Ἄρθρα σημειωμένα ὡς «Ἄξιόν Ἐστιν»

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» Ἦχος πλ. Δ´ (Χ. Παπανικολάου)

Σχολιάστε

«ΑΝΑΣΤΑΙΝΟΥΝ» ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΔΥΟ ΜΟΝΑΧΩΝ
«Ἀνασταίνουν» τὸ πιὸ ἱστορικὸ κελὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Δύο νεαροὶ μοναχοὶ ἀναστηλώνουν
τὸ ἱστορικότερο κελὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
τὸ Ἄξιόν Ἐστι,
στὴν Καψάλα,

μία περιοχὴ ἀνάμεσα στὶς Καρυὲς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς
Παντοκράτορος καὶ Σταυρονικήτα
.

assets_LARGE_t_420_54442280_type12713.           Tὸ κελὶ μέσα στὸ ὁποῖο ἀκούστηκε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ὕμνος Ἄξιόν Ἐστι καὶ ἐκεῖ φιλοξενήθηκε ἀρχικὰ ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα, ποὺ τώρα βρίσκεται ἐνθρονισμένη στὸν Ναὸ τοῦ Πρωτάτου, μέσα στὰ χρόνια ἐρειπώθηκε καὶ ἔγινε ἑτοιμόρροπο.
.           Ἕνας 36χρονος πρώην παιδαγωγὸς ἀπὸ τὴν Μανωλάδα, ὁ πατέρας Φιλούμενος, καὶ ἕνας 34χρονος πρώην νοσηλευτὴς ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, ὁ πατέρας Λουκιανός, ποὺ ἔφτασαν ἐκεῖ ἀπὸ ἕνα μικρὸ μοναστήρι, αὐτὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴ Λιβαδειά, ἐκάρησαν μοναχοὶ πρὶν ἀπὸ ἕναν χρόνο στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος καὶ μὲ προτροπὴ τοῦ ἡγούμενου Γαβριὴλ μετοίκησαν στὸ ἱστορικὸ κελὶ τοῦ Ἄξιόν Ἐστι, τὸ ὁποῖο ἀναστηλώνουν, μὲ βοήθεια ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο.
.           «Βρήκαμε ἐδῶ τὸ ἀπάγκιο μας. Τὸ σπίτι μας, τὸ ἡσυχαστήριό μας. Μὲ τὴ χάρη τῆς Παναγίας καὶ τὴ βοήθεια τῶν πιστῶν καὶ τῆς Μονῆς Παντοκράτορος τὸ φτιάχνουμε σιγὰ σιγά, μὲ στόχο νὰ γίνει κατοικήσιμο καὶ φιλόξενο», λέει στὸ «Ἔθνος» ὁ π. Φιλούμενος.
.                 Μὲ τὴ βοήθεια δύο δόκιμων μοναχῶν, καθάρισαν τὸ παλιὸ μονοπάτι ποὺ γιὰ χρόνια δὲν τὸ χρησιμοποιοῦσε κανείς, ἐνῶ μὲ τὰ χέρια καὶ μὲ κουβάδες ἔβγαλαν τὰ νερὰ ἀπὸ τὰ θεμέλια καὶ τὰ ὑπόγεια. Σοβάντισαν καὶ ἔβαψαν δύο κελιὰ γιὰ νὰ μποροῦν νὰ μένουν καὶ ἔστησαν ἕνα σύστημα φωτοβολταϊκῶν γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἔχουν ἠλεκτρικὸ ρεῦμα γιὰ τὶς στοιχειώδεις ἀνάγκες τους.
.           «Εἴμαστε ἑφτὰ μῆνες ἐδῶ καὶ τὸ κελὶ παίρνει ζωή. Οἱ ἄσχημες καιρικὲς συνθῆκες μᾶς καθυστεροῦν λίγο, ἀλλὰ ἐλπίζουμε σύντομα νὰ εἶναι ἀγνώριστος ὁ χῶρος. Θέλουμε νὰ “ἀναστήσουμε” 7-8 κελιὰ καὶ 4 μικρότερα, λίγο παρακάτω, ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ φιλοξενοῦμε κι ἄλλους μοναχοὺς καὶ προσκυνητές», ἀναφέρει ὁ π. Φιλούμενος.
.               Σταδιακὰ οἱ χῶροι καθαρίζονται, τὰ κουφώματα ἀλλάζουν, οἱ πόρτες γίνονται πιὸ ἀσφαλεῖς, οἱ τοῖχοι βάφονται ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά, τὰ χόρτα ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὶς αὐλές. Ἡ ἐκκλησία ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου φτιάχτηκε σχεδὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ ὅλες οἱ εἰκόνες συντηρήθηκαν.

Καὶ ἱστοσελίδα

.           Οἱ δύο μοναχοὶ σκέφτηκαν ἕναν πολὺ ἔξυπνο τρόπο γιὰ νὰ ἐνημερώσουν τὸν κόσμο καὶ νὰ κινητοποιήσουν τοὺς πιστούς. Ἔφτιαξαν μία ἱστοσελίδα, keliaxionesti.com, καὶ μέσα σὲ αὐτήν, σὰν σὲ ἡμερολόγιο, καταγράφουν τὶς καθημερινές τους ἐργασίες, ἐνῶ δίνουν καὶ τὸν τραπεζικὸ λογαριασμὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος γιὰ ὅσους πιστοὺς καὶ φίλους τοῦ Ἁγίου Ὄρους θέλουν νὰ βοηθήσουν.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

Μία ἱστορία 1.100 ἐτῶν

.           Τὸ κελὶ Ἄξιόν Ἐστι ἔχει μία ἱστορία σχεδὸν 1.100 χρόνιων, ἀφοῦ ἱδρύθηκε τὸ 930 μ.Χ., ἐνῶ καθοριστικὸ εἶναι τὸ θαῦμα ποὺ ἔγινε ἐκεῖ τὸ 982 μ.Χ. Ἕνα χειμωνιάτικο βράδυ, ἄγνωστος μοναχὸς χτύπησε τὴν πόρτα καὶ ζήτησε καταφύγιο. Ὁ γέροντας καὶ ὁ ὑποτακτικός του τὸν φιλοξένησαν, καὶ τὰ μεσάνυχτα ποὺ σηκώθηκαν γιὰ νὰ κάνουν τὴν ἀκολουθία, ὁ μοναχὸς ἔψαλε τὸν ὕμνο Ἄξιόν Ἐστι. Ὁ γέροντας καὶ ὁ ὑποτακτικός του τὰ ἔχασαν. Δὲν τὸν εἶχαν ξανακούσει καὶ ὁ μοναχὸς τοὺς ζήτησε χαρτὶ γιὰ νὰ γράψει τὸν ὕμνο. Δὲν ἔβρισκαν ὅμως χαρτὶ καὶ μελάνι καὶ πῆρε μία πλάκα ἀπὸ τὸ δάπεδο τοῦ ναοῦ πάνω στὴν ὁποία τὰ δάχτυλά του σκάλισαν σὰν σὲ κερὶ τὸν ὕμνο. «Εἶμαι ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ. Καὶ ἀπὸ δῶ καὶ πέρα νὰ ψάλλετε τὸ Ἄξιόν Ἐστι στὴν Παναγία», τοὺς εἶπε, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση.

Πόλος ἕλξης

.               Λίγο μετά, μὲ ἐντολὴ τοῦ Πατριάρχη Νικόλαου Β´ τοῦ ἐπονομαζόμενου Χρυσοβέργη, ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ποὺ βρισκόταν στὸ κελὶ μεταφέρθηκε στὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου καὶ στὸ Ἅγιο Βῆμα, ὅπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Τὸ κελὶ ὀνομάστηκε ἀπὸ τότε Ἄξιόν Ἐστι, ἐνῶ ἡ γύρω περιοχὴ ὀνομάστηκε «Κοιλάδα τοῦ Ἄδειν», ἀπὸ τὸ ρῆμα ἄδω (ὑμνῶ, ψάλλω).
.             Ἔκτοτε τὸ κελὶ ἦταν σὲ συνεχῆ χρήση καὶ μάλιστα συνέρρεαν σὲ αὐτὸ μοναχοὶ ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Τσέχοι, Ρῶσοι -μάλιστα πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια διεκδικήθηκε ἀπὸ Βούλγαρους ἐθνικιστές-, ἐνῶ περιμετρικὰ ὑπῆρχαν πάνω ἀπὸ 50 καλύβες. Μὲ τὰ χρόνια ὅμως ἐρήμωσε, ἐμφανίστηκαν τὰ πρῶτα προβλήματα στατικότητας, οἱ ὑποδομὲς του ἄρχισαν νὰ καταρρέουν. Ὁ τελευταῖος μοναχός, ὁ π. Ἰωάννης, κοιμήθηκε πρὶν ἀπὸ πέντε χρόνια καὶ τότε ἐγκαταλείφθηκε ὁριστικά. Ἤδη ὅμως ἦταν ἑτοιμόρροπο καὶ ἡ Μονὴ Παντοκράτορος τὸ κλείδωσε καὶ ἀπαγόρευε τὴν εἴσοδο γιὰ λόγους ἀσφαλείας. Μέχρι ποὺ στὶς ἀρχὲς τοῦ χρόνου οἱ δύο μοναχοὶ ἐκδήλωσαν τὴν ἐπιθυμία νὰ τὸ ἀνοίξουν πάλι, νὰ τὸ κάνουν ἐπισκέψιμο καὶ νὰ μείνουν σὲ αὐτὸ γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους.

ΜΑΡΙΑ ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ

ethnos.gr

,

Σχολιάστε

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» (Χατζηαθανασίου, σὲ ἦχ. Α´ ἐναρμόνιο. Ψάλλουν Καρακαλληνοὶ Πατέρες)

,

Σχολιάστε

ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» (καὶ Παράκλησις)

 

Σύναξη τς Παναγίας «ξιόν στι» (ἢ «ν τ ᾌδειν»)
Ἑορτάζει στὶς 11 Ἰουνίου ἑκάστου ἔτους.

βλ. σχετ.: ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/14/τὸ-ἱστορικὸ-τῆς-ἱερᾶς-εἰκόνος-τῆς/

131-1.           Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, τὸ «Ἄξιόν ἐστι», εἶναι μία ἀπὸ τὶς περίφημες εἰκόνες τοῦ Ἁγίου  Ὄρους. Βρίσκεται στὸ ναὸ τοῦ Πρωτάτου στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θεωρούμενη ὡς «κοινὴ ἐφέστιος προστάτις» εἰκόνα ὅλων τῶν Ἁγιορείτικων Μονῶν, φέρουσα στὸ πλαίσιό της τὶς σφραγίδες καὶ τῶν 20 Μονῶν. Ἀρχικὰ ἡ εἰκόνα αὐτὴ βρισκόταν σὲ ἕνα παντοκρατορινὸ κελὶ στὴν τοποθεσία τὴ λεγόμενη κοιλάδα τοῦ «Ἄδειν» κοντὰ καὶ κάτω ἀπὸ τὴ σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα.

 .           Τὴν 11 Ἰουνίου 980 μ.Χ. (κατὰ ἄλλους τὸ 982 μ.Χ.) ὁ γέροντας ἔλειπε ἀπὸ τὸ κελί, καθὼς εἶχε πάει σὲ μία ἀγρυπνία στὶς Καρυές, ἀφήνοντας μόνο τὸν ὑποτακτικό του. Ὁ ὑποτακτικὸς τὴ νύχτα ἔκανε κανονικὰ τὸν κανόνα του. Ἀκούει σὲ μία στιγμὴ νὰ τοῦ χτυπᾶνε τὴν πόρτα, ἀνοίγει καὶ βλέπει ἕναν περαστικὸ νὰ τοῦ ζητάει νὰ τὸν φιλοξενήσει, πράγμα ποὺ γίνεται. Συνεχίζει ὁ μοναχὸς τὸν κανόνα τοῦ μέχρι ποὺ φτάνει στὴν θ’ ὠδὴ «Τὴν Τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ…». Τότε τὸν διακόπτει ὁ φιλοξενούμενος καὶ τοῦ λέει: «Ὄχι, πρῶτα θὰ πεῖς: Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς…» ὡς συμπλήρωμα τοῦ ὑπὸ τοῦ Κοσμᾶ Μαϊουμᾶ (14 Ὀκτωβρίου) Μεγαλυναρίου τῆς Θεοτόκου. Ὁ μοναχὸς ἐνθουσιασμένος ζητάει νὰ τοῦ γράψει ὁ νέος τὸν ὕμνο, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ τὸ ψάλλει καὶ αὐτός. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν βρέθηκε μελάνι καὶ χαρτὶ μέσα στὸ κελλί, ὁ μυστηριώδης ξένος μοναχὸς χάραξε τὸν ὕμνο μὲ τὸ δάκτυλό του σὲ μία πέτρινη πλάκα καὶ προσθέτοντας ὅτι ἔτσι πρέπει νὰ ψάλλεται στὸ ἑξῆς ὁ ὕμνος αὐτὸς ἀπὸ ὅλους τους Ὀρθόδοξους, ἔγινε ἄφαντος.
.           Οἱ Ἁγιορεῖτες ἔστειλαν τὴν πλάκα στὸν βασιλιὰ καὶ στὸν Πατριάρχη Νικόλαο Χρυσοβέργη (16 Δεκεμβρίου), ὁ ὁποῖος ἐνέκρινε τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ἀγγελικοῦ αὐτοῦ ὕμνου στὸν λειτουργικὸ βίο τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν δὲ εἰκόνα, μπροστὰ στὴν ὁποία ψάλθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος, τὴν μετέφεραν στὸ Πρωτάτο, στὸ ὁποῖο καθιερώθηκε νὰ γίνεται καὶ ἡ ἐτήσια πανήγυρη εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος καὶ πρὸς τιμὴν τῆς Θεοτόκου.
.           Σύμφωνα μὲ τὸ ἀρχαῖο συναξάριο, ἡ γιορτὴ αὐτὴ ἀρχικὰ τελοῦνταν στὸ Κελλί, ὅπου εἶχε γίνει τὸ θαῦμα, καὶ μάλιστα πρὸς τιμὴν τοῦ ἀρχάγγελου Γαβριήλ, ποὺ χωρὶς ἄλλο ἦταν ὁ θαυμαστὸς ἐκεῖνος ξένος μοναχός.
.           Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἀναφέρει ὅτι τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι πολὺ παλαιὸ καὶ τοῦτο μαρτυρεῖται ἀπὸ τὰ Μηναῖα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου στὶς 11 Ἰουνίου ἀναγράφεται: «Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ ἐν τῷ Ἄδειν».
.              Ἡ εἰκόνα «Ἄξιόν Ἐστι» ἔχει διαστάσεις 70,5Χ44 ἐκ. χωρὶς τὴν ἀργυρῆ θήκη ποὺ τὴν περιβάλλει. Λόγῳ τοῦ χρόνου ποὺ πέρασε, ἡ μορφὴ τῆς Θεοτόκου ἦταν πολὺ σβησμένη, ἀλλὰ μετὰ ἀνακαίνιση διατηρεῖται σὲ ἱκανοποιητικὴ κατάσταση καὶ διαβάζεται ἡ ἐπιγραφὴ «Μήτηρ Θεοῦ Καρυώτισσα». Κατασκευάστηκε στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Παναγίας Ἐλεοῦσας τοῦ Κύκκου τῆς Κύπρου, ἔργο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ ἀπεικονίζει τὴν Θεοτόκο μὲ τὴ μορφὴ ποὺ εἶχε λίγο πρὶν τὴν κοίμησή της.
.           Στὶς 3 Ὀκτωβρίου 1913 μ.Χ., μετὰ ἀπὸ ὁλονύκτια ἀγρυπνία στὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου, οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοὶ συνέταξαν τὸ μνημειῶδες ψήφισμα τῆς αἰωνίου καὶ ἀδιασπάστου ἑνώσεως μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα καὶ τὸ ὑπέγραψαν ἕνας-ἕνας μὲ μετάνοια ἐνώπιον τῆς εἰκόνας αὐτῆς.
.           Ἡ πρώτη ἔξοδος τῆς εἰκόνος «Ἄξιόν Ἐστι» ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἔγινε τὸ 1963 μ.Χ. κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Χιλιετηρίδος τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ὅταν μεταφέρθηκε στὴν Ἀθήνα, ὅπου τὴν προσκύνησαν πλήθη πιστῶν. Τὸ 1985 μ.Χ. μεταφέρθηκε μὲ πλοῖο τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ γιὰ προσκύνηση στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου οἱ ἐπίσημοι τῆς πόλεως τὴν ὑποδέχθηκαν μπροστὰ στὸ Λευκὸ Πύργο μὲ τιμὲς Ἀρχηγοῦ Κράτους.

 Ἐμφάνιση τῆς Παναγίας «Ἄξιόν Ἐστι» στὸν Γέροντα Παΐσιο

.            Διηγήθηκε ὁ Γέρων Παΐσιος: «Τὴν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου καθόμουν στὸ Ἀρχονταρίκι καὶ ἔλεγα τὴν εὐχή. Ξαφνικὰ αἰσθάνθηκα μία εὐωδία, ἄλλο πράγμα! Βγῆκα στὸ διάδρομο νὰ δῶ ἀπὸ ποῦ προέρχεται, πῆγα στὴν Ἐκκλησία, τίποτα. Βγῆκα ἔξω στὴν αὐλή. Ἡ εὐωδία ἦταν πολὺ πιὸ ἔντονη. Ἀκούστηκε νὰ χτυπᾶ τὸ τάλαντο. Κοίταξα καὶ εἶδα νὰ κατεβαίνει πρὸς τὰ κάτω ἡ λιτανεία, καὶ κατάλαβα ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας». Αὐτὴ τὴν ἡμέρα γίνεται ἡ λιτανεία τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τοῦ «Ἄξιον ἐστίν». Κατεβαίνει πιὸ κάτω ἀπὸ τὸ Κουτλουμούσι, ὡς τὸ Κελλὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (Ἀλυπίου). Τὸ Κελλὶ τῆς «Παναγούδας» ἀπέχει ἕνα χιλιόμετρο περίπου. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπόσταση ἡ Παναγία ἔστειλε τρόπον τινὰ τὸν χαιρετισμό της στὸν Γέροντα.

ΠΗΓΗ: saint.gr

,

Σχολιάστε

“ΟΥΡΕΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»

Ορς γι τ «ξιόν στι»

.             Ἀπὸ τὰ χαράματα καὶ ἕως τὴ 1 μετὰ τὰ μεσάνυχτα πιστοὶ ἀπ᾽ ὅλη τὴ χώρα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ -ἀκόμη καὶ ἑτερόδοξοι- σχηματίζουν μία τεράστια οὐρὰ μέσα στὴν ἐκκλησία, ἡ ὁποία πολλὲς φορὲς φτάνει ἀκόμη καὶ μέχρι τὴν πύλη τοῦ ναοῦ, καὶ περιμένουν ὑπομονετικὰ τὴ σειρά τους γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας.
.             Σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις ἱερέων τοῦ ναοῦ, ὁ μέσος ὅρος παραμονῆς στὴν οὐρὰ κυμαίνεται αὐτὲς τὶς πρῶτες μέρες τοῦ προσκυνήματος ἀπὸ μισὴ ἕως καὶ μία ὥρα.  Ἔγκυοι, μητέρες μὲ μικρὰ παιδιὰ στὴν ἀγκαλιά, ἄτομα σὲ πολὺ προχωρημένη ἡλικία, καθὼς καὶ ἀσθενεῖς παίρνουν προτεραιότητα καὶ προσκυνοῦν τὸ «Ἄξιόν Ἐστι», χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ πάρουν θέση στὴν οὐρά. Μετὰ τὸ προσκύνημα στὴν εἰκόνα δίνεται ἀπὸ τὸ διάκονο τοῦ ναοῦ στὸν κάθε πιστὸ μία μικρογραφία σὲ χαρτὶ τοῦ «Ἄξιόν Ἐστι», ἐνῶ, σύμφωνα μὲ τοὺς ἱερεῖς, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς προσκυνητὲς εἶναι νέοι σὲ ἡλικία, κάτω ἀπὸ 35 ἐτῶν.
.             Ἄτομα ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα προσέρχονται καθημερινὰ γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴ θαυματουργὴ εἰκόνα «Ἄξιόν Ἐστι». Πολλοὶ πιστοὶ ἔχουν καταφτάσει ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Πελοπόννησο, ἐνῶ δὲν εἶναι λίγοι οἱ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴ Σάμο, τὴ Ρόδο, τὴν Κρήτη, τὰ ἄλλα νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, ἀκόμη καὶ τὴν Κύπρο.
.             Ἐπίσης, μέχρι στιγμῆς τὴν εἰκόνα ἔχουν προσκυνήσει πολλοὶ Ρῶσοι, Σέρβοι καὶ Βούλγαροι, ἐνῶ δὲ λείπουν καὶ οἱ ἑτερόδοξοι, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι καθολικοί. Μάλιστα, χτὲς ἐπισκέφτηκε τὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ προσκύνησε τὴν εἰκόνα ὁμάδα καρδιναλίων ἀπὸ τὴν Ἰταλία.

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr/prionokordela

Σχολιάστε

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»

βλ. σχετ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»

 

, , ,

Σχολιάστε

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ», Ἦχος Α´

facebook.com/Apanthisma

,

Σχολιάστε