Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἐγκληματικότητα

ΣΦΑΓΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Μία σφαγ σφράγισε τν ποτυχία σ λα τ μέτωπα
Τῆς Σοφίας Βούλτεψη

.     φριχτς θάνατος νς νθρώπου, στ κέντρο τς θήνας, τν ρα πο τοιμαζόταν ν μεταφέρει τν τοιμόγεννη γυναίκα του στ μαιευτήριο, ποτελε τν δυνηρ πισφράγιση τς ποτυχίας ν λυθε στω κα να πρόβλημα σ’ ατ τὴν χώρα.
.   Οἱ μαχαιριὲς ποὺ στέρησαν τὴν ζωὴ ἀπὸ ἕναν νεαρὸ πατέρα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τοῦ κλέψουν τὴν κάμερα ποὺ κρατοῦσε στὰ χέρια του, δὲν ἦταν ἁπλῶς ἕνα δυνατὸ σόκ. Ἦταν ἡ ἀπόδειξη ὅτι στὴν χώρα κούγονται μόνο λόγια. Μόλις ξεπερνιέται «δύσκολη» στιγμή, πιστρέφουν λοι στν πόλυτη δράνεια.
.    Πρόσφατα εἶναι τὰ γεγονότα τῆς κατάληψης ἀπὸ ὀρδὲς μεταναστῶν τοῦ Συντάγματος, τὸ βράδυ τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Ἀμέσως, προβλήθηκε τὸ προπαγανδιστικὸ (ὅπως ἀποδεικνύεται) ἐγχείρημα τοῦ φράχτη στὸν Ἔβρο.
.    Πρόσφατα εἶναι τὰ γεγονότα τῆς Νομικῆς καὶ τῆς Ὑπατίας. Τὸ θέμα λύθηκε ὅπως – ὅπως καὶ ἡ κατάσταση συνεχίστηκε μὲ τοὺς ἴδιους καὶ χειρότερους ρυθμούς.
.     Ἀμέσως, ἄρχισε ἡ ἀντιμετάθεση εὐθυνῶν. Ὁ Δήμαρχος ζήτησε καλύτερη ἀστυνόμευση καὶ ἡ κυβέρνηση, διὰ τοῦ ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτη καὶ τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου, ἀποφάνθηκαν ὅτι δὲν εἶναι ζήτημα ἀστυνόμευσης, ἀλλὰ «εὐρύτερο πολιτισμικό, οἰκιστικὸ καὶ κοινωνικὸ ζήτημα». Καὶ πὼς τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι μόνο ἀστυνομικοῦ χαρακτήρα.
.     Πιθανόν. Ἀλλὰ κάποιοι χουν ναλάβει ν λύνουν τ προβλήματα. Κάποιοι (ὁ πρωθυπουργὸς γιὰ τὴν ἀκρίβεια) μᾶς μιλοῦσαν (προεκλογικὰ) περὶ «δόγματος μηδενικῆς ἀνοχῆς». Κάποιοι επιδίδονται μέχρι σήμερα σὲ ἐξαγγελίες καὶ προειδοποιοῦν ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι καὶ τὰ λοιπά, καὶ τὰ λοιπά.
.      Ἡ στυγνὴ δολοφονία στὸ κέντρο τῆς πόλης, ποὺ στάθηκε ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἐπιρρίπτει τὶς εὐθύνες ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ξεσπάσουν ἐπεισόδια ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα, ὑπῆρξε ἡ σταγόνα ποὺ ἔκανε τὸ ποτήρι νὰ ξεχειλίσει. (…)

ΠΗΓΗ: http://www.elzoni.gr/ (11.05.2011)

,

Σχολιάστε

ΑΝ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΑΛΕΞΗ

Ἂν τὸν Μανώλη τὸν ἔλεγαν Ἀλέξη…

 .  Ἂν τὸν Μανώλη τὸν ἔλεγαν Ἀλέξη καὶ δὲν τὸν εἶχαν σφάξει σὰν τραγὶ κάτι λαθρομετανάστες, ἀλλὰ τὸν εἶχε σκοτώσει ἕνας ἀστυνομικός, θὰ εἶχε καεῖ ὅλη ἡ Ἑλλάδα. Θὰ εἶχαν βγάλει πύρινους λόγους ὅλοι οἱ κουλτουριάρηδες (…) γιὰ τὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Θὰ εἶχε κάνει δακρύβρεχτες ἐκπομπὲς ὁ τιμητὴς τῶν ἀδικημένων Λαζόπουλος. Θὰ εἴχαμε πάθει πλύση ἐγκεφάλου ἀπὸ τὶς χιλιάδες ὧρες τηλεοπτικῶν, ραδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν σὲ εἰδήσεις, talkshow καὶ ἀφιερώματα. Θὰ εἶχε “ἁγιοποιηθεῖ” ὁ νεκρὸς καὶ θὰ εἶχε “δαιμονοποιηθεῖ” ὁ δολοφόνος. Θὰ εἶχε ἀλλάξει ὄνομα ὁ δρόμος. Θὰ εἶχαν κλείσει σχολεῖα. Θὰ εἶχαν πετροβοληθεῖ ἀστυνομικὰ τμήματα.
.   Τώρα, τὰ σκεπάζει ὅλα ἡ σιωπή (…)

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ epirus-ellas.blogspot.com

Σχολιάστε

ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ

ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ

Ἑλληνικὴ μειονότητα Ἁγ. Παντελεήμονα: Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἔχουμε μία δολοφονικὴ ἐπίθεση σὲ Ἕλληνα μειονοτικὸ τῆς περιοχῆς. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ καὶ οὔτε θὰ εἶναι ἡ τελευταία. Μὴ γελιέστε. Δὲν πρόκειται περὶ “τυχαίου” γεγονότος οὔτε περὶ “μεμονωμένου”. Ἐπιτέθηκαν ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου πρωτίστως γιατί ἦταν Ε Λ Λ Η Ν Α Σ καὶ δευτερευόντως ἐπειδὴ πιθανὸν εἶχε κάποιο ἀντικείμενο ἐπάνω του. Γιὰ ἐμᾶς ποὺ ζοῦμε (ἀκόμα) ἐδῶ ξέρουμε ὅτι πρόκειται περὶ ργανωμένου σχεδίου φελληνισμο τς περιοχς δημιουργία πλαστν θνικν μειονοτήτων ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν κατάλληλα γιὰ τὰ μακροπρόθεσμα σχέδια θνικο κρωτηριασμο κάποιων. Πρῶτο βῆμα αὐτῶν τῶν σχεδίων ὁ πλήρης ἀφελληνισμὸς τῆς περιοχῆς καὶ ἡ δημιουργία μίας εὐρύτατης περιοχῆς ἀνομίας, ἀκριβῶς ὅπως ἔγινε καὶ στὸ Κόσσοβο.
Τυχαῖο ὅτι οἱ λαθραῖοι ἔρχονται ἀκόμα καὶ σήμερα κατὰ ἑκατοντάδες στὴν περιοχὴ μὲ χάρτες καὶ μὲ πλήρη ἐνημέρωση γιὰ τὴν περιοχή;
Τυχαῖο ὅτι οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τῶν ἡλικιωμένων ποὺ ἀποτελοῦν τοὺς ἐναπομείναντες μειονοτικοὺς κατοίκους, ποὺ εἶναι καὶ οἱ πιὸ ἀντίθετοι στὸ νὰ μετακινηθοῦν, ἔχουν ἐνταθεῖ;
Τυχαῖο ποὺ τὰ τζαμιὰ στὴν περιοχὴ ἔχουν γίνει πιὸ πολλὰ ἀπὸ τοὺς φούρνους;
Τυχαία ἡ ἀφελληνοποίηση τῶν σχολείων τῆς περιοχῆς, ὅπου δὲν ὑπάρχουν πιὰ Ἕλληνες μαθητὲς σὲ πολλὲς τάξεις;
Τυχαία ἡ συνεχὴς κίνηση διπλωματικῶν αὐτοκινήτων (ποιᾶς χώρας ἄραγε); στὴν περιοχή;
Τυχαία ἡ ‘ἵδρυση “πολιτιστικῶν” ἐθνικῶν συλλόγων ἀλλοδαπῶν ποὺ ἐκτελοῦν “διάφορες” ἐργασίες, ὅπως ὁ σύλλογος τῶν Σομαλῶν στὴν ὁδὸ Φυλῆς ποὺ ἔβγαζε πλαστὰ χαρτιά;
Τυχαία ἡ ἀπόπειρα ἐμπρησμοῦ τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονα πρὶν κάποια χρόνια ποὺ βαφτίστηκε “πεταμένο τσιγάρο”;
Τυχαῖες οἱ ἀπειλὲς ποὺ ἐκτοξεύουν πρὸς τοὺς κατοίκους οἱ λαθραῖοι νὰ ἐγκαταλείψουμε τὰ σπίτια μας, γιατί ἡ περιοχὴ θὰ γίνει “δική τους”;
Τυχαία ἡ ἐπιδότηση ἀπὸ συγκεκριμένη πρεσβεία γειτονικῆς χώρας πρὸς τοὺς πολίτες της, ὥστε νὰ ἀγοράζουν σπίτια στὴν περιοχή;
Τυχαῖο τὸ δημοσιογραφικὸ black out ποὺ ἐπικρατεῖ ὅσον ἀφορᾶ στὴν κάλυψη τῶν γεγονότων ποὺ γίνονται στὴν περιοχή;

ΠΗΓΗ: http://filopatria.wordpress.com/

ΣΧΟΛΙΟ ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μὴν κυκλοφορεῖτε πλέον κρατώντας κάμερα, φωτογρ. μηχανὴ κ.λπ.
Γιὰ καλύτερα ἀποτελέσματα προτείνεται νὰ ἀφήνετε τὸν ἑαυτό σας στὸ σπίτι καὶ νὰ κυκλοφορεῖτε μὲ τὸ εἴδωλό σας…

, ,

Σχολιάστε

«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ, ΒΡΕ ΚΑΦΡΟΙ, ΔΕΝ ΤΑ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ;»

ΝΑ ΕΠΕΜΒΗ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ

.      Στὸ σημερινὸ ἀδιέξοδο ποὺ δηµιούργησαν oἱ µαθητευόµενοι µάγοι τῆς ἀθεϊστικῆς νοοτροπίας στὴν Ἐκπαίδευση µἐ τὶς συνεχεῖς µεταρρυθµίσεις ἀπορρυθµίσεις, µὲ τὴν γλωσσικὴ ἀσυναρτησία, τὴν διαστρέβλωση τῆς Ἱστορίας, τὸν παραµερισµὸ τῶν πνευµατικῶν καὶ ἐθνικῶν ἀξιῶν, τὴν περιφρόνηση τοῦ πολιτιστικοῦ µας πλούτου, πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἐπέµβη µὲ τὸ κύρος ποὺ διαθέτει ἡ Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν. Καὶ ὄχι µόνο ἡ Ἀκαδηµία. Ὁ λαός µας πρέπει κάποτε νὰ ξυπνήση, νὰ ξεσηκωθῆ. Νὰ ὑψώση φωνὴ διαµαρτυρίας, διότι τὸ κακὸ ἐπεκτείνεται. Κινδυνεύουν τὰ παιδιά µας. Κακοποιοῦνται ποικιλοτρόπως. Κακοποιεῖται ἡ ψυχή τους. Διαστρέφεται ἡ σκέψη τους. Διαφθείρεται τὸ πνεῦµα τους. Ἐξαφανίζεται ἡ παιδικότητά τους. Καθηµερινὸ καὶ πολύωρο εἶναι τὸ «φροντιστήριο» ποὺ παρακολουθοῦν τὰ παιδιὰ στὴν µικρὴ ὀθόνη. Δυστυχῶς οὔτε µία ἡµέρα δὲν ἔλλειψαν οἱ βιασµοί, φόνοι, ληστεῖες, ναρκωτικά, ἀπάτες … Καὶ ὅπως µἐ ἀγανάκτηση ἔγραφε δηµοσιογράφος: «Αὐτὸς ὁ καταιγισµὸς εἰκόνων, τὸ αἶσχος τῆς ἠλιθιότητας τῶν σήριαλ. Ἡ προβολὴ διεφθαρµένων προτύπων … τὰ παιδιά σας, βρὲ κάφροι, δὲν τὰ σκέφτεστε;»

ΠΗΓΗ: περιοδ. «ΖΩΗ», ἀρ. τ. 4234, 21.04.2011

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, ,

Σχολιάστε