της, ὅπως ἀναφέρεται στὸ περιεχόμενο τῆς καταγγελίας της.
.           Ἐν συνεχείᾳ ἐπισκέφθηκε τὸ γραφεῖο Τμήματος/Διεύθυνσης Διοικητικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν μὲ σκοπὸ νὰ ἐπιληφθεῖ τῆς μετακομίσεως, ὅπως ἀναφέρει στὴν καταγγελία της ἡ προϊσταμένη τῆς ἐν λόγῳ Διευθύνσεως.

Τὰ κείμενα τῶν καταγγελιῶν σοκάρουν

.           Τὰ ὅσα ἀκολουθοῦν στὸ περιεχόμενο τῆς καταγγελίας ἀκούγονται ἀπίστευτα, ἀλλὰ διατυπώνονται ἐπωνύμως καὶ ἐνυπογράφως ἀπὸ δύο ὑπαλλήλους:
.           «Τὴ στιγμὴ ποὺ διαπίστωσε τὴν ὕπαρξη τῆς ἱερῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας Θεοτόκου πάνω στὸ γραφεῖο της, τὴν ἅρπαξε καὶ τὴν πέταξε σὲ καλάθι σκουπιδιῶν, λέγοντας ὅτι ἐδῶ εἶναι ὑπηρεσία καὶ δὲν ἐπιτρέπονται εἰκόνες στὰ γραφεῖα. Στὴ συνέχεια κατευθύνθηκε πρὸς τὸ μέρος μου καὶ μόλις διαπίστωσε ὅτι φέρω σταυρὸ στὸ λαιμό μου φώναξε: Τί εἶναι αὐτὰ ποῦ φορᾶς; Ἅρπαξε τὸν σταυρὸ ποὺ φοροῦσα, ρωτώντας με ἂν νομίζω ὅτι θὰ μὲ σώσει αὐτὸ ποὺ φορῶ. Συνεχίζοντας προχώρησε στὸ γραφεῖο ἐργασίας μου, λέγοντας νὰ μαζέψω τὶς εἰκόνες ἀπὸ δῶ μέσα (τὶς ὁποῖες ἀποκάλεσε «π@@@ιὲς») ἀναφερόμενη στὶς μικρὲς εἰκόνες ποὺ ἔχω πάνω στὸ γραφεῖο ἐργασίας μου, ὅτι ἐδῶ εἶναι ὑπηρεσία καὶ δὲν ἐπιτρέπονται».

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

 

Διαφήμιση

, , , ,

Σχολιάστε

ΑΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ἂς φοβοῦνται ὅσοι πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία

.               Εἶναι φανερὸ ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται στὴν Πατρίδα μας ἕνα ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸ ρεῦμα. Ψηφίζονται ἀντορθόδοξοι νόμοι ποὺ ἀντιβαίνουν κατὰ τρόπο κραυγαλέο πρὸς τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας, τὰ χριστιανικὰ ἤθη τοῦ λαοῦ μας καὶ τὴν ἱστορία τοῦ Γένους μας. Παράλληλα Ἐπίσκοποι ἐκδιώκονται ἀπὸ τὰ σχολεῖα μὲ ἕνα ἁπλὸ τηλεφώνημα ὑπαλλήλου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐπιδοθεῖ μὲ αὐξανόμενο ζῆλο στὴν ὑποβάθμιση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀφαιρώντας ἔτσι ἀπὸ τὰ παιδιά μας τὸ δικαίωμα νὰ διδαχθοῦν τὴν πίστη τῶν πατέρων τους. Μιὰ πίστη, χάρη στὴν ὁποία τὸ ἔθνος μας μεγαλούργησε, δημιούργησε πολιτισμό, ἔγραψε ἱστορία, ἀφοῦ αὐτὴ τοῦ εἶχε ἤδη ἐμπνεύσει τὸ ἡρωικὸ φρόνημα, χάρη στὸ ὁποῖο ἀποτίναξε βάρβαρο ζυγὸ 500 ἐτῶν.
.               Ἂς μάθουν ὅμως οἱ ἐπίδοξοι σύγχρονοι πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ὅτι «δέρουν εἰς ἀέρα» (Α´ Κορ. θ´ 26), ὅσους ἀντιεκκλησιαστικοὺς νόμους καὶ ἂν νομοθετήσουν. Διότι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσι» (Ματθ. ις´ [16] 18)· οὔτε ὁ θάνατος οὔτε οἱ ὀργανωμένες δυνάμεις τοῦ κακοῦ θὰ μπορέσουν νὰ ὑπερισχύσουν καὶ νὰ νικήσουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία εἶναι αἰώνια καὶ ἀθάνατη.
.               Ἂς ρίξουν μιὰ ματιὰ στὴν ἱστορία οἱ σημερινοὶ πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ μάθουν ὅτι «κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσον» στὸ οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας «καὶ οὐκ ἔπεσε», διότι ἔχει θεμέλιο τὸν Χριστό (Ματθ. ζ´ 25).
.               Βροχή, καταιγίδα φοβερή, ἦταν ὁ φθόνος τῶν Ἰουδαίων, τῶν σταυρωτῶν τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι μὲ συκοφαντίες, διωγμοὺς καὶ πολέμους ἐναντιώθηκαν στὸ κήρυγμα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν πρώτων Χριστιανῶν. Ἡ πίστη ὅμως ἁπλωνόταν μέχρις ὅτου ἦλθαν οἱ Ρωμαῖοι καὶ καταστρέφοντας τὴν Ἱερουσαλὴμ ἔπαυσε ἡ καταιγίδα.
.               Ποταμοὶ ἦσαν βασιλικοί, μεγάλοι, ὁρ­μητικοί, στοὺς ὁποίους δὲν ἔτρεχαν νερὰ ἀλλὰ αἵματα Χριστιανῶν Μαρτύρων, τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ σχηματίσουν μιά ἄλλη Ἐρυθρὰ Θάλασσα. Ἀλλὰ οἱ τύραννοι ἔπεσαν, χάθηκαν, «ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτῶν μετ’ ἤχου» (Ψαλ. Θ´ 7).
.               Ἔπνευσαν καὶ οἱ ἄνεμοι τῶν αἱρέσεων, αἱρετικοὶ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀντίθετοι πολλὲς φορὲς καὶ μεταξύ τους στὴν αἵρεση, ἄπειροι στὸν ἀριθμό, ἀπὸ τοὺς Γνωστικοὺς ὣς τοὺς σημερινοὺς Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες, ἀλλὰ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ζεῖ καὶ καταισχύνει τοὺς ἐχθρούς της.
.               Τίποτε δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία, διότι τὴν ἔχει στερεώσει ἡ δεξιὰ τοῦ Ὑψίστου. «Δεξιὰ Κυρίου ἐποίησε δύναμιν» (Ψαλ. ΡΙΖ´ [117] 16). Ἂς φοβοῦνται ὅσοι τὴν πολεμοῦν. Τὸ τέλος τους θὰ εἶναι ὅχι ἁπλῶς ἄδοξο, ἀλλὰ καὶ τραγικό· ἔστω καὶ ἂν σήμερα ψηφίζουν ἀντιεκκλησιαστικοὺς νόμους καὶ διώκουν ἱερεῖς καὶ Ἀρχιερεῖς.

ΠΗΓΗ: osotir.org

,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: «ΚΑΘΗΣΤΕ ΣΤ᾽ ΑΥΓΑ ΣΑΣ. Ποιός, κυρά μου, δημιούργησε τὶς τόσες μυριάδες ἀνέργων; Ὄχι βέβαια ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὁποία προσπαθεῖ νὰ καλύψει τὶς δικές σας -ὅλων δηλ. τῶν πολιτικῶν- ἐγκληματικὲς πράξεις!» (Ἀπάντηση στὴν βουλευτὴ κ. Κανελλοπούλου)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

ΑΠΑΝΤΩ ΣΤΗΝ κα Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, ἀναφερόμενος στὶς Δηλώσεις τῆς κας Κανελλοπούλου, ἐδήλωσε τὰ ἑξῆς:

.            «Μὲ ἐνδιαφέρον ἀνέγνωσα τὶς δηλώσεις τῆς κας Κανελλοπούλου, ὅπως αὐτὲς δημοσιεύονται στὸ Πρακτορεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Romfea.gr» (21.05.2013). Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ Κυρία Βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐφαρμόζει τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ, πρὶν κἂν αὐτὸ ψηφισθεῖ ἀπὸ τὴν Βουλή!  Μᾶς ἀπαγορεύει δηλ. νὰ ἔχουμε ἄποψη στὰ καθημερινῶς δρώμενα!
.             Κατ’ ἀρχὴν θερμὲς ἀπευθύνω τὶς εὐχαριστίες μου στὴ λαλίστατη αὐτὴ Κυρία, ἐπειδὴ πολὺ συχνὰ κάνει τὸν κόπο νὰ ἀσχολεῖται μαζί μας. Ἂς πάρει λοιπὸν σήμερα τὴν δέουσα ἀπάντηση.
.           «Δὲν ἔχει καμμιὰ δουλειὰ ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ νομοσχεδίων ποὺ ψηφίζονται ἢ καταψηφίζονται ἀπὸ ἐκλεγμένους βουλευτές», λέγει ἡ κα Κανελλοπούλου. Ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο αὐτό: Συλλαμβάνεται, ὅτι διακατέχεται ἀπὸ φασιστικὴ νοοτροπία! Ἀγνοεῖ, ὅτι στὴν Δημοκρατία ὅλοι οἱ πολίτες ἔχουν λόγο! Ποῦ ἀνήκει ἄραγε; Μήπως στὸ σύστημα «ἀποφασίσαμε καὶ διατάζουμε»;
.              Οἱ Βουλευτὲς ἐκλέγονται ἀπὸ τὸν Λαό. Μεταξὺ ὅλων τῶν ἄλλων καὶ οἱ Ἐπίσκοποι ψηφίζουν! Ἄρα, κα Κανελλοπούλου, ἀφοῦ σᾶς ψηφίζουμε, ἔχουμε τὸ δικαίωμα καὶ νὰ σᾶς ἐλέγχουμε! Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ἀναγνωρίζει καὶ ἐπιτρέπει τὶς Διαμαρτυρίες, τὶς Διαδηλώσεις, τὶς Ἀπεργίες κλπ.! Μὴ ποὺ πεῖτε, ὅτι ἐκεῖ στὴν Βουλὴ τὰ κάνετε ὅλα ἀγγελικά, ὅλα τέλεια!  Εἴτε λοιπὸν σᾶς ἀρέσει, εἴτε ὄχι ἐσεῖς οἱ Βουλευτὲς λογοδοτεῖτε σὲ ἐμᾶς τοὺς ψηφοφόρους, σὲ ἐμᾶς τὸν φτωχὸ Λαό! Λογοδοτεῖτε δὲ κάθε ὥρα καὶ κάθε στιγμὴ γιὰ κάθε πράξη καὶ κάθε λόγο σας!
.              Μὲ τὴν νοοτροπία σας ἀποδεικνύετε, ὅτι εἶσθε μιὰ σχέτη φασίστρια! Ὡς Βουλευτὴς δὲν δέχεσθε κριτική!
.              Σᾶς ἐρωτῶ λοιπόν: Ἂν εἶσθε ἀλάθητοι, γιατί ἄραγε ὁ Ἀρχηγός σας κ. Τσίπρας ἀλλάζει συνεχῶς γνῶμες καὶ θέσεις, ὅπως ἐμεῖς ἀλλάζουμε τὰ πουκάμισα;
.              Τὰ περὶ συμμετοχῆς μας στὴν κηδεία τοῦ Στρατηγοῦ Ντερτιλῆ εἶναι πιὰ πολὺ παληὸ ἀνέκδοτο! Δὲν ἔχετε κάτι νεώτερο νὰ μᾶς πεῖτε; Δὲν ἀκούσατε ὅτι ὁ κ. Ζίζεκ, ἕνας φιλόσοφος τοῦ δικοῦ σας χώρου, προχθὲς μπροστὰ στὸν Ἀρχηγό σας καὶ προσωπικό του φίλο κ. Τσίπρα εἶπε τὰ ἑξῆς συγκλονιστικὰ περὶ Γκουλάγκ; Ἀκοῦστε τα: «Τὸ τέστ ποὺ πρέπει νὰ γίνεται στοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἑξῆς: Ἀντὶ νὰ τοὺς ρωτᾶμε τί πιστεύουν γιὰ τὴν Εὐρώπη, πρέπει νὰ τοὺς ρωτᾶμε τί πιστεύουν γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ἂν δὲν ὑποστηρίζουν τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ….τὸ δημοκρατικὸ μέλλον πρέπει νὰ ἔχει ὡς ἑξῆς: Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ πάρουν εἰσιτήριο πρώτης θέσης  χωρὶς ἐπιστροφὴ στὰ γκουλάγκ» !!!!!! (βλ. ἐφημερίδα “Δημοκρατία”, 21.05.2013)
.              Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, τὰ «γκουλὰγκ» ἦσαν τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως καὶ ἐξοντώσεως στὸ ἄλλοτε Σοβιετικὸ μπλόκ!!! Ἐρωτῶ τὴν κα Κανελλοπούλου: προέβη ἄραγε σὲ κάποια δήλωση, διὰ τῆς ὁποίας νὰ καταδικάζει ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν μέσα στὸ κόμμα της, τὸν ΣΥΡΙΖΑ; Ὄχι, βέβαια! Οἱ δικές μας δηλώσεις τὴν ἐμάραναν!
.              Κυρία Κανελλοπούλου, λίγη σεμνότης καὶ λίγη ντροπὴ σᾶς χρειάζονται! Ἀποτελοῦν στολίδι γιὰ τὴν γυναίκα! Ἄλλωστε στὰ καθαρῶς ἐπισκοπικά μας καθήκοντα δὲν σᾶς διορίσαμε οὔτε Σύμβουλο, οὔτε πολὺ περισσότερο ἐλεγκτή! Καθῆστε, λοιπόν,  κυρία μου, στ’ αὐγά σας! «Μή, πέρα τῶν πεδίλων!» Ἐὰν δὲν ἤμουνα Ἱεράρχης, θὰ σᾶς ἔλεγα τὸ λαϊκὸ ρητὸ «κυττάξτε τὴ στραβομάρα σας». Ἀλλὰ ὡς Ἱεράρχης δὲν μπορῶ νὰ χρησιμοποιήσω αὐτὴ τὴν ὁρολογία! Ἐπαναλαμβάνω: Καθῆστε στ’αὐγά σας!
.              Εὐχαριστήθηκα πολύ, διότι ἡ κρούση τῶν κωδώνων τῶν ἱερῶν ναῶν σᾶς ἐνόχλησε πολύ! Γι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ τὸ ἀποφασίσαμε! Γιὰ νὰ σᾶς συνταράξουμε! Γιὰ νὰ σᾶς κάνουμε, νὰ ἀνησυχήσετε! Τελικά, ὅπως ἀποδείχθηκε, τὸ κατορθώσαμε!  Ταράξαμε τὴν μακαριότητά σας καὶ …. τρομάξατε! Χτυπήσαμε καὶ θὰ ξαναχτυπήσουμε τὶς καμπάνες μας,  γιὰ νὰ ξυπνήσει Ἑλληνικὸς Λαός. Αὐτὸς ὁ χιλιοπροδομένος Λαός, ποἐσεῖς οἱ πολιτικοὶ τὸν ἀποκοιμίζετε μὲ τὰ παραμύθια σας, τὸν ἐκμεταλλεύεσθε μὲ τὴν ἄσκηση τῆς Ἐξουσίας, τὸν φορολογεῖτε ἀλύπητα, τὸν  φέρατε σἔσχατη ἔνδεια!  

.                Μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν τελευταίων βουλευτικῶν ἐκλογῶν ὁ Λαός μας ἀπέδειξε πόση ἐκτίμηση σᾶς ἔχει! Ὄχι προσωπικὰ σὲ σᾶς, ἀλλὰ στὸ σύνολο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου! Γιὰ πρώτη φορὰ μεταπολεμικὰ ἔχουμε μία τρικομματικὴ Κυβέρνηση! Εἶσθε ἄδικοι! Σὲ μᾶς ἐπιβάλλετε τὴν λιτότητα, ἐνῶ ἐσεῖς ἀμείβεσθε μὲ παχυλοὺς μισθούς! Τὸ «κούρεμα» τῶν μισθῶν δὲν σᾶς ἄγγιξε! Τὰ χειρότερα, λοιπόν, γιὰ σᾶς ἔρχονται! Ἄν, ὃ μὴ γένοιτο, ἄν, λέγω, σεῖς προσωπικὰ κάποια στιγμὴ περιέλθετε σἔνδεια, ἐμεῖς οἐκκλησιαστικοὶ θὰ σᾶς συνδράμουμε! Θυμηθεῖτε το! Δὲν κρατᾶμε κακία! Δὲν κρατᾶμε ὑπόλοιπα! Συγχωροῦμε καὶ λησμονοῦμε! Λησμονοῦμε καὶ συγχωροῦμε! Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλεῖο μας! Ἀλλὰ καὶ δὲν σκύβουμε τὸ κεφάλι σὲ κάποιες κυρίες, ὁσάκις μᾶς ὑβρίζουν καὶ μᾶς εὐτελίζουν!
.                Τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ, ποὺ σεῖς τόσο πολὺ ὑποστηρίζετε, βάζει στὸν γύψο τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα! Μᾶς ἀπαγορεύει νὰ ἐκφράζουμε τὴν γνώμη μας δημοσίως! Μᾶς μετατρέπει σὲ φανταράκια! Μᾶς μεταβάλλει σὲ ραγιάδες! Ὑποστηρίζετε, λοιπόν, τὸν φασισμὸ καὶ θέλετε νὰ λέγεσθε Δημοκράτισα;
.                Ἂς ἔλθουμε τώρα καὶ στοὺς ἀνέργους! Ποιός, κυρά μου, δημιούργησε τὶς τόσες μυριάδες ἀνέργων; Ὄχι βέβαια Ἐκκλησία, Ὁποία προσπαθεῖ νὰ καλύψει τὶς δικές σας –ὅλων δηλ. τῶν πολιτικῶν- ἐγκληματικὲς πράξεις! Ἐμεῖς ἐδῶ στὴν μικρή μας Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια χρόνια τώρα ἔχουμε ἱδρύσει Γηροκομεῖα, Μονάδες Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, Συσσίτια, Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο, Βρεφονηπιακὸ Σταθμ κ.λπ.
.                Ἀλλὰ σεῖς, κα Κανελλοπούλου, οὐδέποτε μέχρι σήμερα καταδεχθήκατε νὰ δρασκελίσετε τὸ κατώφλι τῶν Γηροκομείων μας! Ποτὲ δὲν ἤλθατε νὰ μᾶς ἐπισκεφθεῖτε! Καὶ κάτι παραπάνω: Ποτὲ δὲν μᾶς καταδεχθήκατε νὰ μᾶς προσφέρετε ἔστω ἕνα εὐρὼ ἀπὸ τὸ παχυλὸ προσωπικό σας βαλάντιο σὰν δωρεά, ἔτσι γιὰ νὰ ἐνισχύσετε συμβολικὰ τουλάχιστον τὴν φιλανθρωπική μας προσπάθεια! Ὅταν ἀκοῦτε «Ἐκκλησία», συνταράσσεσθε, χάνετε τὸ κέφι σας! Γιατί ἄραγε; Ὁ Ἀρχηγός σας μὲ ὑπερηφάνεια διακηρύσσει, ὅτι εἶναι ἄθεος! Οὔτε πολιτικό, οὔτε καὶ θρησκευτικὸ γάμο ἔχει τελέσει, ὅπως διαδίδεται χωρὶς καὶ νὰ διαψεύδεται! Δὲν ἔχει κάνει γάμο «μὲ παπὰ καὶ μὲ κουμπάρο», ὅπως ἤθελε παλαιότερα τὸ λαϊκὸ τραγούδι! Οὔτε ἐπίσης τὰ παιδάκια του τὰ ἔχει βαπτίσει χριστιανικά! Τί θέλετε, λοιπόν, καὶ ἀσχολεῖσθε μὲ τὴν Ἐκκλησία;  Ἂς μείνουν οἱ ἄθεοι μὲ τὴν ἀθεΐα τους καὶ οἱ χριστιανοὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τους! Δὲν νομιμοποιεῖσθε, ὥστε νἀσχολεῖσθε μαζί μας.
.           Λοιπόν, γιὰ νὰ τελειώνουμε, Σᾶς ἐπαναλαμβάνω, ὅτι τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς ξενοφοβίας εἶναι τὸ πιὸ αἰσχρὸ καὶ τὸ πιὸ ἀπολυταρχικὸ νομοσχέδιο, ποὺ πέρασε ποτὲ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή! Πρέπει νὰ ντρέπεσθε, διότι τὸ ὑποστηρίζετε!
.          Ἀγαπητή μου Κυρία Κανελλοπούλου, περαστικά σας! Συνέχεια στὸν ἄχαρι αὐτὸ διάλογο δὲν πρόκειται νὰ δώσουμε. Τελεία καὶ παύλα. Σεβασθεῖτε μας, γιὰ νὰ σᾶς σεβασθοῦμε!»

 Ἐκ τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως  

, , ,

Σχολιάστε

ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΗ καὶ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΟ ΤΟΥ ΤΑΙΝΑΡΟΥ: «Κι ἐὰν ἀκόµη γκρεµίσετε τὶς ἐκκλησίες, πάντοτε θὰ ὑπάρχουν πάλλουσες ψυχὲς ἀνθρώπων οἱ ὁποῖες θὰ ἔχουν µετατραπεῖ σὲ Σπήλαια τῆς Βηθλεὲµ καὶ σὲ Πανάγιους Τάφους …»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Ἀπολαῦστε» τὸ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟ καὶ δολερὸ χριστομίσος καὶ τὸ πικρὸ φαρμάκι ποὺ φωλιάζει στὴν …«μὴ ψυχὴ» [συμφώνως πρὸς τὴν δεδηλωμένη ἀθεΐα αὐτῶν] τῶν ἐπηρμένων καὶ ἐπελαυνόντων… «Διαχειριστῶν τῆς Ἐθνικῆς μας “Τύχης Ἀγαθῆς”» [μετὰ τὶς 17 Ἰουνίου].
.           Συγχρόνως ὅμως θαυμάστε τὴν ΛΕΒΕΝΤΙΑ καὶ ΟΜΟΛΟΓΙΑ τῆς ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ (καὶ ἑλληνικῆς) ΨΥΧΗΣ (τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Νικολάου Ἀντωνοπούλου). Μακάρι νὰ ὑπῆρχαν ΧΙΛΙΟΙ, ΜΟΝΟΝ ΧΙΛΙΟΙ τέτοιοι ΨΥΧΩΜΕΝΟΙ Ἕλληνες Χριστιανοὶ!
.           Ἀλλὰ ἴσως γι᾽ αὐτὸ βουλιάξαμε, ἐπειδὴ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΑΜΕ, ἐπειδὴ ΒΟΛΕΥΤΗΚΑΜΕ, ἐπειδὴ  περιστείλαμε τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα, θεωρήσαμε πὼς ἡ παρρησία εἶναι φονταμενταλισμὸς καὶ προτιμήσαμε τὴν ἀπόλαυση τῶν ἐγκοσμίων ἐπιτυχιῶν, τῶν δημοσίων σχέσεων, τῆς Κρατικῆς Ἐκκλησίας, τῶν ἐπικοινωνιακῶν πυροτεχνημάτων, τῶν πάσης φύσεως ἰδιοτελειῶν. Κι ἐνῶ ἔχουμε καταποντισθεῖ ἐμεῖς ρέγχουμε καὶ ἀτάραχοι διαιωνίζουμε τὸν μινιμαλισμό, τὰ ἀνώδυνα χριστιανικὰ λογάκια, τὰ μεταπατερικὰ μασκαριλίκια, τὶς φιλολογικὲς καὶ ἄλλες ὄμορφες  θεολογικοκαλλιτεχνικὲς παρουσιάσεις ! Μάλιστα!
.        Ἐν τούτοις ὑπάρχουν ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΙ! 

Ἀπὸ τὸν Φάρο τοῦ Ταινάρου

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
(ἀρ. τ. 2047, 15.06. 2012)

Στοιχειοθεσία: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.         Ἀπὸ τὸν Φάρο τοῦ Ταινάρου καὶ τὴν ἀδούλωτη Μάνη ὁ ἐκπαιδευτικὸς στὰ Ἄλικα τῆς Μάνης κ. Νικ. Ἀντωνόπουλος, ἀποδεικνύοντας ὅτι ὑπάρχουν ἀληθινοὶ δάσκαλοι µὲ ζωντανὴ πίστη καὶ γνήσια ἀγάπη, ἔστειλε ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν καθηγήτρια καὶ ἤδη βουλευτὴ τῆς Δηµοκρατικῆς Ἀριστερᾶς κ. Μαρία Ρεπούση, γνωστὴ ἀπὸ τὸ προδοτικὸ βιβλίο ἱστορίας της ϛ´ Δηµοτικοῦ. Ἀφορµὴ τὰ ἑξῆς, ποὺ ἔγραψε ἐκείνη στὴν σελίδα της στὸ Τουΐτερ τὴν Κυριακὴ 22 Ἀπριλίου:

.         «Ἀνοίγουν αὔριο τὰ σχολεῖα µετὰ τὶς διακοπὲς τοῦ Πάσχα. Τὰ παιδιὰ µαζὶ µὲ τοὺς δασκάλους ἢ τοὺς καθηγητές τους θὰ ὑποχρεωθοῦν καὶ πάλι … νὰ στηθοῦν στὸ προαύλιο γιὰ νὰ προσευχηθοῦν. Ἀλήθεια σὲ ποιό ἄλλο εὐρωπαϊκὸ σχολεῖο γίνεται αὐτό; … Νοµίζω σὲ κανένα. Γνωρίζετε ἐσεῖς κανένα σχολεῖο ποὺ νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ πρωινὴ προσευχή; … νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸς ὁ ἐκκλησιασµός; Καὶ νὰ ὑπάρχουν εἰκόνες ἁγίων στοὺς τοίχους; Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβληµα σήµερα στὴν Παιδεία µας; Ὄχι οἱ µισθοὶ ἐξαθλίωσης τῶν ἐκπαιδευτικῶν;».
.           Καὶ ὁ κ. Ἀντωνόπουλος τῆς ἀπαντάει: « … Αὐτὸ ποὺ µπορῶ νὰ καταθέσω εἶναι ἡ προσήλωση, ἡ χαρά, ἡ ἐνεργὴς συµµετοχὴ τῶν παιδιῶν – µαθητῶν µου κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πρωινῆς προσευχῆς, τοῦ ἐκκλησιασµοῦ καὶ τοῦ µαθήµατος τῶν θρησκευτικῶν. Καὶ τὸ ἴδιο θὰ σᾶς βεβαιώσουν καλόπιστα χιλιάδες ἄλλοι ἐκπαιδευτικοι τῆς πατρίδας µας ποὺ µπαίνουν σὲ σχολικὲς αἴθουσες. … Τὴν ἡµέρα ποὺ διατυπώσατε τὰ παραπάνω “βαθυστόχαστα” ἦταν ἡ Κυριακὴ τοῦ ἀποστόλου Θωµᾶ. Σᾶς καλεῖ λοιπὸν ἡ ἡµέρα, σὰν ἄλλος ΑΠΙΣΤΟΣ Θωµᾶς, νὰ βάλετε τὸ δάκτυλό σας ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ τότε νὰ εἶστε βέβαιη ὅτι θὰ τρέξετε κι ἐσεῖς νὰ πεῖτε τὴν ἴδια προσευχὴ τῶν ἡµερῶν αὐτῶν µὲ τοὺς µαθητές µας, δηλαδὴ τὸ “Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι”.
.             Παράλληλα … διακρίνω ἕνα µίσος γιὰ τὶς ἱερὲς εἰκόνες ἀπὸ µέρους σας … ἡ ἠµέρα ποὺ ἄνοιξαν τὰ σχολεῖα σᾶς διδάσκει. Ἦταν ἡ Δευτέρα 23 Ἀπριλίου, ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Γεωργίου … Κι αὐτὸ διότι κι ὅλες τὶς εἰκόνες νὰ ξεκρεµάσετε ἀπὸ τοὺς τοίχους, οἱ µυριάδες ναοὶ τοῦ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ στὴν ὕπαιθρο καὶ στὶς πόλεις θὰ µαρτυροῦν καὶ θὰ θυµίζουν τὴν ἀκλόνητη πίστη τῶν Ἑλλήνων στὸν Χριστό. Κι ἐὰν ἀκόµη κι αὐτὲς τὶς γκρεµίσετε, ὅπως συνέβη παλαιότερα σὲ Ρωσία, Μ. Ἀσία, Β. Ἤπειρο καὶ Κύπρο, καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας (ὅταν κατ᾽ ἐσᾶς “περνούσαµε καλά”), πάντοτε θὰ ὑπάρχουν πάλλουσες ψυχὲς ἀνθρώπων οἱ ὁποῖες θὰ ἔχουν µετατραπεῖ σὲ Σπήλαια τῆς Βηθλεὲµ καὶ σὲ Πανάγιους Τάφους … ».
.            Καὶ τελειώνει τὸ ὁµολογιακὸ κείµενό του ὁ ἀξιέπαινος ἐκπαιδευτικὸς µὲ τὴν διαβεβαίωση ὅτι
.          «-Δὲν θὰ πάψουµε νὰ προσευχόµαστε καὶ νὰ ἐκκλησιαζόµαστε µὲ τοὺς µαθητές µας.
Δὲν θὰ σταµατήσουµε νὰ διδάσκουµε τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν.
Δὲν θὰ ἐπιτρέψουµε νὰ πραγµατοποιηθοῦν τὰ χυδαῖα ὄνειρα τῶν ὀλίγων ἔναντι τῶν εὐσεβῶν ἐπιθυµιῶν τῶν πολλῶν.
Σταµατῶ ἐδῶ! Σᾶς χαιρετῶ ἐνηµερώνοντάς σας ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ Φάρου τοῦ Ταινάρου …
Νικόλαος Παν. Ἀντωνόπουλος, Προϊστάµενος Δηµοτικῶν Σχολείων Ἀλίκων Μάνης».

.         Ὁ ἀκρίτας δάσκαλος τῆς ἀνδρειωµένης Μάνης σκόρπισε ἀπὸ τὸν Φάρο τοῦ Ταινάρου φῶς, δύναµη, χαρὰ καὶ ἐλπίδα! Ἐλπίδα πὼς ἡ Ἑλλάδα, ἔχοντας τέτοιους φλογεροὺς ἐκπαιδευτικούς, εἶναι καὶ θὰ δίνει φῶς σὲ ὅλο τὸν κόσµο! 

, ,

1 Σχόλιο

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ. ΕΠΕΤΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὅλα ὅσα γράφονται κατωτέρω εἶναι σωστὰ καὶ βέβαια, ἀλλὰ ἐνδέχεται νὰ λασπωθοῦν ὡς συνωμοσιολογίες καὶ νὰ «ἐπιτιμηθοῦν» ὅσοι τὰ δέχονται μὲ τὸ ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας…!
Ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.» ἔχει ἐπανειλημμένως ἐπισημάνει ἐξ ἄλλων ἀφορμῶν τὸν ὁλοφάνερο σχεδιασμὸ τῶν Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως, τῶν Υἱῶν τῆς Γεένης. Ἡ Ἐργολαβία τῆς Ἀλλοτριώσεως βρίσκεται σὲ πλήρη δαιμονικὴ ἀνάπτυξη. Καὶ ὅσοι «ἀθῶοι» δὲν τὸ βλέπουν ἁπλῶς κοιμοῦνται καὶ συμμαχοῦν μαζί τους.

Ὁ Ἡγούμενος Ἐφραὶμ εἶναι μόνο ἡ ἀρχὴ

 Γράφει ὁ Νικόλαος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος -Συγγραφέας καὶ Τουρκολόγος

.           «Παλιὰ ἂν ἕνας εὐλαβὴς ἀσχολεῖτο μὲ τὴν κατάσταση στὸν κόσμο, δὲν πρέπει νὰ ἦταν καλά, ἦταν γιὰ κλείσιμο στὸν Πύργο. Σήμερα ἀντίθετα, ἂν ἕνας εὐλαβὴς δὲν ἐνδιαφέρεται καὶ δὲν πονεῖ γιὰ τὴν κατάσταση, ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο, εἶναι γιὰ κλείσιμο στὸν Πύργο» (Πατὴρ Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης)
.          Τὸ σοκαριστικὸ θέαμα ἕνας ἡγούμενος ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη μονὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους νὰ σέρνεται στὶς φυλακὲς σὰν κοινὸς κατάδικος, προκαλώντας τὶς ἀνάλογες ἀλγεινὲς ἐντυπώσεις σὲ τοπικό, ἀλλὰ καὶ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἀρχὴ μιᾶς σειρᾶς ἐπιθέσεων κατὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν χώρα μας.
.          Ἴσως δὲν θὰ ἀργήσει ὁ καιρὸς ποὺ ἀκόμα καὶ ἡ ὁμολογία πίστεως θὰ θεωρεῖται ἀναχρονιστικὴ καὶ ἀξιόποινη πράξη καὶ ἡ ἀνάρτηση δημόσια τῶν εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, θὰ θεωρεῖται… παραβίαση  τῶν «δημοκρατικῶν» καὶ «ἀνθρωπίνων» δικαιωμάτων τῶν «ἐλεύθερα σκεπτομένων» Ἑλλήνων πολιτῶν.
.          Εἶναι φανερὸ πὼς τὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ τὸ διεφθαρμένο πολιτικὸ σύστημα ποὺ τὸ κυβερνάει, σκοπεύει νὰ βάλει «χέρι» στὸ Ἅγιον Ὄρος.

.          Ἡ πρώτη κίνηση θὰ εἶναι ἡ ἀποστολὴ ἐλεγκτικοῦ σώματος, γιὰ νὰ ἐλέγξει ποῦ πῆγαν τὰ κονδύλια ποὺ διέθεσε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὶς διάφορες μονὲς τοῦ Ἄθω γιὰ ἔργα ἀνακαίνισης πολλῶν ἑτοιμόρροπων κτιρίων.
.          Ἡ ἀφορμὴ θὰ εἶναι ὁ ἔλεγχος, ἀλλὰ ὁ ἀπώτερος σκοπὸς θὰ εἶναι νὰ «βάλουν χέρι» στὰ ἔσοδα τῶν μονῶν, νὰ ἐλέγξουν ὅλες τὶς πηγὲς χρηματοδότησης τῶν εἴκοσι μοναστηριῶν  τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὶς δωρεὲς καὶ ὅποιες  ἄλλες ἐπιχορηγήσεις, εἴτε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα εἴτε ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό.

 Ὁ σκοπὸς ἡ οἰκονομικὴ ἐξόντωση τῶν μοναστηριῶν.

.          Δεύτερο βῆμα θὰ εἶναι ἡ κατάργηση κάθε χαρακτήρα αὐτοδιοίκησης καὶ αὐτονομίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπως αὐτὴ καθιερώθηκε ἐδῶ καὶ χίλια περίπου χρόνια καὶ ἔγινε σεβαστὴ καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς σουλτάνους τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.
.      Σὰν πρώτη κίνηση πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ἦταν καὶ ἡ ἀποστολὴ εἰσαγγελέα στὸ Βατοπέδι χωρὶς νὰ ἐρωτηθεῖ καν ἡ ἱερὰ ἐπιστασία κατὰ παράβαση ὅλων τῶν μέχρι τώρα ἰσχυόντων.

.          Ἡ ἑπόμενη κίνηση θὰ εἶναι ἡ ἀνακήρυξη τοῦ Ἁγίου Ὄρους σὰν παγκόσμιο τουριστικὸ ἀξιοθέατο καὶ ἡ καθιέρωση «εἰδικῶν ἐπιστημονικῶν – τουριστικῶν ἀποστολῶν» στὴν ἀρχὴ μὲ τὴν συμβολική, συμμετοχὴ καὶ τοῦ γυναικείου φύλου, σὲ «εἰδικὲς» ἐργασίες, ποὺ δῆθεν θὰ ἀνυψώνουν καὶ θὰ προβάλλουν τὴν πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τοῦ ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ στύλου τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδοξίας.
.          Μὲ τὸν διπλωματικὸ αὐτὸ τρόπο θὰ καταργηθεῖ σταδιακὰ τὸ ἄβατο καὶ πλέον γυναῖκες κρατικοὶ ἀξιωματοῦχοι, ἀλλὰ καὶ ἐκλεκτοὶ διεθνῶς ἐπισκέπτες τοῦ γυναικείου φύλου, θὰ μποροῦν νὰ ἔρχονται στὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ «εἰδικὴ ἀποστολή»,  καταρρίπτοντας μὲ φανερὸ πλέον τρόπο κάθε ἱερὴ παρακαταθήκη τοῦ Ἄθω.
.          Στὸ τέλος οἱ μονὲς θὰ ἀνακηρυχτοῦν σὰν οἰκήματα ποὺ ἀνήκουν στὴν διεθνῆ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ καὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ ἐπιβληθοῦν νόμοι γιὰ τὴν ξενοδοχειακὴ ἀξιοποίηση τῶν ἱερῶν μονῶν πρὸς ὄφελος ὑποτίθεται τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μιᾶς οἰκονομίας ποὺ τὴν ἔχει ἤδη  λεηλατήσει ἡ προδοτικὴ πολιτικὴ κλίκα ποὺ κυβέρνησε τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὴν χώρα.
.          Στὸ τέλος θὰ ἐπιβληθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος «ἔχει πολὺ χρῆμα» καὶ πολλὲς προοπτικὲς οἰκονομικῆς ἀξιοποίησης γιὰ τὸ «καλὸ τῆς πατρίδας».
.       Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο τὸ Ἅγιον Ὄρος ποὺ εἶναι ὁ στόχος ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἄθεου ἐκσυγχρονιστικοῦ  καὶ ἀντιχριστιανικοῦ κατεστημένου ποὺ ἔχει ὁδηγήσει τὴν χώρα στὴν πλήρη ἐθνικὴ καὶ διεθνῆ ἀπαξίωση.
.          Ἡ ἐκπαίδευση εἶναι ἤδη στὸ στόχαστρο. Σὲ λίγα χρόνια μόνο γιὰ ἱστορικοὺς λόγους  θὰ ὑπάρχει ἀναφορὰ στὰ σχολικὰ βιβλία γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία.
.      Τὰ παιδιά μας σὲ λίγα χρόνια θὰ ἀγνοοῦν ἀκόμα καὶ τὸ  «Πάτερ ἡμῶν» γιατί, ὅπως θὰ ἰσχυρίζονται οἱ ταγοὶ τῆς ἀπαξίωσης τῆς θρησκείας μας, ἡ δημόσια ἀπαγγελία του θὰ προσβάλλει τὴν «ἐλευθερία» καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν μὴ χριστιανῶν.
.         Οἱ εἰκόνες θὰ κατέβουν ἀπὸ τὰ δικαστήρια, γιατί θὰ προσβάλλουν κάθε διάδικο ποὺ δὲν πιστεύει καὶ δὲν θὰ θέλει νὰ ἔχει πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του στὴν διάρκεια μίας δίκης τὸν Χριστό, ἢ τὴν Παναγία μὲ τὸν Χριστό.
.          Οἱ καμπάνες θὰ θεωρηθοῦν σὰν ἐνοχλητικὰ κατάλοιπα μιᾶς ὀπισθοδρομικῆς ἐποχῆς καὶ θὰ καταργηθοῦν.
.          Ἤδη γνωστὸς μητροπολίτης μητρόπολης τῆς κεντρικῆς Ἑλλάδας, ποὺ εἶχε καὶ ἐκπομπὴ στὴν κρατικὴ τηλεόραση, ἔκανε συστάσεις στοὺς ἱερεῖς τῆς μητρόπολής του νὰ μὴν ἐνοχλοῦν μὲ τὶς καμπάνες τῆς ἐνορίας τους, τοὺς…  φιλήσυχους πολίτες ποὺ θέλουν νὰ ξεκουράζονται τὶς Κυριακές.
.          Τὰ ἱερὰ ράσα θὰ πρέπει νὰ μὴν ἐμφανίζονται δημόσια, ὅπως γίνεται καὶ στὶς ἄλλες κοσμικὲς καὶ «σύγχρονες» χῶρες, ἀλλὰ μόνο μέσα στὴν ἐκκλησία καὶ μόνο κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λειτουργίας. Οἱ ἱερεῖς δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεχωρίζουν ἐξωτερικὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους πολίτες προκαλώντας τὸ δημόσιο αἴσθημα, δηλαδὴ τὰ γένια τους θὰ πρέπει νὰ εἶναι προσεγμένα, μόλις ποὺ θὰ φαίνονται γιὰ νὰ εἶναι καί… τῆς μόδας.
.       Φυσικὰ οἱ ἐνορίες θὰ ἐξοντωθοῦν οἰκονομικὰ καθὼς κάθε οἰκονομικὴ ἐπιχορήγηση θὰ ἐλέγχεται καὶ θὰ φορολογεῖται γιὰ νὰ πηγαίνει τὸ μεγαλύτερο μέρος στὴν κρατικὴ κλίκα.
.          Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Καλλικράτη στὴν Ἐκκλησία θὰ καταργήσει πολλὲς μητροπόλεις ποὺ ἔχουν ἱστορία πολλῶν αἰώνων καὶ τὶς ὁποῖες οὔτε ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία δὲν τόλμησε νὰ πειράξει.
.          Οὔτε λόγος φυσικὰ γιὰ ἀναμετάδοση τῆς Θείας Λειτουργίας τὶς Κυριακὲς ἀπὸ τὰ κρατικὰ ΜΜΕ, ἐνῶ θὰ ἀπαγορεύεται κάθε παρουσία ἱερέων στὶς δημόσιες τελετὲς καὶ φυσικὰ δὲν θὰ ὑπάρχουν ἁγιασμοὶ  καὶ δημόσια ἱερὰ μνημόσυνα. Ἄλλωστε ὁ πολιτικὸς γάμος θὰ ἔχει καὶ συνέχεια μὲ τὴν πολιτικὴ κηδεία.
.          Νὰ μὴν μιλήσουμε τέλος γιὰ τὶς κάρτες καὶ τὴν ὁλοκληρωτικὴ φακέλωση τῆς προσωπικότητάς μας μὲ σκοπὸ τὴν κατάργηση  τοῦ αὐτεξουσίου μας, δηλαδὴ  τοῦ πιὸ ἱεροῦ δώρου τοῦ Παντοδύναμου πρὸς τὸν ἄνθρωπο.

.          Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἴσως γιὰ πολλοὺς φαντάζουν ἀπίθανα, δυστυχῶς εἶναι μέρος τοῦ σχεδίου καταρράκωσης κάθε ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν πατρίδα μας, ὅπου ἡ Ὀρθοδοξία ὑπῆρξε γιὰ αἰῶνες ὁ φάρος τῆς ὕπαρξής της.
.          Φαινόμενα σὰν αὐτὸ τοῦ καθηγούμενου Ἐφραὶμ εἶναι μόνο ἡ ἀρχή. Τὸ ζήτημα εἶναι  ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι θὰ ἀφήσουμε ἀπροκάλυπτα ὅλα αὐτὰ νὰ περάσουν ἔτσι πάνω ἀπὸ τὶς κεφαλές μας.

 ΠΗΓΗ: romfea.gr

, , , , ,

Σχολιάστε

Ο ΜΗΤΡ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ «ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» (ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ)

.      EΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὀρθότατες οἱ παρατηρήσεις τοῦ Σεβ. Μαντινείας. Εἶναι ὀφθαλμοφανέστατες οἱ ἀντιεκκλησιαστικὲς «δράσεις» τῶν περισσοτέρων πολιτικῶν.
.         Συμπληρωματικῶς θὰ ἦταν ἀναγκαία μιὰ ἐπισήμανση περὶ τῶν «ἀντιεκκλησιαστικῶν ἀτόμων» τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας. Πρέπει ὀπωσδήποτε νὰ γίνει καὶ αὐτὴ ἡ συμπληρωματικὴ παραδοχή, ὥστε νὰ εἶναι ὁλοκληρωμένη ἡ εὔστοχη παρουσίαση. Πρέπει νὰ καταστεῖ σαφὲς ὅτι τὰ «ἀντιεκκλησιαστικὰ πολιτικὰ ἄτομα» κάνουν τὴν δουλειά τους. Ἀλλὰ τὴν ἐνθάρρυνση στὴν ἀντιεκκλησιαστική τους δράση τὴν ἀντλοῦν πολλάκις ἀπὸ ἐκκλησιαστικὰ «ἀντιεκκλησιαστικὰ ἄτομα», τὰ ὁποῖα μὲ τὴν ἐν γένει “πολιτεία” τους ὀλίγη σχέση φαίνεται νὰ ἔχουν μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν «ὑπηρεσιακή». Ἐπ᾽ αὐτοῦ εἶναι πολὺ χρήσιμη ἡ ἔμφαση τοῦ καθηγητοῦ Χρ. Γιανναρᾶ, ὁ ὁποῖος ἔχει καταδείξει πὼς ἄλλο ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ καὶ ἄλλο ἡ θρησκειοποιημένη ἐκδοχή της.
.        Ἐκεῖνο λοιπὸν ποὺ ἔχει καταστεῖ ἐπεῖγον «ποιμαντικὸ πρόβλημα» δὲν εἶναι τόσο ἡ «συνωμοσιολογία καὶ ὁ [δῆθεν] ἀντισημιτισμός» (πράγματα ποὺ μάλιστα ἀνυψώθηκαν –συμφώνως πρὸς πρόσφατο δημοσίευμα– σὲ «κωλύματα τῆς Θείας Κοινωνίας»!!! [sic], ἀλλὰ ἡ διάθλαση τῶν ἐκκλησιαστικῶν κριτηρίων, κατὰ τὴν ὁποία ἡ πλουτίνδην ἢ “διαπλοκίνδην”! (ἀντὶ γιὰ τὴν ἀριστίνδην…) ἀπόκτηση ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωμάτων ἢ ὁ ἀσυγκράτητος γενετήσιος «ἀναπροσανατολισμός» ἢ ἡ ἀπροσχημάτιστη ἐκκοσμίκευση (βλ. σχετ. τὴν ξεφτίλα μὲ τὰ ἀρχιερατικὰ γενέθλια!) ἢ ὁ ἀχαλίνωτος «οἰκουμενισμός» περνᾶνε ἐντελῶς ἀπαρατήρητα, λὲς καὶ δὲν συμβαίνει τίποτα!

Λάβρος ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας
κατὰ τῶν πολιτικῶν

.         Χαρακτήρισε τοὺς περισσότερους πολιτικούς «ἀντιεκκλησιαστικὰ ἄτομα» καὶ ἔκανε λόγο γιὰ διαχρονικὴ πολεμικὴ στὴν Ἐκκλησία διευκρινίζοντας πὼς ἡ Ἐκκλησία ἦταν πάντα παροῦσα καὶ πάντα ἔδινε μεγάλο μέρος τῆς περιουσίας της.
.       Ὁ Μητροπολίτης μιλᾶ στὴν ἐκπομπὴ γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση σημειώνοντας πὼς προηγήθηκε ἡ ἠθική, ἐνῶ τονίζει πὼς οἱ Ἕλληνες θέλουν τὴν δική τους “περεστρόϊκα”, ἀφοῦ “γίναμε κλέφτες, ψεῦτες καὶ ἐλεεινοί”.
.       Δίνει ἀπαντήσεις σὲ ὅσους κατηγοροῦν τὴν Ἐκκλησία γιὰ ἀδιαφορία, γιὰ πολυτέλειες καὶ γιὰ ἱερεῖς μὲ “χρυσὰ ἄμφια”.
.        Μιλάει ἐπίσης γιὰ τὰ ἔργα στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, γιὰ τὰ συσσίτια, γιὰ τὴν βοήθεια στοὺς ἀναξιοπαθοῦντες συμπολίτες μας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ Γηροκομεῖα σὲ Τρίπολη καὶ Λεωνίδιο. Καὶ γιὰ τὸν χωρισμὸ Κράτους – Ἐκκλησίας…

 ΠΗΓΗ: romfea.gr

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΞΑΝΑΓΡΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τὸ ξαναγράψιμο τῆς ἱστορίας μας
Γράφει ὁ μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης

ΣΗΜ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἂν καὶ τὸ «ξαναγράψιμο» τῆς Ἱστορίας εἶναι… κανονικὰ γραμμένο,
μὴ  διαφεύγει τὸ γεγονὸς
πὼς ἀπὸ γνωστοὺς κύκλους “Νεοευαγγελιστῶν τῆς Θεολογίας”
προωθεῖται  τὸ ξαναγράψιμο τοῦ Εὐαγγελίου.
Τὸ μέλλον ἐπιφυλάσσει ἄκρως ἐνδιαφέρουσες προοπτικές !

.        Τελευταία ἐπιχειρεῖται τὸ ξαναΐδωμα καὶ ξαναγράψιμο τῆς ἱστορίας μας. Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ κάποιοι ἐπαΐοντες προσπαθοῦν ἐναγώνια νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ἡ τεσσάρων αἰώνων ὀθωμανικὴ κυριαρχία, ἡ φοβερὴ τουρκοκρατία, ἦταν μία ἰδανικὴ περίοδος συνεργασίας, συγχρωτισμοῦ καὶ συγκοινωνίας μὲ τοὺς ὑπόδουλους προγόνους μας, τοὺς ἄμοιρους ραγιάδες. Ἡ μελέτη ὀθωμανικῶν ἀρχείων ἔφερε στὸ φῶς νέα, δυνατὰ -λένε- στοιχεῖα ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἦταν ἀρχοντικοί, περαστικοί, γενναιόδωροι καὶ λίαν εὐγενικοί. Ἀρκετοὶ εἶναι οἱ Νεοέλληνες ποὺ ἀποροῦν, ἀνησυχοῦν καὶ προβληματίζονται σοβαρὰ γιὰ τὸ ποῦ ἀποβλέπουν οἱ συντάκτες καὶ ἐκφραστὲς τοιούτων πρωτότυπων καὶ ἀτεκμηρίωτων ἀπόψεων. Μετὰ ἀπὸ 190 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ξαναγράφεται ἡ ἱστορία μας.
.        Πῶς ἀποδεικνύεται σοβαρὰ ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀπέκτησαν ἐθνικὴ συνείδηση λίγο πρὶν τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821; Ἡ κοινὴ καταγωγή, ἡ ἴδια γλώσσα, ἡ αὐτὴ θρησκεία, τὰ ὅμοια ἤθη καὶ ἔθιμα, δὲν ἀποτελοῦν ἐθνικὴ συνείδηση ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα; Κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ καὶ λεγόμενη βυζαντινὴ ἐποχὴ δὲν συνεχίζεται νὰ ζεῖ καὶ νὰ δημιουργεῖ περίφημο πολιτισμὸ τὸ ἀρχαῖο γένος τῶν Ἑλλήνων; Κληρικοί, λόγιοι, συγγραφεῖς καὶ περιηγητὲς λαθεύουν τόσο πολὺ ὅταν καὶ πρὸ καὶ μετὰ τὴν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως μιλοῦν δυνατὰ γιὰ τὴ λαμπρὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Δὲν ὑπάρχουν ντοκουμέντα ποὺ μιλοῦν γιὰ ὑπέρογκες φορολογίες τῶν ὑποδούλων, μαρτύρια τῶν ὀρθοδόξων, βίαιους ἐξισλαμισμούς, παιδομαζώματα καὶ γενιτσαρισμούς; Οἱ τολμηροὶ ἀγωνιστές, κλέφτες καὶ ἀρματολοὶ ἦταν φυγόδικοι ἐγκληματίες, ὅπως ἀκούστηκε πρόσφατα; Ἀποκλειστικὰ οἰκονομικῆς φύσεως ἦταν τὰ αἴτια τοῦ ξεσηκωμοῦ τοῦ 1821; Μὰ οἱ μαρξιστὲς δὲν ἀναθεώρησαν σὲ συνέδριό τους, πρὸ τριακονταετίας, τὶς μονολιθικὲς αὐτὲς θεωρίες τους;
.          Δὲν φωνάζουμε ἀναίτια γιατί θίγονται καθιερωμένες καὶ κατασταλαγμένες ἀπόψεις, γιατί ἔτσι μεγαλώσαμε, γιατί ἔτσι μᾶς συμφέρει, γιατί φοβόμαστε τὸν ἀντίλογο, γιατί δὲν ἔχουμε ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα Δὲν συνηθίζουμε νὰ κραυγάζουμε, δὲν φοβόμαστε νὰ διαφοροποιηθοῦμε ἀπὸ ἀκατοχύρωτες νέες ἀπόψεις. Τὸ 1821, λέγουν, ἱδρύεται τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος. Πρὶν τί ὑπῆρχε; Ποιοί κατοικοῦσαν; Ποιοί ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἔμεναν ἐδῶ; Μήπως θέλουν νὰ ποῦν πὼς τὸ 1821 ἱδρύθηκε τὸ νεοελληνικὸ κράτος; Ἐπιτρέπεται ἱστορικοὶ νὰ συγχέουν τοὺς ὅρους ἔθνος καὶ κράτος; Ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία δὲν παρέχεται πρὸς διαμάχη, ἀκροαματικότητα καὶ κερδοσκοπία. Μὴ δραματοποιεῖται κι ἐξευτελίζεται ἐπιπόλαια ἡ ἱστορία μας. Μὴ προσβάλλουμε τὸ χυμένο αἷμα ἡρώων γιὰ τὴ σημερινὴ ἐλευθερία μας. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ καταθέτει τὶς προσωπικές του ἑρμηνεῖες τῆς ἱστορίας. Θὰ πρέπει ὅμως νὰ γίνουν ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὸ σύνολο, ἀφοῦ συζητηθοῦν ἀρκετὰ σοβαρὰ καὶ ἀπροκατάληπτα. Θὰ ἀφαιρέσουμε τὴ φουστανέλα καὶ τὸ καρυοφύλλι ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστὲς καὶ θὰ τοὺς βάλουμε “μπλουτζίν” καὶ αὐτόματα ὅπλα; Οἱ ἥρωες τοῦ 1821 δὲν ἀγωνίσθηκαν “γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία”; Ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ οἰκονομικὴ ἀνόρθωση καὶ τὴν ἵδρυση ἐθνικοῦ κράτους; Δὲν ξεκίνησαν ἀπὸ τὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Λαύρας; Ἀπὸ ποῦ ξεκίνησαν; Ἀπὸ κάποια ταβέρνα; Μύθος καὶ τὸ κρυφὸ σχολειό, παραμύθι καὶ ἡ συμμετοχὴ τοῦ κλήρου στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση; Ἐπὶ 190 ἔτη οἱ ἱστορικοί μας ἔλεγαν τόσο σοβαρὰ ψέματα; Γιατί; Τόσα χρόνια ἤμασταν ἀνώριμοι καὶ τώρα ξαφνικὰ ὡριμάσαμε γιὰ νὰ δεχθοῦμε τὴν κρυμμένη καὶ μεγάλη ἀλήθεια τοῦ κ. Βερέμη; Ἡ ἀλήθεια ἔρχεται μὲ τὴ διαγραφὴ μύθων; Ἀλήθεια σημαίνει λησμοσύνη τῆς λήθης. Ἄγρυπνη, ὀρθή, ἀκριβοδίκαιη μνήμη τῶν ἱστορικῶν γεγονότων. Γιὰ ποιό λόγο νὰ ἐφευρεθοῦν καὶ νὰ ἐπικρατήσουν τόσοι μύθοι; Μήπως δὲν πρόκειται γιὰ μύθους καὶ μέσα σὲ αὐτοὺς κρύβεται πολλὴ ἀλήθεια; Ἡ μελέτη ὀθωμανικῶν ἀρχείων δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ σὲ ρωσικά, αὐστριακά, ἀγγλικά, ἀκόμη καὶ σὲ ἄλλα ἀνέκδοτα ἑλληνικά;
.          Δὲν μπορεῖ ἕνας ἱστορικὸς ἀπὸ προσωπική του ἰδεολογία καὶ ἰσχυρὴ προκατάληψη νὰ διαγράφει ἀσυζητητὶ μὲ μία μονοκονδυλιὰ τὴν προσφορὰ τοῦ κλήρου καὶ τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, στὴν πορεία τοῦ Γένους. Δὲν πρόκειται γιὰ ἁπλὴ ἀντιπαράθεση, ὑπερασπίζοντας τὸ τίμιο καὶ ματοβαμμένο ράσο, ἀλλὰ γιὰ ἔντονη καὶ ὁλόψυχη διαμαρτυρία. Οἱ ἰθύνοντες τῆς νεόκοπης ἱστορίας συνεχίζουν ἕναν ἄχαρο ρόλο, γνωστὸ καὶ συνηθισμένο πλέον, μίας δίχως αἰδῶ, ἄσκοπης καὶ ἀστοιχείωτης πολεμικῆς κατὰ τοῦ ἱεροῦ, τοῦ ὅσιου καὶ τοῦ ὡραίου. Κτυποῦν τὴν Ἐκκλησία, τὴν ὀρθοδοξία, τὴ θρησκεία, τὸν κλῆρο, τὸν μοναχισμό. Θεωροῦν, λέγουν, ἀρκετὰ ὥριμο τὸν καιρὸ γι’ αὐτή τους τὴν ἰσοπέδωση. Τὴν τελευταία ὅμως λέξη τῆς ἱστορίας, τὴν τελεία καὶ τὴν παύλα, ἄλλοι σίγουρα θὰ τὴ βάλουν. Ἡ Ἐπανάσταση ἄρχισε μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας στὶς 25-3-1821, ἡμέρα Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ὁ εὐαγγελισμὸς ἔφερε τὴν ἀνάσταση στὴν πονεμένη καὶ γλυκιὰ πατρίδα μας.

ΠΗΓΗ:  ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 26.03.2011

, , , ,

Σχολιάστε