Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἐκκλησιαστικὴ περιουσία

ΑΡΧΙΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ: «ΠΟΥ “ΠΗΓΑΝ” ΤΑ 700.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 1952 ΣΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ;»

Συνάντηση Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων

.              Τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ κ. Κωνσταντῖνο Ἀρβανιτόπουλο δέχθηκε σήμερα στὶς 11.00 τὸ πρωὶ σὲ ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνάντησής τους, ποὺ διήρκεσε περίπου μία ὥρα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ Ὑπουργὸς συζήτησαν ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἅπτονται τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας στὴ βάση τῆς στενῆς συνεργασίας τους ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ λαοῦ μας.

.              «Ἐπίκεντρο τῆς συζητησεώς μας ἦταν ἡ ἐξέταση τῆς καταστάσεως ποὺ βρίσκεται ἡ πατρίδα μας καὶ τῶν προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζει. Τὸ πρῶτο φάρμακο ποὺ χρειάζεται σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση εἶναι ἡ συνεργασία ὅλων τῶν φορέων, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία», τόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Καὶ συνέχισε: «Ἡ συνεργασία αὐτὴ μπορεῖ νὰ μᾶς δώσει πολλὴ δύναμη. Μποροῦμε νὰ ἀξιοποιήσουμε τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία μὲ διαφάνεια καὶ μὲ τρόπους σύγχρονους καὶ ὅλα τὰ εἰσοδήματα ποὺ θὰ προκύψουν νὰ διατεθοῦν στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν συνανθρώπων μας ποὺ ὑποφέρουν. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ θέτω καὶ να ρώτημα: τ 1952 ἡ κκλησία δωσε 700 χιλιάδες στρέμματα γι τος φτωχος γρότες κα κτηνοτρόφους. σως εναι στιγμ νὰ ναζητήσουμε πς ξιοποιήθηκαν ατ τ κτήματα». «Εἶναι εὐχάριστο», σημείωσε, «ὅτι ὑπάρχει διάθεση καὶ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ὑπουργείου νὰ πορευτοῦμε συνεργαζόμενοι γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων ποὺ ἔχουμε καὶ θὰ προκύψουν».
.              Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ Ὑπουργὸς δήλωσε: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν πολυετῆ διακονία του ἔχει ἀποδείξει ὅτι εἶναι ἕνας φωτισμένος Ἱεράρχης καὶ εἶναι εὐχῆς ἔργο ποὺ βρίσκεται στὸ πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας σὲ αὐτὴ τὴν κρίσιμη στιγμὴ γιὰ τὴν πατρίδα μας. Συζητήσαμε, στὸ πλαίσιο τῆς στενῆς συνεργασίας, ποὺ ἔχουμε καὶ θὰ ἔχουμε, θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ποὺ στόχος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ γίνει μὲ ἕναν τρόπο, ὥστε τὰ ὀφέλη νὰ ἐπιστρέψουν στοὺς Ἕλληνες πολίτες καὶ κυρίως στοὺς ἀδυνάμους».

 ΠΗΓΗ: iaath.gr

 

,

Σχολιάστε

ΓΕΝΝΑΙΑ “ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ” ΜΗΤΡΟΠ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: «ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ, κ. ΓΕΝΙΚΕ, ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΟΤΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΡΠΑΞΕ ΒΙΑΙΩΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (Ἐπιστολή του πρὸς τὸν Γ. Γραμματέα Θρησκευμάτων)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ MONΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

31.07.2012

Ἐν Σπάρτῃ τῇ 17ῃ Ἰουλίου 2012

Ἀξιότιμον
Κύριον Γεώργιον Καλαντζῆν
Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀθήνας

Ἀγαπητέ μου κ. Γενικέ,

.          Πρόσεξα ἀπό τό διαδίκτυο ὅσα εἴπατε στά «ΝΕΑ» γιά τήν πρόταση τοῦ ΚΕΠΕ πού ἀφορᾶ στήν περικοπή τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, τήν ὁποία χαρακτηρίσατε ὡς ἀσύμφορη.

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά καταγράψω ἐδῶ κάποιες προσωπικές μου παρατηρήσεις γιά τό ἴδιο θέμα, ἀλλά ἀπό ἄλλη ὀπτική γωνία.

α) Τό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία μέ τρόπο ἀξιοθαύμαστο δέν πρέπει νά τό συσχετίζουμε μέ τή μισθοδοσία τοῦ κλήρου. Εἶναι δυνατό οἱ κληρικοί μας, οἱ γενναῖοι αὐτοί συμπαραστάτες στόν πόνο καί στή δοκιμασία τοῦ λαοῦ μας, νά σκεφτοῦν ἐκδικητικά καί νά ἀποφασίσουν νά ἀναστείλουν τήν ὅποια προσφορά τους, ἐπειδή ἡ Πολιτεία μέ ἐνδεχόμενη – ἀχαρακτήριστη – ἀπόφασή της θά κόψει τόν μισθό τους; Εἶναι δυνατό νά φανταστοῦμε ἕναν πατέρα νά στερεῖ ἀπό τό παιδί του κάθε ὑλική καί ἠθική βοήθεια, ἐπειδή τό παιδί του συμπεριφέρθηκε μέ σκληρότητα ἀπέναντί του; Ἄν αὐτό δέ γίνεται μέ ὁποιονδήποτε πατέρα καί ὁποιοδήποτε παιδί, ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, πῶς εἶναι δυνατό νά τό διανοηθεῖ καί νά τό κάνει ἡ πνευματική τροφός τοῦ λαοῦ μας καί στοργική Μητέρα του, ἡ Ἐκκλησία; Τό ἀκόμη χειρότερο εἶναι νά στερήσει ἀπό τά παιδιά της τή συμπαράστασή της χωρίς αὐτά νά φταῖνε σέ τίποτε, γιατί ἡ Πολιτεία ἔδειξε τό σκληρό πρόσωπό της πρός τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας.

β) Ἡ σκέψη σας, ὅτι τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἐκτιμᾶται γιά τό ἔτος 2011 σέ 100 ἑκατομμύρια ἔχει ἐπίσης μία ἀδύνατη πλευρά.  Τό κόστος τῆς ὑλικῆς προσφορᾶς της ξεπερνᾶ τά 100 ἑκατομμύρια, διότι πρέπει νά ὑπολογιστεῖ καί ἡ σέ εἶδος προσφορά της, ἡ ὁποία φθάνει τά 50 ἑκατομμύρια.

.          Ὅμως δέν πρέπει νά περιορίζουμε τή συμπαράστασή της στά ὑλικά ἀγαθά, δοθέντος ὅτι ἡ ἠθική της ἀρωγή εἶναι ἀξιοθαύμαστη καί ἀξεπέραστη.
.          Οἱ κληρικοί μας αὐτά τά ποσά πού διαθέτουν σήμερα γιά τόν λαό μας οὔτε ἐπιθυμοῦν οὔτε μποροῦν νά τά κρατήσουν γιά τόν ἑαυτό τους, ἔστω καί ἄν γίνουν φτωχοί ὅσο καί οἱ πιό φτωχοί τοῦ λαοῦ μας. Κανένας δέν θά τούς δικαιολογήσει, ἄν ἀπό αὐτά πού συγκεντρώνουν γιά τούς ἄλλους κάποια τά χρησιμοποιήσουν γιά τόν ἑαυτό τους, ἀλλά οὔτε καί οἱ δυνάμενοι θά τά προσφέρουν ὑπέρ τῶν κληρικῶν μας, γιατί κάποιοι τά κατάφεραν νά δημιουργήσουν ἕνα ἀντικληρικό πνεῦμα στήν ἐποχή μας.

γ) Εἶναι ἀλήθεια -καί χαίρω, διότι τό ὑπογραμμίζετε- ὅτι τό κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας γίνεται σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας καί τῶν Ἁγίων Πατέρων καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά συνεχισθεῖ γιά ὅσο καιρό διαρκέσει ἡ δοκιμασία καί μετά τό τέλος  αὐτῆς, γιατί ὁ Κύριος τό εἶπε μέ τά ἀλάνθαστα λόγια του «τούς πτωχούς πάντοτε θά ἔχετε μαζί σας».

.          Ὅμως, καλέ μου κ. Γενικέ, πρέπει νά εἰποῦμε στόν λαό μας τήν ἀλήθεια. Πολλές φορές λέμε ἐμεῖς οἱ κληρικοί, ὅτι τό Κράτος πῆρε τό 96% τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἀλλά ἡ Πολιτεία ποτέ δέν εἶπε ὅτι πῆρε ἀπό τήν Ἐκκλησία αὐτή τήν περιουσία. Γιατί δέν τό λέτε καί Σεῖς ὡς ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο;  Βγεῖτε στά κανάλια καί πέστε στόν λαό μας ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας σέ δύσκολες στιγμές ἔδωσε χάρη τοῦ ἐμπερίστατου λαοῦ τό 96% τῆς περιουσίας της. Σᾶς ….ἐπιτρέπουμε νά ἀποκρύψετε τό γεγονός ὅτι καί ἕνα μέρος αὐτῆς τῆς περιουσίας τό ἅρπαξε  βιαίως  ἡ Πολιτεία. Πεῖτε, ὅμως, στόν κόσμο ὅτι ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας ἐδόθη κατά 96%. Μᾶς πονάει, ὅταν δέν τό λέτε εὐθέως. Μᾶς πληγώνει ἡ σιωπή σας. Γι’ αὐτό καί ὁ λαός μας συνεχίζει νά ὁμιλεῖ περί ἀμύθητης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Δέν τόν πείσαμε ἐμεῖς, γιατί δέν βοηθήσατε ἐσεῖς. Δέν ἐντρέπονται καί ἀρχηγοί κομμάτων ἤ κομματικά στελέχη νά ὁμιλοῦν γι’ αὐτή τήν περιουσία καί νά προσθέτουν τήν κακόβουλη εἴδηση, ὅτι καί γι’αὐτή τήν περιουσία πού ἔχει, δηλαδή τό 4%, δέν πληρώνει φόρο. Πόσες φορές τό ἔχουμε πεῖ, τό ἔχουμε δημοσιεύσει, ὅτι πληρώνει ἡ Ἐκκλησία ὅλους τούς φόρους πού πληρώνουν καί ὅλα τά ἄλλα Νομικά Πρόσωπα. Φόρους δέν πληρώνουν οἱ Αἱρετικοί  τῆς Ἑλλάδος καί οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Χώρας μας, γιά τούς ὁποίους ὅμως δέ λέγεται τίποτε. Γιατί δέν τά λέτε αὐτά;

δ) Καί κάτι τελευταῖο. Πιέζεσθε ἀσφαλῶς ἀπό πολλούς καί ποικίλους νά κόψετε τόν μισθό τῶν ἱερέων. Αὐτῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι ἥρωες καί μάρτυρες, γιατί ὑπηρετοῦν τόν λαό μας, καί, ἐνῶ οἱ ἄλλοι παράγοντες ἔχουν ἐγκαταλείψει τόν λαό, μένουν κοντά στόν πόνο του καί στά προβλήματά του, γεγονός πού φαίνεται ἰδιαίτερα στά χωριά καί στήν ἐπαρχία. Αὐτῶν πού εἶναι ἥρωες καί μάρτυρες, διότι ἔχουν πολύτεκνες οἰκογένειες οἱ περισσότεροι καί πασχίζουν νά ἀντιμετωπίσουν τίς δυσκολίες μέ ἕναν πενιχρό μισθό, χωρίς νά μποροῦν νά ἐργασθοῦν  καί σέ ἄλλη ἐργασία, ἀφοῦ τό ράσο τους τούς ἐμποδίζει.  Αὐτῶν πού εἶναι στοργικοί πατέρες μέ ὑποχρεώσεις πολλές, ἀφοῦ πρέπει νά φροντίζουν ὄχι μόνο γιά τό ψωμί τῶν παιδιῶν τους, ἀλλά καί γιά τή διατροφή τῶν φτωχῶν, τῶν ἀστέγων καί τῶν παντελῶς ἀναργύρων ἐνοριτῶν τους, στούς ὁποίους ἔχουν χρέος  νά ἀνοίξουν – καί τό κάνουν – ὄχι μόνο τό πορτοφόλι τους, ἀλλά καί τό σπίτι τους.
.          Γιατί δέν λέτε ὅτι «δέν μποροῦμε νά τό κάνουμε, ἀφοῦ  δέν μποροῦμε νά ἀθετήσουμε τήν ὑπογραφεῖσα συμφωνία Ἐκκλησίας – Πολιτείας  μέ τήν ὁποία ἡ δεύτερη πῆρε τό 96% τῆς περιουσίας τῆς πρώτης. Ἡ Πολιτεία ἔναντι αὐτῆς τῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀναλάβει τή μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τή λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν. Κάτω ἀπό αὐτό τό κείμενο ἔβαλαν τίς ὑπογραφές τους ἡ τότε Κυβέρνηση  καί ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος. Ἄν το κάνουμε, θά εἴμαστε ἕνας ὀργανισμός ἀσυνεπής καί ἀφερέγγυος»;
.          Ἔτσι, ἐάν μιλήσετε, θά ἀπαλλαγεῖτε ἀπό τίς ὀχλήσεις ὅλων ἐκείνων  πού εὑρίσκουν εὐκαιρία νά χύνουν τό δηλητήριο τῆς ψυχῆς τους στ’ αὐτιά εὐτυχῶς πρός τό παρόν καί ὄχι στίς καρδιές τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

.          Ἄς εὐχηθοῦμε νά μή συντελεστοῦν ἀνοσιουργήματα γιά τά ὁποῖα θά κλάψουμε, ὅταν θά εἶναι ἀργά.

Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΗΓΗ: immspartis.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ

Ἐπιστολ το Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου
στ
ν πολιτικὴ γεσία κα στ μέλη/ργανα τς Ερωπαϊκς νώσεως (19.07.2012)

.           Μὲ ἀφορμὴ ἐπαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα μερίδας τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Τύπου σχετικὰ μὲ τὰ θέματα τῆς φορολόγησης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν Της, τῶν ὁποίων οἱ συντάκτες, κατὰ παράβαση οἱασδήποτε ἔννοιας δεοντολογίας, ἀποφεύγουν νὰ ἀπευθύνουν σχετικὰ ἐρωτήματα στὸ ἁρμόδιο Γραφεῖο Τύπου, γιὰ τὴ σφαιρικὴ ἐνημέρωσή τους, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ προβοῦμε στὶς παρακάτω διευκρινήσεις πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας :

Α. Ἡ φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας.

.           Οἱ τελευταῖες φοροαπαλλαγὲς ὑπὲρ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὅπως καὶ ὑπὲρ ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν γνωστῶν θρησκειῶν στὴν Ἑλλάδα, καταργήθηκαν στὶς 23.4.2010 μὲ τὸν Ν. 3842/2010. Ἔκτοτε, τὰ νομικὰ πρόσωπα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καταβάλλουν: 1) φόρο γιὰ τὰ ἀκίνητά τους καὶ μάλιστα μὲ τριπλάσιο συντελεστὴ ἀπὸ τὸν ἰσχύοντα γιὰ τοὺς λοιποὺς δημόσιους ὀργανισμοὺς τῆς χώρας, 2) φόρο ἐπὶ τῶν κατ᾽ ἔτος μισθωμάτων ποὺ εἰσπράττουν ἀπὸ ἀκίνητα μὲ συντελεστὴ ὕψους 20% ἐπὶ τῆς ἀξίας τους, δηλαδὴ μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἰσχύει γιὰ τοὺς ἰδιῶτες, 3) συμπληρωματικὸ φόρο ἐπὶ τῶν εἰσοδημάτων τους ἀπὸ οἰκοδομὲς καὶ ἐκμισθώσεις γαιῶν μὲ συντελεστὴ 3%, 4) προκαταβολὴ φόρου γιὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος μὲ συντελεστὴ 55% ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ παραπάνω συμπληρωματικοῦ φόρου, 5) φόρο ἐπὶ τῶν κληρονομιῶν καὶ δωρεῶν μὲ συντελεστὴ 0,5% ἐπὶ τῆς ἀξίας τους, 6) τέλος χαρτοσήμου καὶ δικαιώματα ΟΓΑ συνολικοῦ ποσοστοῦ 2,40% ἐπὶ κάθε χρηματικῆς παροχῆς τῶν πιστῶν πρὸς τοὺς Ι. Ναοὺς λόγῳ ἱεροπραξιῶν. Ἐπίσης τὰ παραπάνω νομικὰ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας παρακρατοῦν καὶ ἀποδίδουν στὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο ὅλους τοὺς φόρους, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ παρακρατοῦν καὶ νὰ ἀποδίδουν καὶ ὅλοι οἱ ἰδιῶτες φορολογούμενοι κατὰ τὶς συναλλαγές τους μὲ τρίτους (φόρο μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν, ΦΠΑ κ.λπ.). Ἀπὸ τὸν φόρο ἐπὶ τῆς ἀκίνητης περιουσίας ἀπαλλάσσονται, κατὰ τὴν φορολογικὴ νομοθεσία, μόνο οἱ λατρευτικοὶ καὶ κοινωφελοῦς χρήσεως χῶροι ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν θρησκειῶν καὶ δογμάτων. Ἡ Κεντρικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις, οἱ Ἐνορίες, οἱ Ἱερὲς Μονὲς καὶ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Ἱδρύματα κατέβαλαν συνολικὰ κατὰ τὸ ἔτος 2011 φόρους ὕψους 12.584.139,92€.

 Β. Ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν.

.           μισθοδοσία τν κληρικν καταβάλλεται π τ Δημόσιο ς συμβατικὴ ποχρέωσή του, τὴν ὁποία ἀνέλαβε ἀπὸ τὸ 1833 ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας, ἐφ᾽ ὅσον τὸ 65% (2/3) τῆς τότε ἀγροτικῆς καὶ ἀστικῆς ἀκίνητης περιουσίας Της περιῆλθε σὲ αὐτό. Ἔκτοτε καὶ ἕως σήμερα, τὸ 96% τῆς ἐναπομείνασας ὡς ἄνω περιουσίας ἔχει – μονομερῶς (μὲ διάφορους νόμους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας) ἢ μὲ δωρεὲς τῆς Ἐκκλησίας – περιέλθει ἐπίσης στὸ Δημόσιο. Οἱ μεγαλύτερες μαζικὲς παραχωρήσεις ἀγροτικῶν ἀκινήτων της Ἐκκλησίας στὸ Κράτος ἔγιναν πρὸς ἀρωγὴ τῶν προσφύγων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς (1922), καθὼς καὶ τῶν ἀκτημόνων καλλιεργητῶν μετὰ τὸ 1945. Τὰ σημαντικότερα δὲ δημόσια κτίρια τῆς πρωτεύουσας (ἀκαδημαϊκὰ ἱδρύματα, νοσοκομεῖα κ.ἄ.) ἔχουν ἀνεγερθεῖ σὲ ἀκίνητα, ποὺ παραχωρήθηκαν δωρεὰν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό.
.           Σήμερα, τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀποτελεῖται ἀπὸ δασικὲς ἐκτάσεις, στὶς ὁποῖες δὲν ἐπιτρέπεται, κατὰ τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα, καμία μεταβολὴ τοῦ προορισμοῦ καὶ τῆς χρήσης τους, καὶ ἀπὸ λίγα ἀστικὰ ἀκίνητα, στὰ περισσότερα ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν ἐπιβληθεῖ ἀπὸ τὸ Κράτος ρυμοτομικὲς ἀπαλλοτριώσεις, γιὰ νὰ καταστοῦν κοινόχρηστοι χῶροι, χωρὶς ὅμως τὰ νομικὰ πρόσωπα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας νὰ ἔχουν ἀποζημιωθεῖ γι᾽ αὐτές, ἐλλείψει χρηματικῶν πόρων τῶν Δήμων. Σημειωτέον ὅτι ὁ μισθὸς τοῦ διακόνου καὶ τοῦ πρεσβυτέρου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καθορίζεται ἀπὸ τὸν ἴδιο νόμο ποὺ ἰσχύει γιὰ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους καὶ ὑπόκειται στὶς ἴδιες περικοπὲς καὶ φορολογικὲς κρατήσεις.

Γ. Τὰ ἔσοδα τῆς Ἐκκλησίας.

.           Τὰ ἔσοδα τῆς Ἐκκλησίας προέρχονται ἀπὸ τὰ μισθώματα τῶν ἐναπομεινάντων ἀκινήτων Της, τὰ μερίσματα ἀπὸ τραπεζικὲς μετοχὲς καὶ τὶς ἐθελοντικὲς εἰσφορὲς τῶν πιστῶν. Σημειωτέον ὅτι μὲ νόμο, ἀπὸ τὸ 2008, ἔχει διακοπεῖ ἡ καταβολὴ μερισμάτων στοὺς μετόχους τῶν τραπεζῶν, ἐνῶ καὶ ἡ κτηματαγορὰ διέρχεται μεγάλη κρίση. Παρόλα αὐτὰ τὸν Ὀκτώβριο 2010 ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στήριξε τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία συμμετέχοντας στὴν αὔξηση μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ ποσὸ τῶν 27 ἑκατομμυρίων εὐρώ, ποὺ προῆλθε ἀπὸ τραπεζικὸ δανεισμό. Οἱ μετοχὲς αὐτὲς σήμερα, πέραν τοῦ ὅτι δὲν ἀποδίδουν μέρισμα, ἔχουν σχεδὸν μηδαμινὴ ἀξία μεταπώλησης. Ἂς ὑπογραμμιστεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει εἰσοδήματα ἀπὸ ἐμπορικὲς ἐπιχειρήσεις ἢ ἐν γένει ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες.

 Δ. Τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

.           Οἱ Ἱ. Μητροπόλεις, οἱ Ἱ. Ναοὶ καὶ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Ἱδρύματα, ἀπὸ συστάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους μέχρι καὶ σήμερα, χωρὶς διακοπή, καὶ φυσικὰ ἰδιαιτέρως τώρα ποὺ ὁ λαὸς μᾶς δοκιμάζεται, ἀναπτύσσουν πλῆθος δράσεων καὶ φιλανθρωπικῶν πρωτοβουλιῶν γιὰ τὴν ἀνακούφιση ὅσων ἔχουν ἀνάγκη. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος λειτουργεῖ: 2.325 φιλόπτωχα ταμεῖα, 10 βρεφονηπιακοὺς σταθμούς, 10 παιδικοὺς σταθμούς, 19 στέγες γερόντων στὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ 66 στὶς Ἱ. Μητροπόλεις, 13 θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, 8 ἱδρύματα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, 10 νοσοκομεῖα – ἰατρεῖα, 7 ἱδρύματα ψυχικῆς ὑγείας, 6 ξενῶνες γιὰ ἀστέγους, 1 ξενώνα γιὰ φιλοξενία συνοδῶν ἀσθενῶν, 36 οἰκοτροφεῖα – ὀρφανοτροφεῖα, πολλὰ ἱδρύματα παιδικῆς προστασίας, πάνω ἀπὸ 200 κέντρα δωρεὰν σίτισης μὲ συνεχῆ αὔξηση τῶν προσφερομένων μερίδων φαγητοῦ, κοινωνικὰ παντοπωλεῖα, σημεῖα δωρεὰν διανομῆς εἰδῶν ἔνδυσης καὶ ὑπόδησης καὶ φοιτητικὰ οἰκοτροφεῖα.
.           Οἱ φιλοξενούμενοι στὶς πάσης φύσεως κοινωνικὲς ὑποδομὲς τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸ ἔτος 2011 (διαμονή, σίτιση, ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη) ἀνῆλθαν στὸν ἀριθμὸ τῶν 5.862 ἀτόμων. Λειτουργοῦν ἐπίσης 54 κατασκηνώσεις, ὅπου φιλοξενοῦνται ἐτησίως περισσότερα ἀπὸ 15.000 παιδιά. Ἐπιπλέον, λειτουργεῖ ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν μεταναστῶν καὶ τὴν παροχὴ νομικῆς τους ὑποστήριξης στὴν ὑποβολὴ αἰτήματος ἀσύλου. Ἀκόμη ἂς ληφθεῖ ὑπ᾽ ὄψη ὅτι χορηγοῦνται καθημερινὰ χρηματικὰ βοηθήματα σὲ ἀπόρους καὶ ὑποτροφίες σὲ Ἕλληνες καὶ ἀλλοδαποὺς φοιτητές. Συνολικ κατ ττος 2010 λοι ο φορες τς ρθόδοξης κκλησίας τς λλάδος δαπάνησαν γι τ φιλανθρωπικ κα κοινωνικό τους ργο τ ποσ τν 96.234.510,47 ερώ.

.           Ἂς ληφθεῖ ὑπ᾽ ὄψη ὅτι τὰ παραπάνω στοιχεῖα δὲν ἀφοροῦν στὴν Μοναστικὴ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στὴν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ στὶς Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου, ποὺ ἀποτελοῦν διοικητικὰ ἀνεξάρτητες (καὶ διαφορετικές τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) ἐκκλησιαστικὲς δικαιοδοσίες κατὰ τὸ ἑλληνικὸ δίκαιο.

 .           Θεωρομε πιβεβλημένη τν ποστολ το παρόντος, προκειμένου ν τοποθετηθον τ πράγματα στς ρθές τους διαστάσεις κα ν παύσει ἡ νεύθυνη ναπαραγωγὴ σφαλμένης κα στερεότυπης πληροφόρησης καὶ  δημιουργία στρεβλν ντυπώσεων εἰς βάρος τς ρθόδοξης κκλησίας τς λλάδος, προφανῶς πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἐξυπηρέτησης ἀκατανόητων σκοπιμοτήτων.

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΑΡΧΙΕΠ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: «ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΜΕ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΒΡΕΧΤΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ»

Δήλωση Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου
γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας τῆς Ι.Α.Α. καὶ ἐν γένει τῆς Ἐκκλησίας

.        Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἔκανε σήμερα τὴν ἀκόλουθη δήλωση: “Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πὼς κάθε φορὰ ποὺ ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ ἐν γένει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπιχειροῦν νὰ ἀξιοποιήσουν νομίμως τὴν περιουσία τους, πρὸς ὄφελος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ δοκιμάζεται σκληρά, παρουσιάζονται αἴφνης πάσης φύσεως προσκόμματα, νδεδυμένα μ τν μανδύα κάθε εδους εαισθησιν, π πρόσωπα τν ποίων κοινωνικ προσφορ κα λληλεγγύη περιορίζεται πλ κα μόνο σ βαρύγδουπες, δακρύβρεχτες κα δθεν δεολογικ φορτισμένες διακηρύξεις.
.        Οὔτε ὁ λαός μας, ποὺ ἔχει βυθιστεῖ στὴ φτώχεια καὶ τὴν ἀνασφάλεια ἀνακουφίζεται μὲ λόγια, οὔτε τὰ πολυάριθμα ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα κοινωνικοῦ χαρακτήρα, τὰ ὁποῖα κάθε μέρα ὅλο καὶ περισσότερο ἐγκαταλείπονται ἀπὸ τὸ κράτος πρόνοιας, συντηροῦνται μὲ δηλώσεις, οὔτε οἱ λειτουργικὲς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας ἀντιμετωπίζονται μὲ εὐχολόγια.
.        Ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἔχοντας συναίσθηση τῆς εὐθύνης τους ἀπέναντι στὴν πατρίδα καὶ ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς τους σὲ ὧρες ἐξαιρετικὰ κρίσιμες γιὰ τὴν διατήρηση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ εἰρήνης, ἐμμένουν στὴν ἀπόφασή τους γιὰ τὴν ἀξιοποίηση μὲ κάθε νόμιμο τρόπο τῆς περιουσίας τους. Καὶ θέλουν νὰ πιστεύουν πὼς ἡ Πολιτεία θὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι παραμένουν ἀρωγοὶ στὸν κοινὸ σκοπὸ καὶ ὄχι κατ’ ἐπίφαση συνεργάτες ἢ ἀντίπαλοι.
.       Περαιτέρω ἡ Ἐκκλησία μας θὰ εὐχόταν νὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα καὶ σὲ ἄλλους φορεῖς, ὅπως π.χ. τὰ Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα, γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας τους, ποὺ μέχρι σήμερα ἔχει καταληστευθεῖ, προκειμένου νὰ μπορέσουν οἱ ἡλικιωμένοι μας νὰ ἀνταπεξέλθουν μὲ ἀξιοπρέπεια στὸ βάρος τῶν γηρατειῶν τους.”

ΠΗΓΗ: iaath.gr

,

Σχολιάστε

ΑΡΧΙΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ: «ΓΚΡΕΜΙΣΜΕΝΗ Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ, ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»!

.          Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ἀποχωρώντας χθὲς ἀπὸ τὸν Ἅγιο Διονύσιο, μετὰ τὸ πέρας τῆς Συνοδικῆς Θ. Λειτουργίας, ἀπάντησε σὲ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων ὡς πρὸς τὴν ὄχι καὶ τόσο ἱκανοποιητικὴ συνεργασία τῆς Ἐκκλησίας μὲ διάφορα ὑπουργεῖα καὶ τὴν σχετική του πικρία. Ὑπογράμμισε μὲ νόημα ὅτι «σήμερα [τῆς Ὀρθοδοξίας] εἶναι μεγάλη ἑορτή. Οἱ γκρεμισμένες εἰκόνες ἀναστηλώθηκαν τὸ 843, ἂν ὅμως ρίξουμε μιὰ ματιὰ γύρω μας θὰ δοῦμε πολλὲς γκρεμισμένες εἰκόνες. Ἡ πιὸ μεγάλη καὶ πιὸ ὡραία εἰκόνα εἶναι τοῦ ἀνθρώπου. Ὅμως πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι γκρεμισμένοι», γιὰ νὰ καταλήξει ἐν συνεχείᾳ: «Ἡ Ἐκκλησία τὴν λίγη περιουσία ποὺ τῆς ἀπέμεινε, θέλει νὰ συνεργασθεῖ μὲ τὸ κράτος, γιὰ νὰ τὴν ἀξιοποιήσει καὶ τὰ προϊόντα τῆς ἀξιοποιήσεώς της της νὰ πᾶνε στὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες. Ποιά εἶναι ἡ πίκρα μου; Ὅταν βλέπουμε νὰ μὴν συνεννοούμεθα, καὶ οἱ μὲν ξένοι μὲ τὸ πρόγραμμα “ΗΛΙΟΣ”, ποὺ κατετέθη πρόσφατα, μποροῦν μέσα σὲ λίγες ἡμέρες νὰ πάρουν ἐκτάσεις, νὰ κάνουν φωτοβολταϊκά, καὶ τὸ τίμημα τὸ ὁρίζουν αὐτοὶ πόσο θὰ εἶναι καὶ ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία ποὺ ἔχουμε ἐκτάσεις καὶ λέμε κι ἐμεῖς νὰ κάνουμε φωτοβολταϊκὰ καὶ τὰ χρήματα νὰ πᾶνε γιὰ τοὺς φτωχοὺς ἀνθρώπους, δὲν βρίσκουμε ἀνταπόκριση».

ΠΗΓΗ: Ἠλεκτρονικὴ καὶ Ἔντυπη Εἰδησεογραφία

, , ,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: «ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ ΣΕ ΕΜΑΣ»

«ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ
ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ ΣΕ ΕΜΑΣ»

 ΕΚΤΕΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
στὴν ἐφημ. «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (26.02.2012)

 

Σεβασμιώτατε, ἡ χώρα περνᾶ δύσκολες μέρες καὶ ὁ λαὸς πλέον ἔχει χάσει τὴν ὑπομονή του. Φοβᾶστε τὸ ἐνδεχόμενο κοινωνικῆς ἐκρήξεως;

.        Ποιός δὲν τὸ φοβᾶται; Ὅταν ὡς λαὸς ἔχουμε χάσει κάθε πνευματικὸ ἔρεισμα, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλεγχθεῖ ἡ ἀγανάκτηση, τὸ αἴσθημα τῆς ἀδικίας, ἡ πείνα καὶ τὰ συναφῆ;

Νιώθετε ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν πορεία καὶ τὶς ἐξελίξεις στὴν χώρα, ἀλλὰ καὶ τὴν στάση τῆς Εὐρώπης;

.        Δὲν εἶναι καὶ τόσο εὐχάριστες οἱ ἐξελίξεις. Νομίζω ὅτι δηγούμαστε σ στορικ θνικ καταστροφή. Δὲν περίμενα καὶ κάτι καλύτερο ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Τ χειρότερο εναι τι δν φαίνονται σημεα φύπνισης σ μς.

Μὲ θάρρος σταθήκατε στὸ πλευρὸ τοῦ λαοῦ, ὅταν ἐπιβλήθηκε τὸ χαράτσι τῆς ΔΕΗ. Τότε ὁρισμένοι σᾶς κατηγόρησαν γιὰ πολιτικὲς παρεμβάσεις. Τί τοὺς ἀπαντᾶτε;

.        Νὰ διαβάσουν προσεκτικὰ τὴν ἐγκύκλιο, νὰ σκεφθοῦν ἤρεμα καὶ μὲ εἰλικρίνεια νὰ ἀντικρίσουν τὴ σημερινὴ κατάσταση.

Κάποιοι πολιτικοὶ (μὲ πρῶτο ὅλων τὸν κ. Νίκο Σηφουνάκη) κατὰ καιροὺς σᾶς ἔχουν ἐπιτεθεῖ σκληρά. Σᾶς πικραίνει αὐτὴ ἡ συμπεριφορά;

.        Κανεὶς δὲν μὲ πικραίνει ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου. Οἱ ἄνθρωποι δικαιοῦνται νὰ διαφωνοῦν ὄχι ὅμως καὶ νὰ διαστρέφουν ἐμπαθῶς τὴν ἀλήθεια.

Ὁ λαὸς ψάχνει στήριξη στὴν Ἐκκλησία. Ἂν καὶ πραγματοποιεῖται ἕνα τεράστιο κοινωνικὸ ἔργο, ἀκούγονται φωνὲς ποὺ λένε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ κάνει περισσότερα. Συμφωνεῖτε;

.        Ἡ Ἐκκλησία πρέπει πάντοτε νὰ κάνει τὸ μέγιστο ποὺ μπορεῖ, νὰ ἀδειάζει τὰ ταμεῖα καὶ τὶς ἀποθῆκες της, νὰ προφέρεται στὴν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις της, διαρκῶς νὰ λειτουργεῖ στὰ ὅριά της. Ἐκεῖ συναντᾶται ὁ Θεός. Συχν μως πάρχει νας παραλογισμς στς παιτήσεις π τ μερι ατν πο στέκονται κριτικ πέναντί της. Εναι ατο πο μιλον γι φιλέτα κα μύθητες περιουσίες. Εἶναι πολὺ ἄδικο νὰ προσφέρεται τόσο ἔργο, νὰ ἀγκαλιάζεται τόσος κόσμος καὶ μερικοὶ νὰ ἐπιμένουν νὰ ἀναπαράγουν κακίες.

Ἔχει εὐθύνες καὶ ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὴν παροῦσα κρίση;

.        Ἀσφαλῶς καὶ ἔχουμε ὅλοι μας. Ἂν ὡς Ἐκκλησία ἤμασταν πιὸ κοντὰ στὸ μήνυμα καὶ στὴν ἀποστολή μας, πόσο διαφορετικὰ θὰ ἦταν τὰ πράγματα; Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως πλευρά, ἡ Ἐκκλησία τί φταίει γιὰ ὅλες τὶς ἀπαράδεκτες πολιτικὲς ἐπιλογὲς ποὺ ἔγιναν τὰ τελευταῖα χρόνια; Ὁ διωγμὸς ποὺ δέχτηκε δὲν εἶναι ἄσχετος μὲ τὴν κρίση. Ἐκεῖ ποὺ ἐγὼ αἰσθάνομαι τὴν εὐθύνη μας δὲν εἶναι γιὰ τὸ τί κάναμε, ἀλλὰ γιὰ τὸ τί δὲν κάναμε.

[…]

Ἡ πρόσφατη ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ σᾶς ἱκανοποίησε;

.        Τν περίμενα κα πραγματικ μ νάπαυσε. Εχε στοιχεα προφητικο λόγου. λεγε καθαρ λήθειες. Ατ εναι ποστολ τς κκλησίας, χι ν λύσει τ καθημεριν προβλήματα. Ατ εναι χρέος τν πολιτικν μας κπροσώπων. Δική της ποστολ εναι ν μολογε τν λήθεια κα ν δείχνει τν δρόμο μας πρς τν Θεό.

Ἡ χώρα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φτώχεια, πάσχει καὶ ἀπὸ κατάθλιψη. Στὸ ἐπίπεδό της ψυχολογικῆς ἀνάτασης τοῦ λαοῦ πὼς καὶ μὲ ποιὸν τρόπο μπορεῖ νὰ βοηθήσει ἡ Ἐκκλησία;

.        ταν λαχτάρα τς ψυχς μας εναι Θεός, μπορε ν πάρχει λύπη, ποτ μως κατάθλιψη. Φανταστήκατε ποτὲ ἕναν μάρτυρα νὰ πέσει σὲ κατάθλιψη, ἐπειδὴ διώκεται; Αὐτὸ ποὺ προσφέρει ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ζῶν Θεός. Ἡ προσευχὴ σὲ αὐτὸν εἶναι ἀνάσα. «Ἐπὶ τὸν Κύριον ἐλπίδα πᾶς τις κεκτημένος ὑψηλότερός ἐστι πάντων τῶν λυπούντων». Ἔτσι βοηθάει ἡ Ἐκκλησία.

Ἐλπίδα γιὰ τὸ μέλλον ὑπάρχει;

.        Ἀσφαλῶς καὶ ὑπάρχει. ν κρατηθομε γαντζωμένοι στν πίστη κα τν παράδοσή μας, κα ν μς χτυπήσουν, θ ναστηθομε. Κα ν μς διαλύσουν, θ νασυγκροτηθομε.

Πιστεύετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη ἀνανέωσης;

.        Ἐκκλησία σημαίνει διαρκῶς ἀνανέωση. «Εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσης». Ἂν ὑπάρχει αὐτὸς ὁ ἀνακαινισμός, τότε ἡ Ἐκκλησία μὲ ἀσφάλεια ἰσορροπεῖ ἀνάμεσα στὴν τόλμη τοῦ σύγχρονου λόγου καὶ στὸν σεβασμὸ τῆς διαχρονικῆς ἐμπειρίας της.

[…]

Πῶς κρίνετε τὴν περιπέτεια τῆς προφυλάκισης τοῦ ἡγουμένου Ἐφραίμ;

.        Ἕνας ἁγιορείτης ἡγούμενος στὴ φυλακή! Ὄχι ἔνοχος, ἀλλὰ ἐπικίνδυνος! Γιατί εἶπε μία δικαστὴς ὅτι ἔχει ροπὴ στὴν ἐγκληματικὴ δράση. Τν κλεισαν τν νθρωπο χι μ νακριτικ πόρισμα λλ μ δικαστικό… ψυχογράφημα. Ἂν εἶναι δυνατόν! Ἀπόδειξη τῆς πραγματικῆς μας κρίσης. Πῆγαν νὰ χτυπήσουν τὴν Ἐκκλησία καὶ μαχαίρωσαν τὴ δικαιοσύνη.

Ἡ ὑποστήριξη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸν ἡγούμενο προκάλεσε ἀναταράξεις καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Πῶς κρίνετε τὴν ἀντίδρασή του;

.        Δὲν θὰ ἤθελα νὰ κρίνω ἕναν συνεπίσκοπό μου, μάλιστα μέσ μιᾶς κοσμικς ἐφημερίδας. Ἂς κάνει ὁ καθένας μόνος του τὶς κρίσεις του.

[…]

Ἐκτὸς ἀπὸ ἀρχιερέας εἶστε καὶ ἐπιστήμονας. Ἡ ἐπιστήμη συγκρούεται μὲ τὴν πίστη στὸν Θεό;

.        Ἐπιστήμονας ἤμουν, δὲν εἶμαι. Τώρα εἶμαι ἕνας ἁπλὸς μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά. Ἐμένα ἡ ἐπιστήμη μόνο καλό μοῦ ἔκανε. Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν Θεὸ γιὰ τὸ δῶρο αὐτό. Τὸν εὐχαριστῶ ὅμως περισσότερο ποὺ μοῦ χάρισε τὴν εὐλογία τῆς πίστεως, τῆς ἱερωσύνης καὶ τῆς μοναχικῆς ζωῆς.
.        Ὅσο γιὰ τὴν σύγκρουση, εἶναι σὰν νὰ μὲ ρωτᾶτε ἂν μπορεῖ νὰ συγκρουστεῖ ἕνα ἀεροπλάνο μὲ ἕναν πύραυλο. Τὸ πρῶτο κινεῖται στὴν ἀτμόσφαιρα πολὺ χαμηλά. Τὸ δεύτερο στὸ Διάστημα, ἐλεύθερο ἀπὸ τὴν βαρύτητα.

Τὸ μεγάλο πείραμα ταῦ CERN ἀναζητᾶ τὸ σωματίδιο τοῦ Θεοῦ. Πρόκειται γιὰ ὕβρη ἢ γιὰ ἐπιστημονικὴ ἐπανάσταση;

.        Μὰ τί λέτε τώρα;; Ἂν ὑπάρχει, γιατί νὰ μὴν τὸ βροῦμε; Τὸ θέμα δὲν εἶναι νὰ βροῦμε στὸ CERN τὸ σωματίδιο τοῦ Θεοῦ. μες προσπαθομε ν συναντήσουμε μέσα μας τν διο τν Θεό. ν τ πρτο εναι πιστημονικ πανάσταση, τ δεύτερο εναι πνευματικ κρηξη. Καλ τ πρτο, μεγαλειδες τ δεύτερο.

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐνημέρωση γιὰ τὴν φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ Εἰδικευμένοι Ἐργολάβοι, ποὺ ἐκ συστήματος κατηγοροῦν τὴν (ἐν Ἑλλάδι) Ἐκκλησία, ὅτι δὲν πληρώνει φόρους, θὰ συνεχίσουν νὰ ἀναπαράγουν τὰ ἴδια «πληροφοριακὰ» λύματα, παρὰ τὴν οἱανδήποτε ἐπίσημη Ἐνημέρωση. Καὶ ὅσοι φοροῦν «ἀποκριάτικη μουτσούνα» ἀπὸ τὸν λαὸ θὰ συνεχίσουν νὰ ἀναμηρυκάζουν μὲ τὴν ἴδια βουλιμία αὐτὰ καὶ ἄλλα λύματα καὶ ἰδεολογικὰ ἀπορρίμματα τῆς Ἀλλοτριώσεως.

.             Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐλπίζουσα ὅτι ὁ δημοσιογραφικός θόρυβος, ὁ ὁποῖος προκλήθηκε χθές σχετικῶς πρός τήν φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας, ὀφείλεται σέ ἔλλειψη λεπτομεροῦς ἐνημερώσεως ὅσων τόν προκαλέσαν, ἐπιθυμεῖ νά ἐνημερώσει δημοσίως ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἱερές Μητροπόλεις μέ τά ἐκκλησιαστικά τους ἱδρύματα, οἱ Ἱερές Μονές καί οἱ Ἐνορίες, οἱ ὁποῖες εἶναι ξεχωριστά μεταξύ τους νομικά πρόσωπα, καταβάλλουν κάθε χρόνο στίς κατά τόπους Δ.Ο.Υ. τίς παρακάτω νομοθετημένες φορολογικές ὑποχρεώσεις τους :

1. Φόρο ἐπί τῶν κατ’ ἔτος μισθωμάτων, πού εἰσπράττουν ἀπό ἀκίνητα, μέ συντελεστή 20% ἐπί τῆς ἀξίας τους,

2. Συμπληρωματικό φόρο ἐπί τῶν εἰσοδημάτων τους ἀπό οἰκοδομές καί ἐκμισθώσεις γαιῶν μέ συντελεστή 3%,

3. Προκαταβολή τοῦ φόρου (γιά τό ἑπόμενο ἔτος) μέ συντελεστή 55% ἐπί τῆς ἀξίας τοῦ παραπάνω συμπληρωματικοῦ φόρου,

4. Φόρο ἐπί τῆς ἀκινήτου περιουσίας τους μέ συντελεστή 3‰ ἐπί τῆς ἀντικειμενικῆς ἀξίας τους (ἐκτός ἐάν πρόκειται γιά οἰκοδομήματα λατρευτικῆς, ἐκπαιδευτικῆς, θρησκευτικῆς ἤ κοινωφελοῦς χρήσεως π.χ. Ἱ. Ναοί, γηροκομεῖα, χῶροι συσσιτίων),

5.Φόρο ἐπί τῶν κληρονομιῶν καί δωρεῶν μέ συντελεστή 0,5% ἐπί τῆς ἀξίας τους,

6.Τέλος χαρτοσήμου καί δικαιώματα ΟΓΑ συνολικοῦ ποσοστοῦ 2,40% ἐπί κάθε χρηματικῆς παροχῆς πιστῶν πρός τούς Ἱ. Ναούς λόγῳ ἱεροπραξιῶν.

.             Ἐπίσης τά παραπάνω νομικά πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας παρακρατοῦν καί ἀποδίδουν στίς Δ.Ο.Υ. τά παρακάτω φορολογικά ἔσοδα :

1. Φόρο μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν γιά τούς ἐκκλησιαστικούς ὑπαλλήλους καί συνεργάτες τους, πού ἀμείβονται ἀπό τόν προϋπολογισμό τους,

2. Φ.Π.Α. μέ τούς προβλεπομένους συντελεστές γιά ὑπηρεσίες καί ἀγαθά,

3. Φόρο εἰσοδήματος μέ συντελεστή 8% σέ ὅλα τά τιμολόγια παροχῆς ὑπηρεσιῶν,

4. Φόρο εἰσοδήματος μέ συντελεστή 4% σέ ὅλα τά δελτία ἀποστολῆς ἀγαθῶν καί μέ συντελεστή 1% γιά τά ὑγρά καύσιμα.

.             Τέλος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπιθυμεῖ να τονίσει ἀφ’ ἑνός ὅτι ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τόν φόρο ἀκινήτης περιουσίας γιά τά ἀκίνητα λατρευτικῆς, θρησκευτικῆς καί κοινωφελοῦς χρήσεως ἰσχύει ἀπό τό ἔτος 2008 γιά ὅλα τά θρησκεύματα καί δόγματα, πού ἔχουν ἀκίνητη περιουσία ἐντός Ἑλλάδος καί ἀφ’ ἑτέρου ὅτι, παρότι τά ἔσοδά Της προέρχονται μέχρι σήμερα ἀπό τό ὑστέρημα πιστῶν καί χρησιμοποιοῦνται γιά τήν συντήρηση τῶν θρησκευτικῶν καί κοινωφελῶν Της ἱδρυμάτων, οὐδέποτε ζήτησε κάποια ἄνιση φορολογική μεταχειρίση σέ σχέση μέ τούς ὑπολοίπους φορολογούμενους μή κερδοσκοπικούς ὀργανισμούς τῆς Χώρας.
.         Ἡ Κεντρική Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος, οἱ Ἱερές Μητροπόλεις, οἱ Ἐνορίες, οἱ Ἱερές Μονές καί τά Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα κατά τό ἔτος 2011 κατέβαλαν συνολικά φόρους ὕψους 12.584.139,92€.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/greek/holysynod

,

Σχολιάστε

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ “ΣΥΓΚΕΧΥΜΕΝΟ” ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ATHENS Voice

Ἀπάντηση στήν Ἐφημερίδα ATHENS Voice

.       Στό τεῦχος 378 – 08/02/2012, σχόλια (3), τῆς ἔντυπης καί ἠλεκτρονικῆς Ἐφημερίδος ATHENS Voice, ἡ δημοσιογράφος Κα Σώτη Τριανταφύλλου ἔγραψε ἕνα ἄρθρο μέ τίτλο: «Ὑποκρισία και μακαρόνια».  Σέ αὐτό μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει: “ὁποιοδήποτε ρεπορτάζ σχετικό μέ τήν Ἐκκλησία παραμένει συγκεχυμένο”.
.        Προσπαθεῖ λοιπόν ἡ Κα συντάκτρια τοῦ ἄρθρου ἐξ ἀρχῆς νά μᾶς πείσει ὅτι ὁποιοδήποτε ρεπορτάζ σχετικό μέ τήν Ἐκκλησία παραμένει συγκεχυμένο. Ἄραγε γι’ αὐτό εὐθύνεται ἡ Ἐκκλησία ἤ αὐτοί πού κάνουν τό ρεπορτάζ;
.        Ἐπίσης, ἐπικρίνοντας τά συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας καί ὑποβαθμίζοντας τήν προσφορά αὐτή, ὑποδεικνύει ὅτι πρέπει νά παραδώσει ἡ Ἐκκλησία τήν περιουσία της, νά χωρισθεῖ ἀπό τό Κράτος, νά μή μισθοδοτοῦνται οἱ Κληρικοί ἀπό αὐτό καί τέλος μᾶς ἐνημερώνει καί γιά τά φορολογικά προνόμια τῆς Ἐκκλησίας.
.        Ἆραγε, πρίν τά γράψει αὐτά ἡ Κα Τριανταφύλλου, ἐνημερώθηκε περί τό τί ἀκριβῶς συμβαίνει; Ἐπισκέφθηκε τούς χώρους αὐτούς, νά δεῖ μέ τά ἴδια της τά μάτια πῶς διαχειρίζονται οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας τά πράγματα αὐτά; Λοιπόν, μέ πολύ σεβασμό καί ταπείνωση, θά θέλαμε νά τήν ἐνημερώσουμε:

α) τό καλομαγειρεμένο φαγητό, πού διανέμεται ἀπό τά συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτέλεσμα ἀγάπης καί προσφορᾶς στόν ἀδελφό μας, ὁ ὁποῖος τό ἔχει ἀνάγκη, προσφέρεται καθημερινά ἀπό τά συσσίτια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τίς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθημερινά, ζεστό, περιποιημένο, ἀξιοπρεπές καί ἁλατισμένο μέ πολλή ἀγάπη καί στοργή! Ἀλήθεια, ἀναλογίσθηκε ἡ κα Τριαντα-φύλλου ποιός εὐθύνεται γι’ αὐτήν τήν κατάσταση τῶν ἀνθρώπων; Ἤ ἐπίσης τό γεγονός ὅτι, ἡ Ἐκκλησία μέ τά προγράμματα αὐτά ἀντικαθιστᾶ τό Κράτος Πρόνοιας;

β) Ἡ Ἐκκλησία ἔχει δώσει στό Κράτος τό 96% τῆς περιουσίας της. Ἄς μελετήσει ἡ Κα Τριανταφύλλου τό Κτηματολόγιο τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκεῖ ἀναγράφεται ἡ περιουσία πού ἡ Ἐκκλησία ἔχει παραχωρήσει στό Κράτος, προκειμένου νά ἀνοικοδομηθοῦν ὅλα τά ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Χώρας, Πανεπιστήμια, Στρατιωτικές Σχολές, Σχολεῖα πρωτοβάθμιας καί δευτερο-βάθμιας Ἐκπαίδευσης, ὅλα τά μεγάλα Νοσοκομεῖα, γήπεδα καί ἄλλοι ἀθλητικοί χῶροι. Ἐπίσης ἐκεῖ θά ἔβλεπε καταχωρημένα τά πολυάριθμα οἰκόπεδα καί ἀκίνητα πού ἔχουν παραχωρηθεῖ σέ Ὀργανισμούς καί τοπικούς Συλλόγους.

.       Πῶς λοιπόν γράφονται αὐτά χωρίς νά ἔχει μιά πλήρη καί σφαιρική ἐνημέρωση γιά τά θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας; Ἀπό τήν ἁρμόδια ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δέν ζήτησε τέτοια στοιχεῖα, ἀπό ποῦ λοιπόν τά ἀνηῦρε; Ἡ Ἐκκλησία δέν πρέπει ἄραγε νά ἔχει πόρους γιά νά ζήσει ὡς Ὀργανισμός, νά ἐπιτελέσει τό ποιμαντικό καί φιλανθρωπικό Της ἔργο; Ὅπως βλέπουμε στό ἄρθρο, ὄχι, δέν πρέπει! ἀλλά πρέπει καί τά ἐναπομείναντα νά παραχωρηθοῦν, γιά νά γίνουν φύλλο καί φτερό!
.        Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἐπανειλημμένως ζήτησε ἀπό τήν Κυβέρνηση τήν ἀξιοποίηση τῆς ἐναπομεινάσης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί τήν συνεκμετάλλευσή της ἀπό κοινοῦ μέ τό Κράτος, ἀλλά μόνον γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς καί προγράμματα ὑπέρ τῶν ἀσθενεστέρων, ὅμως ἀκόμη δέν ἔχει λάβει καμιά ἀπάντηση.

γ) Ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν εἶναι συμβατική ὑποχρέωση τοῦ Κράτους πρός αὐτούς ὡς ἀντάλλαγμα γιά τήν μοναστηριακή καί ἄλλη περιουσία, ἡ ὁποία ἐδόθη τό ἔτος 1952.

δ) Τέλος, γιά τά δῆθεν φορολογικά προνόμια τῆς Ἐκκλησίας, παρεπέμπουμε τήν Κα δημοσιογράφο στό Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 15ης Σεπτεμβρίου 2011, στό ὁποῖο ἀναφέρεται λεπτομερῶς βάσει ποίων νόμων ποίους Φόρους καταβάλλει ἐτησίως ἡ Ἐκκλησία. Ἀπό αὐτό θά ἤθελα νά τονίσω μόνον τό ἑξῆς: τό γεγονός, δηλαδή, ὅτι, ἐνῶ ὅλα τά νομικά καί φυσικά πρόσωπα καταβάλλουν Φόρο Ἀκίνητης Περιουσίας 1‰ ἡ Ἐκκλησία γιά τά ἀκίνητά της καταβάλλει 3‰.

Αὐτά μέ πολύ ἀλήθεια καί ἀγάπη καί μέ τήν ὑποχρέωση γιά ὅποιες πληροφορίες περαιτέρω χρειασθοῦν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/greek/holysynod

, ,

Σχολιάστε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ»: Μιὰ ἐπιβεβλημένη συνοπτικὴ παρουσίαση τοῦ θέματος τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἐπὶ τοῦ ὀποίου οἱ Ἐργολάβοι τῆς Ἀλλοτριώσεως καὶ πλέον Γενοκτονίας ἔχουν στηρίξει μέγα μέρος τῶν προπαγανδιστικῶν τους Μυθευμάτων περὶ «ἀμύθητης περιουσίας». Βεβαίως τὸ κατωτέρω δημοσίευμα ἀπευθύνεται σὲ ἀνθρώπους, ὄχι σὲ ἀπανθρώπους ἢ πιθήκους ἢ καλλικαντζάρους ἢ «τζάμπα μάγκες»…! 

Περὶ Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας…
τοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

.       Ἐπειδὴ θέμα τῆς ἐπικαιρότητας ἀλλὰ καὶ τῆς μόδας στὶς μέρες μας εἶναι «ἡ Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία» καὶ γίνονται συζητήσεις συνεχῶς ἀπὸ ἁρμόδιους καὶ ἀναρμόδιους, ἀπὸ ἐνημερωμένους καὶ ἀνημέρωτους, ἀπὸ καλοπροαίρετους καὶ κακοπροαίρετους καὶ ὁ καθένας ἔχει λόγο καὶ ἄποψι κατὰ τὸ δοκοῦν καὶ εἰκῆ καὶ ὡς ἔτυχε, γι’ αὐτὸ θὰ προσπαθήσωμε ἐν συνεχείᾳ νὰ καταχωρίσωμε τὰ πράγματα, ὅπως ἀληθῶς ἔχουν, ὥστε ὁ κάθε ἀναγνώστης νὰ γνωρίσει τὰ πράγματα καὶ νὰ σχηματίσει τὴν πραγματικὴν εἰκόνα τοῦ θέματος, ὥστε νὰ βγάλει τὰ συμπεράσματά του «χωρὶς φόβο καὶ πάθος».
.          Τὸ θέμα τοῦτο ἔχει τὴν μακρὰ καὶ ἔμπονη ἱστορία του, ξεκινάει ἀπὸ τὸ γλωσσόκομον τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ κρατοῦσε ὁ Ἰούδας καὶ ἐκάλυπτε τὶς ἀνάγκες διαβιώσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν μαθητῶν του, ἀλλὰ καὶ τοὺς διευκόλυνε νὰ ἐξασκοῦν τὸ φιλανθρωπικό τους ἔργο στοὺς ἀναξιοπαθοῦντες ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς τους.
.          Τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου καὶ τῶν μαθητῶν Του ἀκολούθησε ἐν συνεχείᾳ ἡ πρώτη Ἐκκλησία, ποὺ ἀπὸ τὶς προσφορὲς τῶν Πιστῶν δημιούργησε ἕνα ταμεῖο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀσκοῦσε τὴν φιλανθρωπία καὶ τὴν ἀγαθοεργία Της. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἡ Ἐκκλησία ἐπεκτείνετο καὶ οἱ Πιστοὶ ἐπολλαπλασιάζοντο ἀλλὰ ταυτόχρονα ἐμεγάλωναν καὶ οἱ ἀνάγκες τῶν Πιστῶν, τὶς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία ἐκαλεῖτο νὰ καλύψει. Βέβαια ἡ Ἐκκλησία ὡς θεῖος ὀργανισμὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὰ ὑλικὰ μέσα ἀλλὰ στοχεύει μόνο στὰ πνευματικὰ καὶ κυρίως στὸν ἁγιασμὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ αὐτὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, «τοῦτο γάρ ἐστι θέλημα Θεοῦ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν», ὅμως εἶναι καὶ ἀνθρώπινος ὀργανισμὸς καὶ σὰν τέτοιος χρειάζεται καὶ τὰ ὑλικὰ μέσα γιὰ νὰ πραγματοποιεῖ τοὺς σκοπούς Της μέσα στὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων.
.          Γι’ αὐτὸ βλέπομε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ παράλληλα μὲ τὴν πνευματικὴν οἰκοδομὴν νὰ ἀναπτύσσεται καὶ ἕνας οἰκονομικὸς ὀργανισμὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ γίνεται φανερὸν ὅτι ὅσο ὀργανώνεται καὶ ἀναπτύσεται ἡ Ἐκκλησία,τόσον ἀναγκαῖος ἐμφανίζεται ὁ οἰκονομικὸς ὀργανισμὸς αὐτῆς, γιὰ νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες τῶν ἐργατῶν Της καὶ τῶν Πιστῶν. Οἱ Πιστοὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ εἶχαν συνείδησι αὐτῆς τῆς ἀνάγκης καὶ γι’ αὐτὸ προσέφεραν χρήματα, κτήματα καὶ οἰκοδομήματα καὶ ἄλλα ὑλικὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ἐκκλησίας, πάντοτε ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Ἐπισκόπου, τὰ συνεκέντρωναν, τὰ ἀξιοποιοῦσαν καὶ τὰ χρησιμοποιοῦσαν στὶς ἀνάγκες Της στὸ Λαὸ καὶ ἔτσι ἡ Ἐκκλησία ἀπέκτησε ἕναν οἰκονομικὸ Ὀργανισμὸ μὲ πόρους ἀπὸ τακτικὲς εἴτε ἔκτακτες εἰσφορὲς τῶν Πιστῶν Της, ποὺ φέρει μέχρι σήμερα τὸ ὄνομα Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία.
.          Στοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες ποὺ ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκεται ἐν διωγμῷ ἰδιοκτῆτες καὶ διαχειριστὲς τῆς περιουσίας αὐτῆς εἶναι οἱ κατὰ τόπους Χριστιανικὲς Κοινότητες, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ ἔπειτα, ποὺ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐλευθέρα, ὀργανώνεται σὲ ἐνορίες, σὲ ἐπισκοπὲς καὶ Μητροπόλεις καὶ καθορίζονται τὰ πέντε τότε Πατριαρχεῖα καὶ ταυτόχρονα ἐμφανίζεται καὶ ὁ ὀργανωμένος Μοναχισμὸς μὲ τὶς Λαῦρες καὶ τὰ ἄλλα Μοναστήρια, ἡ Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία διαχωρίζεται σὲ ἐνοριακὴ Ἐκκλησιαστικὴ Περιουσία, τῆς ὁποίας ἰδιοκτήτης καὶ διαχειριστὴς εἶναι ἡ Ἐνορία καὶ σὲ Μοναστηριακὴ Ἐκκλησιαστικὴ Περιουσία, τῆς ὁποίας ἰδιοκτήτης καὶ διαχειριστὴς εἶναι ἡ Ἱερὰ Μονὴ ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ Ἐπισκόπου πάντοτε. Ἡ κατάστασι αὐτὴ διετηρήθη καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ἀκόμη δὲ καὶ κατὰ τὴν περίοδον τῆς Τουρκοκρατίας, μάλιστα δὲ κατὰ τὴν Βυζαντινὴν περίοδον ἡ Μοναστηριακὴ κυρίως περιουσία αὐξήθηκε σημαντικὰ ἀπὸ ἀφιερώσεις τῶν Πιστῶν καὶ κυρίως τῶν αὐτοκρατόρων στὰ Μοναστήρια, διὰ ἀγορῶν ὑπὸ τῶν Πατέρων τῶν Μοναστηριῶν, σώζονται τὰ αὐτοκρατορικὰ χρυσόβουλα τῶν δωρεῶν αὐτῶν καὶ τὰ ἀφιερωτικὰ ἔγγραφα τῶν Πιστῶν κυρίως κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν στὰ Μοναστήρια.
.          Ἡ Ἐκκλησία τὴν περιουσία Της δὲν τὴν κρατοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτό της ἀλλὰ τὴν χρησιμοποιοῦσε γιὰ τὸ Λαό της. Τάιζε πεινασμένους, πότιζε διψασμένους, ντυνε γυμνούς, περιέθαλπε ρρώστους, φρόντιζε πτωχούς, προστάτευε ρφανούς, στήριζε γερόντους, μόρφωνε πόρους, ποφυλάκιζε φυλακισμένους, ξεχρέωνε χρεωμένους, λευθέρωνε αχμαλώτους, δημιουργοσε σχολεα, νοσοκομεα κα πλθος εαγν δρυμάτων. Στάθηκε κοντὰ στὸ σκλαβωμένο Γένος, ποὺ τὸ ἀγκάλιασε καὶ τὸ περιέσωσε ἀπὸ τὸν κίνδυνο τοῦ ἀφανισμοῦ. Ἔγινε ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους.
.          Στὸν ἀγώνα δὲ τοῦ Γένους γιὰ τὴν ἐλευθερία του ἡ Ἐκκλησία ἀνέλαβε τὴν πρωτοπορεία τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος καὶ σὲ κάθε βῆμα τοῦ ἀγώνα μπροστάρης εἶναι εἴτε ἕνας καλόγερος, ὅπως ὁ Σαμουὴλ στὸ Σούλι, εἴτε Διάκος ὅπως ὁ Ἀθανάσιος Διάκος στὴν Ἀλαμάνα, εἴτε ἕνα Ἀρχιμανδρίτης σὰν τὸν Παπαφλέσσα στὸ Μανιάκι, εἴτε ἕνας Δεσπότης σὰν τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸ στὴν Ἁγία Λαύρα, εἴτε ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Γρηγόριος ὁ Ε´κρεμασμένος στὴν ἐξώθυρα τοῦ Πατριαρχείου στὴν Κωνσταντινούπολι. Καὶ τὰ Μοναστήρια δὲν ὑστέρησαν ἀλλὰ ἔτρεξαν οἱ Καλόγεροι κοντὰ στοὺς ἀγωνιστὲς καὶ μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὸ Καριοφύλλι ἔδωσαν τὸν ἑαυτό τους γιὰ τὴν Πίστι καὶ τὸ Γένος.
.          Ἔγιναν τὰ Μοναστήρια οἱ τροφοδότες τῶν ἀγωνιστῶν, τὰ νοσοκομεῖα τῶν λαβωμένων κλεφτῶν, ἔδωσαν βοήθεια στὸν ἀγώνα, τὰ κοπάδια τους γιὰ τὴν διατροφὴ τῶν ἀγωνιστῶν καὶ χρήματα γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀγώνα, ἀκόμη καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη προσέφεραν, γιὰ νὰ καλυφθοῦν τὰ ἔξοδα τοῦ ἀγώνα. Παραθέτουμε μία ἀπόδειξι τῆς Πελοποννησιακῆς Γερουσίας ποὺ βεβαιώνει τὴν προσφορὰ τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς Παναγίας τῆς Ἔλωνας Κυνουρίας ποὺ ἀποδεικνύει τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδος πρὸς αὐτὴν καὶ τέτοιες ἀποδείξεις δὲν εἶναι οὔτε μία οὔτε δύο ἀλλὰ πλῆθος καὶ σὲ ὅλα τὰ Μοναστήρια ποὺ παραμένουν ἀνεξόφλητες καὶ βροντοφωνάζουν τὴν ὀφειλὴν τὴν Πολιτείας στὴν Ἐκκλησία.
.          Μετὰ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 καὶ τὴν δημιουργία τοῦ Νεοελληνικοῦ Κράτους, τοῦτο ἀντὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὸν ἀγώνα τοῦ Ἔθνους γιὰ τὴν Ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους ἐστράφη μὲ ἀχαριστία ἐναντίον Της μὲ πρώτη κίνησι τὴν ἀποκοπὴ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν φυσική Της ἀγκαλιά, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, καὶ τὴν δημιουργία ἑνὸς μορφώματος Ἐκκλησίας μὲ ἀρχηγὸ τὸν Βασιλέα καὶ διορισμένην ἀπὸ τὸ Κράτος ἑξαμελῆ Ἱερὰ Σύνοδο καὶ δεύτερο βῆμα τὴν διάλυσι 416 ὀρθοδόξων Μοναστηριῶν καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῆς κινητῆς καὶ ἀκίνητης περιουσίας τους μὲ τὴν πρόφασιν ὅτι θὰ δημιουργήσει Ἐκκλησιαστικὸν Ταμεῖον γιὰ νὰ πληρώνεται ὁ Ἱερὸς Κλῆρος.
.          Πράγματι τὸ ἔτος 1834 ἱδρύθη τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ταμεῖον, ποὺ ἐνῶ εἰσέπραξε πολλὰ χρήματα ἀλλὰ δὲν ἔκαμε καμμίαν χρηματικὴν παροχὴν πρὸς τὴν Ἐκκλησία μετ’ ὀλίγον διελύθη καὶ τὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ πράγματα ἦσαν σημαντικά, δν πεδόθησαν στν κκλησία λλ περιλθαν στ λληνικ Κράτος καὶ κατεσπαταλήθησαν π τος πιτηδείους τῆς Πολιτείας τος ποίους ρωικς Μακρυγιάννης τος χαρακτηρίζει «τ μολέματα τς Ερώπης».
.          Ἑβδομήντα χρόνια ἀργότερα τὸ 1909 τὸ Κράτος πάλι ἀπαλλοτρίωσε ἀναγκαστικὰ μεγάλο μέρος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Περιουσία καὶ ἐδημιούργησεν τὸ λεγόμενον Γενικὸν Ἐκκλησιαστικὸν Ταμεῖον, μὲ σκοπὸ νὰ καλύψει τὴν μισθοδοσίαν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἀλλὰ καὶ τοῦτο δὲν εὐδοκίμησε, διότι λόγῳ τῶν πολιτικῶν παρεμβάσεων μέσα στὴν δεκαετία τοῦ 1920 ὁδηγήθηκε σὲ πλήρη χρεωκοπίαν καὶ τέλος κατηργήθη.
.          Ἐπίσης στὴ δεκαετία τοῦ 1920 λόγῳ τῆς μεγάλης Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος προέβη σὲ ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτρίωση «γιὰ τὴν ἀποκατάστασι προσφύγων καὶ γιὰ λόγους προφανοῦς ἀνάγκης καὶ δημοσίας ἀσφαλείας» ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν ἐκτάσεων ἀξίας τότε ἑνὸς δισεκατομμυρίου προπολεμικῶν δραχμῶν καὶ σὰν ἀντάλλαγμα τὸ κράτος κατέβαλλε μόνον τὸ 4% δηλαδὴ 40.000.000 δραχμῶν. Στὴν τότε ἀσυνέπεια καὶ τὴν κοντόφθαλμη πολιτικὴ τοῦ Κράτους ἔμεναν ἀσαφῆ καὶ ἀπλήρωτα τὰ χρέη του πρὸς τὶς Μονὲς ποὺ ἔδωσαν τὴν περιουσίαν τους καὶ ἀνέμεναν τὴν ἐξόφλησί τους μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθῆ στὶς ἡμέρες μας τὸ πρόβλημα τῆς Μονῆς τοῦ Βατοπεδίου.
.          Τὸ 1930 συνεστήθη νέος οἰκονομικὸς ὀργανισμὸς διὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία μὲ τὸ ὄνομα ΟΔΕΠ, δηλαδὴ Ὀργανισμὸς Διοικήσεως Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας, καὶ τότε ἡ περιουσία τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ὅση ἀπέμεινε ἀπὸ τὸ παρελθόν, διακρίθηκε σὲ δύο κατηγορίες: 1) τὴν διατηρητέαν Μοναστηριακὴν περιουσίαν, ποὺ παρέμεινε στὴν δικαιοδοσίαν τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ 2) στὴν ἐκποιητέαν Μοναστηριακὴν περιουσίαν ποὺ περιῆλθε στὴν δικαιοδοσία καὶ στὴν διαχείρισι τοῦ ΟΔΕΠ. Ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΟΔΕΠ ἐπέζησε μέχρι τὸ ἔτος 1976 καὶ τὸ μόνο ποὺ ἐπέτυχε ἦτο νὰ διασπαθήσει καὶ νὰ ἀπωλέσει τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν, ποὺ εἶχε ἀναλάβει νὰ διασφαλίσει καὶ νὰ ἀξιοποιήσει μὲ ἀποτέλεσμα, ὅπως εἶμαι σὲ θέσι νὰ καταθέσω, διότι ζοῦσα ἀπὸ κοντὰ τὰ πράγματα ὡς Γραμματεὺς στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, νὰ ἔχει φθάσει σὲ τέτοια χρεωκοπία ὄχι μόνον νὰ μὴ δύναται νὰ πληρώσει τοὺς ὑπαλλήλους του, ἀλλὰ τὸ τραγικώτερο, νὰ μὴν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ πληρώσει τοὺς δεκαπέντε καφέδες τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων κατὰ τὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
.          Τότε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Σεραφεὶμ ἀναγκάστηκε νὰ ζητήσει τὴν κατάργησι τοῦ ΟΔΕΠ καὶ τὴν ἀντικατάστασί του μὲ τὴν Ε.Κ.Υ.Ο. ποὺ σημαίνει Ἐκκλησιαστικὴ Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν, ἡ ὁποία ἀπὸ τότε ἀνέλαβε τὴν διασφάλισι καὶ τὴν διαχείρισι τῶν οἰκονομικῶν πραγμάτων τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλ’ ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα καὶ βεβαιοῦν τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν καὶ ἡ τύχη τῆς ΕΚ.Υ.Ο. δὲν εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὴν τύχη τῶν προηγούμενων οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας.
.          Ἡ χαριστικὴ βολὴ βέβαια τῆς Πολιτείας πρὸς τὴν Ἐκκλησία ἀναφορικὰ μὲ τὴν περιουσίαν της ἔγινε τὸ ἔτος 1952, ὅτε τὸ Κράτος «πρὸς ἀποκατάστασι ἀκτημόνων γεωργῶν καὶ κτηνοτρόφων» ἀνάγκασε μὲ τὸν Νόμο τὴν Ἐκκλησίαν νὰ παραχωρήσει πρὸς τὴν Πολιτείαν τὸ 80% τῆς καλλιεργήσιμης ἀγροτικῆς περιουσίας της πολὺ μεγάλης ἀξίας καὶ ἔλαβε εἰς ἀντάλλαγμα μερικὰ ἀστικὰ ἀκίνητα εὐτελοῦς καὶ ἀμφιβόλου ἀξίας. Μάλιστα τότε τὸ Κράτος ὑπέγραψε καὶ σύμβασι στὴν ὁποία τονίζεται ὅτι ἡ ἀπαλλοτρίωσι αὐτὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας θὰ εἶναι ἡ τελευταία καὶ δὲν πρόκειται νὰ γίνει ἄλλη στὸ μέλλον καὶ ἀκόμη ὅτι τὸ Κράτος δεσμεύεται νὰ παρέχει στὴν Ἐκκλησία κάθε ἀναγκαία ὑποστήριξι (ὑλικὴ καὶ τεχνικὴ) διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς ἐναπομείνασας Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, διὰ νὰ δυνηθῆ αὕτη νὰ συνεχίσει τὸ φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικό Της ἔργο. Μὲ τὴ Σύμβασι τοῦ 1952 καθιερώθηκε καὶ ἡ μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἀφοῦ ἡ Πολιτεία δὲν ἦταν εἰς θέσι νὰ πληρώσει τὸ ἀντίτιμον τῆς ἀπαλλοτριωθείσης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.
.          Ὅμως ἡ Ἐκκλησία παρὰ τὶς ἀδικίες ποὺ ὑφίσταται ἀπὸ τὴν Πολιτεία δὲν παύει νὰ προσφέρει στὸ Κράτος τὴ γῆ της γιὰ νὰ ἱδρυθοῦν ἱδρύματα εὐαγῆ γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Λαοῦ Της. Ἔδωσε στὸ παρελθὸν δωρεὰν οἰκόπεδα στὴν Ἀθήνα ὅπου κτίσθηκαν: 1) ἡ Ριζάρειος Σχολή, 2) ἡ Ἀκαδημία τῶν Ἀθηνῶν, 3) τὸ Αἰγινήτειον Νοσοκομεῖον, 4) τὸ Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο, 5) τὸ Σκοπευτήριο, 6)τὸ Πτωχοκομεῖο, 7) ἡ Μαράσλειος Ἀκαδημία, 8) τὸ θεραπευτήριο Εὐαγγελισμός, 9) τὸ Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο, 10) ἡ Ἀγγλικὴ Ἀρχαιολογικὴ Σχολή, 11) οἱ Ἀστυνομικὲς Σχολές, 12) τὸ Νοσοκομεῖον Παίδων, 13) τὸ Νοσοκομεῖον Συγγροῦ, 14) τὸ Λαϊκὸ Νοσοκομεῖο Σωτηρία, 15) τὸ Ἀσκληπιεῖο Βούλας, 16) ἡ Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, 17) τὸ Ὀρφανοτροφεῖο Βουλιαγμένης, 18) τὸ ΠΙΚΠΑ, 19) τὸ Ἱπποκράτειο Νοσοκομεῖο, 20) τὸ Γηροκομεῖο Ἀθηνῶν, 21) ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, 22) τὸ Πανεπιστήμιον τῶν Ἀθηνῶν ὡς καὶ 142 Δημοτικὰ Σχολεῖα καὶ Γυμνάσια τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς Ἀττικῆς, ἐνῶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς Χώρας παρεχώρησε μεγάλες ἐκτάσεις γῆς καὶ μεγάλης χρηματικῆς ἀξίας, ὅπου δημιουργήθηκαν κατασκηνώσεις, κτίσθηκαν Σχολεῖα καὶ ἄλλα εὐαγῆ Ἱδρύματα, Γυμναστήρια, Στρατόπεδα, Πλατεῖες καὶ διάφοροι κοινόχρηστοι χῶροι γιὰ τὴν ἀναψυχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
.          Ἡ Μητρόπολις Μαντινείας καὶ Κυνουρίας μὲ τὴ σύμβασι τοῦ 1952 παρεχώρησε στὸ Κράτος κατὰ Μονές, ὅπως εἶναι καταχωρημένα στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τὰ ἑξῆς κτήματα ποὺ συνολικὰ ἀνέρχονται σὲ 30.549 στρέμματα, τὰ ὁποῖα δόθηκαν τυπικὰ μὲν εἰς τοὺς δῆθεν ἀκτήμονες γεωργοκτηνοτρόφους οὐσιαστικὰ στοὺς πολιτικοὺς φίλους τοῦ Κόμματος τῆς Ε.ΠΕ.Κ., ποὺ κυβερνοῦσε τότε καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ δῆθεν ἀκτήμονες ἀδιάφοροι γιὰ τὴν γῆν καὶ ἐκ φύσεως ὀκνηροί, ὅπως ἦσαν τὰ κτήματα τῶν Μοναστηριῶν ποὺ πῆραν μὲ τὴν πάροδον ὀλίγου χρόνου τὰ ἐπώλησαν καὶ αὐτοὶ μὲν φαινομενικὰ ἔμειναν πάλιν ἀκτήμονες ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἀποστερήθηκε τὰ 4/5 τῆς περιουσίας της μὲ τὴν ὁποίαν εὐεργετοῦσε τὸν πτωχὸ Λαό μας. Παραθέτομεν στὴ συνέχεια κτήματα τῶν Μοναστηριῶν μας ποὺ παρεχωρήθησαν στοὺς ἀκτήμονες.

 [Ἀκολουθεῖ μακρὺς καὶ λεπτομερὴς κατάλογος]

 .          Τὰ τελευταῖα σαράντα χρόνια τόσον ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῶν ἀοιδίμων προκατόχων μου Ἀρχιερέων Γερμανοῦ καὶ Θεοκλήτου ὅσον καὶ ἐπὶ τῶν προσφάτων χρόνων τῆς ἰδικῆς μου ἀρχιερατείας τὰ Μοναστήρια μας δὲν ἔπαψαν νὰ παραχωροῦν κτήματα καὶ οἰκόπεδα πρὸς τοὺς Δήμους καὶ τὶς Κοινότητες τῆς περιφέρειάς μας διὰ τὴν δημιουργίαν κοινωφελῶν ἔργων διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ὅπως:

Α. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Σίντζας Κυνουρίας:
1. Ἕνα κτῆμα στὸ Λεωνίδιο ὅπου ἐγένοντο οἱ γεωτρήσεις καὶ ἔκτοτε ὑδροδοτεῖται ἡ πόλις ποὺ ὑπέφερε ἀπὸ τὴν ἀνυδρία.
2. Ἕνα οἰκόπεδο δέκα στρεμμάτων στὸν Ἀγροτικὸ Συναιτερισμὸ Λεωνιδίου ὅπου δημιουργήθηκε τὸ συσκευαστήριον τῶν γεωργικῶν προϊόντων της περιοχῆς.
3. Ἕνα κτῆμα δώδεκα στρεμμάτων στὸν Δῆμο Λεωνιδίου στὸ ὁποῖο ἀνεγέρθηκαν τὰ σφαγεῖα τῆς πόλεως, στοιχεῖον ἀναγκαῖον γιὰ τὴν πόλι καὶ τὴν περιοχὴν τῆς Κυνουρίας.
4. Τεμάχιον κτήματος στὸν Δῆμο Νοτίου Κυνουρίας διὰ τὴν διαπλάτυνσι κυρίας ὁδοῦ τοῦ Λεωνιδίου καὶ τὴν διευθέτησι τῶν ὀμβρίων ὑδάτων στὴν πόλι.

Β. Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Καρυᾶς:
1. Οἰκόπεδον ἑπτὰ στρεμμάτων ἐντός της πόλεως τοῦ Λεωνιδίου ὅπου κτίζεται τὸ νέον Γηροκομεῖον.
2. Οἰκόπεδον ἐντός της πόλεως τοῦ Λεωνιδίου στὸ ὁποῖον ἔχει κτισθῆ ὁ ἐνοριακὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Λεωνιδίου.
3. Οἰκόπεδον ἐντός του Λεωνιδίου καὶ πρὸ τοῦ Μετοχίου τῆς Μονῆς διὰ τοῦ ὁποίου διευθετήθησαν δημοτικοὶ δρόμοι τῆς πόλεως.
4. Παρεχώρησε δωρεὰν ἐπὶ πολλὰ χρόνια τὸ οἴκημα τοῦ Μετοχίου τῆς Μονῆς στὸ ὁποῖο στεγάστηκε ἡ Πυροσβεστικὴ Ὑπηρεσία Λεωνιδίου Κυνουρίας.
5. Παρεχώρησε δωρεὰν στὸ Δῆμο Τυροῦ οἰκόπεδον πέντε στρεμμάτων ἐπὶ τοῦ ὁποίου κτίσθηκε ὁ νέος ἐνοριακὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Μαρίνης.
6. Παρεχώρησε δωρεὰν στὸ Δῆμο Τυροῦ οἰκόπεδο δώδεκα στρεμμάτων ἐπὶ τοῦ ὁποίου οἰκοδομήθηκε τὸ Γυμνάσιον τῆς περιοχῆς.
7. Παρεχώρησε δωρεὰν στὸ Δήμου Τυροῦ ἐπίσης δεκατέσσερα στρέμματα ἐπὶ τῶν ὁποίων δημιουργήθηκε τὸ Δημοτικὸ Στάδιο Τυροῦ.

 Γ. Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀρτοκωστᾶς Κυνουρίας:
1. Παρεχώρησε δωρεὰν στὴν Κοινότητα Ἁγίου Ἀνδρέου Κυνουρίας οἰκόπεδο ἐννέα στρεμμάτων, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐκτίσθη τὸ Γυμνάσιον τῆς περιοχῆς.
2. Ἐπίσης παρεχώρησε δωρεὰν στὴν αὐτὴ Κοινότητα Κυνουρίας οἰκόπεδον ἕνδεκα στρεμμάτων καὶ ἐπ’ αὐτοῦ ἐγένετο τὸ ἀθλητικὸν Στάδιον τῆς Κοινότητας.
3. Παρεχώρησε δωρεὰν στὴν Κοινότητα Καστάνιτσας κτηματικὴν ἔκτασιν τριακοσίων στρεμμάτων, γιὰ νὰ δημιουργηθῆ χειμερινὸς οἰκισμὸς τοῦ ὀρεινοῦ τούτου χωρίου.

 Δ. Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιᾶς Κυνουρίας:
Παρεχώρησε δωρεὰν στὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο ἐλαιοπερίβολο δεκαοκτὼ στρεμμάτων καὶ ἐκτίσθη ἐπ’ αὐτοῦ τὸ Τεχνικὸ Λύκειο Ἄστρους.

 Ε. Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λουκοῦ Κυνουρίας:
1. Παρεχώρησε δωρεὰν μεγάλη ἔκτασι ἐλαιῶνος γιὰ τὴν ἐπέκτασι τῶν ἀνασκαφῶν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς πόλεως Εὔας καὶ Ἐπαύλεως τοῦ Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ.
2. Οἰκόπεδο ὀκτὼ στρεμμάτων ἐντός της πόλεως τοῦ Ἄστρους, ὅπου ἀνεγέρθη ὁ ἐνοριακὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Παύλου Ἄστρους.
3. Παρεχώρησε δωρεὰν στὸ Δῆμο Ἄστρους διὰ τὴν μεταφορὰν τοῦ κορεσμένου Κοιμητηρίου τῆς πόλεως οἰκόπεδον ἑπτά στρεμμάτων.

 Ζ. Ἱερὰ Μονὴ Γοργοεπηκόου Νεστάνης Μαντινείας:
Παρεχώρησε δωρεὰν στὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο μεγάλη ἔκτασι γιὰ τὴν στέγαση τοῦ ΚΤΕΟ Ἀρκαδίας.

 .          Αὐτὴ εἶναι ἡ ἱστορία καὶ ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μέσα στὸ Νεοελληνικὸ Κράτος ποὺ μὲ τὶς ἀνωτέρω διακυμάνσεις τῆς διοικήσεως καὶ τῆς διαχειρίσεως καὶ τῶν κατὰ καιροὺς κρατικῶν ἀπαλλοτριώσεων οὐσιαστικὰ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας τὸ μεγαλύτερο μέρος της καὶ ὅπως λένε οἱ εἰδικοὶ τὸ 95% αὐτῆς ἔχει χαθεῖ καὶ διασώζεται ατ τ στιγμ τ 5% μόνον, κα ατ δεσμευμένο π τος Δήμους, τς ρχαιολογικς κα δασικς πηρεσίες το Κράτους κα καταπατημένο π δίστακτους καταπατητές, στε κκλησία ν μ μπορε ν ξιοποιήσει οδ ες τ λάχιστον τν ναπομείνασαν ατν στω περιουσίαν το 5%, ν μν χει κανένα σχεδν σοδον π’ ατν κα π πλέον ν χει πωμισθ κα τν παχθ κρατικν φορολογίαν κα τν δικον κατακραυγν τς κοινωνίας τι εναι κύριος μίας μυθικς περιουσίας.

.          Καὶ ἡ θλιβερὴ κατάληξις ὅλων τῶν ἀνωτέρω, ὅτι μὲ τὴν διασπάθησι καὶ ἀπώλεια τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας χάθηκε πλέον τὸ ὄνειρο καὶ τὸ ὡραῖο σχέδιο τῆς οἰκονομικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ ματαιώθηκε ριστικ λύσις το μεγάλου κκλησιαστικο προβλήματος τς μορφώσεως κα τς συντηρήσεως το ερο Κλήρου π τν κκλησίαν.

 ΠΗΓΗ: amen.gr

, , ,

Σχολιάστε

«ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

“Στ στόχαστρο, κκλησία… ’’
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
κ. Θωμᾶ Ἀνδρέου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Ἐλευθερουπόλεως

.        Τελευταία, παρατηρεῖται μία γενικευμένη ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ συζητήσεις γιὰ τὴν μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ διάφορα ἄλλα, σὲ μία περίοδο ποὺ πραγματικὰ ὁ λαός μας ὑποφέρει ἀπὸ τὰ δύσκολα μέτρα τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐπιβληθεῖ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ αὐξάνεται ἡ ἀνεργία, νὰ ὑποφέρουν τὰ χαμηλὰ καὶ μεσαῖα στρώματα, νὰ ὑπάρχει μία ἔντονη ἀγωνία γιὰ τὸ ποῦ πᾶμε καὶ τί μᾶς περιμένει αὔριο.
.      Κάθισα τὸ μεσημέρι νὰ παρακολουθήσω τὸ δελτίο εἰδήσεων καὶ μὲ ἐνδιαφέρον ἄκουσα πὼς ἡ μεγάλη μας Βυζαντινολόγος κ. Ἑλένη Ἀρβελέρ παρακολούθησε συναυλία μὲ μελοποιημένα ποιήματά της μὲ χρῶμα τῆς ἐποχῆς τοῦ Βυζαντίου τὰ ὁποῖα καὶ τραγούδησε ὁ Γ. Νταλάρας. Σὲ κάποια στιγμὴ ἡ διακεκριμένη ἐπιστήμων, ποὺ σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ τολμοῦσα νὰ κρίνω, συζητώντας ἐπὶ σκηνῆς λίγο πολὺ εἶπε: “Κάποτε ὅταν ὁ Ἀλέξιος Κομνηνὸς χρειάσθηκε χρήματα γιὰ τὸ κράτος, δήμευσε τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας…”, καὶ λέγοντάς το καταχειροκροτήθηκε ἀπὸ τοὺς παρισταμένους ἀκροατές!
.       Βέβαια, ἡ ἐξαιρετικὴ Βυζαντινολόγος, ἐνώπιον τῆς ὁποίας καὶ ὑποκλίνομαι, δὲν εἶπε ἢ δὲν ἔδειξε ἡ τηλεόραση ἂν τὸ εἶπε, τὸ πόσο βαθύτατα θρησκευόμενος ὑπῆρξε, ἀληθινὰ θρησκευόμενος, ὁ Ἀλέξιος Κομνηνός. Διαβάζοντας τὸ ἔργο τῆς Ἄννας Κομνηνῆς – κόρης τοῦ Ἀλεξίου- “Ἀλεξιάδα”, στὸ ὁποῖον ἡ Ἄννα περιγράφει τὴν ζωή, τὸ ἔργο καὶ τὸν θάνατο τοῦ Αὐτοκράτορα πατέρα της, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς πόσο βαθιὰ καὶ ἀληθινὰ θρησκευόμενος ἦταν ὁ Ἀλέξιος Κομνηνός. Ἕνα χαρακτηριστικὸ περιστατικὸ τῆς ἀληθινῆς εὐσέβειάς του εἶναι ἡ μετάνοια ποὺ ἐπέδειξε ὁ Αὐτοκράτορας, ὅταν κατέλαβε τὴν Κωνσταντινούπολη ἀνατρέποντας τὸν Αὐτοκράτορα Νικηφόρο Βοτανειάτη. Στὴν κατάληψη τῆς Πόλεως τότε, προκλήθηκαν βανδαλισμοὶ καὶ καταστροφὲς ἀπὸ τὸν στρατό, ποὺ ὅταν ἔγιναν γνωστὲς στὸν Ἀλέξιο, ἔγιναν αἰτία ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶχε στὴν καρδιά του, νὰ ἐξωτερικευθεῖ μὲ δημόσια μετάνοια καὶ μάλιστα, μᾶς λέει ἡ Ἄννα Κομνηνή, τόσο ἦταν τὸ πένθος του, ποὺ γιὰ σαράντα μερόνυχτα φόρεσε κατάσαρκα, κάτω ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορικὴ πορφύρα, τὸ τρίχινο ράσο καὶ γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὶς νύκτες κοιμόταν καταγῆς μὲ μία πέτρα γιὰ προσκεφάλι καὶ θρηνοῦσε. Μόνο ἔτσι μπόρεσε ἔπειτα νὰ ἀναλάβει μὲ καθαρὰ χέρια τὴν διακυβέρνηση τῆς Αὐτοκρατορίας! ( Ἄννας Κομνηνῆς: “Ἀλεξιάς” Ἔκδ. Ἄγρα, 1990, σελ. 137)
.       Πράγματι, κατέσχεσε τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χρειάσθηκε νὰ ἐκστρατεύσει κατὰ τῶν Πετσενέγγων τὸ 1086. Ἡ Αὐτοκρατορία ἦταν ὑπὸ οἰκονομικὴ κατάρρευση, καλὴ ὥρα ὅπως τώρα ἐμεῖς, μὲ ἀποτέλεσμα στὴν προσπάθεια ἐξεύρεσης χρημάτων νὰ ἐπιστρατευθεῖ ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας. Ἀφοῦ λοιπόν, ἡ Αὐτοκρατορικὴ οἰκογένεια ἔδωσε πρώτη τὸ παράδειγμα, ἐκποιώντας τὰ κοσμήματά της χρυσὰ καὶ ἀργυρᾶ, στὴν συνέχεια ἀπευθύνθηκε ὁ Αὐτοκράτορας στὴν Ἐκκλησία. Διευκρινίζει ἡ Ἄννα Κομνηνή, πὼς ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας τότε, ἦταν τὰ ἅγια σκεύη ποὺ χρησιμοποιοῦνταν στὴν Θεία Λατρεία. Ἡ Ἐκκλησία τὴν ἐποχὴ ἐκείνη δὲν εἶχε τὴν ἐδαφικὴ περιουσία, ποὺ στὴν συνέχεια οἱ διάδοχοι Αὐτοκράτορες τοῦ Ἀλεξίου παραχώρησαν μὲ χρυσόβουλα. Τότε ἐκποιήθηκαν κάποια ἱερὰ σκεύη, τὰ ὁποῖα καὶ δὲν χρησιμοποιοῦνταν στὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ σύνολο τῆς Ἐκκλησίας τὸ ἀποδέχθηκε καὶ ἕνας μόνον Ἀρχιερέας, ὁ Λέων Χαλκηδόνος, ὁ ὁποῖος διαμαρτυρήθηκε μὲ ἀπόλυτο τρόπο κατὰ τοῦ Αὐτοκράτορα γιὰ τὴν πράξη του αὐτὴ -δηλαδὴ νὰ ἀποφασίσει τὴν δήμευση τῆς ὑπάρχουσας περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας- ἀπομονώθηκε ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα τιμωρήθηκε μὲ καθαίρεση ! (βλ. “Ἀλεξιάς” ὄπ.π. σελ. 188). Ἡ εἰλικρινής  θρησκευτικότητα καὶ πίστη στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη τοῦ Αὐτοκράτορα Ἀλεξίου, φαίνεται στὴν συνέχεια, ὅταν ὁ Ζωναρᾶς μὲ ἐντολὴ τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀλεξίου Κομνηνοῦ συνέταξε τὴν “Δογματικὴ πανοπλία”, στὴν προσπάθεια ἀναχαιτίσεως τῆς αἱρέσεως τῶν Βογομίλων.
.       Ἁπλὰ καὶ χωρὶς καμία πρόθεση ἀμφισβήτησης τῆς ἐξαίρετης Ἐπιστήμονος τὴν ὁποίαν ἰδιαίτερα σέβομαι καὶ τιμῶ. [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μόνο ποὺ Τίμια Ἐπιστήμη εἶναι νὰ λὲς καὶ νὰ παρουσιάζεις ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ (ἱστορικὴ ἐν προκειμένῳ) ἀλήθεια ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΜΙΣΗ!!]
.       Διάβασα στὸ ΑΜΕΝ.gr, τὴν ἀνακοίνωση ὑπουργοῦ τῆς Κυβερνήσεως μὲ τὴν ὁποία λίγο-πολὺ προτείνει τὴν διακοπὴ μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο. Παρόμοιες σκέψεις, ἀκούγονται τελευταία, κάνοντας ἀκόμα πιὸ ἐπιθετικὸ τὸ κλίμα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, σὲ μία προσπάθεια νὰ στραφεῖ ὁ κόσμος κατὰ τῶν παπάδων. Σοῦ λέει, ἐμένα μοῦ ἔκοψαν τὸν μισθὸ καὶ τὴν σύνταξη καὶ ἐσεῖς, δηλαδὴ οἱ παπάδες, ζεῖτε πλουσιοπάροχα! Αὐτὸ προσπαθοῦν νὰ περάσουν στὸν κόσμο. Οὔτε λένε, τί ἔχει πληρώσει ἡ Ἐκκλησία στὸ Κράτος, οὔτε λένε πόσο φορολογούμεθα οἱ Κληρικοί, οὔτε ἀσφαλῶς θὰ ποῦν ποτέ, πῶς θὰ πληρώσουμε δάνεια καὶ ἄλλες ὑποχρεώσεις οἱ παπάδες, ἂν μᾶς διακόψουν τὴν μισθοδοσία τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ παπάς, μόνο παπὰς μπορεῖ νὰ εἶναι. Δὲν μποροῦμε ὅλοι νὰ εἴμαστε διπλοθεσίτες, ὅπως μ μανία σίφουνα ν λόγῳ πουργς φωνάζει, στὴν προσπάθειά του νὰ βρεῖ ἕναν τρόπο νὰ ὑπεραμυνθεῖ τῶν ἀπόψεών του.
.       Γιατί ὅλο αὐτό; Δὲν ἔχουμε προσφέρει τίποτε οἱ παπάδες σὲ αὐτὸ τὸν τόπο; Δὲν ἔκανε τίποτε ἡ Ἐκκλησία γιὰ αὐτὸ τὸν τόπο τόσα χρόνια; Γιατί τόση ἀχαριστία; Καὶ ἂν τὸ δοῦμε καὶ διαφορετικὰ τὸ θέμα, δὲν ἔχει δημευθεῖ πρὸ καιροῦ ἡ Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία; Πῶς ἔμεινε σήμερα τὸ 4% τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας στὴν Ἐκκλησία; Σὲ ὅλες τὶς δύσκολες ὧρες ἡ Ἐκκλησία ἦταν καὶ εἶναι παροῦσα.
.       Δὲν θὰ πῶ τίποτε περισσότερο παρὰ μόνον ἕνα μικρὸ παράδειγμα, ἐλάχιστο. Ὑπηρετῶ τὴν εὐλογημένη ἐπαρχία, σὲ ἕνα προσφυγικὸ χωριό. Ὅλο τὸ χωριό, ἡ ἐνορία μου δηλαδή, κτίσθηκε σὲ χωράφια ποὺ ἔδωσε γειτονικὸ ἁγιορείτικο μετόχι στοὺς πρόσφυγες, ποὺ ἦρθαν διωγμένοι ἀπὸ τὸν τόπο τους καὶ στὸν πόνο τοῦ ξεριζωμοῦ τοὺς συντρόφεψε ἡ Μάνα Ἐκκλησία. Τόσους πρόσφυγες, ποιός τοὺς τακτοποίησε στὴν Ἑλλάδα; Ἡ Ἐκκλησία! Ποιός τοὺς ἔδιωξε ἀπὸ τὴν πατρίδα τους; Δὲν ξέρω, ἐσεῖς ξέρετε!
.       Τί πλέον θέλουν; Νὰ μᾶς δοῦν ἐπαῖτες γιὰ νὰ ἡσυχάσουν; Δὲν θὰ τὴν ἔχουν αὐτὴ τὴν χαρά. Ἀκόμα καὶ τοὺς μισθούς μας νὰ χάσουμε, δὲν θὰ χάσουμε τὴν ἀγάπη τοῦ κόσμου. Τουλάχιστον, τὰ γιαούρτια δὲν πέφτουν πάνω μας !!! Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι, πὼς ὅσα θεωρούσαμε ὡς δεδομένα, δὲν εἶναι πλέον δεδομένα. Ἐπιμένουν νὰ καλλιεργοῦν ἕνα ἐπιθετικὸ κλίμα κατὰ τοῦ Κλήρου. Περιέργως βέβαια, ὅλοι λένε, ἐγὼ δὲν ἔχω τίποτε μὲ τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ μὲ τοὺς Κληρικούς….
.       Πῶς μπορεῖ νὰ σταθεῖ στὴν λογικὴ αὐτό; Ὅταν ὁ κληρικός, ὡς πρόσωπο, περνᾶ καὶ φεύγει ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία παραμένει;
.       Λυσσομανοῦν συνέχεια μὲ αὐτὴ τὴν καραμέλα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀποκαλύψουν σὲ κανέναν τὰ οἰκονομικὰ μεγέθη, τῶν πολιτικῶν κομμάτων ποὺ ὑπηρετοῦν. Ἐδῶ δὲν εἶναι ἱκανοὶ νὰ ἀξιοποιήσουν τὴν δημόσια περιουσία καὶ ζητοῦν ἀπὸ πάνω νὰ πάρουν καὶ τὴν Ἐκκλησιαστική! Ἂς μᾶς ἀφήσουν ἥσυχους ἐπιτέλους. Θέλουν νὰ πάψουν νὰ μᾶς πληρώνουν; Ἂς τὸ κάνουν, κανείς μας δὲν θὰ πεθάνει ἀπὸ τὴν πείνα, νὰ εἶναι σίγουροι γιὰ αὐτό. Καὶ νὰ ξέρουν, πὼς ταν ρθει ρα πο θ φεύγουν νύχτα π ατ τ τόπο, γιατί κε πάει τ θέμα, οἱ παπάδες ποὺ τόσο τοὺς ἐνοχλοῦν, θὰ συνεχίσουν νὰ παραμένουν ἐδῶ, στὸν τόπο αὐτό, ὑπηρετώντας Θεὸ καὶ ἀνθρώπους!  Οἱ κληρικοί, ἤμασταν, εἴμαστε καὶ θὰ παραμείνουμε κοντὰ στὸ λαό, αὐτοὶ τί θὰ κάνουν;;;
.       Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους, ἀκόμα καὶ σὲ ὅσους δὲν βλέπουν μὲ καλὸ μάτι τὸ ράσο, πὼς ὅταν χρειάσθηκε, ἡ Ἐκκλησία καὶ καντήλια καὶ σκεύη καὶ καμπάνες καὶ ἐπενδύματα εἰκόνων ἔλιωσε καὶ ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα, θὰ τὸ ξανακάνει. Πότε θὰ ἔρθει ἡ ὥρα θὰ ρωτήσεις, ἔ; Νὰ μοῦ πεῖς ἂν εἶναι ὑπεύθυνη ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὸ κατάντημα αὐτοῦ τοῦ τόπου καὶ τότε καὶ ἐγὼ θὰ σοῦ πῶ πότε θὰ ἔρθει ἡ ὥρα ἡ Ἐκκλησία νὰ πληρώσει τὰ λάθη τῶν ἄλλων !
.       Τελειώνω μὲ αὐτὸ ποὺ ξεκίνησα. Μιλήσαμε γιὰ Βυζάντιο. Κάθε ἐποχή, ἔχει κοινὰ στοιχεῖα μὲ κάποια ἄλλη. Ὁ Ἀλέξιος ὁ Κομνηνός, “δήμευσε” μὲ τὸν τρόπο ποὺ περιγράφει ἡ ἴδια ἡ κόρη του, τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας. Ἐρωτῶ: Μπορεῖ σήμερα νὰ ὑπάρχει ἕνας ἀντίστοιχος Ἀλέξιος Κομνηνός, ἕνας Νικηφόρος Φωκᾶς, ἕνας Ἰωάννης Βατάτζης ἢ ἕνας Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος; Ναί!  Θὰ δώσουμε τὰ πάντα! Ἕνα μόνο θὰ κρατήσουμε καὶ αὐτὸ δὲν θὰ μπορέσει ποτὲ νὰ μᾶς τὸ πάρει κανείς! ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ!!!

 ΠΗΓΗ: amen.gr

, , , , ,

Σχολιάστε