Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἁγία Σοφία

Η ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ βεβήλωση τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ἡ ἐκ μέρους τῆς Ἐρντογανικῆς Τουρκίας νέα πράξη βεβήλωσης τοῦ μεγίστου καὶ πανιερώτατου Ναοῦ τῆς Χριστιανοσύνης προκάλεσαν τὶς εὔλογες διαμαρτυρίες Ἑλλήνων πολιτικῶν καὶ ξένων παραγόντων, ὅπως τὸ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ. Οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ὀρθῶς ζήτησαν τὴν προστασία τῆς Ἁγιὰ Σοφιᾶς, ὡς πανανθρώπινου μνημείου, ποὺ ἀνήκει στὴν παγκόσμια κληρονομιὰ καὶ προστατεύεται ἀπὸ τὴν ΟΥΝΕΣΚΟ. Γιὰ ἐμᾶς, τοὺς Ἕλληνες, στὴν Ἁγία Σοφία καὶ στὸν Παρθενώνα συμπυκνώνεται ἡ Ἱστορία μας. Εἰδικότερα, κατὰ τὸν Τάσο Λιγνάδη, «ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι ἡ δεύτερη σφραγίδα, ποὺ ἀποτυπώνει τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο στὸν βυζαντινὸ καὶ μεταβυζαντινὸ καὶ γίνεται ἔμβλημα τῆς ἱστορίας τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ».
.             Παρὰ τὶς κακοποιήσεις, ποὺ ἔχει ὑποστεῖ τὸ οἰκοδόμημα κόσμημα τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τοὺς κατακτητές, ποτὲ δὲν ἔπαψε νὰ φωνάζει πὼς εἶναι «ἕνα κτίσμα δομημένο ἀπὸ μία συγκεκριμένη σύλληψη, μίαν ἀντίληψη καὶ μίαν πίστη, τὴν ὁποία μόνο αὐτὴ ἐκφράζει, γιατί μὲ βάση αὐτὴ μορφοποιήθηκε καὶ ἔλαβε ὑπόσταση ἰδιαίτερη καὶ μοναδική», ὅπως σωστὰ γράφει ὁ ἀείμνηστος γιατρὸς Χαράλαμπος Σταθάκης.
.             Ἡ δήλωση τοῦ Μουσταφᾶ Ντεστιτζί, πολιτικοῦ ἑταίρου τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν, γιὰ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τέμενος, εἶναι ἡ συνέχεια τῶν βαρβαροτήτων τῶν κατακτητῶν προγόνων του. Θυμίζει τὸ γκρέμισμα ἑκατοντάδων ναῶν καὶ τὴ μετατροπὴ σὲ τζαμιὰ μοναδικῆς ὡραιότητας ἑλληνορθορθόδοξων ναῶν. «Εἴμαστε κατακτητὲς καὶ συμπεριφερόμαστε, ὅπως μᾶς γουστάρει, ὅπως ταιριάζει στὸν πολιτισμό μας», ἡ ἀντίληψη τῶν Τούρκων.
.             Ἴδια συμπεριφορὰ ἔδειχναν καὶ στὰ ἔμψυχα τοῦ Ἑλληνισμοῦ οἱ Ὀθωμανοὶ κατακτητές. Μὲ κυνισμὸ ἅρπαζαν τὰ φιντάνια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τοὺς νέους καὶ τὶς νέες, καὶ τὰ ὁδηγοῦσαν στὰ σκλαβοπάζαρα ἢ στὸ νὰ γίνουν γενίτσαροι. Γράφει Κασιώτικο δημοτικὸ τραγούδι: « …Χουσεΐν πασιᾶς ἐπλάκωσεν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάντρια. Γίνονται στίβες τὰ κορμιά, τὰ αἵματα ποτάμια. Σφάζουν τοὺς γέρους καὶ τὶς γριὲς κι ὅλα τὰ παλικάρια, τὶς κοπελιὲς καὶ τὰ μωρὰ στὴ φλότα τοὺς μπαρκάρουν, σκλάβους νὰ τοὺς πουλήσουσι στῆς Μπαρμπαριᾶς τὰ μέρη…».
.             Τὸ ἕνα ζήτημα εἶναι ἡ συμπεριφορὰ τῆς κυβέρνησης Ἐρντογάν, ὡς βαρβάρου κατακτητῆ. Τὸ ἄλλο εἶναι ἡ σιωπή, ποὺ ἔχει ἐπιβάλει στοὺς ὑπηκόους της. Ὅποιος μιλήσει καὶ πεῖ κάτι ἀντίθετο ἀπὸ τὴν ἄποψή της κινδυνεύει νὰ συλληφθεῖ καὶ νὰ φυλακιστεῖ γιὰ πολλὰ χρόνια. Ἀπόδειξη, οἱ λίγοι Ἕλληνες ποὺ ζοῦν στὴν Κωνσταντινούπολη δὲν μποροῦν νὰ μιλήσουν, νὰ διαμαρτυρηθοῦν νὰ διαδηλώσουν γιὰ τὸ ἀνοσιούργημα στὴν Ἁγιὰ Σοφιά. Τὴν ἴδια ὥρα οἱ τουρκόψυχοι Μουσουλμάνοι στὴ Θράκη συνεργάζονται ἀκωλύτως μὲ τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς καὶ προωθοῦν τὰ σχέδια τῆς γείτονος.
.             Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀσφαλῶς θὰ ἤθελε νὰ ἐκφράσει τὴ λύπη του γιὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Κορανίου στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ νὰ ζητήσει νὰ παραμείνει Μουσεῖο. Δὲν τὸ πράττει καὶ ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, νιώθουμε τὴ θέση Του καὶ Τὸ δικαιολογοῦμε, ὅπως καὶ ὅλων τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, σὲ Τουρκία καὶ Ἑλλάδα, ποὺ ὀργανικὰ συνδέονται μαζί Του.-

, ,

Σχολιάστε

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ

Γιὰ τὴν Ἁγια-Σοφιὰ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.          Ὁ «σουλτάνος» τῆς Τουρκίας Ταγὶπ Ἐρντογὰν ὑπερέβη κάθε ὅριο διεθνοῦς νομιμότητος. Ἀφοῦ ἀνάγκασε σὲ παραίτηση τὸν πρωθυπουργό του Ἀχμὲτ Νταβούτογλου καὶ ἔχοντας τὴ συνεχῆ ἀντιπολίτευση τοῦ ἄλλοτε φίλου του καί νῦν θανάσιμου ἐχθροῦ του, ποὺ ζεῖ αὐτοεξόριστος στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, χότζα Γκιουλέν, καὶ μετὰ τὴν ψυχρολουσία του ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο τοῦ Βερολίνου, ποὺ ἀνεγνώρισε πρόσφατα μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία τὴν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἔχασε κάθε ἔλεγχο τῶν κινήσεών του.
.           Στὶς μέχρι τοῦδε βάρβαρες καὶ ἀντιδημοκρατικὲς ἐνέργειές του κατὰ τῶν Κούρδων καὶ κατὰ τῆς ἐλεύθερης ἐκφράσεως τῶν ἀπόψεων διὰ τῶν ΜΜΕ, ποὺ φανερώνουν ὅτι δὲν ζεῖ στὸν 21ο αἰώνα, προσέθεσε πρόσφατα καὶ μία βεβήλωση εἰς βάρος ἑνὸς ὑπερμνημείου παγκόσμιας πολιτισμι­κῆς κληρονομιᾶς καί ἱερότατου συμβόλου τῆς Ἑλληνορθοδοξίας μας. Προσπάθησε προκλητικὰ νὰ μετατρέψει τὴν Ἁγία Σο­φία Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ραμαζανιοῦ σὲ τζαμί. Περιφρόνησε ἔτσι τὴν ὑπογραφὴ καὶ τῆς ἴδιας τῆς χώρας του ὡς πρὸς τὸν σεβασμὸ τῶν μνημείων τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς UNESCO.
.            «Ὅπως μετέδωσε ἀπὸ τὴν Οὐάσινγκτον ὁ δημοσιογράφος Μιχάλης Ἰγνατίου, ἀπαντώντας σὲ ἐρώτησή του ὁ ἀναπληρωτὴς ἐκπρόσωπος τοῦ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ δὲν ἔκρυψε τὴν ἀντίθεση τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ στὴν ἀπόφαση τῆς Τουρκίας νὰ μετατρέψει οὐσιαστικὰ τὴν Ἁγία Σοφία σὲ τζαμὶ μὲ τὴν καθημερινὴ ἀνάγνωση τοῦ Κορανίου. Οἱ ΗΠΑ ἀναγνωρίζουν τὴν Ἁγία Σοφία ὡς ἕνα μνημεῖο ἰδιαίτερης σημασίας, εἶπε ὁ Μὰρκ Τόνερ καὶ τόνισε πὼς ἡ Οὐάσινγκτον καλεῖ τὴν κυβέρνηση τῆς Τουρκίας νὰ διατηρήσει τὴν Ἁγία Σοφία μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ θὰ σέβεται τὴς παράδοσή της καὶ τὴν πολύπλοκη ἱστορία της».
.           Ἀλλὰ καὶ «ὁ Ἕλληνας ὑπ. Ἐξωτερικῶν κ. Νικ. Κοτζιᾶς ἔστειλε ἐπιστολὴ πρὸς τὴν UNESCO χαρακτηρίζοντας σοβαρὴ πρόκληση τὴν ἀνάγνωση τοῦ Kορανίου στὴν Ἁγία Σοφία καὶ ζητᾶ τὴν προστασία τοῦ μνημείου, προκειμένου νὰ μὴν ἀλλοιωθεῖ ὁ χαρακτήρας του» («Δημοκρατία» 11-6-2016).
.           Ἄραγε θὰ δείξει ἡ Τουρκία ὅτι ἐπιθυμεῖ πράγματι νὰ ἀνήκει στὰ πολιτισμένα κράτη καὶ νὰ σέβεται τοὺς διεθνεῖς θεσμούς;

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ἢ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ;

Τουρκικ πρόκληση:
Κάλεσμα γι
προσευχ μέσα π τν γ. Σοφία
μετ
π 85 χρόνια

Ἀνθὴ Κουτσουμποῦ
02.07.2016

.             Τὴν ἔντονη ἀνησυχία καὶ τὴ δυσφορία του ἐξέφρασε τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, καλώντας τὴν Τουρκία νὰ προσαρμοστεῖ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ νὰ σεβαστεῖ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ τὶς ὑποχρεώσεις της.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: «Δυσφορία» γιὰ τὴν «πρόκληση» ἀπὸ τοὺς γείτονες; Μὰ, ἂς μὴ εἴμαστε τόσο «προκλητικοί», ὅταν ἡ ΙΔΙΑ ἡ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ἔχει ἐνσαρκωθεῖ στοὺς ἡμεδαποὺς ἐργολάβους τῆς ἀλλοτριώσεως!

.             Τὸ κάλεσμα τοῦ μουεζίνη γιὰ προσευχὴ ἀντήχησε γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ καὶ 85 χρόνια, μέσα στὴν Ἁγιὰ Σοφιά, προκαλώντας τὴν ἀντίδραση τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Τὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια, ἡ πρόσκληση γιὰ προσευχὴ γινόταν ἀπὸ τοὺς μιναρέδες τοῦ ναοῦ καὶ ὁ μουεζίνης πραγματοποιοῦσε τὴ σχετικὴ διαδικασία ἀπὸ μία ξεχωριστὴ αἴθουσα καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἐσωτερικό τῆς ἐκκλησίας. Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, ὡστόσο, ἡ διαδικασία ἄλλαξε, ἐνῶ τὸ κάλεσμα γιὰ προσευχὴ μεταδόθηκε τηλεοπτικὰ τὸ Σάββατο. Νὰ θυμίσουμε ὅτι τὸν προηγούμενο μήνα εἶχε προκύψει καὶ πάλι θέμα μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας λόγῳ τῆς ἀνάγνωσης τοῦ Κορανίου ἐντός τῆς Ἁγίας Σοφίας.

Ἀνησυχεῖ καὶ δυσφορεῖ τὸ ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ

.             Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὸ θέμα ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Εὐστράτιος Εὐθυμίου, ἀπάντησε: «Ἐκφράζουμε τὴν ἔντονη ἀνησυχία καὶ δυσφορία μας γιὰ ἕνα ἀκόμη βῆμα ποὺ ὑπονομεύει τὸν χαρακτήρα τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καὶ ποὺ προφανῶς δὲν συνάδει μὲ τὶς ἀρχὲς ποὺ ὀφείλουν νὰ διέπουν ἕνα σύγχρονο, κοσμικὸ κράτος. Ἔχουμε κατ᾽ ἐπανάληψη τονίσει μὲ σειρὰ ἐνεργειῶν μας μὲ σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση κρατῶν καὶ διεθνῶν ὀργανισμῶν, ὅτι ἡ ἀπόπειρα ἀλλαγῆς χρήσης ἀπὸ μουσεῖο σὲ τέμενος τῆς Ἁγίας Σοφίας, ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπὸ τὴν UNESCO ὡς παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομιά, εἶναι ἕνα διεθνὲς ζήτημα. Ἕνα ζήτημα μείζονος σημασίας ποὺ ἅπτεται τῆς προστασίας τῆς ταυτότητας ἑνὸς μνημείου ποὺ ἀνήκει στὸν πανανθρώπινο πολιτισμό».

Καὶ κατέληξε: «Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ πρώτη ἀπὸ ὅλους ἡ Τουρκία. Τὴν καλοῦμε γιὰ ἄλλη μία φορὰ νὰ προσαρμοστεῖ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ νὰ σταματήσει νὰ ὑποστηρίζει  ἀναχρονιστικὲς καὶ ἀκατανόητες δραστηριότητες. Ὀφείλει νὰ ἐπιδείξει, ἐπιτέλους, τὸν ἀπαιτούμενο σεβασμὸ πρὸς τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ τὶς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις ποὺ ἔχει ἀναλάβει γιὰ σεβασμὸ τοῦ συνόλου τῶν μνημείων ποὺ βρίσκονται στὴν ἐπικράτειά της, χριστιανικῶν ἢ μή».

 

,

Σχολιάστε

ΝΕΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑ ΣΟΒΑΡΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.           Βῆμα βῆμα προχωρεῖ μὲ προκλητικὸ τρόπο τὸ τουρκικὸ ἰσλαμικὸ καθεστὼς στὴν σταδιακὴ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, τὸ κορυφαῖο ἀρχιτεκτονικὸ δημιούργημα τῆς ἀνατολικῆς Χριστιανοσύνης, σὲ μουσουλμανικὸ τόπο λατρείας.
.             Ἡ νέα σοβαρὴ τουρκικὴ πρόκληση στὴν Ἁγία Σοφία παρουσίᾳ τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτολγου καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ ἡγέτη τῆς Τουρκίας Mehmet Gormez, εἶναι τὰ ἐγκαίνια μέσα στὸν ναὸ μιᾶς ἰσλαμικῆς θρησκευτικῆς ἔκθεσης μὲ τὴν ἱερὴ μουσουλμανικὴ ὀνομασία «Ask-i-Nebi», τελώντας παράλληλα καὶ παρουσία ἑκατοντάδων ἐπισκεπτῶν καὶ μία χαρακτηριστικὴ μουσουλμανικὴ τελετή.
.           Ἡ ἔκθεση αὐτὴ προβάλλει διάφορα μουσουλμανικὰ σύμβολα μὲ κύριο στόχο νὰ καταδείξει τὸν ἰσλαμικὸ χαρακτήρα τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ ὅπως ἀναφέρεται, στὰ ἐγκαίνιά της προσκλήθηκαν καὶ παραβρέθηκαν καὶ ἰσλαμικοὶ παράγοντες ἀπὸ τὰ Βαλκάνια, ὅπως καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς μουσουλμανικῆς βοσνιακῆς κυβέρνησης, Denis Zvizdic.
.           Ἡ νέα αὐτὴ τουρκικὴ πρόκληση εἶναι στὰ πλαίσια τοῦ μεγάλου σχεδίου τῆς ἰσλαμικῆς κυβέρνησης τῆς Τουρκίας νὰ θέσει πρὸ τετελεσμένων τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος, ἀνταποκρινόμενη στὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔχει δώσει γι’ αὐτὸν τὸν σκοπὸ στοὺς ὀπαδούς της.
.            Ἐμεῖς, ἄς… μείνουμε ἀπαθεῖς νὰ παρακολουθοῦμε τὶς ἀλλεπάλληλες τουρκικὲς προκλήσεις. Μάλιστα!

ΠΗΓΗ: nikosxeiladakis.gr

, ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΚΚ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τ ΚΚ Ρωσίας καλε τν Τουρκία
ν
πιστρέψει τν γία Σοφία στν ρθόδοξη κκλησία

Ρῶσοι κομμουνιστὲς ζητοῦν νὰ ἐπιστρέψει ἡ Ἁγία Σοφία στὸ Πατριαρχεῖο.
Κλιμακώνεται ἡ διπλωματικὴ πίεση πρὸς τὴν Τουρκία,
τὴν ὥρα ποὺ ὁ Μεντβέντεφ κηρύσσει τὸν οἰκονομικὸ πόλεμο

Χρῆστος Δεμέτης

.          Τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὸ Πατριαρχεῖο ζήτησαν τὴν Τετάρτη ὡς ἔνδειξη καλῆς θέλησης τῆς Ἄγκυρας καὶ τοῦ Ἰσλάμ, Ρῶσοι βουλευτὲς τοῦ “Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας” στὴ Ρωσικὴ Δούμα.
.          “Ἡ κίνηση αὐτὴ θὰ βοηθήσει τὴν Τουρκία καὶ τὸ Ἰσλὰμ νὰ ἀποδείξει ὅτι ὑπάρχει καλὴ θέληση, ἡ ὁποία εἶναι ὑπεράνω τῆς πολιτικῆς, καθιστώντας ἀναγκαία τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν χριστιανοσύνη. Ἡ Ρωσία εἶναι ἕτοιμη νὰ χρηματοδοτήσει ἀπὸ τὴν πλευρά της τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ναοῦ, γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἐργαστοῦν οἱ καλύτεροι Ρῶσοι ἐπιστήμονες καὶ συντηρητές, προκειμένου νὰ ἀποκατασταθεῖ ἕνα μνημεῖο γιὰ τὴν παγκόσμια Χριστιανοσύνη” δήλωσε ὁ Sergey Gavrilov τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς χώρας, ὅπως μεταδίδει τὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων RIA “Novosti”.
.           Ὁ Sergei Gavrilov εἶναι συντονιστὴς τῆς κοινοβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν προστασία τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν τῆς ρωσικῆς Δούμας.
.         Ὁ βουλευτὴς τοῦ ΚΚ Ρωσίας ὑπενθύμισε ὅτι στὶς 23 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στὴ Μόσχα τελετὴ ἐγκαινίων τοῦ Καθεδρικοῦ Τεμένους, παρουσίᾳ μουσουλμανικῶν ἀντιπροσωπειῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἡγετῶν κρατῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Ρῶσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν καὶ ὁ Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμοὺντ Ἀμπάς.
.          Σύμφωνα μὲ τὸν Gavrilov ἡ ἐπιστροφὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ ἦταν ἕνα “φιλικὸ βῆμα” τὴ δεδομένη χρονικὴ στιγμὴ μετὰ τὴν κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ ἀεροσκάφους ἀπὸ τουρκικὲς δυνάμεις στὰ σύνορα Τουρκίας-Ρωσίας. Παράλληλα, ἡ Δούμα καλεῖ τὴν Τουρκία νὰ ἀναγνωρίσει τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων.
.          Ὁ Καθεδρικὸς ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὴν Κωνσταντινούπολη, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς πόλης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ 1453 μετατράπηκε σὲ τζαμί.
.          Τὸ 1935, ἡ Ἁγία Σοφία μὲ νέο καθεστὼς μετατράπηκε σὲ μουσεῖο. Ὁ ναὸς ἔχει συμπεριληφθεῖ στὴν παγκόσμια κληρονομιὰ τῆς UNESCO, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα μνημεῖα τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τὸ 1985.
.          Θεωρεῖται πάντως ἐξαιρετικὰ ἀπίθανο ἀπὸ πλευρᾶς Τουρκίας νὰ ὑπάρξει θετικὴ ἀπάντηση σὲ ἕνα αἴτημα ποὺ ἀκόμα δὲν ἔχει υἱοθετηθεῖ ἐπισήμως ἀπὸ τὴ ρωσικὴ κυβέρνηση.

ΠΗΓΗ: news247.gr

 

, ,

Σχολιάστε

«MΕ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ “ΞΑΝΑΓΙΝΕΤΑΙ” Η ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΤΕΜΕΝΟΣ»

σλαμικ τζαμ κάνουν τν γιά-Σοφι

 Τοῦ Κώστα Χαρδαβέλλα, 15.04.13

.          Ἡ μετατροπὴ τῆς ἑλληνικῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Τραπεζούντα τῆς Τουρκίας σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος ἀνοίγει καὶ νομικὰ πλέον τὸ δρόμο γιὰ νὰ συμβεῖ τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴν Ἁγιά-Σοφιὰ στὴν Κωνσταντινούπολη.
.             Μιλώντας στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα «Χουριέτ», ὁ μουφτὴς τῆς Τραπεζούντας παραδέχτηκε ὅτι «οἱ ἐργασίες γιὰ νὰ λειτουργήσει ἡ Ἁγία Σοφία Τραπεζούντας ὡς χῶρος προσευχῆς συνεχίζονται μὲ ἐντατικοὺς ρυθμούς», διευκρινίζοντας ὅτι «οἱ τοιχογραφίες ποὺ ὑπάρχουν δὲν θὰ πειραχτοῦν, ἁπλῶς θὰ σκεπάζονται μὲ κουρτίνες».
.          Ὁ ναὸς τῆς Τραπεζούντας μετατρέπεται σὲ τζαμὶ μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῆς τοπικῆς Διεύθυνσης Βακουφίων, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι εἶναι κάτοχός του χώρου. Στὴν περίπτωση τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς στὴν Κωνσταντινούπολη, ἡ κατάσταση εἶναι πιὸ σύνθετη, ἀφοῦ τὴν ἁρμοδιότητα γιὰ τὴν ἔγκριση ἑνὸς ἀνάλογου σχεδίου ἔχει ἀποκλειστικὰ ἡ κυβέρνηση Ἐρντογάν, νομικοὶ κύκλοι τῆς ὁποίας ὅμως τονίζουν ὅτι ὁ ναὸς τῆς Τραπεζούντας μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς «προηγούμενο» γι᾽ αὐτὸν τῆς Πόλης.
.          Μέχρι σήμερα καὶ οἱ δύο βυζαντινοὶ ναοὶ λειτουργοῦσαν ὡς μουσεῖα. Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Τραπεζούντα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ μνημεῖα τοῦ Πόντου, καθὼς ὁ συνδυασμὸς τῆς ἀρχιτεκτονικῆς διαμόρφωσής του μὲ τὴ διακόσμηση (τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, μωσαϊκὰ) θεωρεῖται μοναδικός. Αὐτὴ τὴ μοναδικότητα οἱ Τοῦρκοι ἑτοιμάζονται νὰ τὴν σκεπάσουν μέ… κουρτίνα προκειμένου νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ ναὸ ὡς χῶρο προσευχῆς, ἀμέσως μόλις ὁλοκληρωθοῦν οἱ σχετικὲς ἐργασίες.
.          Ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἔχει ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή του στὰ σχέδια τῆς Τουρκίας, δηλώνοντας ὅτι «σεβόμαστε ὅλα τὰ τζαμιὰ καὶ τοὺς χώρους προσευχῆς, ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν Ἁγία Σοφία Τραπεζούντας δὲν βλέπουμε κάποια ἀνάγκη. Εἴμεθα ὑπὲρ τοῦ νὰ συνεχίσει νὰ λειτουργεῖ ὡς μουσεῖο».

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr/ethnika

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΥΜΕΝ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: «ΕΙΤΕ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΕΙΤΕ ΝΑΟΣ Η ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ»

 Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
Βαρθολομαῖος: «Εἴτε μουσεῖο, εἴτε ναὸς ἡ Ἁγία Σοφία»

στὴν κυβέρνηση Ἐρντογὰν γιὰ τὴν συμπλήρωση 1481 ἐτῶν
ἀπὸ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ κοσμήματος τῆς Ὀρθοδοξίας
ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό, στὶς 23 Φεβρουαρίου 532

 Τοῦ Χ.Κ. Λαζαρόπουλου

.             Τὸ μεγαλύτερο σύμβολο τοῦ Ἑλληνισμοῦ μετὰ τὸν Παρθενώνα, ὁ ὑπέρλαμπρος ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη συμπλήρωσε 1481 ἔτη ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς θεμελίωσής της ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό, στὶς 23 Φεβρουαρίου 532. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ αὐτῆς τῆς ἐπετείου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἔκανε σημαντικὲς ἐπισημάνσεις στὴν ἐφημερίδα «Μιλιέτ».
.             Τέλος στὴ φημολογία ποὺ καλλιεργοῦν ἀκραῖοι κύκλοι τοῦ τουρκικοῦ κατεστημένου περὶ μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ ἰσλαμικὸ τζαμὶ ἔβαλε ὁ πρῶτος τῶν πρώτων ἐκ τῶν ἱεραρχῶν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Στὸ δεύτερο μέρος τῆς συνέντευξης ποὺ παρεχώρησε στὴν ἐφημερίδα «Μιλλιέτ», ὁ Παναγιώτατος ὑπογραμμίζει ὅτι ἐὰν εἶναι νὰ λειτουργήσει ὡς χῶρος λατρείας θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὡς χριστιανικὸς ναός.
.             «Οἰκοδομήθηκε ὡς ἐκκλησία καὶ δὲν κτίστηκε ὡς τζαμὶ», ἐξηγεῖ καὶ σπεύδει νὰ ξεκαθαρίσει ὅτι θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ παραμείνει μουσεῖο. Χωρὶς νὰ θίγει εὐθέως τοὺς κινδύνους, ὁ Πατριάρχης ὑπονοεῖ ὅτι ἡ διατήρηση τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς μουσεῖο δὲν ὀξύνει τὰ πνεύματα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει σημεῖο πιθανῆς ἀντιπαράθεσης μεταξὺ χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων.

Μήνυμα στὴν κυβέρνηση Ἐρντογάν

.             Μὲ ξεκάθαρο ὕφος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀπευθύνεται πρὸς τὴν κυβέρνηση τοῦ κ. Ρετσὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν μὲ τὸ κύρος καὶ τὸ σθένος ποὺ διαθέτει ἐκ τῆς θέσεως καὶ τῆς προσωπικότητάς του. «Ἐμεῖς προτιμοῦμε νὰ διατηρηθεῖ τὸ ὑφιστάμενο καθεστώς. Ἔγινε μουσεῖο καὶ ἔτσι θὰ πρέπει νὰ παραμείνει. Εὑρισκόμενος πέρυσι στὴν Τραπεζούντα, στὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ὅπου τέλεσα Θεία Λειτουργία, ἐπισκέφθηκα καὶ τὴν ἐκεῖ Ἁγία Σοφία. Τὴν περίοδο ἐκείνη γινόταν συζήτηση γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς ἐκεῖ Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί. Στοὺς δημοσιογράφους ποὺ μὲ ρώτησαν εἶπα ὅτι καλύτερα νὰ παραμείνει μουσεῖο, διότι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ εἶναι ἀνοικτὴ σὲ ὅλους. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν Ἁγία Σοφία τῆς Πόλεως, αὐτὴ λειτούργησε ὡς Χριστιανικὴ ἐκκλησία γιὰ περισσότερο ἀπὸ 1.000 χρόνια. Ἐὰν πρόκειται ν λειτουργήσει ς χρος λατρείας, θ πρέπει ν νοίξει ς χριστιανικς ναός», δηλώνει ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος κάνει τιτάνειο ἀγώνα νὰ διατηρήσει μνημεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν γειτονικὴ χώρα σὲ συνεργασία μὲ τὴν μειονότητα τῶν Ρωμιῶν στὴν Πόλη καὶ στὶς ΗΠΑ.

Ἀγώνας γιὰ τὰ μνημεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ

.             Ἀνήμερα τοῦ Σταυροῦ πέρυσι, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀνακοίνωσε ὅτι ἀγόρασε ἔναντι 400 χιλιάδων εὐρὼ τὸν ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν στὰ Μουδανιὰ τῆς Προύσας, ποὺ ἀνοικοδομήθηκε στὴ δεκαετία τοῦ 780. Στὶς 17 Ἰουλίου, μάλιστα, ὁ Οἰκουμενικὸς Θρόνος εἶχε ἀντιδράσει ἔντονα γιὰ τὴν πρόθεση τῆς γενικῆς διεύθυνσης Βακουφίων νὰ μετατρέψει σὲ τζαμὶ τὸ βυζαντινὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἔκανε αὐτὲς τὶς ἐπισημάνσεις μὲ τὴ συνέντευξή του στὴ «Μιλιὲτ» γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία.

Τί σημαίνει γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ

.             Ὁ ναὸς τῆς Ὑπάτης Σοφίας τοῦ Ἐνσάρκου Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι γνωστὴ ὡς Ἁγία Σοφία ἢ ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στὴν Κωνσταντινουπόλεως ἀποτελεῖ τὸν ἱστορικὸ καθεδρικὸ ναὸ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ὁ ὁποῖος συνδέθηκε μὲ ὅλα τὰ κρίσιμα γεγονότα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
.             Ὁ ἀρχικὸς ναὸς οἰκοδομήθηκε ὡς βασιλικὴ τὸ 337 ἀπὸ τὸν Κωνστάντιο Β´ καὶ καταστράφηκε ἀπὸ πυρκαγιὰ τὸ 404. Ἐπισκευάστηκε καὶ ἐγκαινιάστηκε τὸ 415 ἀπὸ τὸν Θεοδόσιο Β´, ἕως ὅτου καταστράφηκε ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν κατὰ τὴν Στάση τοῦ Νίκα.
.             Μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Βελισσάριο στὸ ὄνομα τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ Α´, στὶς 23 Φεβρουαρίου 532 ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ μεγαλοπρεποῦς ναοῦ ποὺ σώζεται καὶ κοσμεῖ τὴν Κωνσταντινούπολη ὡς σήμερα, ἀποτελώντας τὴ ζωντανὴ ἱστορικὴ μαρτυρία τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
.             Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ αὐτοκράτορας μόλις εἶδε τὸ ἔργο ποὺ ἀποπεράτωσαν οἱ γεωμέτρες Ἀνθέμιος ἐκ Τραλλέων καὶ Ἰσίδωρος ὁ Μιλήσιος, ἀνεφώνησε τὴν ἱστορικὴ φράση: «Δόξα τῷ Θεῶ τῷ καταξιώσαντί με τοιοῦτον ἔργον ἐπιτελέσαι. Νενίκηκά σε, Σολομών!». Τὸ δέος στὴν ὄψη τῆς Ἁγίας Σοφίας δὲν σχετίζεται μόνο μὲ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὴν τεχνοτροπία τοῦ ἔργου. Ἐκεῖ μέσα ὑπάρχουν τὰ λείψανα τῆς αἴγλης καὶ τῆς πολιτιστικῆς ἀνωτερότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν γλῶσσα, στὴν λατρεία, στὴν ἀπόδοση τῶν μορφῶν, στὴν τέχνη καὶ στὴν ἱστορικὴ συνέχεια ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια ὣς σήμερα.
.             Τὸ ἠθικὸ βάρος ἀπὸ τὴν κληρονομιὰ 1481 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἀποφασίστηκε ἡ ἀνοικοδόμηση ἑνὸς ναοῦ, ὅπου ἀπασχολοῦνταν χίλιοι ἱερεῖς, ψάλτες καὶ ἀναγνῶστες γιὰ τὴν σωτηρία κλήρου καὶ λαοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν σωζόμενη «Νεαρά» του Ἡρακλείου, ἀποδεικνύει τὴν φύση καὶ τὴν θέση τῶν Ἑλλήνων στὴν ἱστορία. Μπορεῖ ὁ Θεοδόσιος νὰ κατήργησε τὴν Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνα, ὡστόσο στὴν Ἁγία Σοφία συνεχίστηκαν οἱ φιλοσοφικὲς ἀναζητήσεις καὶ ὁ ἐπιστημονικὸς κάματος ἀναλόγως μὲ τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμὰ τῆς ἐποχῆς (ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ κρίνουμε ἐκ τῶν ὑστέρων ἐμεῖς).
.             Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι ἐπέλεξαν τὴν αὐθεντικότητα τοῦ πνεύματος ἔναντι τῆς τρωτότητας στὴν ὕλη κατὰ τὸν ροῦν τῶν αἰώνων. Τὴν καλύτερη περιγραφὴ ἔκανε ὁ Ἀλεξανδρινὸς ποιητὴς Κ. Π. Καβάφης στὸν αἰώνα ποὺ πέρασε: «Εἴμαστε φτιαγμένοι γιὰ τὰ σπουδαῖα καὶ τὰ μεγάλα».
.             Ἂς καταλάβουμε ἐπιτέλους τί φάρα εἴμαστε μὲ πυξίδα τὴ Ρωμιοσύνη, πέρα ἀπὸ πάθη κι ἐφιάλτες.

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

, , ,

Σχολιάστε