Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἐγωισμός

«Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΤΑΝΤΑΕΙ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΦΟΒΕΡΗ» (Γέρ. Πορφύριος)

20 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκδημία τοῦ
Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

.        Ὅσοι κατηγοροῦν τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὰ λάθη τῶν ἐκπροσώπων της, μὲ σκοπὸ δῆθεν νὰ βοηθήσουν γιὰ τὴν διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αὐτοὶ δὲν ἀγαποῦν τὴν Ἐκκλησία. Οὔτε, βέβαια τὸν Χριστό. Τότε ἀγαπᾶμε τὴν Ἐκκλησία, ὅταν μὲ τὴν προσευχή μας ἀγκαλιάζουμε κάθε μέλος της καὶ κάνομε ὅ,τι κάνει ὁ Χριστός. Θυσιαζόμαστε, ἀγρυπνοῦμε, κάνομε τὸ πᾶν, ὅπως ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος «τὶς λοιδορίες δὲν τὶς ἀνταπέδιδε, καὶ ὅταν ἔπασχε δὲν ἀπειλοῦσε» (Α´ Πετρ. β´ 23).
.        Νὰ προσέχουμε καὶ τὸ τυπικὸ μέρος. Νὰ ζοῦμε τὰ Μυστήρια, ἰδιαίτερα τὸ μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας. Σ᾽ αὐτὰ βρίσκεται ἡ Ὀρθοδοξία. Προσφέρεται ὁ Χριστὸς στὴν Ἐκκλησία μὲ τὰ μυστήρια καὶ κυρίως μὲ τὴν Θεία Κοινωνία. Γιὰ πολλούς, ὅμως, ἡ θρησκεία εἶναι ἕνας ἀγώνας, μία ἀγωνία κι ἕνα ἄγχος. Γι᾽ αὐτὸ πολλοὺς ἀπ᾽ τοὺς «θρήσκους» τοὺς θεωροῦνε δυστυχισμένους, γιατί βλέπουνε σὲ τί χάλια βρίσκονται. Καὶ πράγματι. Γιατί ἂν δὲν καταλάβει κανεὶς τὸ βάθος τῆς θρησκείας καὶ δὲν τὴν ζήσει, ἡ θρησκεία καταντάει ἀρρώστια καὶ μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή, ποὺ ὁ ἄνθρωπος χάνει τὸν ἔλεγχο τῶν πράξεών του, γίνεται ἄβουλος κι ἀνίσχυρος, ἔχει ἀγωνία κι ἄγχος καὶ φέρεται ὑπὸ κακοῦ πνεύματος (δηλ. δαιμονικῆς ἐνέργειας). Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα, κι ὅλη αὐτὴ ἡ ταπείνωση εἶμαι μία σατανικὴ ἐνέργεια. Ὁρισμένοι τέτοιοι ἄνθρωποι ζοῦνε τὴν θρησκεία σὰν ἕνα εἶδος κολάσεως. Μέσα στὴν ἐκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε, «εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ἀνάξιοι», καὶ μόλις βγοῦνε ἔξω, ἀρχίζουν νὰ βλασφημᾶνε τὰ θεῖα, ὅταν κάποιος λίγο τοὺς ἐνοχλήσει. Φαίνεται καθαρὰ ὅτι ὑπάρχει στὸ μέσον δαιμόνιο.

.        Στὴν πραγματικότητα, ἡ χριστιανικὴ θρησκεία μεταβάλλει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν θεραπεύει. Ἡ κυριότερη, ὅμως, προϋπόθεση, γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ καὶ νὰ διακρίνει ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀλήθεια, εἶναι ἡ ταπείνωση. Ὁ ἐγωισμὸς σκοτίζει τὸ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τὸν μπερδεύει, τὸν ὁδηγεῖ στὴν πλάνη, στὴν αἵρεση. Εἶναι σπουδαῖο νὰ κατανοήσει ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀλήθεια.
.        Στὶς αἱρέσεις πᾶνε ὅλοι οἱ μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιὰ μπερδεμένων γονέων.
.        Πολλὲς φορὲς οὔτε ὁ κόπος, οὔτε οἱ μετάνοιες, οὔτε οἱ σταυροὶ προσελκύουν τὴν Χάρη. Ὑπάρχουν μυστικά. Τὸ οὐσιαστικότερο εἶναι νὰ φύγεις ἀπ᾽ τὸν τύπο καὶ νὰ πηγαίνεις στὴν οὐσία. Ὅ,τι γίνεται, νὰ γίνεται ἀπὸ ἀγάπη. Τὸ μεγάλο φάρμακο εἶναι νὰ ἐπιδοθεῖ κανεὶς στὴν λατρεία τοῦ Χριστοῦ. Ὅλα θεραπεύονται. Ὅλα λειτουργοῦν κανονικά. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὅλα τὰ μεταβάλλει, τὰ μεταποιεῖ, τὰ ἁγιάζει, τὰ διορθώνει, τὰ ἀλλάζει, τὰ μεταστοιχειώνει. Ὁ ἔρωτας πρὸς τὸν Χριστὸ εἶναι κάτι ἄλλο. Δὲν ἔχει τέλος, δὲν ἔχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει ὑγεία, δίνει, δίνει, δίνει… Κι ὅσο δίνει, τόσο πιὸ πολὺ ὁ ἄνθρωπος θέλει νὰ ἐρωτεύεται. Ἐνῶ ὁ ἀνθρώπινος ἔρωτας μπορεῖ νὰ φθείρει τὸν ἄνθρωπο, νὰ τὸν τρελάνει. Ὅταν ἀγαπήσομε τὸν Χριστό, ὅλες οἱ ἄλλες ἀγάπες ὑποχωροῦν. Οἱ ἄλλες ἀγάπες ἔχουν κορεσμό. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχει κορεσμό. Ἡ σαρκικὴ ἀγάπη ἔχει κορεσμό. Μετὰ μπορεῖ ν᾽ ἀρχίσει ἡ ζήλια, ἡ γκρίνια, μέχρι κι ὁ φόνος. Μπορεῖ νὰ μεταβληθεῖ σὲ μίσος. Ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη δὲν ἀλλοιώνεται. Ἡ κοσμικὴ ἀγάπη λίγο διατηρεῖται καὶ σιγὰ σιγὰ σβήνει, ἐνῶ ἡ θεία ἀγάπη ὁλοένα μεγαλώνει καὶ βαθαίνει. Κάθε ἄλλος ἔρωτας μπορεῖ νὰ φέρει τὸν ἄνθρωπο σὲ ἀπελπισία. Ὁ θεῖος ἔρως, ὅμως, μᾶς ἀνεβάζει στὴΝ σφαίρα τοῦ Θεοῦ, μᾶς χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οἱ ἄλλες ἡδονὲς κουράζουν, ἐνῶ αὐτὴ διαρκῶς δὲν χορταίνεται. Εἶναι μία ἡδονὴ ἀκόρεστος, ποὺ δὲν τὴν βαριέται κανεὶς ποτέ. Εἶναι τὸ ἄκρον ἀγαθόν.

, , , , , , , , ,

1 Σχόλιο

Η “ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ” ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

«Εἶναι ἐγωιστικὸ νὰ κάνεις περισσότερα ἀπὸ 2 παιδιά»,
λέει οἰκολογικὸ think tank στὴν Μ. Βρετανία

ΕΙΣ. ΣΧΟΛΙA «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:
.    Α. Αὐτοὶ οἱ οἰκολόγοι “θινκιτάνκηδες ἆραγε ποῦ ἔμαθαν περὶ ἐγωισμοῦ; Γιατί ἆραγε εἶναι μειωτικὸς καὶ ἀπαξιωτικὸς ὁ χαρακτηρισμὸς «ἐγωιστικό»; Ἀπὸ ποῦ ἆραγε ἀντλεῖται τὸ (κακὸ) περιεχόμενο τοῦ “ἐγωισμοῦ”, ὥστε νὰ οἰκοδομεῖται τὸ ἠθικολογικὸ κατασκεύασμα τῆς ἀνωτέρω ἀποφάνσεως;
.    Β. Διαβάζοντας τὸ κατωτέρω δημοσίευμα ἀντιλαμβάνεται ὁ καλόπιστος ἀναγνώστης ὅτι οἱ Πύλες τῆς Κολάσεως ἔχουν ἀνοίξει. Καὶ ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ τοὺς ἀνθρώπους. Διαβάστε καὶ θὰ καταλάβετε τὴν δαιμονικὴ νεοεποχήτικη ἠθικολογία.

.       Τὸ νὰ ἔχεις περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ εἶναι ἐγωιστικό; Τὸ μέλλον τοῦ πλανήτου σπάνια παίζει κάποιο ρόλο στὸν σχεδιασμὸ μιᾶς οἰκογένειας, ἀλλὰ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀλλάξει, λένε ἐκπρόσωποι ὁμάδος περιβαλλοντικῆς ἐκστρατείας. Οἱ γονεῖς ποὺ ἔχουν περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ εἶναι «ἀνεύθυνοι», γιατί ἐπιβάλλουν ἕνα δυσβάσταχτο φορτίο στοὺς πόρους καὶ αὐξάνουν τὴν ζημία στὰ οἰκοσυστήματα, λέει ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς πράσινης ἐκστρατείας.
.       συγκράτηση τς αὐξήσεως το πληθυσμο μέσῳ τς ντισυλλήψεως πρέπει νὰ διαδραματίσει ρόλο στὴν καταπολέμηση τῆς ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου, ὑποστηρίζει ὁ Jonathon Porritt. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἰδοὺ πῶς ἡ “κοσμικὴ λογικὴ” εἶναι φορέας θανάτου, μᾶλλον προθάλαμος τῆς Κολάσεως]
.       Αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, ἡ ὀργάνωση ‘Optimum Population Trust’ (OPT), τῆς ὁποίας ὁ Porrit εἶναι ἐπικεφαλῆς, ξεκίνησε τὴν online καμπάνια τοῦ “Stop at Two”, γιὰ νὰ ἐνθαρρύνει τὰ ζευγάρια νὰ περιορίσουν τὸ μέγεθος τῆς οἰκογένειάς τους. (Σχόλιο ΚOK. ΟYΡ.: Τὸ OPT ποὺ ὀνομάζεται καὶ ‘Population Matters’, εἶναι ἕνα βρετανικὸ think tank ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1991 ἀπὸ τὸν David Willey καὶ ἀσχολεῖται μὲ θέματα περιβάλλοντος, αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ, κλιματικῶν ἀλλαγῶν, βιοποικιλότητας κλπ. Στὴν λίστα μὲ τοὺς ‘ὑποστηρικτὲς’ εἶναι καὶ ὁ Dr James Lovelock, ἐπιστήμονας καὶ περιβαλλοντολόγος, γνωστὸς γιὰ τὴν θεωρία του περὶ «Γαίας», ὅτι ἡ Γῆ δηλαδή, εἶναι ἕνας ζωντανὸς ὀργανισμός. Ἔχει γράψει καὶ τὸ βιβλίο ‘The Revenge of Gaia’, δηλ. ‘Η Ἐκδίκηση τῆς Γαίας’).
.       Ὁ Porritt εἶπε νωρίτερα αὐτὸ τὸ μήνα: «Νομίζω ὅτι θὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο μας πάνω στὴν θέση μας ποὺ λέει ὅτι ὅσοι ἔχουν περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ εἶναι ἀνεύθυνοι». Δὲν εἶναι ὑπὲρ ἑνὸς ὑποχρεωτικοῦ ὁρίου, ἀλλὰ δήλωσε στὸ BBC ὅτι τὰ ζευγάρια θὰ πρέπει νὰ «συνδέσουν τὶς ἀνησυχίες τοὺς σχετικὰ μὲ τὸ φυσικὸ περιβάλλον μὲ τὶς ἀποφάσεις τους ὡς μελλοντικοὶ γονεῖς». «Κάθε πιπλέον νθρωπος αξάνει τ βάρος σ ατν τν πλανήτη πο γίνεται λο κα πιὸ νυπόφορος», λέει ὁ Porritt, ὁ ὁποῖος διευθύνει τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Ἀειφόρου Ἀναπτύξεως τῆς κυβερνήσεως.
.       Κάθε ἐπιπλέον ἄτομο στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, ἐκπέμπει περίπου 11 τόνους διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα ἐτησίως, ὑποστηρίζει, ἀλλὰ προειδοποιεῖ ὅτι τὸ θέμα τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἀκόμη καὶ ὁρισμένοι περιβαλλοντολόγοι πιστεύουν ὅτι εἶναι πολὺ ἀμφιλεγόμενο γιὰ νὰ τὸ συζητήσουν.
.       Τὸ συνολικὸ ποσοστὸ γονιμότητας στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἔφτασε στὸ 1,90 παιδιὰ ἀνὰ γυναίκα τὸ 2007. Ἡ γονιμότητα στὸ Ἡνωμένο βασίλειο δὲν εἶχε φτάσει σὲ αὐτὸ τὸ ὕψος ἀπὸ τὸ 1980, σύμφωνα μὲ τὴν Ἐθνικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία (Σχόλιο ΚOK. ΟYΡ.: Δὲν λέει ἐδῶ τὸ ἄρθρο τοῦ BBC, ὅτι ἡ αὔξηση αὐτὴ ὀφείλεται στὰ ὑψηλὰ ποσοστὰ γεννήσεων μεταξὺ τῶν μεταναστῶν στὴν Βρετανία καὶ κυρίως ἐκείνων ποὺ προέρχονται ἀπὸ μουσουλμανικὲς χῶρες.)
.       Ὁ πληθυσμὸς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καὶ μόνο ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ ἀπὸ 61 ἑκατομμύρια στὰ 77 ἑκατομμύρια μέχρι τὸ 2051, ἀλλὰ ἡ OPT πιστεύει ὅτι μακροπρόθεσμα τὸ βιώσιμο ἐπίπεδο τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου πρέπει νὰ εἶναι κατώτερο τῶν 30 ἑκατομμυρίων.
.       «Ὅσα περισσότερα ζευγάρια ἀποφασίσουν νὰ ἔχουν μόνο ἕνα ἢ δύο παιδιά, ἢ ἀκόμα καὶ νὰ παραμείνουν ἄτεκνα, τόσο περισσότερο μπορεῖ νὰ ἀνακουφίσουν τὴν πίεση στὴν ραγδαία ἐπιδείνωση τῶν οἰκοσυστημάτων καὶ τὴν μείωση τῆς ζήτησης γιὰ ἐνέργεια καὶ τρόφιμα», λέει ὁ ὑπεύθυνος πολιτικῆς Rosamund McDougall.
.       Ἂν οἱ γυναῖκες στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, σταματοῦσαν στὰ δύο παιδιά, αὐτὸ θὰ μείωνε τὶς προβλέψεις τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου κατὰ περίπου ἑπτὰ ἑκατομμύρια μέχρι τὸ 2050, προτείνει ἡ OPT.
.       Ἀλλὰ γιὰ τὴν μητέρα τῶν πέντε παιδιῶν, Rosie Whitehouse, τὰ οἰκολογικὰ θέματα, δὲν παίζουν ρόλο στὴν ἀπόφασή της ὅπως καὶ τοῦ συζύγου της νὰ ἔχει μία μεγάλη οἰκογένεια.
.       «Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι τόσο ἁπλή», λέει ἡ Whitehouse, πρώην δημοσιογράφος. «Γιὰ τὶς περισσότερες γυναῖκες τὸ περιβάλλον δὲν παίζει κάποιο ρόλο. Ἔκανα προγράμματα γιὰ τὴν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη, ὅταν ἔμεινα ἔγκυος στὸν πρῶτο γιό μου, ὁ ὁποῖος εἶναι τώρα 20 ἐτῶν, καὶ δὲν μπῆκαν τέτοιες σκέψεις στὸ μυαλό μου», λέει, ἂν καὶ μπορεῖ νὰ καταλάβει γιατί ὁ Porritt θεωρεῖ δικαιολογημένο νὰ θέτει αὐτὸ τὸ ζήτημα. «Δὲν σκεφτόμουν τὰ χρήματα καὶ οὔτε τί ἐπρόκειτο νὰ κοστίσει. Εἶχα ἀκριβῶς αὐτὴ τὴ ρομαντικὴ ἰδέα», λέει.
.       Ἡ Whitehouse, 47 ἐτῶν, ἡ ὁποία ἐργάζεται σὲ πλήρη ἀπασχόληση καὶ ζεῖ στὸ Λονδίνο, ἀναρωτιέται κατὰ πόσο οἱ μεγαλύτερες οἰκογένειες ὁπωσδήποτε κάνουν μεγαλύτερη ἐπιβάρυνση στὸ περιβάλλον. «Τὰ χρήματα εἶναι σημαντικά, γιὰ αὐτὸ μὴν ἀγοράζετε ἕτοιμα γεύματα. Μαγείρευα καζάνια σούπας».
.       Καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἔχεις πέντε παιδιὰ «αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἔχεις πέντε φορὲς τὸ ποσοστὸ τῶν πλαστικῶν παιχνιδιῶν», λέει. «Ἁπλὰ πρέπει νὰ ποῦμε “ὄχι ἄλλα”». Ἔχει τέσσερα παιδιά, ἐξακολουθεῖ νὰ ζεῖ στὸ σπίτι μὲ τὰ ἡλικίας 18, 15 ἐτῶν παιδιὰ καὶ τὰ δίδυμα ἡλικίας 10 ἐτῶν καὶ λέει ὅτι εἶναι περιβαλλοντικὰ εὐαισθητοποιημένα. Ἀλλὰ δὲν πιστεύει ὅτι τὰ οἰκολογικὰ θέματα θὰ εἶναι τὸ πρωταρχικὸ μέλημα τῆς κόρης της, ὅταν θὰ ἔρθει ἡ στιγμὴ γιὰ νὰ σκεφτεῖ νὰ δημιουργήσει οἰκογένεια. «Ἡ ἐγκυμοσύνη εἶναι κάτι προσωπικό, ἐσωτερικό. Εἶναι μία δική σου στιγμή, εἰδικὰ ὅταν τὸ πρωτομαθαίνεις», λέει.
.       Εἶναι μία συναισθηματικὴ ἠχὼ σύμφωνα μὲ τὴ μητέρα τριῶν παιδιῶν Siobhan Freegard, ποὺ λέει ὅτι τὰ περιβαλλοντικὰ ζητήματα δὲν ἀπασχολοῦν τὰ ζευγάρια, ὅταν σκέφτονται πόσα παιδιὰ θέλουν.
.       «Ἐὰν κάνατε μία δημοσκόπηση στὶς μαμάδες καὶ τοὺς ζήτούσατε νὰ ποῦν 10 λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν θὰ ἤθελαν περισσότερα παιδιά, ἡ λίστα θὰ περιελάμβανε χρήματα, ἄγρυπνες νύχτες καὶ ἐντάσεις στὶς σχέσεις», λέει ἡ Freegard, στὸν ἱστοχῶρο Netmums γιὰ γονεῖς.
.       Ὁ μέσος ὅρος τοῦ συνολικοῦ κόστους τῆς ἀνατροφῆς ἑνὸς παιδιοῦ ἀπὸ τὴν γέννηση μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 21 εἶναι περίπου £ 193.000, σύμφωνα μὲ ἔρευνα ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια Liverpool Victoria.
.       Ἡ κα Freegard λέει ὅτι εἶναι «τρέλα» νὰ σκεφτεῖ κάποιος τὶς ἐπιπτώσεις στὸ περιβάλλον σὰν ἕνα ἀκόμα στοιχεῖο στὴν διαδικασία τοῦ οἰκογενειακοῦ προγραμματισμοῦ. Ἔχει δύο γιούς, ἡλικίας 12 ἐτῶν καὶ 6 ἐτῶν, καὶ μία κόρη 9 ἐτῶν. Μὲ τὴν γέννησή της, ἔνιωσε ὅτι ἦταν μία ὁλοκληρωμένη οἰκογένεια, ἂν καὶ ἡ ἀνατροφὴ τῶν τριῶν παιδιῶν δὲν ἦταν εὔκολη: «Ἦταν κάπως ἀναστάτωση καὶ ἔχασα τὸν ἔλεγχο, ἀλλὰ μὲ τὴν καλὴ ἔννοια”. Καὶ καθὼς προέρχεται ἀπὸ πενταμελῆ οἰκογένεια, ἐκθειάζει τὶς ἀρετὲς μιᾶς μεγάλης οἰκογένειας, ὅπως γιὰ παράδειγμα μὲ τὰ ἀδέλφια νὰ μοιράζονται τὴν φροντίδα τῶν γονιῶν. «Τὸ θέμα εἶναι νὰ ἔχεις κάποια ὑποστήριξη καὶ νὰ μοιράζεσαι τὸ φορτίο. Ἤθελα νὰ τὸ μεταφέρω αὐτὸ καὶ στὰ δικά μου παιδιά».

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, , , , ,

Σχολιάστε

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΕΓΩΪΣΜΟΣ

Ὁ ἐγωισμός προκαλεῖ τήν λύπη, τήν κατάθλιψη καί τά λεγόμενα «ψυχολογικά» (Γέρων Παΐσιος καί Γέρων Πορφύριος)

Ὁ ἐγωισμός ὁδηγεῖ στήν λύπη· σ᾽ ἐκείνη τήν λύπη πού δέν εἶναι κατά Θεόν. Ἡ κατά Θεόν λύπη ὁδηγεῖ στή μετάνοια. Ἡ μή κατά Θεόν λύπη ὁδηγεῖ στήν ἀπελπισία. «Ὁ ἐγωισμός φέρνει πάντα λύπη καί ἄγχος» [1] ἔλεγε ὁ π. Παΐσιος. Ὁ πονηρός «θέλει νά μᾶς βλέπει λυπημένους καί νά χαίρεται...τό ταγκαλάκι δέν θέλει κανένας νά χαίρεται». [2]

Ὁ ἐγωισμός ἀνοίγει τήν πόρτα στό ταγκαλάκι γιά νά μᾶς ἐπηρρεάσει ρίχνοντάς μας στήν Κατάθλιψη καί τά διάφορα λεγόμενα «ψυχολογικά προβλήματα».

Ἔλεγε καί ὁ μακαριστός Γέροντας Πορφύριος: «Κύριον αἴτιον εἰς τήν κατάθλιψι καί σέ ὅλα αὐτά πού τά λένε πειρασμικά, σατανικά, ὅπως εἶναι ἡ νωθρότης, ἡ ἀκηδία, ἡ τεμπελιά, πού μαζί μ’ αὐτά εἶναι τόσα ἄλλα ψυχολογικά, δηλαδή πειρασμικά πράγματα, εἶναι ὅτι ἔχεις μεγάλον ἐγωισμό μέσα σου» [3].

Κάνει ἐντύπωση πού ὁ γέροντας ὅλα τά ἀνωτέρω «ψυχολογικά» τά ἀποκαλεῖ πειρασμικά, δηλ. δαιμονικά, δηλ. δαιμονικές ἐνέργειες, δαιμονικές ἐπήρειες. Ὁ ἐγωισμός-ὑπερηφάνεια, πού εἶναι καί ἡ νόσος τοῦ διαβόλου, εἶναι ἡ βάση, ἡ αἰτία τῆς εἰσβολῆς καί δράσεως τοῦ πονηροῦ στόν ἄνθρωπο. Ὁ διάβολος μπαίνοντας στήν ψυχή τήν γεμίζει μέ λύπη.

Κάποιος ρώτησε τόν Γέροντα Παΐσιο σχετικά μέ τήν στενοχώρια πού τοῦ ἐρχόταν γιά τίς πτώσεις του:

«-Γέροντα, κάμπτομαι ἀπό τήν στενοχώρια γιά τίς πτώσεις μου καί κουράζομαι στόν ἀγώνα μου.
-Ἀπό τόν ἐγωισμό εἶναι. Ἐπειδή δέν «κάμπτεις», γι’ αὐτό ἀποκάμνεις μετά. Δέν ὑπάρχει ταπείνωση, μετάνοια, συντριβή· ὑπάρχει ἐγωισμός, καί ὁ ἐγωισμός πάντα φέρνει λύπη καί ἄγχος. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχη μετάνοια, ἀλλά στενοχωριέται ἀπό ἐγωισμό, ἀπό ἀνθρωπαρέσκεια, ἐπειδή ξέπεσε στά μάτια τῶν ἄλλων, τότε ὑπάρχει μέσα του ἀγωνία, φαρμάκι, πόνος»[4].

Ὁ καταθλιπτικός ἄνθρωπος βιώνει ἀκριβῶς τήν λύπη, τό φαρμάκι, τόν πόνο, διότι δέν «κάμπτει», δέν ταπεινώνεται, δέν μετανοεῖ ἀλλά στενοχωριέται ἀπό πληγωμένο ἐγωισμό καί ἀνθρωπαρέσκεια.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης.

[1] Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Ε΄, Πάθη καί ἀρετές, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 2006, . σελ. 139.

[2] Ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 143.

[3] Γέροντος Πορφυρίου ἱερομονάχου, Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, ἐκδ. «Ἡ Μεταφόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Μήλεσι, ἐμπεριεχόμενο φυλλάδιο, σελ. 12

[4] Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Ε΄, Πάθη καί ἀρετές, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 2006, σελ. 139.

ΠΗΓΗ: hristospanagia3.blogspot.com

, , , ,

Σχολιάστε