Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἀχρήματες συναλλαγές

ΝΕΟ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ: ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ!

φορολόγητο μόνο μ τὴν χρήση πλαστικο χρήματος
ξετάζει τ ΥΠ.ΟΙΚ.

 ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οὔτε τὰ προσχήματα δὲν τηροῦνται πλέον. Λὲς καὶ δὲν ἦταν ὁλοφάνερος ὁ πραγματικὸς σκοπὸς τῶν κεφαλαιακῶν ἐλέγχων, Η ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ! Εἶναι πραγματικὰ ἀξιοθαύμαστη ἡ «ἐθνικὴ συνεννόηση» πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θέμα ὅλων τῶν κυβερνήσεων. Οὔτε στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τέτοια ὁμοψυχία.
.                 Καὶ εἶναι πραγματικὰ ἐντυπωσιακὴ ἡ ἔγνοια τους νὰ μὴ ταλαιπωροῦνται οἱ πολίτες! Ὅλα γιὰ τὸ καλὸ τῶν πολιτῶν! Καὶ τὸ μεγαλύτερο καλό: ἡ σκλαβοποίησή τους!

.                 Ἡ κυβέρνηση ἐξετάζει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ συνδεθεῖ τὸ ἀφορολόγητο μὲ τὴ χρήση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, πιστωτικῶν καὶ χρεωστικῶν καρτῶν.
.               Τὴ σύνδεση τοῦ ἀφορολόγητου μὲ τὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος ἐξετάζει ἡ κυβέρνηση. Ὅπως δήλωσε στὸν ΒΗΜΑ FM ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Τρύφων Ἀλεξιάδης, τὸ θέμα εἶναι ὑπὸ ἐξέταση, “ὡστόσο τὸ βλέπουμε θετικά”.
.               Παράλληλα, μιλώντας στὸν 9,84, ἀνέφερε πὼς μ τ capital controls πάρα πολς κόσμος ξοικειώθηκε μ τ ν χρησιμοποιε τ πλαστικ χρμα, ἄρα εἶναι ἕνα κίνητρο ὥστε νὰ χρησιμοποιοῦν οἱ πολίτες τὶς χρεωστικὲς ἢ πιστωτικές τους κάρτες γιὰ νὰ κάνουν τὶς ἀγορές τους, κι ἔτσι καὶ τὸ κράτος θὰ κερδίζει καὶ οἱ πολίτες θὰ ἀποφεύγουν τὴν ταλαιπωρία του νὰ συγκεντρώνουν τὶς ἀποδείξεις.
.               Διευκρίνισε ὁ κ. Ἀλεξιάδης ὅτι δὲν ἔχει ληφθεῖ κάποια τέτοια ἀπόφαση, ὡστόσο ἀνέφερε πὼς εἶναι μία ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις ποὺ δέχεται καὶ θὰ ἐξετάσει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν νὰ συνδεθεῖ ἡ χρήση τοῦ ἀφορολόγητου μὲ τὴ χρήση καρτῶν.

ΠΗΓΗ: news247

, , ,

Σχολιάστε

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ … ΝΑΤΟ (!) ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Πρωτοφανς παρέμβαση το … ΝΑΤΟ (!)
πρ τς κατάργησης το φυσικο χρήματος στν λλάδα!

.             Μὲ μία περίεργη ὅσο καὶ ἐντυπωσιακὴ παρέμβαση, τὸ … ΝΑΤΟ (!) τάσσεται ὑπὲρ τῆς κατάργησης τοῦ φυσικοῦ χρήματος στὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς «σύλληψης τῆς φοροδιαφυγῆς» καὶ μὲ ἄρθρο τοῦ (Ἕλληνα…) προέδρου τοῦ Συμβουλίου Διεθνῶν Ἐλεγκτῶν τῆς Συμμαχίας, τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται μάλιστα τὸ κρατικὸ Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (ΑΠΕ) ζητεῖ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ ἀπαγορεύσει ρητῶς τὶς συναλλαγὲς μὲ μετρητό!
.             Ἡ ἐπιχειρηματολογία ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ δρ. Χαρίλαος Χαρίσης πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Διεθνῶν Ἐλεγκτῶν τοῦ ΝΑΤΟ, εἶναι ἐπιεικῶς ἕωλη, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι παύει νὰ εἶναι ἐπικίνδυνη. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι στὰ περισσότερα νησιὰ ἔχει ἤδη ἀπαγορευθεῖ ἡ διακίνηση μετρητοῦ χρήματος γιὰ ποσὰ ἄνω τῶν 70 εὐρώ.
.             Τί δουλειὰ ἔχει τὸ ΝΑΤΟ μὲ τέτοια ζητήματα; Δὲν χρειάζεται κατανάλωση πολὺς φαιᾶς οὐσίας γιὰ νὰ διακριβωθοῦν τὰ κίνητρα: Τὸ ΝΑΤΟ αὐτὸ ποὺ τὸ ἐνδιαφέρει καὶ τὸ «καίει» εἶναι νὰ παραμείνει ἡ Ἑλλάδα στὸ δυτικὸ στρατόπεδο καὶ νὰ δραπετεύσει ὅπως συνέβη τὸ 1974.
.             Μία ἐξέλιξη ἡ ὁποία σὲ περίπτωση ποὺ «σφίξουν» τὰ πράγματα στὸ ἐσωτερικὸ οἰκονομικὸ μέτωπο, θὰ προκαλέσει φυγόκεντρες τάσεις.
.             Μία Ἑλλάδα χωρὶς διακίνηση μετρητῶν θὰ εἶναι μία «κλινικῶς νεκρὴ» χώρα, γιὰ πολλοὺς καὶ διάφορους λόγους ποὺ θὰ ἀναλύσουμε στὴν συνέχεια, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει δὲν εἶναι τὸ ἂν ἡ Ἑλλάδα εἶναι ζωντανὴ ἢ πεθαμένη. Τοὺς ἐνδιαφέρει νὰ μὴν μετακινησθεῖ γεωστρατηγικά.
.               Καὶ ἐπειδὴ ἡ κουβέντα γιὰ τὴν φοροδιαφυγὴ εἶναι συνεχὴς ἐδῶ καὶ 41 χρόνια, θὰ πρωτοτυπήσουμε καὶ θὰ ποῦμε ὅτι χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴν μενταλιτὲ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, καὶ τὸν τρόπο ποὺ κινεῖται, ἐπενδύει καὶ ζεῖ ὁ Ἕλληνας, χωρὶς τὴν φοροδιαφυγὴ τῆς «μαρίδας», θὰ ἔχει λίγες ἡμέρες, ὄχι ἑβδομάδες, ζωῆς.
.             Ἂν θέλουν νὰ κτυπήσουν τὴν φοροδιαφυγὴ ἂς ξεκινήσουν ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη βιομηχανία λαθραίου πετρελαίου, λαθραίας διύλισης (ὑπάρχουν ὁλόκληρα πειρατικὰ διυλιστήρια στὸν Ἀσπρόπυργο, πέριξ αὐτοῦ καὶ σὲ ἄλλες δύο-τρεῖς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας) καὶ λαθραίας διακίνησης καυσίμων στὴν Εὐρώπη.
.             Στοιχίζουν στὴν Οἰκονομία περὶ τὰ 3 δίσ. εὐρὼ ἐτησίως σὲ φόρους. Βέβαια καλύπτονται ἀπὸ ἐπιχειρηματικοὺς «γίγαντες», κατὰ τύχη συνεργάτες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν ΗΠΑ, ὅποτε δὲν ξέρουμε κατὰ πόσο θὰ τὸ ἤθελε αὐτὸ ὁ πρεσβευτὴς τῆς «ἀχρήματης» κοινωνίας, συντάκτης τοῦ ἐν λόγω ἄρθρου

.             Ἂς δοῦμε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο τοῦ δρᾶ. Χαρίλαου Χαρίση, μὲ δικό μας σχολιασμὸ ἀνὰ παράγραφο:

«Συζητώντας πρόσφατα μὲ Πρέσβη χώρας τῆς Βόρειας Εὐρώπης, μοῦ ἀνέφερε ὅτι ποτὲ δὲν ἔχει μαζί της παραπάνω ἀπὸ 10 εὐρώ, καθὼς ὅλες τὶς συναλλαγὲς τῆς τὶς πραγματοποιεῖ μὲ χρεωστικὴ κάρτα. Ὁμολογῶ ὅτι ἔνιωσα κάπως ἄβολα, κάνοντας τὴ σύγκριση μὲ τὴ χώρα μου

.             Συγκρίνει μία χώρα τῆς Βόρειας Εὐρώπης μὲ μία χώρα τῆς νότιας Βαλκανικῆς χερσονήσου. Μὲ ἐντελῶς διαφορετικὸ «DNA» πολιτῶν, γεωστρατηγικὴ θέση, ἱστορία, ἤθη καὶ ἔθιμα. Ὁ ἀσφαλέστερος τρόπος νὰ ἀποτύχει μία ἀνάλυση. Εἶναι σὰν τοὺς Ἀμερικανοὺς ποὺ μιλοῦσαν γιὰ «θρίαμβο τῆς δημοκρατίας» καὶ «ἐκδημοκρατισμὸ» στὶς ἀραβικὲς χῶρες ὅταν ξεκίνησε ἡ Ἀραβικὴ Ἄνοιξη.
.             Τὰ ἀποτελέσματα τὰ βιώνουμε ὅλοι καὶ περισσότερο οἱ δυστυχεῖς «ἐκδημοκρατισμένοι» Λίβυοι, Σύροι, Ἰρακινοὶ κλπ κλπ. (εὐτυχῶς οἱ Αἰγύπτιοι κατάφεραν καὶ γλίτωσαν τὸν «ἐκδημοκρατισμό»)…
.             Βέβαια δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ «δημοκρατία» στὶς ἀγαπημένες, γιὰ τὶς ΗΠΑ, μοναρχίες τοῦ Κόλπου, ὅπου στὶς περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς οἱ γυναῖκες εἶναι … λίγο πιὸ κάτω ἀπὸ τὸν σκύλο στὴν ἱεραρχία τῆς κοινωνίας…

.             «Αὐτὴ εἶναι μία ἁπλὴ διαφορὰ στὴν καθημερινότητά μας μὲ ἄλλες χῶρες τὶς Ε.Ε. Καὶ ὅμως διαθέτουμε ὅλοι τραπεζικὸ λογαριασμό, χρεωστικὴ κάρτα καὶ ὑπάρχουν πολλὰ ταμεῖα μὲ συσκευὴ ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν. Ἀλλὰ προτιμοῦμε τὶς συναλλαγὲς μὲ μετρητά!».

.             Ἀπὸ τὶς 2,5 ἑκατ. συνταξιούχων μόνο οἱ 400.000 ἔχουν κάρτα καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους Ἕλληνες ἀναλογικὰ ἡ χρήση τῆς κάρτας εἶναι ἐξαιρετικὰ χαμηλή.
.             Καταστράφηκαν τὸ 2010-2012 ἀπὸ τὶς τράπεζες οἱ περισσότεροι κάτοχοι πιστωτικῶν καρτῶν καὶ δημιουργήθηκε ἡ τεράστια «μαύρη τρύπα» στὴν οἰκονομία ποὺ τὴν ἔκλεισαν καὶ θὰ συνεχίσουν νὰ τὴν κλείνουν ἀνακεφαλαιοποιώντας μὲ τοὺς φόρους τοὺς τὶς τράπεζες τῶν ὁποίων οἱ ἰδιοκτῆτες, ἂν ὄχι στὴν φυλακὴ (κάποιοι σίγουρα!) τώρα ἔπρεπε νὰ τώρα νὰ εἶχαν βγεῖ στὴν σύνταξη μὲ τὸ στίγμα τοῦ ἀποτυχημένου.
.             Καὶ τὸ κυριότερο; Κάθε χρήση κάρτας, πέρα ἀπὸ τὸ αὐτονόητο, ὅτι δηλαδὴ παύει ἡ ἰδιωτικότητα τὴ συναλλαγῆς, ἔχει καὶ προμήθεια γιὰ τὴν τράπεζα. Δηλαδὴ ἐγὼ πληρώνω, ὁ ἄλλος εἰσπράττει καὶ ἡ τράπεζα λαμβάνει μεσιτεία γιὰ τὴν πράξη!
.             Ποῦ ἀκούστηκε αὐτὸ νὰ ἐπιβάλλεται μὲ τὸ «ἔτσι θέλω»;
.             Ποιός καὶ μὲ ποιό δικαίωμα ἀποφασίζει ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ πολίτης, εἴτε καταναλωτὴς εἴτε ἔμπορος, νὰ δίνει ὑποχρεωτικὰ ἕνα ποσοστὸ (καθόλου εὐκαταφρόνητο) ἀπὸ τὰ χρήματά του σὲ ἕναν τρίτο γιὰ νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα ὁ πολίτης νὰ καταναλώνει καὶ ὁ ἔμπορος νὰ πουλᾶ; Καὶ μετὰ μᾶς πείραξαν τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα;
.             Γιὰ αὐτὸ ἀγωνιστήκαμε οἱ μεταπολεμικὲς γενιὲς ποὺ γεννήθηκαν στὶς δεκαετίιές του ’50 καὶ τοῦ ’60 γιὰ νὰ μὴν ἐπικρατήσει ὁ κομμουνισμὸς καὶ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση; Γιὰ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὶς τράπεζες;

 .             «Ἡ ἄμεση κατάργηση τῶν μετρητῶν, σὲ διάστημα δύο μηνῶν τὸ πολύ, καὶ οἱ ὑποχρεωτικὲς συναλλαγὲς μὲ κάρτες, εἶναι μία μεταρρύθμιση ποὺ θὰ πρέπει ἄμεσα νὰ υἱοθετήσει τὸ κράτος. Κάποια ὀφέλη φάνηκαν ἤδη τὶς ἡμέρες τῶν capital controls, ὅπως π.χ. τὰ αὐξημένα φορολογικὰ ἔσοδα ποὺ εἶχαν τὰ κρατικὰ ταμεῖα (καὶ ὄχι μόνο λόγῳ τοῦ φόβου τοῦ bail in)».

.             Ὄχι, δὲν φοβήθηκαν τὸ «κούρεμα»! Οὔτε θέλησαν νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὶς 100 δόσεις. Συγκινήθηκαν ἀπὸ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν. Ἐπίσης πλήρωσαν τὸ προσωπικό τους γιὰ δύο ἢ τρεῖς μῆνες, ἐξόφλησαν τοὺς προμηθευτές τους (ὅσοι μποροῦσαν) καὶ ἀγόρασαν ἀκριβὰ ἠλεκτρικὰ ἤδη (τηλεοράσεις, ψυγεῖα κλπ) καὶ αὐτοκίνητα. Προφανῶς γιὰ νὰ γιορτάσουν τὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν, ὄχι γιατί φοβόντουσαν τὸ «κούρεμα» καταθέσεων…
.             «Πολλοὶ “τρομοκρατήθηκαν” ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ πληρωθοῦν μὲ μετρητὰ καὶ ἀναγκάζονταν νὰ ἐμφανίσουν εἰσπράξεις ποὺ ἕως τώρα δὲν ἐμφάνιζαν ἢ διέσπειραν σὲ τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς οἰκείων τους. Bankrun, “μαύρη” ἐργασία, μὴ ἔκδοση ἀποδείξεων, μὴ πληρωμὴ ΦΠΑ, “φακελάκια”, δωροδοκίες, ληστεῖες μετρητῶν κλπ, σχεδὸν θὰ ἐξαφανιστοῦν μαζὶ μὲ τὰ μετρητά”.
.             Ἐπίσης μαζὶ μὲ τὰ μετρητὰ θὰ ἐξαφανιστοῦν καὶ τὰ 3/4 τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς χώρας καὶ οἱ ἄνεργοι θὰ ἐκτοξευτοῦν κατὰ 1 ἑκατ. ἀκόμα.
.             Ποιὸς ἀνόητος μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ στὰ σοβαρὰ ὅτι «μαύρη» ἐργασία, μὴ ἔκδοση ἀποδείξεων, μὴ πληρωμὴ ΦΠΑ, φακελάκια κλπ. θὰ πάψουν ἂν δὲν ὑπάρχει μετρητὸ χρῆμα. Ἁπλὰ θὰ ἀλλάξουν μορφή. Ἀλλὰ ἀφοῦ πρῶτα ἰσοπεδωθεῖ ἡ ἐγχώρια ἀγορά. Μέχρι τότε θὰ ἔχουν κλείσει ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐπιχειρήσεις ποὺ τὸν μήνα τοῦ capital control καταγράφουν μείωση τζίρου 50-80% ἀνάλογα μὲ τὴν δραστηριότητα.
.             Μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους σὲ βάση ἑξαμήνου ἀναμένεται πτώση τοῦ ΑΕΠ σὲ ποσοστὸ 8% λόγω τῶν capital controls καὶ τῆς «ἀχρήματης» Ἑλλάδας! Μὲ δεδομένο τὸ ἀπὸ ποῦ ξεκίνησε ἡ πτώση (στὸ -27% τοῦ ΑΕΠ σὲ σχέση μὲ τὸ 2009), αὐτὸ ἁπλὰ θὰ εἶναι τὸ τέλος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Καὶ τοῦ εὐρώ…

«Ἡ ἁπλὴ αὐτὴ μεταρρύθμιση μπορεῖ νὰ πατάξει μία γιὰ πάντα τὴ φοροδιαφυγὴ ποὺ κανένα νομοθέτημα δὲν κατάφερε ἕως σήμερα. Τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσιάστηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 11ου ἐτησίου συνεδρίου τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου τὸν περασμένο Ἀπρίλιο, εἶναι ἀποκαλυπτικά.

.             Τὸ 2014, ἡ φοροδιαφυγὴ στὴ χώρα μας ἀνῆλθε στὸ 4% τοῦ ΑΕΠ καὶ προκάλεσε ἀπώλεια ἐσόδων 7,2 δισεκ. εὐρώ, ἡ δὲ παραοικονομία ἀνῆλθε στὸ 23,3% τοῦ ΑΕΠ, δηλαδὴ 41,7 δισεκ. εὐρὼ καὶ τέλος ἡ ζημιὰ ποὺ ὑπέστη ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀπὸ τὴ διαφθορά, ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς μείωσης τοῦ ΑΕΠ, ἀνῆλθε σὲ 21 δισεκ. Εὐρώ.
.             Μὲ τὸ προτεινόμενο μέτρο ἐντάσσονται αὐτόματα καὶ χωρὶς ἄλλη ἐπιλογή, στὴ νόμιμη οἰκονομία τὰ 41,7 δισεκ. εὐρὼ τῆς παραοικονομίας καὶ ἀποφέρουν 8,3 δισεκ. εὐρὼ ἐπιπλέον ἔσοδα κατ’ ἔτος, ἐὰν φορολογηθοῦν μὲ ἕνα μέσο φορολογικὸ συντελεστὴ 20%. Προσθέτοντας καὶ τὰ 21 δισεκ. εὐρὼ τῆς μείωσης τοῦ ΑΕΠ λόγω διαφθορᾶς, ἔχουμε ὀφέλη γιὰ τὴν οἰκονομία πολὺ μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ ἔσοδα ποὺ ζητοῦν σήμερα οἱ δανειστές μας».
.             Ἔτσι! «Τρεῖς τὸ λάδι, τρεῖς τὸ ξύδι, ἕξι τὸ λαδόξυδο» (ἀλλὰ μὲ χρεωστικὴ κάρτα…). Ὁ συγκεκριμένος τὰ εἶπε ὅλα μόνος του: Ζητεῖ τὴν καταπολέμηση τῆς «παραοικονομίας» ποὺ ναὶ μὲν εἶναι τὸ 23,3% τοῦ ΑΕΠ, ἀλλὰ μειώνει τὸ ΑΕΠ κατὰ 21 δισ. εὐρώ.
.             Ἐννοεῖ ἄμεσα φορολογικὰ ἔσοδα; Ἀποκλείεται τέτοιο ποσό! Γιατί ὅλα τὰ ἄλλα φορολογοῦνται ἀπὸ τοὺς ἔμμεσους φόρους καὶ μὲ τὸ παραπάνω, ἄρα δὲν ὑπάρχει ὄφελος. Καὶ ἂν τοῦ τὰ πάρει ἡ ἐφορία, δὲν θὰ ἔχει νὰ δαπανήσει στὴν κατανάλωση καὶ θὰ χάσει τὸ κράτος ἀπὸ τοὺς ἔμμεσους φόρους.

.             Καὶ γιατί μία οἰκονομία νὰ εἶναι μόνο φορολογικὰ ἔσοδα καὶ ὄχι ἡ δύναμη τῆς ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς;
.            Στὴν δεκαπενταετία 1955-1970, στὴν Ἑλλάδα μὲ τριῶν εἰδῶν κυβερνήσεις (δεξιᾶς, κέντρου καὶ δικτατορίας), χωρὶς νὰ κόβει σχεδὸν κανεὶς ἀποδείξεις καὶ μὲ φορολογικὰ ἔσοδα ὑποπολλαπλάσια τῶν σημερινῶν, εἴχαμε ἀνάπτυξη τῆς τάξης τοῦ 120%! Καὶ ἡ χώρα κατέστη αὐτάρκης σὲ τροφὴ (στάρι, ρύζι. ἑσπεριδοειδῆ κλπ). Καὶ τὸ 1955 ἦταν μία κατεστραμμένη χώρα.
.             Μὲ 1 ἑκατ. νεκροὺς στὴν δεκαετία τοῦ ’40 καὶ τὸ 70% τῶν ὑποδομῶν κατεστραμμένες ἀπὸ τὴν τριπλῆ κατοχὴ καὶ τὸν Ἐμφύλιο ποὺ ἀκολούθησε. Γιατί; Τί ἔκαναν αὐτοὶ σ’ ἐκείνη τὴν 15ετία καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε ἐμεῖς σήμερα, ἀλλὰ πρέπει νὰ πᾶμε σὲ μία «ἀχρήματη» κοινωνία γιὰ νὰ σωθοῦμε;

.             «Οἱ τουρίστες, ποὺ προέρχονται στὸ σύνολό τους σχεδὸν ἀπὸ τὴν Ε.Ε. καὶ ἀνεπτυγμένες χῶρες, εἶναι ἤδη ἐξοικειωμένοι μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς πληρωμές. Οἱ ἡλικιωμένοι δὲν θὰ στέκονται πιὰ σὲ οὐρὲς τραπεζῶν καὶ θὰ κληθοῦν νὰ κάνουν μία συναλλαγὴ πολὺ πιὸ εὔκολη ἀπὸ αὐτὲς ποὺ κάνουν καθημερινὰ μὲ τὰ ἀσφαλιστικά τους ταμεῖα»

.             Ρώτησε κανεὶς τὸν ἡλικιωμένο ἂν θέλει νὰ δίνει προμήθεια ἀπὸ τὰ λεφτά του στὶς τράπεζες; Καὶ πῶς νὰ εἰσαγάγεις ἕναν 70χρονο σὲ μία συναλλαγὴ ποὺ ἀγνοεῖ πλήρως καὶ ἀπουσιάζει τὸ στοιχεῖο τῆς προσωπικῆς σχέσης;
.             Ὁ γράφων τουλάχιστον σὲ τρεῖς περιπτώσεις, ἀναμένοντας στὴν οὐρὰ γιὰ τὰ «60 εὐρὼ τῆς ντροπῆς» ἐξυπηρέτησε γεροντάκια τὰ ὁποῖα ἁπλῶς δὲν … ἔβλεπαν γιὰ νὰ πατήσουν τοὺς κωδικοὺς στὸ ΑΤΜ!
.             Καὶ ἔγινε γνώστης καὶ τῶν κωδικῶν καὶ τῶν ποσῶν ποὺ εἶχαν στοὺς λογαριασμούς τους! Ἁπλὰ τὸ ἀναφέρουμε…

 «Τέλος, γιὰ τοὺς ἀνησυχοῦντες περὶ προσωπικῶν δεδομένων αὐτὰ πλήρως προστατεύονται ἀπὸ τὴν ἐγχώρια καὶ εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία, τουλάχιστον τόσο ὅσο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ κινητὸ τηλέφωνό τους».

.             «Προστατεύονται πλήρως ἀπὸ τὴν ἐγχώρια καὶ εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία». Τὸ ἄλλο μὲ τὸν Τοτὸ εἶναι καλύτερο. Εἴδαμε μὲ τὴν περίπτωση Σνόουντεν καὶ μὲ τὰ WikiLeaks παλαιότερα, τὸ ἐπίπεδο τῆς «προστασίας» ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ νομοθεσία.
.             Κι ἐπειδή, δηλαδή, ὅπως ἐμμέσως ὁμολογεῖται ἀπὸ τὸν ἀρθρογράφο, μᾶς ὑποκλέπτετε τὶς τηλεφωνικές μας συνομιλίες, θέλετε νὰ γνωρίζετε ἐπιπλέον καὶ ὅλες τὶς προσωπικές μας οἰκονομικὲς συναλλαγές;

 «Τὸ κράτος θέλει 8 δισεκ. εὐρὼ καὶ δραστικὴ μείωση τῆς φοροδιαφυγῆς μόνο μὲ μία ἁπλὴ μεταρρύθμιση;»

.             Μά, ἂν γίνουν τὰ παραπάνω, τὸ κράτος δὲν θὰ θέλει 8 δισ. εὐρώ, ἀλλὰ 8+33 δισ. ποὺ θὰ τοῦ λείψουν ἀπὸ τὴν «ἀναγκαστικὴ» παραοικονομία…

ΠΗΓΗ: arouraios.gr

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«Ή νέα τεχνολογία θέλει νά ἀλλάξει τόν τρόπο πού πληρώνουμε γιά τό καθετί, άλλά μέ ποιό κόστος; Ἐπιπτώσεις τῆς άχρήματης κοινωνίας: στό ἄτομο, στήν κοινωνία, στή δημοκρατία»

Στάθης Ἀδαμόπουλος,
Οἰκονομολόγος – ἐκπαιδευτικός,
Μ.Sc. στή χρηματοοικονομική

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ἢ ΕΦΙΑΛΤΗΣ»;

.               Ὅσο ἤμουν στό ΜΕΤΡΟ καί ἐρχόμουν στό ΣΕΦ, μέ πλησίασαν τρεῖς ζητιάνοι καί μοῦ ζήτησαν χρήματα σέ μετρητά. Σᾶς ἐνδιαφέρει νά μάθετε τί ἔκανα;
.               Ἄν ἀπαντᾶτε “ΝΑΙ”, σᾶς ἀπαντῶ καί ἐγώ ὅτι δέν εἶναι δουλειά σας. Δέν θά ἔπρεπε νά σᾶς ἐνδιαφέρει τί ἔκανα. Εἶναι δική μου δουλειά. Εἶναι δουλειά τοῦ Θεοῦ.
.               Νά ἀλλάξω τό περιβάλλον: Ἔρχομαι σέ μία ἡμερίδα· δέν ὑπάρχουν μετρητά· ὅλοι ἔχουν κάρτες· καί τρεῖς ζητιάνοι μοῦ προτάσσουν αὐτό τό μηχάνημα πού βλέπουμε στά καταστήματα. Καί μοῦ ζητᾶνε νά τούς περάσω τήν Κάρτα, νά τούς περάσω ἐλεημοσύνη μέσῳ τῆς Κάρτας. Θά μπορέσετε νά μάθετε τί ἔκανα;
.              Ἡ ἀπάντηση εἶναι “ΝΑΙ” ! Καί ἄν δέν τό ξέρετε ἐσεῖς οἱ ἴδιοι, τό ξέρουν κάποιοι ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι θά μποροῦν νά σᾶς τό πουλήσουν, νά σᾶς τό δώσουν.
Τέτοια ζητήματα θά δοῦμε στή δική μου παρουσίαση.

.               Ἀχρήματη κοινωνία δέν ἐννοοῦμε τήν ἀνταλλακτική κοινωνία. Ἀνταλλαγή σέ εἶδος. Ἀλλά αὐτήν, χωρίς μετρητά. Οἱ καινούργιες τεχνολογίες τῆς οἰκονομίας ἀλλάζουν πολύ γρήγορα τόν τρόπο πού πληρώνουμε. Μπορεῖ νά εἶναι βολικό, ἀλλά ποιό εἶναι τό κόστος τοῦ νά γίνουμε ἐντελῶς ἐξαρτημένοι ἀπό τήν τεχνολογία σέ μία κοινωνία χωρίς μετρητά;

Μποροῦμε νά βροῦμε ἀρκετά προβλήματα:

 1. Πῶς προστατεύονται οἱ καταναλωτές ἐάν ὑποχρεωθοῦν νά γίνουν πλήρως ἐξαρτημένοι ἀπό τίς ἠλεκτρονικές πληρωμές καί τά συστήματα ἠλεκτρονικοῦ χρήματος στήν καθημερινή τους ζωή. Τά Συστήματα ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν γίνονται ἰσοδύναμα μέ τό νερό καί τή θέρμανση, μέ τήν ἔννοια ὅτι εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν δυνατότητά μας νά ζοῦμε φυσιολογικά. Τί γίνεται λοιπόν ἄν κάποιος ἀποσυνδεθεῖ ἀπό τό σύστημα πληρωμῶν; Εἶναι τεράστια ἡ ἰσχύς πού ἀποκτοῦν οἱ Τράπεζες…

 2. Visa καί ἡ Mastercard ἔχουν ἤδη τό 80 % τῆς ἀγορᾶς πιστωτικῶν καρτῶν παγκοσμίως καί σέ πολλές χῶρες φτάνουν τό 90%. Οἱ FT ὀνομάζουν αὐτή τήν κατάσταση ὡς «καλά προστατευμένο ὀλιγοπώλιο» κατά συνέπεια γι’ αὐτούς εἶναι μία πολύ καλή ἐπένδυση. Ὡστόσο, ἀντιπροσωπεύει ἕνα τεράστιο ἐπίπεδο ἐλέγχου στίς καθημερινές συναλλαγές, πού δέν μποροῦμε οὔτε νά φανταστοῦμε, σέ ὅλα τά μέσα πληρωμῆς.

 3. Ἀπόλυτος ἔλεγχος = κατάργηση ἰδιωτικότητας. Ἐδῶ πρέπει νά δώσουμε παράδειγμα γιά νά φανεῖ τό μέγεθος τοῦ προβλήματος:

 • Φεύγω ἀπό τό σπίτι μου τό πρωί. Γιά ὅλες μου τίς ἀγορές χρησιμοποιῶ Κάρτα. Ὁπότε: Πληρώνω εἰσιτήριο στό λεωφορεῖο. Καταγράφεται κάθε μέρα τί ὥρα πηγαίνω καί ἔρχομαι στή δουλειά μου. Μέ τό ἁπλό εἰσιτήριο σήμερα, ΔΕΝ καταγράφεται.

 • Ἀγοράζω καφέ ἀπό τό ἰσόγειο κάτω ἀπό τό γραφεῖο μου: Freddo Cappuccino (δηλ. μέ γάλα) Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Freddo Espresso (δηλ. χωρίς γάλα) Τετάρτη, Παρασκευή -> Χριστιανός πού νηστεύει. Μέ τά μετρητά, μόνο ὁ πωλητής τῆς καφετέριας μπορεῖ νά καταλάβει ὅτι κάτι γίνεται, ἀλλά πόσοι σήμερα γνωρίζουν ὅτι ἡ ἀποχή ἀπό τό γάλα συνιστᾶ νηστεία; Τό κομπιοῦτερ ὅμως, ἐάν προγραμματισθεῖ θά τό ξέρει!

 • Ἀγοράζω ἐφημερίδα καί τσιγάρα ἀπό τό περίπτερο -> ἐφημερίδα: φανερώνει καί καταγράφεται ποιᾶς πολιτικῆς παρατάξεως ὑποστηρικτής εἶμαι. Μέ τήν ποσότητα πακέτων πού ἀγοράζω καταγράφεται ἡ ἔνταση τῆς ἐπιβλαβοῦς συνήθειας πού ἔχω: πληροφορία χρυσός στίς ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες πού θά ἀπευθυνθῶ μία μέρα γιά ἰδιωτική ἀσφάλιση, μιᾶς καί τό δημόσιο σύστημα ἀσφάλισης καταρρέει…

 • Πληρώνω ἀπό τόν Η/Ὕ στό γραφεῖο μου τή διαμονή σέ ξενοδοχεῖο γιά τίς καλοκαιρινές μου διακοπές: Καταγράφεται ποῦ, πότε καί γιά πόσο θά ἀπουσιάζω ἀπό τό σπίτι μου. Σέ συνδυασμό μέ τό ἠλεκτρονικό περιουσιολόγιο πού θά φέρει ὁ Τσίπρας τούς ἑπόμενους μῆνες καί θά μέ ὑποχρεώσει νά δηλώσω ἐάν φυλάσσω μετρητά στό σπίτι μου καί πόσα, θά ξέρει ὁ κάθε ἐπίδοξος χάκερ, ἐάν ἀξίζει νά μπουκάρει σπίτι μου ἤ ὄχι!!!

 • Πληρώνω τήν ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ μέ Κάρτα. Ἐάν ἡ μισθοδοσία μου εἶναι στήν ἴδια Τράπεζα (καί νά μήν εἶναι, ξέρουν οἱ Τράπεζες μεθόδους νά ἀνταλλάσσουν πληροφορίες!) τότε ἡ Τράπεζα συνδυάζοντας τό εἰσόδημά μου μέ τήν κατανάλωσή μου σέ ΔΕΚΟ, θά μποροῦσε νά μέ κατατάξει σέ ὑψηλῆς κατανάλωσης (σπάταλο) πελάτη ἤ σέ χαμηλῆς κατανάλωσης (οἰκονόμο) πελάτη καί ἀνάλογα νά προσαρμόσει τά ἐπιτόκια δανεισμοῦ ἀποκλειστικά σέ ἐμένα! Οὔτε στόν ὕπνο τους τέτοια δυνατότητα!

 • Πηγαίνω νά πάρω τά ἀποτελέσματα τῶν ἰατρικῶν μου ἐξετάσεων καί πληρώνω μέ Κάρτα: Γνωρίζει ἡ τράπεζα πότε, ποῦ καί πόσο συχνά προβαίνω σέ ἰατρικές πράξεις: συχνή πρόσβαση σέ ὑπηρεσίες ὑγείας; αὐξημένη πιθανότητα χρόνιου προβλήματος. Πληροφορία «λουκούμι» γιά τίς Ἀσφαλιστικές Ἑταιρεῖες τῶν Τραπεζῶν ἐνόψει τῆς μετάβασης στήν ἰδιωτική ἀσφάλιση πάλι. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τά φάρμακα πού ἀγοράζω ἀπό τό Φαρμακεῖο μέ Κάρτα.

 • Χρησιμοποιῶ Κάρτα γιά μικρό-ἀγορές, ἐπίσης μέ Κάρτα ἀγοράζω στό Super Market: Καταγράφονται ἀναλυτικά οἱ καταναλωτικές μου συνήθειες: Ποσότητα κρέατος, ψαριοῦ, γάλακτος κλπ καθώς καί οἱ περίοδοι πού τό καταναλώνω. Ἐπαναλαμβανόμενες ἀγορές ἤ ἀποκλεισμός προϊόντων ἀπό τή λίστα τῶν ἀγορῶν μου, δηλώνουν πάλι ἐάν νηστεύω, ἐάν κάνω κατάλυση, ἐάν κάνω ὑπερβολές στήν κατανάλωση προϊόντων. Ἔξυπνα συστήματα θά μποροῦσαν νά μέ πληροφοροῦν «γιά τό καλό μου» ὅτι ἔχω ξεπεράσει τό ἀνώτατο ἐπιτρεπόμενο ὅριο κατανάλωσης κρέατος καί ἡ Ἀσφαλιστική μου Ἑταιρεία μοῦ ἀπαγορεύει νά προβῶ στήν ἀγορά του…

.               Σᾶς φαίνονται ὑπερβολικά/ ἐξωπραγματικά αὐτά πού εἴδατε; Οἱ ἄνθρωποι τῆς Πληροφορικῆς ξέρουν πώς ὅλα εἶναι θέμα κώδικα/προγραμματισμοῦ.

Ἐπειδή κάποιος κάτοχος Κάρτας:

 •  ἀγοράζει συχνά γυαλιστικό δοντιῶν,

 • πληρώνει συνδρομή σέ γυμναστήριο,

 • κοιμᾶται μερικές μέρες τό μήνα σέ ξενοδοχεῖο

 • τότε τά προγράμματα τῶν Η/Υ τῆς Τράπεζας συμπεραίνουν ὅτι ὁ κάτοχος τῆς Κάρτας εἶναι ἐπίφοβος γιά διαζύγιο σέ ἕνα χρόνο ἀπό σήμερα !!!»

.               Καί τί ἐνδιαφέρει αὐτό τήν Τράπεζα; Ἐπειδή «κινδυνεύει» νά πληρώνει διατροφή καί μπορεῖ νά μήν πληρώσει τίς δόσεις του στήν Τράπεζα, θά μποροῦσε ἀπό σήμερα νά τοῦ αὐξήσει τά ἐπιτόκια στήν Κάρτα καί παράλληλα νά τοῦ μειώσει τό ὅριο ἀναλήψεων… χωρίς κἄν νά τοῦ ἀποκαλύψει τί δείχνουν τά συστήματά της…
.               Ὑπάρχει μία παρατήρηση πού θά μποροῦσε νά προτάξει κάποιος: «Μά τά συστήματα τῶν Καρτῶν καί τῶν Τραπεζῶν δέν τηροῦν στοιχεῖα γιά τό εἶδος τῶν συναλλαγῶν μας (ποιά προϊόντα ἀγοράσαμε, τί ἰατρικές πράξεις κάναμε κλπ κλπ. Διαβιβάζουν καί μεταφέρουν μόνο συγκεντρωτικά ποσά! Πῶς λοιπόν προκύπτει ὁ κίνδυνος πού παρουσιάσατε μέ τά παραδείγματά σας;»

Ἀπάντηση: Ἡ πληροφορία τῶν ἀναλυτικῶν ἀγορῶν, εἶναι διαθέσιμη στόν Η/Υ τοῦ Ταμείου τή στιγμή τῆς πληρωμῆς προκειμένου νά ὑπολογιστεῖ τό συνολικό τῆς πληρωμῆς. Ἐάν αὐτή ταξιδεύει ἐσωτερικά μέχρι τόν Κεντρικό Η/Υ τῆς Ἑταιρείας καί δέν φεύγει ἔξω ἀπό τήν Ἑταιρεία, εἶναι ζήτημα ἑνός καλωδίου καί μίας ἐντολῆς. Ἐσεῖς πιστεύετε ὅτι αὐτός ὁ «πλοῦτος» τῶν πληροφοριῶν θά μείνει «ἄχρηστος» νά «σαπίζει» ἤ θά κυκλοφορήσει πρός «ὄφελος» τῶν κατόχων τῆς πληροφορίας;;; μπορεῖ σέ δεύτερο χρόνο, μέσα ἀπό ἄλλους δρόμους (στικάκι, xl ἀρχεῖο κλπ.

Τί μᾶς λένε οἰκονομολόγοι:

.               Προτείνουν οἱ μεγάλες Τράπεζες (Κεντρικές καί Ἐμπορικές) νά ἐπιβάλουν ἀρνητικά ἐπιτόκια (-5%) στίς καταθέσεις. Αὐτό σημαίνει ὅτι θά κάνεις κατάθεση 100€ στήν Τράπεζα καί στό τέλος τοῦ χρόνου ἡ κατάθεσή σου θά εἶναι 95€!
.               Οἱ Τράπεζες δηλ. θά παίζουν τό ρόλο τοῦ χρηματοφυλακίου ἐπ’ ἀμοιβῇ.
Αὐτό ὅμως θά ὁδηγήσει τούς πολίτες νά σηκώσουν τά λεφτά τους ἀπό τίς Τράπεζες καί νά τά φυλάξουν σπίτια τους σέ δικά τους χρηματοκιβώτια. Ἔτσι θά ζήσουμε καί τό ἐπονομαζόμενο bank run ὅπου οἱ Τράπεζες θά ἔχουν πρόβλημα, γιατί δέν ὑπάρχουν τόσα μετρητά νά δώσουν.
.               “Ἐξαφανίστε λοιπόν τά μετρητά” (μαζί μέ μερικά ἀκόμη μέτρα) λένε αὐτοί οἱ Οἰκονομολόγοι. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουν νά ἐπιβληθοῦν στήν ἀγορά ἀρνητικά ἐπιτόκια!!!

Πῶς προωθεῖται ἡ ἀχρήματη κοινωνία σέ διαφορετικές χῶρες;

.               Στό σημεῖο αὐτό, σημαντικό εἶναι νά δοῦμε πῶς διαφοροποιοῦνται τά ἐπιχειρήματα πού χρησιμοποιοῦνται, ἀνάλογα μέ τή χώρα, τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τῆς κάθε μίας καί τίς διοικητικές ἤ ἄλλες ἀδυναμίες της :

Γαλλία: Μέ ἀφορμή τήν τρομοκρατική ἐπίθεση στό περιοδικό Charlie Hebdo, προβάλλεται ἡ ἀνάγκη τοῦ περιορισμοῦ χρήσης τῶν μετρητῶν, προκειμένου ἄλλοι ἐπίδοξοι τρομοκράτες στό μέλλον νά μήν μποροῦν νά προμηθευθοῦν τά μέσα πού ἔχουν ἀνάγκη οἱ τρομοκράτες στίς ἐπιθέσεις τους μέ μετρητά.

Ἑλλάδα: Ἡ αἰτιολογία εἶναι ἡ πάταξη τῆς παραοικονομίας, δηλ. ἡ ἐξάλειψη τοῦ φαινομένου τῆς μή ἔκδοσης ἀποδείξεων, ἀλλά καί ἡ οn-line καί αὐτόματη ἀπόδοση στήν ἐφορία τοῦ ΦΠΑ, τήν ὥρα πού αὐτός εἰσπράττεται ἀπό τόν καταναλωτή.

Σχόλιο1: Τό γεγονός ὅτι θά καταγράφονται οἱ συναλλαγές δέν σημαίνει ἀναγκαστικά ὅτι θά φορολογοῦνται. Ὁ Κάντας, ὁ Ἄκης καί ἄλλοι, ἠλεκτρονικά ἔπαιρναν τήν μίζα, ὄχι μέ μετρητά!!!

Σχόλιο2: Εἰδικά τό δεύτερο (αὐτόματη ἀπόδοση ΦΠΑ) δέν προϋποθέτει τήν χρήση πιστωτικῆς/χρεωστικῆς Κάρτας. Μπορεῖ νά γίνει καί μέ τήν πληρωμή μέ μετρητά, ἀρκεῖ νά διασυνδεθεῖ ἡ ταμιακή μηχανή τοῦ πωλητῆ μέ τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.

.               Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης, ἡ φτώχεια τῶν πολιτῶν, μέ παράλληλη «διαφάνεια» τῶν ροῶν τῆς βοήθειας αὐτῆς. Προκρίνεται δηλ. αὐτό τό σύστημα μέ στόχο τά χρήματα τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας νά μήν καταλήγουν σέ ἔνοπλες/παρακρατικές ὁμάδες, φύλαρχους καί φυλές, ἀλλά νά δίδονται στόν πολίτη πού θά ἀποφασισθεῖ ἀπό τό Κράτος ὅτι τά ἔχει ἀνάγκη.

Σχόλιο: Λές κι ὁ πολίτης, ἐάν ἐκβιασθεῖ, δέν θά δώσει τά χρήματα τελικά στίς ἔνοπλες ὁμάδες ἤ δέν θά δώσει τά προϊόντα πού θά ἀγοράσει μέ αὐτά τά χρήματα στίς ἔνοπλες ὁμάδες! Σκοπός πρέπει νά εἶναι νά ἐξαλειφθοῦν οἱ ἔνοπλες ὁμάδες ὄχι ἡ ἀστυνόμευση τῶν πολιτῶν.

Ἰνδίες: Ἀνάλογο μέ τήν Κένυα ἐπιχείρημα: Οἱ δικαιοῦχοι κουπονιοῦ παιδείας, νά μήν τό ἐξαργυρώνουν σέ μή δικαιούχους (διεφθαρμένους ἐμπόρους, κρατικούς ὑπαλλήλους κά) ἀλλά στό σχολεῖο πού πρέπει νά πάει τό παιδί τους.

Σχόλιο: Πόσο δύσκολο εἶναι τό Κράτος νά δίνει αὐτά τά χρήματα ἀπευθείας στό σχολεῖο πού θά ἐπιλέξει ὁ γονέας γιά νά φοιτήσει τό παιδί του, ἀπό τό νά τά δίνει μέ Κάρτα στό γονέα γιά νά τά δώσει στό σχολεῖο τοῦ παιδιοῦ του; Πολύπλοκες διαδικασίες γιά νά δικαιολογηθεῖ ἡ χρήση τῆς Κάρτας!

Σουηδία: Ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί σωτηρία τῶν δασῶν! Ἡ οἰκολογική συνείδηση πού πρέπει νά ἔχουμε ἔναντι τοῦ περιβάλλοντός μας : Ἐλάχιστη κατανάλωση χαρτιοῦ, μεγάλη ἐξοικονόμηση ἀπό τή μή ἔκδοση ἀποδείξεων, τιμολογίων, τύπωμα χαρτονομισμάτων κοκ.

Σχόλιο: Ἀσύγκριτα μεγαλύτερη εἶναι ἡ καταστροφή πού γίνεται ἀπό τούς ἐμπρησμούς στά δάση. Ἐάν ὄντως ὑπάρχει ἀποψίλωση δασῶν γιά χαρτί, αὐτό σίγουρα ἀντιμετωπίζεται μέ τή συστηματική ἀναδάσωση καί τήν καλλιέργεια ἐκτάσεων μέ σκοπό τήν ἀποκλειστική χρήση δασῶν γιά χαρτοπολτό.

Τί παρατηροῦμε;

Τρίτος κόσμος: Συνθήματα πού στοχεύουν στίς βασικές ἀνάγκες τῶν πολιτῶν.

Δυτικές Κοινωνίες: Πιό ἐξευγενισμένα, πιό ἐκλεπτυσμένα ἐπιχειρήματα πασπαλισμένα καί μέ τήν ἀπειλή τῆς τρομοκρατίας.

Ἄλλα προβλήματα τῆς ἀχρήματης κοινωνίας.

 1. Μή σφαιρική εἰκόνα τοῦ ποσοῦ πού ἔχει στήν κατοχή του ὁ καταναλωτής καί εἶναι διαθέσιμο γιά ἀγορές. (Cashisnotunderyourcontrol).

Μέ τό πορτοφόλι καί τά μετρητά βλέπει κανείς πόσα μετρητά ἔχει διαθέσιμα γιά ἀγορές καί πράττει ἀνάλογα. Μέ τή Χρεωστική//Πιστωτική θά πρέπει ἀνά τακτά διαστήματα νά ἐλέγχει τό ὑπόλοιπο τοῦ λογαριασμοῦ ἀπό τόν Η/Υ στό σπίτι του ἤ ἀπό τόν Η/Υ τοῦ καταστήματος ἤ online μέσῳ ἑνός smartphone (μέ παράλληλη ἔκθεσή του στούς κινδύνους ὑποκλοπῆς δεδομένων ἀπό τά δημόσια ἤ/καί ἰδιωτικά wifi). Ἀκόμη ἕνας λόγος γιά νά κολλήσουν ὅλοι μέ τά κινητά τους.

 1. Δυσκολία χρήσης τῶν Καρτῶν ἀπό ἄτομα μεγάλης ἡλικίας.

.               Φανταστεῖτε ἡλικιωμένους:

 • νά δίνουν τήν Κάρτα στόν Ταμία γιά νά τούς ἐξυπηρετήσει, γιατί δέν θά ξέρουν ἀπό ποιά πλευρά πρέπει νά τήν βάλουν μέσα στόν εἰδικό ἀναγνώστη καρτῶν,

 • νά ζητᾶνε νά τούς πληκτρολογήσει κάποιος τό PIN τῆς Κάρτας γιατί … δέν θά ἔχουν τά γυαλιά τους μαζί καί φυσικά χωρίς νά ὑποψιάζονται τούς κινδύνους πού ὅλα αὐτά συνεπάγονται.

 • νά μπερδεύουν τό PIN τοῦ κινητοῦ καί τό PIN τῆς Κάρτας τους,

καί τό μπλοκάρισμα στά Ταμεῖα καλά κρατεῖ…

 1. Cash is filthy.

.               Στό πλαίσιο τῆς ἀσφάλειας, συχνά ἀναφέρεται ὅτι τά χάρτινα καί μεταλλικά χρήματα μεταφέρουν βακτήρια καί ἰούς («Cash is filthy»).
.               Ταυτόχρονα, πολλοί παραβλέπουν τό γεγονός ὅτι τό χειροπιαστό χρῆμα ἔχει ἀναμφισβήτητη καί μόνιμη ἀνοσία σέ ὅλους τούς γνωστούς καί τούς μελλοντικούς ψηφιακούς ἰούς, spyware, worms, trojans, καί ἄλλα κακόβουλα προγράμματα.
.               Ἐνῶ τά μικρόβια μποροῦν εὔκολα νά πλυθοῦν μέ σαπούνι, ἡ διαχείριση τῶν κινδύνων στόν τομέα τῶν ὑπερ-ὑπολογιστῶν καί τῶν ὀπτικῶν ἰνῶν εἶναι πολύ πιό σύνθετη καί δαπανηρή ὑπόθεση.

 1. Ἡ χρήση τῆς πιστωτικῆς Κάρτας συνιστᾶ σύναψη δανείου τοῦ καταναλωτῆ μέ τήν Τράπεζα.

.               Ὁ καταναλωτής γιά νά χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα εἶναι ὑποχρεωμένος νά συνάψει σύμβαση δανείου μέ κάποια Τράπεζα. Ὑπάρχουν πολῖτες πού δέν ἐπιθυμοῦν τή σύναψη δανείου. Δέν εἶναι δυνατόν ὅλοι οἱ πολῖτες νά ὑποχρεωθοῦν νά συνάψουν δανειακή σύμβαση μέ κάποια Τράπεζα. Τέτοιος ἐξαναγκασμός ὑπερβαίνει κάθε λογική.
.               Ἡ ἐναλλακτική χρήση τῆς χρεωστικῆς κάρτας, δέν συνιστᾶ λύση, καθότι ναί μέν σήμερα οἱ συναλλαγές μέ αὐτήν δέν ἐπιβαρύνονται μέ κόστη γιά τούς πολῖτες, αὔριο μεθαύριο ὅμως, σέ ἕνα περιβάλλον καθολικῆς χρήσης Καρτῶν, ἡ θέση ἰσχύος τῆς Τράπεζας εἶναι συντριπτική. Ἡ Τράπεζα θά μπορεῖ νά ἐπιβάλλει κόστη συναλλαγῶν, π.χ. ἀνά ἀξία, ἤ ἀνά συναλλαγή, σέ καθεστώς «μονοπωλίου», χωρίς ὁ πολίτης νά μπορεῖ νά ἀμυνθεῖ, νά ἀντιδράσει, ἐπειδή δέν θά ἔχει τή δυνατότητα νά χρησιμοποιεῖ ἐναλλακτικούς τρόπους συναλλαγῶν.

 •  Κόστος διαχείρισης τῶν συστημάτων τῶν καρτῶν.

 • ἐκπαίδευση τῶν πελατῶν,

 • συνεχῆ παροχή ἠλεκτρικοῦ ρεύματος,

 • διαρκῆ σύνδεση στό Ιnternet,

 •  24 ὧρες τήν ἡμέρα / 7 ἡμέρες τήν ἑβδομάδα ἐξυπηρέτηση πελατῶν,

 •  συνεχῆ ἐνημέρωση τῶν συστημάτων προστασίας ἀπό κάθε εἴδους κακόβουλο λογισμικό,

 • Ἠλεκτρονικούς Ὑπολογιστές γιά τήν ἀποθήκευση ἀντιγράφων ἀσφαλείας (καί πάλι μέ σταθερή παροχή ρεύματος καί σύνδεση στό Internet),

 • ἐξελιγμένα συστήματα ἐπιτήρησης καί παρακολούθησης,

 • λεγεώνα ἠλεκτρολόγων μηχανικῶν σέ ἐπιφυλακή, κλπ.

.            Ἡ παροχή ἀσφάλειας σέ μία οἰκονομία μέ τή χρήση μετρητῶν εἶναι σχετικά ἁπλή καί φθηνή σέ σύγκριση μέ τίς πιθανές ἐλλείψεις ἀπό τίς ἀνωτέρω ἀπαιτήσεις.
.               Μή μᾶς λένε γιά ἀκριβὴ διαχείριση τῶν μετρητῶν. Ἄς μᾶς ποῦνε πόσο πιό ἀκριβὴ θά εἶναι ἡ διαχείριση τῶν Καρτῶν !!!
.               Μετά τά μετρητά ἡ Κάρτα. Μετά τήν Κάρτα τί;
.               Στήν Ἀμερική, ἡ ἴδια τεχνολογία δοκιμάζεται γιά νά ἀντικαταστήσει τό βιβλιάριο ἤ τήν Κάρτα Ὑγείας.
.               Στή Νέα Ὑόρκη, ἡ ἑταιρεία EyeLock κατασκευάζει ἕνα ἐμπορικό σκάννερ ἴριδας πού λέγεται Myris. Ἡ ἑταιρεία ἰσχυρίζεται ὅτι μόνο τό DNA προσφέρει πιό ἀκριβῆ  ἀναγνώριση.
.               Ἡ ἑταιρεία Cognitec, μέ ἕδρα τή Δρέσδη, ἐργάζεται πάνω στήν ταυτοποίηση προσώπου. Ἡ Γερμανική ἀστυνομία συνόρων ἔχει ὑπογράψει συμβόλαιο μαζί της.

.               Στήν Ἑλλάδα λένε Κάρτα Χρεωστική/Πιστωτική
.               Στήν Εὐρώπη, στήν Ἀμερική τί γίνεται;
.               Ἤδη πολλές ἑταιρεῖες ἀκόμη καί Τράπεζες ἐπενδύουν στήν τεχνολογία μετά τήν Κάρτα, στίς βιομετρικές τεχνολογίες ἀναγνώρισης, ταυτοποίησης τοῦ ἀνθρώπου, BBC, 20 Μαρτίου 2015: Οἱ μεγαλύτερες ἑταιρεῖες πιστωτικῶν καρτῶν παραδέχονται ὅτι ἡ βιομετρική τεχνολογία εἶναι στά ἄμεσα σχέδιά τους.
.               Ἡ Βρετανική Sthaler συνεργάζεται μέ τήν Hitachi καί τήν BT γιά τήν ἐφαρμογή “pay-by-finger” (πληρώνοντας μέ τό δάκτυλο) πού ἔχει δοκιμάσει σέ κάποια μουσικά φεστιβάλ. Τήν ἀποκαλεῖ FingoPay.
.               Ἡ τεχνολογία δοκιμάζεται ἐδῶ καί χρόνια: Ἀπό τό 2004 τό BBC πάλι μᾶς πληροφορεῖ ὅτι μέ τό ἐμφύτευμα σέ νυχτερινά κέντρα τῆς Μπαρτσελόνας, μπορεῖς νά πληρώσεις γιά τά ποτά σου.
.               Τό ἴδιο γίνεται καί στό Club Baja τοῦ Rotterdam τῆς Ὀλλανδίας τουλάχιστον ἀπό τό 2008
.               Ἡ τράπεζα Barclays ἑστιάζει φέτος στήν τεχνολογία ἀναγνώρισης φλεβῶν τοῦ δακτύλου γιά τίς ἐπιχειρήσεις-πελάτες της στό Ἡνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται γιά τεχνολογία πού ἀνέπτυξε ἡ Hitachi στήν Ἰαπωνία καί χρησιμοποιεῖται σέ ταμειακές μηχανές, τόσο ἐκεῖ ὅσο καί στήν Πολωνία.
.               Στή Σουηδία, βρίσκεται σέ πειραματικό στάδιο μία νέα μέθοδος πληρωμῶν, ἡ ὁποία δοκιμάζεται σέ 15 καταστήματα στό Λούντ. Στό πείραμα συμμετέχουν 1.600 ἐθελοντές, οἱ ὁποῖοι ἀγοράζουν προϊόντα μέ τήν παλάμη τους σάν ἠλεκτρονικό πορτοφόλι. Πῶς γίνεται αὐτό; Μέ τή συγκεκριμένη τεχνολογία, πού εἶναι ἀναπτυγμένη ἀπό ἐρευνητές τοῦ πανεπιστημίου τῆς πόλης, ταυτοποιεῖται τό μοναδικό σχῆμα πού δημιουργοῦν οἱ φλέβες τῆς παλάμης.
.               Πρόσφατα μάθαμε πώς τό ἰαπωνικό κινητό τηλέφωνο Arrows NX F-04G διαφέρει ἀπό ὅλα τά smartphones πού ὑποστηρίζουν ἀνέπαφες συναλλαγές, καθώς χρησιμοποιεῖ ὡς μέσο ἀναγνώρισης τήν… ἴριδα τοῦ ματιοῦ.
.               Συνεχίζει στό ἄρθρο του τό BBC: ὑπάρχουν ἑταιρεῖες πού πειραματίζονται μέ βιομετρικά ἐμφυτεύματα – ἐμφυτεύουν τό τσίπ RFID κάτω ἀπό τό δέρμα ἤ τοποθετοῦν τατουάζ πού ἀποδομεῖται καί κρατάει ἀπό ἕνα ἕως δυό μῆνες.
.               Ἀντί γιά κάρτα εἰσόδου ἡ σουηδική ἑταιρεία ὑψηλῆς τεχνολογίας Epicenter ἀποφάσισε νά ἐμφυτεύσει στήν παλάμη τοῦ χεριοῦ τῶν ἐργαζομένων της ἠλεκτρονικά μικροτσίπς.
.               Τό τσιπάκι ὑπέγραψαν ὅτι δέχονται 400 ἄνθρωποι καί ὅπως δηλώνουν οἱ περισσότεροι, ἐλπίζουν στό μέλλον νά μποροῦν μέ αὐτό νά κάνουν καί τίς συναλλαγές τους, νά πληρώνουν τόν καφέ καί τό σάντουιτς πού ἀγοράζουν ἀπό τήν καντίνα τοῦ γραφείου τους.

Ποῦ πάει τό πράγμα λοιπόν;

 • ξεκινάει μέ τήν Κάρτα,

 • μπαίνει τό τσιπάκι μέσα στήν Κάρτα,

 • ἀντικαθίσταται ἡ Κάρτα μέ τό κινητό,

 • ἀρχίζουν νά χρησιμοποιοῦνται τά βιομετρικά χαρακτηριστικά τοῦ ἀνθρώπου,

 • καταργεῖται ἡ Κάρτα καί τό κινητό γιά τίς πληρωμές καί χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικά τά βιομετρικά χαρακτηριστικά (ἴριδα, σχῆμα τῶν φλεβῶν τῆς παλάμης (vein pattern), σχῆμα προσώπου),

 • προχωράει παράλληλα καί ἡ ἐμφύτευση τοῦ rfid chip στό χέρι τοῦ ἀνθρώπου.

Ὅλα γιά τήν εὐκολία καί τήν ἀσφάλεια. Ξεκινάει μέ Κάρτα Χρεωστική/Πιστωτική  ἀλλά ποῦ καταλήγει;

.               Ὅσο ὑπάρχουν μετρητά καί «ἐξελίσσονται» οἱ παραχαράκτες, τόσο βελτιώνουμε τά χαρακτηριστικά ἀσφαλείας τῶν μετρητῶν.
.               Ἐάν καταργηθοῦν τά μετρητά καί ὅσο θά «ἐξελίσσονται» οἱ ἠλεκτρονικοί παραχαράκτες, τόσο θά αὐξάνονται οἱ «ἀπαιτήσεις» γιά πρόσθετα βιομετρικά χαρακτηριστικά ἀσφαλείας τῶν συναλλασσομένων.

Δηλ.:

 • Μέ τό χρῆμα ->  Αὐξάνονται τά χαρακτηριστικά ἀσφαλείας ἐπάνω ΤΟΥ.

 • Χωρίς τό χρῆμα ->   Αὐξάνονται οἱ ἀπαιτήσεις ἀσφαλείας ἐπάνω   ΜΟΥ,

γίνομαι ἐγώ ἀντικείμενο «ἀσφαλείας», τό ὁποῖο ὅπως εἴδαμε δέν ἔχει τέλος.

.               Ὅλο καί νέα βιομετρικά στοιχεῖα θά ζητοῦνται γιά νά ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ ταυτότητά μου, προκειμένου νά μπορῶ νά κάνω συναλλαγές.
.               Ἡ ὑποχρεωτική χρήση τῆς Κάρτας (Χρεωστική/Πιστωτική) στήν “χωρίς μετρητά” (ἀχρήματη) κοινωνία εἶναι σάν τήν κερκόπορτα. Ἀνοίγοντάς την, δημιουργοῦμε ὅλες τίς προϋποθέσεις γιά τή χρήση κι ἄλλων πολλῶν μεθόδων συναλλαγῶν, ὅπως αὐτές πού εἴδαμε.

.               Ἡ Κάρτα εἶναι τό τυράκι γιά νά πέσουμε στή φάκα τῶν “βιομετρικῶν” συναλλαγῶν… Θέλετε ἡ ζωή σας νά γεμίσει ἀπό συσκευές κι ἐφαρμογές πού διαρκῶς θά σᾶς “ἀνιχνεύουν”, “καταγράφουν”, “ἀναγνωρίζουν”, “ταυτοποιοῦν” γιά νά σᾶς ἐξυπηρετοῦν;;; Μήπως νά ποῦμε ἀπό τώρα στόν Μπαμπινιώτη νά σβήσει τίς λέξεις ἐλευθερία, ἰδιωτικότητα, προσωπική ζωή ἀπό τό λεξικό του; Ἀφοῦ θά εἶναι ἄγνωστες λέξεις σέ λίγα χρόνια…
.               Ἡ ἐξαφάνιση τῶν μετρητῶν καί σταθερή καταγραφή καί παρακολούθηση τῶν πληρωμῶν τῶν πολιτῶν, θά ἐπιτρέψει τή διατήρηση τῆς ἱστορικότητας τῶν μή ὀρθῶν, μή τέλειων συμπεριφορῶν.
.               Νεανικά παραπτώματα θά μποροῦσαν νά ἀνασυρθοῦν δεκαετίες ἀργότερα, ἡ δυνατότητα τῆς λήθης, τῆς ἀμνηστίας καί οἱ νομικοί περιορισμοί – στοιχεῖα τά ὁποῖα οἱ ἄνθρωποι ἀπελάμβαναν γιά χιλιάδες χρόνια – θά μποροῦσαν νά ἐξαφανιστοῦν.

Ἀπό τήν Δημοκρατία τῶν ΠΟΛΙΤΩΝ
στήν «Δημοκρατία» τῶν ΤΡΑΠΕΖΩΝ μέ ἑπόμενη στάση
τήν Δικτατορία τῶν ΚΑΡΤΩΝ!

Αὐτός εἶναι ὁ ΕΦΙΑΛΤΗΣ πού ἑτοιμάζουμε στά παιδιά μας…

ΠΗΓΗ: orthros.eu

Τὸ ἴδιο κείμενο σὲ μορφὴ pdf, ὅπου περιλαμβάνεται καὶ φωτογραφικὴ τεκμηρίωση: AΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

, , , , ,

Σχολιάστε

ΑΧΡΗΜΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ἡ μετάβαση στήν ἀχρήματη κοινωνία
ὡς ἀπειλή τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας καί ἰδιοπροσωπίας μας.

τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου,
Προηγουμένου Ἱ. Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων Μετεώρων.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ή ΕΦΙΑΛΤΗΣ»;
[βλ. σχετ.: 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ἢ ΕΦΙΑΛΤΗΣ;» (Ἡμερίδα)]

.             Τίς τελευταῖες δεκαετίες παρατηρεῖται, τόσο σέ εὐρωπαϊκό ὅσο καί σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, μία ραγδαία αὔξηση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν καί μία ἀντίστοιχη ἐγκατάλειψη τῆς χρήσεως μετρητῶν. Τό γεγονός αὐτό ἀνατρέπει οἰκονομικές συνήθειες καί δεδομένα, πού καθιερώθηκαν ἱστορικά καί ἰσχύουν ἐδῶ καί δυόμισυ χιλιετίες καί μᾶς εἰσάγει μέ γοργούς ρυθμούς σέ μία ἐντελῶς νέα κατάσταση, σ’ αὐτή τῆς ἀχρήματης οἰκονομίας καί κοινωνίας. Αὐτή ἡ ἀχρήματη κοινωνία ὄχι ἁπλῶς προβάλλεται καί προπαγανδίζεται κατά κόρον σέ ὅλο τόν κόσμο, ἀλλά καί ἐπιβάλλεται μέσα ἀπό μία σειρά πολιτικῶν ἀποφάσεων καί ρυθμίσεων πού συντείνουν σ’ αὐτή τήν ἐπιλογή. Τέτοιες ἀποφάσεις λαμβάνονται συστηματικά καί ἀπό τίς ἑλληνικές κυβερνήσεις. Ἡ ἐπιβολή αὐτή τοῦ νέου μοντέλου οἰκονομικῶν συναλλαγῶν ἐπιφέρει βαρύτατες συνέπειες καί παραβιάζει βάναυσα τίς ἀτομικές ἐλευθερίες, θίγει συνταγματικά δικαιώματα τῶν πολιτῶν καί ὁδηγεῖ στόν καθολικό ἔλεγχο τῆς ἰδιωτικῆς τους ζωῆς.
.             Μέ τόν ὅρο ἀχρήματη κοινωνία ἐννοοῦμε τήν ὁλοκληρωτική κατάργηση τῆς χρήσεως μετρητῶν στίς οἰκονομικές συναλλαγές τῶν πολιτῶν καί τήν πλήρη ἀντικατάστασή τους μέ ἄυλα καί ἠλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μέ συναλλαγές μέσω τῶν ποικίλων καρτῶν (πιστωτικῶν, χρεωστικῶν, προπληρωμένων), ἐπιταγῶν, συναλλαγματικῶν, e-banking (ί-μπάνκινγκ) λογαριασμῶν κ.λπ. Δέν χρησιμοποιοῦμε δηλαδή νομίσματα γιά τίς συναλλαγές μας, ἀλλά ἡ ἀντίστοιχη ἀξία τῶν νομισμάτων αὐτῶν εἶναι κατατεθειμένη καί συμπεριλαμβάνεται σέ ἕνα ψηφιακό μέσο (κάρτα, κινητό τηλέφωνο, ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή κ.ἄ), τό λεγόμενο ψηφιακό πορτοφόλι. Στήν ἐξέλιξή τους ὅλα αὐτά πρακτικά σημαίνουν ὅτι αὐτό πού ἀποκαλοῦμε πραγματικό χρῆμα καὶ οἱ ἄλλες οἰκονομικὲς ἀξίες (χρυσός, ἀσήμι, τίτλοι, ὁμόλογα κ.λπ.) σταδιακά ἀδρανοποιοῦνται καί ἀντικαθίστανται μέ τό λεγόμενο πλαστικό χρῆμα καί μελλοντικά μέ ἕνα εἰκονικὸ ψηφιακὸ νόμισμα, ὡς τὸ μόνο ἀποδεκτὸ μέσο συναλλαγῆς σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.
.             Εὔκολα μποροῦμε νά φανταστοῦμε τήν συνέχεια στήν πορεία καί τήν ἐξέλιξη τῆς ἀχρήματης κοινωνίας. Τό ψηφιακό πορτοφόλι θά μεταλλαχθεῖ καί θά ἐνσωματωθεῖ σέ ἕνα ἐμφυτευμένο σέ κάθε χρήστη ὑποδόριο μικροτσίπ ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFΙD), ὅπως π.χ. τό γνωστό VeriChip μέ τό ὁποῖο θά πραγματοποιοῦμε ὅλες τίς οἰκονομικές μας συναλλαγές καί ὄχι μόνο.
.            Δέν θά ἐπεκταθοῦμε περισσότερο σέ τεχνικά καί νομικά ζητήματα, τά ὁποῖα θά ἀναπτυχθοῦν ἀναλυτικά καί ἐμπεριστατωμένα ἀπό τούς ἄλλους ἐκλεκτούς εἰσηγητές, πού εἶναι καί εἰδικοί σέ αὐτά τά ζητήματα. Ἡ ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας, ἄλλωστε, εἶναι τόσο ραγδαία πού εἶναι σχεδόν ἀδύνατο νά παρακολουθήσει κανείς τήν πορεία καί τίς νέες κάθε φορά ἀνακαλύψεις της. Ὁ ἔλεγχος καί ἡ χειραγώγηση τῶν πολιτῶν μέσα ἀπό ἕνα κεντρικό ἠλεκτρονικό σύστημα ἐλέγχου ἔχει ἐκδηλωθεῖ ἤδη τήν τελευταία εἰκοσαετία μέ ποικίλες μορφές καί ἐκφάνσεις. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τήν συμφωνία Σένγκεν, τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, τά βιομετρικά διαβατήρια, τόν ΑΜΚΑ, τήν κάρτα τοῦ πολίτη, τήν κάρτα ἀποδείξεων κ.ἄ. Τά μέσα πού κάθε φορά χρησιμοποιοῦνται μπορεῖ νά ἀλλάζουν, ἡ πηγή τους ὅμως καί ὁ στόχος τους παραμένουν σταθερά τά ἴδια καί αὐτά εἶναι πού πρέπει νά ἀνακαλύψουμε, νά ἐξετάσουμε καί νά ἀντιμετωπίσουμε.
.             Ὁ σκοπός ὅλων αὐτῶν τῶν μεθοδεύσεων εἶναι ὁρατός καί προδιαγεγραμμένος: πρόκειται γιά τήν σαφή καί ὀργανωμένη ἐπιδίωξη γιά τήν ὁλοκληρωτική ὑποδούλωση ὅλων τῶν λαῶν καί ἰδιαίτερα τοῦ λαοῦ μας καί τῆς πατρίδος μας στούς σχεδιασμούς τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καί τῆς Νέας Ἐποχῆς· γιά τήν ὑπαγωγή μας στήν δουλεία καί τό παρακράτος τῶν τοκογλύφων, τῶν κερδοσκόπων· γιά τήν ὑποδούλωσή μας στό ἀνελεύθερο καθεστώς τῶν διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας, στό παγκόσμιο σύστημα ἐλέγχου πού διαμορφώνεται.
.             Ὅπως εἶναι γνωστό τό παγκόσμιο αὐτό σύστημα ἐλέγχου καθοδηγεῖται καί διευθύνεται ἀπό διάφορες κλειστές καί ἀδιαφανεῖς ὁμάδες προωθήσεως καί ἐλέγχου τῆς ἐξουσίας μέ πρωτοπόρους τόν διεθνή σιωνισμό, τήν μασσωνία, τά οἰκονομικά λόμπυ τῶν πολυεθνικῶν, τίς λέσχες ἐπιλεγμένων ἀτόμων, ὅπως ἡ Μπίλντεμπεργκ. Πρόκειται γιά μιά πανίσχυρη πολιτική, οἰκονομική, κοινωνική καί θρησκευτική ὀλιγαρχία, πού κυβερνᾶ τόν κόσμο καί προορίζεται νά γίνει ἡ μελλοντική Παγκόσμια Κυβέρνηση.
.             Ὅσο δέν καθίσταται ἀκόμη ἐφικτή ἡ παγκόσμια κυβέρνηση, ἡ ὀλιγαρχία αὐτή δραστηριοποιεῖται καί ἀσκεῖ τήν ἐξουσία της μέσα ἀπό τή λεγόμενη παγκόσμια διακυβέρνηση, μία σειρά δηλαδή ἀπό κηδεμονευόμενους καί καθοδηγούμενους ἀπό τήν ἴδια διεθνεῖς ὀργανισμούς, φορεῖς, κινήσεις, ὀργανώσεις, ἱδρύματα, σχηματισμούς καί ὁμάδες παραγωγῆς ἰδεολογίας. Κυρίαρχη τάση γιά τήν ἔκφραση καί τήν δραστηριοποίηση ὅλου αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ ἀποτελεῖ στίς μέρες μας ἡ παγκοσμιοποίηση, τό πολυεργαλεῖο τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης.
.             Ἕνα σημαντικό μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας τῶν κρατῶν ἔχει μεταφερθεῖ στούς ὑπερεθνικούς ὀργανισμούς, οἱ ὁποῖοι στήν οὐσία ἀσκοῦν καί ἐπιβάλλουν τήν πολιτική τους στούς λαούς χρησιμοποιώντας ὡς ἐκτελεστικά τους ὄργανα τίς κατά τόπους ἐθνικές κυβερνήσεις. Ἔχουμε ἔτσι τήν Παγκόσμια Τράπεζα, τό ΔΝΤ, τό Διεθνές Δικαστήριο, τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας, τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ἐμπορίου, τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Τροφίμων καί Γεωργίας, τήν Παγκόσμια Διάσκεψη γιά τό Περιβάλλον, τήν ὁμάδα G7, τήν G20 καί πολλούς ἄλλους ἀνάλογους ὀργανισμούς καθολικῆς ἰσχύος, πού ἐπιβάλλουν τήν πολιτική τῆς διεθνοῦς ὀλιγαρχίας ἐρήμην τῶν λαῶν.
.             Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικό καί ἀποκαλυπτικό τοῦ τρόπου λειτουργίας τους ὅτι ὅλοι αὐτοί οἱ ὀργανισμοί, φορεῖς καί ἀνεξάρτητες ἀρχές δέν εἶναι κυβερνητικοί ὀργανισμοί. Οἱ ἐπικεφαλῆς τους δέν ἐκλέγονται ἀπό τό λαό κάποιου κράτους, δέν ὑπάγονται στόν ἔλεγχο κάποιας Κυβέρνησης καί δέν λογοδοτοῦν σέ κανένα θεσμικό ὄργανο. Ἀποφασίζουν καί ἐνεργοῦν ἀνεξέλεγκτα, ἐφαρμόζουν καί ἀκολουθοῦν ἀδίστακτες πρακτικές καί ἐπιβάλλουν μέ ὁλοκληρωτικές μεθόδους τίς ἀποφάσεις τους σέ ἐκλεγμένες Κυβερνήσεις. Κλασικό παράδειγμα ἡ μανιώδης πραγματικά τακτική τοῦ ΔΝΤ καί τῶν γερμανοκρατούμενων εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν πρός τή χώρα μας ὅλα αὐτά τά χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως μέ κορύφωση τούς τελευταίους μῆνες καί εἰδικά τίς τελευταῖες ἡμέρες.
.             Ἡ σημερινὴ παγκόσμια οἰκονομική κρίση εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς θεωρητικῆς εὐημερίας πού ἔφερε τό πλασματικὸ χρῆμα. Μία σειρά ἀπό εἰκονικές καταστάσεις λογιστικοῦ τύπου, χωρίς πραγματικό ἀντίκρισμα, δημιούργησαν χάρτινους οἰκονομικούς πύργους καί πυραμίδες, τήν κατάρρεσυη τῶν ὁποίων βιώνουμε σήμερα. Παντοῦ πλασματικές καταστάσεις, παντοῦ «ἀέρας» καί «φοῦσκες», στά χρηματιστήρια, στά ὁμόλογα, στίς ὑπεραξίες. Καινοφανεῖς ὅροι καί ἔννοιες δημιουργοῦνται, ἀκατανόητες ὡς πρός τόν τρόπο λειτουργίας τους. Ἀκοῦμε γιά τίς περιβόητες ἀγορές, γιά τά περίφημα Funds (φάντς), γιά ἀμοιβαῖα κεφάλαια, γιά παράγωγα, γιά σπρέντς, γιά swaps (σουάπς), γιά ἀσφάλιστρα κινδύνου καί γιά τόσα ἄλλα πού καταλήγουν νά κάνουν βαθύπλουτους καί πανίσχυρους τούς ἐμπνευστές τους καί νά φτωχοποιοῦν τά κράτη καί τούς λαούς, ὥστε νά δεχθοῦν πιό εὔκολα καί πιό γρήγορα τίς ἠλεκτρονικές ἁλυσίδες τῆς χειραγώγησής τους.
.             Ἡ συνταγή εἶναι, ἄλλωστε, δοκιμασμένη καί ἐπιτυχημένη, γι’ αὐτό καί δέν τήν ἀλλάζουν. Εἶναι ἡ γνωστή μέθοδος τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καί τῆς Pax Americana, τό νά προκαλοῦν δηλαδή τεχνητές καί προκατασκευασμένες περιφερειακές πολιτικές, οἰκονομικές, κοινωνικές καί στρατιωτικές κρίσεις ἀνά τήν ὑφήλιο καί νά ἔρχονται κατόπιν ὡς αὐτόκλητοι σωτῆρες γιά νά τίς ἀντιμετωπίσουν. Στηρίζουν δικτάτορες, συντηροῦν ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα, ὑποκινοῦν ταραχές, ὑποθάλπουν τήν βία καί τόν φανατισμό καί ἐξωθοῦν τεχνηέντως τίς καταστάσεις ἐκτός ἐλέγχου, ὥστε νά δικαιολογοῦν τήν ἐπέμβασή τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: τό Ἰράκ, ἡ Συρία, ἡ Τυνησία, τό Ἀφγανιστάν, ἡ Μέση Ἀνατολή, μία σειρά ἀπό ἀραβικές χῶρες καί φυσικά οἱ ἀπίστευτες βιαιότητες καί ὁ ἄκρατος θρησκευτικός φανατισμός τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους.
.             Τό πρόβλημα βεβαίως ξεκινᾶ ἀπό τήν στιγμή πού εἰσχωροῦμε στήν λογική αὐτή• ἀπό τήν στιγμή πού ἐπιδιώκουμε τήν θεραπεία μιᾶς νοσηρῆς κατάστασης ἀνακυκλώνοντας τίς παθογένειές της• ὅταν ἐπιχειροῦμε τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος συνεχίζοντας νά τό συντηροῦμε.
.             Κατά ἀνάλογο τρόπο καί γιά τήν ἀναγκαστική ἐπιβολή τῆς ἀχρήματης κοινωνίας χρησιμοποιεῖται κατά κόρον ὡς ἐπιχείρημα ἡ ἀσφάλεια στίς συναλλαγές, ὁ περιορισμός τῆς ἐγκληματικότητας καί ἡ πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς. Καί αὐτό παρότι ὑπάρχει ἡ δυνατότητα καταπολέμησης τῆς φοροδιαφυγῆς θεσπίζοντας, καί κυρίως ἐφαρμόζοντας, τό ἀπαιτούμενο νομικό πλαίσιο.
.             Εἶναι φανερό ὅτι μέ ἕναν τεχνητό καί προσχηματικό τρόπο ἐπιχειρεῖται νά ταυτιστοῦν οἱ χρῆστες μετρητῶν μέ τούς φοροδιαφεύγοντες καί οἱ χρῆστες πλαστικοῦ χρήματος μέ τούς ἔντιμους πολῖτες, πού ἀποδίδουν τούς φόρους τους. Πρόκειται ὁλοκάθαρα γιά τήν νεοεποχίτικη τακτική τῆς ἀντιστροφῆς τῆς ἀλήθειας καί τῆς προβολῆς τοῦ ψεύδους ὡς μίας νέας τεχνητῆς ἀλήθειας. Εἶναι ἡ ἴδια αὐτή νεοεποχίτικη τακτική τῆς στοχοποίησης καί τῆς ἐνοχοποίησης, τοῦ χαρακτηρισμοῦ καί τοῦ στιγματισμοῦ ὅλων τῶν ἀντιφρονούντων μέ στόχο τήν τελική ἐξουδετέρωσή τους.
.             Τό σημαντικό μάλιστα εἶναι ὅτι ἡ ἀχρήματη κοινωνία ἐπιβάλλεται τεχνητά ἐνῶ ὅπως βεβαιώνει ὁ Καρλ-Λούντβιχ Τίλε, μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς κεντρικῆς τράπεζας τῆς Γερμανίας «σχεδὸν τὸ 80% τῶν συναλλαγῶν ἐξακολουθεῖ νὰ γίνεται μὲ μετρητά, ἐνῶ ἡ ἀξία τῶν μετρητῶν αὐτῶν ἀντιστοιχεῖ στὸ 53% ὅλων τῶν συναλλαγῶν σὲ χρῆμα. Τὰ μετρητά, σημείωσε ὁ Τίλε, εἶναι καί θά παραμείνουν ἡ μέθοδος πληρωμῆς ποὺ προτιμοῦν κάποιοι καταναλωτές. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέγει τὸ ἐργαλεῖο ποὺ ἀνταποκρίνεται καλύτερα στὶς ἀνάγκες του. Ὅπως εἶπε ὁ Ντοστογιέφσκι τὸ 1861: “Τὸ χρῆμα εἶναι ἐλευθερία κομμένη σὲ νομίσματα”, κατέληξε ὁ Γερμανὸς τραπεζίτης». (nooz.gr/economy/kai-o-ntostogiefski-sta-epixeirimata-uper-ton-metriton)Τό ὅλο ζήτημα δέν εἶναι βεβαίως μόνο οἰκονομικό, πολιτικό, ἀνθρωπιστικό καί κοινωνικό. Εἶναι πρωτίστως θεολογικό κι αὐτό καθώς ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου εἶναι τό ὕψιστο ἀγαθό πού δωρήθηκε ἀπό τόν Θεό στόν ἄνθρωπο πού τόν δημιούργησε κατ᾽ εἰκόνα Του.
.             Ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου στήν ὀρθόδοξη διδασκαλία καί παράδοση, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά βασικότερα στοιχεῖα γιά τήν πνευματικότητα καί τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσίν» Του, γι’ αὐτό καί τοῦ δώρισε ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα ἀγαθά, τό ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας. Τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἐλεύθερη προαίρεσή του στίς ἐπιλογές καί τίς πράξεις του τόν καθιστᾶ κύριο κριτή τῶν ἀποφάσεών του καί ὑπεύθυνο τῆς σωτηρίας του.
.             Μέσα στό σύγχρονο ἠλεκτρονικό ὁλοκληρωτισμό πού ἐπιχειρεῖται οἱ πολῖτες ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀντικείμενα μέ προκαθορισμένη καί ἐλεγχόμενη τήν ποιότητα καί τή χρήση τους. Καταργεῖται, ἔτσι, τό πρόσωπο καί ἐπιβάλλεται ἡ ἀριθμοποίησή του. Ὁ ἀνθρώπινος παράγοντας ἐκμηδενίζεται, ὁ ἄνθρωπος χάνει τήν ἰδιοπροσωπία του, καθώς τό σύστημα ἀναγνωρίζει μόνον ἀριθμούς καί στοιχεῖα, iban. Παύουμε, δηλαδή, νά εἴμαστε προσωπικότητες μέ ἐλεύθερη βούληση καί δράση καί γινόμαστε ἀντικείμενα πληροφοριῶν καί συλλογῆς δεδομένων.
.              Στήν οὐσία μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιβάλλεται ἕνας ἰδιότυπος μονοφυσιτισμός, ὅπου ὁ ἄνθρωπος δέν ἀντιμετωπίζεται ὡς ψυχοσωματική ἑνότητα, ὡς διφυής ὀντότητα ψυχῆς καί σώματος, ἀλλά ὑποτιμᾶται καί ὑποβαθμίζεται. Ἀντιμετωπίζεται μονομερῶς μόνο ὡς πρός τήν ὑλική του διάσταση παραθεωρώντας κάθε πνευματικό στοιχεῖο πού τόν χαρακτηρίζει.
.             Αὐτό πού ἐπιχειρεῖται εἶναι νά συνθλιβεῖ τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, νά συνθλιβεῖ καί νά ἐξουδετερωθεῖ ἡ ἀθάνατη ψυχή του. Αὐτό πού ἐπιθυμοῦν εἶναι νά δημιουργήσουν μεταλλαγμένους ἀνθρώπους, ἄψυχους, ἀπνευμάτιστους καί ἀνερμάτιστους, χωρίς πνοή, χωρίς θέληση, χωρίς ἐλπίδα καί σκοπό, χωρίς νά βλέπουν καί νά προσδοκοῦν τόν Οὐρανό. Νά δημιουργήσουν ἀνθρώπους πού θά λειτουργοῦν ὡς μαριονέτες, ὡς ἄψυχες μονάδες παραγωγῆς, ὡς οἰκονομικά ἀναλώσιμα μεγέθη.
.             Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι αὐτό πού ἐπιθυμοῦν καί ἐπιχειροῦν οἱ παγκοσμιοκράτες καί τό σύστημα ἐξουσίας πού ἐλέγχουν εἶναι νά μᾶς ὁδηγήσουν ὡς ἀγέλη στό μεγάλο παγκόσμιο ἠλεκτρονικό μαντρί. Εἶναι πολύ χαρακτηριστικό, ἄλλωστε, τό σύνθημα τῶν Βρετανῶν πολιτῶν τό 2010 ἐνάντια στήν παραλαβή τῆς κάρτας τοῦ πολίτη: «δέν θά γίνουμε σφραγισμένα μοσχάρια στόν σταῦλο τῆς παγκοσμιοποίησης». Αὐτόν ἀκριβῶς τόν σταυλισμό μας ἐπιδιώκουν σήμερα. Ἀφοῦ μᾶς ἐξανδραποδίσουν, ἀφοῦ μᾶς ἀπονευρώσουν ψυχικά καί πνευματικά ἀφαιρώντας καί τήν τελευταία ἰκμάδα ζωῆς καί ἐλπίδας μέσα μας, τότε θά καταφέρουν νά μᾶς σταυλίσουν σάν σφραγισμένα μοσχάρια, πού θά ἀρκοῦνται στήν ἐξασφάλιση τῆς τροφῆς τους καί θά παράγουν τά προϊόντα τους πρός χάριν τῶν ἀφεντικῶν τους, στά ὁποῖα μάλιστα θά εἶναι καί εὐγνώμονες πού τούς παρέχουν τά πρός τό ζῆν.
.             Τό εἶχε, ἄλλωστε, διατυπώσει τόσο εὔστοχα καί προφητικά, πολύ πρίν, ὁ μεγάλος Ρῶσος ὀρθόδοξος συγγραφέας Φιοντόρ Ντοστογιέφσκυ στόν ἀπαράμιλλο μύθο του, τόν μύθο τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ: «Καμμιά ἐπιστήμη δέν θά τούς δώσει ψωμί ὅσο θά μένουν ἐλεύθεροι, μά στό τέλος θάρθουν νά καταθέσουν τήν ἐλευθερία τους στά πόδια μας καί θά μᾶς ποῦν: “Κάντε μας σκλάβους, μά χορτᾶστε μας”» (Φ. Ντοστογιέφσκυ, Ἀδελφοί Καραμαζόβ, ἐκδ. Γκοβόστη, τ. Β, σελ. 107).
.             Δυστυχῶς, ὅμως, ὁ κίνδυνος αὐτός πολλές φορές παραθεωρεῖται καί ἐπικρατεῖ σέ πολλούς ἡ ἄποψη ὅτι τό ζήτημα τῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολουθήσεως, ἐλέγχου καί ποδηγετήσεως τῶν ἀνθρώπων, πού ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἐξάπλωση τῆς χρήσεως τῶν ποικίλων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καί τοῦ πλαστικοῦ χρήματος ἤ ὅτι τό ζήτημα τῶν ἐλευθεριῶν, πού περιστέλλονται μέ τήν ἀχρήματη κοινωνία, εἶναι ἕνα τεχνο-οικονομικό καί πολιτικό ζήτημα καί ὄχι θεολογικό καί κατά συνέπεια δέν εἶναι μεῖζον γιά τούς χριστιανούς.
.             Πρόκειται οὐσιαστικά γιά ἕνα κατασκευασμένο δίλημμα καί ἕναν τεχνητό διχασμό ὡσάν νά ἀποτελοῦν διαφορετικές μεταξύ τους ὀντότητες ὁ χριστιανός ἀπό τόν Ἕλληνα πολίτη. Μία τέτοια ἀντίληψη ἀκυρώνει οὐσιαστικά ὅλη τήν ἱστορία μας καί τήν ἐθνική μας πορεία, ἀκυρώνει τούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἀποτίναξη τοῦ ξένου ζυγοῦ, πού εἶχαν γιά σύνθημα καί ἰδανικό τους τό «ἐλευθερία ἤ θάνατος» καί ὄχι τό «σφάξε με ἁγά μου ν’ ἁγιάσω». Ἐθελούσια ὑπαγωγή σέ δουλεία δέν νοεῖται καί δέν ἐπιτρέπεται. Δέν νοεῖται καί δέν ἐπιτρέπεται ἐθελούσια ἐκχώρηση τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.
.             Ἔχει, ἐπίσης, τό ὅλο ζήτημα καί ἔντονες ἐσχατολογικές διαστάσεις, καθώς στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως ἡ δυνατότητα ἤ ὄχι οἰκονομικῶν συναλλαγῶν, «ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι»…, συνδέεται ἄμεσα καί ἀποκλειστικά μέ τήν προσκύνηση τοῦ Ἀντιχρίστου καί τήν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ. Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο, λοιπόν, ὅτι ὁ Χριστός μας συναρτᾶ τήν ὁμολογία τῆς πίστεως πρός Αὐτόν μέ τό θέμα τῆς οἰκονομικῆς καί βιολογικῆς ὑπάρξεως τοῦ πιστοῦ. Δέν ἰσχυριζόμαστε, βεβαίως, ὅτι οἱ ἠλεκτρονικές συναλλαγές ἤ τό πλαστικό χρῆμα εἶναι τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Εἶναι, ὅμως, σαφῶς μία προδρομική κατάσταση μέ ἔντονη τήν ἀναφορά της στά ἔσχατα.
.             Ἕνα σημαντικό στοιχεῖο, ἄλλωστε, γιά τό ὁποῖο μᾶς μιλᾶ ἡ Ἀποκάλυψη εἶναι ἡ προϊοῦσα, ἡ σταδιακή πορεία πρός τά ἔσχατα τῆς ἱστορίας. Ὁ Ἀντίχριστος, δηλαδή, δέν θά ἐμφανισθεῖ καί δέν θά ἑδραιώσει τήν παγκόσμια κυριαρχία του ἐντελῶς ξαφνικά ἀνατρέποντας ἄρδην τήν πορεία τῆς ἱστορίας. Ἀντίθετα, θά στηριχθεῖ σέ μία διαμορφωμένη ἀπό πολύ νωρίτερα κατάσταση στήν ὁποία θά ἔχουν ἐθισθεῖ οἱ ἄνθρωποι ἔχοντας γιά πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ζήσει καί δραστηριοποιηθεῖ μέ βάση τίς συνήθειες καί τίς πρακτικές ἑνός συγκεκριμένου ἀντίθεου τρόπου ζωῆς, πού θά φαντάζει πλέον μονόδρομος γιά τόν καθένα.
.             Σέ ἕναν τέτοιο μονόδρομο μᾶς εἰσάγει ἡ ἄνεση, ἡ εὐκολία καί ἡ εὐμάρεια στήν ὁποία ἔχουμε ἐθισθεῖ καί ἀπό τήν ὁποία δέν διανοούμαστε νά ἀπεγκλωβιστοῦμε. Ἡ ἄνεση ἀσκεῖ μία ἰδιόμορφη βία καί ἀποσυνθέτει τήν πνευματική μας ὑπόσταση ἡ ὁποία, ὅταν δέν ἀκολουθεῖ τό ὀρθόδοξο ἦθος τῆς ἀσκήσεως, μᾶς ὁδηγεῖ στήν ὑποδούλωση. Ἡ ἄνεση, ὅπως καί ὁ φόβος, δημιουργοῦν ἰσχυρή καί διαρκή ψυχολογική ἐξάρτηση στήν ὁποία βασίζονται ὅλα τά συστήματα ἐλέγχου τῶν ἀνθρώπων.
.             Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἐξίσου καταλυτικά καί ψυχαναγκαστικά γιά τήν ὑπαγωγή μας στό ὅλο σύστημα λειτουργεῖ ὁ φόβος ὅτι σέ περίπτωση πού θά ἀντιδράσουμε στό σύστημα, ὄχι ἁπλῶς θά χάσουμε ὅλες τίς εὐκολίες καί τίς ἀνέσεις πού μᾶς παρέχει, ἀλλά θά βρεθοῦμε ἀποκομμένοι καί ἀνύπαρκτοι κοινωνικά καί οἰκονομικά, ἀνίκανοι νά ἐξασφαλίσουμε τά στοιχειώδη γιά τόν βιοπορισμό μας, ἀκόμη καί αὐτή τήν βιολογική μας ὕπαρξη.
.             Ἕνα ἄλλο βασικό μήνυμα τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι τό πνεῦμα ἐγρηγόρσεως, νήψεως καί ἀφυπνίσεως πού πρέπει νά ἔχουμε ὡς χριστιανοί καί ἡ ἀντίθεσή μας στίς δυνάμεις τῆς ἀποστασίας καί ἡ ἄρνηση συσχηματισμοῦ μας μέ αὐτές. Ἡ μάχη αὐτή τῶν πιστῶν μέ τίς ἀντίθεες δυνάμεις δέν ἀφορᾶ ἀποκλειστικά καί μόνον τόν ἴδιο τόν Ἀντίχριστο ὡς ἱστορικό πρόσωπο, ὅταν αὐτός θά ἔρθει καί θά ζήσει μέσα στήν ἱστορία. Εἶναι ἡ μάχη ἐνάντια καί σέ ὅλες τίς ἀντίχριστες δυνάμεις, τίς προδρομικές τοῦ Ἀντιχρίστου. «Ἀντίχριστοι πολλοί γεγόνασι» (Α´ Ἰω. 2, 18), μᾶς λέει τό Εὐαγγέλιο καί ἡ Ἀποκάλυψη κάνει λόγο γιά προδρόμους τοῦ Ἀντιχρίστου. Αὐτή ἡ ἀντίθεη καί ἑωσφορική παγκόσμια κοσμοκρατορία πού διαμορφώνεται στίς μέρες μας εἶναι φανερό ὅτι δέν εἶναι κατά Θεόν, ἀλλά ἀντίθετα ἐπιδιώκει νά ἀλλοιώσει καί νά ἐξοβελίσει κάθε τί χριστιανικό καί ἀληθινό ἀπό τή ζωή τῶν ἀνθρώπων.
.             Εἶναι δεδομένο ὅτι ἡ αἰφνιδιαστική ἐκδήλωση τῆς σημερινῆς τραγικῆς κρίσης πού βιώνουμε εἶναι ἡ ἀποκορύφωση μίας ὁλόκληρης σειρᾶς σχεδιασμένων καί στοχευμένων μεθόδων πού ἐφαρμόστηκαν τίς τελευταῖες δεκαετίες στήν πατρίδα μας. Ἡ καθολική, δηλαδή, ἀπαξίωση τῶν παραδόσεων, ἡ ἀποχριστιανοποίηση τοῦ κράτους καί τῆς κοινωνίας μας, ἡ νομιμοποίηση τῶν ἠθικῶν παρεκτροπῶν, ἡ ἐπιχείρηση τῆς ἐθνικῆς καί ἐθνολογικῆς μας μεταλλάξεως, ἡ ἐπιβολή τῆς πολυπολιτισμικότητας καί τοῦ συγκρητισμοῦ εἶναι ὅλα ὅσα προηγήθηκαν, ὥστε νά ἀμβλυνθοῦν οἱ συνειδήσεις καί νά καμφθοῦν οἱ πνευματικές ἀντιστάσεις καί τά ἀντισώματα τοῦ λαοῦ μας.
.             Εἶναι, ὅμως, ἀλήθεια ὅτι στά ἀλλότρια αὐτά κελεύσματα ἔχουμε ἐνδώσει ἀσυγχώρητα καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Παγιδευτήκαμε ἀδιάκριτα στά ψευδοδιλήμματα τῆς εὐημερίας, τῆς ἀναπτύξεως, τῆς προόδου, τῆς ἀσφάλειας. Ἀποδεχτήκαμε αὐτάρεσκα τήν εὐμάρεια, τήν ἄνεση, τήν πολυτέλεια, τήν εὐδαιμονία καί τήν ἐπίπλαστη εὐτυχία πού μᾶς προσέφεραν. Ἐπενδύσαμε στίς εὔκολες λύσεις, στίς εὐκαιρίες τῆς στιγμῆς, στό γρήγορο καί ἄκοπο πλουτισμό, στόν τζόγο. Καί μετατρέψαμε τήν κοινωνία καί τή χώρα μας σέ ἕνα ἀπέραντο ἀνταλλακτήριο στοιχημάτων ἀνάγοντας τό τζάκ-πότ τοῦ ΛΟΤΤΟ σέ ὕψιστο ὅραμα καί ἐπιδίωξη. Γίναμε ὑλόφρονες καί εὐδαιμονιστές καί θέσαμε τόν οἰκονομικό παράγοντα, τήν οἰκονομική εὐημερία ὡς τήν μόνη ἐνασχόληση, τήν ἀπόλυτη προτεραιότητα στή ζωή μας.
.             Χάσαμε τήν αἴσθηση τοῦ μέτρου στή ζωή, στίς ἀπολαύσεις, στίς δραστηριότητες, στίς ἐκδηλώσεις, στίς ἐπιδιώξεις, στά κέρδη. Ξεχάσαμε τήν παράδοσή μας, ξεχάσαμε τήν πίστη μας, ξεχάσαμε τήν πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα μας! Γιατί, ὅπως μᾶς λέει ὁ Κόντογλου: «Ὅποιος μετρᾶ τήν εὐτυχία καί τή χαρά τῆς ζωῆς μέ τά χοντροειδῆ μέτρα τῆς ὑλικῆς καλοπέρασης, δέν θά καταλάβει τίποτα ἀπ’ τήν Ἑλλάδα».
.             Βιώνοντας αὐτή τήν τόσο τραγική καί ὀδυνηρή πραγματικότητα, εἶναι κατεπείγουσα ἀνάγκη, σύν Θεῷ, διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου, καθώς καί τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου καί πάντων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν ὁποίων τή μνήμη τιμοῦμε αὐτές τίς μέρες καί ἦταν αὐτοί πού μετέφεραν σέ ὅλο τόν κόσμο, ἀλλά καί στήν πατρίδα μας, τό σωτηριῶδες μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι κατεπείγουσα ἀνάγκη γιά τόν ἐπανευαγγελισμό καί τήν ἀνάνηψή μας, γιά τήν ὑπαρξιακή μετάνοιά μας ὥστε νά ἑλκύσουμε τή χάρη καί τόν ἁγιασμό τοῦ Θεοῦ. Εἶναι κατεπείγουσα ἀνάγκη νά βροῦμε τήν δύναμη καί τό κουράγιο νά ἀντιταχθοῦμε, νά ἀντιδράσουμε, νά ἀ ντισταθοῦμε γενναῖα, νά ἀνανεώσουμε καί πάλι τίς ἀποφάσεις μας καί νά μείνουμε ἀμετακίνητοι στίς πατρογονικές μας ρίζες. Νά ἐπιστρέψουμε στόν πατροπαράδοτο τρόπο ζωῆς, στήν κοπιαστική καί ἔντιμη ἐργασία, στόν λιτό καί ὀλιγαρκή βίο, στήν εὐσυνειδησία καί τήν ἀκεραιότητα ἀπέναντι στούς συνανθρώπους μας, στούς συμπολῖτες μας, στήν κοινωνία καί τήν πολιτεία. Νά ἐπιστρέψουμε στά σταράτα λόγια, τήν ντομπροσύνη καί τήν εἰλικρίνεια τῶν σχέσεων, στή συμφωνία κυρίων, στίς ἀληθινές φιλίες, στά καθαρά μάτια, στό φιλότιμο καί τήν ἀνδρειοσύνη, τόν πόθο γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἀληθινή δημοκρατία.
.             Μόνον ἔτσι θά εἴμαστε σωστοί καί εὐσυνείδητοι πολῖτες ἐκπληρώνοντας τίς ὑποχρεώσεις μας πρός τό κράτος. Μόνον ἔτσι καταπολεμᾶται ἡ διαφθορά, πού τόσο μᾶς ἔχει κατακλύσει, ἡ ἐγκληματικότητα, ἡ φοροδιαφυγή καί τόσες ἄλλες νοσηρές καταστάσεις, πού ὑποτίθεται ὅτι θά ἀντιμετωπισθοῦν μέ τήν καθιέρωση τῆς ἀχρήματης κοινωνίας.
.             Στίς μεθόδους, λοιπόν, καί τίς πρακτικές συνήθειες τῆς ἀχρήματης κοινωνία θά πρέπει μέ κάθε τρόπο νά ἀρνηθοῦμε νά εἰσέλθουμε. Νά ἀποφεύγουμε μέ κάθε τρόπο τή χρήση τῶν ποικίλων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καί τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν καί νά προτιμοῦμε τίς παραδοσιακές μεθόδους συναλλαγῶν. Νά βροντοφωνάξουμε ἕνα μεγάλο ΟΧΙ στήν ἀχρήματη κοινωνία• ΟΧΙ στούς ὀλισθηρούς μονοδρόμους χωρίς ἐπιστροφή• ΟΧΙ στόν σταυλισμό μας στό παγκόσμιο ἠλεκτρονικό μαντρί• ΟΧΙ στίς μεθοδεῖες τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῆς Παγκοσμιοποήσης• ΟΧΙ στούς ἐκβιασμούς τῶν διεθνῶν κερδοσκόπων καί τοκογλύφων ἀνατολῆς καί δύσεως καί τούς πέραν τοῦ ἀτλαντικοῦ.
.            Γνωρίζουμε ὅτι εἴμαστε «ἔθνος ἀνάδελφο» εἶναι ὅμως ἀπολύτως βέβαιο ὅτι ἡ Οἰκουμενική Ὀρθόδοξη πίστη μας καί μέσῳ αὐτῆς ὁ οἰκουμενικός Ἑλληνικός πολιτισμός μας, ἡ πνευματική καί ἐθνική καταγωγή μας, ξεπερνοῦν κάθε παγκοσμιοποίηση καί νέα Ἐποχή. Ἀποτελοῦν τή Μοναδική Ἐποχή στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, πού εἶναι καί Παλαιά καί Νέα καί Μέλλουσα καί Παντοτεινή, γιατί εἶναι ἡ Ἐποχή τῆς Ἀλήθειας τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας.
.             Ἄς κρατήσουμε ζωντανή τήν ἐλπίδα στίς καρδιές μας, ἄς ἔχουμε ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στόν γλυκύτατο Κύριό μας καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ὅλα μπορεῖ νά τά διορθώσει καί νά τά ἀνατρέψει καί νά εἴμαστε σίγουροι ὅτι θά τά διορθώσει καί θά τά ἀνατρέψει. Ὁ κόσμος λέγει ὅτι ἡ ἐλπίδα πεθαίνει τελευταία. Ἀδελφοί, ἡ δική μας Ἐλπίδα εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ ἐλπίδα αὐτή δέν πεθαίνει ποτέ!

ΠΗΓΗ: orthros.eu

,

Σχολιάστε

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ἢ ΕΦΙΑΛΤΗΣ;» (Ἡμερίδα)

ΑΦΙΣΑ-ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2

, , , ,

Σχολιάστε

ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

Ἀχρήματη κοινωνία

   .           Δὲν πρόλαβε νὰ στεγνώσει τὸ μελάνι προηγουμένου μας σχολίου μὲ τὸν ­τίτλο «Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικά» (βλ. σχετ.: Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΦΙΓΓΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ), ὅταν ἔ­­­σκα­σε ἡ εἴδηση – βόμβα ὅτι στὴ Δανία ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ καταργήσει παντελῶς τὰ μετρητὰ καὶ νὰ ἐπιβάλει τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος γιὰ ὅλες τὶς ἀγορές.
.           Ἡ εἰσήγηση πρὸς τὸ Κοινοβούλιο «δὲν ἀναμένεται νὰ συναντήσει ἰσχυρὲς ἀντιρρήσεις, καθὼς οἱ Δανοὶ χρησιμοποιοῦν πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ μικρὲς καθημερινὲς συναλλαγὲς ἢ γιὰ νὰ ἀγοράσουν ἕνα πακέτο τσίχλες ἀπὸ τὸ παντοπωλεῖο τῆς γειτονιᾶς τους.
.           Μάλιστα, ὅπως ὑποστηρίζει τὸ χρηματοπιστωτικὸ ἰνστιτοῦτο Finansraa­det, μὲ μία οἰκονομία ­ἀπαλλαγμένη ἀ­­­­­­πὸ τὰ μετρητά, τὰ καταστήματα θὰ ἐξ­οικονομήσουν τὰ χρήματα ποὺ ἐ­πεν­δύ­ουν σήμερα γιὰ μέτρα ­ἀσφαλείας ἀλλὰ καὶ τὸν χρόνο ποὺ σπαταλοῦν οἱ ταμίες δίνοντας ρέστα» («Καθημερινὴ» 7-5-2015).
.           Ἡ εἴδηση, φαίνεται, ἐνέπνευσε τὰ κυβερ­νητικὰ στελέχη καὶ μάλιστα τὸν Ἀντιπρόεδρο κ. Δραγασάκη, ὥστε στὴ σύσκεψή του μὲ τὸ Διοικητικὸ ­Συμβούλιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν «συμφωνήθηκε ἡ συγκρότηση Ὁμάδας Ἔργου μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων τοῦ Γραφείου τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης, τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν, ἡ ὁποία θὰ ἐκπονήσει, ἐντὸς 30 ἡμερῶν, στρατηγικὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ψηφιακῶν συναλλαγῶν στὴ χώρα μας καὶ τὸν δραστικὸ περιορισμὸ τῆς κυκλοφορίας τοῦ φυσικοῦ χρήματος» newpost.gr/post/462164).
.           Τὸ μόνο ποὺ λησμόνησε νὰ μᾶς πεῖ τὸ παραπάνω ἔξυπνο ἰνστιτοῦτο εἶναι τὸ πό­σο ἀσφαλὲς θὰ εἶναι τὸ πλαστικὸ αὐτὸ σύστημα ἀγορᾶς, ἀφοῦ οἱ ἠλεκτρονικὲς ἀπάτες αὐξάνονται σήμερα κατακόρυφα καὶ κανένα σύστημα ἀσφαλείας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ προστατεύσει ἀποτελεσματικά.
.           Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι ­ὁδεύουμε ἰλιγγιωδῶς πρὸς τὴν «ἀχρήματη κοινω­νία», ὅπου θὰ ὑπάρχει ­ἀσφυκτι­κὸς ἔλεγχος τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν καί, ὅ­πως καίρια ἐπισημάνθηκε, «με­­ταβαίνουμε ταχέως στὸ σημεῖο ὅπου ἡ χρήση τῶν μετρητῶν θεωρεῖται ­‘‘ὕποπτη δραστηριότητα’’ στὴν ­κυριολεξία» (kato­hi­ka.gr/2015/03).
.           Ἔτσι θὰ ἐξουδετερωθεῖ ὁποιαδήποτε ἀντίδραση: Χρησιμοποιεῖς μετρητά; Εἶσαι ὕ­­­ποπτος ἢ μᾶλλον ἔνοχος. Καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξεις, ὅπως λέγεται, «ὅτι δὲν εἶσαι ἐλέφαντας», ὅτι δηλαδὴ δὲν σχεδιάζεις κάτι παράνομο, ἀφοῦ ἀρνεῖσαι νὰ δεχθεῖς τὴ χρήση ἠλεκτρονικοῦ χρήματος.
.           Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου, κατὰ τὸν ὁ­­ποῖο, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως (ιγ´ 16-18), δὲν θὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ πουλήσει ἢ νὰ ἀγοράσει κάτι, ἂν δὲν εἶναι σφραγισμένος μὲ τὸν ἀριθμό του, τὸ 666, φαίνεται πὼς φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΑ ΣΤΟΝ “ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ” ΤΗΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ “ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ” ΤΗΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ)

 Εἰσαγωγικό σχόλιο ἀπὸ τὸ Ἱστολόγιο “Κλασσικοπερίπτωση”
.      Ἔχουμε καταγγείλει ἐπανειλημμένως τὸν δόλιο σχεδιασμὸ τῆς παγκόσμιας τραπεζοπιστωτικῆς ἐξουσίας νὰ πάρει ἀπὸ τὶς ἔτσι κι ἀλλιῶς ὑποδουλωμένες στὰ κελεύσματα τῶν “οἴκων” της κυβερνήσεις, κάθε εἴδους ἰσχὺ καὶ ἐξουσία, στὰ πλαίσια τοῦ βασικοῦ κορπορατικοῦ δόγματος “μεταβίβαση τῆς πολιτικῆς στὰ χέρια τῶν ἐπιχειρήσεων”. Στὰ πλαίσια λοιπόν αὐτῆς τῆς  “μεταβίβασης” ἐξουσιῶν, καὶ ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς “θεραπείας τῶν χρονίων στρεβλώσεων” (φοροδιαφυγή, “μαῦρο χρῆμα” κλπ) ποὺ δῆθεν ἐνέτειναν τὴν κακὴ κατάσταση τῶν ἐθνικῶν οἰκονομιῶν, κυβερνήσεις ὅπως αὐτὴ τοῦ Σαμαρᾶ ἢ τοῦ Πούτιν , ἀνέπτυξαν δολίως καὶ κυριολεκτικὰ κάτω ἀπὸ τὴν “μύτη” τῶν λαῶν τους, ὄλες ἐκεῖνες τὶς ὑποδομὲς  ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες ὥστε νὰ πραγματοποιηθεῖ  αὐτὴ ἡ de facto “μεταβίβαση ἐξουσίας” μὲ την μορφὴ τῆς παγκοσμίως πολυδιαφημισμένης “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”, στὴν ὁποία μέχρι τώρα δὲν ἄφηναν νὰ φανεῖ  πὼς θὰ παίζουν κυρίαρχο ρόλο οἱ τράπεζες.
.             Ἀκόμα ὅμως καὶ νὰ παραβλέψουμε τοὺς πραγματικοὺς λόγους τῆς ἐπιβολῆς  μιᾶς “ἀχρήματης κοινωνίας” μὲ τὴν χρήση παντοῦ καὶ ἀπὸ ὅλους “πλαστικοῦ” καὶ ἀπολύτως τραπεζικὰ ἐλεγχόμενου χρήματος, δὲν μποροῦμε νὰ καταπιοῦμε εὔκολα τὴν “καραμέλα” τῆς καταπολέμησης τῆς φοροδιαφυγῆς, τῆς ὕπαρξης “μαύρου χρήματος” κλπ.
.             Καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὴν καταπιοῦμε αὐτὴν τὴν “καραμέλα”, διότι δὲν ὑπάρχει κανείς ἔμφρων ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν ἔχει δεῖ τὰ τεράστια ἐγκλήματα ποὺ ἔχουν διαπράξει καὶ συνεχίζουν νὰ διαπράττουν ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν οἰκονομιῶν, οἱ πρωτογενεῖς πηγὲς τοῦ πλαστικοῦ χρήματος.
.             Θὰ ἦταν ἐνδιαφέρον νὰ μάθουμε ἀπὸ πότε καὶ μὲ ποιόν τρόπο οἱ βρωμεροὶ καὶ τοξικοὶ γιὰ τοὺς λαοὺς τραπεζικοὶ ὑπόνομοι (μέσῳ τῶν ὁποίων διακινοῦνταν καὶ διακινοῦνται τὰ παντοειδῶς κλεμμένα ἀπὸ τοὺς λαοὺς κεφάλαια), “ἀποστειρώθηκαν”  γιὰ νὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν οἱ ἐθελόδουλες  κυβερνήσεις ὡς ἀσφαλεῖς “διαύλους” ροῆς καὶ ἐλέγχου ὄλων τῶν συναλλαγῶν.
.             Ἂς μὴν τρέφουμε αὐταπάτες. Οἱ μαυραγορίτες, τὰ λαμόγια, οἱ οἰκονομικοὶ δολοφόνοι τῶν διαφόρων οἴκων, οἱ μιζαδόροι, οἱ πετρελαιάδες, οἱ καναλάρχες, οἱ μεγαλοεκδότες, οἱ λαδωμένοι πολιτικοί, τὰ “ἐπιχορηγούμενα” κόμματα καὶ κάθε ἄλλη πηγὴ ἐκμαυλισμοῦ, διαφθορᾶς, φοροδιαφυγῆς, φοροκλοπῆς καὶ μαύρου χρήματος, εἴτε μὲ τὸ σημερινὸ καθεστὼς συναλλαγῶν, εἴτε  μὲ τὸν ….πολλὰ ὑποσχόμενο “τραπεζικὸ παρεμβατισμὸ” τῆς ἀχρήματης κοινωνίας (χρήση “πλαστικοῦ” ἢ “ἄϋλου” χρήματος), θὰ συνεχίσουν νὰ ὑπηρετοῦν τὰ ἴδια ἀφεντικὰ χωρίς κανένα ἀπολύτως πρόβλημα. Ὅσο εἶναι χρήσιμοι στὸ σύστημα κανεὶς καὶ ποτὲ δὲν θὰ τοὺς πειράξει, ἀφοῦ τὰ διαχρονικὰ ἀφεντικά τους εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἤλεγχαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἐλέγχουν τὸ τραπεζικὸ σύστημα, ἐκεῖνο δηλαδὴ μέσῳ τοῦ ὁποίου δῆθεν θὰ ξεπλυθεῖ κάθε εἴδους βρῶμα.
.             Συμπέρασμα: Τὸ “σαπούνι” ποὺ μᾶς προσφέρουν, δὲν πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθεῖ σαν ἀπορρυπαντικὸ ἀλλὰ σὰν λιπαντικὸ στὴν θηλιὰ ποὺ μᾶς ἔχουν βάλει στὸ λαιμὸ οἱ σύγχρονοι “ἱεραπόστολοι” τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Συναλλαγὲς μόνο μὲ «πλαστικὸ χρῆμα»
5 Μαρτίου 2013 Βίκτορ Κουζμὶν
rbth.gr 

.             Ἀπὸ τὸ 2015, θὰ ἀπαγορεύονται στὴ Ρωσία οἱ ἀγορὲς μὲ μετρητὰ γιὰ ποσὰ ἄνω τῶν 10.000 δολαρίων (300.000 ρούβλια). Μὲ αὐτὴ τὴν κυβερνητικὴ ἀπόφαση, θὰ αὐξηθεῖ μὲν τὸ κεφάλαιο κίνησης τῶν Τραπεζῶν, ἀλλὰ θὰ πληγοῦν οἱ τσέπες τῆς μεσαίας τάξης.
.             Νὰ περιοριστεῖ τὸ μαῦρο χρῆμα στὴ Ρωσία ἐπιδιώκει ἡ κυβέρνηση. Γι’ αὐτὸ τὶς ἑπόμενες μέρες, τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θὰ καταθέσει στὸ Κοινοβούλιο νομοσχέδιο μὲ νέες ρυθμίσεις γιὰ τὴ χρήση κάρτας στὶς συναλλαγές. Σὲ αὐτὸ προβλέπεται ἡ σταδιακὴ μείωση τῆς χρήσης τῶν μετρητῶν. Ἔτσι, ἀπὸ τὸ 2014 θὰ ἀπαγορευτοῦν οἱ πληρωμὲς σὲ «ρευστὸ» γιὰ ἀγορὲς ἄνω τῶν 20 χιλ. δολαρίων (600 χιλιάδες ρούβλια), καὶ τὸ 2015 τὸ ὅριο θὰ πέσει στὰ 10 χιλιάδες δολάρια (300 χιλ. ρούβλια). Ἐπιπλέον, ἡ καταβολὴ τῆς μισθοδοσίας τῶν ἐργαζομένων θὰ γίνεται ὑποχρεωτικὰ μέσῳ Τραπεζῶν. Ἀπὸ τὸν γενικὸ κανόνα θὰ ἐξαιρεθοῦν οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ ἀπασχολοῦν λιγότερα ἀπὸ 35 ἄτομα (ὅταν πρόκειται γιὰ ἐμπορικὲς ἐπιχειρήσεις, 20 ἄτομα).

Τὰ μεγάλα οἰκονομικὰ γεγονότα τοῦ 2012

.             Ἡ πρώτη πλαστικὴ κάρτα (Diners Club) ἐμφανίστηκε στὴ Ρωσία στὶς ἡμέρες τοῦ σοσιαλιστικοῦ καθεστῶτος, τὸ 1969. Ἡ χρήση της ὅμως, ἦταν περιορισμένη. Τὴν δέχονταν μόνο σὲ εἰδικὰ καταστήματα ποὺ λειτουργοῦσαν ἀποκλειστικὰ σὲ συνάλλαγμα, γιὰ ξένους ὑπηκόους καὶ γιὰ σοβιετικοὺς πολίτες ποὺ ἐπέστρεφαν μὲ «σκληρὸ νόμισμα» ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ, ἔγιναν προσπάθειες γιὰ τὴ δημιουργία ἐγχώριων συστημάτων πιστωτικῶν καρτῶν (STB-card, Union-card). Οἱ κάρτες αὐτὲς χρησιμοποιοῦνταν μόνο ἀπὸ τοὺς πλούσιους πολίτες. Ἡ μεσαία τάξη καὶ τὰ λιγότερο οἰκονομικὰ εὔρωστα στρώματα, δὲν ἔσπευδαν νὰ προμηθευτοῦν πιστωτικὲς κάρτες. Γιατί ἁπλά, δὲν εἶχε νόημα. Τὰ καταστήματα δὲν βιάζονταν νὰ ἐξοπλιστοῦν μὲ τὰ μηχανήματα ἀναγνώρισης – συναλλαγῶν καρτῶν. Ἀκόμα καὶ τὰ μεγάλα καταστήματα λιανικῆς πώλησης, καὶ τὰ σουπερμάρκετ, δέχονταν μόνο τὸ δικό τους «πλαστικὸ» χρῆμα.
.             Μέχρι καὶ σήμερα, τὸ 85% τοῦ συνόλου τῶν συναλλαγῶν ποὺ γίνονται μέσῳ τῶν ΑΤΜ ἀφοροῦν σὲ ἀναλήψεις μετρητῶν μετὰ τὴν κατάθεση τοῦ μισθοῦ. Ἀπὸ τὸ 2005 μέχρι τὸ 2011, ὁ κύκλος συναλλαγῶν σὲ μετρητὰ αὐξήθηκε περισσότερο ἀπὸ 4 φορές. Σύμφωνα μὲ τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Ρωσίας, πάνω ἀπὸ τὸ 90% τῶν συναλλαγῶν στὴ χώρα διενεργοῦνται μὲ τὴ χρήση μετρητῶν.

Τὸ 60% εἶναι μαῦρο χρῆμα

.             Τώρα, ἡ κυβέρνηση ἐπιχειρεῖ νὰ περιορίσει τὴν παραοικονομία, αὐξάνοντας τὴ ροὴ κεφαλαίων στὰ κρατικὰ θησαυροφυλάκια, πιστεύει ἡ ἀναλύτρια τῆς ἑταιρείας «Investkafe», Αἰκατερίνα Κοντρασόβα.
.             Κατὰ τὴν ἄποψή της, μετὰ τὴν ἔναρξη ἰσχύος τῶν νέων κανόνων ποὺ ἐπεξεργάστηκαν στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ὅσοι χρησιμοποιοῦσαν «γκρίζα» σχήματα μισθοδοσίας, θὰ ἀντιμετωπίσουν δυσκολίες. Παρὰ ταῦτα, ἅπαντες πιστεύουν ὅτι οἱ «πολυμήχανοι» Ρῶσοι θὰ βροῦν πολλὰ παραθυράκια.
.             Σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Καταπολέμησης τῆς Διαφθορᾶς, τὸ μαῦρο χρῆμα κυμαίνεται ἀπὸ 116,5 ἕως 233 δισεκατομμύρια δολάρια (3,5 – 7 τρισεκατομμύρια ρούβλια). Ποσὸν ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ 60% τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ προϋπολογισμοῦ. Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας, Rosstat, ἡ παραοικονομία ἀνέρχεται στὸ 15% τοῦ ρώσικου ΑΕΠ. Καὶ μιλᾶμε γιὰ πραγματικὰ «γκρίζο» χρῆμα. Φοροδιαφυγή, «φακελάκια», παραβιάσεις τῶν νόμων περὶ συναλλάγματος καὶ διεθνοῦς ἐμπορίου, ὅπως σημειώνει ὁ ἀναλυτῆς της ἐπενδυτικῆς ἑταιρείας, «RIKOM-Trust», Βλαντισλὰβ Ζουκόβσκι. Ἂν προσθέσουμε σὲ αὐτά, τὰ προϊόντα ἀπὸ ἐγκληματικὲς δραστηριότητες καὶ τὰ ποσὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ κάθε λογῆς εἴδους λαθρεμπόριο (ὅπως, π.χ., τὸ ἐμπόριο ὅπλων), τότε ἡ «μαύρη» οἰκονομία, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ ἀναλυτῆ, ἀντιπροσωπεύει περισσότερο ἀπὸ τὸ 50%-65% τοῦ ΑΕΠ. Πρόσφατα, ἀκόμη καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας, Σεργκέι Ἰγκνάτιεφ, ἀναγκάστηκε νὰ παραδεχτεῖ ὅτι μόνο τὸ 2012 ἐξήχθησαν παράνομα ἀπὸ τὴ Ρωσία, περίπου 50 δισ. δολάρια.

Ἐνίσχυση τῶν Τραπεζῶν

.             Ὡστόσο, ἡ στροφὴ στὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος θὰ ἐπιφέρει ἀναπόφευκτα αὐξήσεις στὶς τιμὲς ὁρισμένων ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν. Ἐπιπλέον, ἀνάμεσα στὰ πρῶτα «θύματα» τῆς ρύθμισης θὰ εἶναι ἡ μεσαία τάξη. Στὴν κατηγορία «ὑψηλοῦ κινδύνου» θὰ βρεθοῦν οἱ συναλλαγὲς ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων, ἐνῶ κάποιες ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις θὰ ὑπάρξουν στὸ κομμάτι τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀκριβῶν τουριστικῶν ταξιδίων.
.             Σὲ αὐτὸ θὰ παίξει ρόλο καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ρώσικες τράπεζες χρεώνουν στὰ φυσικὰ καὶ στὰ νομικὰ πρόσωπα προμήθεια, κατὰ μέσο ὄρο 2% – 4%. Ἡ Σβετλάνα Κοστρόμινα τῆς ἑταιρείας Avilon ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὴν Volkswagen, πιστεύει ὅτι ἡ μετάβαση σὲ μία μορφὴ συναλλαγῶν χωρὶς μετρητά, θὰ ἐπηρεάσει ἀρνητικὰ τὸν ὄγκο τῶν λιανικῶν πωλήσεων αὐτοκινήτων. Ἡ Τράπεζα μὲ τὴν ὁποία συνεργάζεται ἡ ἀντιπροσωπεία, χρεώνει γιὰ τὴ μεταφορὰ κεφαλαίων 1,8%. Δὲν εἶναι τυχαῖο, ὅτι ἀπὸ τὰ περίπου τριακόσια αὐτοκίνητα ποὺ πωλοῦνται στὴν ἔκθεση αὐτοκινήτων τὸ μήνα, μόνο ἕνα ἢ δύο πωλοῦνται μέσῳ Τραπεζικοῦ ἐμβάσματος. Στὴν περίπτωση τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων, τὰ πράγματα εἶναι πολὺ χειρότερα, ἀφοῦ τὸ ποσοστὸ τῶν Τραπεζῶν εἶναι ἕνα πολὺ σημαντικὸ ποσὸ στὴ συναλλαγή.

 ΠΗΓΗ: «ΟΡΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»

,

Σχολιάστε

«ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΣῼ ΚΑΡΤΩΝ». Πραγματικότητα θλιβερὴ μέν, ἀλλὰ ἀναμφισβήτητη. Ἡ Ἑλλάδα παραδόθηκε!

«Ἐπιβολὴ “πλαστικῆς” δικτατορίας (ἡ φοροκάρτα μὲ πλάγιο τρόπο)

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2059, 15.01.2013

βλ. σχετ.:
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΛΙΓΩΝ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/07/οἱ-τράπεζες-σὲ-ρόλο-μεγάλου-ἀδελφοῦ/
ΜΟΝΟΝ ΜΕΣῼ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 €. καὶ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ…ΛΑΟΥ! : https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/29/μόνον-μέσῳ-τραπέζης-γιὰ-πάνω-απο-500-e/
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ καὶ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΝΟΝ ΣΤΑ ΛΕΞΙΚΑ! : https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/01/11/συναλλαγες-μόνον-μὲ-κάρτες-καὶ-ἡ-ἐλε/

.          Ἐπιχειρήθηκε παλαιότερα καὶ ἀπέτυχε. Ἡ τωρινὴ ὅμως Κυβέρνηση εἶναι ἀποφασισμένη νὰ τὸ πετύχει. Ἐπαναφέρει ἀναγκαστικὰ τὴ φρικιαστικὴ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ! Μόνο ποὺ τώρα τὸ σύστημα κινεῖται πολὺ προσεκτικά, χρησιμοποιεῖ πλάγιο τρόπο:
.          «Σχέδιο γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση χρεωστικῶν ἢ πιστωτικῶν καρτῶν στὶς συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν ἔχει ἕτοιμο τὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο τῆς κυβέρνησης. Σὲ πρώτη φάση τὸ ὅριο τῶν συναλλαγῶν γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ ἀπαιτεῖται χρεωστικὴ ἢ πιστωτικὴ κάρτα θὰ εἶναι τὰ 500 εὐρώ (ἀπὸ 1.500 εὐρὼ σήμερα) καὶ πιθανὸν μέσα στὸ 2013 νὰ μειωθεῖ περαιτέρω…
.          Ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου σχεδιάζει κίνητρα προκειμένου νὰ δελεάσει τοὺς φορολογου μένους εἴτε μέσῳ ἐπιστροφῆς χρημάτων εἴτε μὲ κάποιο bonus». «Ὁ ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν Γιῶργος Μαυραγάνης τονίζει στὴν ‘‘Καθημερινὴ’’ ὅτι θὰ πρέπει νά… ἐμπεδωθεῖ καὶ μιὰ νοοτροπία ὅτι πληρώνω ἀκόμα καὶ τὴ μικρότερη συναλλαγή μου μὲ ἠλεκτρονικὸ τρόπο…».
.          Ὁ κ. ὑφυπουργὸς ὑπῆρξε, ἄθελά του ἴσως, ἀποκαλυπτικότατος. Ὁ στόχος εἶναι νὰ πληρώνουμε «ἀκόμα καὶ τὴ μικρότερη συναλλαγὴ μὲ ἠλεκτρονικὸ τρόπο…». Τὰ ἀνεκπλήρωτα ὁράματα τῶν κυρίων Ραγκούση, Παπακωνσταντίνου καὶ Παπανδρέου ὁμολογεῖ ὅτι ἔβαλε στόχο νὰ πραγματοποιήσει ἡ παροῦσα Κυβέρνηση.
.          Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια πίσω ἀπὸ τὰ ὡραιοποιημένα παραπλανητικὰ λόγια. Τὸ ἐφιαλτικὸ σχέδιο ἐλέγχου τῶν πάντων προωθεῖται μεθοδικότατα μὲ πρόσχημα πάντα τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ὥστε καθένας ποὺ ἀντιδρᾶ νὰ στιγματίζεται ἀμέσως ὡς φοροφυγάς. Τὸ ὑπουργεῖο εἶναι ξεκάθαρο: «Μὲ τὴ χρήση καρτῶν καταπολεμεῖται ἡ φοροδιαφυγή, δεδομένου ὅτι θὰ μποροῦν νὰ ἐλέγχονται ὅλες οἱ συναλλαγὲς ἠλεκτρονικὰ ἢ μὲ διασταυρώσεις. Οἱ τράπεζες θὰ ἀποστέλλουν τὰ στοιχεῖα αὐτὰ στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καὶ συγκεκριμένα στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων…» («Καθημερινὴ» 29-12-2012).
.          Καὶ ἡ Γενικὴ Γραμματεία ποῦ θὰ τὰ παραδίδει, κύριε ὑφυπουργέ; Μήπως στὸν 35χρονο χάκερ ποὺ συνελήφθη τὸν περασμένο Νοέμβριο, διότι κατεῖχε ψηφιακὰ ἀρχεῖα δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα πολιτῶν μὲ περισσότερες ἀπὸ ἐννιά (9) ἑκατομμύρια ἐγγραφές; Ἢ μήπως σὲ κεῖνον τὸν ἐπιχειρηματία ποὺ συνελήφθη πρόσφατα, στὶς ἀρχὲς Ἰανουαρίου, καὶ ὁμολόγησε ὠμὰ ὅτι: «Πλήρωσα 3.000 εὐρὼ γιὰ νὰ ἀγοράσω ἀπὸ ἕναν ἰδιώτη ὅλα τὰ δεδομένα τοῦ συστήματος TAXIS καὶ τῶν διαδικασιῶν περαίωσης ἀπὸ τοὺς πολίτες! Γνωρίζω ὅτι ἄλλες τουλάχιστον ὀκτὼ ἑταιρεῖες προχωροῦν σὲ ἐμπόριο δεδομένων γιὰ οἰκονομικὲς συναλλαγές, χωρὶς νὰ ἔχουν καμία ἐπίπτωση».
.          Στὴν ἑταιρεία αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἡ Ὑποδιεύθυνση Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος ἀνακάλυψε περισσότερα ἀπὸ 67 ἑκατομ μύρια στοιχεῖα γιὰ συναλλαγὲς καὶ περιουσιακὰ στοιχεῖα Ἑλλήνων πολιτῶν («Τὸ Βῆμα» 11-01-2013). (βλ. σχετ.: ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ… ΦΑΝΤΑΣΜΑ!: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/01/12/τῆς-ἀσφαλείας-τῶν-προσωπικῶν-δεδομ/)
.          Μὲ 3.000 εὐρὼ ἔχεις στὰ χέρια σου τὰ πάντα! Καὶ μπορεῖς νὰ ἐκμεταλλευθεῖς, νὰ συκοφαντήσεις, νὰ ἀπειλήσεις, νὰ ἐκβιάσεις, νὰ ἐκ δικηθεῖς ὅποιον θέλεις…
.          Τὸ μόνο βέβαιο εἶναι ὅτι τὸ σύστημα δὲν ἐπιβάλλεται γιὰ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ἀφοῦ οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις κρύβουν συστηματικὰ τὶς λίστες τῶν μεγάλων φοροφυγάδων, στραγγαλίζοντας κυριολεκτικὰ τοὺς μισθωτοὺς καὶ συνταξιούχους. Τὸ σύστημα ἐπιβάλλεται γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὰ σκοτεινὰ σχέδια ἐπιβολῆς παγκόσμιας δικτατορίας.
.          Ὅταν ἡ παγκόσμια κυβέρνηση θὰ εἶναι πραγματικότητα καὶ θὰ ἐλέγχει ἀκόμα καὶ τὴν ἀναπνοὴ τῶν ἀνθρώπων, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ σήμερα καγχάζουν περιπαικτικά, θὰ μετανιώσουν πικρά, ἀλλὰ πιὰ θὰ εἶναι πολὺ ἀργά.
.          Ἴσως νιώσει κανεὶς τὴν ἀνάγκη νὰ μιλήσει σκληρὰ στὴν κυβέρνηση καὶ τοὺς ὑπουργοὺς ποὺ προωθοῦν αὐτὰ τὰ ἀπάνθρωπα ὑποδουλωτικὰ συστήματα. Κάτι τέτοιο ὅμως θὰ ἦταν σὲ ἀρκετὸ βαθμὸ ἄδικο. Γιὰ τὸν πολὺ ἁπλὸ λόγο ὅτι δὲν τὰ ἐπινοοῦν οἱ ὑπουργοί της ὅλα τοῦτα. Ἐντολὲς ἐκτελοῦν. Καὶ εἶναι πολὺ πιθανὸ καὶ οἱ ἴδιοι νὰ διαφωνοῦν μὲ ὅσα προπαγανδίζουν.
.          Πάντοτε τὸ λέγαμε καὶ τὸ πιστεύαμε αὐτό. Ὅμως τώρα ἔχουμε καὶ τὴν ἀδιάσειστη ἀπόδειξη. Δὲν πέρασαν παρὰ μόνο δυόμισι μῆνες ἀπὸ τότε ποὺ ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτης διαβεβαίωσε εἰλικρινέστατα: «Τὰ μέτρα μοῦ ἐπιβλήθηκαν, δὲν τὰ ἔγραψα ἐγώ! Ἐγὼ μόνο τὰ ὑπέγραψα»! Καὶ στὴν παρατήρηση βουλευτοῦ τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ ὅτι αὐτὸ εἶναι προσβλητικό, ὁ κ. Ρουπακιώτης ἀπάντησε: «Κατάπια τὴν ἀπρέπεια καὶ ψήφισα ὅ,τι μοῦ ἐπιβλήθηκε».
.          Καὶ πρoσέθεσε: «Πεῖτε μου ἕναν ὑπουργὸ ποὺ ἔγραψε ὁ ἴδιος τὰ μέτρα ποὺ ὑπέγραψε»! Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα! Θλιβερὴ μέν, ἀλλὰ ἀναμφισβήτητη. Ἡ Ἑλλάδα παραδόθηκε! Χωρὶς νὰ ἀκουσθοῦν σειρῆνες, χωρὶς νὰ γίνει πόλεμος, χωρὶς νὰ ἀναμετρηθοῦν στρατεύματα στὸ πεδίο τῆς μάχης, χωρὶς νὰ σφυρίξουν βόμβες καὶ σφαῖρες στὸν ἀέρα, βρεθήκαμε ὑποδουλωμένοι.
.          Καὶ ἡ ἐλπίδα μας εἶναι μόνο στὸν μόνο ἀληθινὸ Κυβερνήτη αὐτοῦ τοῦ τόπου, τὸν Θεὸ τῶν πατέρων μας!

, ,

Σχολιάστε

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ καὶ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΝΟΝ ΣΤΑ ΛΕΞΙΚΑ!

Συναλλαγς μόνο μ κάρτα γι γορς νω τν 500€

Βλ. σχετ. ΕΙΣ. ΣΧ.:
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/29/μόνον-μέσῳ-τραπέζης-γιὰ-πάνω-απο-500-e/.
Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο. Καὶ ὁ λαὸς σὲ μεγαλειῶδες κῶμα. Καὶ ἡ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» προοδευτικὰ  μόνον στὰ λεξικά ὡς δυσνόητη καὶ ἐνοχλητικὴ ἀνάμνηση !

.           Τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση χρεωστικῶν ἢ πιστωτικῶν καρτῶν στὶς συναλλαγὲς ἄνω τῶν 500 εὐρὼ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιουσιολογίου ἐπιστρατεύει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιὰ νά… μπλοκάρει τὴ φοροδιαφυγή.
.           Τὰ νέα μέτρα, ποὺ ἔρχονται μὲ τὸ «μεγάλο» φορολογικὸ νομοσχέδιο τὴν ἄνοιξη, προανήγγειλε χθὲς στὴ Βουλὴ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Γ. Στουρνάρας. Τὸ νέο νομοσχέδιο θὰ προβλέπει τὴ θέσπιση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιουσιολογίου, ποὺ θὰ περιλαμβάνει ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν κινητὴ καὶ τὴν ἀκίνητη περιουσία ὅλων τῶν φορολογουμένων καὶ τὴν ἐπέκταση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν μὲ κάρτες πληρωμῶν. Πιὸ ἀναλυτικά, τὸ σχέδιο τοῦ ὑπουργείου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς φοροδιαφυγῆς προβλέπει: Ὅλες οἱ συναλλαγὲς θὰ γίνονται μὲ τραπεζικὲς ἐπιταγές, πιστωτικὲς ἢ χρεωστικὲς κάρτες ἢ μέσῳ τραπεζικῶν λογαριασμῶν. Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Στουρνάρα, τὸ ὑπουργεῖο ἐξετάζει «τὴν ἐπέκταση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν μὲ κάρτες πληρωμῶν καὶ μὲ ἄλλους ἠλεκτρονικοὺς τρόπους πληρωμῆς γιὰ μία εὐρύτατη γκάμα συναλλαγῶν καὶ γιὰ ποσὰ πολὺ μικρότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὴν ὑφιστάμενη νομοθεσία. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπιδιώκουμε νὰ περιορίσουμε τὶς συναλλαγὲς μὲ μετρητὰ καὶ τὴν εὐνοούμενη ἀπὸ αὐτὲς φοροδιαφυγή».
.           Σήμερα τὸ ὅριο τῶν συναλλαγῶν πάνω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖται χρεωστικὴ ἢ πιστωτικὴ κάρτα ἢ πληρωμὴ μέσῳ τραπεζῶν ἀνέρχεται στὰ 1.500 εὐρὼ καὶ ἀναμένεται νὰ πέσει στὰ 500 εὐρώ. Συγκεκριμένα, φορολογικὰ στοιχεῖα ἀξίας ἄνω τῶν 500 εὐρώ, ποὺ ἐκδίδονται ἀπὸ ἐπιτηδευματίες γιὰ πώληση ἀγαθῶν ἢ παροχὴ ὑπηρεσιῶν σὲ ἰδιῶτες, θὰ ἐξοφλοῦνται ἀποκλειστικά:

μέσῳ τραπέζης, μὲ χρεωστικὲς ἢ πιστωτικὲς κάρτες τοῦ ἀγοραστῆ τῶν ἀγαθῶν/λήπτη τῶν ὑπηρεσιῶν

μέσῳ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ

μὲ ἐπιταγές.

Ταυτόχρονα τὸ ὑπουργεῖο ἀναζητᾶ κίνητρα γιὰ τοὺς φορολογούμενους ὥστε νὰ ἀπαιτοῦν τὴν ἔκδοση ἀποδείξεων.

[…]

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ “ΕΞΥΠΝΑ” ΤΗΛΕΦΩΝΑ: «Ἕνα παιδὶ ἡλικίας 3 ἐτῶν καὶ μικρότερο σήμερα ἴσως δὲν θὰ ζήσει ποτὲ τὴν ἐμπειρία τῆς ἀγορᾶς ἑνὸς παιχνιδιοῦ μὲ μετρητά»!

Νομίσματα, χαρτονομίσματα, πλαστικς κάρτες
σύντομα θ
εναι στορικ κειμήλια.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὰ πράγματα μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους. Οἱ ἐξελίξεις μοιάζουν ὅλο καὶ περισσότερο ἐπιταχυνόμενες πρὸς τὸν ὁλοφάνερο σκοπό! 

Coin World  (μετάφρ. ἱστολ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ)

.          Οἱ μελλοντολόγοι ἔχουν προβλέψει ὅτι τὸ χρονοδιάγραμμα γιὰ τὴν ἄφιξη μιᾶς κοινωνίας χωρὶς μετρητὰ / ἀχρήματης κοινωνίας (cashless society) ἦρθε στὸ προσκήνιο στὶς 22 Μαρτίου, ὅταν ἐμπειρογνώμονες τῆς οἰκονομικῆς βιομηχανίας ἐνημέρωσαν τὰ μέλη τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου γιὰ τὴν ταχεία ἀνάπτυξη καὶ υἱοθέτηση ἀπὸ τὸ κοινό, τῶν πληρωμῶν μέσῳ κινητῶν.
.         Κατὰ τὴν πρώτη ἀπὸ τὶς τρεῖς ἀκροάσεις, ἡ Ὑποεπιτροπὴ τῆς Βουλῆς περὶ Πιστωτικῶν Ἱδρυμάτων καὶ Καταναλωτικῆς Πίστης, σχετικὰ μὲ τὸ μέλλον τοῦ χρήματος, οἱ εἰδικοὶ τῆς τεχνολογίας σημείωσαν ὅτι ἡ δυνατότητα νὰ χρησιμοποιοῦμε φορητὲς συσκευὲς –smart phones– γιὰ νὰ ἔχουμε πρόσβαση σὲ χρηματοπιστωτικὲς ὑπηρεσίες in-store καὶ online ἔχει ἤδη ἀνοίξει διαύλους συναλλαγῶν ποὺ δὲν ἦταν δυνατοὶ μόλις πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια.
.          Καί, ἐκπληκτικά, οἱ εἰδικοὶ εἶπαν ὅτι μέσα στὰ ἑπόμενα πέντε χρόνια τὰ ἔξυπνα τηλέφωνα εἶναι πιθανὸ νὰ γίνουν ὁ κύριος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον οἱ περισσότεροι Ἀμερικανοὶ θὰ πληρώνουν γιὰ ἀγαθὰ καὶ ὑπηρεσίες, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ μέγεθος τῶν συναλλαγῶν.
.          Ὁ Ed McLaughlin, διευθύνων σύμβουλος ἀναδυόμενων πληρωμῶν τῆς MasterCard Worldwide, στὴν κατάθεσή του σημείωσε ὅτι ἐνῶ τὸ 85 τοῖς ἑκατὸ τῶν συναλλαγῶν σήμερα ἐξακολουθοῦν νὰ διεξάγονται μὲ τὴν χρήση μετρητῶν καὶ ἐπιταγῶν, τὰ smart phones καὶ ἡ τεχνολογία Near Field Communication, ἀλλὰ καὶ tablets iPads τώρα χρησιμοποιοῦνται σὲ αὐτὲς παρέχοντας ἕνα τόσο βολικὸ καὶ ἀσφαλὲς περιβάλλον, ὥστε χρήση τους θ κτοπίσει γρήγορα χι μόνο τ κέρματα κα τ χαρτονομίσματα, λλ κα τς πιστωτικς κα χρεωστικς κάρτες, πίσης.
.          Πολλοί στὴ νομισματικὴ κοινότητα εἶναι πιθανὸ νὰ εἶναι δύσπιστοι ἔναντι ἑνὸς τέτοιου μηχανισμοῦ ταχείας πορείας ἀπόρριψης τῶν παραδοσιακῶν μορφῶν τοῦ χρήματος, εἰδικὰ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπου ἔχουμε περάσει περισσότερα ἀπὸ 30 χρόνια προσπαθώντας νὰ ἀντικαταστήσουμε τὸ χαρτονόμισμα τοῦ ἑνὸς δολαρίου μὲ ἕνα δολάριο νόμισμα καὶ ἀπέτυχε, παρὰ τὸ ὅτι ἡ λογικὴ καὶ τὸ κόστος ἐπισημαίνουν σαφῶς τὴ σοφία μίας τέτοιας ἀλλαγῆς. Πολλοὶ ἐρευνητὲς λένε ὅτι τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ σὲ δολάρια νομίσματα ἦταν ὁ «παράγοντας εὐκολία». Ἂν ἡ εὐκολία εἶναι πραγματικὰ ὁ λόγος ποὺ τὸ μικρὸ δολάριο νόμισμα ἔχει ἀποτύχει στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, οἱ ἐμπειρογνώμονες τῆς οἰκονομικῆς τεχνολογίας ἔχουν στοχεύσει καλά. Ἔξυπνα τηλέφωνα καὶ tablets εἶναι εὔκολα καὶ ἡ χρήση τους αὐξάνεται ἁλματωδῶς. (Οἱ ἐμπειρογνώμονες εἶπαν στὸ Κογκρέσο ὅτι οἱ ἀσύρματες συνδρομητικὲς συνδέσεις ἔχουν ὑπερβεῖ πλέον τὸ συνολικὸ πληθυσμὸ τῶν ΗΠΑ καὶ σχεδὸν ἡ μία στὶς τρεῖς εἶναι ἔξυπνα τηλέφωνα ἢ ἀσύρματη δυνατότητα Personal Communications Digital Assistants).
.          Ὁ τραπεζικὸς κλάδος θὰ διαδραματίσει σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐπιτυχία τῆς ταχείας ἀνάπτυξης τῆς τεχνολογίας τῆς κινητῆς πληρωμῆς, εἰδικὰ τὸ Federal Reserve System. Εἶναι σημαντικὸ νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ Fed υἱοθετεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ παίζει ἕνα ἡγετικὸ ρόλο στὴν χαρτογράφηση τῆς διαδρομῆς πρὸς τὰ τυποποιημένα πρωτόκολλα καὶ τὴν ἀσφάλεια. Ἡ στάση τῆς Fed πρὸς τὴν τεχνολογία τῆς κινητῆς πληρωμῆς ἔρχεται σὲ ἔντονη ἀντίθεση μὲ τὴν στάση της πρὸς τὰ δολάρια κέρματα. Τὸ Κογκρέσο καὶ τὸ Νομισματοκοπεῖο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔπρεπε νὰ ἐπαιτεῖ καὶ νὰ προτρέπει τὴν Fed στὸ νὰ κάνει διαθέσιμα γιὰ τὸ κοινὸ τὰ δολάρια κέρματα. Οὐσιαστικὰ ἡ Fed ἔχει ἀγνοήσει κάθε μικρὸ νόμισμα δολάριο – Anthony, Sacagawea, Presidential καὶ Native American.

.       Συλλέκτες προσέξτε: Τὰ κέρματα στὴν τσέπη σας μπορεῖ νὰ γίνουν ἱστορικὰ κειμήλια, πολὺ νωρίτερα ἀπὸ ὅσο μπορεῖ νὰ φανταστεῖτε. να παιδ λικίας 3 τν κα μικρότερο σήμερα μπορε ν μν ζήσει ποτ τν μπειρία τς γορς μίας καραμέλας νς παιχνιδιο μ μετρητά. Ἀντ’ αὐτοῦ, εἶναι πιθανὸ νὰ μεγαλώσει μαθαίνοντας νὰ ἀξιοποιεῖ τὰ smart phones τους, γιὰ νὰ πληρώσουν γιὰ τὰ ἀντικείμενα αὐτά. Τὸ μέλλον τῶν χρημάτων ἀλλάζει ραγδαία.

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

, , , , ,

Σχολιάστε