Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἁγιά-Σοφιά

Η ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ βεβήλωση τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ἡ ἐκ μέρους τῆς Ἐρντογανικῆς Τουρκίας νέα πράξη βεβήλωσης τοῦ μεγίστου καὶ πανιερώτατου Ναοῦ τῆς Χριστιανοσύνης προκάλεσαν τὶς εὔλογες διαμαρτυρίες Ἑλλήνων πολιτικῶν καὶ ξένων παραγόντων, ὅπως τὸ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ. Οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ὀρθῶς ζήτησαν τὴν προστασία τῆς Ἁγιὰ Σοφιᾶς, ὡς πανανθρώπινου μνημείου, ποὺ ἀνήκει στὴν παγκόσμια κληρονομιὰ καὶ προστατεύεται ἀπὸ τὴν ΟΥΝΕΣΚΟ. Γιὰ ἐμᾶς, τοὺς Ἕλληνες, στὴν Ἁγία Σοφία καὶ στὸν Παρθενώνα συμπυκνώνεται ἡ Ἱστορία μας. Εἰδικότερα, κατὰ τὸν Τάσο Λιγνάδη, «ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι ἡ δεύτερη σφραγίδα, ποὺ ἀποτυπώνει τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο στὸν βυζαντινὸ καὶ μεταβυζαντινὸ καὶ γίνεται ἔμβλημα τῆς ἱστορίας τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ».
.             Παρὰ τὶς κακοποιήσεις, ποὺ ἔχει ὑποστεῖ τὸ οἰκοδόμημα κόσμημα τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τοὺς κατακτητές, ποτὲ δὲν ἔπαψε νὰ φωνάζει πὼς εἶναι «ἕνα κτίσμα δομημένο ἀπὸ μία συγκεκριμένη σύλληψη, μίαν ἀντίληψη καὶ μίαν πίστη, τὴν ὁποία μόνο αὐτὴ ἐκφράζει, γιατί μὲ βάση αὐτὴ μορφοποιήθηκε καὶ ἔλαβε ὑπόσταση ἰδιαίτερη καὶ μοναδική», ὅπως σωστὰ γράφει ὁ ἀείμνηστος γιατρὸς Χαράλαμπος Σταθάκης.
.             Ἡ δήλωση τοῦ Μουσταφᾶ Ντεστιτζί, πολιτικοῦ ἑταίρου τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν, γιὰ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τέμενος, εἶναι ἡ συνέχεια τῶν βαρβαροτήτων τῶν κατακτητῶν προγόνων του. Θυμίζει τὸ γκρέμισμα ἑκατοντάδων ναῶν καὶ τὴ μετατροπὴ σὲ τζαμιὰ μοναδικῆς ὡραιότητας ἑλληνορθορθόδοξων ναῶν. «Εἴμαστε κατακτητὲς καὶ συμπεριφερόμαστε, ὅπως μᾶς γουστάρει, ὅπως ταιριάζει στὸν πολιτισμό μας», ἡ ἀντίληψη τῶν Τούρκων.
.             Ἴδια συμπεριφορὰ ἔδειχναν καὶ στὰ ἔμψυχα τοῦ Ἑλληνισμοῦ οἱ Ὀθωμανοὶ κατακτητές. Μὲ κυνισμὸ ἅρπαζαν τὰ φιντάνια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τοὺς νέους καὶ τὶς νέες, καὶ τὰ ὁδηγοῦσαν στὰ σκλαβοπάζαρα ἢ στὸ νὰ γίνουν γενίτσαροι. Γράφει Κασιώτικο δημοτικὸ τραγούδι: « …Χουσεΐν πασιᾶς ἐπλάκωσεν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάντρια. Γίνονται στίβες τὰ κορμιά, τὰ αἵματα ποτάμια. Σφάζουν τοὺς γέρους καὶ τὶς γριὲς κι ὅλα τὰ παλικάρια, τὶς κοπελιὲς καὶ τὰ μωρὰ στὴ φλότα τοὺς μπαρκάρουν, σκλάβους νὰ τοὺς πουλήσουσι στῆς Μπαρμπαριᾶς τὰ μέρη…».
.             Τὸ ἕνα ζήτημα εἶναι ἡ συμπεριφορὰ τῆς κυβέρνησης Ἐρντογάν, ὡς βαρβάρου κατακτητῆ. Τὸ ἄλλο εἶναι ἡ σιωπή, ποὺ ἔχει ἐπιβάλει στοὺς ὑπηκόους της. Ὅποιος μιλήσει καὶ πεῖ κάτι ἀντίθετο ἀπὸ τὴν ἄποψή της κινδυνεύει νὰ συλληφθεῖ καὶ νὰ φυλακιστεῖ γιὰ πολλὰ χρόνια. Ἀπόδειξη, οἱ λίγοι Ἕλληνες ποὺ ζοῦν στὴν Κωνσταντινούπολη δὲν μποροῦν νὰ μιλήσουν, νὰ διαμαρτυρηθοῦν νὰ διαδηλώσουν γιὰ τὸ ἀνοσιούργημα στὴν Ἁγιὰ Σοφιά. Τὴν ἴδια ὥρα οἱ τουρκόψυχοι Μουσουλμάνοι στὴ Θράκη συνεργάζονται ἀκωλύτως μὲ τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς καὶ προωθοῦν τὰ σχέδια τῆς γείτονος.
.             Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀσφαλῶς θὰ ἤθελε νὰ ἐκφράσει τὴ λύπη του γιὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Κορανίου στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ νὰ ζητήσει νὰ παραμείνει Μουσεῖο. Δὲν τὸ πράττει καὶ ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, νιώθουμε τὴ θέση Του καὶ Τὸ δικαιολογοῦμε, ὅπως καὶ ὅλων τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, σὲ Τουρκία καὶ Ἑλλάδα, ποὺ ὀργανικὰ συνδέονται μαζί Του.-

, ,

Σχολιάστε

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΜΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ («Δὲν σβήνει ἡ κανδήλα στὴν Ἁγια-Σοφιά, καὶ ἂν γίνη τζαμὶ ἢ μουσεῖο»)

Νέα πρόκληση: Διορισμὸς μονίμου Ἰμάμη στὴν Ἁγιά-Σοφιά

21.10.2016 | 07:42

ΕΙΣ. «ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Δὲν σβήνει ἡ κανδήλα στὴν Ἁγια-Σοφιά, καὶ ἂν γίνη τζαμὶ ἢ μουσεῖο. Δὲν καταστρέφεται, καὶ ἂν γίνη χῶμα. Ἱερουργεῖται στὸ διηνεκὲς τὸ μυστήριο τῆς σαρκωθείσης τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἂν δῆς τὴ σύγχρονη ἱστορία μας, σὲ πιάνει πανικός, παντοῦ ἁπλώνεται μαύρη κατήφεια» (Τὸ «Ἅγιον Ὄρος καὶ ἡ Παιδεία τοῦ Γένους μας», Κείμενο τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἅγιον Ὄρος 1984, σελ. 31)

.         Μετὰ ἀπὸ 81 χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ἁγία Σοφία ἔγινε μουσεῖο, οἱ Τοῦρκοι ἀποφάσισαν νὰ διορίσουν Ἰμάμη στὸν Ναὸ ποὺ ἀποτελεῖ τὸ σημεῖο ἀναφορᾶς ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων Ὀρθοδόξων του πλανήτη. Μάλιστα ὅπως ἀναφέρεται σχετικὰ πλέον ὁ Ἰμάμης θὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ ὅλες τὶς προσευχὲς ποὺ προβλέπει τὸ Κοράνι μέσα στὴν ἡμέρα, γεγονὸς ποὺ σημαίνει ὅτι πλέον οἱ μουσουλμανικὲς προσευχὲς θὰ ἀκούγεται ἀπὸ τοὺς μιναρέδες, ποὺ ὑπάρχουν στὸ μνημεῖο, πέντε φορὲς τὴν ἡμέρα καὶ ὄχι δύο ὅπως προβλεπόταν ὣς σήμερα. Πρόκειται γιὰ μία σαφῆ κλιμάκωση ποὺ μοιάζει νὰ κινεῖται παράλληλα μὲ τὶς φραστικὲς ἐπιθέσεις τοῦ Τούρκου Προέδρου Ἐρντογάν.
.         Σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος» ἡ θέση Ἰμάμη προβλεπόταν ἀλλὰ ποτὲ ὣς σήμερα δὲν εἶχε τοποθετηθεῖ κανεὶς σὲ αὐτὴ τὴ θέση ἀπ᾽ ὅταν μὲ ἐντολὴ τοῦ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ ὁ Ναὸς εἶχε μετατραπεῖ σὲ μουσεῖο.
.             Ἂν καὶ πρόκειται γιὰ ὀρθόδοξο ναό, καθὼς ἀποτελεῖ γιὰ τοὺς Τούρκους ἕνα ἀπὸ τὰ σημεῖα ἀναφορᾶς γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς Πόλης, ἡ πίεση εἶναι αὐξανόμενη γιὰ τὴ λειτουργία τῆς Ἁγίας Σοφίας ξανὰ ὡς τζαμί. Τὸ Ἁγιὰ Σοφιὰ Τζαμί, ὅπως τὸ ἀναφέρουν.
.           Ἡ πρόκληση καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι κλιμακούμενη. Μετὰ τὶς διαδηλώσεις ἀκραίων στοιχείων ἦρθε τὸν περασμένο Ἰούλιο ἡ ἀπαγγελία τοῦ Κορανίου μέσα ἀπὸ τὸν Ναό, ἐπίσης γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ 1935, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπαγγελία τοῦ “ἀζαν” μέσα ἀπὸ τὸ Ναό. Εἶναι σαφὲς κατὰ πολλοὺς ὅτι πρόκειται γιὰ μία λληλουχία κινήσεων πο χουν ς μόνο στόχο τ μετατροπ τς γίας Σοφίας σ τέμενος.
.           Ὅλα αὐτὰ βεβαίως μὲ τὸν “σουλτάνο” Ἐρντογὰν νὰ μιλάει πρόσφατα γιὰ τὰ σύνορα τῆς καρδιᾶς τῶν Τούρκων καὶ ὄχι γιὰ τὰ σύνορα ποὺ ὁρίζουν οἱ διεθνεῖς συνθῆκες, λίγες μόνο ἡμέρες ἀφότου ἀμφισβήτησε ἀνοιχτὰ τὴ συνθήκη τῆς Λοζάνης.

ΠΗΓΗ: newsit.gr

Σχολιάστε

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ

Γιὰ τὴν Ἁγια-Σοφιὰ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.          Ὁ «σουλτάνος» τῆς Τουρκίας Ταγὶπ Ἐρντογὰν ὑπερέβη κάθε ὅριο διεθνοῦς νομιμότητος. Ἀφοῦ ἀνάγκασε σὲ παραίτηση τὸν πρωθυπουργό του Ἀχμὲτ Νταβούτογλου καὶ ἔχοντας τὴ συνεχῆ ἀντιπολίτευση τοῦ ἄλλοτε φίλου του καί νῦν θανάσιμου ἐχθροῦ του, ποὺ ζεῖ αὐτοεξόριστος στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, χότζα Γκιουλέν, καὶ μετὰ τὴν ψυχρολουσία του ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο τοῦ Βερολίνου, ποὺ ἀνεγνώρισε πρόσφατα μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία τὴν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἔχασε κάθε ἔλεγχο τῶν κινήσεών του.
.           Στὶς μέχρι τοῦδε βάρβαρες καὶ ἀντιδημοκρατικὲς ἐνέργειές του κατὰ τῶν Κούρδων καὶ κατὰ τῆς ἐλεύθερης ἐκφράσεως τῶν ἀπόψεων διὰ τῶν ΜΜΕ, ποὺ φανερώνουν ὅτι δὲν ζεῖ στὸν 21ο αἰώνα, προσέθεσε πρόσφατα καὶ μία βεβήλωση εἰς βάρος ἑνὸς ὑπερμνημείου παγκόσμιας πολιτισμι­κῆς κληρονομιᾶς καί ἱερότατου συμβόλου τῆς Ἑλληνορθοδοξίας μας. Προσπάθησε προκλητικὰ νὰ μετατρέψει τὴν Ἁγία Σο­φία Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ραμαζανιοῦ σὲ τζαμί. Περιφρόνησε ἔτσι τὴν ὑπογραφὴ καὶ τῆς ἴδιας τῆς χώρας του ὡς πρὸς τὸν σεβασμὸ τῶν μνημείων τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς UNESCO.
.            «Ὅπως μετέδωσε ἀπὸ τὴν Οὐάσινγκτον ὁ δημοσιογράφος Μιχάλης Ἰγνατίου, ἀπαντώντας σὲ ἐρώτησή του ὁ ἀναπληρωτὴς ἐκπρόσωπος τοῦ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ δὲν ἔκρυψε τὴν ἀντίθεση τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ στὴν ἀπόφαση τῆς Τουρκίας νὰ μετατρέψει οὐσιαστικὰ τὴν Ἁγία Σοφία σὲ τζαμὶ μὲ τὴν καθημερινὴ ἀνάγνωση τοῦ Κορανίου. Οἱ ΗΠΑ ἀναγνωρίζουν τὴν Ἁγία Σοφία ὡς ἕνα μνημεῖο ἰδιαίτερης σημασίας, εἶπε ὁ Μὰρκ Τόνερ καὶ τόνισε πὼς ἡ Οὐάσινγκτον καλεῖ τὴν κυβέρνηση τῆς Τουρκίας νὰ διατηρήσει τὴν Ἁγία Σοφία μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ θὰ σέβεται τὴς παράδοσή της καὶ τὴν πολύπλοκη ἱστορία της».
.           Ἀλλὰ καὶ «ὁ Ἕλληνας ὑπ. Ἐξωτερικῶν κ. Νικ. Κοτζιᾶς ἔστειλε ἐπιστολὴ πρὸς τὴν UNESCO χαρακτηρίζοντας σοβαρὴ πρόκληση τὴν ἀνάγνωση τοῦ Kορανίου στὴν Ἁγία Σοφία καὶ ζητᾶ τὴν προστασία τοῦ μνημείου, προκειμένου νὰ μὴν ἀλλοιωθεῖ ὁ χαρακτήρας του» («Δημοκρατία» 11-6-2016).
.           Ἄραγε θὰ δείξει ἡ Τουρκία ὅτι ἐπιθυμεῖ πράγματι νὰ ἀνήκει στὰ πολιτισμένα κράτη καὶ νὰ σέβεται τοὺς διεθνεῖς θεσμούς;

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ἢ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ;

Τουρκικ πρόκληση:
Κάλεσμα γι
προσευχ μέσα π τν γ. Σοφία
μετ
π 85 χρόνια

Ἀνθὴ Κουτσουμποῦ
02.07.2016

.             Τὴν ἔντονη ἀνησυχία καὶ τὴ δυσφορία του ἐξέφρασε τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, καλώντας τὴν Τουρκία νὰ προσαρμοστεῖ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ νὰ σεβαστεῖ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ τὶς ὑποχρεώσεις της.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: «Δυσφορία» γιὰ τὴν «πρόκληση» ἀπὸ τοὺς γείτονες; Μὰ, ἂς μὴ εἴμαστε τόσο «προκλητικοί», ὅταν ἡ ΙΔΙΑ ἡ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ἔχει ἐνσαρκωθεῖ στοὺς ἡμεδαποὺς ἐργολάβους τῆς ἀλλοτριώσεως!

.             Τὸ κάλεσμα τοῦ μουεζίνη γιὰ προσευχὴ ἀντήχησε γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ καὶ 85 χρόνια, μέσα στὴν Ἁγιὰ Σοφιά, προκαλώντας τὴν ἀντίδραση τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Τὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια, ἡ πρόσκληση γιὰ προσευχὴ γινόταν ἀπὸ τοὺς μιναρέδες τοῦ ναοῦ καὶ ὁ μουεζίνης πραγματοποιοῦσε τὴ σχετικὴ διαδικασία ἀπὸ μία ξεχωριστὴ αἴθουσα καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἐσωτερικό τῆς ἐκκλησίας. Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, ὡστόσο, ἡ διαδικασία ἄλλαξε, ἐνῶ τὸ κάλεσμα γιὰ προσευχὴ μεταδόθηκε τηλεοπτικὰ τὸ Σάββατο. Νὰ θυμίσουμε ὅτι τὸν προηγούμενο μήνα εἶχε προκύψει καὶ πάλι θέμα μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας λόγῳ τῆς ἀνάγνωσης τοῦ Κορανίου ἐντός τῆς Ἁγίας Σοφίας.

Ἀνησυχεῖ καὶ δυσφορεῖ τὸ ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ

.             Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὸ θέμα ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Εὐστράτιος Εὐθυμίου, ἀπάντησε: «Ἐκφράζουμε τὴν ἔντονη ἀνησυχία καὶ δυσφορία μας γιὰ ἕνα ἀκόμη βῆμα ποὺ ὑπονομεύει τὸν χαρακτήρα τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καὶ ποὺ προφανῶς δὲν συνάδει μὲ τὶς ἀρχὲς ποὺ ὀφείλουν νὰ διέπουν ἕνα σύγχρονο, κοσμικὸ κράτος. Ἔχουμε κατ᾽ ἐπανάληψη τονίσει μὲ σειρὰ ἐνεργειῶν μας μὲ σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση κρατῶν καὶ διεθνῶν ὀργανισμῶν, ὅτι ἡ ἀπόπειρα ἀλλαγῆς χρήσης ἀπὸ μουσεῖο σὲ τέμενος τῆς Ἁγίας Σοφίας, ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπὸ τὴν UNESCO ὡς παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομιά, εἶναι ἕνα διεθνὲς ζήτημα. Ἕνα ζήτημα μείζονος σημασίας ποὺ ἅπτεται τῆς προστασίας τῆς ταυτότητας ἑνὸς μνημείου ποὺ ἀνήκει στὸν πανανθρώπινο πολιτισμό».

Καὶ κατέληξε: «Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ πρώτη ἀπὸ ὅλους ἡ Τουρκία. Τὴν καλοῦμε γιὰ ἄλλη μία φορὰ νὰ προσαρμοστεῖ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ νὰ σταματήσει νὰ ὑποστηρίζει  ἀναχρονιστικὲς καὶ ἀκατανόητες δραστηριότητες. Ὀφείλει νὰ ἐπιδείξει, ἐπιτέλους, τὸν ἀπαιτούμενο σεβασμὸ πρὸς τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ τὶς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις ποὺ ἔχει ἀναλάβει γιὰ σεβασμὸ τοῦ συνόλου τῶν μνημείων ποὺ βρίσκονται στὴν ἐπικράτειά της, χριστιανικῶν ἢ μή».

 

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ στὴν ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ καὶ ΟΙ «ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ» ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΕΞ: πισθοδρομικ πόφαση τς Τουρκίας
γι
νάγνωση το Κορανίου στν γία Σοφία

βλ. σχετ.: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΤΑΙ ΤΖΑΜΙ!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Οἱ «ἀπέναντι», στὴν Ἁγιά Σοφιά ξέρουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ τί κάνουν. Ἀλίμονον σὲ μᾶς μὲ τὸ ἀθηναϊκὸ πολιτικὸ σκυλολόϊ καὶ τὶς ἀναχρονιστικὲς «παρὰ φύσιν»  ἰδεοληψίες του!

.           Σὲ ξεκάθαρη καταδίκη της ἀπόφασης τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν νὰ προγραμματίσουν ἀνάγνωση τοῦ Κορανιοῦ στὴν Ἁγία Σοφία τῆς Κωνσταντινούπολης, λόγῳ Ραμαζανιοῦ, προέβη τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.
.           Τὸ ΥΠ.ΕΞ. χαρακτηρίζει τὴν ἀνακοίνωση τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς «ὀπισθοδρομική», ἐνῶ παράλληλα σημειώνει ὅτι «ἐμμονὲς […] γιὰ μουσουλμανικὲς τελετὲς σὲ ἕνα μνημεῖο παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς εἶναι ἀκατανόητες καὶ φανερώνουν ἔλλειψη σεβασμοῦ καὶ ἐπαφῆς μὲ τὴν πραγματικότητα». Τονίζει τέλος ὅτι τέτοιες ἐνέργειες «δὲν εἶναι συμβατὲς μὲ σύγχρονες, δημοκρατικὲς καὶ κοσμικὲς κοινωνίες». [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: «Κοσμικὲς» κοινωνίες ὑπάρχουν ΜΟΝΟΝ στὴν ΙΔΕΟΛΗΨΙΑ τοῦ ἑλλην. ΥΠ.ΕΞ.»!]
.           Ἡ ἀνάγνωση χωρίων τοῦ Κορανίου ἔγινε στὸ πλαίσιο ἐκπομπῆς γιὰ τὸν ἱερὸ μήνα τοῦ Ραμαζανιοῦ ποὺ μετέδωσε ἀπευθείας ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία ἡ τουρκικὴ κρατικὴ τηλεόραση TRT. Ἡ ἐκπομπὴ εἶναι προγραμματισμένο νὰ μεταδίδεται καθημερινὰ καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἱεροῦ μήνα τῶν μουσουλμάνων.
.           Ἡ κίνηση τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς εἶχε καταδικαστεῖ ἀπὸ κύκλους τοῦ ΥΠ.ΕΞ. ἀπὸ τὴν Κυριακή. […]
.          Τὸ ἱστορικὸ μνημεῖο λειτουργεῖ κανονικὰ ὡς κοσμικὸ μουσεῖο. ἀφοῦ χρησιμοποιήθηκε ὡς τέμενος γιὰ περισσότερους ἀπὸ τέσσερις αἰῶνες μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, τὸ 1453.
.           Ἡ λειτουργία τοῦ τζαμιοῦ διακόπηκε τὸ 1931, κατὰ τὴν κοσμικὴ ἀναμόρφωση τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας ὑπὸ τὸν Μουσταφὰ Κεμὰλ Ἀτατούρκ. Ἡ Ἁγία Σοφία ἄνοιξε τὶς πύλες της ὡς μουσεῖο τὸ 1935.

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

Σχολιάστε

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΤΑΙ ΤΖΑΜΙ!

Μετατρέπουν τν γία Σοφία σ τζαμ γι 30 μέρες

.           Τὸ κοράνι θὰ ἀκούγεται μέσα στὴν Ἁγία Σοφία, τὸ ἐμβληματικὸ αὐτὸ σύμβολο τῆς ὀρθοδοξίας, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ραμαζανιοῦ, μία ἀπόφαση-πρόκληση τοῦ κρατικοῦ θρησκευτικοῦ καναλιοῦ TRT Diyanet.
.           Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Daily Sabah, τὸ κρατικὸ κανάλι θὰ ἀναμεταδίδει ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία τὸ πρόγραμμα sahur, δηλαδὴ τὴν πρωινὴ προσευχὴ πρὶν ἀπὸ τὴ νηστεία.
.           Ἡ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ… τζαμὶ θὰ διαρκέσει γιὰ 30 ἡμέρες, ἀπὸ τὶς 6 Ἰουνίου μέχρι καὶ τὶς 7 Ἰουλίου. Φυσικά, δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά… Τὸ μοναδικὸ αὐτὸ ἀρχιτεκτονικὸ καὶ θρησκευτικὸ «κόσμημα» λειτούργησε ὡς τζαμὶ γιὰ 482 χρόνια μετὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἐνῶ πλέον λειτουργεῖ ὡς Μουσεῖο.
.           Ἡ μετατροπὴ αὐτή, ὅσο προσωρινὴ κι ἂν εἶναι, ἔχει προκαλέσει ἐθνικὸ «παραλήρημα» στὸν φιλοκυβερνητικὸ Τύπο, ποὺ ἔσπευσε νὰ ἐπικροτήσει τὴν ἀπόφαση. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι μόλις ἔγινε γνωστὴ ἡ μετάδοση τῆς πρωινῆς προσευχῆς ἀπὸ τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ ὁ βουλευτὴς τοῦ ΑΚΡ τῆς Κωνσταντινούπολης Σαμιλ Ταγιὰρ ἔσπευσε νὰ δηλώσει ὅτι ἐφ᾽ ὅσον οἱ ΗΠΑ ἀγκάλιασαν τὸ PKK καὶ τὸν Γκιουλὲν καὶ ἡ Γερμανία «ὑπέκυψε στὸ ψέμα τῆς γενοκτονίας», ἡ φιλία ἔμεινε στὸ ράφι.
.           Ἑπομένως, ὅπως ἀνέφερε, τώρα ἔχει σειρὰ νὰ ἀντιδράσει ἡ Τουρκία καὶ «ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ νὰ ἀνοίξει στὸ προσκύνημα» καὶ νὰ γίνει δηλαδὴ καὶ πάλι τζαμί, κλείνοντας ἔτσι τὶς πόρτες, ἑνὸς μνημείου τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καὶ ἑνὸς ἱεροῦ τόπου τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

 

Σχολιάστε

ΝΕΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑ ΣΟΒΑΡΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.           Βῆμα βῆμα προχωρεῖ μὲ προκλητικὸ τρόπο τὸ τουρκικὸ ἰσλαμικὸ καθεστὼς στὴν σταδιακὴ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, τὸ κορυφαῖο ἀρχιτεκτονικὸ δημιούργημα τῆς ἀνατολικῆς Χριστιανοσύνης, σὲ μουσουλμανικὸ τόπο λατρείας.
.             Ἡ νέα σοβαρὴ τουρκικὴ πρόκληση στὴν Ἁγία Σοφία παρουσίᾳ τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτολγου καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ ἡγέτη τῆς Τουρκίας Mehmet Gormez, εἶναι τὰ ἐγκαίνια μέσα στὸν ναὸ μιᾶς ἰσλαμικῆς θρησκευτικῆς ἔκθεσης μὲ τὴν ἱερὴ μουσουλμανικὴ ὀνομασία «Ask-i-Nebi», τελώντας παράλληλα καὶ παρουσία ἑκατοντάδων ἐπισκεπτῶν καὶ μία χαρακτηριστικὴ μουσουλμανικὴ τελετή.
.           Ἡ ἔκθεση αὐτὴ προβάλλει διάφορα μουσουλμανικὰ σύμβολα μὲ κύριο στόχο νὰ καταδείξει τὸν ἰσλαμικὸ χαρακτήρα τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ ὅπως ἀναφέρεται, στὰ ἐγκαίνιά της προσκλήθηκαν καὶ παραβρέθηκαν καὶ ἰσλαμικοὶ παράγοντες ἀπὸ τὰ Βαλκάνια, ὅπως καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς μουσουλμανικῆς βοσνιακῆς κυβέρνησης, Denis Zvizdic.
.           Ἡ νέα αὐτὴ τουρκικὴ πρόκληση εἶναι στὰ πλαίσια τοῦ μεγάλου σχεδίου τῆς ἰσλαμικῆς κυβέρνησης τῆς Τουρκίας νὰ θέσει πρὸ τετελεσμένων τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος, ἀνταποκρινόμενη στὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔχει δώσει γι’ αὐτὸν τὸν σκοπὸ στοὺς ὀπαδούς της.
.            Ἐμεῖς, ἄς… μείνουμε ἀπαθεῖς νὰ παρακολουθοῦμε τὶς ἀλλεπάλληλες τουρκικὲς προκλήσεις. Μάλιστα!

ΠΗΓΗ: nikosxeiladakis.gr

, ,

Σχολιάστε