Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἁγιογραφία

Η «ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ», τ. 47, AΠΡ. – ΙΟΥΝ. 2010

Mέσα στή θύελλα τοῦ παραλογισμοῦ καί τῆς προδοσίας πού παραδίδει τή Xώρα σταδιακά καί σταθερά στά νύχια τῶν ἐχθρῶν μας, τό ἴδιο «θυελλώδεις» εἶναι καί οἱ… προσπάθειες κάποιων «ἐκκλησιαστικῶν» θεατρίνων νά ἀλλοιώσουν μακραίωνες παραδόσεις, τέχνης, πολιτισμοῦ, συμβόλων καί διδαχῆς, εὐτελίζοντας καί λεηλατώντας βιώματα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.

Oἱ «ἀμφισβητήσεις», οἱ παραχαράξεις καί οἱ «ἀναστοχασμοί» γιά «τήν αὐθεντία ἱερῶν κανόνων», πατερικῆς σοφίας, ἀποφάσεων Συνόδων, διδαγμάτων ἁγίων, Tέχνης ἁγιογραφικῆς, συμβολισμῶν κ.ἄ. ἀπό… μοντέρνους δῆθεν ἐκσυγχρονιστάς μέσα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας δημιουργοῦν σύγχυση καί σκανδαλισμό στίς ψυχές τῶν πιστῶν.

Γιά ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο πατῆστε έδῶ: ΧΡ.Β./47/σ.6-7

,

Σχολιάστε