Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἐγκληματικότητα

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΧΑΛΙΝΩΣΗΣ; (Δ. Νατσιός)

Ποιοί εἶναι οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τῆς ἀποχαλίνωσης;

Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

.                      Ὅταν κάποτε οἱ ἀδηφάγες κάμερες τῆς τηλεόρασης στράφηκαν στὸ πρόσωπο ἑνὸς νεαροῦἐγκληματία, ποὺ ἔβγαινε σιδηροδέσμιος ἀπὸ ἀνακριτικὰ γραφεῖα, κάποιος δημοσιογράφος τὸν ρώτησε:
– «Ἐσὺ ἔκανες τὸ ἔγκλημα;»
– «Ὄχι, ἐσεῖς», ἀποκρίθηκε ὁ νεαρός.

.                      Ἡ ἀπάντηση συνοψίζει τὸ πρόβλημα καὶ ἔχει πολλοὺς ἀποδέκτες, κυρίως τρεῖς. ΜΜΕ (ἐξαθλίωσης), σχολεῖο, οἰκογένεια. Αὐτὸ τὸ ἀδυσώπητο «ἐσεῖς» στρέφεται πρωτίστως στὴν πανίσχυρη τηλεοπτικὴ ἐξουσία. Ὑπολογίστηκε ὅτι κατὰ μέσο ὅρο ἕνα παιδί, μέχρι νὰ τελειώσει τὸ Λύκειο, ἔχει ἀφιερώσει στὴν «λατρεία» τῆς μικρῆς ὀθόνης καὶ τοῦ διαδικτύου 28.000 ὧρες, ποὺ σημαίνει 1100 μέρες ἤ, χονδρικά, 3 περίπου χρόνια τηλεοπτικῆς αἰχμαλωσίας.
.                      Ἀκόμη στὴν Ἀμερικὴ σύμφωνα μὲ ἔρευνες,  ἕνα παιδὶ «μετέχει», παρακολουθεῖ, ἐτησίως περίπου 3.000 καὶ πάνω φόνους στὴν τηλεόραση ἤ, χειρότερα, μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν, «διαπράττει» τὸ ἴδιο ἑκατοντάδες φόνους.
.                      Ἡ φράση δείχνει καὶ τὴν οἰκογένεια. Παραθέτω κάτι ἀπὸ τὸν ἅγιο Χρυσόστομο, ἐπικαιρότατο. Στηλιτεύει ὁ ἅγιος τὴν ἀδικαιολόγητη ἀνοχὴ τῶν γονέων στὰ παραπτώματα τῶν παιδιῶν. «Πολλοὶ γονεῖς», γράφει, «ἐπειδὴ δὲν θέλουν νὰ μαλώσουν ἢ νὰ λυπήσουν τὰ παιδιά τους, γιὰ τὴν ἄτακτη ἢ ἀπρεπῆσυμπεριφορά τους, τὰ εἶδαν ἀργότερα πολλὲς φορὲς νὰ συλλαμβάνονται, ἐπειδὴ ὑπέπεσαν σὲ μεγάλα ἐγκλήματα».
.                      Δυστυχῶς σήμερα οἱ πιὸ πολλὲς οἰκογένειες ἔχουν σὰν κέντρο τῆς ζωῆς τους τὶς ἐπιθυμίες καὶτὰ κέφια τοῦ παιδιοῦ. Ἱκανοποιοῦν κάθε του ἐπιθυμία. Γίνεται τὸ παιδὶ ἕνας κακομαθημένος, ἀχαλίνωτος τυραννίσκος, γιατί δὲν τὸ παιδαγωγοῦν οἱ γονεῖς του. Ἀλλὰ παιδεία θὰ εἰπεῖ γλῶσσα. Καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι πρῶτα δουλειὰ τῆς μάνας. Οἱ μαστοί της εἶναι τρεῖς. Οἱ δύο γιὰ τὸ γάλα καὶ ὁ τρίτος τὸ στόμα της, ἡλαλιά της, ἡ γνήσια καὶ ἄδολη πηγὴ τῆς γλώσσας. Ποιά μάνα σήμερα μεταβιβάζει μὲ τὸ στόμα της, στὸ παιδί της, τὴν μακραίωνη παράδοση τοῦ λαοῦ μας; Ποιά τὸ νανουρίζει; (Τὰ τρισάθλια βιβλία Γλώσσας, ὅπως ἔχω γράψει, ζητοῦν ἀπὸ τὰ παιδιὰ νὰ γράψουν ἕνα νανούρισμα γιὰ χταπόδια, στὸ Ἀνθολόγιο Γ´-Δ´ Δημοτικοῦ).
.                      Πρὶν ἀνοίξουμε τὰ πορτοπαράθυρα τῶν σπιτιῶν μας καὶ εἰσβάλλουν οἱ ἀναθυμιάσεις τοῦεὐρωπαϊκοῦ, «δυτικοῦ μοντέλου ἀγωγῆς», οἱ μάνες κατηχοῦσαν τὰ παιδιά τους στὸ σπίτι. Τοὺς πρόσφεραν μαθήματα πατριδογνωσίας καὶ ἀγωγὴ ἁγιότητας. Σὲ κείμενό της ἡ πολὺ σπουδαία, μακαριστὴ πιά, Γαλάτεια Σουρέλη, ἔγραφε. (Συμβουλεύω νὰ ἀγοράζουν οἱ γονεῖς τὰ βιβλία της, εἶναι τὸ καλύτερο δῶρο γιὰ τὰ παιδιά τους, ν’ ἀφήσουν τὰ «κινητὰ» δηλητήρια).
.                      «…Ἀγωγὴ ἁγιότητας γινόταν καὶ μὲ τὸν λαϊκὸ κατηχητικὸ λόγο, ποὺ μάθαιναν οἱ μανάδες στὰπαιδιά τους: Ἕνας εἶναι ὁ Κύριος, δεύτερη εἶναι ἡ Παναγιά, τρίτος εἶναι ὁ Πρόδρομος, τέσσερα τὰΕὐαγγέλια, πέντε οἱ Παρθένες, ἕξι τὰ ἑξαπτέρυγα, ἑπτὰ εἶναι τὰ μυστήρια, ὀκτὼ τὸ ὀκτωήχι, ἐννιὰ εἶναι τὰτάγματα, δέκα εἶναι οἱ ἐντολές, ἕντεκα τὰ ἑωθινά, δώδεκα οἱ Ἀπόστολοι. Ὅλα αὐτὰ τὰ μάθαιναν οἱ μανάδες στὰ παιδιά τους ψέλνοντάς τα. Καὶ τὸ παιδομάνι –τότε οἱ ἄνθρωποι κάνανε πολλὰ παιδιὰ– κατέβαζε αὐτὴν τὴν πρόσθεση καὶ τὴν ἔκανε ἀφαίρεση: Δώδεκα οἱ Ἀπόστολοι, ἕντεκα τὰ ἑωθινά, δέκα εἶναι οἱ ἐντολές…. ἕνας εἶναι ὁ Κύριος! Ἀγωγή, ἀκόμα, γινόταν καὶ μὲ τὸ νανούρισμα: Στὸ πάπλωμά σου κέντησα ἀετοὺς νὰ σὲστολίζουν/σοῦ κέντησα μία Παναγιά, στ’ ἀχνὸ προσκέφαλό σου/κι ἀκόμα τὴν Ἁγιὰ-Σοφιὰ νά’ χεις στὸμαγουλό σου. Ἀγωγὴ γινόταν καὶ μὲ τὴν εὐχή: Ἡ Παναγιὰ μαζί σου, ποὺ περιέχει ὁλόκληρη τὴν ὀρθόδοξη παράδοση! Ποιό παιδὶ φεύγει σήμερα γιὰ τὸ σχολεῖο του καὶ κάποιος βρίσκεται πίσω του νὰ τὸ σταυρώσει καὶ νὰ τοῦ πεῖ: νά ᾽χεις τὴν εὐχή μου, ἡ Παναγιὰ μαζί σου; Ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν εὐχή μας ἔχουμε στερήσει τὰπαιδιά μας». («Ἁγιότητα, ἕνα λησμονημένο ὅραμα», συλλογικὸ ἔργο, σελ. 218, ἔκδ. «Ἀκρίτας»).
.                      Ἡ φράση «ἐσεῖς τὸ κάνατε τὸ ἔγκλημα» δείχνει καὶ τὸ τωρινὸ σχολεῖο- παιδομάζωμα. Λέει ἕνας σπουδαῖος ποιητικὸς λόγος: «Πάρε τὶς λέξεις μου, δῶσ’ μου τὸ χέρι σου». Τὰ παιδιὰ δὲν ἔχουν λέξεις, δὲν μποροῦν νὰ ἐκφραστοῦν, γιατί δὲν διδάσκονται τὴν γλῶσσα καὶ στὰ σχολεῖα. Καὶ γλῶσσα σημαίνει λογοτεχνία, ποίηση, πράγματα προγραμμένα ἀπὸ τὰ ἐν χρήσει σχολικὰ τάχα καὶ βιβλία Γλώσσας.
.                      Μία ἀπὸ τὶς σοβαρότερες καὶ σημαντικότερες συνέπειες αὐτοῦ τοῦ γλωσσικοῦ ὑποσιτισμοῦεἶναι ὅτι προτρέπονται, καταφεύγουν οἱ νέοι σὲ πράξεις βίας, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποφευχθοῦν μὲ τὸν λόγο. Πολλὰ παιδιὰ φτάνουν στὴν ἐξαλλοσύνη καὶ τὴν ἀπελπισία, γιατί δὲν μποροῦν νὰ συν-ἐννοηθοῦν.
.                      Νὰ πῶ κάτι καὶ ἀπὸ τὴν ἐμπειρία μου στὴν τάξη. Δίδαξα πρὶν ἀπὸ ἐνάμιση μῆνες στοὺς μαθητὲς –ϛ’ Δημοτικοῦ– τὸν γνωστό, διδακτικότατο μύθο τοῦ Αἰσώπου, «παῖς κλέπτης καὶ μήτηρ». Ρώτησα τὶς προάλλες τὰ παιδιά. Θυμόταν τὰ πάντα, σχεδὸν ὅλο τὸ κείμενο. (Βεβαίως τὸ διδάσκω καὶ στὴν ἀρχαία ἑλληνική). Ὅταν δὲν διδάσκεις, τὶς τιμαλφεῖς ἀξίες, στὴν ἀρτιμελῆ γλώσσα τοῦ Γένους μας, τότε οἱ καρδιὲς σκληραίνουν καί, κάποιες φορές, τὰ χέρια ὁπλίζονται.
.                      Νὰ παραθέσω καὶ τὸν προαναφερόμενο μύθο τοῦ Αἰσώπου, ποὺ περιγράφει στὶς ὀλέθριες συνέπειες τῆς ἀτιμωρησίας. Τὰ παιδιά, ἐπειδὴ εἶναι ἔξυπνα καὶ δὲν πάσχουν ἀπὸ τὴ λοιμικὴ νόσο τοῦ«ξερόλα», τὸν κατάλαβαν καὶ συμφώνησαν. Ἂν πᾶς στοὺς «μεγάλους», ἰδίως τοὺς ἀνίατα προοδευμένους, θὰ χαρακτηρίσουν καὶ τὸν Αἴσωπο ὀπισθοδρομικὸ καὶ ἄσχετο, διότι δὲν εἶχε γνώση τῶν σύγχρονων ρευμάτων τῆς… Παιδαγωγικῆς. (Συζητώντας μὲ νεαρὰ δασκάλα γιὰ τὴν ἀξία τῶν μύθων μοῦ ἀντέτεινε τὸἀκαταμάχητο ἐπιχείρημα «μὰ ζοῦμε στὸν 21ο αἰώνα…». Μάλιστα. Δηλαδή, κατὰ τὴν κρανιοκενῆ αὐτὴκοινοτοπία, τοὺς προηγούμενους αἰῶνες ὁ λαός μας ζοῦσε στὴν βαρβαρότητα. Οἱ μανάδες καὶ οἱ γιαγιάδες μας, φτωχὲς ἀλλὰ μὲ ἀρχοντιὰ καὶ φιλότιμο, ποὺ κεντοῦσαν ἀριστουργήματα ἢ ἔφτιαχναν γλυκὰ κουταλιοῦ«χάδια τῆς κοιλιᾶς», ποὺ θὰ ἔλεγε καὶ ὁ Παπαδιαμάντης, ἦταν ἀπολίτιστες κι ἐμεῖς τὰ ἀπολειφάδια τῆς ἱστορίας ξεχειλίζουμε ἀπὸ πολιτισμό; Ἕνα ἁπλὸ κουλουράκι γιὰ τὰ παιδιά τους στὸ σχολεῖο δὲν ξέρουν οἱμεταμοντέρνες νὰ φτιάξουν καὶ τὸν καφέ τους ἕτοιμο τὸν παίρνουν, γι’ αὐτὸ γεμίσαμε «ταχυκαφεπωλεῖα». Μία βόλτα στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας –πιάνεις τὴν μύτη σου ἀπὸ τὴν εὐτέλεια καὶ τὴν ἀδιαντροπιά– ἄλλο φανερώνει. Ὁ παλιμβαρβαρισμὸς εἶναι ὁρατός).
.                Ὁ μύθος. (Καὶ «μύθος ἐστὶ λόγος ψευδὴς εἰκονίζων τὴν ἀλήθειαν», ὁ μύθος περιγράφει μία ἀληθινὴ κατάσταση).
« Ἦταν μία φορὰ ἕνα σχολιαρόπαιδο ποὺ ἔκλεψε τὴν πλάκα τοῦ συμμαθητῆ του στὸ σχολεῖο καὶ τὴν ἔφερε στὴ μάνα του. Ἐκείνη, ὄχι μόνο δὲν τὸν μάλωσε, ἀλλὰ τοῦ εἶπε καὶ μπράβο. Τὴν ἑπόμενη φορά, λοιπόν, ὁκλέφτης ἅρπαξε καὶ τῆς πῆγε ἕνα πανωφόρι. Τὸ καλοδέχτηκε καὶ αὐτὸ ἡ μάνα μὲ ἀκόμη μεγαλύτερους ἐπαίνους. Ἔτσι, καθὼς τὸ παιδὶ μεγάλωνε, ἄρχισε πλέον νὰ καταπιάνεται μὲ πιὸ χοντρὲς κλοπές. Ὅμως  μία μέρα τὸν ἔπιασαν ἐπ’ αὐτοφώρῳ. Ἀμέσως τότε τοῦ δέσανε τὰ χέρια πισθάγκωνα καὶ τὸν πήγαιναν κατευθείαν γιὰ κρεμάλα. Ὅσο γιὰ τὴ μάνα, αὐτὴ ἀκολουθοῦσε ἀπὸ πίσω του καὶ βαροῦσε τὰ στήθια της θρηνώντας. Σὲ κάποια στιγμή, λοιπόν, ὁ νεαρός τῆς φώναξε πὼς ἤθελε νὰ τῆς ψιθυρίσει κάτι στὸ αὐτί. Μόλις τὸν πλησίασε ἐκείνη, αὐτὸς γράπωσε μὲ τὰ δόντια του τὸ αὐτί της, τὸ δάγκωσε μὲ ὅλη του τὴ δύναμη καὶ τῆς τὸ ξερίζωσε. Ἡ γυναίκα, φυσικά, ξέσπασε σὲ δριμὺ κατηγορητήριο: -Ξεδιάντροπε! Σὰν νὰ μὴ σοῦἔφταναν τὰ ἐγκλήματα ποὺ ἔχεις διαπράξει! Τὴ μάνα σου τόλμησες νὰ σακατέψεις; Ὅμως ὁ γιός της ἔκραξε: -Γιατί δὲν μὲ μάλωσες τότε ποὺ ἔκανα τὴν πρώτη μου κλεψιὰ καὶ σοῦ ἔφερα ἐκείνη τὴν πλάκα; Ἅμα τὸ εἶχες κάνει, δὲν θὰ εἶχα καταντήσει ἔτσι, νὰ μὲ σέρνουν γιὰ ἐκτέλεση.
.                    Τὸ δίδαγμα τοῦ μύθου:  Ἅμα δὲν τιμωρήσεις τὸ κακὸ ἀπὸ τὴν ἀρχή, μετὰ δὲν συμμαζεύεται». « Ὁλόγος δηλοῖ ὅτι τὸ κατ’ ἀρχὰς κολαζόμενον ἐπὶ μεῖζον αὔξεται». Ποιός διαφωνεῖ;

Διαφήμιση

, , ,

Σχολιάστε

ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ… «Δρέπουμε τοὺς καρποὺς μιᾶς Παιδείας, μιᾶς ἀγωγῆς ποὺ προβάλλει, “διδάσκει” τὴν διαφθορά, τὴν λαγνεία» (Δ. Νατσιός)

π τ 2006 διαφημίζεται παιδεραστία στ σχολικὰ βιβλία…

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

.                      Στὶς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 2009 δημοσίευσα το παρὸν κείμενο γιὰ τὸ ἔγκλημα τῆς παιδεραστίας που προωθεῖται ἀκόμη καὶ σὲ σχολικὰ βιβλία. Ἐπαναφέρω τὸ ἐπίμαχο σημεῖο, ὅπου φιλοξενεῖται σὲ βιβλίο Γλώσσας Γυμνασίου, καθὼς καὶ ἄλλες ἄθλιες καὶ ἀπαράδεκτες γιὰ σχολικὰ βιβλία ἀναφορές,  γιὰ νὰκατανοήσουμε ὅτι εἶναι πολλὰ τὰ χρόνια ποὺ «διαφημίζεται» ἡ κτηνωδία, ἀλλὰ καὶ γιατί ἀκούω πολλοὺς νὰ«πέφτουν ἀπὸ τὰ σύννεφα» ἢ νὰ τὰ ἀνακαλύπτουν ἐμβρόντητοι σήμερα. Θυμίζω ὅτι τὰ βιβλία αὐτὰ εἰσῆλθαν στὴν ἐκπαίδευση ἀπὸ τὸ 2006…
.                      Τὰ βιβλία τοῦ Γυμνασίου – τῆς γλώσσας – συνιστοῦν κι αὐτὰ κακέκτυπα τῆς τηλοψίας, προβάλλουν λανθασμένα πρότυπα, ἀποϊεροποιοῦν ἑδραῖες ἀξίες, προωθοῦν τὸν πρόωρο ἐρωτισμό, τὴν ἄκαιρη σεξουαλικότητα. Ἀποαθωοποιοῦν, μὲ ἕναν λόγο τὰ παιδιά, σὲ μία ἡλικία ποὺ μονάχη ἔγνοια τους πρέπει νὰ εἶναι ἡ σπουδὴ καὶ ἡ μόρφωση. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, παρεμβάλλω ἕνα κείμενο, τὸ ὁποῖο περιέχεται στὸ«τετράδιο ἐργασιῶν» τοῦ μαθήματος «Νεοελληνικὴ Γλώσσα», Α’ Γυμνασίου (σελ. 16). Δηλαδὴ ἀπευθύνεται σὲπαιδιὰ 12-13 ἐτῶν, ποὺ μόλις ἐγκατέλειψαν τὸ δημοτικὸ σχολεῖο. Τίτλος του: «Ὁσάκις». Ἐπαναλαμβάνω ἀποσκοπεῖ στὴν γλωσσικὴ καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια μαθητῶν Α’ Γυμνασίου:

.                      «Ὁ καθηγητὴς τῆς φιλολογίας ἔριχνε κάθε μέρα τὸ μπαλάκι. Ὅλη ἡ τάξη τὸ ἔπιανε σὰν ἕνα γαργαλιστικὸ μήνυμα. Τὸ πετοῦσε ὁ ἕνας στὸν ἄλλον. Χαρᾶς εὐαγγέλια.
«Ὁσάκις…» ἄρχισε τὴ φράση του ὁ φιλόλογος.
«Ναί. Ναί. Ὁ Σάκης! Ὁ Σάκης!» φώναζαν ὅλες μαζὶ οἱ μαθήτριες γελώντας. Κι ὁ καθηγητὴς τρελαινόταν. «Ὁσάκις…» ἐπαναλάμβανε τονίζοντας τὴ λέξη σὰν νὰ ἔλεγε «σκάστε». «Ὁ Σάκης! Ὁ Σάκης!» ἀκουγόταν πάλι ἀπὸ κάτω καὶ τὸ γέλιο ἔδινε κι ἔπαιρνε. Ὁ καθηγητὴς δὲν μποροῦσε νὰ ξεχωρίσει ποιὲς ἀπὸ τὶς μαθήτριες ἦταν οἱ δράστες. Ἡ λέξη – μπαλάκι κυλοῦσε ἀκαριαία σὲ κλάσμα δευτερολέπτου μέσα ἀπὸ τὰχείλια τους ποὺ ἦταν κρυμμένα στὸ κάτω μέρος τοῦ σκυμμένου τους κεφαλιοῦ. Νόμιζε πὼς ἁπλῶς ἐπαναλάμβαναν τὴ λέξη. Πῶς τὶς ἐρέθιζε αὐτὴ ἡ λέξη. Δὲν ἦταν ὅμως ἔτσι. Ἄλλο πράγμα τὸ «Ὁσάκις» κι ἄλλος ἄνθρωπος «Ὁ Σάκης».
.                      Ὁ Σάκης ἦταν ἠλεκτρολόγος μὲ μαγαζί. Μεγαλύτερός τους, 20 μὲ 25 ἐτῶν. Τὰ εἶχε φτιάξει μὲτὴν Ἀλέκα. Μία ἀπὸ τὶς μαθήτριες τῆς τάξης. Ψηλὴ κι ἀδύνατη, μὲ κοντὰ ξανθὰ μαλλιὰ καὶ μεγάλα καστανὰμάτια, μακρὺ λαιμὸ καὶ μακριὰ χέρια καὶ πόδια, κάπως ξερακιανή, ἀλλὰ ζόρικη. Στὰ 15-16, ὅπως ὅλες τους. Ἡπρώτη ποὺ ἔβγαινε ραντεβοὺ μῆνες τώρα. Ὁ Σάκης τὴν περίμενε τὸ μεσημέρι στὴν ἄλλη γωνία κι οἱ ἄλλες μαθήτριες ἔτρεχαν ἀπὸ πίσω της νὰ τὸν δοῦνε. Τὰ σχόλια ἔδιναν κι ἔπαιρναν. Ἦταν ὁ πρῶτος ἔρωτας τῆς τάξης.
.                      Ὁ καθηγητὴς φώναξε τὴν πρώτη μαθήτρια, τὴ Μαρία, στὸ γραφεῖο του καὶ τὴ ρώτησε. «Τί συμβαίνει μὲ τὸ «Ὁσάκις»; Γιατί αὐτὴ ἡ ἀντίδραση;»
.                      «Δὲν ξέρω, κύριε. Στὸ δικό μου θρανίο δὲν ξέρουμε τίποτα. Τὸ πῆραν ἔτσι φαίνεται καὶ τὸδιασκεδάζουν», τοῦ ἀπάντησε. Ρώτησε κι ἄλλες μαθήτριες. Μερικὲς δὲν κρατήθηκαν καὶ γελοῦσαν. Ὁκαθηγητὴς προσπάθησε νὰ βγάλει ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό του τὴ λέξη «Ὁσάκις». Αὐτὴ ὅμως ἀντιστεκόταν. Τοῦἔβγαινε αὐθόρμητα, ἔστω καὶ μὲ κάποια καθυστέρηση. Τότε, ὅμως, γινόταν πανζουρλισμός. Σὰν νὰ τὴν εἶχε στερηθεῖ ἡ τάξη καὶ ξεσποῦσε «Ὁ Σάκης! Ὁ Σάκης!», φώναζαν ἀκόμα πιὸ δυνατὰ καὶ γελοῦσαν μὲ τὴν καρδιά τους. Γιατί ἦταν ὑπόθεση καρδιᾶς καὶ ὄχι γραμματικῆς».

.                      Ἐρωτῶ: Τί διαβάζουμε ἐδῶ; Περιγράφει ἢ δὲν περιγράφει τὸ κείμενο μία ἀποπλάνηση ἀνηλίκου; Ἐρωτῶ: Ὅπως παρουσιάζει τὸ κείμενο αὐτὴν τὴν σχέση, σὰν κάτι τὸ φυσιολογικό, τὸ ἀκίνδυνο, δὲν ἀποτελεῖ ἔμμεση παρότρυνση γιὰ ἐπιδίωξη τέτοιων καταστρεπτικῶν σχέσεων; Ποιός γονέας θὰἀνεχόταν ἡ κόρη του «νὰ βγαίνει ραντεβοὺ» μὲ εἰκοσιπεντάχρονο; Ἐδῶ πρόκειται γιὰ ἐξύμνηση τῆς παιδεραστίας, τοῦ βδελυροῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος, γιὰ τὸ ὁποῖο ἀνατριχιάζουμε ὅλοι καὶ στὸ ἄκουσμά του. Κάτω ἀπὸ τὸ κείμενο «καμαρώνει», γιὰ ἐμπέδωση προφανῶς, ἡ ἑξῆς κρανιοκενὴς ἐρώτηση: «γιατί γελοῦσε ἡτάξη, ὅταν ἀκουγόταν ἡ λέξη Ὁσάκις στὸ κείμενο». Τί θὰ ἀπαντήσει τὸ παιδὶ σὲ μία τέτοια «παραλυμένη» ἐρώτηση; Ὅπως ἔγραφε σὲ ἕνα ἐξαιρετικό του κείμενο ὁ ἀγαπητός μου φίλος, γιατρὸς Φώτης Μιχαήλ: «Ἀντὶνὰ διδάσκεται ἡ ἁρμονικὴ συζυγία, ἔχουμε πρόωρη σεξουαλικὴ καθοδήγηση. Τὸ πρῶτο θὰ μᾶς ἐξασφαλίσει εὐτυχισμένα νιάτα, ἐνῶ τὸ δεύτερο, θὰ μᾶς φορτώσει μὲ σοβαρὰ σωματικὰ καὶ ψυχικὰ τραύματα, ὅπως εἶναι οἱ ἀκριβοπληρωμένες ἐπιπόλαιες σχέσεις οἱ βαριὲς καταθλίψεις καὶ οἱ ἀπόπειρες αὐτοχειρίας».
.                      «Ἀνεβαίνουμε» στὴ Β’ Γυμνασίου. Καὶ ἐδῶ οἱ ἴδιες ψυχοφθόρες ἀνοησίες. Στὸ «Ἀνθολόγιο» τῆς τάξης αὐτῆς ἐπαινεῖται ὁ «ἀρχαῖος» θεσμὸς τῆς ἑταίρας (=πόρνη). Ἀποσπῶ κάποιους στίχους ἀπὸ τὸκείμενο: «Εἶναι κάποια ψηλὴ (ἑταίρα) φοράει σανδάλι μὲ σόλα λεπτὴ καὶ κυκλοφορεῖ μὲ τὸ κεφάλι γερμένο στὸν ὦμο, αὐτὸ ἀφαιρεῖ ὕψος. Δὲν ἔχει κάποια γλουτούς, τοὺς προσθέτει ραμμένους κάτω ἀπὸ τὸ φόρεμα. Ἔτσι, ὅσοι τὴ βλέπουν ἐκστασιάζονται μὲ τὰ ὀπίσθιά της. Ἔχει κοιλιά· διαθέτουν γιὰ λόγου της στήθη, ὅπως αὐτὰ ποὺ ἔχουν οἱ ἠθοποιοὶ στὶς κωμωδίες· φορώντας τέτοια στήθη πρόσθετα στητά… (σελ. 40)». Καὶσυνεχίζεται ἡ παιδαγωγικῶς ἐξονυχιστικὴ διερεύνηση καὶ ἑρμηνεία τῶν καλλωπιστικῶν μεταλλάξεων τῆς ἑταίρας. Καὶ ἀκολουθοῦν βεβαίως οἱ ἐμπεδωτικὲς ἐρωτήσεις πρὸς πλήρη ἀποκολοκύνθωση τῶν μαθητῶν: Ἡπρώτη ἀναφέρεται τὶς «βελτιωτικὲς ἐπεμβάσεις», στὶς ὁποῖες ἐπιδίδονται οἱ ἰδεώδεις ἑταῖρες. Ἡ δεύτερη στὰ καλλυντικὰ ποὺ χρησιμοποιοῦν καὶ σὲ ποιό σημεῖο τοῦ σώματός τους (Ἕνα καλλυντικὸ γιὰ τὸν ἐγκέφαλο τῶν συγγραφέων χρειάζεται). Γ´ Γυμνασίου, συνεχίζεται τὸ μαγάρισμα τῶν νέων, ἡ ἀπαξίωση τοῦ ὅποιου ἐναπομείναντος κύρους τοῦ σχολικοῦ μαθήματος, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, ποὺ καλεῖται νὰ διδάξει τὶς νεοεποχίτικες σεξομπουρδολογίες.
.                      Μάθημα «Νεοελληνικὴ Γλώσσα» (σελ. 148). Ἐδῶ ἐμφιλοχώρησε ἕνα τραγούδι, τὸ ὁποῖο μπορεῖνὰ τὸ ἀκούσει τὶς μεταμεσονύκτιες ὧρες σὲ κάποιο ξενυχτάδικο γιὰ χασομέρηδες,  ἀλλὰ σὲ σχολικὴ τάξη οὐδεὶς σοβαρὸς παιδαγωγὸς θὰ τὸ παρουσίαζε καὶ μάλιστα σὲ βιβλίο.  Κείμενο: «Ἅμα ξυπνήσεις καὶ ἔχεις βγάλει οὐρὰ / ἂν κοιταχτεῖς καὶ ἔχεις βγάλει βυζιὰ / Don’t worry be happy / Ἅμα ἡ κόρη σου σὲ λέει μπαμπὰ ἐνῶ ὁ γιός σου / σὲ φωνάζει μαμὰ / Don’t  worry be happy» καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά. Ἐρώτηση: Καθηγητὴς ποὺ θὰδιαβάσει τὸν στίχο «ἂν κοιταχτεῖς καὶ ἔχεις…» δὲν κινδυνεύει μὲ ὁριστικὴ ἀπώλεια τῆς σοβαρότητάς του; Ἀπὸ πότε ἡ χυδαιότητα καὶ ἡ αἰσχρολογία ἀνήκουν στὰ γνωστικὰ πεδία τοῦ σχολείου; Κι ἂν ἔγραψα στὸν πρόλογο γιὰ τὴν γλωσσικὴ ἀκαταστασία τῶν νέων, δὲν τὸ ἔγραψα γιὰ νὰ τοὺς στηλιτεύσω. Ὑπαίτιο εἶναι καὶ τὸ σχολεῖο. Δρέπουμε τοὺς καρποὺς μιᾶς Παιδείας, μιᾶς ἀγωγῆς ποὺ προβάλλει, «διδάσκει» τὴν διαφθορά, τὴν λαγνεία. Καὶ ἕνα τελευταῖο σκύβαλο. Στὸ τετράδιο ἐργασιῶν Γ’ Γυμνασίου,  σελ. 73, σὲ κείμενο μὲ τίτλο «παραπλανητικά», οἱ μαθητὲς μυοῦνται καὶ στὴν ἀστρονομία, τὰ ζώδια καὶ τὰ ὡροσκόπια ἀπὸ τὸν «μέγα παιδαγωγό», Κώστα Λεφάκη, τὸν γνωστὸ τηλεαστρολόγο. Διαβάζω: «Ὁ Ἄρης θὰ ἐμπνεύσει πολὺ κόσμο πάνω σὲ νέους σκοπούς. Οἱ σκοποὶ αὐτοὶ ἴσως νὰ εἶναι ἐρωτικοί…Αὐτὸν τὸν μήνα οἱ συμπτώσεις θὰἐνισχύσουν τὶς ἐρωτικὲς σχέσεις…». Λεφάκη βρίσκεις σ’ αὐτὰ τὰ βιβλία. Ποῦ εἶναι ὅμως τὰ μεγάλα πνευματικὰ ἀναστήματα τοῦ τόπου;
.                   Ἂς τὰ σκεφτοῦν αὐτὰ οἱ γονεῖς, ἂς τὰ διαβάσει αὐτὰ κάποιος Εἰσαγγελέας. (Κατὰ τὸ ἄρθρο 349 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα ὁ προάγων πρὸς πορνεία ἢ ἐξωθῶν πρὸς διαφθορὰ ἀνήλικα πρόσωπα εἴτε ὑποθάλπει ἢ διευκολύνει.

Νατσιὸς Δημήτρης
δάσκαλος-Κιλκὶς

 

,

Σχολιάστε

ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΙΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΥΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ; (Δ. Νατσιός)

῝Ως πότε θ πιάνουμε τς μύτες μας
π τς ναθυμιάσεις;

Δημήτρης Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

.                Ἀρκεῖ νὰ παρακολουθήσεις ἢ νὰ διαβάσεις ἕνα δελτίο εἰδήσεων στὰ ἀφηνιασμένα Μέσα Μαζικῆς Ἐκχαυνώσεως (ΜΜΕ) καὶ νὰ μαυρίσει ἡ ψυχή σου, νὰ ἀπελπιστεῖς, νὰ τρομοκρατηθεῖς. Πρώτη ὕλη τους ἡ βία, τὸ ἔγκλημα, ὁ βόρβορος τῶν πάσης φύσεως  διαστροφῶν. Ἀνοίγει ἡ καταπακτὴ καὶ εἰσπνέεις τὶς ἀναθυμιάσεις τοῦκοινωνικοῦ ὑπονόμου.
.                Πρώτη εἴδηση, τὰ ἀνισόρροπα καθάρματα, οἱ κτηνωδίες τῶν παιδοβιαστῶν. Καὶ πάντοτε οἱ χιλιοειπωμένες  καὶ ἀφόρητες κοινοτοπίες. Πέσαμε ἀπὸ τὰ σύννεφα -τὸ γνωστὸ «βρέχει ἀνθρώπους» – «ἦταν ἄνθρωπος τῆς διπλανῆς πόρτας» καὶ λοιπὲς ἀνοησίες.
.                Δεύτερη εἴδηση, καὶ πάλι παιδοβιαστής, ποὺ «ψαρεύει»  μικρὰ παιδιά, τέρατα δαιμονικά, ἀκροβολισμένα στὰ σκοτάδια τοῦ διαδικτύου, λύκοι ὠρυόμενοι, ἕτοιμοι νὰ κατασπαράξουν δροσερὲς ψυχὲς καὶ ζωές.
.                Τέταρτη, Πέμπτη… εἴδηση ἐγκλήματα, φόνοι, βιασμοί, ληστεῖες, ἀπάτες, ἀνομίες… ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα. Καὶ τὸ κοινὸ – θεατές, ἀκροατὲς ἀναγνῶστες– ὑποκύπτει μοιρολατρικὰ στὴν φορὰ τῶν πραγμάτων, στὸ «τίποτε πιὰ δὲν μὲ ἐκπλήσσει» καὶ ἀποχαυνωμένο, «παιδαγωγεῖται» στὴν εὐτέλεια, ἀπολαμβάνοντας, πολλὲς φορές, τὰδιαδραματιζόμενα καὶ ἀνυπομονώντας γιὰ τὴν συνέχεια. Ὁ σκοπός, ἀνεπαισθήτως, ἐπιτυγχάνεται. Ἀνοχή, μοιρολατρία, «νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε μὲ τὸν κίνδυνο», εἶναι φυσιολογικὴ ἐξέλιξη, κλειδωθεῖτε μέσα, μὲ τὴν τηλεόραση καὶ τὸ ψυγεῖο ἀγκαλιά».  (Ἕνα εὐφυὲς ρητὸ λέει: «Ἂν θέλεις νὰ δεῖς τὴν Ἑλλάδα τοῦ μέλλοντος ἐπισκέψου τὴν σημερινὴ Ἀμερική». Διαφωνεῖ κάποιος; Στὶς ΗΠΑ διαβάζαμε ἢ βλέπαμε στὶς κινηματογραφικὲς ταινίες, γιὰ ἀπροσπέλαστα «γκέτο» λόγῳ ἐγκληματικότητας, γιὰ μαζικές, κατὰ συρροήν», δολοφονίες, γιὰ ἐγκλήματα σὲ «πολυσύχναστα μέρη», σκηνὲς «φαρουέστ», ἄγριας Δύσεως. Μόνο ποὺ τώρα φτάσαμε κι ἐμεῖς σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Τὸ ρητὸ πλέον δὲν ἰσχύει).
.                Τὸ κρίσιμο ὅμως ἐρώτημα εἶναι τὸ γιατί μεταβάλλεται ἡ πατρίδα σὲ «παράδεισο» τοῦ ἐγκλήματος; Γιατί τέτοια καὶ τόσα ἐγκλήματα πού, κατὰ τὴν τρέχουσα καὶ πάλι κοινοτοπία, ἀφήνουν «ἄφωνη τὴν Κοινὴ Γνώμη»;
.                  Ἐν πρώτοις, εἰσαγωγικά, θὰ παραθέσω ἕναν μύθο. Εἶναι ὁ περίφημος μύθος ποὺ ἀναφέρει ὁ Πλάτων στὸν «Πρωταγόρα». Ἐκεῖ διαβάζουμε πώς, ὅταν ὁ Δίας ἔφτιαξε τὸν κόσμο, προίκισε τὰ ζῶα μὲ διάφορα χαρακτηριστικὰ(φτερά, νύχια, δύναμη, ταχύτητα). Ὅμως τὸν ἄνθρωπο τὸν ἄφησε ἀνεφοδίαστο (κυρίως χωρὶς τὴν πολιτικὴ τέχνη, τὴν ἱκανότητα συμβίωσης). Οἱ ἄνθρωποι ὅμως ἐξοντώνονταν ἀπὸ τὰ θηρία. Τότε ὁ Ζεύς, ἐπειδὴ φοβήθηκε γιὰ τὸ γένος μας μὴν ξεκληριστεῖ, στέλνει τὸν Ἑρμῆ νὰ φέρει στοὺς ἀνθρώπους τὴν Αἰδὼ καὶ τὴν Δίκη (τὴν ντροπὴ καὶ τὴν δικαιοσύνη). Ἔτσι θὰ διακανονιζόταν ἡ ἁρμονία τῶν σχέσεων στὶς πολιτεῖες. Τὸν ρώτησε ὁ Ἑρμῆς, μὲ ποιὸ τρόπο νὰ τὶς κατανείμει. Σὲ λίγους, ὅπως σὲ ἄλλες τέχνες, ἢ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους; «Σὲ ὅλους νὰ τὶς μοιράσεις», λέει ὁ Δίας, «καὶ ὅλοι ἂς μετέχουν σ’ αὐτὰ τὰ δύο… Καὶ βάλε νόμο, ἀπὸ ἐμένα διαταγμένο, ὅποιος δὲν μπορεῖ νὰ μετέχει στὴν Αἰδὼ καὶ στὴν Δίκη νὰ τὸν σκοτώνουν ὡς ἀρρώστια τῆς πόλης». («Καὶ νόμον θὲς παρ’ ἐμοῦ, τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν, κτείνειν ὡς νόσον τῆς πόλεως», Πρωταγόρας ΧΙΙ). Ὁ πλατωνικὸς μύθος εἶναι σαφής. Οι ἀναιδεῖς, οἱἀδιάντροποι καὶ οἱ ἄδικοι εἶναι νόσοι μίας κοινωνίας καὶ πρέπει νὰ «σκοτώνονται», δηλαδὴ νὰ τιμωροῦνται αὐστηρότατα καὶ ὄχι μὲ νόμους τύπου Παρασκευόπουλου καὶ τῆς σάπιας πολιτείας. (Οἱ δύο, δηλαδή, «ἠθικοὶ αὐτουργοὶ» τῶν ἐγκλημάτων).
Γιατί, λοιπόν, τὰ τόσα ἐγκλήματα;
Πρτον: Ἀρχὴ καὶ ρίζας τῆς ἐγκληματικότητας εἶναι ἡ ἀτιμωρησία καὶ ἂς ἀφήσουμε τὰ σαλιαρίσματα περὶ δικαίου ἐπιείκειας καὶτεκμήρια ἀθωότητας καὶ τὶς ἀερόπλαστες διακηρύξεις, τὶς «χαζομάρες» περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, σωφρονισμοῦ καὶλοιπὲς ἠχηρὲς ἀνοησίες. (Δὲν εἶμαι νομικὸς καὶ ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὴν ὁρολογία). Αὐτὸ τὸ κατανοοῦν ὅλοι τους καὶδὲν ἔχει καμμιὰ ἀξία νὰ παραθέσω, τὸ πόσα ἐγκλήματα, φρικαλέα καὶ ἀποτρόπαια, ἔγιναν ἀπὸ «εὐεργετημένους» ἀπὸτὴν θεσμοθετημένη ἀτιμωρησία. Τί σκέφτεται ὁ ἁπλὸς κόσμος; Ἂν σάπιζαν στὴν φυλακή, ἔβγαιναν μόνο στὸ φέρετρο, οἱποικιλώνυμοι φονιάδες, τὰ κτήνη ποὺ βιάζουν, οἱ παιδοβιαστές, οἱ ναρκέμποροι, θὰ τολμοῦσαν μὲ περισσὴ εὐκολία κάποιοι νὰ ἐγκληματίσουν;  Ὁ 63χρονος, καὶ  ὁ κάθε κακόχρονος, ποὺ ἀποφυλακίστηκε καὶ κατέστρεψε παιδιά, τί ἐκμεταλλεύτηκε; Ἂν ἤξεραν, οἱ κτηνώδεις ὅτι θὰ βγοῦν ἀπὸ τὴ φυλακή, πηγαίνοντας, ὄχι στὸ σπίτι, ἀλλὰ στὸνεκροταφεῖο, ὅπου θὰ βρεῖ ἡ κτηνωδία τὴν τελευταία της κατοικία, θὰ συνέβαινε; (Καὶ γράφω γιὰ ἀνθρώπους ποὺ δὲν δείχνουν καὶ καμμιὰ μεταμέλεια γιὰ τὶς πράξεις τους. Οὔτε ἴχνος ἐνοχῆς).
Δεύτερον: Γιατί, ἡ φερόμενη ὡς κυβέρνηση, δὲν νομοθετεῖ τὴν ἰσόβια κυριολεκτικὰ κάθειρξη; Τὸ «εὐρωπαϊκὸκεκτημένο» φταίει; Κάποτε ὁ Μακρυγιάννης, ὅταν ὁ Γκούρας ἤθελε καπετανιλίκια καὶ πρωτοκαθεδρίες, τοῦ εἶπε: «Νὰτὴν χέσω τέτοια λευτεριά, ὅπου θὰ κάνω ἐσένα πασιά!!». Τὸ υἱοθετῶ, βάζοντας στὴν θέση τοῦ Γκούρα, τὴν Εὐρώπη.  Ἀπὸ τὴν μία ἡ Σκύλλα τῆς ἐπερχόμενης τραγωδίας λόγῳ τοῦ ἐνεργειακοῦ ἀρμαγεδώνα ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Χάρυβδη τῆς ἐγκληματικότητας καὶ στὴν μέση ὁ παραιτημένος καὶ κατατρομοκρατημένος πολίτης, ὁ θολωμένος ἰδιώτης.
Τρίτον: Ἡ ἀτιμωρησία καὶ ἡ ἀναίδεια, ξεκινοῦν ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο κιόλας. Θὰ πῶ κάτι πολὺ ἁπλό. Βρίζουν, βωμολοχοῦν κάποιοι μαθητές  στὸ διάλειμμα. (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Τοὺς ἀκούει ὁ δάσκαλος ἢ ὁκαθηγητής. Καὶ ρωτῶ τὴν ὑπουργὸ Παιδείας, ποὺ ὁ καημός της εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης καὶτῆς «διαφορετικότητας» ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο κιόλας, γιὰ νὰ μαγαριστεῖ καὶ ἡ τελευταία Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, ἡοἰκογένεια. Πῶς ἀντιδρᾶ ὁ ἐκπαιδευτικός; Τί μπορεῖ νὰ κάνει; Ὡς δάσκαλος μάχιμος ἀπαντῶ. Τίποτε ἀπολύτως. Οἱπερισσότεροι κάνουν ὅτι δὲν ἀκοῦν, δὲν βλέπουν καὶ δὲν καταλαβαίνουν. Μήπως κάνω λάθος; Ὄχι. “Νὰ μπλέξουμε μὲκανένα παλαβὸ γονέα”;
.                  Νὰ κλείσω μὲ μία παραίνεση, διδάσκω σὲ παιδιὰ Ϛ´ Δημοτικοῦ καὶ τοὺς τὰ λέω. Κι ἂν κάνω λάθος, ἂς μὲδιορθώσουν.  Ἕνας σοφὸς ἔλεγε ὅτι ἄκουσε μία μάνα νὰ λέει στὴν κόρη της: «Ἄκουσε, κόρη μου, ἐγὼ σὰν μεγαλύτερη θὰ πεθάνω καὶ οἱ μέρες ποὺ ἔρχονται εἶναι πολὺ δύσκολες.  Δὲν θὰ ξέρετε ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καὶ ποιὸ τὸ κακό, θὰξεχαστεῖ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο. Ἂν λοιπὸν ἔλθει μία περίοδος τέτοια, τῆς λέει, καὶ δεῖς ὅτι δὲν ὑπάρχει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἔτσι δὲν θὰ ξέρετε τί νὰ κάνετε, τότε νὰ κοιτᾶς τί κάνει ὁ κόσμος κι ἐσὺ νὰ κάνεις τὸ ἀντίθετο. Καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ Εὐαγγέλιο».

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

 

,

Σχολιάστε

Ο ΝΟΜΟΣ καὶ Ο … ΥΠΟΝΟΜΟΣ ( Δ. Νατσιός)

Ὁ νόμος καὶ ὁ… ὑπόνομος

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

.                Ἀρκεῖ νὰ παρακολουθήσεις ἢ νὰ διαβάσεις ἕνα δελτίο εἰδήσεων στὰ ἀφηνιασμένα Μέσα Μαζικῆς Ἐκχαυνώσεως (ΜΜΕ) καὶ νὰ μαυρίσει ἡ ψυχή σου, νὰ ἀπελπιστεῖς, νὰ τρομοκρατηθεῖς. Πρώτη ὕλη τους, ἡ βία, τὸ ἔγκλημα, ὁ βόρβορος τῶν σεξουαλικῶν διαστροφῶν. Ἀνοίγει ἡ καταπακτὴ καὶ εἰσπνέεις τὶς ἀναθυμιάσεις τοῦ κοινωνικοῦ ὑπονόμου.
.                Πρώτη εἴδηση, ὁ λεγόμενος «πιλότος», ἔτσι τὸν ἀποκαλοῦν, καὶ ὄχι δολοφόνο, γιατί εἶναι «κοντινός» τους, εὐπαρουσίαστος, καλοπερασάκιας, ἕνα ἀνισόρροπο κάθαρμα.
.                Δεύτερη εἴδηση, ὁ βιασμὸς μιᾶς κοπέλας, ἐγκύου, μὲ νοητικὴ καθυστέρηση, ἀπὸ τοὺς προσφιλεῖς τους «πρόσφυγες καὶ μετανάστες», αὐτοὺς ποὺ «λιάζονταν» καταπῶς μᾶς ἔλεγε ἡ Τασία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀνθρωπόμορφα κτήνη, Πακιστανοὶ καὶ Ἀφγανοὶ λαθρομετανάστες, συρφετώδεις στρατιὲς νεαρῶν μωαμεθανῶν, ποὺ μεταφέρουν τὰ ἀήθη καὶ ἀηδῆ ἤθη τους, τὴν κτηνωδία τους, στὴν πατρίδα μας, γιατί ὅλη αὐτὴ ἡ ἀνάξια λόγου νεοταξικὴ λέπρα, ποὺ μᾶς κυβερνᾶ, ἀποφάσισε νὰ μᾶς ἐξαφανίσει, νὰ μᾶς μετατρέψει σὲ πακιστανικὸ ἢ σομαλικὸ ἐμιράτο.
.                     Τρίτη εἴδηση, ὁ ἀπαραίτητος καθημερινὰ παιδοβιαστής, ποὺ «ψαρεύει» μικρὰ παιδιά, τέρατα δαιμονικά, ἀκροβολισμένα στὰ σκοτάδια τοῦ διαδικτύου, λύκοι ὠρυόμενοι, ἕτοιμοι νὰ κατασπαράξουν δροσερὲς ψυχὲς καὶ ζωές.
.                       Τέταρτη, Πέμπτη… εἴδηση ἐγκλήματα, φόνοι, βιασμοί, ληστεῖες, ἀπάτες, ἀνομίες… ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα. Καὶ τὸ κοινὸ – θεατές, ἀκροατὲς ἀναγνῶστες- ὑποκύπτει μοιρολατρικὰ στὴν φορὰ τῶν πραγμάτων, στὸ «τίποτε πιὰ δὲν μὲ ἐκπλήσσει» καὶ ἀποχαυνωμένο, «παιδαγωγεῖται» στὴν εὐτέλεια, ἀπολαμβάνοντας, πολλὲς φορές, τὰ διαδραματιζόμενα καὶ ἀνυπομονώντας γιὰ τὴν συνέχεια. Ὁ σκοπός, ἀνεπαισθήτως, ἐπιτυγχάνεται. Ἀνοχή, μοιρολατρία, «νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε μὲ τὸν κίνδυνο», εἶναι φυσιολογικὴ ἐξέλιξη, κλειστεῖτε μέσα, μὲ τὴν τηλεόραση καὶ τὸ ψυγεῖο ἀγκαλιά. Νὰ «βόσκουμε τὰ πάθη μας», ἔτσι θὰ γλιτώσουμε καὶ ἀπὸ τὸν ἰὸ ἐξ ἄλλου. (Ἕνα εὐφυὲς ρητὸ λέει: «Ἂν θέλεις νὰ δεῖς τὴν Ἑλλάδα τοῦ μέλλοντος, ἐπισκέψου τὴν σημερινὴ Ἀμερική». Διαφωνεῖ κάποιος; Στὶς ΗΠΑ διαβάζαμε ἢ βλέπαμε στὶς κινηματογραφικὲς ταινίες, γιὰ ἀπροσπέλαστα «γκέτο» λόγῳ ἐγκληματικότητας, γιὰ μαζικές, κατὰ συρροήν», δολοφονίες, γιὰ ἐγκλήματα σὲ «πολυσύχναστα μέρη», σκηνὲς «φὰρ οὐέστ» θὰ μᾶς πεῖ ἡ ὅλο «λάμψη καὶ γοητεία»… κυραΣία. Μόνο ποὺ τώρα φτάσαμε κι ἐμεῖς σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Τὸ ρητὸ πλέον δὲν ἰσχύει).
.            Τὸ κρίσιμο ὅμως ἐρώτημα εἶναι τὸ γιατί μεταβάλλεται ἡ πατρίδα σὲ «παράδεισο» τοῦ ἐγκλήματος; Γιατί τέτοια καὶ τόσα ἐγκλήματα πού, κατὰ τὴν τρέχουσα κοινοτοπία, ἀφήνουν «ἄφωνη τὴν Κοινὴ Γνώμη»;
.           Ἐν πρώτοις, εἰσαγωγικά, θὰ παραθέσω ἕναν μύθο, ποὺ φέτος «ἔπεσε» καὶ στὶς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις. Εἶναι ὁ περίφημος μύθος ποὺ ἀναφέρει ὁ Πλάτων στὸν «Πρωταγόρα». Ἐκεῖ διαβάζουμε πώς, ὅταν ὁ Δίας ἔφτιαξε τὸν κόσμο, προίκισε τὰ ζῶα μὲ διάφορα χαρακτηριστικὰ (φτερά, νύχια, δύναμη, ταχύτητα). Ὅμως τὸν ἄνθρωπο τὸν ἄφησε ἀνεφοδίαστο (κυρίως χωρὶς τὴν πολιτικὴ τέχνη, τὴν ἱκανότητα συμβίωσης). Οἱ ἄνθρωποι ὅμως ἐξοντώνονταν ἀπὸ τὰ θηρία. Τότε ὁ Ζεύς, ἐπειδὴ φοβήθηκε γιὰ τὸ γένος μας μὴν ξεκληριστεῖ, στέλνει τὸν Ἑρμῆ νὰ φέρει στοὺς ἀνθρώπους τὴν Αἰδὼ καὶ τὴν Δίκη (τὴν ντροπὴ καὶ τὴν δικαιοσύνη). Ἔτσι θὰ διακανονιζόταν ἡ ἁρμονία τῶν σχέσεων στὶς πολιτεῖες. Τὸν ρώτησε ὁ Ἑρμῆς, μὲ ποιὸ τρόπο νὰ τὶς κατανείμει. Σὲ λίγους, ὅπως σὲ ἄλλες τέχνες, ἢ σὲ ὅλους τους ἀνθρώπους; «Σὲ ὅλους νὰ τὶς μοιράσεις», λέει ὁ Δίας, «καὶ ὅλοι ἂς μετέχουν σ’ αὐτὰ τὰ δύο… Καὶ βάλε νόμο, ἀπὸ ἐμένα διαταγμένο, ὅποιος δὲν μπορεῖ νὰ μετέχει στὴν Αἰδὼ καὶ στὴν Δίκη νὰ τὸν σκοτώνουν ὡς ἀρρώστια τῆς πόλης». («Καὶ νόμον θὲς παρ’ ἐμοῦ, τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν, κτείνειν ὡς νόσον τῆς πόλεως», Πρωταγόρας ΧΙΙ). Ὁ πλατωνικὸς μύθος εἶναι σαφής. Οἱ ἀναιδεῖς, οἱ ἀδιάντροποι καὶ οἱ ἄδικοι εἶναι νόσοι μίας κοινωνίας καὶ πρέπει νὰ «σκοτώνονται», δηλαδὴ νὰ τιμωροῦνται αὐστηρότατα καὶ ὄχι μὲ τὸν νόμο Παρασκευόπουλου καὶ τῆς σάπιας πολιτείας. (Οἱ δύο, δηλαδή, «ἠθικοὶ αὐτουργοὶ» τῶν ἐγκλημάτων).

Γιατί, λοιπόν, τὰ τόσα ἐγκλήματα;

.                       Πρῶτον: ρχ κα ρίζας τς γκληματικότητας εναι τιμωρησία καὶ ἂς ἀφήσουμε τὰ σαλιαρίσματα περὶ δικαίου ἐπιείκειας καὶ τὶς ἀερόπλαστες διακηρύξεις, τὶς «χαζομάρες» περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, σωφρονισμοῦ καὶ λοιπὲς ἠχηρὲς ἀνοησίες. (Δὲν εἶμαι νομικὸς καὶ ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὴν ὁρολογία). Αὐτὸ τὸ κατανοοῦν ὅλοι τους καὶ δὲν ἔχει καμμιὰ ἀξία νὰ παραθέσω, τὸ πόσα ἐγκλήματα, φρικαλέα καὶ ἀποτρόπαια, ἔγιναν ἀπὸ «εὐεργετημένους» λόγῳ τοῦ νόμου Παρασκευόπουλου. Τί σκέφτεται ὁ ἁπλὸς κόσμος; Ἂν σάπιζαν στὴν φυλακή, ἔβγαιναν μόνο στὸ φέρετρο, οἱ ποικιλώνυμοι φονιάδες, τὰ κτήνη ποὺ βιάζουν, οἱ παιδοβιαστές, οἱ ναρκέμποροι, θὰ τολμοῦσαν μὲ περισσὴ εὐκολία κάποιοι νὰ ἐγκληματίσουν; Ὁ «πιλότος» τους, τὰ μωαμεθανικὰ ταγκαλάκια ποὺ μαγάριζαν καὶ κακοποιοῦσαν ἕνα ἀβοήθητο πλάσμα τοῦ Θεοῦ, ὁ Βούλγαρος ποὺ κτηνωδῶς βίαζε ἐπὶ ὧρες –αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν-μία γυναίκα ποὺ ἔβγαζε τὸ ψωμί της, σκουπίζοντας τὶς βρομιές του, ὁ κάθε «βλαμμένος» Κουφοντίνας ποὺ μᾶς κουνάει τὸ δάκτυλο, θὰ τολμοῦσαν νὰ τὸ πράξουν, ἂν ἤξεραν ὅτι θὰ βγοῦν ἀπὸ τὴ φυλακή, πηγαίνοντας, ὄχι στὸ σπίτι, ἀλλὰ στὸ νεκροταφεῖο, ὅπου θὰ βρεῖ ἡ ἀηδία τὴν τελευταία της κατοικία; (Καὶ γράφω γιὰ ἀνθρώπους ποὺ δὲν δείχνουν καὶ καμμιὰ μεταμέλεια γιὰ τὶς πράξεις τους. Οὔτε ἴχνος ἐνοχῆς).
.                       Δεύτερον: Γιατί, ἡ φερόμενη ὡς κυβέρνηση, δὲν νομοθετεῖ τὴν ἰσόβια κυριολεκτικὰ κάθειρξη; Τὸ «εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο» φταίει; Κάποτε ὁ Μακρυγιάννης, ὅταν ὁ Γκούρας ἤθελε καπετανελίκια καὶ πρωτοκαθεδρίες, τοῦ εἶπε: «Νὰ τὴν χέσω τέτοια λευτεριά, ὅπου θὰ κάνω ἐσένα πασιά!!». Τὸ υἱοθετῶ, βάζοντας στὴν θέση τοῦ Γκούρα, τὴν Εὐρώπη. Μήπως, καὶ αὐτὸ εἶναι πιὸ πιστευτό, μᾶς θέλουν τρομοκρατημένους; Ἀπὸ τὴν μία ἡ Σκύλλα τοῦ κορονοϊοῦ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Χάρυβδη τῆς ἐγκληματικότητας καὶ στὴν μέση ὁ παραιτημένος πολίτης, ὁ θολωμένος ἰδιώτης.
.             Τρίτον: Ἡ ἀτιμωρησία καὶ ἡ ἀναίδεια, ξεκινοῦν ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο κιόλας. (Παραπέμπω σὲ παλαιότερο ἄρθρο μου μὲ τίτλο: «Ἀναίδεια καὶ ἀτιμωρησία: Οἱ γάγγραινες τῆς πατρίδας»). Θὰ πῶ κάτι πολὺ ἁπλό. Βρίζουν, ἀθυροστομοῦν κάποιοι μαθητές  στὸ διάλειμμα. (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Τοὺς ἀκούει ὁ δάσκαλος ἢ ὁ καθηγητής. Καὶ ρωτῶ τὴν ὑπουργὸ Παιδείας, ποὺ ὁ καημός της εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο κιόλας, γιὰ νὰ  «ξεπατωθεῖ», καὶ ἡ τελευταία Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, ἡ οἰκογένεια. Πῶς ἀντιδρᾶ ὁ ἐκπαιδευτικός; Τί μπορεῖ νὰ κάνει; Ὡς δάσκαλος μάχιμος ἀπαντῶ. Τίποτε ἀπολύτως. Οἱ περισσότεροι κάνουν ὅτι δὲν ἀκοῦν, δὲν βλέπουν καὶ δὲν καταλαβαίνουν. Μήπως κάνω λάθος; Ὄχι.

Ὑπάρχει ἐλπίδα. Ναί. Μόνον ἂν ξεκουμπιστοῦν ἀπὸ τὸν σβέρκο μας, οἱ προσκυνημένοι, οἱ φερόμενοι ὡς κυβερνῆτες…

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

,

Σχολιάστε

“ΦΤΥΣΤΗ” ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΜΙΑ ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Ἀπὸ τὸν
Ἀλκιβιάδη Κ. Κεφαλᾶ
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 21.08.2018

Τὰ μουσουλμανικὰ τάγματα ἐθελοντῶν τῶν ναζὶ
καὶ οἱ σύγχρονες ἐγκληματικὲς συμμορίες στὴν Εὐρώπη

.             Ἡ εἰκόνα ἀνήκει στὴ σφαίρα τῆς φαντασίας. Καθημερινὰ ἑκατοντάδες τουρίστες στὸ Παρίσι, στὴ Ρώμη καὶ στὸ Λονδίνο, γύρω ἀπὸ τὸν Πύργο τοῦ Ἀϊφελ, τὸ Κολοσσαῖο καὶ τὰ ἀνάκτορα τοῦ Μπάκιγχαμ ληστεύονται, μαχαιρώνονται, βιάζονται καὶ δολοφονοῦνται ἀπὸ συμμορίες τριτοκοσμικῶν ἀλλοδαπῶν, ποὺ εἰσβάλλουν ἀνενόχλητες ἀπὸ παντοῦ στὶς τρεῖς χῶρες ἔπειτα ἀπὸ πρόσκληση τῶν κυβερνήσεών τους.
.           Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ Μακρόν, ὁ Σαλβίνι καὶ ἡ Μέι σφυρίζουν ἀδιάφορα στὴν κλιμακούμενη βία καὶ ἐγκληματικότητα στὸ κέντρο τῶν πόλεών τους. Οἱ ἐγκληματίες, ἐὰν συλληφθοῦν, ἀπελευθερώνονται μὲ νόμο τῶν ὑπουργῶν Δικαιοσύνης, ἔπειτα ἀπὸ μία σύντομη παραμονὴ στὴ φυλακή, γιὰ νὰ συνεχίσουν ἐκ νέου τὴν ἐγκληματική τους δράση. Οἱ τρεῖς ἡγέτες εἶναι τόσο εὐχαριστημένοι μὲ τὴν κατάσταση, ὥστε θὰ ὑπογράψουν καὶ συμφωνία ἐπανεισδοχῆς μεταναστῶν καὶ προσφύγων, τοὺς ὁποίους ἡ Γερμανία ἀρνεῖται νὰ δεχτεῖ στὴν ἐπικράτειά της.
.           Συγχρόνως, ἑκατοντάδες Γερμανοὶ ἀστυνομικοὶ στὰ σύνορα τῶν τριῶν χωρῶν θὰ μεταφέρουν μὲ τὰ πολεμικά τους πλοῖα, τὸν στόλο τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ἀκτοφυλακὴ χιλιάδες μετανάστες καὶ πρόσφυγες στὴ Γαλλία, τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Ἀγγλία γιὰ νὰ τοὺς καταγράψουν βιομετρικά, ὥστε οἱ τελευταῖοι νὰ μὴν μποροῦν νὰ μετακινηθοῦν πλέον πουθενὰ ἐντὸς τῆς Εὐρώπης, ἐγκλωβισμένοι γιὰ πάντα στὶς τρεῖς αὐτὲς χῶρες, γιὰ νὰ ἐπιδοθοῦν ἀκολούθως σὲ κάθε εἴδους ἐγκληματικὲς πράξεις ἐπὶ τοῦ αὐτόχθονος πληθυσμοῦ ἀτιμωρητί.
.           Ἡ ὡς ἄνω εἰκόνα βεβαίως μπορεῖ νὰ εἶναι σουρεαλιστική, ἀποτελεῖ ὅμως τὴν πραγματικότητα στὴ σημερινὴ δυστοπία ποὺ ἔφερε ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὴν πατρίδα μας, ἔνθα ἡ «ἀριστερὴ» κυβέρνηση-ΜΚΟ, βαδίζοντας στὰ ἴχνη τῶν δωσιλογικῶν γερμανόφιλων κυβερνήσεων τῶν Τσολάκογλου, Ράλλη καὶ Λογοθετόπουλου τὴν περίοδο τῆς πρώτης γερμανικῆς κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος, ἐξασκεῖ ἀποκλειστικὰ τὴν ἐξωτερικὴ καὶ τὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Γερμανίας στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο.
.           Πράγματι, ἐνῶ τὸ αἷμα τοῦ ἄτυχου δολοφονηθέντος νέου στὸν λόφο τοῦ Φιλοπάππου ἀπὸ συμμορία ἀλλοδαπῶν, ποὺ προσκάλεσε καὶ ἔφερε στὴν Ἑλλάδα ὁ ΣΥΡΙΖΑ, δὲν ἔχει ἀκόμα στεγνώσει, ἡ γερμανόφιλη κυβέρνηση-ΜΚΟ προχώρησε σὲ συμφωνία ἐπανεισδοχῆς μεταναστῶν καὶ προσφύγων ἀπὸ τὴ Γερμανία. Ὁ λόγος εἶναι προφανὴς καὶ γνωστός, καὶ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν γερμανικῶν συμφερόντων εἰς βάρος τοῦ αὐτόχθονος πληθυσμοῦ, ἐπειδὴ ὁ γερμανικὸς λαὸς δὲν ἀντέχει πλέον τὴν ἐγκληματικὴ δράση τῶν ἀλλοδαπῶν εἰσβολέων στὴ χώρα του, πιέζοντας τὴν κυβέρνηση νὰ ἐγκαταστήσει τοὺς εἰσβολεῖς μόνιμα στὴν Ἑλλάδα.
.           Ἡ ἐγκατάσταση ἐγκληματικῶν στοιχείων ἀπὸ τὴ Γερμανία στὴν Ἑλλάδα δὲν γίνεται πρώτη φορά. Τὴν περίοδο τῆς πρώτης γερμανικῆς κατοχῆς οἱ μονάδες τῆς Βέρμαχτ στὴν Ἑλλάδα ἦσαν ἐπανδρωμένες στὴ συντριπτική τους πλειονότητα μὲ ἐγκληματικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴ Γερμανία, διότι ἡ στρατιωτικὴ διοίκηση τὰ θεωροῦσε ἀναξιόπιστα καὶ ἀκατάλληλα γιὰ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις – κυρίως, γιὰ τὶς μάχες τοῦ ἀνατολικοῦ μετώπου.
.           Ἔτσι, ὁλόκληρες γερμανικὲς μονάδες, ἰδίως στὴν Πελοπόννησο, ἦσαν ἐπανδρωμένες μὲ κάθε εἴδους κακοποιὰ στοιχεῖα, μὲ ὀλέθριες συνέπειες γιὰ τὸν πληθυσμό, ἀναφέρει ὁ ἱστορικὸς Δημοσθένης Κούκουνας στὸ βιβλίο τοῦ «Ἱστορία τῆς Κατοχῆς». Ἀντίστοιχα, ἡ τρομοκράτηση τοῦ πληθυσμοῦ στὴ Στερεὰ Ἑλλάδα εἶχε ἀνατεθεῖ στὸ μουσουλμανικὸ παλαιστινιακὸ καὶ μαροκινὸ τάγμα ἐθελοντῶν, ποὺ ἵδρυσε ὁ ἐγκληματίας πολέμου -μεγάλος μουφτὴς τῆς Ἱερουσαλὴμ- Ἀμιν Ἂλ Χουσέινι, προσωπικὸς φίλος του Χίτλερ καὶ μέλος τῶν SS. Τὸ μουσουλμανικὸ τάγμα, ποὺ στρατοπέδευε στὸ Λαύριο μὲ τὴ συναίνεση τῶν κατοχικῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων καὶ μὲ τὸ πρόσχημα «τῆς καταπολέμησης τοῦ μπολσεβικισμοῦ καὶ σιωνισμοῦ», ἐπελέχθη ὡς ἡ πλέον κατάλληλη στρατιωτικὴ μονάδα γιὰ νὰ ἐκτελέσει τὴ Σφαγὴ τοῦ Διστόμου, λόγῳ τῆς ἀγριότητας καὶ τῆς ἐγκληματικῆς δράσης τῶν μελῶν του.
.           Ἔτσι, ἐντὸς τῶν ἀνωτέρω ἱστορικῶν πλαισίων καὶ 75 χρόνια μετὰ τὴν πρώτη γερμανικὴ κατοχὴ καὶ τὴ δράση τοῦ μουσουλμανικοῦ παλαιστινιακοῦ καὶ μαροκινοῦ τάγματος ἐθελοντῶν στὴν Ἑλλάδα παρουσιάζεται ἡ ἐπανάληψη τῶν κατοχικῶν γεγονότων, ὅπου ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴ συναίνεση τῆς σημερινῆς της κυβέρνησης, ἐπιλέγεται ἀκόμη μία φορὰ ἀπὸ τὴ Γερμανία ὡς τόπος ἐκτοπισμοῦ κακοποιῶν στοιχείων, μουσουλμάνων τζιχαντιστῶν, Βορειοαφρικανῶν μαχαιροβγαλτῶν, λιποτακτῶν τοῦ νόμιμου στρατοῦ τοῦ Ἀσαντ, καθὼς καὶ διεθνῶν ἐγκληματικῶν ὁμάδων καὶ σεχτῶν, εἰς βάρος τῶν ἐθνικῶν της συμφερόντων καὶ τοῦ λαοῦ της.

 

 

,

Σχολιάστε

ΖΟΥΜΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

Κυκλοφοροῦμε ἀνάμεσα σὲ ἐγκληματίες

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2063, 15.03.13

.          Σύμφωνα μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα, ποὺ παρουσίασε πρόσφατα στὴ Βουλὴ ὁ Ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως κ. Νικόλαος Δένδιας ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν ἐγκληματικὴ συμπεριφορὰ ἀλλοδαπῶν – καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον λαθραίων – ἔχουν αὐξηθεῖ ἀνησυχητικὰ τὰ ἐγκλήματα ποὺ ἔχουν διαπραχθεῖ ἀπὸ μέρους τους.
.          Συγκεκριμένα, ἐνῶ τὸ 1998 ἦταν 6.094 οἱ ἐγκληματίες, τὸ 2012 ἔφθασαν τοὺς 20.265. Ὡς πρὸς τὶς χῶρες καταγωγῆς τῶν δραστῶν ἐγκληματικῶν πράξεων πρῶτοι ἔρχονται οἱ Ἀλβανοί, ποὺ διέπραξαν 64.939 ἐγκληματικὲς πράξεις. Ἀκολουθοῦν οἱ Ἰρακινοὶ μὲ 17.551, οἱ Ρουμάνοι μὲ 15.198, οἱ Πακιστανοὶ μὲ 14.721 καὶ οἱ Βούλγαροι μὲ 14.720 ἐγκλήματα («Δημοκρατία» 15-2-2013).
.          Βέβαια δὲν εἶναι μόνο οἱ ξένοι. Ὑπάρχουν καὶ Ἕλληνες ποὺ διαπράττουν ἐγκληματικὲς πράξεις. Γεγονὸς πάντως εἶναι ὅτι μὲ τὴν εἴσοδο τῶν ξένων στὴ χώρα μας ἔχει αὐξηθεῖ πολὺ ἡ ἐγκληματικότητα στὴν Πατρίδα μας. Διάφορες σκοπιμότητες – ἴσως καὶ πολιτικές, γιὰ ἐξασφάλιση ψήφων – ἄνοιξαν τὰ σύνορά μας καὶ κατάντησαν τὴ χώρα μας «ξέφραγο ἀμπέλι» καὶ καταφύγιο πολλῶν ἐγκληματιῶν μὲ θλιβερὲς συνέπειες, ποὺ τὶς ζοῦμε ὅλοι μας. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς δὲν εἶχαν καμιὰ θρησκευτικὴ καὶ μάλιστα χριστιανικὴ ἀγωγή. Ὁρισμένοι πιθανῶς νὰ ἦσαν κατάδικοι στὶς χῶρες τους καὶ νὰ τοὺς ἀπέστειλαν οἱ κυβερνήσεις τους στὴν Ἑλλάδα μας ἐλεύθερους, γιὰ νὰ δημιουργήσουν προβλήματα στὴ χώρα μας. Αὐτὸ εἶναι γνωστὸ ὅτι γινόταν στὴν Ἀλβανία, ὅταν ἦταν πρόεδρος ὁ Ἀλία.
.          Ὁπωσδήποτε τὰ ὄργανα τῆς τάξεως καὶ τῆς ἀσφαλείας τοῦ κράτους μας προσπαθοῦν νὰ ἐφαρμόσουν τὰ κατάλληλα μέτρα, γνωρίζοντας τὸν κίνδυνο ποὺ ἀπειλεῖ τὴν εἰρηνικὴ ζωή μας. Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἄγνωστο ὅτι κινδυνεύει καὶ ἡ δική τους ζωή.
.          Προσευχόμαστε ὁ Θεὸς νὰ προστατεύει κι αὐτοὺς καὶ ὅλους μας μὲ τοὺς Ἀγγέλους Του καὶ νὰ φωτίσει τοὺς ὑπευθύνους τοῦ κράτους νὰ βροῦν μιὰ καλύτερη λύση γιὰ τοὺς ἀλλοδαπούς. Ἔτσι ποὺ πᾶμε, σὲ λίγο θὰ φοβόμαστε νὰ βγαίνουμε ἀπὸ τὰ σπίτια μας καὶ στὸ τέλος θὰ καταντήσουμε ξένοι στὸν τόπο μας.

Σχολιάστε

Η ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΒΟΣΝΙΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «Σύντομα θὰ εἶναι πολὺ ἀργά! Τότε λίγη σημασία θὰ ἔχει ἂν οἱ Τοῦρκοι θὰ σουλατσάρουν μὲ τὶς φρεγάτες τους στὸ Σούνιο, θὰ ἔχουν καταλάβει τὸ Ἀγαθονήσι, τὸ Φαρμακονήσι καὶ ποιὸς ξέρει τί ἄλλο, ἂν ἡ FYROM θὰ λέγεται Μακεδονία καὶ ἂν θὰ ὑπάρχει ἀκόμα ὁ ἑλληνισμὸς στὴν Κύπρο».

Ο λαθρομετανάστες βοσνιοποιον τν Ελλάδα.

 τοῦ Θόδωρου Κατσανέβα
(καθηγητῆ οἰκονομικῶν στὸ ΠΑ.ΠΕΙ.)

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πολὺ πικρὲς καὶ τεκμηριωμένες ἀλήθειες. «Σύντομα θὰ εἶναι πολὺ ἀργά»!

.               Τὰ τελευταῖα  χρόνια, εἰσέρχονται μὲ αὐξανόμενο ρυθμὸ ἀπὸ τὰ παράλια καὶ τὰ σύνορά μας μὲ τὴν Τουρκία, περίπου 200-300.000 μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες τὸ χρόνο προερχόμενοι ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία. Σὲ εἴκοσι χρόνια, θὰ ἀνέρχονται σὲ 5-6 ἑκ. ἄτομα. Ἂν προστεθοῦν οἱ ἐδῶ κατοικοῦντες καὶ οἱ μουσουλμάνοι τῆς Δυτικῆς Θράκης, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ νεαρὸ τῆς ἡλικίας καὶ τὴν ὑψηλή τους γεννητικότητα, θὰ ἔχουν ἰσοσκελίσει, ἂν δὲν ξεπεράσουν, τὰ 9 ἐκ. τοῦ ὑπογεννητικοῦ καὶ γηράσκοντος ἑλληνογενοῦς πληθυσμοῦ. Ἀλλὰ καὶ σὲ 8-10 χρόνια, θὰ ἔχουν ξεπεράσει τὰ 3-4 ἑκ. ἄτομα, ἀποκτώντας τόσο μεγάλη πολιτικὴ ἰσχὺ ποὺ θὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀποτραπεῖ ἡ συνέχιση καὶ διεύρυνση τῆς εἰσβολῆς…
.               Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς μέχρι σήμερα μετανάστες ἀπὸ τὶς χῶρες τοῦ πρώην ἀνατολικοῦ μπλὸκ ποὺ ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἐνσωματώνονται ὁμαλὰ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, οἱ νεόφερτοι πολυπληθεῖς μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες, λόγῳ ἰσχυρῆς πολιτισμικῆς καὶ θρησκευτικῆς τους ἰδιαιτερότητας, δὲν εἶναι ἐνσωματώσιμοι σὲ διαφορετικὲς κοινωνίες ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀπὸ πολλὰ παρόμοια φαινόμενα. (Βοσνία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Κύπρος, Λίβανος, Δυτικὴ Θράκη, κλπ). Ἡ τεράστια ἀριθμητικὴ παρουσία τους, θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀνεξέλεγκτες ἐκρηκτικὲς καταστάσεις. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τῶν μουσουλμάνων γαλλόφωνων, Γάλλων ὑπηκόων τῆς Ἀλγερίας, ποὺ πρὶν ἀπὸ πολλὲς γενιὲς μετανάστευσαν στὴ μητροπολιτικὴ Γαλλία καὶ οὐδέποτε ἐνσωματώθηκαν στὴν ἐκεῖ κοινωνία. Ἡ Γαλλία εἶναι μία χώρα μὲ 65 ἐκ. ὁμοιογενεῖς κατοίκους ποὺ μποροῦν εὔκολα νὰ ὑπερκεράσουν μικρότερες πληθυσμιακὲς ὁμάδες. Τὸ ἴδιο ἰσχύει μὲ τὴν Ἰταλία τῶν 60 ἐκ. καὶ τὶς ἄλλες μεγάλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Ἐνῶ τὰ μικρότερα πληθυσμιακὰ κράτη, ἔχουν λάβει δρακόντεια μέτρα ἀποτροπῆς τοῦ φαινομένου. Αὐτὰ σημειώνονται μὲ τὸν ὀφειλόμενο σεβασμὸ γιὰ τὴ μουσουλμανικὴ θρησκεία καὶ τὶς παραδοσιακὲς σχέσεις φιλίας τῶν Ἑλλήνων μὲ τὸν Ἀραβικὸ κόσμο.

 Τουρκικὸ σχέδιο πληθυσμιακῆς ἀλλοίωσης καὶ ἡ πολυπολιτισμικὴ κοινωνία

.               Οἱ δουλέμποροι διακινητὲς ἔχουν ἕδρα τους τὴν Κωνσταντινούπολη, τὴ Σμύρνη καὶ κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι καὶ ἀσύδοτοι. Λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ἐπίσημου ἢ τοῦ βαθέως τουρκικοῦ κράτους καὶ ἔχουν γνωστὴ διεύθυνση, τηλέφωνα γιὰ τὸν κάθε ἐνδιαφερόμενο! Στὴν Κωνσταντινούπολη, πολλοὶ λαθρομετανάστες συγκεντρώνονται στὶς περιοχὲς Κοὺμ Καπὶ καὶ Γελσικόι καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ «ξενοδοχεῖα» ποὺ μένουν ὀνομάζεται Μερβέ. Στὴ Σμύρνη συγκεντρώνονται κυρίως στὴν περιοχὴ Μπασμάν, κοντὰ στὸ ζωολογικὸ κῆπο καὶ ἐγκαθίστανται προσωρινά, μεταξὺ ἄλλων καὶ στὰ «ξενοδοχεῖα» Χοριγιὰτ καὶ Ὄνκα. Μὲ τοὺς ἐδῶ συνεργάτες τους οἱ δουλέμποροι, μεταφέρουν τὸ «ἐμπόρευμα» μέσα ἀπὸ τὰ θαλάσσια καὶ ἐδαφικά μας σύνορα, χρησιμοποιώντας ἀκόμα καὶ κρατικὰ πλοιάρια. Τοὺς προωθοῦν ἐπίσης  μὲ ταχύπλοα, μὲ ἰστιοπλοϊκά, μὲ φορτηγίδες, ἀποβιβάζοντάς τους στὴ μητροπολιτικὴ χώρα, στὴν Εὔβοια, στὸ Λαύριο, στὸν Πόρο, μέχρι καὶ στὰ λιμανάκια τῆς Βάρκιζας ( ! ) Ἐπίσης, τοὺς μεταφέρουν καὶ ἀεροπορικῶς ἀπὸ χῶρες τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, μὲ πλαστὰ ἔγγραφα. Πρόκειται γιὰ φαρμογ στν πράξη το δόγματος ζλ τι «δὲν χρειάζεται ν κάνουμε πόλεμο μ τος λληνες, φορκε ν τος στείλουμε μερικκατομμύρια πδ μερι κα ν τελειώνουμε μ ατούς». Τ βαθ τουρκικ κράτος χει λλωστε στορικ εδίκευση σ κάθε τύπου θνοκαθάρσεις. Και ἐδῶ πρόκειται γιὰ μία ἁπλοϊκή, σατανικὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ σύγχρονη πρακτική. Βέβαια ἡ Τουρκία ἔχει ὑπογράψει τὴν διεθνῆ σύμβαση ὅπου ὑποχρεοῦται νὰ δέχεται τοὺς λαθρομετανάστες ποὺ προωθοῦνται ἀπὸ τὸ ἔδαφός της, τὴν ὁποία βέβαια τὴν γράφει στὰ «παλαιά της ὑποδήματα». Ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα τηρεῖ καθ’ ὑπερβολὴ τὸν κανονισμὸ τοῦ Δουβλίνου ΙΙ, ποὺ ἔχει ὑπογράψει τὸ 2003, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο, ἡ ὑποχρέωση γιὰ τὴ διαχείριση τῶν λαθρομεταναστῶν γιὰ τὴν Ε.Ε., ἀνήκει στὴν πρώτη χώρα εἰσαγωγῆς τους. Ἔτσι, σχεδὸν ὁπουδήποτε στὴν Εὐρώπη συλληφθεῖ ἕνας λαθρομετανάστης, προωθεῖται στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἔχει μεταβληθεῖ σὲ «τοξικὸ ὑποδοχέα» τοῦ προβλήματος ἀπὸ τοὺς «κουτόφραγκους».
.               Ἡ πολυπολιτισμικὴ ἢ διαπολιτισμικὴ κοινωνία στὰ πλαίσια τῆς παγκοσμιοποίησης, λειτουργεῖ ὁμαλὰ σὲ μεγάλες χῶρες ὅπως ἡ ΗΠΑ, ὅπου ἔχει διαφυλαχθεῖ ἡ ὑπεροχὴ τῶν Ἀγγλοσαξώνων μὲ τὸ σύστημα τῆς ἐθνολογικῆς ποσόστωσης τῆς εἰσροῆς μεταναστῶν. Στὴν περιφέρεια τῆς γῆς, παρόμοιες πρακτικές, μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν στὴν ἐξαφάνιση τῶν ἐθνῶν-κρατῶν, ὅπως ἔχει συμβεῖ μὲ πολλὰ ἱστορικὰ προηγούμενα. ν δν προβληματιστομε σχετικά, τότε υοθετομε τ μελλοντικ διάλυση τς θνολογικς κα κοινωνικς μας συνοχς. Ἡ «μικρὴ πλὴν ἔντιμος Ἑλλάς», φυσικὰ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ περιθάλψει τὸ 1 δὶσ. τῶν λιμοκτονούντων  παγκοσμίως, τῶν ἀποβλήτων τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ ποὺ ἐπιζητοῦν δικαίως μία θέση στὴ ζωή.

 Ἡ παγκόσμια φτώχεια δὲ λύνεται μὲ τὴ φιλανθρωπία

.               Οἱ δουλέμποροι διακινητὲς τῶν λαθρομεταναστῶν, εἰσπράττουν 3000-6000 τὸ κεφάλι γιὰ τὴ διακίνηση τοῦ «ἐμπορεύματος», οἱ ἰδιοκτῆτες καὶ κάθε τύπου παρανομίας τῶν βρωμερῶν πολυκατοικιῶν στὰ γκέτο τῆς Ἀθήνας ἐνθυλακώνουν φοροδιαφεύγοντας 3-7 εὐρὼ τὴν ἡμέρα ἀνὰ ἄτομο ποὺ ἀναλογοῦν σὲ 20-60.000 Εὐρὼ τὸ μήνα, οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν καὶ πορνείας τοὺς ἐντάσσουν στὸ ἐγκληματικό τους κύκλωμα στὸ κέντρο τῆς χώρας ποὺ ἔχει μεταβληθεῖ σὲ  γκέτο τοῦ ἐγκλήματος καὶ τῆς ντροπῆς. Κα ο «θαγενες» πο διαμαρτύρονται χαρακτηρίζονται ρατσιστές! Ὁρισμένοι προοδευτικοὶ καὶ ἀριστεροὶ πολιτικοὶ καὶ ἀκτιβιστές, προσεγγίζουν τὸ πρόβλημα  ἀπὸ τὴν ἀνθρωπιστική του σκοπιά. Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι γιὰ ὅλα φταίει ὁ ἰμπεριαλισμός, παραβλέποντας ὅτι τὸ μεγαλύτερο θύμα, σκόπιμα ἢ μή, εἶναι ἡ χώρα μας. Ἀλλὰ κάθε ἄλλο παρὰ ἀποτελεῖ ἀριστερὴ ἀντίληψη ἡ ἄποψη ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς παγκόσμιας φτώχειας μπορεῖ νὰ λυθεῖ μεμονωμένα μὲ φιλανθρωπικοῦ τύπου ἐνέργειες καὶ μάλιστα ἀπὸ μία κουκίδα στὸν παγκόσμιο χάρτη ὅπως ἡ Ἑλλάδα.

 Μέτρα πολιτικῆς

.               Ἡ χώρα μας ὀφείλει νὰ  δεχτεῖ ἕναν ὁρισμένο ἀριθμὸ πολιτικῶν προσφύγων ἀνάλογο μὲ αὐτὸν ποὺ δέχονται καὶ ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Νὰ δείξει τὸν πρέποντα σεβασμὸ στοὺς νόμιμους, οἰκονομικοὺς μετανάστες ποὺ ὁμιλοῦν τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, φορολογοῦνται καὶ ἀσφαλίζονται, δὲν ἔχουν ὑποπέσει σὲ παράνομες πράξεις καὶ σέβονται τὶς πολιτισμικὲς παραδόσεις τῆς χώρας. Νὰ βάλει φρένο στὶς γραφειοκρατικὲς ἀγκυλώσεις καὶ τὴν ἐκμετάλλευσή τους ἀπὸ διάφορα κυκλώματα. Γιὰ τὴν ἀποδοχὴ οἰκονομικῶν μεταναστῶν, σκόπιμο εἶναι, ὅπως ἰσχύει καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες χῶρες, νὰ ὑπάρχουν ἐπιλεκτικὰ κριτήρια ποὺ νὰ συνδέονται μὲ τὴν ἐπαγγελματικὴ ἐξειδίκευση, τὴ χώρα προέλευσης, κλπ.
.           Παράλληλα, ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία ὀφείλει νὰ λάβει ἀποτελεσματικὰ μέτρα γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀνεξέλεγκτης μαζικῆς εἰσβολῆς καὶ τῆς ἀπειλούμενης πληθυσμιακῆς ἀλλοίωσης τῆς χώρας. Νὰ θωρακίσει τὰ σύνορα μὲ τὴ βοήθεια τῆς Frontex, τὴν Interpol, τὶς τουρκικές, τὶς ἰταλικὲς τὶς γαλλικὲς ἀρχὲς καὶ αὐτὲς τῶν ΗΠΑ. Νὰ θωρακίσει τὰ σύνορα μὲ εὐθύνη τοῦ στρατοῦ, τοῦ ὁποίου αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀποστολή του. Νὰ ἐνισχύσει τὴ διεύθυνση τῆς Ἀστυνομίας Ἀλλοδαπῶν, νὰ ἐξοντώσει ἀμείλικτα τὰ ἐδῶ κυκλώματα τῶν δουλεμπόρων καὶ τῶν συνεργατῶν τους. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μπορεῖ νὰ ἐπιβάλει στὴν Τουρκία τὴ διακοπὴ τῆς πρακτικῆς ποὺ ἀκολουθεῖ στὸ θέμα αὐτὸ μὲ πολλοὺς τρόπους, πέραν τῆς ἀπειλῆς γιὰ ἀναστολὴ τῶν ἐνταξιακῶν διαδικασιῶν καὶ ἄλλων κυρώσεων. Παράλληλα, πρέπει νὰ ἀναθεωρηθεῖ ὁ κανονισμὸς τοῦ Δουβλίνου ΙΙ, ὅπου ἔχει συμφωνηθεῖ ὅτι ἡ πρώτη χώρα εἰσόδου τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν Ε.Ε. εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴ διαχείρισή τους. Ἡ Εὐρώπη καὶ οἱ ΗΠΑ ἐπιπλέον εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ αὐτονόητο, ὅτι μία τέτοια κατάσταση, θὰ ἀποτελέσει τὸ εὐρωπαϊκὸ ἐφαλτήριο γιὰ μεγάλης κλίμακας τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸν δυτικὸ κόσμο. Μεταξὺ ἄλλων, ἀναγκαία εἶναι ἡ αὐστηροποίηση τῆς νομοθεσίας καὶ τῶν πρακτικῶν τους ἐφαρμογῶν γιὰ τοὺς δουλεμπόρους, ἡ ἀπαγόρευση ἐνοικίασης πολυκατοικιῶν σὲ λαθρομετανάστες, ἡ δημιουργία ἑνὸς  συντονιστικοῦ κέντρου  ποὺ θὰ ἀναλάβει τὴ συνολικὴ διαχείριση  καὶ τὴν προσωρινὴ μετεγκατάστασή τους σὲ ἀξιοπρεπεῖς χώρους, μακριὰ ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας. Καὶ θὰ τοὺς ἐπαναπροωθήσει στὶς χῶρες τους μὲ ναυλωμένα ἀεροπλάνα ἢ ἄλλα πρόσφορα μέσα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παροχὴ διεθνοῦς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας.
.               Ἐφ’ ὅσον δὲν γίνει κάτι ἄμεσα, σύντομα θ εναι πολὺ ργ γι νὰ ντιστραφεῖ  παράδοση τς Πρωτεύουσας κα τς χώρας στν νομία, στγκλημα κα σ βίαιες φυλετικς συγκρούσεις πο θπονομεύσουν τν λη πόσταση κα κοινωνική της συνοχή. Καὶ σὲ 10-15 σὲ 20 χρόνια τὸ ἀργότερο, Ἑλλάδα θὰ ἔχει «βοσνιοποιηθεῖ» καὶ ἁπλὰ θὰ πάψει νὰ ὑπάρχει. Τότε λίγη σημασία θὰ ἔχει ἂν οἱ Τοῦρκοι θὰ σουλατσάρουν μὲ τὶς φρεγάτες τους στὸ Σούνιο, θὰ ἔχουν καταλάβει τὸ Ἀγαθονήσι, τὸ Φαρμακονήσι καὶ ποιὸς ξέρει τί ἄλλο, ἂν ἡ FYROM θὰ λέγεται Μακεδονία καὶ ἂν θὰ ὑπάρχει ἀκόμα ὁ ἑλληνισμὸς στὴν Κύπρο.

 ΠΗΓΗ: aienaristeyein.com

, ,

Σχολιάστε

ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ( 50% αὔξηση τῶν φόνων μετὰ ἀπὸ ληστεῖες)

Στὸ κόκκινο ἡ ἐγκληματικότητα
– 50% αὔξηση τῶν φόνων μετὰ ἀπὸ ληστεῖες

 .          Ἐφιαλτικὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ποὺ δόθηκαν στὴν δημοσιότητα γιὰ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2012, ποὺ δείχνει ὅτι ἡ ἐγκληματικότητα ἔχει χτυπήσει κόκκινο.
.          Σὲ γενικὲς γραμμές, τὸ Α´ ἑξάμηνο τοῦ 2012, καταγράφονται διακυμάνσεις στὴν συχνότητα διαπράξεως συγκεκριμένων ἀδικημάτων, ποὺ παρουσιάζουν ἐπιμέρους αὐξομειώσεις, μὲ βάση τὶς τοπικὲς συνθῆκες καὶ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῆς κάθε Περιφέρειας, ἐνῶ παρατηρεῖται μείωση σὲ ὁρισμένους δεῖκτες ἐγκληματικότητας, ποὺ ἐπηρεάζουν τὸ περιβάλλον ἀσφάλειας (ληστεῖες, κλοπὲς καὶ διαρρήξεις).

 […]

.              Τὸ Α´ ἑξάμηνο τοῦ 2012 διαπράχθηκαν σὲ ὅλη τὴν Ἐπικράτεια (86) ἀνθρωποκτονίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ (24) ἔγιναν μὲ κίνητρο τὴ ληστεία. Τὸ ἀντίστοιχο περσινὸ διάστημα εἶχαν διαπραχθεῖ (83) ἀνθρωποκτονίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ (16) μὲ κίνητρο τὴ ληστεία. Ἐπίσης, διαπράχθηκαν (91) ἀπόπειρες ἀνθρωποκτονίας, ἔναντι (60) ποὺ εἶχαν καταγραφεῖ τὸ Α´ ἑξάμηνο τοῦ 2011. Ἀπὸ τὶς ἀστυνομικὲς ἔρευνες, ἐξιχνιάστηκαν (129) περιπτώσεις τετελεσμένων ἀνθρωποκτονιῶν ἢ ἀποπειρῶν, ἐπὶ συνόλου (177) περιπτώσεων.

 […]

ΠΗΓΗ: newsit.gr 

Σχολιάστε

ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΑΠΟ «ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ» ΕΝΟΣ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ !

ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΑΠΟ «ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ»
ΕΝΟΣ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ
(07.06.2012) 

1.      Σὸκ στὴν τοπικὴ κοινωνία τῆς Πάτρας ἀπὸ ἄγρια δολοφονία 80χρονης στὸ σπίτι της. Κίνητρο, σύμφωνα μὲ τὰ πρῶτα στοιχεῖα, ἡ ληστεία. Ὅρκος ἐκδίκησης ἀπὸ τὰ παιδιὰ της. «Μάνα θὰ βρῶ τοὺς δολοφόνους σου καὶ θὰ τοὺς σκοτώσω».

2.         «Νόμιζα ὅτι θὰ σκότωναν τὴ μάνα μου καὶ θόλωσε τὸ μυαλό μου, ὅταν εἶδα ὅτι εἶχαν κολλήσει τὸ μαχαίρι στὸ λαιμό της», εἶπε ὁ 24χρονος στὴν πρώτη του ἐπαφὴ μὲ τὸν δικηγόρο του. Ἐξηγώντας πῶς ὁ νεαρὸς ἔχασε τὸν ἔλεγχο τῶν πράξεών του, πυροβολώντας τὸν διαρρήκτη, εἶπε ὅτι εἶδε ξαφνικὰ δύο ληστές, νὰ πηγαίνουν νὰ δολοφονήσουν τὴν μητέρα του καὶ στὴ συνέχεια ὁ ἴδιος  σκότωσε ἕναν ἄνθρωπο. «Ὅλα ἔγιναν χωρὶς νὰ τὸ καταλάβω καὶ πολὺ γρήγορα», εἶπε, περιγράφοντας τὸ περιστατικὸ στὸν δικηγόρο του.

ΠΗΓΗ: news247.gr

Σχολιάστε

ΕΝΑΣ ΦΟΝΟΣ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ

Ἕνας φόνος κάθε δύο ἡμέρες

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2044, 01.05.2012

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.         Τροµακτικὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔδωσε ἐπίσηµα στὸ φῶς τῆς δηµοσιότητος πρόσφατα τὸ Ἀρχηγεῖο τῆς ΕΛ.ΑΣ ὡς πρὸς τὴν αὔξηση τῆς ἐγκληµατικότητος στὴν πατρίδα µας.
.        Ἐνδεικτικὸ τῆς καταστάσεως ποὺ βιώνουν καθηµερινὰ πλέον οἱ πολίτες εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Ἀττικὴ τὸ 2011 καταγράφηκαν σὲ σπίτια 605 ἔνοπλες ληστεῖες, ἔναντι 268 τὸ 2010, καὶ σὲ καταστήµατα 509 ἔναντι 336. Ἐπίσης σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια πέρυσι καταγράφηκαν 912 ἔνοπλες ληστεῖες ἔναντι 432 τὸ 2010. Σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὶς ληστεῖες, τὸ 2011 σηµειώθηκαν σὲ ὅλη τὴν χώρα 6.636 ἔναντι 6.079 τὸ 2010.
.        Ἀνατριχιαστικὴ εἶναι καὶ ἡ αὔξηση στὶς δολοφονίες, καθὼς τὸ 2011 διαπράχθηκαν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα 184 ἀνθρωποκτονίες (ἔναντι 176 τὸ 2010), δηλαδὴ περίπου µία κάθε δύο ἡµέρες!
.         Ἐπίσης τὸ 2011 διαπράχθηκαν σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια 96.926 κλοπὲς – διαρρήξεις, 5.994 περισσότερες δηλαδὴ σὲ σχέση µἐ τὸ 2010» («Δηµοκρατία» 12-3-2012).
.         Σχολιάζοντας τὴν αὔξηση τῆς ἐγκληµατικότητος καὶ τὴν ὑπέρµετρη βία τῶν ἡµερῶν µας ὁ ἐγκληµατολόγος καθηγητὴς τοῦ τµήµατος Ἐπικοινωνίας καὶ ΜΜΕ τοῦ πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν κ. Γιάννης Πανούσης τονίζει ὅτι «ἡ ἀκραία βία» ποὺ παρατηρεῖται τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴν χώρα µας εἶναι «εἰσαγοµένη» ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ζήσει σὲ χῶρες καὶ καθεστῶτα ὅπου ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ δὲν θεωρεῖται τόσο σηµαντικὴ καὶ οἱ ὁποῖοι «ἐκµεταλλεύονται τὴν ἀτιµωρησία ποὺ ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδα. Ὅταν ἔρχεσαι ἀπὸ µία χώρα ὅπου ἂν κλέψεις σοῦ κόβουν τὸ χέρι καὶ βλέπεις ὅτι ἐδῶ ὅλα ἐπιτρέπονται, ὅτι δὲν θὰ σὲ πιάσουν, φτάνεις πιὸ εὔκολα στὴν ἀγριότητα» («Δηµοκρατία» 27-3-2012).
.         Νὰ προσθέσουµε σ᾽ αὐτὰ ὅτι δὲν φταῖνε µόνο οἱ ξένοι. τὰ παραπάνω εἶναι πικροὶ καρποὶ τῆς ἁµαρτωλῆς ζωῆς ἀλλὰ καὶ τῶν συνεχῶν προσπαθειῶν πολλῶν πολιτικῶν ἡγετῶν µας ὅπως καὶ τῶν ΜΜΕ νὰ κρατήσουν τὴν Ἐκκλησία στὸ περιθώριο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς µας. Καταντήσαµε νὰ εχουµε δηµοκρατία ἀγρίων. Γίναµε ζούγκλα. Φοβόµαστε τὸν διπλανό µας. Χωρὶς τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ποὺ κηρύσσει τὴν ἀγάπη, καὶ χωρὶς σωστὴ χριστιανικὴ ἀγωγὴ τῶν νέων µας εἶναι ἑπόµενο ὅτι θὰ βασιλεύει ὁ φόβος καὶ ὁ τρόµος. Μόνον ἡ µετάνοια καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στὸν Χριστὸ ἀρχόντων καὶ λαοῦ θὰ µᾶς σώσει καὶ θὰ µᾶς χαρίσει ἀσφάλεια καὶ εἰρήνη.

Σχολιάστε